Está en la página 1de 9

masala s barreja despcies

Peridic dinformaci, denncia i crtica social a Ciutat Vella Gener-febrer 2013 Nm. 65, segona poca

PGINA 2 // Denuncien el el doble raser de les entitats del sector social en laplicaci de les retallades PGINA 3 // Un mili deuros de benefici per als accionistes privats de Focivesa PGINA 5 // Siete de cada diezpersonas del Distrito no votaron porque no quisieron o no pudieron PGINA 6 // La Filmoteca costar 34,2 milions deuros i no sacabar de pagar fins al 2037 PGINA 7 // Barcelona Clster Nutic, una iniciativa al servei de Salamanca Group PGINA 8 // Ateneu Enciclopdic en el Raval, ya! PGINA 9 // De puta madre! Sobre prostituciones y maternidades PGINA 11 // El indulto a los Mossos: punto y seguido PGINA 12 // Qu pasa en la valla de Melilla?

MASALA | GENER-FEBRER 2013

BARRI

BARRI

MASALA | GENER-FEBRER 2013

Un mili deuros de beneficis per als accionistes privats de Focivesa


Masala

Denuncien el doble raser de les entitats del sector social en laplicaci de les retallades
lacomiadament disciplinari pretn tamb disciplinar a travs de la por la resta de la plantilla, i remarquen que aquest sexecuta incomplint lacord intern de lentitat. Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal i un dels seus fundadors, ha justificat els ajustos per racionalitat econmica. Les persones a qui no es va renovar el contracte el 2011 participaven en projectes que van haver de tancar-se per qestions econmiques; i lajust daquest any correspon a una reestructuraci dels projectes tamb imposada pel mateix. En aquest ltim cas el comit dempresa va ser consultat i es va mostrar dacord. Respecte a una mesura drstica com s lacomiadament disciplinari, reconeix que una decisi aix no s fcil, per els motius atenyen a la relaci entre el Casal i aquesta persona. Hem pogut parlar amb una de les persones acomiadades, que afirma que durant aquests Foto / DASC dos anys no ha estat possible plantejar alternaConcentraci de DASC pels treballadors del Pla Apropem-nos de Poble Nou tives a aquestes decisions: El 2011 vam proposar un pla dajust integral per tal devitar aquests acomiaMasala daments encoberts. El gerent es va comprometre a passar el pla dajust, per mai no va arribar; i fa poc vam menAmb menys diners haurem de fer ms, haurem de ser cionar la proposta durant una assemblea informativa, i ms eficients i canviar algunes maneres dactuar. Un any tampoc sens va fer cas. Enric Canet reconeix que no hi desprs daquestes paraules dArtur Mas en el Dia Interha hagut espais de participaci dels educadors en les decinacional per a lEradicaci de la Pobresa, la Taula del Tersions que afecten la situaci econmica actual: Aquestes cer Sector denunciava una situaci crtica de les entitats decisions corresponen a la junta directiva i a ning ms. socials, pels 640 milions deuros que les administracions els deuen. Per sembla que la llei de ferro dels temps que corren ha estat assumida amb la menor de les resistncies Filles de Maria Auxiliadora sancionades amb 5000 E per part de les direccions dalgunes organitzacions afectaAltres entitats destaquen per un tracte als treballadors des. s el que denuncia el collectiu Defensem lAcci Soque es diferencia ben poc de les pitjors tctiques emprecial i Comunitria (DASC), format per treballadors i tresarials. Recentment les monges Filles de Maria Auxiliaballadores del sector social. Segons DASC, les poltiques dora han estat sancionades amb 5000 euros per Inspecci dausteritat en matria dassistncia social estan accentuant una empresarialitzaci radical de la concepci general de la tasca de les ONGs. El Casal dels Infants ha fet una DASC assenyala la contradicci que suposa per a entireducci de plantilla de dinou tats sense nim de lucre el fet que facin recaure les retapersones entre el 2011 i el 2012, llades fonamentalment en els estrats laborals ms baixos. Un comunicat fet pblic pel collectiu explica que, des que que ha afectat sobretot a la nmina les poltiques de retallades van comenar a repercutir en deducadors i educadores el sector, educadors i educadores han patit rebaixes de sous, impagaments a les entitats socials que ens tenien de Treball per incompliment de la Llei de prevenci de riscontractades i que ens portava a treballar cobrant la meicos laborals en matria dhoraris i conciliaci de la vida tat del sou, activitats que havem de deixar de fer o pujapersonal i laboral. El cas est pendent de judici. des de la rtio de nois i noies que havem deducar. MenPer la seva banda, la Fundaci Merc Fontanilles trestant, en la major part de casos, directors i directores acumula en els darrers anys almenys tres conflictes cobren sous mensuals astronmics, i les mateixes estrucamb la plantilla per limpagament dendarreriments, tures directives de les associacions es mantenen intactes. lincompliment del Conveni deducaci i lintent de supressi dels plusos de nocturnitat. En aquests dos ltims caAcomiadaments al Casal dels Infants sos, el Tribunal Suprem i el TSJC respectivament han El cas ms recent s el del Casal dels Infants, una de les donat la ra a les demandes sindicals. Aquesta fundaci, entitats ms prestigioses de Barcelona i de Catalunya, amb que el 2009 va ser denunciada per la gesti dun brot de un gran reconeixement social al Raval. Segons DASC, el grip A al Centre El Bosc, va acomiadar el president del coCasal ha fet una reducci de plantilla de dinou persones mit dempresa desprs que aquest denuncis la gesti de entre el 2011 i el 2012, mesures que han afectat sobretot a lentitat en una carta dirigida a la direcci. La fundaci la nmina deducadors i educadores. va ser obligada a readmetre Boix. El 2011 no van ser renovats els contractes de catorAltres empreses que denuncia el collectiu sn: APIP, deze treballadors, i fa unes setmanes es van fer efectius dicada a tallers ocupacionals, que hauria rebaixat les nmidos acomiadaments, un dells disciplinari, i la no renovanes en un 40%; o la Fundaci Eveho, que utilitza les trenta ci de tres contractes. Aquest ltim ajust, segons DASC, hores de formaci dels treballadors com a hores laborals. sha executat desprs de la dimissi loctubre passat de lanterior comit dempresa; i es dna la circumstncia que les dues persones acomiadades eren possibles candiDel benestar a la beneficncia dates del futur comit i shavien mostrat crtiques amb les Ms enll dall estrictament laboral, la denncia de decisions de la directiva. Des de DASC entenen que ls de DASC posa en relleu una transformaci molt ms profun-

Foment de Ciutat Vella (Focivesa), la societat encarregada dexecutar la reforma urbanstica del centre histric de Barcelona, quedar dissolta aquest any 2013. Creada el 1999 com a empresa pblica, Focivesa va ser transformada en una societat deconomia mixta lany 2000. El 60% del capital social fou aportat per lAjuntament (51%) i la Diputaci de Barcelona (9%) i el 40% restant per empreses privades. En concret, Caixa Bank, BBVA, Catalunya Caixa, Telefnica, Saba Aparcamientos i Iniciativa per a la Recuperaci de Ciutat Vella S.L. hi van invertir 2,4 milions deuros. Tal i com va quedar establert als estatuts, que fixaven en catorze anys la durada mxima de la societat, quan sinicis el procs de dissoluci, Focivesa hauria de recomprar en quatre tongades les accions dels inversors privats. El procediment previst contemplava que, a ms del seu valor nominal, els accionistes percebrien el valor acumulat en una reserva on Focivesa ha anat dipositant una part dels seus beneficis anuals. Aix, a banda de recuperar la totalitat

dels exercicis 2010, 2011 i 2012. Encara queda pendent una darrera liquidaci durant aquest any que completar el retorn del capital aportat i far augmentar la xifra dels beneficis rebuts fins al mili deuros. Una rendibilitat del 40% que far que aquest reguitzell dempreses implicades i interessades en la rehabilitaci i la modernitzaci del nucli histric de Barcelona no pugui menys que valorar positivament la seva inversi a Foment de Ciutat Vella S.A.

CUERVO INGENUO Un milln al mejor postor


Pensar en el milln de euros de Focivesa provoca ciertamente sentimientos de rabia y algn que otro malestar gstrico. Tanta discrecin organizada trae aires de pelcula, de escena oscura donde gnsteres a cara marcada beben gisqui y se juegan los pactos municipales en partidas de naipes. Y, sin embargo, esta trama de reparto de beneficios, figuras repetidas y escenografas de la transformacin, ha sido orquestada a plena luz del da con sus trajes con corbata, sus banderas y sus discursos. Claro, haca falta la inestimable complicidad consistorial, no slo para legitimar y acompaar sino para ser protagonista de la trama, accionista principal. Arma fundamental, junto con los medios de comunicacin masiva, para el engranaje de la violencia de la gestin urbanstica y sus ganancias. Un mecanismo urdido en largas argumentaciones sobre la salvacin de nuestros barrios del pecado y la degradacin. Si es que se presupone que, a pesar de tener ya los intestinos reventados por tanta ocultacin, adems, deberamos invitarlos a unas copas y ser una comunidad vecinal agradecida. Afortunadamente no lo somos.

Els vens que no interessa comptar


Lany 2002, poc abans de la liquidaci de Procivesa (lempresa encarregada de la primera fase de la reforma urbanstica de Ciutat Vella), lAssociaci de Vens per a la Rehabilitaci del Casc Antic i els Vens en Defensa de la Barcelona Vella van reclamar per escrit a lalcalde socialista Joan Clos la relaci de totes les famlies reallotjades des del 1988. Les entitats feia anys que intentaven, sense xit, aconseguir dades fiables sobre el nombre i el dest dels milers de vens afectats per les expropiacions. Ha passat ms duna dcada i avui, quan Focivesa, lhereva de ProciveMart Abella: Avui dia, no sa, tamb s a punt de ser liquidada, interessa explicar el procs aquestes dades segueixen essent un misteri. ms enll de les grans Tal com explica Mart Abella a Madades que s el que et tar al Chino. Entre la revolucin urbapermet que el regidor digui nstica y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona, la tesi doctoquatre nmeros. Lanlisi ral de Miquel Fernndez presentams social, sociolgica, ara da el setembre de 2012, jo no sabria no interessa pas dir-te de quina manera es pot saber ms [sobre expropiacions i indemnitzacions] i a ms, ara estem en una poca, ms que mai, en la que el passat i la comparaci entre el passat i el present no interessen gens. En una entrevista realitzada per Fernndez el maig de 2012, Abella, que fou el responsable de comunicaci de Procivesa-Focivesa des del 1998 fins el 2007, opina que avui dia, no interessa explicar el procs ms enll de les grans dades que s el que et permet que el regidor digui quatre nmeros. Lanlisi ms social, sociolgica, ara no interessa. Segons Abella, a principis de la dcada dels noranta del segle passat, Procivesa va comenar a inventariar els processos dexpropiaci i a realitzar resums dinversions, de famlies, don anaven, de qu comenaven, qu sacabava..., per desprs es van deixar de fer. La meva visi de tot aix, del que estem parlant ara, a la meva empresa no els interessa un comino [...] no s ni jo on trobar dades daquestes [] si tu em dius Ho he intentat i no men surto, em sembla totalment lgic, perqu s que jo quan haig de buscar alguna dada, alguna cosa, no s on agafar-me, rebla Abella.

FOCIVESA

(Estructura accionarial)

Fins el desembre del 2012, aquestes empreses ja han rebut 750.000 euros en concepte de beneficis i 1,8 milions pel valor nominal de les seves accions
dels diners invertits, les empreses podrien recollir una part dels fruits de la transformaci i revitalitzaci de Ciutat Vella. De fet, fins el desembre del 2012, aquestes empreses ja han rebut 750.000 euros en concepte de beneficis i 1,8 milions pel valor nominal de les seves accions mitjanant tres pagaments fets efectius al tancament
Retorn de Capital Caixa Bank BBVA Catalunya Caixa Telefnica I.R. Ciutat Vella* Saba Aparcam. Total 631.050,00 601.000,00 420.700,00 300.500,00 270.450,00 180.300,00 2.404.000,00 Beneficis 261.904,36 249.432,72 174.602,92 124.716,36 112.244,72 74.829,80 997.730,88 Total rebut 892.954,36 850.432,72 595.302,92 425.216,36 382.694,72 255.129,80 3.401.730,88

El desmantellament dels drets laborals dna pas a frmules de voluntariat que no exigeixen la capacitaci professional, amb una regressi a un model purament caritatiu
da, que afecta tant el model dassistncia social com al mateix paradigma organitzatiu de les entitats del sector. El desmantellament dels drets laborals est donant pas a frmules de voluntariat que no exigeixen la capacitaci professional, amb una regressi a un model purament caritatiu. DASC destaca que lopci del voluntariat sest introduint en el mateix estatus laboral dels i les professionals de lacci social: Sens contracta com a integradors i no com a educadors o titulacions superiors, o fins i tot com a voluntaris alliberats. Unes mesures que serien el preludi dun canvi de model, del benestar social a lestat de beneficncia. Impulsar la Marea Taronja En un context de pobresa estructural que arriba al 29% de la poblaci catalana, segons lEnquesta de condicions de vida de la Diputaci de Barcelona del 2011, el DASC considera que les poltiques engegades per una part de les entitats socials porten cap a una mercantilitzaci de la pobresa i un retorn a les prctiques de les institucions religioses dabans. Com a resposta, el collectiu ha fet pblic una crida a impulsar una Marea Taronja del Sector Social en Lluita: El Sector Social s de totes, com ho sn la sanitat o lensenyament pblics; i lestafa anomenada crisi no pot ser el pretext per dur-nos a un model de lAntic Rgim, quan la beneficncia era leix del sector social.

La discreta dissoluci de Focivesa


Quan el PP va negociar amb Xavier Trias els pressupostos municipals de 2012, una de les mesures que el grup encapalat per Alberto Fernndez Daz va posar com a condici pel pacte era racionalitzar lestructura de les empreses municipals. El primer pas daquest acord va ser la reestructuraci, aprovada el mes de febrer de 2012, de la societat Barcelona dInfraestructures Municipals (Bimsa) i de les seves filials dedicades a actuacions urbanstiques. Lobjectiu final del govern de CiU, tal i com explicava el regidor convergent Joan Puigdollers a la Comissi dHbitat Urb del juliol de 2012, s convertir BIMSA en lrgan dexecuci de les obres de la ciutat de Barcelona, atorgar la gesti del sl a Barcelona Gesti Urbanstica (Bagursa) i la daparcaments a Barcelona Serveis Municipals. El mes de juny de 2012, la Comissi de Govern de lAjuntament de Barcelona va encarregar a Bimsa la realitzaci de les activitats de les empreses 22@Bcn, Agncia de Promoci del Carmel, Pro Nou Barris i Pro Eixample. Tot i que Focivesa va quedar fora daquest grup, lencrrec realitzat, en aquella mateixa sessi, a la societat municipal Bagursa per tal dassumir lelaboraci dinstruments de planejament, lexecuci de la gesti urbanstica, la gesti de sl i les expropiacions de les filials de Bimsa, s que va incloure lempresa que fins aleshores havia estat la responsable en solitari de la regeneraci de Ciutat Vella. Liquidat el projecte de lAgncia Ciutat Vella, creada per Hereu pocs mesos abans de perdre lalcaldia, i amb Focivesa en procs de dissoluci, laliana entre CiU i PP ha convertit Bimsa i Bagursa en els nous executors de la inacabable revitalitzaci del districte. Noves empreses per els mateixos personatges: Josep Maria de Torres i Sanahuja, el que fou gerent de Focivesa durant els temps de la lluita del Forat de la Vergonya, de lelititzaci del Born, dels enganys als afectats pel PERI del Casc Antic o del mbbing a lIlla Robador s, des del juliol de 2012, el director general de Bagursa.

* La societat Iniciativa per a la Recuperaci de Ciutat Vella S.L. va ser creada amb lobjectiu de promoure la revitalitzaci comercial del centre histric de Barcelona i est formada per comerciants (principalment empresaris dhosteleria i restauraci)

1987-2012: 25 anys de msica, cultura i comproms social


Comtessa de Sobradiel 8 Tel. 93 310 07 55 Barcelona
Projectes internacionals, acci comunitria i local social per desenvolupar projectes en lmbit juvenil. Vine i participa!!!

MASALA | GENER-FEBRER 2013

BARRI

BARRI
una tendencia que, aunque con menos fuerza, tambin se da en el resto de la ciudad (41,3%) y de Catalunya (44,7%). La cada es espectacular teniendo en cuenta que en 1999 ao en que Pasqual Maragall intent por primera vez hacerse con la Generalitat contra Jordi Pujol que, aun con menos votos que el PSC, obtuvo su ltima mayora ambos partidos sumaban el 75,4% de los votos del distrito. Es cierto que esta prdida de cuatro de cada diez electores (tres de cada diez, en Barcelona y Catalunya) no se reparte igual entre ambos partidos. En efecto, el descalabro general del PSC es todava ms sangrante en este distrito donde ha sido siempre el partido de referencia: en 2012 se situ en el cuarto puesto, con el 13,4% de los votos (slo trescientos votos por delante del PP), lo que representa la prdida de ms de dos de cada tres de sus electores de 1999 (41,8%). Sin embargo, pese a la baja participacin, los votantes del distrito mantienen un perfil ms a la izquierda que la media de la ciudad y el pas. As, mientras CiU, PP y Cs obtienen porcentajes de voto siempre inferiores a los conseguidos en el resto de Barcelona y Catalunya, PSC, ICV, ERC y las CUP obtienen en todos los casos mejores porcentajes en Ciutat Vella. Lo que ha pasado con las CUP es significativo pues con un 6,2% de votos en el distrito casi dobla su porcentaje general (3,5%). Demasiadas ausencias Todava existe otro dato que ahonda, si cabe, el divorcio entre la realidad del barrio y la electoral. A las bajas cifras de participacin hay que aadir que, en el distrito, viven unas 103.000 personas, de las cuales unas 90.000 son mayores de dieciocho aos, segn las ltimas estadsticas de poblacin publicadas por el Ajuntament de Barcelona (2011). Teniendo en cuenta el censo electoral (51.745 electores) se puede concluir que aproximadamente el 40% la poblacin adulta que vive en el distrito no puede votar pues carece de derechos polticos. Mal vamos con un sistema en el que siete de cada diez personas en edad de votar no participan porque no quieren o porque no les dejan. Quiz estas cifras puedan darnos una visin nueva del porqu de la violencia institucional que padecemos de forma cotidiana. En Ciutat Vella, es el propio poder establecido el que tiene clarsimo que no nos representa.

MASALA | GENER-FEBRER 2013

El otro mapa electoral de Ciutat Vella

Siete de cada diez personas del Distrito no votaron porque no quisieron o no pudieron
junto con algunas zonas de Nou Barris, la renta ya era en 2010 un 38% menor, segn las ltimas estadsticas disponibles). Rcord de abstencin Si tomamos como hilo las sucesivas elecciones al Parlament de Catalunya, puede observarse que aproximadamente la mitad de las personas con derecho a voto nunca acuden a votar. En los ltimos quince aos, la convocatoria con un mayor ndice de participacin fue la de 2003, tras la que se form el primer gobierno tripartito de Pasqual Maragall, con una participacin en Ciutat Vella del 54,5% frente al 67% de media de la ciudad. Por el contrario, en las elecciones de 2010, que dieron el triunfo a Artur Mas, slo fueron a las urnas el 47,5% de las personas con derecho a voto, frente al 62,3% de media en el mbito municipal. Las elecciones de 2012 marcan un cambio

Si tomamos como hilo las sucesivas elecciones al Parlament de Catalunya, se ver que casi la mitad de las personas con derecho a voto nunca acuden a las urnas
en esta tendencia de la participacin a la baja, al igual que ha ocurrido en todo el pas. As, mientras la media de participacin en Catalunya ha subido casi 10 puntos (69,5%) y la de la ciudad de Barcelona, 8 puntos y medio (71%), en Ciutat Vella la afluencia a las urnas ha aumentado casi 8 puntos, lo que significa una participacin del 55,4%. Pero ni siquiera la mayor movilizacin electoral y esta cifra rcord, que no se alcanzaba desde 1995, han conseguido sacar de sus casas a la otra mitad de ciudadanos y ciudadanas de Ciutat Vella con derecho a voto. Por otro lado, hay que matizar este importante aumento de la participacin electoral con un anlisis territorial por secciones. En aquellas zonas donde la actividad comercial y de ocio es importante o, dicho de otra manera, en aquellas zonas donde la especulacin y la presin turstica han expulsado a los habitantes tradi-

Casc Antic, per una gesti comunitria


Masala El Forat representa, als nostres barris, un exemple indiscutible dhistria viva i de lluites venals. En aquest sentit, un dels objectius assolits, disposar dun equipament per al barri gestionat de forma comunitria, sha convertit en un dels focus de continutat de lacci collectiva. El Casal del Pou de la Figuera existeix, s cert, per tot i la participaci dentitats i de persones usuries a les comissions de trobada entre associacions i Districte, la seva gesti segueix a mans duna empresa privada. Vents de canvi Fa ms o menys un any, arrel de la persistncia de les reivindicacions per aconseguir una gesti ciutadana del Casal, comenaren a obrir-se possibilitats reals dobtenir-la. Diverses entitats, grups i collectius van establir, en aquell moment, espais de participaci i debat per a desenvolupar el projecte. Amb les seves prpies paraules: Partint dels principis intocables del procs participatiu, s a dir un Casal obert al barri, basat en activitats gratutes, no partidistes ni religioses i obertes a totes les persones venes, amb una vocaci social i comunitria, es tracta de mantenir i de millorar lactivitat de lequipament tot fomentant-ne la participaci de qui vulgui contribuir-hi, i daugmentar la transparncia de la gesti. Estem convenudes que la proximitat i el coneixement del territori sn un gran avantatge.

Alarma per la pallissa neonazi a un jove al passatge de Sant Antoni Abat


Masala Lagressi dun grup de neonazis a un noi indi el passat 7 de gener ha aixecat lalarma sobre lexistncia de grups violents dextrema dreta, desprs que shagi traspassat la frontera del posat esttic i shagi arribat a lagressi fsica. Latac es va produir al passatge de Sant Antoni Abat entre els carrers Urgell i Comte Borrell, quan un grup de catorze persones va abordar un noi de catorze anys segons El Peridico dorigen indi i el va apallissar. La vctima va haver de ser traslladada a lhospital. Aquest no va ser lnic fet que van protagonitzar els neonazis. Desprs de lagressi, el grup, que segons el setmanari Directa podria estar instigat per un tal David T., es va endinsar als carrers del Raval. A la botiga Partisano, dedicada a roba de carcter alternatiu, i tamb de material antifeixista, van fer la salutaci feixista i van amenaar les persones que en aquell moment estaven a lestabliment. Posteriorment es van dirigir a la UB Raval, on van quedar-se uns moments proferint consignes. Sembla que desprs el grup va anar a la plaa Castella, ja que un dels seus membres va publicar al seu perfil de Facebook una imatge on nou nois i cinc noies realitzen diferents gestos de carcter feixista. Segons va publicar la Directa, entre les persones que apareixen en aquesta fotografia destaquen dos coneguts neonazis de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet. Un dells, David T., va ser detingut el passat 11 de juliol desprs de protagonitzar diverses agressions contra immigrants a la plaa dEspanya, en el context de la celebraci de la victria a lEurocopa de la selecci espanyola. En el moment de tancar aquest peridic, malgrat que els Mossos dEsquadra han dit que els agressors han estat identificats, no sha produt cap detenci.

En zonas donde predomina la actividad comercial y de ocio o, dicho de otra manera, all donde la especulacin y la presin turstica han expulsado a los habitantes tradicionales de nuestros barrios, el ndice de participacin es cercano a la media de la ciudad
cionales de nuestros barrios, el ndice de participacin es cercano a la media de la ciudad, esto es, entre el 60 y el 70%: en el Raval, la zona comprendida entre La Rambla, Carme, ngels/Montalegre y Pelai; en Gtic, ambos lados del Portal de lngel hasta Portaferrissa; en La Ribera, la llamada zona del Born, la zona del mercado de Santa Caterina y el Pg. Llus Companys/Comer/ Ciutadella. En contraste, existen sectores donde, pese a la participacin rcord de estas ltimas elecciones, no se alcanza el 50% de electores, como es la zona del Raval comprendida entre La Rambla, Carme, la Rambla del Raval y Nou de la Rambla. Grandes partidos no tan mayoritarios Otra caracterstica del comportamiento electoral del distrito es la enorme prdida de peso de los dos grandes partidos al menos hasta ahora, CiU y PSC. En las elecciones del pasado noviembre, ambos sumaron en el distrito un raqutico 37,6% del voto. sta es

Tot i la participacidentitats i de personesusuries a les comissionsde trobada entre associacionsi Districte, la gesti de l equipament del Pou de la Figuera s egueix a mans duna empresa privada
Els progressos del projecte comencen a visibilitzar-se i, tot i el repte que suposa la creaci i posada en marxa duna gesti comunitria. s una aposta decidida, que sorgeix amb la intenci de concretar-se a la primavera, i amb la certesa de saber que es tracta dun pas important per a reforar el teixit social i associatiu del barri. La histria del Pou de la Figuera segueix escrivint-se des de la participaci ciutadana i la transformaci collectiva dall quotidi. s una invitaci oberta a qui desitgi aproparse a un projecte que es defineix com vocacionalment inclusiu, que pretn reunir esforos i sabers des del coneixement viu del territori.

Referencias

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/barris/a2011/barri1.pdf

JSP Vivimos en un distrito donde ni las estadsticas municipales pueden ocultar la pobreza. Nuestros barrios parece que no cuentan salvo para explotar su atractivo turstico como centro histrico y eso puede explicar que el divorcio entre la ciudadana y las urnas sea aqu ms profundo que en el resto de la ciudad o del pas. Segn la ltima Encuesta de Poblacin Activa (EPA), el distrito de Ciutat Vella de Barcelona tiene una tasa de paro 4 puntos por encima de la media de la ciudad (17,4 frente a 13,6%) y una renta disponible por habitante de 25 puntos por debajo de la media (en el Raval, el barrio con el ndice ms bajo de la ciudad

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tpob/ine/a2011/edat/edata02.htm http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/telec/aut/index.htm

http://masala.cat/hoteles-paro-ciutat-vell/

Dos dels agressors. A la imatge inferior, David T., detingut per atacs anteriors

MASALA | GENER-FEBRER 2013

BARRI

BARRI

MASALA | GENER-FEBRER 2013

Barcelona Clster Nutic, una iniciativa al servei de Salamanca Group


dian va publicar un extens article on es repassaven els arguments del venat de la Barceloneta contra la privatitzaci i lelititzaci del Port Vell. Poques hores desprs, un representant de Roman Abramvitx trucava al rotatiu britnic per negar que, tal i com afirmava un rumor que recollia el reportatge, el magnat rus fos un dels accionistes de MB92 (lempresa de reparaci de megaiots situada al costat de la futura marina de luxe). Ms enll del debat sobre els suposats interessos dAbramvitx, el que en aquell moment resultava preocupant per a Salamanca Group era que el propietari del megaiot ms gran del mn es veis obligat a fer desmentits pblics. Haver creat molsties a la persona que encarna el prototip dels selectes clients que es pretn atraure, a la vegada que creixia loposici ciutadana al projecte i el seu ress meditic, feia necessari plantejar un canvi en la poltica de comunicaci de lempresa.
Martin Bellamy, president de Salamanca Group

La Filmoteca costar 34,2 milions deuros i no sacabar de pagar fins al 2037


Masala La Filmoteca de Catalunya, ledifici ms emblemtic de loperaci Illa Robador, amb perd de lhotel Barcel Raval, no sacabar de pagar fins el 2037. Segons lacord signat en el seu moment per lInstitut Catal de les Indstries Culturals (avui Institut Catal de les Empreses Culturals) i lInstitut Catal de Finances, el crdit concedit per aquest ltim per finanar el projecte sanir pagant al llarg de vint-i-cinc anys i el capital total a pagar ser de 34.200.000 euros. Natlia Garriga, gerent de Recursos de lICEC, ha declarat a aquest peridic que lacord al qual es va arribar amb lICF va ser el pagament de 114.000 euros mensuals durant vint-i-cinc anys, la qual cosa inclou tant els interessos del crdit concedit com el manteniment de ledifici durant aquest temps. Pel que sembla, la gesti econmica de les obres la va dur a terme ICF-Equipaments, una divisi financera de la Generalitat creada el 2004 especficament per a la construcci dedificis pblics i, com pot veures en aquest cas, per a lobtenci de plusvlues daquests. Segons la mateixa Natlia Garriga, lacord ICIC-ICF estableix un rgim darrendament financer el que en llenguatge empresarial es coneix com a lising: lICEC pagar 1.368.000 euros anuals per lusdefruit de la installaci entre el 2012 i el 2037 i, una vegada finalitzat aquest perode, ledifici passar a ser patrimoni de lICEC. Aix, donant per fet que lens seguir existint arribats a aquest punt. Emblema cultural o especulatiu En complir-se un any de la inauguraci de la nova seu de la Filmoteca, el missatge per part del Departament de Cultura de la Generalitat ha estat fonamentalment triomfalista: Ms de 116.000 espectadors han assistit a les projeccions que la Filmoteca de Catalunya ha programat durant els primers nou mesos dactivitat a la nova seu del Raval [] un augment del 76% de pblic. Per aquest fet sha convertit en anecdtic per a la majoria de les mirades que shan fixat en lefemride. Una cosa previsible, com que el nou edifici no hagi transformat el seu entorn, ha estat la notcia de laniversari: La inauguraci de la nova Filmoteca ha resultat insuficient per acabar amb els problemes socials del Raval titulava La Vanguardia poques setmanes abans de la data assenyalada. Desprs de la inauguraci, la qesti segueix sent la mateixa que abans i durant les obres. Com a part duna de les operacions urbanstiques ms agressives dutes a terme durant la reforma del barri, la Filmoteca al Raval est contaminada per la seva relaci amb la violncia urbanstica. La construcci de ledifici, lltim de loperaci executada entre els carrers

La infmia que no cessa


Rodolfo Rufin Roto
Es va inaugurar la ignomnia sobre el primer emplaament obrer del sud dEuropa batejant amb linjuriat nom de barri Chino lavui desaparegut barri de les Drassanes. Des que el 1925 Paco Madrid establ lonerosa comparaci entre el Chinatown de Sant Francisco i el nostre barri portuari, i fins als nostres dies, la infmia no ha cessat de colpejar el sempitern nucli de massa treballadora, miserabilitzada i irredempta de Barcelona. Un espai sota control preventiu on, quan sagitava, enviaven successivament militars, pistolers de la patronal o policies corruptes per sotmetrel i pacificar-lo. Un territori dimprevisibilitats, de multiplicitats humanes, dorganitzaci autnoma, de lluitadores i tamb illot de llibertat com el definiria Juan Goytisolo. L escenari silenciat del millor i el pitjor de la ciutat, all que encara avui atreu literats o artistes buscant la vida a secas, prcticament aniquilada a la resta del continent o conservada als barris misria que al seu torn shan convertit en parcs temtics de la pobresa. Aquest era tamb lespai desbarjo de les bones famlies de Barcelona que tan b va retratar en Josep Maria de Sagarra. Un lloc sota atenta vigilncia, per tal que ning ms que aquestes elits extraguessin del territori suculents rdits en forma de lloguers insofribles, extorsions, narcotrfic, o com a espai dexcepci per dur a terme els abusos que els vinguessin de gust, com revenges personals o assassinats dimportants dirigents obrers.

de la premsa sobre les dificultats de desen volupament del projecte va ser Norma Trease, directora de vendes de Salamanca Marine i periodista especialitzada en el mn dels iots fins que Bellamy la va fitxar a principis del 2011. Bellamy havia evitat una compareixena incmoda per les mobilitzacions venals van continuar durant lestiu i el debat meditic i poltic tamb. Suport institucional La primera setmana de setembre del 2012, Bellamy va venir a passar uns dies a Barcelona. Des de Marina Port Vell es va explicar que el president de Salamanca Group volia supervisar levoluci de la reforma, per altres fonts asseguren que lobjectiu real del viatge era acordar els detalls duna estratgia que havia de permetre visibilitzar el suport de lAjuntament a lempresa Marina Port Vell. El que sabem del cert s que el 18 de setembre lAjuntament i lAutoritat Porturia, amb els seus mxims responsables al capdavant (Xavier Trias i Sixte Cambra), presentaven per sorpresa el Barcelona Clster Nutic. La nota de premsa difosa pel consistori explicava que el Clster seria una agrupaci dempreses i entitats pbliques que pretn posicionar la ciutat com a referent del sector nutic a la Mediterrnia i al mn i assolir un major nivell de competitivitat i productivitat de tot el sector en benefici del conjunt de la ciutat. MB92, Marina Port Vell i la Fundaci per a la Navegaci Ocenica de Barcelona foren presentats com els promotors inicials del projecte. Dos dies desprs de la roda de premsa de Trias, una nombrosa comitiva de representants del clster (amb el tinent dalcal-

de Antoni Vives al capdavant) viatjava fins al Monaco Yacht Show per presentar la iniciativa i manifestar un suport explcit a Marina Port Vell. Tant s aix, que Antoni Vives va arribar a afirmar als periodistes que les obres (pendents encara avui de laprovaci del Ple de lAjuntament) avanaven a bon ritme i que la marina estaria en funcionament lestiu del 2013.

La primera setmana de setembre del 2012, Martin Bellamy va passar uns dies a Barcelona. Algunes fonts asseguren que lobjectiu era acordar una estratgia per visibilitzar el suport de lAjuntament a Marina Port Vell
Una setmana ms tard, en el marc del Sal Nutic de Barcelona, la conferncia Clster, modelo de colaboracin pblico/ privado para el fomento de la economa y el desarrollo sectorial tancava quinze dies dintensa activitat. El resultat: una campanya que va permetre visibilitzar duna manera polticament correcta el suport institucional al port de luxe i redefinir el projecte elitista de Salamanca Group com una reforma per adequar les installacions a la realitat actual del mercat. Quatre mesos ms tard el Barcelona Clster Nutic encara no est oficialment constitut i la seva nica activitat pblica ha estat signar, el 14 de desembre, un document conjunt de voluntats.

Masala La primavera del 2012, la lluita venal contra la marina de luxe del Port Vell es va convertir en un motiu de seriosa preocupaci per als promotors del projecte (Salamanca Group) i, de retruc, per a lAjuntament i lAutoritat Porturia de Barcelona (APB). La primera alarma va saltar a finals del mes dabril quan el diari The Guar-

Compareixena incmoda Pocs dies desprs de la presentaci pblica de la Plataforma Defensem el Port Vell, nascuda per articular un rebuig ciutad que va ms enll de les fronteres de la Barceloneta, els promotors del port de luxe decidien anullar la conferncia que Martin Bellamy, el president de Salamanca Group, tenia previst fer a Mallorca el 19 de juny en el marc de la trobada El futur dels superiots. La substituta escollida per contestar les reiterades preguntes

LICEC pagar 1.368.000 euros anuals per lusdefruit de ledifici entre el 2012 i el 2037 i, una vegada finalitzat aquest perode, ledifici passar a ser patrimoni de lICEC
dEn Robador, Sant Pau, Sant Josep Oriol i Sant Rafael, ha perllongat durant anys lestat de setge a qu han estat sotmesos aquests carrers. Amb linici dels enderrocaments el 1990 promoguts per Procivesa, lenclavament de lIlla Robador es va anar transformant en un immens solar que, entre 1998 i 2008, simposava a la vida dels carrers adjacents. El 2008 van inaugurar-se lhotel, els edificis sindicals i les cooperatives dhabitatge, per el crcol es prolongaria durant quatre anys ms, fins la finalitzaci de les obres de la Filmoteca el 2012. Mentrestant, lentorn era escenari dun dels ms alts ndexs de mbbing i violncia immobiliria de Barcelona, i dalguns dels casos ms clebres despeculaci urbanstica. La inauguraci, a la qual van assistir la regidora de Ciutat Vella Merc Homs, lalcalde Xavier Trias i lencara avui conseller de Cultura Ferran Mascarell, quedaria enfosquida per una sonora xiulada amb la qual desenes de vens denunciaven loperaci Illa Robador. Com deia un trptic de lassemblea de barri del Raval, la Filmoteca no s un mal per si mateixa, sin que forma part duna intervenci profundament agressiva i inhumana, que fa un s pervers de la cultura posant-la al servei de la violncia urbanstica, i que, en aquest cas, no s ms que la cultura de lespeculaci, del mercat i de la llei del ms fort. Sense cap dubte, continuar.

El calendario laberntico de la reforma del Port Vell


@galapita
En octubre de 2011, los arquitectos Sergi Carulla y scar Blasco acababan la redaccin de lo que se conocera como la reforma del Port Vell, promovida por la empresa Marina Port Vell y la Autoritat Porturia de Barcelona (APB) y que abarca 20.303 m2. En la audiencia pblica del 15 de diciembre de 2011, la Associaci de Vens de lstia preguntaba acerca de esta reforma. LAjuntament encara no ha intervingut en aquest sentit, perqu no hi ha un projecte fue la respuesta de la regidora Merc Homs, ejemplo de la actitud que el gobierno de CiU mantuvo hasta el momento en que la polmica empez a incomodar tambin a Salamanca Group, los propietarios de Marina Port Vell SA. Las interpelaciones de lstia y la Plataforma Defensem el Port Vell al Ayuntamiento cuyo Regidor de Hbitat Urb, Antoni Vives es vicepresidente de la APB han sido continuas durante los dos ltimos aos. El 25 de febrero de 2012, se publicaba en el BOE la resolucin 6392 de la APB por la que se somete a informacin pblica la solicitud de modificacin sustancial de la concesin de dominio pblico titularidad de Marina Port Vell. Poco despus, dieciocho entidades, ICVEUiA, UxB, PSC y dos personas a ttulo individual presentaban sus alegaciones. El 7 de junio, de nuevo se publicaba en el BOE la resolucin 19643 de la APB por la que se somete nuevamente a informacin pblica la solicitud de modificacin sustancial de la concesin de dominio pblico titularidad de Marina Port Vell, modificacin que invalidaba la publicada el 25 de febrero. Otra vez, grupos polticos y entidades cvicas presentaban alegaciones. stas se resolvieron el 28 de noviembre de 2012, el mismo da en que el consejo de administracin del Puerto de Barcelona aprobaba la modificacin de la concesin de Marina Port Vell para impulsar su reforma. Unos meses antes, en junio de 2012, el Ayuntamiento de Barcelona haba finalizado la redaccin del Pla Especial del Port Vell, que se aprob inicialmente el 19 de julio. De nuevo, diferentes grupos polticos esta vez se sumara el Partido Popular y entidades cvicas presentaron alegaciones, sin que a da de hoy hayan sido respondidas. El Pla Especial del Port Vell regula aquellos terrenos que son competencia municipal, lase el espacio correspondiente al Moll de la Barceloneta, al Moll del Rellotge y lo que se entendera como la calle Escarp, as como la edificabilidad sobre la lmina de agua; en total, 11.057 m2. La aprobacin definitiva de este Pla Especial estaba prevista para el pleno municipal de octubre de 2012 pero la polmica oblig a su aplazamiento supuestamente hasta el pleno de febrero de 2013. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha hecho todava anuncio alguno al respecto. La Plataforma Defensem el Port Vell ha solicitado una moratoria de las obras que se estn llevando a cabo en la actualidad al entender que suponen una aprobacin de facto de toda la reforma. No obstante, no ha obtenido respuesta. La reconquista democrtica del puerto ciudad La valla que cerrar de forma definitiva el acceso al Moll dEspanya es uno de los ele-

mentos ms controvertidos de la reforma del Port Vell junto con los edificios que se construiran sobre el mar. Esta valla slo se justifica por una necesidad sobredimensionada por parte de los propietarios de los megayates de sentirse seguros. As pues tomaremos la valla como ejemplo de a quin se dirigen las reformas promovidas por la APB, siempre con el beneplcito del Ayuntamiento. Del mismo modo, las reformas del Port Vell o Nova Bocana evidencian la bsqueda del beneficio econmico de grandes empresas, sin entrar en dilogo con las necesidades de la ciudad ni respetar el patrimonio martimo de sta. Sin embargo, la oposicin a la reforma del Port Vell ha inaugurado la batalla de la reconquista del puerto-ciudad. El debate que han abierto las protestas vecinales se centra actualmente en la raz del problema: quin gestiona el puerto-ciudad, qu modelos de gestin deben adoptarse en un momento de crisis y qu necesidades pueden cubrirse en la toma democrtica del puerto-ciudad. Tras el secuestro de ste efectuado por la APB desde hace ms de veinte aos, se abre un debate que, con seguridad, llega tarde pero que no se cerrar con el paso de la reforma del Port Vell por el Ayuntamiento.

Sembla que quan es parla del R aval des dels mitjans institucionalses pot dir el que es vulgui, excepte que all hi viu molta gent molt normal
La Vanguardia, diari propietat duna daquestes bones famlies, ha recollit el pit jor de la literatura demonitzant sobre el Raval i lha posat al dia per a servir els interessos de la nova economia global que sn exactament els mateixos que els de loligarquia local de la qual sn portaveus. Amb un llenguatge que pretn situar-se entre la sociologia i un suposat periodisme comproms, els seus autors serveixen el gran capital financer, immobiliari i terciari, per redimir i exorcitzar la zona. El darrer cop baix ha estat la publicaci dun succedani de reportatge amb limpossible ttol de Un gueto al costat de la Filmoteca. Una ullada a Robador mostra que s el barri de Barcelona on hi ha menys homogenetat. Sembla que quan es parla del Raval des dels mitjans institucionals es pot dir el que es vulgui, excepte que all hi viu molta gent molt normal. Els arguments deshumanitzadors de sempre per fer el de sempre, assetjar, expulsar i, si cal, empresonar la gent treballadora i miserabilitzada que encara hi sobreviu.

Foto / Robert Bonet Ferran Mascarell, Xavier Trias i Merc Homs durant la inauguraci de la Filmoteca

289.169 euros per a obres no previstes al projecte original


Fora de loners acord entre lICEC i lICF queden algunes de les obres dutes a terme durant lltim any i que correspondrien a detalls que sembla que no shavien tingut en compte en el projecte de Josep Llus Mateo ni en el seu desenvolupament posterior. El 2 de febrer del 2011, lICEC aprovava una partida de 289.169 euros a favor de la constructora EMCOFA destinada a obres complementries no previstes al projecte original. Segons Natlia Garriga, aquesta despesa tindria a veure amb obres dacstica i insonoritzaci entre daltres, no contemplades en un projecte pel qual Mateo va obtenir 308.000 euros.

18,5 milions per a lICF


El cost material del projecte arquitectnic i de les obres es va xifrar fa un any en 15.700.000 euros, per aquesta operaci reportar a lICF un benefici total de 18.500.000 euros. Per tant, el pagament dels interessos superar amb escreix el 100% del capital del crdit concedit; unes condicions gens avantatjoses, que dibuixen una curiosa relaci dusura entre ens duna mateixa administraci.

MASALA | GENER-FEBRER 2013

AMB ALTRES ULLS

BARRI Superhroes de Barrio

MASALA | GENER-FEBRER 2013

De puta madre!
Sobre prostituciones y maternidades, en plural
Hablar del tema de las prostituciones es ciertamente entrar en polmicas. Sumarle, adems, una reflexin sobre las maternidades, puede entenderse ya como tener ganas de crearlas. Y, sin embargo, no es nuestra intencin.
@clavealdia / Masala Estamos aqu desde el sin pecado concebidas, rondando las ideas de la sexualidad en femenino como singular antnimo de la reproduccin. Cuando hablamos de maternidad parece que la sexualidad quede fuera de cuestin y no se debe a los avances de las tcnicas reproductivas ni a la adopcin, mucho ms sencillo, es porque en el imaginario colectivo las madres no follan. Simple. Dicho esto, es interesante el cartelito publicitario que acompaa el youporn nuestro de cada da. Hay uno que reza: Algunas madres tienen grandes impulsos sexuales. Encuentra a madres solteras/follables que estn buscando desesperadamente un follamigo. Lo mejor es el link: Ver las madres. Evidentemente es una seleccin particular porque a nadie, en su sana locura, se le ocurre pensar que en el resto de imgenes porno las mujeres puedan darse a la maternidad. Las madres que follan son, al parecer, una categora especial de mujeres. Curioso. Y ya que entramos en categoras, Madre, en maysculas, es sin duda el modelo femenino por excelencia de valor social. Podramos citar declaraciones de Ruiz Gallardn al respecto pero tampoco hace falta ir tan lejos. Basta con pronunciar en voz alta y con un tono contundente: una madre. Adelante, intentadlo! Hecha la comprobacin, nos sobran argumentos. Por el contrario, el modelo antagnico es una puta. La Juliano, Dolores, dice que puta es el contramodelo social. Esta categora no se refiere, en realidad, al ejercicio de la prostitucin sino que va mucho ms all. Probemos otra vez: de entre las mujeres lectoras, que levanten la mano aquellas que no ejerzan ni hayan ejercido prostitucin y, sin embargo, hayan sido llamadas putas. Muchas, casi todas, la mayora. El trmino puta se utiliza de forma amplia y funciona como una barrera, como un lmite respecto de las conductas de las mujeres. El libre uso de la sexualidad, llmese promiscuidad; la atencin a los cuidados propios por encima de los dedicados a los dems, dgase egosmo; el deseo de prosperar y conseguir objetivos, lase ambicin. Vamos, que somos unas zorras en toda regla. Bienaventuradas. Sin duda esta categora social de puta, para ser funcional, crea y reproduce un sealamiento, en otras palabras: un estigma. Un castigo ejemplificador que se personifica en las mujeres que s ejercen prostitucin como otras, como aquellas de quienes nosotras debemos diferenciarnos. Pero ya que habamos llegado al mundo de la prostitucin, quedmonos un ratito, caminemos por el barrio. Qu dicen sobre la maternidad las mujeres trabajadoras del sexo? Las mujeres del barrio que ejercen prostitucin muchas veces nos han permitido compartir sus maternidades en momentos y relatos. Y hablan de la maternidad muy sinceramente, en confianza, como el resto. Es decir, juegan a los equilibrios entre la idealizacin social, los quereres y las responsabilidades, que muchas veces son en femenino singular. El cotidiano. de tener que justificarse, dar explicaciones, sobre su eleccin de ejercer prostitucin, responder a nuestros prejuicios. Tiene razn. Maldito estigma. Otras ideas, convertidas en recuerdos, llegan con voces de mujeres que, sin disimular su sentimiento de orgullo, nos hablan de la prostitucin como el medio que facilit asumir esa maternidad, pese al estigma. La uruguaya nos repeta hace no mucho: Saqu a mis hijos adelante, soy madre soltera, yo solita. Y una compaera colombiana deca a una radio que cubra una huelga general: No se vaya usted a creer, mis hijas tienen estudios. Orgullo de madres, de haber conseguido, con su trabajo, medios, recursos y tiempos para querer, formar, dar herramientas y posibilidades a sus hijas e hijos. Como muchas mujeres que asumen la maternidad frente a la desigualdad. Como muchas pero para las trabajadoras del sexo, adems, como madres y putas. A mucha honra nuevamente; transgrediendo la idea de que se trata de categoras diferentes; pese al estigma social; pese a que su eleccin significa la renuncia a derechos de ciudadana; pese a ser tachadas y sealadas, para poder ser ellas mismas a costa de ser las otras. Como recordatorio. La prxima vez que le digamos a alguien que es un hijo de puta, pensemos antes si es merecido. No se pueden andar echando piropos tan gratuitamente.
1 Protocol dActuaci entre els Departaments de Benestar Social i Famlia i dEnsenyament, de detecci, notificaci, derivaci i coordinaci de les situacions de maltractament infantil i adolescent en lmbit educatiu.

Ateneu Enciclopdic en el Raval, ya!


Manel Aisa es parroquiano del Terra Alta donde tomamos el caf de la maana antes de ir a su almacn en la calle de la Cera, ideal para hacer un repaso a su actividad en el barrio. Un estudio a pie de calle, repleto de estanteras de doble fondo, todas atiborradas de libros de historia contempornea.
Youseff Elmaimuni Ms de 20.000 catalogados, unos 2.000 sin catalogar, adems de otra cantidad similar en su domicilio que, cada domingo desde 1993, vende en el mercado dominical de Sant Antoni y tambin online a compradores de todo el Estado, Europa, Estados Unidos, Brasil, Japn Aunque con Internet se ha perdido el trato directo y la exclusividad. Por ejemplo, en su tiempo, Paul Preston me compraba cada par de meses unos 1.000 en libros. Ahora, en todo caso, me pide que le regale alguno. Manel naci en la desaparecida calle Cadena, vivi en la calle Aurora, donde el bar del mismo nombre era de su familia. Tambin regentaron el Bar Joaqun: Un bar tutti frutti donde se cre un equipo de ftbol para los chicos del barrio que no tenan padres, ya fuera por exilio o por desaparicin. Un poco parecido a lo que es el Atlanta FC. En ese contexto vas creciendo y todo sale rodado. Primero llega la asociacin de vecinos formada por miembros de la USO, el Partido del Trabajo y ms gente, aunque no haba comunistas. Coincide con la aparicin de la revista Ajoblanco con los que s haba afinidad; por otro lado, me voy introduciendo en el Colectivo Libertario San Antonio que pas a llamarse Colectivo Libertario San Antonio-Xino. Dejo la asociacin de vecinos ya que a algunos de nosotros nos tenan marginados y junto con mi hermano ese local y nos ofrecieron llevar nuestro material a la Casa de Caridad. Tenamos que estar una semana y nos pasamos diecisiete aos all, donde los empleados y el director del centro eran falangistas; vamos, que si lo de Tejero hubiera triunfado nosotros habramos tenido que exiliarnos ya que nos tenan sealados. En la Casa de Caridad empezamos a funcionar como Ateneu ya que cremos que as estara abierto a ms poblacin. Al poco tiempo se nos unieron los del Ateneu del Xino que se encargaron de la parte social y se dedicaron a los chicos conflictivos del barrio. Junto con la gente de la revista Alfalfa, ellos fueron los primeros educadores de barrio, embriones de los educadores sociales de hoy. Luego lleg el proyecto del CCCB y la consecuente presin para que abandonramos el edificio. Adems, una semana despus del incendio en el Liceu, se derrumb el techo y fue la justificacin perfecta para sacarnos de all y del barrio. Ahora estamos en el paseo de Sant Joan, donde se haba hablado de crear un macrocentro de cultura que, al final, no se hizo. En estos momentos nos encontramos ante dos reivindicaciones. La primera es recuperar el patrimonio del Ateneu,

Un arbre a Sant Antoni sota amenaa de desallotjament


La Carboneria El passat dimarts 18 de desembre, el centre social okupat La Otra Carbonera va rebre una ordre de desallotjament per al proper 8 de febrer de 2013. Aquesta ordre pretn posar fi, en menys de dos mesos, a les activitats que joves, i no tan joves, desenvolupen a lemblemtic edifici aix com a tot el barri de Sant Antoni des de fa ms de quatre anys, procs judicial que ja va ser notcia el febrer del 2011. El centre, reconeixible pel gran arbre pintat a la seva faana, ha participat activament en el teixit associatiu del barri, organitzant activitats com sopadors populars, formant part i dinamitzant les festes del barri de Sant Antoni i obrint espais a diferents collectius, aix com realitzant tallers i xerrades gratutes de continguts molt diversos.

El libre uso de la sexualidad, llmese promiscuidad; la atencin a los cuidados propios por encima de los dedicados a los dems, dgase egosmo; el deseo de prosperar y conseguir objetivos, lase ambicin. Vamos, que somos unas zorras en toda regla. Bienaventuradas
Y sobre prostitucin y maternidad? Tambin hablan, conscientes de ser siempre sospechosas. No son ajenas a los protocolos de la Generalitat,1 que estigmatizan considerando el hecho de ejercer prostitucin como un factor de riesgo de maltrato. Tambin en esa vergonzosa lista se incluye promiscuidad, monoparentalidad, pobreza e inmigracin. Porque la discriminacin que puede escribirse es una discriminacin legitimada. Una violencia tolerada. A pesar de sentir temor hacia las instituciones, las madres trabajadoras del sexo comparten, con sentido comn, sus necesidades. Entre ellas, su necesidad de trabajar. Es sencillo rescatar declaraciones de las muchas manifestaciones contra la ordenanza de civismo y sus temibles sucedneos. Mujeres que intentan hacer comprender que la prostitucin es su sustento: Tenemos familias, dicen algunas. No hacemos nada malo, slo queremos criar a nuestros hijos, ayudar a nuestras familias o Soy viuda, tengo cuatro hijos, mis hijos estn esperando que les enve algo para comer. Historias de necesidad, como las de muchas trabajadoras. O resultar que creamos que la prostitucin era otra cosa? Se nos ocurre acaso poner en cuestin la necesidad de los padres/hombres de una fbrica que cierra o usar ese mismo argumento para deslegitimar su actividad o su reivindicacin? En su caso, se hablara de prdida de puestos de trabajo o se hablara de familias. Lo aclaramos porque estas ideas en torno a la necesidad respecto a la responsabilidad de la maternidad se construyen curiosamente en contra de las mujeres trabajadoras del sexo. Incluso por ellas mismas. Dice la inteligente ilustradora de este artculo que tambin el llamado a su condicin de madres, adems de ser descriptivo, es el sentimiento

Alquilamos una antigua fbrica en Reina Amlia. All bamos a crear una biblioteca popular...
tambin con Luis Andrs Edo, con Ros y unos cinco o seis ms formamos el sindicato de la construccin de la CNT. En 1976 salgo elegido como secretario de organizacin de la CNT, justo en el momento del folln del pacto de la Moncloa, las Jornadas Libertarias, el Mitin de Montjuc... Fueron momentos efervescentes en que tambin tuve tiempo de conocer a Gambn, que nos fue presentado como el gran revolucionario y, unos das despus, en la manifestacin contra el Pacto de la Moncloa, nos revent la jornada con todo el espectculo del Caso Scala. A la vez en el Rivolta se fraguaba lo que iba a ser el Centro de Documentacin Histrico Social con la idea de dar formacin de historia a los obreros y a sus hijos; una universidad popular que estuvo primero en Ronda de Sant Pau hasta que alquilamos una antigua fbrica en Reina Amlia. All bamos a crear una biblioteca popular con Abel Paz de bibliotecario pero hubo un incendio y la prensa utiliz titulares como la CNT, el polvorn del Raval. Por suerte no se nos quem el material, aunque qued mojado por el agua de los bomberos. Despus de aquello no podamos quedarnos en

Des de lassemblea de La Otra Carbonera es convoca a la manifestaci el 2 de febrer a les dotze del migdia a lAvinguda Mistral
Lempresa denunciant, el grup immobiliari FBEX, es troba en fase de liquidaci, i limmoble ha passat a mans duna de les seves entitats creditores, Barkleys. A partir dun recurs presentat, els jutjats han de decidir si FBEX est legitimat per sollicitar lexecuci del desallotjament, ats que ja sha produt el trasps de la propietat. Per la seva part, els ocupants de limmoble ressalten la importncia de buscar alternatives des de la ciutadania, de mantenir els espais socials autoorganitzats (cada cop ms represaliats) i devitar que el patrimoni caigui de nou en mans de les entitats financeres. A ms, no hi ha constncia de lexistncia de cap projecte planificat per a ledifici ubicat al carrer Urgell 30, mentre en un dels baixos hi ha un negoci arrendat que pertany a la mateixa finca. Des de lassemblea de La Otra Carbonera es fa una crida a donar suport a la campanya contra el desallotjament, a participar a les activitats que es duran a terme durant aquest mes, i es convoca a la manifestaci que tindr lloc el 2 de febrer a les dotze del migdia a lavinguda Mistral en defensa dels espais autogestionats. En el cas que no saturs lordre judicial, es convida a un esmorzar popular el dia 8 de febrer a les 7.30h del mat davant de la casa. Per a ms informaci: www.laotracarboneria.net

Ilustracin Mara Romero Garca

Ilustracin/Antonio Garrido

La otra causa por la que luchamos es por volver al Raval, de donde n unca tuvimos que habernos ido. Hace casi dos aos firmamos un protocolo de intenciones con el anterior alcalde, que vence en unos meses
que al principio se qued Falange, con el general Yage deseoso de erradicar la cultura obrera y ordenando que se quemaran todos los archivos; y, despus, la Generalitat, que se hizo con una masa en la Molina, entre otras pertenencias. La otra causa por la que luchamos es por volver al Raval, de donde nunca tuvimos que habernos ido. Hace casi dos aos firmamos un protocolo de intenciones con el anterior alcalde. ste vence en unos meses y entonces se habr cumplido el plazo en que nos tienen que ceder un espacio en el barrio, en la calle Erasme Janer. Como ves, el tiempo de la resistencia ha terminado y, ahora, toca pasar a la accin.

El trmino puta se utiliza de forma amplia y funciona como una barrera, como un lmite respecto de las conductas de las mujeres
Y aqu nos encontramos ante nuestros esfuerzos por salir de esta idea de divisin del mundo entre buenas y malas. Ya nos veis rompiendo esquemas de gnero y comportamiento porque yo tambin soy puta!. Y madre! Y a mucha honra! Bien hecho aunque, de tanto en tanto, pensando en un banquero se nos escape con facilidad un emotivo hijo de puta. Ser que en su honor nombramos a su madre, que deba de ser puta, la seora. Vaya, como nosotras! Bueno, como ellas, como las otras, que somos nosotras. Qu confusin, lo decimos con cario.

11

MASALA | GENER-FEBRER 2013

AMB ALTRES ULLS

AMB ALTRES ULLS

MASALA | GENER-FEBRER 2013

10

El indulto, punto y seguido


Con el escandaloso indulto concedido in extremis a los cuatro Mossos dEsquadra, declarados culpables del delito de tortura por la Audiencia Provincial de Barcelona, en virtud de una sentencia ratificada y rectificada por el Tribunal Supremo, el actual Consejo de Ministros confirma lo que en el fondo ya sabamos: que la impunidad es un lquido que se decanta siempre del lado de las oligarquas y sus cuerpos de seguridad.
Alberto Lpez Bargados

Una mirada als mitjans de comunicaci alternatius


Reflexions sobre levoluci dels mitjans de comunicaci lliures a la ciutat de Barcelona des dels anys noranta fins lactualitat

Masala Quan els mitjans de comunicaci de masses estan al servei del poder poltic i del mercat i dues terceres parts del que es llegeix, es mira o sescolta ho controla en ltima instncia la gran banca, sorgeix la necessitat de trencar el monopoli meditic a travs de la creaci de mitjans de comunicaci propis. Lelaboraci dinformaci alternativa provinent dels mitjans de comunicaci lliures sanomena inicialment contrainformaci, concepte que vol remarcar el carcter poltic i corporatiu dels grans mitjans i la seva parcialitat camuflada dobjectivitat, i que expressa la voluntat de crtica i desmuntatge dels missatges oficials, aix com de creaci i posada en circulaci daltres perspectives. Aix doncs, la comunicaci alternativa pretn ser un instrument de la lluita popular contra el poder que, sense amagar la seva intencionalitat, es posiciona, elegeix bndol i enemics, crea una tecnologia i una infraestructura prpies, assaja altres estils i llenguatges, fugint del prets distanciament i dels llocs comuns dels mitjans convencionals, i sinteressa especialment pels aspectes de la realitat ms oblidats, marginats o manipulats pel discurs dominant, tot donant-los un tractament i un seguiment dignes. Barcelona i levoluci dels mitjans lliures Si ens fixem en laparici i levoluci des de finals dels anys vuitanta i principis de la dcada dels noranta dels mitjans alterna-

En este caso, el indulto es tanto ms flagrante cuanto que se otorga por segunda vez, tras la voluntad de la Audiencia de Barcelona de persistir en la pena privativa de libertad por razones de prevencin general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y alarma social. La recepcin de un segundo indulto incluye a los cuatro mossos en un restringido grupo, formado por quienes, como ellos, han sido merecedores de la doble medida de gracia: el promotor inmobiliario y poltico marbell Jess Gil y Gil, beneficiado por un arranque de generosidad del rgimen franquista, y el ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea, que en las pasadas elecciones generales hizo campaa por el ultraderechista Frente Nacional. Como se ve, lo mejor de cada casa. El indulto es, por s misma, una figura jurdica chocante, una excepcin en el sentido que el jurista Carl Schmitt daba a ese trmino, a saber, una exhibicin arbitraria del poder soberano. A diferencia de la amnista, que anula el delito y por ello revoca la decisin jurdica desde su propio fundamento, el indulto nicamente exime de la pena, dejando intacta la validez de la sentencia que en su momento se dict sobre el sujeto. El indulto proviene, as, de un orden que no es, por su naturaleza, jurdico, sino poltico, una antigua prerrogativa asociada al monarca cuando ste reuna en su persona los principios de soberana y de autoridad, y que ahora prodiga, con notoria opacidad, el correspondiente Consejo de Ministros.

ro chilln de indultados que exhibe con pompa su inmunidad? Quisiera aventurar dos posibles respuestas para estas preguntas. La primera sera la pretensin de infundir miedo a travs de la exposicin explcita de arbitrariedad en el ejercicio del poder. En las democracias representativas, vertebradas sobre el relato del respeto sagrado por los principios normativos que las constituyen, el recurso a la violencia explcita no resulta por lo general necesario; basta con desencadenar un mecanismo represor de eficacia comprobada. Pocas cosas son, en este sentido, ms intimidatorias que la transgresin de unas reglas que se juzgan intocables, porque pocas son las ocasiones que encuentra el poder para mostrarse ms absoluto que cuando Como arrebato de flagrante injusticia, el indulto incumple las leyes que lo justifican. A quienes lo sufrimos, esa violacin ostentosa que a los cuatro mossos pretende precisamente eso: el poder acomete de sus propios principios recordarnos que ellos siempre estn al margen constituyentes nos transmite una sensacin de la ley y socavar as nuestro compromiso con de vulnerabilidad ante el libre albedro de unas elites polticas seguras e inaccesibles aquellos proyectos que pretenden impugnar un en su torren. A los dioses se les teme no sorden discrecional e interesado lo por las fuerzas que son capaces de concitar, sino tambin porque son impredecibles: el esPara la memoria queda la singular decisin tomada tricto cumplimiento de sus leyes no nos garantiza que el 1 de diciembre de 2000 por ngel Acebes, entonces escapemos a su castigo. La segunda sera el empeo por conseguir la quieMinistro de Justicia, de aplicar la medida de gracia, de una sola tacada, a 1.333 condenados, en conmemo- bra del vnculo social. Cuando decimos que las mediracin de los veinticinco aos de reinado del monarca. das que implementa el gobierno de turno son antisoPor bien que la medida pueda tener algunos efectos po- ciales, hay que tomarse semejante juicio en su sentido sitivos, pedir, como se ha hecho estos das, que se so- ms literal. La poltica del actual gobierno no es antisometa a alguna forma de regulacin legislativa parece cial porque perjudique los intereses ms evidentes de un ftil intento de reformular en una prctica que na- las clases populares, por mucho que stas constituyan, ce y adquiere sentido en el marco poltico de la excep- como se suele decirse en los ltimos meses, el 99%. Es antisocial porque responde con fidelidad a un siscin clave jurdica. Poca gente duda a estas alturas de que la gracia con- tema de ideas edificado sobre la derrota inminente de cedida a los cuatro mossos constituya un ejemplo per- lo social, un sistema que no alberga esperanza algufecto del descaro con el que las elites polticas y eco- na en las polticas de cohesin social porque juzga que nmicas del Estado se blindan ante los eventuales esos esfuerzos estn condenados al fracaso, y que la soperjuicios que les puedan acarrear sus propios desma- ciedad que los acoge quebrar ms pronto o ms tarde. nes. Como ejemplos notorios de una poltica generaliza- Puesto que se trata slo de una cuestin de tiempo, el da de indultos y de exencin de responsabilidades que dogma neoliberal proclama que no tiene sentido proloncuenta entre sus beneficiarios con banqueros, promo- gar la agona del moribundo. Es obvio que el magma ideolgico neoliberal sita tores inmobiliarios y, por supuesto, polticos de uno u otro signo, la sensacin de abuso que transmiten me- la iniciativa de los individuos en el centro de sus argudidas como sta deja a los ciudadanos sumidos en una mentos. Ahora bien, en especial en un contexto de criespecie de estupor. Cmo es posible que acten con tal sis aguda como el que atravesamos ahora, el impacto premeditacin, con semejante impudicia, a la vista de de ese ideario entre las clases trabajadoras tambin fotodos? Qu oscuros beneficios extrae esa suerte de co- menta una forma voluntaria y pragmtica de desafec-

cin, la poltica del slvese quien pueda, el desapego a toda forma de accin colectiva. El espectculo de la arbitrariedad del poder, sus cuitas por proteger tanto a los amos como a sus leales servidores, estimula antes que nada las aventuras individuales y por ello contribuye a desactivar las luchas colectivas tanto ms que

Las elites polticas y econmicas del Estado se blindan ante los eventuales perjuicios que les puedan acarrear sus propios desmanes
el miedo que inspira la arrogancia e impredecibilidad de quienes lo ejercen. Corremos el peligro de caer en el desnimo ante un nuevo atropello, de buscar refugio para evitar ser objeto del capricho de quienes ejercen el poder en nuestro nombre. Como arrebato de flagrante injusticia, el indulto a los cuatro mossos pretende precisamente eso: recordarnos que ellos siempre estn al margen de la ley y socavar as nuestro compromiso con aquellos proyectos que pretenden impugnar un orden discrecional e interesado. La contemplacin de las indulgencias

Los indultos forman parte de una campaa de propaganda y terror, y constituyen un movimiento ms de una estrategia disuasoria propia de los mtodos de contrainsurgencia
que se prestan a s mismas las elites polticas y econmicas, la obra de desgobierno de la cleptocracia, alimenta nuestra indignacin pero tambin siembra dudas sobre nuestra capacidad para hacerle frente. Los indultos forman parte de una campaa de propaganda y terror, y constituyen un movimiento ms de una estrategia disuasoria propia de los mtodos de contrainsurgencia. Se dira que nuestra perplejidad es el estado en que pretende sumirnos el encadenamiento de acciones injustificables que, por el momento, tiene su punto y seguido en esa medida hiriente de gracia. Pese a todo ello, comida la moral y tentados a hacer la guerra por nuestra cuenta, lo peor que podemos hacer es dejarnos llevar por la melancola.

La comunicaci alternativa pretn ser un instrument de la lluita popular contra el poder que, sense amagar la seva intencionalitat, es posiciona, elegeix bndol i enemics, crea una tecnologia i una infraestructura prpies, assaja altres estils i llenguatges
tius a la ciutat de Barcelona, queda pals que aquest fenomen va unit als moviments socials transformadors i anticapitalistes. Partint dun mbit marginal, diversos collectius van comenar a organitzar-se per emetre programes de rdio o per editar revistes, butlletins, fanzines o peridics; a poc a poc anirien guanyant credibilitat, davant la desinformaci dels mitjans comercials i generant nous espais informatius. En aquests primers passos, rdios lliures com Rdio Bronka, Contrabanda FM o Rdio Pica, entre daltres, van aconseguir ser un fenomen mpliament conegut, en part grcies a la facilitat de difusi prpia de les ones; i revistes com La lletra A o lANA ( Agncia de Notcies Alternativa) van esbossar nous mtodes per crear informaci lliure i crtica, amb profunditat, sense intermediaris i al servei de la gent. A un altre nivell, les protestes contra les Olimpades del 92 van generar les seves prpies eines per difondre les campanyes contra els grans fastos; de la mateixa manera que el moviment antimilitarista va anar acompanyat de publicacions com La pua i el general.

Ms endavant, ja a mitjans dels anys noranta, el collectiu Zitznia comenava a editar el butllet mural setmanal Contra-Infos, acompanyat per lInfoUsurpa, que durant molts anys van ser eines fonamentals per a la difusi de les lluites socials a la ciutat. Eren ja els temps de nous moviments socials: lantiglobalitzaci, el moviment de les okupacions, la solidaritat amb les persones migrants o les campanyes contra la precarietat laboral i les ETTs. Tot i que a mitjan de la dcada dels noranta i principis dels 2000 sintenta en diversos moments crear un mitj de comunicaci lliure a nivell de tota la ciutat, la configuraci dels moviments socials crtics daleshores fa que els processos de contrainformaci sinscriguin sobretot a nivell de barri, en format de peridics gratuts com La Burxa a Sants, El Borinot a Grcia, el Masala a Ciutat Vella i Barrio a la Trinitat, entre daltres. A ms, sorgeixen altres publicacions de temtiques diverses com No pasarn, Justicia Social, Info Pres@s o El Vocero Disidente. Tamb de manera puntual sediten materials per denunciar els esdeveniments faranics a la ciutat i difondre campanyes com Trenquem les files (contra la desfilada militar a Barcelona lany 2000) o Est tot fatal (per la setmana de lluita en defensa del territori i contra lespeculaci el 2007), entre moltssimes daltres al llarg de dues dcades. Nous models dautogesti Amb el pas dels anys moltes daquestes publicacions desapareixen per problemes econmics o per falta de collaboraci. Caldr buscar noves frmules dautogesti per dotar de sostenibilitat i continutat els projectes. Les quotes dels collaboradors, les subscripcions, les campanyes de suport i les festes per lautogesti mantindran en vida molts mitjans, per alguns peridics alternatius de barri i gratuts comencen a utilitzar la publicitat tica, que rebutja grans empreses o cadenes co-

Illustraci /Lola Ganchillo

Es tracta de ser ms visibles i accessibles, de consolidarsecom a projectes de llarga durada, dampliar camps de difusi i darribar a sectors socials ms enll dels mbits militants o activistes
mercials. Petits comeros, bars o entitats sensibles a la desinformaci dels massmdia sinvolucren en unes iniciatives que al principi eren fonamentalment una incgnita. Aquest canvi de paradigma per finanar mitjans alternatius facilitar la permanncia de mitjans lliures i tamb gratuts, proporcionant una autonomia econmica i de continguts, i enfortint a la vegada la relaci amb el teixit social dels barris.

www.herbolariborn.es

Canvi de paradigma en la contrainformaci El 2006 neix el setmanari La Directa, un mitj unitari finanat per subscripcions i de pagament que aconsegueix ubicar-se en tot el territori de parla catalana des duna ptica diferent a la dels mitjans convencionals. Abans daix, amb la progressiva implantaci dinternet, apareixen mitjans com Indymedia Barcelona, La Haine, Kaos en la red o ms endavant Enfocant, iniciatives pioneres de comunicaci digital, que permeten ledici oberta i compartida per part dels usuaris/es. Ms recentment, laparici de les xarxes socials ha representat un salt qualitatiu i quantitatiu en els tipus de comunicaci. Durant aquesta poca surt de lAssemblea Okupem les Ones un mitj televisiu des dels moviments socials: La Tele. Tamb intermitentment actua lAgncia 29, que aglutina mitjans lliures de diversos formats per fer seguiment desdeveniments a la ciutat com les vagues generals daquests dos ltims anys. s durant aquest canvi de dcada quan els processos de creaci de mitjans alternatius aniran ampliant aspectes de la contrainformaci dels anys noranta. Es tracta de ser ms visibles i accessibles, de consolidar-se com a projectes de llarga durada, dampliar camps de difusi i darribar a sectors socials ms enll dels mbits militants o activistes. A partir daquest moment la credibilitat de la comunicaci alternativa es refora amb noves peces: la relaci amb el venat dels barris, lintercanvi dinformacions de primera m i la participaci als processos socials i les lluites enriqueixen la relaci amb la realitat i la prpia experincia comunicativa. Es dna tamb una evoluci en la qualitat: la redacci, la investigaci, el disseny, les imatges, ls de formats com el relat, lentrevista en profunditat o la recerca histrica, ls de nous canals com les xarxes socials... sn millores que donen ms rigor i consistncia al conjunt del treball informatiu. Es pot dir que ara transmetem a la gent una informaci ms versemblant, amb ms dades i arguments, que ajuden a complementar la visi del lector/a. Avui ja no som contrapunt de ning, sin fonts de referncia per a molts sectors socials.

De la comunicaci alternativa a una proposta de realitat desitjada Els projectes de comunicaci lliure han generat al seu voltant una xarxa de persones i collectius amb els quals hi ha una retroalimentaci mtua, que permet lautogesti tant econmica com de continguts i la di-

Ara transmetem a la gent una informaci ms versemblant, amb ms dades i arguments, que ajuden a complementar la visi del lector/a. Avui ja no som contrapunt de ning, sin fonts de referncia per a molts sectors socials
fusi-distribuci. El mitj, a la vegada, contribueix a lempoderament i a la construcci de contrapoder, ja que, dalguna manera, conforma una xarxa social per si mateix, connectant mltiples realitats que es mouen dins dun desig poltic compartit de canvi i transformaci socials. Perqu, al cap i a la fi, la nostra aposta informativa no s un objectiu en si mateix sin una contribuci a construir una realitat diferent. En definitiva, la comunicaci alternativa projecta, mitjanant la crtica, una altra realitat desitjada on es tingui en compte tot all que el poder vol silenciar o invisibilitzar.

Bibliografia
* Ponncia del Masala a la taula rodona Com es construeix avui la comunicaci alternativa, en motiu del 25 aniversari del Lokal celebrat a Can Batll, octubre del 2012. * Carlos Egia i Javier Bayn, Contrainformacin: alternativas de comunicacin escrita en Euskal Herria, Likiniano Elkartea, 1997. * Rompamos el silencio, jornadas de lucha social, Ediciones devrame otra vez, Barcelona, 1999. * Comit de suport a Ardi Beltza, Catalunya, 1999.

13

MASALA | GENER-FEBRER 2013

EL MN AL REVS

MIGRANTS

MASALA | GENER-FEBRER 2013

12

El Oasis o el protagonisme fuga duna poblaci desplaada de la selva colombiana als barris dinvasi de Bogot
men part del municipi ve de Soacha, ciutat que concentra actualment les invasions ms recents i Bogot, com tantes de Llatinoaproblemtiques. Un daquests asmrica, s dues ciutats en una, sentaments s El Oasis, amb proamb una gran segregaci urbana, nunciats i depenent de lestaci reflex duna profunda polaritzaci enfangats o polsegosos pendents, social entre rics i pobres. Per una que els autobusos pblics recorren banda, hi ha el districte financer i amb sorprenent agilitat i freqnels barris del centre, ms o menys cia. De poblaci negra afrodescenpopulars i ms o menys turstics; dent desplaada del i, per laltra, una multiChoc i de Tumaco, tud de barris escampats al Pacfic, El Oasis va per la seva descomunal rebre fa uns quants geografia, i tamb els mesos la clida visibarris dinvasi, que pota dAntonio Girn pularment i per extenSerrano, documensi genrica del cas bratalista madrileny siler anomenem faveles. installat des de fa 2 s aqu on el contrast s anys a Colmbia. ms gran respecte de la Enamorat de la resta de la ciutat. gent, la cultura i la Ciudad Bolvar s la msica afrocolombiaLocalidad 19, la zona nes, lAntonio volia dinvasi ms gran de conixer els barris Bogot, una autntica populars de Bogociutat dautoconstrucci t on viuen els seus amb uns 800.000 habidesplaats. Aix el tants. s una rea ben va dur a El Oasis, visible des daltres parts on va rodar un bode Bogot grcies a la nic documental que seva altura i distingible retrata la seva quoper la seva fisonomia i Illustraci / Elenanogris tidianitat i particuel color vermells de les larment els anhels totxanes, que accentuen trucci de cases. Per les millo- de nenes i nens per tenir un lloc la seva alteritat. Les primeres construccions da- res en els assentaments ms ve- on jugar, ballar, trobar-se. Aquest ten dels anys cinquanta del segle terans i la seva legalitzaci, com s largument del curtmetratge dopassat, quan simplantaren els tamb acostuma a passar, no de- cumental que, amb petites draprimers chircales, factories semi- riven de les bones intencions de matitzacions, ens mostra la lluifeudals de fabricaci de totxos ubi- lajuntament sin de la lluita i les ta per aconseguir un parc de jocs. cades en latifundis urbans perif- reivindicacions dels vens i ve- Com diu el llibret illustrat del dorics, els treballadors de les quals nes, que en determinats moments cumental: Per potser, per sobre sinstallaven amb les seves fam- histrics fins i tot han comptat de qualsevol altra cosa, El Oasis lies a les finques a canvi de la se- amb la intervenci de les guerri- s una petita gran aventura cineva feina. Constituda majoritria- lles, com ho testimonia el bateig matogrfica que ens parla del poment per poblaci desplaada del dun dels barris amb el nom de Do- der de la gent petita quan decideix conflicte intern colombi en les se- mingo Lan, el capell espanyol fer les coses amb les seves prpies ves successives fases, Ciudad Bo- de lELN (Ejrcito de Liberacin mans. El 7 de juliol del 2012 lAntonio lvar t origen en uns primers as- Nacional). Perqu a les esmentava tornar a El Oasentaments a les zones baixes. sis per fer la preAquelles famlies eren vctimes sentaci del docudel terrible perode conegut com Aquelles famlies eren vctimes del mental als seus La Violencia, que deix entre 200 i perode conegut com La Violencia, 300.000 morts i dos milions de des- que deix entre 200 i 300.000 morts p r o t a g o n i s t e s . Lacomp a nyvem plaats, una cinquena part de la un grup damics i poblaci del pas daleshores. Ori- i dos milions de desplaats amigues i lequip ginada el 1948 amb lassassinat de Jorge Elicer Gaitn, hetero- des condicions de desigualtat es- dun programa de Canal Capital, dox candidat liberal de gran su- tructural, a Colmbia cal afegir-hi la televisi local de lAjuntament port popular destinat a guanyar lespecificitat del conflicte intern, de Bogot. Lescenari era un dels la presidncia de la repblica, La que sembla reproduir-se eterna- pocs solars que t la mainada per Violencia es pot considerar com ment , sovint en base a la defensa jugar i crrer; el context, una jorla primera fase dun conflicte que violenta dels interessos multina- nada de jocs i activitats que culsembla no tenir fi i que arriba fins cionals i dels dels seus beneficia- minava a la tarda amb la projecci ris nacionals, causa freqent de de la pellcula. El resultat fou una als nostres dies. Amb el temps, la zona baixa desplaaments cap a la ciutat i entranyable estona, immortalitzade Ciudad Bolvar ha anat mi- per tant dengrossiment del volum da per Canal Capital com abans ho havia fet lAntonio, un instant llorant, per els nous desplaats demigrats. Ciudad Bolvar consta de molts de gran contrast en qu la duresa shan anat installant a les zones ms altes, ms precries i incmo- barris, alguns dels quals ja for- de les condicions materials quedava sufocada per lestmul dun protagonisme poc habitual. El dia abans havia caigut una granaUn documentalista madrileny a Colmbia da explosiva i els carrers estaven Antonio Girn Serrano va comenar la seva trajectria cinematogrfica amb infestats de policies, per aquell el Laboratorio 3, ocupando el vaco, documental sobre la tercera edici dia no guanyava la violncia, sidaquest emblemtic centre social okupat de Madrid. Temps desprs culminava n lalegria del reconeixement, enLa voz a ti debida, una aventura professional ms arriscada sobre les fostre la pantalla improvisada on es ses comunes i la recuperaci de la memria histrica a Espanya. El Oasis projectava el film i les cmeres de ha estat nominat recentment en la secci de millor curtmetratge als premis la televisi, en un espai guanyat Macondo de lAcademia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematogrficas. A per la quitxalla. Ni la pluja podia Colmbia tamb ha fet diverses incursions audiovisuals en la msica afrocoapaivagar les rialles i la brillanlombiana i ha realitzat En medio del Magdalena medio, un allegat dins la tor als ulls de nens, nenes i mares. campanya internacional per lalliberament del defensor dels drets humans La vida del barri ens mostrava la David Ravelo Crespo (davidravelolibre.org). Actualment treballa en un llibre seva millor cara, lesplendor dun i un documental sobre la lluita contra la impunitat i pels drets humans de moment jois dels herois ignorats lhistric Colectivo de Abogadas y Abogados Jos Alvear Restrepo (Cajar), que duna de les mil dures per belles esperem veure estrenat a lEstat espanyol aquesta primavera. histries de Colmbia. Pablo Molano des. De fet, com acostuma a passar amb aquest tipus dassentaments arreu del mn, a part de concentrar la pobresa i la marginalitat derivades de les desigualtats estructurals del capitalisme, Ciudad Bolvar est situada en els pitjors terrenys, sobre una falla geolgica, la qual cosa ocasiona regulars esllavissades i la consegent des-

Qu pasa en la valla de Melilla?


Cristina Fernndez Bessa
Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans

La salud como cuota obligatoria


Masala / Califas Noche electoral: gan Obama. Era de esperar. Esa misma noche me encontr con Stewart Lewin, lder afroamericano de East Palo Alto, que me abraz emocionado: Vamos a tener acceso a la salud, como en tu tierra, donde no necesitas dinero para ser atendido, verdad?. Verdad a medias tuve que responderle. As era antes pero ahora nosotros estamos yendo hacia vuestro modelo. Se recorta el acceso a la sanidad y se privatizan la mayora de los servicios mdicos. No me lo creo dijo l, escptico pero si est claro que esto no funciona y es injusto. No podis volver atrs, sois un referente para nosotros. Sin embargo, la reforma sanitaria impulsada por el gabinete de Obama no es tal. Consiste en que las compaas de seguros no podrn rechazar darte cobertura como hacan hasta ahora si tenas problemas crnicos de salud o eras propenso a tenerlos pero, obviamente, estas mismas empresas se beneficiarn de la ley, dado que, cuando se aplique, ser obligatorio pagar un seguro. Acceso a la sanidad, s, aunque abonando tu cuota obligatoria; muy lejos del concepto de salud universal que no deberamos perder a este lado del charco.

Desde este verano llegan noticias difusas sobre la situacin de la valla de Melilla y en el Estrecho. Los medios han hablado de miles de inmigrantes esperando a saltar la valla en los aledaos de Melilla, de una nueva avalancha migratoria, etc. Qu tiene todo esto de cierto? Qu ha ocurrido durante los ltimos meses en Melilla? Jos Palazn, presidente de la Asociacin Pro Derechos Humanos de la Infancia (Prodein) de Melilla nos lo cont en las Jornadas de Formacin, Reflexin y Accin sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros, que se celebraron los pasados das 14 y 15 de diciembre en Barcelona. Hemos recogido sus palabras y, a continuacin, os reproducimos un fragmento de su intervencin, en la que explica qu ha sucedido, por qu se dan estos hechos y en qu situacin se encuentran los migran tes que logran entrar a Melilla. Melilla es una ciudad del norte de frica, de 14 km cuadrados, rodeada por una valla impresionante y horrible. Gente que ha estado en Estados Unidos o en Palestina dice que, como estructura, como muro, sta es la ms agresiva. La mayor parte de

za el tema de la inmigracin como un arma para negociar. Eso es lo que ha sucedido en los ltimos meses. Todo esto coincidi con una Reunin de Alto Nivel entre Espaa y Marruecos [celebrada en Rabat el 3 de octubre de 2012]. Nosotros creemos que no fue una coincidencia, creemos que esta situacin, que ha terminado con cientos de heridos y decenas de muertos, fue provocada. Los inmigrantes vienen a Melilla y, cuando estn en la frontera, son presionados por el ejrcito marroqu y llega un momento en que, para escapar, no tienen ms remedio que organizarse en grupos para saltar la valla.

ne connotaciones importantes. Cuando en la Pennsula detienen a alguien y lo meten en un CIE, a los sesenta das, si no lo pueden devolver, lo sacan a la calle. Aqu en Ceuta y en Melilla, como es un albergue, no tienen esa limitacin temporal. Aqu hay chavales que se tiran seis aos y, igual que en un CIE, tienen absolutamente todos sus derechos restringidos. Dentro del CETI, por ejemplo, las familias estn separadas: hombres por un lado, mujeres y nios por otro. Durante dos, tres o cuatro aos no pueden tener vida familiar ni con-

rios a un CIE de la Pennsula. Llegan a estar tan afectados psicolgicamente que piden ir voluntarios a un CIE para estar all sesenta das y que se acabe el tema: que les expulsen o quedarse en Espaa. sa es la mejor alternativa que se les plantea aqu.

Superpoblacin en el CETI
Actualmente en el CETI de Melilla, que tiene capacidad para 470 personas, hay cerca de 900. Unas 50 o 60 salen cada semana con un salvoconducto [un permi-

El ciclo de Melilla

En EEUU, a finales de la dcada de 1960, naci el concepto de Health Community Center al amparo de la lucha sobre derechos sociales de los Black Panthers en Oakland
En Estados Unidos, a finales de la dcada de 1960, naci el concepto de Health Community Center al amparo de la lucha sobre derechos sociales que implantaron los Black Panthers en Oakland. Martha Escobedo, nutricionista y promotora de salud de Ravenswood Clinic, nos habla sobre el tema: Damos cobertura mdica a personas de bajos ingresos; la mayora, sin documentos legales y sin acceso a la sanidad. Les proporcionamos un programa mdico y les explicamos los recursos que pueden obtener en el condado de San Mateo. Pero, sobre todo, lo importante es que sepan que existe una comunidad que lucha por sus derechos. Les animamos a que participen de ella a travs de los programas comunitarios de recuperacin de espacios pblicos, la creacin de huertos comunitarios o bien en los talleres de nutricin, cocina, agricultura orgnica, danzas o ejercicio. La salud tambin te la da el sentirte til dentro de tu comunidad. Yo, ms o menos, me puedo permitir pagar un seguro pero comparo la atencin que me ofrecen y la que reciben mis pacientes y digo: Este servicio es mucho mejor que el mo, ms honesto, sin negocio de por medio y con una cobertura muy profesional. Nuestros pacientes tienen asegurada la atencin primaria, odontolgica, oftalmolgica y nutricional. En Estados Unidos la salud es un negocio y el lobby de las compaas de seguros es enorme. El acceso universal a la sanidad no se puede convertir en algo de pago obligatorio. Casi 45 millones de personas en este pas no tienen cobertura mdica. Y ahora les quieren proporcionar una pero a cambio de un precio, claramente en beneficio de las compaas. Nosotros no entendemos la salud desde ese prisma y seguiremos luchando por una visin ms comunitaria de la salud y por un acceso realmente universal. Ahora nos damos cuenta de que los pasos que se han dado aqu durante los ltimos treinta aos son irrecuperables en el mbito de los derechos sociales. Con la salud no se juega. Bob Evans pag su seguro de salud durante 35 aos. A los 65 le detectaron un cncer de hgado y la compaa le dijo que, sintindolo mucho, no entraba en su cobertura. Decidi seguir el tratamiento y perdi la casa, el coche, su empleo y prcticamente a toda su familia, a la cual haba arruinado. Despus de dedicar toda su vida al trabajo, ahora pide y vive en la calle. Miles de Bobs viven en las calles de ciudades norteamericanas. ste es el precio que se paga por dar rienda suelta al negocio de la salud.

La mayora son devueltos de forma sumaria otra vez a Marruecos. Si entran por sitios donde no hay poblacin que vea lo que est pasando, conforme llegan, los cazan pero no slo en el permetro fronterizo, sino tambin por la ciudad, los detienen y los sacan otra vez por la valla. Echan a todos los que pillan, sean veinte o cincuenta. Recuerdo que, en agosto, un grupo de cien personas andaba por la playa y, al da siguiente, haban metido en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) slo a tres o cuatro, as que faltaban los dems, por lo que deban de Cada vez que hay elecciones en haberlos echado. Los trasladaron a la frontera, sin saEspaa o se establecen nuevas ber su nacionalidad, sin sus relaciones entre el gobierno espaol nombres, sin saber si hay el marroqu se genera esta situacin: ba demandantes de asilo, yugal, no hay intimidad, no pueden prepasi eran mayores o menores, rarse su comida, no tienen sitios de esparse utiliza el tema de la inmigracin sin saber absolutamente na- cimiento... [...] Los chavales, lgicamente, como un arma para negociar da... Abrieron la puerta de la cuando consiguen pasar la valla, piensan valla y se los expuls. No os que ya estn en Espaa, en Europa, pero los inmigrantes que han entrado este ao quiero ni contar cmo los suele recibir la se encuentran en ese centro con un rgia Melilla lo han hecho precisamente por polica marroqu. men interno horrible. Es cierto que pueden esa valla. Esto ha sido una novedad puesEn frica las cosas tienen otra dimen- salir pero la ciudad mide 7 km por 2 y no to que desde el ao 2005 no pasaba. An- sin; desde la Pennsula no nos lo podemos pueden marcharse de ella, no pueden trates llegaban con pequeos barcos o escon- imaginar. Es una barbaridad. Una noche bajar, no pueden hacer nada. [] La confididos en coches pero la novedad este ao en que hubo un salto aunque nadie lo- guracin jurdica, poltica y estructural de no es que hayan llegado ms inmigrantes, gr pasar de cinco a siete de la madru- la ciudad es la de un centro de retencin, como dicen los medios. El nmero de inmi- gada, yo, personalmente, vi y o cmo el es una crcel con un patio grande, igual grantes que ha entrado a Melilla prctica- ejrcito marroqu detena a los inmigran- que un CIE. mente ha sido el mismo que en 2011, lo que tes, los esposaba, los mantena en el suelo [] Los chavales, se encuentran de ha cambiado es la forma de entrar: saltan- y los golpeaba con bastones en los brazos y pronto en un sitio del cual no pueden irdo la valla. en las piernas para herirlos. Yo lo vi. Los se porque no tienen derechos. Cuando esHasta 2011 la numerosa poblacin in- inmigrantes nos cuentn en Marruecos migrante que viva en Marruecos lo haca tan que les rompen los pueden correr, esconcon una cierta tranquilidad: podan rea- huesos de las extre- La configuracin jurdica, derse, escapar de los lizar pequeos trabajos y no se les moles- midades para que no militares, huir de la poltica y estructural taba mucho. Pero, a mediados de 2011, las puedan andar. Estas polica... estn en plecosas empezaron a cambiar: comienzan situaciones se viven de la ciudad es la de un na lucha para conselas redadas, detienen a gente y la expul- aqu. centro de retencin, guir lo que quieren. Y san hacia la frontera con Argelia, por OuDespus los llevan es una crcel con un patio cuando piensan que jda. El gobierno marroqu presiona a los a Argelia y se inicia lo han conseguido, se inmigrantes para echarlos de Marruecos otro ciclo. Y as has- grande, igual que un CIE encuentran en el CEy colocarlos en Oujda, que est muy cer- ta que consiguen enTI y no saben luchar ca de la frontera de Melilla. Una vez all, trar alguna vez y acceder a la comisara contra ese encierro porque no tienen accelos inmigrantes saben que no pueden vol- de polica, donde les rellenan una ficha, les so a nada. Por ejemplo, cuando llevan tres, ver adonde estaban antes y buscan la sali- toman las huellas y automticamente en- cuatro o cinco aos, no pueden ni presenda natural, que es Melilla. tran en el CETI de Melilla. tar una solicitud de residencia por arraiNosotros creemos con la perspectiva go porque no se la admiten; el tiempo que del tiempo que todo esto es un proceso Un albergue peor que un CIE pasan en Melilla no vale como arraigo. absolutamente provocado, igual que pas El CETI depende del Ministerio de Traba- [] Fijaos cul es su situacin aqu que, en 2005. Cada vez que hay un cambio de jo y Asuntos sociales. Se concibe como un dos veces por semana, en la puerta de cogobierno en Espaa o se establecen nuevas centro para acoger inmigrantes y prestar- misara, se ven de 100 a 200 personas relaciones entre el gobierno espaol y el les los servicios sociales bsicos. Se le da que esperan para entrar a Extranjera y marroqu se genera esta situacin: se utili- la consideracin de albergue y esto tie- presentar una solicitud para irse volunta-

Ilustracin / Maria Pons

so de viaje para ir a la Pennsula y desde all volver a su pas de origen] o con destino a los CIE peninsulares pero en el CETI la gente est absolutamente hacinada. Y no es porque hayan entrado muchos ms que otros aos. La cuestin es que siempre

En Melilla, dos veces por semana, en la puerta de comisara, se ven de 100 a 200 personas que esperan para entrar a Extranjera y presentar una solicitud para irse voluntarios a un CIE de la Pennsula
procuran mantener el CETI en un nivel de ocupacin tal que, si entran 100 chavales ms, se sobresatura. Y eso vende mucho: En Melilla hay un problema, el CETI est superpoblado, los tenemos que retener porque si no inundan Espaa!, necesitamos ms dinero, hay que reforzar la valla, hay que ampliar el CETI... As que se trata de un negocio. Hay aos en los que apenas ha entrado gente, entonces se corta el tema de los salvoconductos, la salida a los CIE y los dejan aqu cinco aos para que cubran la cuota sa de 450-500 que es necesaria para que el CETI se mantenga operativo. Independientemente del martirio que puedan sufrir luego en la Pennsula, en los CIE, con las exclusiones, etc., ste es el ambiente que viven los inmigrantes en esta ciudad.

LLIBRERIA RODS

Compra i venda de llibres antics i revistes, gravats i postals Carrer dels Banys Nous 8. 08002 Barcelona. Tel: 933181389

15

MASALA | GENER-FEBRER 2013

Ressenyes

EL MN AL REVS

MASALA | GENER-FEBRER 2013

14

Sombras en el paraso

Escritos contrapsicolgicos de un educador social, Josep Alfons Arnau


Masala La recopilacin de artculos y textos que componen este libro son fruto de la experiencia de Josep Alfons Ar nau como educador social durante casi toda su vida. Son, adems, un conjunto de reflexiones sobre sus intervenciones profesionales en instituciones de salud mental, servicios sociales, centros de atencin a la infancia y justicia juvenil (o como l sola decir, simple y llanamente, hospicios). Adems de su vida laboral, Jau como muchas lo conocieron fue un luchador infatigable y, a travs de diversas publicaciones (sobre todo del boletn de contrapsicologa El Rayo que no Cesa), charlas, jornadas, asambleas y colectivos, fue madurando su propuesta intelectual: poner los conocimientos teraputicos y mado teraputico. Por eso, los saberes que en este libro se ponen en comn van mucho ms all del mbito profesional y constituyen un discurso contra los privilegios, las clases sociales, la violencia institucional y el control social. Editado por la Biblioteca Social Jau era bastante raHermanos Quero y primeravocal.org dical en este sen2012, 198 pgs. tido: crea que era necesaria una revolucin social contra Editado por la Biblioteca Social este sistema, que es Hermanos Quero y www.primerala principal matriz vocal.org, 2012, 198 pgs. productora de la enfermedad y la exclusin. A su vez, hay un aspecto que no puede dejar de mencionarse: los textos reunidos en este volumen y en este sentido son prcticamente nicossirven tambin como puente que enlaza las luchas antipsiquitricas de la dcada de 1970 y las prcticas de oposicin a la psiquiatra que podemos encontrar hoy en el Estado. Para terminar, decir que este libro es tambin un pequeo homenaje a Jau, que nos dej hace algunos aos. En Masala tuvimos el placer de conocerlo y colaborar con l. Jau crea en la premisa de que escuchar al otro es terapetico, esperamos que leerlo a l tambin lo sea.

Palestina a lONU, canvis al mn rab, eleccions i les derrotes assassines dIsrael


Aritz Nafarroa Els ltims esdeveniments a Palestina, amb la tercera derrota militar consecutiva dIsrael, la derrota diplomtica a lONU, el biaix ultradret de la poltica israeliana, que est mostrant sense maquillatges lapartheid en constant construcci des del 1948, i lauge de lislamisme arran de les diferents revoltes als pasos rabs, estan produint canvis importants en el tauler descacs del Mixriq (lOrient Mitj). La tercera derrota israeliana Una derrota militar, en un conflicte asimtric com el de lactual Palestina, s quan un exrcit no acompleix els seus objectius. Parlem de conflicte asimtric quan una de les parts t una capacitat assassina aclaparadorament superior. Des del 1973 els enfrontaments han deixat de ser entre Estats per convertir-se en enfrontaments asimtrics entre lEstat dIsrael i diferents grups armats de resistncia: lOrganitzaci per lAlliberament de Palestina al Lban dels anys setanta i vuitanta, Hesboll al Lban des dels vuitanta fins a lactualitat, o les diferents organitzacions palestines a Cisjordnia i Gaza durant lltima dcada. sistncia palestina. Per mentrestant la colonitzaci de Cisjordnia no saturava; finalment, lampliaci imparable dassentaments ha portat el govern de Fatah a iniciar una estratgia diplomtica per pressionar Israel, amb el suport de la majoria de lAssemblea de lONU. A ms, la reorganitzaci dels palestins en comits populars contra el mur i contra la colonitzaci incessant, amb ladopci destratgies de resistncia activa noviolenta i de BDS (Boicot, Desinversi, Sancions), amb creixent suport internacional, han obligat Abbas a canviar com a mnim el seu discurs i la seva actuaci internacional, almenys de cara a la galeria, fins i tot incorporant les reclamacions del palestins del 48 i dels refugiats en els parlaments davant lONU; est per veure si continuar defensant aquestes dues demandes. La caiguda de les mscares La negativa a aturar la construcci dassentaments a Cisjordnia, les poltiques del govern dextrema dreta format pel Likud i per Israel Beitenu, la dretanitzaci creixent de lelectorat israeli segons les enquestes per a les properes eleccions del 22 de gener, i les ofensives contra Gaza, tot plegat est portant Israel cap a un possible inici dallament internacional, com a mnim a lONU. Desprs de la primavera rab, Israel ja no es pot presentar com a nic baluard de la democrcia a lOrient Mitj; la mscara democrtica est acabant de caure en les pressions dels grups de colons i en els discursos duns mitjans de comunicaci cada cop ms controlats per multimilionaris ultrasionistes, com el fams Sheldon Adelson dEurovegas, propietari del diari gratut Israel HaYom el ms llegit del pas, o com el tamb sionista i amic de Netanyahu, Ronald Lauder, president del Congrs Mundial Jueu, propietari de la multinacional de i del Canal 10 de la televisi israeliana.

Proyeccin
Aurelio Castro La luz y el trabajo, advierte W.G. Sebald en Los anillos de Saturno, son lneas de desarrollo cuyos incrementos habran trazado una marcha paralela. Hoy da, cuando nuestra mirada ya no puede atravesar el plido reflejo que descansa sobre la ciudad y su entorno, y retrocedo hasta el siglo XVIII, me maravilla la cantidad tan grande de personas, cuando menos en algunos lugares, que ya en la poca de la industrializacin pasaban con sus pobres cuerpos casi una vida entera, enganchados a los arreos de los telares (p. 310). Han devenido entonces, las luces de la ciudad, el traje posindustrial del mundo, y el resplandor de los interfaces, el caballete de tortura donde nuestros cuerpos lo tejen a diario? Las metforas (tambin las posfordistas) suelen darse de bruces con lo real, es decir, con los millares de cuerpos que, an hoy, se someten mediante sus manos a la tasa de ganancia de la industria textil en alguna metrpolis asitica o en Matar. Lo cual no reduce, no obstante, aquel plido reflejo que detiene la mirada comn de una precariedad en los huesos. Como el cinematgrafo, cuya escritura del movimiento alcanzaba a materializar, la proyeccin es un mtodo del siglo XIX que se impone y declina en el XX: una criatura que ha envejecido demasiado, demasiado pronto. Ahora es un anacronismo, un zombi. Pero quiz resida en esta condicin de claroscuro liminar, adonde han ido a parar las ltimas iluminaciones de aquel astro decrpito, la capacidad de abrigo ante un mundo que se postula sin sombras, esto es, igual a s mismo.

Jau crea que era necesaria una revolucin social contra este sistema, que es la principal matriz productora de la enfermedad y la exclusin
sicolgicos al servicio de los de abajo lo que l y ms p compaeros denominaron contrapsicologa recuperando lo mejor de la tradicin antipsiquitrica. As, este libro consta de dos momentos: por un lado, es un intento por colectivizar el conocimiento que Jau acumul como profesional y poner sus experiencias al servicio de quienes padecen y, tambin, de quienes pueden ayudarles desde este mbito (educadores, psicoterapeutas, trabajadores sociales); y, por otro, es una radical y lcida crtica al sistema capitalista y al entra-

En aquesta darrera ocasi, Hams ha guanyat en part la batalla meditica, a ms de mostrar que, amb els seus mssils, pot arribar a Tel Aviv i Jerusalem
En aquests conflictes asimtrics, els combats ideolgics, meditics i organitzatius sn ms importants que els militars, com ja van mostrar les guerres del Vietnam o de la independncia dAlgria: malgrat les victries militars dels exrcits nord-americ i francs, al final, es van veure obligats a retirar-se i acceptar la impossibilitat de vncer les nsies dindependncia i de llibertat dels pobles. En el cas del conflicte palest trobem diversos episodis en aquest sentit: les victries parcials israelianes del 1982, amb lexpulsi de lOAP del Lban; el quasi desmantellament de la resistncia palestina a Cisjordnia entre el 2002 i el 2005; les derrotes israelianes parcials que suposaren la retirada del sud del Lban lany 2000 i el fracs de les operacions dafebliment dHesboll lestiu del 2006; i les dues ofensives contra Hams a Gaza, la del 20082009 i la de les ltimes setmanes. LEstat dIsrael no ha aconseguit el desmantellament total de la resistncia, i fins i tot, les organitzacions han sortit reforades a nivell ideolgic, organitzatiu i militar. En aquesta darrera ocasi, Hams ha guanyat en part la batalla meditica, a ms de mostrar que amb els seus mssils pot arribar a Tel Aviv i Jerusalem1. Malgrat que el seu lder militar hagi estat assassinat2, lacord de treva afavoreix Hams, impedeix els assassinats selectius i reobre parcialment el pas fronterer de Rafah. La derrota diplomtica A aquesta derrota militar hem de sumar-hi la derrota diplomtica a lONU. Israel, com a fora colonial, ha jugat la carta del divideix i vencers entre Fatah i Hams, per aquest cop les dues forces sembla que han vingut a complementar-se. Mentre Gaza, governada per Hams, era sotmesa al bloqueig econmic i als bombardejos, Israel donava suport a Fatah, permetent lentrada de lajuda econmica internacional a Cisjordnia, governada per un exfuncionari del Banc Mundial, Fayyad. A canvi, lexrcit israeli i la policia palestina collaboraven amb els Estats Units i Israel, controlant les faccions opositores de la re-

Sancions) encapalada per la societat civil palestina amb suport darreu de les societats civils del mn3 comena a prendre volada i afectar Israel, on ja es comena a legislar contra qui donen suport a aquesta forma de lluita noviolenta. El terratrmol poltic rab Les revoltes rabs estan afectant el conflicte palest. La situaci est canviant per la caiguda dunes dictadures que retricament utilitzaven el conflicte per controlar la seva poblaci, per que desprs collaboraven amb Occident, directament com a lEgipte de Mubrak, o com a la Sria dAssad, que permetia el trnsit darmes iranianes cap a Hesboll, per no deixava que els palestins actuessin directament des de Sria, combregant aix amb lstatu quo que el mantenia en el poder. Els pobles rabs sempre han estat molt ms propers als palestins que els seus governants. Linici de la democratitzaci daquests pasos pot fer que lanhel solidari dels pobles arribi amb fora i debiliti lhegemonia dels Estats Units, Israel i lArbia Saudita. Laliana entre els Germans Musulmans egipcis de Morsi i Hams sorgida com a branca dels Germans Musulmans palestins seria possible, aix com el suport de Qatar. Una mostra daquest canvi s lacord dalto-el-foc en lltima ofensiva. Est per veure si les condicions es compliran. Des de la treva diversos camperols han estat assassinats, uns quants pescadors han estat detinguts i la repressi a Cisjordnia ha augmentat, amb desenes de detencions i assassinats de manifestants. Per, per la part rab encara queda molt de cam. El rgim saudita continua inamovible i collaborant amb limperialisme. El rgim siri es defensa com un gat panxa enlaire, morint matant, i el portaavions Eisenhower est estacionat davant de la costa sria amb un cos de marines de lOTAN a la frontera turca. Els avenos democrtics a Egipte i Tunsia shan convertit en un estira-i-arronsa entre els islamistes, lesquerra, els laics i les antigues forces del rgim. Per el que s indubtable s que hi est havent canvis.

JB, los archivos ocultos


Jum Este pasado 25 de diciembre se cumplieron seis aos del fallecimiento del genial intrprete, msico y productor James Brown, un artista que traspas estilos musicales a lo largo de su rica trayectoria, y que prob tanto rhythm & blues y rock & roll en sus primeros aos de carrera, como soul o funk, con los que llegara a sus ms altas cotas de popularidad. Como artista complejo y prolfico, James Brown atesora tal cantidad de proyectos, influencias y colaboraciones, que es difcil hacerle justicia citando unos cuantos ttulos o hits. Los primeros pasos de la carrera de Mr. Brown en la msica fueron de la mano de The Famous Flames, formacin inicialmente especializada en baladas, donde nuestro protagonista fue fichado en 1954 como vocalista principal. Introdujo nuevos bailes y juegos de piernas como elementos de su show y su aguerrida voz, que contrastaba con las voces suaves de los otros cantantes (como Bobby Byrd, Baby Lloyd Stallworth o Bobby Bennett), pona los pelos de punta en cada grabacin o directo. En esa poca, tanto sus grabaciones de estudio como en directo fueron para King Records y Smash Records, dejando una treintena de referencias entre ambos sellos. Pero si Brown es reconocido por algo en su trayectoria, es por ser uno de los principales creadores e instigadores de la msica funk, cometido compartido con la banda que le acompa a partir de 1970, tras dejar a The Famous Flames: hablamos de la arrolladora potencia sonora de The JBs, formacin por la que pasaron msicos que luego seran muy relevantes en sus carreras en solitario como Fred Wesley, Bootsy Collins o Maceo Parker. Otras artistas que despuntaron al lado de James Brown fueron sus rabiosas coristas Lyn Collins, Vicki Anderson (tambin conocida como Myra Barnes), Anna King o Marva Whitney, que llegaron a disfrutar de producciones del propio James Brown a lo largo de lbumes pero, sobre todo, singles en solitario. Marva Whitney, con Its my thing (1969), o Lyn Collins, con Think (about it) (1972), dejaron para la posteridad tremendos singles, explotados sin piedad ms adelante en el mundo del rap. Pero fue Anna King la nica que consigui que Brown le produjese un lbum completo, Back to soul (1964).

Se proyecta todava, en efecto, en los centros comerciales. Pero se hace en continuidad al trabajo muerto; como un bufn en 3D que se cobra algunas risas complementarias en el reino de las mercancas
Se proyecta todava, en efecto, en los centros comerciales. Pero se hace en continuidad al trabajo muerto; como un bufn en 3D que se cobra algunas risas complementarias en el reino de las mercancas. Se sigue proyectando tambin, pese a todo, en ciertas asociaciones vecinales (por ejemplo, en la de Casc Antic un domingo al mes), en casas ocupadas o desde las asambleas de barrio que organizan el movimiento 15M. A veces basta una pared blanca y un can. En tales ocasiones, se trata de conjugar a menudo una misma diferencia en suelo urbano; aquella que viene a deslindar segn otra economa de la luz la propiedad y lo comn, la plusvala y los cuidados, la gentrificacin y el derecho a la ciudad. Acaso proyeccin y lucha poltica describen, de resultas, una marcha paralela. Es la que evidencia y enuncia que, a fin de cuentas, hay sombras en el paraso.

Introdujo nuevos bailes y juegos de piernas como elementos de su show y su aguerrida voz pona los pelos de punta en cada grabacin o directo
A lo largo de su carrera, Brown fue propietario de tres sellos discogrficos en diferentes aos: Try Me R ecords, Bownstone Records y, el ms exitoso, People Records. La profusin de singles y lbumes, en stos y sus sellos anteriores, deja un ms que inabarcable currculum, digno de poner a prueba en Internet y sus buscadores y que desafa a la propia Wikipedia. Para cundo una JBpedia?

La reorganitzaci dels palestins en comits populars contra el mur i contra la colonitzaci incessant, amb ladopci destratgies de resistncia activa no-violenta i de BDS han obligat Abbas a canviar com a mnim el seu discurs i la seva actuaci internacional
Aix, a Europa noms la Repblica Txeca ha votat en contra del reconeixement de Palestina com a Estat observador a lONU. Fins i tot el Regne Unit, Frana i Espanya van fer el teatre de cridar a consultes els seus ambaixadors a Israel desprs de lanunci de la construcci de lassentament E-1, que deixaria Jerusalem oriental allada de la resta de Cisjordnia, a ms de trencar el territori de Cisjordnia entre el sud (Al-Khalil-Betlem) i el nord (Ramallah-Nablus). Aquesta mesura s teatral mentre la Uni Europea no trenqui els acords econmics amb Israel. Per la campanya de BDS (Boicot, Desinversi i

1-http://blogs.elpais.com/cafe-steiner/2012/11/israel-gana-laguerra-pero-pierde-la-paz.html 2 - h t t p : / / w w w . ny t i m e s . c o m / 2 0 1 2 / 1 1 / 1 7 / o p i n i o n / i s r a e l s shortsighted-assassination.html?_r=0 3-http://www.bdscatalunya.org/

Aquest espai s per al teu anunci

Exposicions, sucs de fruita, batuts, pastissos, narguil, tes extics

dilluns i dijous de 9 a 22h divendres i dissabtes de 10 a 24h diumenges de 11 a 22h

per noms 30 euros, collabora amb lautogesti del peridic Masala

c/Joaqun Costa 36 Tel. 933014763

Tel. 933190533 Baixada de Viladecols 2 bis 08002 Barcelona www.teterialaclandestina.com

La pasin independentista de Catalunya no es cosa de hoy


Juli Peir Como esta seccin se recrea siempre en rememorar el pasado, creo que toca hablar del tema tan candente del independentismo. Y ms con la campaa que estn haciendo tantos medios de comunicacin espaoles (y madrileos en particular) en contra de la voluntad del pueblo de Catalunya a pronunciarse, perfecta para llenar una enciclopedia de los despropsitos. Decir que los razonamientos de muchsimos polticos son puro esperpento podra ser incluso divertido si no fuera porque esa la postre contra Francia, en la que Catalu nya, contraria a la poltica de Felipe IV y su valido, el conde-duque de Olivares, no quera participar, pues slo poda traer pobreza al pas. Por otra parte, Olivares pretenda que el rey redujera sus reinos peninsulares (rey de Portugal, de Aragn, de Valencia y conde de Barcelona) a uno solo, al estilo y las leyes de Castilla. El odio a los tercios y a los funcionarios reales, que dio pie a la revuelta conocida como Corpus de Sangre, culmin en la muerte del virrey, Conde Santa Coloma, y posteriormente en la ms que probable lirio las supuestas hazaas de los defensores de la religin, como la del tamborilero del Bruc, que hizo huir a todo un ejrcito tocando un tamborcillo que reson en las montaas de Montserrat. Leyenda ridcula pues las montaas de Montserrat no tienen eco y, encima, el ejrcito francs estaba muy bien informado y saba que no exista ms enemigo que unos pocos guerrilleros, aunque buenos conocedores del terreno y de los puntos adecuados para esconderse. Por cierto, los franceses no huyeron; se retiraron y esperaron a que mejorara el tiempo para arrasar unos cuantos pueblos de los alrededores como escarmiento. En 1812, Napolen incorpora Catalunya al Imperio francs, y la Iglesia, a pesar de su fuerza aparente, no consigue que Barcelona se rebele contra el invasor que califica de demonaco. Las ideas liberales y la masonera ya haban calado en Monumento al tamborilero del Bruc, en Barcelona; un hroe la poblacin, que desprecia- inexistente que nos quieren colar en la historia ba a la soldadesca francesa (las tropas se hacen odiaDe todos modos, mi intencin no era dar bles en todas partes) pero no la vea peor aqu minilecciones de historia, sino dejar que la castellana; no se haba perdido tan- claro que la animadversin de los catalato con el cambio. Sin embargo, muy pron- nes a lo que nos llega del otro lado del Ebro to el emperador necesit el ejrcito que te- viene de lejos. na en Espaa para luchar contra Austria, Aunque tambin he de apuntar que soy que entonces jugaba en primera divisin, testigo directo de unos aos en que esas no como Espaa. Devolvi el rey espaol a diferencias parecan haberse superado y Madrid y ste le correspondi con la ayu- pensbamos, incluso, que podramos hacer da de sus destacamentos para proteger- todos juntos un pas unido y puesto al da. lo de los guerrilleros y hacer as un viaje Fue en la dcada de 1970, con el (aparende vuelta ms rpido. La verdadera gue- te) fin del franquismo y el (aparente) inicio rra estaba en Europa, y en Espaa slo de la democracia, cuando el pueblo espahaba un pas desolado desde mucho antes ol, Catalunya incluida, despert de cuade que Napolen lo pisara, y con la mente tro dcadas de pesadilla y quiso reconverpuesta en la Edad Media, donde an se- tirla en un sueo de libertad. guimos en tantas cosas.

La campaa que estn haciendo tantos medios espaoles, y madrileos en particular, en contra de la voluntad del pueblo de Catalunya a pronunciarse, es perfecta para llenar una enciclopedia de los despropsitos
muerte por envenenamiento del Conseller en Cap, Pau Claris, por los sicarios de Felipe IV. Claris tuvo tiempo de proclamar la Repblica Catalana (16 de enero de 1641), bajo la proteccin y soberana francesa, pero fue una vida breve. Asediada Barcelona por el ejrcito espaol, Luis XIII de Francia fue nombrado Conde de Barcelona y el ejrcito galo derroMi intencin no era dar aqu minilecciones de t al espaol en la batalla de historia, sino dejar claro que la animadversin Montjuc; pede los catalanes a lo que nos llega del otro lado ro Catalunya, del bracete de del Ebro viene de lejos los vecinos del norte, entraba en un gobierno que, en la ltima encues- de lleno en la guerra de los 30 aos, que se ta del CIS (Centro de Investigaciones So- cerrara en 1652, con la prdida de buena ciolgicas, que depende de Presidencia), se parte de los territorios espaoles en Euroha ganado un suspenso total de la ciuda- pa. No obstante, Felipe IV sigui guerreandana. El presidente y sus ministros han obtenido el peor ndice de aceptacin en to- do con Francia. La destitucin de Olivares, dos los aos de la mal llamada democra- el hambre, la peste y la promesa del rey de cia, nombre que deberamos cambiar por respetar las instituciones catalanas, llevaron entonces a un entendimiento de la Geel de neofranquismo. Pero volvamos al tema que nos lleva, neralitat con el monarca, que en 1659 deque yo me enrollo. El ltimo y desterni- cidi firmar la Paz de los Pirineos. sta le llante comentario que he ledo es el de un obligaba a entregar los territorios del Rosupuesto intelectual espaol que acusa a selln y parte de la Cerdaa, olvidando las los catalanes de llamarnos falsamente ca- demarcaciones establecidas por las constitalanes cuando en realidad somos arago- tuciones catalanas. Un siglo y medio despus, cuando Naneses. Si lo dice por m algo de razn tiene, puesto que mi padre naci en Zaragoza, polen decide invadir Espaa y Portugal, aunque una imbecilidad de ese calibre no su idea es incorporar Catalunya a Franslo denota una clara estupidez, sino tam- cia porque sabe, como escribe en una carta bin una buena dosis de mala fe, por no de- que se conserva en el museo de Martorell, cir algo peor. Cualquier nio de teta sabe que los catalanes no quieren ser espaoque el nombre rimbombante de Corona de les. Para ello da un trato preferencial a Aragn implicaba el dominio del Medite- Catalunya e impulsa el uso del cataln para acercarse a la ciudadana. El pueblo rrneo y ah el Ebro daba poco juego. Que me enrollo. Total, que la divisin asistir a un cambio de rol, soldados espade Espaa en dos Estados con un nico oles por franceses, que en principio le serey nunca fue cosa buena para Catalua. r indiferente porque no entiende la lenEl rey nico estaba en Castilla y los solda- gua de unos ni de otros. Pero Napolen no sabe que en el pas dos eran castellanos, no hay que decir ms. Cuando se les empez a acabar el chollo de encontrar un enemigo implacable, mudesplumar a los indios (desplume fsico y cho peor que la odiada soldadesca espaeconmico, por supuesto), los reyes espa- ola: la Iglesia, que teme que el nuevo oroles, en su insensato delirio de ampliar den traiga las ideas liberalizadoras de la un imperio que quedara en nada, miraron revolucin francesa. Los curas inculcan en de nuevo a Europa e involucraron a Cata sus feligreses que los recin llegados son lu nya en una guerra contra Holanda, y a enemigos de Dios y ensalzan hasta el degnorancia supina que demuestran hacia i todo lo cataln tambin es de uso comn en sus maneras de gobernar. Y as nos va a todos, pobres de nosotros. Reducir sueldos a diestro y siniestro, excepto los suyos, o destruir la sanidad pblica para convertirla en un buen negocio para los amigos son prcticas habituales

Regnorum Hispaniae nova descriptio, Willem Blaeu, 1631

masala s barreja despcies

Masala no s la veu de cap entitat, ONG, secta o partit. Podeu collaborar amb articles, dibuixos, notcies, fotografies, poesies, entrevistes i en la distribuci. 8.000 exemplars repartits entre comeros, associacions, centres cvics i socials, biblioteques...

Telfon de contacte: 629196170 masala@ravalnet.org www.masala.cat twitter.com/masalacv facebook.com/masalaciutatvella Ens pots trobar els dimarts de 17 a 21h a El Lokal (C/de la Cera, 1 bis)

Aquesta edici sha tancat el 13 de gener de 2013