P. 1
20747438-BONEKA-SIAP

20747438-BONEKA-SIAP

|Views: 3|Likes:
Publicado porrubahdevi

More info:

Published by: rubahdevi on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 PRABACAAN
 • 1.1 KAEDAH MENGAJAR MURID-MURID MEMBACA DI PERINGKAT AWAL
 • 1.2.1 Kaedah abjad
 • 1.2.2 Kaedah ‘Pandang dan Sebut’ (look and say)
 • 1.2.3 Kaedah Fonik
 • 1.2.4 Kaedah Eklektik
 • 1.3 KAEDAH GABUNGAN YANG DICADANGKAN
 • 1.4 KESEDIAAN MEMBACA
 • 1.5 AKTIVITI KESEDIAAN MEMBACA
 • 1.6.1 Aktiviti Pengamatan Penglihatan 1
 • 1.6.2 Aktiviti Pengamatan Penglihatan 2
 • 1.7.1 Aktiviti Pengamatan Pendengaran 1
 • 1.7.2 Aktiviti Pengamatan Pendengaran 2
 • 1.8.1 Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1
 • 1.8.2 Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2
 • 2.0 PRATULISAN
 • 2.1 TULISAN MEKANISME
 • 2.2 KEMAHIRAN MENULIS ASAS
 • 2.3 AKTIVITI-AKTIVITI LATIHAN PRATULISAN
 • 3.0 PEMULIHAN BACAAN
 • 3.1 PENGENALAN
 • 3.2 AKTIVITI PEMULIHAN BACAAN
 • 3.3 ANALISIS AKTIVITI PEMULIHAN BACAAN
 • 4.0 PEMULIHAN TULISAN
 • 4.1 CARA-CARA PELAKSANAAN RANCANGAN PEMULIHAN
 • 4.2 SARINGAN DAN DIAGNOSIS
 • 4.3 CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN
 • 4.4 KAEDAH PENGAJARAN PEMULIHAN TULISAN DAN PENILAIANNYA
 • 4.5 LATIHAN SEBELUM MENULIS
 • 4.6 RUMUSAN
 • 5.1 PENGENALAN
 • 5.2.1 Boneka Sarung Tangan
 • 5.2.2 Boneka lidi
 • 5.2.3 Boneka wayang kulit
 • 5.2.4 Boneka bertali
 • 5.2.5 Boneka tongkat
 • 5.3 KAEDAH MENCIPTA BONEKA
 • 5.4.1 Contoh cara membuat boneka sarung tangan
 • 5.5.1 Persekitaran
 • 5.5.2 Susun atur
 • 5.5.3 Teknik penyampaian
 • 5.5.4 Persembahan Boneka
 • 6. Pentas berlipat
 • 7. Boneka tanpa pentas
 • 8. Teknik overhead projektor (OHP)

1.

0 PRABACAAN

Prabacaan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu :1. 2. 3. Pengamatan penglihatan Pengamatan pendengaran Pergerakan tangan dan mata

Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. Pada peringkat awalnya, kesediaan membaca ditakrifkan sebagai satu peringkat bagi

menyediakan kanak-kanak untuk bacaan awal atau bacaan asas. Pada tahap ini, murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan, tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua, iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran, kemahiran pengamatan

peglihatan, aktviti koordinasi psikomotor, latihan menajamkan daya ingatan, dan latihan bahasa pertuturan.Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Menurut Ismail Zakaria, Salmah Othman dan Elly, Chong (1992) pula, tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. Dengan kata lain, makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. Pada tahap ini, murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut, aktiviti pramembaca boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf, suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Guru hendaklah menjalankan aktiviti melukis garisan-garisan tertentu yang menyerupai huruf.

1

Garisan-garisan ini hendaklah dimulakan dengan garisan lurus atau bentukbentuk yang seimbas dengan huruf yang diperkenalkan kepada murid. Di akhir tahun-tahun 1970-an, terdapat laporan-laporan yang menyatakan ramai murid sekolah rendah (terutama yang tinggal di luar bandar) yang tidak boleh membaca atau tidak cekap membaca bahasa mereka sendiri (bahasa Melayu). Tentu banyak sebabnya perkara „tidak boleh membaca‟ ini berlaku. Tetapi bagi mencari penyelesaian, elok dikaji semula antara lain, kaedah mengajar Bahasa Melayu di peringkat awal (Darjah 1 atau 2), dan menggubal cara yang lebih sesuai, mudah dan berkesan. Seharusnya sebahagian besar (90%) daripada murid-murid kita dapat membaca bahan-bahan bacaan yang „senang‟ pada akhir Darjah 1 persekolahan mereka, jika pengajaran membaca dibuat secara sistematik dengan mengambil kira hal-hal berikut: a) Sistem ejaan Bahasa Melayu adalah „alphabetic‟ dan fonemik – ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya. (Ini berbeza sekali dengan sistem ejaan bahasa Inggeris yang amat rumit itu). b) Suku kata perkataan-perkataan bahasa Melayu adalah mudah dan jelas (jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain –dengan bahasa Inggeris

misalnya). Kedua-dua ciri dalam bahasa Melayu di atas sahaja seharusnya sudah dapat meyakinkan kita bahawa kita tidak boleh meniru dan mengambil terus kaedah mengajar membaca bahasa Inggeris untuk mengajar membaca di peringkat awal. c) Murid-murid Melayu (termasuk sebahagian besar murid-murid Bukan Melayu) yang melangkah masuk ke Darjah 1 rata-rata telah pun mengetahui bahasa Melayu dan mempunyai perbendaharaan kata bahasa Melayu yang mencukupi untuk mereka terus belajar membaca bahasa Melayu. Ertinya mereka belajar bahasa Melayu sebagai bahasa pertama, bukan sebagai bahasa kedua (misalnya bahasa Inggeris). Jika kita meniru kaedah mengajar membaca bahasa Inggeris (sebagai bahasa kedua) untuk mengajar mambaca bahasa Melayu sudah tentu ini akan membawa kepayahan dan

2

kelambatan

untuk

murid-murid

kita

belajar

membaca

bahasa

kita.

Terdapat pelbagai kaedah mengajar membaca yang pernah digunakan oleh guru-guru kita – „kaedah abjad‟ , „kaedah fonik‟, „kaedah pandang dan sebut‟, „kaedah eklektik‟ dan sebagainya. Bahan-bahan untuk murid berlatih membaca sendiri adalah penting, ini kerana jika murid-murid tidak mempunyai bahan-bahan atau buku yang boleh mereka membaca di masa lapang atau di rumah, pembinaan kemahiran membaca akan terencat. Ini terutamanya akan berlaku di kalangan murid-murid di luar bandar atau daripada keluarga miskin di mana bahan-bahan bacaan di rumah sangat kekurangan. Agak munasabah kenyataan bahawa murid-murid akan menambah kecekapan membaca dengan terus diberi kemudahan untuk mereka membaca. Dalam rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (3M) nanti, kejayaannya – dari segi matlamat supaya semua murid dapat membaca, menulis dan mengira – bergantung besar atas faktor adanya bahan-bahan dan bukubuku yang sesuai, beragam dan mencukupi untuk murid-murid membaca. Bahan-bahan itu haruslah menarik dan berisi : berbagai „ilmu pengetahuan‟, mesej moral, dan sebagainya.

1.1 KAEDAH MENGAJAR MURID-MURID MEMBACA DI PERINGKAT AWAL

Masalah murid-murid sekolah tidak dapat membaca, atau tidak dapat membaca dengan cekap, sebenarnya telah lama dirasakan oleh guru-guru. Hanya sejak beberapa tahun kebelakangan ini saja hal tersebut diberi perhatian yang lain, dan daripada beberapa kajian yang dibuat nampaknya masalah ini masih agak serius. Sudah wajarlah masalah pembelajaran membaca (termasuk menulis dan mengira) diberi perhatian oleh semua pihak : Kementerian Pelajaran, guru-guru, dan ibu bapa, kerana di dalam sistem pelajaran formal, ketiga-tiga kemahiran itu menjadi alat yang asas untuk kanak-kanak mempelajari Ilmu Sains, Ilmu Alam, Sejarah, Kesusasteraan, Sivik, Muzik, Perdagangan, Pertanian, Seni

3

Perusahaan, mata pelajaran Teknikal, Agama serta pengetahuan dan kemahiran lain. Kemahiran 3M adalah „alat‟ asas untuk seseorang meneroka ilmu, mencipta, dan membuat komunikasi. Dalam konteks dunia hari ini, kecekapan dalam menguasai 3M amat diperlukan, lebih-lebih lagi untuk urusan kehidupan sehari-hari. Maksudnya, definisi had minimum dalam kemahiran membaca setakat „mengenal huruf‟ sudah tidak memadai lagi. Taraf minimum yang harus dianggap sebagai „functionally literate‟ di Malaysia hari ini harus didasarkan pada keupayaan seseorang itu membaca dan memahami tulisan di dalam

suratkhabar, dan menulis surat-surat urusan harian sendiri. Taraf pencapaian minimum inilah yang harus dapat dicapai oleh 90% daripada murid-murid sekolah apabila mereka sampai ke Tingkatan 3. Untuk mencapai taraf kemahiran ini, asas-asas yang kukuh perlu dibina secara progresif dari awal. Barangkali bagi 90% daripada kanak-kanak dalam negara kita, mula mengenal huruf hanya apabila mereka menjejakkan kaki di bangku sekolah. Kebanyakan kita juga mula belajar membaca apabila kita bersekolah. Hal ini sengaja ditekankan kerana sudah diterima sebagai „biasa‟ bahawa di antara tugas utama guru-guru di sekolah dasar ialah mengajar kanakkanak supaya dapat membaca dan menulis. Jika ini belum dicapai, apa pun sebab-sebab yang mungkin diberikan, tugas guru belum dikira sempurna. Masyarakat kita sentiasa mengharapkan sistem persekolahan kita memberikan kecekapan membaca, menulis dan mengira kepada anak-anak, dan jika ramai yang tidak mendapat kemahiran tersebut, maka sistem persekolahan itu dianggap gagal, dan harus dikaji semula serta dipulihkan. Walau bagaimanapun tidaklah dicadangkan apa-apa pemulihan yang besar di dalam sistem pelajaran kita, hanya sekadar untuk meninjau beberapa kaedah mengajar di peringkat awal : (beberapa definisi dan andaian asas) a) Peringkat permulaan membaca di sini ditafsirkan sebagai peringkat permulaan membaca yang dihadapi oleh sebahagian besar murid-murid Darjah 1, di sekolah-sekolah dasar kita;

4

e. Dengan kata lain mereka belajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. atau bercampur-gaul dengan orang-orang Melayu. “ka – ki” dan sebagainya. Memulakan pengajaran membaca dengan menegaskan pengenalan dan hafalan nama-nama huruf. c) Murid-murid ini telah pun mempunyai kemahiran bahasa Melayu lisan (walaupun mungkin dalam bentuk dialek). kadang-kadang ada nyanyian yang menggunakan huruf-huruf sebagai liriknya. Murid-murid diajar menghafal nama-nama huruf ini mengikut aturannya a.2. Selepas itu dibina sukusuku kata “ba – tu”.c.i.b. Murid-murid hanya mengambil masa tiga hingga empat bulan.2 KAEDAH PENGAJARAN YANG BIASA DIBUAT 1.2. sebenarnya menegaskan sesuatu yang boleh membosankan murid-murid.o. Setelah beberapa minggu barulah disebutkan huruf-huruf vokal: a. 1.2 Kaedah ‘Pandang dan Sebut’ (look and say) 5 . atau lebih untuk mengetahui nama-nama huruf hingga tahu membaca ayat-ayat .c…hingga z. a.u.Kaedah abjad yang begini hanyalah menegaskan hafalan-hafalan yang agak kurang bermakna bagi kanak-kanak. menguasai perbendaharaan kata yang „mencukupi‟ akibat daripada lahir di dalam keluarga Melayu.1 Kaedah abjad Kaedah Abjad bolehlah dianggap sebagai kaedah mengenal nama-nama huruf yang digunakan dalam tulisan Melayu. dan diikuti pula dengan mengeja perkataan-perkataan. 1.b.b) Kebanyakan daripada murid-murid ini adalah „normal‟ dari segi keupayaan atau kebolehan mereka belajar. Saya kira kaedah ini mengambil masa yang agak panjang sebelum murid-murid itu dapat merasa gembira atau puas. Kemudian barulah diberi latihan membaca ayat-ayat yang pendek.…z.

bercelaru dari segi symbol-sound relationship. Kerap kali ditunjukkan seluruh perkataan-perkataan seiring dengan gambar-gambar yang dilambangkannya. rumah. Mereka kuat dipengaruhi oleh ahli-ahli pendidik mengajar membaca bahasa Inggeris. Kemudian baru diajar mengeja tiap-tiap perkataan. Pada ketika dahulu (bahkan bagi setengah-setengah ahli pendidik sekarang pun) kaedah Pandang dan Sebut ini sangat ditegaskan.Kaedah Pandang dan Sebut ini atau juga pernah disebut dengan nama Kaedah Seluruh Perkataan (whole word) ini bolehlah dianggap sebagai reaksi kepada kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Kaedah Abjad. Kecelaruan ini menyebabkan ahli-ahli pendidik bahasa menganggap kaedah Pandang dan Sebut itu lebih sesuai dan bermakna untuk mengajar permulaan membaca. budak. Mereka harus mengenal beberapa puluh „lambang perkataan‟ sebelum boleh membaca ayat-ayat. Tetapi. pokok. sejak beberapa tahun kebelakangan ini kaedah ini dikritik semula. Jadi Kaedah Pandang dan Sebut (atau Kaedah Seluruh Ayat) ini dijadikan asas untuk mengajar murid-murid membaca. Kaedah itu lebih bermakna daripada Kaedah Menghafal „nama setiap huruf itu‟. Misalnya batu. sekolah. Bahkan ramai yang menghafal „perkataan-perkataan‟ berdasarkan gambar daripada „mengenal‟ perkataan-perkataan. baru-baru ini timbul semula hujah-hujah dan kajian-kajian yang membuktikan bahawa kaedah fonik 6 . Kemahiran murid-murid „mengenal‟ perkataan-perkataan tidak dapat menjelma dengan cepat. Jadi. perkataan pensel. meja. dan murid-murid ini sukar mengenal perkataan-perkataan yang „baru‟. Jadi dalam kaedah ini murid-murid cuba „mengenal‟ keseluruhan lambanglambang itu untuk mendapat membaca. pensel dan sebagainya. Di sebalik menggunakan kaedah ini untuk mengajar. Perkataan rumah ditulis di tepi atau di bawah gambar rumah. dan mengenal nama huruf-huruf yang mewakilinya. Kadang-kadang digunakan kad-kad imbasan yang menunjukkan gambar dan perkataan. dan sebagainya. sebab didapati ramai murid biasa (terutama di Amerika Syarikat) yang tidak boleh membaca. bahasa Inggeris ialah bahasa yang tidak mempunyai sistem ejaan fonemik yang sempurna. Perkataanperkataan yang ditulis penuh adalah difikirkan lebih bermakna daripada pecahan tiap-tiap hurufnya.

„ba‟. „u‟ – „uu…‟. „lalu‟. Kaedah ini akan menyusahkan dan melambatkan lagi murid-murid mencapai kemahiran membaca bahasa Melayu. Misalnya. „s‟ –„ss‟. Ertinya lambing huruf terus dikaitkan dengan bunyinya. „batu‟. oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu kita adalah fonemik. Murid-murid tidak diajar nama-nama huruf. Kaedah Pandang dan Sebut ini lebih sesuai digunakan untuk mengajar bahasa-bahasa yang memakai sistem tulisan ideografik (atau lebih tepat lagi logografik) seperti sistem ejaan bahasa Cina. yang melambangkan sesuatu benda. terutama mengajar murid-murid Melayu. maka kaedah fonik 7 . Setelah mereka tahu hubungan tiap-tiap huruf dengan bunyinya. Seterusnya murid-murid diberi latihan membaca ayat-ayat yang menggunakan perkataan-perkataan ini. „ka‟. diajar „bunyi-bunyi‟ huruf. dan sebagainya. Misalnya „a‟ dibunyikan „aa…‟. Kemudian baru digabungkan suku-suku kata ini menjadi perkataan-perkataan – „dada‟.mungkin lebih sesuai dan berkesan daripada kaedah Pandang dan Sebut untuk mengajar permulaan membaca bahasa Inggaris. suku kata pula dibina. „z‟ – „zz…‟. dan oleh sebab suku kata kebanyakan perkataan Melayu agak jelas. Nyata sekali. „t‟ – „tah‟. „kata‟. dan sebagainya (satu morfem) dengan satu perkataan. „lu‟. (iaitu ada hubungan yang agak teratur di antara „huruf‟ dan „bunyinya‟).2. „da‟.3 Kaedah Fonik Pada asasnya kaedah ini adalah untuk mengajar murid-murid melihat hubungan di antara simbol (huruf) dan „bunyi‟ (grapheme phoneme relationship) supaya kemudian mereka dapat membaca (membunyikan) perkataan-perkataan baru yang mereka hadapi. Oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu rata-rata adalah fonemik (satu huruf boleh dikatakan melambang satu „bunyi‟ – lebih fonemik daripada misalnya sistem ejaan bahasa Inggeris) maka agak tidak begitu munasabah bagi Kaedah Pandang dan Sebut ini digunakan untuk mengajar permulaan membaca bahasa Melayu. „tu‟. 1. idea. dan sebagainya. „mi‟ dan sebagainya.

situasi bilik darjah dan bahan-bahan bacaan yang digunakan. Jadi kerap kali Kaedah ini menjadi akedah cacamurba. Ada yang menggunakan penujuan sintetik. tetapi Kaedah itu haruslah sistematik 8 . ada penujuan analitik dan ada pula penujuan sintetik-analitik. Terdapat pelbagai lagi jenis Kaedah Eklektik ini. dan keadaan pembelajaran murid-murid Melayu di pihak lain. kerana asas gabungan itu kurang diperhatikan. Apa yang harus difikirkan dan diciptakan ialah kaedah mengajar „eklektik‟ tetapi sistematik. Sekurang-kurangnya kaedah ini adalah lebih munasabah dan mungkin lebih berkesan dibandingkan dengan Kaedah Abjad dan Kaedah Pandang dan Sebut. Dan biasanya masa yang agak panjang diambil untuk mereka mengenal semua bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka membaca perkataan-perkataan dan ayatayat yang bermakna. yang mengambil perhatian keistimewaan sifat-sifat ejaan bahasa Melayu. dan tatabahasanya di suatu pihak. Kemudian jika diperhatikan betul-betul cara Kaedah ini diterapkan.4 Kaedah Eklektik Kaedah ini adalah kaedah Campuran – campuran kaedah-kaedah mengikut kesesuaian murid. 1. Maksudnya kita harus menciptakan Kaedah Eklektik yang sesuai untuk mengajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. ialah seolah-olah mereka memikirkan Kaedah ini adalah yang paling sesuai untuk mengajar membaca bagi kanak-kanak Melayu kita. Kelemahannya ialah kaedah ini masih memerlukan murid-murid menghafal bunyi huruf yang kurang bermakna pada permulaannya.ini sesuai sekali digunakan untuk mengajar permulaan membaca perkataanperkataan Melayu.2. struktur suku-katanya. Bagi bahasa Melayu. agak banyak yang mengajar kurang sistematik. kesan yang didapati apabila seseorang menyebutkan Kaedah Eklektik ini.

dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna. Malahan kita tidak begitu perlu memperkenalkan dan mengajar abjad dan bunyi huruf dari a.3 KAEDAH GABUNGAN YANG DICADANGKAN Kaedah gabungan untuk mengajar membaca bahasa Melayu kepada murid-murid peringkat awal (prabacaan) yang dicadangkan di sini berasaskan hal-hal berikut: a) Sistem ejaan bahasa Melayu adalah mengikut abjad dan fonemik – ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya. bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka disuruh membaca perkataan-perkataan atau ayat. Kaedah gabungan ini mencadangkan biar murid-murid diperkenalkan kepada bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan. dalam satu dua pelajaran. dan merasa bangga yang mereka boleh membaca serta faham akan yang dibaca. Kita tidak perlu menunggu muridmurid mengetahui semua nama huruf. b. d) Murid-murid Melayu yang baru melangkah masuk ke Darjah 1 rata-rata telah pun mempunyai perbendaharaan bahasa Melayu yang mencukupi untuk terus belajar membaca.1. tiga pelajaran saja mereka akan terus dapat membaca beberapa perkataan dan ayat. Dengan cara begini dalam dua. c… sampai z secara tertib biasa. b) Suku kata perkataan-perkataan Melayu adalah jelas (jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain – dengan bahasa Inggeris misalnya). Kaedah yang dicadangkan ini menegaskan yang kita boleh menggabungkan terus „kaedah fonik‟ dan „kaedah pandang dan sebut‟ dalam satu pelajaran membaca. c) Ciri-ciri yang baik daripada „kaedah fonik‟ dan „kaedah pandang dan sebut‟ boleh digabungkan. 9 . pada peringkat awal.

c) Gabungan bunyi tiap-tiap huruf konsonan dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata: da di du ka ki k u sa si su Seterusnya bentukkan beberapa perkataan yang bermakna. b) Kemudian perkenalkan pula bunyi dua atau tiga huruf konsonan. misalnya: ba ba baba bu bu bubu da da dada ku ku kuku Ulangkan ini beberapa kali. Buat latihan membunyikan huruf ini beberapa kali. kemudian gabungkan dua perkataan menjadi ayat dan latihan murid-murid membacanya: baba bubu dada kuku d) Perkenalkan gabungan lain: a ku aku a da ada i ni ini i tu itu bu ku buku ba ba baba bu ka buka ba ju baju 10 . selang-seli.Untuk menjelaskan kaedah ini secara konkrit. misalnya: d k m dengan menggunakan kad imbasan. dan buat latih-tubi beberapa kali supaya semua murid dapat melafazkan bunyi tiap-tiap lambang itu dengan jelas. terdapat beberapa contoh: a) Mulakan dengan perkenalkan bunyi dua atau tiga huruf vokal: a o u dengan menggunakan kad imbasan (flash card).

dan ‘kuku’ dan ulang bertubi-tubi dengan kad imbasan. e) Perkenalkan gabungan bunyi lain pula seterusnya. ‘baju’. Seterusnya baca ayat-ayat ini pula: buku dia buku baba buku aku/ku Gantikan ‘buku’ dgn ‘baju’.Seluruh murid-murid membaca ayat-ayat berikut daripada beberapa perkataan di atas: aku ada buku aku buka baju ini buku aku itu baju aku Kemudian gantikan ‘aku’ dengan ‘baba’ dan ulang membacanya. i bu ibu bu di budi u da uda budi ibu budi ibuku budi uda di a dia ka ki kaki kaki dia kaki ibu kaki kuda Suruh murid membaca ayat-ayat yang menggunakan berbagai-bagai perkataan yang dicipta: ibu buku baba uda bubu udaku ada kuda dia kaki kuda 11 .

iaitu untuk kanak-kanak yang belum didedahkan dengan sebarang aktiviti bacaan. emosi dan mentalnya untuk menerima pengajaran bacaan asas. empat hari. membelek-belek bahan bacaan. Selain faktor fizikal. o : b. Dari segi umur. sama ada di peringkat mendirikan asas. Secara khusus. sejam sehari. kesediaan membaca merangkumi kebolehan fizikal. ada kanak-kanak bersedia membaca seawall umur empat tahun dan ada pula kanak-kanak yang hanya bersedia membaca setelah berumur enam tahun. kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa-apa yang diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. k dan membaca suku kata. khususnya yang berupa cerita. kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi mintanya terhadap bahan-bahan bacaan (seperti bermain dengan bahan bacaan. melihat bahan bacaan. Dalam seminggu sahaja murid-murid boleh mengenal huruf-huruf a. kanakkanak yang terdedah dengan pelbagai jenis bahan bacaan sejak lahir. Dari segi mental. keupayaan matanya mengecam bentuk. d. dan berminat melihat orang di sekitarnya membaca) dan minatnya untuk mendengar bacaan. 1. Sebagai contoh. Secara luas. i. Dari segi fizikal kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang akan diajarkan. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. factor persekitaran amat mempengaruhi kesediaan kanak-kanak membaca. perkataanperkataan dan ayat yang dibentuk daripadanya. e. sentiasa melihat orang di sekeliling membaca dan ada pula orang yang membacakan 12 . Dari segi emosi.Begitulah beberapa contoh kaedah gabungan yang boleh diajar di dalam tiga. emosi dan mental. emosi dan fizikal. kesediaan membaca melibatkan sebarang aktiviti sebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan.4 KESEDIAAN MEMBACA Kesediaan membaca bermaksud kemampuan seseorang untuk menerima pengajaran dari segi mental. mengukuhkan asas mahupun peringkatperingkat lain yang lebih tinggi.

Keadaan yang sama berlaku untuk kemahiran membaca.buku cerita untuknya akan lebih cepat bersedia membaca berbanding dengan kanak-kanak sebaya yang tidak mendapat peluang yang sama.berdiri (aktiviti pengukuhan kemahiran asas membaca . Salmah Othman dan Elly Chong (1992) pula. mereka perlu meniarap. usaha untuk mengajarkan kemahiran membaca bukan sahaja sia-sia. kemahiran pengamatan penglihatan. Cuma bentuknya berbeza. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. Berdasarkan pandangan Syed Abu Bakar ini dapat kita rumusan perbandingan perkembangan kanak-kanak dengan peringkat-peringkat bacaan seperti yang di bawah. aktiviti koordinasi psikomotor. Syed Abu Bakar (1994) menyatakan bahawa peringkat kesediaan membaca sangat penting.berjalan ( mahir membaca peringkat rendah) . tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca.” Beliau berpendapat. makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. Pada tahap ini murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang 13 . Dengan kata lain. malah boleh menimbulkan kesan yang amat buruk kepada kanak-kanak. Meniarap (aktiviti kesediaan membaca) merangkak ( aktiviti mendirikan kemahiran asas membaca) . ibubapa dan guru. berlari ( mahir membaca peringkat tinggi) 1. Umpamanya sebelum mereka boleh berjalan. Menurutnya. Menurut Ismail Zakaria.5 AKTIVITI KESEDIAAN MEMBACA Syed Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. merangkak dan berdiri terlebih dahulu. latihan menajamkan daya ingatan dan latihan bahasa pertuturan. iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Kebolehan menggerakkan otot-otot tertentu mengikut urutan sebelum berjalan dapat dianggap sebagai pecahan kemahiran berjalan. Peringkat bacaan meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. “Jika tahap ini tidak dapat dicapai terlebih dahulu. konsep kesediaan membaca ini samalah dengan keadaan semula jadi yang dialami oleh kanak-kanak dalam perkembangan otototot tubuh mereka.

dan pergerakan tangan dan mata. Guru member murid kad gambar dan murid melekatkan kad itu di papan kenyataan mengikut tajuknya seperti benda hidup. baju. 2.1 Aktiviti Pengamatan Penglihatan 1 Menghimpun gambar benda maujud yang sama jenis. Guru berbincang dengan murid tentang benda hidup dan benda bukan hidup. aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam Buku Sumber Bahasa Malaysia Tahun 1 (1983) dapat dimanfaatkan oleh para guru. 14 . Bahan: Pelbagai gambar kereta. Penekanan juga perlu diberi kepada pengalaman yang membolehkan murid membentuk kelaziman membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah : Untuk mencapai tujuan ini. Aktiviti Murid: Murid melaksanakan gambar yang telah dicampuradukkan oleh guru. Murid menyebut “benda hidup” atau “benda bukan hidup” sebagai respons terhadap kad benda yang diimbaskan oleh guru. Bahan: Gambar benda hidup.6. pakaian.mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. 1.2 Aktiviti Pengamatan Penglihatan 2 Menggunting dan menampal berbagai-bagai gambar mengikut tajuk di papan kenyataan atau di buku skrap kelas. pakaian. alat tulis-menulis dan lain-lain. lain-lain. 3. Tiga kategori aktiviti disediakan.6. kelas dan kumpulan. pengamatan pendengaran. 1. dan alat tulismenulis. benda yang boleh dimakan. benda bukan hidup. Aktiviti Guru/Murid: 1. iaitu pengamatan penglihatan. Aktiviti ini dilaksanakan secara individu.6 AKTIVITI PENGAMATAN PENGLIHATAN 1. benda yang tidak boleh dimakan. warna dan saiz.

4. petir. 3. tempurung. hujan lebat. 4. dan ombak. 1. angin kencang.7. tempurung. meja dan batu. batang kayu. 1. dan ombak. Guru mengetuk benda itu satu persatu beberapa kali dan murid mendengarnya. Murid menggunting gambar dan menampalkannya dalam buku skrap mengikut tajuk tertentu. angin menderu. Aktiviti Guru/Murid: 1. petir.7. Guru mengetuk dua benda yang berlainan. Murid menyatakan sama ada bunyi benda itu sama atau tidak. tin.1 Aktiviti Pengamatan Pendengaran 1 Mengetuk benda satu persatu untuk mendapatkan pelbagai bunyi dan mengecam perbezaan bunyinya. angin menderu.7 AKTIVITI PENGAMATAN PENDENGARAN 1. 15 . batu. Rakaman bunyi-bunyi itu diperdengarkan sekali lagi dan murid menyatakan jenis bunyi itu. air menitik. 2. angin kencang. Beberapa gambar carta yang dapat disesuaikan dengan bunyi-bunyi yang diperdengarkan. 2. paku. Guru memperkenalkan benda-benda yang menghasilkan bunyi seperti tin. hujan lebat. Murid menyanyi lagu “Mari Bergembira” dengan meniru nyanyian daripada pita rakaman atau nyanyian atau nyanyian guru sendiri. meja. batang kayu. Bahan: Pita rakaman yang mengandungi bunyi air mengalir.2 Aktiviti Pengamatan Pendengaran 2 Mendengar rakaman dan menyatakan bunyi-bunyi alam seperti bunyi air mengalir. Bahan: Paku. Aktiviti Guru/Murid: 1. air menitik. Guru memperdengarkan bunyi-bunyi daripada pita rakaman.

16 . Minta murid menceritakan hasil kerja mereka. 3. Bahan: Plastisin. cawan. 1. benda maujud (dulang berpasir. Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang bendera. manik.8 AKTIVITI PERGERAKAN TANGAN DAN MATA 1. tanah liat. Murid memegang cawan plastic yang penuh dengan air dengan tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri ke kanan dan sebaliknya. Aktiviti Guru/Murid: 1. Aktiviti Murid: 1. model tiang bendera. model pokok. air).8. 2. dan bubur kertas.8. 1. 3. tanah liat atau bubur kertas dan lain-lain. bola. dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf. kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putusputus.2 Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau model yang disukainya. Buat satu atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagai contoh. Bahan: Lembaran kerja.1 Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada plastisin. Teknik memegang cawan dipelbagaikan. 2.3. Menggolekkan bola di atas dulang berpasir dengan jari dari kiri ke kanan dan sebagainya. Murid-murid lain memilih gambar yang sesuai dengan bunyi yang dinyatakan.

Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. menampal. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1.1 TULISAN MEKANISME Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan. Sebagaipermulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa.jari serta kordinasi mata tangan. tangan. 4) Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan.0 PRATULISAN Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. dari atas ke bawah dan lain-lain. menguli tepung dan lain.2. cara memegang alat tulis. mengoyak. 3) Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah 17 . menganyam. 1) Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga keperingkat contengan terkawal. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. 2.lain 2) Menguasai gerak tangan bebas.

membentuk garisan dan lengkokan huruf dengan betul serta mengekalkan jarak dan bentuk huruf dengan sempurna. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat :    Kemahiran mengawal dan memegang pensel.. arah tulisan yang tidk betul. mengeja.…………. mengenal. Mercer (1985) yang bersetuju pendapat Hidreth (1947) "menyatakan bahawa punca utama ialah masalah ‟psikomotor‟. Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis. 2. 2. senget. Pengajaran guru harus berfokus kepada memegang alat tulis. Objektif utama penguasaan kemahiran menulis mekanis atau tulisan tangan ialah supaya mudah dibaca.3 AKTIVITI-AKTIVITI LATIHAN PRATULISAN a) Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil sempit. Jenis-jenis masalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat. ………… 18 . menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan. huruf. bercelaru. terlalu menekan ketika menulis dan tulisan yang berlapis-lapis. i. Meneliti. kemahiran belajar dan membentuk makna.terlalu jarak atau terlalu dekat.. …………. kegagalan pengamatan terhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang lemah". Kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran mempunyai masalah menulis. --------. …………. masalah emosi..2 KEMAHIRAN MENULIS ASAS Teknik Pengajaran Pemulihan Kemahiran Menulis asas Hammil dan Mc Nut (1981) melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan.latihan membentuk huruf diberikan. tanda baca. Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan.

d) Latihan membentuk garisan lurus. e) Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus. di atas pasir. meramas-ramas jari dan sebagainya. aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini. kebolehan berbahasa.b) Latihan membentuk bulatan di udara. Justeru. BULATAN BESAR – BULATAN KECIL c) Latihan-latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari.Dilakukan secara bebas. Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca: a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) o Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa. menggoyangkan tangan. pengetahuan.1 PENGENALAN Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu. f) Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat. dan pengalaman sedia ada. di meja. menekannekan jari.0 PEMULIHAN BACAAN 3. 3. di lantai. di rumput tanpa menggunakan alat tulis. 19 .

guru perlu melaksanakan aktiviti berikut:     Nyanyian lagu A. Justeru.b) Faktor yang ada pada bahan bacaan.2 AKTIVITI PEMULIHAN BACAAN Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul. o Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan kata. struktur cerita. Melalui aktiviti pemulihan. .. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza.C. dan konsonan juga perlulah ditekankan. diftong. 3. guru perlu memastikan murid-murid supaya menguasai dan menghafal huruf „a‟ sehingga „z‟ dengan urutan yang betul. guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti:          Bibir Gigi Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Lidah Rongga tekak Rongga mulut Kaedah abjad juga merupakan asas yang perlu dikuasai murid. Pengajaran bunyi vokal. Menayangkan huruf satu persatu secara berulang Padanan abjad Menyebut huruf satu persatu secara berulang. panjang pendek ayat.B. 20 . penggunaan dan organisasi bahan grafik. Justeru.. kendungan bahan.

Pengetahuan dan pemahaman guru dapat membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan kefahaman. Antara permainan yang boleh dijalankan oleh guru termasuklah permainan yang berbentuk pergerakan. Guru perlu melalui pelbagai proses semasa menyediakan bahan bacaan seperti memproses bahan.3 ANALISIS AKTIVITI PEMULIHAN BACAAN Guru sepatutnya dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehbacaan murid. Pengetahuan dan pengalaman guru tersebut dapat membantu perancangan dan penyediaan proses pengajaran. Bahan pengajaran pula perlulah menarik. mengolah bahan. Aktiviti pemulihan membaca perlulah dilakukan dengan menggunakan pendekatan. Aktiviti permainan bahasa dapat memupuk minat murid untuk menguasai kemahiran membaca. dan kv+kvk. kaedah. dan memenuhi keperluan pancaindera. memilih bahan. kvk. 21 . Pengolahan bahan pengajaran merupakan aspek yang penting dalam mengajarkan asas kemahiran bacaan. dan teknik yang sesuai agar muridmurid mampu menguasai asas kemahiran berbahasa iaitu membaca. menggunakan dan menilai bahan. permainan baling dadu untuk membentuk perkataan yang mempunyai suku kata kv. Latihan ini juga melibatkan penggunaan gambar untuki merangsang murid supaya bertutur. membina. 3. permainan respon terhadap bunyi huruf. kv+kv.Latihan Pandang dan Sebut juga menjadi asas pemulihan yang perlu diajarkan oleh guru supaya murid berjaya menguasai kemahiran membaca.

Kelas pemulihan ini biasanya diberi nama kelas lembam (yang kebetulannya membawa berbagai-bagai makna negatif). atau diberi pemulihan dalam darjah empat. iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja.0 PEMULIHAN TULISAN 4. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. Kemudian. berikut dikemukakan cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan dalam 3M. Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut. menulis atau mengira. rancangan pemulihan yang sedang dijalankan di sekolah ditumpukan di sekolah rendah. setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan. menulis dan mengira. menulis dan mengira. supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut. Selaras dengan keperluan kurikulum di sekolah rendah yang mementingkan kebolehan membaca. dan seorang guru pemulihan ditugaskan untuk mengajar murid-murid ini. sama ada bidang membaca. Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid. 22 . Langkah ini diberi nama saringan.1 CARA-CARA PELAKSANAAN RANCANGAN PEMULIHAN Pada masa ini.4. langkah yang kedua ialah diagnosis. Peperiksaan penilaian darjah tiga di sekolah rendah pula ialah bertujuan mengesan kelemahan murid untuk dibetulkan. Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain diasingkan. Sebelum Sesutu rancangan pemulihan dapat dijalankan. Setakat mana perkara ini dilaksanakan terpulanglah kepada kemampuan dan kesanggupan guru-guru darjah empat. langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca.

atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis mudah digunakan oleh guru bilik darjah. Cara berikut untuk mengesan. 3. Walau bagaimanapun. Ayat. Cara yang paling mudah ialah dengan melihat tulisan-tulisan murid yang sedia ada dalam buku latihan.4. guru boleh memberitahu murid supaya menulis ayat tersebut lima kali dengan tulisan yang terbaik dan masanya pun tidak dihadkan. Setelah tiga minit. guru akan menyuruh mereka berhenti clan mengutip tulisan tersebut. 2. b) Mempunyai isi kandungan yang dalam pengalaman dan dapat difahami oleh murid. Setelah murid membaca ayat yang diberikan beberapa kali dan setelah kenal semua kandungannya. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan untuk mengesan. Kebolehan menulis diperlukan untuk semua mata pelajaran di sekolah. guru menyuruh mereka menulis ayat yang sama seberapa banyak yang mereka boleh dalam masa tiga minit. Dengan itu. 23 . atau perenggan biasa boleh digunakan. kerana ada murid yang tulisannya memuaskan jika diberi masa yang cukup. 1.2 SARINGAN DAN DIAGNOSIS Salah satu keperluan akademik di sekolah ialah kebolehan menulis. cara ini kurang memuaskan. Guru sangat kenal akan tulisan buruk. Setelah semua murid selesai menulis. asalkan me¬matuhi dua syarat berikut: a) Tidak mengandungi perkataan yang akan menghentikan murid menulis kerana kerumitan mengeja. dan murid itu juga mungkin tidak dapat menulis dengan jelas jika masa ini dihad¬kan. atau ringkasan. atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis. dan selalunya marah kerana ia terpaksa memeriksa beratus-ratus halaman tulisan dalam setahun yang susah hendak dibacanya. cara yang dapat mengawal kedua faktor ini ( iaitu masa dan tulisan) adalah lebih baik.

5. Dari ujian ini. Skel-skel ini telah disediakan berdasarkan kajian yang luas. Walau bagaimanapun. guru harus dapat membuat diagnosis. murid-murid berikut memerlukan latihan pemulihan tulisan. a) Murid yang tulisannya terlalu buruk dan tidak dapat dibaca dalam ujian yang masanya dihadkan. Contoh-¬contoh skel ini ialah „Thorndike Scale for Handwriting'.`Ayres Measuring Scale for Handwriting (Gettysburg Edition) „. atau yang tulisannya terlalu besar. atau terlalu kecil untuk dibaca dengan mudah. Apabila menilai tulisan-tulisan tersebut. atau menentukan apakah jenis kelemahan murid tersebut. Cara yang mudah untuk melaksanakan proses 24 . dan dari kajian ini satu skel purata disediakan yang dapat diperkait¬kan dengan darjah murid Dengan menggunakan Skel Tulisan ini. b) Murid yang tulisannya tidak mudah dibaca dalam ujian yang tidak mengehadkan masa. dan 'Minneapolis Handwriting Scale'. Setelah murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam penulisan dikesan. Cara mengesan murid yang tulisannya tidak mudah dibaca seperti ini biasanya memadai untuk situasi bilik darjah. Cara lain ialah dengan menggunakan Skel Tulisan yang telah disediakan dengan contoh-contoh tulisan bersama dengan kualiti mutunya. guru harus memerhatikan perkaraperkara berikut: a) Kualiti tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa. skel-skel ini hanya merupakan alai mengesan (atau saringan) dan tidak dapat menentukan kelemahan seperti yang dibuat dalam diagnosis.4. sesuatu darjah dapat dibandingkan dengannya. c) Murid yang kadar penulisannya terlalu lambat. d) Murid yang tulisannya terlalu condong ke kiri.`American Handwriting Scale'. c) Kadar penulisan dalam ujian yang masanya terhad dikira seperti berikut: Jumlah perkataan dibahagi dengan masa). b) Kaitan kualiti di antara tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa dan ujian yang menghadkan masa.

Huruf besar biasanya mudah dibaca. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna.3 CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Guru perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat permulaan dan mendirikan asas. untuk menyediakan cartanya itu. Dari penyelidikan Pressey.diagnosis ini ialah dengan membaca tulisan murid. Tulisan dan cara-cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. Guru juga perlu membuat pertimbangan harus dibuat bagi 25 . 4. n seperti u. beberapa huruf didapatinya sering menimbulkan kerumitan.s dan t. dan menandakan semua huruf yang tidak mudah dibaca. atau yang memerlukan penelitian kali kedua. Penerangan. Huruf yang paling menimbulkan kerumitan ialah r. adalah munasabah jika pengajaran pemulihan dalam penulisan diarahkan kepada menulis bentuk-bentuk huruf ini dengan betul.menyebabkan kesilapan menulis lebih daripada 50%.o. Sediakan jadual senarai semua murid dan catatkan kelemahan setiap murid. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid.a. Carta ini boleh disediakan berdasarkan penyelidikan tulisan murid yang menunjukkan berbagai-bagai jenis tulisan dan bentuk tulisan yang tidak dapat dibaca. membuat d seperti cl.e. Kesilapan yang sering berlaku ialah menulis r seperti i. Perkara ini mudah dibuat dengan meng¬gunakan Carta 'The Pressey Chart for Diagnosis of Illegibilities in Handwriting'. Teknik seperti ini telah menghasilkan tulisan yang memuaskan di kalangan murid sekolah rendah. o seperti a dan a seperti u. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Contohnya huruf kecil r. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. menutup e.n. kecuali huruf L Oleh kerana tujuh huruf kecil dan satu huruf besar ini menyebabkan tulisan yang susah dibaca. diikuti dengan huruf n.

Kemudian. Kemudian. Langkah-langkah untuk mengajar mernegang pensil. sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa.4 KAEDAH PENGAJARAN PEMULIHAN TULISAN DAN PENILAIANNYA Pengajaran pemulihan tulisan bagi murid-murid sekolah rendah adalah berdasarkan pengajaran tulisan yang betul dan kukuh. atau dalam fikirannya. 4. seperti pada umur empat tahun setengah. murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih. atau krayon. Dengan sebab ini. Latihan permulaan untuk kanak-kanak kecil ini haruslah menggunakan pensil. atau krayon adalah seperti berikut: 1. murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil. Mereka patut mengacau dari kanan ke kiri dalam besen yang bulat. 26 . Seperti pengajaran bahasa juga. Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Bahasa bertulis memerlukan perhubungan dengan bahasa dalam diri penulis. Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil tersebut. dan seluruh anggota tangan harus dihayun.menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. 2. Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini. pensil harus dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk. murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjuk hampir dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini. penulisan adalah lebih mudah dipelaj ari ketika murid masih kanak-kanak kecil lagi. walaupun murid tersebut tiada kesusahan membentuk huruf. bukanlah setakat tapak tangan sahaja. Perihal menghubung¬kan bahasa lisan dengan bahasa fikiran adalah amat sukar. 3. 4. maka usaha pengajaran permulaan dalam penulisan biasanya amatlah susah.

lengkungan serta kombinasi lengkungan dan garisan lurus. dan guru harus memberitahu arah dan bentuk yang harus dibuat oleh murid. supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah (jari hantu) di kedudukan yang betul. 27 . garisan. Latihan in boleh dikelolakan seperti kelas lukisan yang menggunakan kanji dan warna dan murid-murid disuruh membuat bentuk dengan jari mereka.5 LATIHAN SEBELUM MENULIS Murid-murid harus diajar membuat berbagai-bagai bentuk dengan menggunakan jari mereka. murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta. jari telunjuk.5. Titik permulaan harus diberitahu serta dilukiskan. Setelah itu. 4. Bentuk-bentuk yang penting dan menjadi asas penulisan ialah bulatan.

Bahan yang diberi juga tidak boleh terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan. Guru juga perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat permulaan dan mendirikan asas. Jika pengajaran dan pembelajaran guru tersebut menarik. murid-murid akan tertarik dengan pengajaran guru tersebut dan ini akan meningkatkan motivasi murid-murid untuk terus mencuba apa yang dipelajari sehingga berjaya. Penerangan. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah.4. Guru juga perlu membuat pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanakkanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. Tulisan dan cara-cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut. Walau bagaimanapun. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu.6 RUMUSAN Murid bukan hanya memerlukan satu pendekatan pengajaran yang fleksibel dan inovatif yang dapat menarik perhatian mereka tetapi yang sama penting ialah satu strategi yang dapat membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar agar proses P & P boleh dianggap berkesan. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. 28 .

dan merangsang imaginasi. Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita atau maklumat dengan lebih berkesan.1 PENGENALAN Boneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej.BAHAGIAN 5: AKTIVITI PEMULIHAN MENGGUNAKAN KAEDAH BONEKA 5. murid-murid akan lebih menghayati dan memahami sesebuah penyampaian itu dengan khusyuk di samping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. penggunaan boneka juga juga mendedahkan murid-murid untuk bekerjasama secara kumpulan. 29 . Pengaplikasian permainan boneka akan mendedahkan murid untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan serta melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. Dengan ini.Selain daripada itu.

5. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut.2 Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. 30 .2.2 JENIS-JENIS BONEKA 5. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. 5.2.1 Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Semasa menggunakan boneka jenis ini. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka.

5. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.3 Boneka wayang kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. lutsinar dan kertas tebal. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. 31 . Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. plastik. Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi. Semasa memainkan boneka ini. Satu lagi cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit.2.

Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. buluh dan sebagainya di bahagian bawah boneka tersebut.5. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak.2. rotan. 32 .2. Semasa digunakan.4 Boneka bertali Boneka bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache. Boneka ini menggunakan konsep wayang kulit tetapi berbentuk tiga dimensi.5 Boneka tongkat Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkat seperti kayu. plaster-of-Paris atau kayu. 5.

Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Pertama. Kedua. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. dan pengajaran bahasa. Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. 33 . kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru di samping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu guru menyampaikan cerita. Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang.5. guru perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas.2 AKTIVITI BONEKA Guru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagi pengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. pengetahuan sains. guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip.

5.1 Contoh cara membuat boneka sarung tangan Boneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. di antaranya sarung tangan. dan sebagainya. Alat/ bahan: -Kain belacu. pensel.4. sarung tangan. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditonton dengan bahagian badan dan kepala sahaja. pakaian. gunting. kertas. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki.3 KAEDAH MENCIPTA BONEKA Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan.5. sarung kaki. ia mempunyai bahagian kepala. benang jahit dan benang bulu Berus cat 34 . jarum.

Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. Gunting garisan pengguntingan. Lipat belacu sekali. 2. Boneka siap untuk dilakonkan. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. 5. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. 7.Cara membuatnya: 1. 3. 35 . 4. ini garisan pengguntingan. 6. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki.

Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. 36 . 5. Semasa bercerita. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. 5.5 PERSEMBAHAN BONEKA 5.5.5.3 Teknik penyampaian Terdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka.5. jarak serta pertukaran masa dan waktu. Guru juga boleh mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah guru menggerak lakonkan boneka dengan berdialog secara selari duduk di depan kanak-kanak tanpa menggunakan pentas. Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik.1 Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan kanak-kanak.5.2 Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkembangan bahasa atau di sudut komponen kreativiti dan estetika. Seeloknya dihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan.

5. 6. Pemain boneka berada di luar dan penonton di dalam bilik darjah. Pentas tingkap Tingkap terbuka (tanpa cermin) boleh digunakan sebagai pentas.5. Jenis-jenis pentas tersebut adalah seperti berikut: 1. Guru duduk di luar dan murid di dalam kelas. pelbagai jenis pentas boleh digunakan. 3. Aktiviti yang sesuai ialah aktiviti lisan hyang dilakukan secara berpasangan.4 Persembahan Boneka Semasa membuat persembahan boneka. 5. Pentas pintu Seperti tingkap. 4. Boneka tanpa pentas Boneka (biasanya sarung tangan) dimainkan ke arah audiens. 2. Pentas kerusi Susun beberapa buah kerusi untuk dijadikan asas pentas. pintu juga boleh digunakan sebagai pentas. Rentang kain hitam sebagai tirai. Pentas berlipat Pentas ini boleh dibuat dengan menggunakan rangka kayu sebgai bingkainya kemudian ditutup dengan kain. Guru sebagai pemain boneka duduk di belakang kain semasa menggeraklakonkan boneka. Gunakan dua atau empat batang penyapu untuk dijadikan tiang. papan atau kertas tebal boleh direntangkan untuk menutupi bahagian bawah pintu. 37 . 7. Guru duduk di belakang meja semasa bermain boneka. Pentas meja Susun beberapa buah meja dan tutup dengan kain di bahagian hadapan. Pentas rentang Tirai kain hitam diikat merentang pada dinding. Kain.

38 .8. Teknik overhead projektor (OHP) Overhead projektor boleh digunakan untuk menggantikan teknik wayang kulit. OHP dipancar ke dinding atau kain layar. Objek diletakkan dan digerakkan dan digerakkan di atas cermin lutsinar.

sosio emosi.meningkatkan perhatian kanak-kanak dan meredakan tekanan.perkembangan komunikasi dan bahasa. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita.Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan daya kreativiti. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. kefahaman dan membina sebuah karangan.5. Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-kanak. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan.6 RUMUSAN Aktiviti pengajaran menggunakan boneka dapat merangsang minda murid untuk memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran lisan. meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak disamping memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. 39 . Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. menghubungkaitkan dengan keseronokan.

sumber bahan rujukan yang terdapat di institut ini tidak mencukupi serta tidak banyak berkaitan dengan tajuk ini. Dengan semangat berpasukan yang tinggi. saya juga telah mencari bahan-bahan berkaitan dengan isu ini daripada sumber bacaan yang ada seperti keratan akhbar. Namun. akhirnya saya dan rakan sekumpulan berjaya siapkan walaupun berbagai halangan perlu kami tempuhi. Saya telah melayari internet untuk mendapatkan bahan-bahan serta isu semasa yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih. 40 . Persoalan-persoalan ini saya abaikan terlebih dahulu.REFLEKSI (NUR AZLAN BIN ABDUL MANAF) Sebaik sahaja mendapat tugasan daripada pensyarah. Terutamanya sumber rujukan yang berteraskan buku. Semasa mengkaji isu ini. Selain menggunakan kemudahan internet. perasaan yang terdetik di dalam hati ialah sama ada mampu atau tidak untuk menyiapkan tugasan ini sebelum tibanya tarikh penghantaran. saya berasa sangat sedih kerana kami kekurangan sumber. Saya dan rakan telah cuba mencari bahan mengenai tajuk yang telah dipilih.

Ini kali pertama saya menghasilkan boneka kerana sebelum ini saya tidak pernah mendapat pendedahan samada di peringkat sekolah menengah mahupun rendah. Tugasan yang diberi secara tidak langsung dapat memupuk minat yang tinggi dalam menghasilkan bahan p&p yang pelbagai walaupun memakan masa dan memerlukan pengorbanan dari segi wang ringgit. 41 . Bukan mudah menjadi seorang guru. Diharapkan pendedahan yang diberikan oleh pensyarah sepanjang menyiapkan tugasan ini dapat membantu saya dalam menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang bermutu tinggi agar bersesuaian dengan tahap penerimaan murid sekolah rendah. Guru bukan sahaja perlu kreatif malah perlu lebih inovatif serta mampu berfikir secara analitik dalam memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna.Tugasan ini memerlukan banyak rujukan daripada buku-buku dan juga internet. Paling mencabar ialah untuk menyiapkan boneka yang memakan masa hampir 2 hari.

html.html Diakses pada 15 September 2009 42 . http://mohdnorizwansulaiman.blogspot. Aktiviti Pemulihan Penulisan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.RUJUKAN Buku Azman Wan Chik (1993). Pemulihan Tulisan.com/2009/09/pratulisan.com/2009/09/pemulihan-tulisan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pratulisan.blogspot.com/2009/05/aktiviti-pemulihantulisan.blogspot.html.html. Mengajar Bahasa Melayu Jilid 1: Perkaedahan. http://ctfazira. Prabacaan. http://mohdnorizwansulaiman.blogspot. Diakses pada 15 September 2009 Norazlin Nor Shah (2009). Marohani Yusoff (1999).com/2009/05/prabacaan. Internet Siti Nurfazira Ramli (2009). Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. http://ctfazira. Diakses pada 16 September 2009 Mohd Nor Izwan Sulaiman (2009). Kementerian Pendidikan Malaysia. Diakses pada 16 September 2009 Siti Nurfazira Ramli (2009).

BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS NAMA AHLI KUMPULAN : KUMPULAN : PISMP AMBILAN JANUARI 2009 UNIT : SNS/BI/PJ SEMESTER : 2 MATA PELAJARAN : WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU PENSYARAH PEMBIMBING : TARIKH CATATAN T/TANGAN 43 .

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->