AMALI 1 : Bahan Api Tajuk : Mengkaji proses penyulingan berperingkat petroleum Bahan/Radas: Petroleum, cip porselin, kertas

turas, kaki retot, thermometer (-10 – 360oC), tabung didih, tabung uji, bikar, tiup penghantar, makkuk pijar, mancis dan penunu Bunsen.

80oC – 120oC. Takat didih rendah menghasilkan hasil penyulingan petroleum yang mudah terbakar. 2. Pecahan petroleum dikumpulkan pada suhu 30oC – 80oC.Prosedur: 1. Tahap kebolehbakaran hasil penyulingan petroleum berkurangan apabila takat didih bertambah. Warna pecahan bagi setiap pecahan diperhatikan. Warna dan jelaga yang terhasil direkodkan seperti jadual di bawah: JUMLAH JELAGA YANG DIHASILKAN Tiada Sedikit Sederhana Banyak PECAHAN JULAT SUHU 30oC – 80oC 80oC – 120oC 120oC – 160oC 160oC – 200oC WARNA Tidak berwarna Tidak berwarna Kuning cair Kuning KELIKATAN KEBOLEHBAKARAN Sangat mudah terbakar Mudah terbakar Terbakar Susah terbakar A B C D  Tidak likat Tidak likat Sedikit likat Sedikit likat Hasil contoh jelaga dilampirkan di lampiran 1 kerja berkumpulan Kesimpulan: Petroleum boleh diasingkan kepada komponen berasingan berdasarkan takat didih yang berbeza-beza. 3. Hasil penyulingan dituangkan ke dalam mangkuk pijar dan dipanaskan. 3. tidak likat dan tiada jelaga apabila dibakar. 120oC – 160oC dan 160oC – 200oC Ciri-ciri bagi pecahan: 1. 2. tidak berwana. . Petroleum dipanaskan dengan perlahan-lahan dalam tabung didih. Kelikatan pecahan diperhatikan dengan mencondongkan tabung uji. Radas disusun seperti gambarajah di atas.

Bincangkan hubungan antara takat didih dengan pecahan mengikut : a) Warna pecahan:  Semakin tinggi takat dididh. b) Kelikatan pecahan:  Semakin tinggi takat didih. hasil penyulingan sangat amat mudah terbakar dengan nyalaan biru . semakin bertambah jumlah jelaga yang dihasilkan. kelikatan pecahan X mudah mengalir dan tiada jumlah jelaga pecahan X yang dihasilkan. Tuliskan persamaan kimia yang menunjukkan pembakaran tidak lengkap gasoline (C8H18). C8H18 N (c) + 10O2 (g)  7CO(p) + CO2 (g) + 9H2O (c) + NO(g) . kebolehbakaran dibahagikan berdasarkan kepada 4 julat suhu mengikut pecahannya. julat suhu 80oC – 120oC . hasil penyulingan susah terbakar . 3. Warna pecahan X tidak berwarna. hasil penyulingan mudah terbakar dengan nyalaan kekuning-kuningan . Bincangkan kebolehbakaran setiap pecahan petroleum. c) Jumlah jelaga yang dihasilkan:  Semakin tinggi takat didih. Pada julat suhu 30oC – 80oC . Pembakaran tidak lengkap gasoline akan menghasilkan pengeluaran gas berbahaya seperti karbon monosida dan nitric oksida. Ramalkan warna. kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan. semakin bertambah kelikatan pecahan.Soalan: 1. julat suhu 120oC – 160oC . semakin bertambah kuning warna pecahan. Apabila proses penyulingan ke atas petroleum berlaku. 2C8H18 (c) + 25O2 (g)  16CO2 (g) + 18H2O (c) 5. 2. hasil penyulingan terbakar dengan nyalaan berwarna oren dan julat suhu 160oC – 200oC . Pecahan X mempunyai formula C6H14 . Tuliskan persamaan kimia yang menunjukkan pembakaran gasoline (C8H18). 4.

lemak haiwan dengan alkohol) 7. minyak sayuran.6. Biodiesel biasanya dihasilkan melalui tindak balas kimia lipid (contoh. Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding bahan api petroleum ? Kebaikan biodiesel ialah ia adalah bahan api yang mesra pengguna iaitu tidak membebaskan gas bertoksik yang berbahaya pada manusia seperti karbon monoksida dan karbon dioksida berbanding bahan api petroleum disamping itu biodiesel adalah jenis tenaga yang boleh diperbaharui (renewable energy) berbanding petroleum yang akan kehabisan kelak. Apakah maksud biodiesel ? Biodiesel merujuk kepada bahan api diesel berasaskan minyak sayuran atau lemak haiwan yang terdiri daripada rantaian panjang alkil (metil. propil atau etil) ester. .