AMALI 1 : Bahan Api Tajuk : Mengkaji proses penyulingan berperingkat petroleum Bahan/Radas: Petroleum, cip porselin, kertas

turas, kaki retot, thermometer (-10 – 360oC), tabung didih, tabung uji, bikar, tiup penghantar, makkuk pijar, mancis dan penunu Bunsen.

. Pecahan petroleum dikumpulkan pada suhu 30oC – 80oC. 2. Hasil penyulingan dituangkan ke dalam mangkuk pijar dan dipanaskan. Petroleum dipanaskan dengan perlahan-lahan dalam tabung didih. 120oC – 160oC dan 160oC – 200oC Ciri-ciri bagi pecahan: 1. Takat didih rendah menghasilkan hasil penyulingan petroleum yang mudah terbakar. Tahap kebolehbakaran hasil penyulingan petroleum berkurangan apabila takat didih bertambah. 3. Kelikatan pecahan diperhatikan dengan mencondongkan tabung uji. 80oC – 120oC. 3.Prosedur: 1. Radas disusun seperti gambarajah di atas. Warna pecahan bagi setiap pecahan diperhatikan. tidak likat dan tiada jelaga apabila dibakar. 2. tidak berwana. Warna dan jelaga yang terhasil direkodkan seperti jadual di bawah: JUMLAH JELAGA YANG DIHASILKAN Tiada Sedikit Sederhana Banyak PECAHAN JULAT SUHU 30oC – 80oC 80oC – 120oC 120oC – 160oC 160oC – 200oC WARNA Tidak berwarna Tidak berwarna Kuning cair Kuning KELIKATAN KEBOLEHBAKARAN Sangat mudah terbakar Mudah terbakar Terbakar Susah terbakar A B C D  Tidak likat Tidak likat Sedikit likat Sedikit likat Hasil contoh jelaga dilampirkan di lampiran 1 kerja berkumpulan Kesimpulan: Petroleum boleh diasingkan kepada komponen berasingan berdasarkan takat didih yang berbeza-beza.

2C8H18 (c) + 25O2 (g)  16CO2 (g) + 18H2O (c) 5. Ramalkan warna. semakin bertambah kelikatan pecahan. Pecahan X mempunyai formula C6H14 . hasil penyulingan sangat amat mudah terbakar dengan nyalaan biru . hasil penyulingan terbakar dengan nyalaan berwarna oren dan julat suhu 160oC – 200oC . semakin bertambah jumlah jelaga yang dihasilkan. hasil penyulingan susah terbakar . 2. C8H18 N (c) + 10O2 (g)  7CO(p) + CO2 (g) + 9H2O (c) + NO(g) . Bincangkan hubungan antara takat didih dengan pecahan mengikut : a) Warna pecahan:  Semakin tinggi takat dididh. kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan. kebolehbakaran dibahagikan berdasarkan kepada 4 julat suhu mengikut pecahannya.Soalan: 1. 3. 4. Tuliskan persamaan kimia yang menunjukkan pembakaran tidak lengkap gasoline (C8H18). julat suhu 80oC – 120oC . semakin bertambah kuning warna pecahan. Bincangkan kebolehbakaran setiap pecahan petroleum. Pada julat suhu 30oC – 80oC . Pembakaran tidak lengkap gasoline akan menghasilkan pengeluaran gas berbahaya seperti karbon monosida dan nitric oksida. kelikatan pecahan X mudah mengalir dan tiada jumlah jelaga pecahan X yang dihasilkan. b) Kelikatan pecahan:  Semakin tinggi takat didih. julat suhu 120oC – 160oC . Apabila proses penyulingan ke atas petroleum berlaku. hasil penyulingan mudah terbakar dengan nyalaan kekuning-kuningan . Tuliskan persamaan kimia yang menunjukkan pembakaran gasoline (C8H18). c) Jumlah jelaga yang dihasilkan:  Semakin tinggi takat didih. Warna pecahan X tidak berwarna.

6. Biodiesel biasanya dihasilkan melalui tindak balas kimia lipid (contoh. Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding bahan api petroleum ? Kebaikan biodiesel ialah ia adalah bahan api yang mesra pengguna iaitu tidak membebaskan gas bertoksik yang berbahaya pada manusia seperti karbon monoksida dan karbon dioksida berbanding bahan api petroleum disamping itu biodiesel adalah jenis tenaga yang boleh diperbaharui (renewable energy) berbanding petroleum yang akan kehabisan kelak. propil atau etil) ester. lemak haiwan dengan alkohol) 7. Apakah maksud biodiesel ? Biodiesel merujuk kepada bahan api diesel berasaskan minyak sayuran atau lemak haiwan yang terdiri daripada rantaian panjang alkil (metil. . minyak sayuran.