AMALI 1 : Bahan Api Tajuk : Mengkaji proses penyulingan berperingkat petroleum Bahan/Radas: Petroleum, cip porselin, kertas

turas, kaki retot, thermometer (-10 – 360oC), tabung didih, tabung uji, bikar, tiup penghantar, makkuk pijar, mancis dan penunu Bunsen.

Tahap kebolehbakaran hasil penyulingan petroleum berkurangan apabila takat didih bertambah. Warna pecahan bagi setiap pecahan diperhatikan. 2.Prosedur: 1. 80oC – 120oC. Kelikatan pecahan diperhatikan dengan mencondongkan tabung uji. Pecahan petroleum dikumpulkan pada suhu 30oC – 80oC. . Takat didih rendah menghasilkan hasil penyulingan petroleum yang mudah terbakar. Warna dan jelaga yang terhasil direkodkan seperti jadual di bawah: JUMLAH JELAGA YANG DIHASILKAN Tiada Sedikit Sederhana Banyak PECAHAN JULAT SUHU 30oC – 80oC 80oC – 120oC 120oC – 160oC 160oC – 200oC WARNA Tidak berwarna Tidak berwarna Kuning cair Kuning KELIKATAN KEBOLEHBAKARAN Sangat mudah terbakar Mudah terbakar Terbakar Susah terbakar A B C D  Tidak likat Tidak likat Sedikit likat Sedikit likat Hasil contoh jelaga dilampirkan di lampiran 1 kerja berkumpulan Kesimpulan: Petroleum boleh diasingkan kepada komponen berasingan berdasarkan takat didih yang berbeza-beza. Hasil penyulingan dituangkan ke dalam mangkuk pijar dan dipanaskan. Radas disusun seperti gambarajah di atas. 2. 3. tidak likat dan tiada jelaga apabila dibakar. 3. 120oC – 160oC dan 160oC – 200oC Ciri-ciri bagi pecahan: 1. Petroleum dipanaskan dengan perlahan-lahan dalam tabung didih. tidak berwana.

kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan. b) Kelikatan pecahan:  Semakin tinggi takat didih. Pembakaran tidak lengkap gasoline akan menghasilkan pengeluaran gas berbahaya seperti karbon monosida dan nitric oksida. hasil penyulingan terbakar dengan nyalaan berwarna oren dan julat suhu 160oC – 200oC . hasil penyulingan sangat amat mudah terbakar dengan nyalaan biru . 3. 4. Bincangkan kebolehbakaran setiap pecahan petroleum.Soalan: 1. C8H18 N (c) + 10O2 (g)  7CO(p) + CO2 (g) + 9H2O (c) + NO(g) . 2C8H18 (c) + 25O2 (g)  16CO2 (g) + 18H2O (c) 5. Tuliskan persamaan kimia yang menunjukkan pembakaran tidak lengkap gasoline (C8H18). Ramalkan warna. Warna pecahan X tidak berwarna. julat suhu 80oC – 120oC . Tuliskan persamaan kimia yang menunjukkan pembakaran gasoline (C8H18). kelikatan pecahan X mudah mengalir dan tiada jumlah jelaga pecahan X yang dihasilkan. hasil penyulingan mudah terbakar dengan nyalaan kekuning-kuningan . 2. c) Jumlah jelaga yang dihasilkan:  Semakin tinggi takat didih. Pada julat suhu 30oC – 80oC . semakin bertambah jumlah jelaga yang dihasilkan. hasil penyulingan susah terbakar . semakin bertambah kelikatan pecahan. Bincangkan hubungan antara takat didih dengan pecahan mengikut : a) Warna pecahan:  Semakin tinggi takat dididh. Pecahan X mempunyai formula C6H14 . kebolehbakaran dibahagikan berdasarkan kepada 4 julat suhu mengikut pecahannya. semakin bertambah kuning warna pecahan. Apabila proses penyulingan ke atas petroleum berlaku. julat suhu 120oC – 160oC .

Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding bahan api petroleum ? Kebaikan biodiesel ialah ia adalah bahan api yang mesra pengguna iaitu tidak membebaskan gas bertoksik yang berbahaya pada manusia seperti karbon monoksida dan karbon dioksida berbanding bahan api petroleum disamping itu biodiesel adalah jenis tenaga yang boleh diperbaharui (renewable energy) berbanding petroleum yang akan kehabisan kelak. . propil atau etil) ester. Biodiesel biasanya dihasilkan melalui tindak balas kimia lipid (contoh.6. minyak sayuran. lemak haiwan dengan alkohol) 7. Apakah maksud biodiesel ? Biodiesel merujuk kepada bahan api diesel berasaskan minyak sayuran atau lemak haiwan yang terdiri daripada rantaian panjang alkil (metil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful