AMALI 1 : Bahan Api Tajuk : Mengkaji proses penyulingan berperingkat petroleum Bahan/Radas: Petroleum, cip porselin, kertas

turas, kaki retot, thermometer (-10 – 360oC), tabung didih, tabung uji, bikar, tiup penghantar, makkuk pijar, mancis dan penunu Bunsen.

Pecahan petroleum dikumpulkan pada suhu 30oC – 80oC. Petroleum dipanaskan dengan perlahan-lahan dalam tabung didih. 3. Tahap kebolehbakaran hasil penyulingan petroleum berkurangan apabila takat didih bertambah. 2. Takat didih rendah menghasilkan hasil penyulingan petroleum yang mudah terbakar. . 80oC – 120oC. 3. Warna pecahan bagi setiap pecahan diperhatikan. 120oC – 160oC dan 160oC – 200oC Ciri-ciri bagi pecahan: 1. Warna dan jelaga yang terhasil direkodkan seperti jadual di bawah: JUMLAH JELAGA YANG DIHASILKAN Tiada Sedikit Sederhana Banyak PECAHAN JULAT SUHU 30oC – 80oC 80oC – 120oC 120oC – 160oC 160oC – 200oC WARNA Tidak berwarna Tidak berwarna Kuning cair Kuning KELIKATAN KEBOLEHBAKARAN Sangat mudah terbakar Mudah terbakar Terbakar Susah terbakar A B C D  Tidak likat Tidak likat Sedikit likat Sedikit likat Hasil contoh jelaga dilampirkan di lampiran 1 kerja berkumpulan Kesimpulan: Petroleum boleh diasingkan kepada komponen berasingan berdasarkan takat didih yang berbeza-beza.Prosedur: 1. tidak berwana. 2. Radas disusun seperti gambarajah di atas. Kelikatan pecahan diperhatikan dengan mencondongkan tabung uji. Hasil penyulingan dituangkan ke dalam mangkuk pijar dan dipanaskan. tidak likat dan tiada jelaga apabila dibakar.

hasil penyulingan terbakar dengan nyalaan berwarna oren dan julat suhu 160oC – 200oC . semakin bertambah kuning warna pecahan. semakin bertambah kelikatan pecahan. Pecahan X mempunyai formula C6H14 . kebolehbakaran dibahagikan berdasarkan kepada 4 julat suhu mengikut pecahannya. Tuliskan persamaan kimia yang menunjukkan pembakaran gasoline (C8H18). Warna pecahan X tidak berwarna. Pembakaran tidak lengkap gasoline akan menghasilkan pengeluaran gas berbahaya seperti karbon monosida dan nitric oksida. julat suhu 120oC – 160oC . kelikatan pecahan X mudah mengalir dan tiada jumlah jelaga pecahan X yang dihasilkan. julat suhu 80oC – 120oC . hasil penyulingan sangat amat mudah terbakar dengan nyalaan biru . semakin bertambah jumlah jelaga yang dihasilkan. 2. hasil penyulingan susah terbakar . Bincangkan kebolehbakaran setiap pecahan petroleum. hasil penyulingan mudah terbakar dengan nyalaan kekuning-kuningan . Ramalkan warna. 4. kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan. 3. Pada julat suhu 30oC – 80oC . C8H18 N (c) + 10O2 (g)  7CO(p) + CO2 (g) + 9H2O (c) + NO(g) . Bincangkan hubungan antara takat didih dengan pecahan mengikut : a) Warna pecahan:  Semakin tinggi takat dididh. c) Jumlah jelaga yang dihasilkan:  Semakin tinggi takat didih. Tuliskan persamaan kimia yang menunjukkan pembakaran tidak lengkap gasoline (C8H18). 2C8H18 (c) + 25O2 (g)  16CO2 (g) + 18H2O (c) 5. Apabila proses penyulingan ke atas petroleum berlaku. b) Kelikatan pecahan:  Semakin tinggi takat didih.Soalan: 1.

Apakah maksud biodiesel ? Biodiesel merujuk kepada bahan api diesel berasaskan minyak sayuran atau lemak haiwan yang terdiri daripada rantaian panjang alkil (metil. minyak sayuran. propil atau etil) ester. Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding bahan api petroleum ? Kebaikan biodiesel ialah ia adalah bahan api yang mesra pengguna iaitu tidak membebaskan gas bertoksik yang berbahaya pada manusia seperti karbon monoksida dan karbon dioksida berbanding bahan api petroleum disamping itu biodiesel adalah jenis tenaga yang boleh diperbaharui (renewable energy) berbanding petroleum yang akan kehabisan kelak. .6. lemak haiwan dengan alkohol) 7. Biodiesel biasanya dihasilkan melalui tindak balas kimia lipid (contoh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful