Está en la página 1de 2

EntZun ZuRE GiLtZuRRunEi

Escucha tus RionEs

Amazing Kidneys!

Donate - Kidneys for Life - Receive


-olga Gonzalez Pea

Firma donante / Emailearen sinadura Firma testigo (DNI) / Testiguaren sinadura (NAN) Firma testigo (DNI) / Testiguaren sinadura (NAN) Solo en caso de menores de edad / Adin txikikoaren kasuan bakarrik

Telfono / Telefonoa

Cdigo postal / Postal codea

Localidad / Herria

Direccin / Helbidea

DNI / NAN

Nombre / Izena

Para que despues de mi fallecimiento puedan ser utilizados para la curacin de otras personas. Nire heriotzaren ondoaren beste pertsona batzuk osatzeko erabil dezaten.

oRGanos Y tEJiDos / oRGanoaK Eta EhunaK

Giltzurrunaren Munduko Eguna

Da Mundial
del

Rin

Amazing Kidneys!N1 bajo, Bilbao Lugar: Plaza de Haro


14 Marzo 2013 10:30 h.
www.worldkidneyday.org

2013eko Martxoaren 14an 10:30tan

Donate - Kidneys for Life Doctor en odontologa, Profesor de clnica odontolgica integrada de pacientes especiales de la u.P.V. / odontologiako doktorea, Ehuko paziente berezien Klinika odontologiko integratuko irakaslea Manejo odontolgico del paciente con patologa renal / Giltzurrunetako patologia du ten pazienteen tratamendu odontologikoa

PRoGRaMa -alberto anta Escuredo

- Fidel asensio Muntion

asesor de seguros / aseguru aholkularia Patrimonios Protegidos para personas con discapacidad / ondare babestuak pertsona ezinduentzat Jefe clnico de dermatologa del hospital universitario de cruces / Gurutzetako unibertsitate ospitaleko Dermatologiako buru klinikoa Prevencin y cuidados de la piel del paciente renal / ondare babestuak pertsona ezinduentzat Giltzurrunetako patologia duten pazienteen azalaren prebentzioa eta zaintza Medico adjunto servicio de nefrologa del hospital universitario de Basurto / Basurtuko unibertsitate ospitaleko nefrologia Zerbitzuko mediku-ondokoa importancia de la activacin de los receptores de vitamina D en la enfermedad renal crnica / D bitaminaren hartzaileak aktibatzeak duen garrantzia iRc gaixotasunean
oRGaniZa:
ALCER EUSKADI

- Juan antonio Raton nieto

saBas QuE...
El diagnstico precoz de la ERC en estadios iniciales, es fundamental. los pacientes con enfermedad renal a menudo tienen dificultad para fabricar vitamina D y por tanto, para aprovechar a nivel intestinal el calcio de los alimentos. La diabetes y la hipertensin son las dos enfermedades que ms casos de Enfermedad Renal Crnica provocan. La litiasis urinaria afecta en la actualidad a ms de dos millones de espaoles. La enfermedad periodontal es lenta y casi siempre silenciosa pero inexorable en los daos que causa. Cada ao se diagnostica en nuestro pas ms de 4.000 tumores de rin. Durante el ao 2012 se increment notablemente la donacin de vivo. En la Comunidad Autnoma del Pas Vasco alcanza nuevamente los 40 donantes /PMP en 2012. La donacin es una cuestin de generosidad, solidaridad y sentido comn. El esfuerzo, la unin y la lucha son fundamentales en las asociaciones de pacientes. colaboran / Laguntzaileak:
Departamento de Accin Social-Gizarte Ekintza Saila rea de Salud y Consumo Udala Osasun eta Kontsumo Saila Ayuntamiento Gizarte Ekintza Saila Departamento Accin Social Bizkaiko Foru Aldundia Diputacin Foral Bizkaia Ayuntamiento de Amorebieta Departamento de Accin Social Ayuntamiento De Trapagaran Departamento de Accin Social Departamento de Empleo y Asuntos Sociales Emplegu eta Gizarte eta Gaitako Saila

BaDaKiZu...
Funtsezkoa da GGKren diagnostiko goiztiarra egitea, hots, gaixotasuna hasierako faseetan detektatzea. Giltzurrunetako gaixotasunak dituzten pazienteek sarri arazoak izaten dituzte D bitamina ekoizteko eta beraz hesteetan elikagaien kaltzioa aprobetxatzeko. Diabetea eta hipertentsioa dira Giltzurrunetako Gaixotasun Kroniko gehien eragiten dituzten bi gaixotasunak. Gaur egun bi milioi espainiar baino gehiagok dute gernu-litiasia. Gaixotasun periodontala geldoa eta ia beti isila da, eta gupidagabeki eragiten ditu kalteak. Espainian urtero giltzurrunetako 4.000 tumore baino gehiago diagnostikatzen dira. 2012an zehar nabarmen ugaritu ziren bizien arteko dohaintzak. Euskal Autonomia Erkidegoa 40 emailera / PMP iritsi zen berriro 2012an. Giltzurrun bat ematea eskuzabala, solidarioa eta zentzuzkoa da. Ahalegina, batasuna eta borroka funtsezkoak dira pazienteen elkarteetan.
Departamento de Sanidad y Consumo Osasun eta Contsumo Saila Ayuntamiento de Getxo Departamento de Accin Social

Ayuntamiento de Basauri Departamento de Accin Social

Ayuntamiento de Durango Departamento de Accin Social

Ayuntamiento de Etxebarri Departamento de Accin Social

Ayuntamiento de Galdakao Departamento de Accin Social

También podría gustarte