Está en la página 1de 481

,LUMI

' CA
SPECTACOL
urHa
a
Can!cmr
TudOr
Indcpcndcna
Teatru comentat
,Editra Eminel1
www.dacoromanica.ro
s e r i a
T E A T R U C O M E N T A T
www.dacoromanica.ro
C o p e r t a : A U R E L P E T R E S C U
1 9 8 0
B U C U R E S T I , P I A T A S C I N T E I I 1
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
M a t e r i a l u l b i o b i b l i o g r a f i c ,
a s u p r a r e p r e z e n t a r i i t e x t e l o r ,
p r e c u m 0 s e l e c t i a f r a g m e n t e l o r c r i t i c e
d e M E D E E A I O N E S C U
www.dacoromanica.ro
f if
f f
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
F I E R U L B S I A U R U L

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
1 9 F I E R U L $ 1 A U R U L

C A L O P O R :


C A S T A B O C A :C A L O P O R :

C A S T A B O C A :

C A L O P O R :C A S T A B O C A :
C A S T A B O C A :

C A L O P O R :
www.dacoromanica.ro

C A S T A B O C A :

L A I :
C A L O P O R

C A S T A B O C A

C A L O P O R :
C A S T A B O C A


B E D A R


C A L O P O R

B E D A R

L A I

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


M I T R A N

V I E Z U R EG R E C U L :


O L A R U L

G R E C U L :
O L A R U L :

G R E C U L :
O L A R U L :www.dacoromanica.ro


G R E C U L :


; I
G R E C U L :G R E C U L :G R E C U L :

V I E Z U R E :
G R E C U L :V I E Z U R E :


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

C A S T A B O C A :C A S T A B O C A :


C A S T A B O C A

C A S T A B O C A :C A S T A B O C A

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

I n

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ros s r
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


f i


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

C A R P :

M A G N A M A T E R :

C A R P :

M A G N A M A T E R

C A L O P O R


M A G N A M A T E R :

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
s i
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
C A L O P O R :


L I D I A :


C A L O P O R :

. . .
L I D I A :
C A L O P O R :M E L A N I A :

L I D I A
C A L O P O R :


L I D I A :
C A L O P O R :www.dacoromanica.ro
f i
f if i

f i
f i g


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.roi r z
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

H I R P U S :

F A B I U S :
H I R P U S


F A B I U S


H I R P U S


F A B I U S :


H I R P U S
F A B I U S : 0

C E Z A R :


F A B I U S :C E Z A R
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
C A P U L
D r a m a - s p e c t a c o l I n c l o u a p a r t i
" T h e P l a y ' s t h e T h i n g . . . "
S H A K E S P E A R E
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ros i


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro( . . . D e s p r e a d e v d r u l i s t o r i c S i a d e v d r u l a r t i s t i c . . .


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
f i

www.dacoromanica.ro


s a

www.dacoromanica.ro

A G A L E C A R A C O T X :S T R O E B U Z E S C U :


P R E D A
S T R O E


L E C A :
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
C A P U Lwww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

P R I M U L J U C A T O R :


A L D O I L E A J U C A T O R :P R I M U L J U C A T O R :

A L D O I L E A J U C A T O R :
P R I M U L J U C A T O R :

P R I M U L J U C A T O R
A L D O I L E A J U C A T O R

P R I M U L J U C A T O R :

A L D O I L E A J U C A T O R :

P R I M U L J U C A T O R :

A L D O I L E A J U C A T O R :

P R I M U L J U C A T O R

A L D O I L E A J U C A T O R

I r i
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
1 4 1
C A P U L
U D R E A : E

T U R T U R E A :


H A M L E T :
N O V A C


T U R T U R E A :
N O V A C :


T E F A N R A z v A N :S T A N C A :

H A M L E T :

S T A N C A :M I H A I :


S T A N C A :

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.roc a l a u l ,www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


s a

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rot l l h a r i ,www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

N O V A C


T U R T U R E A :
N O V A CS T R O E B u z E s c u :
U D R E A :


L E C A
U D R E A :
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


C e l a l a l t ,

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro( P a r t i c u l a r i l d l i a t e l i m b a j u l u i t e a t r a l i n p i e s a i s t o r i c d d i n
s a t i m u l d e c e n i u , i n S C I A , S e r i a t e a t r u , m u z i a , c i n e m a -
t o g r a f i e , T o m u l 2 4 , 1 9 7 7 . )( U n u l i n d o t , I n S d p l a m i n o , J u l i e 1 1 , 1 9 7 5 . )
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
C A N T E M I R

M U O H E T A R U L R O M A N
S c e n a r i u l : u n u i f i l m d e s p r e
D i m i t r i e C a n t e m i r
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


s i
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rof i
f i


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


C A S A N D R AS T R A J E R U L 1

S T R A J E R U L 2P E T R E
S T R X J E R U L 1 :

P E T R ES T R A J E R U L 1 :

P E T R E :
S T R A J E R U L 1
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


s i

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
2 3 5


P E T R U C E L M A R E :

P E T R U C E L M A R E

U N S T R X J E R
T O A D E R
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.roC N E A Z U L :


P E T R U :
C A N T E M I R


P E T R U :
C A N T E M I R :

P E T R U :

C A N T E M I R :


P E T R U :
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
2 4 1S E F F E R

P E T R U
S E F F E R :
P E T R U


S E F F E R


C A N T E M I R :
P E T R U :
S E F F E R

P E T R U :
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
*


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
V A L O N U L :
F R A U R o z A :
V A L O N U L :


V A L O N U L :
I L I EA N C A :
www.dacoromanica.ro


*
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
9 1
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


i n s a . . .
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.roS U E D E Z U L

P O R T U G H E Z U L :

S U E D E Z U L :
P O R T U G H E Z U L :
S U E D E Z U L :
E R A S M U S


M I H U T :
E R A S M U S :
f iwww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


f i g

f i

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


*

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
a l L
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

C A N T E M I R

M I H U T
S o L u i . :
S E C R E T A R U L y S i


N E C U L C ES E C R E T A R U L
S E C R E T A R U Lwww.dacoromanica.ro
*

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


( M u f c h e t a r u l r o m a n , i n R o m a n i a l i t e r a r d , a n V I I I , n r . 4 2 ,
o c t o m b r i e 1 6 , 1 9 7 5 . )
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
A l e x a n d r i n a


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
f i


f i


f i


f i
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rof i


f i
f i


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro( S o l e m n ! p r e f u i r e e r o u t u i T u d o r d i n V l a d i m i r i ,
S c i n t e i a ,www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

R I A :
www.dacoromanica.ro
3 2 9
Z O D I A T A U R U L U I
M A R I A :

P R I N J U L O S M A N

C A P O D I S T R I A :

C A P O D I S T R I A

T U D O R :
C A P O D I S T R I A


T U D O R :
C A P O D I S T R I A
T U D O R : S A
C A P O D I S T R I Awww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


0

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

I O R D A C H E :

T U D O R :
I O R D A C H E :
T U D O R :

I O R D A C H E :

C O R E S P O N D E N T U L A U S T R I A C


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

S A M U R C A
B R A N C O V E A N U :

T U D O R :


S A M U R C A :

T U D O R :


S A M U R C A :
T U D O R :
B R A N C O V E A N U :
S A M U R C A :
T U D O R :
B R A N C O V E A N U :


T U D O R :
S A M U R C A :

T U D O R :


S A M U R C A :www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.roi
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

T U D O R :


C O R E S P O N D E N T U L :


T U D O R :

C O R E S P O N D E N T U L :T U D O R :
C O R E S P O N D E N T U L : H M M .T U D O R

I L A R I O N

C O R E S P O N D E N T U L

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

O S M A N :B R A N C O V E A N U :
O S M A NB R A N C O V E A N U
O S M A N :B R A N C O V E A N U :www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rol i b e r d ,

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


T a u r u l u i p e T e a t r u l u i N a t i o -
n a l d i n C r a t o v a , S c i t s t e i a ,

( V i r t u l i l e u n u i s p e c t a c o l , I n T r i b u n a ,
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
P A T E T I C A ' 7 7
P i e s & d e t e a t r u i n d o u a p a r t i ,
d u p a . D u i l i u Z a m f i r e s c u
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

( M i h n e a G h e o r g h i u d e s p r e c u n o a s t e r e f i c o r n u n i c a r e ,
p o e s i e s i v i a l d . D i a l o g d e a t e l i e r c u F l o r i n T o r n e a ,
i n T e a t r u l , a p r i l i e , 1 9 7 4 . ) ,
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
i a


i a


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.roS T U D E N T U L :
A N A :
S T U D E N T U L :
A N A :
M O I S E T I T U S
A N A :
S T U D E N T U L :

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro