Muhammad Ramadhan al-Muhtasib

FIKIH PUASA PRAKTIS
Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wasallam

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Kata Pengantar
“Islam dibangun atas lima perkara; kesaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah, menegakan sholat, menunaikan zakat, dan naik haji ke baitul haram, serta puasa Ramadhan.” 1 Ramadhan memang istimewa bagi kaum Muslim. Pasalnya, Allah SWT telah memenuhi bulan itu dengan keberkahan, rahmat, dan ampunan yang melimpah ruah. Sayangnya, kesempatan emas itu justru disia-siakan oleh sebagian besar kaum Muslim. Mereka melewatkan bulan Ramadhan seperti tahun-tahun sebelumnya; yakni, mengisi bulan Ramadhan dengan kegiatan-kegiatan mubadzir dan sia-sia. Semua ini disebabkan karena, banyak kaum Muslim yang belum memahami makna hakiki dari Ramadhan, bahkan, sebagian besar diantara mereka awam terhadap hukum-hukum seputar puasa dan bulan Ramadhan. Akhirnya, mereka melalui bulan Ramadhan dengan amalan-amalan yang tidak memberikan pengaruh berarti bagi kehidupan mereka. Untuk itu, harus ada buku panduan praktis yang bisa memandu mereka untuk memahami semua hal yang berhubungan dengan ibadah di bulan Ramadhan. Ini ditujukan agar kita bisa melewati bulan Ramadhan dengan amalan-amalan berkualitas, bukan malah mengisi bulan Ramadhan dengan aktivitas-aktivitas yang sia-sia dan tidak memberikan pengaruh apapun bagi kehidupan kita. Betapa Rasulullah Saw telah menyindir orang-orang yang melalaikan ibadah di bulan Ramadhan. Di dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah Saw bersabda, “Alangkah kecewanya orang yang sejak tiba bulan Ramadhan hingga habis bulan tidak diberi ampunan.” Sesungguhnya, orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadhan, pasti akan menuai penyesalan. Sebab, ia telah melalaikan ibadah di bulan Ramadhan. Akibatnya, puasanya hampa belaka, dan hanya sekedar memperoleh haus dan dahaga. 2 Ia juga tidak pernah mendapat keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Lalu, apa yang mesti kita perbuat untuk menyambut bulan Ramadhan tahun ini? Apakah bulan Ramadhan terus kita lewati dengan permainan-permainan yang melalaikan; dengan begadang setiap malam; ataukah kita malah kesal dan keberatan dengan kedatangannya? Na’udzubillah min dzalik! Seyogyanya, seorang hamba yang shalih harus menyambut bulan Ramadhan dengan taubat nashûhâ, dan disertai tekad yang bulat untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan suci ini. Sudah semestinya pula kita mengisi bulan Ramadhan dengan amal-amal shalih; dan tidak lupa selalu memohon kepada Allah SWT agar Dia menolong kita dalam menunaikan ibadah dengan baik. Demikianlah, risalah ini saya sajikan dengan penuh rasa rindu, disertai penghormatan yang tulus, tercurah dari lubuk hati paling dalam, serta sebagai wujud kecintaan penulis kepada seluruh kaum
1 2

HR. Bukhâri 1/47, dan Muslim 16, dari Ibn Umar ra. HR. Ibn Mâjah 1/539; ad-Darimi 2/211; Ahmad 2/441, 373; al-Baihaqi 4/270; dari jalan Said al-Muqbiri dari Abu Hurairah ra. Sanadnya shahih.

~2~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Muslim karena Allah SWT. Akhirnya, semoga risalah ini bisa menjadi masukan bagi kita semua untuk semakin memantapkan tekad dan semangat untuk beribadah sebanyak-banyaknya selama bulan Ramadhan. Marilah kita membulatkan niat kita untuk menjalankan puasa di bulan Ramadhan ini semaksimal mungkin. Sebab, belum tentu tahun depan kita bisa menjumpai bulan yang penuh berkah ini. Akhirnya, penulis memohon kepada Allah, semoga kita semua dipertemukan olehNya di dalam Surga yang penuh kemuliaan dan rahmat. Penulis juga berharap agar saudara dan saudariku sekalian sudi kiranya menerima risalah ini dengan lapang dada dan ikhlash. Penulis juga mengharapkan nasihat dari ikhwan wa akhwat. Semoga Allah memelihara kita semua, dan memudahkan urusan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamith tharîq. Newcastle, Australia Muhammad Ramadhan al-Muhtasib

~3~

..........................................24 Koreksi Kebijakan Pemerintah .............................................................................................................................................................................................................................................HUKUM SEPUTAR PUASA......................................................................................................................................................................................................16 Pendapat Para Ulama .......26 BAB III ...............39 Islam dan Tradisi Diskusi .............................................................................................................................................................................................................................................34 Persiapan Fisik ..........9 Wajib Mengembalikan Kesatuan Umat .............................................................................38 BAB VI ...............................RAMADHAN...............................................34 Membangun Suasana yang Kondusif.........................................................................................................................................................................................................................................35 BAB V ...........................................................................................................37 Orang yang Puasa Termasuk Shidiqin dan Syuhada ......................................................................................................................................................................................54 Definisi Puasa ..............................................................................................................................................................................................35 Nilai Plus Puasa Bagi Anak ............................................................................................8 Persatuan dan Kesatuan Umat Islam dari Masa ke Masa ................2 Daftar Isi ............................... MENUJU KESATUAN UMMAT ISLAM....................33 Mengenalkan Ramadhan Lewat Cerita .........................54 ~4~ .............................................................................................50 Pendapat yang Rajih...........................................................................22 Mendorong Ukhuwah Islamiyyah..................................................37 Dikabulkannya Do’a dan Pembebasan Api Neraka......................22 Membelanjakan Harta di Jalan Allah...................32 Persiapan Jasadiyah (Fisik)................................................................12 Bersatu dalam Naungan Daulah Khilafah Islamiyyah.............................................................54 Rukun Puasa..........................13 Dalil Al-Qur’an .52 BAB VII .........................................................................................................................................................32 Persiapan Fikriyah (Ilmu) ...............................................................................................................................................................17 Metode Mendirikan Khilafah...............................................................................................................................RAMADHAN: MOMENTUM MENANGGULANGI KEMISKINAN .................14 Dalil Ijma’ Shahabat ....................................................................................................................40 Hisab dan Ru’yat....................................................................33 Persiapan Materi .......................................................................................................................4 BAB I ....................................................42 Kritik atas Mathla’ ..16 Penerapan Kaidah Syar’iyah..........................................................28 BAB IV .......................KHUTHBAH RASULULLAH SAW ..........45 Bagaimana Bila Ru’yat Bertentangan dengan Hisab? ...............................................................................PERSIAPAN MENYAMBUT BULAN RAMADHAN.......................................................................13 Dalil As-Sunnah......................................................................................................................................37 Pengampunan Dosa.PENETEPAN AWAL AKHIR RAMADHAN DAN PERSATUAN UMMAT ISLAM.......................................................................32 Persiapan Nafsiyah (Kejiwaan)...........................................................................................................................................................33 Persiapan Ramadhan Untuk Anak Kita ....................................TARGHIB PUASA RAMADHAN..................................................................................................................................................................................................19 BAB II ...........................................................................................................................................................39 Melihat Perbedaan.................................................................Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Daftar Isi Kata Pengantar .................35 Mengajak Anak Untuk Bersahur Bersama.....................................................................................................................................................

.................. Sanggup berpuasa .........56 c... Amanah yang Wajib Dipikul.....................................................................................................................................................................................................................57 f...................................................................................58 Pendapat yang Rajih...................................................................................... Menyegerakan Berbuka....85 Kehidupan Ramadhan dan Pasca Ramadhan di Masa Rassulullah Saw dan Para Sahabat ......................................................................................................................60 Mendiskusikan Dalil-Dalilnya .............................................................................................................................................. Doa yang Diucapkan Ketika Berbuka............... Niat .............................................................................................................................57 e.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................85 Berdasarkan pada Aqliyah Islamiyyah .........................................................................................................................................MENGGAPAI TAQWA DENGAN PUASA .....................................................................................................81 Pengaruh Ide Sekularisme..........AL-QUR’AN SEBAGAI PETUNJUK DAN SUMBER HUKUM ...........................................................................81 Pengaruh Filsafat..............................57 Syarat Sah Puasa .........................................56 b......87 Al-Qur’an Sebagai Manhajul Hayah (Metode Hidup)..........................................................................................................56 a............68 d...........................................54 b.......................................................91 ~5~ ...........81 Pangkal Kekeliruan dan Pelurusannya.......................................................................64 Membayar Fidyah ...................................................................................................................................75 Kriteria Miskin yang Berhak Mendapatkan Zakat........................................60 Jawaban atas Beberapa Sanggahan ........................... Baligh .........................72 Hukum Makan Sahur .............................................................................61 Ancaman Bagi Orang yang Meninggalkan Puasa...............Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam a......................................................................65 Adab Berbuka Puasa .................................................................................................................................................................................72 Zakat Fithrah ..................................................................................................................89 Al-Qur’an........ Suci dari haid dan nifas (bagi wanita).....................................86 BAB X ...... Muqim........................................................................................................................................63 Cara Mengqadha’ Puasa.................................................. Berbuka dengan Korma dan Air..... Berakal .................................................................................68 c.......................................................................................................................................................................................69 Hikmah Makan Sahur ..................................................................................................................................................................................................RAMADHAN: BULAN MENSUCIKAN DIRI........................................................................................................................................................................................................... Menahan Diri Dari Hal-Hal yang Membatalkan Puasa ...........55 Syarat Wajib Puasa ...........77 BAB IX ........................................................................70 Mengakhirkan Sahur ..........................................................................57 d............................................85 Taubah yang Hakiki dan Ketakwaan yang Total .................................................73 Waktu Mengeluarkan Zakat Fithrah ..................................68 e..............................................................................................................................70 Keutamaan Makan Sahur ............................................................................................... Islam ........ Memberi Makan Orang yang Puasa ...58 Puasa Ramadhan Bagi Wanita Hamil dan Menyusui ...........................................80 Kekeliruan Memahami Tazkiyatu an-Nafs ..............................................83 Metode Shahih Tazkiyatu an-Nafs.............................................................................................................................................................................. Berbuka Sebelum Sholat Maghrib ..... dan tidak sedang safar ..........................67 b...64 Waktu Mengqadha’ Puasa ....................................75 BAB VIII .....................................................................................................................................................................................................................................80 Makna Tazkiyatu an-Nafs......67 a................................................

.................................................................................97 Peperangan Wadi al-Qura ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................96 Peperangan Badar .........98 Pembukaan Kota Makkah dan Pemusnahan Patung Berhala......TUNTUNAN PRAKTIS AMALAN HARIAN DI BULAN RAMADHAN ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................113 Disyari’atkannya I’tikaf ...................................JIHAD DI BULAN RAMADHAN...............................133 Keterangan Hukum Ketiga..................................................................................TADARRUS AL-QUR’AN .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................129 Hukum Sholat Jum’at pada Hari Raya Iedul Fithri.............116 BAB XVII ................................132 Keterangan Hukum Pertama ...................................122 BAB XVIII ..............................................................................................................................................................................115 I’tikafnya Wanita dan Kunjungannya ke Masjid ..............................105 BAB XV .................................................................................................111 BAB XVI ................................................128 Sahkah Sholat Ied Fithri Dikerjakan Dua Kali dan Tidak Pada Waktunya? ..................................................118 Waktu Datangnya Lailatul Qadar ...........................................................................126 Waktu Pelaksanaan Sholat Ied..........................................................134 ~6~ ....................................................................................100 BAB XIII ..................................96 Peristiwa Masjid ad-Dhirar ...............114 Syarat-Syarat I’tikaf..........125 Menjadikan Lebaran Lebih Bermakna..IEDUL FITHRI .....................................................................................99 BAB XII ...............98 Umat Islam Saat Ini.........................................98 Kemenangan Atas Tentara Mongol .....98 Kemenangan Melawan Tentara Salib ..................118 Keistimewaan Lailatul Qadar.........109 Sholat Tarwih Secara Berjamaah................................................109 Cara Melaksanakan Sholat Tarwih ..131 Pendapat yang Rajih..............................................108 Anjuran Melaksanakan Qiyam dan Tarwih di Bulan Ramadhan ......134 Keterangan Hukum Keempat......................................109 Jumlah Rakaat Tarwih ....101 BAB XIV ......................................................................................................................................................................................129 Mengerjakan Sholat Dua Kali....121 Langkah-Langkah Mengoptimalkan Ibadah di Malam Lailatul Qadar ...........................................................120 Tanda-Tanda Lailatul Qadar .............................................LAILATUL QADAR........................................................................................................................................................................132 Keterangan Hukum Kedua...............................................................................................................................................................125 Memaknai Kebahagiaan Iedul Fithri....................................................................................................................104 Ruang Lingkup Ilmu-Ilmu Islam .........113 Definisi I’tikaf.......Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XI .............................................................................................................................................................................................................................................94 Dakwah dan Perang Pemikiran .....................................................................URGENSI TSAQÂFAH ISLAMIYYAH ..............................................................................................................................................................................................................................................................96 Perang-Perang di Bulan Ramadhan ...................................................SHOLAT TARWIH...I’TIKAF...............................115 Perkara-Perkara yang Boleh Dilakukan...................................................................................................................................................98 Penaklukan Sepanyol ...................................................................105 Strategi Tafaqquh Fiddin .......................................................................109 Wanita Melaksanakan Tarwih .....................................................................................................................................................................................................................................................................

......145 ~7~ ........135 Khuthbah 1: Kembali pada Fitrah..... Kembali pada Syari’ah Kunci Kemenangan Umat Islam .......Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XIX ..141 Khuthbath 3: Kembali Kepada Fitrah..................135 Khuthbah 2: Meraih Kemenangan Iedul Fithri Dengan Taubat ..... Mencapai Taqwa yang Sebenarnya ..............................................KUMPULAN KHUTHBAH IEDUL FITHRI ......................................................................

sekaligus mengingatkan mereka. dan agar mereka dapat melewati hambatan dan rintangan yang menghalangi datangnya pertolongan Allah atas mereka. kita akan mendapatkan kenyataan. “Kelak.RAMADHAN. sehingga tercipta suatu keyakinan di dalam dirinya. Puasa Ramadhan mestinya juga mengingatkan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB I . Kaum Muslim juga wajib mengkaji unsur-unsur kemunduran. Keadaan semacam ini telah diuraikan dan disinggung oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya. sebelum dihisab oleh Allah SWT. dan tujuan mereka juga satu. serta mempelajari unsur-unsur yang mampu meninggikan. ummat juga merasa. ibadah shiyam di bulan Ramadhan merupakan salah satu syiar yang bisa dijadikan momentum untuk menyatukan kaum Muslim. dari ats-Tsauban].” [HR. kiblat mereka sama. Ramadhan juga bisa dijadikan tonggak untuk mengokohkan kedudukan mereka sebagai ummat wahidah yang berbeda dengan ummat manusia lainnya. Abû Dâwud. bahwa ummat Islam tidak boleh hidup dalam keterpecahbelahan. Puasa Ramadhan seharusnya juga mengingatkan mereka. MENUJU KESATUAN UMMAT ISLAM Sesungguhnya. lalu membandingkannya dengan kondisi yang mereka alami pada Ramadhan sebelumnya. bahwa ummat Islam saat ini terus ditekan dan didzalimi lebih keras lagi dibandingkan dengan waktu sebelumnya. pada saat yang sama. bahwa kita tidak boleh hidup tanpa Khilafah yang akan menyatukan mereka serta tidak boleh terus menerus hidup tanpa penerapan syari’at Islam yang menjadikan mereka mulia dan bahagia. kaum Muslim wajib mengkaji kondisi mereka saat ini. bangsa-bangsa lain akan memperebutkan kalian. bahkan menjadi penghalang jalan kesuksesan. Tentunya. kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Selanjutnya. bahwa tidak ada yang dapat melepaskan dirinya dari keburukan yang menimpa mereka selain Allah SWT. semua pihak kini telah mengerumuni dan dengan rakus merobek dan memakan dagingnya. mereka mesti mengambil semua sebab yang bisa menguatkan. kehinaan dan keterpurukan yang selama ini semakin memperpanjang jalan menuju keberhasilan. datangnya bulan Ramadhan tahun ini. dimana sekarang ini kaum Muslim terpecah belah menjadi lebih dari lima puluh negara boneka yang sangat lemah dan kerdil. Namun. agama mereka pun satu. Seperti bulan-bulan Ramadhan sebelumnya. bahwasanya pertolongan Allah itu adalah dekat. sebagaimana (mereka) memperebutkan makanan untuk meremukannya. setelah melakukan muhasabah dan koreksi diri. memuliakan dan membangkitkan dirinya. harusnya dijadikan ajang bagi kaum Muslim untuk melakukan koreksi (muhasabah) dan pengkajian. Ummat wajib mencermati sebab-sebab tersebut hingga mereka dapat melepaskan diri dari kelemahan dan kehinaan mereka. Ummat juga merasakan. Ia wajib mengkaji hal-hal yang menguatkan dan yang melemahkan dirinya. ~8~ . Lebih dari itu. meninggikan dan memuliakan dirinya. bahwa Rabb mereka adalah umat yang satu. Benar. Apa andil yang sudah kita berikan kepada Islam hingga saat ini? Apakah kita telah berupaya menghidupkan hukum-hukum Islam yang telah hilang? Apakah kita juga sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mematikan bid’ah dan menghidupkan Sunnah? Apakah kita telah melakukan amar ma’ruf nahi munkar? Apakah kita sudah turut mengemban dakwah Islam serta bergabung dalam aktivitas untuk mengembalikan Khilafah Islamiyah? Ataukah kita malah ridha dengan kondisi sekarang ini dan justru melakukan aktivitas sebaliknya? Dan apakah kita hanya berdiam diri dari aktivitas untuk menerapkan syari’at Islam dan rela hidup dibawah syari’at (hukum) kufur? Bila kita amati dengan seksama.

hal. 2. sesuai firman Allah SWT: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara…” (Qs. Shuhaib ar-Rumi dari Romawi (Eropa). yang berbeda dengan orang-orang lain…” 4 Dari teks di atas terlihat dengan jelas. dan Salman alFarisi dari Persia (Iran). 123-126. bahwa umat Islam merupakan satu kesatuan. Abu Bakar ash-Shiddiq disaudarakan dengan Kharijah bin Zaid. 292-293. jld. 3 Ukhuwah ini benarbenar terwujud dalam kehidupan sehari-hari tatkala mereka saling memenuhi kebutuhan hidup masing-masing dalam berdagang. as-Sirah an-Nabawiyah. DI dalam Piagam Madinah itu juga diatur interaksi golongan Yahudi dengan kaum Muslim. Di kota Madinah Rasulullah Saw membangun persatuan umat atas dasar ukhuwah Islamiyah yang berasaskan ‘aqidah Islamiyah. Dengan perjanjian ini. 2. al-Hujarât [49]: 10). Setelah itu. yaitu ‘aqidah Islamiyah. setelah para shahabat berkonsensus untuk membai’at seorang Khalifah saja sebagai kepala negara. Dalam kitab-kitab sirah dan hadits disebutkan antara lain teks piagam tersebut: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. hakim (qadhi). Namun tidak berarti bahwa negara Islam hanya akan dihuni oleh warga negara yang beragama Islam saja. hal. 119. Mereka semua adalah bersaudara satu sama lain. golongan Anshar —terdiri dari qabilah Aus dan Khazraj— dan golongan Muhajirin yang terdiri dari orang-orang Quraisy bersatu dan bersaudara di bawah naungan '‘aqidah Islam. bertani. Secara global dapat dikatakan. bahwa kewajiban mengangkat seorang Khalifah ini tetap dilaksanakan oleh kaum Muslim 3 4 Lihat as-Sirah an-Nabawiyah. dan Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan Sa’ad bin ar-Rabi’.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Persatuan dan Kesatuan Umat Islam dari Masa ke Masa Persatuan umat Islam mulai tampak secara kongkrit sejak berdirinya Daulah Islamiyah di Madinah. Beliau menyaudarakan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib. persatuan dan kesatuan umat tetap terjaga. Rasulullah Saw bermaksud membangun masyarakat Islam berdasarkan asas yang tetap dan kokoh. Eksistensi persatuan umat Islam semakin ditegaskan di dalam Piagam Madinah (Watsiqah Madinah) yang mengatur interaksi sesama kaum Muslim maupun antar kaum Muslim dengan non-muslim (Yahudi) di Madinah. hal. Sedangkan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib bersaudara dengan maulanya Zaid. jld. Ini adalah kitab (perjanjian) dari Muhammad Nabi Saw antara orang-orang mu’min dan muslim dari golongan Quraisy dan Yatsrib…: “Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu (ummah wahidah). Beliau Saw pernah mencanangkan proyek “muakhkha” (penyaudaraan). Thalhah bin Ubaidilah disaudarakan dengan Abu Ayyub alAnshori. jld. Pada saat itu. Orangorang kafir pun dapat menjadi warga negara Daulah Islamiyyah. ~9~ . Rasulullah Saw berkedudukan sebagai kepala negara (ra’isu ad-daulah). dan yang lainnya. Umar bin Khaththab disaudarakan dengan Uthban bin Malik al-Khazraji. dan sekaligus panglima angkatan bersenjata (qa’idul jaisy). Bahkan ada beberapa shahabat Rasulullah Saw yang berada di luar golongan-golongan tersebut. Setelah wafatnya Rasulullah Saw. karya Ibn Hisyam dan as-Sirah al-Halabiyah. sebagaimana Rasulullah Saw juga telah mempersaudarakan sesama kaum Muslim atas dasar Islam. seperti Bilal al-Habsyi dari Habasyah (sekarang Ethiopia). 2. Ibn Hisyam.

Tetapi tatkala kepemimpinan para Khalifah lemah dan para Wali membiarkan hal ini. dalam sejarah Islam ada fenomena yang menunjukkan seolah-olah kaum Muslim pernah tidak bersatu di bawah satu negara. Abdul Halim ‘Uwais. Hal ini menyebabkan munculnya keinginan dan hasrat memimpin dalam diri mereka. kota. para Khalifah terdahulu umumnya tidak mengadopsi (mentabanni) hukum-hukum tertentu mengenai sistem pemerintahan. yang sebenarnya tidaklah demikian. cet. Mereka tidak berani untuk tidak mengakui kepemimpinan Khalifah. 7 Adapun peristiwa sejarah yang menunjukkan adanya Khilafah di Andalusia dan munculnya Khilafah golongan Fathimiyin di Mesir. hal. dan hal-hal formalitas lainnya. sesungguhnya wilayah ini masih berada di bawah teritorial Khilafah dan menjadi bagian integral darinya. bagaimana pun kuatnya kepemimpinan mereka. dan desa. meskipun tidak sampai mempengaruhi keberadaan negara Islam. Perlu dipahami. Para Wali itu hanya mencukupkan diri dengan membai’at Khalifah. Hal ini pernah terjadi pada shahabat Amr bin al-‘Ash yang memiliki wilayah kekuasaan umum di Mesir. Sementara itu. Para Wali pada saat itu diberi kekuasaan umum (al-wilâyah al-‘âmmah) dan otoritas yang luas sebagai wakil dari Khalifah. Kenyataan ini menyebabkan wilayah-wilayah ini menjadi seperti negara-negara yang berdiri sendiri. Meskipun demikian. Inilah yang dapat menerangkan keberadaan kekuasaan Hamdaniyyin. negara Khilafah tetap merupakan satu kesatuan utuh yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Sebab. 104. hal. Padahal. Negara Khilafah tetap merupakan satu kesatuan dan tidak pernah berubah menjadi semacam “federasi wilayah”. Dirasah li Suquthi Tsalatsina ad-Daulah al-Islamiyyah. Dialah yang memegang segala kewenangan kenegaraan di setiap bagian teritori negara. yang terkadang dipahami —secara kurang tepat— oleh sebagian penulis sejarah sebagai negara-negara Islam yang independen. Dengan demikian. ~10~ . Dr. atau Mu’awiyah bin Abi Sofyan yang juga memiliki kekuasaan umum di Syam. dimensinya berbeda dengan dimensi menonjolnya kekuatan wilayah 5 6 Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. 6 Sesungguhnya. urusan pemerintahan secara riil ada di tangan mereka. 5 Memang. 7 Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. ad-Daulah al-Islamiyyah. Sebenarnya tidak demikian. Hal ini mengakibatkan sebagian Khalifah dan Wali mendapatkan kesempatan untuk menjalankan roda pemerintahan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kesatuan dan kekuatan negara. kekuasaan umum (al-wilâyah al-‘âmmah) tidak berpengaruh terhadap kesatuan negara. tatkala kaum kafir penjajah berhasil meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah dan memenggal-menggal Dunia Islam menjadi negara-negara kerdil yang lemah. mencetak mata uang atas nama Khalifah. muncullah penampakan adanya negara di wilayah-wilayah kekhilafahan Islam. hal. di pusat (ibu kota). di berbagai wilayah. Khalifahlah yang mengangkat dan memberhentikan para Wali. 100. ad-Daulah al-Islamiyyah. Saljuqiyyin. dan yang lainnya. Idem. 103. sehingga mereka bertindak seperti orang yang terpisah atau tidak memiliki hubungan dengan Khalifah di pusat. yakni. mendoakannya di mimbarmimbar masjid pada saat sholat Jum’at atau hari-hari raya. Kesatuan negara tetap terjaga karena kuatnya kepemimpinan para Khalifah. 2. pada saat itu mereka —sebagai seorang wali— tidak berdiri sendiri atau memisahkan diri dari Khalifah sedikit pun. meskipun mereka mengadopsi hukum-hukum tertentu dalam bidang perekonomian dan bidang lainnya. cet 2.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam sepanjang sejarah hingga tahun 1342 H (1924 M).

agar kaum Muslim terus dijajah. Ide ini (nasionalisme dan patriotisme) sengaja disebarluaskan oleh imperialis Barat sebagai racun untuk membunuh hasrat bersatu kaum Muslim sebagai umat Islam yang satu. hal. dan terhina dalam belenggu ide nasionalisme dan patriotisme. 104. Namun demikian. atau dimintai izin pindah dan izin tinggal. Saat itu Andalusia telah dikuasai oleh para Wali yang melepaskan diri dari pusat Khilafah. berdirinya kekuasaan pemerintahan Fathimiyin di Mesir bukan merupakan Khilafah kedua di tubuh umat (setelah adanya Khilafah Abbasiyin di Baghdad). Seperti diketahui. terlunta-lunta. negeri-negeri Islam adalah satu. Yang terjadi adalah usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan persepsi Islami tertentu mengenai pemerintahan. Mereka membai’at seorang Khalifah untuk memindahkan kekuasaan Khilafah kepada golongan mereka saja (ahlul bait) hingga waktu tertentu saat berakhirnya kekuasaan mereka. adalah adanya upaya untuk memindahkan kekuasaan Khilafah kepada Ahlul Bait. tak pernah terpecah-belah menjadi beberapa negara. Oleh karena itu. Wilayah Andalusia menganggap dirinya sebagai wilayah yang tidak masuk dalam teritori Khilafah. Kondisi seperti ini tetap berlangsung di sepanjang sejarah Islam. bahwa Khilafah harus dipegang oleh Ahlul Bait. lalu membai’at Khalifah dan meruntuhkan Khilafah Umawiyin. ternista. bukan untuk seluruh kaum Muslim. sementara itu Khilafah yang sah terus eksis dan tetap satu. ~11~ . Dengan kata lain. tetapi —seperti disebut-sebut kemudian— sebagai Khalifah untuk penduduk Andalusia saja. Sementara itu. golongan ‘Abbasiyin telah membangun pengaruh mereka di Persia dan Irak. ide ini juga dijadikan alat untuk melestarikan perpecahan umat Islam. Demikian pula halnya dengan Khilafah Fathimiyin. Wali yang ada di sana tidak dibai’at sebagai Khalifah untuk kaum Muslim. dan dikendalikan oleh imperialis Barat yang kafir. Yang terjadi adalah munculnya satu wilayah yang tidak masuk dalam teritorial Khilafah. mirip dengan kondisi yang ada di Iran pada masa Daulah Utsmaniyah. Fakta yang terjadi saat itu. Seorang Muslim yang bepergian melintasi beberapa negeri Islam tak pernah ditanya dari mana asalnya seperti orang asing. kemudian usaha ini berakhir. sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai Khilafah kedua dalam tubuh umat Islam. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa Khilafah merupakan satu kesatuan. Peristiwa ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh golongan ‘Abbasiyin tatkala mereka mengambil kekuasaan dari golongan Umawiyin. hingga akhirnya kaum penjajah kafir berhasil menghancurkan Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924 M melalui agennya Musthofa Kamal Attaturk yang murtad. Dengan demikian. adalah adanya keleluasaan berpindah dan bepergian bagi kaum Muslim dari satu negeri ke negeri Islam lain. melainkan hanya upaya untuk memindahkan kekuasaan Khilafah dari satu golongan ke golongan lain. di Andalusia sebenarnya tidak muncul Khalifah kedua. negara Islam (Khilafah) dalam sejarahnya tetap merupakan satu kesatuan. dieksploitir. di bawah Khilafah Islamiyah yang satu. Lebih dari itu. 8 Idem. sesuai dengan pemahaman Islami yang mereka adopsi.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam seperti telah diterangkan. Sebab. Sejak itu nasib kaum Muslim menjadi terpuruk hingga taraf yang terendah. Sedangkan munculnya Khilafah golongan Fathimiyin di Mesir. Khalifah bagi seluruh kaum Muslim tetap satu dan tetap memegang kekuasaan umum bagi mereka. 8 Jelaslah. Khilafahan Abbasiyin masih tetap ada dan terus bertahan.

Ijma’ Shahabat pun menegaskan pula prinsip kesatuan umat di bawah kepemimpinan seorang Khalifah. yaitu seorang Khalifah. maka bunuhlah dia!” [HR. maka sanksi syar’i baginya adalah jelas dan tegas: hukuman mati! Di samping al-Qur’an dan as-Sunnah. sebagaimana keharaman wali menikahkan seorang perempuan dengan dua orang lelaki yang akan ~12~ . Dan jika datang orang lain hendak mencabut kekuasaannya. Oleh karena itu. Muslim].” [HR. Muslim]. Dalildalil di atas juga menegaskan keharaman berpecah-belah dan bercerai-berai. Dalil-dalil di atas menegaskan adanya kewajiban bersatu bagi kaum Muslim atas dasar Islam (hablullah). yakni hidup dalam satu institusi. umat Islam selalu hidup dalam satu kesatuan. Muslim]. “Tidak halal kaum Muslim mempunyai dua pemimpin (Imam).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Wajib Mengembalikan Kesatuan Umat Sesungguhnya. dan janganlah kalian bercerai berai…” (Qs.” Perkataan ini didengar oleh para shahabat dan tidak satupun dari mereka yang mengingkari. maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. hendaklah ia mentaatinya semaksimal mungkin. Barangsiapa yang berupaya untuk memecah-belah umat Islam menjadi beberapa negara. di bawah kepemimpinan seorang pemimpin (Khalifah/Imam). itu sama halnya dengan wali yang menikahkan seorang perempuan dengan dua orang laki-laki!” Artinya. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban atas kaum Muslim —sebagaimana kewajiban sholat. Ali-‘Imran [3]: 103). Abu Bakar ash-Shiddiq pernah berkata. shaum. dalam lintasan sejarahnya. Bahkan sebagian fuqaha menggunakan Qiyas —sumber hukum keempat— untuk menetapkan prinsip kesatuan umat. satu negara. “Para ulama kami (madzhab Syafi’i) tidak membenarkan akad Imamah (Khilafah) untuk dua orang…Kalau terjadi akad Khilafah untuk dua orang. bukan atas dasar kebangsaan atau ikatan palsu lainnya. dan jihad— sesuai firman Allah SWT: “Dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali (agama) Allah. penggallah leher orang itu. Nash-nash di atas juga mewajibkan kaum Muslim untuk hidup di bawah satu kepemimpinan. hal ini telah menjadi ijma’ (konsensus) di kalangan mereka.” [HR. Rasulullah Saw dalam masalah ini bersabda: “Barangsiapa mendatangi kalian —sedang urusan (kehidupan) kalian ada di bawah kepemimpinan satu orang (Imam/Khalifah)— dan dia hendak memecah belah kesatuan kalian dan menceraiberaikan jamaah kalian. lalu memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah hatinya. Imam al-Juwaini mengqiyaskan keharaman adanya dua Imam bagi kaum Muslim. “Barangsiapa membai’at seorang Imam (Khalifah). Imam al-Juwaini berkata. “Jika dibai’at dua orang Khalifah.

134. Jika mereka lalai mewujudkannya. Malik. hal. 11 Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani. Dalil Al-Qur’an Di dalam al-Qur’an memang tidak terdapat istilah Daulah yang berarti negara. cita-cita ini akan tercapai. Dengan kata lain. 9 Dari sini dapat dipahami. Muhammad Khair Haekal. sesuai janji Allah SWT: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amalamal yang shaleh. Adapun dalil yang menunjukkan kewajiban menegakkan Khilafah adalah sebagai berikut. Nizham al-Hukmi fi al-Islam. Rabi’ul Awal 1419 H/Juli 1998 M. Imam Syafi’i. “Para imam madzhab (Abu Hanifah. 10 Syaikh Abdurrahman al-Jaziri. majalah al-Wa’ie. 5. Bersatu dalam Naungan Daulah Khilafah Islamiyyah Secara ringkas. no. Wahdatul Muslim fi asy-Syai’ah al-Islamiyyah. Imam Malik.” 10 Dengan berjuang secara ikhlas dan bersungguh-sungguh. Kaum Muslim wajib berjuang demi terwujudnya kesatuan umat di bawah naungan negara Khilafah. tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid besar yang alim dan terpercaya. 9 ~13~ . baik keduanya sepakat maupun tidak. bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa…” (Qs. Allah SWT berfirman: Syaikh Dr. bahwa kesatuan umat di bawah kepemimpinan seorang Khalifah adalah satu kewajiban syar’i yang harus segera diwujudkan. 6-13. Imam/Khalifah untuk kaum Muslim wajib hanya satu. tidak mengherankan bila para imam-imam madzhab ⎯Imam Abu Hanifah. hal. sebagaimana wali hanya boleh menikahkan seorang perempuan dengan satu orang laki-laki. dan Imam Ahmad⎯ bersepakat bulat bahwa kaum Muslim di seluruh dunia hanya boleh mempunyai satu orang Khalifah saja. seperti yang pernah terjadi dalam sejarah umat Islam tempo dulu. an-Nûr [24]: 55). mereka akan memikul dosa besar di hadapan Allah kelak di Hari Kiamat nanti. 17. Oleh karena itu. Tetapi di dalam alQur’an terdapat ayat yang menunjukkan wajibnya umat memiliki pemerintahan/negara (ulil amri) dan wajibnya menerapkan hukum dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. dan Ahmad) ⎯rahimahumullah⎯ bersepakat pula bahwa kaum mulimin di seluruh dunia pada saat yang sama tidak dibenarkan mempunyai dua imam. Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani mendefinisikan Daulah Khilafah dengan.” 11 Hukum menegakkan Khilafah itu sendiri adalah wajib. hal. Syaikh Abu Bakar alJaziri menyatakan. jld.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam menjadi suaminya. al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah. InsyaAllah. 416. Syafi’i. “kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.

an-Nisâ’ [4]: 59). niscaya dia akan menemui Allah di Hari Kiamat dengan tanpa alasan.” [HR. Muslim]. Sebab. Sebab. sedangkan mengabaikan terwujudnya ulil amri akan menyebabkan terabaikannya hukum syara’. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Sebab. Tatkala Allah memberi perintah untuk mentaati ulil amri. Dalam hal ini. Oleh karena itu. ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya keberadaan sebuah negara untuk menjalankan semua hukum Islam. ‘Barangsiapa melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah. Allah juga tidak mungkin mewajibkan kita untuk mentaati seseorang yang keberadaannya hanya berhukum mandub saja. tidak mempunyai makna lain kecuali kecuali menegakkan hukum dan pemerintahan (as-sulthan). yaitu mengabaikan hukum syara’ (tadhyî’ al-hukm asy-syar’i). al-Mâ’idah [5]: 48).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Wahai orang-orang yang beriman.” (Qs. Walhasil. Adapun yang dimaksud dengan menegakkan hukum-hukum yang diturunkan Allah. al-Mâ’idah [5]: 49). ayat-ayat tersebut bersifat umum. Firman Allah SWT: “Maka putuskanlah perkara di antara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah. jika tidak diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (dengan) meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah tersebut hanya kepada Rasulullah Saw. Oleh karena itu. berarti Allah memerintahkan pula untuk mewujudkannya. Perintah ini. perintah (khitab) Allah kepada Rasulullah juga merupakan perintah kepada umat Islam selama tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah ini hanya untuk Rasulullah (khitabur rasuli khithabun li ummatihi malam yarid dalil yukhashishuhu bihi). Di samping itu. Dengan demikian. taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada RasulNya dan ulil amri di antara kalian. adanya ulil amri menyebabkan terlaksananya kewajiban menegakkan hukum syara’. mewujudkan ulil amri adalah suatu perkara yang wajib. ~14~ . Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah Saw untuk mengatur urusan kaum Muslim berdasarkan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk mentaati pihak yang eksistensinya tidak ada. Ayat di atas telah memerintahkan kita untuk mentaati Ulil Amri. berarti perintah pula untuk mengadakan atau mengangkat Ulil Amri itu. dengan pemerintahan itulah hukum-hukum yang diturunkan Allah dapat diterapkan secara sempurna. mewujudkan ulil amri itu adalah wajib. Dalam kaidah ushul fiqh dinyatakan bahwa.” (Qs. Dan barangsiapa mati sedangkan di lehernya tak ada bai’ah (kepada Khalifah) maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah’. seandainya Ulil Amri itu tidak ada. yaitu berlaku pula bagi umat Islam. Sebab. “Aku mendengar Rasulullah mengatakan. yaitu al-Hâkim (Penguasa). yaitu negara Khilafah. “Dan putuskanlah perkara di antara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dalil As-Sunnah Abdullah bin Umar meriwayatkan. secara dalalatul iqtidha’.” (Qs.

Semua ini menegaskan bahwa mendirikan pemerintahan bagi kaum Muslim hukumnya adalah wajib. hadits pertama dan kedua ini menunjukkan wajibnya menegakkan Khilafah. Sebab barangsiapa memisahkan diri dari penguasa (pemerintahan Islam) walau sejengkal saja lalu ia mati. “Bila seseorang melihat sesuatu yang tidak disukai dari amirnya (pemimpinnya). Sebab. Penuhilah hak-hak mereka.” [HR. Hadits pertama dan kedua merupakan pemberitahuan (ikhbar) dari Rasulullah Saw bahwa seorang Khalifah adalah laksana perisai. membangkang) dari penguasa (as-sulthan). penggallah leher orang itu. Dan kalau pelaksanaan perbuatan yang dituntut itu menyebabkan tegaknya hukum syara’ atau jika ditinggalkan mengakibatkan terabaikannya hukum syara’. Sebab. maka bersabarlah. maka matinya adalah mati jahiliyah.” Para shahabat bertanya. “Apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi menjawab. seandainya hal ini tidak wajib. “Barangsiapa membai’at seorang Imam (Khalifah). Muslim].” [HR.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Nabi Saw mewajibkan adanya bai’at pada leher setiap muslim dan mensifati orang yang mati dalam keadaan tidak berbai’at seperti matinya orang-orang jahiliyyah. Sebab. Muslim]. “Penuhilah bai’at yang pertama dan yang pertama itu saja. Akan ada para Khalifah dan jumlahnya akan banyak. Nabi Saw tidak mungkin sampai begitu tegas menyatakan bahwa orang yang memisahkan diri dari Khilafah akan mati jahiliyah. Hadits ketiga menjelaskan keharaman kaum Muslim keluar (memberontak.” [HR. dari belakangnya umat berperang dan dengannya umat berlindung. tetapi tidak ada lagi nabi setelahku. Padahal bai’at hanya dapat diberikan kepada Khalifah. Rasulullah Saw bersabda pula. Apabila perintah itu mengandung pujian (al-mad-hu) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan (thalab al-fi’li). Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka. yang dengannya dapat terwujud bai’at di leher setiap Muslim. Muslim]. Dan jika datang orang lain hendak mencabut kekuasaannya. ~15~ . Rasulullah Saw bersabda: “Bahwasanya Imam itu bagaikan perisa (tameng). apabila mengandung celaan (adz-dzamm) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk meninggalkan (thalab at-tarki). tanpa Khilafah banyak hukum syara’ akan terabaikan. Jadi hadits ini menunjukkan kewajiban mengangkat seorang Khalifah. dan ini merupakan suatu tuntutan (thalab). hendaklah ia mentaatinya semaksimal mungkin. setiap pemberitahuan yang berasal dari Allah dan RasulNya. lalu memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah hatinya. Muslim]. bai’at baru ada di leher kaum Muslim kalau ada Khalifah/Imam yang memimpin Khilafah. “Dahulu para nabi yang mengurus Bani Israil. bukan kepada yang lain. Pernyataan Rasulullah Saw bahwa seorang Imam itu laksana perisai menunjukkan pemberitahuan tentang adanya faidah-faidah keberadaan seorang Imam. Oleh karena itu. maka tuntutan untuk melaksanakan perbuatan itu berarti bersifat pasti (fardhu). dan bahwa akan ada penguasa-penguasa yang memerintah kaum Muslim.” [HR. Bila wafat seorang nabi diutuslah nabi berikutnya. bahwa keberadaan Khilafah adalah wajib. Sebab. Ini juga menunjukkan.

Sejarah juga menunjukkan. Umar bin Khaththab.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dalam hadits ini Rasululah Saw telah memerintahkan kaum Muslim untuk mentaati para Khalifah dan memerangi orang-orang yang merebut kekuasaan mereka. Walaupun sering muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang tepat untuk dipilih dan diangkat menjadi Khalifah. Hal itu tak mungkin terjadi kecuali jika status hukum mengangkat seorang Khalifah adalah lebih wajib daripada menguburkan jenazah. Mereka telah sepakat mengangkat Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq. Penerapan Kaidah Syar’iyah Ditilik dari analisis ushul fiqh. para shahabat yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah Rasulullah Saw. justru lebih mendahulukan upaya-upaya untuk mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah Rasulullah. Namun. Semua ini merupakan penjelasan tentang wajibnya keberadaan penguasa kaum Muslim. Utsman bin Affan. sebagian di antaranya. Ijma’ Shahabat merupakan dalil yang jelas dan kuat mengenai kewajiban mengangkat Khalifah. mengangkat Khalifah juga wajib. bahkan mereka juga menunda kewajiban menguburkan jenazah Nabi Saw sampai dua malam. bahwa mengangkat seorang Khalifah sebagai pemimpin pengganti Rasulullah Saw hukumnya wajib. Sebab kalau tidak wajib. dalil-dalil as-Sunnah ini telah menunjukkan wajibnya menegakkan Khalifah bagi kaum Muslim. Dengan demikian jelaslah. niscaya tidak mungkin Nabi Saw memberikan perintah yang begitu tegas untuk memelihara eksistensinya. Hal ini tampak jelas saat mereka menunda kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah Saw dan mendahulukan pengangkatan seorang Khalifah pengganti beliau. mereka mampu mengingkari hal ini dan mampu mengebumikan jenazah Nabi secepatnya. Ijma’ Shahabat menunjukkan dengan sangat jelas. Oleh karena itu. dan Ali bin Abi Thalib. ridhwanullah ‘alaihim. Dalil Ijma’ Shahabat Sebagai sumber hukum Islam ketiga. Dalam ushul fiqh dikenal kaidah syar’iyah yang disepakati para ulama. Ijma’ Shahabat yang menekankan pentingnya pengangkatan Khalifah. bahwa seluruh shahabat selama hidup mereka telah bersepakat mengenai wajibnya mengangkat Khalifah. Mâ lâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fa huwa wâjib (Jika sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu. namun mereka tidak pernah berselisih pendapat sedikit pun mengenai wajibnya mengangkat seorang Khalifah. ~16~ . baik ketika wafatnya Rasulullah Saw maupun ketika pergantian masing-masing Khalifah yang empat. Padahal menguburkan mayat secepatnya adalah suatu keharusan dan diharamkan atas orang-orang yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah melakukan kesibukan lain sebelum jenazah sempurna dikebumikan. Perintah Rasulullah ini berarti perintah untuk mengangkat seorang Khalifah dan memelihara kekhilafahannya dengan cara memerangi orangorang yang merebut kekuasaannya. yaitu Imam atau Khalifah. Padahal. yaitu perintah untuk memerangi orang yang akan merebut kekuasaan Khalifah. Sebagian shahabat lain juga mendiamkan shahabat yang menyibukkan diri untuk mengangkat Khalifah tersebut. Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan (ijma’) mereka untuk segera melaksanakan kewajiban mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah. maka sesuatu itu wajib pula hukumnya).

hal. minoritas Mu’tazilah. Sementara itu. maka pendapatnya itu tidak perlu dianggap. hal. “Menegakkan khilafah Islamiyyah berhukum fardlu kifayah atas kaum muslim di seluruh dunia Islam…Menegakkan khilafah tak ubahnya dengan kewajiban-kewajiban lain yang difardlukan oleh Allah SWT…mengabaikan kewajiban ini adalah kemaksiyatan terbesar yang akan diganjar dengan adzab yang sangat pedih…” 12 Seluruh imam madzhab dan para mujtahid besar tanpa kecuali telah bersepakat bulat akan wajibnya Khilafah (atau Imamah) ini. Syaikh Abdurrahman al-Jaziri menegaskan hal ini dalam kitabnya. Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah. 15. berbagai sumber hukum Islam di atas telah menunjukkan bahwa menegakkan Daulah Khilafah merupakan kewajiban dari Allah SWT atas seluruh kaum Muslim. dan bahwa ummat Islam wajib mempunyai seorang imam (khalifah. 2. “Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah. 265. Jelaslah. Imam asy-Syaukani menyatakan. Oleh karena itu. 16 Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah. Kalau pun ada segelintir orang yang tidak mewajibkan Khilafah. “Akan ada fitnah yang sangat besar jika tidak ada imam yang mengurusi urusan masyarakat. “Para imam madzhab (Abu Hanifah.) yang akan meninggikan syiar-syiar agama serta menolong orang-orang yang tertindas dari yang menindasnya…” 13 Tak hanya kalangan Ahlus Sunnah saja yang mewajibkan Khilafah. 5. jld. mengenai wajibnya Imamah (Khilafah). dan seluruh Khawarij. Malik. seluruh Murji’ah. jld. 87. hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah.” 15 Imam Abu Ya’la Muhammad al-Husain al-Firai al-Hanbali menyatakan. Pendapat Para Ulama Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani dalam kitabnya mengatakan. hal. “Menurut golongan Syiah. berdasarkan kaidah syar’iyah tadi.” 14 Ibn Hazm mengatakan.” 16 Imam Ahmad berkata. 4. 14 Nailul Authar. karena bertentangan dengan nash-nash syara’ yang telah jelas. Syafi’i. ~17~ . (Khilafah) adalah wajib menurut syara’. 416. eksistensi Khilafah hukumnya menjadi wajib. 8. seluruh Syi’ah. jld.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Menerapkan hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT dalam segala aspeknya adalah wajib. 19. dan Ahmad) —rahimahumullah— telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) itu wajib adanya. dan Asy A’riyah. hal.” 17 12 13 Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah. “Mengangkat khalifah merupakan kewajiban. hal. bahkan seluruh kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah ⎯termasuk Khawarij dan Mu’tazilah⎯ tanpa kecuali bersepakat tentang wajibnya mengangkat seorang Khalifah. 15 Al-Fashl fi al-Milal Wal Ahwa’ Wan Nihal. jld.

25 Imam ath-Thabari. hal. 1150 dan Târikh al-Khulafâ’. tahun 1977. 39 Qawaid Nizham al-Hukum fi al-Islam. jld. 97. 33 al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni. 37 Asy-Syura. 35 Prof. jld 1. 24 Tafsîr al-Qurân al-‘Adzim. hal. 62. 32 Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. 161. Berikut ini sekelumit saja referensi yang menunjukkan kewajiban Khilafah. 26 Tharikhal-Umam wa al-Muluuk. 205. 99. hal. 31 Al-Muqaddimah. 233. hal. 19. hal. hal. 26 Ibn ‘Abd al-Barr. Majmu’ al-Fatawa. 137-138.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah berkata. hal. 519. 70. Keterangan Imam Ahmad ini terdapat di dalam riwayat Muhammad bin ‘Auf bin Sofyan al-Himashi. 36 Al-Islam wa al-Khilafah. 35 Syarh Shahîh Muslim. jld. 27 Al-Isti’âb fi Ma’rifat ash-Ashhâb. jld. “Kita tidak mungkin bisa menetapkan sesuatu perkara ketika negara tidak lagi memiliki imam dan peradilan telah rusak…” 20 Bahwa Khilafah adalah sebuah ketentuan hukum Islam yang wajib ⎯bukan haram apalagi bid’ah— dapat kitab temukan dalam khazanah Tsaqafah Islamiyah yang sangat kaya. 209. hal. jld. 38 Al-Islam wa Audha’una as-Siyasiyah. jld. 40 Syaikh Muhammad Abduh. jld. hal.32 Ibn Hajar al-Haitsami. 13. hal. 1. Dr. 22 Mâtsirul al-Inafah fi Ma’âlim al-Khilafah. 17. jld. hal.” 18 Imam al-Mawardi menyatakan. 28 Al-Ahkam ash-Shulthaniyah. Imam Abu Ya’la. Imam Ibn Mandzur. 26. 61. 23 Imam Ibn Katsîr. 22 Imam az-Zamakhsyari. hal. hal. hal. 264 33 Ash-Shawa’iqul Muhriqah. 602. “Khilafah berkedudukan sebagai wakil nubuwwah…ia juga bertugas menjaga agama dan kehidupan dunia…ia adalah sistem pemerintahan yang harus ditegakkan berdasarkan ijma’…mengangkat seorang khalifah hukumnya adalah wajib atas jama’ah al-Islamiyyah…” 19 Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn berkata. 30 Ibn Khaldun. bahkan agama ini tidak akan tegak tanpa adanya khilafah Islamiyyah. 137-138. jld. 25 Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl. hal. 5. hal. al-Mukhtâr al-Islami. diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Ahmad Idris. 1. dan Minhâj as-Sunnah an-Nabawiyyah. 167. 75. hal. 41 dan masih banyak lagi yang lainnya. hal. 248. 29 As-Siyasah Asy-Syar’iyah. cet-I. 12. 41 Al-Islam wa an-Nashraniyah. 24 Imam al-Baidhawi. 3. 20 Lihat juga Syarhnya oleh az-Zabidi. hal. Dhiya’uddin ar-Rais. hal. 375.34 Imam an-Nawawi. 17 ~18~ . hal. al-Ahkâm as-Sulthâniyyah. hal. 34 Fath al-Bârî. “Harus dipahami bahwa wilayat an-nâs (mengurus urusan masyarakat –tertegaknya Khilafah Islamiyyah) merupakan kewajiban teragung diantara kewajibankewajiban agama yang lain. 23 Tafsîr al-Kasysyâf. hal. hal. 31 Imam al-Qurthubi. 28 Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah. 38 Syaikh Dr. al-Hukumah al-Islamiyyah. Shahwah al-Rajul al-Maridh. 37 Syaikh Abdul Qadir Audah. 27 Imam al-Mawardi. Mahmud al-Khalidi. 21 Imam al-Qalqasyandi. 30 Al-Iqtishâd fi al-I’tiqad. 176. hal. 2. 39 Syaikh Sulaiman ad-Diji. 1. 1. 16. 26. 36 Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq. jld. 40 Al-Imamah al-‘Uzhma. 3. hal. 124. 29 Imam al-Ghazali. 28. hal. 19 Abu al-A’lâ al-Maududi. 21 Lisân al-‘Arab. 277. 18 Mauqif Bani al-Marjah. jld.

Merekalah orang-orang yang beruntung. Mâ lâ yatimmu alwâjibu illâ bihi fa huwa wâjib (Jika sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu. Sebab. perjuangan harus dilakukan secara jama’i (berkelompok). berdirinya jamaah yang menyeru kepada Islam dan melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar adalah wajib pula berdasarkan firman Allah SWT: “(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jama’ah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan. sebab politik (siyasah) adalah pemeliharaan dan pengaturan segala urusan umat menurut hukum-hukum syara’. hawa nafsu. ikutilah aku. Karena itu. langkah-langkah untuk mendirikan Khilafah Islam harus bersandar kepada 2 (dua) prinsip di atas. Penggunaan jalan politik ini bukan berarti menghalalkan segala cara. Selain itu. ~19~ .” (Qs. atau akal. (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan Hari Kiamat. Sebab mendirikan Khilafah adalah masalah politik sehingga metode yang relevan untuk mendirikannya tentunya adalah melalui pendekatan politik. Atas dasar itu. Ali-‘Imran [3]: 104). seperti kepentingan sesaat. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. umat Islam wajib mengambil suri teladan (uswah hasanah) dari Nabi Muhammad Saw dalam masalah ini. sebagaimana praktek politik saat ini yang sangat kotor dan tuna susila. maka ambilah.” (Qs. al-Hasyr [59]: 7). memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang munkar. tanpa berkelompok tak mungkin kewajiban mulia itu dapat terealisir secara sempurna. maka tinggalkanlah. Adapun langkah-langkah untuk mendirikan Khilafah dapat disarikan sebagai berikut: Pertama. bukan bersandar kepada selainnya. Dan apa saja yang dilarangnya bagi kalian. Sebab. seluruh aktivitas kaum Muslim wajib bersandar kepada hukum syara’. Kedua. “Apa saja yang dibawa Rasul untuk kalian. Kedua. perjuangan yang dilakukan harus selalu mengacu pada aktivitas pemeliharaan urusan umat. Keterikatan kepada syari’at Islam adalah kewajiban tiap muslim. al-Ahzab [33]: 21).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Metode Mendirikan Khilafah Dalam hal ini perlu ditegaskan 2 (dua) prinsip. perjuangan umat untuk mendirikan Khilafah harus berdasarkan kepada hukum-hukum syara’. Rasulullah Saw telah memberi teladan bagaimana cara mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. Ali-‘Imran [3]: 31). Sebab mendirikan Khilafah adalah tugas yang berat yang tidak akan mampu dipikul oleh individu-individu. yaitu memeluk Islam). maka sesuatu itu wajib pula hukumnya). Kaidah syara’ menetapkan. tidak boleh didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang non-syara’.” (Qs. dan dia banyak menyebut Allah (dengan membaca dzikir dan mengingat Allah). umat wajib berkelompok (berjama’ah) untuk mendirikan Khilafah. perjuangan harus berada di jalur politik (siyasah). Akan tetapi maksudnya adalah. Karena itu. Pertama. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian’. “Katakanlah: ‘Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah.” (Qs. Kita wajib meneladani manhaj (metode) Rasulullah Saw ini.

serupa dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah Saw pada tahap awal dakwah beliau yang berlangsung selama tiga tahun. anak-anak yatim atau orang-orang jompo dan sebagainya). sehingga mereka berpola hidup secara Islam. bukan amal salah. hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya. Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan (marhalah at-tatsqif). Jihad tetap berlangsung terus hingga hari Kiamat. misalnya dengan membentuk milisimilisi bersenjata untuk menyerang penguasa. Bahkan tatkala tokoh-tokoh Madinah menawarkan kepada beliau pada Bai’atul Aqabah II agar mereka diizinkan memerangi penduduk Mina dengan pedang. yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam. Apabila musuh-musuh kafir menyerang salah satu negeri Islam. Keempat. atau kelompok yang bergerak dalam peribadatan dan amalan-amalan sunnah. Bagi orang yang sudah mengimaninya. agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. akan tampak jelas beliau menjalani dakwahnya dengan beberapa tahapan yang jelas ciri-cirinya. Rasulullah Saw menjawab. maka wajib atas kaum Muslim yang menjadi penduduk negeri itu untuk menghadapinya. Beliau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang tampak dengan jelas tujuan-tujuannya. Memang. perjuangan harus menempuh tahap-tahap (marhalah) yang dicontohkan Rasulullah Saw. Jadi.” Kekuatan fisik yang dimaksud dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Jihad. mendirikan Khilafah paling tepat dilakukan oleh sebuah kelompok politik. Beliau bertemu dengan mereka secara rahasia dan membina mereka secara rahasia pula di tempat-tempat yang tersembunyi. Dari sirah Rasulullah Saw inilah kita mengambil metode dakwah dan tahapan-tahapannya. dan sebagainya. yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran Islam dalam rangka pembentukan kerangka tubuh jama’ah/kelompok.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dengan demikian. membantu fakir miskin. maka diikat dengan kelompoknya (pengikut Rasul) atas dasar Islam secara sembunyi-sembunyi. Sebab. yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia. kita dapati terdapat 3 (tiga) tahapan (marhalah) berikut: Pertama. perjuangan tidak menggunakan cara kekerasan (fisik). Berdasarkan sirah Rasulullah Saw tersebut. aktivitas Rasulullah Saw di Makkah terbatas hanya pada dakwah secara lisan dan tidak melakukan kegiatan apapun yang bersifat fisik sampai beliau Hijrah. “lam nu’mar bi dzalika ba’du (Kami belum diperintahkan [untuk melakukan yang demikian( perang)]). misalnya jalur yang dilakukan kelompok yang mengadakan kegiatan sosial-kemasyarakatan (seperti membangun sekolah dan rumah sakit. mentakhrij hadits-hadits Nabi Saw. Ketiga. Tahapan Pengambilalihan Kekuasaan (marhalah Istilâm al-hukm). atau kelompok yang menerbitkan buku-buku keislaman. Rasulullah Saw berusaha mengajarkan Islam kepada setiap orang baru dan membacakan kepada mereka apa-apa yang telah diturunkan Allah dan ayat-ayat al-Qur’an. Namun tidak tepat kalau itu dimaksudkan sebagai langkah atau jalur menuju berdirinya Khilafah. Ketiga. Kedua. Tidak tepat bila mendirikan Khilafah ditempuh melalui jalur selain politik. Dengan mendalami sirah Rasulullah Saw di Makkah hingga beliau berhasil mendirikan suatu Daulah Islam di Madinah. Tahap pertama tersebut. Selain itu ~20~ . Beliau berdakwah melalui individu dan menyampaikan kepada orang-orang (yang ada di Makkah dan sekitarnya) apa yang telah disampaikan Allah kepadanya. beserta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukannya pada seluruh tahapan ini. Tahapan Berinteraksi dengan Umat (marhalah tafa’ul ma’a al-ummah). penegakan Khilafah tidak ditempuh melalui jalur selain politik. semua itu adalah amal shalih.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mereka melaksanakan ibadah secara sembunyi-sembunyi. seperti perbuatan memakan riba. dilaksanakan Rasulullah Saw setelah turunnya firman Allah SWT: “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpa linglah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian penyebaran Islam makin meluas dan menjadi buah bibir masyarakat (Makkah). untuk menegakkan hukum Allah di dalam negeri dan menyebarluaskan Islam dengan jalan dakwah dan jihad ke luar negeri. yakni pengambilalihan kekuasaan. Beliau menyerang dan mencela setiap ‘aqidah dan pemikiran kufur yang ada pada saat itu. Seiring dengan itu ayat al-Qur’an turun mengecam para pemimpin dan tokoh-tokoh Quraisy. ~21~ . al-Hijr [15]: 94).” (Qs. kerusakan dan kesalahannya. Ayat al-Qur’an tersebut turun dan menyerang apa yang dilakukan orang-orang Quraisy. mengubur anak-anak perempuan (hidup-hidup). Secara nyata kekuasaan ini dilaksanakan dan dijalankan oleh Rasulullah Saw setelah beliau berhijrah ke Madinah dan menjadikan Madinah sebagai Daulah Islamiyah pertama di muka bumi. Rasulullah Saw diperintahkan menyampaikan risalahnya secara terang-terangan. Beliau menyeru orang-orang Quraisy di bukit Shafa dan memberitahu bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang diutus. yang pada akhirnya secara berangsur-angsur mereka masuk ke dalam Islam. mengungkapkan kepalsuan. Dalam sirah Rasulullah Saw. beliau mendapatkan nushrah dari kabilah Aus dan Khazraj yang dengan peristiwa Bai’at Aqabah II. Inilah langkah-langkah yang harus ditempuh umat untuk mengembalikan Khilafah Islamiyah. Beliau menentang orang-orang Quraisy melawan tuhan-tuhan mereka. Adapun tahap kedua. sementara ayat al-Qur’an masih turun secara berangsur-angsur. ditempuh dengan cara melakukan thalabun nushrah (mencari pertolongan dan dukungan) untuk menjamin keberlangsungan dakwah secara aman dan memperoleh kekuasaan. ‘aqidah dan pemikiran mereka. mereka akhirnya menjadikan Rasulullah Saw sebagai pemimpin mereka dan menyerahkan kekuasaan kepada beliau. termasuk nenek moyang mereka dan mengungkapkan persekongkolan yang mereka rancang untuk menentang Rasul dan sahabat-sahabatnya. Beliau meminta agar mereka beriman kepadanya. mengurangi timbangan dan perzinahan. mencapnya sebagai orang bodoh. Beliau memulai menyampaikan dakwahnya kepada kelompok-kelompok dan kepada individu-individu. Sedangkan tahap ketiga.

mendorong mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah. baik karena kebijakan ekonomi pemerintah. kita harus menghidupkan ukhuwah Islamiyyah di tengah-tengah masyarakat. ia benar-benar menjadi momok menakutkan. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat. Siapa saja yang memenuhi kebutuhan ~22~ . Agar harta tersebut tidak berhenti di tangan orang-orang kaya saja. rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju. Dari ketiga katagorisasi kemiskinan di atas. Dari Ibn Umar dituturkan. pada dasarnya kemiskinan berpangkal pada masalah distribusi kekayaan yang timpang dan tidak adil. Dalam Islam kepedulian terhadap sesama ini diikat kokoh dengan tali persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyyah). kolusi antara pengusaha dan pejabat. al-Hasyr [59]: 7). Islam menekankan pengaturan distribusi ekonomi yang adil agar ketimpangan di dalam masyarakat dapat dihilangkan. Adapun kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin. dan kemiskinan natural. antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Kemiskinan dapat digolongkan dalam tiga kategori. “Muslim itu saudara seorang muslim. monopoli. Allah SWT berfirman: “… supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (Qs. al-Hujarât [49]: 10). kemiskinan kultural. tidak hanya bagi negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. seperti perilaku malas bekerja. dan mengkoreksi kebijakan pemerintah yang tidak adil. melalui momentum Ramadhan yang suci ini. penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang. maka. Mendorong Ukhuwah Islamiyyah Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah membangun kepedulian antara sesama anggota masyarakat. bahwa Rasulullah Saw bersabda. Benar. tetapi juga bagi negara-negara maju. Intinya kemiskinan struktural ini terjadi karena faktor-faktor buatan manusia. dia tidak menzhaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alami.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB II . kemiskinan struktural.RAMADHAN: MOMENTUM MENANGGULANGI KEMISKINAN Kemiskinan merupakan salah satu momok dalam kehidupan umat manusia. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya kaum Mukmin itu bersaudara …” (Qs. Karena itu. dan lain-lainnya.

Kehidupan masyarakat disibukkan dengan rutinitas pekerjaan hingga perhatian mereka terhadap sesamanya terabaikan. Ketidakpedulian ini diperparah dengan sikap sebagian masyarakat yang menerapkan pola hidup hedonistik dan konsumtif. 42 HR. Penderitaan sebagian masyarakat tidak turut dirasakan sebagian masyarakat lainnya yang hidup berkecukupan. Allah SWT akan membebaskannya dari suatu kesulitan di hari kiamat…” 42 “Seorang Muslim adalah saudara (akhun) bagi Muslim lainnya. mobil-mobil mewah tetap berseliweran di jalan raya. dan siapa saja yang membebaskan seorang muslim dari kesulitan. Kekuatan persaudaraan Islam diibaratkan sebagai satu tubuh. Allah akan memenuhi kebutuhannya. Bukan pemandangan aneh di Indonesia bahwa pada saat dampak krisis masih sangat terasa dan sebagian besar masyarakat memikul beban hidup yang sangat berat. Mereka tidak mengetahui bahwa hubungan terhadap sesama manusia yang dilandasi ketaqwaan dalam urusan kehidupan sehari-hari seperti masalah kepedulian sosial juga merupakan ibadah bahkan wajib dilaksanakan. di mana jika ada satu anggota badan yang sakit maka seluruh badan merasakan sakit pula. Kondisi tersebut mengisyaratkan ada sesuatu yang salah dalam pemikiran dan pola hidup masyarakat. banyak pula yang berbelanja di Orchard Road Singapura walau hanya sekedar membeli perhiasan. Jika salah satu anggota tubuh menderita sakit maka seluruh tubuh ikut menopang dengan terus berjaga tidak tidur semalaman dan merasakan demam. seperti sholat. pakaian dan sepatu. Kepedulian terhadap sesama inilah yang sangat jarang kita temui saat ini. Permasalahan ini berpangkal pada dangkalnya pemahaman mereka terhadap ‘aqidah Islam. Allah SWT menganggap orang yang tidak peduli terhadap sesamanya sebagai orang yang tidak beriman. Nabi Muhammad Saw dalam sebuah hadits qudsi. Hal ini menjadi sekat yang menghalangi kepedulian antar anggota masyarakat.” [HR. ~23~ . Rasulullah Saw bersabda: “Perumpamaan kaum Muslim dalam kasih sayang dan tolong-menolong mereka adalah seperti satu tubuh. Ahmad. Muslim]. tetapi juga mereka yang rajin melaksanakan sholat dan menunaikan ibadah haji. maka kitapun turut merasakan penderitaan mereka sehingga mendorong kita untuk menolong mereka. Masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas Muslim tidak merasakan dirinya sebagai satu tubuh. Begitu pula jika ada saudara kita menderita karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu. barangbarang mewah tetap mendapatkan pasarannya di Indonesia.” [HR. Muslim. terlebih lagi di kota-kota besar. Muslim]. zakat dan haji. Lantas. Kedangkalan pemahaman tersebut menyebabkan seseorang sudah merasa cukup menunaikan ibadah mahdah saja. puasa. “Tidak beriman kepadaKu. Abû Dâwud. mengapa orang-orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak peduli terhadap yang lainnya? Di antara mereka yang tidak peduli tersebut tidak hanya sekedar “Islam KTP” saja. at-Tirmidzi. bersabda.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam saudaranya. Bukhâri. dan an-Nasâ’i.

” (Qs. adz-Dzâriyât [51]: 19). niscaya Allah akan memberinya buah-buahan Surga.” 44 Menafkahkan harta di jalan Allah berarti mengeluarkan harta dan membelanjakannya pada hal-hal yang diwajibkan dan disunnahkan Allah. wajar jika Allah menyuruh kita menafkahkannya untuk orang lain. ~24~ . menghidupi anak yatim. Allah berfirman: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. tetapi hak orang-orang miskin. Kamu tidak akan dicela karena kecukupan.” (Qs. Rasulullah Saw bersabda: “Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar. sesungguhnya jika kamu memberikan kelebihan hartamu maka itu sangat baik bagimu dan jika kamu menahannya.” 43 Karena itu. Sudah seharusnya anggota masyarakat yang berkecukupan peduli terhadap orang-orang miskin. Sebagian harta yang kita miliki sebenarnya ada yang bukan menjadi hak kita. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga. Atas dasar itu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam orang yang tidur dalam keadaan kenyang. Allah SWT berfirman: “Dan nafkahkanlah (harta kalian) di jalan Allah. dengan landasan bukan saja karena hal tersebut sebagai suatu kewajiban tetapi muncul dari kesadaran bahwa kita sendirilah yang turut memberikan andil atas kemiskinan yang menimpa saudara-saudara kita. HR. sementara ia tahu tetangganya kelaparan. untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita beriman tidak cukup hanya dengan ibadah ritual saja. memberikan sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan dan memberikan harta untuk kepentingan umum. at-Tirmidzi. Muslim. Membelanjakan Harta di Jalan Allah Implimentasi kepedulian sosial yang dibingkai dalam ukhuwah Islamiyyah adalah dengan membelanjakan harta di jalan Allah. Ini karena Islam memandang bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini (bahkan seluruh alam semesta ini) sesungguhnya adalah milik Allah. Dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu. itu sangat jelek bagimu. memberi makan fakir miskin. niscaya Allah akan memberinya minuman Rahiqul Makhtum. dengan sanad hasan. Rasulullah Saw bersabda: “Wahai anak Adam. dari Abu Ummah Shahadi bin ‘Ajlan. al-Baqarah [2]: 195). dan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah.” Dalam hadits lain. seperti menafkahi keluarga. berdasarkan firman Allah: 43 44 HR. mengeluarkan zakat.

” (Qs. Allah SWT dengan tegas melarang penimbunan harta. atTaubah [9]: 34). Firman Allah SWT: “Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam. Padahal. sementara di dalam kain penutup badannya terdapat 1 dinar.” Para ahlu shuffah tersebut bukanlah orang-orang kaya. penimbunan harta hanya akan membatasi peredaran harta pada segelintir orang saja. Penguasaan (istikhlaf) ini berlaku umum bagi semua manusia. maka beritahukanlah kepada mereka. Akibatnya. melainkan orang miskin yang untuk membayar zakat saja belum sampai nishabnya. Dari ayat ini dapat dipahami. banyak sekali orang Indonesia yang “mengendapkan” uangnya dalam bentuk tabungan dan deposito di dalam dan di luar negeri. Rasulullah mengabarkan kecelakaan bagi mereka. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. lambung dan punggung mereka. Allah sangat mencela orang-orang yang kikir mengeluarkan hartanya untuk menolong sesamanya.” (Qs. Mereka mengamankan dan membungakan uangnya.” (Qs. Maksud emas dan perak dalam ayat tersebut adalah harta yang berujud mata uang. Akan tetapi. Sungguh sangat ironis. Semua manusia mempunyai hak pemilikan. Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. bahwa harta yang dikaruniakan Allah kepada manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang dikuasakan kepadanya. Bahkan dalam suatu riwayat pernah kedapatan seorang ahlu shuffah yang meninggal. pada saat masih sebagian besar masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari saudara-suadaranya yang berkecukupan. bukan ditujukan untuk mempersiapkan kebutuhan yang dibenarkan agama.” (Qs. at-Taubah [9]: 35). al-Isrâ’ [17]: 29).” Kemudian ada lagi yang meninggal dan ditemukan 2 dinar. Hal itu dipertegas dengan mendasarkan pada firman Allah: “Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. ~25~ . al-Hadîd [57]: 7).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. harta mereka menjadi tidak produktif dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Ayat tersebut mengancam orang-orang yang menyimpan uangnya dengan tujuan mengendapkannya meskipun mereka telah mengeluarkan zakat dari harta yang disimpannya itu. karena mereka menyimpan harta (menimbun) tanpa tujuan yang dibenarkan agama. lalu dibakar dengannya dahi mereka.” (Qs. Sebab. tetapi bukan pemilikan yang sebenarnya. an-Nûr [24]: 33). “Sekali celaka. “Dua kali celaka. Rasulullah bersabda. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (jangan terlalu kikir dan jangan boros) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. kemudian Rasulullah Saw bersabda.

dari al-A’raj. Sementara itu. dimana orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung (bagi dirinya). Berbagai produk perundang-undangan juga sangat menguntungkan investor asing dan cenderung merugikan rakyat kecil. kebijakan ekonomi pemerintah semakin jauh keberpihakannya pada rakyat. Kepemimpinan adalah amanat untuk mengurus orang-orang atau rakyat yang dipimpin. Akibatnya. dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya). Pada masa Orde Reformasi sekarang.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Untuk itu.” 45 “Sesungguhnya imam (pemimpin) itu adalah laksana perisai. penegakkan hukum semakin jauh dari harapan. Pembelanjaan harta di sini hendaknya tidak hanya sebatas membayar zakat yang kuantitasnya dibatasi. terutama yang memiliki kelebihan harta agar peduli terhadap sesama dengan cara membelanjakan harta di jalan Allah. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa para pemimpin kita tidak amanah dan tidak mampu mewujudkan sistem yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Bukhâri dan Ahmad. sudah seharusnya kita. Rasulullah Saw mengumpamakan pemimpin laksana penggembala (ra’in). baik yang diberikan secara langsung kepada fakir miskin maupun yang diberikan dalam bentuk modal produktif. dari Abu Hurairah ra. aset-aset negara yang produktif dan menguasai hajat hidup orang banyak. kebijakan ekonomi pemerintah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi bukan pada pemerataan ekonomi. Dalam paradigma Islam. Koreksi Kebijakan Pemerintah Di samping membangun kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat dengan ukhuwah Islamiyyah. meskipun Orde Baru berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.” 46 45 46 HR. HR. Korupsi menggurita dan terang-terangan dilakukan. Muslim. dijual kepada asing. apalagi menciptakan pemerataan ekonomi. kemiskinan yang menimpa masyarakat lebih disebabkan karena kekeliruan sistemnya. Sementara itu. pemerintah gagal mengurangi kesenjangan. kemiskinan juga harus dituntaskan melalui kebijakan ekonomi pemerintah yang tepat. dari sahabat Abdullah bin Umar ra. Memang. Pada dasarnya. Akan tetapi. dalam hal ini kebijakan pemerintah. pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Imam itu adalah laksana penggembala. Berbagai subsidi yang sangat dibutuhkan rakyat satu persatu mulai dikurangi dan dicabut. kondisi Indonesia sekarang ini semakin kacau. Selama Orde Baru. ~26~ . seperti Indosat dan PT Semen Gresik. Para pejabat pemerintah dan elit politik lainnya saling sikut dan sibuk memikirkan kedudukan politiknya daripada memperhatikan secara serius bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat. kuantitasnya hendaknya ditingkatkan dengan cara dengan meningkatkan jumlah shadaqah dan infaq.

~27~ . kemiskinan tiap individu terpecahkan. Berdasarkan hadits Nabi Saw di atas. Hendaknya bulan Ramadhan ini benarbenar menjadi momentum bagi kita semua. hendaknya diberikan secara gratis oleh negara kepada setiap anggota masyarakat. termasuk para pejabat pemerintah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Oleh karena itu. menjadi pemimpin dan penguasa bukan untuk bersenang-senang ataupun untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang tidak berfaedah menurut agama. ketika seorang terpilih sebagai bupati. maka kewajiban itu harus dipikul oleh negara. Kedua. makanan dan perumahan kepada rakyatnya. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal ini adalah sebagai berikut. Apakah dengan kepemimpinannya. Bagi rakyat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. pasti kopotong tangannya. sumber daya dan pemasaran. terpilihnya seseorang sebagai pemimpin adalah suatu pertaruhan antara neraka dan surga. Ketegasan ini harus dilandasi oleh keteladanan sang pemimpin. Sebab. maka keluarga dekatnya berkewajiban memberikan bantuan. harus memberikan akses yang seluasluasnya kepada masyarakat dalam hal permodalan. Pemerintah juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk mendapatkan pendidikan. seperti pakaian. atau untuk bidangbidang profesi lainnya. mereka beserta para pendukungnya bersuka cita dan mengucapkan selamat. ajaran Islam dalam memerangi kemiskinan. Ironisnya. misalnya pembangunan dan industri negara. mereka akan memikul amanah yang sangat berat.” Demikianlah. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Saw dalam sabdanya. seharusnya fungsi pemerintahan adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Adapun mengenai pelayanan pendidikan dan kesehatan. makanan. dengan adanya pendidikan bagi semua orang. Sebab. Jika keluarga dekatnya juga tidak mampu. Pertama. maka setiap anggota masyarakat dapat meningkatkan skill dan kecerdasan yang sangat dibutuhkan untuk bekerja. walikota. Ketiga. pendidikan dan kesehatan. ketua DPR dan MPR. presiden. Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan regulasi. untuk melakukan koreksi diri dan meningkatkan amal ibadah secara terus menerus meskipun bulan Ramadhan telah berlalu. Kebijakan ini langsung diarahkan kepada setiap individu. ia akan mengangkat rakyatnya pada derajat yang lebih tinggi ataukah justru berbuat zalim terhadap mereka. Ini berarti dalam bidang ekonomi pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya dengan mengatur distribusi kekayaan secara adil. agar para pejabat dan staf di bawahnya mengikuti jejak dirinya. gubernur. sehingga dengan memecahkan masalah ini. Pemerintah bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan sandang. “… sekiranya Fathimah putri Rasulullah mencuri. perumahan. Padahal. pemerintah harus melakukan kebijakan yang bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat. pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendorong perekonomian mereka. pemerintah harus menegakkan hukum dan memberantas korupsi dengan tegas.

“Allah memberikan pahala tersebut kepada orang yang memberikan sebutir korma sekalipun atau sekedar seteguk air atau sehirup susu. (ia diganjar pahala) sama seperti menunaikan kewajiban (fardhu) di bulan yang lain. sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga (al-jannah). niscaya Allah mengampuni dosanya dan membebaskannya dari api neraka. Ada tiga belas informasi dan pesan penting dari khutbah singkat Rasul Saw di atas. tidak semua dari kami memiliki makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Dua perkara yang dengannya kalian menyenangkan Tuhan kalian dan dua perkara lainnya sangat kalian butuhkan. bahwa Rasul Saw pada hari terakhir bulan Sya’ban berkhutbah di hadapan kaum Muslim. kemerdekaan dirinya dari api neraka. Adapun dua perkara yang sangat kalian butuhkan adalah kalian memohon surgaNya dan berlindung dari api neraka. meriwayatkan sebuah hadits dari sahabat Salman ra yang mengatakan. Bulan Ramadhan ini adalah bulan yang permulaannya adalah rahmat. 217-218).KHUTHBAH RASULULLAH SAW Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab at-Targhib (jld.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB III .” Rasulullah Saw pun menjawab. 2. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebajikan (sunnah) di dalamnya. Siapa saja yang memberi minum kepada orang yang berpuasa niscaya Allah akan memberinya minum dari air kolamku dengan suatu minuman yang dia tidak merasa haus lagi sesudahnya hingga ia masuk surga. Siapa saja yang pada bulan itu memberikan makanan berbuka kepada orang yang puasa. sesungguhnya kalian akan dinaungi oleh suatu bulan yang agung lagi penuh berkah. bulan Ramadhan adalah bulan agung (Syahrun ‘Azim) yang penuh berkah (Syahrun Mubarak) yang mempunyai bobot lebih dibanding sebelas bulan lainnya dan disebut sebagai penghulu ~28~ . Ini didasarkan pada kenyataan. bahwa sekarang ini kita hidup pada suatu masa yang jauh dari Rasul. “Ya Rasululullah. Karena itu perbanyaklah empat perkara di bulan Ramadhan ini. hal. Siapa saja yang meringankan beban dari orang yang dikuasainya (hamba sahaya atau bawahannya). bulan yang Allah telah menjadikan puasaNya suatu kewajiban dan qiyam (sholat) pada malam harinya suatu tahawwu’ (ibadah sunnah yang sangat dianjurkan). maka perbuatan itu menjadi pengampunan atas dosa-dosanya. dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Dan siapa saja yang menunaikan kewajiban di bulan Ramadhan. Ramadhan adalah bulan sabar. pertengahannya adalah ampunan.” Para sahabat berkata. yaitu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. (ia diganjar pahala) sama dengan orang yang mengerjakan 70 kali kewajiban tersebut di bulan yang lain. dan pada saat yang sama gambaran utuh kehidupan Islam telah hilang dari muka bumi ini. Dua perkara yang kalian lakukan untuk menyenangkan Tuhan kalian adalah: mengakui dengan sesungguhnya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan kalian memohon ampunan kepadaNya.” Khutbah singkat Rasul Saw tersebut berisi sejumlah informasi dan pesan penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap Mukmin. sebagai berikut: “Wahai manusia. Ramadhan itu adalah bulan memberikan pertolongan dan bulan Allah menambah rizki para mukmin di dalamnya. yaitu: Pertama. dan ia mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa yang diberinya makanan berbuka itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu.

Rasul Saw bersabda. akan dinilai oleh Allah SWT seperti mengerjakannya dalam 70 bulan. Lihat kitab Hakadza Nashumu. pada bulan ini Allah SWT mewajibkan shaum sebulan penuh (lihat Qs. dhuha. Orang yang membayar shadaqah dianggap sama dengan membayar zakat pada bulan lain. Sedangkan sholat-sholat sunnah seperti rawatib. 4. Terawih malam hari. Tidak boleh mereka melewatkannya begitu saja atau menjalaninya biasa-biasa saja. 47 Ketiga. Sebab. Saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh selain bulan Ramadhan dan saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa lebih dari bulan itu pada bulan Sya’ban. Oleh karena itu. Walhasil. Oleh karena itu. kemudian pada siang hari ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah hingga sore hari. 173). ~29~ . Kadang-kadang beliau terus-menerus berbuka sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa (sunnah). Pada bulan-bulan lain ibadah puasa hukumnya hanyalah sunnah dan bilangan harinya tidak sampai sebulan penuh. bahwasanya ia berkata. Imam Bukhâri dalam kitab Fath al-Bârî (jld. Sedangkan yang membayar zakat dinilai seperti 70 kali membayar zakat pada bulan lain. atau sekitar sekitar 83 tahun 4 bulan). Barangsiapa yang mempuasai dan mendirikannya karena iman dan mengharapkan ridha Allah SWT niscaya ia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dikeluarkan dari ibunya. di bulan Ramadhan kaum Muslim panen pahala.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam segala bulan (Sayidus Syuhur). di dalam keagungan bulan Ramadhan terdapat suatu malam yang sangat utama bagi ummat manusia yaitu Lailatul Qadar (malam kemuliaan yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. “Lailatul Qadar (malam kemuliaan) itu lebih baik daripada seribu bulan. Siapa saja yang umrah di bulan Ramadhan akan mendapatkan pahala setara dengan yang pergi haji. selain mewajibkan ibadah puasa di siang hari.” (Qs. Allah SWT menawarkan pahala luar biasa kepada kaum Muslim yang rajin beribadah di bulan Ramadhan.” [HR. Kelima. Allah SWT menganjurkan ibadah sunnah di malam hari berupa qiyamul lail yang kemudian dikenal dengan sholat Terawih. an-Nasâ’i dan Ahmad]. beramal shalih pada malam kemuliaan di bulan Ramadhan itu pahalanya lebih baik dan lebih besar daripada pahala amalan orang Bani Israil tersebut. jika ia melaksanakan sholat lima waktu terus menerus selama sebulan. al-Baqarah [2]:183) yang tujuannya adalah agar kita meningkatkan keimanan dan ketaqwaan semaksimal mungkin. 48 Karena 47 48 Lihat Asbabun Nuzul Surat al-Qadar dalam Tafsîr Jalâlain. hal. “Sesungguhnya Allah telah memfardhukan shaum di bulan Ramadhan kepada kalian dan aku syari’atkan kepada kalian agar mendirikannya (dengan sholat Terawih). “Rasulullah Saw kadang-kadang terus-menerus berpuasa (sunnah) sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berbuka. al-Qadar [97]: 3). delapan kali sebulan penuh selama 29 hari dan sekali selama 30 hari. Lalu Allah SWT menurunkan firmanNya. Imam Ibn Jarir meriwayatkan suatu hadits dari Mujahid yang mengatakan. tahiyatul masjid. dilipatgandakan 70 kali pahalanya.” Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau Saw ibadah puasa Ramadhan selama hidup sembilan kali. bahwa ada seorang lelaki Bani Israil yang setiap malam selalu sholat hingga pagi hari. meriwayatkan hadits dari ‘Aisyah ra. Kedua. dan lain-lain diganjar pahala setara dengan sholat fardhu pada bulan lain. Orang yang mengerjakan amalan fardhu di bulan itu. Keempat. Hal itu dilakukannya secara terus-menerus selama seribu bulan. kaum muslimin harus menyiapkan diri memasuki bulan ini dengan penyambutan yang luar biasa. Siapa saja melakukan amalan sunnah di bulan Ramadhan akan dinilai sama dengan melakukan amalan wajib di bulan lain.

Ramadhan adalah bulan yang hari-hari pertamanya adalah rahmat (kasih sayang) Allah SWT kepada kaum Muslim. menggugurkan dosa-dosanya. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. Ketentuan semacam ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang kaya yang sanggup memberikan makanan layak untuk berbuka puasa bagi orang berpuasa.” Kedelapan. dan hari-hari terakhirnya adalah pembebasan kaum Muslim dari api neraka. Dalam suatu hadits disebutkan. membebaskan dirinya dari siksa api neraka. atau satu hirup susu. yakni mamluk (orang-orang yang dikuasai). ~30~ .” (Qs. budak untuk jaman dahulu. bahkan. Pada bulan ini kaum Muslim sangat dianjurkan mengulurkan tangan mereka kepada kaum lemah. “Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. meringankan beban orang yang dikuasainya. ketiga. dan mereka disadarkan bahwa di dalam harta mereka terdapat hak kaum lemah. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan mulia yang akan dibalas oleh oleh Allah SWT dengan tiga balasan sekaligus. Namun demikian. Kaum Mukmin yang sedang berpuasa dan bekerja mencari nafkah hingga kepayahan. rahmat Allah juga diberikan kepada orang-orang miskin yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan. berlaku bagi siapapun meski hanya sekedar memberikan satu butir kurma. baik yang meminta-minta maupun yang tidak mau mengemis (Qs. Mereka pun diingatkan oleh hadits Rasulullah Saw. Sebab jihad yang sangat tinggi nilainya disetarakan dengan 70 kali jihad di bulan lain. Ramadhan disebut juga dengan bulan kesabaran (syahrul shabri). Kesebelas. Kesembilan. dengan rahmat Allah akan ditambah rizkinya. seteguk air. Ketujuh. Dalam suatu hadits Rasul Saw menggambarkan puasa sebagai separuh kesabaran (nisfu sabri) dan ganjarannya adalah surga. Ibadah puasa sendiri tak terhitung pahalanya dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Ramadhan adalah bulan dimana Allah SWT menambahkan rizkiNya kepada seorang Mukmin. atau barangkali untuk sekarang adalah pegawai dan bawahan. tidak heran kita membaca sejarah kaum muslimin sejak masa Rasulullah Saw tidak menghentikan ibadah perang jihad fi sabîlillâh yang sangat berat itu di bulan Ramadhan. kedua. Kesepuluh. bahwa pada bulan Ramadhan. adz-Dzâriyât [51]: 19). Allah menurunkan rahmatNya dengan membuka pintupintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. diberi pahala setara dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan sedikitpun. kita dianjurkan untuk memberi makan untuk berbuka bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam begitu besarnya pahala. Keenam. tidak menutup kemungkinan. yakni para fakir miskin dan orang-orang yang sedang kelaparan. Mereka tetap berjihad dan berpuasa. Dalam pidato di atas Rasulllah Saw menyebutkan ganjaran sabar adalah surga. az-Zumar [39]: 10). pertama. Pada bulan Ramadhan biasanya mereka mendapatkan sedekah dan zakat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Pada bulan inilah sikap kepedulian sosial kaum Muslim ditempa. “Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur nyenyak dan kenyang di malam hari sementara tetangganya kelaparan padahal ia mengetahui hal itu. hari-hari pertengahannya adalah hari pengampunan (maghfirah). Ramadhan adalah bulan memberikan pertolongan (Syarul Muwâsah). misalnya.

49 Lihat HR. memenuhi. fisik dan intelektual agar kadar ketaqwaan kita meningkat dengan pesat. atau tidak melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Jika demikian. orang yang mendapatkan minuman itu akan merasakan kesegaran luar biasa. 49 Inilah tiga belas perkara penting yang bisa kita pahami dari khuthbah Rasulullah Saw. Oleh karena itu. Tentunya. Dua perkara sisanya sangat dibutuhkan kaum Muslim. peminumnya tentunya habis menjalani pemeriksaan di pos-pos pemberhentian (mauqif) di padang mahsyar yang lamanya 500 tahun. bahwa tiada tuhan selain Allah dan istighfar (memohon ampunan) kepadaNya. yakni meyakini dengan sungguhsungguh. Pada dasarnya. kita wajib menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan ini dengan selalu memperhatikan. ~31~ . Oleh karena itu. tidak lain merupakan wahana penggemblengan mental. dianjurkan memperbanyak membaca kalimat “Asyhadu an lâ ilaha illa al-Allah. al-Hajj [22]: 47. hakikat puasa Ramadhan yang telah diwajibkan kepada kaum Mukmin. Astaghfirullah. yakni memohon surgaNya dan berlindung dari api neraka. yakni akan mendapatkan minuman dari Allah SWT di akhirat nanti. Abû Dâwud yang sesuai dengan keterangan Qs. di bulan Ramadhan. Dan kita jangan sampai terjatuh pada perkara-perkara yang membatalkan puasa maupun yang membuat puasa kita sia-sia. ada empat perkara yang dipesankan Rasul Saw agar diperbanyak kaum muslimin di bulan Ramadhan. Dua perkara sangat disenangi oleh Allah SWT. dan menyempurnakan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. sehingga kita benar-benar lolos dari medan ujian kehidupan dunia dengan meraih predikat muttaqin. siapa saja yang memberi minum kepada orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan ganjaran yang tak ternilai harganya. Minuman itu diambil dari telaga (haudh) Rasulullah Saw. As’alukal jannata wa a’uzubika minannâr.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Keduabelas. dan siapa saja yang meminumnya tidak merasa haus lagi sesudahnya hingga ia masuk surga. Lebih-lebih lagi. tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menyia-nyiakan bulan Ramadhan.” Ketigabelas.

kita juga tidak membekali diri dengan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang hukum-hukum syari’at yang berhubungan dengan bulan Ramadhan. kita sering melanggar hukum-hukum syari’at yang terkait dengan ibadah shiyam di bulan Ramadhan. bahwa datangnya bulan istimewa ini justru akan mendatangkan banyak beban. seorang Mukmin wajib membekali dirinya dengan pengetahuan yang utuh tentang fiqh ash-shiyâm. Akibatnya. Persiapan Fikriyah (Ilmu) Agar kita dapat melakukan aktivitas kebaikan di bulan Ramadhan secara optimal maka diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai fiqh ash-shiyâm. Sehingga.PERSIAPAN MENYAMBUT BULAN RAMADHAN Seringkali kita tidak mempersiapkan diri semaksimal mungkin dalam menyambut bulan Ramadhan. Persiapan Nafsiyah (Kejiwaan) Yang dimaksudkan dengan persiapan nafsiyyah adalah persiapan–persiapan yang dilakukan untuk menyiapkan jiwa dan moral kita. mana perbuatan yang dapat merusak nilai shiyamnya dan mana perbuatan yang dapat meningkatkan nilai dan kualitas shiyamnya. Agar kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan sebelumnya. kita memperlakukan dan menyambutnya seperti bulan-bulan biasa saja. kita tidak hanya merasa senang dan gembira dengan datangnya Ramadhan. Ini ditujukan agar kita secara fikriyyah. kadang-kadang kita menganggap. berkah. Na’udzubillah min dzalik! Tidak hanya itu saja. ketika bulan yang istimewa ini tiba. ada beberapa persiapan yang patut dilakukan. ~32~ . hingga tercipata sebuah persepsi di dalam diri kita. bahwa Ramadhan bukanlah bulan penuh beban. Persiapan tersebut dilakukan agar kita berhasil mendapatkan buah Ramadhan yang mahal dan agar kita dapat melakukan amaliyah di bulan Ramadhan secara optimal dan maksimal. dia akan memahami dengan benar. Atas dasar itu. akan tetapi kita memang sudah siap dengan persiapan yang matang untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan di bulan itu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB IV . Dengan pemahaman fiqh ash-shiyâm yang baik. Kesiapan jiwa yang sempurna. melainkan bulan untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas ubudiyah dan meraih derajat tertinggi di sisi Allah SWT. persiapan fikriyah tidak kalah pentingnya bagi seorang Mukmin agar ia benar-benar mendapatkan rahmat. sehingga secara kejiwaan kita sudah siap menyambut datangnya bulan Ramadhan dengan hati gembira. dan ampunan dari Allah SWT. Bahkan. benar-benar siap menjalankan ibadah di bulan Ramadhan sesuai dengan tuntunan Allah dan RasulNya. Oleh karena itu. dan menyadari sepenuhnya bahwa Ramadhan adalah bulan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Akhirnya.

sekalipun sekedar sebutir kurma. bahkan dapat terlewatkan begitu saja. mengantarkan anak untuk berpuasa dan memahami maknanya. nilai balasan infaq. agar dapat dimenej dengan sebaik-baiknya. Persiapan Ramadhan Untuk Anak Kita Dalam menyambut bulan Ramadhan. tarawihnya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Persiapan Jasadiyah (Fisik) Tidak dapat dipungkiri bahwa aktifitas Ramadhan banyak memerlukan kekuatan fisik. nilai amaliyah Ramadhan tidak dapat tergantikan pada bulan yang lain. lebih merata ketimbang sentuhan angin terhadap benda-benda di sekitarnya. bukanlah persiapan yang ditujukan untuk membeli pakaian baru. Dengan kondisi fisik yang baik. Sebab. membiasakan diri dengan perilakuperilaku yang baik kepada anak-anak kita merupakan bentuk kepedulian kita terhadap masa depan anak-anak. baik untuk melaksanakan shiyamnya. tentunya seseorang akan dapat melakukan ibadah-ibadah tersebut tanpa satupun yang terlewatkan. shadaqah dan zakat. Persiapan Materi Persiapan materi di sini. mengumpulkan bekal perjalanan pulang kampung atau untuk membeli kue-kue iedul fitri. sangat dianjurkan untuk memberi santunan kepada orang lain.”[HR. Padahal bila ibadah-ibadah itu terlewatkan. Padahal. Rasulullah Saw saat bertemu dengan malaikat Jibril. Santunan dan sikap ini sudah barang tentu tidak dapat dilakukan dengan baik. Sebab. Namun demikian. Pahala yang sangat besar akan didapat oleh orang yang tidak punya. sungguh bukanlah pekerjaan yang mudah. betapapun kecilnya. persiapan materi di sini adalah persiapan materi yang ditujukan untuk infaq. kecuali jauh sebelum Ramadhan telah ada persiapan-persiapan materi yang memadai. bahwa sentuhan kebaikan dan santunan Rasulullah Saw kepada masyarakat begitu merata. Keberhasilan kita dalam mengkondisikan anak. tilawahnya dan aktifitas ibadah lainnya. Rasulullah Saw pada bulan Ramadhan sangat dermawan dan pemurah. bila kondisi fisik tidak prima akan terbuka peluang untuk tidak melaksanakannya amaliyah tersebut dengan maksimal. Digambarkan. Bulan Ramadhan merupakan bulan muwâsah (bulan santunan). Di dalam bulan ini. mempersiapkan materi di sini mesti dilakukan sedini mungkin. lebih dermawan dari pada angin yang dilepaskan. memerlukan persiapan sejak ~33~ . atau sesendok mentega. atau bahkan tidak pernah mempersiapkan anak-anak kita sejak usia dini untuk "belajar" berpuasa. shadaqah dan zakat akan dilipat gandakan sebagaimana kehendak Allah SWT. Karenanya. seteguk air. manakala ia memberi kepada orang lain yang berpuasa. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ibn ‘Abbas ra: “Sungguh. Muttafaqun ‘alaih]. kadangkala kita lupa. Akan tetapi.

mesti didesain agar mampu menciptakan nuansa islami. Lalu. suasana Ramadhan sudah terbangun dalam alam pikiran anak. sebab. Atau Anda dapat mengarang sendiri cerita yang ada hubungannya dengan tema tersebut. jauh sebelum Ramadhan tiba. cerita tersebut lebih hidup dan Anda leluasa berimprovisasi. Misalnya dengan mengubah letak play station. Membangun Suasana yang Kondusif Suasana rumah yang berubah juga akan mempengaruhi semangat anak. sehingga. tv ataupun buku dan majalah yang bersifat umum. Ibu sebaiknya mempersiapkan bintang-bintang yang siap ditempel untuk setiap rencana yang berhasil dicapai anak. Mereka terus menerus menjajakan acara-cara religiusnya untuk mengisi bulan Ramadhan. temanya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bulan Ramadhan. Kamar tidur anak dapat dihias dengan tulisan hadist. Prolog Ramadhan melalui cerita ini dapat dimulai seminggu sebelum datangnya bulan Ramadhan. jauh sebelum bulan Ramadhan tiba. Lewat cerita ini. Kerjakan bersama anak agar ia termotivasi untuk mendapatkan bintang sebanyak mungkin sampai akhir Ramadhan. bagaimana caranya? Mudah saja. Bisa juga cerita mengenai kisah-kisah menarik seputar Ramadhan. Ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Ajak anak-anak menghiasi ruang tersebut dengan tulisan kaligrafi dan gambar islami. Hanya saja. Ini akan lebih menarik minat anak. manfaatkan kebiasaan mendongeng atau bercerita yang biasa Anda lakukan. ia akan mengharapkan kedatangan bulan ini dengan penuh semangat dan antusias. Pilih cerita-cerita Islam yang menggambarkan suasana puasa dan keutamaan bagi yang menjalankannya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam jauh hari. Di antara waktu bercerita tersebut Anda dapat mengajak anak untuk membuat rencana kegiatan selama bulan Ramadhan nanti. selain menceritakan pengalaman masa kecil Anda ketika menjalani ibadah puasa. Mengenalkan Ramadhan Lewat Cerita Stasiun TV biasanya getol mengiklankan tayangan-tayangan favorit guna menyambut Ramadhan. berganti dengan buku-buku atau majalah keislaman yang mudah dijangkau. baik mengenai sahabat atau Rasulullah yang berjuang di bulan Ramadhan. Kemukakan juga harapan apa yang Anda harapkan untuk mereka lakukan. Demikian pula untuk dekorasi rumah maupun kamar. ~34~ . untuk merancang pola pendidikan terbaik bagi putra-putri kita selama bulan Ramadhan. Tempelkan juga target dan jadwal kegiatan yang telah disusun bersama. plus target yang ingin mereka capai. motto ataupun semboyan yang akan membangkitkan semangat mereka di saat nanti mereka menahan lapar dan haus ketika puasa. Misalnya dengan mengubah penataan rumah. Oleh karena itu. Anda pun harus memiliki cara khusus untuk mempersiapkan putra-putri Anda. mempersiapkan ruang khusus untuk sholat berjamaah dan tadarus al-Qur’an.

Karenanya. Bila biasanya makan 3 kali sehari. juga agar selama Ramadhan lebih banyak waktu yang dapat digunakan untuk kegiatan ibadah. termasuk sistem enzim dan hormonal. siapkan menu makanan kegemarannya dan buat suasana sahur menyenangkan. Juga mulai melatih pola makan dari 3 kali sehari menjadi 2 kali saja. Dengan cara latihan yang bertahap seperti itu. biarkan mereka mencoba dulu puasa hanya setengah hari. yaitu waktu sahur dan waktu berbuka puasa. Persiapan Fisik Ibu dapat mulai menyusun menu dengan gizi yang seimbang untuk anak yang puasa. yang kemudian akan bekerja kembali dengan lebih sempurna. makan tepat waktu berbuka dan menahan nafsu. ibadah puasa memberikan istirahat pada organ-organ pencernaan tubuh. si anak tidak merasa berat lagi untuk melakukan puasa sehari penuh. Dari sisi kesehatan. tetapi lebih penting pada esensi berpuasa itu sendiri. Mengajak Anak Untuk Bersahur Bersama Bila esok hari mulai berpuasa. dapat dimulai justru sebelum Ramadhan. Nilai Plus Puasa Bagi Anak Banyak sekali nilai plus puasa bagi anak-anak. Bila dilihat dari pola kebiasaan makan. Selain itu. Berdisiplin untuk bangun sahur pada malam hari. berarti malam sebelumnya kita disunnahkan melaksanakan sholat taraweh dan sahur. bila anak memang belum mampu berpuasa setengah hari penuh. berpuasa sebetulnya hanya memindahkan jam. Bukankah segala sesuatunya berlangsung secara bertahap? Termasuk dalam mendidik si kecil dalam hal puasa. puasa juga termasuk sebagai latihan untuk taat pada perintah agama. Selain itu. Di samping membangun mood anggota keluarga. Latihan ini bukan hanya pada menahan lapar saja.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kebiasaan Ayah mengecat rumah menjelang lebaran. ~35~ . Melatih anak-anak untuk berpuasa dapat dimulai dengan belajar bangun malam untuk makan sahur bersama. Ia akan berbuka pada tengah hari karena masih latihan. atau mengurangi satu kali waktu makan saja. membiasakan puasa pada anak-anak sejak dini merupakan wahana untuk memupuk sikap disiplin pada diri anak. biarlah mereka berbuka di tengah hari. menjadi 2 kali. yang biasanya dilakukan pada saat puasa. sehingga anak tidak merasa berat bangun tengah malam. Kecukupan gizi pada anak akan terpenuhi apabila saat berbuka dan makan sahur mereka mengkonsumsi makanan yang beragam dalam jumlah yang cukup. Untuk menarik minat anak. Awal puasa. Biarkan anak makan di akhir waktu sahur. Penyusunan menu ini untuk menghindari terjadinya kekurangan zat gizi pada anak.

Kalaupun karena tidak kuat menahan lapar atau godaan teman ia terpaksa berbuka di luar rumah. bukan berbohong dan malu mengakui kesalahannya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Pembiasaan puasa juga bisa mendidik anak-anak untuk jujur. ~36~ . misalnya mereka tetap berpuasa sekalipun teman-temannya di sekolah tidak. anak juga bisa diajar untuk berterus-terang.

hatinya senang dalam mengamalkan. Muslim 233. 52 HR. seandainya orang yang puasa mempunyai dosa seperti buih di lautan niscaya akan diampuni dengan sebab ibadah yang baik dan diberkahi ini. Salah satunya adalah. al-Bazzar 3142. Amin?” Beliau bersabda. Nabi Saw bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh iman dan ihtisab maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Abu Hurairah ra. Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadhan. dari jalan Abu Hurairah ra. tidak merasa berat dalam mengamalkannya. tidak membencinya. “Ya Rasulullah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB V .” 50 Rasulullah Saw juga bersabda: “Sholat yang lima waktu. bahwasanya Rasulullah Saw pernah naik mimbar kemudian berkata. lihat Misbahuh Azzujajah no. haditsnya shahih. lihatlah dalam Fadhailu Syahri Ramadhan. 254. Dalam bab ini banyak hadits dari beberapa orang sahabat.” 53 HR. dari Abu Hurairah ra.TARGHIB PUASA RAMADHAN Pengampunan Dosa Allah dan RasulNya telah memberikan targhib (spirit) untuk melakukan puasa Ramadhan dengan menjelaskan keutamaan serta tingginya kedudukan puasa. Amin. Ahmad 2/254 dari jalan A’mas. Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa yang terjadi di antara senggang waktu tersebut jika menjauhi dosa besar. Jum’at ke Jum’at. Hadits ini shahih. Doa yang dikabulkan itu ketika berbuka.” 51 Dari Abu Hurairah ra juga dituturkan. dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya. Ibn Khuzaimah 3/192. dia berkata: Barangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan tapi tidak diampuni dosanya maka akan masuk neraka dan akan Allah jauhkan dia. katakan ‘Amin’. 53 HR. Bukhâri 4/99 dan Muslim 759. asalnya terdapat dalam Shahîh Muslim 4/1978. engkau naik mimbar kemudian mengucapkan Amin. 25-34 karya Ibn Syahin. Ahmad 2/246. al-Baihaqi 4/204. “Amin. Amin. Ibn Mâjah 1643 darinya secara ringkas dari jalan yang lain. dari Abu Shalih dari Jabir. “Sesungguhnya Jibril as datang kepadaku. mengharap pahalanya. maka akupun mengucapkan Amin…” 52 Dikabulkannya Do’a dan Pembebasan Api Neraka Rasullullah Saw juga mendorong kaum Mukmin untuk melaksanakan puasa sebaik mungkin. 50 ~37~ . Makna “Penuh iman dan Ihtisab” yakni membenarkan wajibnya puasa. dengan iming-iming terkabulnya doa dan pembebasan dari api neraka. Amin” Ditanyakan kepadanya. 604 karya al-Bushri. hal. 51 HR.

akan dimasukkan ke dalam kelompok shiddiqiin dan syuhada. termasuk orang yang manakah aku?” Beliau menjawab.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Orang yang Puasa Termasuk Shidiqin dan Syuhada Di dalam riwayat shahih diceritakan. al-Lubap 1/317 karya Ibn al-Atsir.” 55 54 55 Lihat al-Ansab 3/394 karya as-Sam’ani. aku lakukan puasa Ramadhan dan sholat tarawih di malam harinya. HR. sanadnya shahih. “Ya Rasulullah. Ibn Hibban no. apa pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. “Termasuk dari shidiqin dan syuhada. bahwasanya orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. engkau adalah Rasulullah. aku sholat lima waktu.11 zawaidnya. aku tunaikan zakat. ~38~ . Datang seorang pria kepada Nabi Saw kemudian berkata. Dari ‘Amr bin Murrah Al-Juhani ra. 54 ia berkata.

misalnya. jika kamu termasuk orang-orang yang benar’. Tradisi muqaranah. Al-Qur’an telah mendokumentasi tradisi ini hampir pada setiap masa kenabian. sesungguhnya orang itu telah terjatuh pada hawa nafsu. Allah SWT berfirman: “Mereka berkata. Begitu pentingnya tradisi ini.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB VI . Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Musa dengan Fir’aun dan nabinabi yang lain. maka datangkanlah kepada kami adzab yang kamu ancamkan kepada kami. dan mujadalah adalah tradisi ilmiah yang terus dipelihara sampai sekarang. baik yang tercantum dalam sunnah. Ayat ini dengan jelas menyebutkan. maka tidak ada alasan untuk tidak memenuhi undangan lawan diskusinya. al-Ankabût [29]: 46). sesungguhnya kamu telah berbantah (diksusi / jidal) dengan kami.PENETEPAN AWAL AKHIR RAMADHAN DAN PERSATUAN UMMAT ISLAM Islam dan Tradisi Diskusi Muqaranah dan mujadalah (perbandingan dan diksusi) adalah tradisi ilmiah yang sudah tumbuh sejak masa awal sejarah manusia. tetapi orang-orang yang kafir membantah (mendebat) dengan yang bathil. dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. diceritakan diskusi antara Nuh as dengan kaumnya. al-Qur’an dengan tegas mencela orang-orang yang tidak mau melakukan mujadalah atau muqaranah tanpa ada alasan yang dibenarkan. Allah SWT berfirman: “Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Allah SWT berfirman: “Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Ia ~39~ .” (Qs. al-Kahfi [18]: 56). Jika ia menyakini kebenaran dan kekuatan pendapatnya. Al-Qur’an juga menceritakan dengan detail kisah mujadalah yang dilakukan para nabi di surat-surat yang lain. Hûd [11]: 32). al-Qashash [28]: 50). melainkan dengan cara yang paling baik…” (Qs. Bahkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim. bahwa bila seseorang tidak memenuhi tantangan lawan diskusinya. Dalam surat Hûd [11] ayat 32. Kisah-kisah mujadalah juga termuat dalam dokumen sejarah. kisah diskusi antara Ibrahim dengan Namrudz. sampai-sampai al-Qur’an juga mengatur tata cara dan adab-adab dalam berdebat. agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak…” (Qs. muhadzarah.” (Qs. atsar dan dokumen-dokumen sejarah lainnya. ‘Hai Nuh.

Diskusi untuk mencari kebenaran dan untuk mengoreksi pendapat diwajibkan dalam Islam. Padahal. Pertama. Jika ia tidak memenuhi undangan lawan diskusinya tanpa ada alasan yang syar’i. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Al-Qur’an telah menyatakan hal ini dengan sangat jelas: “…Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Melihat Perbedaan Islam telah meletakkan batasan-batasan dalam melihat perbedaan. dan beliau Saw mengetahui bahwa pendapat Khubab bin Mundzir lebih tepat. maka diskusi semacam merupakan merupakan perbuatan tercela.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam harus datang dan melayani tantangan diskusi dari pihak lawannya. Motif utama dari diskusi dan perbandingan adalah mencari kebenaran tertinggi. Orang-orang yang dzalim di sini adalah orang-orang yang setelah diberikan kepadanya penjelasanpenjelasan dan keterangan-keterangan dengan cara yang paling baik. diskusi yang tidak dilandasi ilmu pengetahuan dan mengarah kepada berbantahbantahan harus dijauhi dan dihindarkan. pada dasarnya ia telah ragu akan kemampuan dan kekuatan pendapatnya. kecuali dengan orang-orang yang dzalim diantara mereka. dan pendapat siapa yang lemah. maka pendapat itu harus ditinggalkan dengan sikap lapang dada. mereka tetap membantah dan membangkang dan tetap menyatakan permusuhan. karena pendapat beliau Saw mengenai posisi pertahanan kaum muslim bukan berasal dari wahyu.” (Qs. Bila suatu pendapat telah terbukti lemah dan salah. Tidak sepantasnya ia bersikukuh dengan pendapat yang telah terbukti kesalahan dan kelemahannya. dan penuh keikhlasan. al-Anfâl [8]: 46). Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Qs. melainkan dengan cara yang paling baik. Atas dasar itu. Ini menunjukkan bahwa dalam hal-hal yang membutuhkan keahlian dan kepakaran. maka beliau Saw segera meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Khubab bin Mundzir. seorang muslim tidak boleh beramal dengan pendapat yang meragukan. Sedangkan diskusi untuk mencari pendapat yang terkuat justru menjadi kewajiban setiap kaum muslim. Tatkala Rasulullah Saw menetapkan posisi pertahanan kaum muslim pada saat perang Badar. pendapat beliau disanggah oleh Khubab bin Mundzir. kita harus merujuk kepada pendapat orang yang memang ahli dan pakar dalam bidangnya. Perbedaan pendapat bisa ~40~ . atau lawan diskusi adalah orang-orang yang dzalim—. Dengan diskusi. dalam hal apa mereka boleh berbeda dan dalam hal apa mereka tidak boleh berbeda (ikhtilaf). akan diketahui pendapat siapakah yang paling dekat dengan kebenaran. sekaligus untuk mengoreksi pendapat-pendapat dan keyakinan-keyakinan yang salah. Namun bila diskusi telah mengarah pada berbantah-bantahan —tidak dilandasi dengan landasan ilmiah. Di sisi yang lain. kita juga dilarang berbantah-bantahan sehingga menyebabkan kelemahan. Akan tetapi. al-Ankabût [29]: 46).

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Bukan dikembalikan kepada hawa nafsu maupun alasan-alasan non syar’iah. Ijma’ Shahabat. Amat sedikitlah kami mengambil pelajaran (daripadanya). Ketika ia hendak memilih salah satu hukum. Dalam kacamata Islam. dan sesungguhnya orang-orang yang dzalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.” (Qs. Kata lamasa. maka pendapat itu tidak bernilai ilmiah sama sekali.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam ditolerir selama perbedaan tersebut menyangkut masalah-masalah yang dzanniyyah (dugaan kuat). dan lain sebagainya. dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya. maka ikutilah syari’at itu. semisal rajam. Pendapat selemah apapun harus dibangun berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah. apabila pendapat yang diketengahkan tidak dibangun berdasar dalil-dalil syara’ atau syubhat dalil. atau mu’amalat yang qath’i. Allah SWT berfirman: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan). merupakan lafadz musytarak yang bisa diartikan suci (thaharah) atau haidh (haid). Bila perbedaan pendapat tersebut telah menyangkut dalil-dalil yang bersifat qath’i. misalnya untuk mempertahankan status quo kelompoknya. dan hukum-hukum hudud. Dan ada celaan bila mereka mengambil hawa nafsu sebagai parameter penentu kebenaran: “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu (Tuhanmu). dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertaqwa. Kedua. Perbedaan pendapat pada nash-nash yang dalalahnya tidak qath’i adalah perbedaan yang masih bisa ditolerir. larangan riba. al-A’râf [7]: 3).” (Qs. Al-Qur’an menyatakan hal ini dengan sangat jelas pula: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (alQur’an) dan rasulNya (sunnah). kenyataannya. gengsi. ia harus menggunakan kaidah-kaidah quwwatud dalil ~41~ . tatkala seorang muslim mengerjakan satu perbuatan. Namun bila berkaitan dengan ayat-ayat yang muhkam. alA’râf [7]: 3). maka ia harus mengambil satu hukum saja. Keempat. maka tolok ukur untuk menyatakan suatu pendapat itu layak diadopsi atau tidak adalah al-Qur’an dan Sunnah. potong tangan. dan Qiyas. as-Sunnah. maka berbeda pendapat pada perkara semacam ini tidak dibenarkan. Misalnya. Ketiga. Al-Qur’an telah menyatakan hal ini dengan tegas. Kata quru’ misalnya. wacana Islam dalam membangun pendapat adalah al-Qur’an. al-Jâtsiyah [45]: 18-19). Ia harus memilih salah satu pendapat untuk satu perbuatannya. bisa diartikan menyentuh (hakiki) atau bersetubuh. dari urusan agama itu.” (Qs. Tidak mungkin ia mengerjakan satu perbuatan dengan dua hukum yang berlawanan pada saat yang bersamaan. an-Nisâ’ [4]: 59).” (Qs. “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu (Tuhanmu). Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari (siksa) Allah. kaum muslim tidak dibenarkan berbeda pendapat. jika terjadi perbedaan pendapat. nash-nash yang menyangkut masalah ‘aqidah. dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya. atau tendensi-tendensi politis lainnya. Dalam kasus-kasus semacam ini kaum muslimin tidak dibenarkan berbeda pendapat (ikhtilaf).

Mereka menyatakan bahwa. bulan. dan ditetapkan manzilahmanzilah bagi perjalanan bulan itu. Hisab dan Ru’yat Puasa Ramadhan termasuk aktivitas ibadah yang metode atau tatacaranya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan pendapat yang dibangun berdasarkan dalil-dalil yang lemah harus ditinggalkan ketika telah terbukti kelemahannya.”(Qs. penganut hisab menyatakan bahwa puasa Ramadhan bisa ditetapkan dengan memperhatikan perjalanan bulan berdasar mafhum ayat ini.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam (kekuatan dalil). sama sekali tidak menunjukkan perintah untuk memulai puasa Ramadhan dengan hisab. syara’ telah menentukan cara menetapkan awal dan akhir Ramadhan. ia adalah ibadah yang bersifat tauqifi (ditentukan apa adanya oleh Allah). yakni untuk mengetahui bilangan tahun. kami merasa perlu untuk menjelaskan perbedaaan pendapat itu. Manusia tidak boleh menetapkan sendiri metode maupun tata cara untuk beribadah kepada Allah. bahwa ru’yat adalah pendapat yang paling rajih. akan tetapi tidak urung muncul pro dan kontra tengah-tengah masyarakat. kita juga bisa menentukan kapan mulai masuk bulan Ramadhan dengan cara perhitungan (hisab). Meskipun harusnya tidak menjadi masalah. hingga ia bisa menentukan mana pendapat yang lebih rajih dan kuat. Inilah point-point mendasar dalam melihat perbedaan pendapat. sekaligus teknik untuk mentarjih. dan manzilahmanzilahnya (kedudukan). atau mathla’ lokal? Bila kita meneliti argumentasi hisab dan ru’yat. Yunus [10]: 5). Masih banyak lagi ayat yang mempunyai pengertian senada. mana pendapat yang selayaknya diikuti oleh masyarakat. Ayat ini dan ayat-ayat yang senada pengertiannya. memudahkan dirinya. Atas dasar itu. Ia tidak boleh memilih suatu pendapat karena alasan sejalan dengan kehendaknya. penganut hisab membangun argumentasi mereka dengan keumuman ayat-ayat al-Qur’an: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar. Untuk itu. Perbedaan penetapan awal dan akhir Ramadhan masih menyisakan persoalan di kalangan kaum muslim. maka pendapat itu layak dan harus diikuti. Hanya saja. diciptakannya matahari dan bulan agar kita mengetahui bilangan tahun dan bulan. Ayat itu hanya berhubungan dengan kegunaan diciptakannya matahari. supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. atau sesuai dengan kehendaknya. Pertama. Kebenaran suatu pendapat dapat ditentukan berdasarkan kekuatan dalil dan metodologi istinbathnya. termasuk di dalamnya menentukan masuknya bulan Ramadhan dan Syawal. Jika suatu pendapat dibangun berdasarkan dalil yang kuat dan metodologi istinbath yang tangguh. ~42~ . Dengan kata lain. dan waktu. kita akan berkesimpulan. dan bulan bercahaya. Untuk itu. metode dan tata cara mana yang paling dekat dengan kebenaran al-Qur’an dan as-Sunnah dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan? Hisab atau ru’yat? Mathla’ universal. Lalu.

menurut ulama ushul. Padahal. hal. kaidah ushul fiqh menyatakan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Pendapat ini lemah. al-Hâkim 1/425. Sebab. maka perkirakanlah. ad-Daruquthni. at-Tirmidzi 1/133. dari Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab dari sahabatsahabat Rasulullah. dan di-shahih-kan sanadnya oleh alHâkim dan disetujui oleh adz-Dzahabi.” 57 “Janganlah kalian puasa hingga melihat hilal. “Sesungguhnya kami ini adalah ummat yang ummi. ayat ini umum dan berlaku kaidah ushul: al-‘âm yabqa fi ‘umûmihi ma lam yarid dalil at-takhsish (sebuah dalil yang bersifat umum tetap pada kemumumannya. Bukhâri 4/102 dan Muslim 1080. dari Abdullah bin Umar ra. Demikian keterangan Syaikh Salim al-Hilali serta Syaikh Ali Hasan. al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh. Tidak menulis dan menghisab. jangan pula kalian berbuka hingga melihatnya. 56 Pada kasus penentuan awal Ramadhan. maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari.” 59 “Puasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya. Kedua. Bukhâri 4/106 dan Muslim 1081.” [HR. 29. mafhum harus dikalahkan bila ada nash sharih yang menentangnya. Jika ia (hilal) terhalang awan. Jika dua orang saksi mempersaksikan (ru’yat hilal) maka berpuasalah dan berbukalah kalian karenanya. Walhasil. penganut hisab menetapkan keabsahan hisab bersandar kepada mafhum surat Yunus [10] ayat 5. an-Nasâ’i 4/132. Jika awan menghalangi kalian sempurnakanlah tiga puluh hari. Atas dasar itu. maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari kemudian berbukalah (Iedul Fithri) dan satu bulan itu 29 hari. Dalam kondisi seperti ini —mafhum bertemu dengan nash sharih—. Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang). penganut hisab juga menyandarkan pendapatnya pada hadits riwayat Imam Bukhâri. “wajib membawa umum menuju khusus bila ditemukan dalil yang lebih khusus”. 58 HR. 59 HR. Lihat Sifat ash-Shaum Nabi Saw fî Ramadhan. mafhum bolehnya hisab yang diambil dari surat Yunus [10] ayat 5 harus ditinggalkan dan harus mengikuti hadits sharih riwayat Bukhâri dan Muslim di atas. Abû Dâwud 2327. selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya).” 58 “Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari kecuali seseorang diantara kalian yang biasa berpuasa padanya. Riwayat ini merupakan pentakhshish (menkhususkan) keumuman ayat-ayat di atas. maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya. Muhammad Husain Abdullah.” 60 “Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari. Untuk itu mengamalkan dalil yang lebih khusus adalah kewajiban dan lebih utama. HR. Padahal ada nash sharih yang menjelaskan tentang ru’yat. sanadnya hasan. Apabila mendung menutupi kalian. Kedua. Rasulullah Saw bersabda: “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). Ahmad 4/321. pertama. Dan janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya (hilal Syawal). keumuman surat Yunus [10] ayat 5 telah dikhususkan oleh hadits riwayat Bukhâri dan Muslim tersebut. 57 56 ~43~ . an-Nasâ’i 1/302. Muslim]. 318. hal. 60 HR. dari Abu Hurairah ra. 2/167. jika kalian terhalangi awan hitunglah bulan Sya’ban.” Berdasar hadits Syaikh Dr. ada nash sharih yang menyatakan bahwa penentuan awal dan akhir Ramadhan harus berdasarkan ru’yat bukan dengan hisab.

Apabila mendung menutupi kalian. Pertama.” [HR. maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya. Muslim]. ummi bukanlah ‘illat (sebab tasyri’) ru’yat. “Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari. maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. Bukhâri 4/106 dan Muslim 1081. hadits ini tidak menunjukkan perintah kepada kaum muslimin untuk melakukan hisab. kebolehan hisab yang digali dari hadits inididasarkan pada mafhum hadits ini. maka apabila mendung (menutupi) kalian maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari. penganut hisab juga menyandarkan pendapat mereka dengan hadits riwayat Imam Muslim. at-Tirmidzi 1/133.” 62 “Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal). Padahal mafhum bila bertentangan dengan nash yang sharih. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa bila mereka tidak ummi lagi. Pendapat ini pun juga lemah. yakni hanya menceritakan kondisi kaum muslimin pada saat itu. maka mafhum harus dikalahkan. al-Hâkim 1/425. Jika mereka telah mengetahui hisab tentunya hisab diperbolehkan untuk mengganti ru’yat. untuk menafsirkan kata “perkirakanlah”.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam ini mereka menyatakan bahwa ‘illat (sebab tasyri’) dilakukan ru’yat adalah karena saat itu kaum muslimin tidak mengetahui ilmu hisab. mereka boleh menetapkan Ramadhan dengan hisab.” [HR.” 61 “Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari kecuali seseorang diantara kalian yang biasa berpuasa padanya. “Berpuasalah karena melihat bulan. Jika kita perhatikan nash-nash hadits lain dapat disimpulkan bahwa faqdurûlahu (perkirakan). Atas dasar itu. maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya. dan di-shahih-kan sanadnya oleh alHâkim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Kedua.” Mereka menyatakan bahwa “perkirakanlah” disini artinya hitunglah. Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang). “Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari. Apabila mendung menutupi kalian. ~44~ . yakni bolehnya menetapkan awal Ramadhan dengan hisab. Mafhum kebolehan hisab tentu akan bertentangan dengan makna sharih yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang berbicara tentang ru’yat. HR. dari Abu Hurairah ra.” Sebagaimana riwayat menyebutkan: “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). jika mendung. maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari kemudian berbukalah (Iedul Fithri) dan satu bulan itu 29 hari. anNasâ’i]. Lebih jelas lagi bila kita membaca hadits riwayat Muslim. hadits ini berbentuk akhbariyyah. Jika ia (hilal) terhalang awan. maka perkirakanlah (faqdurûlah) (bulan Sya’ban) 30 hari. maka perkirakanlah. Sebab. Abû Dâwud 2327. Pendapat inipun sebenarnya sangat lemah. Dan janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya (hilal Syawal). an-Nasâ’i 1/302. dan berbuka puasalah karena melihat bulan. maka kita harus melihat konteks hadits tersebut secara utuh. maka perkirakanlah. Ketiga.” 61 62 HR. dan membandingkan dengan nash-nash hadits lainnya. akan tetapi hanya pemberitahuan mengenai kondisi kaum muslim pada saat itu. Ditinjau dari arah manapun. artinya adalah “sempurnakanlah bilangan bulannya.

Sebab bila lafadz ra’a diartikan dengan hisab. seandainya makna faqdurûlahu adalah hisab. tentunya Rasulullah Saw tidak akan menyatakan kalimat. “Aku memasuki Syam lalu menyelesaikan urusan Ummul Fadl. Lafadz ini dengan jelas menunjukkan bahwa ru’yat dalam nash tersebut berarti melihat dengan mata telanjang. atau bisa diartikan bolehnya menetapkan awal Ramadhan dengan hisab. Bila kita perhatikan keseluruhan nash hadits sangat jelas. maka daerah dengan radius 4 farsakh dari pusat ru’yat bisa mengikuti hasil ru’yat daerah tersebut. mereka menyatakan bahwa riwayat-riwayat yang mencantumkan lafadz ra’a. Ibn ‘Abbas 63 HR.” [HR. dari Abu Hurairah ra. Oleh karena itu. bisa diartikan dengan memikirkan. Diriwayatkan dari Kuraib bahwa Ummul Fadl telah mengutusnya untuk menemui Muawiyyah di Syam. Ternyata bulan Ramadhan tiba sedangkan aku masih berada di Syam. Dengan kata lain.” [HR. Bagaimana bisa dikatakan bahwa tafsir liru’yatihi adalah menghitung (bukan melihat dengan mata telanjang)? Sedangkan Rasulullah Saw tidak (bisa) melakukan hisab? Bukankah hadits di atas juga ucapan Rasul. Tidak menulis dan menghisab.” Sebab. hisab tidak dipengaruhi ada atau tidaknya mendung. “Jika kalian terhalang mendung. jika kalian telah meru’yat dan terhalang mendung maka genapkanlah (sempurnakanlah) bilangan Sya’ban menjadi 30 hari. bukan hisab. Mereka menyandarkan alasan mereka dengan riwayat dari Kuraib. Bukhâri]. dan tidak harus mengikuti hasil ru’yat daerah lain.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dengan demikian. Namun kata ra’a. anNasâ’i]. bahwa ru’yat di sana berarti melihat dengan mata telanjang. Pada hadits itu juga ada kata. Selain itu. dapat diartikan berpikir. penganut hisab juga menyatakan bahwa kata liru’yatihi (melihatnya). maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga pula hari”. maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. dan bukan menunjukkan bolehnya hisab. Rasul bersabda: “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). Hadits ini menceritakan bahwa Rasulullah Saw tidak melakukan hisab. Bukhari 4/106 dan Muslim 1081. tidak melulu bermakna melihat dengan mata telanjang. maka apabila mendung (menutupi) kalian maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari. Ulama Syafi’iyyah berpendapat. maka apakah mendung (awan) bisa mengganggu perhitungan? Penafsiran itu juga akan bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw. Kuraib berkata. Sedangkan daerah di luar radius itu boleh melakukan ru’yat sendiri. “Sesungguhnya kami ini adalah ummat yang ummi. penafsiran yang tepat terhadap kata faqdurûlahu adalah sempurnakan (fâkmilû) bilangan Sya’ban menjadi 30 hari. Setelah itu aku memasuki kota Madinah pada akhir bulan Ramadhan. ~45~ . bukan hisab. Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang). “jika terhalang mendung. Aku melihat hilal (bulan sabit) pada malam Jum’at. Pendapat ini juga lemah. Keempat. dan terjadi pada masa Rasulullah? Dengan hak apa kita menafsirkan ucapan Rasulullah (ra’a) dengan hisab? Kritik atas Mathla’ Persoalan berikutnya adalah mathla’ (tempat lahirnya bulan).” 63 “Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal). jika satu kawasan melihat bulan.

“Tidak.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam lalu bertanya kepadaku dan menyebut persoalan hilal. sebenarnya dalil yang mereka gunakan adalah ijtihad Ibn ‘Abbas. ‘Kapan kalian melihat hilal?’ Aku menjawab. Bahkan sabda beliau ini merupakan khitab (pembicaraan) yang tertuju kepada siapa saja di antara kaum muslimin yang khitab itu telah sampai kepadanya. maka ru’yat ini berlaku pula untuk seluruh negeri-negeri yang lain. maka terlihatlah bahwa perkataan Ibn ‘Abbas itu adalah hasil ijtihad beliau sendiri. dan khithab (seruannya) berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Walaupun hadits itu secara lafadziyyah seakan-akan menunjukkan marfu’. ‘Ya. Kata shûmû liru’yatihi adalah lafadz umum. 66 Imam asy-Syaukani. 254-255. Lalu mereka berpuasa. Ibn ‘Abbas sendiri banyak meriwayatkan hadits marfu’ yang bertentangan dengan hadits riwayat dari Kuraib di atas. hadits tentang perintah ru’yat bersifat umum.” 67 HR. Ru’yat penduduk negeri itu berlaku pula bagi kaum muslimin lainnya’. (sebab) demikianlah Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kami’. at-Tirmidzi 647 dan Abû Dâwud 1021. Artinya. maka (dianggap) seluruh kaum muslimin telah melihatnya. 66 Kedua. apabila penduduk suatu negeri telah melihat bulan sabit (ru’yatul hilal). Semisal riwayat dari Ibn ‘Abbas dari Nabi Saw: “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). dan orang-orang juga melihatnya. ‘Apakah kamu sendiri melihatnya?’ Aku jawab lagi. Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang).’ Dia berkata lagi. bila satu daerah telah melihat bulan. “Pendapat yang layak dijadikan pegangan adalah. dari Abu Hurairah ra. 64 ~46~ . namun bila kita bandingkan riwayat-riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas sendiri. ‘Tidak cukupkah kita berpedoman pada ru’yat dan puasa Muawiyyah?’ Dia menjawab.’ Aku lalu bertanya. 67 Lihat pula pendapat al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni dalam kitabnya Fath al-Bârî. Ijtihad shahabat tidak layak digunakan dalil untuk menetapkan hukum. Riwayat Abû Dâwud dan at-Tirmidzi di-shahih-kan oleh Syaikh Nashiruddin al-Albâni dalam Shahîh Sunan at-Tirmidzi 1/213.” 65 Atas dasar itu.” Imam asy-Syaukani menyimpulkan. Bukhâri 4/106 dan Muslim 1081. bukan hadits yang diriwayatkan secara marfu’. hal. (sebab) demikianlah Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kami”. Nailul Authar. ‘Tapi kami (di Madinah) melihatnya pada malam Sabtu. begitu pula Muawiyyah. Pertama. Maka kami terus berpuasa hingga kami menyempurnakan bilan-gan tiga puluh hari atau hingga kami melihatnya. Imam asySyaukani menyatakan.’ Dia bertanya lagi. ‘Apabila penduduk suatu negeri telah melihat hilal. kita akan dapatkan sesungguhnya pendapat mereka adalah lemah. maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. yakni perkataan Ibn ‘Abbas. hadits dari Kuraib adalah ijtihad pribadi Ibn ‘Abbas. Dia bertanya. ‘Tidak. maka wilayah yang lain harus berpuasa karena hasil ru’yat daerah tersebut. ‘Kami melihatnya pada malam Jum’at. Padahal bila kita meneliti lebih lanjut pendapat para penganut mathla’. “Sabda beliau ini tidaklah dikhususkan untuk penduduk satu daerah tertentu tanpa menyertakan daerah yang lain. Muslim 1087. Bab Shiyâm. 65 HR.” 64 Hadits ini mereka gunakan sandaran keabsahan mathla’.

25. diantaranya mereka ada yang membatasi dengan jarak qashar sholat. 103. maka wajib puasa. Fiqh as-Sunnah. Nabi Saw tidak mengisyaratkan kepada perbedaan mathla’ padahal beliau mengetahui hal itu. yaitu ‘karena melihat hilal dan berbuka karena hilal’ (Hadits Abu Hurairah dan lain-lain). sebelum dhuhur atau menjelang dhuhur. Haditshadits tersebut berlaku untuk semua ummat. Hal itu dari segi pengambilan dalil hadits-hadits yang jelas mengenai puasa. 72 Ar-Raudhah an-Nadiyah. penduduk negeri Timur Madinah harus mengikuti ru’yat kaum muslimin yang ada di belahan Barat Madinah apabila ru’yat mereka dapat diterima (sah menurut syara’). 310. maka ru’yat itu berlaku bagi mereka semuanya. hal. kedua-duanya lemah (dha’if) karena jarak qashar sholat tidak berkaitan dengan hilal…Apabila seseorang menyaksikan pada malam ke 30 bulan Sya’ban di suatu tempat. 146. jld.” 73 Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz tatkala ditanya apakah manusia harus berpuasa jika mathla’-nya berbeda. Majmu’ al-Fatawa.” 71 Shiddiq Hasan Khan berkata. sama saja baik satu iklim atau banyak iklim. hal. maka barangsiapa diantara mereka melihat hilal dimana saja tempatnya. dekat maupun jauh. jld. jadilah ru’yat itu untuk semuanya…” 72 Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu’ al-Fatawa. jld. “Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah. maka wajib atas seluruh negeri berpuasa karena sabda Rasulullah Saw. hal. 68 Dikisahkan juga ketika seorang Arab Badui melapor kepada Nabi Saw bahwa ia menyaksikan hilal. “Orang-orang yang menyatakan bahwa ru’yat tidak digunakan bagi semuanya (negeri-negeri) seperti kebanyakan pengikut-pengikut madzhab Syafi’i. 69 Imam ash-Shan’ani berkata. 74 68 69 Sayyid Sabbiq. jld. yang benar adalah bersandar pada ru’yat dan tidak menganggap adanya perbedaan mathla’ karena Nabi Saw memerintahkan untuk bersandar dengan ru’yat dan tidak merinci pada masalah itu. “Makna dari ucapan ‘karena melihatnya’ yaitu apabila ru’yat didapati diantara kalian. hal. 2. 163.” 70 Imam al-Mashfaqi menyatakan dalam kitabnya bahwa. 74 Tuhfatul Ikhwan.” Ucapan ini umum mencakup seluruh ummat manusia. jld. 1. maka Nabi menerimanya padahal ia berasal dari daerah lain dan Nabi juga tidak minta penjelasan apakah mathla’nya berbeda atau tidak. Iraq dengan Khurasan. hal. jld. “Apabila penduduk suatu negeri melihat hilal. ada yang membatasi dengan perbedaan mathla’ seperti Hijaz dengan Syam. Hal ini menunjukkan bahwa ru’yat pada suatu negeri adalah ru’yat bagi semua penduduk negeri dan hukumnya wajib.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Oleh karena itu kapan saja penduduk suatu negeri melihat hilal. maka seluruh negeri harus mengikutinya. 1. Demikian juga kalau menyaksikan hilal pada waktu siang menjelang maghrib maka harus imsak (berpuasa) untuk waktu yang tersisa. “Perbedaan mathla’ tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. Jadi siapa saja dari mereka melihat hilal dimanapun tempatnya. 25. Demikian pula melihat sabit disiang hari. 104-105. 368. dimana beliau berkata. beliau menjawab. hal. 71 Ad-Durul Mukhtar wa Raddu Mukhtar. 70 Subulus Salam. 2. hal. Dalam hal tersebut. ~47~ . 73 Majmu’ al-Fatawa. 131-132.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Syaikh Dr. Muhammad Husain Abdullah dalam kitabnya berkata, “Maka apabila melihat hilal ramadhan atau hilal syawal telah tetap melalui syara’, maka terikatlah kaum muslimin. Ya semua, dengan ru’yat ini dalam puasa dan hari raya mereka, tidak ada perbedaan antara satu negeri dan negeri yang lain…” 75 Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya menetapkan keabsahan metode ru’yat dan kelemahan metode hisab karena tidak didukung oleh dalil-dalil syar’i, berdasarkan fatwa-fatwa para fuqoha seperti Imam Hanafi, Maliki dan Hambali. 76 Ketiga, riwayat Kuraib tersebut merupakan ijtihad seorang sahabat. Atas dasar itu, ia tidak bisa digunakan sebagai dalil atau apa pun untuk mentakhsis (mengkhususkan) keumuman lafadz yang terdapat dalam hadist shûmû liru’yatihi. Sebab, yang bisa mentakhsis dalil syara’ harus dalil syara’ pula. Sehingga, hadist-hadist tersebut tetap dalam keumumannya. Sebagaimana kaidah ushul: al-‘âm yabqa fi ‘umûmihi ma lam yarid dalil at-takhsish (sebuah dalil yang bersifat umum tetap pada kemumumannya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya). 77 Seandainya riwayat Kuraib tersebut absah digunakan sebagai dalil (hadits marfu’), maka berpegang kepada hadits yang diucapkan oleh Rasulullah Saw secara langsung (qâla Rasulullah Saw) lebih kuat dibandingkan dengan hadits yang dikatakan oleh seorang shahabat (misalnya, qâla Ibn ‘Abbas). Imam al-Amidi mengatakan, “Hadits yang telah disepakati kemarfu’annya lebih dikuatkan daripada hadits yang masih diperselisihkan kemarfu’annya. Hadits yang dituturkan dengan lafadz asli dari Rasulullah Saw lebih dikuatkan daripada hadits yang diriwayatkan bil makna.” 78 Keempat, penolakan Ibn ‘Abbas ra terhadap ru’yatnya Mu’awiyyah bisa dipahami, bahwa arus informasi ru’yat saat itu memang tidak cepat tersiar ke negeri-negeri kaum Muslim yang lain. Ini bisa dimengerti karena, alat-alat transportasi dan telekomunikasi pada saat itu sangat terbatas dan lambat. Akibatnya, informasi ru’yat di satu daerah kadang-kadang baru sampai sehari atau lebih. Melihat kondisi ini, Rasulullah Saw dan para shahabat membiarkan daerah-daerah yang jauh untuk tidak terikat dengan hasil ru’yat penduduk Madinah maupun Makkah, maupun negeri-negeri yang lain, dikarenakan halangan-halangan jarak. Imam asy-Sya’rani menuturkan, “Para shahabat ra tidak memerintahkan suatu negeri untuk mengikuti hasil ru’yat penduduk Madinah, Syam, Mesir, Maghrib, dan sebagainya.” 79 Barangkali pendapat mereka disandarkan pada sebuah riwayat yang menuturkan bahwasanya penduduk Nejed telah memberitahu kepada Rasulullah Saw, bahwa ru’yat mereka lebih awal satu hari dibandingkan dengan ru’yat penduduk Madinah. Lalu, Nabi Saw bersabda: “Setiap penduduk negeri terikat dengan ru’yat mereka sendiri-sendiri.” 80 . Hanya saja, hadits ini sama sekali tidak menunjukkan, bolehnya kaum Muslim bersikukuh dengan ru’yat masing-masing, atau untuk membenarkan mathla’. Hadits ini hanya merupakan solusi
75 76

Mafahim Islamiyah, jld. 2, bab 24. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, jld. 3, hal. 1649-1662. 77 Syaikh Dr. Muhammad Husain Abdullah, al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh, hal. 318. 78 Imam al-Amidi, al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm, jld. 2, hal. 364. 79 Imam asy-Sya’rani, Kasyf al-Ghummah ‘An Jamî’ al-Ummah, jld. 1, hal. 250. 80 Musnad Imam Ahmad, 6/18917.

~48~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

(pemecahan) yang diberikan oleh Rasulullah Saw tatkala kaum Muslim menghadapi kendali waktu dan jarak saat itu. Sebab, hadits-hadits yang lain justru menunjukkan, bahwa Rasulullah Saw membatalkan puasanya karena mendengar informasi ru’yat dari negeri lain; misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Lima. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni dalam mengomentari ucapan Sayyid Sabbiq yang mendukung pendapat yang mewajibkan ru’yat bagi setiap penduduk suatu negeri dan penentuan jarak dan tanda-tandanya mengatakan, “…Saya —demi Allah— tidak mengetahui apa yang menghalangi Sayyid Sabiq sehingga dia memilih pendapat yang syadz (ganjil) ini dan enggan mengambil keumuman hadits yang shahih dan merupakan pendapat jumhur ulama sebagaimana yang dia sebutkan sendiri. Pendapat ini juga telah dipilih oleh banyak kalangan ulama muhaqiqin seperti Ibn Taimiyyah, di dalam al-Fatawa jilid 25, asy-Syaukani dalam Nailul Authar, Shiddiq Hasan Khan di dalam ar-Raudhah an-Nadiyah 1/224-225 dan selain mereka. Dan inilah yang benar. Pendapat ini tidak bertentangan dengan hadits Ibn ‘Abbas (hadits Kuraib) karena beberapa perkara yang disebutkan As-Syaukani rahimahullah. Kemungkinan yang lebih kuat untuk dikatakan adalah bahwa hadits Ibn ‘Abbas tertuju bagi orang yang berpuasa berdasarkan ru’yat negerinya, kemudian sampai berita kepadanya pada pertengahan Ramadhan bahwa di negeri lain melihat hilal satu hari sebelumnya. Pada keadaan semacam ini beliau (Ibn ‘Abbas) meneruskan puasanya bersama penduduk negerinya sampai sempurna 30 hari atau melihat hilal. Dengan demikian hilanglah kesulitan (pengkompromian dua hadits) tersebut sedangkan hadits Abu Harairah dan lain-lain tetap pada keumumannya, mencakup setiap orang yang sampai kepadanya ru’yat hilal dari negeri mana saja tanpa adanya batasan jarak sama sekali, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Taimiyah di dalam al-Fatawa 75/104…” 81 Kelima, selain itu ijtihad Abdullah Ibn ‘Abbas ra di atas bertentangan dengan makna yang sharih (eksplisit) hadits yang diriwayatkan dari sekelompok sahabat Anshor, “Hilal bulan Syawal tertutup oleh mendung bagi kami sehingga kami tetap berpuasa pada keesokan harinya. Menjelang sore hari datanglah beberapa musafir dari Mekkah ke Madinah. Mereka memberikan kesaksian di hadapan Nabi Saw bahwa mereka telah melihat hilal kemarin (sore). Maka Rasulullah Saw memerintahkan mereka (kaum Muslimin) untuk segera berbuka dan melaksanakan sholat Ied pada keesokan harinya.” 82 Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kaum muslimin untuk membatalkan puasa setelah mendengar informasi ru’yatul hilal bulan Syawal dari beberapa orang yang berada di luar Madinah al-Munawarah. Peristiwa itu terjadi ketika ada serombongan orang dari luar Madinah yang memberitakan bahwa mereka telah melihat hilal Syawal di suatu tempat di luar Madinah alMunawarah sehari sebelum mereka sampai di Madinah. Kebolehan mathla’ juga akan bertentangan dengan riwayat Ibn ‘Abbas sendiri: “Telah datang seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad Saw kemudian berkata, ‘Sungguh saya telah melihat hilal.’ Rasulullah bertanya, ‘Apakah anda bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah?’ Dia menjawab, ‘Ya.’ Rasulullah bertanya lagi, ‘Apakah Anda bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah?’ Orang tersebut menjawab, ‘Ya.’ Lalu Rasulullah bersabda, ‘Wahai
81 82

Tamamul Minnah, hal. 397-398. HR. Ahmad, Abû Dâwud, an-Nasâ’i, dan Ibn Mâjah, di-shahih-kan oleh Ibn Mundir dan Ibn Hazm.

~49~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Bilal umumkan kepada manusia (masyarakat) agar mereka berpuasa besok’.” 83 Keenam, perbedaan mathla’ secara ‘aqli pun akan sangat janggal. Daerah yang terletak dalam satu bujur harusnya bisa memulai dalam waktu yang sama. Sebab, daerah yang terletak sebujur, sejauh apapun jaraknya tidak akan berbeda atau berselisih waktu. Namun, faktanya dengan adanya negaranegara bangsa, daerah-daerah yang terletak satu bujur memulai puasa tidaklah serentak, padahal secara astronomi harusnya bisa memulai puasa secara bersamaan. Selain itu, daerah yang terletak beda bujur, selisih waktu terjauh tidak sampai sehari. Jika demikian, tidak mungkin ada selisih waktu lebih dari sehari. Adanya mathla’ memungkin suatu daerah berbeda dengan daerah lain, meskipun secara astronomi harusnya tidak terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat dalam memulai atau mengakhiri puasa Ramadhan. Kenyataan seperti ini mengharuskan kita meninggalkan mathla’. Ketujuh, dengan memperhatikan persatuan dan kesatuan ummat Islam seluruh dunia, kaum muslimin akan lebih arif memilih pendapat untuk serentak melakukan puasa Ramadhan di seluruh dunia. Harapannya, langkah semacam ini merupakan titik awal menuju persatuan ummat Islam seluruh dunia. Dalam sejarah pernah dituturkan, bahwa para khalifah dari Dinasti ‘Utsmaniyyah telah mengadopsi pendapat madzhab Hanafi yang menyatakan, “Perbedaan mathla’ tidak diakui. Penduduk timur wajib terikat dengan hasil ru’yat penduduk barat, jika ru’yat berhasil mereka tetapkan berdasarkan caracara yang telah ditentukan.” 84

Bagaimana Bila Ru’yat Bertentangan dengan Hisab?
Ketika kita mendengar informasi ru’yat, tidak jarang diantara kaum muslim menolak berita tersebut dengan alasan: secara astronomi bulan tidak mungkin wujud atau muncul di daerah tersebut. Atas dasar itu, mereka menyatakan bahwa hasil ru’yat semacam itu wajib ditolak oleh kaum muslim. Sebab, secara astronomi bulan belum mungkin terlihat atau wujud di daerah tersebut. Pendapat semacam ini harus ditolak, bahkan telah bertentangan dengan nash-nash syara’. Pertama, metode syar’i untuk menetapkan awal dan akhir Ramadhan adalah ru’yat (observasi mata secara langsung), bukan hisab. Di sisi lain, syara’ telah menetapkan bahwa kesaksian dalam masalah ru’yatul hilal cukup dilakukan oleh seorang yang adil. Ini didasarkan pada sebuah riwayat berikut ini: “Telah diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas, ia berkata: Ada seorang Arab mendatangi Rasulullah Saw dan berkata, ‘Aku telah melihat bulan (hilal), yakni bulan Ramadhan.’ Kemudian Rasulullah Saw bertanya, ‘Apakah engkau telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Benar.’ Rasulullah bertanya lagi, ‘Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Benar.’ Rasulullah Saw bersabda, ‘Wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan azan, dan beritahukanlah agar mereka (kaum Muslim) puasa besok’.”

HR. Imam yang lima, kecuali Ahmad, dishahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Lihat Imam asy-Saukani, Nailul Authar, jld. 4, Kitab ash-Shiyam, bab Mâ Yatsbutu bihish Shaumu wal Fithru minasy Syuhud, hadits no. 2. 84 Al-Darr al-Mukhtâr wa Radd al-Muhtâr, jld. 2, hal. 131-132.

83

~50~

jika kalian tertutup mendung sempurnakanlah tiga puluh hari. Untuk itu. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw. akan tetapi tetap saja tidak menyakinkan (absolut). atau melakukan observasi secara langsung (melihat). Lebihlebih lagi ilmu hisab tidak bisa memprediksi cuaca yang ada di daerah itu. hal.” 89 Berdasarkan hadits-hadits di atas kita bisa menyimpulkan bahwa penetapan awal dan akhir Ramadhan harus ditetapkan berdasarkan bukti-bukti syar’i.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Untuk itu. (Namun) jika tidak. ad-Daruquthni 2/167 dan dari jalan Husain bin al-Harits al-Jadali dari Abdur Rahman bin Zaid bin al-Khaththab dari para shahabat Rasulullah Saw sanadnya hasan.” 88 “Puasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya.” Benar. lafadz di atas dalam riwayat anNasâ’i. “Jika kalian melihatnya seperti melihat matahari. 48. Hanya orang yang menyaksikan secara langsung saja yang boleh memberikan kesaksiannya. an-Nasa’i 4/133. Ahmad 4/321. ahli hisab tidak menyandarkan kesaksiannya pada sesuatu yang bersifat pasti. Lihat Sifat ash-Shaum Nabi Saw fî Ramadhan. berhajilah karena melihatnya. Ahmad 4/321. Demikian keterangan Syaikh Salim al-Hilali serta Syaikh Ali Hasan. Sebab. Untuk itu. Abû Dâwud 2342. 2/167. an-Nasâ’i 4/132. Imam Ahmad menambahkan: “dua orang muslim”. 187. Untuk itu. hal.” 86 “Puasalah kalian karena melihat hilal. 2. maka bersaksilah. mereka tidak boleh memberikan kesaksiannya tentang ru’yatul hilal. jika ada dua saksi berpuasalah kalian dan berbukalah. maka aku kabarkan kepada Nabi Saw bahwa aku melihatnya.” 87 “Manusia mencari-cari hilal. 86 85 ~51~ . Rasulullah Saw telah bersabda kepada para saksi: “Jika kalian melihatnya seperti kalian melihat matahari. 87 HR. penetapan awal dan akhir Ramadhan harus ditetapkan berdasarkan kesaksian seorang saksi yang adil. Ia hanya menyandarkan pada perhitungan-perhitungan yang bersifat dzanniyyah. 89 HR. Kesaksian tidak sah. Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk mengawali dan mengakhiri Ramadhan dengan bukti-bukti astronomis. Jika awan menghalangi kalian sempurnakanlah tiga puluh hari. Fiqh as-Sunnah. Syaikh Ahmad ad-Da’ur. meskipun mereka mengklaim perhitungan hisabnya memiliki akurasi yang tinggi. maka tinggalkanlah. dari Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab dari sahabatsahabat Rasulullah. berbukalah karena melihatnya. ad-Daruquthni. ia tidak bisa memastikan bahwa bulan bisa terlihat atau tidak. 85 Sebab. dan seseorang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali kesaksiannya itu didasarkan pada sesuatu yang menyakinkan. jika dibangun di atas dzan (keraguan). hal. 6. hasil pantuan bulan yang didasarkan pada hisab tidak boleh dijadikan sebagai bukti untuk memberikan kesaksian. 88 HR. (terj). 29. Sebab. Ibn Hibban 871. jld. hal. maka bersaksilah. bila dikaitkan dengan cuaca. jika tidak tinggalkanlah. Jika dua orang saksi mempersaksikan (ru’yat hilal) maka berpuasalah dan berbukalah kalian karenanya. ad-Darimi 2/4. ahli hisab tidak menyaksikan bulan secara langsung. Rasulullah Saw pun menyuruh manusia berpuasa. Sayyid Sabbiq. sanadnya hasan. al-Ahkâm al-Bayyinât. al-Baihaqi 4/212 dari dua jalan dari Yahya bin Abdullah bin Salim dari Abu Bakar bin Nafi’ dari bapaknya dari Ibn Umar sanadnya hasan sebagaimana dikatakan alHâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni dalam at-Talkhisul Habir. al-Hâkim 1/423.

sekiranya perhitungan astronomi sudah menetapkan bahwa bulan telah wujud dan mungkin dilihat di suatu daerah. saat itu juga kaum muslim harus sudah memulai melakukan ibadah puasa. bisa jadi penglihatannya terhalang oleh mendung. Meskipun secara astronomi bulan sudah terlihat. akan tetapi jika terhalang mendung. Rasulullah Saw sendiri tidak meminta kita untuk memastikan apakah bulan sudah wujud atau tidak pada saat itu —berdasarkan perhitungan astronomi. Ru’yat hanya akan gugur. Sebab. sebelum ada pihak yang berfungsi sebagai badan itsbat bagi seluruh kaum muslimin. Sebab. Ini menunjukkan bahwa. jika syarat-syarat kesaksian tidak terpenuhi. Kesaksian seseorang akan gugur. adanya pemimpin seluruh kaum muslimin yang berfungsi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka menjadi angat urgen. maka kaum muslim tetap harus menyempurnakan bulan sya’ban menjadi 30 hari. Seandainya hisab bisa dijadikan bayyinah (bukti).” [HR. Hadits ini dengan sangat jelas memberikan pengertian. Badan itsbat itulah yang akan berfungsi sebagai penengah perbedaan pendapat di kalangan kaum muslim. Badan yang berhak menetapkan masalah ini adalah pemimpin seluruh kaum muslim. maka apabila mendung (menutupi) kalian maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari. namun tidak secara otomatis kaum muslim harus memulai bulan Ramadhan pada hari itu juga. maka kita harus menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. Rasulullah Saw hanya memerintahkan kaum muslim untuk ru’yatul hilal (memantau bulan). Kedua. Akan tetapi karena bulan tersebut terhalang mendung. bisa saja daerah tersebut tertutup mendung tebal yang menghalangi proses ru’yat. Atas dasar itu. ~52~ . sesungguhnya bulan sudah wujud dan mungkin untuk dilihat pada saat itu —berdasarkan prinsip astronomi. Rasulullah Saw bersabda: “Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal). tidak secara otomatis. Ketika di daerah itu terhalang mendung. perbedaan pendapat ini tidak akan pernah terselesaikan dengan tuntas. bahwa walaupun bulan sudah wujud — memenuhi parameter-parameter astronomi—. tentunya factor mendung yang menghalangi tidak lagi relevan. maka puasa tetap tidak boleh dilakukan. anNasâ’i]. Misalnya. jika kesaksiannya dilakukan oleh orang-orang yang tidak adil. kesaksiannya bisa gugur. Bahkan institusi inilah yang dapat menyatukan seluruh kaum muslimin. Pendapat yang Rajih Pendapat yang rajih (kuat) dan lebih dekat kepada al-Qur’an dan as-Sunnah mengenai penetapan awal adan akhir Ramadhan adalah ru’yat yang berlaku untuk seluruh kaum muslimin di dunia (mathla’ universal). Dalam kondisi semacam ini. Ini semakin menguatkan. yang bersaksi tidak adil dan terkenal ketidakjujurannya. Sebab. Namun demikian. bahwa hisab tidak bisa membatalkan ru’yat. Walhasil. dan meniadakan perselisihan diantara ummat Islam.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kesaksian orang yang melihat hilal tidak bisa digugurkan oleh perhitungan ahli hisab. kesaksian ru’yat yang dibawa oleh seorang yang adil tidak bisa digugurkan dengan perhitungan ahli hisab.

metode penyebaran informasi ru’yat. dan sekaligus memberikan solusi problematika dunia yang adil dan penuh rahmat bagi seluruh alam. salah satu metode hisab yang terbukti akurat. institusi khilafah sendiri harus diperjuangkan dulu. Nantinya institusi ini tidak hanya akan menyeragamkan saat-saat ibadah kaum muslimin.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Bila kita melongok sejarah ummat Islam. “Perintah Imam (pemimpin) menghilangkan khilafiyyah (pertentangan)”. Kaidah ushul menyatakan. penguasa ini. ~53~ . Namun untuk menuju ke arah itu. yang dalam Fiqh Siyasah disebut Khalifah. kita akan berkesimpulan bahwa institusi Islami yang bisa menuntaskan perbedaan yang terjadi diantara kaum muslimin adalah Khilafah Islamiyyah. pemberlakuan hari ibadah dan sanksinya. berkewajiban mengadopsi (tabbani) sejumlah hal. namun juga menjawab ribuan masalah kaum Muslim di dunia saat ini. misalnya. syarat-syarat ru’yat yang dapat diterima. salah satu kriteria imkanur. Nantinya. landasan syar’i ru’yat dan ru’yat global. Maka di sini peran penguasa yang “keputusannya mampu menghentikan perbedaan” sangat dinanti-nanti. solusi untuk masalah zone dalam ru’yat global.

“Niat di malam hari” dari jalan dirinya sendiri. hal. dan sanadnya shahih.” 91 Ibadah puasa disyari’atkan sejak bulan Ramadhan tahun ke 2 hijrah. Nailul Authar. Niat Niat merupakan rukun puasa. 91 90 ~54~ . dari Umar bin Khattab ra. serta al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni dalam Fath al-Bârî. Dalam satu lafadz pada riwayat ath-Thahawi dalam Syarh Ma’anil Atsar.” (Qs. “Menahan diri dari makan. Bukhâri dan Muslim. Kitab ash-Shiyâm. dan dengan syarat-syarat yang bersifat khusus. hal. sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. 1. 54. dari bapaknya. dari Salim bin Abdillah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban men-shahih-kannya dan me-marfu’-kan hadits ini. al-Bayyinah [98]: 5). puasa adalah menahan makan dan minum serta yang membatalkannya.HUKUM SEPUTAR PUASA Definisi Puasa Menurut Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahîh Muslim. puasa secara bahasa mengandung pengertian al-imsak (menahan diri). Lihat Nailul Authar. puasa secara syar’i adalah. 94 HR. Rasulullah Saw bersabda: “Amal itu tergantung dari niatnya. jld. perkataan yang merangsang. jld. jima’ dan lain-lain yang kita diperintahkan untuk mendahan diri daripadanya sepanjang hari menurut cara yang telah disyari’atkan. Nailul Authar. sebagaimana firman Allah SWT: “Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlashkan ibadah kepadaNya. 245. al-Baihaqi 4/202 dari jalan Ibn Wahb dari Ibn Lahi’ah dari Yahya bin Ayub dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm dari Ibn Syihab. Ibn Mâjah 1933. hal. hal. Dan dikeluarkan an-Nasâ’i 4/196.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB VII . pada waktu. disertai dengan menahan diri dari perkataan sia-sia. minum. Sedangkan menurut pengertian syari’at.” 94 Imam asy-Syaukani. 255. 92 Imam asy-Syaukani. dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya.” 93 Orang yang berpuasa wajib berniat puasa di malam harinya. hal. karya Imam asy-Syaukani. perkataan yang diharamkan dimakruhkan menurut syarat-syarat dan waktu yang telah ditetapkan. Kitab ash-Shiyâm. 26. Subulus Salam. 2. dari Hafshah. 245. 90 Dengan kata lain. Abû Dâwud 2454. 92 Rukun Puasa a. Kitab ash-Shiyâm. 93 HR. at-Tirmidzi 730 dari jalan lain dari Yahya.

Ibn Mâjah. Kitab ash-Shiyâm. Menurut Imam asy-Syaukani. karena kelupaan dan karena dipaksa. muntah dengan sengaja. 105. semisal makan. 97 Imam asy-Syaukani. Juga berdasarkan sabda Rasulullah Saw: “Telah diangkat dari ummatku dosa karena mengerjakan sesuatu lantaran lupa. mengharuskan niat pada malam hari khusus untuk puasa fardhu (Ramadhan). puasa merupakan ibadah khusus yang waktunya dibatasi. hanya disalahkan kamu terhadap perkara-perkara yang kamu kerjakan dengan sengaja. 255-256.” (Qs. minum. dan Imam Ahmad berpendapat bahwa niat puasa sah untuk puasa selama satu bulan. tidak untuk puasa sunnah. Nailul Authar. al-Hadi. Jabir bin Yazid dari golongan shahabat. hal.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ibn Umar. Lihat al-Muhalla. atau mengeluarkan air mani dengan sengaja. Sedangkan Imam Malik. Mereka menyatakan bahwa puasa tidak sah bila tidak ada niat pada malam hari. mewajibkan niat pada malam hari tanpa membedakan puasa wajib (Ramadhan dan tathawwu’ [Sunnah]). dan al-Hâkim]. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i dan Ibn Mundzir. Imam Malik. hal. “Sah puasa Ramadhan dan puasa yang ditetapkan dengan berniat pada siang harinya. Ini didasarkan pada firman Allah SWT: “Dan tidak ada dosa atas kamu mengenai pekerjaan-pekerjaan yang kamu kerjakan karena silap.” (Qs. Allah SWT berfirman: “Dan makan serta minumlah kamu hingga nyata kepadamu benang putih dan benang hitam. ath-Thabarani. Ishaq. 3. Sedangkan Imam Syafi’i. 6. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. dan Ibn Abi Dzaib. tetapi barangsiapa muntah dengan sengaja munta maka wajiblah atasnya qadha’. dan janganlah kamu menyetubuhi mereka (isteri-isterimu) sedang kamu lagi beri’tikaf dalam mesjid. ~55~ . 96 Niat harus dilakukan pada setiap malam bulan Ramadhan. hal. Menahan Diri Dari Hal-Hal yang Membatalkan Puasa Diwajibkan menahan dari semua hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. jld. maka ia harus segera menetapkan niatnya tatkala ia ingat. Imam Ahmad bin Hanbal. pendapat Syafi’i lebih kuat. al-Muayyid Billah. Muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa berdasarkan sabda Rasulullah Saw: “Barangsiapa terpaksa muntah sedang dia berpuasa. 98 Syarh Kabîr. alLaits. jld. hal.” [HR. yaitu fajar. al-Nashir. 97 Apakah sah puasa diniatkan pada siang hari untuk puasa besok harinya. Sebab.” 98 b. al-Baqarah [2]: 188). alAhzab [33]: 5). 95 Bila seseorang lupa tidak berniat puasa di malam harinya. dan al-Qasim. 23.” 99 95 96 Idem. dan bersetubuh. maka tak ada qadha’ atasnya. 257. Imam Abu Hanifah menyatakan.

Islam Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa.’ Maka kami para shahabat berpuasa sesudah mendengar perintah itu. Ahmad 2/498 dari jalan Hisyam bin Hasan. (6) Sanggup berpuasa. kemudian ia kembali masuk Islam pada saat bulan Ramadhan. yaitu. Ibn Mâjah 1/536. sanadnya shahih sebagaimana yang diucapkan Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah dalam Haqiqtus Shiyam hal. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhâri dan Muslim: “Rasulullah Saw menyuruh orang-orang pada pagi hari ‘Asyura pergi ke kampung-kampung Anshar untuk menyampakan perintah Nabi.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Syarat Wajib Puasa Puasa diwajibkan bagi. ~56~ . Baligh Anak kecil (belum baligh) tidak diwajibkan berpuasa.” (Qs. (5) Muqim. kami berikan mainan itu kepadanya. maka hendaklah dia berpuasa pada sisa harinya. Jika ia masuk Islam pada siang hari (semisal jam 13.” 99 HR. Ini juga berlaku bagi seseorang yang murtad dari Islam. Kami pergi ke mesjid dan kami buat untuk anak-anak mainan dari bulu domba. (2) dari orang gila sampai ia sembuh.(3) dari orang tidur hingga ia bangun. (3) Berakal. lebih baik anak kecil diajari untuk melakukan ibadah puasa. maka hendaklah ia sempurnakannya. dari Muhammad bin Sirin. a. hingga datang saat Maghrib. Abû Dâwud 2/310. b.00 wib). Apabila seorang kafir masuk Islam pada bulan Ramadhan. dan al-Hâkim]. niscaya diampunilah dosanya yang telah lalu. sebab. (1) Islam. Dan barangsiapa masuk ke pagi hari dalam keadaan berbuka. dan jika mereka kembali lagi maka sungguh berlakulah atas diri mereka sunnah orangorang yang telah lalu’. 14. Meskipun demikian. maka ia wajib melaksanakan puasa Ramadhan. Ashhabus Sunan. sehingga sampai waktu berbuka. (4) Suci dari haid dan nifas (bagi wanita). Berdasarkan firman Allah SWT: “Katakanlah kepada orang-orang kafir.” [HR. ‘Jika mereka berhenti. Dan ia (orang yang murtad tadi) mengqadha’ puasa saat ia murtad. dan tidak sedang safar. dan menyuruh anak-anak kecil berpuasa. al-Anfâl [8]: 39). (2) Baligh. dari Abu Hurairah ra. ‘Barangsiapa masuk ke pagi hari dalam keadaan berpuasa (belum makan dan minum). maka mulai saat itu ia imsak (menahan diri untuk tidak mengerjakan perbuatan yang dapat membatalkan puasa). puasa merupakan ibadah yang disyaratkan di dalamnya keIslaman. Bila seorang anas menangis untuk meminta makanan. at-Tirmidzi 3/79. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw: “Diangkat kalam dari tiga orang (1) dari anak kecil hingga ia baligh.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam c. karya Imam asy-Syaukani. 15. Akan tetapi bila ia telah sembuh dari sakitnya maka ia wajib mengganti sebanyak hari yang ia tinggalkan.” [HR. tiada sholat dan tiada berpuasa? Itulah kekurangan agamanya. hal. Bila ia tidak berpuasa dalam safarnya.a. maka hendaklah ia menjalankan puasa yang ia tinggalkan di dalam sakit atau safar di hari-hari yang lain. f. maka hendaklah ia mengerjakan puasanya yang ia tinggalkan dalam sakit atau dalam safar itu. Namun. jld. di hari-hari yang lain. dan imsak di sisa harinya. “Jika engkau mau berpuasalah. Dia tidak wajib mengqadha’ puasanya tatkala ia masih gila. bila ia telah suci dari haid atau nifasnya. Lihat Nailul Authar. berkata: “Adalah kami berhaid di masa Rasulullah Saw. 3. Allah SWT berfirman: “Barangsiapa sakit di antara kami. jika tidak boleh juga. Muqim. maka kami diperintahkan supaya mengqadha’ puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha’ sholat. ~57~ .” 100 Imam Bukhâri meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Apakah seseorang kamu (kaum wanita) apabila berhaidl. al-Baqarah [2]: 184). dan tidak sedang safar Orang yang sedang safar (bepergian) tidak diwajibkan berpuasa. Sanggup berpuasa Puasa tidak diwajibkan bagi orang yang sakit.” 101 e.” (Qs. maka ia wajib mengganti puasa sejumlah hari yang ia tinggalkan. Sedangkan bila ia sembuh di bulan Ramadhan maka ia wajib melaksanakan puasa. Jama’ah].” (Qs. Mereka diperbolehkan berpuasa dalam safarnya atau tidak. 100 101 Syarh Kabîr. Ini didasarkan pada riwayat yang dinyatakan oleh al-Jama’ah dari Mu’adz bahwa ‘Aisyah r. Berakal Orang gila tidak wajib berpuasa. Suci dari haid dan nifas (bagi wanita) Wanita yang sedang haid atau nifas tidak wajib mengerjakan ibadah puasa. atau di dalam perjalanan. d. Allah SWT berfirman: “Barangsiapa sakit di antara kamu sakit atau dalam perjalanan. alBaqarah [2]: 184). maka ia wajib mengqadha’ puasa yang ia tinggalkan selama haid dan nifas. Rasulullah Saw pernah ditanya oleh salah seorang shahabat —bernama Hamzah Ibn ‘Amr al-Aslami: “Apakah saya berpuasa dalam safar?” Rasulullah Saw menjawab.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kata “maridh” di sini berfaedah kepada makna umum. Nailul Authar. lelaki atau perempuan. karya Syaikh Yahya Abdurrahman al-Khathib. akan tetapi benar-benar berdasarkan pengalaman dan keterangan dokter. atau orang yang menolong orang dari peristiwa yuang mengerikan (kebakaran. “Ayat ini walaupun dimansukhkan. 105 Muhammad Aqlah. (2) Suci dari haid. Mereka diberi keringanan (rukhshah) untuk tidak melaksanakan ibadah puasa dengan kompensasi membayar fidyah. dan lain-lain). (1) Islam sepanjang hari. MA. rusak. dan mengqadha’ puasanya di hari yang lain. 297-8. karya Ibn Qudamah. Diriwayatkan dari ‘Ikrimah bahwa Ibn ‘Abbas berkata. hal. Demikianlah pendapat Atha’ dan Ahlu al-Dzahir. Sedangkan standar dharar (bahaya) yang menjadikannya boleh berbuka dapat diketahui dengan ghalabatudz zhan (prasangka yang kuat). Syarat Sah Puasa Syarat sah puasa ada empat macam. “Ayat tersebut diberlakukan bagi wanita hamil dan yang sedang menyusui. tenggelam. dan wiladah. Kitab ash-Shiyâm. maka mereka boleh berbuka. yang tidak mampu berpuasa . maka ia harus memberi makan seorang miskin setiap harinya. Ibn ‘Abbas berkata. Lihat Imam asy-Syaukani. yang bila ia berpuasa akan menyebabkan dlarar bagi dirinya. Puasa Ramadhan Bagi Wanita Hamil dan Menyusui 104 Para ulama telah sepakat. orang terkena penyakit akut (maag) . Bukhâri dan Ibn Sirin. Berdasarkan keduanya bisa ditetapkan sebab kekhawatirannya. (1) orang hamil. as-Shiyâm Muhdatsâtuhu wa Hawâditsuhu. 103 Hukum ini juga berlaku bagi para pekerja keras. Bukhâri]. hal. Abû Dâwud]. atau berdasarkan penjelasan dari seorang dokter. Ini didasarkan pada firman Allah SWT: “Atas mereka yang tak sanggup berpuasa. yaitu yang bisa berakibat kurangnya akal. (3) orang yang sudah sangat tua.. (4) Berpuasa pada waktunya. yakni dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. 104 Lihat Ahkam al-Mar’ah al-Hamil fi Syari’at al-Islamiyyah. maka ia boleh berbuka puasa.” (Qs. namun hukumnya tetap untuk orang yang sangat tua. bahwa ketika wanita hamil dan menyusui itu khawatir terhadap dirinya atau terhadap dirinya dan anaknya. atau sakit.” [HR. (2) orang yang sedang menyusui. ~58~ .” [HR. kecuali dengan mengalami kesukaran yang sangat. 105 102 103 Lihat al-Mughni. 210. yang dikehendaki dengan kekhawatiran di sini bukan hanya sekadar hasil ilusi dan imajinasi saja. memberi fidyah sehari seorang miskin. Keempat hal inilah yang dapat menjamin shihahnya puasa. (3) Tamyiz. 102 Orang-orang yang digolongkan sebagai orang yang tidak mampu berpuasa adalah. yaitu berdasarkan pada pengalaman sebelumnya. dan tidak disyaratkan sakit keras atau lemah. al-Baqarah [2]: 184). nifas. Namun.

110 Idem. juga alQasim bin Muhammad dan sekelompok ulama. al-Laits. Sunan ad-Daruquthni. Wanita hamil dan menyusui yang berbuka tidak wajib mengqadha’ dan tidak pula membayar fidyah. untuk setiap harinya satu mudd hinthah (gandum) yang diberikan kepada satu orang miskin. al-Maqdisi. jika mereka memilih Asy-Syarbini. jld. “Boleh berbuka dan memberi makan sebagai fidyah. Mujahid meriwayatkan pendapat ini dari Ibn Umar. al-Majmû’. 114 Kelima. al-Mughni. 2. Ad-Daruquthni berkata: “Ini hadits shahih”. jld. 108 Ibn Abdil Barr. hal. hal. 111 Ketiga. 223. hal. 223. memberi pilihan. al-Istidzkâr. jld. 150. 2. Taqrîrât Muhammad Ulaisy ma’a Syarhil Kabîr. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas. Mughni al-Muhtâj. hal. Rekomendasi dan takhrij Abdul Mu’thi Amîn al-Qal’aji. 111 Al-Mawardi. jld. riwayat ini juga disitir dari Ishaq bin Rahawih. hal. hal. al-Uddah Syarh Umdah. jld. jld.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Tapi dalam masalah konsekwensinya (berbuka). jika wanita hamil dan menyusui berbuka karena khawatir terhadap anaknya saja. 2. 2. an-Nawawi. Al-Mawardi berkata: Shahih dari Ibn Umar memberi makan. al-Istidzkûr al-Jûmi’ li Madzâhib Fuqahâ’il Amshâr. jld. 535. hal. 436. al-Mawaq. 106 ~59~ . 113 Keempat. hal. 3. 174. jld. 139. wanita hamil yang berbuka hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib membayar fidyah. hal. hal. maka terdapat ikhtilaf antara para ulama. Mushannaf Abdur Razzaq. jld. hal.” 109 Kedua. 6. al-Hâwi. jld. hal. hal. 3. 10. 437. al-Tâj wal Iklil Li Mukhtashâr Khalîl. Kasysyûful Qinû’. 106 pendapat madzhab Hanbali. 4. Ibn Umar dan Sa’id bin Jubair. al-Qurthubi. Ini adalah pendapat rajih dan mu’tamad madzhab Syafi’i. 112 Ibn Abdil Barr. 108 Ibn Umar pernah ditanya mengenai wanita hamil yang khawatir terhadap anaknya. Ini adalah pendapat madzhab Maliki. 4. Sedangkan wanita yang menyusui wajib mengqadha’ dan membayar fidyah. maka Ibn ‘Abbas memerintahkan kepadanya agar berbuka. Ulaisy. 222. jld. 267. 10. tidak mengqadha’. 114 Ibn Hazm. hal. al-Mawardi. hal. 3. Ibn Qudamah. 1. Atha’ dan Ikrimah dari Ibn ‘Abbas dengan sejumlah sanad hasan. 221-222. 20. 410. 447. 109 Abdur Razzaq. beliau menjawab. jld 10. 113 Idem.” Ad-Daruquthni berkata: “Hadits ini shahih”. 107 Al-Bahuti. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. jld. 313. 288. 107 dan ini juga pendapat Mujahid. Dari Ibn ‘Abbas atau Ibn Umar berkata: “Wanita hamil dan menyusui boleh berbuka. hal. 110 dan juga merupakan pendapat Imam Syafi’i dalam kitab al-Buwaithi. Jika wanita hamil dan menyusui itu memilih memberi makan. al-Hâwi. Dalam masalah ini ulama berselisih menjadi enam pendapat: Pertama. jld. 112 Dan telah meriwayatkan Sa’id bin Jubair. bahwa wanita hamil dan menyusui boleh berbuka lalu memberi makan dan ia tidak wajib mengqadha’. al-Muhallâ. wanita hamil dan menyusui yang berbuka hanya berkewajiban membayar fidyah. Ini adalah madzhab Ibn Hazm al-Zahiri. Sebaliknya. Dia wajib memberi makan dan tidak wajib mengqadha. adDaruquthni meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas bahwa ia memiliki budak menyusui. maka baginya cukup dengan memberi makan dan tidak wajib mengqadha’. tidak wajib mengqadha’. Ibn ‘Abbas dan Atha’. 217. jld. maka wajib baginya qadha’ dan membayar fidyah. yakni dengan memberi makan dan tidak mengqadha’.

6. 10. Dhohhah. Ibn Himmam. hal. jld. al-Baghawi. 120 Al-Kasani. tahqiqi Su’aib Arnauth. jld.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mengqadha’. 3. 4/190. 117 Al-Mawardi. 249. jld. Raudhah ath-Thalibin. 316. Syarh as-Sunnah. 2. 2. at-Tirmidzi di dalam sunanya kitab Shaum bab Mâ Jâ fîl Rukhshah fîl Iftâr lil Hubla wal Murdhi’. maka berpuasa tetap wajib baginya. an-Nasâ’i di dalam sunanya di dalam kitab Shiyâm bab Wadh’is Shiyâm anil Hubla wal Murdhi’. 121 Mendiskusikan Dalil-Dalilnya Hadits Anas bin Malik al-Ka’bi menuturkan. Ibrahim Nakha’i. wanita hamil dan menyusui yang berbuka hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib membayar fidyah. Ashhaburra’yi. hal. Ibn Mundzir. jld. Abu Ubaid. maka baginya cukup dengan mengqadha’ dan tidak wajib memberi makan. hal. “Mereka hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib membayar fidyah. al-Istidzkâr. Ibn Abidin. Beliau berkata mengenai wanita hamil dan menyusui. jld. 117 Hasan al-Bashiri. hal. 229. hal. al-Laits dan ath-Thabari. 119 Ibn Abdil Barr. jld. yakni setiap harinya memberi makan seorang miskin. al-Istidzkâr. maka wajib bagi mereka untuk membayar fidyah. hamil dan menyusui adalah salah satu penyakit. jld. jld. Fath al-Qadîr Ma’a al-Hidâyah. 6. Tsauri. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menggugurkan puasa dan separoh sholat dari musafir.” 122 Mengenai hadits ini Imam at-Tirmidzi berkata. Atha’. Rabi’ah. 121 Ibn Abdil Barr. jld. hal. Dengan catatan bahwa tidak boleh bagi wanita hamil dan menyusui berbuka kecuali ketika mereka sudah tidak kuat lagi berpuasa karena masyaqoh yang membahayakan dirinya. jld. hal. 222. Namun. bahwa hadits inilah yang diamalkan. 115 Keenam. an-Nawawi.” 120 Pendapat yang Rajih Tampak jelas bahwa pendapat yang terkuat adalah pendapat yang mewajibkan qadla tanpa harus membayar fidyah bagi wanita hamil dan menyusui. Sedangkan setiap orang yang mampu berpuasa dengan tanpa masyaqoh yang membahayakan dirinya. 355. Auza’i. “Ini adalah hadits hasan. 437. maka wanita hamil dan menyusui hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib memberi makan (fidyah). an-Nawawi. Sedang menurut para pakar hadits. 10. 222. 4/374. jika mereka tidak mampu mengqadha’. dan Muzani dari madzhab Syafi’i. 2. Ini adalah madzhab Hanafi. hal. 217. Ini dalam kondisi ketika wanita hamil dan menyusui mampu mengqadha’. dan menggugurkan puasa saja dari wanita hamil dan menyusui. 449. 6. Hasyiyah Radd al-Mukhtâr. Abu ats-Tsaur. Zuhri. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawih. al-Istidzkâr. “Menurut kami. 122 HR. Lafadz hadits ini at-Tirmidzi. hal. Dengan demikian ketika wanita hamil dan Al-Baghwai. al-Hâwi. 316. 118 Ibn Abdil Barr. Imam Ahmad. hal. alMajmu’. 3/94. hal. 10. Syarh as-Sunnah. Badâi’u ash-Shanâi’. 116 pendapat Imam Syafi’i. 116 115 ~60~ . 97. Sa’id bin Jubair. jld. 118 Al-Auza’i berkata.” 119 Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. 2.

Sunan at-Tirmidzi. jld. 3/95.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam menyusui khawatir terhadap anaknya. (yaitu): memberi makan seorang miskin…” (Qs. al-Ahkâm al-Qur’ân. al-Jâmi’ al-Bayan fi Tafsîr al-Qur’âni. 125 Ath-Thabari. 140.” 126 Jawaban atas Beberapa Sanggahan Pertama. yang terkenal dengan Ibn al-Arabi al-Maliki. jld. al-Mughni. Pendapat yang seperti ini jelas-jelas menyalahi zhâhir al-Qur’an dan ijma’ ummat. Sebab. dan cukup membayar fidyah saja. Ibn al-Arabi. 124 Makna yang dapat dipahami dari hadits tersebut adalah. jld. hal. ash-Shiyâm Muhdatsatuhu wa Hawâditsuhu. alBaqarah [2]: 184). dengan tema “Sebagian perubahan kimia pada wanita hamil dan menyusui akibat berpuasa”. akan tetapi pada batas-batas wajar dan alami.” 123 Zhâhir hadits tersebut menetapkan bahwa wanita hamil dan menyusui yang berbuka wajib baginya mengqadha’. hal. al-Jashshâsh. “Dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para wanita selama bulan ramadhan mengenai pengaruh puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Sebagaimana telah ditemukan bahwa kadar kolestrol meningkat pada wanita hamil. 126 Muhammad Aqlah.” Dari penelitian ini ditetapkan bahwa tidak ada bahaya bagi wanita hamil dan menyusui untuk tetap berpuasa di bulan Ramadhan. Kalau saja pada hadits tersebut ada dilalah (petunjuk) yang menunjukkan bahwa Allah SWT telah meringankan puasa dari mereka hanya melalui firmannya. 127 Ibn Qudamah. hal. 1. “…Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah. 124 123 ~61~ . ini tidak berarti bahwa mereka diperintah berbuka dan membayar fidyah tanpa wajib mengqadha’. jld. Sedangkan zhâhir alQur’an menetapkan fidyah bagi orang yang berat berpuasa dan tidak perlu berpuasa. Allah menggugurkan puasa dari wanita hamil dan menyusui selama mereka masih belum mampu berpuasa. 140. 210-211. sesungguhnya tidak ada argumentasi bagi orang yang berdalil dengan hadits di atas. maka mereka diperintahkan berbuka dan wajib mengqadha’nya. Sehingga. hal. 3. Dan dalam kajian itu telah ditemukan bahwa kadar gula pada darah tidak berpengaruh secara signifikan bagi wanita hamil atau menyusui dibandingkan dengan wanita biasa (yang tidak hamil dan menyusui). niscaya musafir yang berbuka puasa dan masih dalam perjalanan tidak wajib mengqadha’ puasa. Akan tetapi. 238. Aridhotul Ahwâdi bi Syarhi Shahîh at-Tirmidzi. 3. 125 Dalam penelitian kedokteran yang diajukan oleh tiga orang spesialis pada Konferensi masalah kedokteran dalam al-Qur’an al-Karim yang diadakan di Kairo Mesir pada bulan Muharram 1406 H. dengan alasan Nabi Saw benar-benar telah menyatukan hukum musafir dengan hukum wanita hamil dan menyusui. 127 At-Tirmidzi. maka aktivitas pengkajian itu telah sempurna. dan setelah mampu. 221. hal. puasa telah diringankan dari mereka seperti halnya musafir. kewajiban membayar fidyah itu membutuhkan dalil sebagaimana kewajiban mengqadha’. dan setelah mukim barulah ia wajib mengqadha’nya. 85. 3. dikemukakan. barulah mereka wajib mengqadha’. sebab hadits di atas sama sekali tidak menyinggung kewajiban membayar fidyah. Hal ini sama dengan ketika digugurkannya puasa dari musafir yang masih dalam perjalanan.

namun ketika Nabi Saw menyebut puasa dan menggugurkannya dari musafir. jld. Badâ’iu Shanâ’i. 2. 3. 129 Al-Kasani. Sebab. al-Hâwi. al-Mufashshal fî Ahkâm al-Mar’ah wal Bait al-Muslim. 40. dicetak bersama dengan Syarh Fath al-Qadîr. al-Mabsûth. hal. tidak boleh berbuka. maka kewajiban itu hanyalah untuk menambal sesuatu yang hilang. Sedang udzurnya tidak ada pada dirinya sendiri. Oleh karena itu fidyah tidak wajib bagi orang sakit dan musafir. 133 As-Sarkhasi. Syarh al-Inâyah alal Hidâyah. 97. dan mereka diwajibkan berbuka demi anak yang tidak terpisah darinya. 131 Abdul Karim Zaidan. 131 Sedangkan wanita hamil dan menyusui itu boleh berbuka disebabkan sesuatu yang berhubungan dengan dua orang. alBaqarah [2]: 184). jld. Dengan demikian. yaitu anaknya. 128 ~62~ . Sedangkan makna (tujuan) menambal itu bisa dihasilkan dengan mengqadha’. hal. 132 Al-Mawardi. Jelas ini berbeda dengan wanita hamil dan menyusui yang berbuka demi menjaga anaknya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Memang benar. 130 Idem. 355. Sebagian orang menganalogkan wanita hamil dan menyusui dengan orang sakit. 99. wanita hamil dan menyusui. jld. jld. jld. 2. Dan telah jelas bahwa musafir itu wajib mengqadha’ puasa. hal. 99. Ketika orang yang tidak boleh berbuka itu minum dan Al-Babarti. Oleh karena itu syara’ menetapkan sanksi yang menjadi kaffârah (penebus) kesalahannya. sesungguhnya menganalogkan wanita hamil dan menyusui dengan orang sakit itu tidak sah (benar). Padahal anak ini tidak diperhitungkan. 129 Menurut mereka. bahwa hadits di atas tidak menyinggung kewajiban membayar fidyah dan mengqadha’. hal. sehingga mengqadha’ itu juga wajib bagi wanita hamil dan menyusui. namun yang dikehendaki bukanlah sakit yang sebenarnya. 128 Dalil udzur ini adalah firman Allah SWT: “Maka barangsiapa diantara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka). maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-ahri yang lain. membayar fidyah itu kalau pun wajib. hal. sehingga statusnya seperti jima’. maka Nabi Saw telah menyamakan di antara mereka. 130 Kedua. hal. sehingga mereka termasuk di antara orang yang mendapatkan rukhshah (dispensasi) berbuka. jld 2. 132 Analog atas jima’ adalah bathil dan tidak tepat sama sekali. 3. orang sakit yang berpuasa dan tidak membahayakan dirinya. 438.” (Qs. 133 Sedangkan orang yang berjima’ pada siang hari bulan ramadhan adalah orang yang melanggar hukum syara’. 99. Sebenarnya wanita hamil dan menyusui itu berbuka disebabkan karena udzur. padahal berbuka bagi mereka itu dibolehkan oleh hukum syara’. 2. asSarkhasi. Bagaimana bisa wanita hamil dan menyusui itu diperintahkan membayar kaffârah. Sebab keadaan orang sakit itu lebih ringan dibandingkan keadaan wanita hamil dan menyusui. al-Mabsûth. namun ada pada orang lain. 3. Perkara yang demikian itu ada pada wanita hamil dan menyusui. sebab wanita hamil dan menyusui itu tidak dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum syara’ ketika berbuka. Orang sakit itu boleh berbuka disebabkan dirinya sendiri. menyebut kata “sakit” adalah kinayah dari suatu perkara yang ketika berpuasa dapat membahayakan dirinya. jld. hal.

maka al-Musyarri’ (Allah) yang Maha Bijaksana telah menetapkan kaffârah atas dosa-dosa yang memang perlu kaffârah. hal. Abu Ya’la]. Dengan demikian. maka puasa yang ditinggalkannya itu tidak akan bisa diganti dengan berpuasa sepanjang abad. dan at-Tirmidzi. Bukhâri]. Itu dikarenakan makna keduanya berbeda seperti yang telah dijelaskan.” [HR. akan tetapi hanyalah hikmah yang hanya dipahami oleh Allah SWT. Ancaman Bagi Orang yang Meninggalkan Puasa Dalam kitab Targhib disebutkan. al-Hâwi. tetapi mengapa terhadap riddah ini tidak ada kaffârah. hal.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam makan dengan sengaja di siang hari bulan ramadhan tidak disuruh membayar kaffârah. jld. maka riddah (murtad) itu dosa yang tidak tertambal dengan selain taubat nashuha. 85. Bukankan memahami bahwa riddah (murtad) pada bulan ramadhan itu lebih besar dosanya daripada berhubungan badan. maka kufur. Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa berbuka sehari dalam bulan Ramadhan dengan tanpa rukhshah (keringanan) yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedang di sini tidak ada kemungkinan lain. kaffârah-kaffârah itu tidak diwajibkan karena banyaknya dosa dan maksiat. ~63~ .” [HR. 436. 3. dan puasa Ramadhan. 134 maka dengan demikian tidak wajib membayar kaffârah itu lebih utama bagi wanita hamil dan menyusui yang berbuka karena ada udzur. sehingga ia tidak dituntut selain kembali kepada Islam. mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah.” 136 “Barangsiapa berbuka dalam bulan Ramadhan dengan tanpa udzur dan sakit. jld. Ahkâm ash-Shiyâm wal I’tikâf. sholat fardhu. Padahal pengganti itu telah ada. puasa itu tidak akan bisa diganti dengan puasa sepanjang masa meskipun ia melakukannya. orang murtad itu benar-benar telah keluar dari Islam secara keseluruhan. 136 HR. 231. Sebab. Adapun riddah (murtad) dan sejenisnya. apabila seseorang meninggalkan kewajiban puasa dengan sengaja secara i’tiqadi maka ia telah terjatuh dalam kekufuran. Abû Dâwud. Ibn Mâjah. hal. dan halallah darahnya. 134 135 Al-Mawardi. 135 Ketiga. walaupun ia melakukannya. selain sebagai pengganti dari berbuka. Sesungguhnya fidyah itu diwajibkan adakalanya sebagai pengganti atau sanksi. yaitu dengan masuk Islam dan bersikap istiqamah. yaitu mengqadha’. Lihat dalam Targhib. fidyah tidak diperlukan lagi. Barangsiapa meninggalkan salah satu dari ketiganya. yaitu. seperti berjima’ dan sejenisnya. Aqlah. Kesimpulan ini berdasarkan riwayat adDailami dan dishahihkan oleh adz-Dzahabi dari Ibn ‘Abbas bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: “Sendi-sendi dan dasar-dasar Islam ada tiga. Dan Islam dibangun di atas tiga sendi ini. Ketika Allah tidak menetapkan kaffârah untuk selain jima’ kecuali taubat nashuha. Puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tidak akan bisa diganti atau diqadha’ dengan puasa sepanjang umur. 2.

“Maka sempurnakan puasa kalian pada hari yang lain. Ahmad dan Ishaq sependapat dengan ulama Hanafiyyah. bahwa ia berkata. ad-Daruquthni.” [HR.” 138 Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra. Oleh karena seseorang. turun ayat.” [HR. yakni boleh mengqadha’ puasa dengan berturut-turut harinya. 231-232. riwayat ini adalah ahad yang diklaim sebagai al-Qur’an. maka ia boleh mengqadha’ puasanya dengan berturut-turut. dan mengatakan isnadnya shahih. Waktu Mengqadha’ Puasa Batas waktu mengqadha’ puasa adalah hingga menjelang bulan Ramadhan (Sya’ban). sebagaimana firman Allah SWT. ad-Daruquthni]. “Aku memiliki tanggungan puasa dari bulan Ramadhan. “Tidak mengapa mengqadha’ puasa dengan terpisah-pisah. Pendapat yang lebih rajih dalam hal ini adalah sebagaimana diungkapkan oleh jumhur ulama. Sebagian ulama menyatakan boleh memilih kedua-duanya (berurutan maupun terpisah-pisah harinya). maka aku tidak mengqadha’nya sehingga datanglah bulan Sya’ban.” 139 Para ulama berbeda pendapat dalam berhujjah dengan hadits ini. Imam Bukhâri berkata. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang tersebut tetap wajib qadha’ namun tidak diwajibkan membayar fidyah. dan ulama Hanafiyyah. misalnya memiliki hutang puasa lima hari. bahkan diragukan keislamannya. Imam asy-Syaukani. Pendapat ini didasarkan pada hadits riwayat ‘Aisyah ra. Sebab. Rasulullah Saw bersabda: “Qadha’ puasa Ramadhan boleh dilakukan dengan berurutan maupun terpisah-pisah harinya. atau terpisah-pisah yang penting terhitung lima hari. “Telah jelas bagi kaum mukminin bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadhan dengan tanpa sakit lebih jahat daripada pezina dan peminum arah. Bukhâri]. hal. baik karena udzur atau tidak. Kitab ash-Shiyâm. Menurut ahli tahqiq pendapat ulama Hanafiyyah lebih bisa dipegang. 139 HR. Sedangkan Imam Malik. Syafi’i. 299. jika orang tersebut mempunyai udzur. Ini adalah pendapat al-Hasan. Nailul Authar. maka sebagian ulama mewajibkan orang tersebut membayar fidyah selain kewajiban mengqadha’ puasanya. atau dengan terpisah-pisah.” 137 Cara Mengqadha’ Puasa Para ulama berbeda pendapat apakah qadha’ puasa mesti dilakukan dengan berurutan atau tidak. namun ia wajib membayar fidyah bila tidak ada udzur. Bila seseorang tidak mengqadha’ puasanya hingga datang bulan Ramadhan berikutnya. “Maka sempurnakan puasa kalian pada hari yang lain dengan berturut-turut (harinya). 137 138 Idem. hal.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Adz-Dzahabi berkata. ~64~ .

“Apabila seseorang sakit dalam bulan Ramadhan kemudian mati. (2) orang yang sedang menyusui. para pentahqiq berkesimpulan bahwa dua hadits ini tidak bisa digunakan argumentasi untuk membangun pendapat mereka. hal. Hadits ini dha’if. Berpegang dengan kaidah “al-barât al-ashliyyah”. Berdasarkan ayat di atas. (1) orang hamil. akan tetapi Imam at-Tirmidzi men-shahih-kan hadits ini. al-Baqarah [2]: 184). Orang yang terkategori orang yang tidak mampu adalah. 301. Lihat Nailul Authar. tapi hadits ini mauquf. maka hendaklah diberi makan atas namanya sehari seorang miskin. at-Tirmidzi. Ini didasarkan pada firman Allah SWT: 140 Bila si mati bernadzar maka walinya harus mengerjakan nadzar dari si mati. Oleh karena itu. maka walinya tidak wajib membayar fidyah. orang-orang yang tidak mampu mengerjakan puasa maka ia wajib membayar fidyah yang diberikan kepada orang miskin. (yaitu) memberi makan seorang miskin. apakah ibumu masih punya utang?” Lalu ia menjawab.” (Qs. Mereka diberi keringanan (rukhshah) untuk tidak melaksanakan ibadah puasa dengan kompensasi membayar fidyah. hadits ini adalah mauquf. apakah saya mengqadla’nya?” Rasulullah menjawab. Kitab ash-Shiyâm. “Apa pendapatmu. 142 HR.” Oleh karena itu jumhur ulama sepakat bahwa wali si mati harus mengganti puasa yang ditinggalkan oleh walinya. maka walinya harus memberikan fidyah atas nama si mati. Kitab ash-Shiyâm. sementara riwayat dari Ibn ‘Abbas adalah hadits mauquf. ~65~ . Nailul Authar.” 142 Oleh karena itu. Bila si mati bernadzar maka si walinya harus melaksanakan nadzar si mati. “Barangsiapa meninggal dan atasnya ada puasa Ramadhan yang telah ditinggalkan. Abû Dâwud. hal. “Barangsiapa meninggal dunia sedangkan ia memiliki tanggungan puasa yang ditinggalkannya. 303-305. sekiranya ibumu punya hutang. sebab hadits di atas adalah hadits dha’if. Allah SWT berfirman: “…Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah. Juga diriwayatkan dari Bukhâri dan Muslim. “Tidak.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Bila seseorang mati dengan menyisakan puasa Ramadhan. karena tidak mengerjakan puasa karena ada alasan-alasan syar’i. ibuku telah meninggal dunia.” Rasulullah Saw bersabda. kemudian engkau membayarnya. tidak dikerjakan di masa hidupnya. “Ya Rasulullah. Tidak ada qadla atasnya. 143 Membayar Fidyah Fidyah adalah memberikan makan kepada orang miskin. 143 Imam asy-Syaukani. maka hadits dha’if dan hadits mauquf tidak bisa digunakan hujjah. 141 HR. dipuasakanlah untuknya oleh walinya. 140 Ulama yang mengharuskan bagi wali untuk membayar fidyah bagi si mati berpegang kepada haditshadits berikut ini: Rasulullah Saw bersabda. (3) orang yang sudah sangat tua. ada puasa nadzar atasnya. Bukhâri dan Muslim].” 141 Dari Ibn ‘Abbas ia berkata. akan tetapi jika si mati bernadzar maka walinya harus mengqadha’ puasanya. karya Imam asy-Syaukani. Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw.” [HR. “Puasalah atas namanya. Bahwasanya seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw lalu bertanya. pendapat ulama Hanafiyyah lebih utama untuk diikuti. padahal ia tidak berpuasa.

239. 297-8. 263. “Engkau sekedudukan dengan orang yang tak sanggup mengerjakan puasa. Sedangakan al-Hasan. Diriwayatkan dari ‘Ikrimah bahwa Ibn ‘Abbas berkata: “Ayat tersebut diberlakukan bagi wanita hamil dan yang sedang menyusui. bahwa beliau pernah berkata kepada ibu anaknya (budak yang dijadikan isterinya) yang sedang hamil. dan tidak bisa diharapkan sembuh. Sebagian ulama berpendapat bahwa si hamil. Diriwayatkan oleh Ibn Hazm dari Hammad Ibn Salah dari Ayub dari Nafi’ bahwa seorang perempuan Quraisy yang sedang hamil bertanya kepada Ibn Umar. Ia hanya diwajibkan membayar fidyah itupun jika ia mampu. jld. maka ia wajib mengqadla’ dan membayar fidyah. bahwa orang yang hamil.” ~66~ . “Ayat ini walaupun dimansukhkan.” 146 Riwayat di atas meskipun mauquf bisa diikuti. namun hukumnya tetap untuk orang yang sangat tua. menahun.” [HR. “Tidak ada kafarat atas si hamil dan wanita yang menyusui. Nakha’i dan Abu Hanifah berpendapat. atau menyusui. namun cukup membayar fidyah. Kitab ash-Shiyâm. Bukhâri]. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i. jika ia berbuka karena takut atas (keselamatan) dirinya. Abû Dâwud. Namun bila ia berbuka karena takut akan keselamatan janinnya. maka ia wajib mengqadla dan tidak wajib membayar fidyah. hal.” (Qs. 147 Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang hamil. dan orang sakit menahun dan takut.” Sedangkan Imam Malik menyatakan. Ketentuan ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ibn ‘Abbas. 147 Fidyah adalah memberikan makanan kepada fakir miskin setiap hari. Zuhri. yang tidak mampu berpuasa. “Berbukalah dan berilah makan seorang miskin setiap harinya. al-Baqarah [2]: 184). Al-Muhalla. tentang hal puasanya. “Fidyah itu hanya wajib dikeluarkan atas orang yang menyusui saja. Sebagaimana firman Allah SWT: 144 145 HR. (yaitu) memberi makan seorang miskin. lelaki atau perempuan.” [HR. harus berbuka. maka ia harus memberi makan seorang miskin setiap harinya. tidak bagi wanita hamil. menyusui. Orang yang sakit wajib mengqadha’ puasanya jika ia telah sembuh dari sakitnya.” 145 Diriwayatkan pula dari al-Bazzar dan dishahihkan oleh ad-Daruquthni dari Ibn ‘Abbas. Bukhâri].Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “…Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah. Akan tetapi bila ia berniat untuk mengqadla’ puasanya maka ia tidak wajib mengeluarkan fidyah. “Barangsiapa telah sangat tua yang tidak sanggup berpuasa Ramadhan. Sa’id Ibn Jubair. dan tidak usah mengqadha’nya. dengan takaran sebanyak 1 mud (lebih dari 6 ons). atas engkau hanya fidyah dan tidak ada qadha’. Lihat Nailul Authar. 6. Dan inilah pendapat yang paling kuat. maka ia memberi fidyah sehari sebanyak 1 mud gandum.” 144 Termasuk golongan yang tidak mampu berpuasa adalah orang yang memiliki sakit yang sangat akut. ia hanya wajib qadla’. Atha’. Ibn ‘Abbas berkata. Hakadza Nashumu. dan Imam Ahmad. Sufyan. hal. hal. dan tidak perlu mengqadha’nya. 146 Taufiq Mahmud. Ibn Umar menjawab. dan menyusui tidak perlu mengqadla puasanya. karya Imam asy-Syaukani. Riwayat senada dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi dari shahabat Ibn Umar.

Allah SWT berfirman: “Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam. Syaikh Abdur Razzaq telah meriwayatkan dalam Mushannaf 7591 dengan sanad yang di-shahih-kan oleh al-Hâfidz Ibn Hajar 148 dan al-Haitsami 149 dari Amr bin Maimun al-Audi: “Para sahabat Muhammad Saw adalah orang-orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling akhir dalam sahur. Adab Berbuka Puasa Di dalam al-Quran. di hari-hari yang lain. dinyatakan.” 152 148 149 Fath al-Bârî. karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya.” (Qs.” (Qs. ~67~ . Dari Sahl bin Sa’ad ra. 154 150 HR. al-Baqarah [2]: 184). al-Baqarah [2]: 187). sanadnya hasan. 151 HR. Rasulullah Saw menafsirkan ayat ini dengan arti. ketika matahari telah terbenam. Ibn Hibban 891 dengan sanad shahih. maka hendaklah ia mengerjakan puasa yang ia tinggalkan dalam sakit atau dalam safar itu. “datangnya malam dan perginya siang. 4. Abû Dâwud 2/305 dan Ibn Hibban 223. jld. 199. jld. Bukhâri 4/173 dan Muslim 1093.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan. Majma’ az-Zawaid. hal. Rasulullah Saw bersabda: “Agama ini akan senantiasa menang selama manusia menyegerakan berbuka. Menyegerakan Berbuka Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kita supaya menyegerakan berbuka puasa.” 150 Di dalam riwayat lain yang dituturkan dari Sahl bin Sa’ad ra. serta tersembunyinya bundaran matahari”. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Ummatku akan senantiasa dalam sunnahku selama mereka tidak menunggu bintang ketika berbuka (puasa).” a. Rasulullah Saw bersabda: “Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan bebuka. 152 HR. hal.” 151 Dari Abu Hurairah ra. 3.

sehingga tubuh kita tidak terkena dehidrasi. memberi asupan makanan manis pada tubuh. Abû Dâwud 2/306. Ahmad 3/164 dan Abû Dâwud 2356. hal. 155 HR. Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid menyatakan mauquf —sebagaimana telah jelas— mempunyai hukum marfu’ (lihat Sifat ash-Shaum Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam Fî Ramadhan). dan telah ditetapkan pahala Insya Allah). al-Hâkim 1/422. Ketahuilah wahai hamba yang taat.” Syaikh Salim bin Id al-Hilali. selepas berpuasa penuh.” 155 d. misalnya korma. sesungguhnya. 296. dari Anas dengan sanad hasan. sanadnya shahih. 2247. Ibn Khuzaimah 3/277-278. no. banyak sekali cairan tubuh yang lenyap (dehidrasi). ath-Thabrani dalam al-Kabîr sebagaimana dalam al-Majma 2/105 dia berkata: “…marfu’ dan mauquf shahih adapaun yang marfu’ ada perawi yang tidak aku ketahui biografinya. Lebih dari itu. jika tidak ada tamr maka minum dengan satu tegukan air. an-Nasâ’i 1/66 dan dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah. mengucapkan: Nabi Saw jika berbuka “Dzahaba ad-dhâma’u wabtalati al-‘urûqu watsabbati al-ajru insyaAllah (Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat. no. Ibn Sunni 128. 6. 39. 265. air sangat diperlukan untuk menormalisasi cairan tubuh. haditsnya shahih dengan syarat Bukhâri dan Muslim. mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan di atas tangan kiri dalam shalat. at-Tirmidzi 93/70 dengan dua jalan dari Anas. Sedangkan ad-Daruquthni 2/185 berkata: “sanadnya hasan”. Berbuka Sebelum Sholat Maghrib Rasulullah Saw berbuka sebelum sholat Maghrib 153 karena menyegerakan berbuka termasuk akhlaknya para nabi. 920. 4. Dari Anas bin Malik ra: “Adalah Rasulullah Saw berbuka dengan korma basah (ruthab).” 154 c. 154 153 ~68~ . jika tidak ada ruthab maka berbuka dengan korma kering (tamr). Hadits ini di-hasan-kan oleh Syaikh Nashiruddin al-Albâni dalam kitab Irwâ al-Ghalîl. 156 HR. hal.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam b. Bahkan makanan manis. Abû Dâwud 92/306. akan menguatkan tubuh dan mengembalikan kesegaran pada tubuh kita. dan al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah jld. sesungguhnya korma mengandung berkah dan kekhususan — demikian pula air.” 156 HR. dan ad-Dzahabi menyepakatinya. Oleh karena itu. Menurut al-Hâkim. Adapun air. jld. Hal ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. Ahmad 3/163. Semuanya diriwayatkan dari jalur Ali bin Hasan. HR. hal. no. akan lebih membangkitkan selera dan bermanfaat bagi badan. Doa yang Diucapkan Ketika Berbuka Doa yang paling afdhal adalah doa ma’tsur dari Rasulullah Saw. Berbuka dengan Korma dan Air Pada dasarnya. ia akan memberikan pengaruh yang baik dan mensucikan hati kita. ad-Daruquthni 3/1401. 2357. ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Dari Abu Darda’ ra: “Tiga perkara yang merupakan akhlak para nabi: menyegerakan berbuka. al-Baihaqi 4/239.

Abdur Razzaq 4/311 dari berbagai jalan darinya. mudah-mudahan engkau bisa mengambil kebaikan di dunia dan akhirat. di-shahih-kan oleh Imam at-Tirmidzi. Ahmad 3/118. dan para malaikat bershalawat [mendoakan kebaikan] atas kalian. 115. alias dikabulkan oleh Allah SWT. Ibn Sunni 128. wa sallat ‘alaikumulmalâ’ikatu (Telah makan makanan kalian orang-orang bajik. 5/192. Abu Muslim al-Kajji dalam Juz-nya.” 162 HR. dituturkan.” 161 “Allâhumma ‘atim man ‘at’amanî wasqi man saqânî (Ya Allah. Uqaili dalam ad-Dhu’afa’ 1/72. Ibn Sunni 129. an-Nasâ’i dalam Amalul Yaum wal Lailah. Ibn Mâjah 1/557. at-Tirmidzi 804. berdoalah kepadaNya dengan doa-doa yang baik. Ibn Hibban 895. Ibn Mâjah 1746. Memberi Makan Orang yang Puasa Siapa saja yang memberi makan kepada orang yang berpuasa niscaya akan mendapatkan pahala besar dan kebaikan yang banyak. 159 HR. doa orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah SWT. bahwasanya Nabi Saw bersabda: “Tiga orang yang tidak akan ditolak doanya: orang yang puasa ketika berbuka. hadits ini punya syahid yaitu hadits selanjutnya. Ibn Hibban 2407 ada jahalah Abu Mudillah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ketahuilah.” 160 Orang yang sedang menjalankan puasa wajib memenuhi undangan (makan) saudaranya.” 159 e. at-Tirmidzi 2528. 160 HR. ath-Thayalisi 299 dari dua jalan al-Bushiri berkata: 2/81 ini sanad yang shahih. 157 ~69~ . Abi Syaibah 3/100. hal.” 158 Dalam riwayat lain. wa ‘akala ta’âmakumul-‘abrâru. dan dari jalan Ibn Masi dalam Juzul Anshari sanadnya hasan kalau tidak ada ‘an-‘annah Yahya bin Abi Katsir. Ahmad 4/144. 161 HR. perawi-perawinya tsiqat. Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang memberi buka orang yang puasa akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian). Imam yang adil dan doanya orang yang didhalimi. sandnya shahih. 158 HR. Ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.” 157 Doa orang yang sedang berpuasa pasti tidak akan ditolak. 268. 162 HR. Oleh karena itu. Ibn Mâjah 1752. 116. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya orang yang puasa ketika berbuka memeliki doa yang tidak akan ditolak. berilah makan orang yang memberiku makan berilah minum orang yang memberiku minum). al-Hâkim 1/422. doanya orang yang terdhalimi dan doanya musafir. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tiga doa yang dikabulkan: doanya orang yang berpuasa. Dari Abu Hurairah ra dituturkan. dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash. Muslim 2055 dari Miqdad. dan orang yang diundang disunnahkan mendoakan pengundangnya setelah selesai makan dengan doa-doa dari Nabi Saw: “ ‘Aftara ‘indakumus-sâ’imûna.

adz-Dzahabi berkata: “Tidak dikenal. jld. perawi lainnya tsiqat. 213-214 oleh Ibn Katsir. Dari Amr bin ‘Ash ra. 2. 165 HR. 1. Al-Manawi memutihkannya dalam Fawaid al-Qadir. hal. 263 dari Abu Hurairah dengan sanad yang lalu. 164 HR Muslim 1096. hal. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Keberkahan itu ada pada tiga perkara: al-Jama’ah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Hikmah Makan Sahur Allah mewajibkan puasa kepada kita sebagaimana Ia telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan Ahlul Kitab. ad-Durul Mantsur. Dari Salman ra dituturkan. dikisahkan.” 165 Dari Abu Hurairah ra diceritakan.” 166 Dari Abdullah bin al-Harits dari seorang sahabat Rasulullah Saw diriwayatkan. yakni tidak boleh makan dan minum dan berjima’ setelah tidur. jld. Rasulullah Saw bersabda: “Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. 184 oleh Ibn al-Jauzi. Waktu dan hukum puasa bagi umat Islam tak ubahnya dengan apa yang diwajibkan kepada Ahlul Kitab. asy-Syirazy (al-Alqzb) sebagaimana dalam Jami’ ash-Shagir 1715 dan al-Khatib dalam al-Muwaddih. makan sahur adalah keberkahan.” Hadits ini mempunyai syahid dalam riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh alKhatib dalam Munadih Auhumul Sam’i Watafriq 1/203. Ketentuan semacam ini juga berlaku bagi kaum Muslim. Abu Nu’aim dalam Dzikr al-Akhbar ash-Shbahan 1/57 dari Salman alFarisi al-Haitsami berkata al-Majma 3/151 dalam sanadnya ada Abu Abdullah al-Bashiri. Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. 163 ~70~ .” (Qs. jld. hal. sanadnya hasan. ats-Tsarid dan makan Sahur. ath-Thabrani dalam al-Kabîr 5127. Artinya. 1. 166 HR. 223. jld. 163 Rasulullah Saw telah memerintahkan untuk makan sahur sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab.” 164 Keutamaan Makan Sahur Di antara keutamaan makan sahur bagi seorang Muslim adalah sebagai berikut: Pertama. ia tidak boleh makan hingga malam selanjutnya. Hadits ini hasan sebagai syawahid dan didukung oleh riwayat sebelumnya. 1. Aku masuk menemui Nabi Saw ketika itu beliau sedang makan sahur. 1. beliau bersabda: Lihat sebagai tambahan tafsir-tafsir berikut: Zâdul Masir. 120-121 karya Imam as-Suyuthi. jld. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah menjadikan keberkahan pada makan sahur dan takaran. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. hal. hal. al-Baqarah [2]: 183). Tafsîr al-Qur’an al‘Adhim. jika salah seorang dari mereka tidur.

al-Baihaqi 4/237 dari jalan Muhammad bin Musa dari Said al-Maqbari dari Abu Hurairah. Risydin dhaif. Oleh karena itu Rasulullah Saw menamakannya dengan makan pagi yang diberkahi sebagaimana yang telah disebutkan di dalam dua hadits al-Irbath bin Syariyah dan Abu Darda ra: “Marilah menuju makan pagi yang diberkahi. an-Nasâ’i 4/145 dan Ahmad 5/270 sanadnya shahih. Hadits ini ada syahidnya dari hadits al-Migdam bin Ma’dikarib. Ibn Hibban 223.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Sesungguhnya makan sahur adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kalian. Rasulullah Saw bersabda: “Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah korma. Adapun hadits al-Irbath diriwayatkan oleh Ahmad 4/126 dan Abû Dâwud 2/303. dan memompa semangat untuk menambah puasa. puasa menjadi terasa lebih ringan bagi orang yang menjalankannya. dan juga karena sabda Rasulullah Saw. Sebab. 169 HR. mereka tidak melakukan makan sahur. dengan makan sahur berarti mengikuti sunnah. Mawarid dari jalan Amr bin al-Harits dari Abdullah bin Salam dari Risydin bin Sa’ad. an-Nasâ’i 4/146 sanadnya shahih. Abû Dâwud 2/303. berdoa kepada Allah agar mema’afkan mereka supaya mereka termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka oleh Allah di bulan Ramadhan. Barangkali. Al-Harits majhul (tidak diketahui). Sebab. menguatkan puasa.” Oleh sebab itu. kita telah menyelisihi Ahlul Kitab. Rasulullah Saw bersabda: “Sahur itu makanan yang barakah. Dengan makan sahur juga.” 169 Barangsiapa yang tidak menemukan korma. hendaknya bersungguh-sungguh untuk bersahur walau hanya dengan meneguk seteguk air. Diriwayatkan oleh Ahmad 4/133. disebabkan begitu melimpahnya keutamaan makan sahur. an-Nasâ’i 4/145 dari jalan Yunus bin Saif dari al-Harits bin Ziyad dari Abi Rahm dari al-Irbath.” HR. Dan sanadnya shahih. karena Allah dan malaikatNya bershalawat kepada orang-orang yang sahur. dengan makan sahur. janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya meneguk setengah air. "Makan sahurlah kalian walau dengan seteguk air. Sedangkan hadits Abu Darda diriwayatkan oleh Ibn Hibban 223. Sebab. Dari Abu Sa’id al-Khudri ra.” 167 Keberadaan makan sahur sebagai sebuah keberkahan sangatlah jelas. maka janganlah kalian tinggalkan. keberkahan sahur yang begitu melimpah tersebut disebabkan karena Allah SWT akan mencurahkan ampunanNya kepada orang-orang yang makan sahur. memenuhi mereka dengan rahmatNya. yakni sahur. dan malaikat Allah akan memintakan ampunan bagi mereka. 168 167 ~71~ . Allah dan malaikatNya bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur.” 168 Kedua. seorang Muslim hendaknya tidak menyia-nyiakan pahala besar yang berasal dari Rabb Yang Maha Pengasih. Adapun makan sahur yang paling utama adalah buah korma.

beliau bersabda: 170 HR. beliau bersabda: “Pembeda antara puasa kami dan Ahlul Kitab adalah makan sahur. Sehingga Zaid pun memakai ukuran lamanya baca mushaf sebagai isyarat dari beliau ra bahwa waktu itu adalah waktu ibadah dan amalan mereka membaca dan mentadhabur al-Qur’an. hal. kita diperbolehkan makan. Abu Ya’la 3/438.” Sekian dengan sedikit perubahan. “kira-kira 50 ayat membaca al-Qur’an. minum. al-Bazzar 1/465 dari jalan Syuraik dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir. beliau juga bersabda: “Makan sahurlah kalian karena dalam sahur ada barakah. 171 HR. Dalam sebuah riwayat dituturkan. dan ketika selesai sahur Nabi Saw bangkit untuk shalat subuh. selama belum ada kejelasan.” Di dalam hadits lain. jima’ selama dalam keadaan ragu. dan jima’. Sedangkan jarak (selang waktu) antara sahur dan masuknya shalat Shubuh kira-kira sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk membaca lima puluh ayat di Kitabullah. 4. jld. kelupaan serta membolehkan makan. Bukhâri 4/118 dan Muslim 1097.” 171 Dalam riwayat lain. sehingga ia boleh makan. 172 HR.” 170 Ketahuilah wahai hamba Allah. 238: “Di antara kebiasaan Arab mengukur waktu dengan amalan mereka. Hukum Makan Sahur Rasulullah Saw telah memerintahkan kaum Muslim untuk makan sahur. Pasalnya. Oleh karena itu. sedangkan orang yang masih ragu belum mendapat kejelasan.” 172 Beliau juga menjelaskan betapa tingginya nilai sahur bagi ummatnya. selama menyembelih onta. Nabi Saw dan Zaid bin Tsabit ra melakukan sahur. apakah fajar telah terbit atau belum. minum. Fawaqa naqah (waktu antara dua perasan). Bukhâri 4/120 dan Muslim 1095 dari Anas. Ahmad 3/367. “Berapa lama jarak antara adzan dan sahur?” Zaid menjawab. Di samping itu Allah serta RasulNya telah menerangkan batasan waktu puasa hingga jelas benar. Anas ra meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit ra: “Kami makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian beliau sholat. ~72~ . minum dan jima’. (misal): kira-kira selama memeras kambing. bahwasanya beliau bersabda: “Barangsiapa yang mau berpuasa hendaklah sahur dengan sesuatu. Allah SWT memaafkan kesalahan.” Aku tanyakan (kata Anas). Ibn Abi Syaibah 3/8. Nabi Saw melarang meninggalkannya. Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni berkata dalam Fath al-Bârî. bahwa waktunya telah masuk Shubuh.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Mengakhirkan Sahur Disunnahkan mengakhirkan sahur sesaat sebelum fajar. Sesunguhnya kejelasan adalah keyakinan yang tidak ada keraguan lagi.

147.” 176 Dan berdasarkan hadits Ibn ‘Abbas ra: “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fithri. berarti zakat tidak mencakup hak yang sifatnya sunnah atau tathawwu’.884 padanya ada ‘an-anah Qatadah. 175 Dengan perkataan “haqqun muqaddarun” (hak yang telah ditentukan besarnya). Dengan perkataan yajibu (yang wajib [dikeluarkan]).” 177 Sebagian Ahlul Ilmi menyatakan bahwa zakat fithri telah dihapus (mansukh) oleh hadits Qais bin Sa’ad bin Ubadah.” 173 Rasulullah Saw bersabda: “Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Terdapat hadits-hadits shahih mengenai zakat fithrah yang hukumnya wajib. hal. onta. Adapun menurut pengertian syara’. ia berkata: “Rasulullah Saw memerintahkan kami dengan shadaqah fithri sebelum diturunkannya (kewajiban) zakat dan tatkala diturunkannya (kewajiban) zakat beliau tidak memerintahkan kami dan tidak pula melarang kami. Sebagaimana menguatan yang lain.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Sahur adalah makanan yang barakah. janganlah kalian tinggalkan walaupun hanya meminum seteguk air karena Allah dan MalaikatNya memberi sahalawat kepada orang-orang yang sahur. misalnya hibah. didukung oleh hadits Abdullah bin Amr di Ibn Hibban no. 173 ~73~ . dan tambahannya pada Muslim. tetapi kami mengerjakan (mengeluarkan zakat fithri). domba. 175 Syaikh Abdul Qadim Zallum. perak. berarti zakat tidak mencakup hak-hak —berupa pemberian harta— yang besarnya tidak ditentukan. seperti shadaqah tathawwu’ (sedekah sunnah). dan wakaf. Abu Ya’la 3340 dari Anas. melainkan hanya harta-harta tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash syara’ yang khusus. zakat adalah haqqun muqaddarun yajibu fi amwalin mu’ayyanah (hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu). Sedangkan ungkapan fi amwâlin mu’ayyanah (pada harta-harta tertentu) berarti zakat tidak mencakup segala macam harta secara umum. 176 HR. Dan hadits sebelumnya sebagai syahid. ada kelemahan. seperti emas. Abû Dâwud 1622 dan an-Nasâ’i 5/50. Dari Ibn Umar ra: “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fithri (pada bulan Ramadhan kepada manusia).” 174 Zakat Fithrah Zakat menurut bahasa artinya adalah an-namâ’ (berkembang) atau at tath-hîr (pensucian). padanya ada al-Hasan ber-‘an’anah. dan sebagainya. 3/44 dari tiga jalan dari Abu Said al-Khudri. 177 HR. hadiah.” Berikut ini adalah beberapa pandangan para fuqaha yang mu’tabar dalam masalah ini: HR. Bukhâri 3/291 dan Muslim 984. Hadits hasan. wasiat. al-Amwal fi ad-Daulah al-Khilafah. Ibn Abi Syaibah 2/8 dan Ahmad 3/12. 174 HR.

kemudian dikeluarkan dalam bentuk beras. maka dibolehkan mengeluarkan zakat fithrah dengan sejenis bahan makanan yang layak.25 kg gandum. Pendapat ini terdapat di dalam kitab Mughni al-Muhtaj.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Pertama.176 gram gandum. beras… Pendapat ini terdapat di dalam kitab al-Mughni. jika tidak dijumpai salah satu jenis dari beberapa jenis benda-benda tersebut. Pendapat mereka ini terdapat di dalam kitab Tuhfatu al-Fuqaha. berupa biji-bijian jagung/shorgum. Aqith atau keju adalah sari pati susu yang dimasak. buah-buahan. madzhab Imam Hambali membolehkan mengeluarkan zakat fithri hanya dari benda-benda yang telah disebutkan (di dalam hadits). Imam Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat fithri dari benda-benda yang telah disebutkan di dalam berbagai hadits. kemudian dikeluarkan dalam bentuk uang. Contohnya beras dan biji adas. Banyaknya beras diukur setara dengan takaran satu sha’ kurma. yaitu dari hasil pertanian. kemudian dibiarkan hingga kering. Beliau tidak membolehkan selain dari benda-benda tersebut. atau lebih detail lagi setara dengan 2. Kedua. 178 HR. Keempat. kemudian dibiarkan hingga kering. ~74~ . Boleh juga mengeluarkan zakat fithri dengan benda-benda lain selain benda-benda tersebut diatas. boleh mengeluarkan zakat fithrah dengan benda-benda tersebut diatas. kacang-kacangan dan lain-lain. Dengan ukuran (takaran) yang telah dijelaskan di dalam berbagai hadits. seluruhnya tidak membolehkan zakat fithri dikeluarkan dalam bentuk nilai tertentu dari mata uang. Aku tetap melakukan hal itu (dengan mengeluarkan benda-benda tersebut) sebagaimana aku telah mengeluarkannya selama ini. Satu sha’ gandum setara dengan 2. kecuali pendapat Imam Abu Hanifah. Dan yang paling utama adalah apa yang biasa menjadi makanan penduduk negerinya atau apa yang biasa menjadi makanannya. Namun demikian. madzhab Imam Syafi’i membolehkan untuk mengeluarkan zakat fithri dari jenis apa yang bisa dizakatkan. Misalnya beras dan biji adas. Ketiga. Aqith atau keju adalah sari pati susu yang dimasak. Sha’ adalah takaran.” 178 Walhasil. atau satu sha’ dari gandum. atau satu sha’ dari kismis. Atau juga dalam bentuk uang (nuqud) yang nilainya setara dengan nilai (harga) satu sha’ kurma. Di kalangan para mujtahid yang disebutkan di atas. Contohnya adalah hadits dari Abi Sa’id al-Khudri yang berkata: “Kami telah mengeluarkan zakat fithri pada saat Rasulullah (masih) berada di tengah-tengah kami satu sha’ dari makanan. Bukhâri dan Muslim dengan lafadz berdasarkan riwayat Muslim. Pendapatnya ini terdapat di dalam kitab Balighatu as-Salik. atau satu sha’ dari kurma. Berat isi timbangannya berbeda-beda tergantung biji apa yang memenuhi volumenya. atau satu sha’ aqith. yaitu ukuran volume tertentu. madzhab Imam Malik membolehkan apa yang jadi bahan makanan penduduk negeri sebagaimana yang disebutkan (dalam hadits) tadi atau yang biasa dimakan oleh masyarakat.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Waktu Mengeluarkan Zakat Fithrah
Zakat fithrah harus dikeluarkan sebelum sholat Ied. Boleh juga zakat fithri dikeluarkan satu atau dua hari sebelum Ied, dan disalurkan kepada fakir miskin. Zakat fithri dapat di serahkan secara langsung, demi menenteramkan diri kita, kepada orang-orang yang berhak (yaitu fakir miskin), juga boleh mewakilkannya kepada seseorang —yang anda percayai— untuk menyerahkannya kepada orangorang yang berhak.

Kriteria Miskin yang Berhak Mendapatkan Zakat
Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria miskin. Sebagian ulama menyatakan bahwa miskin itu lebih berat dibandingkan dengan faqir, ini adalah pendapat dari ulama Baghdad, dan Imam Malik. Ada juga yang menyatakan faqir itu lebih berat dibandingkan miskin. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi’i dalam sebuah qaulnya. Namun ada sebagian ulama yang menyamakan istilah ini. Ini adalah pendapat Ibn al-Qasim. 179 Namun pendapat yang lebih tepat adalah, faqir itu lebih berat daripada miskin. Sebab Allah SWT telah menyatakan faqir lebih dahulu dibandingkan miskin. Berarti faqir itu lebih berat dibandingkan miskin. 180 Oleh karena itu faqir didefinisikan orang yang tidak memiliki apa-apa (untuk memenuhi kebutuhannya), atau memilikii sesuatu akan tetapi tidak sampai 1/2 dari nishab. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta 1/2 nishab atau lebih akan tetapi tidak sampai sempurna senishab. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa yang disebut kaya adalah orang memiliki harta sebanyak senishab. Ini di dasarkan pada sabda Rasulullah Saw kepada Mu’adz ra, “Maka kabarkanlah kepada mereka bahwa allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.” Mahasiswa ataupun pelajar yang mendapatkan bantuan berupa harta (uang) dari orang tuanya, akan tetapi, selama harta itu belum mencukupi kebutuhannya, atau belum sampai senishab maka dirinya termasuk orang yang miskin (lihat batasan di atasnya). Ukuran untuk menetapkan layak atau tidaknya seseorang menerima zakat, atau miskin, bukan diukur dengan “ia didonasi atau tidak oleh orang tuanya.” Orang tua wajib menafkahi anak perempuannya sampai anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang lain. Sebab, kewajiban untuk memberi nafkah adalah tanggungjawab pihak laki-laki (bapak, atau kerabat laki-laki yang dekat). Alasan lain adalah, hukum bekerja hanya wajib bagi laki-laki yang memiliki kemampuan. Sedangkan bekerja bagi perempuan hukumnya mubah. 181 Walhasil, anak perempuan nafkahnya ditanggung oleh orang tua laki-laki. Jika orang tua tidak mampu, maka kerabatnya yang akan menanggung. Jika kerabatnya tidak mampu maka negara. Jika negara tidak mampu maka seluruh kaum muslim wajib untuk membantu nafkahnya. Ini dengan catatan jika wanita itu belum menikah. Jika ia sudah menikah maka kewajiban memberi nafkah jatuh kepada pihak suami.

179 180

Lihat Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, bab Zakat. Al-Sa’di, Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Manan, jld. 3, hal. 252. 181 Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah Dustur, bab Nidzam al-Iqtishâd, pada pasal, persoalan ekonomi.

~75~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Nafkah kepada laki-laki hanya diberikan orang tua, hingga dirinya akil baligh. Jika ia sudah mencapai akil baligh maka orang tua tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak laki-lakinya. Kecuali dalam kondisi anak laki-laki itu tidak mampu bekerja, karena cacat, atau dirinya sudah bekerja akan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Gharim (orang berhutang yang tidak mampu bayar) ada dua model: Pertama, Gharim karena mendamaikan dua orang yang bersengketa dengan hartanya.Ini diakibatnya karena, segitu sibuknya ia mengurusi dua orang yang bersengketa itu, sampai akhirnya ia berhutang. Namun, ia tidak mampu membayar hutangnya. Gharim semacam ini lebih berhak untuk mendapat zakat. Kedua, gharim karena dirinya sendiri. Ia berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Ia akan diberi zakat sebatas utangnya. 182 Menurut fuqaha’, Ibn Sabil adalah orang yang bepergian jauh dalam urusan ketaatan (bukan dalam urusan maksiyat), kemudian ia kehabisan bekal dan tidak memperoleh nafkah hidup. 183 Ada juga sebagian besar fuqaha’ yang berpendapat bahwa orang yang sedang menuntut ilmu kemudian ia kehabisan bekal, maka orang semacam ini berhak mendapatkan zakat. Sebab, menurut mereka menuntut ilmu termasuk aktivitas di jalan allah (fî sabilillah). Dan ini telah ditetapkan dalam surat at-Taubah [9]: 60. 184

182 183

Al-Sa’di, Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Manan, jld. 3, hal. 253. Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid. 184 Al-Sa’di, Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Manan, jld. 3, hal. 253.

~76~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

BAB VIII - MENGGAPAI TAQWA DENGAN PUASA
Tujuan puasa Ramadhan adalah membentuk individu-individu yang selalu bertaqwa kepada Allah SWT. Allah SWT telah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” (Qs. al-Baqarah [2]: 183). Seorang mufassir ternama, Imam Ibn al-‘Arabi, menjelaskan makna firman Allah SWT, “la’allakum tattaqûn” sebagai berikut, “Dalam menafsirkan frasa ini, para ulama Tafsîr terbagi menjadi tiga pendapat. Pertama, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan la’allakum tattaqûn adalah la’allakum tattaqûn mâ hurrima ‘alaikum fi’luhu (agar kalian terjaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan kepada kalian). Kedua, ada yang berpendapat bahwa, la’allakum tattaqûn bermakna la’allakum tudl’ifûn fa tattaqûn (agar kalian menjadi lemah, sehingga kalian menjadi bertaqwa). Sebab, ketika seseorang itu sedikit makannya maka syahwatnya juga akan lemah, ketika syahwatnya melemah maka makshiyyatnya juga akan sedikit. Ketiga, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah SWT la’allakum tattaqûn, adalah la’allakum tattaqûn ma fa’ala man kâna qablakum (agar kalian terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian [Yahudi dan Nashrani]).” 185 Makna pertama; terminal akhir dari ibadah puasa adalah agar kita mampu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah SWT. Atas dasar itu, puasa harus mampu membentuk karakter untuk selalu membenci dan menjauhi perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan. Sayangnya, betapa banyak kaum muslim yang sudah melaksanakan ibadah puasa puluhan tahun lamanya, akan tetapi ia tidak pernah bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Benar, setiap tahun mereka menjalankan ibadah puasa, namun setiap tahun pula mereka gemar berbuat maksiyat, mendzalimi orang lain, memakan riba dan memangsa hak-hak orang lemah. Puasa yang mereka kerjakan tidak memberikan bekas dan pengaruh apapun, kecuali sekedar haus dan dahaga. Bahkan, betapa banyak para penguasa yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seremonial untuk menyambut bulan Ramadhan. Mereka juga terlihat serius dan komitmen tatkala menjalankan ibadah puasa. Mereka juga rela bangun di pagi buta untuk mendapatkan berkah makan sahur. Di siang harinya, mereka juga sangat serius dalam menjaga kesempurnaan pahala puasanya dan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Mereka juga sangat disiplin dalam menetapkan waktu berbuka di sore harinya. Mereka selalu memantau sang waktu detik per detik. Mereka sangat takut berbuka tidak pada waktunya. Di malam harinya mereka juga terlihat bangun untuk menjalankan qiyâm al-lail. Namun, keseriusan dan komitmen mereka terlihat hanya ketika menjalankan ibadah puasa belaka. Ibadah-ibadah lainnya, seperti menerapkan hukum-hukum Allah SWT, tidak memberikan loyalitas kepada orang kafir, serta mengganti hukum-hukum kufur tidak dijalankan dengan serius dan komitmen, layaknya ketika mereka menjalankan ibadah puasa. Mereka terus menelantarkan hukumhukum Allah SWT, memberikan loyalitas kepada kaum kafir, bahkan berusaha memerangi para pengemban dakwah yang ikhlash berjuang untuk menegakkan kalimat Allah SWT.
185

Ibn al-‘Arabi, Ahkâm al-Qur’an, jld 1, hal. 108.

~77~

Semakin lama kita semakin menjadi orang yang lemah dan lembut. Kita semakin membenci aturan-aturan kufur. sabar. Dengan kata lain. syahwat (nafsu negatif) harusnya bisa dilemahkan sedangkan keinginan-keinginan baik semakin ditingkatkan. antekantek orang kafir. kelak kalian akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. serta penguasa-penguasa yang enggan dan menelantarkan penerapan syari’at Islam. Sebab. Kita semakin mencintai dan hanya memberikan loyalitas kepada kaum mukmin. adat-istiadat dan peradaban kaum kafir yang bertentangan dengan Islam. hingga akhirnya kita memiliki muyul (kecenderungan) yang baik. puasa yang sudah puluhan tahun kita kerjakan ini belum mampu mengubah akhlaq kita. lalu mengapa untuk ibadah-ibadah yang lain ia tidak bisa seserius dan sedisiplin seperti tatkala mengerjakan puasa? Makna kedua. Rasulullah Saw pernah mengingatkan kepada kita semua dengan sabdanya: “Sungguh. Sungguh jika syahwat kita sudah lemah —sebagaimana lemahnya fisik kita—. Dengan puasa. Perbuatan mereka yang suka mengganti-ganti dan mengubah-mengubah aturan-aturan Allah telah memurukkan mereka ke tempat yang sangat hina. Di sisi yang lain. puasa harusnya tidak hanya menjadikan diri kita lemah secara fisik. Semakin lama kita berpuasa. Kaum mukmin harusnya memahami. Lebih jauh dari itu. Kebencian ini kita refleksikan dengan cara berjuang dan mengingatkan para penguasa dengan cara yang ihsan. hingga jika mereka masuk ke lubang biawak kalian akan mengikuti ~78~ . seorang mukmin akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi mereka. pemaaf. hal itu merupakan substansi dasar dari la’allakum tattaqûn. menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda. disiplin waktunya. harusnya syahwat kita semakin lemah. Makna ketiga. puasa merupakan wahana untuk melahirkan kaum mukmin yang bisa menghindarkannya dari upaya-upaya meniru-niru pemikiran. lantas mengapa kita tidak bisa meninggalkan larangan-larangan Allah yang lainnya? Jika dalam melakukan puasa ia bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jika kita masih memuja hawa nafsu dan melemahkan tuntunan agama yang baik. Jika kita mampu menghindarkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. bahwa kaum kafir —Yahudi dan Nashrani— adalah sumber keburukan dan kekejian. Kecenderungan hanya ingin berbuat baik. Puasa tidak ditujukan untuk melemahkan fisik kita. Atas dasar itu. apakah mereka sudah mendapatkan hakekat dan tujuan dari puasa? Ataukah. akan tetapi melemahkan syahwat kita yang buruk. semakin lama kita berpuasa kita semakin rindu dan cinta kepada terwujudnya penerapan syari’at Islam secara menyeluruh di muka bumi ini. keimanan dan hati kita semakin jernih dan cemerlang. memenuhi sunnah-sunnah dan keutamaannya. maka setelah mengerjakan puasa kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki pola sikap (nafsiyyah) yang tangguh dan kuat. menjadi akhlaq yang lebih baik. sungguh puasa kita belum mendapatkan hasil yang optimum.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kita bisa bertanya. mereka hanya mendapatkan lapar dan haus belaka? Puasa harusnya menjadikan mereka mampu menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. puasa juga harus mampu melemahkan syahwat kita. sehasta demi sehasta. dan beribadah kepada RabbNya dengan penuh keikhlasan dan ketawadlu’an. Puasa harusnya semakin membersihkan qalbu kita untuk selalu bersemangat dalam ibadah dan lemah dalam bermaksiyat.

” 186 Betapa ironisnya. 5/218. puasa merupakan cambuk bagi kita agar kita meninggalkan aturan-aturan kufur yang lahir dari peradaban kapitalisme dan sosialisme dan kembali kepada syari’at Islam. mereka menerapkan aturan-aturan Yahudi dan Nashrani di tengah-tengah ummatnya. “Siapa lagi kalau bukan mereka. 186 Al-Mustadrak 1/29. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal.” Para shahabat bertanya. betapa banyak para penguasa muslim yang telah mengerjakan puasa (mungkin) puluhan tahun lamanya. dan ibadah-ibadah di bulan yang lain akan bermakna dan semakin optimal. Bagi seorang muslim. Puasa yang telah mereka lakukan puluhan tahun tidak memberikan bekas apapun. Sungguh. Bahkan. puasa mereka wahana yang bisa mengantarkan kita menjadi mukmin yang berakhlaqul karimah. tentu ibadah puasa kita di bulan Ramadhan. Tidak jarang diantara mereka bahkan bahumembahu dengan pasukan kafir untuk memerangi kaum muslim. Sungguh. puasa mereka tidak memperoleh apapun kecuali sekedar lapar dan dahaga.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mereka. Mereka tetap membenci kaum muslim dan syari’at Islam. namun perangai mereka tetap saja meniru-niru orang Yahudi dan Nashrani. “Apakah mereka itu adalah orang Yahudi dan Nashrani?” Rasulullah Saw menjawab. 4/455. Lebih dari itu. Seluruh tipu daya dan makar mereka kerahkan untuk menghambat para pengemban dakwah yang ingin menegakkan kalimat Allah SWT. bahkan bermuwalah dengan orang-orang kafir. Selain itu. Puasa yang selama ini kita lakukan harus mampu menjadikan diri kita hanya ridha untuk diatur hanya dengan aturan-aturan Allah SWT. bukan dengan aturan-aturan produk Yahudi dan Nashrani. jika tiga hal ini telah kita pahami bersama. ibadah puasa merupakan wahana pembinaan agar kita semakin serius dan disiplin dalam mengerjakan seluruh perintah Allah SWT. ~79~ . Mereka menjadi penjaga aturan-aturan kufur dan penabuh genderang peperangan melawan syari’at Islam dan para pengembannya.

banyak orang berlomba-lomba untuk beribadah dan melakukan perbuatan baik.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB IX . fenomena ini hanya ada di bulan Ramadhan saja. bahkan di kalangan para pejabat dan selebritis pun menampakkan hal yang sama. suasana kebaikan. forum-forum kajian keislaman. terutama televisi. kembali suci? Pasca Ramadhan mestinya ketakwaan seorang Muslim akan semakin bertambah. bulan Ramadhan tidak berimplikasi pada peningkatan ketakwaan maupun ketundukkan terhadap syari’at Allah pada diri seorang Muslim dan masyarakat umum di bulan-bulan yang lain. Selama bulan Ramadhan kita sanggup menjalankan ketaatan kepada Allah sedemikian rupa. apa pengaruh bulan Ramadhan bagi kita? Bukankah kalau bulan Ramadhan kita jadikan sebagai momentum untuk mensucikan diri. tidak takut kepada murka dan adzab Allah. Namun sayang. orang zalim pun mengurangi intensitas kezalimannya. dan perasaan yang peka terhadap ajaran-ajaran Islam. tampaknya ada kekeliruan dalam memahami tazkiyatu an-nafs. kembali bergelimang dengan dosa. dan kezaliman. bahwa bulan Ramadhan merupakan momentum yang tepat untuk mensucikan diri (tazkiyatu an-nafs). Mesjid-mesjid. Kalau begitu. dan kekeliruan ini telah berimplikasi pada anggapan-anggapan berikut ini: Pertama. menayangkan acara-acara yang bernuansa bulan Ramadhan. al-Baqarah [2]: 183).” (Qs. Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. bulan Ramadhan mampu mengubah persepsi dan perilaku seorang muslim sedemikian rupa. Bulan berikutnya. mengurangi tayangan-tayangan yang menjurus pada pornografi dan kekerasan. ketika Ramadhan telah usai. dan sanggup dengan sedemikian rupa pula meninggalkan segala kemaksiatan. dan sejenisnya penuh sesak dipadati oleh kaum Muslim. sehingga di bulan ini mampu tercipta atmosfir keimanan. ketaatan kepada Allah pun surut dan berpaling menuju ketaatan kepada thagut (na’udzubillah). pensucian diri hanya pada bulan Ramadhan. tidak takut mendemonstrasikan kefasikan. banyak orang kembali melakukan kemaksiyatan dan kedzaliman. pasca Ramadhan. Kekeliruan Memahami Tazkiyatu an-Nafs Ketika Ramadhan datang. Fenomena tersebut senantiasa berulang dan berulang terus setiap tahun. Akibatnya. Ketaqwaan yang lahir dari ketundukan kita pada perintah Allah dan penghindaran diri kita dari perkara yang diharamkan Allah SWT. Secara umum. majelis taklim. Fenomena seperti ini tidak hanya kita temukan di lingkungan masyarakat secara umum. Sayangnya. Kaum Muslim menyadari. kemunafikan. orang munafik menjadi enggan mempertontonkan kemunafikannya. Orang fasik menjadi malu menampakkan kefasikannya. Media massa pun tidak ketinggalan. Ramadhan sebagai bulan mensucikan diri (tazkiyatu an-nafs) hampir kehilangan maknanya. Namun pasca Ramadhan kesanggupan tersebut seakan menguap. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Orang shaleh makin bersemangat menambah amal baiknya daripada bulan-bulan lainnya. Sebab. maka pasca Ramadhan mestinya kita bagaikan terlahir kembali. ~80~ .RAMADHAN: BULAN MENSUCIKAN DIRI Pada dasarnya.

setelah mengemukakan pandangan berbagai kalangan tentang nafsu. Pangkal Kekeliruan dan Pelurusannya Pengaruh Filsafat Secara umum telah ada kekeliruan dalam memahami an-nafsu. pensucian diri dilakukan dengan ketakwaan yang bersifat individual dan mengabaikan ketakwaan yang total. Menurut istilah. sehingga berimplikasi besar pula pada kekeliruan upaya penanganan an-nafsu. dan jasmani yang berpotensi buruk. Menurut Said Hawwa yang disyarah dari kitab Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn karya Imam al-Ghazali. mensucikan. Termasuk dalam memahami an-nafsu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kedua. Makna Tazkiyatu an-Nafs Tazkiyatu an-Nafs secara bahasa terdiri dari dua kata. dan yang semisalnya. dan diri seseorang. yang semuanya terkategori dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan diri kita sendiri. Sehingga kalau ingin menghilangkan sifat-sifat ~81~ . misalnya memperbanyak ibadah ritual. banyak berdzikir. Kata tazkiyah berasal dari pecahan kata: zakka–yazukku–tazkiyah. Sebaliknya manakala yang dominan jasmaninya. Sedangkan Ibn Qayyim. batasan nafsu selalu dikaitkan dengan ruh dan jasad. tazkiyatu an-nafs adalah membersihkan jiwa dari kemusyrikan dan cabang-cabangnya. Pemahaman filsafat tadi banyak mempengaruhi kaum Muslim. Manakala ruh itu dominan dalam diri seseorang. Sehingga “wajar”lah upaya pensucian diri ini baru mengarah pada perbaikan diri sendiri saja. Sebab. pendidikan. manusia menjadi buruk sifatnya. Sehingga pensucian diri ini baru berimplikasi pada perbaikan individu (dan ini pun hanya di bulan Ramadhan saja) dan tidak berimplikasi pada terjadinya perubahan mendasar di masyarakat secara keseluruhan. dengan miningkatkan ketakwaan yang bersifat individual. seperti politik. dan menjadikan nama-nama Allah yang baik sebagai akhlaknya. hati. tidak menggunjingkan orang. di samping ubudiyah yang sempurna kepada Allah SWT dengan membebaskan diri dari pengakuan rububiyah. Menurut mereka ruh adalah bagian dari Tuhan. merealisasikan kesuciannya dengan tauhid dan cabangcabangnya. dia adalah kekuatan syahwat yang merupakan sumber sifat-sifat tercela. ekonomi. dan lain-lain tetap diabaikan. yang berarti membayar. Satu kesalahan besar yang dilakukan oleh filsafat Barat dan Yunani selama beabad-abad adalah uraian mereka bahwa manusia terdiri dari ruh dan jasmani. keduanya merupakan unsur pembentuk manusia. An-Nafs. baca al-Qur’an. Sedangkan untuk hukum-hukum kemasyarakatan. bentuk pluralnya al-anfus atau an-nufus. dan berpengaruh besar pada cara pandang mereka terhadap pemahaman Islam. sholat tarawih. misalnya pada upaya tazkiyatu an-nafs. misalnya dengan melaparkan diri (puasa). menurut Ibn al-Arabi. tidak berbohong. melatih kesabaran. an-nafsu berkaitan dengan jasmani. yang berarti jiwa. Tazkiyatu an-Nafs sendiri secara istilah adalah mensucikan jiwa (diri) kita dengan Islam. berkesimpulan bahwa nafsu merupakan sumber pengetahuan akal. Berangkat dari pemahaman filsafat bahwa manusia terdiri dari ruh yang membawa potensi baik. Aktivitas tazkiyatu an-nafs dianggap sebagai aktivitas jiwa yang menenangkan hati. Sehingga untuk menjadi baik maka aspek ruh harus ditingkatkan dan meminimalisir aspek jasmani. yaitu Tazkiyah dan an-Nafs. dia akan menjadi manusia yang baik karena mendekati sifat-sifat ketuhanan.

dan jika belum dapat terwujud maka akan berusaha keras mewujudkannya. Sebab. sehingga kita telah terlatih untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan keterikatan terhadap hukum syara. baik besar maupun. kita meningkatkan ketakwaan kita. hubungan dengan diri sendiri. dan salah satu caranya adalah dengan membuat lapar jasmani (berpuasa). seperti ekonomi. maka pasca Ramadhan pun demikian.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam tercela pada diri seorang manusia. yakni dengan cara menegakkan syari’at Allah. agar aspek ruh menguat. akan tetapi bisa terjadi kapan saja. dan meyakini bahwa Allah SWT akan memberikan pahala dan siksa atas seluruh perbuatan. dan politik. artinya dia mengaitkan nafsu ini dengan kesadaran hubungannya dengan Allah. tetapi juga yang terkait dengan hubungan kemasyarakatan. sosial. maka an-nafsu ini harus dihilangkan pula. dan mengurangi hubungan seksual. tetapi merupakan sifat dari luar yang diinginkan manusia agar bisa mempengaruhi perbuatannya. Allah SWT berfirman: “Demi jiwa (nafsu) serta penyempurnaan (ciptaan)-Nya. dan bahkan harus diadakan setiap saat. Nafsu adalah fitrah manusia yang bersifat netral. Dan ini terjadi bukan hanya pada saat pengaruh jasmani pada diri manusia tersebut melemah. dan janganlah kamu mengikuti pemimpinpemimpin selain-Nya. yaitu dengan mengeliminir sisi jasmani pada dirinya. pendidikan. al-A’râf [7]: 3). ia menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab dirinya sebagai seorang muslim yang harus senantiasa menghadirkan ruh (kesadaran hubungan dengan Allah) pada seluruh aspek kehidupannya. Sebab. Ruh ini hanya bisa terwujud manakala manusia menyetir perbuatannya dengan aturan dari Allah SWT. Ketika berada di bulan Ramadhan. akan dijalankan juga sesuai syari’at Islam.” (Qs. maka pada hakikatnya nafsunya bahkan seluruh perbuatannya. Padahal ruh (bukan ruh sebagai sirul hayah) dalam pembahasan ini bukanlah bagian yang ada dalam diri manusia. Allah SWT berfirman: “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. ia tidak hanya mencukupkan diri dengan beribadah dan beramal sebatas individual dan ritual saja. Sehingga. asy-Syams [91]: 7-10). karena ruh adalah kesadaran hubungan manusia dengan Allah. Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. bahkan akan lebih meningkat lagi. setiap saat. dengan mengurangi makan dan minum. akan selalu berada dalam daerah hukum Allah SWT. setiap perbuatan baik yang terkait hubungan dengan Allah. demikian pula sebaliknya. baik di bulan Ramadhan maupun pasca Ramadhan. bahkan sepanjang hidupnya. ~82~ .” (Qs. Akibatnya. yaitu dengan melemahkan pengaruh jasmani. Ia akan menjadi baik apabila dia berupaya menghadirkan ruh di dalamnya. dan hubungan dengan manusia lain akan selalu diikatkan dengan syari’at Allah dan RasulNya. An-Nafs sendiri bukanlah kekuatan syahwat yang merupakan sumber sifat-sifat tercela. Sehingga mereka menganggap bahwa bulan Ramadhan adalah ajang meningkatkan sisi ruh agar sisi baiknya menguat. Semua itu senantiasa dilakukan. kita telah digembleng selama 1 bulan penuh. Oleh karena itu bagi orang yang memiliki ruh dalam arti kesadaran hubungannya dengan Allah. Artinya nafsu itu sendiri pada dasarnya fitrah yang bisa baik dan buruk atau taat dan maksiat.

Saat ini sekularisme di dunia Islam bukanlah menjadi sesuatu yang asing lagi. Abu Hurairah ra menuturkan. kelahiran sekularisme merupakan bagian dari sejarah feodalisme dan dominasi gereja pada abad pertengahan di Eropa. bukan hanya untuk aktivitas individual dan ritual saja. Sebab isi qalbu akan dihisab oleh Allah. dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka (dengan meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. termasuk di dunia Islam. Pemahaman yang Sempit Terhadap Dalil Kekeliruan memahami tazkiyatu an-nafs kemungkinan juga disebabkan karena pemahaman yang sempit terhadap dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan tazkiyatu an-nafs. Sekalipun ketika hal itu telah menjadikan dirinya sulit mendapatkan ketenangan dan ketentraman. namun dalam perkembangannya telah menyebar di seluruh belahan dunia. apa lagi untuk melakukan upaya perubahan secara utuh. ketika kehidupan telah dikepung dengan krisis multidimensional. budaya hedonistik. Allah SWT memerintahkan setiap Muslim untuk membersihkan qalbunya. kebanyakan orang hanya berusaha memperbaiki dirinya sendiri secara individual untuk lebih mendekatkan diri pada Ilahi. termasuk hubungan antar manusia dalam masyarakat dan negara. namun dalam perkembangannya pula semangat sekularisme tumbuh dan berbiak ke segala lini kehidupan. sikap sosial egoistik dan individualistik. namun dia merasa cukup dengan hanya mencari kedamaian hati untuk dirinya sendiri saja. Sesungguhnya. Akibatnya umat sudah tidak menyadarinya lagi. dan kisaran aktivitas individual dan ritual saja.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Pengaruh Ide Sekularisme Meskipun dalam konteks historis. Agama masih direduksi sedemikian rupa hingga tinggal di relung-relung individu. Perkembangan sekularisme sudah seperti gurita yang telah menyebar dan membelit kemana-mana. Allah telah memerintahkan kita untuk terikat kepada hukum syara’. Lebih dari itu. alMâ’idah [5] :48). akan tetapi juga untuk seluruh aspek kehidupan. Akibatnya. perilaku politik yang oportunistik. akan tetapi. Hampir tidak ada sisi kehidupan umat ini yang terlepas dari cengkeramannya. ia tidak merasa perlu untuk memikirkan kondisi masyarakat yang ada.” (Qs. dan paradigma pendidikan yang materialistik. tidak merasa perlu untuk memikirkan orang lain di luar dirinya. tatanan ekonomi kapitalistik. Inti dari paham sekularisme adalah pemisahan agama dari kehidupan. maka cara pandang terhadap solusi permasalahannya bukan diarahkan untuk menjadikan agama Islam sebagai way of life di seluruh aspek kehidupan. Semua kondisi buruk yang mengepungnya dianggap sebagai suatu “dinamika” kehidupan yang sudah tidak dapat ditawar lagi. Padahal. Rasulullah Saw bersabda: ~83~ . menjadikan hatinya sangat kering dan gersang. Allah SWT berfirman: “Hukumlah diantara mereka dengan apa saja yang Allah turunkan. Agama tidak boleh berperanan aktif dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Awalnya sekularisme hanya berbicara tentang hubungan antara agama dan negara.

Kedua. tempat perasaan terguncang (Qs.” Dari nash di atas. dan sebagainya) sebagai cerminan ketakwaan seseorang. qalbu bermakna akal (pemahaman) yang mesti digunakan untuk memahami ayatayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. politik. baik tidaknya seseorang bergantung pada baik dan tidak qalbunya. al-Anfâl [6]: 3). telah bersabda Rasulullah Saw: “Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah. al-Qur’an sendiri menggunakan istilah qalbu dengan makna yang beranekaragam dan tidak keluar dari cakupan makna bahasa tersebut.” [HR. Allah SWT berfirman: “Mereka mempunyai qalbu (qulub) tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. makna qalbu berkaitan dengan akal.Muslim]. Hanya saja. disertai dengan ilmu dan penerapan hukum-hukum Allah secara menyeluruh (diri pribadi. Jelaslah. dan pemikiran. Qalbu sering diartikan sebagai hati atau jiwa. antara lain: Pertama. al-Mujâdilah [58]: 22). ekonomi. dan arahannya sangat individual. akan diampuni dosa-dosanya terdahulu.” ~84~ . bahwa makna qalbu mencakup akal pikiran dan perasaan. qalbu bermakna tempat perasaan. pemahaman. negara.” (Qs.” (Qs. namun haruslah diawali dengan keimanan yang shahih lewat proses berfikir yang jernih. al-Hadîd [57]: 16). bahwa seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa membersihkan qalbunya. Dan hal ini tidak cukup dengan hanya melalui dzikir dan ibadah ritual saja. Diantara arti penting qalbu sebagai tempat perasaan: qalbu sebagai tempat iman dan takwa: “Mereka itulah yang dituliskan di dalam qalbu mereka iman. Misalnya: tempat kekhusyuan (Qs. jelas.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian dan tidak pula rupa kalian. maka baiklah seluruh jasadnya. Makna qalbu berdasarkan al-Qur’an. ada kesalahpahaman dalam memberikan makna terhadap qalbu ini. Di dalam hadits lain juga dituturkan: “Dalam diri manusia ada qalbu. Padahal. al-A’râf [7]: 179). Sehingga jelas kelirulah anggapan bahwa pembersihan qalbu ataupun pensucian diri cukup dilakukan pada bulan Ramadhan saja. bila qalbu itu baik. baik di bulan Ramadhan maupun pasca Ramadhan. Terlebih lagi ketika ternyata anggapan tersebut hanya berlandaskan pada salah satu hadits. upaya untuk membersihkan qalbu berarti menjaga agar akal pikiran dan perasaannya senantiasa sesuai dengan aturan Allah SWT dan bersih dari aturan thagut. Oleh karena itu. bila qalbu rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Sebab. tetapi Allah melihat qalbu kalian. Dalam ayat tersebut. sehingga upaya membersihkan qalbu sering dipahami sebagai upaya membersihkan hati. Dan hal ini senantiasa dilakukan sepanjang masa.

ketika kemaksiyatan itu sulit untuk dihindari. maka kita harus segera bertaubat dengan taubat yang hakiki. dan kekeliruan ini telah berimplikasi pada kekurangpedulian terhadap kondisi masyarakat. yaitu dengan selalu mengikatkannya dengan seluruh syari’at Allah dan RasulNya. upaya untuk tazkiyatu an-nafs pun tidak boleh dibatasi pada aktifitas individual atau ibadah ritual saja. Taubat mesti dilakukan dengan cara memperbanyak istighfar.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Padahal syari’at Allah bukan hanya puasa atau aktifitas individual dan ibadah ritual semata. Setiap Muslim mutlak membimbing pemikiran-pemikirannya dengan tsaqâfah Islam. bahkan untuk skala individu sekalipun. Hal ini tidak bisa diraih kecuali dengan meningkatkan tsaqâfah Islamiyah. dengan suatu pembelajaran yang menjadikan pikirannya menyatu dengan perasaannya. Seandainya benteng keimanan kita lemah. Metode Shahih Tazkiyatu an-Nafs Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa makna an-nafs itu sangat luas. kekufuran. karena kita terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. bahkan pada diri kita (na’udzubillah). dan hanya memikirkan upaya membersihkan atau memperbaiki diri pribadi. secara umum telah ada kekeliruan dalam memahami makna tazkiyatu an-nafs. dan segala dosa. kemaksiatan. sekaligus menjadi cahaya yang menunjuki masyarakat kepada hidayah dan risalah agung ini (Islam) hingga Islam diterapkan bukan hanya pada diri sendiri melainkan di tengah-tengah masyarakat secara total. dan terlebih lagi tidak dibatasi hanya pada saat bulan Ramadhan saja. tetapi ada juga syari’at kemasyarakatan dan kenegaraan. Berdasarkan pada Aqliyah Islamiyyah Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa nafsu pada dasarnya fitrah yang bisa menjadi baik atau buruk. menyesali perbuatan masa lampau. dan bertekad serta ~85~ . dan perintah untuk terikat pada Syari’atNya bukan hanya untuk di bulan Ramadhan saja. lebih jauh lagi. memohon ampunan Allah akan kelemahan dan ketidakberdayaan kita. selain akan membersihkan dirinya secara individu dengan meningkatkan ibadah ritual. dan tidak merasa bertanggungjawab dengan kondisi masyarakat yang semakin jauh dari penerapan syari’at Islam. nafsu harus dibentuk dan dibimbing agar tetap menjadi baik dan benar. Dengan begitu. tetapi juga di bulan-bulan selainnya. Dengan demikian sudah seharusnya kita memahami bagaimana metode shahih bagi tazkiyatu an-nafs itu sendiri. dan menghiasi diri dengan akhlaq terpuji. Karena itu. tidak mustahil kemaksiyatan itu akan menyebar masuk ke dalam rumah-rumah kita. di dalam dirinya akan terbentuk api yang membakar kezaliman. Banyak kemaksiatan di sekeliling kita. Atas dasar itu. kefasikan. Taubah yang Hakiki dan Ketakwaan yang Total Keberadaan kaum Muslim di dalam sistem kufur sekarang ini telah membuat mereka sangat sulit melaksanakan syari’at Islam. tidak dibatasi pada hal yang bersifat individual semata. Sebab. Oleh karena itu.

pemerintahan. Suasana dan atmosfir keimanan ada di sepanjang tahun. dan peperangan selama bulan Ramadhan tidaklah surut. ini sangatlah sulit. Peristiwa-peristiwa sejarah. Akibatnya. karena. Oleh karena itu. semua itu terjadi pada bulan Ramadhan. seperti halnya di bulan-bulan yang lain. Sungguh. dimana target yang kita harapkan adalah bertambahnya ketakwaan. Hanya saja. dan lain-lain. kita menyadari sepenuhnya. baik di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan. Semua ini bisa terwujud. kita membutuhkan institusi yang akan senantiasa menjaga masyarakat untuk tetap berada pada koridor syari’atNya. apalagi beristirahat selama bulan Ramadhan untuk memfokuskan diri hanya dengan amalamal ibadah di dalam mesjid belaka. Ketaatan mereka pada Allah dan RasulNya pun bersifat kontinyu dan tidak berubah. Tidakkah kita mau bercermin pada kehidupan para sahabat Rasulullah Saw sebagai generasi terbaik yang pernah dimiliki umat manusia? Kita bisa menyaksikan bagaimana atmosfir keimanan di tengahtengah mereka pada bulan-bulan selain Ramadhan senantiasa terpelihara seperti halnya pada bulan Ramadhan. Sedangkan akidah Islam menaungi seluruh kehidupan umat. kita pun akan berjuang keras demi tegaknya institusi yang akan menegakkan syari’at Islam di tengah-tengah masyarakat. mereka tidak seperti itu. negara Khilafah juga menunjukkan peranan besarnya dalam menjaga ketakwaan masyarakat. pembebasan kota Makkah (fathu Makkah). Mereka konsisten untuk melaksanakan aktivitas kemasyarakat dan kenegaraan sesuai dengan hukum Allah. ~86~ . jika kita hanya mengandalkan pada benteng individu saja. Aktivitas sosial. Untuk mewujudkan hal ini.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam memohon dikuatkan tekad kita untuk tidak pernah mengulanginya lagi. seakan-akan sepanjang tahun adalah Ramadhan. negara Khilafah telah menjadikan Islam sebagai asas pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. dan kenegaraan. baik pada bulan Ramadhan maupun selain Ramadhan. Institusi itu adalah Khilafah Islamiyyah. bukan hanya pada bulan Ramadhan saja. seperti Perang Badar Kubra. pertempuran di ‘Ain Jalut melawan tentara Romawi. Rasulullah dan para sahabatnya atau generasi kaum Muslim terdahulu tidak mengendurkan jihad fi sabîlillâh. Sistem hukum Islam menjadi pilar dasar seluruh interaksi kehidupan masyarakat dan para pemimpinnya. Kehidupan Ramadhan dan Pasca Ramadhan di Masa Rassulullah Saw dan Para Sahabat Ramadhan sebagai bulan untuk mensucikan diri. Diharapkan ketakwaan tersebut akan tetap tercermin pula dalam kehidupan pasca Ramadhan. bahwa aktivitas kemasyarakatan dan kenegaraan pada masa Rasulullah Saw dan pada masa Kekhilafahan Islam berlangsung sebagaimana adanya. Ini berarti. Tidak hanya itu saja. politik luar negeri.

“…al-Qur’an telah diturunkan pada Lailatul Qadar. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. hal. jld 3.” 188 Imam al-Qurthubi berkata. al-Qadar [97]: 1). Ahmad]. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Ibn al-Asqa’ bahwa Rasulullah Saw berkata: “Shuhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadhan. bahwa Ramadhan adalah bulan dimana Allah SWT menurunkan kitab-kitabNya kepada para Nabi.” (Qs. Injil diturunkan pada malam ketiga belas. Idem.” [HR. 187 188 Ali ash-Shabuni. Shafwât at-Tafâsîr. Sedangkan Taurat diturunkan pada malam keenam bulan Ramadhan. Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Jabir bin ‘Abdullah disebutkan. pada malam itu Allah SWT menurunkan kepada hambaNya al-Qur’an al-Karim yang di dalamnya berisi keberkahan. Ali ash-Shabuni menyatakan. al-Baqarah [2]: 185).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB X .” (Qs. yaitu Lailatul Qadar. 189 Imam al-Qurthubi. sebab. malam yang terdapat di bulan yang penuh berkah (bulan Ramadhan). kebaikan dan pahala. 187 Ibn al-Jauzi menyatakan.170. Frasa awal ayat ini menjelaskan bahwa. Al-Qur’an telah menyatakan hal ini dengan sangat jelas. dan al-Qur’an diturunkan pada malam keempat belas bulan Ramadhan. “Allah SWT telah memulyakan bulan Ramadhan diantara bulanbulan yang lain.” 189 Imam Ibn Katsir menyatakan. al-Qur’an al-Karim telah diturunkan Allah SWT di bulan Ramadhan pada malam kemuliaan (Lailatul Qadar) dan pada malam yang diberkati (Lailatul Mubârakah).” [HR. ad-Dukhân [44]: 3).126. Ibn Mardawaih]. hal. Sedangkan Injil diturunkan pada malam kedelapan belas Ramadhan. 190 Imam Ibn Katsir. hal. bahwa yang dimaksud dengan “Lail Mubârakah” (malam yang diberikahi) adalah malam yang sangat agung dan mulia. al-Baqarah [2]: 185. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi…” (Qs.” 190 Di dalam sunnah juga dituturkan. Qs. jld 16. bulan yang di dalamnya diturunkan al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang haq dengan yang bathil. “…Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang penuh keberkahan. 170. Ini bisa dimengerti karena bulan Ramadhan telah dipilih Allah SWT untuk menurunkan al-Qur’an al-Adzim. “Sesungguhnya Zabur diturunkan pada malam kedua belas di bulan Ramadhan. “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur’an) pada malam kemuliaan (Lailatul Qadar). ~87~ .AL-QUR’AN SEBAGAI PETUNJUK DAN SUMBER HUKUM “Bulan Ramadhan.

Setelah itu diturunkan kepada Muhammad Saw secara berangsur-angsur.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Yang dimaksud dengan al-Qur’an di sini adalah al-Qur’an yang diturunkan secara lengkap dari Lauh Mahfudz ke langit dunia (Baitul ‘Izzah). bayyinât min al-hudâ (penjelas). al-Qur’an telah diturunkan dari Lauh al-Mahfudz ke langit dunia (baitul ‘Izzah) pada Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. al-Baihaqi. 194 Imam ath-Thabari. 191 ~88~ . 192 Al-Hafidz as-Suyuthi. Adapun al-furqân bermakna mâ farraqa bain al-haq wa al-bâthil (semua hal yang bisa memisahkan antara yang haq dengan yang bathil). Setelah itu. Makna ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan dari al-Suddi. al-Baqarah [2]: 185. Mayoritas mufassir memilih pendapat yang menyatakan bahwa al-Qur’an diturunkan secara lengkap dari Lauh Mahfudz ke langit dunia pada Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Imam al-Qurthubi. mutasyâbihât. baik ayat-ayat muhkâm. nâsikh dan mansûkh jika dikaji dan diteliti secara mendalam akan menghasilkan hukum halal dan haram. hâdiyan lahum (petunjuk kepada mereka). Al-Hafidz as-Suyuthi mengetengahkan hadits-hadits yang mendukung pendapat ini. bukan permulaan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. ada tiga pendapat berbeda mengenai cara diturunkannya al-Qur’an dari Lauh al-Mahfudz. Sedangkan wa bayyinât berkedudukan sebagai ‘athaf ‘alaih”. Hudâ dibaca nashab karena ia berkedudukan sebagai hâl dari al-Qur’an. Adapun makna dari bayyinât min al-hudâ adalah wâdlihât min al-hudâ (petunjuk-petunjuk yang sangat jelas). artinya bagian dari petunjuk yang menjelaskan tentang hudud Allah. al-Baqarah [2]: 185. al-Jâmi’ al-Bayan fi Tafsîr al-Qur’âni. al-Itqân fi ‘Ulûm al-Qur’ân. Qs. serta halal dan haramNya. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. wa bayyinât min al-hudâ wa al-furqân adalah bayyinât min al-halâl wa al-harâm (penjelasan yang menjelaskan halal dan haram). Qs. al-Qur’an diturunkan dari langit dunia kepada ummat manusia secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Setelah itu. Maknanya adalah. an-Nasâ’i dan lain-lain dari jalur Manshuur. dari Sa’id bin Jabir. dan Tafsîr Jalâlain. Dalam Tafsîr Jalâlain disebutkan bahwa. yakni hadits yang diriwayatkan oleh al-Hâkim. al-Qur’an yang dimaksud dalam surat al-Baqarah [2] ayat 185 adalah al-Qur’an yang diturunkan secara lengkap. “Berkaitan dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah [2]: 185 dan ad-Dukhân [44]: 4. 23 tahun. al-Qur’an dengan keseluruhannya.” 193 Imam ath-Thabari menjelaskan bahwa hudan li an-nâs bermakna rasyâdan li al-nâs ilâ sabîl al-haq wa qashd al-manhaj (petunjuk kepada ummat manusia menuju jalan kebenaran dan metode yang lurus). dan al-furqan (pemisah atau pembeda antara yang kebenaran dan kebathilan). “Maksud dari firman Allah SWT. atau 25 tahun sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw setelah beliau diutus oleh Allah SWT…” 192 Ayat ini juga menjelaskan fungsi al-Qur’an sebagai hudan li an-nâs (petunjuk bagi manusia). Arti ‘al-hudâ sendiri adalah al-irsyâd wa al-bayân (petunjuk dan penjelasan). Walhasil.” 194 Lihat Imam ath-Thabari. Susunan kalimat semacam ini bermakna. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. Sedangkan al-furqân berarti al-fashl bain al-haq wa al-bâthil (pemisah antara kebenaran dan kebathilan). hal 39. al-Jâmi’ al-Bayan fi Tafsîr al-Qur’ân. al-Qur’an diturunkan dari langit bumi kepada Nabi Muhammad Saw secara berangsur-angsur. “Tafsîr dari firman Allah SWT. 193 Imam al-Qurthubi. 191 Al-Hafidz as-Suyuthi mengatakan. Peristiwa ini terjadi pada malam Lailatul Qadar (bulan Ramadhan). nasehat-nasehat serta hukum-hukum yang penuh hikmah. hudan li an-nâs wa bayyinât min alhudâ wa al-furqân adalah sebagai berikut. Pendapat pertama —dan ini adalah pendapat yang paling shahih— menyatakan bahwa al-Quran diturunkan dari Lauh al-Mahfudz ke langit dunia secara lengkap. Imam al-Qurthubi mengatakan. farâ’idhNya. dari Ibn ‘Abbas.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Al-Hafidz as-Suyuthi dalam Tafsîr Jalâlain menjelaskan bahwa al-hudâ bermakna “petunjuk yang dapat menghindarkan seseorang dari kesesatan”. Sedangkan bayyinât min al-hudâ bemakna, “ayatayat yang sangat jelas serta hukum-hukum yang menunjukkan seseorang kepada jalan yang benar.” Al-Furqân sendiri bermakna “pemisah antara kebenaran dan kebathilan.” 195 Menukil pendapat Ibn ‘Abbas, Syaikh Fairuz Abadi menyatakan, “Yang dimaksud dengan firman Allah SWT hudân li al-nâs adalah al-Qur’an itu itu berfungsi memberi petunjuk kepada manusia dari kesesatan. Sedangkan frasa wa bayyinât min al-hudâ bermakna perkara-perkara agama yang sangat jelas dan tidak samar. Adapun frasa al-furqân berarti halal dan haram, hukum-hukum dan hudud, serta semua hal yang menghindarkan seseorang dari syubhat (kesamaran).” 196 Ayat di atas telah menggambarkan betapa Allah SWT telah memulyakan dan mengagungkan bulan Ramadhan di atas bulan-bulan yang lain. Sebab, di bulan itu Allah SWT menurunkan al-Qur’an yang berisikan petunjuk, penjelasan serta pemisah antara yang haq dan bathil. Tidak hanya itu saja, alQur’an adalah sumber segala sumber hukum bagi kaum Muslim yang tidak boleh diingkari dan diacuhkan. Dalam masalah ini Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah berkata, “Barangsiapa tidak mau membaca al-Qur’an berarti ia mengacuhkannya dan barangsiapa membaca al-Qur’an namun tidak menghayati maknanya, maka berarti ia juga mengacuhkannya. Barangsiapa yang membaca alQur’an dan telah menghayati maknanya akan tetapi ia tidak mau mengamalkan isinya, maka ia pun berarti mengacuhkannya.” Selanjutnya Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah menyitir sebuah ayat: “Berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku! Sesungguhnya kaumku menjadikan al-Qur’an ini suatu yang diacuhkan.” (Qs. al-Furqân [25]: 30). 197

Al-Qur’an Sebagai Manhajul Hayah (Metode Hidup)
Pada dasarnya, al-Qur’an adalah manhajul hayah bagi kaum Muslim. Pedoman hidup yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan, sekaligus sebagai pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Atas dasar itu, setiap Muslim diperintahkan untuk selalu berjalan sesuai dengan al-Qur’an, dan siapa saja yang berjalan sesuai dengan al-Qur’an tentu mereka akan mendapatkan petunjuk, penjelas, sekaligus akan diberi furqân (kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah). Benar, al-Qur’an wajib dijadikan sebagai pedoman hidup kaum Muslim di seluruh aspek kehidupannya. Sebab, al-Qur’an telah menjelaskan seluruh masalah hidup, baik yang berhubungan dengan ekonomi, politik, kenegaraan, dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman: “Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (Qs. al-An’âm [6]: 38).

195 196

Al-Hafidz as-Suyuthi, Tafsîr Jalâlain, Qs. al-Baqarah [2]: 185. Syaikh Fairuz Abadi, Tanwîr al-Maqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbas’, hal. 20. 197 Ali ash-Shabuni, at-Tibyân fî ‘Ulûm al-Qur’an.

~89~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Imam al-Qurthubi, “Yang dimaksud al-Kitab di sini adalah ketetapan Allah yang ada di dalam Lauh al-Mahfudz. Sesungguhnya semua kejadian yang ada di muka bumi ini telah tertulis di Lauh alMahfudz. Ada yang menyatakan, bahwa yang dimaksud ‘al-Kitab’ di atas adalah al-Qur’an. Artinya, tak satupun perkara agama yang kami biarkan kecuali semuanya telah kami jelaskan di dalam alQur’an; kadang-kadang dengan dilalah (petunjuk) yang jelas, kadang-kadang hanya dijelaskan secara global, sedangkan penjelasan rincinya dijelaskan oleh Rasulullah Saw; atau dijelaskan oleh ijma’, atau qiyas yang didasarkan pada nash-nash al-Qur’an. Allah SWT berfirman di ayat yang lain: “Sesungguhnya, kami telah menurunkan al-Qur’an kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu.” (Qs. an-Nahl [16]: 49). Allah SWT juga berfirman: “Kami telah menurunkan kepadamu al-Dzikr untuk menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.” (Qs. an-Nahl [16]: 44). Allah SWT juga berfirman: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya.” (Qs. al-Hasyr [59]: 7). Oleh karena itu, ayat ini dan surat an-Nahl mencakup juga apa-apa yang tidak disebutkan di dalam alQur’an. Benarlah informasi Allah SWT yang menyatakan, bahwa tidak ada satupun yang dilupakan di dalam al-Quran, kecuali pasti Ia akan menyebutkannya di dalam al-Quran, baik dalam bentuk rinci maupun pokok-pokoknya saja. Allah SWT juga menegaskan: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian, agama kalian.” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 3). Surat al-An’âm [6] di atas, dan masih banyak ayat-ayat yang lain, menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa Islam adalah agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk menjelaskan dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Islam bukan sekedar agama ritual, akan tetapi ia adalah agama sempurna yang berisikan aturan-aturan multidimensional untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga mengatur urusan ekonomi, sosial budaya, negara, kemasyarakatan, politik, dan sebagainya. Seorang Muslim tidak boleh mencukupkan diri hanya mengerjakan dan melaksanakan ibadah-ibadah ritual saja, akan tetapi berdiam diri atau tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain; misalnya menegakkan muamalat yang Islami, menegakkan peradilan yang Islami, pemerintahan Islami, dan sebagainya. Alasannya, Allah SWT telah memerintahkan kaum Muslim untuk masuk ke dalam Islam secara kâffah. Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu kepada Islam secara menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu.” (Qs. al-Baqarah [2]: 208).

~90~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibn Katsir menyatakan, “Allah SWT telah memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin dan mempercayai RasulNya agar mengadopsi system keyakinan Islam (‘‘aqidah) dan syari’at Islam, mengerjakan seluruh perintahNya dan meninggalkan seluruh laranganNya selagi mereka mampu.” 198 Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa, ayat ini diturunkan pada kasus Tsa’labah, ‘Abdullah bin Salam, dan beberapa orang Yahudi. Mereka mengajukan permintaan kepada Rasulullah Saw agar diberi ijin merayakan hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Selanjutnya, permintaan ini dijawab oleh ayat tersebut di atas. Imam ath-Thabari menyatakan, “Ayat di atas merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk menolak selain hukum Islam; perintah untuk menjalankan syari’at Islam secara menyeluruh; dan larangan mengingkari satupun hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam.” 199
Ayat di atas merupakan penjelasan yang sangat gamblang, bahwa kaum mukmin diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah secara menyeluruh; baik yang menyangkut ibadah ritual maupun sosial. Dengan

kata lain, al-Qur’an dan as-Sunnah wajib dijadikan sebagai manhaj hidup (way of life) bagi kaum Muslim. Alasannya, al-Qur’an dan as-Sunnah telah menjelaskan segala sesuatu dengan aturan dan solusi yang tuntas, memuaskan akal dan menentramkan hati.

Al-Qur’an, Amanah yang Wajib Dipikul
Tatkala Allah SWT menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, ketiganya enggan untuk memikulnya. Namun, manusia memberanikan dirinya untuk memikul amanah tersebut. Padahal, konsekuensi dari amanah tersebut sangatlah berat. Amanah itu adalah hidup sejalan dengan tuntunan Allah SWT, al-Qur’an. Begitu beratnya, gunung akan hancur berkeping-keping karena takut atas konsekuensinya. Allah SWT berfirman: “Kalau sekiranya Kami menurunkan al-Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.” (Qs. al-Hasyr [59]: 21). Imam al-Baidhawi, sebagaimana dikutip oleh Ali ash-Shabuni, menafsirkan ayat ini sebagai berikut, “Seandainya Kami (Allah) menciptakan akal dan perasaan pada gunung sebagaimana yang telah Kami ciptakan pada diri manusia, kemudian Kami turunkan al-Qur’an di atasnya, dengan konsekuensi pahala dan siksa, sungguh ia akan tunduk, patuh dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah SWT. Ayat ini merupakan gambaran betapa besarnya kehebatan dan pengaruh alQur’an. Seandainya gunung yang kuat dan kokoh itu diseru dengan al-Qur’an, sungguh kamu akan menyaksikannya tunduk dan takut kepada Allah SWT. Maksud ayat ini adalah, celaan terhadap manusia disebabkan tidak tunduk ketika dibacakan al-Qur’an kepadanya. Bahkan, mereka menolak keajaiban-keajaiban dan keagungan-keagungan al-Qur’an.” 200
198 199

Imam Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, jld. 1, hal. 247. Imam ath-Thabari, al-Jâmi’ al-Bayan fi Tafsîr al-Qur’ân, jld. 2, hal. 33. 200 Hasyîyah Zadâh ‘Ala al-Baidhawi, jld. 3, hal. 479.

~91~

dan tidak terpengaruh hatinya dengan al-Qur’an yang seandainya diturunkan di atas sebuah gunung. maka dengarkanlah baik-baik. Tidak sedikit diantara mereka yang mengibarkan peperangan terhadap al-Qur’an al-Karim. “Apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur’an ataukah hati mereka terkunci?” (Qs. merenungi isinya. sedangkan orang yang membaca al-Qur’an kurang fasih karena lidahnya berat dan sulit membetulkannya maka bagi akan mendapat dua pahala. niscaya gunung itu akan tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah SWT.” (Qs. Lantas. Mereka 201 Tafsîr Bahrul Muhîth. kemudian berusaha mengamalkannya? Apakah justru kita acuh. Muslim]. jld. Jika gunung yang tegak dan kokoh saja tunduk dan patuh kepada al-Qur’an tentu manusia harus lebih tunduk kepada al-Qur’an. Mereka mencoba menakwilkan dan mengubah-ubah isi al-Qur’an yang telah jelas maknanya. bagaimana kita bisa memikul amanah yang telah dibebankan Allah kepada kita. apakah kita sudah tunduk dan patuh kepada al-Qur’an dan kandungan isinya? Apakah ketika dibacakan al-Qur’an. maksud ayat ini adalah celaan kepada manusia yang telah keras hatinya. 201 Lantas. Allah SWT telah menjanjikan bagi siapa saja yang membaca al-Qur’an dengan pahala yang sangat besar. kebanyakan kaum muslim sekarang ini telah enggan. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya orang-orangyang selalu membaca Kitabullah dan mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Rasulullah Saw bersabda: “Orang yang mahir membaca al-Qur’an adalah beserta malaikat-malaikat yang suci dan mulia. ~92~ . Akan tetapi. Tidak hanya itu saja.” [HR. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan tuntunan al-Qur’an. atas dasar apa kita tidak serius mempelajari al-Qur’an. jika kita tidak mempelajari dan memahami al-Qur’an? Selain itu. bahkan acuh terhadap amanahnya. bahkan berusaha mengganti hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur’an? Bukankah Allah SWT telah berfirman: “Apabila dibacakan al-Qur’an (kepadamu). 8. dan mengamalkan kandungan isinya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dalam kitab Bahrul Muhîth disebutkan bahwa. mereka itu mengharapkan perniagaan yang tiada akan merugi.” [HR. “Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya. dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. sekiranya kita tidak berusaha dengan serius mempelajari kandungan isi al-Qur’an. mengingkari. Muhammad [47]: 24). baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan.” (Qs. Bukhâri]. al-Fathir [35]: 29). Sayangnya. membacanya. al-A’râf [7]: 204). kita sudah menundukkan diri. hal. kebanyakan manusia tidak terpengaruh dan tunduk di hadapan al-Qur’an. 251. memahaminya.

sebagian besar kaum muslim masih saja cinta dan tertipu oleh propaganda-propaganda busuk mereka. Tak hentihentinya mereka mendiskreditkan hukum-hukum agung yang lahir dari al-Qur’an al-Karim. Bahkan tidak sedikit pula yang tidak bisa membaca al-Qur’an. Jika kondisi sebagian besar kaum muslim masih seperti ini. Mereka lebih mencintai paham demokrasi. betapa banyak orang yang mahir membaca dan memahami al-Qur’an. memahaminya. Ia adalah alat politik orang kafir untuk menyebarkan ajaran kebebasan yang sangat rendah. konsekuensi dari amanah ini sangatlah berat. kelak akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Padahal. siapa saja yang mencintai al-Qur’an dengan cara suka membacanya. HAM. demokrasi adalah ideologi pra sejarah (sebelum Masehi) yang jelas-jelas bertentangan dengan fitrah manusia. Mereka juga melecehkan al-Qur’an al-Karim sebagai makhluk sejarah yang telah ketinggalan zaman. dan melaksanakannya. Siapa saja yang tidak konsisten dan acuh terhadap al-Qur’an dan isinya. Namun. bahkan lebih rendah daripada binatang. Anehnya. Padahal. ~93~ . Demikian juga HAM. sekularisme dari barat dari pada al-Qur’an al-Karim yang diwahyukan kepada Muhammad Saw.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam berusaha menundukkan al-Qur’an agar sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. tentu. akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Realitas telah menunjukkan kepada kita. mereka tidak akan peduli terhadap amanah Allah yang telah diberikan kepada mereka. namun mereka tidak pernah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

atau mati syahid. Mereka berperang di jalan Allah. at-Taubah [9]: 24). Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa ketika Nabi ditanya. harta. (Itu telah menjadi) janji yang benar. tidak mengherankan Rasulullah Saw dan para sahabat tetap menjalankan kewajiban jihad fi sabîlillâh sekalipun saat itu adalah bulan Ramadhan. Yang sembilan mereka alokasikan untuk perbuatan wajib atau sunnah. Tidak hanya itu saja. lalu mereka membunuh atau terbunuh. masuk surga tanpa dihisab. Sebab. setelah itu apa? Beliau menjawab.JIHAD DI BULAN RAMADHAN Para sahabat dulu. ~94~ . Pada saat mereka sedang berpuasa. ummat yang meninggalkan jihad. bakal ditimpa kehinaan hingga mereka kembali ke jalan agama Allah SWT dengan cara memuliakan jihad fi sabîlillâh. amalan apa yang paling utama. konon bila diberi pilihan untuk mengerjakan sepuluh perbuatan yang mubah. Pembebasan kota Mekkah oleh 10 ribu orang mujahidin yang dipimpin oleh Rasulullah yang mengakhiri peranan politik dan militer kaum jahiliyah juga terjadi pada bulan Ramadhan. Perang Badar al-Kubra yang menjadi the turning point (titik balik) bagi ummat Islam terjadi di bulan Ramadhan. Kenapa kaum muslimin di masa lalu mampu melakukan tugas berat itu. dan berkuasa. jihad diletakkan setelah kecintaan kepada Allah dan RasulNya (lihat Qs. “Jihad fi sabîlillâh!” Keutamaan jihad juga ditetapkan Allah SWT sebagai amalan yang mesti didahulukan oleh seorang muslim diatas kecintaannya kepada orang tua. Taqarrub Ilallah. Demikian pula penaklukan Andalusia (Spanyol dan Portugis) yang menandai peranan dan peradapan Islam terhadap kebangkitan dan pencerahan (renaissance) bangsa-bangsa Eropa juga terjadi pada bulan Ramadhan. beternak. hal 25.” (Qs. istri. di tengah panas terik. Allah SWT juga menjanjikan pahala yang besar. berupa surga bagi orang yang berjihad dan memperoleh mati syahid di medan jihad fisabilillah. bisnis. dan sebagainya. 202 Di samping itu. dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah…” (Qs. dan bertani. at-Taubah [9]: 111). sekalipun mereka sedang berpuasa? Sebenarnya ini tidak mengherankan. Allah SWT berfirman: 202 Lihat Syaikh Fauzie Sanqarith. Lalu ditanya”. menyibukkan diri berbisnis. Lebih dari itu. at-Taubah [9]: 41). yaitu memperoleh kemenangan. diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Orang berjihad hanya akan mendapatkan satu di antara dua kebaikan (ihda al-husnayain). mereka mengambil satu saja. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. hidup mulia.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XI . keluarga. lapar dan dahaga. Oleh karena itu. mereka rela menyabung nyawa untuk melaksanakan perintah Allah SWT: “Berangkatlahkamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat. beliau menjawab. mereka tahu bahwa jihad itu termasuk amalan wajib yang paling utama dan puncaknya Islam (dzurwatul Islam). Umat Islam. “Iman kepada Allah. anak. yang awalnya dikejar-kejar dan diusir dari kampung halamannya ternyata berhasil mengalahkan dan memukul mundur tentara Quraisy.

Kasymir.” [HR. dan terakhir Irak! Juga beruntunglah setiap penguasa yang tergerak hatinya.” (Qs. Ya. sebagaimana dulu khalifah al-Mu’tashim Billah telah membebaskan daerah Samaria dari penguasa kafir setelah terjadi pelecehan terhadap seorang wanita muslimah oleh pejabat kota tersebut. Rasulullah Saw mengabarkan bahwa orang yang berpuasa dalam keadaan jihad fi sabîlillâh pasti dijauhkan dari api neraka sejauh-jauhnya. Jika kemuliaan berjihad di bulan Ramadhan demikian besarnya. al-Hâkim dengan syarat Bukhâri]. sudah menjadi kewajiban penguasa muslim untuk menolong saudara-saudara mereka — sekalipun bukan warga negaranya— dari keganasan kaum Kafir. Allah SWT berfirman: “Jika mereka meminta tolong kepadamu atas dasar agama mereka. Palestina. ath-Thabrani]. Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. seperti di Filipina.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Katakanlah: ‘Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami. ~95~ . Diriwayatkan oleh Imam Bukhâri. Selain itu. dimana ujungnya telah sampai di kota Samaria (daerah Syam) dan pangkalnya di kota Baghdad. Khalifah mengirim pasukan yang besar sekali. Rasulullah Saw bersabda: “Maukah kukabarkan kepada kalian tentang suatu malam yang lebih utama dari pada Lailatul Qadar? Dia adalah malamnya seorang pengawal yang sedang mengawal pasukan kaum Muslim yang sedang istirahat di tanah perkemahan yang menakutkan sehinggadia merasa seolah-olah dia tidak akan kembali kepada keluarganya. beruntunglah saudara-saudara kita yang sedang berjibaku di medan tempur di negeri-negeri mereka yang diserang oleh kaum Kafir. at-Taubah [9]: 52). atas dasar iman dan kesungguhan mencari ridha Allah (imanan wahtisâban) yang rela mengirimkan tentara-tentara kaum Kaum dari angkatan bersenjata yang mereka miliki untuk membebaskan kaum Muslim dan negeri-negeri mereka dari cengkeraman kaum Kafir. Afghanistan. Sebab. Allah SWT akan memberikan kepada mereka ganjaran luar biasa yang tak bakal bisa diberikan oleh siapa pun selain Dia.” Dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: “Siapa saja yang shaum satu hari di dalam jihad fisabilillah niscaya Allah menjauhkan antara dia dan neraka dengan satu parit yang luasnya seluas langit dan bumi. Muslim. al-Anfâl [8]: 72). kecuali salah satu dari dua kebaikan” (Qs. kaum Muslim yang bertugas di front terdepan menjaga perbatasan negeri Islam dan senantiasa menghadapi ancaman tentara kafir. atTirmidzi bahwa Rasulullah bersabda: “Tidaklah seorang hamba berpuasa dalam satu hari dalam jihad fi sabîlillâh melainkan pada hari itu. Bahkan. maka kalian wajib menolongnya.” [HR.

Selain itu. para intelektual dan budayawan yang maniak kebudayaan barat. Merekalah para operator yang melakukan peracunan Barat (westoxication) kepada ummat. ideologi atau ‘‘aqidah yang memancarkan peraturan. Bukankah Rasulullah Saw bersabda: “Jihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta. Islam tidak bisa ditandingi oleh pemikiran racun Barat maupun Timur. Dengan demikian. racun-racun itu akan ternetralisir. pertahanan keamanan. ummat akan terbebaskan dari pengaruh dan belenggu pemikiran dan kebudayaan kufur. dengan pamahaman tsaqafah Islam yang mendasar dan menyeluruh tadi. tentunya. kita serang balik. serta ajaran Islam yang memuat petunjuk sempurna tentang ideologi. bermasyarakat dan bernegara. tetapi mereka dihalangi oleh Majdy Ibn Umar al-Juhani. Namun. dan lain-lain harus kita bantah. Sesungguhnya. Ia juga membangun sebuah ~96~ .” Oleh karena itu. HAM. mereka akan memiliki antibodi yang mampu menangkis setiap serangan pemikiran asing yang dilancarkan oleh penjajah kapitalis modern baik secara langsung maupun melalui agen-agen mereka yang menyusup di kalangan pemerintahan. serta metode penerapan syari’at Islam. kebudayaan. Sungguh. Perang-Perang di Bulan Ramadhan Setelah hijrah ke Madinah. jiwa. dan kita tunjukkan kepada ummat dimana letak kepalsuan dan kebatilannya. Sayyidina Hamzah Ibn Abdul Muttalib bersama tiga puluh sahabat yang lain ke Saif al-Bahr untuk menghadang tiga ratus orang Quraisy yang telah berkemah di kawasan tersebut. Sebab. serta kembali kepada kesucian Islam. Jika umar Islam memiliki pemikiran Islam yang bersih dan murni. Rasulullah Saw dan para sahabat telah melalui sembilan Ramadhan dengan penuh kebersamaan. sekularisme. kaum Muslim wajib menghadapi mereka dengan perang pemikiran dan kebudayaan pula. ekonomi. seorang munafiq dari Madinah. prinsip-prinsip syari’at Islam. Kaum Muslim hampir menyerang kaum kafir tersebut. Peristiwa Masjid ad-Dhirar Tahun pertama setelah Hijrah. baik pemahaman yang berhubungan dengan mabda. berkeluarga. dengan harapan untuk memecahkan kesatuan ummat Islam. dan lisan kalian. sosial. setiap pemikiran kufur seperti demokrasi. seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw tatkala mendirikan Daulah Islamiyah di kota Madinah. pemahaman ummat terhadap ide-ide Islam harus dikuatkan kembali.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dakwah dan Perang Pemikiran Begitu pula terhadap perang pemikiran dan kebudayaan yang sekarang ini sedang digelar oleh kaum Kafir di seluruh negeri-negeri Islam melalui berbagai media. maka. umat memerlukan pembinaan iman yang benar-benar jernih dari sumbernya yang murni. mereka telah melewati bulan Ramadhan dengan berbagai macam peristiwa yang bisa dijadikan contoh pengorbanan dan penyerahan diri kepada Allah SWT dalam upaya untuk meninggikan kalimahNya. Rasulullah Saw telah mengutus pamannya. politik. keluasan dan kemenyeluruhan syari’at Islam yang mengatur urusan pribadi.

Namun. ~97~ . Allah SWT telah mengutus para malaikat yang bertugas membantu Rasulullah Saw. yang dilengkapi dengan 100 ekor kuda dan 700 ekor unta yang datang dari Makkah di bawah pimpinan Abu Jahl sendiri. ketika beliau menerima wahyu tersebut. agar Dia menganugerahkan kemenangan tersebut. supaya kamu bersyukur (akan kemenangan itu). Tidak cukup hanya itu saja. Rasulullah Saw meninggalkan Madinah bersama 313 sahabat. Lantas beliau bersabda. Rasulullah sedang beristirahat sejenak. sesungguhnya. Demi Allah! aku melihat malaikat Jibril dan tentaranya telah datang seperti pasir yang bertaburan. sampaikanlah berita gembira. melalui sebuah institusi Islam yang agung. tahun kedua Hijrah. al-Anfâl [8]: 9). Ketika menerima wahyu ini. sesungguhnya kemenangan dari Allah sangatlah dekat. akan tetapi juga mengenai dominasi kekuasaan Islam atas seluruh dunia. dua ekor kuda dan tujuh puluh ekor unta menuju ke Badar. Dan kita mesti berdoa tanpa pernah berhenti kepada Allah. (Ingatlah wahai Muhammad) ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman (untuk menguatkan semangat mereka): Tidakkah cukup bagi kamu.000 orang. kita sebagai umat Islam juga harus melibatkan diri dalam perjuangan kolektif untuk membangun kembali kesatuan ummah (ummatun wahidah). bahawa Allah membantu kamu dengan tiga ribu tentera dari malaikat yang diturunkan?” (Qs. selepas beliau kembali dari perang Tabuk. bukan hanya atas orang-orang Yahudi saja.” (Qs. Perang Badar merupakan peperangan besar pertama bagi ummat Islam. Khilafah Islamiyyah. Pada 17 Ramadhan tahun kedua Hijrah mereka berhasil mengalahkan tentara musyrik yang berjumlah 1. “Wahai Abu Bakar. Ali-‘Imran [3]: 123-124). Allah SWT telah menerangkan peristiwa ini di dalam firmanNya: “Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam masjidn yang dikenal dengan Masjid ad-Dhirar. terdapat banyak hadits yang menjelaskan kemenangan kaum Muslim. Rasulullah Saw telah memerintahkan para sahabat untuk merobohkan masjid tersebut di bulan Ramadhan. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Aku akan membantu kamu dengan seribu (bala tentera) dari malaikat yang datang berturut-turut. beliau mengangkat kepalanya disertai kegembiraan di wajahnya. Sebuah kemenangan yang tidak mungkin diliupakan di sepanjang sejarah umat manusia. Dalam peperangan Badar. Allah SWT menganugerahkan kemenangan yang cemerlang kepada kaum Muslim di hari itu. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah. Peperangan Badar Pada hari ke tujuh belas di bulan Ramadhan. Allah SWT benar-benar telah memisahkan antara kebenaran dan kebathilan di peperangan Badar yang agung.” Adapun bagi umat Islam dewasa ini. sedang kamu berkeadaan lemah (kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang).

Musa ibn Nusair. Kemenangan Atas Tentara Mongol Pada abad ketujuh Hijrah. di mana ummat Islam telah berkuasa di sana hampir selama 700 tahun. Kemenangan Melawan Tentara Salib Pada tahun 682 Hijrah. Thariq ibn Ziyad dengan jumlah tentara yang hanya sekitar 7. Akhirnya. salah gubernur Khalifah Umaiyah di Afrika Utara dan jenderal perangnya yang berani. Sebab. Jenghis Khan menamakan diri sendiri sebagai ~98~ . Pembukaan Kota Makkah dan Pemusnahan Patung Berhala Pada bulan Ramadhan ke delapan Hijrah. ia terbunuh dalam pertempuran menentang Islam dalam bulan Ramadhan. dan membinasakan pusat kesyirikan di tanah Arab. al-Mamat dan as-Suwa dan beberapa berhala besar berhasil dihancurkan. Sebelumnya. Peristiwa ini merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah ummat Islam. sembilan puluh dua tahun setelah Hijrah. berhala al-Lat. Ia juga terkenal karena berani memproklamirkan perang terbuka melawan Islam. Nabi Muhammad Saw pun berniat melakukan mobilisasi umat Islam secara besar-besaran untuk memerangi seluruh kekuatan kufur di Semenanjung Tanah Arab. tentara Mongol telah menyapu bersih dan menghancurkan seluruh rintangan yang menghadang mereka di seluruh Asia. Fatimah telah menyerang sebuah kafilah yang dipimpin oleh Zaid dan berhasil merampas barang yang dibawanya. setelah peristiwa tersebut (Fathu Makkah) Islam berhasil disebarkan ke seluruh Semenanjung Tanah Arab.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Sesungguhnya. Zaid bin Haritsah dikirim ke Wadi al-Qura untuk menghadapi Fatimah binti Rabi'ah. sekaligus sebagai penanda kehancuran bagi kekuatan tentera kufur. Sicilia dan sebahagian dari Perancis hingga tanah dari al-Andalus. perang Badar telah menunjukkan kepada kita. Sebab. kaum Muslim berhasil menghancurkan semua berhala di Makkah. Akhirnya. seorang permaisuri di kawasan tersebut. bahwa kekuatan iman yang dimiliki ummat Islam merupakan penentu kemenangan bagi kaum Muslim. Penaklukan Sepanyol Pada bulan Ramadhan. akhirnya beliau berhasil mengusir mereka keluar dari Syria dan membebaskan seluruh tanah jajahan di bulan Ramadhan. Peperangan Wadi al-Qura Pada tahun ke enam Hijrah. Pada tahun itu juga ummat Islam berhasil mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. setelah bertempur melawan tentara Salib hampir satu tahun lamanya. Salahuddin al-Ayyubi. perjanjian Hudaibiyah telah dikhianati. dan pada saat itu tentara Islam tengah berperang melawan tentera Bizentin di Utara. ia telah menaruh sebanyak lima puluh pedang saudara terdekatnya di rumahnya. Dalam bulan dan tahun yang sama. Ia juga dikenal sebagai seorang wanita yang paling dilindungi di Tanah Arab. dan mengepung kota Makkah di bulan Ramadhan.000 orang berhasil membebaskan keseluruhan Sepanyol.

penganut agama Kristen disuruh memakan babi dan meminum arak secara terbuka. Ada yang menyatakan 1. Oleh itu. tidak lama kemudian.000 orang.800. Pada tahun 656 Hijrah. ummat Islam tengah berhadapan dengan kaum penjajah imperialis. Lebih dari itu.000 ummat Islam telah dibunuh dalam pembantaian sadis tersebut. arak-arak dicurahkan di dalam masjid dan seruan azan dilarang. pemimpin besar yang berhasil menyatukan seluruh tentara Islam dan menghadapi tentara Mongol di Ain Jalut pada tanggal 26 Ramadhan 648 Hijrah. Ray dan Hamdan telah terjadi pembunuhan dan penawanan hampir 700. atas pertolongan Allah SWT. atas kemenangan yang berhasil diraih oleh generasi Islam yang Ikhlas kepada Allah SWT. Lantas. akan tetapi. terus melancarkan serangan kepada Islam dan kaum Muslim. Dan jangan sampai kita hanya mendapatkan haus dan dahaganya belaka. berhasil dihancurkan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Cemeti Tuhan yang dikirimkan untuk menghukum mereka yang berdosa. Keadaan ini tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.” Pada tahun 617 Hijrah. seraya bergerak dan berjuang sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Bahkan. Salahuddin. Jadikanlah puasa Ramadhan kali ini. sedangkan ummat Islam yang masih hidup dipaksa meminum arak. Akan tetapi. cucu kepada Jenghis Khan meneruskan kebiadaban-kebiadatan tersebut. Samarkand. serta pahlawan-pahlawan Islam lain yang rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk menjunjung tinggi kalimat Allah SWT. apa refleksi sejarah umat Islam terdahulu untuk kebangkitan umat Islam sekarang ini? Umat Islam Saat Ini Saat ini. pusat pemerintahan negara Islam saat itu. Hulagu Khan. ~99~ . Inilah beberapa fragmen sejarah yang mengisahkan kejayaan dan keagungan yang diraih oleh umat Islam terdahulu. Baghdad sendiri. Bahkan. ummat Islam berhasil menghancurkan dan membinasakan tentara Mongol. Saifuddin Qutz. sebagai langkah awal untuk menggapai keridloan Allah SWT. Qutuz. Allah SWT mengirim kepada umat Islam. Jadikanlah puasa Ramadhan ini sebagai momentum untuk menggelorakan semangat jihad untuk melawan seluruh tindak kekufuran dan kedzaliman. umat Islam wajib bangkit dari tidurnya yang panjang. Walaupun mereka mendapatkan tekanan yang begitu hebat. penyimpangan yang dilakukan oleh para penguasa diktator yang menghambakan dirinya untuk kepentingan imperialis barat. Dan sudah seharusnya. Seluruh dunia menyaksikan dengan penuh takjub dan perasaan lega. umat Islam mencontoh Tariq ibn Ziyad. Kaum kafir serta antek-anteknya.

Perbanyak usaha untuk mengkaji tsaqâfah (pengetahuan) Islam. Makanlah sahur dan akhirkanlah. ghibah. Jangan lupa mengeluarkan zakat fitrah pada waktunya. ghibah. mencaci maki.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XII . dan lain-lain. Hindari sejauh-jauhnya perbuatan keji. 2. Bersegeralah dalam berbuka. mencuri. Hidupkan malammu dengan qiyamul lail. Perbanyak membaca dan mengkaji al-Qur’an. Hindari juga aktivitas yang sia-sia. 11. Berburulah malam Lailatul Qadar pada 1/3 akhir Ramadhan. 3. 7. makan. 4. 9. dan janganlah berlebihan. Dirikanlah sholat Terawih dan perbanyak amalan-amalan sunnah nawafil lainnya. dan lain-lain. berkata dan berbuat keji. misalnya. 8. 5. dan lain-lain. 12. Perbanyak membaca dua perkara yang bisa menyenangkan Allah (syahadat dan istighfar) dan dua perkara yang sangat kita butuhkan (memohon surgaNya dan perlindungan dari nerakaNya) 10. dan jagalah diri kita dari hal-hal yang merusak niat dan pahala puasa kita. bertengkar. ~100~ . berdusta. Jagalah diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. 6. misalnya. Perbanyak sadaqoh dan infaq 13. Jangan lupa berniat Puasa Ramadhan pada malam sebelumnya dan luruskan niat tersebut semata-mata untuk mencari ridha Allah. dan lain-lain. misalnya. dengan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas amalan kita. gosip. minum. berzina. bohong. perkataan keji.TUNTUNAN PRAKTIS AMALAN HARIAN DI BULAN RAMADHAN Berikut ini adalah tuntunan praktis amalan harian di bulan Ramadhan: 1.

karya Imam an-Nawawi. karenanya perkenankanlah aku untuk memberikan syafa’at kepadanya. lalu 203 Silahkan baca kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah.’ Beliau bersabda.” (Qs. apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak. Puasa akan berkata.” Beliau bersabda. 204 Kalamullah artinya firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada manusia.” Lalu Ibn Mas’ud pun membacakan surat an-Nisâ’ [4] hingga ayat yang berbunyi. bukan rekaan Nabi Saw dan bukan ucapan siapapun selain Allah SWT. Imam Bukhâri dan Muslim meriwayatkan. oleh Syaikh Fauzie Sanqarith dan KH. memperoleh keutamaan dan pahalaNya. ‘Maka syafa’at keduanya diperkenankan’.” Dari Ibn ‘Abbas ra dituturkan. paling mudah. dan Taqarrub Ilallah: Kunci Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan.” 205 Rasulullah Saw seringkali menyuruh para sahabat untuk membaca al-Qur’an di depan Beliau. “Nabi Saw adalah orang yang paling dermawan. al-Khaththath. dengan syari’at yang paling utama. “Bacakanlah kepadaku al-Qur’an!” Ibn Mas’ud berkata. Fâthir [35]: 29). dan Abu Nu’aim 8/161. “Cukup…Cukup!” Ketika aku menoleh. Ahmad no. mengharap ridhaNya. untuk umat terbaik yang pernah dilahirkan kepada umat manusia. saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. bahwasannya Rasulullah Saw pernah berkata kepada Ibn Mas’ud. Al-Qur’an juga akan memberi syafa’at bagi orang yang membacanya.TADARRUS AL-QUR’AN Menyibukkan diri dengan membaca al-Qur’an al-Karim termasuk ibadah yang paling utama dan merupakan salah satu sarana yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. ‘Wahai Tuhanku. dari Abdullah bin Umar ra dengan sanad hasan. bahwasanya ia berkata. ‘Saya telah melarangnya dari tidur di malam hari. aku melihat air mata beliau bercucuran. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. 205 HR. dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadhan. apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu 206 ). “Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XIII . “Sungguh aku senang mendengarnya dari orang lain. Rasulullah Saw bersabda: “Puasa dan al-Qur’an itu akan memberikan syafa’at kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. 206 Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. dimana pada saat itu Rasulullah sedang di atas mimbar. serta at-Tibyân fî Âdâbi Hamalatil Qur’an. ~101~ . sedangkan al-Qur’an diturunkan kepadamu?” Rasulullah Saw menjawab. paling luhur dan paling sempurna. al-Hâkim 1/554. M. kata Ibn Mas’ud. 203 Sebab al-Qur’an adalah kalamullah 204 dan merupakan asas Islam yang diturunkan kepada Rasul termulia. Jibril menemui setiap malam pada bulan Ramadhan. “Pantaskah aku membacakan untukmu. 6626.’ Dan al-Qur’an berkata. saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya al-Qur’an. karenanya perkenankan aku untuk memberi syafa’at kepadanya.

dalam rangka melaksanakan firman Allah SWT: “Dan bacalah al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan (tartil). lam satu huruf. al-Muzzammil [73]: 4). serta tentang segala kebaikan yang sangat banyak kandungannya. Sedangkan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatkan. Bukhâri dan Muslim. Rasulullah Saw ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Rasulullah Saw bersada: “Bacalah al-Qur’an karena sesungguhnya al-Qur’an itu nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberi syafa’at kepada orang yang membacanya. dari Abu Umamah ra. Bukhâri dan Muslim. ‘Bacalah.” 210 “Tidak ada iri hati itu diperbolehkan kecuali dalam dua hal yaitu: seseorang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk membaca dan memahami al-Qur’an kemudian ia membaca dan mengamalkannya baik pada waktu malam maupun siang.). Rasulullah Saw juga bersabda: “Kelak (di akhirat) akan dikatakan kepada Shahibul Qur’an (orang yang senantiasa bersama-sama dengan al-Qur’an. Sedang orang yang mebaca al-Qur’an dan ia merasa susah di dalam membacanya tetapi ia selalu berusaha maka ia mendapat dua pahala. Perumpamaan orang munafik yang membaca al-Qur’an itu seperti bunga yang mana baunya harum tetapi rasanya pahit. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dengan tambahan: “Dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya.” 208 HR. dan tidak terburu-buru.” (Qs.” 209 “Perumpamaan orang mukmin yang membaca al-Qur’an itu adalah seperti utrujah yang mana baunya harum dan rasanya enak. dan seseorang yang dikarunia harta oleh Allah kemudian ia menafkahkannya dalam kebaikan baik pada waktu malam maupun siang. 211 HR. ~102~ . Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca al-Qur’an itu seperti hanzhalah yang mana tidak berbau dan rasanya pahit. Perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca al-Qur’an itu seperti buah korma yang mana tidak berbau tapi rasanya manis. dan mim satu huruf.” 208 “Orang yang membaca al-Qur’an dan ia mahir maka nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. 209 HR.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam membacakan kepadanya al-Qur’an.” 211 “Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah (al-Qur’an) maka ia mendapat satu kebaikan. dan katanya hadits ini hasan shahih. at-Tirmidzi. dari ‘Aisyah ra. Bukhâri dan Muslim. penj. dari Abu Musa al-Asy’ary ra.” 212 Dalam hal membaca al-Qur’an. Rasulullah Saw telah mencontohkan kepada kita untuk membaca dengan tartil. ‘Alif lâm mîm’ satu huruf tetapi alif satu huruf. dari Ibn Umar ra. 212 HR. Muslim. 210 HR. Bukhâri dan Muslim. naiklah terus dan bacalah dengan perlahan-lahan (tartil) 207 HR.” 207 Marilah kita perhatikan hadits-hadits nabi yang menceritakan tentang keutamaan membaca al-Qur’an. dari Ibn Mas’ud.

Semakin banyak. ~103~ . dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash ra. maka akan semakin tinggi. 2699 dalam kitab Dzikir dan Do’a. dikerumuni para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapanNya. Abû Dâwud dan at-Tirmidzi.” [HR. Muslim]. bab Fadhlul Ijtima ‘Ala Tilawatil Qur’an wa ‘Aladz Dzikir dari hadits Abu Hurairah ra. Sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca’. 215 Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim no. Rasulullah Saw bersabda: “Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah seraya membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka. 214 HR. “Apabila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid) sambil membaca al-Qur’an dan saling bertadarus bersama-sama.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam sebagaimana engkau telah membaca al-Qur’an dengan tartil di dunia. dan katanya hasan shahih. niscaya akan turun ketenangan atas mereka. rahmat Allah akan meliputi mereka.” 215 213 Maksudnya kelak di akhirat tempatnya tergantung pada sedikit banyaknya bacaan al-Qur’an di Dunia. 213 ” 214 Tentang keutamaan berkumpul di masjid-masjid untuk mempelajari al-Qur’an al-Karim. kecuali turunlah ketenangan atas mereka. serta mereka diliputi rahmat. sehingga dalam hadits itu dikatakan “naiklah”. para malaikat akan melindungi mereka dan Allah menyebut mereka kepada makhluk-makhluk yang ada di sisiNya.

“Ikutilah kedua orang sesudahku.” Setelah itu Imam Syafi’i mengatakan bahwa Ibn ‘Uyainah menceritakan pula kepadanya dari Mis’ar ibn Qidam dari Qais Ibn Muslim dari Thariq ibn Syihab dari Umar Ibn al-Khaththab. Sehingga dalam menjawab segala permasalahan yang dia hadapi. yakni mengkaji agama Islam secara mendalam. Tidak ada alternatif lain bagi seorang Muslim selain mengikuti apa yang menjadi keputusan Allah maupun RasulNya. bahwa Rasulullah Saw bersabda. al-Hasyr [59]: 7). seorang Muslim mesti berbuat dalam hidup ini sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. seperti Imam Syafi’i rahimahullah? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah. Ini ditujukan agar kita bisa menguasai ilmu-ilmu Islam dan bisa berfikir Islami secara sempurna. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan me reka.” (Qs.” (Qs. apa upaya yang harus kita lakukan agar kita bisa berfikir dan mampu menjawab dengan cerdas setiap pertanyaan. beliau menjawabnya dengan terlebih dahulu membaca firman Allah: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. dalam memahami segala sesuatu. wajar saja jika Imam Syafi’i selalu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan petunjuk al-Qur’an dan asSunnah. ~104~ . Abdurrahman al-Baghdadi. apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetap an.URGENSI TSAQÂFAH ISLAMIYYAH Berfikir Islami merupakan keharusan bagi seorang Muslim. ia kembali kepada sebuah ide dasar. 216 Lihat Syaikh Dr. bahwa hidupnya terikat dengan aturan Allah SWT. Sebab. setiap Muslim mesti melakukan tafaqquh fiddin. yaitu Abu Bakar dan Umar. dia harus senantiasa mengkaitkan fakta yang dihadapinya dengan syari’at dan ‘aqidah Islam. bahwa seorang Muslim yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya mesti berfikir secara Islami. Pantaslah Imam Syafi’i ketika ditanya tentang apa hukumnya membunuh lebah saat melaksanakan ihram (saat umrah atau haji). Atas dasar itu. Allah SWT berfirman: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min. al-Ahzab [33]: 36). Pertanyaan adalah. bahwa beliau (Umar ibn al-Khaththab) menyuruh untuk membunuh lebah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Pandangan Islam Tentang Ingkar Sunnah. Artinya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XIV . Setelah itu beliau menyam paikan suatu riwayat hadits: Sufyan bin ‘Uyainah menceritakan kepadaku dari Abdul Malik Ibn Umair dari ar-Rabi’i Ibn Hirasy dari Hudzifah Ibn al-Yaman yang telah mengatakan. 216 Jawaban Imam Syafi’i di atas memberikan gambaran kepada kita.

kedua. Untuk memahami semua hal yang terkandung di dalam al-Quran dan as-Sunnah mutlak diperlukan semua perangkat ilmu yang bisa mengungkap hukum dan petunjuk dari dua sumber utama syari’at Islam itu. serta ilmu-ilmu yang difokuskan untuk mengkaji masalah-masalah ‘aqidah. Sebab. an-Nahl [16]: 44) dan as-Sunnah (lihat Qs. ilmu shorof. al-Hasyr [59]: 7) tidak mungkin dilakukan tanpa memahami dan mempelajarinya terlebih dahulu. Harus dicari dan dituntut. Kewajiban mengambil hukum dan petunjuk dari al-Kitab (lihat Qs. Mencukupkan diri dengan teks-teks yang ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah —apalagi sekedar membaca terjemahan tekstual— adalah tindakan gegabah. Bukhâri]. mustholah hadits. pertama. dan ushul fiqh yang mutlak diperlukan dalam menggali hukum (ijtihad). yakni. tafsir. ilmu balaghoh. ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ‘aqidah Islam itu sendiri. Ilmu-ilmu Islam terdiri dari. ilmu nahwu. ilmu-ilmu pengetahuan yang dibangun atas dasar ‘aqidah Islamiyyah seperti fiqh. ~105~ . Dari sini. faham terhadap seluk-beluk peraturan hidup agama Islam. dan ilmuilmu lainnya.” [HR.” 217 217 HR. ilmu ushul fiqh. Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan. ilmu hadits dan mustholah hadits. ilmu itu harus diperoleh dengan belajar. ilmu-ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk memahami hukumhukum yang terpancar dari ‘aqidah Islamiyyah. Sebab. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan. Tidak boleh dipahami seperti itu. Ia akan menjadikan hamba itu faqih fiddin. muncullah berbagai disiplin ilmu-ilmu pengetahuan Islam —walaupun integral satu sama lain— seperti ilmu pengetahuan tentang al-Qur’an. ilmu tauhid. taqdir Allah SWT itu harus direspon secara positif. Islam tidak pernah mengajarkan cara-cara tersebut. bahasa Arab. seperti ilmu bahasa Arab. Dia buat orang itu faqih dalam ad-dîn. dan hadits. seraya berharap ilmu itu langsung masuk ke dalam benak dan hati kita. Strategi Tafaqquh Fiddin Sesungguhnya. Bukhâri. Ilmu-ilmu ini muncul sejak masa kenabian dan terus berkembang secara sistematis pada masa-masa berikutnya. Nabi Saw bersabda: “Sebaik-sebaik kalian adalah yang mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya. atau dengan bertapa lalu ilmu itu masuk ke dalam dada kita. dari Utsman bin Affan ra. ilmu tafsir. seperti ilmu tauhid. Namun.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ruang Lingkup Ilmu-Ilmu Islam Ilmu-ilmu Islam atau dikenal dengan Tsaqâfah Islamiyyah adalah ilmu-ilmu yang dasar pembahasannya adalah ‘aqidah Islamiyyah dan pangkal sumbernya adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. dan ketiga. jika Allah SWT menghendaki suatu kebaikan pada diri hambaNya. as-Sunnah.

(1) ia memiliki akar pemikiran yang sangat mendalam. maupun ilmu yang berhubungan dengan penyelengaraan negara dan penegakan hukum. Demikianlah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Oleh karena itu. atau menjadi onta-onta yang mengusung buku. Apalagi. Sebab. Idem. Dia tidak ingin menjadi buku-buku yang bergerak. keyakinan yang dihadilkan dari perpaduan antara sentuhan terhadap akal dan fitrah. jld. Akal menjadi puas. yakni ‘aqidah Islamiyyah. hati menjadi pun mantap. kesiapan diri untuk berfikir dan kesiapan mental untuk memeras otak. Selain itu. ilmu-ilmu Islam (tsaqâfah Islamiyyah) itu ilmu yang memiliki akar pemikiran yang sangat dalam. Walhasil. Akan tetapi.” (Qs. asy. bukan sekedar teori-teori belaka. Namun. Ia memahami betul firman Allah SWT: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). ~106~ . baik ilmu yang menyangkut masalah keyakinan. yakni kitab al-Muwatthâ’ sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar di majelisnya. Oleh karena itu. 1. serta penemu disiplin ilmu ushul fiqh? Pada dasarnya. beliau mensyaratkan agar Syafi’i muda itu membaca terlebih dahulu buku pegangan karya Imam Malik. akan menimbulkan semangat yang menyala-nyala. Oleh karena itu. bahwa ilmu yang digelutinya tidak ada artinya jika hanya dihafal dan dinikmati seperti halnya buku-buku filsafat. Semua ini disebabkan karena ‘aqidah Islam telah menjadi nyawa dan motivasi hidupnya. dan (3) dipelajari secara praktis. proses belajar mengajar pun penuh dengan manfaat karena yang belajar dan mengajar hadir dalam kondisi kesiapan yang prima. ‘aqidah Islamiyyah sesuai dengan akal dan fitrah manusia. tsaqafah Islam memiliki karakter sebagai berikut. tsaqafah Islam tidak bisa diraih hanya dengan berfikir dangkal. dan tercatat hafal 300 ribu hadits lengkap dengan matan (teks isi) dan sanadnya (jalur periwayatan). Imam Syafi’i muda dengan mantap menjawab kepada gurunya bahwa dirinya sudah hafal isi teks-teks yang ada dalam kitab tersebut. Ia tidak akan merasa lelah mendalami ilmu-ilmu Islam. Tatkala kita membahas ilmu tauhid. dan pemerintahan. yang hasil ijtihadnya banyak diikuti hingga hari ini. 218 Wajar saja. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. seorang pelajar Muslim tidak akan mempelajari ilmuilmu filsafat yang tidak ada realitasnya. yang di kemudian hari sangat terkenal sebagai Imam para mujtahidin. Ini berbeda dengan tsaqafah Islam. akhlak. Ilmu-ilmu Islam (tsaqâfah Islamiyyah) adalah ilmu yang praktis. seorang pelajar muslim memahami benar. ibadah. 219 Kenapa tsaqafah mesti dipelajari dengan sepenuh keyakinan? Sebab. Keyakinan semacam ini. 218 219 Lihat Syaikh an-Nabhani. dan makanan. hasilnya adalah keyakinan atas ‘aqidah Islamiyyah. mu’amalah. Ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tentang ‘aqidah bisa menyentuh akal dan perasaan manusia. akan melahirkan suatu keyakinan yang sangat kuat pada diri seorang Muslim. pakaian. Lalu model belajar seperti apa yang mampu melahirkan pelajar-pelajar (daris) yang begitu energik seperti Syafi’i muda. yakni untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. seorang Muslim harus berfikir mendalam dan cemerlang untuk meraih tsaqafah Islam. yakni belajar dan kesiapan diri untuk belajar. Alam Nasyroh [94]: 7). tatkala Imam Syafi’i masih muda dan hendak belajar kepada Imam Malik yang sudah tua dan terkenal. politik.Syakhshiyyah al-Islamiyyah. Islam adalah petunjuk untuk melaksanakan aktivitas hidup. ilmu-ilmu itu bersumber dari keyakinan. sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu itu harus ditempuh. (2) ia harus dipelajari dengan sepenuh keyakinan.

khususnya yang penerapannya memerlukan otoritas negara. Keadaan ini justru akan mendorong pelajar itu untuk melakukan aktivitas dakwah di tengah-tengah masyarakat. yakni mengubah sistem yang tidak Islami menjadi sistem yang Islami. belum diterapkan di tengah-tengah masyarakat. ~107~ . Bahkan. seorang Muslim akan lebih cepat dalam mencerap ilmu jika ia melakukan aktivitas dakwah dan perbaikan di tengah-tengah umat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Sayangnya. sebagian besar hukum Islam.

yang berasal dari kata “raha” yang artinya “mengambil istirahat”. dan zaman permulaan Khalifah Umar. Umar bin Khattab sendiri mengatakan —seperti yang direkam oleh Imam Bukhâri— bahwa perbuatannya itu adalah bid’ah. Sholat ini disebut sholat Tarwih. sholat tahajjud yang dilaksanakan dalam bulan Ramadhan itulah yang akhirnya menjelma menjadi sholat Tarwih sekarang ini. sampaisampai ada sebuah hadis menerangkan bahwa Rasulullah mempunyai sebuah kamar kecil di Masjid yang dibuat untuk beliau sendiri. sholat Tarwih itu akan dianggap sebagai sholat fardhu. orang-orang yang ikut sholat Tarwih berjamaah bertambah besar lagi. dilengkapi dengan tikar. Rasulullah Saw menganjurkan kepada ummatnya agar menjalankan sholat Tarwih di rumahnya masing-masing [HR Bukhâri].” [HR. orang-orang yang melakukan sholat Tarwih berjamaah itu bertambah besar. dan karena ingin memperoleh perkenan (ridha) ilahi. Oleh karena itu. Bukhâri]. Rasulullah Saw sangat menaruh perhatian pada sholat tahajjud yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan ini. dan bahwa sholat yang dilakukan pada larut malam ketika orangorang sedang tidur. Dalam sebuah hadits. supaya menjalankan sholat tahajjud bulan Ramadhan. tiba-tiba para sahabat yang berada di masjid melihat beliau. Walaupun demikian. Dengan demikian. kalau-kalau kelak dikemudian hari. Tetapi pada malam keempat. Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa bangun malam untuk menjalankan sholat dalam bulan Ramadhan. Siti Fatimah. bagi kebanyakan orang. yaitu sholat tahajjud pada bulan Ramadhan dilaksanakan secara berjam’aah setelah melaksanakan sholat Isya. perubahan yang dilakukan oleh Khalifah Umar itu diterima dengan baik berdasarkan teladan Rasulullah Saw sendiri yang pernah melaksanakan sholat tahajjud berjamaah selama tiga malam berturut-turut. sebagai tempat menyendiri untuk menjalankan sholat tahajjud selama bulan Ramadhan. zaman Khalifah Abu Bakar. ~108~ . Pada suatu malam Rasulullah bangun untuk melaksanakan sholat tahajjud. pada zaman Rasulullah. disertai iman. Demikian besarnya perhatian Rasulullah kepada sholat tahajjud dalam bulan Ramadhan. Dengan kata lain. itu lebih baik daripada sholat Tarwih yang dilakukan pada permulaan malam. lalu mereka ikut bersholat. Ada pula hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah membangunkan istri-istri beliau untuk menjalankan sholat Tarwih [HR. maka terjadilah sholat Tarwih tersebut berjamaah dan Rasulullah sebagai imamnya. dan pada malam ketiga.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XV . sholat tahajjud selama bulan Ramadhan dilakukan sendiri-sendiri di rumah masingmasing [HR Bukhâri]. Bukhâri]. Pada malam berikutnya. Sayyidina Ali kw. Rasulullah tidak muncul untuk memimpin sholat Tarwih berjamaah. sholat Tarwih yang dilakukan di bulan Ramadhan merupakan sholat tahajjud yang dilaksanakan pada bulan-bulan biasa. Tetapi kemudian. Khalifah Umar mengadakan perubahan. sebab Rasulullah sangat khawatir. dan suaminya. Pada dasarnya.SHOLAT TARWIH Apakah arti tarawih itu? Kata tarawih adalah bentuk jamak dari kata tarwih. Kadang-kadang beliau pergi ke rumah putrinya. dosanya akan diampuni. karena orang yang menjalankannya mengambil istirahat sejenak setelah selesai salat sunnah ba’da Isya dua rakaat.

Sebagaimana terekam dalam hadits muttafaq ‘alaihi riwayat ‘Aisyah. 39. Muttafaq ‘alaihi. terbesit dalam diri Umar untuk menyatukannya sehingga terbentuklan sholat Tarwih berjamaah yang dipimpin Ubay bin Kaab. jld. juga tidak disebutkan jumlah rakaatnya. jld. 222 Wanita Melaksanakan Tarwih Pada dasarnya. Namun. riwayat ini berbicara pada konteks yang lebih umum yaitu sholat malam. Namun jika ia tidak datang ke masjid dia tidak berkesempatan atau tidak melaksanakan sholat Tarwih. wanita yang hendak melaksanakan sholat Tarwih di masjid. maka kepergiannya ke masjid untuk hal tersebut akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Jumlah Rakaat Tarwih Dalam riwayat Imam Bukhâri tidak disebutkan berapa rakaat Ubay bin Kaab melaksanakan Tarwih. misalnya Imam Bukhâri meletakkannya pada bab 220 221 HR. “Siapa saja yang mendirikan sholat di malam Ramadhan penuh dengan keimanan dan harapan maka ia diampuni dosa-dosa yang telah lampau.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Anjuran Melaksanakan Qiyam dan Tarwih di Bulan Ramadhan Salah satu anjuran Nabi Saw untuk umat Islam adalah menghidupkan malam Ramadhan dengan memperbanyak sholat. Salah satu sholat yang dianjurkan adalah sholat Tarwih disepanjang malam Ramadhan. 3. wanita lebih utama mengerjakan sholat. ketika Umar bin Khattab ra. ~109~ . 2. 221 Dari sini mayoritas ulama menetapkan sunnahnya pelaksanaan sholat Tarwih secara berjama’ah. bahwa Nabi Saw sangat menganjurkan qiyam Ramadhan dengan tidak mewajibkannya. hal 525. Oleh karenanya para ulama menyatakan konsensus dalam hal tersebut. Hanya saja. Hingga di kemudian hari. setelah berjalan tiga malam. Nabi Saw bersabda. al-Lu’lu’ wal Marjan. Namun. lafadz Imam Muslim dalam shahihnya: 6/40. Fakta adanya pelaksanaan sholat Tarwih secara turun temurun sejak Nabi Saw hingga sekarang merupakan dalil yang tidak dapat dibantah tentang disyari’atkannya sholat Tarwih. Hal itu terlihat pada kecenderungan para ulama yang meletakkan riwayat ini pada bab sholat malam secara umum. Syarh Shahîh Muslim. 6. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dituturkan. Nabi Saw membiarkan para sahabat melakukan Tarwih secara sendiri-sendiri. hal. Lihat juga al-Mughni. 436. 222 Imam an-Nawawi. Di dalam hadits yang diriwayatkan ‘Aisyah ra. jld. hal.” 220 Sholat Tarwih Secara Berjamaah Pada awalnya sholat Tarwih dilaksanakan Nabi Saw secara berjamaah dengan sebagian shahabat di masjid Nabawi. sekalipun dalam riwayat ‘Aisyah lainnya ditegaskan tidak adanya pembedaan oleh Nabi Saw tentang jumlah rakaat sholat malam baik di dalam maupun di luar Ramadhan. menyaksikan adanya fenomena sholat Tarwih yang terpencar-pencar dalam masjid Nabawi. wajib memperhatikan etika ketika berada diluar rumah. hal. termasuk sholat Tarwih di rumahnya sendiri. 605 dan kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab. tentang Tarwih selama tiga malam yang dilakukan Nabi Saw bersama para sahabat.

Fath al-Bârî. Fath al-Bârî. hal. sedang yang menjalankan 39 rakaat atau 41 mereka telah mencontoh salafu saleh dari generasi sahabat dan tabîn. hal. hal. 227 Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni. 138. bab Tanwir Hawalaik. hal. jld.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam sholat tahajud. dan menurutnya hal tersebut memang memiliki kelonggaran. 4. Pendapat ini didukung oleh ats-Tsauri. 250. Al-Hâfidz Ibn Hajar berpendapat: “Bahwa perbedaan jumlah rakaat dalam rakaat Tarwih muncul dikarenakan panjang dan pendeknya rakaat yang hendak didirikan. 227 Kelima. jld. Imam Malik dalam al-Muwatha’ pada bab sholat Witir Nabi Saw. Akar persoalan ini sesungguhnya kembali pada riwayat-riwayat berikut ini: Pertama. 226 Keempat. 228 Dari riwayat di atas jelas. Imam Malik. Ibn Mubarak dan Imam Syafi’i.” Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Syafi’i. 223 Hal tersebut memunculkan perbedaan dalam jumlah rakaat Tarwih yang berkisar dari 11. 36.1. Fiqh as-Sunnah. bahkan 39 rakaat. 228 Idem. 250. jumlah rakaatnya banyak itu juga baik menurutku. Imam Syafi’i dari riwayat az-Za’farani mengatakan bahwa ia sempat menyaksikan ummat Islam melaksanakan Tarwih di Madinah dengan 39 rakaat. Imam at-Tirmidzi menyatakan bahwa Umar ra dan Ali ra serta sahabat lainnya menjalankan sholat Tarwih sejumlah 20 rakaat (selain witir). Imam Malik dalam al-Muwatha’-nya meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Kaab dan Tamim ad-Dari untuk melaksanakan sholat Tarwih 11 rakaat dengan rakaat-rakaat yang sangat panjang. 4. Fath al-Bârî. Bahkan menurut Imam Malik ra hal itu telah berjalan lebih dari ratusan tahun. 195. 223 Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni.” Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa orang yang menjalankan Tarwih 8 rakaat dengan Witir 3 rakaat dia telah mencontoh Nabi Saw dan yang melaksanakan dengan sholat 23 mereka telah mencontoh Umar ra. 226 Sayyid Sabbiq. ~110~ . 224 Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni. hal. Jika dalam mendirikannya dengan rakaatrakaat yang panjang maka berakibat pada sedikitnya jumlah rakaat dan demikian sebaliknya. bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz kaum muslimin sholat Tarwih hingga 36 rakaat ditambah Witir tiga rakaat. 225 Imam Malik. 250. 13. 21. 225 Ketiga. al-Muwathâ’. sekalipun aku lebih senang pada yang pertama. 141. hal. Namun dalam riwayat Yazid bin ar-Rumman bahwa jumlah rakaat yang didirikan di masa Umar bin Khattab 23 rakaat. 4. al-Muwathâ’. Dan jika sholatnya pendek.” 224 Kedua. 23. bab Tanwirul Hawalaik. jld. Hal ini dikomentari imam Malik bahwa masalah tersebut sudah lama menurutnya. bahwa akar persoalan dalam perbedaan jumlah rakaat sholat Tarwih bukanlah persoalan jumlahnya melainkan kualitas rakaat yang hendak didirikan. dan di Makkah 33 rakaat. “Jika sholatnya panjang dan jumlah rakaatnya sedikit itu baik menurutku. hadits ‘Aisyah: “Nabi tidak pernah melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat baik di dalam maupun di luar Ramadhan. jld.

233 229 230 Idem. Mutafaq ‘Alaih]. 230 Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz yang ketika itu menjabat sebagai Ketua al-Lajnah ad-Dâ’imah.” Maka Syaikh bin Baz menjawab: “Sholat Tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat.” 231 Sedangkan Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah berkata. 231 Al-Lajnah ad-Dâ’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’. Cetakan ke 3. 229 Imam az-Zarkani mencoba menetralisir persoalan ini dengan menukil pendapat Ibn Hibban bahwa Tarwih pada mulanya 11 rakaat dengan rakaat yang sangat panjang namun bergeser menjadi 20 rakaat (tanpa witir) setelah melihat adanya fenomena keberatan ummat Islam dalam mendirikannya. Ini sebagaimana Imam Ahmad berkata. atau 13 rakaat. yang menjadi witir baginya dari solat yang dilakukan. jld.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Hal yang sama juga diungkapkan Imam Ahmad ra.’ [HR. 232 Al-Ikhtiyârât. 195. bahwa tidak ada pembatasan yang signifikan dalam jumlah rakaat Tarwih. Fath al-Bârî. ditambah 4 rakaat yang panjang pula. Arab Saudi. “Jika seseorang melakukan sholat Tarawih sebagaimana mazhab Abu Hanifah. jika dikhawatirkan akan Subuh. asy-Syafi’i dan Ahmad yaitu 20 rakaat atau sebagaimana Mazhab Malik yaitu 36 rakaat. ~111~ . 250. Dan. 4. “Banyak di kalangan ulama yang menolak sholat Tarawih 20 rakaat. siapa pula yang sholatnya 20 rakaat atau lebih maka juga tidak salah. dan mereka adalah orang yang lebih tahu akan sunnah. Cara Melaksanakan Sholat Tarwih Imam Bukhâri meriwayatkan sebuah hadits dari ‘Aisyah ra yang menjelaskan tata cara Nabi Saw menjalankan sholat malam. Ini karena Nabi Saw bersabda. Maka tidak dihadkan rakaat sholat dan salamnya karena sesungguhnya Umar ra dan sahabat-sahabat ra melakukan sholat pada beberapa malam dengan 20 rakaat melainkan witir. ‘Sholat malam setiap 2 rakaat. ‘Karena tidak ada apa yang dinyatakan dengan jumlah. melakukan salam pada setiap 2 rakaat dan 1 rakaat witir adalah afdal. 1. jld. dan mereka berkata bahwa Rasulullah Saw tidak melakukan lebih dari 11 rakaat. 198. Jika kita perhatikan dengan cermat maka yang menjadi konsens dalam sholat Tarwih adalah kualitas dalam menjalankannya dan bagaimana sholat tersebut benar-benar menjadi media komunikatif antara hamba dan RabbNya lahir dan batin sehingga berimplikasi dalam kehidupan berupa ketenangan dan merasa selalu bersamaNya dimanapun berada. Masingmasing terdiri 4 rakaat yang sangat panjang. pernah ditanya. yakni beliau melakukan sholat Tarwih dengan tiga kali salam. meniru cara Nabi Saw. jld. Lihat hasyiah Fiqh as-Sunnah. tidak ada alasan yang mendasar untuk mempertentangkan satu pendapat dengan pendapat lainnya dalam jumlah sholat Tarwih. 7. hal. maka itu yang terbaik. melainkan tergantung panjang dan pendeknya rakaat yang didirikan. 64. 233 Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni. dan ditambah 3 rakaat sebagai penutup. hal. Riyad: Dar al-Mu’ayyad. Bahkan hingga bergeser menjadi 36 (tanpa witir) dengan alasan yang sama. apalagi menjadi sebab perpecahan ummat Islam. atau 11 rakaat. maka lebih atau kurangnya jumlah rakaat tergantung pada berapa panjang atau pendek qiyamnya’. hal.” 232 Dengan demikian. hal. fatwa nomer 6148. 2000. hal. bersolatlah satu rakaat. 250.

234 HR. al-Muwatha’ dalam Tanwir. hal. 6. atau empat rakaat empat rakaat dan ditutup dengan tiga rakaat. 432. sholat malam. hal. Mutaffaq ‘alaihi. beliau menjawab. Ibn Umar ra menceritakan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw tentang cara Rasulullah Saw mendirikan sholat malam. ~112~ . (Syarh Shahih Muslim.Jika ia khawatir akan tibanya waktu Shubuh maka hendaknya menutup dengan satu rakaat” 234 Berdasarkan riwayat-riwayat di atas. Dengan demikian. 46-47. al-Lu’lu’ wal Marjan. al-Hâfidz Ibn Hajar menyimpulkan bahwa Nabi Saw kadangkadang melakukan witir (menutup sholatnya) dengan satu rakaat dan terkadang menutupnya dengan tiga rakaat. hal. jld. dapat didirikan dengan dua rakaat dua rakaat dan ditutup dengan satu rakaat. termasuk di dalamnya sholat Tarwih. 143-144). Hal ini ditegaskan fi’liyah Nabi Saw dalam hadits Muslim dan Imam Malik ra. “Sholat malam didirikan dua rakaat dua rakaat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Bentuk lain yang mendapatkan penegasan secara qauli dan fi’li juga menunjukkan bahwa sholat malam dapat pula dilakukan dua rakaat-dua rakaat dan ditutup satu rakaat.

jld. jld. Allah pasti akan menolong dan memudahkannya. dan informasi yang sarat dengan pengaruh-pengaruh negatif. bahwa i'tikaf adalah luzûm al-syai’ wa habs alnafs ‘alaih (mengikatkan diri pada sesuatu dan menahan diri di atasnya). jld. 1. materialisasi. al-Mishbahul Munir. Lisan al-Arab. terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Tak terbetik dalam hatinya keinginan apapun. i’tikaf sangatlah mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah SWT. 9. 433. Sayyid Sabbiq. Setiap muslim disunnatkan untuk beri’tikaf di masjid. Ia memutuskan hubungan dengan segala kesibukan-kesibukannya. 3. I’tikaf sangat dianjurkan pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. kemudian menghadapkan hati tersebut kepada Allah SWT secara menyeluruh. semuanya sangat tergantung pada terkumpulnya unsurunsur yang bisa memperkuat hati. hal.I’TIKAF Diantara rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadhan yang senantiasa dipelihara dan dianjurkan oleh Rasulullah Saw adalah i’tikaf. orang yang belum pernah melakukan i’tikaf. hal. terlalu banyak bicara dan tidur. kusutnya hati tidak akan dapat sembuh kecuali dengan menghadap kepada Allah Ta'ala. 3. Sebab. khususnya di tengah arus globalisasi. selain mengharap ridha Allah dan semua hal yang bisa mendatangkan keridloanNya. membayangkan I'tikaf sebagai ibadah yang sangat berat dan sulit. 235 Dengan kata lain. menghalangi dan menghentikannya. Al-Fayumi. jld. sekaligus untuk meraih malam Lailatul Qadar.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XVI . dalam Fiqh as-Sunnah menyatakan. hal. Hal-hal ini tentunya akan memutuskan perjalanan hati menuju Allah atau akan melemahkan. I’tikaf adalah mengurung diri dan membatasi diri untuk hanya berbuat taat dan selalu mengingat Allah. dan kitab lihat anNihâyah fî Gharîbil Hadîts. Barangkali. 424. 236 Imam Ibn al-Qayyim berkata. “Manakala seseorang ingin berjalan di atas jalan Allah SWT dalam keadaan sehat dan istiqamah (konsisten). 236 235 ~113~ . Fiqh as-Sunnah. hal. I’tikaf merupakan sarana meditasi dan kontemplasi yang sangat efektif bagi kaum Muslim untuk memelihara keislamannya. Oleh karena itu. dan mengurung hatinya dan jasmaninya hanya untuk Allah dan untuk mendekatkan diri kepadaNya. Sedangkan makan dan minum yang berlebih-lebihan dan berlebih-lebihan dalam bergaul. Definisi I’tikaf Sayyid Sabbiq. 284. 252. Padahal. i’tikaf adalah berdiam (tinggal) di suatu tempat. Ibn Mandzur . orang-orang yang tinggal di masjid dan menegakkan ibadah di dalamnya bisa disebut sebagai mu’takif dan ‘akif (orang yang sedang beri'tikaf). termasuk dari unsur-unsur yang menjadikan hati bertambah kusut dan menceraiberaikan hati di setiap tempat. yakni orang yang mempersenjatai dirinya dengan niat ikhlas dan tekad yang sungguh-sungguh.

menjadikan Dirinya berkehendak untuk mensyari’atkan puasa bagi mereka sebagai wahana untuk mengurangi kelebihan makan dan minum. Telah dituturkan dalam riwayat shahih. Bukhâri 4/266 dan Muslim 1173 dari ‘Aisyah. berkumpulnya hati dengan Allah. Bukhâri 4/237 dan Muslim 1656. sekaligus sebagai media untuk membersihkan kecenderungan syahwat di dalam hati. Allah SWT juga mensyari’atkan i’tikaf bagi hambaNya agar mereka dapat mengambil manfaat dari amalan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. 241 237 238 Zâdul Ma’ad. 238 Dalam sebuah riwayat dituturkan. (yaitu) aku akan beri’tikaf pada malam hari di Masjidil Haram.” Beliau menjawab: “Tunaikanlah nadzarmu.” Maka Umar ra pun beri’tikaf pada malam harinya. menyendiri (berkhalwat) denganNya. Sehingga. kecintaan dan menghadapkan diri kepadaNya menjadi pengganti atas kesedihan hatinya dan betikan-betikannya. Tidak hanya itu saja. 86-87. karena. dan manakala tidak ada lagi yang dapat membahagiakan dirinya selain Allah. Bukhâri 4/245. Sebab. 241 HR. ibadah itu juga dimaksudkan agar seorang hamba bisa tetap berjalan di atas jalan Allah dengan lurus dan konsisten. bermesraan ketika berkhalwat dengan Allah merupakan pengganti kelembutannya terhadap makhluk. ~114~ . Sesungguhnya. Selain itu. 2. hingga akhirnya ia akan memperoleh kebaikannya di dunia maupun di akhirat kelak. dan hanya menyibukkan diri kepada Allah semata. bahwa Nabi Saw beri’tikaf pada sepuluh (hari) terakhir bulan Syawwal. 240 Sedangkan waktu yang lebih utama lagi yaitu pada akhir bulan Ramadhan. Bukhâri 4/226 dan Muslim 1173. sesungguhnya aku ini pernah bernadzar pada zaman jahiliyah (dahulu). bertafakur untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mendekatkan dirinya kepada Allah. jld. bahwasanya Rasulullah Saw sering beri’tikaf pada setiap Ramadhan selama sepuluh hari. memutuskan segala kesibukan dengan makhluk. Nabi Saw seringkali beri'tikaf pada sepuluh (hari) terakhir di bulan Ramadhan hingga Allah Yang Maha Perkasa dan Mulia mewafatkan beliau. yang mana. 239 HR. Sesungguhnya disyari’atkannya i’tikaf bagi umat Islam.” 237 Disyari’atkannya I’tikaf I'tikaf disunnahkan pada bulan Ramadhan dan bulan lainnya sepanjang tahun. maksudnya serta ruhnya adalah berdiamnya hati kepada Allah Ta’ala. Dan seluruh keinginan dan betikan-betikan hatinya menjelma menjadi keinginan untuk selalu mengingatNya. syahwat tersebut dapat merintangi perjalanan hati menuju Allah SWT. hal. di saat sudah tidak ada lagi yang berbuat lembut kepadanya. sehingga ia mampu mencurahkan hatinya kepadaNya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Rahmat Allah Yang Maha Perkasa lagi Penyayang. 239 I'tikaf yang paling utama dilakukan pada bulan Ramadhan berdasarkan hadits Abu Hurairah ra. bahwa Umar pernah bertanya kepada Nabi Saw: “Wahai Rasulullah. Sedangkan yang menyebabkan ia berbuat demikian. mengingatNya. inilah maksud dari i’tikaf yang agung itu. 240 HR. Hingga akhirnya. HR. kelembutan dirinya kepada Allah pada hari kesedihan di dalam kubur.

hal. 1. 242 ~115~ . bahwa sholat di Masjid al-Haram bernilai seratus ribu sholat. karya Syaikh al-Utsaimin. nilai sholat di dalam tiga masjid itu mempunyai kelebihan tersendiri. 230-235. jika ia melaksanakan ibadah di dalam ketiga masjid tersebut. alBaqarah [2]: 187). maksudnya adalah tidak ada i’tikaf yang lebih sempurna dan lebih utama kecuali di dalam tiga masjid tersebut.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Syarat-Syarat I’tikaf Dalam sebuah hadits shahih dinyatakan. padahal beliau sedang i’tikaf di masjid (dan aku berada di kamarku) kemudian aku sisir rambutnya (dalam riwayat Hadits tersebut shahih. sholat kusuf dan tahiyatul masjid. Jika kita nyatakan. 244 Orang-orang yang beritikaf disunnahkan berpuasa seperti yang tersebut dalam riwayat ‘Aisyah ra yang telah disebutkan sebelumnya. tentunya banyak kaum Muslim yang tidak bisa menunaikannya. Dengan demikian. Medinah dan al-Quds (Palestina). tidak hanya i’tikaf saja. 245 Perkara-Perkara yang Boleh Dilakukan Mu’takif boleh keluar dari masjid jika ada hajat (keperluan). hal. Inilah pahala-pahala yang dapat diraih seseorang. jld. dan Masjid al-Aqsha’. seperti melaksanakan sholat berjama’ah. Memang seperti itu kenyataannya. ‘Aisyah ra berkata: “Dan sesungguhnya Rasulullah Saw pernah memasukkan kepalanya kepadaku. yakni Masjid al-Haram. Jika hadits mengatakan bahwa tidak ada i’tikaf kecuali dalam tiga masjid.” (Qs. Ia juga boleh mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk dicuci dan disisir rambutnya. di-shahih-kan oleh para imam serta para ulama. bahwa I'tikaf itu disyari’atkan hanya di dalam tiga masjid. 193 oleh Ibn al-Jauzi. mayoritas kaum Muslim berada di luar Mekkah. bahwa yang dimaksud masjid dalam ayat di atas hanya ketiga masjid di atas. Sholat di Masjid an-Nabawi lebih baik dari pada seribu sholat kecuali di Masjid al-Haram dan sholat di Masjid al-Aqsha’ bernilai lima ratus sholat. Masjid an-Nabawi. Di dalam riwayat shahih dinyatakan.” 242 Akan tetapi. Bahkan. i’tikaf boleh dilakukan di dalam masjid-masjid manapun. 245 Dikeluarkan oleh Abdur Razzaq di dalam al-Mushannaf 8037 dan riwayat 8033 dengan maknanya dari Ibn Umar dan Ibn ‘Abbas. dapat dilihat takhrijnya serta pembicaraan hal ini pada kitab Al-Inshaf fi Ahkamil I'tikaf oleh Ali Hasan Abdul Hamid. 243 Yakni “Janganlah kami mejimai mereka” pendapat tersebut merupakan pendapat jumhur (ulama). Lihat Zâd al-Masir. 244 Lihat 257 Tanya Jawab Fatwa-Fatwa al-Utsaimin. Ayat tersebut berlaku untuk segenap kaum Muslim. Rasul bersabda: “Tidak ada I'tikaf kecuali pada tiga masjid (saja). Sebab. beri’tikaf pada selain ketiga masjid tersebut adalah boleh berdasarkan keumuman firman Allah: “Dan janganlah kamu mencampuri mereka itu 243 sedangkan kamu beritikaf di dalam masjid.

2144-2134. apabila beliau beri’tikaf. “Telah i’tikaf bersama Nabi Saw seorang wanita yang HR. sebagaimana yang dikatakan oleh al-Bushiri dari dua jalan. Diperbolehkan bagi orang yang sedang beritikaf. Ahmad 5/364 dengan sanad yang shahih. dihamparkan kasur. dan suami diperbolehkan mengantar isteri sampai ke pintu masjid. bahwa Nabi Saw jika i'tikaf. Ketentuan ini didasarkan pada ucapan ‘Aisyah ra. Bukhâri 1/342 dan Muslim 297 dan lihat Mukhtashar Shahîh Bukhâri no. lalu aku berbicara dengan beliau beberapa saat lalu aku berdiri untuk kembali. Shafiyah ra tinggal di kampung Usmah bin Zaid. Tatkala berada di pintu masjid yang dekat dengan rumah Ummu Salamah ra. 1173.” 250 Bahkan.’ Maka beliaupun berdiri bersamaku untuk mengantarkanku. 246 ~116~ . maka beliau Saw katakan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam lain: aku cuci rambutnya).’ Maka Nabi Saw mengatakan. 247 HR. ‘Jangan kau terburu-buru sehingga aku antarkan. meletakkan kasur atau ranjangnya di dalam tenda tersebut. atau sendirian. 248 Dan hal ini atas perintah Nabi Saw. Dan sanadnya hasan. ‘Subhanallah (Maha Suci Allah)! Wahai Rasulullah. 167 oleh Syaikh al-Albâni dan Jami’ul Ushul. maka aku datang menengoknya di malam hari dan di sisinya isteri-isterinya yang sedang bergembira. jld 1. lewat dua orang sahabat Anshar. Ini didasarkan pada riwayat. hal. Maka Nabi Saw berkata. telah ditakhrij dalam Shahîh Sunan Abû Dâwud. 249 I’tikafnya Wanita dan Kunjungannya ke Masjid Diperbolehkan bagi seorang isteri untuk mengunjungi suaminya yang berada di tempat i’tikaf. 3452 oleh Ibn Asir. 249 Dikeluarkan oleh Ibn Mâjah 642-zawaidnya dan al-Baihaqi. ‘Pelan-pelan! Sesungguhnya wanita ini adalah Shafiyah binti Huyai (istri Rasulullah sendiri). 250 HR.’ Lalu keduanya mengatakan. 248 Sebagaimana dalam Shahîh Bukhâri 4/226. bahwa ‘Aisyah ra pernah membuat kemah yang terbuat dari bulu atau wool yang tersusun dengan dua atau tiga tiang. Shafiyyah ra berkata.” 247 Orang yang sedang beri'tikaf juga diperbolehkan mendirikan tenda (kemah) kecil pada bagian di belakang masjid sebagai tempat dia beri’tikaf. “Ketika itu Nabi Saw beri’tikaf dimasjid pada 10 hari terkhir bulan Ramadhan. hadits no. dan diletakkan ranjang untuknya di belakang tiang At-Taubah. Ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan Ibn Umar ra. Bukhâri 4/240. ‘Sesungguhnya setan mengalir pada seseorag seperti mengalirnya darah Dan sungguh aku khawatir kalau setan membisikkan pada hati kalian berdua kejelekan atau beliau mengucap sesuatu’. sebagaimana yang disebutkan di dalam Shahîh Muslim. (dan waktu itu aku sedang haid) dan adalah Rasulullah tidak masuk ke rumah kecuali untuk (menunaikan) hajat (manusia) ketika sedang i’tikaf. Muslim 2157 dan tambahan yang terakhir ada pada Abû Dâwud 7/142-143 di dalam Aunul Ma’bud. dibolehkan bagi wanita untuk i’tikaf bersama suaminya. dan antara aku dan beliau ada sebuah pintu.” 246 Orang yang sedang i’tikaf diperbolehkan berwudhu di masjid berdasarkan ucapan salah seorang pembantu Nabi Saw: “Nabi Saw berwudhu di dalam masjid dengan wudhu yang ringan. Ketika mereka melihat Nabi Saw keduanya mempercepat (langkahnya).

kemudian isteri-isteri beliau i’tikaf setelah itu. berdasarkan dalil-dalil yang banyak mengenai larangan berkhalwat dan kaidah fiqhiyah: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. “Nabi Saw i’tikaf pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau. 251 ~117~ . Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni berkata. Akan tetapi ad-Darimi menyebutnya “Zaenab” 1/22.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam isthihadhah (didalam sebuah riwayat dia adalah Ummu Salamah) diantara isteri-isterinya dan dalam keadaan dia masih melihat kemerahan. Bukhâri dan Muslim]. 281. bahkan kadang-kadang kami meletakkan bejana di bawahnya dalam keadaan dia tetap shalat. “Di dalam atsar tersebut ada dalil yang menunjukkan bolehnya wanita i'tikaf.” 251 ‘Aisyah ra juga menuturkan. 2138. kekuningan.” HR. jld. dan tidak diragukan lagi bahwa hal itu dibatasi adanya izin dari wali-wali mereka dan aman dari fitnah. riwayat yang lain adalah riwayat Said bin Manshur seperti terdapat dalam Fath al-Bârî. hal. 4.” [HR. Bukhâri telah ditakhrij dalam Shahîh Abû Dâwud no.

Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. Malam dimana para malaikat dan malaikat Jibril turun ke dunia menebarkan salam hingga terbit fajar. Namun Rasulullah Saw menyebutkan adanya pahala yang lebih besar dari itu. bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Oleh karena itu.” (Qs. Di samping itu Lailatul Qadar juga disebut oleh Allah SWT sebagai malam keberkahan (lailatul mubârakah). al-Qadar [97]: 1-5). yakni amal ibadah seorang mukmin pada suatu malam yang disebut Lailatul Qadar. malam tersebut layak sekali dijadikan hari yang mulia. “Malam itu dinamakan lailatul qadar karena pada malam itu turun al-Qur’an yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Abu Bakar al-Warraq mengatakan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Secara tegas dan jelas Allah SWT menerangkan malam itu dalam firmanNya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur’an) pada malam kemuliaan. Sebab turunnya ayat (sabab nuzul) di atas telah diterangkan dalam sebuah riwayat. kepada Rasul yang mempunyai derajat yang tinggi.” (Qs. sebagaimana firman Allah SWT: “Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan. Keistimewaan Lailatul Qadar Apa keistimewaan Lailatul Qadar sehingga memperoleh kedudukan yang sangat tinggi? Ada dua sebab penting: pertama. ad-Dukhân [44]: 3). dimana nilai keberkahan malam itu lebih baik daripada seribu bulan. sehingga malam itu adalah awal dimulainya kehidupan baru bagi manusia. untuk memberikan ucapan keselamatan (tahiyyat) kepada orang-orang yang berpuasa (shaimin) yang ikhlas (mukhlisin) ~118~ . pada malam itu.” Kedua.” (Qs.LAILATUL QADAR Lailatul Qadar atau malam kemuliaan adalah malam yang dikabarkan oleh Allah SWT sebagai malam kemuliaaan.s. Para sahabat pun berdecak kagum terhadap amalan pemuda bani Israil itu dan membayangkan betapa besar pahala orang itu. Sedangkan al-Qur’an memberikan kehidupan baru bagi ummat manusia. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. pada malam itulah al-Qur’an diturunkan. untuk disampaikan kepada ummat yang tinggi pula.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XVII . turun banyak sekali malaikat yang disertai Jibril a. al-Baqarah [2]: 185). dibawa oleh malaikat yang memiliki derajat yang tinggi. bahwasanya Rasulullah menceritakan kepada para sahabat bahwa di masa lalu ada pemuda Bani Israil yang berjihad di siang hari dan beribadah qiyamul lail di malam hari selama seribu bulan berturut-turut.

para malaikat itu menancapkan panji-panji di empat tempat. alAnbiyâ’ [21]: 107). (4) Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Sebab. dan keempat di sisi Masjid Tursina. turunlah Jibril bersama rombongan para malaikat yang jumlahnya besar sekali. ad-Dukhân [44]: 1-6).” (Qs. bertahlil. (5) (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. (6) sebagai rahmat dari Tuhanmu. ketinggianKu. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul. ~119~ . keagunganKu. Pada malam itu dibuka segala pintu langit sejak terbenamnya matahari sampai kembali terbit. 252 Memang benar. orang-orang yang shaum (shaimin). Di dalam kitab Syu’abul Iman diriwayatkan suatu hadits oleh Imam al-Baihaqi dari Anas ra. dan memohon ampunan buat ummat Muhammad Saw. para hambaKu. Pedoman Puasa. ‘Ya Rabbana. Hasbi ash-Shiddiqqie. Mereka bershalawat kepada segala hamba yang berdiri maupun yang sedang duduk menyebut nama Allah. ‘Kembalilah kalian.’ Kemudian Allah berfirman kepada para hambaNya. malam itu juga disebut lailatus salam (malam keselamatan) atau lailatus syaraf (malam kemuliaan). dan orang-orang yang menunaikan ibadah malam. Allah berfirman: ‘Hai malaikatKu! Apakah balasan buat seorang pekerja yang telah menyempurnakan pekerjaannya?’ Para malaikat menjawab. Selain itu. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Aku akan memperkenankan doa mereka. (3) sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah SWT membanggakan diri dengan hambaNya itu di hadapan para malaikat. sungguh Aku telah gantikan keburukanmu dengan kebaikan’. baik lelaki maupun perempuan telah menyelesaikan fardhu yang telah Kuwajibkan atas mereka. hal. 242-243.” (Qs. Apabila telah datang hari raya. pertama di sisi Ka’bah. Ada yang menyatakan bahwa bilangan malaikat yang turun ke bumi pada malam itu lebih banyak dari pada pasir. al-Qur’an telah turun di malam itu dan ia adalah seperangkat aturan (syari’at Allah SWT) yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian mereka bertebaran ke seluruh pelosok bumi. balasannya adalah disempurnakan upahnya.’ Allah berfirman: ‘Wahai malaikatKu. serta untuk menebarkan salam dan rahmat kepada penduduk bumi. Juga dinamakan lailatut tajalli. kedatangan beliau Saw sendiri merupakan rahmat Allah bagi seluruh alam. Allah menerima taubat semua orang yang bertaubat pada malam itu. kemulianKu.” 252 Prof. dimana Allah SWT melimpahkan cahaya dan hidayahNya untuk para hambaNya. Lalu. bertaqdis. dan ketinggian tempatKu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam dan untuk menyaksikan amal ibadah mereka. ketiga di sisi Masjid al-Aqsha di Bait al-Maqdis. Allah SWT juga berfirman: “(1) Hâ Miim (2) Demi Kitab (al-Qur’an) yang menjelaskan. memasuki rumah-rumah orang mukmin sambil bertasbih. “Bila datang Lailatul Qadar. Kemudian mereka keluar ke tanah lapang untuk berdoa. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda. keistimewaan lailatul qadar ini tak bisa dibayangkan kebesarannya. kedua di sisi kubur Rasulullah. Atas dasar itu. Allah SWT berfirman: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu. Demi kebesaranKu.

’ Kemudian Ubay ~120~ . Beliau hanya memberikan isyarat untuk mencarinya pada sepuluh malam terakhir. permulaan puluhan yang akhir ialah malam 21. “Maka turunlah hujan pada malam itu. Hanya saja. ‘Malam al Qadar adalah malam keduapuluh tujuh’. jumhur ulama berpendapat. hendaklah beri’tikaf pada puluhan yang akhir. Pada suatu tahun setelah sampai beliau pada malam 21 yang seharusnya beliau keluar dari i’tikaf pada pagi harinya. “Saya berkata kepada Ubay bin Ka’ab. niscaya dia memperoleh lailatul qadar. Sungguh telah diperlihatkan kepadaku malam al-qadar. 23.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Waktu Datangnya Lailatul Qadar Jelas. beliau berkata.’ Maka Ubay menjawab. Karena itu carilah dia di puluhan yang akhir. Jika bulan itu 29 hari. maka permulaan puluhan yang akhir.” Diriwayatkan oleh Imam Bukhâri dan Imam Muslim dari Ibn Umar bahwa Nabi bersabda: “Maka barang siapa yang hendak mencari malam al-qadar. Jika bulan itu penuh 30 hari. maka janganlah kamu kalah dalam mencari pada tujuh yang terakhir. Beri’tikaf pada puluhan yang kedua dari bulan Ramadhan. supaya manusia tidak memudah-mudahkan saja.” Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Kitab al-Muwattha’ dari Abi Said al-Khudri yang berkata. 27. Kedua mataku melihat Rasulullah kembali dari masjid.” Kemudian aku dijadikan lupa.” Imam al-Qurthubi menyatakan.” Diriwayatkan oleh Imam Bukhâri dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Carilah dengan segala daya upaya malam al-qadar di malam-malam ganjil dari sepuluhan yang akhir dari bulan Ramadhan. Berkata Abu Said. atau di malam 28. bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke 27 mengingat hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ubai bin Ka’ab yang berkata. ‘Saudara anda Abdullah ibn Mas’ud mengatakan bahwa barang siapa mengerjakan Qiyamul Lail sepanjang tahun. tertentu di bulan Ramadhan di puluhan yang akhir dan tertentu di suatu malam yang ganjil. Tetapi dia mengatakan yang de-mikian. Maka malam al qadar adakalanya di malam 21.” Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zar bin Hubaisy dituturkan. 25. ialah malam 20. Adalah Rasulullah Saw. adakalanya di malam 24. Imam Ibn Hazm berkata.” Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Umar bahwa Nabi bersabda: “Carilah lailatul qadar pada puluhan yang akhir. jika seseorang kamu lemah mencari. sedangkan masjid diatapi dengan daun korma dan meneteslah air ke lantai. Dan malam qadar itu adalah malam 20. carilah dia di tiap-tiap malam yang ganjil. Lailatul Qadar turun di malam bulan Ramadhan. Aku bersujud pada paginya di air dan tanah. pada malam keberapa? Inilah yang dirahasiakan oleh Rasulullah Saw. yaitu malam 21. “Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda. adakalanya di malam 22. carilah pada malam tujuh yang akhir. atau di malam 29. “Lailatul qadar sekali saja dalam setahun. ‘Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Abu Abdir Rahman. 26. Demi Allah dia mengetahui bahwa lailatul qadar di puluhan akhir dari bulan Ramadhan di malam 27. “Barang siapa turut beri’tikaf bersamaku. sedangkan pada dahinya nampak bekas air dan tanah.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

bersumpah bahwa Lailatul Qadar di malam 27. Berkata Ibn Hubaisy, ‘Apa alasan anda mengatakan demikian.’ Ubay menjawab, ‘Tanda-tandanya yang Rasulullah kabarkan yaitu ‘matahari terbit di pagi hari tanpa sinar’.” Dari uraian-uraian di atas menunjukkan, bahwa Lailatul Qadar tersembunyi pada sepuluh malam terakhir (asyril awakhir). Tentu ini ada hikmahnya. Menurut para ulama salaf, penyembunyian waktu lailatul qadar adalah agar kita menghidupkan semua malam. Ini seperti hikmah Allah menyembunyikan saat ijabah di hari Jum’at supaya kita berdoa sepanjang hari. Atau seperti Allah menyembunyikan sholat wustha’ dalam sholat lima waktu, supaya kita memelihara kesemuanya. Atau Allah menyembunyikan isim a’dham (nama teragung) di antara nama-namaNya supaya kita menyerunya dengan nama-nama itu. Allah menyembunyikan mana ketaatan yang mendapat keridhaanNya supaya kita mengerjakan semua ketaatan dengan sepenuh hati. Atau Allah menyembunyikan mana maksiyat yang sangat dimarahi supaya kita menghentikan semua maksiyat itu. Atau Allah merahasiakan waliyullah (kekasih Allah) diantara para mukmin, supaya kita berbaik sangka terhadap sesama mukmin. Atau Allah menyembunyikan kedatangan kiamat supaya kita selalu siap siaga. Allah menyembunyikan ajal manusia supaya kita selalu dalam persiapan. 253

Tanda-Tanda Lailatul Qadar
Para ulama berselisih pendapat tentang tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Adapun tanda-tanda orang yang berhasil mendapatkan lailatul qadar adalah sebagai berikuit: Pertama, dirinya akan melihat bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit bersujud kehadirat Allah. Kedua, ia melihat alam begitu terang benderang, walaupun di tempat-tempat yang gelap sekalipun. Ketiga, ia mendengar salam para malaikat dan tutur katanya. Keempat, orang yang mendapati malam itu diperkenankan segala doanya. 254 Dari Ubay ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak menyilaukan, seperti bejana hingga meninggi.” 255 Dari Abu Hurairah, ia berkata: Kami menyebutkan malam Lailatul Qadar di sisi Rasulullah Saw beliau bersabda: “Siapa di antara kalian yang ingat ketika terbit bulan seperti syiqi jafnah.” 256

253 254

Idem, hal. 255-256. Idem, hal. 263. 255 HR. Muslim 762.

~121~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Dan dari Ibn ‘Abbas ra., ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “(Malam) Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin, (dan) keesokan harinya cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan.” 257 Adapun pahala ibadah tetap diperoleh meskipun tanda-tanda tersebut tidak dapat dilihatnya. Sedangkan bagi mereka yang melihat tanda-tanda malam al-qadar, hendaklah menyembunyikan dan terus berdo’a dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan khusyu’, dengan doa apa saja yang digemarinya, keduniaannya atau keakhiratannya, dan hendaknya ia berdo’a untuk akhiratnya lebih banyak dan lebih kuat dari pada untuk dunianya. Juwaibir pernah bertanya kepada adh-Dhahhak, “Bagaimana pendapat anda tentang perempuan yang sedang nifas, haid, orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang yang sedang tidur nyenyak, apakah mereka mendapat bagiannya di malam al qadar itu?” Adh-Dhahhak menjawab, “Mereka semua mendapatkannya, diberikan bagiannya dari malam al qadar itu oleh Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim.”

Langkah-Langkah Mengoptimalkan Ibadah di Malam Lailatul Qadar
Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ubadah Ibn Shamid: Rasulullah mengabarkan kepada kami tentang lailatul qadar. Beliau berkata, “Dia berada di dalam bulan Ramadhan, di puluhan yang akhir, malam 21, 23, 25, 27 atau malam 29, atau di akhir malam bulan Ramadhan. Barang siapa mengerjakan qiyam pada malam itu karena imannya kepada Allah dan karena mengharap keridlaanNya, niscaya diampunilah dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang.” Melihat besarnya pahala pada malam kemuliaan itu, alangkah baiknya seorang Muslim menghidupkan Lailatul Qadar. Lantas, bagaimana caranya? Menghidupkan malam al-qadar ialah dengan cara mengerjakan ketaatan, bertahajjud, beristighfar, berdzikir, membaca al-Qur’an serta beri’tikaf, menambahkan amalan ihsan dan memperbanyak shadaqah. Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa berdiri (sholat) pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” 258 Amalan-amalan Rasul dan pesan-pesannya merupakan dorongan bagi para Muslim untuk beribadah dan berlomba-lomba menyedekahkan harta di bulan Ramadhan, terlebih di malam al-qadar.
256

HR. Muslim, no. 1170. Perkataan: “Syiqi jafnah” syiq artinya setengah, jafnah artinya bejana. Al-Qadhi ‘Iyadh berkata, “Dalam hadits ini ada isyarat bahwa malam Lailatul Qadar hanya terjadi di akhir bulan, karena bulan tidak akan seperti demikian ketika terbit kecuali di akhir-akhir bulan.” 257 HR. Tahayalisi 349, Ibn Khuzaimah 3/231, al-Bazzar 1/486, sanadnya hasan. 258 HR. Bukhâri 4/217 dan Muslim 759.

~122~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Para hartawan dahulu mempergunakan bulan Ramadhan untuk berlomba-lomba memenuhi keperluan orang-orang yang membutuhkan bantuan, sebagai suatu usaha memenuhi seruan agama dan meneladani Rasul. Mereka menyembunyikan shadaqah-shadaqah mereka hingga tidak diketahui tangan kiri, apa yang diberikan tangan kanan. Sebagian hartawan dahulu menanti-nanti Lailatul Qadar, malam dimana Allah melipatgandakan pahalaNya. Mereka menyembunyikan dirinya, mencari keluarga-keluarga yang miskin di malam buta. Mereka memberikan segala yang dibawanya kepada keluarga miskin, tanpa dikenal oleh yang menerima pemberian itu. Dia kembali tanpa diketahui siapa dirinya. Ini adalah adab mulia yang mesti kita contoh dan praktekkan, dalam upaya meneladani sikap para ulama kaum Muslim terdahulu. ‘Aisyah diperintahkan berdoa di malam al-Qadar. Sufyan ats-Tsauri berkata, “Berdoa pada malam alqadar, lebih saya sukai daripada sholat.” Sufyan berkata pula, “Apabila seorang membaca al-Qur’an, berdoa serta meningkatkan do'anya kepada Allah, mudah-mudahan dia memperoleh waktu mustajab.” Rasululah Saw bertahajjud di malam-malam bulan Ramadhan, membaca al-Qur’an dengan tertib. Beliau tidak melalui ayat Rahmat, kecuali beliau memohonnya kepada Allah. Beliau tidak melalui ayat azab, kecuali beliau berlindung diri kepadaNya. Beliau mengumpulkan antara sholat, qira’at, doa dan tafakkur. Disunnahkan untuk memperbanyak doa pada malam tersebut. Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari ‘Aisyah, bahwa Rasul mengajarkan kepada ‘Aisyah doa yang diucapkan pada malam al-qadar, yaitu: “Wahai Tuhanku, Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Yang Maha Pemaaf, Engkau menyukai kemaafan. Maka maafkanlah aku.” Dalam Hasyiyah al-Jalâlain, as-Sawi berkata, “Doa yang paling baik dido’akan pada malam itu (alqadar) ialah memohonkan kemaafan dan ke’afiatan, sebagaimana yang telah diterima dari Nabi Saw.” Telah diriwayatkan dari ‘Aisyah ra, bahwasanya dia berkata: “Aku bertanya, ‘Ya Rasulullah! Apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lailatul Qadar (terjadi), apa yang harus aku ucapkan?’ Beliau menjawab, ‘Ucapkanlah: Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul afwa fa’fu’annî (Ya Allah Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku)’.” 259 Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw bersabda:
259

HR. Tirmidzi, no. 3760; Ibn Mâjah, no. 3850 dari Aisyah, sanadnya shahih. Lihat Syarhnya Bughyatul Insan fi Wadhaifi Ramadhan, hal. 55-57, karya Ibn Rajab al-Hambali.

~123~

kecuali empat orang. lalu dimaafi mereka dan dirahmatiNya. yaitu: peminum arak.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Sesungguhnya Allah melihat pada malam al-qadar kepada orang-orang mukmin dari ummat Muhammad. pendurhaka kepada ibu-bapak.” ~124~ . orang yang selalu bertengkar. dan memutus tali silaturahmi.

Ketika Nabi Saw datang ke Madinah beliau bersabda: “Dulu kalian memiliki dua hari saat bermain-main pada keduanya. Namun. atau setidaknya. Ramadhan saja terus. Allah SWT berjanji untuk memberikan ampunan tersebut. Ketika berbuka (termasuk berbuka pada saat Iedul Fithri) ia bahagia dan ketika ia bertemu dengan RabbNya ia pun bahagia karena puasanya itu. Orang Indonesia menyebutnya Lebaran. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik daripada kedua hari raya tersebut. Seusai shaum Ramadhan. Bukhâri]. Iedul Fithri ini merupakan hari raya ummat Islam. Allah ‘Azza wa Jalla telah mewajibkan shaum Ramadhan dan aku telah mensunnahkan sholat malamnya (Terawih). bukan pula karena telah bebas dari kungkungan puasa. Wajarlah kaum Mukmin merasa gembira pada saat hari raya tersebut. harapan akan bertemu dengan Allah SWT penuh rasa senang. bahkan kalau perlu tidak usah lagi ada hari raya. Sesungguhnya. Kebahagiaan demikian dilandasi oleh sabda Rasulullah Saw: “Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang membahagiakannya.IEDUL FITHRI Memaknai Kebahagiaan Iedul Fithri Setiap usai shaum Ramadhan. an-Nasâ’i]. Sebab. Sebab. Kebahagiaan tersebut lahir dari: Pertama. kaum Muslim merayakan Hari Raya Iedul Fithri. kebahagiaan karena akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT yang diberikan kepadanya. bahwa dulu pada zaman Jahiliah bangsa Arab memiliki dua hari dalam setahun saat mereka bermain dan bersuka ria. disyari’atkan Hari Raya Iedul Fithri sebagai hari penuh kegembiraan. bukan kebahagiaan sehari saat Iedul Fithri semata. melainkan kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Puasa yang telah dijalaninya dengan baik akan mengantarkannya untuk memperoleh kebahagiaan tersebut. kegembiraannya bukanlah karena pesta dan hiburan. mereka tidak merasakan puasa Ramadhan sebagai beban memberatkan.” [HR. siapa saja yang shaum Ramadhan dan ~125~ . Karena itu. Kedua. Kebahagiaan yang ada adalah kebahagiaan karena telah berhasil menunaikan salah satu kewajiban dan kesiapan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban berikutnya. Rasulullah Saw menegaskan: “Siapa saja yang mendirikan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap (balasan Allah SWT) niscaya diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. bahagia jauh dari kewajiban. kebahagian seperti itu merupakan kebahagiaan yang lahir dari keterpaksaan. gembira. Kaum Mukmin yang memahami Ramadhan sangat ingin agar sepanjang tahun adalah bulan Ramadhan. Anas bin Malik berkata. Bukhâri]. Kata Nabi Saw.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XVIII . dan bahagia. yaitu Hari Raya berbuka (Iedul Fithri) dan Hari Raya Qurban (Iedul Adha). Shaum dan qiyâmul lail yang telah ia lakukan penuh kesungguhan diyakini akan menjadi wasilah diampuninya dosa.” [HR.” [HR.

bulan sekarang lebih baik daripada bulan yang lalu. Karena itu.” Saat menjelaskan beberapa aturan Ramadhan dalam ayat tersebut. orang yang memahami hal ini akan menjadi orang yang lebih taat dengan ketakwaannya yang baru tersebut setelah Ramadhan. Jelaslah. carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dengan kata lain. janganlah kalian mendekatinya. “Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. yakni orang yang memelihara dirinya dari kemaksiatan. Iedul Fithri atau Lebaran harus dipandang sebagai kelahiran kembali orangorang yang mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan menjelma menjadi orang bertakwa. Karenanya. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. dan makan-minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Lebaran bukanlah akhir dari ketaatan. janganlah kalian mendekatinya. yaitu fajar. Satu-satunya orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. melainkan awal dari ketakwaan baru. produk apa yang dihasilkan dalam proses puasa tersebut? Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya: “Hai orang-orang yang beriman. muara puasa adalah mengikuti ayatayat yang diwahyukan Allah SWT dengan cara menjauhi larangan Allah SWT dan melaksanakan perintahNya. Lebih jauh. Karena itu. Sekarang campurilah mereka. Allah SWT menegaskan. kata Imam al-Qurthubi. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. Karena itu. Lantas. Berdasarkan hal tersebut. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka bertakwa (Qs. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin merupakan orang yang celaka.” Demikianlah. Itulah larangan Allah. lebih taat kepada Allah SWT setelah Ramadhan. Di antara aktivitas yang lahir dari ketakwaan dan akan menjadikan Iedul Fithri bermakna adalah sebagai berikut: Pertama. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin termasuk rugi. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang menunaikan puasa dengan benar sejatinya menjadi orang yang bertakwa. (tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu. Menjadikan Lebaran Lebih Bermakna Seperti diketahui. Karena itu. puasa menyebabkan ketakwaan. ~126~ . Sebab. Allah telah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Itulah takwa sebenarnya. mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka.” (Qs. diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. dalam al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. “Itulah larangan Allah. al-Baqarah [2]: 183). Ahmad]. Iedul Fithri atau Lebaran ada setelah ditunaikan puasa Ramadhan. hari raya tersebut merupakan hari pertama setelah proses puasa selesai. sedangkan kalian beritikaf dalam masjIed. al-Baqarah [2]: 187). puasa itu mematahkan syahwat sebagai pangkal kemaksiatan (lihat Tafsîr Jalâlain). Allah mengampuni kalian dan memaafkan kalian. Allah SWT menyatakan. Karenanya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam melaksanakan qiyâm Ramadhan dengan mengharap (ridha Allah SWT) niscaya ia akan keluar dari dosa-dosanya laksana hari ia dilahirkan ibunya [HR. Lebaran akan bermakna hanya jika setiap Muslim menampakkan ketakwaan tersebut dalam aktivitas sehari-hari.

” [HR. keikhlasan. Kedua. telinga. memelihara amalan-amalan rutin Ramadhan. membaca dan mengkaji al-Qur’an. istighfar. sholat. Perkataan palsu dan perbuatan palsu menyebabkan Allah tidak mempedulikan puasanya [HR. lebih meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. terus bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya (taubatan nashûhâ). Besarnya balasan orang yang memberi buka orang yang sedang berpuasa. zikir.” [HR. at-Tirmidzi]. lisan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadhan [HR. Atas dasar inilah dakwah merupakan karakter kaum Mukmin. Kata Nabi Saw. Sekalipun Allah SWT menjamin mengampuni orang-orang yang benar-benar berpuasa Ramadhan. Ketiga. Setiap bulan Ramadhan. dan semangat dakwah akan terus menyala bahkan nyalanya lebih besar lagi sejak Lebaran. Bukhâri. Muslim dan Ahmad]. saat Ramadhan pun hubungan antar sesama Mukmin menjadi penentu kualitas puasa. dengan cara menuntut ilmu. Ali-‘Imran [3]: 133).” (Qs. lebih meningkatkan upaya mengetahui hukum-hukum Allah SWT. Kelima. Keempat. dan aktivitas lain yang selama ini dilakukan pada bulan Ramadhan dilakukan pula di luar Ramadhan. Keenam. lebih giat berdakwah. kaum Mukmin tidak akan terlena dengan itu. semangat dalam mencegah diri dari perbuatan maksiat anggota tubuh (mata. Shaum. Allah SWT telah menjanjikan akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan shaum dengan penuh keikhlasan. Dia selalu menunaikan firman Allah SWT: “Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. at-Tirmidzi. orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Di sinilah letak pentingnya terus menjalin hubungan silaturahmi dengan famili dan ukhuwah Islamiyah dengan masyarakat secara keseluruhan. Bulan Ramadhan merupakan bulan diturunkannya al-Qur’an sebagai petunjuk bagi seluruh ummat manusia. bila seseorang memiliki kesalahan terhadap sesama manusia maka orang tersebut diperintahkan untuk meminta maaf kepadanya. ia diperintahkan tidak meladeninya. Bukhâri]. semangat jihad fi sabîlillâh. memperbanyak amalan sunat. siapa lagi yang dapat ~127~ . keistiqamahan. Namun. kaki) serta akal dan hati. bangun malam. Bila ada orang yang mengajak bertengkar. “Aku sedang berpuasa. Mereka tetap bertobat sebagai salah satu karakter orang bertakwa seperti tercantum dalam firman Allah SWT: Ketujuh. sholat berjamaah. kesabaran. mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. dan Ibn Mâjah]. dengan menyatakan. Karenanya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dia cepat dalam melakukan ketaatan untuk meraih ampunan dan surgaNya. Pada sisi lain. “Siapa saja yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan niscaya Dia akan memahamkannya dalam perkara agama (dîn). tangan. Abû Dâwud. Ahmad. Setiap Muslim yang berharap Lebarannya lebih bermakna akan terus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum Allah SWT. sedekah. Semua ini mengisyaratkan nilai hubungan persaudaraan dalam Ramadhan. Nabi Saw didatangi Malaikat Jibril untuk mengajarkan al-Qur’an. Semangat untuk taat pada bulan Ramadhan tetap dikobarkan setelah itu. Tidak mungkin petunjuk itu sampai bila tidak didakwahkan.

262 Bukhâri menyebutkan hadits ini secara muallaq dalam shahihnya jld. 457 dan anNihayah. 260 ~128~ . Abdullah bin Busr sahabat Nabi Saw pernah keluar bersama manusia pada hari Iedul Fithri. dan yang demikian itu tatkala tasbih. berkata. atau permainan bela diri. Ahmad 2/446. maka ia mengingkari lambatnya imam dan ia berkata. al-Baihaqi 3/282.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mengampuni dosa selain daripada Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. tetapi dipersembahkan bagi orang yang ketaatannya bertambah. al-Hâkim 1/295. 23-24). hal. jld. Pada saat Iedul Fithri juga para sahabat laki dan perempuan banyak mengeluarkan sedekah. Di samping itu. Lihat Fath al-Bârî. 261 Yakni waktu sholat sunnah. 2. menjelaskan tentang waktu pelaksaan sholat Ied. dilangsungkan khutbah.” 260 Zaman Nabi Saw merupakan contoh terbaik untuk itu. saat Iedul Fithri digemakan takbîr sebagai wujud pengagungan Allah SWT. orang yang akan mendapatkan makna Lebaran sebenarnya adalah orang yang berhasil meraih ketakwaan dengan puasanya itu. dalam kitab Ahkâmu al’Iidaini fî as-Sunnah al-Muthahharah (hal. Ibn Mâjah 1/539.” 261 Ini riwayat yang paling shahih 262 dalam bab ini. Tanpa takwa. 456 dan Abû Dâwud meriwayatkan secara bersambung 1135. sedangkan mereka mengetahui (Qs. 2. dan sanadnya shahih. bahkan saling bertemu satu sama lain sehingga orang-orang menempuh jalan pulang berbeda dengan jalan yang dilaluinya ketika berangkat. Sekali lagi. Dan adalah Ibn Umar —dengan kuatnya upaya dia untuk mengikuti sunnah Nabi— tidak keluar hingga matahari terbit. “Beliau Saw mengakhirkan sholat Iedul Fithri dan menyegerakan sholat Iedul Adha. dan al-Baihaqi 4/270. Ali-‘Imran [3]: 135). “Iedul Fithri bukanlah diperuntukkan bagi orang yang mengenakan sesuatu yang serba baru. menabuh gendang. Apabila sikap pasca Ramadhan tidak menunjukkan meningkatan ketakwaan.” 263 HR. 373. Imam Ibn al-Qayyim. Seusai menjalankan shaum satu bulan penuh. “Sesungguhnya kita telah kehilangan waktu kita ini. Iedul Fithri pada zaman Rasul merupakan hari raya yang sarat dengan penghambaan diri kepada Allah SWT. diriwayatkan juga dari selainnya akan tetapi tidak tsabit dari sisi isnadnya. Sebab. ditunaikan sholat sunnat. Ibn Mâjah 1317. Walhasil. ad-Darimi 2/21. ada sebuah penuturan yang menyatakan. dari jalan Sa’id al-Muqbiri dari Abu Hurairah ra.” Waktu Pelaksanaan Sholat Ied Syaikh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid al-Halabi al-Atsari. ketika telah lewat waktu diharamkannya sholat. maka kita patut merenungkan sabda Rasulullah Saw: “Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya selain dari rasa lapar dan dahaga. Pasca Ramadhan para sahabat bukannya santai-santai melainkan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui berbagai ketaatan. pada saat itu ada juga wujud kegembiraan berupa lagu. hal. Lebaran hanyalah sebuah kehampaan. hasil dari Ramadhan adalah ketakwaan.

Dari Abu Umair bin Anas. kemudian kembali ke kaumnya untuk mengimami sholat Isya’. Ketiga. Jika sholat dikerjakan di luar waktunya. Ali ash-Shabuni menyatakan. dari paman-pamannya yang termasuk sahabat Nabi Saw: “Mereka bersaksi bahwa mereka melihat hilal (bulan tanggal satu) kemarin. maka sholatnya tidak sah. sholat Iedul Adha dilakukan di awal waktu agar manusia dapat menyembelih hewan-hewan kurban mereka. 442. Akan tetapi. sedangkan sholat Iedul Fithri diakhirkan agar manusia dapat mengeluarkan zakat Fithri mereka. hal. seseorang telah usai mengerjakan sholat Isya’. 1.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Sedangkan Syaikh Abu Bakar al-Jazairi. Al-Qur’an telah menyatakan: “Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. al-Nisâ’ [4]:103). hal. 266 Mengerjakan Sholat Dua Kali Adapun mengenai pengerjaan sholat hingga dua kali untuk keperluan-keperluan tertentu. Jika informasi tersebut sampai kepadanya sebelum Dhuhur. Pertama. Abû Dâwud no. ~129~ . seseorang mendapati seseorang 263 264 Zâdul Ma'ad. bahwa sholat itu adalah kewajiban yang waktunya telah ditetapkan. 1. Dalam masalah ini. “Waktu sholat Iedul Fithri dan Iedul Adha adalah dimulai dari naiknya matahari setinggi satu tombak sampai tergelincir. jika tidak diketahui hari Ied kecuali pada akhir waktu maka sholat Ied dikerjakan pada keesokan paginya. dan sholat Iedul Fithri dikerjakan pada tanggal 2 Syawal. dan seseorang tidak boleh terlambat dari waktu yang telah ditetapkan tersebut. maka sholatnya tidak sah. Kedua.” 265 Sahkah Sholat Ied Fithri Dikerjakan Dua Kali dan Tidak Pada Waktunya? Sholat Ied mesti dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Pada dasarnya. dengan sanad yang shahih. sholat Shubuh dikerjakan di siang hari.” (Qs. dan Ibn Mâjah 1653. ada tiga kasus yang membolehkan seseorang mengerjakan sholat kembali dua kali. atau karena sebab-sebab lain. maka Nabi memerintahkan mereka untuk berbuka dan pergi ke mushalla mereka keesokan paginya. seseorang telah usai mengerjakan sholat berjama’ah. 302. 1157. maka ia boleh mengerjakan sholat Iedul Fithri pada besoknya. 265 HR. jld. maka hal itu tidaklah bertentangan dengan syari’at. jld. an-Nasâ’i 3/180. Minhajul Muslim. pada kasus Iedul Fithri. jika seseorang baru mendapatkan informasi ru’yatul hilal setelah lewat Dhuhur. berkata. Yang paling utama. 266 Shafwât at-Tafâsîr. sholat Isya’ dikerjakan pada pagi hari. maka ia mesti mengerjakan sholat Iedul Fithri hari itu juga. Misalnya. kecuali karena terlambat informasi. 278. kemudian ia menjumpai jama’ah yang lain. Jika seseorang mengerjakan sholat Ied diluar tanggal tersebut. sholat itu adalah ibadah yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu. hal.” 264 Tetapi. maka ia disunnahkan mengerjakan sholat bersama jama’ah yang lain itu.

Muadz kembali kepada kaumnya. bahwa suatu kaum dibolehkan sholat berjama’ah di dalam masjid.” 267 Berdasarkan hadits di atas. jika seseorang telah selesai mengerjakan sholat berjama'ah. Lalu. maka disunnahkan baginya untuk sholat bersama jama'ah tersebut. ~130~ . Imam asy-Syaukani mengatakan. Kemudian. Setelah itu. Pada suatu malam. lalu kembali kepada kaumnya untuk mengimami mereka. “Jangan lakukan seperti itu. beliau segera berpaling. Ibn Raf’ah berkata. kemudian ia melihat jama'ah sholat yang lain. sesungguhnya kami telah sholat di perjalanan kami. berdirilah seorang laki-laki dan ia sholat bersama laki-laki tersebut’. 3. kemudian ia menemui sholat jama’ah. Ketika sholat telah usai. Sesungguhnya hal itu merupakan nafilah bagi kalian. dan at-Tirmidizi]. Saya pergi untuk menunaikan haji bersama Rasulullah Saw. Rasulullah Saw bersabda. yakni dengan niat sholat sunnah.” Rasulullah Saw menjawab. hingga gemetarlah sendi-sendi mereka. jld. disunnahkan baginya untuk sholat menemani orang tersebut. Demikianlah. bukan dengan niat sholat fardhu.” [HR. 185. maka sholatlah kalian bersama mereka.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mengerjakan sholat sendirian. Keempat. Adapun riwayat yang dituturkan oleh Imam Ahmad. Nabi Saw mengundurkan sholat Isya. lalu sholat bersama mereka dengan membaca surat al-Baqarah. Dari Jabir ra diriwayatkan. Imam Ahmad. Jama’ah]. 267 Imam asy-Syaukani. Beliau bertanya. Rasulullah Saw mendatangi keduanya.” [HR. hendaklah ia sholat bersamanya. bahwasanya ia berkata. sedangkan Rasulullah Saw dan para shahabatnya telah usai mengerjakan sholat berjama’ah.” [HR. Dari Yazid bin al-Aswad dituturkan. Sebagian ulama juga berpendapat. Khamsah kecuali Ibn Mâjah]. seorang telah sholat di dalam perjalanannya. Nailul Authar. bahwa hadits ini merupakan dalil bolehnya seseorang sholat bersama dengan seseorang yang sholat sendiri. bahwasanya ia bercerita: “Muadz biasanya bersembahyang Isya’ dengan Rasulullah Saw. dikarenakan ketinggalan jama’ah. “Seluruh ulama telah sepakat. “Ya Rasulullah. seseorang yang telah sholat fardhu secara berjama’ah atau sendirian (munfarid) disunnahkan mengulangi sholatnya (dengan niat sholat sunnah) jika ia menjumpai jama’ah yang lain. kemudian kamu mendatangi sebuah masjid yang di dalamnya ada sholat jama’ah. tetapi Muadz tetap sholat bersama beliau. maka ia disunnahkan untuk sholat bersama orang tersebut agar ia bisa sholat Jama’ah. walaupun mereka telah sholat di dalam masjid tersebut. ‘Barangsiapa yang hendak bersedekah kepada orang itu. meskipun ia telah mengerjakan sholat tersebut secara berjama’ah. maka ia disunnahkan untuk mengerjakan sholat bersama jama’ah tersebut sebagai ibadah nafilah (tambahan). Imam at-Tirmidzi berpendapat. aku sholat Shubuh bersama beliau Saw di masjid al-Khîf. Dari Abu Sa’id dituturkan bahwasanya ia berkata: “Ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. dan pada saat itu ada dua orang laki-laki dari kaum lain yang tidak ikut sholat bersama Rasulullah Saw. jika kalian berdua telah sholat di perjalanan kalian. Abû Dâwud. bahwa siapa saja yang melihat seseorang sholat sendirian karena tidak mengikuti jama’ah. “Apa yang mencegah kalian berdua untuk sholat bersama kami?” Keduanya berkata. dan Imam an-Nasâ’i yang menyatakan. hal.

“Janganlah kamu mengerjakan sholat dalam sehari dua kali. Ini pula pendapat Utsman dan Umar bin Abdul Aziz. Sebagian orang membolehkan mengerjakan sholat Iedul Fithri. maka menurut pendapat Imam Syafi’i yang shahih. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. maka yang dimaksud dengan hadits ini adalah mengerjakan sholat fardhu dua kali dengan niat sholat fardhu. “Jika berkumpul hari raya dan Jum’at. menyebutkan bahwa. Demikian menurut pendapat Imam Syafi’i yang shahih. Menurut ‘Atha. Inilah pendapat Imam Syafi’i. maka hal ini ada tuntunannya di dalam syari’at. zhuhur dan Jum’at gugur bersama-sama pada hari itu. Maka tidak ada sholat sesudah sholat hari raya selain sholat Ashar. Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menyatakan pendapat Imam Malik sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. sholat Jum’at tetap wajib dan tidak gugur dengan ditunaikannya sholat hari raya. Sedang bagi orang yang datang dari kampung atau padang gurun (ahlul badâwi/ahlul ‘âliyah). Seseorang tidak boleh mengerjakan sholat fardhu dua kali dengan niat sholat fardhu. Jadi. tanpa mengikuti sholat Jum’at. jelaslah bahwa dalam masalah ini terdapat empat pendapat: Pertama. Kewajiban sholat Jum’at gugur sebab mengerjakan sholat hari raya. 268 Lihat Hukum Sholat Jum’at di Hari Raya. sholat Jum’at tetap wajib ditunaikan. maka mukallaf dituntut untuk melaksanakannya semuanya…” Berdasarkan keterangan di atas. sholat Jum’at tidak gugur dari penduduk kota (ahlul amshâr/ahlul madinah) yang di tempat mereka diselenggarakan sholat Jum’at. tidak wajib sholat Jum’at baik bagi orang yang datang maupun orang yang ditempati sholat Jum’at. gugur Jum’atnya. Mereka beralasan dengan hadits-hadits di atas. tanpa mengikuti sholat Jum’at. bagi penduduk kampung wajib sholat Jum’at. bahwa sholat Jum’at tidak gugur dari penduduk kampung yang mengerjakan sholat Jum’at. boleh bagi mereka terus pulang. yang di tempatnya itu tidak dilaksanakan sholat Jum’at. Maka jika mereka telah sholat hari raya. Jadi jika mereka —yakni orang yang datang dari kampung— telah sholat hari raya. meskipun hari sebelumnya ia telah mengerjakan sholat Iedul Fithri dengan niat mencari pahala sholat sunnah (nafilah). boleh mereka terus pulang. gugur kewajiban sholat Jum’atnya. “Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jum’at. Adapun bagi orang yang datang dari kampung lain. Imam ad-Dimasyqi dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah. baik oleh penduduk kota yang ditempati sholat Jum’at maupun oleh penduduk yang datang dari kampung.”. Kedua. Hukum Sholat Jum’at pada Hari Raya Iedul Fithri 268 Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat Jum’at yang jatuh bertepatan dengan hari raya Iedul Fithri. Tetapi mereka wajib sholat zhuhur. Menurut Imam Ahmad.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam bahwasanya Rasulullah Saw bersabda. ~131~ .” Ad-Dimasyqi tidak menampilkan pendapat Imam Malik. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat. sedangkan jika sholat yang kedua diniatkan sholat sunnah. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Disebutkannya bahwa. oleh KH. Muhammad Shiddiq al-Jawi.

” 270 HR. kecuali at-Tirmidzi. dalilnya adalah hadits-hadits Nabi Saw yang shahih. Demikian pendapat Imam Ahmad. antara lain yang diriwayatkan dari Zayd bin Arqam ra bahwa dia berkata: “Nabi Saw melaksanakan sholat Ied (pada suatu hari Jum’at) kemudian beliau memberikan rukhshah (kemudahan/keringanan) dalam sholat Jum’at. hadits ini shahih. Keterangan Hukum Pertama Mengenai gugurnya kewajiban sholat Jum’at bagi mereka yang sudah melaksanakan sholat hari raya. Demikian pendapat ‘Atha bin Abi Rabbah. wajib atasnya untuk menunaikan sholat Jum’at. jika orang yang telah menunaikan sholat hari raya tersebut memilih untuk tidak menunaikan sholat Jum’at. Kemudian Nabi berkata. Abû Dâwud. Maka barangsiapa berkehendak (sholat hari raya). tidak boleh meninggalkan zhuhur. tak perlu sholat Jum’at lagi. Imam ad-Daruquthni menilai. al-Khamsah. Hukum Ketiga. zhuhur dan Jum’at gugur sama-sama gugur kewajibannya pada hari itu. Jadi setelah sholat hari raya. ini juga pendapat Ibn Zubayr dan ‘Ali. yang diperselisihkan ulama. dan dalam isnadnya terdapat Baqiyah bin Walid. Hukum Keempat. lebih utama dan disunnahkan tetap melaksanakan sholat Jum’at. Tetapi mereka wajib sholat zhuhur. Ulama hadits lain menilainya hadits mursal. Pendapat yang Rajih Orang yang meneliti masalah ini akan mendapatkan kesimpulan. HR. Hukum Kedua. mereka yang pada pagi harinya tidak melaksanakan sholat hari raya. 270 269 ~132~ . bagi mereka yang telah menunaikan sholat hari raya tersebut. cukuplah baginya sholat hari raya itu. tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan sholat Jum’at. hendaklah dia sholat’. bahwa pendapat yang rajih (kuat) adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. ‘Barangsiapa yang berkehendak (sholat Jum’at). Dan sesungguhnya kami akan mengerjakan Jum’at. wajib melaksanakan sholat zhuhur. tak ada lagi sholat sesudahnya selain sholat Ashar.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ketiga. bahwa Nabi Saw bersabda: “Sungguh telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Hadits ini menurut Ibn Khuzaimah. Ibn Mâjah dan al-Hâkim juga meriwayatkan hadits ini dari sanad Abu Shalih. jika seseorang telah menunaikan sholat hari raya —yang jatuh bertepatan dengan hari Jum’at— gugurlah kewajiban atasnya untuk menunaikan sholat Jum’at. Dia boleh melaksanakan sholat Jum’at dan boleh juga tidak. shahih.” 269 Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. tidak wajib sholat Jum’at baik bagi orang yang datang maupun bagi orang yang ditempati sholat Jum’at. Dikatakan. Keempat. Rincian hukumnya adalah sebagai berikut: Hukum Pertama.

Keterangan Hukum Kedua Bagi mereka yang sudah sholat hari raya. Ini adalah manthuq (ungkapan tersurat) hadits. sholat hari raya menjadi rukhshah (kemudahan/keringanan). maka tidak perlu sholat Jum’at. Yang demikian itu karena nash-nash hadits di atas bersifat umum. disertai tetapnya hukum azimah namun hamba tidak diharuskan mengerjakan rukshshah itu. baik untuk penduduk kampung/desa maupun penduduk kota. mana yang lebih utama (afdhal). maka sholat Jum’at masih tetap disyari’atkan. Pada hadits Abu Hurairah ra (hadits kedua) terdapat sabda Nabi innâ mujammi’ûn (Dan sesungguhnya kami akan mengerjakan Jum’at). gugurlah kewajiban atasnya untuk menunaikan sholat Jum’at. akan tetapi Nabi ~133~ . apakah gugurnya sholat Jum’at ini hanya untuk penduduk kampung/desa (ahlul badâwi/ ahlul ‘âliyah) —yang di tempat mereka tidak diselenggarakan sholat Jum’at— sedang bagi penduduk kota (ahlul amshâr/ahlul madinah) —yang di tempat mereka diselenggarakan sholat Jum’at— tetap wajib sholat Jum’at? Yang lebih tepat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Hadits-hadits ini merupakan dalil bahwa sholat Jum’at setelah sholat hari raya. Hal ini diperkuat dan diperjelas dengan sabda Nabi dalam kelanjutan hadits Zayd bin Arqam di atas man syâa an yushalliya falyushalli (barangsiapa yang berkehendak [sholat Jum’at]. maksudnya sholat Jum’at boleh dikerjakan dan boleh tidak. yakni boleh dikerjakan dan boleh tidak. menunaikan sholat Jum’at ataukah meninggalkannya? Pada dasarnya. Jadi sholat Jum’at pada saat hari raya. antara azimah (hukum asal) dan rukhshah kedudukannya setara. Pada hadits Zayd bin Arqam di atas (hadits pertama) Nabi Saw bersabda tsumma rakhkhasha fi al-jumu’ati (kemudian Nabi memberikan rukhshash dalam [sholat] Jum’at). Dan lafadz umum tetap dalam keumumannya selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. yaitu dengan adanya lafadz man (barangsiapa/siapa saja) yang mengandung arti umum. baik keutamaan azimah maupun rukhshah. Ini menunjukkan bahwa setelah sholat hari raya ditunaikan. kecuali terdapat nash yang menjelaskan keutamaan salah satunya. karena terdapat udzur berupa pelaksanaan sholat hari raya. rukhshah adalah hukum yang disyari’atkan untuk meringankan hukum azimah (hukum asal) karena adanya suatu udzur (halangan).” Kesimpulannya. Dalam hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkan (takhsis) keumumannya. orang yang telah menjalankan sholat hari raya. hendaklah dia sholat). menjadi rukhshah. baik ia penduduk kampung maupun penduduk kota. Namun dalam hal ini terdapat nash yang menunjukkan keutamaan sholat Jum’at daripada meninggalkannya. tak ada yang lebih utama daripada yang lain. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. gugurnya kewajiban sholat Jum’at ini berlaku secara umum. Dia boleh menunaikan sholat Jum’at dan boleh juga tidak. Mungkin ada pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun Nabi menjadikan sholat Jum’at sebagai rukhshah. Yakni. maka tetaplah lafadz man dalam hadits-hadits di atas berlaku secara umum. Mafhum mukhalafah (ungkapan tersirat) dari hadits itu — dalam hal ini berupa mafhum syarat. menjadi rukhshah. karena ada lafadz man sebagai syarat— adalah “Barangsiapa yang tidak berkehendak sholat Jum’at. sehingga boleh dikerjakan dan boleh pula tidak dikerjakan. Namun karena rukhshah itu tidak menghilangkan azimah sama sekali.

” Jadi. bagi sholat zhuhur itu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Muhammad Saw faktanya tetap mengerjakan sholat Jum’at. Keterangan Hukum Keempat Mereka yang pada pagi harinya tidak melaksanakan sholat hari raya. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah ra (hadits kedua) dimana Nabi Saw bersabda fa man syâ-a. ia tetap dituntut menjalankan sholat Jum’at. Tetapi (rukhshah) itu khusus bagi orang yang menunaikan sholat Ied. tidak termasuk yang dikecualikan dari keumuman nash yang mewajibkan sholat Jum’at. Hanya saja perbuatan Nabi ini tidak wajib. yaitu sholat zhuhur. kembalilah tuntutan syara’ kepada hukum asalnya. yakni orang yang tak melaksanakan sholat hari raya. cukuplah baginya sholat hari raya itu. Maka dari itu. tidak mencakup pengguguran kewajiban zhuhur. dia wajib sholat zhuhur. maka ia wajib melaksanakan sholat zhuhur. orang yang tidak sholat hari raya. Maka jika hukum pengganti (badal) —yaitu sholat Jum’at— tidak dilaksanakan. selama tidak terdapat dalil yang mengecualikan atau mengubah berlakunya hukum asal. tak perlu sholat Jum’at lagi). Mafhum mukhalafahnya. Yang demikian itu adalah mengamalkan Istishhab. wajib atasnya sholat Jum’at. perbuatan Nabi itu sifatnya sunnah. hanya menggugurkan kewajiban sholat Jum’at. Mereka yang tidak melaksanakan sholat hari raya. sedang sholat Jum’at adalah hukum pengganti (badal). ~134~ . Wajibnya sholat zhuhur itu. Imam ash-Shan’ani ketika memberi syarh (penjelasan) terhadap hadits di atas berkata: “Hadits tersebut adalah dalil bahwa sholat Jum’at —setelah ditunaikannya sholat hari raya— menjadi rukhshah. dikarenakan nash-nash hadits yang telah disebut di atas. tidak boleh meninggalkannya. Boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. sebab Nabi sendiri telah membolehkan untuk tidak sholat Jum’at. rukhshah untuk meninggalkan sholat Jum’at ini khusus untuk mereka yang sudah melaksanakan sholat hari raya. Dengan kata lain. Jadi. wajibkah ia sholat zhuhur? Jawabannya. Tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan sholat Jum’at. Keterangan Hukum Ketiga Jika orang yang sudah sholat hari raya memilih untuk meninggalkan sholat Jum’at. Ini adalah manthuq hadits. Yang dikecualikan dari keumuman nash itu adalah yang telah sholat hari raya. orang yang tidak melaksanakan sholat hari raya. Dengan demikian. ajzaa-hu ‘anil jumu’ati (Maka barangsiapa yang berkehendak [sholat hari raya]. tidak mencakup orang yang tidak menjalankan sholat Ied. jika seseorang sudah sholat hari raya lalu memilih untuk meninggalkan sholat Jum’at. kewajiban sholat zhuhur adalah kewajiban asal (al-fadlu al-ashli). tidak wajib. yaitu kaidah hukum untuk menetapkan berlakunya hukum asal. tidak mendapat rukhshah. Padahal. wajib atasnya untuk tetap menunaikan sholat Jum’at. sehingga konsekuensinya tetap wajib hukumnya sholat Jum’at.

neraka dengan api yang menyalaNyala.KUMPULAN KHUTHBAH IEDUL FITHRI Khuthbah 1: Kembali pada Fitrah. terhadap segala perbuatan manusia di dunia. membakar siapa saja yang melanggar perintah dan laranganNya. dan rintangannya. Lantunan takbir.” (Qs. wa lillahil hamd Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Lantunan takbir. sudah seharusnya dibuktikan secara nyata dengan bertambahnya ketaatan mereka kepada Allah. ketaatan dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya dalam seluruh aspek kehidupan. Dialah satu-satunya Dzat yang akan meminta pertanggungjawaban manusia pada yaumul hisab. Allahu Akbar (3x). Kembali pada Syari’ah Kunci Kemenangan Umat Islam Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Segala puji hanya milik Allah. Dzat yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini dengan seluruh aturanNya yang utuh dan sempurna. sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam FirmanNya: “Hai orang-orang yang beriman. sesungguhnya merupakan ungkapan kemenangan yang di raih kaum Muslim dalam menjalankan ibadah shaum Ramadhan. dan Maha Mulia. yang hukumhukumNya membawa rahmat bagi semesta alam. Ketaatan yang tidak sebatas dalam urusan ibadah ritual semata. para shahabatnya. menjalankan urusan ekonomi sesuai dengan perintah Allah. keluarganya. tahlil. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. menjalankan urusan ~135~ . Dzat Yang Maha Agung. serta menyebarkan risalahNya ke seluruh penjuru dunia hingga di akhir masa. al-Baqarah [2]: 183). halangan. kemenangan yang berhasil diraih kaum Muslim dalam menjalankan ibadah shaum Ramadhan kali ini. Maha Tinggi. KepadaNya segenap makhluk bergantung dan hanya kepadaNya segala sesuatu akan kembali. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan teladan kita. Jadi. Dialah yang akan menimpakan azab yang pedih. Yaitu. Dialah al-Musyarri’. Nabi Besar Muhammad Saw. Ini berarti. tahlil. dan tahmid bergema memenuhi cakrawala.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XIX . Dialah al-Khaliq alMudabbir. dan tahmid ini. serta para pengikutnya yang tetap istiqamah berjuang untuk menegakkan dan menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Dzat yang Maha Pembuat hukum. akan tetapi ketaatan yang utuh dan menyeluruh. Dia pula yang akan memberikan balasan berupa kenikmatan jannah (surga) —yang luasnya seluas langit dan bumi— untuk siapa saja yang telah beramal sesuai dengan syari’atNya dan kepada orang-orang yang ikhlash memperjuangkan kemuliaan Islam dan umatnya. seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadhan dan datangnya 1 Syawal 1426 H. Kemenangan dalam meraih ketaatan dan ketakwaan yang lebih tinggi. kaum Muslim wajib menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan aturan Allah. dengan segala tantangan.

khususnya UU No. Berbagai problematika pun membelit umat ini. yang harus kita buktikan di hadapan Allah SWT. Chevron. dan Arco telah menguasai cadangan migas negara.5 miliar perbulan untuk 550 anggota DPR. yang dikumandangkan ketika kaum Muslim meraih kemenangan. Ma’asyiral muslimin rahimakumullah…. kemunduran demi kemunduran. Kemenangan mereka dalam menegakkan kedaulatan hukum-hukum Allah di muka Bumi. Kondisi ekonomi dalam negeri kita. makin melemahkan dan menyengsarakan rakyat. lantunan takbir sebagaimana yang kita kumandangkan saat ini. baik di dalam maupun di luar negeri. Takbir kala itu. Dan seperti itu pulalah. pada 1 Oktober 2005 lalu. terusmenerus. wujud ketaatan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ironisnya. atau bahkan setiap saat. Jika kita melihat sejarah. yang berhasil diraih oleh kaum Muslim dalam perjuangan mereka li i’lai kalimati-Llah (untuk menegakkan Agama Allah). 19 (sembilan belas) bulan setelah hijrah Rasulullah Saw. Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Seperti itulah. Ketika kaum Muslim meraih kemenangan dalam peperangan melawan kaum Kafir Quraisy. Shell. Keputusan kenaikan harga BBM yang sedemikian tinggi.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam politik dalam dan luar negeri sesuai dengan perintah Allah. Menurut BPS. sebagaimana kemenangan yang pernah diraih oleh baginda Rasulullah Saw. dilantunkan sebagai ungkapan kemenangan yang nyata. senantiasa dibelenggu kekalahan demi kekalahan. seolah tak kunjung usai. saat melakukan pembebasan kota Makkah. 2 tahun 2001 yang membuka privatisasi migas. kenaikan harga BBM ini juga disebabkan oleh rusaknya sistem yang digunakan dalam menangani urusan migas. sebelum kenaikan tersebut kondisi ekonomi mereka sudah sangat kritis. nasional. justru DPR akan mendapatkan tambahan tunjangan dana dari APBN sebesar Rp 10 juta perbulan tiap anggota. Lantunan takbir ini pula lah. regional. sebagai hasil dari ibadah shaum kita di bulan Ramadhan. di tengah kesulitan masyarakat seperti ini. benar-benar telah mendorong masyarakat masuk dalam jurang kesengsaraan yang semakin dalam. atau Rp 5. Namun. seperti Exxon Mobil. sebesar 70 persen ladang minyak ~136~ . Lima perusahaan asing. Inilah takbir yang dikumandangkan pertama kali saat Perang Badar. ke Madinah. Kondisi ini akan terus memburuk seiring dengan naiknya harga-harga bahan pokok. saat kaum Muslim tengah menunaikan shaum Ramadhan yang pertama. selalu dikumandangkan ketika kaum Muslim meraih kemenangan. misalnya. UU tersebut memberikan hak (kewenangan) kepada berbagai pihak termasuk perusahaan multinasional. maupun lokal untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di negeri ini. dan demikian seterusnya. saat ini ada 52 juta orang miskin dan 40 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan. Total Fina Elf. Disamping ketidakamanahan para pejabatnya. dan para shahabatnya dalam menempuh perjuangannya. kemerosotan demi kemerosotan. menjalankan urusan sosial dan budaya sesuai dengan perintah Allah. yang mayoritasnya adalah kaum Muslim. Padahal. Problem yang membelenggu mereka begitu menumpuk. Persis. apa yang terjadi saat ini? Takbir itu kini dikumandangkan setiap tahun. dan kemenangan mereka dalam menundukkan kekufuran dalam segala bentuknya. wujud kemenangan nyata yang seharusnya kita raih. sementara kaum Muslim yang mengumandangkannya.

tetapi juga ajaran politik yang agung. dengan motif apapun membunuh orang tanpa haq. beserta sekutunya. isu itu digunakan untuk menggiring opini publik dunia pada suatu perang global terhadap kaum Muslim yang memperjuangkan kembalinya supremasi Islam. bahwa kembalinya syariah dan Khilafah yang kedua di muka bumi ini tidak bisa dibendung lagi. Karena mereka sadar. seperti Australia. Demikian juga yang terjadi Chechnya. Pattani dan Philipina. kini AS dan Inggeris telah menjadikan perang melawan terorisme sebagai kedok untuk memerangi Islam. di negeri-negeri Islam yang lain. Atau bisa saja peristiwa itu didesain oleh jaringan intelijen internasional untuk mendiskreditkan kaum Muslim dengan cara melakukan rekayasa sistematis serta provokasi untuk terus menyudutkan Indonesia sebagai sarang terorisme. pada 1 Oktober lalu. Karena Islam dengan tegas melarang siapapun. Di Asia Tengah. dan kemiskinan di tengah-tengah sumberdaya alam mereka yang melimpah ruah. Misalnya. umat Islam pun masih tetap dalam belenggu kekejaman para rezim diktator. mereka memaksa pemerintah untuk melakukan liberalisasi ekonomi termasuk sektor migas. Afganistan dan Irak. merusak milik pribadi dan fasilitas milik umum. Dagestan. Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Isu terorisme juga telah menjadi senjata ampuh bagi negara-negara imperialis Barat. seperti Uzbekistan dan Kirgistan. pihak luar negeri. dan orang tua. Bahkan. yang menjadi agen kaum kafir penjajah. Umat Islam di berbagai negeri Muslim. hingga kini masih tetap dalam keterbelakangan. wa lillahil hamd Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Sementara itu. wanita. Ibn Umar menuturkan. Ketika terjadi ledakan bom di Jimbaran dan Kuta Bali.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam dan 80 persen sumber gas. dengan memerangi syariah dan Khilafah. Pemerintah juga telah tunduk pada tekanan negara-negara imperialis. Nabi Saw pernah bersabda: “Rasulullah Saw melarang tindakan membunuh wanita dan anak-anak. banyak nash yang melarang kaum Muslim membunuh anak-anak. hingga kini tetap diduduki kaum penjajah Kafir pimpinan AS. kebodohan. ~137~ . penderitaan kaum Muslim tidak kalah tragisnya. Maka. Melalui hutang luar negeri maupun IMF. yang dipimpin oleh AS dan Inggeris. Padahal terdapat ribuan kemungkinan tentang siapa yang berperan sebagai otak pelakunya.” [HR. secara lebih spesifik. Mereka paham. Bukhâri]. Allahu Akbar (3x). langsung melemparkan tuduhan bahwa peledakan bom itu dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI). Islam juga melarang membunuh warga sipil yang tidak ikut dalam peperangan. khususnya dunia Islam. Kaum Muslim di Palestina juga masih tetap menderita dalam cengkeraman Yahudi Israel. bisa saja peledakan bom itu sengaja dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu untuk mengacaukan masyarakat dan negeri ini demi kepentingan politik mereka. bukan saja sebagai agama ritual. Khasmir. Australia dan Singapura. Dalam peperangan saja. saat ini. untuk menguasai dan mencengkram negeri-negeri Islam. bahwa perjuangan penegakan syari’ah secara nyata telah mengancam hegemoni sistem Kapitalisme yang menjajah dunia. apalagi jika tindakan itu menimbulkan korban dan ketakutan yang meluas.

Membutuhkan kepada sesuatu Yang Maha Kuasa. jika dengan menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Padahal Allah SWT telah memperingatkan kita terhadap perbuatan tersebut. saat ini kaum Muslim masih shalat dengan menggunakan aturan Islam. ketika manusia mencampakkan aturan-aturan Allah. Yang mampu melahirkan para pejuang Islam yang tangguh dalam mengemban misi-misi pembebasan di berbagai negeri. Allah SWT berfirman: “Apakah kamu beriman kepada sebagian al-Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu. sekilas potret keterpurukan kaum Muslim saat ini. juga merupakan sikap yang bertentangan dengan fitrah manusia. untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Dengan kata lain. melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Mengapa semua ini masih terjadi? Apa sebenarnya yang menyebabkan semuanya itu? Jika kita meneliti dengan cermat. politik. dan pidana mereka mencampakkan Islam. Sebab fitrah manusia itu membutuhkan Dzat yang Maha Kuasa. Sikap mengambil sebagian dari Islam dan mencampakkan sebagian yang lain. Mereka telah mencampakkan Islam dalam kehidupan mereka. sesungguhnya penyebab utama dari keterpurukan kaum Muslim saat ini karena kehidupan mereka tidak diatur oleh Islam. kembali kepada fitrah adalah kembali kepada syariah Allah. adalah karena mereka menerapkan Islam secara kaffah dalam kehidupannya. maka semestinya kembali kepada fitrah ini juga harus dipahami dengan kembali kepada hukum dan aturan-aturan Allah dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. dalam urusan pemerintahan. Memang benar.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ma’asyiral muslimin rahimakumullah. tetapi. karena manusia memang makhluk yang lemah dan terbatas. dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. mengerjakan puasa dengan aturan Islam.” (Qs. tetapi takbir itu mereka kumandangkan di tengah situasi mereka yang tetap terbelenggu kekalahan dan ketertindasan. Negara Khilafah inilah yang mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya. dan inilah yang menjadi sumber bencana baginya. mengurus jenazah dengan aturan Islam. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. yaitu Allah SWT. Ma’asyiral muslimin rahimakumullah. Sikap seperti ini jelas menggambarkan sikap menerima sebagian Islam dan menolak sebagian yang lain. bahwa kemenangan demi kemenangan yang berhasil diraih oleh Rasulullah Saw dan para shahabatnya. Allahu Akbar (3x). Negara Khilafah. Saat ini mereka memang tengah merayakan Idul Fitri. menikah dengan aturan Islam. ekonomi. berarti juga membutuhkan hukum dan aturan-aturan yang berasal dariNya. Jadi. al-Baqarah [2]: 85). Yang mampu menumbuh-suburkan perkembangan sains dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia.…! Inilah. beribadah haji dengan aturan Islam. mengumandangkan takbir. baik Muslim maupun Non-Muslim. Inilah fitrah manusia yang seutuhnya. wa lillahil hamd Karena itu. budaya. maka dia telah menyimpang dari fitrahnya. sosial. Ingatlah. yaitu syariah Islam. yang disegani kawan dan ditakuti lawan. serta para khalifah sesudahnya. dan inilah kunci kemenangan umat Islam. kaum Muslim ingin kembali pada fitrahnya. Yang mampu menjadikan negeri Islam sebagai ~138~ . Ini pulalah yang menjadikan generasi Islam terdahulu mampu membangun kekuatan “super power”.

di mana kemenangan. Inilah. kondisi kaum Muslim ketika mereka menerapkan Islam secara kâffah dalam kehidupan mereka. Selama Islam yang saudara emban dan saudara perjuangkan. para panglima Mujahidin. Berbagai krisis pun menimpa mereka. untuk memanjatkan doa ke hadirat Allah SWT. di hari yang mulia ini. Yang mampu menjaga dan melindungani rakyatnya dari ancaman musuh-musuh yang akan membinasakan mereka. sebagaimana yang dikehendaki dalam ibadah shaum Ramadhan. keberhasilan.” (Qs. pejabat pemerintah. pasti Allah SWT akan menolong saudara. melainkan dengan bahasa (Arab). Kondisi ini jelas berbeda dan bertolak belakang dengan kondisi kaum Muslim saat ini. Saudara adalah pengikut Rasulullah Saw. Ghafir [40]: 51). sekali lagi umat yang terbaik. Bukan hanya untuk para Nabi. dan menempatkan perjuangan penegakan syariah sebagai agenda utama kaum Muslim. Yang mampu memaksa Amerika untuk membayar pajak tahunan dan menandatangani perjanjian yang tidak menggunakan bahasa mereka. Akhirnya. dan kebangkitan umat ini benar-nenar akan terwujud kembali. orpol. bahasa Negara Khilafah. Jika demikian halnya. Selanjutnya. dengan kesaksian. marilah kita tundukkan kepala kita dengan segala kerendahan hati. Allah berjanji menolong siapa saja yang menolongNya. tetapi juga berlaku di Dunia. masihkah ada peluang dan harapan untuk mengatasi keterpurukan kaum Muslim saat ini? Allahu Akbar (3x). wakil rakyat. yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. bermasyarakat dan bernegara. sekaligus merupakan wujud keberhasilan kita dalam meraih ketakwaan. Yang mampu merebut dan mempertahankan negeri Palestina dari tangan-tangan kotor tentara Salib. wa lillahil hamd Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Saudara adalah umat yang terbaik. Nenek moyang saudara adalah para Khulafa’ ar-Rasyidin. Semua ini tidak hanya berlaku di akhirat. Negara Khilafah ini pulalah yang ketika itu mampu membebaskan Andalusia dan Konstantinopel. yang penuh rahmah dan maghfirah. Penerapan syariah ini pula merupakan wujud kembalinya umat ini pada fitrahNya. merupakan kewajiban setiap Muslim. Nabi terakhir dan pemimpin para Rasul. Yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan negeri-negeri Islam. di saat bangsa Eropa masih tenggelam dalam kebodohan dan keterbelakangan. wartawan. cendekiawan. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat). tetapi juga untuk orang-orang Mukmin. usahawan dan serikat-serikat pekerja. kami menyerukan kepada seluruh umat Islam. Dzat Yang Mahakuasa. setelah sebulan penuh kita membangun dan meningkatkan ketakwaan kita selama Ramadhan. sambil menengadahkan tangan kita. atau ketika mereka hidup tidak lagi sejalan dengan fitrahNya. dan janji Allah pasti benar. dan Mahaperkasa: ~139~ . sehingga kehidupan mereka pun terpuruk. ketika mereka mencampakkan Islam. para pimpinan ormas. ridha. anggota TNI/Polri. untuk secara sungguh-sungguh mengamalkan Syari’at Islam dan berjuang bersama bagi tegaknya Syari’at Islam secara kâffah. Sesungguhnya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam kiblat perkembangan sains dan teknologi. ulama. dan surgaNya. penerapan syariah dalam kehidupan pribadi. serta para pemuda dan mahasiswa.

Kami sepenuhnya iman kepadaMu. Ya Allah. dan Khilafah Rasyidah yang mengikuti sunnah NabiMu. Ya Allah. Engkau ambil kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. kalahkanlah mereka. Dengannya Engkau muliakan agama-Mu. Ya Allah. Sekali-kali kami tidak akan mengkufuriMu. hancurkanlah mereka. kami memohon kepada-Mu negara Khilafah Rasyidah yang mengikuti sunnah NabiMu. Maha Raja diraja. kami memohon pertolonganMu. duhai Sebaik-baik Penolong. Ya Allah. Amerika. tolonglah saudara-saudara kami. Engkau muliakan siapasaja yang Engkau kehendaki. Ya Allah. Kami mendambakan rahmatMu. beribadah dan sujud. tolonglah siapasaja yang menolong kami. Di dalam genggaman-Mulah seluruh kebaikan. tolonglah kami. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Jadikanlah kami dan mereka sebagai para pejuang yang ikhlas untuk menegakkan syariahMu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ya Allah. Sesungguhnya adzabMu yang sungguh-sungguh ditimpakan kepada kaum Kufar itu juga pasti akan ditimpakan kepada yang lain. Ya Allah. adzablah orang-orang Kafir yang telah menghalangi jalanMu. meminta ampunanMu. dan membunuhi para pembelaMu. ~140~ . duhai Dzat yang Maha Pengasih. Karena Engkaulah Dzat yang Maha Kuasa atas segalanya. dan porak-porandakanlah kesatuan mereka. hanya kepada-Mulah kami mengabdi. Dengan rahmatMu. kalahkanlah pasukan kaum Kufar penjajah. dan Engkau hinadinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. mendustakan para rasulMu. dan Engkau hinakan kekufuran dan seluruh anteknya. dan takut akan adzabMu. Jadikanlah rencana jahat mereka itu sebagai pembawa kehancuran mereka. cerai-beraikanlah persatuan mereka. KepadaMu-lah kami berlari dan menuju. Inggeris dan sekutu mereka yang terlaknat. dan berlepas diri dari siapapun yang durhaka kepadaMu. Ya Allah.

penjajahan ekonomi kapitalisme global masih akan terus mencengkram kuat perekonomian Indonesia. walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Pada hari ini kaum muslim berkumpul bersama keluarga. dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya.” (Qs. Perasaan bahagia bercampur kesedihan menjadi satu di hari ini. dalam bidang agama. Pertama. “Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka. Kedua. Apalagi Allah SWT telah berjanji untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambaNya yang telah menyelesaikan shaum. Bahagia karena hari ini adalah hari raya kaum muslimin seluruh dunia. Salah satunya yang cukup kontroversial adalah kasus rancangan Kodifikasi Hukum Islam yang isinya menolak syari’at Islam yang terkait dengan keluarga dan rumah tangga. Allahu Akbar. Artinya. Ya…bersedih karena belum banyak amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadhan yang baru saja berlalu. Negara-negara kapitalis dibawah komando AS mengeluarkan dana yang tidak terbatas untuk menjerumuskan kaum Muslim ke dalam jurang sekularisme yang mereka jajakan. at-Taubah [9]: 32). dan ampunan Allah SWT. Allahu Akbar. Mereka yang diserahi mengurus perekonomian khususnya perdagangan dan perencanaan pembangunan nasional dalam Kabinet Indonesia Bersatu adalah bagian dari mesin kapitalisme global IMF. ~141~ . Di sisi lain kitapun bersedih. Para wakil rakyat di DPR yang terpolarisasi pada kutub Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan lebih memprioritaskan perebutan kekuasaan dan kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Dialah yang memberikan banyak nikmat kepada makhluk-makhlukNya. dalam bidang politik. Program 15 hari yang sudah berjalan dari tenggat waktu 100 hari menunjukkan bahwa solusi terhadap berbagai persoalan di dalam negeri sama sekali mengesampingkan petunjuk al-Qur’an dan as-Sunnah. Pemerintahan baru yang terbentuk setelah rangkaian pemilu yang melelahkan dan menyedot sumber daya rakyat dan menghabiskan triliunan uang negara kemarin tampaknya masih akan tetap bertumpu pada rel sekularisme. Mereka semua mengagungkan Allah SWT. Rancangan yang dipelopori oleh suatu lembaga dari Depag ini sebenarnya hanya asap dari sebuah api besar sekularisasi yang berusaha menghanguskan aktivitas penegakan syari’at Islam.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Khuthbah 2: Meraih Kemenangan Iedul Fithri Dengan Taubat Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Hari ini gema takbir membahana saling bersahutan di seluruh penjuru bumi. kerabat dekat dan para tetangga berulang-ulang mengucapkan takbir kepada Allah. kembali suci seperti bayi yang baru lahir. bulan yang penuh berkah. Allahu Akbar. Kemungkinan besar sistem perekonomian Indonesia akan tetap berkiblat kepada gembong kapitalis AS yang selama ini telah ‘berhasil’ meningkatkan kesengsaraan masyarakat. dalam bidang ekonomi. Padahal mereka dipilih oleh bangsa dan rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini bukan untuk itu! Ketiga. Gerakan sekularisasi berskala global sedang berupaya mengenyahkan syari’at Islam dari tengah-tengah umat. Juga kesedihan pun muncul saat kita menengok realitas kaum Muslim sekarang. al-Khaliq yang menciptakan manusia. Janji keampunanan. rahmat.

Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Beberapa dosa besar dan kemaksiatan kita antara lain: Pertama. zalim.” (Qs.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Keempat. Kapitalisme tidak hanya menjual sekularisme dalam bidang ekonomi dan politik tapi juga mengobral tatanan budaya hedonistik. Mindanao Philipina. at-Tahrim [66]: 8). Media tv dan media cetak secara rutin menemani generasi muda Muslim untuk mengajarkan budaya ‘alternatif’ (baca: maksiat). merendahkan orang lain. serta memperbanyak melakukan amalan shaleh. dan mungkin kita pernah menyakiti orang lain bahkan mungkin juga kita pernah menyakiti orang yang sangat mencintai kita yakni ayah dan ibu kita. Sebagian besar budaya yang dilegalkan di negeri ini mengusung berbagai bentuk kemaksiatan. penderitaan. tapi telah menjerumuskan kaum muslim pada kehinaan. Sebutan fasik. Sebab amalan shaleh inilah yang akan membantu menggugurkan dosa-dosanya. Karenanya. dalam bidang budaya. tapi kita sering tidak merasa bersalah dan melupakannya. atau anda gunjingkan. Keadaan menjadi dilematis karena pemerintah justru memberikan support meskipun dengan malu-malu. Jadi kunci turunnya ampunan Allah adalah Taubat. Firman Allah SWT: “Sesungguhnya kebajikan itu melenyapkan dosa (kejahatan). Dengan taubat inilah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. mudah-mudahan Tuhanmu menghapus kesalahan-kesalahanmu…” (Qs. dan kafir diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang tidak mau tunduk pada aturan Allah SWT. Irak. Firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman. Kita turut berdosa karena membiarkan mereka teraniaya. selama ini kita juga melakukan dosa dan kemaksiatan yang sifatnya kolektif. Palestina. Tidak diterapkannya hukum-hukum Allah. Kasymir. mereka semua mengalami penghinaan dan penindasan yang luar biasa. Oleh karena itu. sementara kita tetap berbuat maksiat selepas Ramadhan. anda rendahkan. Mungkin sholat kita belum sempurna. menggunjing. Hui China. Taubat yang sebenar-benarnya adalah menyesali perbuatan maksiat yang dilakukan dimasa lampau dan tidak mengulanginya lagi. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Ampunan Allah bagi orang-orang yang shaum tentunya harus disertai dengan upaya bertaubat kepada Allah SWT. Hûd [11]: 114). tidak menegakkan hukum-hukum Allah —syari’at Islam— secara kâffah dan menyeluruh. kemiskinan dan kebodohan yang berkepanjangan. Meskipun dosa ini merupakan dosa besar. Tentu saja banyak dosa yang telah kita lakukan selama ini. taubatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang tulus dan ikhlas. Kondisi kaum Muslim di luar negeri. pada hari raya ini bersegeralah meminta maaflah kepada orang-orang yang pernah anda sakiti. mungkin kita pernah berdusta. Adalah mustahil kita mendapat ampunan Allah SWT. Pattani Thailand. Padahal dosa besar ini berpengaruh besar terhadap masyarakat dan kaum muslimin secara keseluruhan. Selain kita melakukan dosa dan kemaksiatan yang sifatnya personal. Dosa yang kita lakukan ini tidak hanya merugikan diri kita. Firman Allah SWT: ~142~ . ampunan Allah SWT semakin kita butuhkan.

” (Qs. Sudah tidak terhitung berapa banyak rakyat Palestina yang dibunuh oleh Zionis Israel. kalau tidak terwujud Rasulullah Saw mensifati mereka sebagai mati jahiliyah. Kedua. Selain itu. maksudnya dalam keadaan dosa besar. “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. Pembantaian dan pembunuhan terhadap kaum muslim terjadi di banyak tempat dan tidak berhenti hingga kini. Muslim]. Padahal Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu adalah laksana perisai. niscaya ia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujjah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah.” (Qs. Rasulullah Saw bersabda: “Siapa saja yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah SWT.” [HR. Siapa saja yang berpaling dari peringatanKu maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta. yang dikatakan oleh Allah SWT sebagai umat terbaik. tentara AS secara sistematis terus menerus membunuhi rakyat sipil disana. Saat umat tidak lagi memiliki pelindung. orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung (bagi dirinya). Maha benar Allah SWT dengan firmanNya: “…lalu siapa saja yang mengikuti petunjukKu. maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Nyawa umat Islam.” (Qs. Saat bulan Ramadhan di Irak. Siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada bai’at. dengan ringan perdana menteri Thailand mengatakan: mereka mati karena lemas akibat menjalankan puasa. Umat diserbu oleh musuh-musuh Allah bagaikan makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. tidak adanya Khalifah yang dibai’at oleh umat. tidak berhukumnya kita kepada hukum-hukum Allah inilah yang telah menyebabkan kaum muslim saat ini diliputi dengan berbagai penderitaan dan kesusahan hidup. demikian murah di mata para penjajah. maka mereka itu adalah orang-orang fasik. al-Mâ’idah [5]: 47). ketiadaan Daulah Khilafah Islam telah membawa penderitaan yang panjang dan dalam di tubuh-tubuh umat. Nyawa kaum muslim 271 Shahîh Muslim. Padahal keberadaan Khalifah yang menjadi kepala negara sistem pemerintahan Daulah Khilafah adalah wajib bagi kaum muslim. al-Mâ’idah [5]: 44).” [HR. hadis no. Realitanya sekarang. Maksiat terbesar kedua yang terjadi pada tubuh umat Islam sekarang ini adalah ketiadaan Khalifah di tengah-tengah kaum muslim. “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. al-Mâ’idah [5]: 45). maka mereka itu adalah orang-orang zalim. 3/1478. maka matinya seperti mati jahiliyah. Muslim]. 1851.” (Qs. ~143~ . Di awal Ramadhan tahun ini 84 saudara kita tewas mengenaskan dibantai tentara Thailand. ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Thaha [20]: 123-124). 271 Nabi Saw telah mewajibkan kepada seluruh kaum muslim agar dipundak mereka terdapat bai’at kepada Khalifah.

Dosa-dosa kita terus-menerus menumpuk. para khulafaur rasyidin yang memerintah dengan cara Nabi Saw. Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. ar-Rûm [30]: 45). Padahal memperjuangkan Dinullah adalah wajib bagi kaum muslim.” (Qs. tidak ambil perduli. Marilah kita bersegera mengharapkan ampunan Allah SWT dan Syurganya.000 rakyat Irak yang menderita karena kebijakan AS. Kita bisa bayangkan betapa beratnya nanti saat kita berhadapan dengan Allah di hari pembalasan. sementara kita tetap melakukan tiga dosa besar diatas. pandangan hidup dan peraturan hidup kita? Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT Marilah kita benar-benar bertaubat. Khalifah Utsman bin Affan ra. Iedul Fihtri. tidak ikut serta dalam memperjuangkan Dinullah. Saat itulah kita meraih kemenangan yang sejati. kita juga harus taubat dari tiga dosa besar diatas. karena pertolongan Allah. Kita harus meninggalkan kemaksiatan kita dengan kembali menegakkan Syari’at Islam dan sistem pemerintahan Khilafah serta mengangkat seorang penguasa yang memiliki karakteristik seperti Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. Ketiga. menegakkan ‘aqidah dan syariahNya. Dosa terbesar ketiga yang dilakukan oleh umat sekarang ini adalah berdiam diri. menjawab: “itu harga yang pantas”. marilah kita jadikan hari yang fitrah ini. Dengan ampunan Allah-lah dosadosa kita dihapuskan olehNya. tidak turut serta dalam perjuangan menegakkan Dinullah. Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. Bukankah Allah dan surgaNya yang sangat kita rindukan dan harapkan dalam hidup kita. menjadi saat yang tepat bagi kita untuk tidak lagi bermaksiat kepada Allah SWT. bila tanpa ampunan Allah SWT. mendapat ampunan dari Allah SWT. Khalifah Umar bin al-Khaththab ra.” (Qs. sebagaimana yang digambarkan dalam firman Allah SWT: “…dan di hari (kemenangan) itu bergembiralah orang-orang yang beriman. disamping meninggalkan perbuatan maksiat yang secara pribadi kita lakukan. Bukankah Islam ini adalah dinullah yang Dia ridloi untuk kita menjadi din kita. Firman Allah SWT: “Bersegaralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali-‘Imran [3]: 133). adalah dosa besar. ~144~ . hingga dengan enteng mantan menteri luar negeri AS Madeline Albright saat diminta komentarnya tentang 800. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Untuk itu wajib bagi kita untuk terlibat langsung dalam upaya memperjuangkan agama Allah ini. Karena itu. Sebab sulit kita meraih kemenangan di bulan Ramadan ini. yakni ajaran keyakinan dan cara hidup kita. dan memperjuangkan Khilafah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam demikian murah. Sementara berdiam diri terhadap berbagai persoalan umat.

menahan lapar dan dahaga. Ampunan Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang shaum karena dorongan iman dan kesungguhan hati. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada beliau Saw. rahmat. Kita tidak tahu. tentu saja tidak diberikan Allah SWT kepada sembarang orang. Dzat yang Maha Agung dan Maha Mulya. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad Saw adalah utusan Allah. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw: “Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan landasan iman dan berniat ikhlas (bersungguh-sungguh mengharapkan ridla dan pahala Allah) akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bulan dimana Allah SWT menjanjikan kepada kita. tahlil dan tahmid serentak sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah SWT. ampunan. Ahmad]. apakah tahun depan kita masih bisa merasakan nikmat Ramadhan.” 272 Tidaklah mengherankan kalau kita melihat. Saat ini kaum muslimin berbahagia mengucapkan kalimat takbir.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Khuthbath 3: Kembali Kepada Fitrah. Ibn Mâjah. kepada keluarga. suri teladan bagi seluruh umat manusia. Bulan dimana Allah SWT memberikan banyak kasih sayangNya kepada kaum muslim. serta kaum Muslimin yang secara konsisten dan konsekuen menjalankan dan mendakwahkan ajarannya hingga hari kiamat. Namun ada juga rasa sedih di hati kita. Ahmad. Amin. Mencapai Taqwa yang Sebenarnya Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Segala puji bagi Allah SWT Dzat yang telah menunjuki kita dengan Islam. Rasulullah Saw telah mengingatkan perkara ini dalam haditsnya: “Betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan betapa banyak orang yang menghidupkan malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadangnya saja. Bahkan Allah menghapus dosa kita hingga bersih seperti manusia yang baru dilahirkan. kerabat dan shahabat beliau. Tentu saja ampunan Allah bukannya tanpa perjuangan. Tidak cukup memang hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. untuk mendapatkan pahala shaum yang sesungguhnya Allah SWT dan Rasulnya sering mengkaitkan dengan perkara yang lain seperti memperbanyak 272 HR. ad-Darimi. yang keAgungan dan ke-Mulyaannya tidak akan sirna meski seluruh manusia kafir dan durhaka kepadaNya. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslim yang dirahmati Allah SWT. Sebab bulan Ramadhan yang penuh barakah. Kita bersaksi bahwa tiada Rabb yang patut disembah selain Allah SWT. ~145~ . ampunan dari Allah baru saja berlalu. Ampunan terhadap dosadosa kita sebelumnya.” [HR. bagi orang-orang yang shaum. Bulan Ramadhan baru saja berlalu. meskipun orang tersebut kelihatan berpuasa. al-Baihaqi dan al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah dengan sanad shahih. Ampunan Allah seperti itu. Bulan dimana Allah memberikan kesempatan pada kita untuk memperbaiki diri.

bahkan membunuh rakyatnya sendiri. Kenapa umat Islam masih diliputi oleh kemiskinan dan kebodohan. masih saja membunuhi kaum muslimin. saling menipu demi kekuasaan dan kedudukan. Musuh-musuh Allah. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslim yang dimuliakan Allah SWT. Bahkan Rasulullah Saw dan sahabatsahabat berjihad di bulan Ramadhan. mengeksploitasinya. pencurian. saling berebut kursi. Ada pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. juga demi harta. Tapi wajib diterima dan diamalkan secara utuh. bahkan di bulan Ramadan sekalipun. Tidak hanya itu merekapun merampas kekayaan kaum muslim. masih saja berjalan. tapi penduduknya hidup miskin menderita. menzalimi. ajaran Islam tidak bisa dipenggal-penggal. meskipun harus memenjarakan. Apa yang salah dari kita? Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd ~146~ . pelacuran. Apakah pantas kita disebut berhasil sementara umat tetap saja hidup menderita. penaklukan Spanyol oleh Thariq bin Ziyad juga terjadi di bulan Ramadhan. Bahkan penguasa-penguasa negeri Islam lebih mementingkan keridhoan negara-negara imperialis. Kemenangan Shalahuddin al-Ayyubi atas pasukan perang Salib. Kriminalitas seperti pemerkosaan.Tapi kesholehan hanya didapat tatkala seorang muslim tunduk pada seluruh aturan-aturan Allah yang diturunkan kepada manusia secara totalitas dan menyeluruh. Hal yang sama terjadi pada partai politik yang lebih sibuk bertikai. Israel dengan dukungan penuh dari AS hingga saat ini tidak berhenti menghancurkan rumah-rumah kaum muslim. membantu orang-orang miskin. Mereka juga tidak peduli apakah kebutuhan pokok rakyatnya terjamin atau tidak. shadaqah. yang kaya dengan kekayaan alam. kaum kuffar. Penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam membaca al-Qur’an. dan negeri Islam lainnya. KKN dan berbagai penyimpangan pun masih merajelala. Tidaklah cukup kesholehan didapat hanya dengan melaksanakan ibadah ritual seperti shaum atau sholat saja. membunuhi pemuda-pemuda Islam yang berjuang untuk membebaskan negerinya. dengan cara-cara licik. masih saja tidak melindungi rakyatnya. Belum lagi perjudian. Atas nama perang melawan terorisme. Afghanistan. Islam adalah agama yang kâffah (menyeluruh). Apakah shaum kita telah berhasil? Apa ukuran keberhasilannya? Apakah cukup dengan selesainya kita membaca al-Qur’an 30 Juz? Atau malam-malam kita yang kita isi dengan sholat tarawih dan memperbanyak doa? Apakah benar kita telah meraih kemenangan? Bisakah kita disebut berhasil dan meraih kemenangan padahal Ramadhan kita tidak banyak berpengaruh terhadap penyelesaian persoalan umat. Ramadhan telah berlalu. Jadilah negeri Islam. pembunuhan. dan lain-lain masih merupakan hal yang sering kita saksikan. Negara-negara Imperialis seperti Amerika dan Inggrispun bertindak semena-mena kepada kaum muslimin. ribuan nyawa kaum muslimin terbunuh di Irak. pornografi. meskipun dalam keadaan sulit. Sebab. Bukankah perang Badar yang dimenangkan kaum muslim terjadi di bulan Ramadhan pada tahun kedua Hijriyah? Penaklukan Makkah (Fathu Makkah) juga terjadi di bulan Ramadhan.

sering kali menjadi sekedar retorika ritual yang berulang-ulang tanpa kemudian dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh kaum muslim. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah SWT Kata-kata taqwa. kita tidak lagi menjadi masyarakat yang bertakwa secara utuh. Rasulullah dan para Sahabat sangat memahami arti takwa yang sesungguhnya. Apakah kita benar-benar sudah mencapai derajat hamba Allah yang bertakwa. Aturan Islampun tidak diterapkan dalam aspek sosial kemasyarakatan. Ini berarti kita harus mengkoreksi pencapaian target Ramadhan kita. Sudahkan kita telah sampai pada seruan Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman. Sementara sekarang. Ketakwaan kemudian diartikan sebatas pengamalan seorang Muslim dalam aspek-aspek individual dan ritual. Sebagaimana firman Allah SWT: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah SWT Kenapa Ramadhan kita tidak banyak memberikan pengaruh terhadap rakyat? Jawabannya adalah kaum Muslimin telah meninggalkan aspek ideologis yang membangun ketakwaan yang sesungguhnya dalam Islam. Agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. sanksi-sanksi pelanggaran hukum.” (Qs. ekonomi. pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Negara dan para pejabatnya seolah terbebas dari kewajiban menerapkan hukum Syari’at Islam untuk seluruh warga negara. Berkaca kepada kehidupan Rasulullah. Taqwa yang sesungguhnya haruslah bisa melindungi seorang muslim dari amarah Allah SWT dan hukumanNya. Islam disempitkan sebatas agama yang mengatur ibadah mahdoh (ritual) seperti shaum. Padahal etakwaan adalah kunci dimana Allah SWT akan menurunkan berkahNya dari langit dan bumi. politik luar negeri. Sebab Ramadhan mereka dijadikan ajang untuk mewujudkan Islam sebagai agama ideologis. yakni hanya membahas moral dan nasihat tanpa ada aksi langsung yang secara praktis berupa penerapan hukum-hukum Islam secara kaffah yang akan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. sangat disayangkan. sosial. Taqwa berarti sikap hati-hati seorang muslim untuk menjaga dirinya dari setiap perbuataan yang dikerjakan atau dia ~147~ . al-A’râf [7]: 96). pemerintahan. al-Baqarah [2]: 183). Umat Islam telah menjadikan agamanya seperti agama lain. Apa yang salah dari pemahaman dan wujud ketaqwaan kaum muslimin saat ini? Kata taqwa sendiri berasal dari kata ‘waqa’ yang artinya melindungi. diwajibkan atas kalian shaum sebagaimana diwajibkan atas orangorang sebelum kalian agar kalian bertakwa. sholat atau haji.” (Qs. menyelesaikan seluruh persoalan manusia mulai dari pribadi. wajar kalau umat Islam dahulu mendapat kemuliaan dan kejayaan di sisi Allah SWT. Jadilah Islam kemudian tidak berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat dan warga negara secara umum. Sekarang. tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. masalah pertahanan dan keamanan. keluarga.

Lapar dan haus yang kita rasakan seharusnya mengingatkan kita bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah SWT. ~148~ .” (Qs. Dia SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. agar senantiasa mengingatNya dan tidak melupakanNya. Namun sayang. sebab itu melanggar perintah Allah SWT. jld. Jadi wujud taqwa kepada Allah SWT adalah menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Wujud kesadaran itu adalah ketertundukannya kepada Allah SWT dengan menjalankan seluruh perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. kâffah. kaum muslim sekarang ini telah men-sekuler-kan ketaqwaannya kepada Allah SWT. saat Ramadhan kaum muslim dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan shaumnya. I. Dengan sikap takwa ini seorang muslim memiliki kesadaran untuk senantiasa mengingat Allah SWT bahwa apapun yang dia lakukan harus dia pertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. masyarakat.” (Qs. Allah SWT menuntut penyerahan jiwa dan raga orang-orang mukmin kepada Islam secara total. Ali-‘Imran [3]: 102). agar seorang mukmin bersyukur kepadaNya dan tidak mengkufurinya. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. al-Baqarah [2]: 208). menjaga agar tidak batal. Allah SWT meminta kepada setiap orang yang mengaku beriman kepadaNya. Perhatikan saja. Dia SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. Sebagian muslimpun lebih memilih mempraktekkan ekonomi kapitalis dibanding diatur dengan syari’at Islam. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslim yang berbahagia… Shaum sesungguhnya. kaum muslim tidak tunduk pada aturan Allah. baik dalam urusan pribadi. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. keluarga. Sementara Syaikh Ali ash-Shabuni 273 mengatakan ‘haqqa tuqâtih’ maksudnya adalah dengan menjauhi segala bentuk kemaksiatan (kedurhakaan) kepadaNya. Di saat Ramadhan para penguasa menyerukan ditutupnya tempat-tempat maksiat. Saat Ramadhan para penguasa yang muslim berusaha memelihara shaumnya dengan tidak makan dan minum. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Inilah yang menyebabkan Ramadhan demi Ramadhan yang kita lewati tidak banyak memberikan pengaruh kepada umat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam tinggalkan yang bisa mengakibatkan murka Allah menimpanya. 200. maupun negara. hal. adalah saat kita melatih diri untuk senantiasa berhubungan dengan Allah SWT. agar bertaqwa dengan sebenar-benarnya taqwa. Mereka menganggap memanfaatkan riba adalah hal yang biasa. Tapi setelah itu. masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Namun kenapa kesadaran takut melanggar perintah Allah itu tidak terwujud saat mereka 273 Shafwât at-Tafâsîr. Di dalam Tafsîr Jalâlain dikatakan bahwa ayat itu menuntut agar Allah ditaati dan tidak didurhakai. Ketakwaan kita tidak utuh. kemaksiatan pun dipelihara dengan alasan ekonomi. Namun. ketika berekonomi.

adalah hal wajib bagi penguasa untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat (sandang. Padahal wujud takwa. masyarakat atau negara. patriotisme. dan air. Takwa harus terwujud dalam segala aspek kehidpan. Ditambah lagi biaya kesehatan dan pendidikan yang semakin mahal. demokrasi. Takwa juga harus dilakukan oleh partai politik dengan menjadikan Islam sebagai asas perjuangan mereka sekaligus memperjuangkan agar Syari’at Islam bisa diwujudkan ditengah-tengah masyarakat. Kenapa tidak merasa berdosa menzalimi rakyatnya dengan kebijakannya yang tidak melindungi rakyatnya? Kenapa korupsi dan kolusi jalan terus? Inilah bukti bahwa ketakwaan kita adalah ketaqwaan yang tidak utuh. Takwa harus terwujud saat orang tua yang diberikan amanah oleh Allah SWT mendidik anak-anak kita di rumah dengan taat kepada aturan Allah SWT. Takwa juga seharusnya juga diwujudkan oleh negara dengan menerapkan hukum-hukum Allah SWT. Bukhâri dan Muslim]. listrik. apalagi mengkampanyekan ide-ide kufur yang bertentangan dengan Islam seperti nasionalisme. sholat. menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran? Firman Allah SWT: “Hendaklah ada di antara kalian (kaum Muslim) segolongan umat yang menyerukan al-Khayr (Islam) serta melakukan amar makruf dan nahi mungkar. maupun sosialisme dan komunisme. Jadi adalah tidak patut sebuah partai politik dimana kaum muslimim terlibat di dalamnya diam terhadap kemungkaran yang ada ditengah-tengah rakyatnya. Ali-‘Imran [3]: 104). pangan. Karenanya. kelompok. fasik.” [HR. Sebab Rasulullah bersabda: “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya. Bukankah Islam mencela tindakan yang tidak memutuskan perkara yang berdasarkan hukum Allah SWT sebagai perbuatan yang kafir. baik individu. dan zalim?! Ketaqwaan penguasa juga seharusnya tercermin dari tanggung jawab mereka untuk mengurusi urusanurusan rakyat. atau sekularisme. keluarga. Bukankah Allah SWT telah memerintah para penguasa untuk menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Sebab semua bentuk kekufuran menjauhkan seorang muslim dari sikap jiwa taqwa kepada Allah SWT. dan papanNya). dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. ataukah masih terkebiri oleh sistem demokrasi yang mereka patuhi?! Bukankah tugas partai politik dalam Islam adalah menyeru ke jalan Islam. atau haji kita saja. Takwa harus muncul dalam diri para pemimpin parpol itu tatkala mereka membuat program kampanye pemilu: apakah materi kampanye mereka telah sesuai dengan syari’ah. kapitalisme.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam melalaikan urusan rakyat. Rakyat juga seharusnya bisa menerima hak-hak kolektif mereka berupa ~149~ .” (Qs. Para penguasa pun seakan tidak peduli beban rakyat yang semakin berat akibat kebijakan mereka menaikkan harga BBM. membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. tapi kenapa tidak merasa berdosa saat rakyatnya tidak makan akibat kemiskinan. bukanlah sebatas menjalani perintah Allah dalam shaum. Kalau penguasa itu merasa berdosa karena makan di siang hari tanpa ada alasan syar’i.

Menyelesaikan persoalan umat dan jalan keluar dari persoalan kehidupan kita. dan keamanan secara gratis. Sehingga membuat kaum muslim gampang dijajah oleh negara-negara imperialis yang rakus. pendidikan. ataupun negara.” (Qs. at-Thalâq [65]: 2-3). Sikap berdiam diri terhadap penerapan selain hukum syariah jelas adalah perkara yang diharamkan oleh Islam dan menyebabkan mereka berdosa. keluarga. Inilah kewajiban negara yang diperintahkan oleh Islam. Demikian juga rakyat seharusnya bertakwa dengan tidak tinggal diam saat penguasa di negeri-negeri mereka menerapkan hukum-hukum kufur. Demikianlah tanggung jawab penguasa yang bertakwa dalam Islam. Ini artinya. Yakni menjalankan aturan Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan kita. Penguasa yang bertakwa juga seharusnya menolak setiap campur tangan negara-negara kafir imperialis yang hendak menghancurkan kaum muslimin dengan alasan apapun. Rakyat juga tidak boleh diam saat di tengah-tengah mereka tidak ada Khalifah (pemimpin pelanjut pemerintahan Islam menurut metode Rasulullah Saw) yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Muslim]. bahkan nyawa sekalipun. Ketaqwaan yang total dan menyeluruh inilah yang bisa memberikan pengaruh nyata di tengah-tengah umat. keberadaan Daulah Khilafah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ketakwaan yang hakiki. Sebagaimna firman Allah SWT: “Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Firman Allah SWT: ~150~ . Sabda Rasulullah: “Barang siapa yang mati dan di pundaknya tidak ada bai’at (kepada Khalifah) maka sungguh matinya seperti mati jahiliyah. Baik dalam persoalan individu. ketakwaan yang sesungguhnya inilah yang akan mengantarkan kaum muslim ke surga Allah SWT yang sangat dirindu-rindukan oleh setiap muslim. Rakyat yang bertakwa seharusnya berani mengingatkan penguasa mereka yang tidak tunduk kepada aturan Allah SWT. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT Inilah takwa yang sesungguhnya. Padahal Rasulullah Saw telah wewajibkan adanya satu orang Khalifah yang dibai'at di tengah kaum muslimin. meskipun itu harus dibayar dengan penderitaan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam jaminan kesehatan. Sebab ketiadaan Daulah Khilafah inilah yang menjadi pangkal utama tidak diterapkannya aturan-aturan Allah SWT yang akan memberikan kebaikan kepada seluruh manusia. kesulitan. Penguasa yang bertakwa juga seharusnya menjaga keutuhan negeri-negeri Islam. Tidak adanya Daulah Khilafah juga menyebabkan terpecah-belahnya kaum muslim di dunia ini. Dan merupakan tugas penguasa yang takwa melindungi rakyatnya.” [HR. tidak tunduk kepada negera-negara Imperialis seperti AS yang ingin memecah-belah kesatuan negeri-negeri Islam. Rakyat yang takwa juga seharusnya bersungguh-sungguhnya untuk berjuang agar Syari’at Islam kembali diwujudkan di muka bumi dengan jalan menegakkan Daulah Khilafah Islam. baik per individu muslim maupun kaum muslimin secara kolektif. Tidak hanya itu saja.

buahnya tak henti-henti.” (Qs. ~151~ . dan kita berhasil meraih derajat taqwa. ar-Ra’d [13]: 35). sedang naungannya (demikian pula). sedang tempat kesudahan bagi orangorang kafir ialah neraka. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan iman dan semangat untuk menjalankan hukum-hukum Allah SWT. mengalir sungai-sungai di dalamnya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman). Serta mengelompokkan kita ke dalam golongan pejuang-pejuang Islam. yang mengikuti manhaj atau metode Nabi Saw. yang berupaya mewujudkan negara Khilafah Islamiyah. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar amal ibadah kita selama bulan Ramadhan diterima di sisi Allah SWT.