Muhammad Ramadhan al-Muhtasib

FIKIH PUASA PRAKTIS
Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wasallam

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Kata Pengantar
“Islam dibangun atas lima perkara; kesaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah, menegakan sholat, menunaikan zakat, dan naik haji ke baitul haram, serta puasa Ramadhan.” 1 Ramadhan memang istimewa bagi kaum Muslim. Pasalnya, Allah SWT telah memenuhi bulan itu dengan keberkahan, rahmat, dan ampunan yang melimpah ruah. Sayangnya, kesempatan emas itu justru disia-siakan oleh sebagian besar kaum Muslim. Mereka melewatkan bulan Ramadhan seperti tahun-tahun sebelumnya; yakni, mengisi bulan Ramadhan dengan kegiatan-kegiatan mubadzir dan sia-sia. Semua ini disebabkan karena, banyak kaum Muslim yang belum memahami makna hakiki dari Ramadhan, bahkan, sebagian besar diantara mereka awam terhadap hukum-hukum seputar puasa dan bulan Ramadhan. Akhirnya, mereka melalui bulan Ramadhan dengan amalan-amalan yang tidak memberikan pengaruh berarti bagi kehidupan mereka. Untuk itu, harus ada buku panduan praktis yang bisa memandu mereka untuk memahami semua hal yang berhubungan dengan ibadah di bulan Ramadhan. Ini ditujukan agar kita bisa melewati bulan Ramadhan dengan amalan-amalan berkualitas, bukan malah mengisi bulan Ramadhan dengan aktivitas-aktivitas yang sia-sia dan tidak memberikan pengaruh apapun bagi kehidupan kita. Betapa Rasulullah Saw telah menyindir orang-orang yang melalaikan ibadah di bulan Ramadhan. Di dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah Saw bersabda, “Alangkah kecewanya orang yang sejak tiba bulan Ramadhan hingga habis bulan tidak diberi ampunan.” Sesungguhnya, orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadhan, pasti akan menuai penyesalan. Sebab, ia telah melalaikan ibadah di bulan Ramadhan. Akibatnya, puasanya hampa belaka, dan hanya sekedar memperoleh haus dan dahaga. 2 Ia juga tidak pernah mendapat keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Lalu, apa yang mesti kita perbuat untuk menyambut bulan Ramadhan tahun ini? Apakah bulan Ramadhan terus kita lewati dengan permainan-permainan yang melalaikan; dengan begadang setiap malam; ataukah kita malah kesal dan keberatan dengan kedatangannya? Na’udzubillah min dzalik! Seyogyanya, seorang hamba yang shalih harus menyambut bulan Ramadhan dengan taubat nashûhâ, dan disertai tekad yang bulat untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan suci ini. Sudah semestinya pula kita mengisi bulan Ramadhan dengan amal-amal shalih; dan tidak lupa selalu memohon kepada Allah SWT agar Dia menolong kita dalam menunaikan ibadah dengan baik. Demikianlah, risalah ini saya sajikan dengan penuh rasa rindu, disertai penghormatan yang tulus, tercurah dari lubuk hati paling dalam, serta sebagai wujud kecintaan penulis kepada seluruh kaum
1 2

HR. Bukhâri 1/47, dan Muslim 16, dari Ibn Umar ra. HR. Ibn Mâjah 1/539; ad-Darimi 2/211; Ahmad 2/441, 373; al-Baihaqi 4/270; dari jalan Said al-Muqbiri dari Abu Hurairah ra. Sanadnya shahih.

~2~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Muslim karena Allah SWT. Akhirnya, semoga risalah ini bisa menjadi masukan bagi kita semua untuk semakin memantapkan tekad dan semangat untuk beribadah sebanyak-banyaknya selama bulan Ramadhan. Marilah kita membulatkan niat kita untuk menjalankan puasa di bulan Ramadhan ini semaksimal mungkin. Sebab, belum tentu tahun depan kita bisa menjumpai bulan yang penuh berkah ini. Akhirnya, penulis memohon kepada Allah, semoga kita semua dipertemukan olehNya di dalam Surga yang penuh kemuliaan dan rahmat. Penulis juga berharap agar saudara dan saudariku sekalian sudi kiranya menerima risalah ini dengan lapang dada dan ikhlash. Penulis juga mengharapkan nasihat dari ikhwan wa akhwat. Semoga Allah memelihara kita semua, dan memudahkan urusan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamith tharîq. Newcastle, Australia Muhammad Ramadhan al-Muhtasib

~3~

..........................................................................................................................45 Bagaimana Bila Ru’yat Bertentangan dengan Hisab? ............................................................................................16 Pendapat Para Ulama .............................................................................................................................................................................................................................................PENETEPAN AWAL AKHIR RAMADHAN DAN PERSATUAN UMMAT ISLAM........................................................................................................................50 Pendapat yang Rajih.....................................................................54 ~4~ ....................28 BAB IV ............................................................................26 BAB III .....................................................................................35 Nilai Plus Puasa Bagi Anak ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................TARGHIB PUASA RAMADHAN.....................32 Persiapan Fikriyah (Ilmu) ...............................................40 Hisab dan Ru’yat............22 Membelanjakan Harta di Jalan Allah............................42 Kritik atas Mathla’ .....................................................................................................................................................................................................................................................8 Persatuan dan Kesatuan Umat Islam dari Masa ke Masa ...............................................................................34 Membangun Suasana yang Kondusif...........................................................................................33 Mengenalkan Ramadhan Lewat Cerita ...............................................................................HUKUM SEPUTAR PUASA....................................37 Orang yang Puasa Termasuk Shidiqin dan Syuhada .............17 Metode Mendirikan Khilafah......................................................37 Dikabulkannya Do’a dan Pembebasan Api Neraka...........................22 Mendorong Ukhuwah Islamiyyah..............54 Rukun Puasa.....39 Melihat Perbedaan....................................13 Dalil Al-Qur’an .....................................................................................................................2 Daftar Isi ...............................................9 Wajib Mengembalikan Kesatuan Umat ...................................................................35 BAB V ........14 Dalil Ijma’ Shahabat ..........................................................................................................................................................................................................................................33 Persiapan Materi .................................................................39 Islam dan Tradisi Diskusi ...............24 Koreksi Kebijakan Pemerintah .....................................................................................35 Mengajak Anak Untuk Bersahur Bersama......................32 Persiapan Nafsiyah (Kejiwaan)............................................37 Pengampunan Dosa...38 BAB VI .......................................................12 Bersatu dalam Naungan Daulah Khilafah Islamiyyah...................................................RAMADHAN: MOMENTUM MENANGGULANGI KEMISKINAN ................................................................................................................................................................................................16 Penerapan Kaidah Syar’iyah.................PERSIAPAN MENYAMBUT BULAN RAMADHAN....................................................................................................................................................................................................................................................................32 Persiapan Jasadiyah (Fisik)...................................................................................................................................................19 BAB II ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 BAB I ..............52 BAB VII .....................34 Persiapan Fisik ..........KHUTHBAH RASULULLAH SAW ..........................................................................................................................................................................................Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Daftar Isi Kata Pengantar ..........................RAMADHAN................................................................................. MENUJU KESATUAN UMMAT ISLAM................................54 Definisi Puasa .....................................33 Persiapan Ramadhan Untuk Anak Kita .........13 Dalil As-Sunnah.....................................................................................................................................................................................................

........................ Memberi Makan Orang yang Puasa ..................85 Kehidupan Ramadhan dan Pasca Ramadhan di Masa Rassulullah Saw dan Para Sahabat .............................72 Hukum Makan Sahur .................80 Kekeliruan Memahami Tazkiyatu an-Nafs ...................................... Muqim.................... Berakal ...........................56 a................................................................................................80 Makna Tazkiyatu an-Nafs..................................................................................................................................64 Waktu Mengqadha’ Puasa ...............................85 Berdasarkan pada Aqliyah Islamiyyah ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................61 Ancaman Bagi Orang yang Meninggalkan Puasa.........................................................................................65 Adab Berbuka Puasa ...........................................................57 f..............................68 e...........................70 Mengakhirkan Sahur ............................................................................. Baligh .55 Syarat Wajib Puasa .........................................................81 Pengaruh Ide Sekularisme....... Suci dari haid dan nifas (bagi wanita)..............................................................................................................................................................................................85 Taubah yang Hakiki dan Ketakwaan yang Total ............................................57 e.......................58 Pendapat yang Rajih..............MENGGAPAI TAQWA DENGAN PUASA ...................................................................... Niat ...........................................................................................68 c........... Islam ........................................................................................................................................................57 Syarat Sah Puasa ....................................................... Amanah yang Wajib Dipikul...............................................................................................................75 Kriteria Miskin yang Berhak Mendapatkan Zakat..91 ~5~ ................................................................64 Membayar Fidyah ........................................................................................ dan tidak sedang safar ...................................................60 Jawaban atas Beberapa Sanggahan ....................................................................................................70 Keutamaan Makan Sahur .....................................................................................................................................................................................................................................................................87 Al-Qur’an Sebagai Manhajul Hayah (Metode Hidup)....68 d.81 Pengaruh Filsafat.......................................................................................................................56 c................................................................................................................................................................................54 b............................................ Doa yang Diucapkan Ketika Berbuka..........................................................73 Waktu Mengeluarkan Zakat Fithrah ...........60 Mendiskusikan Dalil-Dalilnya ........................................................................................................................RAMADHAN: BULAN MENSUCIKAN DIRI..............................................................................................................................................................83 Metode Shahih Tazkiyatu an-Nafs...................................................................................................69 Hikmah Makan Sahur ......................... Menyegerakan Berbuka..... Menahan Diri Dari Hal-Hal yang Membatalkan Puasa ................................................AL-QUR’AN SEBAGAI PETUNJUK DAN SUMBER HUKUM ...........................................................................................................................................................................................................75 BAB VIII .......................................................58 Puasa Ramadhan Bagi Wanita Hamil dan Menyusui ....67 b.........................86 BAB X .....................................................................................56 b................ Berbuka Sebelum Sholat Maghrib ........................................72 Zakat Fithrah ..........................................................................................................................................................................67 a....................................................................81 Pangkal Kekeliruan dan Pelurusannya.... Sanggup berpuasa ..............................................57 d...............................................................................................................................89 Al-Qur’an.......................................................................................................................................................63 Cara Mengqadha’ Puasa..........................................................77 BAB IX .......................................................... Berbuka dengan Korma dan Air....................................................Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam a.................................................................................................

.................................................................................96 Perang-Perang di Bulan Ramadhan .............125 Menjadikan Lebaran Lebih Bermakna............................................................................................129 Mengerjakan Sholat Dua Kali...............................134 ~6~ ...................................................................129 Hukum Sholat Jum’at pada Hari Raya Iedul Fithri............................98 Penaklukan Sepanyol ............................................................................................................................................................................................108 Anjuran Melaksanakan Qiyam dan Tarwih di Bulan Ramadhan ............................................................................................................................114 Syarat-Syarat I’tikaf...101 BAB XIV ........................................................................................................................................................96 Peperangan Badar ................................................................................113 Definisi I’tikaf.............................................................................132 Keterangan Hukum Pertama ....................120 Tanda-Tanda Lailatul Qadar ..........................................................................96 Peristiwa Masjid ad-Dhirar ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................109 Cara Melaksanakan Sholat Tarwih ..........................................115 I’tikafnya Wanita dan Kunjungannya ke Masjid ...........................................118 Waktu Datangnya Lailatul Qadar .........................................................................................................................................100 BAB XIII ............128 Sahkah Sholat Ied Fithri Dikerjakan Dua Kali dan Tidak Pada Waktunya? ......................................................................133 Keterangan Hukum Ketiga..............................................................................................................116 BAB XVII .........132 Keterangan Hukum Kedua.................................................................................................URGENSI TSAQÂFAH ISLAMIYYAH ...................................................................................98 Kemenangan Melawan Tentara Salib ..........................131 Pendapat yang Rajih...........................................JIHAD DI BULAN RAMADHAN........................................104 Ruang Lingkup Ilmu-Ilmu Islam ...........................................................................................................................................................................................................................98 Pembukaan Kota Makkah dan Pemusnahan Patung Berhala.....................................98 Kemenangan Atas Tentara Mongol ..........111 BAB XVI .................................................................121 Langkah-Langkah Mengoptimalkan Ibadah di Malam Lailatul Qadar ...................................................................118 Keistimewaan Lailatul Qadar....................................................................................................105 Strategi Tafaqquh Fiddin .........................................................125 Memaknai Kebahagiaan Iedul Fithri...................TADARRUS AL-QUR’AN .....................98 Umat Islam Saat Ini...............IEDUL FITHRI ...............109 Wanita Melaksanakan Tarwih ......................................................................Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XI ...............................................109 Jumlah Rakaat Tarwih ...........................................................................................................................................................................................................................115 Perkara-Perkara yang Boleh Dilakukan............................................LAILATUL QADAR....................................................................113 Disyari’atkannya I’tikaf ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................126 Waktu Pelaksanaan Sholat Ied...............................................................................................................................................................................................................................................................109 Sholat Tarwih Secara Berjamaah................................................................................94 Dakwah dan Perang Pemikiran ............................99 BAB XII .....................................................................................................105 BAB XV ..........................................97 Peperangan Wadi al-Qura ......................................................I’TIKAF........................................................134 Keterangan Hukum Keempat.................................TUNTUNAN PRAKTIS AMALAN HARIAN DI BULAN RAMADHAN ...............................................................................................................SHOLAT TARWIH.........................................................122 BAB XVIII ................

Kembali pada Syari’ah Kunci Kemenangan Umat Islam ................................135 Khuthbah 2: Meraih Kemenangan Iedul Fithri Dengan Taubat ...........Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XIX .....135 Khuthbah 1: Kembali pada Fitrah................... Mencapai Taqwa yang Sebenarnya ..141 Khuthbath 3: Kembali Kepada Fitrah..........................................................KUMPULAN KHUTHBAH IEDUL FITHRI ...................145 ~7~ .....................

Ummat wajib mencermati sebab-sebab tersebut hingga mereka dapat melepaskan diri dari kelemahan dan kehinaan mereka. Namun. mereka mesti mengambil semua sebab yang bisa menguatkan.” [HR. dimana sekarang ini kaum Muslim terpecah belah menjadi lebih dari lima puluh negara boneka yang sangat lemah dan kerdil. sehingga tercipta suatu keyakinan di dalam dirinya. sebelum dihisab oleh Allah SWT. kaum Muslim wajib mengkaji kondisi mereka saat ini. bahwa ummat Islam tidak boleh hidup dalam keterpecahbelahan. bahwa ummat Islam saat ini terus ditekan dan didzalimi lebih keras lagi dibandingkan dengan waktu sebelumnya. MENUJU KESATUAN UMMAT ISLAM Sesungguhnya. Tentunya. Kaum Muslim juga wajib mengkaji unsur-unsur kemunduran. kehinaan dan keterpurukan yang selama ini semakin memperpanjang jalan menuju keberhasilan. meninggikan dan memuliakan dirinya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB I . dan agar mereka dapat melewati hambatan dan rintangan yang menghalangi datangnya pertolongan Allah atas mereka. setelah melakukan muhasabah dan koreksi diri. Ummat juga merasakan. bahwa kita tidak boleh hidup tanpa Khilafah yang akan menyatukan mereka serta tidak boleh terus menerus hidup tanpa penerapan syari’at Islam yang menjadikan mereka mulia dan bahagia. sekaligus mengingatkan mereka. bahwasanya pertolongan Allah itu adalah dekat. Puasa Ramadhan mestinya juga mengingatkan. ibadah shiyam di bulan Ramadhan merupakan salah satu syiar yang bisa dijadikan momentum untuk menyatukan kaum Muslim. Puasa Ramadhan seharusnya juga mengingatkan mereka. bahkan menjadi penghalang jalan kesuksesan. semua pihak kini telah mengerumuni dan dengan rakus merobek dan memakan dagingnya. Ramadhan juga bisa dijadikan tonggak untuk mengokohkan kedudukan mereka sebagai ummat wahidah yang berbeda dengan ummat manusia lainnya. Selanjutnya. harusnya dijadikan ajang bagi kaum Muslim untuk melakukan koreksi (muhasabah) dan pengkajian. “Kelak. Abû Dâwud. Apa andil yang sudah kita berikan kepada Islam hingga saat ini? Apakah kita telah berupaya menghidupkan hukum-hukum Islam yang telah hilang? Apakah kita juga sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mematikan bid’ah dan menghidupkan Sunnah? Apakah kita telah melakukan amar ma’ruf nahi munkar? Apakah kita sudah turut mengemban dakwah Islam serta bergabung dalam aktivitas untuk mengembalikan Khilafah Islamiyah? Ataukah kita malah ridha dengan kondisi sekarang ini dan justru melakukan aktivitas sebaliknya? Dan apakah kita hanya berdiam diri dari aktivitas untuk menerapkan syari’at Islam dan rela hidup dibawah syari’at (hukum) kufur? Bila kita amati dengan seksama. pada saat yang sama. bahwa tidak ada yang dapat melepaskan dirinya dari keburukan yang menimpa mereka selain Allah SWT. bangsa-bangsa lain akan memperebutkan kalian. kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Benar. ~8~ . datangnya bulan Ramadhan tahun ini. Seperti bulan-bulan Ramadhan sebelumnya. agama mereka pun satu. kiblat mereka sama. bahwa Rabb mereka adalah umat yang satu. ummat juga merasa.RAMADHAN. Lebih dari itu. dari ats-Tsauban]. Ia wajib mengkaji hal-hal yang menguatkan dan yang melemahkan dirinya. kita akan mendapatkan kenyataan. memuliakan dan membangkitkan dirinya. Keadaan semacam ini telah diuraikan dan disinggung oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya. serta mempelajari unsur-unsur yang mampu meninggikan. lalu membandingkannya dengan kondisi yang mereka alami pada Ramadhan sebelumnya. sebagaimana (mereka) memperebutkan makanan untuk meremukannya. dan tujuan mereka juga satu.

DI dalam Piagam Madinah itu juga diatur interaksi golongan Yahudi dengan kaum Muslim. Dalam kitab-kitab sirah dan hadits disebutkan antara lain teks piagam tersebut: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah Saw bermaksud membangun masyarakat Islam berdasarkan asas yang tetap dan kokoh. Pada saat itu. al-Hujarât [49]: 10). as-Sirah an-Nabawiyah. Bahkan ada beberapa shahabat Rasulullah Saw yang berada di luar golongan-golongan tersebut. hakim (qadhi).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Persatuan dan Kesatuan Umat Islam dari Masa ke Masa Persatuan umat Islam mulai tampak secara kongkrit sejak berdirinya Daulah Islamiyah di Madinah. Sedangkan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib bersaudara dengan maulanya Zaid. Abu Bakar ash-Shiddiq disaudarakan dengan Kharijah bin Zaid. Secara global dapat dikatakan. hal. hal. jld. dan yang lainnya. yang berbeda dengan orang-orang lain…” 4 Dari teks di atas terlihat dengan jelas. bahwa kewajiban mengangkat seorang Khalifah ini tetap dilaksanakan oleh kaum Muslim 3 4 Lihat as-Sirah an-Nabawiyah. Di kota Madinah Rasulullah Saw membangun persatuan umat atas dasar ukhuwah Islamiyah yang berasaskan ‘aqidah Islamiyah. hal. 3 Ukhuwah ini benarbenar terwujud dalam kehidupan sehari-hari tatkala mereka saling memenuhi kebutuhan hidup masing-masing dalam berdagang. dan Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan Sa’ad bin ar-Rabi’. 2. setelah para shahabat berkonsensus untuk membai’at seorang Khalifah saja sebagai kepala negara. Setelah wafatnya Rasulullah Saw. yaitu ‘aqidah Islamiyah. persatuan dan kesatuan umat tetap terjaga. Namun tidak berarti bahwa negara Islam hanya akan dihuni oleh warga negara yang beragama Islam saja. jld. sesuai firman Allah SWT: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara…” (Qs. 123-126. sebagaimana Rasulullah Saw juga telah mempersaudarakan sesama kaum Muslim atas dasar Islam. Dengan perjanjian ini. 119. Ini adalah kitab (perjanjian) dari Muhammad Nabi Saw antara orang-orang mu’min dan muslim dari golongan Quraisy dan Yatsrib…: “Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu (ummah wahidah). Ibn Hisyam. ~9~ . golongan Anshar —terdiri dari qabilah Aus dan Khazraj— dan golongan Muhajirin yang terdiri dari orang-orang Quraisy bersatu dan bersaudara di bawah naungan '‘aqidah Islam. Orangorang kafir pun dapat menjadi warga negara Daulah Islamiyyah. Eksistensi persatuan umat Islam semakin ditegaskan di dalam Piagam Madinah (Watsiqah Madinah) yang mengatur interaksi sesama kaum Muslim maupun antar kaum Muslim dengan non-muslim (Yahudi) di Madinah. dan sekaligus panglima angkatan bersenjata (qa’idul jaisy). 2. karya Ibn Hisyam dan as-Sirah al-Halabiyah. jld. dan Salman alFarisi dari Persia (Iran). Setelah itu. bertani. Beliau menyaudarakan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khaththab disaudarakan dengan Uthban bin Malik al-Khazraji. Beliau Saw pernah mencanangkan proyek “muakhkha” (penyaudaraan). 2. seperti Bilal al-Habsyi dari Habasyah (sekarang Ethiopia). 292-293. Rasulullah Saw berkedudukan sebagai kepala negara (ra’isu ad-daulah). bahwa umat Islam merupakan satu kesatuan. Mereka semua adalah bersaudara satu sama lain. Thalhah bin Ubaidilah disaudarakan dengan Abu Ayyub alAnshori. Shuhaib ar-Rumi dari Romawi (Eropa).

Sementara itu. Dr. Dirasah li Suquthi Tsalatsina ad-Daulah al-Islamiyyah. dimensinya berbeda dengan dimensi menonjolnya kekuatan wilayah 5 6 Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Para Wali pada saat itu diberi kekuasaan umum (al-wilâyah al-‘âmmah) dan otoritas yang luas sebagai wakil dari Khalifah. Meskipun demikian. Dengan demikian. Para Wali itu hanya mencukupkan diri dengan membai’at Khalifah. Kesatuan negara tetap terjaga karena kuatnya kepemimpinan para Khalifah. ad-Daulah al-Islamiyyah. dan desa. sesungguhnya wilayah ini masih berada di bawah teritorial Khilafah dan menjadi bagian integral darinya. hal. cet 2. Sebab. 5 Memang. kota. Inilah yang dapat menerangkan keberadaan kekuasaan Hamdaniyyin. Khalifahlah yang mengangkat dan memberhentikan para Wali. 103. Hal ini pernah terjadi pada shahabat Amr bin al-‘Ash yang memiliki wilayah kekuasaan umum di Mesir. Abdul Halim ‘Uwais. cet. di berbagai wilayah. dan hal-hal formalitas lainnya. muncullah penampakan adanya negara di wilayah-wilayah kekhilafahan Islam. Perlu dipahami. hal. sehingga mereka bertindak seperti orang yang terpisah atau tidak memiliki hubungan dengan Khalifah di pusat. yang terkadang dipahami —secara kurang tepat— oleh sebagian penulis sejarah sebagai negara-negara Islam yang independen. atau Mu’awiyah bin Abi Sofyan yang juga memiliki kekuasaan umum di Syam. yang sebenarnya tidaklah demikian. Tetapi tatkala kepemimpinan para Khalifah lemah dan para Wali membiarkan hal ini. 100. negara Khilafah tetap merupakan satu kesatuan utuh yang dipimpin oleh seorang Khalifah. yakni. Saljuqiyyin. meskipun mereka mengadopsi hukum-hukum tertentu dalam bidang perekonomian dan bidang lainnya. Padahal. Sebenarnya tidak demikian. mendoakannya di mimbarmimbar masjid pada saat sholat Jum’at atau hari-hari raya. para Khalifah terdahulu umumnya tidak mengadopsi (mentabanni) hukum-hukum tertentu mengenai sistem pemerintahan. Hal ini menyebabkan munculnya keinginan dan hasrat memimpin dalam diri mereka. 7 Adapun peristiwa sejarah yang menunjukkan adanya Khilafah di Andalusia dan munculnya Khilafah golongan Fathimiyin di Mesir. 2.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam sepanjang sejarah hingga tahun 1342 H (1924 M). bagaimana pun kuatnya kepemimpinan mereka. tatkala kaum kafir penjajah berhasil meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah dan memenggal-menggal Dunia Islam menjadi negara-negara kerdil yang lemah. dalam sejarah Islam ada fenomena yang menunjukkan seolah-olah kaum Muslim pernah tidak bersatu di bawah satu negara. ~10~ . Mereka tidak berani untuk tidak mengakui kepemimpinan Khalifah. Negara Khilafah tetap merupakan satu kesatuan dan tidak pernah berubah menjadi semacam “federasi wilayah”. 104. dan yang lainnya. Hal ini mengakibatkan sebagian Khalifah dan Wali mendapatkan kesempatan untuk menjalankan roda pemerintahan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kesatuan dan kekuatan negara. kekuasaan umum (al-wilâyah al-‘âmmah) tidak berpengaruh terhadap kesatuan negara. 6 Sesungguhnya. ad-Daulah al-Islamiyyah. pada saat itu mereka —sebagai seorang wali— tidak berdiri sendiri atau memisahkan diri dari Khalifah sedikit pun. mencetak mata uang atas nama Khalifah. hal. Kenyataan ini menyebabkan wilayah-wilayah ini menjadi seperti negara-negara yang berdiri sendiri. Dialah yang memegang segala kewenangan kenegaraan di setiap bagian teritori negara. urusan pemerintahan secara riil ada di tangan mereka. di pusat (ibu kota). Idem. 7 Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. meskipun tidak sampai mempengaruhi keberadaan negara Islam.

bukan untuk seluruh kaum Muslim. bahwa Khilafah harus dipegang oleh Ahlul Bait. sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai Khilafah kedua dalam tubuh umat Islam. 8 Idem. Oleh karena itu. kemudian usaha ini berakhir. atau dimintai izin pindah dan izin tinggal. Sementara itu. golongan ‘Abbasiyin telah membangun pengaruh mereka di Persia dan Irak. ~11~ . tetapi —seperti disebut-sebut kemudian— sebagai Khalifah untuk penduduk Andalusia saja. ternista. Fakta yang terjadi saat itu. dieksploitir.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam seperti telah diterangkan. sementara itu Khilafah yang sah terus eksis dan tetap satu. Seperti diketahui. Peristiwa ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh golongan ‘Abbasiyin tatkala mereka mengambil kekuasaan dari golongan Umawiyin. 8 Jelaslah. Wali yang ada di sana tidak dibai’at sebagai Khalifah untuk kaum Muslim. Dengan kata lain. sesuai dengan pemahaman Islami yang mereka adopsi. hal. Sejak itu nasib kaum Muslim menjadi terpuruk hingga taraf yang terendah. ide ini juga dijadikan alat untuk melestarikan perpecahan umat Islam. Kondisi seperti ini tetap berlangsung di sepanjang sejarah Islam. di Andalusia sebenarnya tidak muncul Khalifah kedua. di bawah Khilafah Islamiyah yang satu. Yang terjadi adalah munculnya satu wilayah yang tidak masuk dalam teritorial Khilafah. Demikian pula halnya dengan Khilafah Fathimiyin. agar kaum Muslim terus dijajah. negara Islam (Khilafah) dalam sejarahnya tetap merupakan satu kesatuan. tak pernah terpecah-belah menjadi beberapa negara. Sebab. Saat itu Andalusia telah dikuasai oleh para Wali yang melepaskan diri dari pusat Khilafah. melainkan hanya upaya untuk memindahkan kekuasaan Khilafah dari satu golongan ke golongan lain. mirip dengan kondisi yang ada di Iran pada masa Daulah Utsmaniyah. dan dikendalikan oleh imperialis Barat yang kafir. 104. Khalifah bagi seluruh kaum Muslim tetap satu dan tetap memegang kekuasaan umum bagi mereka. adalah adanya keleluasaan berpindah dan bepergian bagi kaum Muslim dari satu negeri ke negeri Islam lain. Khilafahan Abbasiyin masih tetap ada dan terus bertahan. Wilayah Andalusia menganggap dirinya sebagai wilayah yang tidak masuk dalam teritori Khilafah. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa Khilafah merupakan satu kesatuan. dan terhina dalam belenggu ide nasionalisme dan patriotisme. negeri-negeri Islam adalah satu. adalah adanya upaya untuk memindahkan kekuasaan Khilafah kepada Ahlul Bait. terlunta-lunta. Seorang Muslim yang bepergian melintasi beberapa negeri Islam tak pernah ditanya dari mana asalnya seperti orang asing. Sedangkan munculnya Khilafah golongan Fathimiyin di Mesir. Dengan demikian. lalu membai’at Khalifah dan meruntuhkan Khilafah Umawiyin. Yang terjadi adalah usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan persepsi Islami tertentu mengenai pemerintahan. hingga akhirnya kaum penjajah kafir berhasil menghancurkan Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924 M melalui agennya Musthofa Kamal Attaturk yang murtad. Mereka membai’at seorang Khalifah untuk memindahkan kekuasaan Khilafah kepada golongan mereka saja (ahlul bait) hingga waktu tertentu saat berakhirnya kekuasaan mereka. Lebih dari itu. berdirinya kekuasaan pemerintahan Fathimiyin di Mesir bukan merupakan Khilafah kedua di tubuh umat (setelah adanya Khilafah Abbasiyin di Baghdad). Namun demikian. Ide ini (nasionalisme dan patriotisme) sengaja disebarluaskan oleh imperialis Barat sebagai racun untuk membunuh hasrat bersatu kaum Muslim sebagai umat Islam yang satu.

hal ini telah menjadi ijma’ (konsensus) di kalangan mereka. Abu Bakar ash-Shiddiq pernah berkata. Barangsiapa yang berupaya untuk memecah-belah umat Islam menjadi beberapa negara. Bahkan sebagian fuqaha menggunakan Qiyas —sumber hukum keempat— untuk menetapkan prinsip kesatuan umat. bukan atas dasar kebangsaan atau ikatan palsu lainnya. umat Islam selalu hidup dalam satu kesatuan. di bawah kepemimpinan seorang pemimpin (Khalifah/Imam). “Jika dibai’at dua orang Khalifah. Rasulullah Saw dalam masalah ini bersabda: “Barangsiapa mendatangi kalian —sedang urusan (kehidupan) kalian ada di bawah kepemimpinan satu orang (Imam/Khalifah)— dan dia hendak memecah belah kesatuan kalian dan menceraiberaikan jamaah kalian.” [HR. Dalil-dalil di atas menegaskan adanya kewajiban bersatu bagi kaum Muslim atas dasar Islam (hablullah).” [HR. yaitu seorang Khalifah. lalu memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah hatinya. Ali-‘Imran [3]: 103). “Para ulama kami (madzhab Syafi’i) tidak membenarkan akad Imamah (Khilafah) untuk dua orang…Kalau terjadi akad Khilafah untuk dua orang. Muslim]. “Barangsiapa membai’at seorang Imam (Khalifah). Imam al-Juwaini mengqiyaskan keharaman adanya dua Imam bagi kaum Muslim. maka bunuhlah dia!” [HR. maka sanksi syar’i baginya adalah jelas dan tegas: hukuman mati! Di samping al-Qur’an dan as-Sunnah. penggallah leher orang itu. Muslim]. Oleh karena itu. shaum. “Tidak halal kaum Muslim mempunyai dua pemimpin (Imam). Muslim]. Ijma’ Shahabat pun menegaskan pula prinsip kesatuan umat di bawah kepemimpinan seorang Khalifah. Dalildalil di atas juga menegaskan keharaman berpecah-belah dan bercerai-berai. Imam al-Juwaini berkata. dan jihad— sesuai firman Allah SWT: “Dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali (agama) Allah. Nash-nash di atas juga mewajibkan kaum Muslim untuk hidup di bawah satu kepemimpinan. sebagaimana keharaman wali menikahkan seorang perempuan dengan dua orang lelaki yang akan ~12~ . Hal tersebut merupakan suatu kewajiban atas kaum Muslim —sebagaimana kewajiban sholat. itu sama halnya dengan wali yang menikahkan seorang perempuan dengan dua orang laki-laki!” Artinya.” Perkataan ini didengar oleh para shahabat dan tidak satupun dari mereka yang mengingkari. hendaklah ia mentaatinya semaksimal mungkin. dalam lintasan sejarahnya. satu negara. maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. yakni hidup dalam satu institusi. Dan jika datang orang lain hendak mencabut kekuasaannya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Wajib Mengembalikan Kesatuan Umat Sesungguhnya. dan janganlah kalian bercerai berai…” (Qs.

dan Imam Ahmad⎯ bersepakat bulat bahwa kaum Muslim di seluruh dunia hanya boleh mempunyai satu orang Khalifah saja. Kaum Muslim wajib berjuang demi terwujudnya kesatuan umat di bawah naungan negara Khilafah. Malik. 10 Syaikh Abdurrahman al-Jaziri. “Para imam madzhab (Abu Hanifah. Bersatu dalam Naungan Daulah Khilafah Islamiyyah Secara ringkas. dan Ahmad) ⎯rahimahumullah⎯ bersepakat pula bahwa kaum mulimin di seluruh dunia pada saat yang sama tidak dibenarkan mempunyai dua imam. cita-cita ini akan tercapai. jld. tidak mengherankan bila para imam-imam madzhab ⎯Imam Abu Hanifah. tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid besar yang alim dan terpercaya. Adapun dalil yang menunjukkan kewajiban menegakkan Khilafah adalah sebagai berikut.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam menjadi suaminya. an-Nûr [24]: 55). bahwa kesatuan umat di bawah kepemimpinan seorang Khalifah adalah satu kewajiban syar’i yang harus segera diwujudkan. hal. 416. 6-13. Syaikh Abu Bakar alJaziri menyatakan. Allah SWT berfirman: Syaikh Dr. Tetapi di dalam alQur’an terdapat ayat yang menunjukkan wajibnya umat memiliki pemerintahan/negara (ulil amri) dan wajibnya menerapkan hukum dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Wahdatul Muslim fi asy-Syai’ah al-Islamiyyah. hal. Muhammad Khair Haekal. hal. 5. “kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. majalah al-Wa’ie. Syafi’i. Jika mereka lalai mewujudkannya. 9 ~13~ . sebagaimana wali hanya boleh menikahkan seorang perempuan dengan satu orang laki-laki. Nizham al-Hukmi fi al-Islam. Rabi’ul Awal 1419 H/Juli 1998 M. al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah. no.” 10 Dengan berjuang secara ikhlas dan bersungguh-sungguh. Dalil Al-Qur’an Di dalam al-Qur’an memang tidak terdapat istilah Daulah yang berarti negara. Imam Malik. 17. Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani mendefinisikan Daulah Khilafah dengan. 9 Dari sini dapat dipahami. Dengan kata lain. sesuai janji Allah SWT: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amalamal yang shaleh. seperti yang pernah terjadi dalam sejarah umat Islam tempo dulu. InsyaAllah. sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa…” (Qs. Imam/Khalifah untuk kaum Muslim wajib hanya satu. mereka akan memikul dosa besar di hadapan Allah kelak di Hari Kiamat nanti. 134. Imam Syafi’i.” 11 Hukum menegakkan Khilafah itu sendiri adalah wajib. 11 Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani. baik keduanya sepakat maupun tidak. Oleh karena itu.

berarti perintah pula untuk mengadakan atau mengangkat Ulil Amri itu. “Aku mendengar Rasulullah mengatakan. secara dalalatul iqtidha’. jika tidak diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram. Oleh karena itu. yaitu mengabaikan hukum syara’ (tadhyî’ al-hukm asy-syar’i). ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya keberadaan sebuah negara untuk menjalankan semua hukum Islam. berarti Allah memerintahkan pula untuk mewujudkannya. Oleh karena itu. Di samping itu. Tatkala Allah memberi perintah untuk mentaati ulil amri. tidak mempunyai makna lain kecuali kecuali menegakkan hukum dan pemerintahan (as-sulthan). Allah juga tidak mungkin mewajibkan kita untuk mentaati seseorang yang keberadaannya hanya berhukum mandub saja. Dalil As-Sunnah Abdullah bin Umar meriwayatkan. mewujudkan ulil amri adalah suatu perkara yang wajib. Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah Saw untuk mengatur urusan kaum Muslim berdasarkan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. Sebab. Sebab. taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada RasulNya dan ulil amri di antara kalian. Sebab. adanya ulil amri menyebabkan terlaksananya kewajiban menegakkan hukum syara’. Firman Allah SWT: “Maka putuskanlah perkara di antara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah. an-Nisâ’ [4]: 59). Perintah ini.” (Qs. niscaya dia akan menemui Allah di Hari Kiamat dengan tanpa alasan. dengan pemerintahan itulah hukum-hukum yang diturunkan Allah dapat diterapkan secara sempurna. Dan barangsiapa mati sedangkan di lehernya tak ada bai’ah (kepada Khalifah) maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah’. Muslim]. Adapun yang dimaksud dengan menegakkan hukum-hukum yang diturunkan Allah. ~14~ . Walhasil. “Dan putuskanlah perkara di antara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat di atas telah memerintahkan kita untuk mentaati Ulil Amri. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Wahai orang-orang yang beriman. al-Mâ’idah [5]: 48).” [HR. ayat-ayat tersebut bersifat umum. ‘Barangsiapa melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah. Sebab.” (Qs. perintah (khitab) Allah kepada Rasulullah juga merupakan perintah kepada umat Islam selama tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah ini hanya untuk Rasulullah (khitabur rasuli khithabun li ummatihi malam yarid dalil yukhashishuhu bihi). Dalam kaidah ushul fiqh dinyatakan bahwa. sedangkan mengabaikan terwujudnya ulil amri akan menyebabkan terabaikannya hukum syara’. tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah tersebut hanya kepada Rasulullah Saw. yaitu berlaku pula bagi umat Islam. Dalam hal ini. seandainya Ulil Amri itu tidak ada. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (dengan) meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. yaitu negara Khilafah. al-Mâ’idah [5]: 49). tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk mentaati pihak yang eksistensinya tidak ada. yaitu al-Hâkim (Penguasa).” (Qs. mewujudkan ulil amri itu adalah wajib. Dengan demikian.

hadits pertama dan kedua ini menunjukkan wajibnya menegakkan Khilafah. bukan kepada yang lain. “Apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi menjawab. Oleh karena itu. Apabila perintah itu mengandung pujian (al-mad-hu) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan (thalab al-fi’li). tetapi tidak ada lagi nabi setelahku. dan ini merupakan suatu tuntutan (thalab). Jadi hadits ini menunjukkan kewajiban mengangkat seorang Khalifah. ~15~ . tanpa Khilafah banyak hukum syara’ akan terabaikan. yang dengannya dapat terwujud bai’at di leher setiap Muslim. seandainya hal ini tidak wajib. setiap pemberitahuan yang berasal dari Allah dan RasulNya. Penuhilah hak-hak mereka. Sebab barangsiapa memisahkan diri dari penguasa (pemerintahan Islam) walau sejengkal saja lalu ia mati. Hadits pertama dan kedua merupakan pemberitahuan (ikhbar) dari Rasulullah Saw bahwa seorang Khalifah adalah laksana perisai. dan bahwa akan ada penguasa-penguasa yang memerintah kaum Muslim. “Dahulu para nabi yang mengurus Bani Israil. Sebab. Sebab. Muslim]. lalu memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah hatinya. Rasulullah Saw bersabda: “Bahwasanya Imam itu bagaikan perisa (tameng). Bila wafat seorang nabi diutuslah nabi berikutnya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Nabi Saw mewajibkan adanya bai’at pada leher setiap muslim dan mensifati orang yang mati dalam keadaan tidak berbai’at seperti matinya orang-orang jahiliyyah. Muslim]. penggallah leher orang itu. “Bila seseorang melihat sesuatu yang tidak disukai dari amirnya (pemimpinnya). Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka. “Barangsiapa membai’at seorang Imam (Khalifah). Semua ini menegaskan bahwa mendirikan pemerintahan bagi kaum Muslim hukumnya adalah wajib. Dan kalau pelaksanaan perbuatan yang dituntut itu menyebabkan tegaknya hukum syara’ atau jika ditinggalkan mengakibatkan terabaikannya hukum syara’. Sebab. Pernyataan Rasulullah Saw bahwa seorang Imam itu laksana perisai menunjukkan pemberitahuan tentang adanya faidah-faidah keberadaan seorang Imam. Akan ada para Khalifah dan jumlahnya akan banyak.” [HR. Padahal bai’at hanya dapat diberikan kepada Khalifah.” [HR. Rasulullah Saw bersabda pula. maka tuntutan untuk melaksanakan perbuatan itu berarti bersifat pasti (fardhu).” [HR. apabila mengandung celaan (adz-dzamm) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk meninggalkan (thalab at-tarki). Hadits ketiga menjelaskan keharaman kaum Muslim keluar (memberontak. Ini juga menunjukkan. maka bersabarlah. maka matinya adalah mati jahiliyah. Muslim]. hendaklah ia mentaatinya semaksimal mungkin. Muslim]. dari belakangnya umat berperang dan dengannya umat berlindung. bai’at baru ada di leher kaum Muslim kalau ada Khalifah/Imam yang memimpin Khilafah. Sebab.” Para shahabat bertanya. membangkang) dari penguasa (as-sulthan). Nabi Saw tidak mungkin sampai begitu tegas menyatakan bahwa orang yang memisahkan diri dari Khilafah akan mati jahiliyah. “Penuhilah bai’at yang pertama dan yang pertama itu saja.” [HR. Dan jika datang orang lain hendak mencabut kekuasaannya. bahwa keberadaan Khilafah adalah wajib.

Namun. Penerapan Kaidah Syar’iyah Ditilik dari analisis ushul fiqh. namun mereka tidak pernah berselisih pendapat sedikit pun mengenai wajibnya mengangkat seorang Khalifah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dalam hadits ini Rasululah Saw telah memerintahkan kaum Muslim untuk mentaati para Khalifah dan memerangi orang-orang yang merebut kekuasaan mereka. dan Ali bin Abi Thalib. Semua ini merupakan penjelasan tentang wajibnya keberadaan penguasa kaum Muslim. Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan (ijma’) mereka untuk segera melaksanakan kewajiban mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah. Ijma’ Shahabat yang menekankan pentingnya pengangkatan Khalifah. yaitu perintah untuk memerangi orang yang akan merebut kekuasaan Khalifah. baik ketika wafatnya Rasulullah Saw maupun ketika pergantian masing-masing Khalifah yang empat. bahkan mereka juga menunda kewajiban menguburkan jenazah Nabi Saw sampai dua malam. Dalil Ijma’ Shahabat Sebagai sumber hukum Islam ketiga. Padahal. niscaya tidak mungkin Nabi Saw memberikan perintah yang begitu tegas untuk memelihara eksistensinya. maka sesuatu itu wajib pula hukumnya). Walaupun sering muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang tepat untuk dipilih dan diangkat menjadi Khalifah. Sebab kalau tidak wajib. Sebagian shahabat lain juga mendiamkan shahabat yang menyibukkan diri untuk mengangkat Khalifah tersebut. Perintah Rasulullah ini berarti perintah untuk mengangkat seorang Khalifah dan memelihara kekhilafahannya dengan cara memerangi orangorang yang merebut kekuasaannya. Utsman bin Affan. justru lebih mendahulukan upaya-upaya untuk mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah Rasulullah. para shahabat yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah Rasulullah Saw. Hal itu tak mungkin terjadi kecuali jika status hukum mengangkat seorang Khalifah adalah lebih wajib daripada menguburkan jenazah. Oleh karena itu. Mereka telah sepakat mengangkat Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq. Hal ini tampak jelas saat mereka menunda kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah Saw dan mendahulukan pengangkatan seorang Khalifah pengganti beliau. Umar bin Khaththab. dalil-dalil as-Sunnah ini telah menunjukkan wajibnya menegakkan Khalifah bagi kaum Muslim. sebagian di antaranya. Ijma’ Shahabat merupakan dalil yang jelas dan kuat mengenai kewajiban mengangkat Khalifah. mereka mampu mengingkari hal ini dan mampu mengebumikan jenazah Nabi secepatnya. Dalam ushul fiqh dikenal kaidah syar’iyah yang disepakati para ulama. Mâ lâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fa huwa wâjib (Jika sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu. ridhwanullah ‘alaihim. Dengan demikian jelaslah. Sejarah juga menunjukkan. mengangkat Khalifah juga wajib. Padahal menguburkan mayat secepatnya adalah suatu keharusan dan diharamkan atas orang-orang yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah melakukan kesibukan lain sebelum jenazah sempurna dikebumikan. bahwa mengangkat seorang Khalifah sebagai pemimpin pengganti Rasulullah Saw hukumnya wajib. Ijma’ Shahabat menunjukkan dengan sangat jelas. bahwa seluruh shahabat selama hidup mereka telah bersepakat mengenai wajibnya mengangkat Khalifah. yaitu Imam atau Khalifah. ~16~ .

5. hal. 87. Sementara itu. 15 Al-Fashl fi al-Milal Wal Ahwa’ Wan Nihal. dan seluruh Khawarij. hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah. 2. hal. ~17~ . 416. Malik. seluruh Syi’ah.” 17 12 13 Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah. Syafi’i. hal. eksistensi Khilafah hukumnya menjadi wajib. hal. seluruh Murji’ah. 14 Nailul Authar. Oleh karena itu. 16 Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah. berdasarkan kaidah syar’iyah tadi. “Akan ada fitnah yang sangat besar jika tidak ada imam yang mengurusi urusan masyarakat. hal. Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah. “Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah. 8. jld. Pendapat Para Ulama Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani dalam kitabnya mengatakan. Imam asy-Syaukani menyatakan. maka pendapatnya itu tidak perlu dianggap.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Menerapkan hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT dalam segala aspeknya adalah wajib. minoritas Mu’tazilah. 265.” 15 Imam Abu Ya’la Muhammad al-Husain al-Firai al-Hanbali menyatakan. “Menurut golongan Syiah. Jelaslah. 19. “Mengangkat khalifah merupakan kewajiban. berbagai sumber hukum Islam di atas telah menunjukkan bahwa menegakkan Daulah Khilafah merupakan kewajiban dari Allah SWT atas seluruh kaum Muslim. dan Ahmad) —rahimahumullah— telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) itu wajib adanya.” 14 Ibn Hazm mengatakan. (Khilafah) adalah wajib menurut syara’. jld.” 16 Imam Ahmad berkata. jld. 4. bahkan seluruh kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah ⎯termasuk Khawarij dan Mu’tazilah⎯ tanpa kecuali bersepakat tentang wajibnya mengangkat seorang Khalifah. “Menegakkan khilafah Islamiyyah berhukum fardlu kifayah atas kaum muslim di seluruh dunia Islam…Menegakkan khilafah tak ubahnya dengan kewajiban-kewajiban lain yang difardlukan oleh Allah SWT…mengabaikan kewajiban ini adalah kemaksiyatan terbesar yang akan diganjar dengan adzab yang sangat pedih…” 12 Seluruh imam madzhab dan para mujtahid besar tanpa kecuali telah bersepakat bulat akan wajibnya Khilafah (atau Imamah) ini. jld. “Para imam madzhab (Abu Hanifah. karena bertentangan dengan nash-nash syara’ yang telah jelas. 15. dan bahwa ummat Islam wajib mempunyai seorang imam (khalifah. Syaikh Abdurrahman al-Jaziri menegaskan hal ini dalam kitabnya.) yang akan meninggikan syiar-syiar agama serta menolong orang-orang yang tertindas dari yang menindasnya…” 13 Tak hanya kalangan Ahlus Sunnah saja yang mewajibkan Khilafah. mengenai wajibnya Imamah (Khilafah). Kalau pun ada segelintir orang yang tidak mewajibkan Khilafah. dan Asy A’riyah.

hal. 70. hal. 37 Syaikh Abdul Qadir Audah. 29 As-Siyasah Asy-Syar’iyah. jld. 34 Fath al-Bârî. 23 Tafsîr al-Kasysyâf. 30 Ibn Khaldun. 19 Abu al-A’lâ al-Maududi. 233. 375. 17 ~18~ . hal. 26. cet-I. 17. 29 Imam al-Ghazali. al-Hukumah al-Islamiyyah. hal. Majmu’ al-Fatawa. 99. 18 Mauqif Bani al-Marjah. Mahmud al-Khalidi. 137-138. 1. 1. 602. 21 Lisân al-‘Arab. hal. 3. 248. Berikut ini sekelumit saja referensi yang menunjukkan kewajiban Khilafah. 519. 31 Al-Muqaddimah. 23 Imam Ibn Katsîr. 26 Ibn ‘Abd al-Barr. 137-138. 1150 dan Târikh al-Khulafâ’. jld. 33 al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni. 36 Al-Islam wa al-Khilafah. 31 Imam al-Qurthubi. 205. hal. 21 Imam al-Qalqasyandi. 124. hal. hal. 75. hal. hal.” 18 Imam al-Mawardi menyatakan. al-Mukhtâr al-Islami. 13. 35 Syarh Shahîh Muslim. hal. 161. hal. Imam Ibn Mandzur. 62. Dhiya’uddin ar-Rais. 40 Syaikh Muhammad Abduh. 38 Al-Islam wa Audha’una as-Siyasiyah. hal. 36 Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq. 35 Prof. hal. 41 dan masih banyak lagi yang lainnya. 264 33 Ash-Shawa’iqul Muhriqah. 39 Syaikh Sulaiman ad-Diji. 28 Al-Ahkam ash-Shulthaniyah. jld. hal. 1. 24 Imam al-Baidhawi. 26. Shahwah al-Rajul al-Maridh. 22 Imam az-Zamakhsyari. 277. 16. 176. 26 Tharikhal-Umam wa al-Muluuk. 97. 27 Imam al-Mawardi. jld. 19. hal. 25 Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl. jld. 30 Al-Iqtishâd fi al-I’tiqad. 27 Al-Isti’âb fi Ma’rifat ash-Ashhâb. 32 Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. jld. 20 Lihat juga Syarhnya oleh az-Zabidi. hal. Imam Abu Ya’la. 61. al-Ahkâm as-Sulthâniyyah. jld. hal. hal. 167.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah berkata. “Khilafah berkedudukan sebagai wakil nubuwwah…ia juga bertugas menjaga agama dan kehidupan dunia…ia adalah sistem pemerintahan yang harus ditegakkan berdasarkan ijma’…mengangkat seorang khalifah hukumnya adalah wajib atas jama’ah al-Islamiyyah…” 19 Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn berkata. hal. 12. 25 Imam ath-Thabari. 37 Asy-Syura. Dr. 28. 39 Qawaid Nizham al-Hukum fi al-Islam. dan Minhâj as-Sunnah an-Nabawiyyah. 2. hal.32 Ibn Hajar al-Haitsami. tahun 1977. 28 Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah. hal. jld. 209. 22 Mâtsirul al-Inafah fi Ma’âlim al-Khilafah. 5. “Kita tidak mungkin bisa menetapkan sesuatu perkara ketika negara tidak lagi memiliki imam dan peradilan telah rusak…” 20 Bahwa Khilafah adalah sebuah ketentuan hukum Islam yang wajib ⎯bukan haram apalagi bid’ah— dapat kitab temukan dalam khazanah Tsaqafah Islamiyah yang sangat kaya. jld 1. “Harus dipahami bahwa wilayat an-nâs (mengurus urusan masyarakat –tertegaknya Khilafah Islamiyyah) merupakan kewajiban teragung diantara kewajibankewajiban agama yang lain. Keterangan Imam Ahmad ini terdapat di dalam riwayat Muhammad bin ‘Auf bin Sofyan al-Himashi. hal. hal. bahkan agama ini tidak akan tegak tanpa adanya khilafah Islamiyyah. hal. diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Ahmad Idris.34 Imam an-Nawawi. 38 Syaikh Dr. 40 Al-Imamah al-‘Uzhma. hal. hal. 1. 24 Tafsîr al-Qurân al-‘Adzim. 41 Al-Islam wa an-Nashraniyah. 3. jld. jld.

Selain itu. al-Hasyr [59]: 7). Kaidah syara’ menetapkan. atau akal. Mâ lâ yatimmu alwâjibu illâ bihi fa huwa wâjib (Jika sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Metode Mendirikan Khilafah Dalam hal ini perlu ditegaskan 2 (dua) prinsip. Karena itu. umat Islam wajib mengambil suri teladan (uswah hasanah) dari Nabi Muhammad Saw dalam masalah ini. Keterikatan kepada syari’at Islam adalah kewajiban tiap muslim. maka sesuatu itu wajib pula hukumnya). Rasulullah Saw telah memberi teladan bagaimana cara mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan Hari Kiamat. Kedua. memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang munkar. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. perjuangan harus dilakukan secara jama’i (berkelompok). Sebab. langkah-langkah untuk mendirikan Khilafah Islam harus bersandar kepada 2 (dua) prinsip di atas. hawa nafsu. Sebab mendirikan Khilafah adalah masalah politik sehingga metode yang relevan untuk mendirikannya tentunya adalah melalui pendekatan politik. Penggunaan jalan politik ini bukan berarti menghalalkan segala cara. Sebab mendirikan Khilafah adalah tugas yang berat yang tidak akan mampu dipikul oleh individu-individu.” (Qs. seluruh aktivitas kaum Muslim wajib bersandar kepada hukum syara’. umat wajib berkelompok (berjama’ah) untuk mendirikan Khilafah. maka tinggalkanlah. berdirinya jamaah yang menyeru kepada Islam dan melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar adalah wajib pula berdasarkan firman Allah SWT: “(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jama’ah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan. tanpa berkelompok tak mungkin kewajiban mulia itu dapat terealisir secara sempurna. tidak boleh didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang non-syara’. dan dia banyak menyebut Allah (dengan membaca dzikir dan mengingat Allah). Kita wajib meneladani manhaj (metode) Rasulullah Saw ini. Pertama. Kedua. perjuangan harus berada di jalur politik (siyasah). perjuangan yang dilakukan harus selalu mengacu pada aktivitas pemeliharaan urusan umat. maka ambilah.” (Qs.” (Qs. Atas dasar itu. al-Ahzab [33]: 21). Dan apa saja yang dilarangnya bagi kalian. Ali-‘Imran [3]: 31). seperti kepentingan sesaat. “Apa saja yang dibawa Rasul untuk kalian. ikutilah aku. “Katakanlah: ‘Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah. sebagaimana praktek politik saat ini yang sangat kotor dan tuna susila. yaitu memeluk Islam). bukan bersandar kepada selainnya. perjuangan umat untuk mendirikan Khilafah harus berdasarkan kepada hukum-hukum syara’. sebab politik (siyasah) adalah pemeliharaan dan pengaturan segala urusan umat menurut hukum-hukum syara’. Merekalah orang-orang yang beruntung.” (Qs. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian’. ~19~ . Adapun langkah-langkah untuk mendirikan Khilafah dapat disarikan sebagai berikut: Pertama. Ali-‘Imran [3]: 104). Sebab. Karena itu. Akan tetapi maksudnya adalah.

Bahkan tatkala tokoh-tokoh Madinah menawarkan kepada beliau pada Bai’atul Aqabah II agar mereka diizinkan memerangi penduduk Mina dengan pedang. Beliau bertemu dengan mereka secara rahasia dan membina mereka secara rahasia pula di tempat-tempat yang tersembunyi. Ketiga. Tahap pertama tersebut. membantu fakir miskin. yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran Islam dalam rangka pembentukan kerangka tubuh jama’ah/kelompok. Beliau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang tampak dengan jelas tujuan-tujuannya. mendirikan Khilafah paling tepat dilakukan oleh sebuah kelompok politik. Beliau berdakwah melalui individu dan menyampaikan kepada orang-orang (yang ada di Makkah dan sekitarnya) apa yang telah disampaikan Allah kepadanya. kita dapati terdapat 3 (tiga) tahapan (marhalah) berikut: Pertama. perjuangan harus menempuh tahap-tahap (marhalah) yang dicontohkan Rasulullah Saw. yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam. agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. atau kelompok yang menerbitkan buku-buku keislaman. Tidak tepat bila mendirikan Khilafah ditempuh melalui jalur selain politik. Kedua. “lam nu’mar bi dzalika ba’du (Kami belum diperintahkan [untuk melakukan yang demikian( perang)]). Berdasarkan sirah Rasulullah Saw tersebut. maka diikat dengan kelompoknya (pengikut Rasul) atas dasar Islam secara sembunyi-sembunyi. Memang. Dari sirah Rasulullah Saw inilah kita mengambil metode dakwah dan tahapan-tahapannya. atau kelompok yang bergerak dalam peribadatan dan amalan-amalan sunnah. beserta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukannya pada seluruh tahapan ini. Rasulullah Saw menjawab. serupa dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah Saw pada tahap awal dakwah beliau yang berlangsung selama tiga tahun.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dengan demikian. sehingga mereka berpola hidup secara Islam. mentakhrij hadits-hadits Nabi Saw. misalnya dengan membentuk milisimilisi bersenjata untuk menyerang penguasa. yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.” Kekuatan fisik yang dimaksud dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Jihad. Apabila musuh-musuh kafir menyerang salah satu negeri Islam. Selain itu ~20~ . misalnya jalur yang dilakukan kelompok yang mengadakan kegiatan sosial-kemasyarakatan (seperti membangun sekolah dan rumah sakit. akan tampak jelas beliau menjalani dakwahnya dengan beberapa tahapan yang jelas ciri-cirinya. hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya. Sebab. Jadi. Ketiga. penegakan Khilafah tidak ditempuh melalui jalur selain politik. Namun tidak tepat kalau itu dimaksudkan sebagai langkah atau jalur menuju berdirinya Khilafah. semua itu adalah amal shalih. Tahapan Pengambilalihan Kekuasaan (marhalah Istilâm al-hukm). Dengan mendalami sirah Rasulullah Saw di Makkah hingga beliau berhasil mendirikan suatu Daulah Islam di Madinah. aktivitas Rasulullah Saw di Makkah terbatas hanya pada dakwah secara lisan dan tidak melakukan kegiatan apapun yang bersifat fisik sampai beliau Hijrah. perjuangan tidak menggunakan cara kekerasan (fisik). Bagi orang yang sudah mengimaninya. maka wajib atas kaum Muslim yang menjadi penduduk negeri itu untuk menghadapinya. dan sebagainya. Rasulullah Saw berusaha mengajarkan Islam kepada setiap orang baru dan membacakan kepada mereka apa-apa yang telah diturunkan Allah dan ayat-ayat al-Qur’an. Jihad tetap berlangsung terus hingga hari Kiamat. Tahapan Berinteraksi dengan Umat (marhalah tafa’ul ma’a al-ummah). bukan amal salah. anak-anak yatim atau orang-orang jompo dan sebagainya). Keempat. Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan (marhalah at-tatsqif).

mengungkapkan kepalsuan. kerusakan dan kesalahannya. dilaksanakan Rasulullah Saw setelah turunnya firman Allah SWT: “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpa linglah dari orang-orang yang musyrik. seperti perbuatan memakan riba. Rasulullah Saw diperintahkan menyampaikan risalahnya secara terang-terangan. Beliau menentang orang-orang Quraisy melawan tuhan-tuhan mereka. untuk menegakkan hukum Allah di dalam negeri dan menyebarluaskan Islam dengan jalan dakwah dan jihad ke luar negeri. ‘aqidah dan pemikiran mereka.” (Qs. Adapun tahap kedua. al-Hijr [15]: 94). mengubur anak-anak perempuan (hidup-hidup). Seiring dengan itu ayat al-Qur’an turun mengecam para pemimpin dan tokoh-tokoh Quraisy. Secara nyata kekuasaan ini dilaksanakan dan dijalankan oleh Rasulullah Saw setelah beliau berhijrah ke Madinah dan menjadikan Madinah sebagai Daulah Islamiyah pertama di muka bumi. mereka akhirnya menjadikan Rasulullah Saw sebagai pemimpin mereka dan menyerahkan kekuasaan kepada beliau. Beliau meminta agar mereka beriman kepadanya. Kemudian penyebaran Islam makin meluas dan menjadi buah bibir masyarakat (Makkah). sementara ayat al-Qur’an masih turun secara berangsur-angsur. Beliau menyeru orang-orang Quraisy di bukit Shafa dan memberitahu bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang diutus. termasuk nenek moyang mereka dan mengungkapkan persekongkolan yang mereka rancang untuk menentang Rasul dan sahabat-sahabatnya. Inilah langkah-langkah yang harus ditempuh umat untuk mengembalikan Khilafah Islamiyah. Beliau menyerang dan mencela setiap ‘aqidah dan pemikiran kufur yang ada pada saat itu. Beliau memulai menyampaikan dakwahnya kepada kelompok-kelompok dan kepada individu-individu. yakni pengambilalihan kekuasaan. ditempuh dengan cara melakukan thalabun nushrah (mencari pertolongan dan dukungan) untuk menjamin keberlangsungan dakwah secara aman dan memperoleh kekuasaan. ~21~ . Ayat al-Qur’an tersebut turun dan menyerang apa yang dilakukan orang-orang Quraisy. Dalam sirah Rasulullah Saw. mengurangi timbangan dan perzinahan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mereka melaksanakan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan tahap ketiga. yang pada akhirnya secara berangsur-angsur mereka masuk ke dalam Islam. beliau mendapatkan nushrah dari kabilah Aus dan Khazraj yang dengan peristiwa Bai’at Aqabah II. mencapnya sebagai orang bodoh.

mendorong mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah. melalui momentum Ramadhan yang suci ini. Siapa saja yang memenuhi kebutuhan ~22~ . Sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alami. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya kaum Mukmin itu bersaudara …” (Qs. kemiskinan struktural. Allah SWT berfirman: “… supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (Qs. “Muslim itu saudara seorang muslim. tidak hanya bagi negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. dan kemiskinan natural. kita harus menghidupkan ukhuwah Islamiyyah di tengah-tengah masyarakat. Agar harta tersebut tidak berhenti di tangan orang-orang kaya saja. dan mengkoreksi kebijakan pemerintah yang tidak adil. penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang. antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Benar. monopoli. Dari ketiga katagorisasi kemiskinan di atas. Mendorong Ukhuwah Islamiyyah Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah membangun kepedulian antara sesama anggota masyarakat. ia benar-benar menjadi momok menakutkan. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat. maka. bahwa Rasulullah Saw bersabda. kemiskinan kultural. al-Hujarât [49]: 10). Adapun kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin. Karena itu. baik karena kebijakan ekonomi pemerintah. rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju. Intinya kemiskinan struktural ini terjadi karena faktor-faktor buatan manusia. tetapi juga bagi negara-negara maju. Dari Ibn Umar dituturkan. seperti perilaku malas bekerja. Islam menekankan pengaturan distribusi ekonomi yang adil agar ketimpangan di dalam masyarakat dapat dihilangkan. kolusi antara pengusaha dan pejabat. Dalam Islam kepedulian terhadap sesama ini diikat kokoh dengan tali persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyyah). Kemiskinan dapat digolongkan dalam tiga kategori.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB II . pada dasarnya kemiskinan berpangkal pada masalah distribusi kekayaan yang timpang dan tidak adil. al-Hasyr [59]: 7).RAMADHAN: MOMENTUM MENANGGULANGI KEMISKINAN Kemiskinan merupakan salah satu momok dalam kehidupan umat manusia. dan lain-lainnya. dia tidak menzhaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh.

Muslim]. Ketidakpedulian ini diperparah dengan sikap sebagian masyarakat yang menerapkan pola hidup hedonistik dan konsumtif. Masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas Muslim tidak merasakan dirinya sebagai satu tubuh. Permasalahan ini berpangkal pada dangkalnya pemahaman mereka terhadap ‘aqidah Islam. Allah SWT akan membebaskannya dari suatu kesulitan di hari kiamat…” 42 “Seorang Muslim adalah saudara (akhun) bagi Muslim lainnya. “Tidak beriman kepadaKu. Muslim]. mobil-mobil mewah tetap berseliweran di jalan raya. Bukhâri. Penderitaan sebagian masyarakat tidak turut dirasakan sebagian masyarakat lainnya yang hidup berkecukupan. bersabda. terlebih lagi di kota-kota besar. Kehidupan masyarakat disibukkan dengan rutinitas pekerjaan hingga perhatian mereka terhadap sesamanya terabaikan. Lantas. Muslim. dan an-Nasâ’i. Abû Dâwud. Bukan pemandangan aneh di Indonesia bahwa pada saat dampak krisis masih sangat terasa dan sebagian besar masyarakat memikul beban hidup yang sangat berat. at-Tirmidzi.” [HR. Allah akan memenuhi kebutuhannya. Jika salah satu anggota tubuh menderita sakit maka seluruh tubuh ikut menopang dengan terus berjaga tidak tidur semalaman dan merasakan demam. Begitu pula jika ada saudara kita menderita karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ahmad. barangbarang mewah tetap mendapatkan pasarannya di Indonesia.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam saudaranya. tetapi juga mereka yang rajin melaksanakan sholat dan menunaikan ibadah haji. 42 HR. Allah SWT menganggap orang yang tidak peduli terhadap sesamanya sebagai orang yang tidak beriman. maka kitapun turut merasakan penderitaan mereka sehingga mendorong kita untuk menolong mereka. puasa. seperti sholat. ~23~ . dan siapa saja yang membebaskan seorang muslim dari kesulitan. Nabi Muhammad Saw dalam sebuah hadits qudsi. Rasulullah Saw bersabda: “Perumpamaan kaum Muslim dalam kasih sayang dan tolong-menolong mereka adalah seperti satu tubuh. Mereka tidak mengetahui bahwa hubungan terhadap sesama manusia yang dilandasi ketaqwaan dalam urusan kehidupan sehari-hari seperti masalah kepedulian sosial juga merupakan ibadah bahkan wajib dilaksanakan. di mana jika ada satu anggota badan yang sakit maka seluruh badan merasakan sakit pula. pakaian dan sepatu. zakat dan haji. banyak pula yang berbelanja di Orchard Road Singapura walau hanya sekedar membeli perhiasan.” [HR. Kekuatan persaudaraan Islam diibaratkan sebagai satu tubuh. Kepedulian terhadap sesama inilah yang sangat jarang kita temui saat ini. mengapa orang-orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak peduli terhadap yang lainnya? Di antara mereka yang tidak peduli tersebut tidak hanya sekedar “Islam KTP” saja. Sementara itu. Kedangkalan pemahaman tersebut menyebabkan seseorang sudah merasa cukup menunaikan ibadah mahdah saja. Kondisi tersebut mengisyaratkan ada sesuatu yang salah dalam pemikiran dan pola hidup masyarakat. Hal ini menjadi sekat yang menghalangi kepedulian antar anggota masyarakat.

Kamu tidak akan dicela karena kecukupan. dari Abu Ummah Shahadi bin ‘Ajlan. niscaya Allah akan memberinya buah-buahan Surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga. seperti menafkahi keluarga. berdasarkan firman Allah: 43 44 HR.” 44 Menafkahkan harta di jalan Allah berarti mengeluarkan harta dan membelanjakannya pada hal-hal yang diwajibkan dan disunnahkan Allah. sementara ia tahu tetangganya kelaparan. itu sangat jelek bagimu. adz-Dzâriyât [51]: 19). Allah berfirman: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu.” 43 Karena itu. sesungguhnya jika kamu memberikan kelebihan hartamu maka itu sangat baik bagimu dan jika kamu menahannya. at-Tirmidzi. mengeluarkan zakat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam orang yang tidur dalam keadaan kenyang. ~24~ . Sudah seharusnya anggota masyarakat yang berkecukupan peduli terhadap orang-orang miskin.” Dalam hadits lain. Allah SWT berfirman: “Dan nafkahkanlah (harta kalian) di jalan Allah.” (Qs. Sebagian harta yang kita miliki sebenarnya ada yang bukan menjadi hak kita. memberi makan fakir miskin. memberikan sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan dan memberikan harta untuk kepentingan umum. wajar jika Allah menyuruh kita menafkahkannya untuk orang lain. HR. Ini karena Islam memandang bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini (bahkan seluruh alam semesta ini) sesungguhnya adalah milik Allah.” (Qs. Rasulullah Saw bersabda: “Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar. menghidupi anak yatim. Rasulullah Saw bersabda: “Wahai anak Adam. Muslim. dan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. al-Baqarah [2]: 195). dengan landasan bukan saja karena hal tersebut sebagai suatu kewajiban tetapi muncul dari kesadaran bahwa kita sendirilah yang turut memberikan andil atas kemiskinan yang menimpa saudara-saudara kita. niscaya Allah akan memberinya minuman Rahiqul Makhtum. Membelanjakan Harta di Jalan Allah Implimentasi kepedulian sosial yang dibingkai dalam ukhuwah Islamiyyah adalah dengan membelanjakan harta di jalan Allah. untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita beriman tidak cukup hanya dengan ibadah ritual saja. dengan sanad hasan. tetapi hak orang-orang miskin. Atas dasar itu.

Penguasaan (istikhlaf) ini berlaku umum bagi semua manusia. lalu dibakar dengannya dahi mereka. lambung dan punggung mereka.” (Qs. Rasulullah mengabarkan kecelakaan bagi mereka. sementara di dalam kain penutup badannya terdapat 1 dinar. atTaubah [9]: 34). Akan tetapi. Ayat tersebut mengancam orang-orang yang menyimpan uangnya dengan tujuan mengendapkannya meskipun mereka telah mengeluarkan zakat dari harta yang disimpannya itu. Semua manusia mempunyai hak pemilikan.” Para ahlu shuffah tersebut bukanlah orang-orang kaya. bahwa harta yang dikaruniakan Allah kepada manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang dikuasakan kepadanya. harta mereka menjadi tidak produktif dan tidak bermanfaat bagi orang lain. pada saat masih sebagian besar masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari saudara-suadaranya yang berkecukupan. Rasulullah bersabda. penimbunan harta hanya akan membatasi peredaran harta pada segelintir orang saja. bukan ditujukan untuk mempersiapkan kebutuhan yang dibenarkan agama.” (Qs. Bahkan dalam suatu riwayat pernah kedapatan seorang ahlu shuffah yang meninggal. at-Taubah [9]: 35). Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. melainkan orang miskin yang untuk membayar zakat saja belum sampai nishabnya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Sebab. “Sekali celaka. al-Hadîd [57]: 7). tetapi bukan pemilikan yang sebenarnya. Allah sangat mencela orang-orang yang kikir mengeluarkan hartanya untuk menolong sesamanya.” Kemudian ada lagi yang meninggal dan ditemukan 2 dinar. kemudian Rasulullah Saw bersabda. karena mereka menyimpan harta (menimbun) tanpa tujuan yang dibenarkan agama. maka beritahukanlah kepada mereka. Maksud emas dan perak dalam ayat tersebut adalah harta yang berujud mata uang. Allah SWT dengan tegas melarang penimbunan harta. Padahal. Sungguh sangat ironis. Dari ayat ini dapat dipahami.” (Qs. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (jangan terlalu kikir dan jangan boros) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. an-Nûr [24]: 33).” (Qs. Hal itu dipertegas dengan mendasarkan pada firman Allah: “Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. “Dua kali celaka. al-Isrâ’ [17]: 29). Firman Allah SWT: “Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam. Akibatnya.” (Qs. banyak sekali orang Indonesia yang “mengendapkan” uangnya dalam bentuk tabungan dan deposito di dalam dan di luar negeri. Mereka mengamankan dan membungakan uangnya. ~25~ .

dari al-A’raj. Memang. Sementara itu. kebijakan ekonomi pemerintah semakin jauh keberpihakannya pada rakyat. dijual kepada asing. Koreksi Kebijakan Pemerintah Di samping membangun kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat dengan ukhuwah Islamiyyah. apalagi menciptakan pemerataan ekonomi. kemiskinan yang menimpa masyarakat lebih disebabkan karena kekeliruan sistemnya. ~26~ . penegakkan hukum semakin jauh dari harapan.” 46 45 46 HR. Para pejabat pemerintah dan elit politik lainnya saling sikut dan sibuk memikirkan kedudukan politiknya daripada memperhatikan secara serius bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat. dari Abu Hurairah ra. kemiskinan juga harus dituntaskan melalui kebijakan ekonomi pemerintah yang tepat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Untuk itu. kebijakan ekonomi pemerintah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi bukan pada pemerataan ekonomi. baik yang diberikan secara langsung kepada fakir miskin maupun yang diberikan dalam bentuk modal produktif. HR. Selama Orde Baru. dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya). seperti Indosat dan PT Semen Gresik. Sementara itu. pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. aset-aset negara yang produktif dan menguasai hajat hidup orang banyak. Berbagai subsidi yang sangat dibutuhkan rakyat satu persatu mulai dikurangi dan dicabut. Muslim. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa para pemimpin kita tidak amanah dan tidak mampu mewujudkan sistem yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi. dimana orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung (bagi dirinya). Berbagai produk perundang-undangan juga sangat menguntungkan investor asing dan cenderung merugikan rakyat kecil. Dalam paradigma Islam. Rasulullah Saw mengumpamakan pemimpin laksana penggembala (ra’in). sudah seharusnya kita. meskipun Orde Baru berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bukhâri dan Ahmad. Akibatnya. pemerintah gagal mengurangi kesenjangan. Pada masa Orde Reformasi sekarang. dalam hal ini kebijakan pemerintah. Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Imam itu adalah laksana penggembala. kuantitasnya hendaknya ditingkatkan dengan cara dengan meningkatkan jumlah shadaqah dan infaq.” 45 “Sesungguhnya imam (pemimpin) itu adalah laksana perisai. dari sahabat Abdullah bin Umar ra. Kepemimpinan adalah amanat untuk mengurus orang-orang atau rakyat yang dipimpin. Korupsi menggurita dan terang-terangan dilakukan. Pembelanjaan harta di sini hendaknya tidak hanya sebatas membayar zakat yang kuantitasnya dibatasi. terutama yang memiliki kelebihan harta agar peduli terhadap sesama dengan cara membelanjakan harta di jalan Allah. Pada dasarnya. kondisi Indonesia sekarang ini semakin kacau.

makanan dan perumahan kepada rakyatnya. untuk melakukan koreksi diri dan meningkatkan amal ibadah secara terus menerus meskipun bulan Ramadhan telah berlalu. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Saw dalam sabdanya. Sebab. Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan regulasi. Ini berarti dalam bidang ekonomi pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya dengan mengatur distribusi kekayaan secara adil. mereka akan memikul amanah yang sangat berat. Pemerintah juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk mendapatkan pendidikan. ajaran Islam dalam memerangi kemiskinan. Ketegasan ini harus dilandasi oleh keteladanan sang pemimpin. ketika seorang terpilih sebagai bupati. Ironisnya. Kedua. Bagi rakyat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. makanan. atau untuk bidangbidang profesi lainnya. pemerintah harus melakukan kebijakan yang bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat. ia akan mengangkat rakyatnya pada derajat yang lebih tinggi ataukah justru berbuat zalim terhadap mereka. kemiskinan tiap individu terpecahkan. hendaknya diberikan secara gratis oleh negara kepada setiap anggota masyarakat. seperti pakaian. Pemerintah bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan sandang. pasti kopotong tangannya. pemerintah harus menegakkan hukum dan memberantas korupsi dengan tegas. sumber daya dan pemasaran. walikota. Jika keluarga dekatnya juga tidak mampu. seharusnya fungsi pemerintahan adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. maka keluarga dekatnya berkewajiban memberikan bantuan. presiden. agar para pejabat dan staf di bawahnya mengikuti jejak dirinya. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal ini adalah sebagai berikut. Adapun mengenai pelayanan pendidikan dan kesehatan. ketua DPR dan MPR. gubernur. Padahal. harus memberikan akses yang seluasluasnya kepada masyarakat dalam hal permodalan. misalnya pembangunan dan industri negara. pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendorong perekonomian mereka. Pertama. maka setiap anggota masyarakat dapat meningkatkan skill dan kecerdasan yang sangat dibutuhkan untuk bekerja. Ketiga. “… sekiranya Fathimah putri Rasulullah mencuri. sehingga dengan memecahkan masalah ini. ~27~ . perumahan. mereka beserta para pendukungnya bersuka cita dan mengucapkan selamat. pendidikan dan kesehatan. Apakah dengan kepemimpinannya. Berdasarkan hadits Nabi Saw di atas.” Demikianlah. dengan adanya pendidikan bagi semua orang. termasuk para pejabat pemerintah. maka kewajiban itu harus dipikul oleh negara. menjadi pemimpin dan penguasa bukan untuk bersenang-senang ataupun untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang tidak berfaedah menurut agama.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Oleh karena itu. Hendaknya bulan Ramadhan ini benarbenar menjadi momentum bagi kita semua. terpilihnya seseorang sebagai pemimpin adalah suatu pertaruhan antara neraka dan surga. Kebijakan ini langsung diarahkan kepada setiap individu. Sebab.

Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebajikan (sunnah) di dalamnya. “Ya Rasululullah. dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Adapun dua perkara yang sangat kalian butuhkan adalah kalian memohon surgaNya dan berlindung dari api neraka. hal. Dua perkara yang kalian lakukan untuk menyenangkan Tuhan kalian adalah: mengakui dengan sesungguhnya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan kalian memohon ampunan kepadaNya. Ramadhan adalah bulan sabar. Dan siapa saja yang menunaikan kewajiban di bulan Ramadhan. niscaya Allah mengampuni dosanya dan membebaskannya dari api neraka. maka perbuatan itu menjadi pengampunan atas dosa-dosanya. dan ia mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa yang diberinya makanan berbuka itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. bahwa Rasul Saw pada hari terakhir bulan Sya’ban berkhutbah di hadapan kaum Muslim. Ramadhan itu adalah bulan memberikan pertolongan dan bulan Allah menambah rizki para mukmin di dalamnya. sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga (al-jannah). Bulan Ramadhan ini adalah bulan yang permulaannya adalah rahmat. meriwayatkan sebuah hadits dari sahabat Salman ra yang mengatakan. Karena itu perbanyaklah empat perkara di bulan Ramadhan ini. Ini didasarkan pada kenyataan. bulan yang Allah telah menjadikan puasaNya suatu kewajiban dan qiyam (sholat) pada malam harinya suatu tahawwu’ (ibadah sunnah yang sangat dianjurkan). Ada tiga belas informasi dan pesan penting dari khutbah singkat Rasul Saw di atas. 2.” Khutbah singkat Rasul Saw tersebut berisi sejumlah informasi dan pesan penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap Mukmin. sesungguhnya kalian akan dinaungi oleh suatu bulan yang agung lagi penuh berkah. Siapa saja yang meringankan beban dari orang yang dikuasainya (hamba sahaya atau bawahannya).” Para sahabat berkata. (ia diganjar pahala) sama seperti menunaikan kewajiban (fardhu) di bulan yang lain. pertengahannya adalah ampunan. sebagai berikut: “Wahai manusia.” Rasulullah Saw pun menjawab.KHUTHBAH RASULULLAH SAW Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab at-Targhib (jld. dan pada saat yang sama gambaran utuh kehidupan Islam telah hilang dari muka bumi ini. kemerdekaan dirinya dari api neraka. Dua perkara yang dengannya kalian menyenangkan Tuhan kalian dan dua perkara lainnya sangat kalian butuhkan. bahwa sekarang ini kita hidup pada suatu masa yang jauh dari Rasul. “Allah memberikan pahala tersebut kepada orang yang memberikan sebutir korma sekalipun atau sekedar seteguk air atau sehirup susu. Siapa saja yang pada bulan itu memberikan makanan berbuka kepada orang yang puasa. tidak semua dari kami memiliki makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB III . bulan Ramadhan adalah bulan agung (Syahrun ‘Azim) yang penuh berkah (Syahrun Mubarak) yang mempunyai bobot lebih dibanding sebelas bulan lainnya dan disebut sebagai penghulu ~28~ . yaitu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. (ia diganjar pahala) sama dengan orang yang mengerjakan 70 kali kewajiban tersebut di bulan yang lain. Siapa saja yang memberi minum kepada orang yang berpuasa niscaya Allah akan memberinya minum dari air kolamku dengan suatu minuman yang dia tidak merasa haus lagi sesudahnya hingga ia masuk surga. 217-218). yaitu: Pertama.

dilipatgandakan 70 kali pahalanya. Kadang-kadang beliau terus-menerus berbuka sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa (sunnah).” (Qs. Lalu Allah SWT menurunkan firmanNya. tahiyatul masjid. Sedangkan sholat-sholat sunnah seperti rawatib. ~29~ . Barangsiapa yang mempuasai dan mendirikannya karena iman dan mengharapkan ridha Allah SWT niscaya ia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dikeluarkan dari ibunya. al-Qadar [97]: 3). Sedangkan yang membayar zakat dinilai seperti 70 kali membayar zakat pada bulan lain. meriwayatkan hadits dari ‘Aisyah ra. selain mewajibkan ibadah puasa di siang hari. hal. “Rasulullah Saw kadang-kadang terus-menerus berpuasa (sunnah) sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berbuka.” Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau Saw ibadah puasa Ramadhan selama hidup sembilan kali. Kedua. beramal shalih pada malam kemuliaan di bulan Ramadhan itu pahalanya lebih baik dan lebih besar daripada pahala amalan orang Bani Israil tersebut. di bulan Ramadhan kaum Muslim panen pahala. an-Nasâ’i dan Ahmad]. Imam Ibn Jarir meriwayatkan suatu hadits dari Mujahid yang mengatakan. Pada bulan-bulan lain ibadah puasa hukumnya hanyalah sunnah dan bilangan harinya tidak sampai sebulan penuh. Allah SWT menganjurkan ibadah sunnah di malam hari berupa qiyamul lail yang kemudian dikenal dengan sholat Terawih. 47 Ketiga. Tidak boleh mereka melewatkannya begitu saja atau menjalaninya biasa-biasa saja.” [HR. 173). Imam Bukhâri dalam kitab Fath al-Bârî (jld. al-Baqarah [2]:183) yang tujuannya adalah agar kita meningkatkan keimanan dan ketaqwaan semaksimal mungkin. kemudian pada siang hari ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah hingga sore hari. Sebab. Terawih malam hari. di dalam keagungan bulan Ramadhan terdapat suatu malam yang sangat utama bagi ummat manusia yaitu Lailatul Qadar (malam kemuliaan yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. bahwasanya ia berkata. Keempat. Hal itu dilakukannya secara terus-menerus selama seribu bulan. Oleh karena itu. Rasul Saw bersabda. dan lain-lain diganjar pahala setara dengan sholat fardhu pada bulan lain. Siapa saja yang umrah di bulan Ramadhan akan mendapatkan pahala setara dengan yang pergi haji. Allah SWT menawarkan pahala luar biasa kepada kaum Muslim yang rajin beribadah di bulan Ramadhan. “Lailatul Qadar (malam kemuliaan) itu lebih baik daripada seribu bulan. atau sekitar sekitar 83 tahun 4 bulan). jika ia melaksanakan sholat lima waktu terus menerus selama sebulan. Walhasil. Saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh selain bulan Ramadhan dan saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa lebih dari bulan itu pada bulan Sya’ban. kaum muslimin harus menyiapkan diri memasuki bulan ini dengan penyambutan yang luar biasa. Lihat kitab Hakadza Nashumu. Orang yang mengerjakan amalan fardhu di bulan itu. bahwa ada seorang lelaki Bani Israil yang setiap malam selalu sholat hingga pagi hari. Oleh karena itu. Siapa saja melakukan amalan sunnah di bulan Ramadhan akan dinilai sama dengan melakukan amalan wajib di bulan lain. 48 Karena 47 48 Lihat Asbabun Nuzul Surat al-Qadar dalam Tafsîr Jalâlain. akan dinilai oleh Allah SWT seperti mengerjakannya dalam 70 bulan. 4. “Sesungguhnya Allah telah memfardhukan shaum di bulan Ramadhan kepada kalian dan aku syari’atkan kepada kalian agar mendirikannya (dengan sholat Terawih). Kelima. dhuha. delapan kali sebulan penuh selama 29 hari dan sekali selama 30 hari.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam segala bulan (Sayidus Syuhur). Orang yang membayar shadaqah dianggap sama dengan membayar zakat pada bulan lain. pada bulan ini Allah SWT mewajibkan shaum sebulan penuh (lihat Qs.

Pada bulan Ramadhan biasanya mereka mendapatkan sedekah dan zakat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. diberi pahala setara dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan sedikitpun. pertama. Pada bulan inilah sikap kepedulian sosial kaum Muslim ditempa. Ibadah puasa sendiri tak terhitung pahalanya dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Dalam pidato di atas Rasulllah Saw menyebutkan ganjaran sabar adalah surga. Allah menurunkan rahmatNya dengan membuka pintupintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. berlaku bagi siapapun meski hanya sekedar memberikan satu butir kurma. yakni para fakir miskin dan orang-orang yang sedang kelaparan. Ramadhan adalah bulan yang hari-hari pertamanya adalah rahmat (kasih sayang) Allah SWT kepada kaum Muslim. adz-Dzâriyât [51]: 19). membebaskan dirinya dari siksa api neraka. kedua. Pada bulan ini kaum Muslim sangat dianjurkan mengulurkan tangan mereka kepada kaum lemah. Ramadhan adalah bulan dimana Allah SWT menambahkan rizkiNya kepada seorang Mukmin. menggugurkan dosa-dosanya. Ketentuan semacam ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang kaya yang sanggup memberikan makanan layak untuk berbuka puasa bagi orang berpuasa. kita dianjurkan untuk memberi makan untuk berbuka bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa. hari-hari pertengahannya adalah hari pengampunan (maghfirah). Ketujuh. yakni mamluk (orang-orang yang dikuasai). tidak menutup kemungkinan. Mereka tetap berjihad dan berpuasa. meringankan beban orang yang dikuasainya. budak untuk jaman dahulu. Sebab jihad yang sangat tinggi nilainya disetarakan dengan 70 kali jihad di bulan lain. Namun demikian. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. az-Zumar [39]: 10). rahmat Allah juga diberikan kepada orang-orang miskin yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan. Kaum Mukmin yang sedang berpuasa dan bekerja mencari nafkah hingga kepayahan. Kesebelas. Ramadhan disebut juga dengan bulan kesabaran (syahrul shabri). Mereka pun diingatkan oleh hadits Rasulullah Saw. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan mulia yang akan dibalas oleh oleh Allah SWT dengan tiga balasan sekaligus. baik yang meminta-minta maupun yang tidak mau mengemis (Qs. bahwa pada bulan Ramadhan. dan mereka disadarkan bahwa di dalam harta mereka terdapat hak kaum lemah. Ramadhan adalah bulan memberikan pertolongan (Syarul Muwâsah).” Kedelapan. tidak heran kita membaca sejarah kaum muslimin sejak masa Rasulullah Saw tidak menghentikan ibadah perang jihad fi sabîlillâh yang sangat berat itu di bulan Ramadhan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam begitu besarnya pahala. atau barangkali untuk sekarang adalah pegawai dan bawahan. dengan rahmat Allah akan ditambah rizkinya. bahkan. ketiga. “Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (Qs. Dalam suatu hadits Rasul Saw menggambarkan puasa sebagai separuh kesabaran (nisfu sabri) dan ganjarannya adalah surga. dan hari-hari terakhirnya adalah pembebasan kaum Muslim dari api neraka. Keenam. Kesembilan. Kesepuluh. “Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur nyenyak dan kenyang di malam hari sementara tetangganya kelaparan padahal ia mengetahui hal itu. atau satu hirup susu. Dalam suatu hadits disebutkan. misalnya. ~30~ . seteguk air.

dan siapa saja yang meminumnya tidak merasa haus lagi sesudahnya hingga ia masuk surga. 49 Lihat HR.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Keduabelas. orang yang mendapatkan minuman itu akan merasakan kesegaran luar biasa. peminumnya tentunya habis menjalani pemeriksaan di pos-pos pemberhentian (mauqif) di padang mahsyar yang lamanya 500 tahun. 49 Inilah tiga belas perkara penting yang bisa kita pahami dari khuthbah Rasulullah Saw. Astaghfirullah. kita wajib menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan ini dengan selalu memperhatikan. di bulan Ramadhan. Abû Dâwud yang sesuai dengan keterangan Qs. memenuhi. tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menyia-nyiakan bulan Ramadhan. dan menyempurnakan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. al-Hajj [22]: 47. Dua perkara sangat disenangi oleh Allah SWT. ada empat perkara yang dipesankan Rasul Saw agar diperbanyak kaum muslimin di bulan Ramadhan. hakikat puasa Ramadhan yang telah diwajibkan kepada kaum Mukmin. bahwa tiada tuhan selain Allah dan istighfar (memohon ampunan) kepadaNya. atau tidak melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Jika demikian. ~31~ . yakni meyakini dengan sungguhsungguh. Tentunya. Lebih-lebih lagi. dianjurkan memperbanyak membaca kalimat “Asyhadu an lâ ilaha illa al-Allah. Dan kita jangan sampai terjatuh pada perkara-perkara yang membatalkan puasa maupun yang membuat puasa kita sia-sia. siapa saja yang memberi minum kepada orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan ganjaran yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu. As’alukal jannata wa a’uzubika minannâr. Dua perkara sisanya sangat dibutuhkan kaum Muslim. sehingga kita benar-benar lolos dari medan ujian kehidupan dunia dengan meraih predikat muttaqin. Oleh karena itu. yakni akan mendapatkan minuman dari Allah SWT di akhirat nanti. fisik dan intelektual agar kadar ketaqwaan kita meningkat dengan pesat. tidak lain merupakan wahana penggemblengan mental. Pada dasarnya.” Ketigabelas. Minuman itu diambil dari telaga (haudh) Rasulullah Saw. yakni memohon surgaNya dan berlindung dari api neraka.

melainkan bulan untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas ubudiyah dan meraih derajat tertinggi di sisi Allah SWT. Agar kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Na’udzubillah min dzalik! Tidak hanya itu saja. seorang Mukmin wajib membekali dirinya dengan pengetahuan yang utuh tentang fiqh ash-shiyâm. mana perbuatan yang dapat merusak nilai shiyamnya dan mana perbuatan yang dapat meningkatkan nilai dan kualitas shiyamnya. kadang-kadang kita menganggap. ~32~ . Sehingga. kita tidak hanya merasa senang dan gembira dengan datangnya Ramadhan. Persiapan tersebut dilakukan agar kita berhasil mendapatkan buah Ramadhan yang mahal dan agar kita dapat melakukan amaliyah di bulan Ramadhan secara optimal dan maksimal. Akibatnya. Persiapan Fikriyah (Ilmu) Agar kita dapat melakukan aktivitas kebaikan di bulan Ramadhan secara optimal maka diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai fiqh ash-shiyâm. kita sering melanggar hukum-hukum syari’at yang terkait dengan ibadah shiyam di bulan Ramadhan. bahwa Ramadhan bukanlah bulan penuh beban. kita memperlakukan dan menyambutnya seperti bulan-bulan biasa saja. Dengan pemahaman fiqh ash-shiyâm yang baik. dia akan memahami dengan benar. hingga tercipata sebuah persepsi di dalam diri kita. Atas dasar itu. kita juga tidak membekali diri dengan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang hukum-hukum syari’at yang berhubungan dengan bulan Ramadhan. akan tetapi kita memang sudah siap dengan persiapan yang matang untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan di bulan itu. persiapan fikriyah tidak kalah pentingnya bagi seorang Mukmin agar ia benar-benar mendapatkan rahmat. Ini ditujukan agar kita secara fikriyyah. berkah. benar-benar siap menjalankan ibadah di bulan Ramadhan sesuai dengan tuntunan Allah dan RasulNya. bahwa datangnya bulan istimewa ini justru akan mendatangkan banyak beban. Kesiapan jiwa yang sempurna. sehingga secara kejiwaan kita sudah siap menyambut datangnya bulan Ramadhan dengan hati gembira. Persiapan Nafsiyah (Kejiwaan) Yang dimaksudkan dengan persiapan nafsiyyah adalah persiapan–persiapan yang dilakukan untuk menyiapkan jiwa dan moral kita.PERSIAPAN MENYAMBUT BULAN RAMADHAN Seringkali kita tidak mempersiapkan diri semaksimal mungkin dalam menyambut bulan Ramadhan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB IV . ketika bulan yang istimewa ini tiba. ada beberapa persiapan yang patut dilakukan. dan menyadari sepenuhnya bahwa Ramadhan adalah bulan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. dan ampunan dari Allah SWT. Bahkan. Oleh karena itu. Akhirnya.

sangat dianjurkan untuk memberi santunan kepada orang lain.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Persiapan Jasadiyah (Fisik) Tidak dapat dipungkiri bahwa aktifitas Ramadhan banyak memerlukan kekuatan fisik. sekalipun sekedar sebutir kurma. mempersiapkan materi di sini mesti dilakukan sedini mungkin. bila kondisi fisik tidak prima akan terbuka peluang untuk tidak melaksanakannya amaliyah tersebut dengan maksimal. Persiapan Materi Persiapan materi di sini. Rasulullah Saw pada bulan Ramadhan sangat dermawan dan pemurah. mengumpulkan bekal perjalanan pulang kampung atau untuk membeli kue-kue iedul fitri. tilawahnya dan aktifitas ibadah lainnya. bahkan dapat terlewatkan begitu saja. atau bahkan tidak pernah mempersiapkan anak-anak kita sejak usia dini untuk "belajar" berpuasa. Persiapan Ramadhan Untuk Anak Kita Dalam menyambut bulan Ramadhan. lebih dermawan dari pada angin yang dilepaskan. nilai balasan infaq. betapapun kecilnya. Bulan Ramadhan merupakan bulan muwâsah (bulan santunan). Akan tetapi. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ibn ‘Abbas ra: “Sungguh. Padahal. Pahala yang sangat besar akan didapat oleh orang yang tidak punya. bahwa sentuhan kebaikan dan santunan Rasulullah Saw kepada masyarakat begitu merata. Karenanya. baik untuk melaksanakan shiyamnya. Sebab. manakala ia memberi kepada orang lain yang berpuasa. Santunan dan sikap ini sudah barang tentu tidak dapat dilakukan dengan baik.”[HR. kecuali jauh sebelum Ramadhan telah ada persiapan-persiapan materi yang memadai. sungguh bukanlah pekerjaan yang mudah. Keberhasilan kita dalam mengkondisikan anak. seteguk air. bukanlah persiapan yang ditujukan untuk membeli pakaian baru. kadangkala kita lupa. Padahal bila ibadah-ibadah itu terlewatkan. agar dapat dimenej dengan sebaik-baiknya. atau sesendok mentega. Digambarkan. Di dalam bulan ini. Namun demikian. membiasakan diri dengan perilakuperilaku yang baik kepada anak-anak kita merupakan bentuk kepedulian kita terhadap masa depan anak-anak. Rasulullah Saw saat bertemu dengan malaikat Jibril. memerlukan persiapan sejak ~33~ . Muttafaqun ‘alaih]. shadaqah dan zakat. shadaqah dan zakat akan dilipat gandakan sebagaimana kehendak Allah SWT. Dengan kondisi fisik yang baik. mengantarkan anak untuk berpuasa dan memahami maknanya. nilai amaliyah Ramadhan tidak dapat tergantikan pada bulan yang lain. lebih merata ketimbang sentuhan angin terhadap benda-benda di sekitarnya. tentunya seseorang akan dapat melakukan ibadah-ibadah tersebut tanpa satupun yang terlewatkan. persiapan materi di sini adalah persiapan materi yang ditujukan untuk infaq. Sebab. tarawihnya.

Lewat cerita ini. Ini akan lebih menarik minat anak. Anda pun harus memiliki cara khusus untuk mempersiapkan putra-putri Anda. Ibu sebaiknya mempersiapkan bintang-bintang yang siap ditempel untuk setiap rencana yang berhasil dicapai anak. berganti dengan buku-buku atau majalah keislaman yang mudah dijangkau. Hanya saja. ia akan mengharapkan kedatangan bulan ini dengan penuh semangat dan antusias. Kamar tidur anak dapat dihias dengan tulisan hadist. Tempelkan juga target dan jadwal kegiatan yang telah disusun bersama. selain menceritakan pengalaman masa kecil Anda ketika menjalani ibadah puasa. ~34~ . Di antara waktu bercerita tersebut Anda dapat mengajak anak untuk membuat rencana kegiatan selama bulan Ramadhan nanti. Misalnya dengan mengubah penataan rumah. Demikian pula untuk dekorasi rumah maupun kamar. untuk merancang pola pendidikan terbaik bagi putra-putri kita selama bulan Ramadhan. Mereka terus menerus menjajakan acara-cara religiusnya untuk mengisi bulan Ramadhan. Ajak anak-anak menghiasi ruang tersebut dengan tulisan kaligrafi dan gambar islami. Prolog Ramadhan melalui cerita ini dapat dimulai seminggu sebelum datangnya bulan Ramadhan. Membangun Suasana yang Kondusif Suasana rumah yang berubah juga akan mempengaruhi semangat anak. Bisa juga cerita mengenai kisah-kisah menarik seputar Ramadhan. Ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. jauh sebelum bulan Ramadhan tiba. sehingga. mesti didesain agar mampu menciptakan nuansa islami. suasana Ramadhan sudah terbangun dalam alam pikiran anak. cerita tersebut lebih hidup dan Anda leluasa berimprovisasi. jauh sebelum Ramadhan tiba. sebab. Lalu. plus target yang ingin mereka capai. bagaimana caranya? Mudah saja. Kerjakan bersama anak agar ia termotivasi untuk mendapatkan bintang sebanyak mungkin sampai akhir Ramadhan. mempersiapkan ruang khusus untuk sholat berjamaah dan tadarus al-Qur’an.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam jauh hari. Oleh karena itu. manfaatkan kebiasaan mendongeng atau bercerita yang biasa Anda lakukan. Pilih cerita-cerita Islam yang menggambarkan suasana puasa dan keutamaan bagi yang menjalankannya. baik mengenai sahabat atau Rasulullah yang berjuang di bulan Ramadhan. motto ataupun semboyan yang akan membangkitkan semangat mereka di saat nanti mereka menahan lapar dan haus ketika puasa. Misalnya dengan mengubah letak play station. Kemukakan juga harapan apa yang Anda harapkan untuk mereka lakukan. temanya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bulan Ramadhan. Mengenalkan Ramadhan Lewat Cerita Stasiun TV biasanya getol mengiklankan tayangan-tayangan favorit guna menyambut Ramadhan. Atau Anda dapat mengarang sendiri cerita yang ada hubungannya dengan tema tersebut. tv ataupun buku dan majalah yang bersifat umum.

~35~ . termasuk sistem enzim dan hormonal. Dari sisi kesehatan. Untuk menarik minat anak. makan tepat waktu berbuka dan menahan nafsu. si anak tidak merasa berat lagi untuk melakukan puasa sehari penuh. Penyusunan menu ini untuk menghindari terjadinya kekurangan zat gizi pada anak. puasa juga termasuk sebagai latihan untuk taat pada perintah agama. Persiapan Fisik Ibu dapat mulai menyusun menu dengan gizi yang seimbang untuk anak yang puasa. juga agar selama Ramadhan lebih banyak waktu yang dapat digunakan untuk kegiatan ibadah. Bila biasanya makan 3 kali sehari. Dengan cara latihan yang bertahap seperti itu. Selain itu. berpuasa sebetulnya hanya memindahkan jam. berarti malam sebelumnya kita disunnahkan melaksanakan sholat taraweh dan sahur. sehingga anak tidak merasa berat bangun tengah malam. Nilai Plus Puasa Bagi Anak Banyak sekali nilai plus puasa bagi anak-anak. Juga mulai melatih pola makan dari 3 kali sehari menjadi 2 kali saja. yaitu waktu sahur dan waktu berbuka puasa. Biarkan anak makan di akhir waktu sahur. Ia akan berbuka pada tengah hari karena masih latihan. bila anak memang belum mampu berpuasa setengah hari penuh. dapat dimulai justru sebelum Ramadhan. Bukankah segala sesuatunya berlangsung secara bertahap? Termasuk dalam mendidik si kecil dalam hal puasa. Melatih anak-anak untuk berpuasa dapat dimulai dengan belajar bangun malam untuk makan sahur bersama. atau mengurangi satu kali waktu makan saja. ibadah puasa memberikan istirahat pada organ-organ pencernaan tubuh. menjadi 2 kali. tetapi lebih penting pada esensi berpuasa itu sendiri. membiasakan puasa pada anak-anak sejak dini merupakan wahana untuk memupuk sikap disiplin pada diri anak. Awal puasa. Latihan ini bukan hanya pada menahan lapar saja. Mengajak Anak Untuk Bersahur Bersama Bila esok hari mulai berpuasa. biarlah mereka berbuka di tengah hari. yang biasanya dilakukan pada saat puasa. Kecukupan gizi pada anak akan terpenuhi apabila saat berbuka dan makan sahur mereka mengkonsumsi makanan yang beragam dalam jumlah yang cukup. Bila dilihat dari pola kebiasaan makan. Di samping membangun mood anggota keluarga.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kebiasaan Ayah mengecat rumah menjelang lebaran. Selain itu. Berdisiplin untuk bangun sahur pada malam hari. biarkan mereka mencoba dulu puasa hanya setengah hari. Karenanya. yang kemudian akan bekerja kembali dengan lebih sempurna. siapkan menu makanan kegemarannya dan buat suasana sahur menyenangkan.

Kalaupun karena tidak kuat menahan lapar atau godaan teman ia terpaksa berbuka di luar rumah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Pembiasaan puasa juga bisa mendidik anak-anak untuk jujur. ~36~ . bukan berbohong dan malu mengakui kesalahannya. misalnya mereka tetap berpuasa sekalipun teman-temannya di sekolah tidak. anak juga bisa diajar untuk berterus-terang.

tidak merasa berat dalam mengamalkannya. haditsnya shahih. Muslim 233. al-Baihaqi 4/204. Ahmad 2/246. dia berkata: Barangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan tapi tidak diampuni dosanya maka akan masuk neraka dan akan Allah jauhkan dia. Hadits ini shahih.” 50 Rasulullah Saw juga bersabda: “Sholat yang lima waktu. Dari Abu Hurairah ra. Ibn Khuzaimah 3/192. Makna “Penuh iman dan Ihtisab” yakni membenarkan wajibnya puasa. Jum’at ke Jum’at. asalnya terdapat dalam Shahîh Muslim 4/1978.” 53 HR. bahwasanya Rasulullah Saw pernah naik mimbar kemudian berkata. katakan ‘Amin’. al-Bazzar 3142. 50 ~37~ . 25-34 karya Ibn Syahin. dari Abu Shalih dari Jabir. lihatlah dalam Fadhailu Syahri Ramadhan. “Sesungguhnya Jibril as datang kepadaku. maka akupun mengucapkan Amin…” 52 Dikabulkannya Do’a dan Pembebasan Api Neraka Rasullullah Saw juga mendorong kaum Mukmin untuk melaksanakan puasa sebaik mungkin. Dalam bab ini banyak hadits dari beberapa orang sahabat. dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya. dengan iming-iming terkabulnya doa dan pembebasan dari api neraka.” 51 Dari Abu Hurairah ra juga dituturkan. Amin. dari Abu Hurairah ra. hal. Amin” Ditanyakan kepadanya. 254. mengharap pahalanya. 52 HR.TARGHIB PUASA RAMADHAN Pengampunan Dosa Allah dan RasulNya telah memberikan targhib (spirit) untuk melakukan puasa Ramadhan dengan menjelaskan keutamaan serta tingginya kedudukan puasa. Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadhan. Amin?” Beliau bersabda. lihat Misbahuh Azzujajah no. tidak membencinya. 604 karya al-Bushri.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB V . hatinya senang dalam mengamalkan. “Ya Rasulullah. Doa yang dikabulkan itu ketika berbuka. dari jalan Abu Hurairah ra. 51 HR. Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa yang terjadi di antara senggang waktu tersebut jika menjauhi dosa besar. Ibn Mâjah 1643 darinya secara ringkas dari jalan yang lain. Ahmad 2/254 dari jalan A’mas. engkau naik mimbar kemudian mengucapkan Amin. Amin. Nabi Saw bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh iman dan ihtisab maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. seandainya orang yang puasa mempunyai dosa seperti buih di lautan niscaya akan diampuni dengan sebab ibadah yang baik dan diberkahi ini. 53 HR. Bukhâri 4/99 dan Muslim 759. Salah satunya adalah. “Amin.

Dari ‘Amr bin Murrah Al-Juhani ra. aku tunaikan zakat. “Ya Rasulullah. aku sholat lima waktu.11 zawaidnya. Ibn Hibban no. HR. sanadnya shahih. al-Lubap 1/317 karya Ibn al-Atsir. apa pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. akan dimasukkan ke dalam kelompok shiddiqiin dan syuhada. “Termasuk dari shidiqin dan syuhada. termasuk orang yang manakah aku?” Beliau menjawab. engkau adalah Rasulullah. ~38~ . bahwasanya orang-orang yang menunaikan ibadah puasa.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Orang yang Puasa Termasuk Shidiqin dan Syuhada Di dalam riwayat shahih diceritakan. aku lakukan puasa Ramadhan dan sholat tarawih di malam harinya.” 55 54 55 Lihat al-Ansab 3/394 karya as-Sam’ani. 54 ia berkata. Datang seorang pria kepada Nabi Saw kemudian berkata.

muhadzarah. kisah diskusi antara Ibrahim dengan Namrudz.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB VI . Jika ia menyakini kebenaran dan kekuatan pendapatnya. Hûd [11]: 32).” (Qs. tetapi orang-orang yang kafir membantah (mendebat) dengan yang bathil. jika kamu termasuk orang-orang yang benar’. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Ayat ini dengan jelas menyebutkan. diceritakan diskusi antara Nuh as dengan kaumnya. baik yang tercantum dalam sunnah. sampai-sampai al-Qur’an juga mengatur tata cara dan adab-adab dalam berdebat. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun.PENETEPAN AWAL AKHIR RAMADHAN DAN PERSATUAN UMMAT ISLAM Islam dan Tradisi Diskusi Muqaranah dan mujadalah (perbandingan dan diksusi) adalah tradisi ilmiah yang sudah tumbuh sejak masa awal sejarah manusia. misalnya. sesungguhnya kamu telah berbantah (diksusi / jidal) dengan kami. al-Ankabût [29]: 46). Dalam surat Hûd [11] ayat 32. atsar dan dokumen-dokumen sejarah lainnya. Bahkan. Ia ~39~ . Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim. al-Qur’an dengan tegas mencela orang-orang yang tidak mau melakukan mujadalah atau muqaranah tanpa ada alasan yang dibenarkan.” (Qs. Allah SWT berfirman: “Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Allah SWT berfirman: “Mereka berkata. dan mujadalah adalah tradisi ilmiah yang terus dipelihara sampai sekarang. Al-Qur’an telah mendokumentasi tradisi ini hampir pada setiap masa kenabian. agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak…” (Qs. ‘Hai Nuh. Kisah-kisah mujadalah juga termuat dalam dokumen sejarah. Musa dengan Fir’aun dan nabinabi yang lain. al-Qashash [28]: 50). melainkan dengan cara yang paling baik…” (Qs. Al-Qur’an juga menceritakan dengan detail kisah mujadalah yang dilakukan para nabi di surat-surat yang lain. maka datangkanlah kepada kami adzab yang kamu ancamkan kepada kami. sesungguhnya orang itu telah terjatuh pada hawa nafsu. Tradisi muqaranah. maka tidak ada alasan untuk tidak memenuhi undangan lawan diskusinya. Allah SWT berfirman: “Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). al-Kahfi [18]: 56). bahwa bila seseorang tidak memenuhi tantangan lawan diskusinya. dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Begitu pentingnya tradisi ini.

Dengan diskusi. dan beliau Saw mengetahui bahwa pendapat Khubab bin Mundzir lebih tepat. maka beliau Saw segera meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Khubab bin Mundzir. maka pendapat itu harus ditinggalkan dengan sikap lapang dada. dalam hal apa mereka boleh berbeda dan dalam hal apa mereka tidak boleh berbeda (ikhtilaf). Orang-orang yang dzalim di sini adalah orang-orang yang setelah diberikan kepadanya penjelasanpenjelasan dan keterangan-keterangan dengan cara yang paling baik. seorang muslim tidak boleh beramal dengan pendapat yang meragukan. maka diskusi semacam merupakan merupakan perbuatan tercela. Tidak sepantasnya ia bersikukuh dengan pendapat yang telah terbukti kesalahan dan kelemahannya. Jika ia tidak memenuhi undangan lawan diskusinya tanpa ada alasan yang syar’i. al-Anfâl [8]: 46). pendapat beliau disanggah oleh Khubab bin Mundzir. Motif utama dari diskusi dan perbandingan adalah mencari kebenaran tertinggi. Bila suatu pendapat telah terbukti lemah dan salah. Melihat Perbedaan Islam telah meletakkan batasan-batasan dalam melihat perbedaan. dan pendapat siapa yang lemah. Padahal. kecuali dengan orang-orang yang dzalim diantara mereka. pada dasarnya ia telah ragu akan kemampuan dan kekuatan pendapatnya. melainkan dengan cara yang paling baik. Pertama. Ini menunjukkan bahwa dalam hal-hal yang membutuhkan keahlian dan kepakaran. Tatkala Rasulullah Saw menetapkan posisi pertahanan kaum muslim pada saat perang Badar.” (Qs. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Qs. Diskusi untuk mencari kebenaran dan untuk mengoreksi pendapat diwajibkan dalam Islam. atau lawan diskusi adalah orang-orang yang dzalim—. Akan tetapi.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam harus datang dan melayani tantangan diskusi dari pihak lawannya. dan penuh keikhlasan. akan diketahui pendapat siapakah yang paling dekat dengan kebenaran. al-Ankabût [29]: 46). Perbedaan pendapat bisa ~40~ . kita harus merujuk kepada pendapat orang yang memang ahli dan pakar dalam bidangnya. Atas dasar itu. karena pendapat beliau Saw mengenai posisi pertahanan kaum muslim bukan berasal dari wahyu. mereka tetap membantah dan membangkang dan tetap menyatakan permusuhan. kita juga dilarang berbantah-bantahan sehingga menyebabkan kelemahan. diskusi yang tidak dilandasi ilmu pengetahuan dan mengarah kepada berbantahbantahan harus dijauhi dan dihindarkan. Sedangkan diskusi untuk mencari pendapat yang terkuat justru menjadi kewajiban setiap kaum muslim. Namun bila diskusi telah mengarah pada berbantah-bantahan —tidak dilandasi dengan landasan ilmiah. Di sisi yang lain. sekaligus untuk mengoreksi pendapat-pendapat dan keyakinan-keyakinan yang salah. Al-Qur’an telah menyatakan hal ini dengan sangat jelas: “…Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah.

Dalam kasus-kasus semacam ini kaum muslimin tidak dibenarkan berbeda pendapat (ikhtilaf). misalnya untuk mempertahankan status quo kelompoknya. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari (siksa) Allah. gengsi. Allah SWT berfirman: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan).” (Qs. wacana Islam dalam membangun pendapat adalah al-Qur’an. Perbedaan pendapat pada nash-nash yang dalalahnya tidak qath’i adalah perbedaan yang masih bisa ditolerir. Ketika ia hendak memilih salah satu hukum. atau tendensi-tendensi politis lainnya.” (Qs. as-Sunnah. Namun bila berkaitan dengan ayat-ayat yang muhkam. Kata quru’ misalnya. dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertaqwa. Bila perbedaan pendapat tersebut telah menyangkut dalil-dalil yang bersifat qath’i. dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya. bisa diartikan menyentuh (hakiki) atau bersetubuh. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Misalnya. dari urusan agama itu. merupakan lafadz musytarak yang bisa diartikan suci (thaharah) atau haidh (haid).” (Qs. jika terjadi perbedaan pendapat. maka ikutilah syari’at itu. dan hukum-hukum hudud.” (Qs. larangan riba. atau mu’amalat yang qath’i. dan sesungguhnya orang-orang yang dzalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dalam kacamata Islam. al-A’râf [7]: 3). al-Jâtsiyah [45]: 18-19). alA’râf [7]: 3). kaum muslim tidak dibenarkan berbeda pendapat. “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu (Tuhanmu). Bukan dikembalikan kepada hawa nafsu maupun alasan-alasan non syar’iah. tatkala seorang muslim mengerjakan satu perbuatan. Dan ada celaan bila mereka mengambil hawa nafsu sebagai parameter penentu kebenaran: “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu (Tuhanmu). Kedua. an-Nisâ’ [4]: 59). semisal rajam. Al-Qur’an telah menyatakan hal ini dengan tegas. Al-Qur’an menyatakan hal ini dengan sangat jelas pula: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (alQur’an) dan rasulNya (sunnah). apabila pendapat yang diketengahkan tidak dibangun berdasar dalil-dalil syara’ atau syubhat dalil. Ijma’ Shahabat. maka tolok ukur untuk menyatakan suatu pendapat itu layak diadopsi atau tidak adalah al-Qur’an dan Sunnah. maka pendapat itu tidak bernilai ilmiah sama sekali. dan lain sebagainya. Tidak mungkin ia mengerjakan satu perbuatan dengan dua hukum yang berlawanan pada saat yang bersamaan. potong tangan. nash-nash yang menyangkut masalah ‘aqidah. maka ia harus mengambil satu hukum saja. ia harus menggunakan kaidah-kaidah quwwatud dalil ~41~ . Keempat. dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya. Kata lamasa. Amat sedikitlah kami mengambil pelajaran (daripadanya). Ketiga. maka berbeda pendapat pada perkara semacam ini tidak dibenarkan. kenyataannya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam ditolerir selama perbedaan tersebut menyangkut masalah-masalah yang dzanniyyah (dugaan kuat). Pendapat selemah apapun harus dibangun berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah. Ia harus memilih salah satu pendapat untuk satu perbuatannya. dan Qiyas.

Hisab dan Ru’yat Puasa Ramadhan termasuk aktivitas ibadah yang metode atau tatacaranya telah ditetapkan oleh Allah SWT. supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. diciptakannya matahari dan bulan agar kita mengetahui bilangan tahun dan bulan. mana pendapat yang selayaknya diikuti oleh masyarakat. sekaligus teknik untuk mentarjih. penganut hisab menyatakan bahwa puasa Ramadhan bisa ditetapkan dengan memperhatikan perjalanan bulan berdasar mafhum ayat ini. atau sesuai dengan kehendaknya. ~42~ .Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam (kekuatan dalil). ia adalah ibadah yang bersifat tauqifi (ditentukan apa adanya oleh Allah). sama sekali tidak menunjukkan perintah untuk memulai puasa Ramadhan dengan hisab. bulan. Inilah point-point mendasar dalam melihat perbedaan pendapat. syara’ telah menentukan cara menetapkan awal dan akhir Ramadhan. kita akan berkesimpulan. atau mathla’ lokal? Bila kita meneliti argumentasi hisab dan ru’yat. yakni untuk mengetahui bilangan tahun. Mereka menyatakan bahwa. dan bulan bercahaya. kita juga bisa menentukan kapan mulai masuk bulan Ramadhan dengan cara perhitungan (hisab). Pertama. Kebenaran suatu pendapat dapat ditentukan berdasarkan kekuatan dalil dan metodologi istinbathnya. termasuk di dalamnya menentukan masuknya bulan Ramadhan dan Syawal. Untuk itu.”(Qs. dan manzilahmanzilahnya (kedudukan). dan ditetapkan manzilahmanzilah bagi perjalanan bulan itu. Ayat itu hanya berhubungan dengan kegunaan diciptakannya matahari. Ia tidak boleh memilih suatu pendapat karena alasan sejalan dengan kehendaknya. Untuk itu. akan tetapi tidak urung muncul pro dan kontra tengah-tengah masyarakat. Yunus [10]: 5). Meskipun harusnya tidak menjadi masalah. memudahkan dirinya. Perbedaan penetapan awal dan akhir Ramadhan masih menyisakan persoalan di kalangan kaum muslim. Sedangkan pendapat yang dibangun berdasarkan dalil-dalil yang lemah harus ditinggalkan ketika telah terbukti kelemahannya. hingga ia bisa menentukan mana pendapat yang lebih rajih dan kuat. dan waktu. Hanya saja. maka pendapat itu layak dan harus diikuti. penganut hisab membangun argumentasi mereka dengan keumuman ayat-ayat al-Qur’an: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar. Manusia tidak boleh menetapkan sendiri metode maupun tata cara untuk beribadah kepada Allah. Atas dasar itu. Jika suatu pendapat dibangun berdasarkan dalil yang kuat dan metodologi istinbath yang tangguh. Lalu. kami merasa perlu untuk menjelaskan perbedaaan pendapat itu. metode dan tata cara mana yang paling dekat dengan kebenaran al-Qur’an dan as-Sunnah dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan? Hisab atau ru’yat? Mathla’ universal. Dengan kata lain. Ayat ini dan ayat-ayat yang senada pengertiannya. Masih banyak lagi ayat yang mempunyai pengertian senada. bahwa ru’yat adalah pendapat yang paling rajih.

an-Nasâ’i 1/302. an-Nasâ’i 4/132. Kedua. keumuman surat Yunus [10] ayat 5 telah dikhususkan oleh hadits riwayat Bukhâri dan Muslim tersebut. Untuk itu mengamalkan dalil yang lebih khusus adalah kewajiban dan lebih utama. 59 HR. penganut hisab menetapkan keabsahan hisab bersandar kepada mafhum surat Yunus [10] ayat 5. Sebab. dari Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab dari sahabatsahabat Rasulullah. “wajib membawa umum menuju khusus bila ditemukan dalil yang lebih khusus”. ada nash sharih yang menyatakan bahwa penentuan awal dan akhir Ramadhan harus berdasarkan ru’yat bukan dengan hisab. Padahal ada nash sharih yang menjelaskan tentang ru’yat.” Berdasar hadits Syaikh Dr. ayat ini umum dan berlaku kaidah ushul: al-‘âm yabqa fi ‘umûmihi ma lam yarid dalil at-takhsish (sebuah dalil yang bersifat umum tetap pada kemumumannya.” 57 “Janganlah kalian puasa hingga melihat hilal. pertama. Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang). dari Abdullah bin Umar ra. penganut hisab juga menyandarkan pendapatnya pada hadits riwayat Imam Bukhâri. mafhum bolehnya hisab yang diambil dari surat Yunus [10] ayat 5 harus ditinggalkan dan harus mengikuti hadits sharih riwayat Bukhâri dan Muslim di atas. Jika dua orang saksi mempersaksikan (ru’yat hilal) maka berpuasalah dan berbukalah kalian karenanya. 58 HR. 2/167. Walhasil. 318.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Pendapat ini lemah. jika kalian terhalangi awan hitunglah bulan Sya’ban. al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh. Muslim]. Jika ia (hilal) terhalang awan. kaidah ushul fiqh menyatakan. maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. 29. Atas dasar itu. hal. Jika awan menghalangi kalian sempurnakanlah tiga puluh hari. HR.” 60 “Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari. Dalam kondisi seperti ini —mafhum bertemu dengan nash sharih—. Bukhâri 4/102 dan Muslim 1080. Lihat Sifat ash-Shaum Nabi Saw fî Ramadhan. menurut ulama ushul. Ahmad 4/321. “Sesungguhnya kami ini adalah ummat yang ummi. mafhum harus dikalahkan bila ada nash sharih yang menentangnya. 57 56 ~43~ . Bukhâri 4/106 dan Muslim 1081. maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari kemudian berbukalah (Iedul Fithri) dan satu bulan itu 29 hari. at-Tirmidzi 1/133. Muhammad Husain Abdullah. 56 Pada kasus penentuan awal Ramadhan. Dan janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya (hilal Syawal). maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya. Apabila mendung menutupi kalian. Demikian keterangan Syaikh Salim al-Hilali serta Syaikh Ali Hasan. sanadnya hasan. hal. al-Hâkim 1/425.” 58 “Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari kecuali seseorang diantara kalian yang biasa berpuasa padanya. dari Abu Hurairah ra. Kedua.” 59 “Puasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya. ad-Daruquthni. dan di-shahih-kan sanadnya oleh alHâkim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya). jangan pula kalian berbuka hingga melihatnya. Riwayat ini merupakan pentakhshish (menkhususkan) keumuman ayat-ayat di atas. maka perkirakanlah. Tidak menulis dan menghisab. Abû Dâwud 2327. 60 HR.” [HR. Padahal. Rasulullah Saw bersabda: “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal).

” Sebagaimana riwayat menyebutkan: “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). Pendapat inipun sebenarnya sangat lemah. maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari kemudian berbukalah (Iedul Fithri) dan satu bulan itu 29 hari. maka mafhum harus dikalahkan. yakni hanya menceritakan kondisi kaum muslimin pada saat itu. dan di-shahih-kan sanadnya oleh alHâkim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. dari Abu Hurairah ra. an-Nasâ’i 1/302. Ditinjau dari arah manapun. maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. jika mendung. Ketiga. “Berpuasalah karena melihat bulan. “Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari.” 61 “Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari kecuali seseorang diantara kalian yang biasa berpuasa padanya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam ini mereka menyatakan bahwa ‘illat (sebab tasyri’) dilakukan ru’yat adalah karena saat itu kaum muslimin tidak mengetahui ilmu hisab. dan berbuka puasalah karena melihat bulan.” 61 62 HR. maka perkirakanlah. penganut hisab juga menyandarkan pendapat mereka dengan hadits riwayat Imam Muslim. Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang). Jika mereka telah mengetahui hisab tentunya hisab diperbolehkan untuk mengganti ru’yat. Sebab. maka perkirakanlah. akan tetapi hanya pemberitahuan mengenai kondisi kaum muslim pada saat itu. ummi bukanlah ‘illat (sebab tasyri’) ru’yat. Pendapat ini pun juga lemah. Kedua.” 62 “Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal). maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya. kebolehan hisab yang digali dari hadits inididasarkan pada mafhum hadits ini. Apabila mendung menutupi kalian. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa bila mereka tidak ummi lagi. “Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari. HR. artinya adalah “sempurnakanlah bilangan bulannya. Padahal mafhum bila bertentangan dengan nash yang sharih. hadits ini tidak menunjukkan perintah kepada kaum muslimin untuk melakukan hisab. Lebih jelas lagi bila kita membaca hadits riwayat Muslim. hadits ini berbentuk akhbariyyah. maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya. Jika ia (hilal) terhalang awan. Bukhâri 4/106 dan Muslim 1081.” [HR. mereka boleh menetapkan Ramadhan dengan hisab. maka perkirakanlah (faqdurûlah) (bulan Sya’ban) 30 hari. Abû Dâwud 2327. Pertama. yakni bolehnya menetapkan awal Ramadhan dengan hisab. anNasâ’i]. Muslim].” [HR. maka apabila mendung (menutupi) kalian maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari. Mafhum kebolehan hisab tentu akan bertentangan dengan makna sharih yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang berbicara tentang ru’yat. Atas dasar itu.” Mereka menyatakan bahwa “perkirakanlah” disini artinya hitunglah. al-Hâkim 1/425. Apabila mendung menutupi kalian. maka kita harus melihat konteks hadits tersebut secara utuh. dan membandingkan dengan nash-nash hadits lainnya. Jika kita perhatikan nash-nash hadits lain dapat disimpulkan bahwa faqdurûlahu (perkirakan). at-Tirmidzi 1/133. ~44~ . Dan janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya (hilal Syawal). untuk menafsirkan kata “perkirakanlah”.

“Sesungguhnya kami ini adalah ummat yang ummi. Ibn ‘Abbas 63 HR.” [HR. Pendapat ini juga lemah. penafsiran yang tepat terhadap kata faqdurûlahu adalah sempurnakan (fâkmilû) bilangan Sya’ban menjadi 30 hari. dan tidak harus mengikuti hasil ru’yat daerah lain.” Sebab. Setelah itu aku memasuki kota Madinah pada akhir bulan Ramadhan. Namun kata ra’a. Bagaimana bisa dikatakan bahwa tafsir liru’yatihi adalah menghitung (bukan melihat dengan mata telanjang)? Sedangkan Rasulullah Saw tidak (bisa) melakukan hisab? Bukankah hadits di atas juga ucapan Rasul. maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. atau bisa diartikan bolehnya menetapkan awal Ramadhan dengan hisab. Sedangkan daerah di luar radius itu boleh melakukan ru’yat sendiri. maka apakah mendung (awan) bisa mengganggu perhitungan? Penafsiran itu juga akan bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw. Ulama Syafi’iyyah berpendapat. tentunya Rasulullah Saw tidak akan menyatakan kalimat. Diriwayatkan dari Kuraib bahwa Ummul Fadl telah mengutusnya untuk menemui Muawiyyah di Syam. bahwa ru’yat di sana berarti melihat dengan mata telanjang. maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga pula hari”. Oleh karena itu. Keempat. jika satu kawasan melihat bulan. ~45~ . Aku melihat hilal (bulan sabit) pada malam Jum’at. Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dengan demikian. maka apabila mendung (menutupi) kalian maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari. Bila kita perhatikan keseluruhan nash hadits sangat jelas. bisa diartikan dengan memikirkan. dari Abu Hurairah ra. dan bukan menunjukkan bolehnya hisab. “jika terhalang mendung. Ternyata bulan Ramadhan tiba sedangkan aku masih berada di Syam. jika kalian telah meru’yat dan terhalang mendung maka genapkanlah (sempurnakanlah) bilangan Sya’ban menjadi 30 hari.” [HR. maka daerah dengan radius 4 farsakh dari pusat ru’yat bisa mengikuti hasil ru’yat daerah tersebut. Lafadz ini dengan jelas menunjukkan bahwa ru’yat dalam nash tersebut berarti melihat dengan mata telanjang.” 63 “Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal). bukan hisab. dan terjadi pada masa Rasulullah? Dengan hak apa kita menafsirkan ucapan Rasulullah (ra’a) dengan hisab? Kritik atas Mathla’ Persoalan berikutnya adalah mathla’ (tempat lahirnya bulan). anNasâ’i]. Bukhari 4/106 dan Muslim 1081. tidak melulu bermakna melihat dengan mata telanjang. penganut hisab juga menyatakan bahwa kata liru’yatihi (melihatnya). Sebab bila lafadz ra’a diartikan dengan hisab. bukan hisab. “Jika kalian terhalang mendung. “Aku memasuki Syam lalu menyelesaikan urusan Ummul Fadl. Pada hadits itu juga ada kata. Bukhâri]. Rasul bersabda: “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). Kuraib berkata. seandainya makna faqdurûlahu adalah hisab. Tidak menulis dan menghisab. Dengan kata lain. Hadits ini menceritakan bahwa Rasulullah Saw tidak melakukan hisab. Mereka menyandarkan alasan mereka dengan riwayat dari Kuraib. mereka menyatakan bahwa riwayat-riwayat yang mencantumkan lafadz ra’a. Selain itu. dapat diartikan berpikir. hisab tidak dipengaruhi ada atau tidaknya mendung.

(sebab) demikianlah Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kami’. Lalu mereka berpuasa. Semisal riwayat dari Ibn ‘Abbas dari Nabi Saw: “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). ‘Tidak. apabila penduduk suatu negeri telah melihat bulan sabit (ru’yatul hilal). 66 Kedua.’ Aku lalu bertanya. dan orang-orang juga melihatnya. ‘Ya. “Pendapat yang layak dijadikan pegangan adalah. Bahkan sabda beliau ini merupakan khitab (pembicaraan) yang tertuju kepada siapa saja di antara kaum muslimin yang khitab itu telah sampai kepadanya. maka wilayah yang lain harus berpuasa karena hasil ru’yat daerah tersebut. ‘Tidak cukupkah kita berpedoman pada ru’yat dan puasa Muawiyyah?’ Dia menjawab. Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang). maka (dianggap) seluruh kaum muslimin telah melihatnya. ‘Kapan kalian melihat hilal?’ Aku menjawab.’ Dia berkata lagi. 65 HR.” 67 HR. maka ru’yat ini berlaku pula untuk seluruh negeri-negeri yang lain. Walaupun hadits itu secara lafadziyyah seakan-akan menunjukkan marfu’. yakni perkataan Ibn ‘Abbas.” 65 Atas dasar itu. Artinya. bila satu daerah telah melihat bulan. dari Abu Hurairah ra. 254-255. maka terlihatlah bahwa perkataan Ibn ‘Abbas itu adalah hasil ijtihad beliau sendiri. 67 Lihat pula pendapat al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni dalam kitabnya Fath al-Bârî.” 64 Hadits ini mereka gunakan sandaran keabsahan mathla’. Ijtihad shahabat tidak layak digunakan dalil untuk menetapkan hukum. dan khithab (seruannya) berlaku bagi seluruh kaum muslimin.’ Dia bertanya lagi. ‘Kami melihatnya pada malam Jum’at. Bab Shiyâm. ‘Apabila penduduk suatu negeri telah melihat hilal. Nailul Authar. Bukhâri 4/106 dan Muslim 1081. “Sabda beliau ini tidaklah dikhususkan untuk penduduk satu daerah tertentu tanpa menyertakan daerah yang lain. kita akan dapatkan sesungguhnya pendapat mereka adalah lemah. begitu pula Muawiyyah. hal. ‘Apakah kamu sendiri melihatnya?’ Aku jawab lagi. Imam asySyaukani menyatakan. 64 ~46~ . Dia bertanya. Riwayat Abû Dâwud dan at-Tirmidzi di-shahih-kan oleh Syaikh Nashiruddin al-Albâni dalam Shahîh Sunan at-Tirmidzi 1/213. Maka kami terus berpuasa hingga kami menyempurnakan bilan-gan tiga puluh hari atau hingga kami melihatnya. 66 Imam asy-Syaukani. hadits dari Kuraib adalah ijtihad pribadi Ibn ‘Abbas. Kata shûmû liru’yatihi adalah lafadz umum. sebenarnya dalil yang mereka gunakan adalah ijtihad Ibn ‘Abbas. maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. Pertama. bukan hadits yang diriwayatkan secara marfu’. hadits tentang perintah ru’yat bersifat umum. Padahal bila kita meneliti lebih lanjut pendapat para penganut mathla’. (sebab) demikianlah Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kami”.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam lalu bertanya kepadaku dan menyebut persoalan hilal. ‘Tapi kami (di Madinah) melihatnya pada malam Sabtu.” Imam asy-Syaukani menyimpulkan. namun bila kita bandingkan riwayat-riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas sendiri. Muslim 1087. Ibn ‘Abbas sendiri banyak meriwayatkan hadits marfu’ yang bertentangan dengan hadits riwayat dari Kuraib di atas. at-Tirmidzi 647 dan Abû Dâwud 1021. Ru’yat penduduk negeri itu berlaku pula bagi kaum muslimin lainnya’. “Tidak.

“Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. 1. 73 Majmu’ al-Fatawa. Demikian juga kalau menyaksikan hilal pada waktu siang menjelang maghrib maka harus imsak (berpuasa) untuk waktu yang tersisa. jadilah ru’yat itu untuk semuanya…” 72 Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu’ al-Fatawa.” 71 Shiddiq Hasan Khan berkata. “Perbedaan mathla’ tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. yaitu ‘karena melihat hilal dan berbuka karena hilal’ (Hadits Abu Hurairah dan lain-lain). Fiqh as-Sunnah. 131-132. hal. 25. hal. maka wajib atas seluruh negeri berpuasa karena sabda Rasulullah Saw. “Apabila penduduk suatu negeri melihat hilal. sebelum dhuhur atau menjelang dhuhur. 70 Subulus Salam. diantaranya mereka ada yang membatasi dengan jarak qashar sholat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Oleh karena itu kapan saja penduduk suatu negeri melihat hilal. 25. Majmu’ al-Fatawa. 74 68 69 Sayyid Sabbiq.” 70 Imam al-Mashfaqi menyatakan dalam kitabnya bahwa. “Makna dari ucapan ‘karena melihatnya’ yaitu apabila ru’yat didapati diantara kalian. hal. jld. 71 Ad-Durul Mukhtar wa Raddu Mukhtar. penduduk negeri Timur Madinah harus mengikuti ru’yat kaum muslimin yang ada di belahan Barat Madinah apabila ru’yat mereka dapat diterima (sah menurut syara’). hal. dekat maupun jauh. 69 Imam ash-Shan’ani berkata. 310. Jadi siapa saja dari mereka melihat hilal dimanapun tempatnya. hal. 1. jld. maka Nabi menerimanya padahal ia berasal dari daerah lain dan Nabi juga tidak minta penjelasan apakah mathla’nya berbeda atau tidak. dimana beliau berkata. jld. Hal itu dari segi pengambilan dalil hadits-hadits yang jelas mengenai puasa. Haditshadits tersebut berlaku untuk semua ummat. 68 Dikisahkan juga ketika seorang Arab Badui melapor kepada Nabi Saw bahwa ia menyaksikan hilal. ada yang membatasi dengan perbedaan mathla’ seperti Hijaz dengan Syam. 146. 2. Hal ini menunjukkan bahwa ru’yat pada suatu negeri adalah ru’yat bagi semua penduduk negeri dan hukumnya wajib. maka ru’yat itu berlaku bagi mereka semuanya. jld. sama saja baik satu iklim atau banyak iklim. Iraq dengan Khurasan. ~47~ . maka wajib puasa. 104-105. Nabi Saw tidak mengisyaratkan kepada perbedaan mathla’ padahal beliau mengetahui hal itu. Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah. kedua-duanya lemah (dha’if) karena jarak qashar sholat tidak berkaitan dengan hilal…Apabila seseorang menyaksikan pada malam ke 30 bulan Sya’ban di suatu tempat. Demikian pula melihat sabit disiang hari.” Ucapan ini umum mencakup seluruh ummat manusia.” 73 Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz tatkala ditanya apakah manusia harus berpuasa jika mathla’-nya berbeda. 368. 163. jld. maka seluruh negeri harus mengikutinya. 103. Dalam hal tersebut. hal. jld. hal. yang benar adalah bersandar pada ru’yat dan tidak menganggap adanya perbedaan mathla’ karena Nabi Saw memerintahkan untuk bersandar dengan ru’yat dan tidak merinci pada masalah itu. beliau menjawab. 72 Ar-Raudhah an-Nadiyah. 2. “Orang-orang yang menyatakan bahwa ru’yat tidak digunakan bagi semuanya (negeri-negeri) seperti kebanyakan pengikut-pengikut madzhab Syafi’i. 74 Tuhfatul Ikhwan. maka barangsiapa diantara mereka melihat hilal dimana saja tempatnya.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Syaikh Dr. Muhammad Husain Abdullah dalam kitabnya berkata, “Maka apabila melihat hilal ramadhan atau hilal syawal telah tetap melalui syara’, maka terikatlah kaum muslimin. Ya semua, dengan ru’yat ini dalam puasa dan hari raya mereka, tidak ada perbedaan antara satu negeri dan negeri yang lain…” 75 Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya menetapkan keabsahan metode ru’yat dan kelemahan metode hisab karena tidak didukung oleh dalil-dalil syar’i, berdasarkan fatwa-fatwa para fuqoha seperti Imam Hanafi, Maliki dan Hambali. 76 Ketiga, riwayat Kuraib tersebut merupakan ijtihad seorang sahabat. Atas dasar itu, ia tidak bisa digunakan sebagai dalil atau apa pun untuk mentakhsis (mengkhususkan) keumuman lafadz yang terdapat dalam hadist shûmû liru’yatihi. Sebab, yang bisa mentakhsis dalil syara’ harus dalil syara’ pula. Sehingga, hadist-hadist tersebut tetap dalam keumumannya. Sebagaimana kaidah ushul: al-‘âm yabqa fi ‘umûmihi ma lam yarid dalil at-takhsish (sebuah dalil yang bersifat umum tetap pada kemumumannya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya). 77 Seandainya riwayat Kuraib tersebut absah digunakan sebagai dalil (hadits marfu’), maka berpegang kepada hadits yang diucapkan oleh Rasulullah Saw secara langsung (qâla Rasulullah Saw) lebih kuat dibandingkan dengan hadits yang dikatakan oleh seorang shahabat (misalnya, qâla Ibn ‘Abbas). Imam al-Amidi mengatakan, “Hadits yang telah disepakati kemarfu’annya lebih dikuatkan daripada hadits yang masih diperselisihkan kemarfu’annya. Hadits yang dituturkan dengan lafadz asli dari Rasulullah Saw lebih dikuatkan daripada hadits yang diriwayatkan bil makna.” 78 Keempat, penolakan Ibn ‘Abbas ra terhadap ru’yatnya Mu’awiyyah bisa dipahami, bahwa arus informasi ru’yat saat itu memang tidak cepat tersiar ke negeri-negeri kaum Muslim yang lain. Ini bisa dimengerti karena, alat-alat transportasi dan telekomunikasi pada saat itu sangat terbatas dan lambat. Akibatnya, informasi ru’yat di satu daerah kadang-kadang baru sampai sehari atau lebih. Melihat kondisi ini, Rasulullah Saw dan para shahabat membiarkan daerah-daerah yang jauh untuk tidak terikat dengan hasil ru’yat penduduk Madinah maupun Makkah, maupun negeri-negeri yang lain, dikarenakan halangan-halangan jarak. Imam asy-Sya’rani menuturkan, “Para shahabat ra tidak memerintahkan suatu negeri untuk mengikuti hasil ru’yat penduduk Madinah, Syam, Mesir, Maghrib, dan sebagainya.” 79 Barangkali pendapat mereka disandarkan pada sebuah riwayat yang menuturkan bahwasanya penduduk Nejed telah memberitahu kepada Rasulullah Saw, bahwa ru’yat mereka lebih awal satu hari dibandingkan dengan ru’yat penduduk Madinah. Lalu, Nabi Saw bersabda: “Setiap penduduk negeri terikat dengan ru’yat mereka sendiri-sendiri.” 80 . Hanya saja, hadits ini sama sekali tidak menunjukkan, bolehnya kaum Muslim bersikukuh dengan ru’yat masing-masing, atau untuk membenarkan mathla’. Hadits ini hanya merupakan solusi
75 76

Mafahim Islamiyah, jld. 2, bab 24. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, jld. 3, hal. 1649-1662. 77 Syaikh Dr. Muhammad Husain Abdullah, al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh, hal. 318. 78 Imam al-Amidi, al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm, jld. 2, hal. 364. 79 Imam asy-Sya’rani, Kasyf al-Ghummah ‘An Jamî’ al-Ummah, jld. 1, hal. 250. 80 Musnad Imam Ahmad, 6/18917.

~48~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

(pemecahan) yang diberikan oleh Rasulullah Saw tatkala kaum Muslim menghadapi kendali waktu dan jarak saat itu. Sebab, hadits-hadits yang lain justru menunjukkan, bahwa Rasulullah Saw membatalkan puasanya karena mendengar informasi ru’yat dari negeri lain; misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Lima. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni dalam mengomentari ucapan Sayyid Sabbiq yang mendukung pendapat yang mewajibkan ru’yat bagi setiap penduduk suatu negeri dan penentuan jarak dan tanda-tandanya mengatakan, “…Saya —demi Allah— tidak mengetahui apa yang menghalangi Sayyid Sabiq sehingga dia memilih pendapat yang syadz (ganjil) ini dan enggan mengambil keumuman hadits yang shahih dan merupakan pendapat jumhur ulama sebagaimana yang dia sebutkan sendiri. Pendapat ini juga telah dipilih oleh banyak kalangan ulama muhaqiqin seperti Ibn Taimiyyah, di dalam al-Fatawa jilid 25, asy-Syaukani dalam Nailul Authar, Shiddiq Hasan Khan di dalam ar-Raudhah an-Nadiyah 1/224-225 dan selain mereka. Dan inilah yang benar. Pendapat ini tidak bertentangan dengan hadits Ibn ‘Abbas (hadits Kuraib) karena beberapa perkara yang disebutkan As-Syaukani rahimahullah. Kemungkinan yang lebih kuat untuk dikatakan adalah bahwa hadits Ibn ‘Abbas tertuju bagi orang yang berpuasa berdasarkan ru’yat negerinya, kemudian sampai berita kepadanya pada pertengahan Ramadhan bahwa di negeri lain melihat hilal satu hari sebelumnya. Pada keadaan semacam ini beliau (Ibn ‘Abbas) meneruskan puasanya bersama penduduk negerinya sampai sempurna 30 hari atau melihat hilal. Dengan demikian hilanglah kesulitan (pengkompromian dua hadits) tersebut sedangkan hadits Abu Harairah dan lain-lain tetap pada keumumannya, mencakup setiap orang yang sampai kepadanya ru’yat hilal dari negeri mana saja tanpa adanya batasan jarak sama sekali, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Taimiyah di dalam al-Fatawa 75/104…” 81 Kelima, selain itu ijtihad Abdullah Ibn ‘Abbas ra di atas bertentangan dengan makna yang sharih (eksplisit) hadits yang diriwayatkan dari sekelompok sahabat Anshor, “Hilal bulan Syawal tertutup oleh mendung bagi kami sehingga kami tetap berpuasa pada keesokan harinya. Menjelang sore hari datanglah beberapa musafir dari Mekkah ke Madinah. Mereka memberikan kesaksian di hadapan Nabi Saw bahwa mereka telah melihat hilal kemarin (sore). Maka Rasulullah Saw memerintahkan mereka (kaum Muslimin) untuk segera berbuka dan melaksanakan sholat Ied pada keesokan harinya.” 82 Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kaum muslimin untuk membatalkan puasa setelah mendengar informasi ru’yatul hilal bulan Syawal dari beberapa orang yang berada di luar Madinah al-Munawarah. Peristiwa itu terjadi ketika ada serombongan orang dari luar Madinah yang memberitakan bahwa mereka telah melihat hilal Syawal di suatu tempat di luar Madinah alMunawarah sehari sebelum mereka sampai di Madinah. Kebolehan mathla’ juga akan bertentangan dengan riwayat Ibn ‘Abbas sendiri: “Telah datang seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad Saw kemudian berkata, ‘Sungguh saya telah melihat hilal.’ Rasulullah bertanya, ‘Apakah anda bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah?’ Dia menjawab, ‘Ya.’ Rasulullah bertanya lagi, ‘Apakah Anda bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah?’ Orang tersebut menjawab, ‘Ya.’ Lalu Rasulullah bersabda, ‘Wahai
81 82

Tamamul Minnah, hal. 397-398. HR. Ahmad, Abû Dâwud, an-Nasâ’i, dan Ibn Mâjah, di-shahih-kan oleh Ibn Mundir dan Ibn Hazm.

~49~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Bilal umumkan kepada manusia (masyarakat) agar mereka berpuasa besok’.” 83 Keenam, perbedaan mathla’ secara ‘aqli pun akan sangat janggal. Daerah yang terletak dalam satu bujur harusnya bisa memulai dalam waktu yang sama. Sebab, daerah yang terletak sebujur, sejauh apapun jaraknya tidak akan berbeda atau berselisih waktu. Namun, faktanya dengan adanya negaranegara bangsa, daerah-daerah yang terletak satu bujur memulai puasa tidaklah serentak, padahal secara astronomi harusnya bisa memulai puasa secara bersamaan. Selain itu, daerah yang terletak beda bujur, selisih waktu terjauh tidak sampai sehari. Jika demikian, tidak mungkin ada selisih waktu lebih dari sehari. Adanya mathla’ memungkin suatu daerah berbeda dengan daerah lain, meskipun secara astronomi harusnya tidak terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat dalam memulai atau mengakhiri puasa Ramadhan. Kenyataan seperti ini mengharuskan kita meninggalkan mathla’. Ketujuh, dengan memperhatikan persatuan dan kesatuan ummat Islam seluruh dunia, kaum muslimin akan lebih arif memilih pendapat untuk serentak melakukan puasa Ramadhan di seluruh dunia. Harapannya, langkah semacam ini merupakan titik awal menuju persatuan ummat Islam seluruh dunia. Dalam sejarah pernah dituturkan, bahwa para khalifah dari Dinasti ‘Utsmaniyyah telah mengadopsi pendapat madzhab Hanafi yang menyatakan, “Perbedaan mathla’ tidak diakui. Penduduk timur wajib terikat dengan hasil ru’yat penduduk barat, jika ru’yat berhasil mereka tetapkan berdasarkan caracara yang telah ditentukan.” 84

Bagaimana Bila Ru’yat Bertentangan dengan Hisab?
Ketika kita mendengar informasi ru’yat, tidak jarang diantara kaum muslim menolak berita tersebut dengan alasan: secara astronomi bulan tidak mungkin wujud atau muncul di daerah tersebut. Atas dasar itu, mereka menyatakan bahwa hasil ru’yat semacam itu wajib ditolak oleh kaum muslim. Sebab, secara astronomi bulan belum mungkin terlihat atau wujud di daerah tersebut. Pendapat semacam ini harus ditolak, bahkan telah bertentangan dengan nash-nash syara’. Pertama, metode syar’i untuk menetapkan awal dan akhir Ramadhan adalah ru’yat (observasi mata secara langsung), bukan hisab. Di sisi lain, syara’ telah menetapkan bahwa kesaksian dalam masalah ru’yatul hilal cukup dilakukan oleh seorang yang adil. Ini didasarkan pada sebuah riwayat berikut ini: “Telah diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas, ia berkata: Ada seorang Arab mendatangi Rasulullah Saw dan berkata, ‘Aku telah melihat bulan (hilal), yakni bulan Ramadhan.’ Kemudian Rasulullah Saw bertanya, ‘Apakah engkau telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Benar.’ Rasulullah bertanya lagi, ‘Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Benar.’ Rasulullah Saw bersabda, ‘Wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan azan, dan beritahukanlah agar mereka (kaum Muslim) puasa besok’.”

HR. Imam yang lima, kecuali Ahmad, dishahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Lihat Imam asy-Saukani, Nailul Authar, jld. 4, Kitab ash-Shiyam, bab Mâ Yatsbutu bihish Shaumu wal Fithru minasy Syuhud, hadits no. 2. 84 Al-Darr al-Mukhtâr wa Radd al-Muhtâr, jld. 2, hal. 131-132.

83

~50~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Untuk itu.” 86 “Puasalah kalian karena melihat hilal. “Jika kalian melihatnya seperti melihat matahari. Fiqh as-Sunnah. al-Baihaqi 4/212 dari dua jalan dari Yahya bin Abdullah bin Salim dari Abu Bakar bin Nafi’ dari bapaknya dari Ibn Umar sanadnya hasan sebagaimana dikatakan alHâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni dalam at-Talkhisul Habir. jika ada dua saksi berpuasalah kalian dan berbukalah. 29. Ahmad 4/321. maka bersaksilah. 187. Ahmad 4/321. ad-Daruquthni. 2. al-Ahkâm al-Bayyinât. Demikian keterangan Syaikh Salim al-Hilali serta Syaikh Ali Hasan. Rasulullah Saw pun menyuruh manusia berpuasa. Rasulullah Saw telah bersabda kepada para saksi: “Jika kalian melihatnya seperti kalian melihat matahari. berbukalah karena melihatnya. Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk mengawali dan mengakhiri Ramadhan dengan bukti-bukti astronomis. an-Nasa’i 4/133. ad-Darimi 2/4. ahli hisab tidak menyaksikan bulan secara langsung. Lihat Sifat ash-Shaum Nabi Saw fî Ramadhan. jika dibangun di atas dzan (keraguan). 85 Sebab. atau melakukan observasi secara langsung (melihat). Untuk itu. lafadz di atas dalam riwayat anNasâ’i. maka bersaksilah. hal.” 88 “Puasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya. jld. maka tinggalkanlah. Hanya orang yang menyaksikan secara langsung saja yang boleh memberikan kesaksiannya. 88 HR. Abû Dâwud 2342. Sebab. jika kalian tertutup mendung sempurnakanlah tiga puluh hari. Untuk itu.” Benar. berhajilah karena melihatnya.” 89 Berdasarkan hadits-hadits di atas kita bisa menyimpulkan bahwa penetapan awal dan akhir Ramadhan harus ditetapkan berdasarkan bukti-bukti syar’i. maka aku kabarkan kepada Nabi Saw bahwa aku melihatnya. mereka tidak boleh memberikan kesaksiannya tentang ru’yatul hilal. bila dikaitkan dengan cuaca. ia tidak bisa memastikan bahwa bulan bisa terlihat atau tidak. akan tetapi tetap saja tidak menyakinkan (absolut). ad-Daruquthni 2/167 dan dari jalan Husain bin al-Harits al-Jadali dari Abdur Rahman bin Zaid bin al-Khaththab dari para shahabat Rasulullah Saw sanadnya hasan. jika tidak tinggalkanlah. 48. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw. hasil pantuan bulan yang didasarkan pada hisab tidak boleh dijadikan sebagai bukti untuk memberikan kesaksian. sanadnya hasan. Jika awan menghalangi kalian sempurnakanlah tiga puluh hari. 87 HR. Kesaksian tidak sah. penetapan awal dan akhir Ramadhan harus ditetapkan berdasarkan kesaksian seorang saksi yang adil. 86 85 ~51~ . meskipun mereka mengklaim perhitungan hisabnya memiliki akurasi yang tinggi. Imam Ahmad menambahkan: “dua orang muslim”. dan seseorang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali kesaksiannya itu didasarkan pada sesuatu yang menyakinkan. dari Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab dari sahabatsahabat Rasulullah. (terj). Jika dua orang saksi mempersaksikan (ru’yat hilal) maka berpuasalah dan berbukalah kalian karenanya. al-Hâkim 1/423. 89 HR. Untuk itu. (Namun) jika tidak. ahli hisab tidak menyandarkan kesaksiannya pada sesuatu yang bersifat pasti. Ibn Hibban 871. hal. Lebihlebih lagi ilmu hisab tidak bisa memprediksi cuaca yang ada di daerah itu. hal. Syaikh Ahmad ad-Da’ur. 2/167.” 87 “Manusia mencari-cari hilal. 6. Ia hanya menyandarkan pada perhitungan-perhitungan yang bersifat dzanniyyah. Sayyid Sabbiq. hal. an-Nasâ’i 4/132. Sebab.

bisa saja daerah tersebut tertutup mendung tebal yang menghalangi proses ru’yat. Kesaksian seseorang akan gugur. anNasâ’i]. Badan itsbat itulah yang akan berfungsi sebagai penengah perbedaan pendapat di kalangan kaum muslim. kesaksian ru’yat yang dibawa oleh seorang yang adil tidak bisa digugurkan dengan perhitungan ahli hisab. Dalam kondisi semacam ini. Ru’yat hanya akan gugur. ~52~ . Walhasil. Sebab. sesungguhnya bulan sudah wujud dan mungkin untuk dilihat pada saat itu —berdasarkan prinsip astronomi. bisa jadi penglihatannya terhalang oleh mendung. tentunya factor mendung yang menghalangi tidak lagi relevan. Rasulullah Saw hanya memerintahkan kaum muslim untuk ru’yatul hilal (memantau bulan). Akan tetapi karena bulan tersebut terhalang mendung. Sebab. sebelum ada pihak yang berfungsi sebagai badan itsbat bagi seluruh kaum muslimin. Sebab. tidak secara otomatis. Namun demikian. maka kita harus menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. adanya pemimpin seluruh kaum muslimin yang berfungsi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka menjadi angat urgen. perbedaan pendapat ini tidak akan pernah terselesaikan dengan tuntas. Pendapat yang Rajih Pendapat yang rajih (kuat) dan lebih dekat kepada al-Qur’an dan as-Sunnah mengenai penetapan awal adan akhir Ramadhan adalah ru’yat yang berlaku untuk seluruh kaum muslimin di dunia (mathla’ universal). jika kesaksiannya dilakukan oleh orang-orang yang tidak adil.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kesaksian orang yang melihat hilal tidak bisa digugurkan oleh perhitungan ahli hisab. kesaksiannya bisa gugur. namun tidak secara otomatis kaum muslim harus memulai bulan Ramadhan pada hari itu juga. saat itu juga kaum muslim harus sudah memulai melakukan ibadah puasa.” [HR. Rasulullah Saw bersabda: “Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal). maka puasa tetap tidak boleh dilakukan. Seandainya hisab bisa dijadikan bayyinah (bukti). Misalnya. yang bersaksi tidak adil dan terkenal ketidakjujurannya. jika syarat-syarat kesaksian tidak terpenuhi. Rasulullah Saw sendiri tidak meminta kita untuk memastikan apakah bulan sudah wujud atau tidak pada saat itu —berdasarkan perhitungan astronomi. Badan yang berhak menetapkan masalah ini adalah pemimpin seluruh kaum muslim. Ini menunjukkan bahwa. Hadits ini dengan sangat jelas memberikan pengertian. Meskipun secara astronomi bulan sudah terlihat. maka apabila mendung (menutupi) kalian maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari. dan meniadakan perselisihan diantara ummat Islam. maka kaum muslim tetap harus menyempurnakan bulan sya’ban menjadi 30 hari. Ketika di daerah itu terhalang mendung. Ini semakin menguatkan. bahwa hisab tidak bisa membatalkan ru’yat. akan tetapi jika terhalang mendung. sekiranya perhitungan astronomi sudah menetapkan bahwa bulan telah wujud dan mungkin dilihat di suatu daerah. Bahkan institusi inilah yang dapat menyatukan seluruh kaum muslimin. Kedua. Atas dasar itu. bahwa walaupun bulan sudah wujud — memenuhi parameter-parameter astronomi—.

salah satu metode hisab yang terbukti akurat. pemberlakuan hari ibadah dan sanksinya. solusi untuk masalah zone dalam ru’yat global. institusi khilafah sendiri harus diperjuangkan dulu. Nantinya. yang dalam Fiqh Siyasah disebut Khalifah. “Perintah Imam (pemimpin) menghilangkan khilafiyyah (pertentangan)”. namun juga menjawab ribuan masalah kaum Muslim di dunia saat ini. Namun untuk menuju ke arah itu. Nantinya institusi ini tidak hanya akan menyeragamkan saat-saat ibadah kaum muslimin.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Bila kita melongok sejarah ummat Islam. metode penyebaran informasi ru’yat. Maka di sini peran penguasa yang “keputusannya mampu menghentikan perbedaan” sangat dinanti-nanti. salah satu kriteria imkanur. kita akan berkesimpulan bahwa institusi Islami yang bisa menuntaskan perbedaan yang terjadi diantara kaum muslimin adalah Khilafah Islamiyyah. penguasa ini. landasan syar’i ru’yat dan ru’yat global. ~53~ . Kaidah ushul menyatakan. syarat-syarat ru’yat yang dapat diterima. misalnya. berkewajiban mengadopsi (tabbani) sejumlah hal. dan sekaligus memberikan solusi problematika dunia yang adil dan penuh rahmat bagi seluruh alam.

perkataan yang diharamkan dimakruhkan menurut syarat-syarat dan waktu yang telah ditetapkan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB VII . Dalam satu lafadz pada riwayat ath-Thahawi dalam Syarh Ma’anil Atsar.” 94 Imam asy-Syaukani. serta al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni dalam Fath al-Bârî. Ibn Mâjah 1933.HUKUM SEPUTAR PUASA Definisi Puasa Menurut Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahîh Muslim. jld. 92 Rukun Puasa a. Lihat Nailul Authar. Nailul Authar. Nailul Authar. al-Bayyinah [98]: 5). 92 Imam asy-Syaukani. puasa secara syar’i adalah. “Menahan diri dari makan. Kitab ash-Shiyâm. pada waktu. hal. perkataan yang merangsang. 54. al-Baihaqi 4/202 dari jalan Ibn Wahb dari Ibn Lahi’ah dari Yahya bin Ayub dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm dari Ibn Syihab. Sedangkan menurut pengertian syari’at. disertai dengan menahan diri dari perkataan sia-sia. dari Hafshah. 245. 245. hal. dari bapaknya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban men-shahih-kannya dan me-marfu’-kan hadits ini. jima’ dan lain-lain yang kita diperintahkan untuk mendahan diri daripadanya sepanjang hari menurut cara yang telah disyari’atkan. Subulus Salam.” (Qs. 91 90 ~54~ . 93 HR. jld. 255. 2. hal. dari Salim bin Abdillah.” 91 Ibadah puasa disyari’atkan sejak bulan Ramadhan tahun ke 2 hijrah. dan dengan syarat-syarat yang bersifat khusus. hal. dan sanadnya shahih. puasa adalah menahan makan dan minum serta yang membatalkannya. dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. 90 Dengan kata lain. minum. hal. Abû Dâwud 2454. Bukhâri dan Muslim. puasa secara bahasa mengandung pengertian al-imsak (menahan diri). dari Umar bin Khattab ra. “Niat di malam hari” dari jalan dirinya sendiri. sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. 94 HR. Dan dikeluarkan an-Nasâ’i 4/196. Niat Niat merupakan rukun puasa. Rasulullah Saw bersabda: “Amal itu tergantung dari niatnya. at-Tirmidzi 730 dari jalan lain dari Yahya. 1. Kitab ash-Shiyâm. 26.” 93 Orang yang berpuasa wajib berniat puasa di malam harinya. karya Imam asy-Syaukani. Kitab ash-Shiyâm. sebagaimana firman Allah SWT: “Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlashkan ibadah kepadaNya.

dan Imam Ahmad berpendapat bahwa niat puasa sah untuk puasa selama satu bulan. 6. al-Hadi.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ibn Umar. dan al-Qasim.” (Qs. 96 Niat harus dilakukan pada setiap malam bulan Ramadhan. 3. 257. 23. ath-Thabarani. dan Ibn Abi Dzaib. tetapi barangsiapa muntah dengan sengaja munta maka wajiblah atasnya qadha’. maka ia harus segera menetapkan niatnya tatkala ia ingat. Imam Abu Hanifah menyatakan. alAhzab [33]: 5). 105. 255-256.” (Qs. Menahan Diri Dari Hal-Hal yang Membatalkan Puasa Diwajibkan menahan dari semua hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. muntah dengan sengaja. hal. Ini didasarkan pada firman Allah SWT: “Dan tidak ada dosa atas kamu mengenai pekerjaan-pekerjaan yang kamu kerjakan karena silap. puasa merupakan ibadah khusus yang waktunya dibatasi. alLaits. Muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa berdasarkan sabda Rasulullah Saw: “Barangsiapa terpaksa muntah sedang dia berpuasa. minum. al-Nashir. Menurut Imam asy-Syaukani. Sedangkan Imam Syafi’i. Allah SWT berfirman: “Dan makan serta minumlah kamu hingga nyata kepadamu benang putih dan benang hitam. Ishaq. tidak untuk puasa sunnah. Ibn Mâjah. 98 Syarh Kabîr. “Sah puasa Ramadhan dan puasa yang ditetapkan dengan berniat pada siang harinya. dan al-Hâkim]. ~55~ . 95 Bila seseorang lupa tidak berniat puasa di malam harinya. hal. Jabir bin Yazid dari golongan shahabat. Lihat al-Muhalla. al-Baqarah [2]: 188). atau mengeluarkan air mani dengan sengaja. Nailul Authar.” 99 95 96 Idem. al-Muayyid Billah. Sedangkan Imam Malik. 97 Imam asy-Syaukani. 97 Apakah sah puasa diniatkan pada siang hari untuk puasa besok harinya. Sebab. jld. Kitab ash-Shiyâm. dan janganlah kamu menyetubuhi mereka (isteri-isterimu) sedang kamu lagi beri’tikaf dalam mesjid. Imam Malik. yaitu fajar. Juga berdasarkan sabda Rasulullah Saw: “Telah diangkat dari ummatku dosa karena mengerjakan sesuatu lantaran lupa. dan bersetubuh. hal. Mereka menyatakan bahwa puasa tidak sah bila tidak ada niat pada malam hari. mengharuskan niat pada malam hari khusus untuk puasa fardhu (Ramadhan). maka tak ada qadha’ atasnya. hal. karena kelupaan dan karena dipaksa. jld. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. hanya disalahkan kamu terhadap perkara-perkara yang kamu kerjakan dengan sengaja. mewajibkan niat pada malam hari tanpa membedakan puasa wajib (Ramadhan dan tathawwu’ [Sunnah]).” [HR.” 98 b. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i dan Ibn Mundzir. semisal makan. Imam Ahmad bin Hanbal. pendapat Syafi’i lebih kuat.

Dan barangsiapa masuk ke pagi hari dalam keadaan berbuka.” 99 HR. hingga datang saat Maghrib. Dan ia (orang yang murtad tadi) mengqadha’ puasa saat ia murtad. Ahmad 2/498 dari jalan Hisyam bin Hasan. Jika ia masuk Islam pada siang hari (semisal jam 13. (5) Muqim. (2) dari orang gila sampai ia sembuh. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw: “Diangkat kalam dari tiga orang (1) dari anak kecil hingga ia baligh.’ Maka kami para shahabat berpuasa sesudah mendengar perintah itu. Kami pergi ke mesjid dan kami buat untuk anak-anak mainan dari bulu domba. Meskipun demikian.” (Qs.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Syarat Wajib Puasa Puasa diwajibkan bagi. (2) Baligh. a. (1) Islam. kemudian ia kembali masuk Islam pada saat bulan Ramadhan. puasa merupakan ibadah yang disyaratkan di dalamnya keIslaman. yaitu. maka mulai saat itu ia imsak (menahan diri untuk tidak mengerjakan perbuatan yang dapat membatalkan puasa). Bila seorang anas menangis untuk meminta makanan. maka ia wajib melaksanakan puasa Ramadhan. sebab. Abû Dâwud 2/310. at-Tirmidzi 3/79. (6) Sanggup berpuasa. kami berikan mainan itu kepadanya.(3) dari orang tidur hingga ia bangun. sehingga sampai waktu berbuka. Ashhabus Sunan. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhâri dan Muslim: “Rasulullah Saw menyuruh orang-orang pada pagi hari ‘Asyura pergi ke kampung-kampung Anshar untuk menyampakan perintah Nabi. (3) Berakal. ‘Jika mereka berhenti. dari Muhammad bin Sirin. maka hendaklah ia sempurnakannya. al-Anfâl [8]: 39). lebih baik anak kecil diajari untuk melakukan ibadah puasa. niscaya diampunilah dosanya yang telah lalu. Islam Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa. b.00 wib). ‘Barangsiapa masuk ke pagi hari dalam keadaan berpuasa (belum makan dan minum). dari Abu Hurairah ra. dan jika mereka kembali lagi maka sungguh berlakulah atas diri mereka sunnah orangorang yang telah lalu’.” [HR. (4) Suci dari haid dan nifas (bagi wanita). Ini juga berlaku bagi seseorang yang murtad dari Islam. Apabila seorang kafir masuk Islam pada bulan Ramadhan. maka hendaklah dia berpuasa pada sisa harinya. Baligh Anak kecil (belum baligh) tidak diwajibkan berpuasa. ~56~ . Berdasarkan firman Allah SWT: “Katakanlah kepada orang-orang kafir. dan menyuruh anak-anak kecil berpuasa. Ibn Mâjah 1/536. dan tidak sedang safar. sanadnya shahih sebagaimana yang diucapkan Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah dalam Haqiqtus Shiyam hal. dan al-Hâkim]. 14.

Mereka diperbolehkan berpuasa dalam safarnya atau tidak. maka ia wajib mengqadha’ puasa yang ia tinggalkan selama haid dan nifas. maka hendaklah ia mengerjakan puasanya yang ia tinggalkan dalam sakit atau dalam safar itu.” 100 Imam Bukhâri meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Apakah seseorang kamu (kaum wanita) apabila berhaidl. ~57~ . d. f. alBaqarah [2]: 184). maka hendaklah ia menjalankan puasa yang ia tinggalkan di dalam sakit atau safar di hari-hari yang lain. maka ia wajib mengganti puasa sejumlah hari yang ia tinggalkan. bila ia telah suci dari haid atau nifasnya. Allah SWT berfirman: “Barangsiapa sakit di antara kami. tiada sholat dan tiada berpuasa? Itulah kekurangan agamanya.” [HR. Sedangkan bila ia sembuh di bulan Ramadhan maka ia wajib melaksanakan puasa. di hari-hari yang lain. Ini didasarkan pada riwayat yang dinyatakan oleh al-Jama’ah dari Mu’adz bahwa ‘Aisyah r.” (Qs. 3. al-Baqarah [2]: 184). dan tidak sedang safar Orang yang sedang safar (bepergian) tidak diwajibkan berpuasa. jika tidak boleh juga. Dia tidak wajib mengqadha’ puasanya tatkala ia masih gila.” (Qs. Akan tetapi bila ia telah sembuh dari sakitnya maka ia wajib mengganti sebanyak hari yang ia tinggalkan. Rasulullah Saw pernah ditanya oleh salah seorang shahabat —bernama Hamzah Ibn ‘Amr al-Aslami: “Apakah saya berpuasa dalam safar?” Rasulullah Saw menjawab. Namun. maka kami diperintahkan supaya mengqadha’ puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha’ sholat. hal.” 101 e. Bila ia tidak berpuasa dalam safarnya. Sanggup berpuasa Puasa tidak diwajibkan bagi orang yang sakit. atau di dalam perjalanan. Jama’ah]. Allah SWT berfirman: “Barangsiapa sakit di antara kamu sakit atau dalam perjalanan. Muqim.a. Berakal Orang gila tidak wajib berpuasa. berkata: “Adalah kami berhaid di masa Rasulullah Saw. “Jika engkau mau berpuasalah. Suci dari haid dan nifas (bagi wanita) Wanita yang sedang haid atau nifas tidak wajib mengerjakan ibadah puasa. 100 101 Syarh Kabîr.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam c. karya Imam asy-Syaukani. Lihat Nailul Authar. 15. dan imsak di sisa harinya. jld.

102 Orang-orang yang digolongkan sebagai orang yang tidak mampu berpuasa adalah. 103 Hukum ini juga berlaku bagi para pekerja keras. atau berdasarkan penjelasan dari seorang dokter. yang bila ia berpuasa akan menyebabkan dlarar bagi dirinya. karya Ibn Qudamah. tenggelam. karya Syaikh Yahya Abdurrahman al-Khathib. atau orang yang menolong orang dari peristiwa yuang mengerikan (kebakaran.. 105 102 103 Lihat al-Mughni. dan mengqadha’ puasanya di hari yang lain. maka mereka boleh berbuka. atau sakit. memberi fidyah sehari seorang miskin. Ibn ‘Abbas berkata. hal. Bukhâri]. Keempat hal inilah yang dapat menjamin shihahnya puasa.” [HR. 105 Muhammad Aqlah. Bukhâri dan Ibn Sirin. yaitu berdasarkan pada pengalaman sebelumnya. Lihat Imam asy-Syaukani. 297-8. Diriwayatkan dari ‘Ikrimah bahwa Ibn ‘Abbas berkata. “Ayat ini walaupun dimansukhkan. Ini didasarkan pada firman Allah SWT: “Atas mereka yang tak sanggup berpuasa. yakni dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. yaitu yang bisa berakibat kurangnya akal. Puasa Ramadhan Bagi Wanita Hamil dan Menyusui 104 Para ulama telah sepakat. Namun. (2) Suci dari haid.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kata “maridh” di sini berfaedah kepada makna umum. “Ayat tersebut diberlakukan bagi wanita hamil dan yang sedang menyusui. ~58~ .” (Qs. bahwa ketika wanita hamil dan menyusui itu khawatir terhadap dirinya atau terhadap dirinya dan anaknya. namun hukumnya tetap untuk orang yang sangat tua. (3) orang yang sudah sangat tua. Berdasarkan keduanya bisa ditetapkan sebab kekhawatirannya. yang tidak mampu berpuasa . Sedangkan standar dharar (bahaya) yang menjadikannya boleh berbuka dapat diketahui dengan ghalabatudz zhan (prasangka yang kuat). rusak. MA. akan tetapi benar-benar berdasarkan pengalaman dan keterangan dokter. kecuali dengan mengalami kesukaran yang sangat. 104 Lihat Ahkam al-Mar’ah al-Hamil fi Syari’at al-Islamiyyah. dan lain-lain). dan wiladah. Abû Dâwud]. orang terkena penyakit akut (maag) . (2) orang yang sedang menyusui. Syarat Sah Puasa Syarat sah puasa ada empat macam. lelaki atau perempuan. 210. (3) Tamyiz.” [HR. (4) Berpuasa pada waktunya. al-Baqarah [2]: 184). hal. Mereka diberi keringanan (rukhshah) untuk tidak melaksanakan ibadah puasa dengan kompensasi membayar fidyah. (1) Islam sepanjang hari. Nailul Authar. as-Shiyâm Muhdatsâtuhu wa Hawâditsuhu. (1) orang hamil. dan tidak disyaratkan sakit keras atau lemah. Kitab ash-Shiyâm. nifas. Demikianlah pendapat Atha’ dan Ahlu al-Dzahir. maka ia boleh berbuka puasa. maka ia harus memberi makan seorang miskin setiap harinya. yang dikehendaki dengan kekhawatiran di sini bukan hanya sekadar hasil ilusi dan imajinasi saja.

jld. maka baginya cukup dengan memberi makan dan tidak wajib mengqadha’. yakni dengan memberi makan dan tidak mengqadha’. jld. jld. al-Qurthubi. 436. jika wanita hamil dan menyusui berbuka karena khawatir terhadap anaknya saja. jld 10. 112 Dan telah meriwayatkan Sa’id bin Jubair. hal. 108 Ibn Umar pernah ditanya mengenai wanita hamil yang khawatir terhadap anaknya. al-Mughni. 110 dan juga merupakan pendapat Imam Syafi’i dalam kitab al-Buwaithi. hal. 174. jld. 221-222. 111 Ketiga. hal. al-Muhallâ. al-Maqdisi. 2. 107 dan ini juga pendapat Mujahid. jld. jld. 2. hal. 139. al-Uddah Syarh Umdah. 217. hal. wanita hamil dan menyusui yang berbuka hanya berkewajiban membayar fidyah. riwayat ini juga disitir dari Ishaq bin Rahawih. Ini adalah madzhab Ibn Hazm al-Zahiri. Ad-Daruquthni berkata: “Ini hadits shahih”. Sedangkan wanita yang menyusui wajib mengqadha’ dan membayar fidyah. Rekomendasi dan takhrij Abdul Mu’thi Amîn al-Qal’aji. 2. al-Istidzkâr. Jika wanita hamil dan menyusui itu memilih memberi makan. jld. 447. 113 Idem. 6. 106 ~59~ . al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. jld. jika mereka memilih Asy-Syarbini. Ulaisy. 288. hal. 107 Al-Bahuti.” 109 Kedua. hal. maka Ibn ‘Abbas memerintahkan kepadanya agar berbuka. 113 Keempat. 222. beliau menjawab. jld. al-Hâwi. 223. 20. hal. al-Hâwi. juga alQasim bin Muhammad dan sekelompok ulama. jld. tidak wajib mengqadha’. 114 Kelima. 2. Ibn Umar dan Sa’id bin Jubair. Al-Mawardi berkata: Shahih dari Ibn Umar memberi makan. “Boleh berbuka dan memberi makan sebagai fidyah. 535. hal. 150. jld. hal. Atha’ dan Ikrimah dari Ibn ‘Abbas dengan sejumlah sanad hasan. hal. Dalam masalah ini ulama berselisih menjadi enam pendapat: Pertama. hal. Kasysyûful Qinû’. 10. Mushannaf Abdur Razzaq. al-Mawaq. bahwa wanita hamil dan menyusui boleh berbuka lalu memberi makan dan ia tidak wajib mengqadha’. jld. Ibn Qudamah.” Ad-Daruquthni berkata: “Hadits ini shahih”. Taqrîrât Muhammad Ulaisy ma’a Syarhil Kabîr. untuk setiap harinya satu mudd hinthah (gandum) yang diberikan kepada satu orang miskin. 313. 111 Al-Mawardi. al-Laits. Sunan ad-Daruquthni. 10. 1.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Tapi dalam masalah konsekwensinya (berbuka). Ibn ‘Abbas dan Atha’. Mujahid meriwayatkan pendapat ini dari Ibn Umar. Dia wajib memberi makan dan tidak wajib mengqadha. Dari Ibn ‘Abbas atau Ibn Umar berkata: “Wanita hamil dan menyusui boleh berbuka. an-Nawawi. al-Istidzkûr al-Jûmi’ li Madzâhib Fuqahâ’il Amshâr. al-Mawardi. adDaruquthni meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas bahwa ia memiliki budak menyusui. maka terdapat ikhtilaf antara para ulama. maka wajib baginya qadha’ dan membayar fidyah. 110 Idem. al-Tâj wal Iklil Li Mukhtashâr Khalîl. Ini adalah pendapat madzhab Maliki. 4. 114 Ibn Hazm. tidak mengqadha’. 112 Ibn Abdil Barr. hal. Mughni al-Muhtâj. 109 Abdur Razzaq. jld. 3. 410. Wanita hamil dan menyusui yang berbuka tidak wajib mengqadha’ dan tidak pula membayar fidyah. al-Majmû’. jld. 267. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas. wanita hamil yang berbuka hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib membayar fidyah. hal. 3. hal. hal. Ini adalah pendapat rajih dan mu’tamad madzhab Syafi’i. 437. 3. 223. Sebaliknya. 106 pendapat madzhab Hanbali. 108 Ibn Abdil Barr. memberi pilihan. 4.

yakni setiap harinya memberi makan seorang miskin. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menggugurkan puasa dan separoh sholat dari musafir. Auza’i. Dengan demikian ketika wanita hamil dan Al-Baghwai. 6. Imam Ahmad. hal. Zuhri. jld. hal.” 119 Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ini dalam kondisi ketika wanita hamil dan menyusui mampu mengqadha’. 121 Mendiskusikan Dalil-Dalilnya Hadits Anas bin Malik al-Ka’bi menuturkan. 10. 116 pendapat Imam Syafi’i. hal. 355. Abu ats-Tsaur. 229. 222. maka wanita hamil dan menyusui hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib memberi makan (fidyah). hal. Syarh as-Sunnah. jld. 2. 249. 117 Al-Mawardi. Ibn Himmam. Ini adalah madzhab Hanafi. 118 Ibn Abdil Barr. Dhohhah. an-Nawawi. Hasyiyah Radd al-Mukhtâr. Sedangkan setiap orang yang mampu berpuasa dengan tanpa masyaqoh yang membahayakan dirinya.” 120 Pendapat yang Rajih Tampak jelas bahwa pendapat yang terkuat adalah pendapat yang mewajibkan qadla tanpa harus membayar fidyah bagi wanita hamil dan menyusui. Sa’id bin Jubair. wanita hamil dan menyusui yang berbuka hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib membayar fidyah. jld. al-Istidzkâr. bahwa hadits inilah yang diamalkan. jika mereka tidak mampu mengqadha’. jld. 115 Keenam. Ibn Abidin. 4/190. jld. dan menggugurkan puasa saja dari wanita hamil dan menyusui. al-Istidzkâr. 2. 217. maka baginya cukup dengan mengqadha’ dan tidak wajib memberi makan. tahqiqi Su’aib Arnauth. hal. 97. Ibrahim Nakha’i. dan Muzani dari madzhab Syafi’i. al-Istidzkâr. Rabi’ah. 316. 449. hamil dan menyusui adalah salah satu penyakit. 119 Ibn Abdil Barr. Fath al-Qadîr Ma’a al-Hidâyah. Atha’. 2. al-Laits dan ath-Thabari. jld. an-Nasâ’i di dalam sunanya di dalam kitab Shiyâm bab Wadh’is Shiyâm anil Hubla wal Murdhi’. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawih. 6. “Mereka hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib membayar fidyah. at-Tirmidzi di dalam sunanya kitab Shaum bab Mâ Jâ fîl Rukhshah fîl Iftâr lil Hubla wal Murdhi’. 6. Raudhah ath-Thalibin. 316. 222. Syarh as-Sunnah. Tsauri.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mengqadha’. 117 Hasan al-Bashiri. jld. Abu Ubaid. “Ini adalah hadits hasan. hal. hal. hal. alMajmu’. 2. 3. jld. 118 Al-Auza’i berkata. maka berpuasa tetap wajib baginya. Beliau berkata mengenai wanita hamil dan menyusui. 4/374. 116 115 ~60~ . Sedang menurut para pakar hadits. 437. hal. an-Nawawi. al-Baghawi. jld.” 122 Mengenai hadits ini Imam at-Tirmidzi berkata. “Menurut kami. maka wajib bagi mereka untuk membayar fidyah. Badâi’u ash-Shanâi’. hal. jld. Ibn Mundzir. 121 Ibn Abdil Barr. al-Hâwi. 120 Al-Kasani. 10. 122 HR. Lafadz hadits ini at-Tirmidzi. Dengan catatan bahwa tidak boleh bagi wanita hamil dan menyusui berbuka kecuali ketika mereka sudah tidak kuat lagi berpuasa karena masyaqoh yang membahayakan dirinya. 10. hal. 3/94. jld. Namun. Ashhaburra’yi.

3/95. dan cukup membayar fidyah saja. 124 123 ~61~ . yang terkenal dengan Ibn al-Arabi al-Maliki. dan setelah mampu. akan tetapi pada batas-batas wajar dan alami. 1. Akan tetapi. “…Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah. Sunan at-Tirmidzi. Aridhotul Ahwâdi bi Syarhi Shahîh at-Tirmidzi.” 123 Zhâhir hadits tersebut menetapkan bahwa wanita hamil dan menyusui yang berbuka wajib baginya mengqadha’.” Dari penelitian ini ditetapkan bahwa tidak ada bahaya bagi wanita hamil dan menyusui untuk tetap berpuasa di bulan Ramadhan. jld. 126 Muhammad Aqlah. puasa telah diringankan dari mereka seperti halnya musafir. 127 Ibn Qudamah. al-Jâmi’ al-Bayan fi Tafsîr al-Qur’âni. Dan dalam kajian itu telah ditemukan bahwa kadar gula pada darah tidak berpengaruh secara signifikan bagi wanita hamil atau menyusui dibandingkan dengan wanita biasa (yang tidak hamil dan menyusui). 125 Ath-Thabari. 127 At-Tirmidzi. 238. Hal ini sama dengan ketika digugurkannya puasa dari musafir yang masih dalam perjalanan. sebab hadits di atas sama sekali tidak menyinggung kewajiban membayar fidyah. 3. hal.” 126 Jawaban atas Beberapa Sanggahan Pertama. Pendapat yang seperti ini jelas-jelas menyalahi zhâhir al-Qur’an dan ijma’ ummat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam menyusui khawatir terhadap anaknya. 140. Sedangkan zhâhir alQur’an menetapkan fidyah bagi orang yang berat berpuasa dan tidak perlu berpuasa. maka aktivitas pengkajian itu telah sempurna. “Dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para wanita selama bulan ramadhan mengenai pengaruh puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Allah menggugurkan puasa dari wanita hamil dan menyusui selama mereka masih belum mampu berpuasa. niscaya musafir yang berbuka puasa dan masih dalam perjalanan tidak wajib mengqadha’ puasa. 3. hal. dengan alasan Nabi Saw benar-benar telah menyatukan hukum musafir dengan hukum wanita hamil dan menyusui. hal. kewajiban membayar fidyah itu membutuhkan dalil sebagaimana kewajiban mengqadha’. jld. 85. Sebab. Sehingga. (yaitu): memberi makan seorang miskin…” (Qs. al-Jashshâsh. hal. Kalau saja pada hadits tersebut ada dilalah (petunjuk) yang menunjukkan bahwa Allah SWT telah meringankan puasa dari mereka hanya melalui firmannya. jld. maka mereka diperintahkan berbuka dan wajib mengqadha’nya. ini tidak berarti bahwa mereka diperintah berbuka dan membayar fidyah tanpa wajib mengqadha’. 210-211. Sebagaimana telah ditemukan bahwa kadar kolestrol meningkat pada wanita hamil. alBaqarah [2]: 184). dan setelah mukim barulah ia wajib mengqadha’nya. 125 Dalam penelitian kedokteran yang diajukan oleh tiga orang spesialis pada Konferensi masalah kedokteran dalam al-Qur’an al-Karim yang diadakan di Kairo Mesir pada bulan Muharram 1406 H. hal. Ibn al-Arabi. 3. 140. dengan tema “Sebagian perubahan kimia pada wanita hamil dan menyusui akibat berpuasa”. dikemukakan. al-Mughni. 221. al-Ahkâm al-Qur’ân. sesungguhnya tidak ada argumentasi bagi orang yang berdalil dengan hadits di atas. barulah mereka wajib mengqadha’. ash-Shiyâm Muhdatsatuhu wa Hawâditsuhu. jld. 124 Makna yang dapat dipahami dari hadits tersebut adalah.

99. sehingga mereka termasuk di antara orang yang mendapatkan rukhshah (dispensasi) berbuka. 133 As-Sarkhasi.” (Qs. al-Hâwi. asSarkhasi. hal. hal. Sedang udzurnya tidak ada pada dirinya sendiri. 132 Al-Mawardi. Oleh karena itu fidyah tidak wajib bagi orang sakit dan musafir. Ketika orang yang tidak boleh berbuka itu minum dan Al-Babarti. jld. sebab wanita hamil dan menyusui itu tidak dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum syara’ ketika berbuka. Oleh karena itu syara’ menetapkan sanksi yang menjadi kaffârah (penebus) kesalahannya. jld. Sebab keadaan orang sakit itu lebih ringan dibandingkan keadaan wanita hamil dan menyusui. 2. jld. Sebagian orang menganalogkan wanita hamil dan menyusui dengan orang sakit. 3. jld. dicetak bersama dengan Syarh Fath al-Qadîr. sehingga statusnya seperti jima’. namun ketika Nabi Saw menyebut puasa dan menggugurkannya dari musafir. Badâ’iu Shanâ’i. 3. bahwa hadits di atas tidak menyinggung kewajiban membayar fidyah dan mengqadha’. Sebenarnya wanita hamil dan menyusui itu berbuka disebabkan karena udzur. menyebut kata “sakit” adalah kinayah dari suatu perkara yang ketika berpuasa dapat membahayakan dirinya. Padahal anak ini tidak diperhitungkan. Sedangkan makna (tujuan) menambal itu bisa dihasilkan dengan mengqadha’. 97. Perkara yang demikian itu ada pada wanita hamil dan menyusui. 355. 129 Al-Kasani. dan mereka diwajibkan berbuka demi anak yang tidak terpisah darinya. orang sakit yang berpuasa dan tidak membahayakan dirinya. maka kewajiban itu hanyalah untuk menambal sesuatu yang hilang. sesungguhnya menganalogkan wanita hamil dan menyusui dengan orang sakit itu tidak sah (benar). namun yang dikehendaki bukanlah sakit yang sebenarnya. yaitu anaknya. 130 Kedua. hal. 132 Analog atas jima’ adalah bathil dan tidak tepat sama sekali. Sebab. 131 Abdul Karim Zaidan. 2. tidak boleh berbuka. 438. al-Mabsûth. Bagaimana bisa wanita hamil dan menyusui itu diperintahkan membayar kaffârah. 128 Dalil udzur ini adalah firman Allah SWT: “Maka barangsiapa diantara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka). Dan telah jelas bahwa musafir itu wajib mengqadha’ puasa. 99.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Memang benar. alBaqarah [2]: 184). jld 2. maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-ahri yang lain. 130 Idem. Jelas ini berbeda dengan wanita hamil dan menyusui yang berbuka demi menjaga anaknya. 129 Menurut mereka. sehingga mengqadha’ itu juga wajib bagi wanita hamil dan menyusui. al-Mabsûth. Orang sakit itu boleh berbuka disebabkan dirinya sendiri. 3. jld. wanita hamil dan menyusui. padahal berbuka bagi mereka itu dibolehkan oleh hukum syara’. Syarh al-Inâyah alal Hidâyah. jld. maka Nabi Saw telah menyamakan di antara mereka. 128 ~62~ . 99. hal. hal. 133 Sedangkan orang yang berjima’ pada siang hari bulan ramadhan adalah orang yang melanggar hukum syara’. 131 Sedangkan wanita hamil dan menyusui itu boleh berbuka disebabkan sesuatu yang berhubungan dengan dua orang. al-Mufashshal fî Ahkâm al-Mar’ah wal Bait al-Muslim. namun ada pada orang lain. hal. Dengan demikian. 40. membayar fidyah itu kalau pun wajib. 2. hal.

Sebab.” [HR. Kesimpulan ini berdasarkan riwayat adDailami dan dishahihkan oleh adz-Dzahabi dari Ibn ‘Abbas bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: “Sendi-sendi dan dasar-dasar Islam ada tiga. dan at-Tirmidzi. 136 HR.” 136 “Barangsiapa berbuka dalam bulan Ramadhan dengan tanpa udzur dan sakit. Itu dikarenakan makna keduanya berbeda seperti yang telah dijelaskan. Puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tidak akan bisa diganti atau diqadha’ dengan puasa sepanjang umur.” [HR. 85. jld. yaitu dengan masuk Islam dan bersikap istiqamah. 135 Ketiga. apabila seseorang meninggalkan kewajiban puasa dengan sengaja secara i’tiqadi maka ia telah terjatuh dalam kekufuran. Sedang di sini tidak ada kemungkinan lain. al-Hâwi. 231. puasa itu tidak akan bisa diganti dengan puasa sepanjang masa meskipun ia melakukannya. Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa berbuka sehari dalam bulan Ramadhan dengan tanpa rukhshah (keringanan) yang telah ditetapkan oleh Allah. mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. jld. yaitu. maka kufur. kaffârah-kaffârah itu tidak diwajibkan karena banyaknya dosa dan maksiat. Bukhâri]. Adapun riddah (murtad) dan sejenisnya. 134 maka dengan demikian tidak wajib membayar kaffârah itu lebih utama bagi wanita hamil dan menyusui yang berbuka karena ada udzur. ~63~ . hal. dan halallah darahnya. selain sebagai pengganti dari berbuka. akan tetapi hanyalah hikmah yang hanya dipahami oleh Allah SWT. 436. hal. Padahal pengganti itu telah ada. maka riddah (murtad) itu dosa yang tidak tertambal dengan selain taubat nashuha. Ancaman Bagi Orang yang Meninggalkan Puasa Dalam kitab Targhib disebutkan. dan puasa Ramadhan. Barangsiapa meninggalkan salah satu dari ketiganya. Dengan demikian. maka al-Musyarri’ (Allah) yang Maha Bijaksana telah menetapkan kaffârah atas dosa-dosa yang memang perlu kaffârah. Bukankan memahami bahwa riddah (murtad) pada bulan ramadhan itu lebih besar dosanya daripada berhubungan badan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam makan dengan sengaja di siang hari bulan ramadhan tidak disuruh membayar kaffârah. yaitu mengqadha’. Sesungguhnya fidyah itu diwajibkan adakalanya sebagai pengganti atau sanksi. Aqlah. orang murtad itu benar-benar telah keluar dari Islam secara keseluruhan. 3. tetapi mengapa terhadap riddah ini tidak ada kaffârah. Ahkâm ash-Shiyâm wal I’tikâf. Dan Islam dibangun di atas tiga sendi ini. Lihat dalam Targhib. maka puasa yang ditinggalkannya itu tidak akan bisa diganti dengan berpuasa sepanjang abad. seperti berjima’ dan sejenisnya. Ketika Allah tidak menetapkan kaffârah untuk selain jima’ kecuali taubat nashuha. walaupun ia melakukannya. 2. fidyah tidak diperlukan lagi. Abu Ya’la]. Abû Dâwud. sehingga ia tidak dituntut selain kembali kepada Islam. 134 135 Al-Mawardi. sholat fardhu. hal. Ibn Mâjah.

“Maka sempurnakan puasa kalian pada hari yang lain dengan berturut-turut (harinya). 137 138 Idem. ~64~ .” 139 Para ulama berbeda pendapat dalam berhujjah dengan hadits ini. jika orang tersebut mempunyai udzur.” [HR. Imam Bukhâri berkata. atau terpisah-pisah yang penting terhitung lima hari. dan mengatakan isnadnya shahih.” 137 Cara Mengqadha’ Puasa Para ulama berbeda pendapat apakah qadha’ puasa mesti dilakukan dengan berurutan atau tidak. ad-Daruquthni. atau dengan terpisah-pisah. 139 HR. 231-232. Oleh karena seseorang. namun ia wajib membayar fidyah bila tidak ada udzur. maka ia boleh mengqadha’ puasanya dengan berturut-turut. hal. riwayat ini adalah ahad yang diklaim sebagai al-Qur’an. Nailul Authar. Ahmad dan Ishaq sependapat dengan ulama Hanafiyyah. Syafi’i. bahkan diragukan keislamannya. Imam asy-Syaukani. misalnya memiliki hutang puasa lima hari. Sebagian ulama menyatakan boleh memilih kedua-duanya (berurutan maupun terpisah-pisah harinya). baik karena udzur atau tidak. hal. Waktu Mengqadha’ Puasa Batas waktu mengqadha’ puasa adalah hingga menjelang bulan Ramadhan (Sya’ban). Sebagian ulama berpendapat bahwa orang tersebut tetap wajib qadha’ namun tidak diwajibkan membayar fidyah. Sebab. turun ayat. bahwa ia berkata.” 138 Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra. maka sebagian ulama mewajibkan orang tersebut membayar fidyah selain kewajiban mengqadha’ puasanya. 299. sebagaimana firman Allah SWT. Pendapat yang lebih rajih dalam hal ini adalah sebagaimana diungkapkan oleh jumhur ulama. dan ulama Hanafiyyah. Menurut ahli tahqiq pendapat ulama Hanafiyyah lebih bisa dipegang. Ini adalah pendapat al-Hasan. Pendapat ini didasarkan pada hadits riwayat ‘Aisyah ra. maka aku tidak mengqadha’nya sehingga datanglah bulan Sya’ban. yakni boleh mengqadha’ puasa dengan berturut-turut harinya. Rasulullah Saw bersabda: “Qadha’ puasa Ramadhan boleh dilakukan dengan berurutan maupun terpisah-pisah harinya. Sedangkan Imam Malik. Bila seseorang tidak mengqadha’ puasanya hingga datang bulan Ramadhan berikutnya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Adz-Dzahabi berkata.” [HR. “Tidak mengapa mengqadha’ puasa dengan terpisah-pisah. Bukhâri]. ad-Daruquthni]. “Telah jelas bagi kaum mukminin bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadhan dengan tanpa sakit lebih jahat daripada pezina dan peminum arah. “Aku memiliki tanggungan puasa dari bulan Ramadhan. Kitab ash-Shiyâm. “Maka sempurnakan puasa kalian pada hari yang lain.

tapi hadits ini mauquf. Oleh karena itu. 143 Imam asy-Syaukani. Kitab ash-Shiyâm.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Bila seseorang mati dengan menyisakan puasa Ramadhan. dipuasakanlah untuknya oleh walinya. Ini didasarkan pada firman Allah SWT: 140 Bila si mati bernadzar maka walinya harus mengerjakan nadzar dari si mati. sementara riwayat dari Ibn ‘Abbas adalah hadits mauquf. (yaitu) memberi makan seorang miskin. Allah SWT berfirman: “…Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah. Berdasarkan ayat di atas. Lihat Nailul Authar. ~65~ . 303-305. orang-orang yang tidak mampu mengerjakan puasa maka ia wajib membayar fidyah yang diberikan kepada orang miskin.” (Qs. “Ya Rasulullah. “Puasalah atas namanya.” 141 Dari Ibn ‘Abbas ia berkata.” Oleh karena itu jumhur ulama sepakat bahwa wali si mati harus mengganti puasa yang ditinggalkan oleh walinya. ibuku telah meninggal dunia. “Tidak. 140 Ulama yang mengharuskan bagi wali untuk membayar fidyah bagi si mati berpegang kepada haditshadits berikut ini: Rasulullah Saw bersabda. maka hadits dha’if dan hadits mauquf tidak bisa digunakan hujjah. apakah saya mengqadla’nya?” Rasulullah menjawab. karya Imam asy-Syaukani. Berpegang dengan kaidah “al-barât al-ashliyyah”. Nailul Authar. Bahwasanya seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw lalu bertanya. Abû Dâwud. hadits ini adalah mauquf. 143 Membayar Fidyah Fidyah adalah memberikan makan kepada orang miskin. hal.” 142 Oleh karena itu. 142 HR. al-Baqarah [2]: 184). Bila si mati bernadzar maka si walinya harus melaksanakan nadzar si mati. apakah ibumu masih punya utang?” Lalu ia menjawab. maka walinya tidak wajib membayar fidyah. at-Tirmidzi. 141 HR. (3) orang yang sudah sangat tua. 301. Juga diriwayatkan dari Bukhâri dan Muslim. “Barangsiapa meninggal dunia sedangkan ia memiliki tanggungan puasa yang ditinggalkannya. akan tetapi Imam at-Tirmidzi men-shahih-kan hadits ini. (2) orang yang sedang menyusui. (1) orang hamil.” [HR. “Barangsiapa meninggal dan atasnya ada puasa Ramadhan yang telah ditinggalkan. pendapat ulama Hanafiyyah lebih utama untuk diikuti. sekiranya ibumu punya hutang. maka hendaklah diberi makan atas namanya sehari seorang miskin. tidak dikerjakan di masa hidupnya. akan tetapi jika si mati bernadzar maka walinya harus mengqadha’ puasanya. Bukhâri dan Muslim]. “Apa pendapatmu. karena tidak mengerjakan puasa karena ada alasan-alasan syar’i. para pentahqiq berkesimpulan bahwa dua hadits ini tidak bisa digunakan argumentasi untuk membangun pendapat mereka. kemudian engkau membayarnya. maka walinya harus memberikan fidyah atas nama si mati. Mereka diberi keringanan (rukhshah) untuk tidak melaksanakan ibadah puasa dengan kompensasi membayar fidyah. sebab hadits di atas adalah hadits dha’if. Tidak ada qadla atasnya. ada puasa nadzar atasnya. Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw. padahal ia tidak berpuasa.” Rasulullah Saw bersabda. hal. Hadits ini dha’if. Kitab ash-Shiyâm. “Apabila seseorang sakit dalam bulan Ramadhan kemudian mati. Orang yang terkategori orang yang tidak mampu adalah.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “…Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah. “Berbukalah dan berilah makan seorang miskin setiap harinya. dan menyusui tidak perlu mengqadla puasanya. jld. lelaki atau perempuan.” [HR. bahwa orang yang hamil. dengan takaran sebanyak 1 mud (lebih dari 6 ons). menyusui. 147 Fidyah adalah memberikan makanan kepada fakir miskin setiap hari. Abû Dâwud. bahwa beliau pernah berkata kepada ibu anaknya (budak yang dijadikan isterinya) yang sedang hamil.” 146 Riwayat di atas meskipun mauquf bisa diikuti. dan tidak usah mengqadha’nya. (yaitu) memberi makan seorang miskin. maka ia memberi fidyah sehari sebanyak 1 mud gandum. Hakadza Nashumu. 263. Akan tetapi bila ia berniat untuk mengqadla’ puasanya maka ia tidak wajib mengeluarkan fidyah. jika ia berbuka karena takut atas (keselamatan) dirinya.” 145 Diriwayatkan pula dari al-Bazzar dan dishahihkan oleh ad-Daruquthni dari Ibn ‘Abbas. maka ia harus memberi makan seorang miskin setiap harinya. Lihat Nailul Authar. dan Imam Ahmad. atas engkau hanya fidyah dan tidak ada qadha’. tidak bagi wanita hamil. Bukhâri]. “Barangsiapa telah sangat tua yang tidak sanggup berpuasa Ramadhan. Al-Muhalla. 297-8. Orang yang sakit wajib mengqadha’ puasanya jika ia telah sembuh dari sakitnya. “Fidyah itu hanya wajib dikeluarkan atas orang yang menyusui saja. “Tidak ada kafarat atas si hamil dan wanita yang menyusui. Ibn Umar menjawab. namun cukup membayar fidyah. dan tidak bisa diharapkan sembuh. Ketentuan ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ibn ‘Abbas. Sufyan. dan orang sakit menahun dan takut. hal. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Kitab ash-Shiyâm. karya Imam asy-Syaukani. maka ia wajib mengqadla’ dan membayar fidyah. maka ia wajib mengqadla dan tidak wajib membayar fidyah. Sedangakan al-Hasan. hal. Namun bila ia berbuka karena takut akan keselamatan janinnya. menahun. tentang hal puasanya. Diriwayatkan dari ‘Ikrimah bahwa Ibn ‘Abbas berkata: “Ayat tersebut diberlakukan bagi wanita hamil dan yang sedang menyusui. dan tidak perlu mengqadha’nya. Sebagaimana firman Allah SWT: 144 145 HR. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i. Ia hanya diwajibkan membayar fidyah itupun jika ia mampu.” [HR. 146 Taufiq Mahmud.” 144 Termasuk golongan yang tidak mampu berpuasa adalah orang yang memiliki sakit yang sangat akut. 239. atau menyusui. al-Baqarah [2]: 184). Atha’. “Engkau sekedudukan dengan orang yang tak sanggup mengerjakan puasa. 147 Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang hamil. harus berbuka.” (Qs. Riwayat senada dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi dari shahabat Ibn Umar. Sebagian ulama berpendapat bahwa si hamil.” Sedangkan Imam Malik menyatakan. Diriwayatkan oleh Ibn Hazm dari Hammad Ibn Salah dari Ayub dari Nafi’ bahwa seorang perempuan Quraisy yang sedang hamil bertanya kepada Ibn Umar. ia hanya wajib qadla’. hal. Sa’id Ibn Jubair. Bukhâri]. Zuhri.” ~66~ . 6. Ibn ‘Abbas berkata. yang tidak mampu berpuasa. “Ayat ini walaupun dimansukhkan. namun hukumnya tetap untuk orang yang sangat tua. Nakha’i dan Abu Hanifah berpendapat.

jld. ~67~ . dinyatakan. Rasulullah Saw menafsirkan ayat ini dengan arti. karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. ketika matahari telah terbenam.” 151 Dari Abu Hurairah ra. hal. Dari Sahl bin Sa’ad ra. jld. Rasulullah Saw bersabda: “Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan bebuka. al-Baqarah [2]: 187). Adab Berbuka Puasa Di dalam al-Quran.” (Qs. Syaikh Abdur Razzaq telah meriwayatkan dalam Mushannaf 7591 dengan sanad yang di-shahih-kan oleh al-Hâfidz Ibn Hajar 148 dan al-Haitsami 149 dari Amr bin Maimun al-Audi: “Para sahabat Muhammad Saw adalah orang-orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling akhir dalam sahur. maka hendaklah ia mengerjakan puasa yang ia tinggalkan dalam sakit atau dalam safar itu. 3.” 150 Di dalam riwayat lain yang dituturkan dari Sahl bin Sa’ad ra. Menyegerakan Berbuka Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kita supaya menyegerakan berbuka puasa.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan. Allah SWT berfirman: “Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam. Ibn Hibban 891 dengan sanad shahih. “datangnya malam dan perginya siang. 4. sanadnya hasan. al-Baqarah [2]: 184). hal. 199. 152 HR. di hari-hari yang lain. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Ummatku akan senantiasa dalam sunnahku selama mereka tidak menunggu bintang ketika berbuka (puasa). 154 150 HR. Bukhâri 4/173 dan Muslim 1093.” (Qs. Rasulullah Saw bersabda: “Agama ini akan senantiasa menang selama manusia menyegerakan berbuka.” 152 148 149 Fath al-Bârî. 151 HR.” a. Abû Dâwud 2/305 dan Ibn Hibban 223. serta tersembunyinya bundaran matahari”. Majma’ az-Zawaid.

39. 154 153 ~68~ .” 154 c. Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid menyatakan mauquf —sebagaimana telah jelas— mempunyai hukum marfu’ (lihat Sifat ash-Shaum Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam Fî Ramadhan). jld. Semuanya diriwayatkan dari jalur Ali bin Hasan. Oleh karena itu.” 156 HR. Ahmad 3/164 dan Abû Dâwud 2356. Ketahuilah wahai hamba yang taat. Abû Dâwud 92/306. Berbuka Sebelum Sholat Maghrib Rasulullah Saw berbuka sebelum sholat Maghrib 153 karena menyegerakan berbuka termasuk akhlaknya para nabi. Sedangkan ad-Daruquthni 2/185 berkata: “sanadnya hasan”. Ahmad 3/163. Lebih dari itu. Dari Anas bin Malik ra: “Adalah Rasulullah Saw berbuka dengan korma basah (ruthab). al-Hâkim 1/422. an-Nasâ’i 1/66 dan dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah. no. 2247. dan al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah jld.” Syaikh Salim bin Id al-Hilali. 920. Menurut al-Hâkim. ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Berbuka dengan Korma dan Air Pada dasarnya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam b. no. mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan di atas tangan kiri dalam shalat. HR. hal. 4. haditsnya shahih dengan syarat Bukhâri dan Muslim. memberi asupan makanan manis pada tubuh. hal. Doa yang Diucapkan Ketika Berbuka Doa yang paling afdhal adalah doa ma’tsur dari Rasulullah Saw. hal. ath-Thabrani dalam al-Kabîr sebagaimana dalam al-Majma 2/105 dia berkata: “…marfu’ dan mauquf shahih adapaun yang marfu’ ada perawi yang tidak aku ketahui biografinya. Ibn Khuzaimah 3/277-278. sesungguhnya. akan lebih membangkitkan selera dan bermanfaat bagi badan. ia akan memberikan pengaruh yang baik dan mensucikan hati kita. mengucapkan: Nabi Saw jika berbuka “Dzahaba ad-dhâma’u wabtalati al-‘urûqu watsabbati al-ajru insyaAllah (Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat. banyak sekali cairan tubuh yang lenyap (dehidrasi). 2357. Hal ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. 296. Bahkan makanan manis. misalnya korma. Adapun air. dari Anas dengan sanad hasan. Hadits ini di-hasan-kan oleh Syaikh Nashiruddin al-Albâni dalam kitab Irwâ al-Ghalîl. sanadnya shahih. Ibn Sunni 128. 155 HR. selepas berpuasa penuh. dan telah ditetapkan pahala Insya Allah). dan ad-Dzahabi menyepakatinya. jika tidak ada ruthab maka berbuka dengan korma kering (tamr). Dari Abu Darda’ ra: “Tiga perkara yang merupakan akhlak para nabi: menyegerakan berbuka. 6. at-Tirmidzi 93/70 dengan dua jalan dari Anas. no. sehingga tubuh kita tidak terkena dehidrasi. al-Baihaqi 4/239. Abû Dâwud 2/306. jika tidak ada tamr maka minum dengan satu tegukan air. 265. akan menguatkan tubuh dan mengembalikan kesegaran pada tubuh kita.” 155 d. ad-Daruquthni 3/1401. 156 HR. air sangat diperlukan untuk menormalisasi cairan tubuh. sesungguhnya korma mengandung berkah dan kekhususan — demikian pula air.

al-Hâkim 1/422.” 160 Orang yang sedang menjalankan puasa wajib memenuhi undangan (makan) saudaranya. Muslim 2055 dari Miqdad. bahwasanya Nabi Saw bersabda: “Tiga orang yang tidak akan ditolak doanya: orang yang puasa ketika berbuka.” 159 e. 160 HR. Ibn Hibban 2407 ada jahalah Abu Mudillah. ath-Thayalisi 299 dari dua jalan al-Bushiri berkata: 2/81 ini sanad yang shahih. Abi Syaibah 3/100. Ibn Mâjah 1746. 158 HR. orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian). dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash. Ibn Hibban 895. Abu Muslim al-Kajji dalam Juz-nya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ketahuilah. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tiga doa yang dikabulkan: doanya orang yang berpuasa. perawi-perawinya tsiqat. dan orang yang diundang disunnahkan mendoakan pengundangnya setelah selesai makan dengan doa-doa dari Nabi Saw: “ ‘Aftara ‘indakumus-sâ’imûna. Abdur Razzaq 4/311 dari berbagai jalan darinya. 159 HR. Dari Abu Hurairah ra dituturkan. berdoalah kepadaNya dengan doa-doa yang baik. Uqaili dalam ad-Dhu’afa’ 1/72. an-Nasâ’i dalam Amalul Yaum wal Lailah. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya orang yang puasa ketika berbuka memeliki doa yang tidak akan ditolak. dan para malaikat bershalawat [mendoakan kebaikan] atas kalian. berilah makan orang yang memberiku makan berilah minum orang yang memberiku minum). 5/192. Ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. 116. Ibn Sunni 128. Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang memberi buka orang yang puasa akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun.” 157 Doa orang yang sedang berpuasa pasti tidak akan ditolak. hadits ini punya syahid yaitu hadits selanjutnya. wa ‘akala ta’âmakumul-‘abrâru. dituturkan. 157 ~69~ . Ibn Sunni 129. sandnya shahih. Ahmad 4/144. Ahmad 3/118. mudah-mudahan engkau bisa mengambil kebaikan di dunia dan akhirat. dan dari jalan Ibn Masi dalam Juzul Anshari sanadnya hasan kalau tidak ada ‘an-‘annah Yahya bin Abi Katsir. hal. 268.” 158 Dalam riwayat lain.” 161 “Allâhumma ‘atim man ‘at’amanî wasqi man saqânî (Ya Allah. 162 HR. alias dikabulkan oleh Allah SWT. at-Tirmidzi 804. 161 HR. Oleh karena itu. 115. doa orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah SWT. Imam yang adil dan doanya orang yang didhalimi. wa sallat ‘alaikumulmalâ’ikatu (Telah makan makanan kalian orang-orang bajik.” 162 HR. di-shahih-kan oleh Imam at-Tirmidzi. doanya orang yang terdhalimi dan doanya musafir. at-Tirmidzi 2528. Ibn Mâjah 1752. Ibn Mâjah 1/557. Memberi Makan Orang yang Puasa Siapa saja yang memberi makan kepada orang yang berpuasa niscaya akan mendapatkan pahala besar dan kebaikan yang banyak.

diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” Hadits ini mempunyai syahid dalam riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh alKhatib dalam Munadih Auhumul Sam’i Watafriq 1/203. 166 HR.” 166 Dari Abdullah bin al-Harits dari seorang sahabat Rasulullah Saw diriwayatkan. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Keberkahan itu ada pada tiga perkara: al-Jama’ah. 120-121 karya Imam as-Suyuthi. 223. ad-Durul Mantsur. Aku masuk menemui Nabi Saw ketika itu beliau sedang makan sahur. 1. 213-214 oleh Ibn Katsir. 165 HR. ia tidak boleh makan hingga malam selanjutnya. yakni tidak boleh makan dan minum dan berjima’ setelah tidur. Al-Manawi memutihkannya dalam Fawaid al-Qadir. 1. Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. hal. makan sahur adalah keberkahan. 1. hal. 184 oleh Ibn al-Jauzi. jld. Dari Salman ra dituturkan. al-Baqarah [2]: 183). 1. ath-Thabrani dalam al-Kabîr 5127. jld. asy-Syirazy (al-Alqzb) sebagaimana dalam Jami’ ash-Shagir 1715 dan al-Khatib dalam al-Muwaddih. ats-Tsarid dan makan Sahur. hal. Dari Amr bin ‘Ash ra. sanadnya hasan. Waktu dan hukum puasa bagi umat Islam tak ubahnya dengan apa yang diwajibkan kepada Ahlul Kitab. jld.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Hikmah Makan Sahur Allah mewajibkan puasa kepada kita sebagaimana Ia telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan Ahlul Kitab. hal.” (Qs. jika salah seorang dari mereka tidur. hal. 163 ~70~ . 263 dari Abu Hurairah dengan sanad yang lalu. 2. Rasulullah Saw bersabda: “Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Abu Nu’aim dalam Dzikr al-Akhbar ash-Shbahan 1/57 dari Salman alFarisi al-Haitsami berkata al-Majma 3/151 dalam sanadnya ada Abu Abdullah al-Bashiri. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah menjadikan keberkahan pada makan sahur dan takaran.” 165 Dari Abu Hurairah ra diceritakan. dikisahkan. Tafsîr al-Qur’an al‘Adhim. Artinya. perawi lainnya tsiqat. 164 HR Muslim 1096. jld. Ketentuan semacam ini juga berlaku bagi kaum Muslim. adz-Dzahabi berkata: “Tidak dikenal.” 164 Keutamaan Makan Sahur Di antara keutamaan makan sahur bagi seorang Muslim adalah sebagai berikut: Pertama. beliau bersabda: Lihat sebagai tambahan tafsir-tafsir berikut: Zâdul Masir. 163 Rasulullah Saw telah memerintahkan untuk makan sahur sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab. jld. Hadits ini hasan sebagai syawahid dan didukung oleh riwayat sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Ahmad 4/133. menguatkan puasa. kita telah menyelisihi Ahlul Kitab. berdoa kepada Allah agar mema’afkan mereka supaya mereka termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka oleh Allah di bulan Ramadhan. 169 HR.” 168 Kedua. Adapun makan sahur yang paling utama adalah buah korma. Sebab. an-Nasâ’i 4/146 sanadnya shahih. Rasulullah Saw bersabda: “Sahur itu makanan yang barakah. dan malaikat Allah akan memintakan ampunan bagi mereka. Allah dan malaikatNya bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur. al-Baihaqi 4/237 dari jalan Muhammad bin Musa dari Said al-Maqbari dari Abu Hurairah. Hadits ini ada syahidnya dari hadits al-Migdam bin Ma’dikarib. Abû Dâwud 2/303. dengan makan sahur. 168 167 ~71~ .” 167 Keberadaan makan sahur sebagai sebuah keberkahan sangatlah jelas. dengan makan sahur berarti mengikuti sunnah. Dari Abu Sa’id al-Khudri ra. mereka tidak melakukan makan sahur. Dengan makan sahur juga. hendaknya bersungguh-sungguh untuk bersahur walau hanya dengan meneguk seteguk air. dan memompa semangat untuk menambah puasa.” Oleh sebab itu. Adapun hadits al-Irbath diriwayatkan oleh Ahmad 4/126 dan Abû Dâwud 2/303. Rasulullah Saw bersabda: “Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah korma. maka janganlah kalian tinggalkan. Sedangkan hadits Abu Darda diriwayatkan oleh Ibn Hibban 223. Ibn Hibban 223. karena Allah dan malaikatNya bershalawat kepada orang-orang yang sahur. Oleh karena itu Rasulullah Saw menamakannya dengan makan pagi yang diberkahi sebagaimana yang telah disebutkan di dalam dua hadits al-Irbath bin Syariyah dan Abu Darda ra: “Marilah menuju makan pagi yang diberkahi. memenuhi mereka dengan rahmatNya. Dan sanadnya shahih. Sebab. keberkahan sahur yang begitu melimpah tersebut disebabkan karena Allah SWT akan mencurahkan ampunanNya kepada orang-orang yang makan sahur. Al-Harits majhul (tidak diketahui). Sebab. puasa menjadi terasa lebih ringan bagi orang yang menjalankannya. yakni sahur. Risydin dhaif. Mawarid dari jalan Amr bin al-Harits dari Abdullah bin Salam dari Risydin bin Sa’ad. disebabkan begitu melimpahnya keutamaan makan sahur.” HR. an-Nasâ’i 4/145 dari jalan Yunus bin Saif dari al-Harits bin Ziyad dari Abi Rahm dari al-Irbath. "Makan sahurlah kalian walau dengan seteguk air. dan juga karena sabda Rasulullah Saw. an-Nasâ’i 4/145 dan Ahmad 5/270 sanadnya shahih.” 169 Barangsiapa yang tidak menemukan korma. seorang Muslim hendaknya tidak menyia-nyiakan pahala besar yang berasal dari Rabb Yang Maha Pengasih.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Sesungguhnya makan sahur adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kalian. janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya meneguk setengah air. Barangkali.

minum. Hukum Makan Sahur Rasulullah Saw telah memerintahkan kaum Muslim untuk makan sahur. jima’ selama dalam keadaan ragu. selama belum ada kejelasan. Anas ra meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit ra: “Kami makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian beliau sholat. Bukhâri 4/118 dan Muslim 1097. Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni berkata dalam Fath al-Bârî. Di samping itu Allah serta RasulNya telah menerangkan batasan waktu puasa hingga jelas benar.” 170 Ketahuilah wahai hamba Allah. dan jima’. Nabi Saw melarang meninggalkannya. Ahmad 3/367. hal. Sesunguhnya kejelasan adalah keyakinan yang tidak ada keraguan lagi. beliau juga bersabda: “Makan sahurlah kalian karena dalam sahur ada barakah. bahwasanya beliau bersabda: “Barangsiapa yang mau berpuasa hendaklah sahur dengan sesuatu. Oleh karena itu. Abu Ya’la 3/438. Dalam sebuah riwayat dituturkan. 4. bahwa waktunya telah masuk Shubuh.” Aku tanyakan (kata Anas).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Mengakhirkan Sahur Disunnahkan mengakhirkan sahur sesaat sebelum fajar. Allah SWT memaafkan kesalahan. “kira-kira 50 ayat membaca al-Qur’an. beliau bersabda: “Pembeda antara puasa kami dan Ahlul Kitab adalah makan sahur. “Berapa lama jarak antara adzan dan sahur?” Zaid menjawab. sehingga ia boleh makan.” Di dalam hadits lain. Sehingga Zaid pun memakai ukuran lamanya baca mushaf sebagai isyarat dari beliau ra bahwa waktu itu adalah waktu ibadah dan amalan mereka membaca dan mentadhabur al-Qur’an.” Sekian dengan sedikit perubahan. 238: “Di antara kebiasaan Arab mengukur waktu dengan amalan mereka. Ibn Abi Syaibah 3/8. Bukhâri 4/120 dan Muslim 1095 dari Anas. selama menyembelih onta. minum dan jima’. 171 HR. Fawaqa naqah (waktu antara dua perasan). 172 HR. kita diperbolehkan makan.” 172 Beliau juga menjelaskan betapa tingginya nilai sahur bagi ummatnya. (misal): kira-kira selama memeras kambing. Pasalnya. beliau bersabda: 170 HR. dan ketika selesai sahur Nabi Saw bangkit untuk shalat subuh. Sedangkan jarak (selang waktu) antara sahur dan masuknya shalat Shubuh kira-kira sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk membaca lima puluh ayat di Kitabullah.” 171 Dalam riwayat lain. al-Bazzar 1/465 dari jalan Syuraik dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir. ~72~ . sedangkan orang yang masih ragu belum mendapat kejelasan. apakah fajar telah terbit atau belum. jld. minum. Nabi Saw dan Zaid bin Tsabit ra melakukan sahur. kelupaan serta membolehkan makan.

onta.” 176 Dan berdasarkan hadits Ibn ‘Abbas ra: “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fithri. perak. Terdapat hadits-hadits shahih mengenai zakat fithrah yang hukumnya wajib. misalnya hibah. 174 HR. dan sebagainya. janganlah kalian tinggalkan walaupun hanya meminum seteguk air karena Allah dan MalaikatNya memberi sahalawat kepada orang-orang yang sahur.” 177 Sebagian Ahlul Ilmi menyatakan bahwa zakat fithri telah dihapus (mansukh) oleh hadits Qais bin Sa’ad bin Ubadah. hal. 3/44 dari tiga jalan dari Abu Said al-Khudri.884 padanya ada ‘an-anah Qatadah. zakat adalah haqqun muqaddarun yajibu fi amwalin mu’ayyanah (hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu). tetapi kami mengerjakan (mengeluarkan zakat fithri). seperti shadaqah tathawwu’ (sedekah sunnah). Sebagaimana menguatan yang lain. berarti zakat tidak mencakup hak-hak —berupa pemberian harta— yang besarnya tidak ditentukan. berarti zakat tidak mencakup hak yang sifatnya sunnah atau tathawwu’. 176 HR.” 173 Rasulullah Saw bersabda: “Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air.” Berikut ini adalah beberapa pandangan para fuqaha yang mu’tabar dalam masalah ini: HR.” 174 Zakat Fithrah Zakat menurut bahasa artinya adalah an-namâ’ (berkembang) atau at tath-hîr (pensucian). Bukhâri 3/291 dan Muslim 984. al-Amwal fi ad-Daulah al-Khilafah. melainkan hanya harta-harta tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash syara’ yang khusus. Dari Ibn Umar ra: “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fithri (pada bulan Ramadhan kepada manusia). Dengan perkataan yajibu (yang wajib [dikeluarkan]). 173 ~73~ . hadiah. Ibn Abi Syaibah 2/8 dan Ahmad 3/12. Abû Dâwud 1622 dan an-Nasâ’i 5/50. Hadits hasan. Abu Ya’la 3340 dari Anas. ada kelemahan. Sedangkan ungkapan fi amwâlin mu’ayyanah (pada harta-harta tertentu) berarti zakat tidak mencakup segala macam harta secara umum. ia berkata: “Rasulullah Saw memerintahkan kami dengan shadaqah fithri sebelum diturunkannya (kewajiban) zakat dan tatkala diturunkannya (kewajiban) zakat beliau tidak memerintahkan kami dan tidak pula melarang kami. Dan hadits sebelumnya sebagai syahid. wasiat. padanya ada al-Hasan ber-‘an’anah. didukung oleh hadits Abdullah bin Amr di Ibn Hibban no. dan tambahannya pada Muslim. Adapun menurut pengertian syara’. domba. 175 Dengan perkataan “haqqun muqaddarun” (hak yang telah ditentukan besarnya). 177 HR.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Sahur adalah makanan yang barakah. 175 Syaikh Abdul Qadim Zallum. seperti emas. dan wakaf. 147.

Dan yang paling utama adalah apa yang biasa menjadi makanan penduduk negerinya atau apa yang biasa menjadi makanannya.25 kg gandum. beras… Pendapat ini terdapat di dalam kitab al-Mughni. kecuali pendapat Imam Abu Hanifah. 178 HR. Atau juga dalam bentuk uang (nuqud) yang nilainya setara dengan nilai (harga) satu sha’ kurma. madzhab Imam Syafi’i membolehkan untuk mengeluarkan zakat fithri dari jenis apa yang bisa dizakatkan. jika tidak dijumpai salah satu jenis dari beberapa jenis benda-benda tersebut. kacang-kacangan dan lain-lain. kemudian dikeluarkan dalam bentuk beras. Boleh juga mengeluarkan zakat fithri dengan benda-benda lain selain benda-benda tersebut diatas. Banyaknya beras diukur setara dengan takaran satu sha’ kurma. Keempat. buah-buahan. Contohnya beras dan biji adas. madzhab Imam Malik membolehkan apa yang jadi bahan makanan penduduk negeri sebagaimana yang disebutkan (dalam hadits) tadi atau yang biasa dimakan oleh masyarakat. Satu sha’ gandum setara dengan 2. kemudian dikeluarkan dalam bentuk uang. ~74~ . yaitu ukuran volume tertentu. Bukhâri dan Muslim dengan lafadz berdasarkan riwayat Muslim. Contohnya adalah hadits dari Abi Sa’id al-Khudri yang berkata: “Kami telah mengeluarkan zakat fithri pada saat Rasulullah (masih) berada di tengah-tengah kami satu sha’ dari makanan. Aqith atau keju adalah sari pati susu yang dimasak. Pendapat ini terdapat di dalam kitab Mughni al-Muhtaj. Misalnya beras dan biji adas. Aqith atau keju adalah sari pati susu yang dimasak.176 gram gandum. atau satu sha’ dari gandum. kemudian dibiarkan hingga kering. Namun demikian. Pendapat mereka ini terdapat di dalam kitab Tuhfatu al-Fuqaha. kemudian dibiarkan hingga kering. atau satu sha’ dari kismis. Beliau tidak membolehkan selain dari benda-benda tersebut. Di kalangan para mujtahid yang disebutkan di atas. yaitu dari hasil pertanian. Dengan ukuran (takaran) yang telah dijelaskan di dalam berbagai hadits. Sha’ adalah takaran. Imam Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat fithri dari benda-benda yang telah disebutkan di dalam berbagai hadits. maka dibolehkan mengeluarkan zakat fithrah dengan sejenis bahan makanan yang layak. boleh mengeluarkan zakat fithrah dengan benda-benda tersebut diatas. seluruhnya tidak membolehkan zakat fithri dikeluarkan dalam bentuk nilai tertentu dari mata uang. Ketiga. Berat isi timbangannya berbeda-beda tergantung biji apa yang memenuhi volumenya.” 178 Walhasil. atau lebih detail lagi setara dengan 2.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Pertama. Kedua. berupa biji-bijian jagung/shorgum. Pendapatnya ini terdapat di dalam kitab Balighatu as-Salik. atau satu sha’ dari kurma. Aku tetap melakukan hal itu (dengan mengeluarkan benda-benda tersebut) sebagaimana aku telah mengeluarkannya selama ini. atau satu sha’ aqith. madzhab Imam Hambali membolehkan mengeluarkan zakat fithri hanya dari benda-benda yang telah disebutkan (di dalam hadits).

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Waktu Mengeluarkan Zakat Fithrah
Zakat fithrah harus dikeluarkan sebelum sholat Ied. Boleh juga zakat fithri dikeluarkan satu atau dua hari sebelum Ied, dan disalurkan kepada fakir miskin. Zakat fithri dapat di serahkan secara langsung, demi menenteramkan diri kita, kepada orang-orang yang berhak (yaitu fakir miskin), juga boleh mewakilkannya kepada seseorang —yang anda percayai— untuk menyerahkannya kepada orangorang yang berhak.

Kriteria Miskin yang Berhak Mendapatkan Zakat
Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria miskin. Sebagian ulama menyatakan bahwa miskin itu lebih berat dibandingkan dengan faqir, ini adalah pendapat dari ulama Baghdad, dan Imam Malik. Ada juga yang menyatakan faqir itu lebih berat dibandingkan miskin. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi’i dalam sebuah qaulnya. Namun ada sebagian ulama yang menyamakan istilah ini. Ini adalah pendapat Ibn al-Qasim. 179 Namun pendapat yang lebih tepat adalah, faqir itu lebih berat daripada miskin. Sebab Allah SWT telah menyatakan faqir lebih dahulu dibandingkan miskin. Berarti faqir itu lebih berat dibandingkan miskin. 180 Oleh karena itu faqir didefinisikan orang yang tidak memiliki apa-apa (untuk memenuhi kebutuhannya), atau memilikii sesuatu akan tetapi tidak sampai 1/2 dari nishab. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta 1/2 nishab atau lebih akan tetapi tidak sampai sempurna senishab. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa yang disebut kaya adalah orang memiliki harta sebanyak senishab. Ini di dasarkan pada sabda Rasulullah Saw kepada Mu’adz ra, “Maka kabarkanlah kepada mereka bahwa allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.” Mahasiswa ataupun pelajar yang mendapatkan bantuan berupa harta (uang) dari orang tuanya, akan tetapi, selama harta itu belum mencukupi kebutuhannya, atau belum sampai senishab maka dirinya termasuk orang yang miskin (lihat batasan di atasnya). Ukuran untuk menetapkan layak atau tidaknya seseorang menerima zakat, atau miskin, bukan diukur dengan “ia didonasi atau tidak oleh orang tuanya.” Orang tua wajib menafkahi anak perempuannya sampai anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang lain. Sebab, kewajiban untuk memberi nafkah adalah tanggungjawab pihak laki-laki (bapak, atau kerabat laki-laki yang dekat). Alasan lain adalah, hukum bekerja hanya wajib bagi laki-laki yang memiliki kemampuan. Sedangkan bekerja bagi perempuan hukumnya mubah. 181 Walhasil, anak perempuan nafkahnya ditanggung oleh orang tua laki-laki. Jika orang tua tidak mampu, maka kerabatnya yang akan menanggung. Jika kerabatnya tidak mampu maka negara. Jika negara tidak mampu maka seluruh kaum muslim wajib untuk membantu nafkahnya. Ini dengan catatan jika wanita itu belum menikah. Jika ia sudah menikah maka kewajiban memberi nafkah jatuh kepada pihak suami.

179 180

Lihat Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, bab Zakat. Al-Sa’di, Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Manan, jld. 3, hal. 252. 181 Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah Dustur, bab Nidzam al-Iqtishâd, pada pasal, persoalan ekonomi.

~75~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Nafkah kepada laki-laki hanya diberikan orang tua, hingga dirinya akil baligh. Jika ia sudah mencapai akil baligh maka orang tua tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak laki-lakinya. Kecuali dalam kondisi anak laki-laki itu tidak mampu bekerja, karena cacat, atau dirinya sudah bekerja akan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Gharim (orang berhutang yang tidak mampu bayar) ada dua model: Pertama, Gharim karena mendamaikan dua orang yang bersengketa dengan hartanya.Ini diakibatnya karena, segitu sibuknya ia mengurusi dua orang yang bersengketa itu, sampai akhirnya ia berhutang. Namun, ia tidak mampu membayar hutangnya. Gharim semacam ini lebih berhak untuk mendapat zakat. Kedua, gharim karena dirinya sendiri. Ia berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Ia akan diberi zakat sebatas utangnya. 182 Menurut fuqaha’, Ibn Sabil adalah orang yang bepergian jauh dalam urusan ketaatan (bukan dalam urusan maksiyat), kemudian ia kehabisan bekal dan tidak memperoleh nafkah hidup. 183 Ada juga sebagian besar fuqaha’ yang berpendapat bahwa orang yang sedang menuntut ilmu kemudian ia kehabisan bekal, maka orang semacam ini berhak mendapatkan zakat. Sebab, menurut mereka menuntut ilmu termasuk aktivitas di jalan allah (fî sabilillah). Dan ini telah ditetapkan dalam surat at-Taubah [9]: 60. 184

182 183

Al-Sa’di, Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Manan, jld. 3, hal. 253. Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid. 184 Al-Sa’di, Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Manan, jld. 3, hal. 253.

~76~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

BAB VIII - MENGGAPAI TAQWA DENGAN PUASA
Tujuan puasa Ramadhan adalah membentuk individu-individu yang selalu bertaqwa kepada Allah SWT. Allah SWT telah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” (Qs. al-Baqarah [2]: 183). Seorang mufassir ternama, Imam Ibn al-‘Arabi, menjelaskan makna firman Allah SWT, “la’allakum tattaqûn” sebagai berikut, “Dalam menafsirkan frasa ini, para ulama Tafsîr terbagi menjadi tiga pendapat. Pertama, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan la’allakum tattaqûn adalah la’allakum tattaqûn mâ hurrima ‘alaikum fi’luhu (agar kalian terjaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan kepada kalian). Kedua, ada yang berpendapat bahwa, la’allakum tattaqûn bermakna la’allakum tudl’ifûn fa tattaqûn (agar kalian menjadi lemah, sehingga kalian menjadi bertaqwa). Sebab, ketika seseorang itu sedikit makannya maka syahwatnya juga akan lemah, ketika syahwatnya melemah maka makshiyyatnya juga akan sedikit. Ketiga, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah SWT la’allakum tattaqûn, adalah la’allakum tattaqûn ma fa’ala man kâna qablakum (agar kalian terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian [Yahudi dan Nashrani]).” 185 Makna pertama; terminal akhir dari ibadah puasa adalah agar kita mampu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah SWT. Atas dasar itu, puasa harus mampu membentuk karakter untuk selalu membenci dan menjauhi perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan. Sayangnya, betapa banyak kaum muslim yang sudah melaksanakan ibadah puasa puluhan tahun lamanya, akan tetapi ia tidak pernah bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Benar, setiap tahun mereka menjalankan ibadah puasa, namun setiap tahun pula mereka gemar berbuat maksiyat, mendzalimi orang lain, memakan riba dan memangsa hak-hak orang lemah. Puasa yang mereka kerjakan tidak memberikan bekas dan pengaruh apapun, kecuali sekedar haus dan dahaga. Bahkan, betapa banyak para penguasa yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seremonial untuk menyambut bulan Ramadhan. Mereka juga terlihat serius dan komitmen tatkala menjalankan ibadah puasa. Mereka juga rela bangun di pagi buta untuk mendapatkan berkah makan sahur. Di siang harinya, mereka juga sangat serius dalam menjaga kesempurnaan pahala puasanya dan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Mereka juga sangat disiplin dalam menetapkan waktu berbuka di sore harinya. Mereka selalu memantau sang waktu detik per detik. Mereka sangat takut berbuka tidak pada waktunya. Di malam harinya mereka juga terlihat bangun untuk menjalankan qiyâm al-lail. Namun, keseriusan dan komitmen mereka terlihat hanya ketika menjalankan ibadah puasa belaka. Ibadah-ibadah lainnya, seperti menerapkan hukum-hukum Allah SWT, tidak memberikan loyalitas kepada orang kafir, serta mengganti hukum-hukum kufur tidak dijalankan dengan serius dan komitmen, layaknya ketika mereka menjalankan ibadah puasa. Mereka terus menelantarkan hukumhukum Allah SWT, memberikan loyalitas kepada kaum kafir, bahkan berusaha memerangi para pengemban dakwah yang ikhlash berjuang untuk menegakkan kalimat Allah SWT.
185

Ibn al-‘Arabi, Ahkâm al-Qur’an, jld 1, hal. 108.

~77~

Perbuatan mereka yang suka mengganti-ganti dan mengubah-mengubah aturan-aturan Allah telah memurukkan mereka ke tempat yang sangat hina. harusnya syahwat kita semakin lemah. Semakin lama kita berpuasa. hingga jika mereka masuk ke lubang biawak kalian akan mengikuti ~78~ . Atas dasar itu. Rasulullah Saw pernah mengingatkan kepada kita semua dengan sabdanya: “Sungguh. apakah mereka sudah mendapatkan hakekat dan tujuan dari puasa? Ataukah. serta penguasa-penguasa yang enggan dan menelantarkan penerapan syari’at Islam. Puasa tidak ditujukan untuk melemahkan fisik kita. hal itu merupakan substansi dasar dari la’allakum tattaqûn. keimanan dan hati kita semakin jernih dan cemerlang. Dengan kata lain. sungguh puasa kita belum mendapatkan hasil yang optimum. Di sisi yang lain. Kaum mukmin harusnya memahami. puasa merupakan wahana untuk melahirkan kaum mukmin yang bisa menghindarkannya dari upaya-upaya meniru-niru pemikiran. Lebih jauh dari itu. disiplin waktunya. Puasa harusnya semakin membersihkan qalbu kita untuk selalu bersemangat dalam ibadah dan lemah dalam bermaksiyat. syahwat (nafsu negatif) harusnya bisa dilemahkan sedangkan keinginan-keinginan baik semakin ditingkatkan. hingga akhirnya kita memiliki muyul (kecenderungan) yang baik. Kita semakin membenci aturan-aturan kufur. puasa yang sudah puluhan tahun kita kerjakan ini belum mampu mengubah akhlaq kita. Sungguh jika syahwat kita sudah lemah —sebagaimana lemahnya fisik kita—. dan beribadah kepada RabbNya dengan penuh keikhlasan dan ketawadlu’an. antekantek orang kafir. memenuhi sunnah-sunnah dan keutamaannya. puasa harusnya tidak hanya menjadikan diri kita lemah secara fisik. pemaaf. Kita semakin mencintai dan hanya memberikan loyalitas kepada kaum mukmin. puasa juga harus mampu melemahkan syahwat kita. seorang mukmin akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi mereka. Kecenderungan hanya ingin berbuat baik. adat-istiadat dan peradaban kaum kafir yang bertentangan dengan Islam. Makna ketiga. maka setelah mengerjakan puasa kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki pola sikap (nafsiyyah) yang tangguh dan kuat. sabar. lantas mengapa kita tidak bisa meninggalkan larangan-larangan Allah yang lainnya? Jika dalam melakukan puasa ia bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kita bisa bertanya. menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda. akan tetapi melemahkan syahwat kita yang buruk. sehasta demi sehasta. Jika kita masih memuja hawa nafsu dan melemahkan tuntunan agama yang baik. Kebencian ini kita refleksikan dengan cara berjuang dan mengingatkan para penguasa dengan cara yang ihsan. bahwa kaum kafir —Yahudi dan Nashrani— adalah sumber keburukan dan kekejian. menjadi akhlaq yang lebih baik. kelak kalian akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Dengan puasa. semakin lama kita berpuasa kita semakin rindu dan cinta kepada terwujudnya penerapan syari’at Islam secara menyeluruh di muka bumi ini. lalu mengapa untuk ibadah-ibadah yang lain ia tidak bisa seserius dan sedisiplin seperti tatkala mengerjakan puasa? Makna kedua. Sebab. mereka hanya mendapatkan lapar dan haus belaka? Puasa harusnya menjadikan mereka mampu menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Jika kita mampu menghindarkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Semakin lama kita semakin menjadi orang yang lemah dan lembut.

Seluruh tipu daya dan makar mereka kerahkan untuk menghambat para pengemban dakwah yang ingin menegakkan kalimat Allah SWT.” 186 Betapa ironisnya. betapa banyak para penguasa muslim yang telah mengerjakan puasa (mungkin) puluhan tahun lamanya. “Apakah mereka itu adalah orang Yahudi dan Nashrani?” Rasulullah Saw menjawab. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. puasa merupakan cambuk bagi kita agar kita meninggalkan aturan-aturan kufur yang lahir dari peradaban kapitalisme dan sosialisme dan kembali kepada syari’at Islam.” Para shahabat bertanya. Bahkan. namun perangai mereka tetap saja meniru-niru orang Yahudi dan Nashrani. Lebih dari itu. bahkan bermuwalah dengan orang-orang kafir. Bagi seorang muslim. puasa mereka tidak memperoleh apapun kecuali sekedar lapar dan dahaga. dan ibadah-ibadah di bulan yang lain akan bermakna dan semakin optimal. Selain itu. 4/455. mereka menerapkan aturan-aturan Yahudi dan Nashrani di tengah-tengah ummatnya. Puasa yang telah mereka lakukan puluhan tahun tidak memberikan bekas apapun.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mereka. bukan dengan aturan-aturan produk Yahudi dan Nashrani. ~79~ . tentu ibadah puasa kita di bulan Ramadhan. Mereka tetap membenci kaum muslim dan syari’at Islam. Mereka menjadi penjaga aturan-aturan kufur dan penabuh genderang peperangan melawan syari’at Islam dan para pengembannya. jika tiga hal ini telah kita pahami bersama. ibadah puasa merupakan wahana pembinaan agar kita semakin serius dan disiplin dalam mengerjakan seluruh perintah Allah SWT. Sungguh. Tidak jarang diantara mereka bahkan bahumembahu dengan pasukan kafir untuk memerangi kaum muslim. “Siapa lagi kalau bukan mereka. puasa mereka wahana yang bisa mengantarkan kita menjadi mukmin yang berakhlaqul karimah. 186 Al-Mustadrak 1/29. Sungguh. 5/218. Puasa yang selama ini kita lakukan harus mampu menjadikan diri kita hanya ridha untuk diatur hanya dengan aturan-aturan Allah SWT.

~80~ . bulan Ramadhan mampu mengubah persepsi dan perilaku seorang muslim sedemikian rupa. Orang shaleh makin bersemangat menambah amal baiknya daripada bulan-bulan lainnya. apa pengaruh bulan Ramadhan bagi kita? Bukankah kalau bulan Ramadhan kita jadikan sebagai momentum untuk mensucikan diri. kembali suci? Pasca Ramadhan mestinya ketakwaan seorang Muslim akan semakin bertambah. kembali bergelimang dengan dosa.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB IX . dan sejenisnya penuh sesak dipadati oleh kaum Muslim. terutama televisi. tidak takut mendemonstrasikan kefasikan. Selama bulan Ramadhan kita sanggup menjalankan ketaatan kepada Allah sedemikian rupa. fenomena ini hanya ada di bulan Ramadhan saja. Mesjid-mesjid.RAMADHAN: BULAN MENSUCIKAN DIRI Pada dasarnya. Sayangnya. Media massa pun tidak ketinggalan. Sebab. maka pasca Ramadhan mestinya kita bagaikan terlahir kembali. tidak takut kepada murka dan adzab Allah. Akibatnya. tampaknya ada kekeliruan dalam memahami tazkiyatu an-nafs. Kaum Muslim menyadari. Orang fasik menjadi malu menampakkan kefasikannya.” (Qs. al-Baqarah [2]: 183). ketika Ramadhan telah usai. sehingga di bulan ini mampu tercipta atmosfir keimanan. banyak orang berlomba-lomba untuk beribadah dan melakukan perbuatan baik. Fenomena seperti ini tidak hanya kita temukan di lingkungan masyarakat secara umum. Kekeliruan Memahami Tazkiyatu an-Nafs Ketika Ramadhan datang. dan kekeliruan ini telah berimplikasi pada anggapan-anggapan berikut ini: Pertama. bulan Ramadhan tidak berimplikasi pada peningkatan ketakwaan maupun ketundukkan terhadap syari’at Allah pada diri seorang Muslim dan masyarakat umum di bulan-bulan yang lain. forum-forum kajian keislaman. suasana kebaikan. dan perasaan yang peka terhadap ajaran-ajaran Islam. pasca Ramadhan. Bulan berikutnya. Fenomena tersebut senantiasa berulang dan berulang terus setiap tahun. Namun sayang. orang zalim pun mengurangi intensitas kezalimannya. Ramadhan sebagai bulan mensucikan diri (tazkiyatu an-nafs) hampir kehilangan maknanya. orang munafik menjadi enggan mempertontonkan kemunafikannya. banyak orang kembali melakukan kemaksiyatan dan kedzaliman. Kalau begitu. bahkan di kalangan para pejabat dan selebritis pun menampakkan hal yang sama. kemunafikan. Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. mengurangi tayangan-tayangan yang menjurus pada pornografi dan kekerasan. Ketaqwaan yang lahir dari ketundukan kita pada perintah Allah dan penghindaran diri kita dari perkara yang diharamkan Allah SWT. ketaatan kepada Allah pun surut dan berpaling menuju ketaatan kepada thagut (na’udzubillah). Namun pasca Ramadhan kesanggupan tersebut seakan menguap. Secara umum. dan sanggup dengan sedemikian rupa pula meninggalkan segala kemaksiatan. menayangkan acara-acara yang bernuansa bulan Ramadhan. dan kezaliman. bahwa bulan Ramadhan merupakan momentum yang tepat untuk mensucikan diri (tazkiyatu an-nafs). pensucian diri hanya pada bulan Ramadhan. majelis taklim.

banyak berdzikir. pendidikan. Menurut mereka ruh adalah bagian dari Tuhan. mensucikan. menurut Ibn al-Arabi. berkesimpulan bahwa nafsu merupakan sumber pengetahuan akal. Sehingga untuk menjadi baik maka aspek ruh harus ditingkatkan dan meminimalisir aspek jasmani. baca al-Qur’an. yang semuanya terkategori dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan diri kita sendiri. setelah mengemukakan pandangan berbagai kalangan tentang nafsu. Kata tazkiyah berasal dari pecahan kata: zakka–yazukku–tazkiyah. Pemahaman filsafat tadi banyak mempengaruhi kaum Muslim. Sehingga kalau ingin menghilangkan sifat-sifat ~81~ . hati. dengan miningkatkan ketakwaan yang bersifat individual. dan yang semisalnya. misalnya pada upaya tazkiyatu an-nafs. dan menjadikan nama-nama Allah yang baik sebagai akhlaknya. dan berpengaruh besar pada cara pandang mereka terhadap pemahaman Islam. tidak menggunjingkan orang. sehingga berimplikasi besar pula pada kekeliruan upaya penanganan an-nafsu. tidak berbohong. Sebab. manusia menjadi buruk sifatnya. misalnya memperbanyak ibadah ritual. pensucian diri dilakukan dengan ketakwaan yang bersifat individual dan mengabaikan ketakwaan yang total. Aktivitas tazkiyatu an-nafs dianggap sebagai aktivitas jiwa yang menenangkan hati. dia akan menjadi manusia yang baik karena mendekati sifat-sifat ketuhanan. Makna Tazkiyatu an-Nafs Tazkiyatu an-Nafs secara bahasa terdiri dari dua kata. bentuk pluralnya al-anfus atau an-nufus. dan jasmani yang berpotensi buruk. melatih kesabaran. Sedangkan Ibn Qayyim. Berangkat dari pemahaman filsafat bahwa manusia terdiri dari ruh yang membawa potensi baik. Menurut Said Hawwa yang disyarah dari kitab Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn karya Imam al-Ghazali. yang berarti membayar. Menurut istilah. Sedangkan untuk hukum-hukum kemasyarakatan. dia adalah kekuatan syahwat yang merupakan sumber sifat-sifat tercela. An-Nafs. batasan nafsu selalu dikaitkan dengan ruh dan jasad. Sehingga “wajar”lah upaya pensucian diri ini baru mengarah pada perbaikan diri sendiri saja. Sebaliknya manakala yang dominan jasmaninya. tazkiyatu an-nafs adalah membersihkan jiwa dari kemusyrikan dan cabang-cabangnya. Manakala ruh itu dominan dalam diri seseorang. Termasuk dalam memahami an-nafsu. Sehingga pensucian diri ini baru berimplikasi pada perbaikan individu (dan ini pun hanya di bulan Ramadhan saja) dan tidak berimplikasi pada terjadinya perubahan mendasar di masyarakat secara keseluruhan. Pangkal Kekeliruan dan Pelurusannya Pengaruh Filsafat Secara umum telah ada kekeliruan dalam memahami an-nafsu. misalnya dengan melaparkan diri (puasa). yang berarti jiwa. Satu kesalahan besar yang dilakukan oleh filsafat Barat dan Yunani selama beabad-abad adalah uraian mereka bahwa manusia terdiri dari ruh dan jasmani.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kedua. dan diri seseorang. merealisasikan kesuciannya dengan tauhid dan cabangcabangnya. an-nafsu berkaitan dengan jasmani. ekonomi. di samping ubudiyah yang sempurna kepada Allah SWT dengan membebaskan diri dari pengakuan rububiyah. sholat tarawih. dan lain-lain tetap diabaikan. yaitu Tazkiyah dan an-Nafs. Tazkiyatu an-Nafs sendiri secara istilah adalah mensucikan jiwa (diri) kita dengan Islam. keduanya merupakan unsur pembentuk manusia. seperti politik.

tetapi merupakan sifat dari luar yang diinginkan manusia agar bisa mempengaruhi perbuatannya. bahkan akan lebih meningkat lagi. Dan ini terjadi bukan hanya pada saat pengaruh jasmani pada diri manusia tersebut melemah. Sehingga mereka menganggap bahwa bulan Ramadhan adalah ajang meningkatkan sisi ruh agar sisi baiknya menguat. yaitu dengan melemahkan pengaruh jasmani. Allah SWT berfirman: “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. ~82~ . Allah SWT berfirman: “Demi jiwa (nafsu) serta penyempurnaan (ciptaan)-Nya. dan jika belum dapat terwujud maka akan berusaha keras mewujudkannya. maka an-nafsu ini harus dihilangkan pula. Ia akan menjadi baik apabila dia berupaya menghadirkan ruh di dalamnya. dan meyakini bahwa Allah SWT akan memberikan pahala dan siksa atas seluruh perbuatan. setiap perbuatan baik yang terkait hubungan dengan Allah. karena ruh adalah kesadaran hubungan manusia dengan Allah. dan mengurangi hubungan seksual. Akibatnya. Sehingga. dan salah satu caranya adalah dengan membuat lapar jasmani (berpuasa). al-A’râf [7]: 3). bahkan sepanjang hidupnya. dan bahkan harus diadakan setiap saat. pendidikan. demikian pula sebaliknya. setiap saat. akan tetapi bisa terjadi kapan saja. seperti ekonomi. Padahal ruh (bukan ruh sebagai sirul hayah) dalam pembahasan ini bukanlah bagian yang ada dalam diri manusia. asy-Syams [91]: 7-10). agar aspek ruh menguat. Sebab. tetapi juga yang terkait dengan hubungan kemasyarakatan. Semua itu senantiasa dilakukan. maka pasca Ramadhan pun demikian. ia tidak hanya mencukupkan diri dengan beribadah dan beramal sebatas individual dan ritual saja. Oleh karena itu bagi orang yang memiliki ruh dalam arti kesadaran hubungannya dengan Allah. Nafsu adalah fitrah manusia yang bersifat netral.” (Qs. Sebab. Ruh ini hanya bisa terwujud manakala manusia menyetir perbuatannya dengan aturan dari Allah SWT. dan hubungan dengan manusia lain akan selalu diikatkan dengan syari’at Allah dan RasulNya. yaitu dengan mengeliminir sisi jasmani pada dirinya.” (Qs. kita telah digembleng selama 1 bulan penuh. baik di bulan Ramadhan maupun pasca Ramadhan. hubungan dengan diri sendiri. sosial. sehingga kita telah terlatih untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan keterikatan terhadap hukum syara. yakni dengan cara menegakkan syari’at Allah. dengan mengurangi makan dan minum. ia menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab dirinya sebagai seorang muslim yang harus senantiasa menghadirkan ruh (kesadaran hubungan dengan Allah) pada seluruh aspek kehidupannya. kita meningkatkan ketakwaan kita. Artinya nafsu itu sendiri pada dasarnya fitrah yang bisa baik dan buruk atau taat dan maksiat. dan janganlah kamu mengikuti pemimpinpemimpin selain-Nya. akan dijalankan juga sesuai syari’at Islam. artinya dia mengaitkan nafsu ini dengan kesadaran hubungannya dengan Allah. Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam tercela pada diri seorang manusia. akan selalu berada dalam daerah hukum Allah SWT. maka pada hakikatnya nafsunya bahkan seluruh perbuatannya. baik besar maupun. dan politik. Ketika berada di bulan Ramadhan. An-Nafs sendiri bukanlah kekuatan syahwat yang merupakan sumber sifat-sifat tercela.

Perkembangan sekularisme sudah seperti gurita yang telah menyebar dan membelit kemana-mana. sikap sosial egoistik dan individualistik. maka cara pandang terhadap solusi permasalahannya bukan diarahkan untuk menjadikan agama Islam sebagai way of life di seluruh aspek kehidupan. dan paradigma pendidikan yang materialistik. Sesungguhnya. Allah SWT berfirman: “Hukumlah diantara mereka dengan apa saja yang Allah turunkan. kebanyakan orang hanya berusaha memperbaiki dirinya sendiri secara individual untuk lebih mendekatkan diri pada Ilahi. Sebab isi qalbu akan dihisab oleh Allah. Akibatnya. apa lagi untuk melakukan upaya perubahan secara utuh. Saat ini sekularisme di dunia Islam bukanlah menjadi sesuatu yang asing lagi. Akibatnya umat sudah tidak menyadarinya lagi. Allah telah memerintahkan kita untuk terikat kepada hukum syara’. kelahiran sekularisme merupakan bagian dari sejarah feodalisme dan dominasi gereja pada abad pertengahan di Eropa. namun dalam perkembangannya telah menyebar di seluruh belahan dunia. Inti dari paham sekularisme adalah pemisahan agama dari kehidupan. Agama tidak boleh berperanan aktif dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan. akan tetapi. menjadikan hatinya sangat kering dan gersang. Semua kondisi buruk yang mengepungnya dianggap sebagai suatu “dinamika” kehidupan yang sudah tidak dapat ditawar lagi. perilaku politik yang oportunistik. Rasulullah Saw bersabda: ~83~ . Agama masih direduksi sedemikian rupa hingga tinggal di relung-relung individu. Abu Hurairah ra menuturkan. ketika kehidupan telah dikepung dengan krisis multidimensional. Padahal.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Pengaruh Ide Sekularisme Meskipun dalam konteks historis. bukan hanya untuk aktivitas individual dan ritual saja. Sekalipun ketika hal itu telah menjadikan dirinya sulit mendapatkan ketenangan dan ketentraman. alMâ’idah [5] :48). Allah SWT memerintahkan setiap Muslim untuk membersihkan qalbunya. dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka (dengan meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Awalnya sekularisme hanya berbicara tentang hubungan antara agama dan negara. termasuk di dunia Islam.” (Qs. tatanan ekonomi kapitalistik. Hampir tidak ada sisi kehidupan umat ini yang terlepas dari cengkeramannya. ia tidak merasa perlu untuk memikirkan kondisi masyarakat yang ada. namun dalam perkembangannya pula semangat sekularisme tumbuh dan berbiak ke segala lini kehidupan. akan tetapi juga untuk seluruh aspek kehidupan. budaya hedonistik. Lebih dari itu. termasuk hubungan antar manusia dalam masyarakat dan negara. Pemahaman yang Sempit Terhadap Dalil Kekeliruan memahami tazkiyatu an-nafs kemungkinan juga disebabkan karena pemahaman yang sempit terhadap dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan tazkiyatu an-nafs. namun dia merasa cukup dengan hanya mencari kedamaian hati untuk dirinya sendiri saja. tidak merasa perlu untuk memikirkan orang lain di luar dirinya. dan kisaran aktivitas individual dan ritual saja.

al-Hadîd [57]: 16). negara. Dan hal ini senantiasa dilakukan sepanjang masa. Kedua. Allah SWT berfirman: “Mereka mempunyai qalbu (qulub) tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. qalbu bermakna akal (pemahaman) yang mesti digunakan untuk memahami ayatayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. al-A’râf [7]: 179). qalbu bermakna tempat perasaan. Hanya saja. maka baiklah seluruh jasadnya. Terlebih lagi ketika ternyata anggapan tersebut hanya berlandaskan pada salah satu hadits. Padahal. Sebab.” ~84~ . baik tidaknya seseorang bergantung pada baik dan tidak qalbunya. Diantara arti penting qalbu sebagai tempat perasaan: qalbu sebagai tempat iman dan takwa: “Mereka itulah yang dituliskan di dalam qalbu mereka iman. politik. pemahaman. tetapi Allah melihat qalbu kalian. upaya untuk membersihkan qalbu berarti menjaga agar akal pikiran dan perasaannya senantiasa sesuai dengan aturan Allah SWT dan bersih dari aturan thagut.” Dari nash di atas. tempat perasaan terguncang (Qs. Dan hal ini tidak cukup dengan hanya melalui dzikir dan ibadah ritual saja. dan arahannya sangat individual. antara lain: Pertama. Makna qalbu berdasarkan al-Qur’an. dan sebagainya) sebagai cerminan ketakwaan seseorang.” (Qs. disertai dengan ilmu dan penerapan hukum-hukum Allah secara menyeluruh (diri pribadi. Misalnya: tempat kekhusyuan (Qs. dan pemikiran. baik di bulan Ramadhan maupun pasca Ramadhan. ekonomi. makna qalbu berkaitan dengan akal. al-Anfâl [6]: 3). bila qalbu rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. jelas. ada kesalahpahaman dalam memberikan makna terhadap qalbu ini. Di dalam hadits lain juga dituturkan: “Dalam diri manusia ada qalbu. bila qalbu itu baik. al-Qur’an sendiri menggunakan istilah qalbu dengan makna yang beranekaragam dan tidak keluar dari cakupan makna bahasa tersebut. namun haruslah diawali dengan keimanan yang shahih lewat proses berfikir yang jernih.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian dan tidak pula rupa kalian. Jelaslah. bahwa makna qalbu mencakup akal pikiran dan perasaan. akan diampuni dosa-dosanya terdahulu. Qalbu sering diartikan sebagai hati atau jiwa. sehingga upaya membersihkan qalbu sering dipahami sebagai upaya membersihkan hati.” [HR.Muslim]. Sehingga jelas kelirulah anggapan bahwa pembersihan qalbu ataupun pensucian diri cukup dilakukan pada bulan Ramadhan saja. Dalam ayat tersebut. al-Mujâdilah [58]: 22). telah bersabda Rasulullah Saw: “Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah. bahwa seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa membersihkan qalbunya.” (Qs. Oleh karena itu.

di dalam dirinya akan terbentuk api yang membakar kezaliman. dan terlebih lagi tidak dibatasi hanya pada saat bulan Ramadhan saja. Karena itu. Oleh karena itu. Sebab. dan kekeliruan ini telah berimplikasi pada kekurangpedulian terhadap kondisi masyarakat. Metode Shahih Tazkiyatu an-Nafs Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa makna an-nafs itu sangat luas. selain akan membersihkan dirinya secara individu dengan meningkatkan ibadah ritual. maka kita harus segera bertaubat dengan taubat yang hakiki. kefasikan. Berdasarkan pada Aqliyah Islamiyyah Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa nafsu pada dasarnya fitrah yang bisa menjadi baik atau buruk. Atas dasar itu. sekaligus menjadi cahaya yang menunjuki masyarakat kepada hidayah dan risalah agung ini (Islam) hingga Islam diterapkan bukan hanya pada diri sendiri melainkan di tengah-tengah masyarakat secara total. tidak dibatasi pada hal yang bersifat individual semata. lebih jauh lagi. secara umum telah ada kekeliruan dalam memahami makna tazkiyatu an-nafs. kekufuran. dan segala dosa. upaya untuk tazkiyatu an-nafs pun tidak boleh dibatasi pada aktifitas individual atau ibadah ritual saja. tidak mustahil kemaksiyatan itu akan menyebar masuk ke dalam rumah-rumah kita. karena kita terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. dan hanya memikirkan upaya membersihkan atau memperbaiki diri pribadi. tetapi ada juga syari’at kemasyarakatan dan kenegaraan. tetapi juga di bulan-bulan selainnya. Hal ini tidak bisa diraih kecuali dengan meningkatkan tsaqâfah Islamiyah. dengan suatu pembelajaran yang menjadikan pikirannya menyatu dengan perasaannya. bahkan untuk skala individu sekalipun. Banyak kemaksiatan di sekeliling kita. menyesali perbuatan masa lampau. Dengan begitu. kemaksiatan. memohon ampunan Allah akan kelemahan dan ketidakberdayaan kita. ketika kemaksiyatan itu sulit untuk dihindari. dan tidak merasa bertanggungjawab dengan kondisi masyarakat yang semakin jauh dari penerapan syari’at Islam.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Padahal syari’at Allah bukan hanya puasa atau aktifitas individual dan ibadah ritual semata. dan menghiasi diri dengan akhlaq terpuji. yaitu dengan selalu mengikatkannya dengan seluruh syari’at Allah dan RasulNya. nafsu harus dibentuk dan dibimbing agar tetap menjadi baik dan benar. bahkan pada diri kita (na’udzubillah). Dengan demikian sudah seharusnya kita memahami bagaimana metode shahih bagi tazkiyatu an-nafs itu sendiri. dan perintah untuk terikat pada Syari’atNya bukan hanya untuk di bulan Ramadhan saja. Setiap Muslim mutlak membimbing pemikiran-pemikirannya dengan tsaqâfah Islam. Seandainya benteng keimanan kita lemah. dan bertekad serta ~85~ . Taubat mesti dilakukan dengan cara memperbanyak istighfar. Taubah yang Hakiki dan Ketakwaan yang Total Keberadaan kaum Muslim di dalam sistem kufur sekarang ini telah membuat mereka sangat sulit melaksanakan syari’at Islam.

Hanya saja. apalagi beristirahat selama bulan Ramadhan untuk memfokuskan diri hanya dengan amalamal ibadah di dalam mesjid belaka. ini sangatlah sulit. Oleh karena itu. ~86~ . Kehidupan Ramadhan dan Pasca Ramadhan di Masa Rassulullah Saw dan Para Sahabat Ramadhan sebagai bulan untuk mensucikan diri. jika kita hanya mengandalkan pada benteng individu saja. politik luar negeri. Diharapkan ketakwaan tersebut akan tetap tercermin pula dalam kehidupan pasca Ramadhan. baik di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan. Sungguh. Untuk mewujudkan hal ini. pertempuran di ‘Ain Jalut melawan tentara Romawi. Mereka konsisten untuk melaksanakan aktivitas kemasyarakat dan kenegaraan sesuai dengan hukum Allah. Ketaatan mereka pada Allah dan RasulNya pun bersifat kontinyu dan tidak berubah. Tidak hanya itu saja. Tidakkah kita mau bercermin pada kehidupan para sahabat Rasulullah Saw sebagai generasi terbaik yang pernah dimiliki umat manusia? Kita bisa menyaksikan bagaimana atmosfir keimanan di tengahtengah mereka pada bulan-bulan selain Ramadhan senantiasa terpelihara seperti halnya pada bulan Ramadhan. kita membutuhkan institusi yang akan senantiasa menjaga masyarakat untuk tetap berada pada koridor syari’atNya. dimana target yang kita harapkan adalah bertambahnya ketakwaan. karena. Institusi itu adalah Khilafah Islamiyyah. Suasana dan atmosfir keimanan ada di sepanjang tahun. seperti halnya di bulan-bulan yang lain. pembebasan kota Makkah (fathu Makkah). Sistem hukum Islam menjadi pilar dasar seluruh interaksi kehidupan masyarakat dan para pemimpinnya. negara Khilafah telah menjadikan Islam sebagai asas pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. seakan-akan sepanjang tahun adalah Ramadhan. Sedangkan akidah Islam menaungi seluruh kehidupan umat. Akibatnya. seperti Perang Badar Kubra. kita pun akan berjuang keras demi tegaknya institusi yang akan menegakkan syari’at Islam di tengah-tengah masyarakat. bukan hanya pada bulan Ramadhan saja. Ini berarti.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam memohon dikuatkan tekad kita untuk tidak pernah mengulanginya lagi. bahwa aktivitas kemasyarakatan dan kenegaraan pada masa Rasulullah Saw dan pada masa Kekhilafahan Islam berlangsung sebagaimana adanya. pemerintahan. Aktivitas sosial. dan kenegaraan. Peristiwa-peristiwa sejarah. dan lain-lain. Semua ini bisa terwujud. baik pada bulan Ramadhan maupun selain Ramadhan. dan peperangan selama bulan Ramadhan tidaklah surut. Rasulullah dan para sahabatnya atau generasi kaum Muslim terdahulu tidak mengendurkan jihad fi sabîlillâh. negara Khilafah juga menunjukkan peranan besarnya dalam menjaga ketakwaan masyarakat. kita menyadari sepenuhnya. mereka tidak seperti itu. semua itu terjadi pada bulan Ramadhan.

“Sesungguhnya Zabur diturunkan pada malam kedua belas di bulan Ramadhan.126.” (Qs.” 189 Imam Ibn Katsir menyatakan. Qs. bulan yang di dalamnya diturunkan al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang haq dengan yang bathil. 187 Ibn al-Jauzi menyatakan.” 190 Di dalam sunnah juga dituturkan. yaitu Lailatul Qadar.” [HR. bahwa Ramadhan adalah bulan dimana Allah SWT menurunkan kitab-kitabNya kepada para Nabi. Ahmad]. ~87~ .” [HR. al-Baqarah [2]: 185). Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm. Ibn Mardawaih]. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. dan al-Qur’an diturunkan pada malam keempat belas bulan Ramadhan. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Ibn al-Asqa’ bahwa Rasulullah Saw berkata: “Shuhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadhan. al-Qur’an al-Karim telah diturunkan Allah SWT di bulan Ramadhan pada malam kemuliaan (Lailatul Qadar) dan pada malam yang diberkati (Lailatul Mubârakah).” (Qs. Injil diturunkan pada malam ketiga belas. 187 188 Ali ash-Shabuni. Frasa awal ayat ini menjelaskan bahwa.AL-QUR’AN SEBAGAI PETUNJUK DAN SUMBER HUKUM “Bulan Ramadhan. “Allah SWT telah memulyakan bulan Ramadhan diantara bulanbulan yang lain. jld 3. ad-Dukhân [44]: 3). Al-Qur’an telah menyatakan hal ini dengan sangat jelas. “…Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang penuh keberkahan. kebaikan dan pahala. “…al-Qur’an telah diturunkan pada Lailatul Qadar. hal. Ini bisa dimengerti karena bulan Ramadhan telah dipilih Allah SWT untuk menurunkan al-Qur’an al-Adzim. hal. Sedangkan Injil diturunkan pada malam kedelapan belas Ramadhan. Shafwât at-Tafâsîr. bahwa yang dimaksud dengan “Lail Mubârakah” (malam yang diberikahi) adalah malam yang sangat agung dan mulia. 189 Imam al-Qurthubi. Ali ash-Shabuni menyatakan. sebab. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Jabir bin ‘Abdullah disebutkan. al-Qadar [97]: 1). malam yang terdapat di bulan yang penuh berkah (bulan Ramadhan).170. pada malam itu Allah SWT menurunkan kepada hambaNya al-Qur’an al-Karim yang di dalamnya berisi keberkahan. 190 Imam Ibn Katsir. Idem. hal.” 188 Imam al-Qurthubi berkata. 170. Sedangkan Taurat diturunkan pada malam keenam bulan Ramadhan. “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur’an) pada malam kemuliaan (Lailatul Qadar). al-Baqarah [2]: 185.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB X . Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi…” (Qs. jld 16.

serta halal dan haramNya. 191 ~88~ . al-Jâmi’ al-Bayan fi Tafsîr al-Qur’ân. baik ayat-ayat muhkâm. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. Pendapat pertama —dan ini adalah pendapat yang paling shahih— menyatakan bahwa al-Quran diturunkan dari Lauh al-Mahfudz ke langit dunia secara lengkap. Setelah itu. “Maksud dari firman Allah SWT. al-Baihaqi. Setelah itu. atau 25 tahun sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw setelah beliau diutus oleh Allah SWT…” 192 Ayat ini juga menjelaskan fungsi al-Qur’an sebagai hudan li an-nâs (petunjuk bagi manusia).” 193 Imam ath-Thabari menjelaskan bahwa hudan li an-nâs bermakna rasyâdan li al-nâs ilâ sabîl al-haq wa qashd al-manhaj (petunjuk kepada ummat manusia menuju jalan kebenaran dan metode yang lurus). Qs. Mayoritas mufassir memilih pendapat yang menyatakan bahwa al-Qur’an diturunkan secara lengkap dari Lauh Mahfudz ke langit dunia pada Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. al-Baqarah [2]: 185. mutasyâbihât. al-Itqân fi ‘Ulûm al-Qur’ân. Qs. 192 Al-Hafidz as-Suyuthi. bayyinât min al-hudâ (penjelas). Al-Hafidz as-Suyuthi mengetengahkan hadits-hadits yang mendukung pendapat ini. Imam al-Qurthubi mengatakan. yakni hadits yang diriwayatkan oleh al-Hâkim. ada tiga pendapat berbeda mengenai cara diturunkannya al-Qur’an dari Lauh al-Mahfudz. 23 tahun. al-Qur’an diturunkan dari langit bumi kepada Nabi Muhammad Saw secara berangsur-angsur. nâsikh dan mansûkh jika dikaji dan diteliti secara mendalam akan menghasilkan hukum halal dan haram. dari Ibn ‘Abbas. Sedangkan wa bayyinât berkedudukan sebagai ‘athaf ‘alaih”. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. “Tafsîr dari firman Allah SWT. Maknanya adalah. Sedangkan al-furqân berarti al-fashl bain al-haq wa al-bâthil (pemisah antara kebenaran dan kebathilan). an-Nasâ’i dan lain-lain dari jalur Manshuur.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Yang dimaksud dengan al-Qur’an di sini adalah al-Qur’an yang diturunkan secara lengkap dari Lauh Mahfudz ke langit dunia (Baitul ‘Izzah). Arti ‘al-hudâ sendiri adalah al-irsyâd wa al-bayân (petunjuk dan penjelasan). 194 Imam ath-Thabari. hal 39. dari Sa’id bin Jabir. al-Jâmi’ al-Bayan fi Tafsîr al-Qur’âni. hâdiyan lahum (petunjuk kepada mereka). Walhasil. hudan li an-nâs wa bayyinât min alhudâ wa al-furqân adalah sebagai berikut. bukan permulaan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. artinya bagian dari petunjuk yang menjelaskan tentang hudud Allah. Hudâ dibaca nashab karena ia berkedudukan sebagai hâl dari al-Qur’an. Susunan kalimat semacam ini bermakna. wa bayyinât min al-hudâ wa al-furqân adalah bayyinât min al-halâl wa al-harâm (penjelasan yang menjelaskan halal dan haram). “Berkaitan dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah [2]: 185 dan ad-Dukhân [44]: 4.” 194 Lihat Imam ath-Thabari. Dalam Tafsîr Jalâlain disebutkan bahwa. Setelah itu diturunkan kepada Muhammad Saw secara berangsur-angsur. Imam al-Qurthubi. al-Qur’an diturunkan dari langit dunia kepada ummat manusia secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Makna ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan dari al-Suddi. 191 Al-Hafidz as-Suyuthi mengatakan. al-Qur’an yang dimaksud dalam surat al-Baqarah [2] ayat 185 adalah al-Qur’an yang diturunkan secara lengkap. al-Baqarah [2]: 185. 193 Imam al-Qurthubi. al-Qur’an telah diturunkan dari Lauh al-Mahfudz ke langit dunia (baitul ‘Izzah) pada Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Peristiwa ini terjadi pada malam Lailatul Qadar (bulan Ramadhan). Adapun al-furqân bermakna mâ farraqa bain al-haq wa al-bâthil (semua hal yang bisa memisahkan antara yang haq dengan yang bathil). dan Tafsîr Jalâlain. farâ’idhNya. nasehat-nasehat serta hukum-hukum yang penuh hikmah. Adapun makna dari bayyinât min al-hudâ adalah wâdlihât min al-hudâ (petunjuk-petunjuk yang sangat jelas). al-Qur’an dengan keseluruhannya. dan al-furqan (pemisah atau pembeda antara yang kebenaran dan kebathilan).

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Al-Hafidz as-Suyuthi dalam Tafsîr Jalâlain menjelaskan bahwa al-hudâ bermakna “petunjuk yang dapat menghindarkan seseorang dari kesesatan”. Sedangkan bayyinât min al-hudâ bemakna, “ayatayat yang sangat jelas serta hukum-hukum yang menunjukkan seseorang kepada jalan yang benar.” Al-Furqân sendiri bermakna “pemisah antara kebenaran dan kebathilan.” 195 Menukil pendapat Ibn ‘Abbas, Syaikh Fairuz Abadi menyatakan, “Yang dimaksud dengan firman Allah SWT hudân li al-nâs adalah al-Qur’an itu itu berfungsi memberi petunjuk kepada manusia dari kesesatan. Sedangkan frasa wa bayyinât min al-hudâ bermakna perkara-perkara agama yang sangat jelas dan tidak samar. Adapun frasa al-furqân berarti halal dan haram, hukum-hukum dan hudud, serta semua hal yang menghindarkan seseorang dari syubhat (kesamaran).” 196 Ayat di atas telah menggambarkan betapa Allah SWT telah memulyakan dan mengagungkan bulan Ramadhan di atas bulan-bulan yang lain. Sebab, di bulan itu Allah SWT menurunkan al-Qur’an yang berisikan petunjuk, penjelasan serta pemisah antara yang haq dan bathil. Tidak hanya itu saja, alQur’an adalah sumber segala sumber hukum bagi kaum Muslim yang tidak boleh diingkari dan diacuhkan. Dalam masalah ini Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah berkata, “Barangsiapa tidak mau membaca al-Qur’an berarti ia mengacuhkannya dan barangsiapa membaca al-Qur’an namun tidak menghayati maknanya, maka berarti ia juga mengacuhkannya. Barangsiapa yang membaca alQur’an dan telah menghayati maknanya akan tetapi ia tidak mau mengamalkan isinya, maka ia pun berarti mengacuhkannya.” Selanjutnya Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah menyitir sebuah ayat: “Berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku! Sesungguhnya kaumku menjadikan al-Qur’an ini suatu yang diacuhkan.” (Qs. al-Furqân [25]: 30). 197

Al-Qur’an Sebagai Manhajul Hayah (Metode Hidup)
Pada dasarnya, al-Qur’an adalah manhajul hayah bagi kaum Muslim. Pedoman hidup yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan, sekaligus sebagai pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Atas dasar itu, setiap Muslim diperintahkan untuk selalu berjalan sesuai dengan al-Qur’an, dan siapa saja yang berjalan sesuai dengan al-Qur’an tentu mereka akan mendapatkan petunjuk, penjelas, sekaligus akan diberi furqân (kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah). Benar, al-Qur’an wajib dijadikan sebagai pedoman hidup kaum Muslim di seluruh aspek kehidupannya. Sebab, al-Qur’an telah menjelaskan seluruh masalah hidup, baik yang berhubungan dengan ekonomi, politik, kenegaraan, dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman: “Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (Qs. al-An’âm [6]: 38).

195 196

Al-Hafidz as-Suyuthi, Tafsîr Jalâlain, Qs. al-Baqarah [2]: 185. Syaikh Fairuz Abadi, Tanwîr al-Maqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbas’, hal. 20. 197 Ali ash-Shabuni, at-Tibyân fî ‘Ulûm al-Qur’an.

~89~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Imam al-Qurthubi, “Yang dimaksud al-Kitab di sini adalah ketetapan Allah yang ada di dalam Lauh al-Mahfudz. Sesungguhnya semua kejadian yang ada di muka bumi ini telah tertulis di Lauh alMahfudz. Ada yang menyatakan, bahwa yang dimaksud ‘al-Kitab’ di atas adalah al-Qur’an. Artinya, tak satupun perkara agama yang kami biarkan kecuali semuanya telah kami jelaskan di dalam alQur’an; kadang-kadang dengan dilalah (petunjuk) yang jelas, kadang-kadang hanya dijelaskan secara global, sedangkan penjelasan rincinya dijelaskan oleh Rasulullah Saw; atau dijelaskan oleh ijma’, atau qiyas yang didasarkan pada nash-nash al-Qur’an. Allah SWT berfirman di ayat yang lain: “Sesungguhnya, kami telah menurunkan al-Qur’an kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu.” (Qs. an-Nahl [16]: 49). Allah SWT juga berfirman: “Kami telah menurunkan kepadamu al-Dzikr untuk menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.” (Qs. an-Nahl [16]: 44). Allah SWT juga berfirman: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya.” (Qs. al-Hasyr [59]: 7). Oleh karena itu, ayat ini dan surat an-Nahl mencakup juga apa-apa yang tidak disebutkan di dalam alQur’an. Benarlah informasi Allah SWT yang menyatakan, bahwa tidak ada satupun yang dilupakan di dalam al-Quran, kecuali pasti Ia akan menyebutkannya di dalam al-Quran, baik dalam bentuk rinci maupun pokok-pokoknya saja. Allah SWT juga menegaskan: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian, agama kalian.” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 3). Surat al-An’âm [6] di atas, dan masih banyak ayat-ayat yang lain, menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa Islam adalah agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk menjelaskan dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Islam bukan sekedar agama ritual, akan tetapi ia adalah agama sempurna yang berisikan aturan-aturan multidimensional untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga mengatur urusan ekonomi, sosial budaya, negara, kemasyarakatan, politik, dan sebagainya. Seorang Muslim tidak boleh mencukupkan diri hanya mengerjakan dan melaksanakan ibadah-ibadah ritual saja, akan tetapi berdiam diri atau tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain; misalnya menegakkan muamalat yang Islami, menegakkan peradilan yang Islami, pemerintahan Islami, dan sebagainya. Alasannya, Allah SWT telah memerintahkan kaum Muslim untuk masuk ke dalam Islam secara kâffah. Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu kepada Islam secara menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu.” (Qs. al-Baqarah [2]: 208).

~90~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibn Katsir menyatakan, “Allah SWT telah memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin dan mempercayai RasulNya agar mengadopsi system keyakinan Islam (‘‘aqidah) dan syari’at Islam, mengerjakan seluruh perintahNya dan meninggalkan seluruh laranganNya selagi mereka mampu.” 198 Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa, ayat ini diturunkan pada kasus Tsa’labah, ‘Abdullah bin Salam, dan beberapa orang Yahudi. Mereka mengajukan permintaan kepada Rasulullah Saw agar diberi ijin merayakan hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Selanjutnya, permintaan ini dijawab oleh ayat tersebut di atas. Imam ath-Thabari menyatakan, “Ayat di atas merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk menolak selain hukum Islam; perintah untuk menjalankan syari’at Islam secara menyeluruh; dan larangan mengingkari satupun hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam.” 199
Ayat di atas merupakan penjelasan yang sangat gamblang, bahwa kaum mukmin diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah secara menyeluruh; baik yang menyangkut ibadah ritual maupun sosial. Dengan

kata lain, al-Qur’an dan as-Sunnah wajib dijadikan sebagai manhaj hidup (way of life) bagi kaum Muslim. Alasannya, al-Qur’an dan as-Sunnah telah menjelaskan segala sesuatu dengan aturan dan solusi yang tuntas, memuaskan akal dan menentramkan hati.

Al-Qur’an, Amanah yang Wajib Dipikul
Tatkala Allah SWT menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, ketiganya enggan untuk memikulnya. Namun, manusia memberanikan dirinya untuk memikul amanah tersebut. Padahal, konsekuensi dari amanah tersebut sangatlah berat. Amanah itu adalah hidup sejalan dengan tuntunan Allah SWT, al-Qur’an. Begitu beratnya, gunung akan hancur berkeping-keping karena takut atas konsekuensinya. Allah SWT berfirman: “Kalau sekiranya Kami menurunkan al-Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.” (Qs. al-Hasyr [59]: 21). Imam al-Baidhawi, sebagaimana dikutip oleh Ali ash-Shabuni, menafsirkan ayat ini sebagai berikut, “Seandainya Kami (Allah) menciptakan akal dan perasaan pada gunung sebagaimana yang telah Kami ciptakan pada diri manusia, kemudian Kami turunkan al-Qur’an di atasnya, dengan konsekuensi pahala dan siksa, sungguh ia akan tunduk, patuh dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah SWT. Ayat ini merupakan gambaran betapa besarnya kehebatan dan pengaruh alQur’an. Seandainya gunung yang kuat dan kokoh itu diseru dengan al-Qur’an, sungguh kamu akan menyaksikannya tunduk dan takut kepada Allah SWT. Maksud ayat ini adalah, celaan terhadap manusia disebabkan tidak tunduk ketika dibacakan al-Qur’an kepadanya. Bahkan, mereka menolak keajaiban-keajaiban dan keagungan-keagungan al-Qur’an.” 200
198 199

Imam Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, jld. 1, hal. 247. Imam ath-Thabari, al-Jâmi’ al-Bayan fi Tafsîr al-Qur’ân, jld. 2, hal. 33. 200 Hasyîyah Zadâh ‘Ala al-Baidhawi, jld. 3, hal. 479.

~91~

maka dengarkanlah baik-baik. al-A’râf [7]: 204). Mereka 201 Tafsîr Bahrul Muhîth.” (Qs. jld. Tidak sedikit diantara mereka yang mengibarkan peperangan terhadap al-Qur’an al-Karim. al-Fathir [35]: 29). Tidak hanya itu saja.” (Qs. Sayangnya. maksud ayat ini adalah celaan kepada manusia yang telah keras hatinya. “Apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur’an ataukah hati mereka terkunci?” (Qs. niscaya gunung itu akan tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah SWT. 8. bahkan berusaha mengganti hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur’an? Bukankah Allah SWT telah berfirman: “Apabila dibacakan al-Qur’an (kepadamu). Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan tuntunan al-Qur’an. kebanyakan kaum muslim sekarang ini telah enggan. Jika gunung yang tegak dan kokoh saja tunduk dan patuh kepada al-Qur’an tentu manusia harus lebih tunduk kepada al-Qur’an. mengingkari. bagaimana kita bisa memikul amanah yang telah dibebankan Allah kepada kita. Muhammad [47]: 24). sedangkan orang yang membaca al-Qur’an kurang fasih karena lidahnya berat dan sulit membetulkannya maka bagi akan mendapat dua pahala. Lantas. bahkan acuh terhadap amanahnya. “Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya. Allah SWT telah menjanjikan bagi siapa saja yang membaca al-Qur’an dengan pahala yang sangat besar. hal.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dalam kitab Bahrul Muhîth disebutkan bahwa. dan mengamalkan kandungan isinya. mereka itu mengharapkan perniagaan yang tiada akan merugi. apakah kita sudah tunduk dan patuh kepada al-Qur’an dan kandungan isinya? Apakah ketika dibacakan al-Qur’an. atas dasar apa kita tidak serius mempelajari al-Qur’an. Muslim]. dan tidak terpengaruh hatinya dengan al-Qur’an yang seandainya diturunkan di atas sebuah gunung. Akan tetapi.” [HR. memahaminya. 251. Rasulullah Saw bersabda: “Orang yang mahir membaca al-Qur’an adalah beserta malaikat-malaikat yang suci dan mulia. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya orang-orangyang selalu membaca Kitabullah dan mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka. jika kita tidak mempelajari dan memahami al-Qur’an? Selain itu. dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Bukhâri]. 201 Lantas. merenungi isinya. baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. kita sudah menundukkan diri. Mereka mencoba menakwilkan dan mengubah-ubah isi al-Qur’an yang telah jelas maknanya. ~92~ . membacanya. kemudian berusaha mengamalkannya? Apakah justru kita acuh. sekiranya kita tidak berusaha dengan serius mempelajari kandungan isi al-Qur’an. kebanyakan manusia tidak terpengaruh dan tunduk di hadapan al-Qur’an.” [HR.

sebagian besar kaum muslim masih saja cinta dan tertipu oleh propaganda-propaganda busuk mereka. Mereka juga melecehkan al-Qur’an al-Karim sebagai makhluk sejarah yang telah ketinggalan zaman. bahkan lebih rendah daripada binatang. Tak hentihentinya mereka mendiskreditkan hukum-hukum agung yang lahir dari al-Qur’an al-Karim. betapa banyak orang yang mahir membaca dan memahami al-Qur’an. Demikian juga HAM. dan melaksanakannya. Padahal. Padahal. Siapa saja yang tidak konsisten dan acuh terhadap al-Qur’an dan isinya. Jika kondisi sebagian besar kaum muslim masih seperti ini. tentu. Ia adalah alat politik orang kafir untuk menyebarkan ajaran kebebasan yang sangat rendah. namun mereka tidak pernah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam berusaha menundukkan al-Qur’an agar sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. mereka tidak akan peduli terhadap amanah Allah yang telah diberikan kepada mereka. Anehnya. demokrasi adalah ideologi pra sejarah (sebelum Masehi) yang jelas-jelas bertentangan dengan fitrah manusia. siapa saja yang mencintai al-Qur’an dengan cara suka membacanya. sekularisme dari barat dari pada al-Qur’an al-Karim yang diwahyukan kepada Muhammad Saw. akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Bahkan tidak sedikit pula yang tidak bisa membaca al-Qur’an. memahaminya. Realitas telah menunjukkan kepada kita. Mereka lebih mencintai paham demokrasi. konsekuensi dari amanah ini sangatlah berat. HAM. Namun. ~93~ . kelak akan mendapatkan siksa yang sangat pedih.

“Jihad fi sabîlillâh!” Keutamaan jihad juga ditetapkan Allah SWT sebagai amalan yang mesti didahulukan oleh seorang muslim diatas kecintaannya kepada orang tua. lapar dan dahaga. Tidak hanya itu saja. (Itu telah menjadi) janji yang benar. Allah SWT berfirman: 202 Lihat Syaikh Fauzie Sanqarith. konon bila diberi pilihan untuk mengerjakan sepuluh perbuatan yang mubah. menyibukkan diri berbisnis. tidak mengherankan Rasulullah Saw dan para sahabat tetap menjalankan kewajiban jihad fi sabîlillâh sekalipun saat itu adalah bulan Ramadhan. Perang Badar al-Kubra yang menjadi the turning point (titik balik) bagi ummat Islam terjadi di bulan Ramadhan. dan bertani. Lebih dari itu. Sebab. at-Taubah [9]: 41). jihad diletakkan setelah kecintaan kepada Allah dan RasulNya (lihat Qs. hal 25. Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa ketika Nabi ditanya. Umat Islam. Allah SWT juga menjanjikan pahala yang besar. harta. Pada saat mereka sedang berpuasa. ~94~ . Taqarrub Ilallah. Lalu ditanya”. hidup mulia. diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. di tengah panas terik. yaitu memperoleh kemenangan. Kenapa kaum muslimin di masa lalu mampu melakukan tugas berat itu. yang awalnya dikejar-kejar dan diusir dari kampung halamannya ternyata berhasil mengalahkan dan memukul mundur tentara Quraisy. Orang berjihad hanya akan mendapatkan satu di antara dua kebaikan (ihda al-husnayain).JIHAD DI BULAN RAMADHAN Para sahabat dulu. keluarga. masuk surga tanpa dihisab. bisnis.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XI . Mereka berperang di jalan Allah. dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah…” (Qs. beternak. Pembebasan kota Mekkah oleh 10 ribu orang mujahidin yang dipimpin oleh Rasulullah yang mengakhiri peranan politik dan militer kaum jahiliyah juga terjadi pada bulan Ramadhan. Oleh karena itu. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. mereka tahu bahwa jihad itu termasuk amalan wajib yang paling utama dan puncaknya Islam (dzurwatul Islam).” (Qs. Yang sembilan mereka alokasikan untuk perbuatan wajib atau sunnah. dan berkuasa. mereka rela menyabung nyawa untuk melaksanakan perintah Allah SWT: “Berangkatlahkamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat. berupa surga bagi orang yang berjihad dan memperoleh mati syahid di medan jihad fisabilillah. Demikian pula penaklukan Andalusia (Spanyol dan Portugis) yang menandai peranan dan peradapan Islam terhadap kebangkitan dan pencerahan (renaissance) bangsa-bangsa Eropa juga terjadi pada bulan Ramadhan. mereka mengambil satu saja. ummat yang meninggalkan jihad. at-Taubah [9]: 111). amalan apa yang paling utama. dan sebagainya. atau mati syahid. istri. setelah itu apa? Beliau menjawab. anak. at-Taubah [9]: 24). 202 Di samping itu. sekalipun mereka sedang berpuasa? Sebenarnya ini tidak mengherankan. “Iman kepada Allah. lalu mereka membunuh atau terbunuh. bakal ditimpa kehinaan hingga mereka kembali ke jalan agama Allah SWT dengan cara memuliakan jihad fi sabîlillâh. beliau menjawab.

Bahkan. seperti di Filipina. al-Anfâl [8]: 72). Selain itu. Afghanistan. ~95~ .” [HR.” [HR. Allah SWT berfirman: “Jika mereka meminta tolong kepadamu atas dasar agama mereka.” Dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: “Siapa saja yang shaum satu hari di dalam jihad fisabilillah niscaya Allah menjauhkan antara dia dan neraka dengan satu parit yang luasnya seluas langit dan bumi. Kasymir. ath-Thabrani]. Sebab. Diriwayatkan oleh Imam Bukhâri. at-Taubah [9]: 52). Allah SWT akan memberikan kepada mereka ganjaran luar biasa yang tak bakal bisa diberikan oleh siapa pun selain Dia. atTirmidzi bahwa Rasulullah bersabda: “Tidaklah seorang hamba berpuasa dalam satu hari dalam jihad fi sabîlillâh melainkan pada hari itu. al-Hâkim dengan syarat Bukhâri]. atas dasar iman dan kesungguhan mencari ridha Allah (imanan wahtisâban) yang rela mengirimkan tentara-tentara kaum Kaum dari angkatan bersenjata yang mereka miliki untuk membebaskan kaum Muslim dan negeri-negeri mereka dari cengkeraman kaum Kafir. Jika kemuliaan berjihad di bulan Ramadhan demikian besarnya.” (Qs. maka kalian wajib menolongnya. dan terakhir Irak! Juga beruntunglah setiap penguasa yang tergerak hatinya. dimana ujungnya telah sampai di kota Samaria (daerah Syam) dan pangkalnya di kota Baghdad. Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Katakanlah: ‘Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami. Muslim. Rasulullah Saw bersabda: “Maukah kukabarkan kepada kalian tentang suatu malam yang lebih utama dari pada Lailatul Qadar? Dia adalah malamnya seorang pengawal yang sedang mengawal pasukan kaum Muslim yang sedang istirahat di tanah perkemahan yang menakutkan sehinggadia merasa seolah-olah dia tidak akan kembali kepada keluarganya. Rasulullah Saw mengabarkan bahwa orang yang berpuasa dalam keadaan jihad fi sabîlillâh pasti dijauhkan dari api neraka sejauh-jauhnya. beruntunglah saudara-saudara kita yang sedang berjibaku di medan tempur di negeri-negeri mereka yang diserang oleh kaum Kafir. Palestina. sudah menjadi kewajiban penguasa muslim untuk menolong saudara-saudara mereka — sekalipun bukan warga negaranya— dari keganasan kaum Kafir. Khalifah mengirim pasukan yang besar sekali. kaum Muslim yang bertugas di front terdepan menjaga perbatasan negeri Islam dan senantiasa menghadapi ancaman tentara kafir. kecuali salah satu dari dua kebaikan” (Qs. sebagaimana dulu khalifah al-Mu’tashim Billah telah membebaskan daerah Samaria dari penguasa kafir setelah terjadi pelecehan terhadap seorang wanita muslimah oleh pejabat kota tersebut. Ya.

Islam tidak bisa ditandingi oleh pemikiran racun Barat maupun Timur.” Oleh karena itu. dan kita tunjukkan kepada ummat dimana letak kepalsuan dan kebatilannya. Kaum Muslim hampir menyerang kaum kafir tersebut. sekularisme. jiwa. Sungguh. tetapi mereka dihalangi oleh Majdy Ibn Umar al-Juhani. Sayyidina Hamzah Ibn Abdul Muttalib bersama tiga puluh sahabat yang lain ke Saif al-Bahr untuk menghadang tiga ratus orang Quraisy yang telah berkemah di kawasan tersebut. sosial. tentunya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dakwah dan Perang Pemikiran Begitu pula terhadap perang pemikiran dan kebudayaan yang sekarang ini sedang digelar oleh kaum Kafir di seluruh negeri-negeri Islam melalui berbagai media. Rasulullah Saw telah mengutus pamannya. Jika umar Islam memiliki pemikiran Islam yang bersih dan murni. serta ajaran Islam yang memuat petunjuk sempurna tentang ideologi. Dengan demikian. racun-racun itu akan ternetralisir. Sesungguhnya. keluasan dan kemenyeluruhan syari’at Islam yang mengatur urusan pribadi. seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw tatkala mendirikan Daulah Islamiyah di kota Madinah. Rasulullah Saw dan para sahabat telah melalui sembilan Ramadhan dengan penuh kebersamaan. Selain itu. Perang-Perang di Bulan Ramadhan Setelah hijrah ke Madinah. Namun. dengan harapan untuk memecahkan kesatuan ummat Islam. dengan pamahaman tsaqafah Islam yang mendasar dan menyeluruh tadi. bermasyarakat dan bernegara. seorang munafiq dari Madinah. berkeluarga. serta kembali kepada kesucian Islam. pertahanan keamanan. Sebab. prinsip-prinsip syari’at Islam. ekonomi. serta metode penerapan syari’at Islam. dan lain-lain harus kita bantah. ideologi atau ‘‘aqidah yang memancarkan peraturan. para intelektual dan budayawan yang maniak kebudayaan barat. kebudayaan. Merekalah para operator yang melakukan peracunan Barat (westoxication) kepada ummat. pemahaman ummat terhadap ide-ide Islam harus dikuatkan kembali. kita serang balik. dan lisan kalian. ummat akan terbebaskan dari pengaruh dan belenggu pemikiran dan kebudayaan kufur. umat memerlukan pembinaan iman yang benar-benar jernih dari sumbernya yang murni. mereka akan memiliki antibodi yang mampu menangkis setiap serangan pemikiran asing yang dilancarkan oleh penjajah kapitalis modern baik secara langsung maupun melalui agen-agen mereka yang menyusup di kalangan pemerintahan. kaum Muslim wajib menghadapi mereka dengan perang pemikiran dan kebudayaan pula. maka. baik pemahaman yang berhubungan dengan mabda. HAM. Ia juga membangun sebuah ~96~ . politik. Bukankah Rasulullah Saw bersabda: “Jihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta. setiap pemikiran kufur seperti demokrasi. Peristiwa Masjid ad-Dhirar Tahun pertama setelah Hijrah. mereka telah melewati bulan Ramadhan dengan berbagai macam peristiwa yang bisa dijadikan contoh pengorbanan dan penyerahan diri kepada Allah SWT dalam upaya untuk meninggikan kalimahNya.

Rasulullah Saw telah memerintahkan para sahabat untuk merobohkan masjid tersebut di bulan Ramadhan. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Aku akan membantu kamu dengan seribu (bala tentera) dari malaikat yang datang berturut-turut. Tidak cukup hanya itu saja. Peperangan Badar Pada hari ke tujuh belas di bulan Ramadhan. Demi Allah! aku melihat malaikat Jibril dan tentaranya telah datang seperti pasir yang bertaburan. (Ingatlah wahai Muhammad) ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman (untuk menguatkan semangat mereka): Tidakkah cukup bagi kamu.” (Qs. Allah SWT menganugerahkan kemenangan yang cemerlang kepada kaum Muslim di hari itu. Allah SWT telah menerangkan peristiwa ini di dalam firmanNya: “Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. supaya kamu bersyukur (akan kemenangan itu). kita sebagai umat Islam juga harus melibatkan diri dalam perjuangan kolektif untuk membangun kembali kesatuan ummah (ummatun wahidah). Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah. yang dilengkapi dengan 100 ekor kuda dan 700 ekor unta yang datang dari Makkah di bawah pimpinan Abu Jahl sendiri. Namun.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam masjidn yang dikenal dengan Masjid ad-Dhirar. bahawa Allah membantu kamu dengan tiga ribu tentera dari malaikat yang diturunkan?” (Qs. Pada 17 Ramadhan tahun kedua Hijrah mereka berhasil mengalahkan tentara musyrik yang berjumlah 1. ~97~ . al-Anfâl [8]: 9). selepas beliau kembali dari perang Tabuk. sedang kamu berkeadaan lemah (kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang). Perang Badar merupakan peperangan besar pertama bagi ummat Islam. sesungguhnya kemenangan dari Allah sangatlah dekat. akan tetapi juga mengenai dominasi kekuasaan Islam atas seluruh dunia. Ketika menerima wahyu ini. terdapat banyak hadits yang menjelaskan kemenangan kaum Muslim. Dan kita mesti berdoa tanpa pernah berhenti kepada Allah. Rasulullah Saw meninggalkan Madinah bersama 313 sahabat.” Adapun bagi umat Islam dewasa ini.000 orang. agar Dia menganugerahkan kemenangan tersebut. melalui sebuah institusi Islam yang agung. bukan hanya atas orang-orang Yahudi saja. sesungguhnya. Sebuah kemenangan yang tidak mungkin diliupakan di sepanjang sejarah umat manusia. beliau mengangkat kepalanya disertai kegembiraan di wajahnya. Dalam peperangan Badar. “Wahai Abu Bakar. Ali-‘Imran [3]: 123-124). Rasulullah sedang beristirahat sejenak. Allah SWT benar-benar telah memisahkan antara kebenaran dan kebathilan di peperangan Badar yang agung. Allah SWT telah mengutus para malaikat yang bertugas membantu Rasulullah Saw. Lantas beliau bersabda. tahun kedua Hijrah. Khilafah Islamiyyah. dua ekor kuda dan tujuh puluh ekor unta menuju ke Badar. ketika beliau menerima wahyu tersebut. sampaikanlah berita gembira.

dan pada saat itu tentara Islam tengah berperang melawan tentera Bizentin di Utara. Sebelumnya. Dalam bulan dan tahun yang sama. sekaligus sebagai penanda kehancuran bagi kekuatan tentera kufur. di mana ummat Islam telah berkuasa di sana hampir selama 700 tahun. Musa ibn Nusair.000 orang berhasil membebaskan keseluruhan Sepanyol. Peperangan Wadi al-Qura Pada tahun ke enam Hijrah. ia terbunuh dalam pertempuran menentang Islam dalam bulan Ramadhan. Fatimah telah menyerang sebuah kafilah yang dipimpin oleh Zaid dan berhasil merampas barang yang dibawanya. Sebab. Akhirnya. perang Badar telah menunjukkan kepada kita. Peristiwa ini merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah ummat Islam. perjanjian Hudaibiyah telah dikhianati. Salahuddin al-Ayyubi. Jenghis Khan menamakan diri sendiri sebagai ~98~ . Ia juga terkenal karena berani memproklamirkan perang terbuka melawan Islam. Pada tahun itu juga ummat Islam berhasil mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Akhirnya. Sicilia dan sebahagian dari Perancis hingga tanah dari al-Andalus. Kemenangan Melawan Tentara Salib Pada tahun 682 Hijrah. tentara Mongol telah menyapu bersih dan menghancurkan seluruh rintangan yang menghadang mereka di seluruh Asia. kaum Muslim berhasil menghancurkan semua berhala di Makkah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Sesungguhnya. setelah peristiwa tersebut (Fathu Makkah) Islam berhasil disebarkan ke seluruh Semenanjung Tanah Arab. berhala al-Lat. dan mengepung kota Makkah di bulan Ramadhan. sembilan puluh dua tahun setelah Hijrah. al-Mamat dan as-Suwa dan beberapa berhala besar berhasil dihancurkan. Penaklukan Sepanyol Pada bulan Ramadhan. Ia juga dikenal sebagai seorang wanita yang paling dilindungi di Tanah Arab. Thariq ibn Ziyad dengan jumlah tentara yang hanya sekitar 7. Kemenangan Atas Tentara Mongol Pada abad ketujuh Hijrah. Zaid bin Haritsah dikirim ke Wadi al-Qura untuk menghadapi Fatimah binti Rabi'ah. bahwa kekuatan iman yang dimiliki ummat Islam merupakan penentu kemenangan bagi kaum Muslim. Nabi Muhammad Saw pun berniat melakukan mobilisasi umat Islam secara besar-besaran untuk memerangi seluruh kekuatan kufur di Semenanjung Tanah Arab. akhirnya beliau berhasil mengusir mereka keluar dari Syria dan membebaskan seluruh tanah jajahan di bulan Ramadhan. setelah bertempur melawan tentara Salib hampir satu tahun lamanya. ia telah menaruh sebanyak lima puluh pedang saudara terdekatnya di rumahnya. salah gubernur Khalifah Umaiyah di Afrika Utara dan jenderal perangnya yang berani. Sebab. seorang permaisuri di kawasan tersebut. Pembukaan Kota Makkah dan Pemusnahan Patung Berhala Pada bulan Ramadhan ke delapan Hijrah. dan membinasakan pusat kesyirikan di tanah Arab.

Ray dan Hamdan telah terjadi pembunuhan dan penawanan hampir 700. Keadaan ini tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Cemeti Tuhan yang dikirimkan untuk menghukum mereka yang berdosa. cucu kepada Jenghis Khan meneruskan kebiadaban-kebiadatan tersebut. Qutuz. Lantas. ummat Islam tengah berhadapan dengan kaum penjajah imperialis. Pada tahun 656 Hijrah. pusat pemerintahan negara Islam saat itu. seraya bergerak dan berjuang sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.000 ummat Islam telah dibunuh dalam pembantaian sadis tersebut. Jadikanlah puasa Ramadhan kali ini. arak-arak dicurahkan di dalam masjid dan seruan azan dilarang. pemimpin besar yang berhasil menyatukan seluruh tentara Islam dan menghadapi tentara Mongol di Ain Jalut pada tanggal 26 Ramadhan 648 Hijrah.000 orang. Kaum kafir serta antek-anteknya. Saifuddin Qutz. berhasil dihancurkan. atas pertolongan Allah SWT. Lebih dari itu. Ada yang menyatakan 1. serta pahlawan-pahlawan Islam lain yang rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk menjunjung tinggi kalimat Allah SWT. penganut agama Kristen disuruh memakan babi dan meminum arak secara terbuka. Dan jangan sampai kita hanya mendapatkan haus dan dahaganya belaka. Allah SWT mengirim kepada umat Islam. sedangkan ummat Islam yang masih hidup dipaksa meminum arak. Inilah beberapa fragmen sejarah yang mengisahkan kejayaan dan keagungan yang diraih oleh umat Islam terdahulu.” Pada tahun 617 Hijrah. sebagai langkah awal untuk menggapai keridloan Allah SWT. umat Islam wajib bangkit dari tidurnya yang panjang. ~99~ . Oleh itu. Dan sudah seharusnya. akan tetapi. Bahkan. apa refleksi sejarah umat Islam terdahulu untuk kebangkitan umat Islam sekarang ini? Umat Islam Saat Ini Saat ini. Bahkan. Salahuddin. Walaupun mereka mendapatkan tekanan yang begitu hebat. Samarkand. Baghdad sendiri. Akan tetapi. umat Islam mencontoh Tariq ibn Ziyad. ummat Islam berhasil menghancurkan dan membinasakan tentara Mongol. Seluruh dunia menyaksikan dengan penuh takjub dan perasaan lega. penyimpangan yang dilakukan oleh para penguasa diktator yang menghambakan dirinya untuk kepentingan imperialis barat. atas kemenangan yang berhasil diraih oleh generasi Islam yang Ikhlas kepada Allah SWT. Jadikanlah puasa Ramadhan ini sebagai momentum untuk menggelorakan semangat jihad untuk melawan seluruh tindak kekufuran dan kedzaliman. tidak lama kemudian. terus melancarkan serangan kepada Islam dan kaum Muslim.800. Hulagu Khan.

Perbanyak membaca dua perkara yang bisa menyenangkan Allah (syahadat dan istighfar) dan dua perkara yang sangat kita butuhkan (memohon surgaNya dan perlindungan dari nerakaNya) 10. dan lain-lain. Hindari sejauh-jauhnya perbuatan keji. 6. Perbanyak usaha untuk mengkaji tsaqâfah (pengetahuan) Islam. 12. gosip. dan lain-lain. 2. 8.TUNTUNAN PRAKTIS AMALAN HARIAN DI BULAN RAMADHAN Berikut ini adalah tuntunan praktis amalan harian di bulan Ramadhan: 1. 5. berdusta. dan janganlah berlebihan. ~100~ . Dirikanlah sholat Terawih dan perbanyak amalan-amalan sunnah nawafil lainnya. minum. Bersegeralah dalam berbuka. Hidupkan malammu dengan qiyamul lail. Jangan lupa berniat Puasa Ramadhan pada malam sebelumnya dan luruskan niat tersebut semata-mata untuk mencari ridha Allah. bohong. Perbanyak sadaqoh dan infaq 13. Makanlah sahur dan akhirkanlah. 3. ghibah. misalnya. misalnya. 4. mencuri.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XII . bertengkar. Perbanyak membaca dan mengkaji al-Qur’an. Jangan lupa mengeluarkan zakat fitrah pada waktunya. dengan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas amalan kita. misalnya. 9. makan. 11. berzina. berkata dan berbuat keji. mencaci maki. dan lain-lain. dan jagalah diri kita dari hal-hal yang merusak niat dan pahala puasa kita. 7. Jagalah diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hindari juga aktivitas yang sia-sia. dan lain-lain. ghibah. perkataan keji. Berburulah malam Lailatul Qadar pada 1/3 akhir Ramadhan.

dan Abu Nu’aim 8/161. 203 Sebab al-Qur’an adalah kalamullah 204 dan merupakan asas Islam yang diturunkan kepada Rasul termulia. bukan rekaan Nabi Saw dan bukan ucapan siapapun selain Allah SWT. bahwasanya ia berkata. dan Taqarrub Ilallah: Kunci Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan. Al-Qur’an juga akan memberi syafa’at bagi orang yang membacanya. 205 HR. M. al-Hâkim 1/554. mengharap ridhaNya. ~101~ . bahwasannya Rasulullah Saw pernah berkata kepada Ibn Mas’ud. saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya al-Qur’an. 206 Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. dari Abdullah bin Umar ra dengan sanad hasan. paling mudah. ‘Saya telah melarangnya dari tidur di malam hari. memperoleh keutamaan dan pahalaNya. ‘Wahai Tuhanku. “Bacakanlah kepadaku al-Qur’an!” Ibn Mas’ud berkata. dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadhan. oleh Syaikh Fauzie Sanqarith dan KH.” Beliau bersabda. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan.’ Beliau bersabda.” 205 Rasulullah Saw seringkali menyuruh para sahabat untuk membaca al-Qur’an di depan Beliau. “Pantaskah aku membacakan untukmu.” Lalu Ibn Mas’ud pun membacakan surat an-Nisâ’ [4] hingga ayat yang berbunyi. karenanya perkenankanlah aku untuk memberikan syafa’at kepadanya. 6626. “Sungguh aku senang mendengarnya dari orang lain. Rasulullah Saw bersabda: “Puasa dan al-Qur’an itu akan memberikan syafa’at kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. “Nabi Saw adalah orang yang paling dermawan.” Dari Ibn ‘Abbas ra dituturkan. dengan syari’at yang paling utama. karya Imam an-Nawawi. 204 Kalamullah artinya firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada manusia. apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu 206 ). paling luhur dan paling sempurna. Jibril menemui setiap malam pada bulan Ramadhan. saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Fâthir [35]: 29). aku melihat air mata beliau bercucuran. mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Qs.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XIII . Imam Bukhâri dan Muslim meriwayatkan. serta at-Tibyân fî Âdâbi Hamalatil Qur’an. Puasa akan berkata. dimana pada saat itu Rasulullah sedang di atas mimbar. ‘Maka syafa’at keduanya diperkenankan’. karenanya perkenankan aku untuk memberi syafa’at kepadanya. kata Ibn Mas’ud. “Cukup…Cukup!” Ketika aku menoleh. sedangkan al-Qur’an diturunkan kepadamu?” Rasulullah Saw menjawab. al-Khaththath.TADARRUS AL-QUR’AN Menyibukkan diri dengan membaca al-Qur’an al-Karim termasuk ibadah yang paling utama dan merupakan salah satu sarana yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. lalu 203 Silahkan baca kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah. “Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti). untuk umat terbaik yang pernah dilahirkan kepada umat manusia.’ Dan al-Qur’an berkata. Ahmad no. apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak.

Bukhâri dan Muslim. Rasulullah Saw telah mencontohkan kepada kita untuk membaca dengan tartil.” 212 Dalam hal membaca al-Qur’an. dan katanya hadits ini hasan shahih. ‘Bacalah. ~102~ . 212 HR.” 209 “Perumpamaan orang mukmin yang membaca al-Qur’an itu adalah seperti utrujah yang mana baunya harum dan rasanya enak. Muslim. Perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca al-Qur’an itu seperti buah korma yang mana tidak berbau tapi rasanya manis. dan mim satu huruf. dari Ibn Umar ra.” 207 Marilah kita perhatikan hadits-hadits nabi yang menceritakan tentang keutamaan membaca al-Qur’an.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam membacakan kepadanya al-Qur’an. Rasulullah Saw ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus.” (Qs. dari Ibn Mas’ud. al-Muzzammil [73]: 4). dan seseorang yang dikarunia harta oleh Allah kemudian ia menafkahkannya dalam kebaikan baik pada waktu malam maupun siang. penj. Perumpamaan orang munafik yang membaca al-Qur’an itu seperti bunga yang mana baunya harum tetapi rasanya pahit. dalam rangka melaksanakan firman Allah SWT: “Dan bacalah al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan (tartil).” 211 “Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah (al-Qur’an) maka ia mendapat satu kebaikan. dan tidak terburu-buru. 209 HR. dari Abu Umamah ra. Sedang orang yang mebaca al-Qur’an dan ia merasa susah di dalam membacanya tetapi ia selalu berusaha maka ia mendapat dua pahala. lam satu huruf. 211 HR.” 208 HR.” 210 “Tidak ada iri hati itu diperbolehkan kecuali dalam dua hal yaitu: seseorang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk membaca dan memahami al-Qur’an kemudian ia membaca dan mengamalkannya baik pada waktu malam maupun siang.). dari ‘Aisyah ra. Bukhâri dan Muslim. Bukhâri dan Muslim. Bukhâri dan Muslim. Sedangkan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipat. Rasulullah Saw juga bersabda: “Kelak (di akhirat) akan dikatakan kepada Shahibul Qur’an (orang yang senantiasa bersama-sama dengan al-Qur’an. dari Abu Musa al-Asy’ary ra. naiklah terus dan bacalah dengan perlahan-lahan (tartil) 207 HR. Rasulullah Saw bersada: “Bacalah al-Qur’an karena sesungguhnya al-Qur’an itu nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberi syafa’at kepada orang yang membacanya. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca al-Qur’an itu seperti hanzhalah yang mana tidak berbau dan rasanya pahit.” 208 “Orang yang membaca al-Qur’an dan ia mahir maka nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. serta tentang segala kebaikan yang sangat banyak kandungannya. at-Tirmidzi. 210 HR. Aku tidak mengatkan. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dengan tambahan: “Dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya. ‘Alif lâm mîm’ satu huruf tetapi alif satu huruf.

dikerumuni para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapanNya. Abû Dâwud dan at-Tirmidzi.” 215 213 Maksudnya kelak di akhirat tempatnya tergantung pada sedikit banyaknya bacaan al-Qur’an di Dunia. sehingga dalam hadits itu dikatakan “naiklah”. para malaikat akan melindungi mereka dan Allah menyebut mereka kepada makhluk-makhluk yang ada di sisiNya. 215 Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim no. Rasulullah Saw bersabda: “Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah seraya membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka. kecuali turunlah ketenangan atas mereka. maka akan semakin tinggi. ~103~ . niscaya akan turun ketenangan atas mereka. Muslim]. dan katanya hasan shahih. serta mereka diliputi rahmat. dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash ra. Semakin banyak. 2699 dalam kitab Dzikir dan Do’a. 214 HR. 213 ” 214 Tentang keutamaan berkumpul di masjid-masjid untuk mempelajari al-Qur’an al-Karim. bab Fadhlul Ijtima ‘Ala Tilawatil Qur’an wa ‘Aladz Dzikir dari hadits Abu Hurairah ra.” [HR.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam sebagaimana engkau telah membaca al-Qur’an dengan tartil di dunia. Sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca’. “Apabila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid) sambil membaca al-Qur’an dan saling bertadarus bersama-sama. rahmat Allah akan meliputi mereka.

bahwa seorang Muslim yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya mesti berfikir secara Islami. Allah SWT berfirman: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min. dalam memahami segala sesuatu. Artinya. Pandangan Islam Tentang Ingkar Sunnah. 216 Lihat Syaikh Dr. al-Hasyr [59]: 7). apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetap an. ~104~ . wajar saja jika Imam Syafi’i selalu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan petunjuk al-Qur’an dan asSunnah. yakni mengkaji agama Islam secara mendalam. Tidak ada alternatif lain bagi seorang Muslim selain mengikuti apa yang menjadi keputusan Allah maupun RasulNya. Atas dasar itu. al-Ahzab [33]: 36).” (Qs. seorang Muslim mesti berbuat dalam hidup ini sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Ini ditujukan agar kita bisa menguasai ilmu-ilmu Islam dan bisa berfikir Islami secara sempurna. bahwa hidupnya terikat dengan aturan Allah SWT. bahwa beliau (Umar ibn al-Khaththab) menyuruh untuk membunuh lebah. ia kembali kepada sebuah ide dasar.URGENSI TSAQÂFAH ISLAMIYYAH Berfikir Islami merupakan keharusan bagi seorang Muslim. Pertanyaan adalah.” (Qs. bahwa Rasulullah Saw bersabda. dia harus senantiasa mengkaitkan fakta yang dihadapinya dengan syari’at dan ‘aqidah Islam. Sebab. Abdurrahman al-Baghdadi.” Setelah itu Imam Syafi’i mengatakan bahwa Ibn ‘Uyainah menceritakan pula kepadanya dari Mis’ar ibn Qidam dari Qais Ibn Muslim dari Thariq ibn Syihab dari Umar Ibn al-Khaththab. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan me reka. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. “Ikutilah kedua orang sesudahku. setiap Muslim mesti melakukan tafaqquh fiddin. 216 Jawaban Imam Syafi’i di atas memberikan gambaran kepada kita. seperti Imam Syafi’i rahimahullah? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XIV . Sehingga dalam menjawab segala permasalahan yang dia hadapi. Pantaslah Imam Syafi’i ketika ditanya tentang apa hukumnya membunuh lebah saat melaksanakan ihram (saat umrah atau haji). apa upaya yang harus kita lakukan agar kita bisa berfikir dan mampu menjawab dengan cerdas setiap pertanyaan. yaitu Abu Bakar dan Umar. beliau menjawabnya dengan terlebih dahulu membaca firman Allah: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Setelah itu beliau menyam paikan suatu riwayat hadits: Sufyan bin ‘Uyainah menceritakan kepadaku dari Abdul Malik Ibn Umair dari ar-Rabi’i Ibn Hirasy dari Hudzifah Ibn al-Yaman yang telah mengatakan.

Kewajiban mengambil hukum dan petunjuk dari al-Kitab (lihat Qs. Nabi Saw bersabda: “Sebaik-sebaik kalian adalah yang mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya. ilmu tafsir.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ruang Lingkup Ilmu-Ilmu Islam Ilmu-ilmu Islam atau dikenal dengan Tsaqâfah Islamiyyah adalah ilmu-ilmu yang dasar pembahasannya adalah ‘aqidah Islamiyyah dan pangkal sumbernya adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. dari Utsman bin Affan ra. Islam tidak pernah mengajarkan cara-cara tersebut. jika Allah SWT menghendaki suatu kebaikan pada diri hambaNya. ilmu ushul fiqh. ilmu shorof. Ilmu-ilmu Islam terdiri dari. ~105~ . Sebab. bahasa Arab. ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ‘aqidah Islam itu sendiri. Dari sini. ilmu-ilmu pengetahuan yang dibangun atas dasar ‘aqidah Islamiyyah seperti fiqh. dan hadits. Harus dicari dan dituntut. kedua. ilmu nahwu. Mencukupkan diri dengan teks-teks yang ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah —apalagi sekedar membaca terjemahan tekstual— adalah tindakan gegabah. ilmu balaghoh. ilmu-ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk memahami hukumhukum yang terpancar dari ‘aqidah Islamiyyah. seraya berharap ilmu itu langsung masuk ke dalam benak dan hati kita. Strategi Tafaqquh Fiddin Sesungguhnya. seperti ilmu tauhid. Untuk memahami semua hal yang terkandung di dalam al-Quran dan as-Sunnah mutlak diperlukan semua perangkat ilmu yang bisa mengungkap hukum dan petunjuk dari dua sumber utama syari’at Islam itu. dan ketiga. pertama. ilmu hadits dan mustholah hadits. Bukhâri]. Ia akan menjadikan hamba itu faqih fiddin. yakni. dan ilmuilmu lainnya. dan ushul fiqh yang mutlak diperlukan dalam menggali hukum (ijtihad). tafsir. as-Sunnah. faham terhadap seluk-beluk peraturan hidup agama Islam. Sebab. Dia buat orang itu faqih dalam ad-dîn. an-Nahl [16]: 44) dan as-Sunnah (lihat Qs. muncullah berbagai disiplin ilmu-ilmu pengetahuan Islam —walaupun integral satu sama lain— seperti ilmu pengetahuan tentang al-Qur’an. Bukhâri.” [HR. ilmu tauhid. al-Hasyr [59]: 7) tidak mungkin dilakukan tanpa memahami dan mempelajarinya terlebih dahulu.” 217 217 HR. taqdir Allah SWT itu harus direspon secara positif. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan. Ilmu-ilmu ini muncul sejak masa kenabian dan terus berkembang secara sistematis pada masa-masa berikutnya. serta ilmu-ilmu yang difokuskan untuk mengkaji masalah-masalah ‘aqidah. ilmu itu harus diperoleh dengan belajar. Namun. Tidak boleh dipahami seperti itu. seperti ilmu bahasa Arab. Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan. mustholah hadits. atau dengan bertapa lalu ilmu itu masuk ke dalam dada kita.

yakni ‘aqidah Islamiyyah. Imam Syafi’i muda dengan mantap menjawab kepada gurunya bahwa dirinya sudah hafal isi teks-teks yang ada dalam kitab tersebut. akan menimbulkan semangat yang menyala-nyala. Sebab. proses belajar mengajar pun penuh dengan manfaat karena yang belajar dan mengajar hadir dalam kondisi kesiapan yang prima. dan makanan. ‘aqidah Islamiyyah sesuai dengan akal dan fitrah manusia. tsaqafah Islam memiliki karakter sebagai berikut. Oleh karena itu. hasilnya adalah keyakinan atas ‘aqidah Islamiyyah. pakaian. dan pemerintahan. 218 Wajar saja.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Oleh karena itu. Ilmu-ilmu Islam (tsaqâfah Islamiyyah) adalah ilmu yang praktis. sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu itu harus ditempuh. ilmu-ilmu Islam (tsaqâfah Islamiyyah) itu ilmu yang memiliki akar pemikiran yang sangat dalam. yakni kitab al-Muwatthâ’ sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar di majelisnya. Demikianlah. Dia tidak ingin menjadi buku-buku yang bergerak. Semua ini disebabkan karena ‘aqidah Islam telah menjadi nyawa dan motivasi hidupnya. beliau mensyaratkan agar Syafi’i muda itu membaca terlebih dahulu buku pegangan karya Imam Malik. Apalagi. ibadah. akan melahirkan suatu keyakinan yang sangat kuat pada diri seorang Muslim. Ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tentang ‘aqidah bisa menyentuh akal dan perasaan manusia. seorang pelajar Muslim tidak akan mempelajari ilmuilmu filsafat yang tidak ada realitasnya. 218 219 Lihat Syaikh an-Nabhani. kesiapan diri untuk berfikir dan kesiapan mental untuk memeras otak. dan tercatat hafal 300 ribu hadits lengkap dengan matan (teks isi) dan sanadnya (jalur periwayatan). (2) ia harus dipelajari dengan sepenuh keyakinan. seorang pelajar muslim memahami benar. yang di kemudian hari sangat terkenal sebagai Imam para mujtahidin. bukan sekedar teori-teori belaka. Keyakinan semacam ini. Alam Nasyroh [94]: 7). baik ilmu yang menyangkut masalah keyakinan. yang hasil ijtihadnya banyak diikuti hingga hari ini. Walhasil. dan (3) dipelajari secara praktis. yakni belajar dan kesiapan diri untuk belajar. tatkala Imam Syafi’i masih muda dan hendak belajar kepada Imam Malik yang sudah tua dan terkenal. maupun ilmu yang berhubungan dengan penyelengaraan negara dan penegakan hukum. Ini berbeda dengan tsaqafah Islam. asy. ~106~ . jld. tsaqafah Islam tidak bisa diraih hanya dengan berfikir dangkal. (1) ia memiliki akar pemikiran yang sangat mendalam. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. keyakinan yang dihadilkan dari perpaduan antara sentuhan terhadap akal dan fitrah. hati menjadi pun mantap. Tatkala kita membahas ilmu tauhid. Selain itu. Islam adalah petunjuk untuk melaksanakan aktivitas hidup. seorang Muslim harus berfikir mendalam dan cemerlang untuk meraih tsaqafah Islam. Akan tetapi. Idem.Syakhshiyyah al-Islamiyyah. Lalu model belajar seperti apa yang mampu melahirkan pelajar-pelajar (daris) yang begitu energik seperti Syafi’i muda. 219 Kenapa tsaqafah mesti dipelajari dengan sepenuh keyakinan? Sebab. politik. Ia tidak akan merasa lelah mendalami ilmu-ilmu Islam. mu’amalah. ilmu-ilmu itu bersumber dari keyakinan. akhlak. Ia memahami betul firman Allah SWT: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). yakni untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. atau menjadi onta-onta yang mengusung buku. Oleh karena itu. 1. bahwa ilmu yang digelutinya tidak ada artinya jika hanya dihafal dan dinikmati seperti halnya buku-buku filsafat. serta penemu disiplin ilmu ushul fiqh? Pada dasarnya. Akal menjadi puas. Namun.” (Qs.

Bahkan. seorang Muslim akan lebih cepat dalam mencerap ilmu jika ia melakukan aktivitas dakwah dan perbaikan di tengah-tengah umat. belum diterapkan di tengah-tengah masyarakat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Sayangnya. sebagian besar hukum Islam. ~107~ . Keadaan ini justru akan mendorong pelajar itu untuk melakukan aktivitas dakwah di tengah-tengah masyarakat. khususnya yang penerapannya memerlukan otoritas negara. yakni mengubah sistem yang tidak Islami menjadi sistem yang Islami.

dosanya akan diampuni. dan pada malam ketiga. Bukhâri]. Rasulullah Saw sangat menaruh perhatian pada sholat tahajjud yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan ini. lalu mereka ikut bersholat. Dengan kata lain.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XV . Oleh karena itu. dan suaminya. sebab Rasulullah sangat khawatir. sholat tahajjud selama bulan Ramadhan dilakukan sendiri-sendiri di rumah masingmasing [HR Bukhâri]. Pada malam berikutnya. Tetapi pada malam keempat. bagi kebanyakan orang. maka terjadilah sholat Tarwih tersebut berjamaah dan Rasulullah sebagai imamnya. Rasulullah Saw menganjurkan kepada ummatnya agar menjalankan sholat Tarwih di rumahnya masing-masing [HR Bukhâri]. Sholat ini disebut sholat Tarwih. Tetapi kemudian. sebagai tempat menyendiri untuk menjalankan sholat tahajjud selama bulan Ramadhan. Dalam sebuah hadits. kalau-kalau kelak dikemudian hari. pada zaman Rasulullah.” [HR. Pada suatu malam Rasulullah bangun untuk melaksanakan sholat tahajjud. yang berasal dari kata “raha” yang artinya “mengambil istirahat”. Rasulullah tidak muncul untuk memimpin sholat Tarwih berjamaah. Demikian besarnya perhatian Rasulullah kepada sholat tahajjud dalam bulan Ramadhan. sholat tahajjud yang dilaksanakan dalam bulan Ramadhan itulah yang akhirnya menjelma menjadi sholat Tarwih sekarang ini. Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa bangun malam untuk menjalankan sholat dalam bulan Ramadhan. Bukhâri]. karena orang yang menjalankannya mengambil istirahat sejenak setelah selesai salat sunnah ba’da Isya dua rakaat. dan karena ingin memperoleh perkenan (ridha) ilahi. Siti Fatimah. tiba-tiba para sahabat yang berada di masjid melihat beliau. dan bahwa sholat yang dilakukan pada larut malam ketika orangorang sedang tidur. sampaisampai ada sebuah hadis menerangkan bahwa Rasulullah mempunyai sebuah kamar kecil di Masjid yang dibuat untuk beliau sendiri. dilengkapi dengan tikar. perubahan yang dilakukan oleh Khalifah Umar itu diterima dengan baik berdasarkan teladan Rasulullah Saw sendiri yang pernah melaksanakan sholat tahajjud berjamaah selama tiga malam berturut-turut. Walaupun demikian. Pada dasarnya. sholat Tarwih itu akan dianggap sebagai sholat fardhu.SHOLAT TARWIH Apakah arti tarawih itu? Kata tarawih adalah bentuk jamak dari kata tarwih. itu lebih baik daripada sholat Tarwih yang dilakukan pada permulaan malam. dan zaman permulaan Khalifah Umar. Dengan demikian. disertai iman. yaitu sholat tahajjud pada bulan Ramadhan dilaksanakan secara berjam’aah setelah melaksanakan sholat Isya. supaya menjalankan sholat tahajjud bulan Ramadhan. zaman Khalifah Abu Bakar. ~108~ . Ada pula hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah membangunkan istri-istri beliau untuk menjalankan sholat Tarwih [HR. orang-orang yang ikut sholat Tarwih berjamaah bertambah besar lagi. Umar bin Khattab sendiri mengatakan —seperti yang direkam oleh Imam Bukhâri— bahwa perbuatannya itu adalah bid’ah. Kadang-kadang beliau pergi ke rumah putrinya. sholat Tarwih yang dilakukan di bulan Ramadhan merupakan sholat tahajjud yang dilaksanakan pada bulan-bulan biasa. orang-orang yang melakukan sholat Tarwih berjamaah itu bertambah besar. Khalifah Umar mengadakan perubahan. Sayyidina Ali kw.

bahwa Nabi Saw sangat menganjurkan qiyam Ramadhan dengan tidak mewajibkannya. hal. riwayat ini berbicara pada konteks yang lebih umum yaitu sholat malam. Salah satu sholat yang dianjurkan adalah sholat Tarwih disepanjang malam Ramadhan. Namun. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dituturkan. 222 Imam an-Nawawi. Hal itu terlihat pada kecenderungan para ulama yang meletakkan riwayat ini pada bab sholat malam secara umum. Hingga di kemudian hari. terbesit dalam diri Umar untuk menyatukannya sehingga terbentuklan sholat Tarwih berjamaah yang dipimpin Ubay bin Kaab. menyaksikan adanya fenomena sholat Tarwih yang terpencar-pencar dalam masjid Nabawi. termasuk sholat Tarwih di rumahnya sendiri. Hanya saja. 605 dan kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab. juga tidak disebutkan jumlah rakaatnya.” 220 Sholat Tarwih Secara Berjamaah Pada awalnya sholat Tarwih dilaksanakan Nabi Saw secara berjamaah dengan sebagian shahabat di masjid Nabawi. Nabi Saw bersabda. wajib memperhatikan etika ketika berada diluar rumah. 221 Dari sini mayoritas ulama menetapkan sunnahnya pelaksanaan sholat Tarwih secara berjama’ah. 436. hal. Fakta adanya pelaksanaan sholat Tarwih secara turun temurun sejak Nabi Saw hingga sekarang merupakan dalil yang tidak dapat dibantah tentang disyari’atkannya sholat Tarwih. hal. wanita yang hendak melaksanakan sholat Tarwih di masjid. 39. Oleh karenanya para ulama menyatakan konsensus dalam hal tersebut. wanita lebih utama mengerjakan sholat. 2. 3.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Anjuran Melaksanakan Qiyam dan Tarwih di Bulan Ramadhan Salah satu anjuran Nabi Saw untuk umat Islam adalah menghidupkan malam Ramadhan dengan memperbanyak sholat. Jumlah Rakaat Tarwih Dalam riwayat Imam Bukhâri tidak disebutkan berapa rakaat Ubay bin Kaab melaksanakan Tarwih. ketika Umar bin Khattab ra. misalnya Imam Bukhâri meletakkannya pada bab 220 221 HR. Syarh Shahîh Muslim. Namun. “Siapa saja yang mendirikan sholat di malam Ramadhan penuh dengan keimanan dan harapan maka ia diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Nabi Saw membiarkan para sahabat melakukan Tarwih secara sendiri-sendiri. sekalipun dalam riwayat ‘Aisyah lainnya ditegaskan tidak adanya pembedaan oleh Nabi Saw tentang jumlah rakaat sholat malam baik di dalam maupun di luar Ramadhan. Sebagaimana terekam dalam hadits muttafaq ‘alaihi riwayat ‘Aisyah. maka kepergiannya ke masjid untuk hal tersebut akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. jld. Muttafaq ‘alaihi. 222 Wanita Melaksanakan Tarwih Pada dasarnya. jld. jld. al-Lu’lu’ wal Marjan. setelah berjalan tiga malam. Di dalam hadits yang diriwayatkan ‘Aisyah ra. Namun jika ia tidak datang ke masjid dia tidak berkesempatan atau tidak melaksanakan sholat Tarwih. lafadz Imam Muslim dalam shahihnya: 6/40. 6. tentang Tarwih selama tiga malam yang dilakukan Nabi Saw bersama para sahabat. hal 525. Lihat juga al-Mughni. ~109~ .

Pendapat ini didukung oleh ats-Tsauri. al-Muwathâ’. bahkan 39 rakaat. 141. bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz kaum muslimin sholat Tarwih hingga 36 rakaat ditambah Witir tiga rakaat. Hal ini dikomentari imam Malik bahwa masalah tersebut sudah lama menurutnya.” 224 Kedua. 223 Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni. 227 Kelima. bahwa akar persoalan dalam perbedaan jumlah rakaat sholat Tarwih bukanlah persoalan jumlahnya melainkan kualitas rakaat yang hendak didirikan. 224 Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni. Jika dalam mendirikannya dengan rakaatrakaat yang panjang maka berakibat pada sedikitnya jumlah rakaat dan demikian sebaliknya. al-Muwathâ’. hal. Bahkan menurut Imam Malik ra hal itu telah berjalan lebih dari ratusan tahun. 226 Sayyid Sabbiq. Akar persoalan ini sesungguhnya kembali pada riwayat-riwayat berikut ini: Pertama. 227 Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni. Ibn Mubarak dan Imam Syafi’i. 4. dan menurutnya hal tersebut memang memiliki kelonggaran. jld. 225 Ketiga. sekalipun aku lebih senang pada yang pertama.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam sholat tahajud. jumlah rakaatnya banyak itu juga baik menurutku. bab Tanwir Hawalaik.1. Al-Hâfidz Ibn Hajar berpendapat: “Bahwa perbedaan jumlah rakaat dalam rakaat Tarwih muncul dikarenakan panjang dan pendeknya rakaat yang hendak didirikan. 4. 4. 223 Hal tersebut memunculkan perbedaan dalam jumlah rakaat Tarwih yang berkisar dari 11. Imam Malik dalam al-Muwatha’ pada bab sholat Witir Nabi Saw. jld. 23. Imam Syafi’i dari riwayat az-Za’farani mengatakan bahwa ia sempat menyaksikan ummat Islam melaksanakan Tarwih di Madinah dengan 39 rakaat.” Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Syafi’i. 21. Imam Malik dalam al-Muwatha’-nya meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Kaab dan Tamim ad-Dari untuk melaksanakan sholat Tarwih 11 rakaat dengan rakaat-rakaat yang sangat panjang. 138. Fath al-Bârî. ~110~ . jld. sedang yang menjalankan 39 rakaat atau 41 mereka telah mencontoh salafu saleh dari generasi sahabat dan tabîn. Namun dalam riwayat Yazid bin ar-Rumman bahwa jumlah rakaat yang didirikan di masa Umar bin Khattab 23 rakaat. 195. hadits ‘Aisyah: “Nabi tidak pernah melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat baik di dalam maupun di luar Ramadhan. 226 Keempat. Fath al-Bârî. 250. 228 Dari riwayat di atas jelas. Fath al-Bârî. Imam Malik. 13. 36. dan di Makkah 33 rakaat. hal. hal. hal. hal. 250. bab Tanwirul Hawalaik. Dan jika sholatnya pendek. Fiqh as-Sunnah. “Jika sholatnya panjang dan jumlah rakaatnya sedikit itu baik menurutku. hal. 250. 225 Imam Malik. 228 Idem. jld. Imam at-Tirmidzi menyatakan bahwa Umar ra dan Ali ra serta sahabat lainnya menjalankan sholat Tarwih sejumlah 20 rakaat (selain witir).” Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa orang yang menjalankan Tarwih 8 rakaat dengan Witir 3 rakaat dia telah mencontoh Nabi Saw dan yang melaksanakan dengan sholat 23 mereka telah mencontoh Umar ra.

jika dikhawatirkan akan Subuh. Arab Saudi. 250. Fath al-Bârî. 198.” Maka Syaikh bin Baz menjawab: “Sholat Tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat. Dan. 4. 230 Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz yang ketika itu menjabat sebagai Ketua al-Lajnah ad-Dâ’imah. Bahkan hingga bergeser menjadi 36 (tanpa witir) dengan alasan yang sama. fatwa nomer 6148. 195. pernah ditanya. Cara Melaksanakan Sholat Tarwih Imam Bukhâri meriwayatkan sebuah hadits dari ‘Aisyah ra yang menjelaskan tata cara Nabi Saw menjalankan sholat malam. 233 229 230 Idem. hal. Cetakan ke 3. melakukan salam pada setiap 2 rakaat dan 1 rakaat witir adalah afdal. 233 Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni. tidak ada alasan yang mendasar untuk mempertentangkan satu pendapat dengan pendapat lainnya dalam jumlah sholat Tarwih. Ini sebagaimana Imam Ahmad berkata. atau 13 rakaat. Masingmasing terdiri 4 rakaat yang sangat panjang. ‘Sholat malam setiap 2 rakaat.’ [HR. melainkan tergantung panjang dan pendeknya rakaat yang didirikan. jld.” 231 Sedangkan Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah berkata. 250. hal. Mutafaq ‘Alaih]. “Banyak di kalangan ulama yang menolak sholat Tarawih 20 rakaat. 232 Al-Ikhtiyârât. 64. yang menjadi witir baginya dari solat yang dilakukan. hal. dan mereka adalah orang yang lebih tahu akan sunnah. dan mereka berkata bahwa Rasulullah Saw tidak melakukan lebih dari 11 rakaat. 2000. bersolatlah satu rakaat. bahwa tidak ada pembatasan yang signifikan dalam jumlah rakaat Tarwih. 229 Imam az-Zarkani mencoba menetralisir persoalan ini dengan menukil pendapat Ibn Hibban bahwa Tarwih pada mulanya 11 rakaat dengan rakaat yang sangat panjang namun bergeser menjadi 20 rakaat (tanpa witir) setelah melihat adanya fenomena keberatan ummat Islam dalam mendirikannya. ditambah 4 rakaat yang panjang pula. Ini karena Nabi Saw bersabda. atau 11 rakaat. meniru cara Nabi Saw. 7. 231 Al-Lajnah ad-Dâ’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’. ‘Karena tidak ada apa yang dinyatakan dengan jumlah. apalagi menjadi sebab perpecahan ummat Islam. maka itu yang terbaik. Maka tidak dihadkan rakaat sholat dan salamnya karena sesungguhnya Umar ra dan sahabat-sahabat ra melakukan sholat pada beberapa malam dengan 20 rakaat melainkan witir. jld. siapa pula yang sholatnya 20 rakaat atau lebih maka juga tidak salah. Riyad: Dar al-Mu’ayyad. asy-Syafi’i dan Ahmad yaitu 20 rakaat atau sebagaimana Mazhab Malik yaitu 36 rakaat. ~111~ . Jika kita perhatikan dengan cermat maka yang menjadi konsens dalam sholat Tarwih adalah kualitas dalam menjalankannya dan bagaimana sholat tersebut benar-benar menjadi media komunikatif antara hamba dan RabbNya lahir dan batin sehingga berimplikasi dalam kehidupan berupa ketenangan dan merasa selalu bersamaNya dimanapun berada. yakni beliau melakukan sholat Tarwih dengan tiga kali salam.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Hal yang sama juga diungkapkan Imam Ahmad ra. hal.” 232 Dengan demikian. dan ditambah 3 rakaat sebagai penutup. “Jika seseorang melakukan sholat Tarawih sebagaimana mazhab Abu Hanifah. hal. maka lebih atau kurangnya jumlah rakaat tergantung pada berapa panjang atau pendek qiyamnya’. Lihat hasyiah Fiqh as-Sunnah. 1. jld.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Bentuk lain yang mendapatkan penegasan secara qauli dan fi’li juga menunjukkan bahwa sholat malam dapat pula dilakukan dua rakaat-dua rakaat dan ditutup satu rakaat. Hal ini ditegaskan fi’liyah Nabi Saw dalam hadits Muslim dan Imam Malik ra. 234 HR. 143-144). hal.Jika ia khawatir akan tibanya waktu Shubuh maka hendaknya menutup dengan satu rakaat” 234 Berdasarkan riwayat-riwayat di atas. al-Muwatha’ dalam Tanwir. beliau menjawab. termasuk di dalamnya sholat Tarwih. “Sholat malam didirikan dua rakaat dua rakaat. hal. Mutaffaq ‘alaihi. Ibn Umar ra menceritakan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw tentang cara Rasulullah Saw mendirikan sholat malam. 432. 46-47. al-Hâfidz Ibn Hajar menyimpulkan bahwa Nabi Saw kadangkadang melakukan witir (menutup sholatnya) dengan satu rakaat dan terkadang menutupnya dengan tiga rakaat. sholat malam. Dengan demikian. al-Lu’lu’ wal Marjan. dapat didirikan dengan dua rakaat dua rakaat dan ditutup dengan satu rakaat. hal. 6. atau empat rakaat empat rakaat dan ditutup dengan tiga rakaat. ~112~ . (Syarh Shahih Muslim. jld.

Ibn Mandzur . 235 Dengan kata lain. Ia memutuskan hubungan dengan segala kesibukan-kesibukannya. 3. 252. materialisasi.I’TIKAF Diantara rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadhan yang senantiasa dipelihara dan dianjurkan oleh Rasulullah Saw adalah i’tikaf. Fiqh as-Sunnah. jld. Lisan al-Arab. Oleh karena itu. terlalu banyak bicara dan tidur. I’tikaf adalah mengurung diri dan membatasi diri untuk hanya berbuat taat dan selalu mengingat Allah. membayangkan I'tikaf sebagai ibadah yang sangat berat dan sulit. I’tikaf sangat dianjurkan pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. hal. 236 Imam Ibn al-Qayyim berkata. Allah pasti akan menolong dan memudahkannya. terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. 424. sekaligus untuk meraih malam Lailatul Qadar. dan mengurung hatinya dan jasmaninya hanya untuk Allah dan untuk mendekatkan diri kepadaNya. 1. semuanya sangat tergantung pada terkumpulnya unsurunsur yang bisa memperkuat hati. I’tikaf merupakan sarana meditasi dan kontemplasi yang sangat efektif bagi kaum Muslim untuk memelihara keislamannya. termasuk dari unsur-unsur yang menjadikan hati bertambah kusut dan menceraiberaikan hati di setiap tempat. 3. selain mengharap ridha Allah dan semua hal yang bisa mendatangkan keridloanNya. jld. dan kitab lihat anNihâyah fî Gharîbil Hadîts. Padahal. hal. orang yang belum pernah melakukan i’tikaf. Tak terbetik dalam hatinya keinginan apapun. yakni orang yang mempersenjatai dirinya dengan niat ikhlas dan tekad yang sungguh-sungguh. Hal-hal ini tentunya akan memutuskan perjalanan hati menuju Allah atau akan melemahkan. menghalangi dan menghentikannya. i’tikaf adalah berdiam (tinggal) di suatu tempat. Definisi I’tikaf Sayyid Sabbiq. Setiap muslim disunnatkan untuk beri’tikaf di masjid. 9.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XVI . 433. Sedangkan makan dan minum yang berlebih-lebihan dan berlebih-lebihan dalam bergaul. orang-orang yang tinggal di masjid dan menegakkan ibadah di dalamnya bisa disebut sebagai mu’takif dan ‘akif (orang yang sedang beri'tikaf). al-Mishbahul Munir. Al-Fayumi. Sebab. jld. dalam Fiqh as-Sunnah menyatakan. 236 235 ~113~ . jld. kusutnya hati tidak akan dapat sembuh kecuali dengan menghadap kepada Allah Ta'ala. “Manakala seseorang ingin berjalan di atas jalan Allah SWT dalam keadaan sehat dan istiqamah (konsisten). hal. dan informasi yang sarat dengan pengaruh-pengaruh negatif. i’tikaf sangatlah mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah SWT. khususnya di tengah arus globalisasi. bahwa i'tikaf adalah luzûm al-syai’ wa habs alnafs ‘alaih (mengikatkan diri pada sesuatu dan menahan diri di atasnya). 284. Barangkali. Sayyid Sabbiq. hal. kemudian menghadapkan hati tersebut kepada Allah SWT secara menyeluruh.

240 HR. hal. 2. maksudnya serta ruhnya adalah berdiamnya hati kepada Allah Ta’ala. Hingga akhirnya. bahwa Nabi Saw beri’tikaf pada sepuluh (hari) terakhir bulan Syawwal. 241 237 238 Zâdul Ma’ad. sesungguhnya aku ini pernah bernadzar pada zaman jahiliyah (dahulu). Tidak hanya itu saja. sehingga ia mampu mencurahkan hatinya kepadaNya. kelembutan dirinya kepada Allah pada hari kesedihan di dalam kubur. Sehingga. Sesungguhnya disyari’atkannya i’tikaf bagi umat Islam. jld. ~114~ . menyendiri (berkhalwat) denganNya. di saat sudah tidak ada lagi yang berbuat lembut kepadanya. Bukhâri 4/237 dan Muslim 1656. Bukhâri 4/266 dan Muslim 1173 dari ‘Aisyah. yang mana. 238 Dalam sebuah riwayat dituturkan.” Maka Umar ra pun beri’tikaf pada malam harinya. syahwat tersebut dapat merintangi perjalanan hati menuju Allah SWT. Dan seluruh keinginan dan betikan-betikan hatinya menjelma menjadi keinginan untuk selalu mengingatNya. dan manakala tidak ada lagi yang dapat membahagiakan dirinya selain Allah. dan hanya menyibukkan diri kepada Allah semata. sekaligus sebagai media untuk membersihkan kecenderungan syahwat di dalam hati. karena. inilah maksud dari i’tikaf yang agung itu. bermesraan ketika berkhalwat dengan Allah merupakan pengganti kelembutannya terhadap makhluk.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Rahmat Allah Yang Maha Perkasa lagi Penyayang. memutuskan segala kesibukan dengan makhluk. 239 I'tikaf yang paling utama dilakukan pada bulan Ramadhan berdasarkan hadits Abu Hurairah ra. berkumpulnya hati dengan Allah. hingga akhirnya ia akan memperoleh kebaikannya di dunia maupun di akhirat kelak. Nabi Saw seringkali beri'tikaf pada sepuluh (hari) terakhir di bulan Ramadhan hingga Allah Yang Maha Perkasa dan Mulia mewafatkan beliau. ibadah itu juga dimaksudkan agar seorang hamba bisa tetap berjalan di atas jalan Allah dengan lurus dan konsisten. menjadikan Dirinya berkehendak untuk mensyari’atkan puasa bagi mereka sebagai wahana untuk mengurangi kelebihan makan dan minum. Sebab. bahwa Umar pernah bertanya kepada Nabi Saw: “Wahai Rasulullah. kecintaan dan menghadapkan diri kepadaNya menjadi pengganti atas kesedihan hatinya dan betikan-betikannya.” 237 Disyari’atkannya I’tikaf I'tikaf disunnahkan pada bulan Ramadhan dan bulan lainnya sepanjang tahun. Allah SWT juga mensyari’atkan i’tikaf bagi hambaNya agar mereka dapat mengambil manfaat dari amalan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu. 240 Sedangkan waktu yang lebih utama lagi yaitu pada akhir bulan Ramadhan. Bukhâri 4/226 dan Muslim 1173. 239 HR. mengingatNya. Bukhâri 4/245. Telah dituturkan dalam riwayat shahih. 86-87. Sedangkan yang menyebabkan ia berbuat demikian.” Beliau menjawab: “Tunaikanlah nadzarmu. bahwasanya Rasulullah Saw sering beri’tikaf pada setiap Ramadhan selama sepuluh hari. 241 HR. (yaitu) aku akan beri’tikaf pada malam hari di Masjidil Haram. Sesungguhnya. HR. bertafakur untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mendekatkan dirinya kepada Allah.

1. 245 Perkara-Perkara yang Boleh Dilakukan Mu’takif boleh keluar dari masjid jika ada hajat (keperluan). bahwa I'tikaf itu disyari’atkan hanya di dalam tiga masjid. mayoritas kaum Muslim berada di luar Mekkah. dapat dilihat takhrijnya serta pembicaraan hal ini pada kitab Al-Inshaf fi Ahkamil I'tikaf oleh Ali Hasan Abdul Hamid. Inilah pahala-pahala yang dapat diraih seseorang. 245 Dikeluarkan oleh Abdur Razzaq di dalam al-Mushannaf 8037 dan riwayat 8033 dengan maknanya dari Ibn Umar dan Ibn ‘Abbas. di-shahih-kan oleh para imam serta para ulama. tentunya banyak kaum Muslim yang tidak bisa menunaikannya. Jika kita nyatakan. hal. 242 ~115~ . karya Syaikh al-Utsaimin. Bahkan. yakni Masjid al-Haram. tidak hanya i’tikaf saja. bahwa sholat di Masjid al-Haram bernilai seratus ribu sholat. Ayat tersebut berlaku untuk segenap kaum Muslim. hal. Medinah dan al-Quds (Palestina). Dengan demikian. jld.” 242 Akan tetapi. 193 oleh Ibn al-Jauzi. Masjid an-Nabawi. Ia juga boleh mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk dicuci dan disisir rambutnya. maksudnya adalah tidak ada i’tikaf yang lebih sempurna dan lebih utama kecuali di dalam tiga masjid tersebut. padahal beliau sedang i’tikaf di masjid (dan aku berada di kamarku) kemudian aku sisir rambutnya (dalam riwayat Hadits tersebut shahih. nilai sholat di dalam tiga masjid itu mempunyai kelebihan tersendiri. i’tikaf boleh dilakukan di dalam masjid-masjid manapun. seperti melaksanakan sholat berjama’ah. bahwa yang dimaksud masjid dalam ayat di atas hanya ketiga masjid di atas. 243 Yakni “Janganlah kami mejimai mereka” pendapat tersebut merupakan pendapat jumhur (ulama). dan Masjid al-Aqsha’. sholat kusuf dan tahiyatul masjid. 244 Lihat 257 Tanya Jawab Fatwa-Fatwa al-Utsaimin. Memang seperti itu kenyataannya. Sebab.” (Qs. Jika hadits mengatakan bahwa tidak ada i’tikaf kecuali dalam tiga masjid.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Syarat-Syarat I’tikaf Dalam sebuah hadits shahih dinyatakan. beri’tikaf pada selain ketiga masjid tersebut adalah boleh berdasarkan keumuman firman Allah: “Dan janganlah kamu mencampuri mereka itu 243 sedangkan kamu beritikaf di dalam masjid. Rasul bersabda: “Tidak ada I'tikaf kecuali pada tiga masjid (saja). 244 Orang-orang yang beritikaf disunnahkan berpuasa seperti yang tersebut dalam riwayat ‘Aisyah ra yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalam riwayat shahih dinyatakan. ‘Aisyah ra berkata: “Dan sesungguhnya Rasulullah Saw pernah memasukkan kepalanya kepadaku. 230-235. jika ia melaksanakan ibadah di dalam ketiga masjid tersebut. Sholat di Masjid an-Nabawi lebih baik dari pada seribu sholat kecuali di Masjid al-Haram dan sholat di Masjid al-Aqsha’ bernilai lima ratus sholat. Lihat Zâd al-Masir. alBaqarah [2]: 187).

jld 1. 246 ~116~ . 247 HR. 248 Dan hal ini atas perintah Nabi Saw. Diperbolehkan bagi orang yang sedang beritikaf. Ketentuan ini didasarkan pada ucapan ‘Aisyah ra. maka beliau Saw katakan. telah ditakhrij dalam Shahîh Sunan Abû Dâwud. ‘Subhanallah (Maha Suci Allah)! Wahai Rasulullah. lalu aku berbicara dengan beliau beberapa saat lalu aku berdiri untuk kembali. 250 HR. ‘Sesungguhnya setan mengalir pada seseorag seperti mengalirnya darah Dan sungguh aku khawatir kalau setan membisikkan pada hati kalian berdua kejelekan atau beliau mengucap sesuatu’. Ini didasarkan pada riwayat. Maka Nabi Saw berkata. dihamparkan kasur. 167 oleh Syaikh al-Albâni dan Jami’ul Ushul. (dan waktu itu aku sedang haid) dan adalah Rasulullah tidak masuk ke rumah kecuali untuk (menunaikan) hajat (manusia) ketika sedang i’tikaf. Ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan Ibn Umar ra. bahwa ‘Aisyah ra pernah membuat kemah yang terbuat dari bulu atau wool yang tersusun dengan dua atau tiga tiang.’ Lalu keduanya mengatakan. Muslim 2157 dan tambahan yang terakhir ada pada Abû Dâwud 7/142-143 di dalam Aunul Ma’bud. 3452 oleh Ibn Asir.” 246 Orang yang sedang i’tikaf diperbolehkan berwudhu di masjid berdasarkan ucapan salah seorang pembantu Nabi Saw: “Nabi Saw berwudhu di dalam masjid dengan wudhu yang ringan. 249 I’tikafnya Wanita dan Kunjungannya ke Masjid Diperbolehkan bagi seorang isteri untuk mengunjungi suaminya yang berada di tempat i’tikaf. Shafiyyah ra berkata. dan diletakkan ranjang untuknya di belakang tiang At-Taubah. ‘Jangan kau terburu-buru sehingga aku antarkan. hadits no. Dan sanadnya hasan. ‘Pelan-pelan! Sesungguhnya wanita ini adalah Shafiyah binti Huyai (istri Rasulullah sendiri). hal. sebagaimana yang disebutkan di dalam Shahîh Muslim. sebagaimana yang dikatakan oleh al-Bushiri dari dua jalan. Bukhâri 1/342 dan Muslim 297 dan lihat Mukhtashar Shahîh Bukhâri no. Bukhâri 4/240. “Telah i’tikaf bersama Nabi Saw seorang wanita yang HR. dan suami diperbolehkan mengantar isteri sampai ke pintu masjid.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam lain: aku cuci rambutnya). dibolehkan bagi wanita untuk i’tikaf bersama suaminya. Tatkala berada di pintu masjid yang dekat dengan rumah Ummu Salamah ra. lewat dua orang sahabat Anshar.” 250 Bahkan. Shafiyah ra tinggal di kampung Usmah bin Zaid. dan antara aku dan beliau ada sebuah pintu. meletakkan kasur atau ranjangnya di dalam tenda tersebut. 1173. 2144-2134. Ahmad 5/364 dengan sanad yang shahih.’ Maka Nabi Saw mengatakan.’ Maka beliaupun berdiri bersamaku untuk mengantarkanku. Ketika mereka melihat Nabi Saw keduanya mempercepat (langkahnya). apabila beliau beri’tikaf. maka aku datang menengoknya di malam hari dan di sisinya isteri-isterinya yang sedang bergembira. bahwa Nabi Saw jika i'tikaf. 249 Dikeluarkan oleh Ibn Mâjah 642-zawaidnya dan al-Baihaqi.” 247 Orang yang sedang beri'tikaf juga diperbolehkan mendirikan tenda (kemah) kecil pada bagian di belakang masjid sebagai tempat dia beri’tikaf. “Ketika itu Nabi Saw beri’tikaf dimasjid pada 10 hari terkhir bulan Ramadhan. atau sendirian. 248 Sebagaimana dalam Shahîh Bukhâri 4/226.

“Di dalam atsar tersebut ada dalil yang menunjukkan bolehnya wanita i'tikaf. hal. 4. kemudian isteri-isteri beliau i’tikaf setelah itu. 281.” 251 ‘Aisyah ra juga menuturkan. “Nabi Saw i’tikaf pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam isthihadhah (didalam sebuah riwayat dia adalah Ummu Salamah) diantara isteri-isterinya dan dalam keadaan dia masih melihat kemerahan. Bukhâri dan Muslim]. bahkan kadang-kadang kami meletakkan bejana di bawahnya dalam keadaan dia tetap shalat.” [HR. kekuningan. dan tidak diragukan lagi bahwa hal itu dibatasi adanya izin dari wali-wali mereka dan aman dari fitnah. Akan tetapi ad-Darimi menyebutnya “Zaenab” 1/22. jld. riwayat yang lain adalah riwayat Said bin Manshur seperti terdapat dalam Fath al-Bârî. 251 ~117~ . 2138.” HR. Bukhâri telah ditakhrij dalam Shahîh Abû Dâwud no. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni berkata. berdasarkan dalil-dalil yang banyak mengenai larangan berkhalwat dan kaidah fiqhiyah: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

dimana nilai keberkahan malam itu lebih baik daripada seribu bulan.s. Di samping itu Lailatul Qadar juga disebut oleh Allah SWT sebagai malam keberkahan (lailatul mubârakah). malam tersebut layak sekali dijadikan hari yang mulia. Keistimewaan Lailatul Qadar Apa keistimewaan Lailatul Qadar sehingga memperoleh kedudukan yang sangat tinggi? Ada dua sebab penting: pertama. dibawa oleh malaikat yang memiliki derajat yang tinggi. bahwasanya Rasulullah menceritakan kepada para sahabat bahwa di masa lalu ada pemuda Bani Israil yang berjihad di siang hari dan beribadah qiyamul lail di malam hari selama seribu bulan berturut-turut. Namun Rasulullah Saw menyebutkan adanya pahala yang lebih besar dari itu. “Malam itu dinamakan lailatul qadar karena pada malam itu turun al-Qur’an yang mempunyai kedudukan yang tinggi. untuk memberikan ucapan keselamatan (tahiyyat) kepada orang-orang yang berpuasa (shaimin) yang ikhlas (mukhlisin) ~118~ . al-Qadar [97]: 1-5). Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. ad-Dukhân [44]: 3).” (Qs. kepada Rasul yang mempunyai derajat yang tinggi. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Malam dimana para malaikat dan malaikat Jibril turun ke dunia menebarkan salam hingga terbit fajar.LAILATUL QADAR Lailatul Qadar atau malam kemuliaan adalah malam yang dikabarkan oleh Allah SWT sebagai malam kemuliaaan.” (Qs. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Abu Bakar al-Warraq mengatakan. sehingga malam itu adalah awal dimulainya kehidupan baru bagi manusia.” Kedua. yakni amal ibadah seorang mukmin pada suatu malam yang disebut Lailatul Qadar. Secara tegas dan jelas Allah SWT menerangkan malam itu dalam firmanNya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur’an) pada malam kemuliaan. sebagaimana firman Allah SWT: “Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan.” (Qs. untuk disampaikan kepada ummat yang tinggi pula. bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). pada malam itulah al-Qur’an diturunkan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XVII . Sebab turunnya ayat (sabab nuzul) di atas telah diterangkan dalam sebuah riwayat. Para sahabat pun berdecak kagum terhadap amalan pemuda bani Israil itu dan membayangkan betapa besar pahala orang itu. Oleh karena itu. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. al-Baqarah [2]: 185). turun banyak sekali malaikat yang disertai Jibril a. pada malam itu. Sedangkan al-Qur’an memberikan kehidupan baru bagi ummat manusia.

Allah SWT membanggakan diri dengan hambaNya itu di hadapan para malaikat. (3) sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. ‘Kembalilah kalian. orang-orang yang shaum (shaimin).” (Qs. memasuki rumah-rumah orang mukmin sambil bertasbih. Kemudian mereka bertebaran ke seluruh pelosok bumi. alAnbiyâ’ [21]: 107). Allah SWT berfirman: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu. Pada malam itu dibuka segala pintu langit sejak terbenamnya matahari sampai kembali terbit. Allah berfirman: ‘Hai malaikatKu! Apakah balasan buat seorang pekerja yang telah menyempurnakan pekerjaannya?’ Para malaikat menjawab. ~119~ . 252 Memang benar. Hasbi ash-Shiddiqqie. (5) (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. dimana Allah SWT melimpahkan cahaya dan hidayahNya untuk para hambaNya. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul. pertama di sisi Ka’bah. (6) sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku akan memperkenankan doa mereka. serta untuk menebarkan salam dan rahmat kepada penduduk bumi. dan orang-orang yang menunaikan ibadah malam. kemulianKu. Lalu. ad-Dukhân [44]: 1-6). Mereka bershalawat kepada segala hamba yang berdiri maupun yang sedang duduk menyebut nama Allah. baik lelaki maupun perempuan telah menyelesaikan fardhu yang telah Kuwajibkan atas mereka. al-Qur’an telah turun di malam itu dan ia adalah seperangkat aturan (syari’at Allah SWT) yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia. Allah SWT juga berfirman: “(1) Hâ Miim (2) Demi Kitab (al-Qur’an) yang menjelaskan. turunlah Jibril bersama rombongan para malaikat yang jumlahnya besar sekali. “Bila datang Lailatul Qadar. Sebab. para hambaKu. Demi kebesaranKu. keagunganKu. Di dalam kitab Syu’abul Iman diriwayatkan suatu hadits oleh Imam al-Baihaqi dari Anas ra.’ Allah berfirman: ‘Wahai malaikatKu. dan ketinggian tempatKu. keistimewaan lailatul qadar ini tak bisa dibayangkan kebesarannya. sungguh Aku telah gantikan keburukanmu dengan kebaikan’. bertaqdis. Atas dasar itu. balasannya adalah disempurnakan upahnya. (4) Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. dan keempat di sisi Masjid Tursina. ketinggianKu. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. bertahlil. Selain itu. dan memohon ampunan buat ummat Muhammad Saw.” 252 Prof. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. para malaikat itu menancapkan panji-panji di empat tempat.” (Qs. Juga dinamakan lailatut tajalli. Ada yang menyatakan bahwa bilangan malaikat yang turun ke bumi pada malam itu lebih banyak dari pada pasir. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam dan untuk menyaksikan amal ibadah mereka. malam itu juga disebut lailatus salam (malam keselamatan) atau lailatus syaraf (malam kemuliaan). Pedoman Puasa. Allah menerima taubat semua orang yang bertaubat pada malam itu.’ Kemudian Allah berfirman kepada para hambaNya. Kemudian mereka keluar ke tanah lapang untuk berdoa. ‘Ya Rabbana. Apabila telah datang hari raya. kedatangan beliau Saw sendiri merupakan rahmat Allah bagi seluruh alam. hal. ketiga di sisi Masjid al-Aqsha di Bait al-Maqdis. 242-243. kedua di sisi kubur Rasulullah.

25. 27.’ Kemudian Ubay ~120~ . hendaklah beri’tikaf pada puluhan yang akhir.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Waktu Datangnya Lailatul Qadar Jelas. yaitu malam 21. pada malam keberapa? Inilah yang dirahasiakan oleh Rasulullah Saw. Dan malam qadar itu adalah malam 20. beliau berkata. “Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda. “Saya berkata kepada Ubay bin Ka’ab.” Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zar bin Hubaisy dituturkan. Kedua mataku melihat Rasulullah kembali dari masjid. ‘Malam al Qadar adalah malam keduapuluh tujuh’. tertentu di bulan Ramadhan di puluhan yang akhir dan tertentu di suatu malam yang ganjil. Maka malam al qadar adakalanya di malam 21. bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke 27 mengingat hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ubai bin Ka’ab yang berkata. Aku bersujud pada paginya di air dan tanah.” Kemudian aku dijadikan lupa. 26. Jika bulan itu penuh 30 hari.’ Maka Ubay menjawab. Beliau hanya memberikan isyarat untuk mencarinya pada sepuluh malam terakhir.” Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Umar bahwa Nabi bersabda: “Carilah lailatul qadar pada puluhan yang akhir. carilah pada malam tujuh yang akhir. Karena itu carilah dia di puluhan yang akhir. Adalah Rasulullah Saw. Hanya saja. Sungguh telah diperlihatkan kepadaku malam al-qadar. adakalanya di malam 22. permulaan puluhan yang akhir ialah malam 21. supaya manusia tidak memudah-mudahkan saja. sedangkan pada dahinya nampak bekas air dan tanah. “Barang siapa turut beri’tikaf bersamaku. Tetapi dia mengatakan yang de-mikian. 23. atau di malam 28. adakalanya di malam 24.” Diriwayatkan oleh Imam Bukhâri dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Carilah dengan segala daya upaya malam al-qadar di malam-malam ganjil dari sepuluhan yang akhir dari bulan Ramadhan. maka janganlah kamu kalah dalam mencari pada tujuh yang terakhir. carilah dia di tiap-tiap malam yang ganjil. jumhur ulama berpendapat. “Lailatul qadar sekali saja dalam setahun. Jika bulan itu 29 hari. ialah malam 20. maka permulaan puluhan yang akhir. jika seseorang kamu lemah mencari.” Imam al-Qurthubi menyatakan. Lailatul Qadar turun di malam bulan Ramadhan. niscaya dia memperoleh lailatul qadar. Pada suatu tahun setelah sampai beliau pada malam 21 yang seharusnya beliau keluar dari i’tikaf pada pagi harinya. sedangkan masjid diatapi dengan daun korma dan meneteslah air ke lantai. “Maka turunlah hujan pada malam itu. ‘Saudara anda Abdullah ibn Mas’ud mengatakan bahwa barang siapa mengerjakan Qiyamul Lail sepanjang tahun.” Diriwayatkan oleh Imam Bukhâri dan Imam Muslim dari Ibn Umar bahwa Nabi bersabda: “Maka barang siapa yang hendak mencari malam al-qadar. Berkata Abu Said. ‘Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Abu Abdir Rahman. atau di malam 29. Imam Ibn Hazm berkata. Beri’tikaf pada puluhan yang kedua dari bulan Ramadhan. Demi Allah dia mengetahui bahwa lailatul qadar di puluhan akhir dari bulan Ramadhan di malam 27.” Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Kitab al-Muwattha’ dari Abi Said al-Khudri yang berkata.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

bersumpah bahwa Lailatul Qadar di malam 27. Berkata Ibn Hubaisy, ‘Apa alasan anda mengatakan demikian.’ Ubay menjawab, ‘Tanda-tandanya yang Rasulullah kabarkan yaitu ‘matahari terbit di pagi hari tanpa sinar’.” Dari uraian-uraian di atas menunjukkan, bahwa Lailatul Qadar tersembunyi pada sepuluh malam terakhir (asyril awakhir). Tentu ini ada hikmahnya. Menurut para ulama salaf, penyembunyian waktu lailatul qadar adalah agar kita menghidupkan semua malam. Ini seperti hikmah Allah menyembunyikan saat ijabah di hari Jum’at supaya kita berdoa sepanjang hari. Atau seperti Allah menyembunyikan sholat wustha’ dalam sholat lima waktu, supaya kita memelihara kesemuanya. Atau Allah menyembunyikan isim a’dham (nama teragung) di antara nama-namaNya supaya kita menyerunya dengan nama-nama itu. Allah menyembunyikan mana ketaatan yang mendapat keridhaanNya supaya kita mengerjakan semua ketaatan dengan sepenuh hati. Atau Allah menyembunyikan mana maksiyat yang sangat dimarahi supaya kita menghentikan semua maksiyat itu. Atau Allah merahasiakan waliyullah (kekasih Allah) diantara para mukmin, supaya kita berbaik sangka terhadap sesama mukmin. Atau Allah menyembunyikan kedatangan kiamat supaya kita selalu siap siaga. Allah menyembunyikan ajal manusia supaya kita selalu dalam persiapan. 253

Tanda-Tanda Lailatul Qadar
Para ulama berselisih pendapat tentang tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Adapun tanda-tanda orang yang berhasil mendapatkan lailatul qadar adalah sebagai berikuit: Pertama, dirinya akan melihat bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit bersujud kehadirat Allah. Kedua, ia melihat alam begitu terang benderang, walaupun di tempat-tempat yang gelap sekalipun. Ketiga, ia mendengar salam para malaikat dan tutur katanya. Keempat, orang yang mendapati malam itu diperkenankan segala doanya. 254 Dari Ubay ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak menyilaukan, seperti bejana hingga meninggi.” 255 Dari Abu Hurairah, ia berkata: Kami menyebutkan malam Lailatul Qadar di sisi Rasulullah Saw beliau bersabda: “Siapa di antara kalian yang ingat ketika terbit bulan seperti syiqi jafnah.” 256

253 254

Idem, hal. 255-256. Idem, hal. 263. 255 HR. Muslim 762.

~121~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Dan dari Ibn ‘Abbas ra., ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “(Malam) Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin, (dan) keesokan harinya cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan.” 257 Adapun pahala ibadah tetap diperoleh meskipun tanda-tanda tersebut tidak dapat dilihatnya. Sedangkan bagi mereka yang melihat tanda-tanda malam al-qadar, hendaklah menyembunyikan dan terus berdo’a dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan khusyu’, dengan doa apa saja yang digemarinya, keduniaannya atau keakhiratannya, dan hendaknya ia berdo’a untuk akhiratnya lebih banyak dan lebih kuat dari pada untuk dunianya. Juwaibir pernah bertanya kepada adh-Dhahhak, “Bagaimana pendapat anda tentang perempuan yang sedang nifas, haid, orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang yang sedang tidur nyenyak, apakah mereka mendapat bagiannya di malam al qadar itu?” Adh-Dhahhak menjawab, “Mereka semua mendapatkannya, diberikan bagiannya dari malam al qadar itu oleh Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim.”

Langkah-Langkah Mengoptimalkan Ibadah di Malam Lailatul Qadar
Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ubadah Ibn Shamid: Rasulullah mengabarkan kepada kami tentang lailatul qadar. Beliau berkata, “Dia berada di dalam bulan Ramadhan, di puluhan yang akhir, malam 21, 23, 25, 27 atau malam 29, atau di akhir malam bulan Ramadhan. Barang siapa mengerjakan qiyam pada malam itu karena imannya kepada Allah dan karena mengharap keridlaanNya, niscaya diampunilah dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang.” Melihat besarnya pahala pada malam kemuliaan itu, alangkah baiknya seorang Muslim menghidupkan Lailatul Qadar. Lantas, bagaimana caranya? Menghidupkan malam al-qadar ialah dengan cara mengerjakan ketaatan, bertahajjud, beristighfar, berdzikir, membaca al-Qur’an serta beri’tikaf, menambahkan amalan ihsan dan memperbanyak shadaqah. Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa berdiri (sholat) pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” 258 Amalan-amalan Rasul dan pesan-pesannya merupakan dorongan bagi para Muslim untuk beribadah dan berlomba-lomba menyedekahkan harta di bulan Ramadhan, terlebih di malam al-qadar.
256

HR. Muslim, no. 1170. Perkataan: “Syiqi jafnah” syiq artinya setengah, jafnah artinya bejana. Al-Qadhi ‘Iyadh berkata, “Dalam hadits ini ada isyarat bahwa malam Lailatul Qadar hanya terjadi di akhir bulan, karena bulan tidak akan seperti demikian ketika terbit kecuali di akhir-akhir bulan.” 257 HR. Tahayalisi 349, Ibn Khuzaimah 3/231, al-Bazzar 1/486, sanadnya hasan. 258 HR. Bukhâri 4/217 dan Muslim 759.

~122~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Para hartawan dahulu mempergunakan bulan Ramadhan untuk berlomba-lomba memenuhi keperluan orang-orang yang membutuhkan bantuan, sebagai suatu usaha memenuhi seruan agama dan meneladani Rasul. Mereka menyembunyikan shadaqah-shadaqah mereka hingga tidak diketahui tangan kiri, apa yang diberikan tangan kanan. Sebagian hartawan dahulu menanti-nanti Lailatul Qadar, malam dimana Allah melipatgandakan pahalaNya. Mereka menyembunyikan dirinya, mencari keluarga-keluarga yang miskin di malam buta. Mereka memberikan segala yang dibawanya kepada keluarga miskin, tanpa dikenal oleh yang menerima pemberian itu. Dia kembali tanpa diketahui siapa dirinya. Ini adalah adab mulia yang mesti kita contoh dan praktekkan, dalam upaya meneladani sikap para ulama kaum Muslim terdahulu. ‘Aisyah diperintahkan berdoa di malam al-Qadar. Sufyan ats-Tsauri berkata, “Berdoa pada malam alqadar, lebih saya sukai daripada sholat.” Sufyan berkata pula, “Apabila seorang membaca al-Qur’an, berdoa serta meningkatkan do'anya kepada Allah, mudah-mudahan dia memperoleh waktu mustajab.” Rasululah Saw bertahajjud di malam-malam bulan Ramadhan, membaca al-Qur’an dengan tertib. Beliau tidak melalui ayat Rahmat, kecuali beliau memohonnya kepada Allah. Beliau tidak melalui ayat azab, kecuali beliau berlindung diri kepadaNya. Beliau mengumpulkan antara sholat, qira’at, doa dan tafakkur. Disunnahkan untuk memperbanyak doa pada malam tersebut. Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari ‘Aisyah, bahwa Rasul mengajarkan kepada ‘Aisyah doa yang diucapkan pada malam al-qadar, yaitu: “Wahai Tuhanku, Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Yang Maha Pemaaf, Engkau menyukai kemaafan. Maka maafkanlah aku.” Dalam Hasyiyah al-Jalâlain, as-Sawi berkata, “Doa yang paling baik dido’akan pada malam itu (alqadar) ialah memohonkan kemaafan dan ke’afiatan, sebagaimana yang telah diterima dari Nabi Saw.” Telah diriwayatkan dari ‘Aisyah ra, bahwasanya dia berkata: “Aku bertanya, ‘Ya Rasulullah! Apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lailatul Qadar (terjadi), apa yang harus aku ucapkan?’ Beliau menjawab, ‘Ucapkanlah: Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul afwa fa’fu’annî (Ya Allah Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku)’.” 259 Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw bersabda:
259

HR. Tirmidzi, no. 3760; Ibn Mâjah, no. 3850 dari Aisyah, sanadnya shahih. Lihat Syarhnya Bughyatul Insan fi Wadhaifi Ramadhan, hal. 55-57, karya Ibn Rajab al-Hambali.

~123~

” ~124~ . pendurhaka kepada ibu-bapak. yaitu: peminum arak.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Sesungguhnya Allah melihat pada malam al-qadar kepada orang-orang mukmin dari ummat Muhammad. orang yang selalu bertengkar. kecuali empat orang. dan memutus tali silaturahmi. lalu dimaafi mereka dan dirahmatiNya.

disyari’atkan Hari Raya Iedul Fithri sebagai hari penuh kegembiraan. Seusai shaum Ramadhan. Sesungguhnya. Ketika Nabi Saw datang ke Madinah beliau bersabda: “Dulu kalian memiliki dua hari saat bermain-main pada keduanya. Shaum dan qiyâmul lail yang telah ia lakukan penuh kesungguhan diyakini akan menjadi wasilah diampuninya dosa. Allah ‘Azza wa Jalla telah mewajibkan shaum Ramadhan dan aku telah mensunnahkan sholat malamnya (Terawih). harapan akan bertemu dengan Allah SWT penuh rasa senang. Kebahagiaan demikian dilandasi oleh sabda Rasulullah Saw: “Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang membahagiakannya. bahagia jauh dari kewajiban. kegembiraannya bukanlah karena pesta dan hiburan. atau setidaknya. an-Nasâ’i]. Wajarlah kaum Mukmin merasa gembira pada saat hari raya tersebut. Orang Indonesia menyebutnya Lebaran. Kedua. Allah SWT berjanji untuk memberikan ampunan tersebut.IEDUL FITHRI Memaknai Kebahagiaan Iedul Fithri Setiap usai shaum Ramadhan. kebahagian seperti itu merupakan kebahagiaan yang lahir dari keterpaksaan.” [HR. dan bahagia. Kaum Mukmin yang memahami Ramadhan sangat ingin agar sepanjang tahun adalah bulan Ramadhan. gembira. Ketika berbuka (termasuk berbuka pada saat Iedul Fithri) ia bahagia dan ketika ia bertemu dengan RabbNya ia pun bahagia karena puasanya itu. bukan kebahagiaan sehari saat Iedul Fithri semata. Rasulullah Saw menegaskan: “Siapa saja yang mendirikan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap (balasan Allah SWT) niscaya diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Bukhâri]. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik daripada kedua hari raya tersebut. yaitu Hari Raya berbuka (Iedul Fithri) dan Hari Raya Qurban (Iedul Adha). melainkan kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. bahwa dulu pada zaman Jahiliah bangsa Arab memiliki dua hari dalam setahun saat mereka bermain dan bersuka ria.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XVIII . Sebab. Puasa yang telah dijalaninya dengan baik akan mengantarkannya untuk memperoleh kebahagiaan tersebut.” [HR. Ramadhan saja terus. kebahagiaan karena akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT yang diberikan kepadanya. kaum Muslim merayakan Hari Raya Iedul Fithri. Iedul Fithri ini merupakan hari raya ummat Islam. Namun. bahkan kalau perlu tidak usah lagi ada hari raya. siapa saja yang shaum Ramadhan dan ~125~ . Anas bin Malik berkata. Kebahagiaan tersebut lahir dari: Pertama. Kebahagiaan yang ada adalah kebahagiaan karena telah berhasil menunaikan salah satu kewajiban dan kesiapan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban berikutnya. mereka tidak merasakan puasa Ramadhan sebagai beban memberatkan. Karena itu. bukan pula karena telah bebas dari kungkungan puasa.” [HR. Sebab. Kata Nabi Saw. Bukhâri].

Lebih jauh. Karenanya. sedangkan kalian beritikaf dalam masjIed. dan makan-minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. (tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang menunaikan puasa dengan benar sejatinya menjadi orang yang bertakwa. dalam al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. Dengan kata lain. muara puasa adalah mengikuti ayatayat yang diwahyukan Allah SWT dengan cara menjauhi larangan Allah SWT dan melaksanakan perintahNya. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Karena itu. melainkan awal dari ketakwaan baru. yakni orang yang memelihara dirinya dari kemaksiatan. Allah SWT menyatakan. Allah telah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Karena itu. Allah mengampuni kalian dan memaafkan kalian.” (Qs. janganlah kalian mendekatinya. puasa itu mematahkan syahwat sebagai pangkal kemaksiatan (lihat Tafsîr Jalâlain). produk apa yang dihasilkan dalam proses puasa tersebut? Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya: “Hai orang-orang yang beriman. yaitu fajar. Allah SWT menegaskan. Iedul Fithri atau Lebaran harus dipandang sebagai kelahiran kembali orangorang yang mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan menjelma menjadi orang bertakwa. al-Baqarah [2]: 183). Lantas. Jelaslah. Berdasarkan hal tersebut. Sekarang campurilah mereka. puasa menyebabkan ketakwaan. Karenanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka bertakwa (Qs. orang yang memahami hal ini akan menjadi orang yang lebih taat dengan ketakwaannya yang baru tersebut setelah Ramadhan. “Itulah larangan Allah. kata Imam al-Qurthubi. Iedul Fithri atau Lebaran ada setelah ditunaikan puasa Ramadhan. hari raya tersebut merupakan hari pertama setelah proses puasa selesai. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin merupakan orang yang celaka. “Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Lebaran akan bermakna hanya jika setiap Muslim menampakkan ketakwaan tersebut dalam aktivitas sehari-hari. ~126~ . bulan sekarang lebih baik daripada bulan yang lalu. Itulah takwa sebenarnya. carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Ahmad]. Lebaran bukanlah akhir dari ketaatan. Karena itu. al-Baqarah [2]: 187). Menjadikan Lebaran Lebih Bermakna Seperti diketahui.” Saat menjelaskan beberapa aturan Ramadhan dalam ayat tersebut. mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Sebab. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin termasuk rugi. lebih taat kepada Allah SWT setelah Ramadhan. Di antara aktivitas yang lahir dari ketakwaan dan akan menjadikan Iedul Fithri bermakna adalah sebagai berikut: Pertama. diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.” Demikianlah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam melaksanakan qiyâm Ramadhan dengan mengharap (ridha Allah SWT) niscaya ia akan keluar dari dosa-dosanya laksana hari ia dilahirkan ibunya [HR. Satu-satunya orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Karena itu. janganlah kalian mendekatinya. Itulah larangan Allah.

at-Tirmidzi]. orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Muslim dan Ahmad]. Setiap Muslim yang berharap Lebarannya lebih bermakna akan terus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum Allah SWT. Di sinilah letak pentingnya terus menjalin hubungan silaturahmi dengan famili dan ukhuwah Islamiyah dengan masyarakat secara keseluruhan. Tidak mungkin petunjuk itu sampai bila tidak didakwahkan. Karenanya.” [HR. dan semangat dakwah akan terus menyala bahkan nyalanya lebih besar lagi sejak Lebaran. Kedua. Besarnya balasan orang yang memberi buka orang yang sedang berpuasa. Perkataan palsu dan perbuatan palsu menyebabkan Allah tidak mempedulikan puasanya [HR. lebih giat berdakwah. Allah SWT telah menjanjikan akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan shaum dengan penuh keikhlasan.” (Qs. keistiqamahan. Ketiga. Bila ada orang yang mengajak bertengkar. at-Tirmidzi. kaki) serta akal dan hati. Semangat untuk taat pada bulan Ramadhan tetap dikobarkan setelah itu. mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. bila seseorang memiliki kesalahan terhadap sesama manusia maka orang tersebut diperintahkan untuk meminta maaf kepadanya. Pada sisi lain. dengan cara menuntut ilmu. terus bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya (taubatan nashûhâ). Bukhâri. lebih meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. “Aku sedang berpuasa. Atas dasar inilah dakwah merupakan karakter kaum Mukmin. semangat jihad fi sabîlillâh. Keenam. Abû Dâwud. memelihara amalan-amalan rutin Ramadhan. Ali-‘Imran [3]: 133). bangun malam. kaum Mukmin tidak akan terlena dengan itu. dan aktivitas lain yang selama ini dilakukan pada bulan Ramadhan dilakukan pula di luar Ramadhan. Bulan Ramadhan merupakan bulan diturunkannya al-Qur’an sebagai petunjuk bagi seluruh ummat manusia. saat Ramadhan pun hubungan antar sesama Mukmin menjadi penentu kualitas puasa. lisan. dengan menyatakan. Ahmad. ia diperintahkan tidak meladeninya. semangat dalam mencegah diri dari perbuatan maksiat anggota tubuh (mata. Semua ini mengisyaratkan nilai hubungan persaudaraan dalam Ramadhan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadhan [HR. “Siapa saja yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan niscaya Dia akan memahamkannya dalam perkara agama (dîn). dan Ibn Mâjah]. zikir.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dia cepat dalam melakukan ketaatan untuk meraih ampunan dan surgaNya. Namun. sholat berjamaah. Setiap bulan Ramadhan. Nabi Saw didatangi Malaikat Jibril untuk mengajarkan al-Qur’an. Kelima. Keempat. keikhlasan. sholat. istighfar. lebih meningkatkan upaya mengetahui hukum-hukum Allah SWT. kesabaran.” [HR. Sekalipun Allah SWT menjamin mengampuni orang-orang yang benar-benar berpuasa Ramadhan. Shaum. memperbanyak amalan sunat. siapa lagi yang dapat ~127~ . tangan. telinga. Mereka tetap bertobat sebagai salah satu karakter orang bertakwa seperti tercantum dalam firman Allah SWT: Ketujuh. Kata Nabi Saw. Dia selalu menunaikan firman Allah SWT: “Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bukhâri]. sedekah. membaca dan mengkaji al-Qur’an.

ada sebuah penuturan yang menyatakan. Iedul Fithri pada zaman Rasul merupakan hari raya yang sarat dengan penghambaan diri kepada Allah SWT. ad-Darimi 2/21. 456 dan Abû Dâwud meriwayatkan secara bersambung 1135. al-Hâkim 1/295. maka kita patut merenungkan sabda Rasulullah Saw: “Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya selain dari rasa lapar dan dahaga. bahkan saling bertemu satu sama lain sehingga orang-orang menempuh jalan pulang berbeda dengan jalan yang dilaluinya ketika berangkat. Lihat Fath al-Bârî. “Iedul Fithri bukanlah diperuntukkan bagi orang yang mengenakan sesuatu yang serba baru. Tanpa takwa. hal. dari jalan Sa’id al-Muqbiri dari Abu Hurairah ra. orang yang akan mendapatkan makna Lebaran sebenarnya adalah orang yang berhasil meraih ketakwaan dengan puasanya itu. tetapi dipersembahkan bagi orang yang ketaatannya bertambah. 262 Bukhâri menyebutkan hadits ini secara muallaq dalam shahihnya jld. Dan adalah Ibn Umar —dengan kuatnya upaya dia untuk mengikuti sunnah Nabi— tidak keluar hingga matahari terbit. Apabila sikap pasca Ramadhan tidak menunjukkan meningkatan ketakwaan. atau permainan bela diri. Ahmad 2/446. 260 ~128~ . hasil dari Ramadhan adalah ketakwaan. Abdullah bin Busr sahabat Nabi Saw pernah keluar bersama manusia pada hari Iedul Fithri. dalam kitab Ahkâmu al’Iidaini fî as-Sunnah al-Muthahharah (hal. dan sanadnya shahih. “Beliau Saw mengakhirkan sholat Iedul Fithri dan menyegerakan sholat Iedul Adha. Lebaran hanyalah sebuah kehampaan. Ibn Mâjah 1/539. hal. Seusai menjalankan shaum satu bulan penuh. Di samping itu. sedangkan mereka mengetahui (Qs.” 260 Zaman Nabi Saw merupakan contoh terbaik untuk itu. 373. pada saat itu ada juga wujud kegembiraan berupa lagu. maka ia mengingkari lambatnya imam dan ia berkata. Pada saat Iedul Fithri juga para sahabat laki dan perempuan banyak mengeluarkan sedekah. Sekali lagi. dan yang demikian itu tatkala tasbih. 2. dilangsungkan khutbah. dan al-Baihaqi 4/270. ketika telah lewat waktu diharamkannya sholat. diriwayatkan juga dari selainnya akan tetapi tidak tsabit dari sisi isnadnya. 2. saat Iedul Fithri digemakan takbîr sebagai wujud pengagungan Allah SWT. Pasca Ramadhan para sahabat bukannya santai-santai melainkan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui berbagai ketaatan. menabuh gendang.” 261 Ini riwayat yang paling shahih 262 dalam bab ini. Ali-‘Imran [3]: 135).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mengampuni dosa selain daripada Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. ditunaikan sholat sunnat. Walhasil. Imam Ibn al-Qayyim. 23-24). Ibn Mâjah 1317. 457 dan anNihayah. “Sesungguhnya kita telah kehilangan waktu kita ini. 261 Yakni waktu sholat sunnah. menjelaskan tentang waktu pelaksaan sholat Ied. berkata. jld. al-Baihaqi 3/282.” 263 HR. Sebab.” Waktu Pelaksanaan Sholat Ied Syaikh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid al-Halabi al-Atsari.

kecuali karena terlambat informasi. Al-Qur’an telah menyatakan: “Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. an-Nasâ’i 3/180. jld. dan seseorang tidak boleh terlambat dari waktu yang telah ditetapkan tersebut. sholat Iedul Adha dilakukan di awal waktu agar manusia dapat menyembelih hewan-hewan kurban mereka. maka ia mesti mengerjakan sholat Iedul Fithri hari itu juga. berkata. Dari Abu Umair bin Anas.” 265 Sahkah Sholat Ied Fithri Dikerjakan Dua Kali dan Tidak Pada Waktunya? Sholat Ied mesti dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. maka sholatnya tidak sah. kemudian ia menjumpai jama’ah yang lain. hal. Jika seseorang mengerjakan sholat Ied diluar tanggal tersebut. kemudian kembali ke kaumnya untuk mengimami sholat Isya’. 1. ada tiga kasus yang membolehkan seseorang mengerjakan sholat kembali dua kali. sholat Shubuh dikerjakan di siang hari. dengan sanad yang shahih. Ketiga. atau karena sebab-sebab lain. jika seseorang baru mendapatkan informasi ru’yatul hilal setelah lewat Dhuhur. Yang paling utama. Akan tetapi. bahwa sholat itu adalah kewajiban yang waktunya telah ditetapkan. ~129~ . Jika informasi tersebut sampai kepadanya sebelum Dhuhur. Kedua. pada kasus Iedul Fithri. jika tidak diketahui hari Ied kecuali pada akhir waktu maka sholat Ied dikerjakan pada keesokan paginya. jld. maka Nabi memerintahkan mereka untuk berbuka dan pergi ke mushalla mereka keesokan paginya. Misalnya. dan sholat Iedul Fithri dikerjakan pada tanggal 2 Syawal. “Waktu sholat Iedul Fithri dan Iedul Adha adalah dimulai dari naiknya matahari setinggi satu tombak sampai tergelincir. maka ia boleh mengerjakan sholat Iedul Fithri pada besoknya. maka sholatnya tidak sah. hal. hal. 265 HR. maka ia disunnahkan mengerjakan sholat bersama jama’ah yang lain itu. Dalam masalah ini. Pertama. 266 Mengerjakan Sholat Dua Kali Adapun mengenai pengerjaan sholat hingga dua kali untuk keperluan-keperluan tertentu. 266 Shafwât at-Tafâsîr. sholat Isya’ dikerjakan pada pagi hari. dan Ibn Mâjah 1653. seseorang telah usai mengerjakan sholat Isya’. 1. Pada dasarnya. Abû Dâwud no. seseorang telah usai mengerjakan sholat berjama’ah. sedangkan sholat Iedul Fithri diakhirkan agar manusia dapat mengeluarkan zakat Fithri mereka.” (Qs.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Sedangkan Syaikh Abu Bakar al-Jazairi.” 264 Tetapi. 302. maka hal itu tidaklah bertentangan dengan syari’at. dari paman-pamannya yang termasuk sahabat Nabi Saw: “Mereka bersaksi bahwa mereka melihat hilal (bulan tanggal satu) kemarin. 442. 278. sholat itu adalah ibadah yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu. Minhajul Muslim. seseorang mendapati seseorang 263 264 Zâdul Ma'ad. Jika sholat dikerjakan di luar waktunya. 1157. Ali ash-Shabuni menyatakan. al-Nisâ’ [4]:103).

dan at-Tirmidizi]. Ibn Raf’ah berkata. 267 Imam asy-Syaukani. Nailul Authar. bahwasanya ia bercerita: “Muadz biasanya bersembahyang Isya’ dengan Rasulullah Saw. seseorang yang telah sholat fardhu secara berjama’ah atau sendirian (munfarid) disunnahkan mengulangi sholatnya (dengan niat sholat sunnah) jika ia menjumpai jama’ah yang lain. Keempat. bahwa hadits ini merupakan dalil bolehnya seseorang sholat bersama dengan seseorang yang sholat sendiri. bahwasanya ia berkata. Imam at-Tirmidzi berpendapat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mengerjakan sholat sendirian. ~130~ . maka disunnahkan baginya untuk sholat bersama jama'ah tersebut.” [HR.” 267 Berdasarkan hadits di atas. Dari Yazid bin al-Aswad dituturkan. yakni dengan niat sholat sunnah. Sesungguhnya hal itu merupakan nafilah bagi kalian. maka ia disunnahkan untuk mengerjakan sholat bersama jama’ah tersebut sebagai ibadah nafilah (tambahan). Muadz kembali kepada kaumnya. Ketika sholat telah usai. berdirilah seorang laki-laki dan ia sholat bersama laki-laki tersebut’. maka sholatlah kalian bersama mereka. Kemudian. aku sholat Shubuh bersama beliau Saw di masjid al-Khîf. Adapun riwayat yang dituturkan oleh Imam Ahmad. maka ia disunnahkan untuk sholat bersama orang tersebut agar ia bisa sholat Jama’ah. kemudian ia melihat jama'ah sholat yang lain. hal. sesungguhnya kami telah sholat di perjalanan kami. seorang telah sholat di dalam perjalanannya. “Apa yang mencegah kalian berdua untuk sholat bersama kami?” Keduanya berkata. hingga gemetarlah sendi-sendi mereka. dikarenakan ketinggalan jama’ah. Rasulullah Saw bersabda. walaupun mereka telah sholat di dalam masjid tersebut. lalu kembali kepada kaumnya untuk mengimami mereka. “Seluruh ulama telah sepakat. jika seseorang telah selesai mengerjakan sholat berjama'ah.” Rasulullah Saw menjawab. meskipun ia telah mengerjakan sholat tersebut secara berjama’ah. Dari Abu Sa’id dituturkan bahwasanya ia berkata: “Ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. kemudian kamu mendatangi sebuah masjid yang di dalamnya ada sholat jama’ah. Imam asy-Syaukani mengatakan. “Ya Rasulullah. Lalu. lalu sholat bersama mereka dengan membaca surat al-Baqarah. Rasulullah Saw mendatangi keduanya. Nabi Saw mengundurkan sholat Isya. Sebagian ulama juga berpendapat. Beliau bertanya. bukan dengan niat sholat fardhu. Jama’ah]. beliau segera berpaling.” [HR. tetapi Muadz tetap sholat bersama beliau. hendaklah ia sholat bersamanya. disunnahkan baginya untuk sholat menemani orang tersebut. Pada suatu malam. 3. dan pada saat itu ada dua orang laki-laki dari kaum lain yang tidak ikut sholat bersama Rasulullah Saw. sedangkan Rasulullah Saw dan para shahabatnya telah usai mengerjakan sholat berjama’ah. “Jangan lakukan seperti itu. jika kalian berdua telah sholat di perjalanan kalian. Dari Jabir ra diriwayatkan. bahwa siapa saja yang melihat seseorang sholat sendirian karena tidak mengikuti jama’ah. 185.” [HR. Imam Ahmad. Abû Dâwud. Demikianlah. kemudian ia menemui sholat jama’ah. dan Imam an-Nasâ’i yang menyatakan. jld. bahwa suatu kaum dibolehkan sholat berjama’ah di dalam masjid. Setelah itu. Khamsah kecuali Ibn Mâjah]. Saya pergi untuk menunaikan haji bersama Rasulullah Saw. ‘Barangsiapa yang hendak bersedekah kepada orang itu.

zhuhur dan Jum’at gugur bersama-sama pada hari itu. Ini pula pendapat Utsman dan Umar bin Abdul Aziz. gugur Jum’atnya. Sebagian orang membolehkan mengerjakan sholat Iedul Fithri. sedangkan jika sholat yang kedua diniatkan sholat sunnah. Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menyatakan pendapat Imam Malik sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. jelaslah bahwa dalam masalah ini terdapat empat pendapat: Pertama. Kewajiban sholat Jum’at gugur sebab mengerjakan sholat hari raya. tanpa mengikuti sholat Jum’at. oleh KH. bagi penduduk kampung wajib sholat Jum’at. Imam ad-Dimasyqi dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah. Maka tidak ada sholat sesudah sholat hari raya selain sholat Ashar. Adapun bagi orang yang datang dari kampung lain. Jadi jika mereka —yakni orang yang datang dari kampung— telah sholat hari raya.”. sholat Jum’at tetap wajib dan tidak gugur dengan ditunaikannya sholat hari raya. maka mukallaf dituntut untuk melaksanakannya semuanya…” Berdasarkan keterangan di atas. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah. ~131~ . bahwa sholat Jum’at tidak gugur dari penduduk kampung yang mengerjakan sholat Jum’at. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. tanpa mengikuti sholat Jum’at. Seseorang tidak boleh mengerjakan sholat fardhu dua kali dengan niat sholat fardhu. Disebutkannya bahwa. Demikian menurut pendapat Imam Syafi’i yang shahih. Inilah pendapat Imam Syafi’i. Hukum Sholat Jum’at pada Hari Raya Iedul Fithri 268 Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat Jum’at yang jatuh bertepatan dengan hari raya Iedul Fithri. maka menurut pendapat Imam Syafi’i yang shahih. yang di tempatnya itu tidak dilaksanakan sholat Jum’at. baik oleh penduduk kota yang ditempati sholat Jum’at maupun oleh penduduk yang datang dari kampung. Maka jika mereka telah sholat hari raya. meskipun hari sebelumnya ia telah mengerjakan sholat Iedul Fithri dengan niat mencari pahala sholat sunnah (nafilah). Tetapi mereka wajib sholat zhuhur. boleh bagi mereka terus pulang. Mereka beralasan dengan hadits-hadits di atas. boleh mereka terus pulang. tidak wajib sholat Jum’at baik bagi orang yang datang maupun orang yang ditempati sholat Jum’at. maka yang dimaksud dengan hadits ini adalah mengerjakan sholat fardhu dua kali dengan niat sholat fardhu. sholat Jum’at tidak gugur dari penduduk kota (ahlul amshâr/ahlul madinah) yang di tempat mereka diselenggarakan sholat Jum’at. gugur kewajiban sholat Jum’atnya. sholat Jum’at tetap wajib ditunaikan.” Ad-Dimasyqi tidak menampilkan pendapat Imam Malik. Menurut ‘Atha. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat. Muhammad Shiddiq al-Jawi. Menurut Imam Ahmad. 268 Lihat Hukum Sholat Jum’at di Hari Raya. “Jika berkumpul hari raya dan Jum’at. Sedang bagi orang yang datang dari kampung atau padang gurun (ahlul badâwi/ahlul ‘âliyah). Kedua. maka hal ini ada tuntunannya di dalam syari’at.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam bahwasanya Rasulullah Saw bersabda. “Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jum’at. “Janganlah kamu mengerjakan sholat dalam sehari dua kali. menyebutkan bahwa. Jadi.

Hukum Kedua. Abû Dâwud. hadits ini shahih. al-Khamsah. yang diperselisihkan ulama. Kemudian Nabi berkata. hendaklah dia sholat’. Keterangan Hukum Pertama Mengenai gugurnya kewajiban sholat Jum’at bagi mereka yang sudah melaksanakan sholat hari raya. tidak boleh meninggalkan zhuhur. 270 269 ~132~ . antara lain yang diriwayatkan dari Zayd bin Arqam ra bahwa dia berkata: “Nabi Saw melaksanakan sholat Ied (pada suatu hari Jum’at) kemudian beliau memberikan rukhshah (kemudahan/keringanan) dalam sholat Jum’at. Hukum Keempat. Jadi setelah sholat hari raya. tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan sholat Jum’at.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ketiga.” 269 Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. lebih utama dan disunnahkan tetap melaksanakan sholat Jum’at. mereka yang pada pagi harinya tidak melaksanakan sholat hari raya. Dia boleh melaksanakan sholat Jum’at dan boleh juga tidak. ini juga pendapat Ibn Zubayr dan ‘Ali. Hukum Ketiga. Tetapi mereka wajib sholat zhuhur. bagi mereka yang telah menunaikan sholat hari raya tersebut. Imam ad-Daruquthni menilai. zhuhur dan Jum’at gugur sama-sama gugur kewajibannya pada hari itu. bahwa Nabi Saw bersabda: “Sungguh telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Rincian hukumnya adalah sebagai berikut: Hukum Pertama. shahih. ‘Barangsiapa yang berkehendak (sholat Jum’at). Demikian pendapat Imam Ahmad. bahwa pendapat yang rajih (kuat) adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pendapat ‘Atha bin Abi Rabbah. tak ada lagi sholat sesudahnya selain sholat Ashar. Ibn Mâjah dan al-Hâkim juga meriwayatkan hadits ini dari sanad Abu Shalih. dan dalam isnadnya terdapat Baqiyah bin Walid. HR. jika seseorang telah menunaikan sholat hari raya —yang jatuh bertepatan dengan hari Jum’at— gugurlah kewajiban atasnya untuk menunaikan sholat Jum’at. dalilnya adalah hadits-hadits Nabi Saw yang shahih. jika orang yang telah menunaikan sholat hari raya tersebut memilih untuk tidak menunaikan sholat Jum’at. kecuali at-Tirmidzi.” 270 HR. Dan sesungguhnya kami akan mengerjakan Jum’at. tidak wajib sholat Jum’at baik bagi orang yang datang maupun bagi orang yang ditempati sholat Jum’at. Dikatakan. Pendapat yang Rajih Orang yang meneliti masalah ini akan mendapatkan kesimpulan. tak perlu sholat Jum’at lagi. wajib atasnya untuk menunaikan sholat Jum’at. Maka barangsiapa berkehendak (sholat hari raya). cukuplah baginya sholat hari raya itu. Keempat. wajib melaksanakan sholat zhuhur. Hadits ini menurut Ibn Khuzaimah. Ulama hadits lain menilainya hadits mursal.

rukhshah adalah hukum yang disyari’atkan untuk meringankan hukum azimah (hukum asal) karena adanya suatu udzur (halangan). maksudnya sholat Jum’at boleh dikerjakan dan boleh tidak. Namun karena rukhshah itu tidak menghilangkan azimah sama sekali. Pada hadits Zayd bin Arqam di atas (hadits pertama) Nabi Saw bersabda tsumma rakhkhasha fi al-jumu’ati (kemudian Nabi memberikan rukhshash dalam [sholat] Jum’at). tak ada yang lebih utama daripada yang lain. gugurlah kewajiban atasnya untuk menunaikan sholat Jum’at. baik keutamaan azimah maupun rukhshah. orang yang telah menjalankan sholat hari raya. karena terdapat udzur berupa pelaksanaan sholat hari raya. Ini adalah manthuq (ungkapan tersurat) hadits. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Pada hadits Abu Hurairah ra (hadits kedua) terdapat sabda Nabi innâ mujammi’ûn (Dan sesungguhnya kami akan mengerjakan Jum’at). maka sholat Jum’at masih tetap disyari’atkan. sehingga boleh dikerjakan dan boleh pula tidak dikerjakan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Hadits-hadits ini merupakan dalil bahwa sholat Jum’at setelah sholat hari raya. sholat hari raya menjadi rukhshah (kemudahan/keringanan). baik ia penduduk kampung maupun penduduk kota. hendaklah dia sholat). Dia boleh menunaikan sholat Jum’at dan boleh juga tidak. Jadi sholat Jum’at pada saat hari raya. mana yang lebih utama (afdhal). Mafhum mukhalafah (ungkapan tersirat) dari hadits itu — dalam hal ini berupa mafhum syarat. Keterangan Hukum Kedua Bagi mereka yang sudah sholat hari raya.” Kesimpulannya. Hal ini diperkuat dan diperjelas dengan sabda Nabi dalam kelanjutan hadits Zayd bin Arqam di atas man syâa an yushalliya falyushalli (barangsiapa yang berkehendak [sholat Jum’at]. yakni boleh dikerjakan dan boleh tidak. Dan lafadz umum tetap dalam keumumannya selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. gugurnya kewajiban sholat Jum’at ini berlaku secara umum. Yakni. menjadi rukhshah. maka tetaplah lafadz man dalam hadits-hadits di atas berlaku secara umum. apakah gugurnya sholat Jum’at ini hanya untuk penduduk kampung/desa (ahlul badâwi/ ahlul ‘âliyah) —yang di tempat mereka tidak diselenggarakan sholat Jum’at— sedang bagi penduduk kota (ahlul amshâr/ahlul madinah) —yang di tempat mereka diselenggarakan sholat Jum’at— tetap wajib sholat Jum’at? Yang lebih tepat. menjadi rukhshah. Yang demikian itu karena nash-nash hadits di atas bersifat umum. kecuali terdapat nash yang menjelaskan keutamaan salah satunya. Dalam hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkan (takhsis) keumumannya. Namun dalam hal ini terdapat nash yang menunjukkan keutamaan sholat Jum’at daripada meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa setelah sholat hari raya ditunaikan. yaitu dengan adanya lafadz man (barangsiapa/siapa saja) yang mengandung arti umum. Ini menunjukkan bahwa meskipun Nabi menjadikan sholat Jum’at sebagai rukhshah. maka tidak perlu sholat Jum’at. menunaikan sholat Jum’at ataukah meninggalkannya? Pada dasarnya. Mungkin ada pertanyaan. karena ada lafadz man sebagai syarat— adalah “Barangsiapa yang tidak berkehendak sholat Jum’at. disertai tetapnya hukum azimah namun hamba tidak diharuskan mengerjakan rukshshah itu. antara azimah (hukum asal) dan rukhshah kedudukannya setara. akan tetapi Nabi ~133~ . baik untuk penduduk kampung/desa maupun penduduk kota.

Dengan demikian. sebab Nabi sendiri telah membolehkan untuk tidak sholat Jum’at. Keterangan Hukum Keempat Mereka yang pada pagi harinya tidak melaksanakan sholat hari raya. selama tidak terdapat dalil yang mengecualikan atau mengubah berlakunya hukum asal. jika seseorang sudah sholat hari raya lalu memilih untuk meninggalkan sholat Jum’at. Tetapi (rukhshah) itu khusus bagi orang yang menunaikan sholat Ied. ia tetap dituntut menjalankan sholat Jum’at. dia wajib sholat zhuhur. wajib atasnya untuk tetap menunaikan sholat Jum’at. Mafhum mukhalafahnya. Maka jika hukum pengganti (badal) —yaitu sholat Jum’at— tidak dilaksanakan. tidak mencakup orang yang tidak menjalankan sholat Ied. tidak mencakup pengguguran kewajiban zhuhur. ajzaa-hu ‘anil jumu’ati (Maka barangsiapa yang berkehendak [sholat hari raya]. kembalilah tuntutan syara’ kepada hukum asalnya. tidak wajib. Wajibnya sholat zhuhur itu. orang yang tidak sholat hari raya. Keterangan Hukum Ketiga Jika orang yang sudah sholat hari raya memilih untuk meninggalkan sholat Jum’at. ~134~ . bagi sholat zhuhur itu. Imam ash-Shan’ani ketika memberi syarh (penjelasan) terhadap hadits di atas berkata: “Hadits tersebut adalah dalil bahwa sholat Jum’at —setelah ditunaikannya sholat hari raya— menjadi rukhshah. Maka dari itu. sehingga konsekuensinya tetap wajib hukumnya sholat Jum’at. rukhshah untuk meninggalkan sholat Jum’at ini khusus untuk mereka yang sudah melaksanakan sholat hari raya. Hanya saja perbuatan Nabi ini tidak wajib. sedang sholat Jum’at adalah hukum pengganti (badal). tak perlu sholat Jum’at lagi). yaitu kaidah hukum untuk menetapkan berlakunya hukum asal. tidak mendapat rukhshah. wajib atasnya sholat Jum’at. Mereka yang tidak melaksanakan sholat hari raya. perbuatan Nabi itu sifatnya sunnah. Tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan sholat Jum’at. kewajiban sholat zhuhur adalah kewajiban asal (al-fadlu al-ashli). Yang dikecualikan dari keumuman nash itu adalah yang telah sholat hari raya. orang yang tidak melaksanakan sholat hari raya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Muhammad Saw faktanya tetap mengerjakan sholat Jum’at. tidak boleh meninggalkannya. Yang demikian itu adalah mengamalkan Istishhab. yaitu sholat zhuhur. Jadi. maka ia wajib melaksanakan sholat zhuhur. Ini adalah manthuq hadits. cukuplah baginya sholat hari raya itu. hanya menggugurkan kewajiban sholat Jum’at. Boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Dengan kata lain. wajibkah ia sholat zhuhur? Jawabannya. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah ra (hadits kedua) dimana Nabi Saw bersabda fa man syâ-a. Padahal.” Jadi. dikarenakan nash-nash hadits yang telah disebut di atas. yakni orang yang tak melaksanakan sholat hari raya. tidak termasuk yang dikecualikan dari keumuman nash yang mewajibkan sholat Jum’at.

dan tahmid bergema memenuhi cakrawala.” (Qs. Nabi Besar Muhammad Saw. Dialah al-Musyarri’. menjalankan urusan ekonomi sesuai dengan perintah Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan teladan kita. seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadhan dan datangnya 1 Syawal 1426 H. Dzat Yang Maha Agung. wa lillahil hamd Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Lantunan takbir. serta para pengikutnya yang tetap istiqamah berjuang untuk menegakkan dan menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Dialah yang akan menimpakan azab yang pedih. dan rintangannya. Dia pula yang akan memberikan balasan berupa kenikmatan jannah (surga) —yang luasnya seluas langit dan bumi— untuk siapa saja yang telah beramal sesuai dengan syari’atNya dan kepada orang-orang yang ikhlash memperjuangkan kemuliaan Islam dan umatnya. terhadap segala perbuatan manusia di dunia. tahlil. menjalankan urusan ~135~ . membakar siapa saja yang melanggar perintah dan laranganNya. Kembali pada Syari’ah Kunci Kemenangan Umat Islam Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Segala puji hanya milik Allah. para shahabatnya. KepadaNya segenap makhluk bergantung dan hanya kepadaNya segala sesuatu akan kembali. Allahu Akbar (3x). diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. neraka dengan api yang menyalaNyala. al-Baqarah [2]: 183). tahlil. sesungguhnya merupakan ungkapan kemenangan yang di raih kaum Muslim dalam menjalankan ibadah shaum Ramadhan. kaum Muslim wajib menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan aturan Allah. Yaitu. sudah seharusnya dibuktikan secara nyata dengan bertambahnya ketaatan mereka kepada Allah. Dialah al-Khaliq alMudabbir. Lantunan takbir. dan tahmid ini. Dzat yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini dengan seluruh aturanNya yang utuh dan sempurna. serta menyebarkan risalahNya ke seluruh penjuru dunia hingga di akhir masa. Maha Tinggi.KUMPULAN KHUTHBAH IEDUL FITHRI Khuthbah 1: Kembali pada Fitrah. akan tetapi ketaatan yang utuh dan menyeluruh. sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam FirmanNya: “Hai orang-orang yang beriman. dengan segala tantangan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XIX . keluarganya. Ini berarti. Dzat yang Maha Pembuat hukum. Jadi. Dialah satu-satunya Dzat yang akan meminta pertanggungjawaban manusia pada yaumul hisab. Ketaatan yang tidak sebatas dalam urusan ibadah ritual semata. dan Maha Mulia. kemenangan yang berhasil diraih kaum Muslim dalam menjalankan ibadah shaum Ramadhan kali ini. ketaatan dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya dalam seluruh aspek kehidupan. Kemenangan dalam meraih ketaatan dan ketakwaan yang lebih tinggi. yang hukumhukumNya membawa rahmat bagi semesta alam. halangan.

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah…. Chevron. Shell. regional. Ironisnya. Kemenangan mereka dalam menegakkan kedaulatan hukum-hukum Allah di muka Bumi. Total Fina Elf. dan Arco telah menguasai cadangan migas negara. kenaikan harga BBM ini juga disebabkan oleh rusaknya sistem yang digunakan dalam menangani urusan migas. atau Rp 5. di tengah kesulitan masyarakat seperti ini. Dan seperti itu pulalah. yang harus kita buktikan di hadapan Allah SWT. Kondisi ini akan terus memburuk seiring dengan naiknya harga-harga bahan pokok. wujud kemenangan nyata yang seharusnya kita raih. apa yang terjadi saat ini? Takbir itu kini dikumandangkan setiap tahun. dan kemenangan mereka dalam menundukkan kekufuran dalam segala bentuknya. justru DPR akan mendapatkan tambahan tunjangan dana dari APBN sebesar Rp 10 juta perbulan tiap anggota. saat ini ada 52 juta orang miskin dan 40 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan. misalnya. Problem yang membelenggu mereka begitu menumpuk. Ketika kaum Muslim meraih kemenangan dalam peperangan melawan kaum Kafir Quraisy. atau bahkan setiap saat. Berbagai problematika pun membelit umat ini. Disamping ketidakamanahan para pejabatnya. Padahal. lantunan takbir sebagaimana yang kita kumandangkan saat ini. benar-benar telah mendorong masyarakat masuk dalam jurang kesengsaraan yang semakin dalam. yang mayoritasnya adalah kaum Muslim. Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Seperti itulah. wujud ketaatan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Jika kita melihat sejarah. sebesar 70 persen ladang minyak ~136~ . saat kaum Muslim tengah menunaikan shaum Ramadhan yang pertama. senantiasa dibelenggu kekalahan demi kekalahan. nasional. sementara kaum Muslim yang mengumandangkannya. yang berhasil diraih oleh kaum Muslim dalam perjuangan mereka li i’lai kalimati-Llah (untuk menegakkan Agama Allah). yang dikumandangkan ketika kaum Muslim meraih kemenangan. Inilah takbir yang dikumandangkan pertama kali saat Perang Badar. selalu dikumandangkan ketika kaum Muslim meraih kemenangan. dan demikian seterusnya. Keputusan kenaikan harga BBM yang sedemikian tinggi. dan para shahabatnya dalam menempuh perjuangannya. 19 (sembilan belas) bulan setelah hijrah Rasulullah Saw. Namun. maupun lokal untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di negeri ini. kemerosotan demi kemerosotan. makin melemahkan dan menyengsarakan rakyat. Persis. seolah tak kunjung usai. kemunduran demi kemunduran. Menurut BPS. 2 tahun 2001 yang membuka privatisasi migas.5 miliar perbulan untuk 550 anggota DPR. saat melakukan pembebasan kota Makkah. Lantunan takbir ini pula lah. baik di dalam maupun di luar negeri. Takbir kala itu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam politik dalam dan luar negeri sesuai dengan perintah Allah. pada 1 Oktober 2005 lalu. sebagai hasil dari ibadah shaum kita di bulan Ramadhan. menjalankan urusan sosial dan budaya sesuai dengan perintah Allah. khususnya UU No. dilantunkan sebagai ungkapan kemenangan yang nyata. Lima perusahaan asing. terusmenerus. sebelum kenaikan tersebut kondisi ekonomi mereka sudah sangat kritis. seperti Exxon Mobil. ke Madinah. sebagaimana kemenangan yang pernah diraih oleh baginda Rasulullah Saw. UU tersebut memberikan hak (kewenangan) kepada berbagai pihak termasuk perusahaan multinasional. Kondisi ekonomi dalam negeri kita.

dan kemiskinan di tengah-tengah sumberdaya alam mereka yang melimpah ruah. Afganistan dan Irak. Karena Islam dengan tegas melarang siapapun. Bahkan. Di Asia Tengah. Australia dan Singapura. Padahal terdapat ribuan kemungkinan tentang siapa yang berperan sebagai otak pelakunya. secara lebih spesifik. Umat Islam di berbagai negeri Muslim. Maka. dan orang tua. seperti Australia. umat Islam pun masih tetap dalam belenggu kekejaman para rezim diktator. Karena mereka sadar. kini AS dan Inggeris telah menjadikan perang melawan terorisme sebagai kedok untuk memerangi Islam. Mereka paham. Allahu Akbar (3x). Islam juga melarang membunuh warga sipil yang tidak ikut dalam peperangan. Pemerintah juga telah tunduk pada tekanan negara-negara imperialis. yang dipimpin oleh AS dan Inggeris. ~137~ . Melalui hutang luar negeri maupun IMF. Kaum Muslim di Palestina juga masih tetap menderita dalam cengkeraman Yahudi Israel. hingga kini masih tetap dalam keterbelakangan. wanita. mereka memaksa pemerintah untuk melakukan liberalisasi ekonomi termasuk sektor migas. Bukhâri]. Nabi Saw pernah bersabda: “Rasulullah Saw melarang tindakan membunuh wanita dan anak-anak. banyak nash yang melarang kaum Muslim membunuh anak-anak. Dagestan.” [HR.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam dan 80 persen sumber gas. di negeri-negeri Islam yang lain. Misalnya. langsung melemparkan tuduhan bahwa peledakan bom itu dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI). kebodohan. wa lillahil hamd Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Sementara itu. dengan memerangi syariah dan Khilafah. isu itu digunakan untuk menggiring opini publik dunia pada suatu perang global terhadap kaum Muslim yang memperjuangkan kembalinya supremasi Islam. bahwa kembalinya syariah dan Khilafah yang kedua di muka bumi ini tidak bisa dibendung lagi. Atau bisa saja peristiwa itu didesain oleh jaringan intelijen internasional untuk mendiskreditkan kaum Muslim dengan cara melakukan rekayasa sistematis serta provokasi untuk terus menyudutkan Indonesia sebagai sarang terorisme. merusak milik pribadi dan fasilitas milik umum. khususnya dunia Islam. Ibn Umar menuturkan. untuk menguasai dan mencengkram negeri-negeri Islam. dengan motif apapun membunuh orang tanpa haq. pada 1 Oktober lalu. bukan saja sebagai agama ritual. beserta sekutunya. saat ini. Khasmir. tetapi juga ajaran politik yang agung. bahwa perjuangan penegakan syari’ah secara nyata telah mengancam hegemoni sistem Kapitalisme yang menjajah dunia. Dalam peperangan saja. Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Isu terorisme juga telah menjadi senjata ampuh bagi negara-negara imperialis Barat. apalagi jika tindakan itu menimbulkan korban dan ketakutan yang meluas. Demikian juga yang terjadi Chechnya. pihak luar negeri. Pattani dan Philipina. Ketika terjadi ledakan bom di Jimbaran dan Kuta Bali. yang menjadi agen kaum kafir penjajah. bisa saja peledakan bom itu sengaja dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu untuk mengacaukan masyarakat dan negeri ini demi kepentingan politik mereka. penderitaan kaum Muslim tidak kalah tragisnya. seperti Uzbekistan dan Kirgistan. hingga kini tetap diduduki kaum penjajah Kafir pimpinan AS.

yang disegani kawan dan ditakuti lawan. adalah karena mereka menerapkan Islam secara kaffah dalam kehidupannya. Ini pulalah yang menjadikan generasi Islam terdahulu mampu membangun kekuatan “super power”. sosial. maka semestinya kembali kepada fitrah ini juga harus dipahami dengan kembali kepada hukum dan aturan-aturan Allah dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. dan inilah yang menjadi sumber bencana baginya. melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. sekilas potret keterpurukan kaum Muslim saat ini. dalam urusan pemerintahan. sesungguhnya penyebab utama dari keterpurukan kaum Muslim saat ini karena kehidupan mereka tidak diatur oleh Islam. yaitu syariah Islam. Allahu Akbar (3x). Mereka telah mencampakkan Islam dalam kehidupan mereka. yaitu Allah SWT. menikah dengan aturan Islam. mengurus jenazah dengan aturan Islam. kaum Muslim ingin kembali pada fitrahnya. Inilah fitrah manusia yang seutuhnya. dan inilah kunci kemenangan umat Islam. Dengan kata lain. Sikap mengambil sebagian dari Islam dan mencampakkan sebagian yang lain. Saat ini mereka memang tengah merayakan Idul Fitri. Negara Khilafah inilah yang mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya.…! Inilah. berarti juga membutuhkan hukum dan aturan-aturan yang berasal dariNya. untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Yang mampu menumbuh-suburkan perkembangan sains dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ma’asyiral muslimin rahimakumullah. tetapi takbir itu mereka kumandangkan di tengah situasi mereka yang tetap terbelenggu kekalahan dan ketertindasan. beribadah haji dengan aturan Islam. ekonomi. mengumandangkan takbir.” (Qs. Sikap seperti ini jelas menggambarkan sikap menerima sebagian Islam dan menolak sebagian yang lain. politik. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. tetapi. juga merupakan sikap yang bertentangan dengan fitrah manusia. dan pidana mereka mencampakkan Islam. Yang mampu melahirkan para pejuang Islam yang tangguh dalam mengemban misi-misi pembebasan di berbagai negeri. Memang benar. Ingatlah. Membutuhkan kepada sesuatu Yang Maha Kuasa. Ma’asyiral muslimin rahimakumullah. serta para khalifah sesudahnya. al-Baqarah [2]: 85). Padahal Allah SWT telah memperingatkan kita terhadap perbuatan tersebut. Sebab fitrah manusia itu membutuhkan Dzat yang Maha Kuasa. Allah SWT berfirman: “Apakah kamu beriman kepada sebagian al-Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu. mengerjakan puasa dengan aturan Islam. dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Mengapa semua ini masih terjadi? Apa sebenarnya yang menyebabkan semuanya itu? Jika kita meneliti dengan cermat. Yang mampu menjadikan negeri Islam sebagai ~138~ . bahwa kemenangan demi kemenangan yang berhasil diraih oleh Rasulullah Saw dan para shahabatnya. wa lillahil hamd Karena itu. kembali kepada fitrah adalah kembali kepada syariah Allah. Jadi. karena manusia memang makhluk yang lemah dan terbatas. Negara Khilafah. ketika manusia mencampakkan aturan-aturan Allah. jika dengan menjalankan ibadah puasa Ramadhan. budaya. saat ini kaum Muslim masih shalat dengan menggunakan aturan Islam. maka dia telah menyimpang dari fitrahnya. baik Muslim maupun Non-Muslim.

Nabi terakhir dan pemimpin para Rasul. yang penuh rahmah dan maghfirah. serta para pemuda dan mahasiswa. sekali lagi umat yang terbaik. pejabat pemerintah. sebagaimana yang dikehendaki dalam ibadah shaum Ramadhan. Nenek moyang saudara adalah para Khulafa’ ar-Rasyidin. anggota TNI/Polri. keberhasilan. Semua ini tidak hanya berlaku di akhirat. kami menyerukan kepada seluruh umat Islam. para pimpinan ormas. merupakan kewajiban setiap Muslim.” (Qs. ketika mereka mencampakkan Islam. orpol. dan surgaNya. bahasa Negara Khilafah. Berbagai krisis pun menimpa mereka. dengan kesaksian. yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. usahawan dan serikat-serikat pekerja. ulama. Kondisi ini jelas berbeda dan bertolak belakang dengan kondisi kaum Muslim saat ini. atau ketika mereka hidup tidak lagi sejalan dengan fitrahNya. Jika demikian halnya. sambil menengadahkan tangan kita. untuk memanjatkan doa ke hadirat Allah SWT. tetapi juga untuk orang-orang Mukmin. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat). ridha. Akhirnya. sekaligus merupakan wujud keberhasilan kita dalam meraih ketakwaan. untuk secara sungguh-sungguh mengamalkan Syari’at Islam dan berjuang bersama bagi tegaknya Syari’at Islam secara kâffah. di mana kemenangan. setelah sebulan penuh kita membangun dan meningkatkan ketakwaan kita selama Ramadhan. di hari yang mulia ini. Sesungguhnya. dan menempatkan perjuangan penegakan syariah sebagai agenda utama kaum Muslim. Ghafir [40]: 51). pasti Allah SWT akan menolong saudara. di saat bangsa Eropa masih tenggelam dalam kebodohan dan keterbelakangan. dan kebangkitan umat ini benar-nenar akan terwujud kembali. Allah berjanji menolong siapa saja yang menolongNya. marilah kita tundukkan kepala kita dengan segala kerendahan hati. sehingga kehidupan mereka pun terpuruk. kondisi kaum Muslim ketika mereka menerapkan Islam secara kâffah dalam kehidupan mereka. Penerapan syariah ini pula merupakan wujud kembalinya umat ini pada fitrahNya. Yang mampu merebut dan mempertahankan negeri Palestina dari tangan-tangan kotor tentara Salib. Negara Khilafah ini pulalah yang ketika itu mampu membebaskan Andalusia dan Konstantinopel. dan Mahaperkasa: ~139~ . tetapi juga berlaku di Dunia. dan janji Allah pasti benar. masihkah ada peluang dan harapan untuk mengatasi keterpurukan kaum Muslim saat ini? Allahu Akbar (3x).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam kiblat perkembangan sains dan teknologi. Selama Islam yang saudara emban dan saudara perjuangkan. wa lillahil hamd Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Saudara adalah umat yang terbaik. Selanjutnya. Dzat Yang Mahakuasa. Yang mampu memaksa Amerika untuk membayar pajak tahunan dan menandatangani perjanjian yang tidak menggunakan bahasa mereka. Yang mampu menjaga dan melindungani rakyatnya dari ancaman musuh-musuh yang akan membinasakan mereka. wakil rakyat. para panglima Mujahidin. Bukan hanya untuk para Nabi. bermasyarakat dan bernegara. cendekiawan. Inilah. penerapan syariah dalam kehidupan pribadi. melainkan dengan bahasa (Arab). Yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan negeri-negeri Islam. Saudara adalah pengikut Rasulullah Saw. wartawan.

Engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Ya Allah. dan berlepas diri dari siapapun yang durhaka kepadaMu. adzablah orang-orang Kafir yang telah menghalangi jalanMu. KepadaMu-lah kami berlari dan menuju. hanya kepada-Mulah kami mengabdi. dan porak-porandakanlah kesatuan mereka. Amerika. meminta ampunanMu. duhai Dzat yang Maha Pengasih. hancurkanlah mereka. dan Engkau hinadinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. dan Khilafah Rasyidah yang mengikuti sunnah NabiMu. Karena Engkaulah Dzat yang Maha Kuasa atas segalanya. cerai-beraikanlah persatuan mereka. Sesungguhnya adzabMu yang sungguh-sungguh ditimpakan kepada kaum Kufar itu juga pasti akan ditimpakan kepada yang lain. kalahkanlah pasukan kaum Kufar penjajah. dan membunuhi para pembelaMu. Inggeris dan sekutu mereka yang terlaknat. Ya Allah. Engkau muliakan siapasaja yang Engkau kehendaki. Ya Allah. dan takut akan adzabMu. Ya Allah. tolonglah siapasaja yang menolong kami. tolonglah saudara-saudara kami. Di dalam genggaman-Mulah seluruh kebaikan. Dengannya Engkau muliakan agama-Mu. kalahkanlah mereka. Ya Allah. duhai Sebaik-baik Penolong. Jadikanlah kami dan mereka sebagai para pejuang yang ikhlas untuk menegakkan syariahMu. beribadah dan sujud.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. ~140~ . Kami mendambakan rahmatMu. Kami sepenuhnya iman kepadaMu. dan Engkau hinakan kekufuran dan seluruh anteknya. tolonglah kami. Dengan rahmatMu. kami memohon pertolonganMu. Engkau ambil kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Jadikanlah rencana jahat mereka itu sebagai pembawa kehancuran mereka. Maha Raja diraja. kami memohon kepada-Mu negara Khilafah Rasyidah yang mengikuti sunnah NabiMu. mendustakan para rasulMu. Sekali-kali kami tidak akan mengkufuriMu.

Kemungkinan besar sistem perekonomian Indonesia akan tetap berkiblat kepada gembong kapitalis AS yang selama ini telah ‘berhasil’ meningkatkan kesengsaraan masyarakat. Ya…bersedih karena belum banyak amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadhan yang baru saja berlalu. dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya. Allahu Akbar. kerabat dekat dan para tetangga berulang-ulang mengucapkan takbir kepada Allah.” (Qs. Gerakan sekularisasi berskala global sedang berupaya mengenyahkan syari’at Islam dari tengah-tengah umat. penjajahan ekonomi kapitalisme global masih akan terus mencengkram kuat perekonomian Indonesia. dalam bidang politik. Mereka semua mengagungkan Allah SWT. Allahu Akbar. Program 15 hari yang sudah berjalan dari tenggat waktu 100 hari menunjukkan bahwa solusi terhadap berbagai persoalan di dalam negeri sama sekali mengesampingkan petunjuk al-Qur’an dan as-Sunnah. Negara-negara kapitalis dibawah komando AS mengeluarkan dana yang tidak terbatas untuk menjerumuskan kaum Muslim ke dalam jurang sekularisme yang mereka jajakan. Dialah yang memberikan banyak nikmat kepada makhluk-makhlukNya. dalam bidang agama. Kedua. Mereka yang diserahi mengurus perekonomian khususnya perdagangan dan perencanaan pembangunan nasional dalam Kabinet Indonesia Bersatu adalah bagian dari mesin kapitalisme global IMF. Salah satunya yang cukup kontroversial adalah kasus rancangan Kodifikasi Hukum Islam yang isinya menolak syari’at Islam yang terkait dengan keluarga dan rumah tangga. Allahu Akbar. Pemerintahan baru yang terbentuk setelah rangkaian pemilu yang melelahkan dan menyedot sumber daya rakyat dan menghabiskan triliunan uang negara kemarin tampaknya masih akan tetap bertumpu pada rel sekularisme. Artinya. Pada hari ini kaum muslim berkumpul bersama keluarga. Janji keampunanan. al-Khaliq yang menciptakan manusia. Padahal mereka dipilih oleh bangsa dan rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini bukan untuk itu! Ketiga.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Khuthbah 2: Meraih Kemenangan Iedul Fithri Dengan Taubat Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Hari ini gema takbir membahana saling bersahutan di seluruh penjuru bumi. Apalagi Allah SWT telah berjanji untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambaNya yang telah menyelesaikan shaum. dan ampunan Allah SWT. walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Di sisi lain kitapun bersedih. Bahagia karena hari ini adalah hari raya kaum muslimin seluruh dunia. Pertama. Juga kesedihan pun muncul saat kita menengok realitas kaum Muslim sekarang. Perasaan bahagia bercampur kesedihan menjadi satu di hari ini. rahmat. dalam bidang ekonomi. “Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka. ~141~ . at-Taubah [9]: 32). bulan yang penuh berkah. kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Rancangan yang dipelopori oleh suatu lembaga dari Depag ini sebenarnya hanya asap dari sebuah api besar sekularisasi yang berusaha menghanguskan aktivitas penegakan syari’at Islam. Para wakil rakyat di DPR yang terpolarisasi pada kutub Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan lebih memprioritaskan perebutan kekuasaan dan kepentingan pribadi dan kelompok mereka.

mungkin kita pernah berdusta. at-Tahrim [66]: 8). atau anda gunjingkan. Irak. ampunan Allah SWT semakin kita butuhkan. penderitaan. merendahkan orang lain. Dengan taubat inilah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita.” (Qs. dan kafir diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang tidak mau tunduk pada aturan Allah SWT. Tentu saja banyak dosa yang telah kita lakukan selama ini. Keadaan menjadi dilematis karena pemerintah justru memberikan support meskipun dengan malu-malu. tapi telah menjerumuskan kaum muslim pada kehinaan. sementara kita tetap berbuat maksiat selepas Ramadhan. Padahal dosa besar ini berpengaruh besar terhadap masyarakat dan kaum muslimin secara keseluruhan. Meskipun dosa ini merupakan dosa besar. Kita turut berdosa karena membiarkan mereka teraniaya. Karenanya. mudah-mudahan Tuhanmu menghapus kesalahan-kesalahanmu…” (Qs. Beberapa dosa besar dan kemaksiatan kita antara lain: Pertama. Kapitalisme tidak hanya menjual sekularisme dalam bidang ekonomi dan politik tapi juga mengobral tatanan budaya hedonistik. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Hui China. Firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman. pada hari raya ini bersegeralah meminta maaflah kepada orang-orang yang pernah anda sakiti. Kasymir. Taubat yang sebenar-benarnya adalah menyesali perbuatan maksiat yang dilakukan dimasa lampau dan tidak mengulanginya lagi. Media tv dan media cetak secara rutin menemani generasi muda Muslim untuk mengajarkan budaya ‘alternatif’ (baca: maksiat). taubatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang tulus dan ikhlas. Tidak diterapkannya hukum-hukum Allah. kemiskinan dan kebodohan yang berkepanjangan. anda rendahkan. Jadi kunci turunnya ampunan Allah adalah Taubat. Firman Allah SWT: “Sesungguhnya kebajikan itu melenyapkan dosa (kejahatan). Firman Allah SWT: ~142~ . tidak menegakkan hukum-hukum Allah —syari’at Islam— secara kâffah dan menyeluruh.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Keempat. Sebab amalan shaleh inilah yang akan membantu menggugurkan dosa-dosanya. serta memperbanyak melakukan amalan shaleh. Dosa yang kita lakukan ini tidak hanya merugikan diri kita. Palestina. dalam bidang budaya. Sebutan fasik. Hûd [11]: 114). mereka semua mengalami penghinaan dan penindasan yang luar biasa. Selain kita melakukan dosa dan kemaksiatan yang sifatnya personal. Mungkin sholat kita belum sempurna. zalim. dan mungkin kita pernah menyakiti orang lain bahkan mungkin juga kita pernah menyakiti orang yang sangat mencintai kita yakni ayah dan ibu kita. Adalah mustahil kita mendapat ampunan Allah SWT. Oleh karena itu. Mindanao Philipina. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Ampunan Allah bagi orang-orang yang shaum tentunya harus disertai dengan upaya bertaubat kepada Allah SWT. selama ini kita juga melakukan dosa dan kemaksiatan yang sifatnya kolektif. Sebagian besar budaya yang dilegalkan di negeri ini mengusung berbagai bentuk kemaksiatan. Pattani Thailand. menggunjing. Kondisi kaum Muslim di luar negeri. tapi kita sering tidak merasa bersalah dan melupakannya.

maka matinya seperti mati jahiliyah. tidak berhukumnya kita kepada hukum-hukum Allah inilah yang telah menyebabkan kaum muslim saat ini diliputi dengan berbagai penderitaan dan kesusahan hidup.” (Qs. maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Saat umat tidak lagi memiliki pelindung.” [HR. Maksiat terbesar kedua yang terjadi pada tubuh umat Islam sekarang ini adalah ketiadaan Khalifah di tengah-tengah kaum muslim.” (Qs. maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Maha benar Allah SWT dengan firmanNya: “…lalu siapa saja yang mengikuti petunjukKu. Muslim]. al-Mâ’idah [5]: 44). maksudnya dalam keadaan dosa besar. Pembantaian dan pembunuhan terhadap kaum muslim terjadi di banyak tempat dan tidak berhenti hingga kini.” (Qs. dengan ringan perdana menteri Thailand mengatakan: mereka mati karena lemas akibat menjalankan puasa.” [HR. Sudah tidak terhitung berapa banyak rakyat Palestina yang dibunuh oleh Zionis Israel. Realitanya sekarang. Padahal Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu adalah laksana perisai. Thaha [20]: 123-124). orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung (bagi dirinya). 3/1478. Umat diserbu oleh musuh-musuh Allah bagaikan makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. Nyawa kaum muslim 271 Shahîh Muslim. Siapa saja yang berpaling dari peringatanKu maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta. Di awal Ramadhan tahun ini 84 saudara kita tewas mengenaskan dibantai tentara Thailand. Siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada bai’at. Saat bulan Ramadhan di Irak.” (Qs. 271 Nabi Saw telah mewajibkan kepada seluruh kaum muslim agar dipundak mereka terdapat bai’at kepada Khalifah. maka mereka itu adalah orang-orang fasik. al-Mâ’idah [5]: 47). Selain itu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. Nyawa umat Islam. Padahal keberadaan Khalifah yang menjadi kepala negara sistem pemerintahan Daulah Khilafah adalah wajib bagi kaum muslim. tidak adanya Khalifah yang dibai’at oleh umat. Muslim]. kalau tidak terwujud Rasulullah Saw mensifati mereka sebagai mati jahiliyah. yang dikatakan oleh Allah SWT sebagai umat terbaik. al-Mâ’idah [5]: 45). ~143~ . tentara AS secara sistematis terus menerus membunuhi rakyat sipil disana. niscaya ia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujjah. hadis no. 1851. ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. ketiadaan Daulah Khilafah Islam telah membawa penderitaan yang panjang dan dalam di tubuh-tubuh umat. demikian murah di mata para penjajah. Rasulullah Saw bersabda: “Siapa saja yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah SWT. Kedua.

hingga dengan enteng mantan menteri luar negeri AS Madeline Albright saat diminta komentarnya tentang 800. sebagaimana yang digambarkan dalam firman Allah SWT: “…dan di hari (kemenangan) itu bergembiralah orang-orang yang beriman. ~144~ . marilah kita jadikan hari yang fitrah ini. Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. Dosa terbesar ketiga yang dilakukan oleh umat sekarang ini adalah berdiam diri.000 rakyat Irak yang menderita karena kebijakan AS. Firman Allah SWT: “Bersegaralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. dan memperjuangkan Khilafah. yakni ajaran keyakinan dan cara hidup kita. Karena itu. adalah dosa besar.” (Qs. tidak ambil perduli. Ketiga. Dosa-dosa kita terus-menerus menumpuk. Iedul Fihtri. Sementara berdiam diri terhadap berbagai persoalan umat. para khulafaur rasyidin yang memerintah dengan cara Nabi Saw. tidak ikut serta dalam memperjuangkan Dinullah. menjawab: “itu harga yang pantas”. menegakkan ‘aqidah dan syariahNya. menjadi saat yang tepat bagi kita untuk tidak lagi bermaksiat kepada Allah SWT. Marilah kita bersegera mengharapkan ampunan Allah SWT dan Syurganya. mendapat ampunan dari Allah SWT. tidak turut serta dalam perjuangan menegakkan Dinullah. Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Sebab sulit kita meraih kemenangan di bulan Ramadan ini. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kita harus meninggalkan kemaksiatan kita dengan kembali menegakkan Syari’at Islam dan sistem pemerintahan Khilafah serta mengangkat seorang penguasa yang memiliki karakteristik seperti Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. disamping meninggalkan perbuatan maksiat yang secara pribadi kita lakukan. sementara kita tetap melakukan tiga dosa besar diatas. Ali-‘Imran [3]: 133). kita juga harus taubat dari tiga dosa besar diatas.” (Qs. Dengan ampunan Allah-lah dosadosa kita dihapuskan olehNya. Khalifah Ali bin Abi Thalib ra.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam demikian murah. Kita bisa bayangkan betapa beratnya nanti saat kita berhadapan dengan Allah di hari pembalasan. bila tanpa ampunan Allah SWT. Bukankah Allah dan surgaNya yang sangat kita rindukan dan harapkan dalam hidup kita. Untuk itu wajib bagi kita untuk terlibat langsung dalam upaya memperjuangkan agama Allah ini. Padahal memperjuangkan Dinullah adalah wajib bagi kaum muslim. karena pertolongan Allah. Saat itulah kita meraih kemenangan yang sejati. Bukankah Islam ini adalah dinullah yang Dia ridloi untuk kita menjadi din kita. Khalifah Utsman bin Affan ra. pandangan hidup dan peraturan hidup kita? Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT Marilah kita benar-benar bertaubat. ar-Rûm [30]: 45).

al-Baihaqi dan al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah dengan sanad shahih. Amin. Bulan Ramadhan baru saja berlalu.” 272 Tidaklah mengherankan kalau kita melihat. Bulan dimana Allah memberikan kesempatan pada kita untuk memperbaiki diri. Bulan dimana Allah SWT memberikan banyak kasih sayangNya kepada kaum muslim. Bulan dimana Allah SWT menjanjikan kepada kita. meskipun orang tersebut kelihatan berpuasa. yang keAgungan dan ke-Mulyaannya tidak akan sirna meski seluruh manusia kafir dan durhaka kepadaNya. Bahkan Allah menghapus dosa kita hingga bersih seperti manusia yang baru dilahirkan. kerabat dan shahabat beliau. Ampunan Allah seperti itu. Dzat yang Maha Agung dan Maha Mulya. rahmat. Mencapai Taqwa yang Sebenarnya Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Segala puji bagi Allah SWT Dzat yang telah menunjuki kita dengan Islam. kepada keluarga. serta kaum Muslimin yang secara konsisten dan konsekuen menjalankan dan mendakwahkan ajarannya hingga hari kiamat. ~145~ . Ibn Mâjah. Saat ini kaum muslimin berbahagia mengucapkan kalimat takbir. tentu saja tidak diberikan Allah SWT kepada sembarang orang. bagi orang-orang yang shaum. Ampunan terhadap dosadosa kita sebelumnya. suri teladan bagi seluruh umat manusia. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad Saw adalah utusan Allah. Ampunan Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang shaum karena dorongan iman dan kesungguhan hati. Sebab bulan Ramadhan yang penuh barakah. apakah tahun depan kita masih bisa merasakan nikmat Ramadhan. Ahmad]. menahan lapar dan dahaga. Kita bersaksi bahwa tiada Rabb yang patut disembah selain Allah SWT. Tentu saja ampunan Allah bukannya tanpa perjuangan. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw: “Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan landasan iman dan berniat ikhlas (bersungguh-sungguh mengharapkan ridla dan pahala Allah) akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada beliau Saw. Kita tidak tahu. untuk mendapatkan pahala shaum yang sesungguhnya Allah SWT dan Rasulnya sering mengkaitkan dengan perkara yang lain seperti memperbanyak 272 HR. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslim yang dirahmati Allah SWT. Tidak cukup memang hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. ad-Darimi. Rasulullah Saw telah mengingatkan perkara ini dalam haditsnya: “Betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan betapa banyak orang yang menghidupkan malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadangnya saja. ampunan dari Allah baru saja berlalu. ampunan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Khuthbath 3: Kembali Kepada Fitrah. Ahmad. tahlil dan tahmid serentak sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah SWT.” [HR. Namun ada juga rasa sedih di hati kita.

menzalimi. KKN dan berbagai penyimpangan pun masih merajelala. pelacuran. ribuan nyawa kaum muslimin terbunuh di Irak. Negara-negara Imperialis seperti Amerika dan Inggrispun bertindak semena-mena kepada kaum muslimin. Penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam. ajaran Islam tidak bisa dipenggal-penggal. meskipun dalam keadaan sulit. Apakah pantas kita disebut berhasil sementara umat tetap saja hidup menderita. Musuh-musuh Allah. Kriminalitas seperti pemerkosaan. juga demi harta. pembunuhan. Sebab. Jadilah negeri Islam. Mereka juga tidak peduli apakah kebutuhan pokok rakyatnya terjamin atau tidak. Hal yang sama terjadi pada partai politik yang lebih sibuk bertikai. Tapi wajib diterima dan diamalkan secara utuh. tapi penduduknya hidup miskin menderita. masih saja berjalan. yang kaya dengan kekayaan alam. masih saja tidak melindungi rakyatnya. Ramadhan telah berlalu. Apa yang salah dari kita? Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd ~146~ . dan negeri Islam lainnya. Islam adalah agama yang kâffah (menyeluruh).Tapi kesholehan hanya didapat tatkala seorang muslim tunduk pada seluruh aturan-aturan Allah yang diturunkan kepada manusia secara totalitas dan menyeluruh. shadaqah. Atas nama perang melawan terorisme. dengan cara-cara licik. pornografi. Tidak hanya itu merekapun merampas kekayaan kaum muslim. Bahkan penguasa-penguasa negeri Islam lebih mementingkan keridhoan negara-negara imperialis. bahkan di bulan Ramadan sekalipun.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam membaca al-Qur’an. membunuhi pemuda-pemuda Islam yang berjuang untuk membebaskan negerinya. Israel dengan dukungan penuh dari AS hingga saat ini tidak berhenti menghancurkan rumah-rumah kaum muslim. bahkan membunuh rakyatnya sendiri. masih saja membunuhi kaum muslimin. pencurian. Belum lagi perjudian. Apakah shaum kita telah berhasil? Apa ukuran keberhasilannya? Apakah cukup dengan selesainya kita membaca al-Qur’an 30 Juz? Atau malam-malam kita yang kita isi dengan sholat tarawih dan memperbanyak doa? Apakah benar kita telah meraih kemenangan? Bisakah kita disebut berhasil dan meraih kemenangan padahal Ramadhan kita tidak banyak berpengaruh terhadap penyelesaian persoalan umat. Kenapa umat Islam masih diliputi oleh kemiskinan dan kebodohan. saling menipu demi kekuasaan dan kedudukan. saling berebut kursi. Kemenangan Shalahuddin al-Ayyubi atas pasukan perang Salib. dan lain-lain masih merupakan hal yang sering kita saksikan. Bahkan Rasulullah Saw dan sahabatsahabat berjihad di bulan Ramadhan. Bukankah perang Badar yang dimenangkan kaum muslim terjadi di bulan Ramadhan pada tahun kedua Hijriyah? Penaklukan Makkah (Fathu Makkah) juga terjadi di bulan Ramadhan. penaklukan Spanyol oleh Thariq bin Ziyad juga terjadi di bulan Ramadhan. kaum kuffar. Afghanistan. Tidaklah cukup kesholehan didapat hanya dengan melaksanakan ibadah ritual seperti shaum atau sholat saja. meskipun harus memenjarakan. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslim yang dimuliakan Allah SWT. membantu orang-orang miskin. mengeksploitasinya. Ada pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri kita.

Sekarang. Taqwa berarti sikap hati-hati seorang muslim untuk menjaga dirinya dari setiap perbuataan yang dikerjakan atau dia ~147~ . diwajibkan atas kalian shaum sebagaimana diwajibkan atas orangorang sebelum kalian agar kalian bertakwa. keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa.” (Qs. Sebab Ramadhan mereka dijadikan ajang untuk mewujudkan Islam sebagai agama ideologis. Taqwa yang sesungguhnya haruslah bisa melindungi seorang muslim dari amarah Allah SWT dan hukumanNya. Islam disempitkan sebatas agama yang mengatur ibadah mahdoh (ritual) seperti shaum. Aturan Islampun tidak diterapkan dalam aspek sosial kemasyarakatan. ekonomi. yakni hanya membahas moral dan nasihat tanpa ada aksi langsung yang secara praktis berupa penerapan hukum-hukum Islam secara kaffah yang akan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. politik luar negeri. Negara dan para pejabatnya seolah terbebas dari kewajiban menerapkan hukum Syari’at Islam untuk seluruh warga negara. sanksi-sanksi pelanggaran hukum. Apakah kita benar-benar sudah mencapai derajat hamba Allah yang bertakwa. kita tidak lagi menjadi masyarakat yang bertakwa secara utuh. al-Baqarah [2]: 183). Rasulullah dan para Sahabat sangat memahami arti takwa yang sesungguhnya. maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Berkaca kepada kehidupan Rasulullah. Umat Islam telah menjadikan agamanya seperti agama lain. pemerintahan. tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. menyelesaikan seluruh persoalan manusia mulai dari pribadi. Padahal etakwaan adalah kunci dimana Allah SWT akan menurunkan berkahNya dari langit dan bumi. sholat atau haji. sangat disayangkan. al-A’râf [7]: 96). sering kali menjadi sekedar retorika ritual yang berulang-ulang tanpa kemudian dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh kaum muslim. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah SWT Kata-kata taqwa. Sudahkan kita telah sampai pada seruan Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah SWT Kenapa Ramadhan kita tidak banyak memberikan pengaruh terhadap rakyat? Jawabannya adalah kaum Muslimin telah meninggalkan aspek ideologis yang membangun ketakwaan yang sesungguhnya dalam Islam. Ini berarti kita harus mengkoreksi pencapaian target Ramadhan kita. pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Sementara sekarang. Ketakwaan kemudian diartikan sebatas pengamalan seorang Muslim dalam aspek-aspek individual dan ritual.” (Qs. sosial. Agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Apa yang salah dari pemahaman dan wujud ketaqwaan kaum muslimin saat ini? Kata taqwa sendiri berasal dari kata ‘waqa’ yang artinya melindungi. masalah pertahanan dan keamanan. Jadilah Islam kemudian tidak berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat dan warga negara secara umum. wajar kalau umat Islam dahulu mendapat kemuliaan dan kejayaan di sisi Allah SWT.

baik dalam urusan pribadi. Sementara Syaikh Ali ash-Shabuni 273 mengatakan ‘haqqa tuqâtih’ maksudnya adalah dengan menjauhi segala bentuk kemaksiatan (kedurhakaan) kepadaNya. Tapi setelah itu. Di dalam Tafsîr Jalâlain dikatakan bahwa ayat itu menuntut agar Allah ditaati dan tidak didurhakai. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslim yang berbahagia… Shaum sesungguhnya. masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Allah SWT meminta kepada setiap orang yang mengaku beriman kepadaNya. keluarga. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya. Dengan sikap takwa ini seorang muslim memiliki kesadaran untuk senantiasa mengingat Allah SWT bahwa apapun yang dia lakukan harus dia pertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. agar senantiasa mengingatNya dan tidak melupakanNya. hal. ketika berekonomi. ~148~ . menjaga agar tidak batal. Dia SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. kâffah. Namun. agar bertaqwa dengan sebenar-benarnya taqwa. Saat Ramadhan para penguasa yang muslim berusaha memelihara shaumnya dengan tidak makan dan minum. Wujud kesadaran itu adalah ketertundukannya kepada Allah SWT dengan menjalankan seluruh perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Di saat Ramadhan para penguasa menyerukan ditutupnya tempat-tempat maksiat. I.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam tinggalkan yang bisa mengakibatkan murka Allah menimpanya. Namun sayang. Jadi wujud taqwa kepada Allah SWT adalah menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. masyarakat. Namun kenapa kesadaran takut melanggar perintah Allah itu tidak terwujud saat mereka 273 Shafwât at-Tafâsîr. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dia SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. Inilah yang menyebabkan Ramadhan demi Ramadhan yang kita lewati tidak banyak memberikan pengaruh kepada umat. 200. Perhatikan saja. kaum muslim sekarang ini telah men-sekuler-kan ketaqwaannya kepada Allah SWT.” (Qs. kaum muslim tidak tunduk pada aturan Allah. maupun negara. Sebagian muslimpun lebih memilih mempraktekkan ekonomi kapitalis dibanding diatur dengan syari’at Islam. al-Baqarah [2]: 208). jld. Lapar dan haus yang kita rasakan seharusnya mengingatkan kita bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah SWT. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Ali-‘Imran [3]: 102). Allah SWT menuntut penyerahan jiwa dan raga orang-orang mukmin kepada Islam secara total. kemaksiatan pun dipelihara dengan alasan ekonomi. adalah saat kita melatih diri untuk senantiasa berhubungan dengan Allah SWT. agar seorang mukmin bersyukur kepadaNya dan tidak mengkufurinya. sebab itu melanggar perintah Allah SWT. Mereka menganggap memanfaatkan riba adalah hal yang biasa. Ketakwaan kita tidak utuh. saat Ramadhan kaum muslim dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan shaumnya.” (Qs.

Jadi adalah tidak patut sebuah partai politik dimana kaum muslimim terlibat di dalamnya diam terhadap kemungkaran yang ada ditengah-tengah rakyatnya. masyarakat atau negara. Takwa harus terwujud dalam segala aspek kehidpan. Takwa harus muncul dalam diri para pemimpin parpol itu tatkala mereka membuat program kampanye pemilu: apakah materi kampanye mereka telah sesuai dengan syari’ah. Karenanya. bukanlah sebatas menjalani perintah Allah dalam shaum. atau sekularisme. Kenapa tidak merasa berdosa menzalimi rakyatnya dengan kebijakannya yang tidak melindungi rakyatnya? Kenapa korupsi dan kolusi jalan terus? Inilah bukti bahwa ketakwaan kita adalah ketaqwaan yang tidak utuh. dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. baik individu. Ditambah lagi biaya kesehatan dan pendidikan yang semakin mahal. maupun sosialisme dan komunisme. Rakyat juga seharusnya bisa menerima hak-hak kolektif mereka berupa ~149~ . Ali-‘Imran [3]: 104). Para penguasa pun seakan tidak peduli beban rakyat yang semakin berat akibat kebijakan mereka menaikkan harga BBM. adalah hal wajib bagi penguasa untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat (sandang. apalagi mengkampanyekan ide-ide kufur yang bertentangan dengan Islam seperti nasionalisme. dan zalim?! Ketaqwaan penguasa juga seharusnya tercermin dari tanggung jawab mereka untuk mengurusi urusanurusan rakyat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam melalaikan urusan rakyat. demokrasi. keluarga. ataukah masih terkebiri oleh sistem demokrasi yang mereka patuhi?! Bukankah tugas partai politik dalam Islam adalah menyeru ke jalan Islam. dan papanNya). listrik. menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran? Firman Allah SWT: “Hendaklah ada di antara kalian (kaum Muslim) segolongan umat yang menyerukan al-Khayr (Islam) serta melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Bukankah Allah SWT telah memerintah para penguasa untuk menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Sebab Rasulullah bersabda: “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya. kapitalisme.” [HR. fasik. Takwa juga harus dilakukan oleh partai politik dengan menjadikan Islam sebagai asas perjuangan mereka sekaligus memperjuangkan agar Syari’at Islam bisa diwujudkan ditengah-tengah masyarakat. kelompok. Takwa juga seharusnya juga diwujudkan oleh negara dengan menerapkan hukum-hukum Allah SWT. sholat. Bukhâri dan Muslim]. pangan. atau haji kita saja. dan air. Sebab semua bentuk kekufuran menjauhkan seorang muslim dari sikap jiwa taqwa kepada Allah SWT. tapi kenapa tidak merasa berdosa saat rakyatnya tidak makan akibat kemiskinan.” (Qs. membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Takwa harus terwujud saat orang tua yang diberikan amanah oleh Allah SWT mendidik anak-anak kita di rumah dengan taat kepada aturan Allah SWT. Padahal wujud takwa. Bukankah Islam mencela tindakan yang tidak memutuskan perkara yang berdasarkan hukum Allah SWT sebagai perbuatan yang kafir. patriotisme. Kalau penguasa itu merasa berdosa karena makan di siang hari tanpa ada alasan syar’i.

Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT Inilah takwa yang sesungguhnya. Sebab ketiadaan Daulah Khilafah inilah yang menjadi pangkal utama tidak diterapkannya aturan-aturan Allah SWT yang akan memberikan kebaikan kepada seluruh manusia. dan keamanan secara gratis. Rakyat yang takwa juga seharusnya bersungguh-sungguhnya untuk berjuang agar Syari’at Islam kembali diwujudkan di muka bumi dengan jalan menegakkan Daulah Khilafah Islam. Padahal Rasulullah Saw telah wewajibkan adanya satu orang Khalifah yang dibai'at di tengah kaum muslimin. Ketaqwaan yang total dan menyeluruh inilah yang bisa memberikan pengaruh nyata di tengah-tengah umat. Firman Allah SWT: ~150~ . Inilah kewajiban negara yang diperintahkan oleh Islam. meskipun itu harus dibayar dengan penderitaan. Demikian juga rakyat seharusnya bertakwa dengan tidak tinggal diam saat penguasa di negeri-negeri mereka menerapkan hukum-hukum kufur. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. baik per individu muslim maupun kaum muslimin secara kolektif. Dan merupakan tugas penguasa yang takwa melindungi rakyatnya.” (Qs. Rakyat juga tidak boleh diam saat di tengah-tengah mereka tidak ada Khalifah (pemimpin pelanjut pemerintahan Islam menurut metode Rasulullah Saw) yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Demikianlah tanggung jawab penguasa yang bertakwa dalam Islam. Sikap berdiam diri terhadap penerapan selain hukum syariah jelas adalah perkara yang diharamkan oleh Islam dan menyebabkan mereka berdosa. Penguasa yang bertakwa juga seharusnya menolak setiap campur tangan negara-negara kafir imperialis yang hendak menghancurkan kaum muslimin dengan alasan apapun. Yakni menjalankan aturan Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan kita. bahkan nyawa sekalipun. pendidikan. keberadaan Daulah Khilafah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ketakwaan yang hakiki.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam jaminan kesehatan. Penguasa yang bertakwa juga seharusnya menjaga keutuhan negeri-negeri Islam. keluarga. Menyelesaikan persoalan umat dan jalan keluar dari persoalan kehidupan kita. Tidak hanya itu saja. Baik dalam persoalan individu. Rakyat yang bertakwa seharusnya berani mengingatkan penguasa mereka yang tidak tunduk kepada aturan Allah SWT. ketakwaan yang sesungguhnya inilah yang akan mengantarkan kaum muslim ke surga Allah SWT yang sangat dirindu-rindukan oleh setiap muslim. Sehingga membuat kaum muslim gampang dijajah oleh negara-negara imperialis yang rakus. Sebagaimna firman Allah SWT: “Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. at-Thalâq [65]: 2-3).” [HR. Sabda Rasulullah: “Barang siapa yang mati dan di pundaknya tidak ada bai’at (kepada Khalifah) maka sungguh matinya seperti mati jahiliyah. Ini artinya. kesulitan. Muslim]. tidak tunduk kepada negera-negara Imperialis seperti AS yang ingin memecah-belah kesatuan negeri-negeri Islam. Tidak adanya Daulah Khilafah juga menyebabkan terpecah-belahnya kaum muslim di dunia ini. ataupun negara.

sedang tempat kesudahan bagi orangorang kafir ialah neraka. mengalir sungai-sungai di dalamnya. dan kita berhasil meraih derajat taqwa. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar amal ibadah kita selama bulan Ramadhan diterima di sisi Allah SWT. yang mengikuti manhaj atau metode Nabi Saw.” (Qs. buahnya tak henti-henti. Serta mengelompokkan kita ke dalam golongan pejuang-pejuang Islam. ~151~ .Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman). Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan iman dan semangat untuk menjalankan hukum-hukum Allah SWT. sedang naungannya (demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. yang berupaya mewujudkan negara Khilafah Islamiyah. ar-Ra’d [13]: 35).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful