Muhammad Ramadhan al-Muhtasib

FIKIH PUASA PRAKTIS
Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wasallam

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Kata Pengantar
“Islam dibangun atas lima perkara; kesaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah, menegakan sholat, menunaikan zakat, dan naik haji ke baitul haram, serta puasa Ramadhan.” 1 Ramadhan memang istimewa bagi kaum Muslim. Pasalnya, Allah SWT telah memenuhi bulan itu dengan keberkahan, rahmat, dan ampunan yang melimpah ruah. Sayangnya, kesempatan emas itu justru disia-siakan oleh sebagian besar kaum Muslim. Mereka melewatkan bulan Ramadhan seperti tahun-tahun sebelumnya; yakni, mengisi bulan Ramadhan dengan kegiatan-kegiatan mubadzir dan sia-sia. Semua ini disebabkan karena, banyak kaum Muslim yang belum memahami makna hakiki dari Ramadhan, bahkan, sebagian besar diantara mereka awam terhadap hukum-hukum seputar puasa dan bulan Ramadhan. Akhirnya, mereka melalui bulan Ramadhan dengan amalan-amalan yang tidak memberikan pengaruh berarti bagi kehidupan mereka. Untuk itu, harus ada buku panduan praktis yang bisa memandu mereka untuk memahami semua hal yang berhubungan dengan ibadah di bulan Ramadhan. Ini ditujukan agar kita bisa melewati bulan Ramadhan dengan amalan-amalan berkualitas, bukan malah mengisi bulan Ramadhan dengan aktivitas-aktivitas yang sia-sia dan tidak memberikan pengaruh apapun bagi kehidupan kita. Betapa Rasulullah Saw telah menyindir orang-orang yang melalaikan ibadah di bulan Ramadhan. Di dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah Saw bersabda, “Alangkah kecewanya orang yang sejak tiba bulan Ramadhan hingga habis bulan tidak diberi ampunan.” Sesungguhnya, orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadhan, pasti akan menuai penyesalan. Sebab, ia telah melalaikan ibadah di bulan Ramadhan. Akibatnya, puasanya hampa belaka, dan hanya sekedar memperoleh haus dan dahaga. 2 Ia juga tidak pernah mendapat keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Lalu, apa yang mesti kita perbuat untuk menyambut bulan Ramadhan tahun ini? Apakah bulan Ramadhan terus kita lewati dengan permainan-permainan yang melalaikan; dengan begadang setiap malam; ataukah kita malah kesal dan keberatan dengan kedatangannya? Na’udzubillah min dzalik! Seyogyanya, seorang hamba yang shalih harus menyambut bulan Ramadhan dengan taubat nashûhâ, dan disertai tekad yang bulat untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan suci ini. Sudah semestinya pula kita mengisi bulan Ramadhan dengan amal-amal shalih; dan tidak lupa selalu memohon kepada Allah SWT agar Dia menolong kita dalam menunaikan ibadah dengan baik. Demikianlah, risalah ini saya sajikan dengan penuh rasa rindu, disertai penghormatan yang tulus, tercurah dari lubuk hati paling dalam, serta sebagai wujud kecintaan penulis kepada seluruh kaum
1 2

HR. Bukhâri 1/47, dan Muslim 16, dari Ibn Umar ra. HR. Ibn Mâjah 1/539; ad-Darimi 2/211; Ahmad 2/441, 373; al-Baihaqi 4/270; dari jalan Said al-Muqbiri dari Abu Hurairah ra. Sanadnya shahih.

~2~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Muslim karena Allah SWT. Akhirnya, semoga risalah ini bisa menjadi masukan bagi kita semua untuk semakin memantapkan tekad dan semangat untuk beribadah sebanyak-banyaknya selama bulan Ramadhan. Marilah kita membulatkan niat kita untuk menjalankan puasa di bulan Ramadhan ini semaksimal mungkin. Sebab, belum tentu tahun depan kita bisa menjumpai bulan yang penuh berkah ini. Akhirnya, penulis memohon kepada Allah, semoga kita semua dipertemukan olehNya di dalam Surga yang penuh kemuliaan dan rahmat. Penulis juga berharap agar saudara dan saudariku sekalian sudi kiranya menerima risalah ini dengan lapang dada dan ikhlash. Penulis juga mengharapkan nasihat dari ikhwan wa akhwat. Semoga Allah memelihara kita semua, dan memudahkan urusan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamith tharîq. Newcastle, Australia Muhammad Ramadhan al-Muhtasib

~3~

.....8 Persatuan dan Kesatuan Umat Islam dari Masa ke Masa .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................32 Persiapan Jasadiyah (Fisik)................34 Membangun Suasana yang Kondusif.........................................................................................................................................................................................................37 Pengampunan Dosa...............2 Daftar Isi .....32 Persiapan Fikriyah (Ilmu) .......................................34 Persiapan Fisik ........................................13 Dalil As-Sunnah........................................................................................................................................................................................................54 Rukun Puasa.........22 Membelanjakan Harta di Jalan Allah.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 BAB I ..........PERSIAPAN MENYAMBUT BULAN RAMADHAN....................................................52 BAB VII ..............................................................33 Mengenalkan Ramadhan Lewat Cerita ................................................................................35 BAB V ........................................35 Nilai Plus Puasa Bagi Anak ...............................................................................................37 Orang yang Puasa Termasuk Shidiqin dan Syuhada .............RAMADHAN: MOMENTUM MENANGGULANGI KEMISKINAN ................................42 Kritik atas Mathla’ .............................................................................................................................................16 Penerapan Kaidah Syar’iyah.......................................................................................26 BAB III ...........................................................................................................32 Persiapan Nafsiyah (Kejiwaan)........................................................................PENETEPAN AWAL AKHIR RAMADHAN DAN PERSATUAN UMMAT ISLAM.....................................................28 BAB IV ...........14 Dalil Ijma’ Shahabat ..........................................................................................................................................................................................54 Definisi Puasa ..............................................................................................TARGHIB PUASA RAMADHAN..................................................................45 Bagaimana Bila Ru’yat Bertentangan dengan Hisab? ............13 Dalil Al-Qur’an .38 BAB VI ...............................................................................................................................................................37 Dikabulkannya Do’a dan Pembebasan Api Neraka........................................................................RAMADHAN................................................................................................................ MENUJU KESATUAN UMMAT ISLAM...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Daftar Isi Kata Pengantar ........12 Bersatu dalam Naungan Daulah Khilafah Islamiyyah..............................................................................................................................................24 Koreksi Kebijakan Pemerintah .............50 Pendapat yang Rajih.......................................................19 BAB II ..................................................................16 Pendapat Para Ulama ................33 Persiapan Ramadhan Untuk Anak Kita ..........................................................33 Persiapan Materi ...............................................................................................40 Hisab dan Ru’yat...........................................................................................................................................................................HUKUM SEPUTAR PUASA..................................................................................................39 Melihat Perbedaan.........................................................................39 Islam dan Tradisi Diskusi ..9 Wajib Mengembalikan Kesatuan Umat ...........................................................................................................................35 Mengajak Anak Untuk Bersahur Bersama...........................54 ~4~ ...........................................................................................................................................KHUTHBAH RASULULLAH SAW ............22 Mendorong Ukhuwah Islamiyyah............17 Metode Mendirikan Khilafah...................................................................

........................................................................................................................................68 c........................................67 b....................56 b.................................................................................................60 Jawaban atas Beberapa Sanggahan ............................................................................................................................................67 a....................57 f............................................. Baligh ............................................................. Memberi Makan Orang yang Puasa .............................................................................65 Adab Berbuka Puasa ..........................................................................................................................................................................63 Cara Mengqadha’ Puasa......................................................................................................73 Waktu Mengeluarkan Zakat Fithrah .....................77 BAB IX ...................................................................................................81 Pangkal Kekeliruan dan Pelurusannya.............................................................91 ~5~ .........64 Waktu Mengqadha’ Puasa ................................. Berbuka Sebelum Sholat Maghrib ............81 Pengaruh Filsafat.................................................................................................................................... Amanah yang Wajib Dipikul.85 Taubah yang Hakiki dan Ketakwaan yang Total .....................................................................................................60 Mendiskusikan Dalil-Dalilnya ........................................................................................................70 Keutamaan Makan Sahur .............. Muqim....................................................................................................69 Hikmah Makan Sahur .................................................. Doa yang Diucapkan Ketika Berbuka......................................................61 Ancaman Bagi Orang yang Meninggalkan Puasa............................................................. Menahan Diri Dari Hal-Hal yang Membatalkan Puasa ........................................... Sanggup berpuasa ................................................................................................................................56 c............................ Suci dari haid dan nifas (bagi wanita)............................................72 Hukum Makan Sahur .................... Menyegerakan Berbuka........................58 Puasa Ramadhan Bagi Wanita Hamil dan Menyusui .................................................89 Al-Qur’an.............................................................................................................................................................................85 Berdasarkan pada Aqliyah Islamiyyah .........72 Zakat Fithrah ...................................70 Mengakhirkan Sahur .......................86 BAB X ..............................................................................................................................................................................................................................................................................55 Syarat Wajib Puasa ................................................................................83 Metode Shahih Tazkiyatu an-Nafs.................................................................AL-QUR’AN SEBAGAI PETUNJUK DAN SUMBER HUKUM ..................... Berbuka dengan Korma dan Air..................................................................................54 b.......................................................................................................................................................75 BAB VIII .............................................................................................................................58 Pendapat yang Rajih................................. Berakal .................................................................................................................................................................................................................... Islam ................................................................................................57 Syarat Sah Puasa ........................................................................................................57 e........................................................RAMADHAN: BULAN MENSUCIKAN DIRI................................................87 Al-Qur’an Sebagai Manhajul Hayah (Metode Hidup)......................................................................68 d..............................................................57 d.............................................................................MENGGAPAI TAQWA DENGAN PUASA ..............................................................................................................................85 Kehidupan Ramadhan dan Pasca Ramadhan di Masa Rassulullah Saw dan Para Sahabat ..............................................68 e........................................81 Pengaruh Ide Sekularisme................................................................................................ Niat .................................................................. dan tidak sedang safar ......56 a....................................................................................................75 Kriteria Miskin yang Berhak Mendapatkan Zakat......80 Kekeliruan Memahami Tazkiyatu an-Nafs ..............64 Membayar Fidyah ..........................................................................................................................Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam a....80 Makna Tazkiyatu an-Nafs...........................................

.....128 Sahkah Sholat Ied Fithri Dikerjakan Dua Kali dan Tidak Pada Waktunya? ....................................................................133 Keterangan Hukum Ketiga................131 Pendapat yang Rajih........................................................................118 Keistimewaan Lailatul Qadar.......122 BAB XVIII .............................................109 Cara Melaksanakan Sholat Tarwih ...........................100 BAB XIII ................................................................................................115 I’tikafnya Wanita dan Kunjungannya ke Masjid ..................TUNTUNAN PRAKTIS AMALAN HARIAN DI BULAN RAMADHAN .........................................................................................................................98 Kemenangan Melawan Tentara Salib ..............................................................................................................................................................................132 Keterangan Hukum Pertama .................108 Anjuran Melaksanakan Qiyam dan Tarwih di Bulan Ramadhan ........................................................105 BAB XV ....................................126 Waktu Pelaksanaan Sholat Ied.94 Dakwah dan Perang Pemikiran .........................................................................................109 Sholat Tarwih Secara Berjamaah.....................................................................................................132 Keterangan Hukum Kedua.....................................................................................115 Perkara-Perkara yang Boleh Dilakukan..................................116 BAB XVII ............................................................................................................134 Keterangan Hukum Keempat................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................109 Jumlah Rakaat Tarwih ..............................................................113 Disyari’atkannya I’tikaf ................................................................114 Syarat-Syarat I’tikaf.......................TADARRUS AL-QUR’AN ..........................................125 Menjadikan Lebaran Lebih Bermakna............................I’TIKAF...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................99 BAB XII ....................98 Penaklukan Sepanyol ........................................................................................LAILATUL QADAR......................................................................111 BAB XVI ...........................................................................................................................................................................................109 Wanita Melaksanakan Tarwih ......................................................98 Kemenangan Atas Tentara Mongol ............................118 Waktu Datangnya Lailatul Qadar .................................................................................................................................................................105 Strategi Tafaqquh Fiddin .........96 Perang-Perang di Bulan Ramadhan .........................................................121 Langkah-Langkah Mengoptimalkan Ibadah di Malam Lailatul Qadar ................................................................................125 Memaknai Kebahagiaan Iedul Fithri..................104 Ruang Lingkup Ilmu-Ilmu Islam ..........................................................................................................Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XI ...................................98 Umat Islam Saat Ini...................................................................................................................................................................................................................................................................URGENSI TSAQÂFAH ISLAMIYYAH ..............................................IEDUL FITHRI .............................................................................................................................................................................................................................97 Peperangan Wadi al-Qura ..........................96 Peristiwa Masjid ad-Dhirar ............................................129 Hukum Sholat Jum’at pada Hari Raya Iedul Fithri.................................................................................SHOLAT TARWIH................................................................134 ~6~ ...............JIHAD DI BULAN RAMADHAN....................................................113 Definisi I’tikaf..........................................................................................101 BAB XIV ...................................................................................................................................................................................................................96 Peperangan Badar .....................129 Mengerjakan Sholat Dua Kali.........................................................98 Pembukaan Kota Makkah dan Pemusnahan Patung Berhala............120 Tanda-Tanda Lailatul Qadar .........................................................................................................

..........................................135 Khuthbah 2: Meraih Kemenangan Iedul Fithri Dengan Taubat ....141 Khuthbath 3: Kembali Kepada Fitrah............................KUMPULAN KHUTHBAH IEDUL FITHRI ...............................135 Khuthbah 1: Kembali pada Fitrah.............. Kembali pada Syari’ah Kunci Kemenangan Umat Islam ...... Mencapai Taqwa yang Sebenarnya ....Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XIX ....................145 ~7~ ..................

Ummat juga merasakan. bangsa-bangsa lain akan memperebutkan kalian. Keadaan semacam ini telah diuraikan dan disinggung oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya. MENUJU KESATUAN UMMAT ISLAM Sesungguhnya. setelah melakukan muhasabah dan koreksi diri. kiblat mereka sama. kita akan mendapatkan kenyataan. memuliakan dan membangkitkan dirinya. lalu membandingkannya dengan kondisi yang mereka alami pada Ramadhan sebelumnya. datangnya bulan Ramadhan tahun ini. dan tujuan mereka juga satu. Kaum Muslim juga wajib mengkaji unsur-unsur kemunduran. Apa andil yang sudah kita berikan kepada Islam hingga saat ini? Apakah kita telah berupaya menghidupkan hukum-hukum Islam yang telah hilang? Apakah kita juga sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mematikan bid’ah dan menghidupkan Sunnah? Apakah kita telah melakukan amar ma’ruf nahi munkar? Apakah kita sudah turut mengemban dakwah Islam serta bergabung dalam aktivitas untuk mengembalikan Khilafah Islamiyah? Ataukah kita malah ridha dengan kondisi sekarang ini dan justru melakukan aktivitas sebaliknya? Dan apakah kita hanya berdiam diri dari aktivitas untuk menerapkan syari’at Islam dan rela hidup dibawah syari’at (hukum) kufur? Bila kita amati dengan seksama. Abû Dâwud.RAMADHAN. bahwasanya pertolongan Allah itu adalah dekat. kaum Muslim wajib mengkaji kondisi mereka saat ini. dari ats-Tsauban]. Namun. bahwa ummat Islam tidak boleh hidup dalam keterpecahbelahan. bahkan menjadi penghalang jalan kesuksesan. Tentunya. ~8~ . sebelum dihisab oleh Allah SWT. Benar. Puasa Ramadhan seharusnya juga mengingatkan mereka. harusnya dijadikan ajang bagi kaum Muslim untuk melakukan koreksi (muhasabah) dan pengkajian. “Kelak. sekaligus mengingatkan mereka. Lebih dari itu. Puasa Ramadhan mestinya juga mengingatkan. bahwa kita tidak boleh hidup tanpa Khilafah yang akan menyatukan mereka serta tidak boleh terus menerus hidup tanpa penerapan syari’at Islam yang menjadikan mereka mulia dan bahagia. mereka mesti mengambil semua sebab yang bisa menguatkan. ummat juga merasa. Ramadhan juga bisa dijadikan tonggak untuk mengokohkan kedudukan mereka sebagai ummat wahidah yang berbeda dengan ummat manusia lainnya. pada saat yang sama. bahwa Rabb mereka adalah umat yang satu. Selanjutnya. semua pihak kini telah mengerumuni dan dengan rakus merobek dan memakan dagingnya. bahwa tidak ada yang dapat melepaskan dirinya dari keburukan yang menimpa mereka selain Allah SWT.” [HR. kehinaan dan keterpurukan yang selama ini semakin memperpanjang jalan menuju keberhasilan. kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Seperti bulan-bulan Ramadhan sebelumnya. serta mempelajari unsur-unsur yang mampu meninggikan. dan agar mereka dapat melewati hambatan dan rintangan yang menghalangi datangnya pertolongan Allah atas mereka. Ia wajib mengkaji hal-hal yang menguatkan dan yang melemahkan dirinya. ibadah shiyam di bulan Ramadhan merupakan salah satu syiar yang bisa dijadikan momentum untuk menyatukan kaum Muslim.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB I . sehingga tercipta suatu keyakinan di dalam dirinya. dimana sekarang ini kaum Muslim terpecah belah menjadi lebih dari lima puluh negara boneka yang sangat lemah dan kerdil. bahwa ummat Islam saat ini terus ditekan dan didzalimi lebih keras lagi dibandingkan dengan waktu sebelumnya. meninggikan dan memuliakan dirinya. agama mereka pun satu. sebagaimana (mereka) memperebutkan makanan untuk meremukannya. Ummat wajib mencermati sebab-sebab tersebut hingga mereka dapat melepaskan diri dari kelemahan dan kehinaan mereka.

Mereka semua adalah bersaudara satu sama lain. dan Salman alFarisi dari Persia (Iran). 123-126. seperti Bilal al-Habsyi dari Habasyah (sekarang Ethiopia). hal. jld.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Persatuan dan Kesatuan Umat Islam dari Masa ke Masa Persatuan umat Islam mulai tampak secara kongkrit sejak berdirinya Daulah Islamiyah di Madinah. 2. persatuan dan kesatuan umat tetap terjaga. 292-293. Setelah itu. Beliau Saw pernah mencanangkan proyek “muakhkha” (penyaudaraan). 2. Setelah wafatnya Rasulullah Saw. jld. dan sekaligus panglima angkatan bersenjata (qa’idul jaisy). Shuhaib ar-Rumi dari Romawi (Eropa). as-Sirah an-Nabawiyah. Secara global dapat dikatakan. Orangorang kafir pun dapat menjadi warga negara Daulah Islamiyyah. DI dalam Piagam Madinah itu juga diatur interaksi golongan Yahudi dengan kaum Muslim. hal. Umar bin Khaththab disaudarakan dengan Uthban bin Malik al-Khazraji. 3 Ukhuwah ini benarbenar terwujud dalam kehidupan sehari-hari tatkala mereka saling memenuhi kebutuhan hidup masing-masing dalam berdagang. Eksistensi persatuan umat Islam semakin ditegaskan di dalam Piagam Madinah (Watsiqah Madinah) yang mengatur interaksi sesama kaum Muslim maupun antar kaum Muslim dengan non-muslim (Yahudi) di Madinah. karya Ibn Hisyam dan as-Sirah al-Halabiyah. dan yang lainnya. Ini adalah kitab (perjanjian) dari Muhammad Nabi Saw antara orang-orang mu’min dan muslim dari golongan Quraisy dan Yatsrib…: “Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu (ummah wahidah). bertani. bahwa umat Islam merupakan satu kesatuan. Rasulullah Saw bermaksud membangun masyarakat Islam berdasarkan asas yang tetap dan kokoh. Pada saat itu. Beliau menyaudarakan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib. sesuai firman Allah SWT: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara…” (Qs. Thalhah bin Ubaidilah disaudarakan dengan Abu Ayyub alAnshori. al-Hujarât [49]: 10). Dengan perjanjian ini. Sedangkan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib bersaudara dengan maulanya Zaid. dan Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan Sa’ad bin ar-Rabi’. Abu Bakar ash-Shiddiq disaudarakan dengan Kharijah bin Zaid. Dalam kitab-kitab sirah dan hadits disebutkan antara lain teks piagam tersebut: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. golongan Anshar —terdiri dari qabilah Aus dan Khazraj— dan golongan Muhajirin yang terdiri dari orang-orang Quraisy bersatu dan bersaudara di bawah naungan '‘aqidah Islam. 2. Di kota Madinah Rasulullah Saw membangun persatuan umat atas dasar ukhuwah Islamiyah yang berasaskan ‘aqidah Islamiyah. Rasulullah Saw berkedudukan sebagai kepala negara (ra’isu ad-daulah). Namun tidak berarti bahwa negara Islam hanya akan dihuni oleh warga negara yang beragama Islam saja. 119. Ibn Hisyam. hal. yaitu ‘aqidah Islamiyah. hakim (qadhi). jld. yang berbeda dengan orang-orang lain…” 4 Dari teks di atas terlihat dengan jelas. Bahkan ada beberapa shahabat Rasulullah Saw yang berada di luar golongan-golongan tersebut. ~9~ . sebagaimana Rasulullah Saw juga telah mempersaudarakan sesama kaum Muslim atas dasar Islam. setelah para shahabat berkonsensus untuk membai’at seorang Khalifah saja sebagai kepala negara. bahwa kewajiban mengangkat seorang Khalifah ini tetap dilaksanakan oleh kaum Muslim 3 4 Lihat as-Sirah an-Nabawiyah.

kota. Meskipun demikian. sesungguhnya wilayah ini masih berada di bawah teritorial Khilafah dan menjadi bagian integral darinya. negara Khilafah tetap merupakan satu kesatuan utuh yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Sebenarnya tidak demikian. Kenyataan ini menyebabkan wilayah-wilayah ini menjadi seperti negara-negara yang berdiri sendiri. ad-Daulah al-Islamiyyah. dan hal-hal formalitas lainnya. Mereka tidak berani untuk tidak mengakui kepemimpinan Khalifah. Perlu dipahami. tatkala kaum kafir penjajah berhasil meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah dan memenggal-menggal Dunia Islam menjadi negara-negara kerdil yang lemah. hal. Dengan demikian. Hal ini pernah terjadi pada shahabat Amr bin al-‘Ash yang memiliki wilayah kekuasaan umum di Mesir. sehingga mereka bertindak seperti orang yang terpisah atau tidak memiliki hubungan dengan Khalifah di pusat. hal. ad-Daulah al-Islamiyyah. dan yang lainnya. Para Wali itu hanya mencukupkan diri dengan membai’at Khalifah. meskipun mereka mengadopsi hukum-hukum tertentu dalam bidang perekonomian dan bidang lainnya. para Khalifah terdahulu umumnya tidak mengadopsi (mentabanni) hukum-hukum tertentu mengenai sistem pemerintahan. ~10~ . urusan pemerintahan secara riil ada di tangan mereka. di pusat (ibu kota).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam sepanjang sejarah hingga tahun 1342 H (1924 M). mendoakannya di mimbarmimbar masjid pada saat sholat Jum’at atau hari-hari raya. Sementara itu. Abdul Halim ‘Uwais. 104. yakni. yang terkadang dipahami —secara kurang tepat— oleh sebagian penulis sejarah sebagai negara-negara Islam yang independen. pada saat itu mereka —sebagai seorang wali— tidak berdiri sendiri atau memisahkan diri dari Khalifah sedikit pun. mencetak mata uang atas nama Khalifah. meskipun tidak sampai mempengaruhi keberadaan negara Islam. Hal ini mengakibatkan sebagian Khalifah dan Wali mendapatkan kesempatan untuk menjalankan roda pemerintahan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kesatuan dan kekuatan negara. 100. 5 Memang. 7 Adapun peristiwa sejarah yang menunjukkan adanya Khilafah di Andalusia dan munculnya Khilafah golongan Fathimiyin di Mesir. bagaimana pun kuatnya kepemimpinan mereka. Dirasah li Suquthi Tsalatsina ad-Daulah al-Islamiyyah. di berbagai wilayah. Kesatuan negara tetap terjaga karena kuatnya kepemimpinan para Khalifah. muncullah penampakan adanya negara di wilayah-wilayah kekhilafahan Islam. Hal ini menyebabkan munculnya keinginan dan hasrat memimpin dalam diri mereka. Khalifahlah yang mengangkat dan memberhentikan para Wali. cet 2. Para Wali pada saat itu diberi kekuasaan umum (al-wilâyah al-‘âmmah) dan otoritas yang luas sebagai wakil dari Khalifah. 103. hal. Negara Khilafah tetap merupakan satu kesatuan dan tidak pernah berubah menjadi semacam “federasi wilayah”. dalam sejarah Islam ada fenomena yang menunjukkan seolah-olah kaum Muslim pernah tidak bersatu di bawah satu negara. 7 Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. kekuasaan umum (al-wilâyah al-‘âmmah) tidak berpengaruh terhadap kesatuan negara. Dr. dimensinya berbeda dengan dimensi menonjolnya kekuatan wilayah 5 6 Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. atau Mu’awiyah bin Abi Sofyan yang juga memiliki kekuasaan umum di Syam. Idem. Saljuqiyyin. Dialah yang memegang segala kewenangan kenegaraan di setiap bagian teritori negara. Tetapi tatkala kepemimpinan para Khalifah lemah dan para Wali membiarkan hal ini. Inilah yang dapat menerangkan keberadaan kekuasaan Hamdaniyyin. yang sebenarnya tidaklah demikian. cet. Padahal. Sebab. dan desa. 6 Sesungguhnya. 2.

Dengan kata lain. Sedangkan munculnya Khilafah golongan Fathimiyin di Mesir. negeri-negeri Islam adalah satu. Seperti diketahui. hal. Demikian pula halnya dengan Khilafah Fathimiyin. ~11~ . ide ini juga dijadikan alat untuk melestarikan perpecahan umat Islam. adalah adanya keleluasaan berpindah dan bepergian bagi kaum Muslim dari satu negeri ke negeri Islam lain. atau dimintai izin pindah dan izin tinggal. terlunta-lunta. tak pernah terpecah-belah menjadi beberapa negara. Mereka membai’at seorang Khalifah untuk memindahkan kekuasaan Khilafah kepada golongan mereka saja (ahlul bait) hingga waktu tertentu saat berakhirnya kekuasaan mereka. Wilayah Andalusia menganggap dirinya sebagai wilayah yang tidak masuk dalam teritori Khilafah. di Andalusia sebenarnya tidak muncul Khalifah kedua. 104. golongan ‘Abbasiyin telah membangun pengaruh mereka di Persia dan Irak. agar kaum Muslim terus dijajah. Khalifah bagi seluruh kaum Muslim tetap satu dan tetap memegang kekuasaan umum bagi mereka. dieksploitir. Sementara itu. Wali yang ada di sana tidak dibai’at sebagai Khalifah untuk kaum Muslim. bahwa Khilafah harus dipegang oleh Ahlul Bait. Ide ini (nasionalisme dan patriotisme) sengaja disebarluaskan oleh imperialis Barat sebagai racun untuk membunuh hasrat bersatu kaum Muslim sebagai umat Islam yang satu. Yang terjadi adalah usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan persepsi Islami tertentu mengenai pemerintahan. dan terhina dalam belenggu ide nasionalisme dan patriotisme. melainkan hanya upaya untuk memindahkan kekuasaan Khilafah dari satu golongan ke golongan lain. Khilafahan Abbasiyin masih tetap ada dan terus bertahan. berdirinya kekuasaan pemerintahan Fathimiyin di Mesir bukan merupakan Khilafah kedua di tubuh umat (setelah adanya Khilafah Abbasiyin di Baghdad). Lebih dari itu. sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai Khilafah kedua dalam tubuh umat Islam. hingga akhirnya kaum penjajah kafir berhasil menghancurkan Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924 M melalui agennya Musthofa Kamal Attaturk yang murtad. mirip dengan kondisi yang ada di Iran pada masa Daulah Utsmaniyah. Namun demikian. sementara itu Khilafah yang sah terus eksis dan tetap satu. Fakta yang terjadi saat itu. di bawah Khilafah Islamiyah yang satu. Peristiwa ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh golongan ‘Abbasiyin tatkala mereka mengambil kekuasaan dari golongan Umawiyin. Kondisi seperti ini tetap berlangsung di sepanjang sejarah Islam. Dengan demikian. tetapi —seperti disebut-sebut kemudian— sebagai Khalifah untuk penduduk Andalusia saja. sesuai dengan pemahaman Islami yang mereka adopsi. Sejak itu nasib kaum Muslim menjadi terpuruk hingga taraf yang terendah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam seperti telah diterangkan. Seorang Muslim yang bepergian melintasi beberapa negeri Islam tak pernah ditanya dari mana asalnya seperti orang asing. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa Khilafah merupakan satu kesatuan. adalah adanya upaya untuk memindahkan kekuasaan Khilafah kepada Ahlul Bait. bukan untuk seluruh kaum Muslim. 8 Jelaslah. Yang terjadi adalah munculnya satu wilayah yang tidak masuk dalam teritorial Khilafah. dan dikendalikan oleh imperialis Barat yang kafir. Saat itu Andalusia telah dikuasai oleh para Wali yang melepaskan diri dari pusat Khilafah. Sebab. kemudian usaha ini berakhir. negara Islam (Khilafah) dalam sejarahnya tetap merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu. lalu membai’at Khalifah dan meruntuhkan Khilafah Umawiyin. 8 Idem. ternista.

Oleh karena itu. Muslim]. “Para ulama kami (madzhab Syafi’i) tidak membenarkan akad Imamah (Khilafah) untuk dua orang…Kalau terjadi akad Khilafah untuk dua orang. Ijma’ Shahabat pun menegaskan pula prinsip kesatuan umat di bawah kepemimpinan seorang Khalifah. “Tidak halal kaum Muslim mempunyai dua pemimpin (Imam). Muslim]. Muslim]. Imam al-Juwaini berkata. dan janganlah kalian bercerai berai…” (Qs. hendaklah ia mentaatinya semaksimal mungkin. bukan atas dasar kebangsaan atau ikatan palsu lainnya. yakni hidup dalam satu institusi. shaum. Dalildalil di atas juga menegaskan keharaman berpecah-belah dan bercerai-berai. maka bunuhlah dia!” [HR. itu sama halnya dengan wali yang menikahkan seorang perempuan dengan dua orang laki-laki!” Artinya. penggallah leher orang itu.” Perkataan ini didengar oleh para shahabat dan tidak satupun dari mereka yang mengingkari. maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. sebagaimana keharaman wali menikahkan seorang perempuan dengan dua orang lelaki yang akan ~12~ . satu negara.” [HR. “Barangsiapa membai’at seorang Imam (Khalifah). Dan jika datang orang lain hendak mencabut kekuasaannya. Nash-nash di atas juga mewajibkan kaum Muslim untuk hidup di bawah satu kepemimpinan. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban atas kaum Muslim —sebagaimana kewajiban sholat. Abu Bakar ash-Shiddiq pernah berkata.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Wajib Mengembalikan Kesatuan Umat Sesungguhnya. Imam al-Juwaini mengqiyaskan keharaman adanya dua Imam bagi kaum Muslim. hal ini telah menjadi ijma’ (konsensus) di kalangan mereka. Bahkan sebagian fuqaha menggunakan Qiyas —sumber hukum keempat— untuk menetapkan prinsip kesatuan umat. “Jika dibai’at dua orang Khalifah. Barangsiapa yang berupaya untuk memecah-belah umat Islam menjadi beberapa negara. Rasulullah Saw dalam masalah ini bersabda: “Barangsiapa mendatangi kalian —sedang urusan (kehidupan) kalian ada di bawah kepemimpinan satu orang (Imam/Khalifah)— dan dia hendak memecah belah kesatuan kalian dan menceraiberaikan jamaah kalian. umat Islam selalu hidup dalam satu kesatuan. Dalil-dalil di atas menegaskan adanya kewajiban bersatu bagi kaum Muslim atas dasar Islam (hablullah). lalu memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah hatinya. di bawah kepemimpinan seorang pemimpin (Khalifah/Imam). maka sanksi syar’i baginya adalah jelas dan tegas: hukuman mati! Di samping al-Qur’an dan as-Sunnah. Ali-‘Imran [3]: 103). yaitu seorang Khalifah. dan jihad— sesuai firman Allah SWT: “Dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali (agama) Allah. dalam lintasan sejarahnya.” [HR.

bahwa kesatuan umat di bawah kepemimpinan seorang Khalifah adalah satu kewajiban syar’i yang harus segera diwujudkan. Malik. Imam/Khalifah untuk kaum Muslim wajib hanya satu. 17. Dalil Al-Qur’an Di dalam al-Qur’an memang tidak terdapat istilah Daulah yang berarti negara. sesuai janji Allah SWT: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amalamal yang shaleh. seperti yang pernah terjadi dalam sejarah umat Islam tempo dulu. hal. Allah SWT berfirman: Syaikh Dr. 10 Syaikh Abdurrahman al-Jaziri. Rabi’ul Awal 1419 H/Juli 1998 M. “Para imam madzhab (Abu Hanifah. Imam Malik. Oleh karena itu. majalah al-Wa’ie. bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. “kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. 11 Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani. Tetapi di dalam alQur’an terdapat ayat yang menunjukkan wajibnya umat memiliki pemerintahan/negara (ulil amri) dan wajibnya menerapkan hukum dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. no. Jika mereka lalai mewujudkannya.” 11 Hukum menegakkan Khilafah itu sendiri adalah wajib. 6-13. sebagaimana wali hanya boleh menikahkan seorang perempuan dengan satu orang laki-laki. dan Imam Ahmad⎯ bersepakat bulat bahwa kaum Muslim di seluruh dunia hanya boleh mempunyai satu orang Khalifah saja.” 10 Dengan berjuang secara ikhlas dan bersungguh-sungguh. sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa…” (Qs. 416. hal. tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid besar yang alim dan terpercaya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam menjadi suaminya. Syafi’i. Nizham al-Hukmi fi al-Islam. mereka akan memikul dosa besar di hadapan Allah kelak di Hari Kiamat nanti. Syaikh Abu Bakar alJaziri menyatakan. al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah. baik keduanya sepakat maupun tidak. jld. Bersatu dalam Naungan Daulah Khilafah Islamiyyah Secara ringkas. Imam Syafi’i. 9 Dari sini dapat dipahami. Wahdatul Muslim fi asy-Syai’ah al-Islamiyyah. an-Nûr [24]: 55). 5. Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani mendefinisikan Daulah Khilafah dengan. 134. Muhammad Khair Haekal. dan Ahmad) ⎯rahimahumullah⎯ bersepakat pula bahwa kaum mulimin di seluruh dunia pada saat yang sama tidak dibenarkan mempunyai dua imam. Adapun dalil yang menunjukkan kewajiban menegakkan Khilafah adalah sebagai berikut. tidak mengherankan bila para imam-imam madzhab ⎯Imam Abu Hanifah. Kaum Muslim wajib berjuang demi terwujudnya kesatuan umat di bawah naungan negara Khilafah. cita-cita ini akan tercapai. InsyaAllah. 9 ~13~ . hal. Dengan kata lain.

‘Barangsiapa melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah. Sebab. dengan pemerintahan itulah hukum-hukum yang diturunkan Allah dapat diterapkan secara sempurna. Sebab. Walhasil. Di samping itu. al-Mâ’idah [5]: 49). yaitu mengabaikan hukum syara’ (tadhyî’ al-hukm asy-syar’i). Dalam hal ini. al-Mâ’idah [5]: 48).” (Qs. berarti Allah memerintahkan pula untuk mewujudkannya. secara dalalatul iqtidha’. Dan barangsiapa mati sedangkan di lehernya tak ada bai’ah (kepada Khalifah) maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah’. jika tidak diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram. mewujudkan ulil amri adalah suatu perkara yang wajib. seandainya Ulil Amri itu tidak ada. Dalil As-Sunnah Abdullah bin Umar meriwayatkan. sedangkan mengabaikan terwujudnya ulil amri akan menyebabkan terabaikannya hukum syara’. tidak mempunyai makna lain kecuali kecuali menegakkan hukum dan pemerintahan (as-sulthan). Oleh karena itu. Sebab.” (Qs. “Dan putuskanlah perkara di antara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. adanya ulil amri menyebabkan terlaksananya kewajiban menegakkan hukum syara’. niscaya dia akan menemui Allah di Hari Kiamat dengan tanpa alasan.” [HR. mewujudkan ulil amri itu adalah wajib. Tatkala Allah memberi perintah untuk mentaati ulil amri. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (dengan) meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. “Aku mendengar Rasulullah mengatakan. an-Nisâ’ [4]: 59).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Wahai orang-orang yang beriman. tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah tersebut hanya kepada Rasulullah Saw. Muslim]. Adapun yang dimaksud dengan menegakkan hukum-hukum yang diturunkan Allah. Dalam kaidah ushul fiqh dinyatakan bahwa. yaitu negara Khilafah. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Sebab. taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada RasulNya dan ulil amri di antara kalian. Allah juga tidak mungkin mewajibkan kita untuk mentaati seseorang yang keberadaannya hanya berhukum mandub saja. Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah Saw untuk mengatur urusan kaum Muslim berdasarkan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk mentaati pihak yang eksistensinya tidak ada. perintah (khitab) Allah kepada Rasulullah juga merupakan perintah kepada umat Islam selama tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah ini hanya untuk Rasulullah (khitabur rasuli khithabun li ummatihi malam yarid dalil yukhashishuhu bihi). ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya keberadaan sebuah negara untuk menjalankan semua hukum Islam. Firman Allah SWT: “Maka putuskanlah perkara di antara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah.” (Qs. Oleh karena itu. Ayat di atas telah memerintahkan kita untuk mentaati Ulil Amri. yaitu berlaku pula bagi umat Islam. Perintah ini. Dengan demikian. yaitu al-Hâkim (Penguasa). ~14~ . ayat-ayat tersebut bersifat umum. berarti perintah pula untuk mengadakan atau mengangkat Ulil Amri itu.

Nabi Saw tidak mungkin sampai begitu tegas menyatakan bahwa orang yang memisahkan diri dari Khilafah akan mati jahiliyah. tetapi tidak ada lagi nabi setelahku.” [HR. dan bahwa akan ada penguasa-penguasa yang memerintah kaum Muslim. “Penuhilah bai’at yang pertama dan yang pertama itu saja. Rasulullah Saw bersabda pula. penggallah leher orang itu. Sebab. Sebab. Apabila perintah itu mengandung pujian (al-mad-hu) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan (thalab al-fi’li). Ini juga menunjukkan. bahwa keberadaan Khilafah adalah wajib. Hadits pertama dan kedua merupakan pemberitahuan (ikhbar) dari Rasulullah Saw bahwa seorang Khalifah adalah laksana perisai. membangkang) dari penguasa (as-sulthan).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Nabi Saw mewajibkan adanya bai’at pada leher setiap muslim dan mensifati orang yang mati dalam keadaan tidak berbai’at seperti matinya orang-orang jahiliyyah. Jadi hadits ini menunjukkan kewajiban mengangkat seorang Khalifah. Rasulullah Saw bersabda: “Bahwasanya Imam itu bagaikan perisa (tameng). Sebab. maka bersabarlah. bai’at baru ada di leher kaum Muslim kalau ada Khalifah/Imam yang memimpin Khilafah.” [HR. Dan jika datang orang lain hendak mencabut kekuasaannya. Oleh karena itu. Bila wafat seorang nabi diutuslah nabi berikutnya. hendaklah ia mentaatinya semaksimal mungkin. Padahal bai’at hanya dapat diberikan kepada Khalifah. Dan kalau pelaksanaan perbuatan yang dituntut itu menyebabkan tegaknya hukum syara’ atau jika ditinggalkan mengakibatkan terabaikannya hukum syara’. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka. Muslim]. “Bila seseorang melihat sesuatu yang tidak disukai dari amirnya (pemimpinnya). bukan kepada yang lain. Sebab. Sebab barangsiapa memisahkan diri dari penguasa (pemerintahan Islam) walau sejengkal saja lalu ia mati. Hadits ketiga menjelaskan keharaman kaum Muslim keluar (memberontak.” [HR. seandainya hal ini tidak wajib. lalu memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah hatinya. “Dahulu para nabi yang mengurus Bani Israil. “Barangsiapa membai’at seorang Imam (Khalifah). hadits pertama dan kedua ini menunjukkan wajibnya menegakkan Khilafah. Muslim]. Semua ini menegaskan bahwa mendirikan pemerintahan bagi kaum Muslim hukumnya adalah wajib. dari belakangnya umat berperang dan dengannya umat berlindung. Penuhilah hak-hak mereka. setiap pemberitahuan yang berasal dari Allah dan RasulNya. “Apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi menjawab. Akan ada para Khalifah dan jumlahnya akan banyak. Muslim]. maka matinya adalah mati jahiliyah. apabila mengandung celaan (adz-dzamm) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk meninggalkan (thalab at-tarki). tanpa Khilafah banyak hukum syara’ akan terabaikan.” [HR. Pernyataan Rasulullah Saw bahwa seorang Imam itu laksana perisai menunjukkan pemberitahuan tentang adanya faidah-faidah keberadaan seorang Imam. dan ini merupakan suatu tuntutan (thalab). Muslim]. yang dengannya dapat terwujud bai’at di leher setiap Muslim. ~15~ . maka tuntutan untuk melaksanakan perbuatan itu berarti bersifat pasti (fardhu).” Para shahabat bertanya.

Mereka telah sepakat mengangkat Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq. Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan (ijma’) mereka untuk segera melaksanakan kewajiban mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah. ~16~ . Mâ lâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fa huwa wâjib (Jika sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu. Ijma’ Shahabat yang menekankan pentingnya pengangkatan Khalifah. Sejarah juga menunjukkan. dan Ali bin Abi Thalib. Ijma’ Shahabat menunjukkan dengan sangat jelas. Perintah Rasulullah ini berarti perintah untuk mengangkat seorang Khalifah dan memelihara kekhilafahannya dengan cara memerangi orangorang yang merebut kekuasaannya. yaitu Imam atau Khalifah. niscaya tidak mungkin Nabi Saw memberikan perintah yang begitu tegas untuk memelihara eksistensinya. bahkan mereka juga menunda kewajiban menguburkan jenazah Nabi Saw sampai dua malam. Walaupun sering muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang tepat untuk dipilih dan diangkat menjadi Khalifah. dalil-dalil as-Sunnah ini telah menunjukkan wajibnya menegakkan Khalifah bagi kaum Muslim. Hal ini tampak jelas saat mereka menunda kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah Saw dan mendahulukan pengangkatan seorang Khalifah pengganti beliau. mengangkat Khalifah juga wajib. Semua ini merupakan penjelasan tentang wajibnya keberadaan penguasa kaum Muslim. namun mereka tidak pernah berselisih pendapat sedikit pun mengenai wajibnya mengangkat seorang Khalifah. Padahal menguburkan mayat secepatnya adalah suatu keharusan dan diharamkan atas orang-orang yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah melakukan kesibukan lain sebelum jenazah sempurna dikebumikan. sebagian di antaranya. yaitu perintah untuk memerangi orang yang akan merebut kekuasaan Khalifah. Dalil Ijma’ Shahabat Sebagai sumber hukum Islam ketiga. Sebagian shahabat lain juga mendiamkan shahabat yang menyibukkan diri untuk mengangkat Khalifah tersebut. para shahabat yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah Rasulullah Saw. maka sesuatu itu wajib pula hukumnya). bahwa seluruh shahabat selama hidup mereka telah bersepakat mengenai wajibnya mengangkat Khalifah. Oleh karena itu. baik ketika wafatnya Rasulullah Saw maupun ketika pergantian masing-masing Khalifah yang empat. Ijma’ Shahabat merupakan dalil yang jelas dan kuat mengenai kewajiban mengangkat Khalifah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dalam hadits ini Rasululah Saw telah memerintahkan kaum Muslim untuk mentaati para Khalifah dan memerangi orang-orang yang merebut kekuasaan mereka. Hal itu tak mungkin terjadi kecuali jika status hukum mengangkat seorang Khalifah adalah lebih wajib daripada menguburkan jenazah. Namun. Sebab kalau tidak wajib. Padahal. justru lebih mendahulukan upaya-upaya untuk mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah Rasulullah. ridhwanullah ‘alaihim. Penerapan Kaidah Syar’iyah Ditilik dari analisis ushul fiqh. bahwa mengangkat seorang Khalifah sebagai pemimpin pengganti Rasulullah Saw hukumnya wajib. Utsman bin Affan. Umar bin Khaththab. mereka mampu mengingkari hal ini dan mampu mengebumikan jenazah Nabi secepatnya. Dalam ushul fiqh dikenal kaidah syar’iyah yang disepakati para ulama. Dengan demikian jelaslah.

8. hal. 416. karena bertentangan dengan nash-nash syara’ yang telah jelas. mengenai wajibnya Imamah (Khilafah). 87. 15. minoritas Mu’tazilah. Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah. hal. Kalau pun ada segelintir orang yang tidak mewajibkan Khilafah. Syafi’i. dan seluruh Khawarij.” 14 Ibn Hazm mengatakan. 15 Al-Fashl fi al-Milal Wal Ahwa’ Wan Nihal.” 16 Imam Ahmad berkata. eksistensi Khilafah hukumnya menjadi wajib. hal. 16 Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah. 19. “Mengangkat khalifah merupakan kewajiban. “Menurut golongan Syiah. dan Ahmad) —rahimahumullah— telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) itu wajib adanya. jld. hal. seluruh Syi’ah. Oleh karena itu. seluruh Murji’ah. maka pendapatnya itu tidak perlu dianggap. hal. ~17~ . “Para imam madzhab (Abu Hanifah. “Akan ada fitnah yang sangat besar jika tidak ada imam yang mengurusi urusan masyarakat. jld. Pendapat Para Ulama Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani dalam kitabnya mengatakan. 2. “Menegakkan khilafah Islamiyyah berhukum fardlu kifayah atas kaum muslim di seluruh dunia Islam…Menegakkan khilafah tak ubahnya dengan kewajiban-kewajiban lain yang difardlukan oleh Allah SWT…mengabaikan kewajiban ini adalah kemaksiyatan terbesar yang akan diganjar dengan adzab yang sangat pedih…” 12 Seluruh imam madzhab dan para mujtahid besar tanpa kecuali telah bersepakat bulat akan wajibnya Khilafah (atau Imamah) ini. Imam asy-Syaukani menyatakan. Sementara itu. Jelaslah. 14 Nailul Authar. “Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah. Syaikh Abdurrahman al-Jaziri menegaskan hal ini dalam kitabnya. jld. bahkan seluruh kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah ⎯termasuk Khawarij dan Mu’tazilah⎯ tanpa kecuali bersepakat tentang wajibnya mengangkat seorang Khalifah.” 15 Imam Abu Ya’la Muhammad al-Husain al-Firai al-Hanbali menyatakan. 5. jld.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Menerapkan hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT dalam segala aspeknya adalah wajib. 265. dan Asy A’riyah. berdasarkan kaidah syar’iyah tadi. Malik. dan bahwa ummat Islam wajib mempunyai seorang imam (khalifah. berbagai sumber hukum Islam di atas telah menunjukkan bahwa menegakkan Daulah Khilafah merupakan kewajiban dari Allah SWT atas seluruh kaum Muslim. 4. (Khilafah) adalah wajib menurut syara’.) yang akan meninggikan syiar-syiar agama serta menolong orang-orang yang tertindas dari yang menindasnya…” 13 Tak hanya kalangan Ahlus Sunnah saja yang mewajibkan Khilafah.” 17 12 13 Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah. hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah.

19. 13. hal. 21 Imam al-Qalqasyandi. al-Hukumah al-Islamiyyah. jld. 5. al-Ahkâm as-Sulthâniyyah. 137-138. Imam Abu Ya’la. 25 Imam ath-Thabari. 233. 75. 1150 dan Târikh al-Khulafâ’. 99. 35 Prof. hal. Mahmud al-Khalidi. 1. hal. 28 Al-Ahkam ash-Shulthaniyah. 2. Keterangan Imam Ahmad ini terdapat di dalam riwayat Muhammad bin ‘Auf bin Sofyan al-Himashi. Shahwah al-Rajul al-Maridh. 30 Al-Iqtishâd fi al-I’tiqad. 27 Al-Isti’âb fi Ma’rifat ash-Ashhâb. 62. 37 Syaikh Abdul Qadir Audah. bahkan agama ini tidak akan tegak tanpa adanya khilafah Islamiyyah. tahun 1977. 16. hal. hal. Dr. 36 Al-Islam wa al-Khilafah. 17 ~18~ . Imam Ibn Mandzur. 35 Syarh Shahîh Muslim. 27 Imam al-Mawardi. diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Ahmad Idris. 26 Tharikhal-Umam wa al-Muluuk. hal. hal.” 18 Imam al-Mawardi menyatakan. 3. hal. 124. dan Minhâj as-Sunnah an-Nabawiyyah. hal. hal. hal. hal. 33 al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni.34 Imam an-Nawawi. 602. hal. hal. 1. jld. 277. hal. Berikut ini sekelumit saja referensi yang menunjukkan kewajiban Khilafah. 40 Syaikh Muhammad Abduh. 26. 41 dan masih banyak lagi yang lainnya. 31 Imam al-Qurthubi. 37 Asy-Syura. jld.32 Ibn Hajar al-Haitsami. 248. “Harus dipahami bahwa wilayat an-nâs (mengurus urusan masyarakat –tertegaknya Khilafah Islamiyyah) merupakan kewajiban teragung diantara kewajibankewajiban agama yang lain. Majmu’ al-Fatawa. 375. 1. hal. 161. 26. 36 Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq. 22 Imam az-Zamakhsyari. 12. 205. al-Mukhtâr al-Islami. 1. 38 Al-Islam wa Audha’una as-Siyasiyah. 39 Syaikh Sulaiman ad-Diji. jld. hal. 32 Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. 41 Al-Islam wa an-Nashraniyah. hal. jld. 29 As-Siyasah Asy-Syar’iyah. hal. jld 1. 25 Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl. 61. 176. 38 Syaikh Dr. 34 Fath al-Bârî. 97. cet-I. 31 Al-Muqaddimah. hal. “Khilafah berkedudukan sebagai wakil nubuwwah…ia juga bertugas menjaga agama dan kehidupan dunia…ia adalah sistem pemerintahan yang harus ditegakkan berdasarkan ijma’…mengangkat seorang khalifah hukumnya adalah wajib atas jama’ah al-Islamiyyah…” 19 Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn berkata. 39 Qawaid Nizham al-Hukum fi al-Islam. hal. hal. 28. 17. hal. hal. 167. hal.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah berkata. 24 Tafsîr al-Qurân al-‘Adzim. 23 Imam Ibn Katsîr. 21 Lisân al-‘Arab. jld. 40 Al-Imamah al-‘Uzhma. jld. 30 Ibn Khaldun. hal. 137-138. 264 33 Ash-Shawa’iqul Muhriqah. hal. jld. 26 Ibn ‘Abd al-Barr. 24 Imam al-Baidhawi. 209. Dhiya’uddin ar-Rais. 20 Lihat juga Syarhnya oleh az-Zabidi. 19 Abu al-A’lâ al-Maududi. 519. 70. 28 Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah. 29 Imam al-Ghazali. 18 Mauqif Bani al-Marjah. “Kita tidak mungkin bisa menetapkan sesuatu perkara ketika negara tidak lagi memiliki imam dan peradilan telah rusak…” 20 Bahwa Khilafah adalah sebuah ketentuan hukum Islam yang wajib ⎯bukan haram apalagi bid’ah— dapat kitab temukan dalam khazanah Tsaqafah Islamiyah yang sangat kaya. jld. 23 Tafsîr al-Kasysyâf. 3. 22 Mâtsirul al-Inafah fi Ma’âlim al-Khilafah. jld.

tidak boleh didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang non-syara’. Akan tetapi maksudnya adalah. Sebab. Karena itu. maka sesuatu itu wajib pula hukumnya). Merekalah orang-orang yang beruntung. Karena itu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Metode Mendirikan Khilafah Dalam hal ini perlu ditegaskan 2 (dua) prinsip. tanpa berkelompok tak mungkin kewajiban mulia itu dapat terealisir secara sempurna. langkah-langkah untuk mendirikan Khilafah Islam harus bersandar kepada 2 (dua) prinsip di atas. atau akal. “Katakanlah: ‘Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah.” (Qs. berdirinya jamaah yang menyeru kepada Islam dan melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar adalah wajib pula berdasarkan firman Allah SWT: “(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jama’ah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan. Atas dasar itu.” (Qs. Sebab mendirikan Khilafah adalah masalah politik sehingga metode yang relevan untuk mendirikannya tentunya adalah melalui pendekatan politik. hawa nafsu. Ali-‘Imran [3]: 31). sebab politik (siyasah) adalah pemeliharaan dan pengaturan segala urusan umat menurut hukum-hukum syara’. Ali-‘Imran [3]: 104). dan dia banyak menyebut Allah (dengan membaca dzikir dan mengingat Allah). Kaidah syara’ menetapkan. memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang munkar. sebagaimana praktek politik saat ini yang sangat kotor dan tuna susila.” (Qs. perjuangan umat untuk mendirikan Khilafah harus berdasarkan kepada hukum-hukum syara’. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian’. Kedua. (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan Hari Kiamat. Pertama. Sebab mendirikan Khilafah adalah tugas yang berat yang tidak akan mampu dipikul oleh individu-individu. maka ambilah. Selain itu. ikutilah aku. Kedua. Mâ lâ yatimmu alwâjibu illâ bihi fa huwa wâjib (Jika sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu. yaitu memeluk Islam). ~19~ . Rasulullah Saw telah memberi teladan bagaimana cara mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. Penggunaan jalan politik ini bukan berarti menghalalkan segala cara. seperti kepentingan sesaat. al-Ahzab [33]: 21). perjuangan harus berada di jalur politik (siyasah). umat wajib berkelompok (berjama’ah) untuk mendirikan Khilafah. Adapun langkah-langkah untuk mendirikan Khilafah dapat disarikan sebagai berikut: Pertama. Kita wajib meneladani manhaj (metode) Rasulullah Saw ini. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. “Apa saja yang dibawa Rasul untuk kalian. bukan bersandar kepada selainnya. Sebab. perjuangan harus dilakukan secara jama’i (berkelompok). al-Hasyr [59]: 7). perjuangan yang dilakukan harus selalu mengacu pada aktivitas pemeliharaan urusan umat. Keterikatan kepada syari’at Islam adalah kewajiban tiap muslim. maka tinggalkanlah.” (Qs. umat Islam wajib mengambil suri teladan (uswah hasanah) dari Nabi Muhammad Saw dalam masalah ini. seluruh aktivitas kaum Muslim wajib bersandar kepada hukum syara’. Dan apa saja yang dilarangnya bagi kalian.

Tahap pertama tersebut. yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam. Selain itu ~20~ . Kedua. misalnya dengan membentuk milisimilisi bersenjata untuk menyerang penguasa. membantu fakir miskin. yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran Islam dalam rangka pembentukan kerangka tubuh jama’ah/kelompok. Tahapan Pengambilalihan Kekuasaan (marhalah Istilâm al-hukm). perjuangan harus menempuh tahap-tahap (marhalah) yang dicontohkan Rasulullah Saw. mendirikan Khilafah paling tepat dilakukan oleh sebuah kelompok politik. mentakhrij hadits-hadits Nabi Saw. Berdasarkan sirah Rasulullah Saw tersebut. dan sebagainya. Keempat. atau kelompok yang bergerak dalam peribadatan dan amalan-amalan sunnah. akan tampak jelas beliau menjalani dakwahnya dengan beberapa tahapan yang jelas ciri-cirinya. Dari sirah Rasulullah Saw inilah kita mengambil metode dakwah dan tahapan-tahapannya. Jihad tetap berlangsung terus hingga hari Kiamat. semua itu adalah amal shalih. misalnya jalur yang dilakukan kelompok yang mengadakan kegiatan sosial-kemasyarakatan (seperti membangun sekolah dan rumah sakit. Ketiga. Tidak tepat bila mendirikan Khilafah ditempuh melalui jalur selain politik. aktivitas Rasulullah Saw di Makkah terbatas hanya pada dakwah secara lisan dan tidak melakukan kegiatan apapun yang bersifat fisik sampai beliau Hijrah. yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia. Namun tidak tepat kalau itu dimaksudkan sebagai langkah atau jalur menuju berdirinya Khilafah. sehingga mereka berpola hidup secara Islam. Memang. Dengan mendalami sirah Rasulullah Saw di Makkah hingga beliau berhasil mendirikan suatu Daulah Islam di Madinah. Jadi. Ketiga.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dengan demikian. bukan amal salah. maka diikat dengan kelompoknya (pengikut Rasul) atas dasar Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah Saw berusaha mengajarkan Islam kepada setiap orang baru dan membacakan kepada mereka apa-apa yang telah diturunkan Allah dan ayat-ayat al-Qur’an. Sebab. Beliau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang tampak dengan jelas tujuan-tujuannya. penegakan Khilafah tidak ditempuh melalui jalur selain politik. maka wajib atas kaum Muslim yang menjadi penduduk negeri itu untuk menghadapinya. Bahkan tatkala tokoh-tokoh Madinah menawarkan kepada beliau pada Bai’atul Aqabah II agar mereka diizinkan memerangi penduduk Mina dengan pedang. agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. anak-anak yatim atau orang-orang jompo dan sebagainya). Rasulullah Saw menjawab. beserta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukannya pada seluruh tahapan ini. Beliau berdakwah melalui individu dan menyampaikan kepada orang-orang (yang ada di Makkah dan sekitarnya) apa yang telah disampaikan Allah kepadanya. “lam nu’mar bi dzalika ba’du (Kami belum diperintahkan [untuk melakukan yang demikian( perang)]). hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya. Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan (marhalah at-tatsqif). kita dapati terdapat 3 (tiga) tahapan (marhalah) berikut: Pertama. Bagi orang yang sudah mengimaninya.” Kekuatan fisik yang dimaksud dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Jihad. Apabila musuh-musuh kafir menyerang salah satu negeri Islam. Tahapan Berinteraksi dengan Umat (marhalah tafa’ul ma’a al-ummah). Beliau bertemu dengan mereka secara rahasia dan membina mereka secara rahasia pula di tempat-tempat yang tersembunyi. serupa dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah Saw pada tahap awal dakwah beliau yang berlangsung selama tiga tahun. atau kelompok yang menerbitkan buku-buku keislaman. perjuangan tidak menggunakan cara kekerasan (fisik).

dilaksanakan Rasulullah Saw setelah turunnya firman Allah SWT: “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpa linglah dari orang-orang yang musyrik. Secara nyata kekuasaan ini dilaksanakan dan dijalankan oleh Rasulullah Saw setelah beliau berhijrah ke Madinah dan menjadikan Madinah sebagai Daulah Islamiyah pertama di muka bumi. ~21~ . Sedangkan tahap ketiga. mengurangi timbangan dan perzinahan. Beliau menentang orang-orang Quraisy melawan tuhan-tuhan mereka. seperti perbuatan memakan riba. Rasulullah Saw diperintahkan menyampaikan risalahnya secara terang-terangan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mereka melaksanakan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Inilah langkah-langkah yang harus ditempuh umat untuk mengembalikan Khilafah Islamiyah. Beliau menyeru orang-orang Quraisy di bukit Shafa dan memberitahu bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang diutus. beliau mendapatkan nushrah dari kabilah Aus dan Khazraj yang dengan peristiwa Bai’at Aqabah II. Beliau meminta agar mereka beriman kepadanya. sementara ayat al-Qur’an masih turun secara berangsur-angsur. untuk menegakkan hukum Allah di dalam negeri dan menyebarluaskan Islam dengan jalan dakwah dan jihad ke luar negeri. Beliau memulai menyampaikan dakwahnya kepada kelompok-kelompok dan kepada individu-individu. kerusakan dan kesalahannya. Kemudian penyebaran Islam makin meluas dan menjadi buah bibir masyarakat (Makkah). Ayat al-Qur’an tersebut turun dan menyerang apa yang dilakukan orang-orang Quraisy. ‘aqidah dan pemikiran mereka. ditempuh dengan cara melakukan thalabun nushrah (mencari pertolongan dan dukungan) untuk menjamin keberlangsungan dakwah secara aman dan memperoleh kekuasaan. yakni pengambilalihan kekuasaan. Dalam sirah Rasulullah Saw. al-Hijr [15]: 94).” (Qs. mereka akhirnya menjadikan Rasulullah Saw sebagai pemimpin mereka dan menyerahkan kekuasaan kepada beliau. Adapun tahap kedua. mencapnya sebagai orang bodoh. yang pada akhirnya secara berangsur-angsur mereka masuk ke dalam Islam. Beliau menyerang dan mencela setiap ‘aqidah dan pemikiran kufur yang ada pada saat itu. termasuk nenek moyang mereka dan mengungkapkan persekongkolan yang mereka rancang untuk menentang Rasul dan sahabat-sahabatnya. mengubur anak-anak perempuan (hidup-hidup). Seiring dengan itu ayat al-Qur’an turun mengecam para pemimpin dan tokoh-tokoh Quraisy. mengungkapkan kepalsuan.

dan kemiskinan natural. maka. bahwa Rasulullah Saw bersabda. dan lain-lainnya. pada dasarnya kemiskinan berpangkal pada masalah distribusi kekayaan yang timpang dan tidak adil.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB II . kemiskinan kultural. “Muslim itu saudara seorang muslim. Mendorong Ukhuwah Islamiyyah Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah membangun kepedulian antara sesama anggota masyarakat. Intinya kemiskinan struktural ini terjadi karena faktor-faktor buatan manusia.RAMADHAN: MOMENTUM MENANGGULANGI KEMISKINAN Kemiskinan merupakan salah satu momok dalam kehidupan umat manusia. monopoli. ia benar-benar menjadi momok menakutkan. Karena itu. baik karena kebijakan ekonomi pemerintah. Siapa saja yang memenuhi kebutuhan ~22~ . dia tidak menzhaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. kolusi antara pengusaha dan pejabat. tetapi juga bagi negara-negara maju. Dari ketiga katagorisasi kemiskinan di atas. Agar harta tersebut tidak berhenti di tangan orang-orang kaya saja. mendorong mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah. al-Hasyr [59]: 7). Dalam Islam kepedulian terhadap sesama ini diikat kokoh dengan tali persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyyah). melalui momentum Ramadhan yang suci ini. al-Hujarât [49]: 10). Sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alami. dan mengkoreksi kebijakan pemerintah yang tidak adil. seperti perilaku malas bekerja. Benar. Adapun kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin. Kemiskinan dapat digolongkan dalam tiga kategori. Dari Ibn Umar dituturkan. tidak hanya bagi negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat. rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju. kita harus menghidupkan ukhuwah Islamiyyah di tengah-tengah masyarakat. Islam menekankan pengaturan distribusi ekonomi yang adil agar ketimpangan di dalam masyarakat dapat dihilangkan. antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang. Allah SWT berfirman: “… supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (Qs. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya kaum Mukmin itu bersaudara …” (Qs.

Kepedulian terhadap sesama inilah yang sangat jarang kita temui saat ini. Jika salah satu anggota tubuh menderita sakit maka seluruh tubuh ikut menopang dengan terus berjaga tidak tidur semalaman dan merasakan demam. at-Tirmidzi. maka kitapun turut merasakan penderitaan mereka sehingga mendorong kita untuk menolong mereka. Ahmad. ~23~ . Abû Dâwud. terlebih lagi di kota-kota besar.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam saudaranya. Permasalahan ini berpangkal pada dangkalnya pemahaman mereka terhadap ‘aqidah Islam. mobil-mobil mewah tetap berseliweran di jalan raya. Hal ini menjadi sekat yang menghalangi kepedulian antar anggota masyarakat. Bukhâri. Kehidupan masyarakat disibukkan dengan rutinitas pekerjaan hingga perhatian mereka terhadap sesamanya terabaikan. Kekuatan persaudaraan Islam diibaratkan sebagai satu tubuh. “Tidak beriman kepadaKu. Sementara itu. Muslim]. Allah SWT akan membebaskannya dari suatu kesulitan di hari kiamat…” 42 “Seorang Muslim adalah saudara (akhun) bagi Muslim lainnya. barangbarang mewah tetap mendapatkan pasarannya di Indonesia. Begitu pula jika ada saudara kita menderita karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakpedulian ini diperparah dengan sikap sebagian masyarakat yang menerapkan pola hidup hedonistik dan konsumtif. Masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas Muslim tidak merasakan dirinya sebagai satu tubuh. pakaian dan sepatu. banyak pula yang berbelanja di Orchard Road Singapura walau hanya sekedar membeli perhiasan. Penderitaan sebagian masyarakat tidak turut dirasakan sebagian masyarakat lainnya yang hidup berkecukupan. dan an-Nasâ’i. puasa. Kondisi tersebut mengisyaratkan ada sesuatu yang salah dalam pemikiran dan pola hidup masyarakat. bersabda. tetapi juga mereka yang rajin melaksanakan sholat dan menunaikan ibadah haji. mengapa orang-orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak peduli terhadap yang lainnya? Di antara mereka yang tidak peduli tersebut tidak hanya sekedar “Islam KTP” saja. 42 HR.” [HR. Rasulullah Saw bersabda: “Perumpamaan kaum Muslim dalam kasih sayang dan tolong-menolong mereka adalah seperti satu tubuh. di mana jika ada satu anggota badan yang sakit maka seluruh badan merasakan sakit pula. Mereka tidak mengetahui bahwa hubungan terhadap sesama manusia yang dilandasi ketaqwaan dalam urusan kehidupan sehari-hari seperti masalah kepedulian sosial juga merupakan ibadah bahkan wajib dilaksanakan. Muslim. Allah akan memenuhi kebutuhannya. Bukan pemandangan aneh di Indonesia bahwa pada saat dampak krisis masih sangat terasa dan sebagian besar masyarakat memikul beban hidup yang sangat berat. Nabi Muhammad Saw dalam sebuah hadits qudsi.” [HR. Kedangkalan pemahaman tersebut menyebabkan seseorang sudah merasa cukup menunaikan ibadah mahdah saja. dan siapa saja yang membebaskan seorang muslim dari kesulitan. Muslim]. zakat dan haji. Allah SWT menganggap orang yang tidak peduli terhadap sesamanya sebagai orang yang tidak beriman. seperti sholat. Lantas.

tetapi hak orang-orang miskin.” 44 Menafkahkan harta di jalan Allah berarti mengeluarkan harta dan membelanjakannya pada hal-hal yang diwajibkan dan disunnahkan Allah. Kamu tidak akan dicela karena kecukupan.” (Qs. Membelanjakan Harta di Jalan Allah Implimentasi kepedulian sosial yang dibingkai dalam ukhuwah Islamiyyah adalah dengan membelanjakan harta di jalan Allah. Sebagian harta yang kita miliki sebenarnya ada yang bukan menjadi hak kita.” (Qs.” 43 Karena itu. dengan landasan bukan saja karena hal tersebut sebagai suatu kewajiban tetapi muncul dari kesadaran bahwa kita sendirilah yang turut memberikan andil atas kemiskinan yang menimpa saudara-saudara kita. Muslim. niscaya Allah akan memberinya minuman Rahiqul Makhtum. seperti menafkahi keluarga. niscaya Allah akan memberinya buah-buahan Surga. memberi makan fakir miskin. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga. Rasulullah Saw bersabda: “Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar. Atas dasar itu. Allah berfirman: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. wajar jika Allah menyuruh kita menafkahkannya untuk orang lain. Rasulullah Saw bersabda: “Wahai anak Adam. adz-Dzâriyât [51]: 19).” Dalam hadits lain.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam orang yang tidur dalam keadaan kenyang. Allah SWT berfirman: “Dan nafkahkanlah (harta kalian) di jalan Allah. memberikan sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan dan memberikan harta untuk kepentingan umum. itu sangat jelek bagimu. dan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. mengeluarkan zakat. Dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu. untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita beriman tidak cukup hanya dengan ibadah ritual saja. sementara ia tahu tetangganya kelaparan. ~24~ . sesungguhnya jika kamu memberikan kelebihan hartamu maka itu sangat baik bagimu dan jika kamu menahannya. berdasarkan firman Allah: 43 44 HR. at-Tirmidzi. HR. Ini karena Islam memandang bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini (bahkan seluruh alam semesta ini) sesungguhnya adalah milik Allah. dari Abu Ummah Shahadi bin ‘Ajlan. Sudah seharusnya anggota masyarakat yang berkecukupan peduli terhadap orang-orang miskin. al-Baqarah [2]: 195). menghidupi anak yatim. dengan sanad hasan.

at-Taubah [9]: 35).” Para ahlu shuffah tersebut bukanlah orang-orang kaya. Mereka mengamankan dan membungakan uangnya. kemudian Rasulullah Saw bersabda. melainkan orang miskin yang untuk membayar zakat saja belum sampai nishabnya. Penguasaan (istikhlaf) ini berlaku umum bagi semua manusia. atTaubah [9]: 34). Akan tetapi. Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Dari ayat ini dapat dipahami. “Sekali celaka. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Bahkan dalam suatu riwayat pernah kedapatan seorang ahlu shuffah yang meninggal. Allah sangat mencela orang-orang yang kikir mengeluarkan hartanya untuk menolong sesamanya. bahwa harta yang dikaruniakan Allah kepada manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang dikuasakan kepadanya. maka beritahukanlah kepada mereka. Padahal.” (Qs. banyak sekali orang Indonesia yang “mengendapkan” uangnya dalam bentuk tabungan dan deposito di dalam dan di luar negeri. al-Isrâ’ [17]: 29). Sungguh sangat ironis. Hal itu dipertegas dengan mendasarkan pada firman Allah: “Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Sebab. pada saat masih sebagian besar masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari saudara-suadaranya yang berkecukupan.” (Qs. Maksud emas dan perak dalam ayat tersebut adalah harta yang berujud mata uang. sementara di dalam kain penutup badannya terdapat 1 dinar. bukan ditujukan untuk mempersiapkan kebutuhan yang dibenarkan agama. lambung dan punggung mereka. lalu dibakar dengannya dahi mereka. an-Nûr [24]: 33).” (Qs. Akibatnya. harta mereka menjadi tidak produktif dan tidak bermanfaat bagi orang lain. ~25~ . Allah SWT dengan tegas melarang penimbunan harta. Firman Allah SWT: “Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam.” (Qs. “Dua kali celaka. Semua manusia mempunyai hak pemilikan. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (jangan terlalu kikir dan jangan boros) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. tetapi bukan pemilikan yang sebenarnya.” (Qs. karena mereka menyimpan harta (menimbun) tanpa tujuan yang dibenarkan agama.” Kemudian ada lagi yang meninggal dan ditemukan 2 dinar. penimbunan harta hanya akan membatasi peredaran harta pada segelintir orang saja. Ayat tersebut mengancam orang-orang yang menyimpan uangnya dengan tujuan mengendapkannya meskipun mereka telah mengeluarkan zakat dari harta yang disimpannya itu. Rasulullah bersabda. Rasulullah mengabarkan kecelakaan bagi mereka. al-Hadîd [57]: 7).

kemiskinan juga harus dituntaskan melalui kebijakan ekonomi pemerintah yang tepat. penegakkan hukum semakin jauh dari harapan. Para pejabat pemerintah dan elit politik lainnya saling sikut dan sibuk memikirkan kedudukan politiknya daripada memperhatikan secara serius bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat. Korupsi menggurita dan terang-terangan dilakukan. ~26~ . Akibatnya. Selama Orde Baru. dari sahabat Abdullah bin Umar ra. kondisi Indonesia sekarang ini semakin kacau. Sementara itu. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa para pemimpin kita tidak amanah dan tidak mampu mewujudkan sistem yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya. dari al-A’raj. pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya). Berbagai produk perundang-undangan juga sangat menguntungkan investor asing dan cenderung merugikan rakyat kecil. dalam hal ini kebijakan pemerintah. Sementara itu. Akan tetapi. baik yang diberikan secara langsung kepada fakir miskin maupun yang diberikan dalam bentuk modal produktif. kebijakan ekonomi pemerintah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi bukan pada pemerataan ekonomi. Berbagai subsidi yang sangat dibutuhkan rakyat satu persatu mulai dikurangi dan dicabut. Kepemimpinan adalah amanat untuk mengurus orang-orang atau rakyat yang dipimpin. HR. Muslim. meskipun Orde Baru berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.” 46 45 46 HR. kemiskinan yang menimpa masyarakat lebih disebabkan karena kekeliruan sistemnya. Bukhâri dan Ahmad. apalagi menciptakan pemerataan ekonomi. Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Imam itu adalah laksana penggembala. Dalam paradigma Islam. Pada masa Orde Reformasi sekarang. Koreksi Kebijakan Pemerintah Di samping membangun kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat dengan ukhuwah Islamiyyah. kebijakan ekonomi pemerintah semakin jauh keberpihakannya pada rakyat. aset-aset negara yang produktif dan menguasai hajat hidup orang banyak. sudah seharusnya kita. Pembelanjaan harta di sini hendaknya tidak hanya sebatas membayar zakat yang kuantitasnya dibatasi. pemerintah gagal mengurangi kesenjangan. dimana orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung (bagi dirinya). dijual kepada asing. Memang. seperti Indosat dan PT Semen Gresik. kuantitasnya hendaknya ditingkatkan dengan cara dengan meningkatkan jumlah shadaqah dan infaq.” 45 “Sesungguhnya imam (pemimpin) itu adalah laksana perisai. dari Abu Hurairah ra.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Untuk itu. terutama yang memiliki kelebihan harta agar peduli terhadap sesama dengan cara membelanjakan harta di jalan Allah. Rasulullah Saw mengumpamakan pemimpin laksana penggembala (ra’in).

pendidikan dan kesehatan. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal ini adalah sebagai berikut. seperti pakaian. Ironisnya. atau untuk bidangbidang profesi lainnya. Apakah dengan kepemimpinannya. pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendorong perekonomian mereka. agar para pejabat dan staf di bawahnya mengikuti jejak dirinya. pasti kopotong tangannya. ketika seorang terpilih sebagai bupati. walikota. gubernur. termasuk para pejabat pemerintah. Jika keluarga dekatnya juga tidak mampu. mereka beserta para pendukungnya bersuka cita dan mengucapkan selamat. makanan dan perumahan kepada rakyatnya. maka keluarga dekatnya berkewajiban memberikan bantuan. kemiskinan tiap individu terpecahkan. makanan. sehingga dengan memecahkan masalah ini. pemerintah harus menegakkan hukum dan memberantas korupsi dengan tegas. Hendaknya bulan Ramadhan ini benarbenar menjadi momentum bagi kita semua. Kebijakan ini langsung diarahkan kepada setiap individu. ketua DPR dan MPR. presiden. pemerintah harus melakukan kebijakan yang bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat. mereka akan memikul amanah yang sangat berat. menjadi pemimpin dan penguasa bukan untuk bersenang-senang ataupun untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang tidak berfaedah menurut agama. sumber daya dan pemasaran. perumahan. Adapun mengenai pelayanan pendidikan dan kesehatan. harus memberikan akses yang seluasluasnya kepada masyarakat dalam hal permodalan. maka setiap anggota masyarakat dapat meningkatkan skill dan kecerdasan yang sangat dibutuhkan untuk bekerja. Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan regulasi. untuk melakukan koreksi diri dan meningkatkan amal ibadah secara terus menerus meskipun bulan Ramadhan telah berlalu. Berdasarkan hadits Nabi Saw di atas. seharusnya fungsi pemerintahan adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Oleh karena itu. Ketegasan ini harus dilandasi oleh keteladanan sang pemimpin. hendaknya diberikan secara gratis oleh negara kepada setiap anggota masyarakat. Padahal. dengan adanya pendidikan bagi semua orang.” Demikianlah. Ketiga. Bagi rakyat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. ajaran Islam dalam memerangi kemiskinan. misalnya pembangunan dan industri negara. Pertama. terpilihnya seseorang sebagai pemimpin adalah suatu pertaruhan antara neraka dan surga. Ini berarti dalam bidang ekonomi pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya dengan mengatur distribusi kekayaan secara adil. ia akan mengangkat rakyatnya pada derajat yang lebih tinggi ataukah justru berbuat zalim terhadap mereka. Pemerintah bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan sandang. Pemerintah juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk mendapatkan pendidikan. maka kewajiban itu harus dipikul oleh negara. Kedua. “… sekiranya Fathimah putri Rasulullah mencuri. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Saw dalam sabdanya. Sebab. Sebab. ~27~ .

Siapa saja yang pada bulan itu memberikan makanan berbuka kepada orang yang puasa. maka perbuatan itu menjadi pengampunan atas dosa-dosanya. yaitu: Pertama. 217-218). Dua perkara yang dengannya kalian menyenangkan Tuhan kalian dan dua perkara lainnya sangat kalian butuhkan. Bulan Ramadhan ini adalah bulan yang permulaannya adalah rahmat. Ramadhan itu adalah bulan memberikan pertolongan dan bulan Allah menambah rizki para mukmin di dalamnya. meriwayatkan sebuah hadits dari sahabat Salman ra yang mengatakan. dan pada saat yang sama gambaran utuh kehidupan Islam telah hilang dari muka bumi ini. hal. tidak semua dari kami memiliki makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. “Allah memberikan pahala tersebut kepada orang yang memberikan sebutir korma sekalipun atau sekedar seteguk air atau sehirup susu. dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Adapun dua perkara yang sangat kalian butuhkan adalah kalian memohon surgaNya dan berlindung dari api neraka. bahwa sekarang ini kita hidup pada suatu masa yang jauh dari Rasul. Dua perkara yang kalian lakukan untuk menyenangkan Tuhan kalian adalah: mengakui dengan sesungguhnya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan kalian memohon ampunan kepadaNya. sebagai berikut: “Wahai manusia. “Ya Rasululullah.” Khutbah singkat Rasul Saw tersebut berisi sejumlah informasi dan pesan penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap Mukmin.” Rasulullah Saw pun menjawab. bulan yang Allah telah menjadikan puasaNya suatu kewajiban dan qiyam (sholat) pada malam harinya suatu tahawwu’ (ibadah sunnah yang sangat dianjurkan). Ramadhan adalah bulan sabar. Ini didasarkan pada kenyataan. pertengahannya adalah ampunan. Siapa saja yang memberi minum kepada orang yang berpuasa niscaya Allah akan memberinya minum dari air kolamku dengan suatu minuman yang dia tidak merasa haus lagi sesudahnya hingga ia masuk surga. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebajikan (sunnah) di dalamnya. Siapa saja yang meringankan beban dari orang yang dikuasainya (hamba sahaya atau bawahannya). sesungguhnya kalian akan dinaungi oleh suatu bulan yang agung lagi penuh berkah. bulan Ramadhan adalah bulan agung (Syahrun ‘Azim) yang penuh berkah (Syahrun Mubarak) yang mempunyai bobot lebih dibanding sebelas bulan lainnya dan disebut sebagai penghulu ~28~ . (ia diganjar pahala) sama seperti menunaikan kewajiban (fardhu) di bulan yang lain.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB III . Ada tiga belas informasi dan pesan penting dari khutbah singkat Rasul Saw di atas. kemerdekaan dirinya dari api neraka. yaitu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Karena itu perbanyaklah empat perkara di bulan Ramadhan ini. Dan siapa saja yang menunaikan kewajiban di bulan Ramadhan. dan ia mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa yang diberinya makanan berbuka itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu.KHUTHBAH RASULULLAH SAW Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab at-Targhib (jld. sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga (al-jannah). bahwa Rasul Saw pada hari terakhir bulan Sya’ban berkhutbah di hadapan kaum Muslim. (ia diganjar pahala) sama dengan orang yang mengerjakan 70 kali kewajiban tersebut di bulan yang lain. niscaya Allah mengampuni dosanya dan membebaskannya dari api neraka.” Para sahabat berkata. 2.

Barangsiapa yang mempuasai dan mendirikannya karena iman dan mengharapkan ridha Allah SWT niscaya ia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dikeluarkan dari ibunya. Kadang-kadang beliau terus-menerus berbuka sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa (sunnah). Oleh karena itu. Imam Bukhâri dalam kitab Fath al-Bârî (jld. jika ia melaksanakan sholat lima waktu terus menerus selama sebulan. dilipatgandakan 70 kali pahalanya. Pada bulan-bulan lain ibadah puasa hukumnya hanyalah sunnah dan bilangan harinya tidak sampai sebulan penuh. Tidak boleh mereka melewatkannya begitu saja atau menjalaninya biasa-biasa saja. Siapa saja yang umrah di bulan Ramadhan akan mendapatkan pahala setara dengan yang pergi haji. akan dinilai oleh Allah SWT seperti mengerjakannya dalam 70 bulan. Sedangkan yang membayar zakat dinilai seperti 70 kali membayar zakat pada bulan lain. Saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh selain bulan Ramadhan dan saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa lebih dari bulan itu pada bulan Sya’ban. selain mewajibkan ibadah puasa di siang hari. dan lain-lain diganjar pahala setara dengan sholat fardhu pada bulan lain. Imam Ibn Jarir meriwayatkan suatu hadits dari Mujahid yang mengatakan. atau sekitar sekitar 83 tahun 4 bulan). bahwasanya ia berkata. Sebab. al-Baqarah [2]:183) yang tujuannya adalah agar kita meningkatkan keimanan dan ketaqwaan semaksimal mungkin. kemudian pada siang hari ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah hingga sore hari.” (Qs. Rasul Saw bersabda. Kedua.” [HR. Sedangkan sholat-sholat sunnah seperti rawatib. Walhasil. Lihat kitab Hakadza Nashumu. Allah SWT menawarkan pahala luar biasa kepada kaum Muslim yang rajin beribadah di bulan Ramadhan. “Sesungguhnya Allah telah memfardhukan shaum di bulan Ramadhan kepada kalian dan aku syari’atkan kepada kalian agar mendirikannya (dengan sholat Terawih). Hal itu dilakukannya secara terus-menerus selama seribu bulan. an-Nasâ’i dan Ahmad]. Kelima. dhuha. hal. Orang yang membayar shadaqah dianggap sama dengan membayar zakat pada bulan lain. 4. kaum muslimin harus menyiapkan diri memasuki bulan ini dengan penyambutan yang luar biasa. Keempat. tahiyatul masjid. di bulan Ramadhan kaum Muslim panen pahala. meriwayatkan hadits dari ‘Aisyah ra. di dalam keagungan bulan Ramadhan terdapat suatu malam yang sangat utama bagi ummat manusia yaitu Lailatul Qadar (malam kemuliaan yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. delapan kali sebulan penuh selama 29 hari dan sekali selama 30 hari. beramal shalih pada malam kemuliaan di bulan Ramadhan itu pahalanya lebih baik dan lebih besar daripada pahala amalan orang Bani Israil tersebut. 47 Ketiga. 48 Karena 47 48 Lihat Asbabun Nuzul Surat al-Qadar dalam Tafsîr Jalâlain. “Lailatul Qadar (malam kemuliaan) itu lebih baik daripada seribu bulan. Terawih malam hari.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam segala bulan (Sayidus Syuhur). ~29~ . pada bulan ini Allah SWT mewajibkan shaum sebulan penuh (lihat Qs. Lalu Allah SWT menurunkan firmanNya. al-Qadar [97]: 3). Oleh karena itu. bahwa ada seorang lelaki Bani Israil yang setiap malam selalu sholat hingga pagi hari. 173). Allah SWT menganjurkan ibadah sunnah di malam hari berupa qiyamul lail yang kemudian dikenal dengan sholat Terawih. Siapa saja melakukan amalan sunnah di bulan Ramadhan akan dinilai sama dengan melakukan amalan wajib di bulan lain. “Rasulullah Saw kadang-kadang terus-menerus berpuasa (sunnah) sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berbuka. Orang yang mengerjakan amalan fardhu di bulan itu.” Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau Saw ibadah puasa Ramadhan selama hidup sembilan kali.

Allah menurunkan rahmatNya dengan membuka pintupintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. atau satu hirup susu. Kesembilan. Ramadhan adalah bulan dimana Allah SWT menambahkan rizkiNya kepada seorang Mukmin. Dalam suatu hadits Rasul Saw menggambarkan puasa sebagai separuh kesabaran (nisfu sabri) dan ganjarannya adalah surga. az-Zumar [39]: 10). seteguk air. adz-Dzâriyât [51]: 19). Dalam pidato di atas Rasulllah Saw menyebutkan ganjaran sabar adalah surga. yakni para fakir miskin dan orang-orang yang sedang kelaparan. Ibadah puasa sendiri tak terhitung pahalanya dan Allah sendiri yang akan membalasnya. meringankan beban orang yang dikuasainya. Ketentuan semacam ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang kaya yang sanggup memberikan makanan layak untuk berbuka puasa bagi orang berpuasa. misalnya. baik yang meminta-minta maupun yang tidak mau mengemis (Qs. bahkan. tidak heran kita membaca sejarah kaum muslimin sejak masa Rasulullah Saw tidak menghentikan ibadah perang jihad fi sabîlillâh yang sangat berat itu di bulan Ramadhan. budak untuk jaman dahulu. berlaku bagi siapapun meski hanya sekedar memberikan satu butir kurma. Ramadhan adalah bulan memberikan pertolongan (Syarul Muwâsah). menggugurkan dosa-dosanya. kita dianjurkan untuk memberi makan untuk berbuka bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa. ketiga. Keenam. Namun demikian. Kesepuluh. Ketujuh. ~30~ . Perbuatan seperti ini adalah perbuatan mulia yang akan dibalas oleh oleh Allah SWT dengan tiga balasan sekaligus. membebaskan dirinya dari siksa api neraka. hari-hari pertengahannya adalah hari pengampunan (maghfirah). Pada bulan inilah sikap kepedulian sosial kaum Muslim ditempa. diberi pahala setara dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan sedikitpun. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. “Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur nyenyak dan kenyang di malam hari sementara tetangganya kelaparan padahal ia mengetahui hal itu. dan mereka disadarkan bahwa di dalam harta mereka terdapat hak kaum lemah. Ramadhan adalah bulan yang hari-hari pertamanya adalah rahmat (kasih sayang) Allah SWT kepada kaum Muslim. Sebab jihad yang sangat tinggi nilainya disetarakan dengan 70 kali jihad di bulan lain. Pada bulan Ramadhan biasanya mereka mendapatkan sedekah dan zakat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Mereka pun diingatkan oleh hadits Rasulullah Saw. yakni mamluk (orang-orang yang dikuasai).” (Qs. Pada bulan ini kaum Muslim sangat dianjurkan mengulurkan tangan mereka kepada kaum lemah. Ramadhan disebut juga dengan bulan kesabaran (syahrul shabri). “Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. rahmat Allah juga diberikan kepada orang-orang miskin yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan. Dalam suatu hadits disebutkan. kedua. tidak menutup kemungkinan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam begitu besarnya pahala. pertama. Kesebelas. bahwa pada bulan Ramadhan. atau barangkali untuk sekarang adalah pegawai dan bawahan. dengan rahmat Allah akan ditambah rizkinya. dan hari-hari terakhirnya adalah pembebasan kaum Muslim dari api neraka. Kaum Mukmin yang sedang berpuasa dan bekerja mencari nafkah hingga kepayahan.” Kedelapan. Mereka tetap berjihad dan berpuasa.

Pada dasarnya. hakikat puasa Ramadhan yang telah diwajibkan kepada kaum Mukmin. di bulan Ramadhan. Minuman itu diambil dari telaga (haudh) Rasulullah Saw. yakni memohon surgaNya dan berlindung dari api neraka. sehingga kita benar-benar lolos dari medan ujian kehidupan dunia dengan meraih predikat muttaqin. Lebih-lebih lagi. ada empat perkara yang dipesankan Rasul Saw agar diperbanyak kaum muslimin di bulan Ramadhan. orang yang mendapatkan minuman itu akan merasakan kesegaran luar biasa. Dan kita jangan sampai terjatuh pada perkara-perkara yang membatalkan puasa maupun yang membuat puasa kita sia-sia. dan menyempurnakan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. fisik dan intelektual agar kadar ketaqwaan kita meningkat dengan pesat. al-Hajj [22]: 47. atau tidak melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. siapa saja yang memberi minum kepada orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan ganjaran yang tak ternilai harganya. memenuhi. 49 Lihat HR. Oleh karena itu. tidak lain merupakan wahana penggemblengan mental. dianjurkan memperbanyak membaca kalimat “Asyhadu an lâ ilaha illa al-Allah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Keduabelas. Astaghfirullah.” Ketigabelas. kita wajib menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan ini dengan selalu memperhatikan. bahwa tiada tuhan selain Allah dan istighfar (memohon ampunan) kepadaNya. Oleh karena itu. tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menyia-nyiakan bulan Ramadhan. Jika demikian. Abû Dâwud yang sesuai dengan keterangan Qs. 49 Inilah tiga belas perkara penting yang bisa kita pahami dari khuthbah Rasulullah Saw. Dua perkara sangat disenangi oleh Allah SWT. yakni meyakini dengan sungguhsungguh. ~31~ . Dua perkara sisanya sangat dibutuhkan kaum Muslim. peminumnya tentunya habis menjalani pemeriksaan di pos-pos pemberhentian (mauqif) di padang mahsyar yang lamanya 500 tahun. Tentunya. dan siapa saja yang meminumnya tidak merasa haus lagi sesudahnya hingga ia masuk surga. yakni akan mendapatkan minuman dari Allah SWT di akhirat nanti. As’alukal jannata wa a’uzubika minannâr.

kita memperlakukan dan menyambutnya seperti bulan-bulan biasa saja. Persiapan tersebut dilakukan agar kita berhasil mendapatkan buah Ramadhan yang mahal dan agar kita dapat melakukan amaliyah di bulan Ramadhan secara optimal dan maksimal. melainkan bulan untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas ubudiyah dan meraih derajat tertinggi di sisi Allah SWT. dia akan memahami dengan benar. Akhirnya. seorang Mukmin wajib membekali dirinya dengan pengetahuan yang utuh tentang fiqh ash-shiyâm. Persiapan Nafsiyah (Kejiwaan) Yang dimaksudkan dengan persiapan nafsiyyah adalah persiapan–persiapan yang dilakukan untuk menyiapkan jiwa dan moral kita.PERSIAPAN MENYAMBUT BULAN RAMADHAN Seringkali kita tidak mempersiapkan diri semaksimal mungkin dalam menyambut bulan Ramadhan. kadang-kadang kita menganggap. akan tetapi kita memang sudah siap dengan persiapan yang matang untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan di bulan itu. Oleh karena itu. ketika bulan yang istimewa ini tiba. persiapan fikriyah tidak kalah pentingnya bagi seorang Mukmin agar ia benar-benar mendapatkan rahmat. Dengan pemahaman fiqh ash-shiyâm yang baik. hingga tercipata sebuah persepsi di dalam diri kita. bahwa Ramadhan bukanlah bulan penuh beban. Agar kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan sebelumnya. bahwa datangnya bulan istimewa ini justru akan mendatangkan banyak beban. Sehingga. Persiapan Fikriyah (Ilmu) Agar kita dapat melakukan aktivitas kebaikan di bulan Ramadhan secara optimal maka diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai fiqh ash-shiyâm.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB IV . Kesiapan jiwa yang sempurna. mana perbuatan yang dapat merusak nilai shiyamnya dan mana perbuatan yang dapat meningkatkan nilai dan kualitas shiyamnya. sehingga secara kejiwaan kita sudah siap menyambut datangnya bulan Ramadhan dengan hati gembira. benar-benar siap menjalankan ibadah di bulan Ramadhan sesuai dengan tuntunan Allah dan RasulNya. kita juga tidak membekali diri dengan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang hukum-hukum syari’at yang berhubungan dengan bulan Ramadhan. Akibatnya. kita sering melanggar hukum-hukum syari’at yang terkait dengan ibadah shiyam di bulan Ramadhan. Bahkan. dan ampunan dari Allah SWT. Atas dasar itu. berkah. Na’udzubillah min dzalik! Tidak hanya itu saja. kita tidak hanya merasa senang dan gembira dengan datangnya Ramadhan. ~32~ . Ini ditujukan agar kita secara fikriyyah. dan menyadari sepenuhnya bahwa Ramadhan adalah bulan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. ada beberapa persiapan yang patut dilakukan.

shadaqah dan zakat akan dilipat gandakan sebagaimana kehendak Allah SWT. sangat dianjurkan untuk memberi santunan kepada orang lain.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Persiapan Jasadiyah (Fisik) Tidak dapat dipungkiri bahwa aktifitas Ramadhan banyak memerlukan kekuatan fisik. Karenanya. betapapun kecilnya. agar dapat dimenej dengan sebaik-baiknya. persiapan materi di sini adalah persiapan materi yang ditujukan untuk infaq. baik untuk melaksanakan shiyamnya. sekalipun sekedar sebutir kurma. Sebab. bahwa sentuhan kebaikan dan santunan Rasulullah Saw kepada masyarakat begitu merata. tilawahnya dan aktifitas ibadah lainnya. bukanlah persiapan yang ditujukan untuk membeli pakaian baru. nilai balasan infaq. Namun demikian. mengumpulkan bekal perjalanan pulang kampung atau untuk membeli kue-kue iedul fitri. atau sesendok mentega. seteguk air. kadangkala kita lupa. Dengan kondisi fisik yang baik. Persiapan Materi Persiapan materi di sini. Padahal bila ibadah-ibadah itu terlewatkan. Akan tetapi. tarawihnya. mengantarkan anak untuk berpuasa dan memahami maknanya. Persiapan Ramadhan Untuk Anak Kita Dalam menyambut bulan Ramadhan. Pahala yang sangat besar akan didapat oleh orang yang tidak punya. mempersiapkan materi di sini mesti dilakukan sedini mungkin. kecuali jauh sebelum Ramadhan telah ada persiapan-persiapan materi yang memadai. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ibn ‘Abbas ra: “Sungguh. Bulan Ramadhan merupakan bulan muwâsah (bulan santunan). nilai amaliyah Ramadhan tidak dapat tergantikan pada bulan yang lain. Rasulullah Saw pada bulan Ramadhan sangat dermawan dan pemurah. memerlukan persiapan sejak ~33~ . Santunan dan sikap ini sudah barang tentu tidak dapat dilakukan dengan baik. lebih merata ketimbang sentuhan angin terhadap benda-benda di sekitarnya. tentunya seseorang akan dapat melakukan ibadah-ibadah tersebut tanpa satupun yang terlewatkan. membiasakan diri dengan perilakuperilaku yang baik kepada anak-anak kita merupakan bentuk kepedulian kita terhadap masa depan anak-anak. lebih dermawan dari pada angin yang dilepaskan.”[HR. manakala ia memberi kepada orang lain yang berpuasa. sungguh bukanlah pekerjaan yang mudah. Rasulullah Saw saat bertemu dengan malaikat Jibril. bila kondisi fisik tidak prima akan terbuka peluang untuk tidak melaksanakannya amaliyah tersebut dengan maksimal. Padahal. Digambarkan. atau bahkan tidak pernah mempersiapkan anak-anak kita sejak usia dini untuk "belajar" berpuasa. Di dalam bulan ini. Keberhasilan kita dalam mengkondisikan anak. shadaqah dan zakat. bahkan dapat terlewatkan begitu saja. Muttafaqun ‘alaih]. Sebab.

sehingga. mempersiapkan ruang khusus untuk sholat berjamaah dan tadarus al-Qur’an. tv ataupun buku dan majalah yang bersifat umum. Pilih cerita-cerita Islam yang menggambarkan suasana puasa dan keutamaan bagi yang menjalankannya. Ibu sebaiknya mempersiapkan bintang-bintang yang siap ditempel untuk setiap rencana yang berhasil dicapai anak. Prolog Ramadhan melalui cerita ini dapat dimulai seminggu sebelum datangnya bulan Ramadhan. baik mengenai sahabat atau Rasulullah yang berjuang di bulan Ramadhan. manfaatkan kebiasaan mendongeng atau bercerita yang biasa Anda lakukan. Kerjakan bersama anak agar ia termotivasi untuk mendapatkan bintang sebanyak mungkin sampai akhir Ramadhan. ia akan mengharapkan kedatangan bulan ini dengan penuh semangat dan antusias. plus target yang ingin mereka capai. untuk merancang pola pendidikan terbaik bagi putra-putri kita selama bulan Ramadhan. Mengenalkan Ramadhan Lewat Cerita Stasiun TV biasanya getol mengiklankan tayangan-tayangan favorit guna menyambut Ramadhan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam jauh hari. cerita tersebut lebih hidup dan Anda leluasa berimprovisasi. ~34~ . berganti dengan buku-buku atau majalah keislaman yang mudah dijangkau. Misalnya dengan mengubah letak play station. suasana Ramadhan sudah terbangun dalam alam pikiran anak. Di antara waktu bercerita tersebut Anda dapat mengajak anak untuk membuat rencana kegiatan selama bulan Ramadhan nanti. sebab. Misalnya dengan mengubah penataan rumah. jauh sebelum Ramadhan tiba. selain menceritakan pengalaman masa kecil Anda ketika menjalani ibadah puasa. temanya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bulan Ramadhan. Demikian pula untuk dekorasi rumah maupun kamar. Hanya saja. Lewat cerita ini. Mereka terus menerus menjajakan acara-cara religiusnya untuk mengisi bulan Ramadhan. Kemukakan juga harapan apa yang Anda harapkan untuk mereka lakukan. mesti didesain agar mampu menciptakan nuansa islami. Ini akan lebih menarik minat anak. Lalu. bagaimana caranya? Mudah saja. Membangun Suasana yang Kondusif Suasana rumah yang berubah juga akan mempengaruhi semangat anak. Bisa juga cerita mengenai kisah-kisah menarik seputar Ramadhan. Ajak anak-anak menghiasi ruang tersebut dengan tulisan kaligrafi dan gambar islami. Ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Kamar tidur anak dapat dihias dengan tulisan hadist. Anda pun harus memiliki cara khusus untuk mempersiapkan putra-putri Anda. jauh sebelum bulan Ramadhan tiba. Oleh karena itu. motto ataupun semboyan yang akan membangkitkan semangat mereka di saat nanti mereka menahan lapar dan haus ketika puasa. Tempelkan juga target dan jadwal kegiatan yang telah disusun bersama. Atau Anda dapat mengarang sendiri cerita yang ada hubungannya dengan tema tersebut.

siapkan menu makanan kegemarannya dan buat suasana sahur menyenangkan. ~35~ . berarti malam sebelumnya kita disunnahkan melaksanakan sholat taraweh dan sahur. Mengajak Anak Untuk Bersahur Bersama Bila esok hari mulai berpuasa. atau mengurangi satu kali waktu makan saja. Bukankah segala sesuatunya berlangsung secara bertahap? Termasuk dalam mendidik si kecil dalam hal puasa. Berdisiplin untuk bangun sahur pada malam hari. Persiapan Fisik Ibu dapat mulai menyusun menu dengan gizi yang seimbang untuk anak yang puasa. Penyusunan menu ini untuk menghindari terjadinya kekurangan zat gizi pada anak. membiasakan puasa pada anak-anak sejak dini merupakan wahana untuk memupuk sikap disiplin pada diri anak. Awal puasa. Karenanya. si anak tidak merasa berat lagi untuk melakukan puasa sehari penuh. biarkan mereka mencoba dulu puasa hanya setengah hari. makan tepat waktu berbuka dan menahan nafsu. termasuk sistem enzim dan hormonal. juga agar selama Ramadhan lebih banyak waktu yang dapat digunakan untuk kegiatan ibadah. Ia akan berbuka pada tengah hari karena masih latihan. bila anak memang belum mampu berpuasa setengah hari penuh. Nilai Plus Puasa Bagi Anak Banyak sekali nilai plus puasa bagi anak-anak. berpuasa sebetulnya hanya memindahkan jam. dapat dimulai justru sebelum Ramadhan. Juga mulai melatih pola makan dari 3 kali sehari menjadi 2 kali saja. yaitu waktu sahur dan waktu berbuka puasa. Dari sisi kesehatan. sehingga anak tidak merasa berat bangun tengah malam. Selain itu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kebiasaan Ayah mengecat rumah menjelang lebaran. Bila dilihat dari pola kebiasaan makan. yang kemudian akan bekerja kembali dengan lebih sempurna. Bila biasanya makan 3 kali sehari. biarlah mereka berbuka di tengah hari. yang biasanya dilakukan pada saat puasa. ibadah puasa memberikan istirahat pada organ-organ pencernaan tubuh. Melatih anak-anak untuk berpuasa dapat dimulai dengan belajar bangun malam untuk makan sahur bersama. Latihan ini bukan hanya pada menahan lapar saja. menjadi 2 kali. Dengan cara latihan yang bertahap seperti itu. tetapi lebih penting pada esensi berpuasa itu sendiri. Kecukupan gizi pada anak akan terpenuhi apabila saat berbuka dan makan sahur mereka mengkonsumsi makanan yang beragam dalam jumlah yang cukup. Biarkan anak makan di akhir waktu sahur. puasa juga termasuk sebagai latihan untuk taat pada perintah agama. Di samping membangun mood anggota keluarga. Untuk menarik minat anak. Selain itu.

anak juga bisa diajar untuk berterus-terang. misalnya mereka tetap berpuasa sekalipun teman-temannya di sekolah tidak. ~36~ .Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Pembiasaan puasa juga bisa mendidik anak-anak untuk jujur. Kalaupun karena tidak kuat menahan lapar atau godaan teman ia terpaksa berbuka di luar rumah. bukan berbohong dan malu mengakui kesalahannya.

tidak merasa berat dalam mengamalkannya. dari Abu Hurairah ra.TARGHIB PUASA RAMADHAN Pengampunan Dosa Allah dan RasulNya telah memberikan targhib (spirit) untuk melakukan puasa Ramadhan dengan menjelaskan keutamaan serta tingginya kedudukan puasa. Amin. Nabi Saw bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh iman dan ihtisab maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. 50 ~37~ . Makna “Penuh iman dan Ihtisab” yakni membenarkan wajibnya puasa. katakan ‘Amin’. dari jalan Abu Hurairah ra. Ahmad 2/254 dari jalan A’mas. hal. Hadits ini shahih.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB V . al-Baihaqi 4/204. dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya. Amin” Ditanyakan kepadanya. Amin?” Beliau bersabda. dia berkata: Barangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan tapi tidak diampuni dosanya maka akan masuk neraka dan akan Allah jauhkan dia. 254. lihat Misbahuh Azzujajah no. Bukhâri 4/99 dan Muslim 759. mengharap pahalanya. al-Bazzar 3142. “Ya Rasulullah. engkau naik mimbar kemudian mengucapkan Amin. bahwasanya Rasulullah Saw pernah naik mimbar kemudian berkata. Dari Abu Hurairah ra. Ibn Khuzaimah 3/192. asalnya terdapat dalam Shahîh Muslim 4/1978.” 51 Dari Abu Hurairah ra juga dituturkan. Ibn Mâjah 1643 darinya secara ringkas dari jalan yang lain.” 53 HR. 52 HR. Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa yang terjadi di antara senggang waktu tersebut jika menjauhi dosa besar. dari Abu Shalih dari Jabir. tidak membencinya. haditsnya shahih. 604 karya al-Bushri. 25-34 karya Ibn Syahin. Salah satunya adalah. Doa yang dikabulkan itu ketika berbuka. Ahmad 2/246. Jum’at ke Jum’at.” 50 Rasulullah Saw juga bersabda: “Sholat yang lima waktu. “Amin. Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadhan. 53 HR. Muslim 233. seandainya orang yang puasa mempunyai dosa seperti buih di lautan niscaya akan diampuni dengan sebab ibadah yang baik dan diberkahi ini. dengan iming-iming terkabulnya doa dan pembebasan dari api neraka. maka akupun mengucapkan Amin…” 52 Dikabulkannya Do’a dan Pembebasan Api Neraka Rasullullah Saw juga mendorong kaum Mukmin untuk melaksanakan puasa sebaik mungkin. 51 HR. “Sesungguhnya Jibril as datang kepadaku. hatinya senang dalam mengamalkan. lihatlah dalam Fadhailu Syahri Ramadhan. Dalam bab ini banyak hadits dari beberapa orang sahabat. Amin.

“Termasuk dari shidiqin dan syuhada. akan dimasukkan ke dalam kelompok shiddiqiin dan syuhada. “Ya Rasulullah. bahwasanya orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. sanadnya shahih. Dari ‘Amr bin Murrah Al-Juhani ra. ~38~ .11 zawaidnya. Datang seorang pria kepada Nabi Saw kemudian berkata.” 55 54 55 Lihat al-Ansab 3/394 karya as-Sam’ani. aku lakukan puasa Ramadhan dan sholat tarawih di malam harinya. HR. engkau adalah Rasulullah. al-Lubap 1/317 karya Ibn al-Atsir. termasuk orang yang manakah aku?” Beliau menjawab. 54 ia berkata. apa pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ibn Hibban no. aku sholat lima waktu. aku tunaikan zakat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Orang yang Puasa Termasuk Shidiqin dan Syuhada Di dalam riwayat shahih diceritakan.

Allah SWT berfirman: “Mereka berkata. Begitu pentingnya tradisi ini. tetapi orang-orang yang kafir membantah (mendebat) dengan yang bathil.” (Qs. maka tidak ada alasan untuk tidak memenuhi undangan lawan diskusinya. sampai-sampai al-Qur’an juga mengatur tata cara dan adab-adab dalam berdebat. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab.PENETEPAN AWAL AKHIR RAMADHAN DAN PERSATUAN UMMAT ISLAM Islam dan Tradisi Diskusi Muqaranah dan mujadalah (perbandingan dan diksusi) adalah tradisi ilmiah yang sudah tumbuh sejak masa awal sejarah manusia. kisah diskusi antara Ibrahim dengan Namrudz. Al-Qur’an telah mendokumentasi tradisi ini hampir pada setiap masa kenabian. Tradisi muqaranah. atsar dan dokumen-dokumen sejarah lainnya. baik yang tercantum dalam sunnah. Kisah-kisah mujadalah juga termuat dalam dokumen sejarah. Bahkan. Jika ia menyakini kebenaran dan kekuatan pendapatnya. Allah SWT berfirman: “Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. al-Kahfi [18]: 56). al-Qur’an dengan tegas mencela orang-orang yang tidak mau melakukan mujadalah atau muqaranah tanpa ada alasan yang dibenarkan. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. al-Ankabût [29]: 46). sesungguhnya orang itu telah terjatuh pada hawa nafsu. Ia ~39~ . Al-Qur’an juga menceritakan dengan detail kisah mujadalah yang dilakukan para nabi di surat-surat yang lain. dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. melainkan dengan cara yang paling baik…” (Qs. maka datangkanlah kepada kami adzab yang kamu ancamkan kepada kami. Dalam surat Hûd [11] ayat 32. Hûd [11]: 32). dan mujadalah adalah tradisi ilmiah yang terus dipelihara sampai sekarang.” (Qs. Ayat ini dengan jelas menyebutkan. Allah SWT berfirman: “Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim. ‘Hai Nuh. diceritakan diskusi antara Nuh as dengan kaumnya. bahwa bila seseorang tidak memenuhi tantangan lawan diskusinya. muhadzarah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB VI . agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak…” (Qs. Musa dengan Fir’aun dan nabinabi yang lain. al-Qashash [28]: 50). misalnya. sesungguhnya kamu telah berbantah (diksusi / jidal) dengan kami. jika kamu termasuk orang-orang yang benar’.

Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Bila suatu pendapat telah terbukti lemah dan salah. karena pendapat beliau Saw mengenai posisi pertahanan kaum muslim bukan berasal dari wahyu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Atas dasar itu. Pertama. dan penuh keikhlasan. Dengan diskusi. Ini menunjukkan bahwa dalam hal-hal yang membutuhkan keahlian dan kepakaran. Sedangkan diskusi untuk mencari pendapat yang terkuat justru menjadi kewajiban setiap kaum muslim. Akan tetapi. akan diketahui pendapat siapakah yang paling dekat dengan kebenaran.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam harus datang dan melayani tantangan diskusi dari pihak lawannya. Diskusi untuk mencari kebenaran dan untuk mengoreksi pendapat diwajibkan dalam Islam. mereka tetap membantah dan membangkang dan tetap menyatakan permusuhan. sekaligus untuk mengoreksi pendapat-pendapat dan keyakinan-keyakinan yang salah. pendapat beliau disanggah oleh Khubab bin Mundzir. Di sisi yang lain. maka diskusi semacam merupakan merupakan perbuatan tercela. Tidak sepantasnya ia bersikukuh dengan pendapat yang telah terbukti kesalahan dan kelemahannya. Padahal. seorang muslim tidak boleh beramal dengan pendapat yang meragukan. Motif utama dari diskusi dan perbandingan adalah mencari kebenaran tertinggi. Namun bila diskusi telah mengarah pada berbantah-bantahan —tidak dilandasi dengan landasan ilmiah. Melihat Perbedaan Islam telah meletakkan batasan-batasan dalam melihat perbedaan. dan beliau Saw mengetahui bahwa pendapat Khubab bin Mundzir lebih tepat. kita harus merujuk kepada pendapat orang yang memang ahli dan pakar dalam bidangnya. kecuali dengan orang-orang yang dzalim diantara mereka. Orang-orang yang dzalim di sini adalah orang-orang yang setelah diberikan kepadanya penjelasanpenjelasan dan keterangan-keterangan dengan cara yang paling baik. dalam hal apa mereka boleh berbeda dan dalam hal apa mereka tidak boleh berbeda (ikhtilaf). atau lawan diskusi adalah orang-orang yang dzalim—. kita juga dilarang berbantah-bantahan sehingga menyebabkan kelemahan. diskusi yang tidak dilandasi ilmu pengetahuan dan mengarah kepada berbantahbantahan harus dijauhi dan dihindarkan. Jika ia tidak memenuhi undangan lawan diskusinya tanpa ada alasan yang syar’i. melainkan dengan cara yang paling baik.” (Qs. Perbedaan pendapat bisa ~40~ .” (Qs. Al-Qur’an telah menyatakan hal ini dengan sangat jelas: “…Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. maka pendapat itu harus ditinggalkan dengan sikap lapang dada. maka beliau Saw segera meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Khubab bin Mundzir. dan pendapat siapa yang lemah. pada dasarnya ia telah ragu akan kemampuan dan kekuatan pendapatnya. al-Anfâl [8]: 46). al-Ankabût [29]: 46). Tatkala Rasulullah Saw menetapkan posisi pertahanan kaum muslim pada saat perang Badar.

” (Qs. dari urusan agama itu. Kata quru’ misalnya. Namun bila berkaitan dengan ayat-ayat yang muhkam.” (Qs. maka tolok ukur untuk menyatakan suatu pendapat itu layak diadopsi atau tidak adalah al-Qur’an dan Sunnah. Perbedaan pendapat pada nash-nash yang dalalahnya tidak qath’i adalah perbedaan yang masih bisa ditolerir. dan hukum-hukum hudud. Al-Qur’an telah menyatakan hal ini dengan tegas.” (Qs. merupakan lafadz musytarak yang bisa diartikan suci (thaharah) atau haidh (haid). Keempat. apabila pendapat yang diketengahkan tidak dibangun berdasar dalil-dalil syara’ atau syubhat dalil. Amat sedikitlah kami mengambil pelajaran (daripadanya). Kedua. an-Nisâ’ [4]: 59).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam ditolerir selama perbedaan tersebut menyangkut masalah-masalah yang dzanniyyah (dugaan kuat). Ijma’ Shahabat. semisal rajam. maka ikutilah syari’at itu. Bila perbedaan pendapat tersebut telah menyangkut dalil-dalil yang bersifat qath’i. maka ia harus mengambil satu hukum saja. dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya. dan Qiyas. “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu (Tuhanmu). al-Jâtsiyah [45]: 18-19). Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari (siksa) Allah. ia harus menggunakan kaidah-kaidah quwwatud dalil ~41~ . larangan riba. wacana Islam dalam membangun pendapat adalah al-Qur’an. Dalam kacamata Islam. bisa diartikan menyentuh (hakiki) atau bersetubuh. misalnya untuk mempertahankan status quo kelompoknya. Tidak mungkin ia mengerjakan satu perbuatan dengan dua hukum yang berlawanan pada saat yang bersamaan. dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertaqwa. dan sesungguhnya orang-orang yang dzalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Pendapat selemah apapun harus dibangun berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah. Dan ada celaan bila mereka mengambil hawa nafsu sebagai parameter penentu kebenaran: “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu (Tuhanmu). potong tangan. jika terjadi perbedaan pendapat. alA’râf [7]: 3). atau mu’amalat yang qath’i. nash-nash yang menyangkut masalah ‘aqidah. al-A’râf [7]: 3). gengsi. Allah SWT berfirman: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan). tatkala seorang muslim mengerjakan satu perbuatan. Dalam kasus-kasus semacam ini kaum muslimin tidak dibenarkan berbeda pendapat (ikhtilaf). Ketika ia hendak memilih salah satu hukum. Al-Qur’an menyatakan hal ini dengan sangat jelas pula: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (alQur’an) dan rasulNya (sunnah). dan lain sebagainya. Ia harus memilih salah satu pendapat untuk satu perbuatannya. kenyataannya. Ketiga. atau tendensi-tendensi politis lainnya. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya. as-Sunnah. maka berbeda pendapat pada perkara semacam ini tidak dibenarkan. Misalnya.” (Qs. Kata lamasa. maka pendapat itu tidak bernilai ilmiah sama sekali. Bukan dikembalikan kepada hawa nafsu maupun alasan-alasan non syar’iah. kaum muslim tidak dibenarkan berbeda pendapat.

Yunus [10]: 5). kita juga bisa menentukan kapan mulai masuk bulan Ramadhan dengan cara perhitungan (hisab). dan ditetapkan manzilahmanzilah bagi perjalanan bulan itu. ia adalah ibadah yang bersifat tauqifi (ditentukan apa adanya oleh Allah). Hisab dan Ru’yat Puasa Ramadhan termasuk aktivitas ibadah yang metode atau tatacaranya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ayat ini dan ayat-ayat yang senada pengertiannya. syara’ telah menentukan cara menetapkan awal dan akhir Ramadhan. bahwa ru’yat adalah pendapat yang paling rajih. Masih banyak lagi ayat yang mempunyai pengertian senada. sekaligus teknik untuk mentarjih. Atas dasar itu. Untuk itu. supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. diciptakannya matahari dan bulan agar kita mengetahui bilangan tahun dan bulan. Manusia tidak boleh menetapkan sendiri metode maupun tata cara untuk beribadah kepada Allah. Hanya saja. metode dan tata cara mana yang paling dekat dengan kebenaran al-Qur’an dan as-Sunnah dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan? Hisab atau ru’yat? Mathla’ universal. sama sekali tidak menunjukkan perintah untuk memulai puasa Ramadhan dengan hisab. termasuk di dalamnya menentukan masuknya bulan Ramadhan dan Syawal. Kebenaran suatu pendapat dapat ditentukan berdasarkan kekuatan dalil dan metodologi istinbathnya. atau sesuai dengan kehendaknya. Inilah point-point mendasar dalam melihat perbedaan pendapat. Mereka menyatakan bahwa. bulan. Dengan kata lain. kami merasa perlu untuk menjelaskan perbedaaan pendapat itu. ~42~ . Pertama.”(Qs. atau mathla’ lokal? Bila kita meneliti argumentasi hisab dan ru’yat. Sedangkan pendapat yang dibangun berdasarkan dalil-dalil yang lemah harus ditinggalkan ketika telah terbukti kelemahannya. Perbedaan penetapan awal dan akhir Ramadhan masih menyisakan persoalan di kalangan kaum muslim. dan manzilahmanzilahnya (kedudukan). Untuk itu. mana pendapat yang selayaknya diikuti oleh masyarakat. Jika suatu pendapat dibangun berdasarkan dalil yang kuat dan metodologi istinbath yang tangguh. Lalu. dan bulan bercahaya. penganut hisab membangun argumentasi mereka dengan keumuman ayat-ayat al-Qur’an: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar. Ia tidak boleh memilih suatu pendapat karena alasan sejalan dengan kehendaknya. dan waktu. Ayat itu hanya berhubungan dengan kegunaan diciptakannya matahari. akan tetapi tidak urung muncul pro dan kontra tengah-tengah masyarakat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam (kekuatan dalil). kita akan berkesimpulan. penganut hisab menyatakan bahwa puasa Ramadhan bisa ditetapkan dengan memperhatikan perjalanan bulan berdasar mafhum ayat ini. Meskipun harusnya tidak menjadi masalah. hingga ia bisa menentukan mana pendapat yang lebih rajih dan kuat. yakni untuk mengetahui bilangan tahun. memudahkan dirinya. maka pendapat itu layak dan harus diikuti.

an-Nasâ’i 4/132. maka perkirakanlah. 56 Pada kasus penentuan awal Ramadhan.” 58 “Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari kecuali seseorang diantara kalian yang biasa berpuasa padanya. Padahal. ayat ini umum dan berlaku kaidah ushul: al-‘âm yabqa fi ‘umûmihi ma lam yarid dalil at-takhsish (sebuah dalil yang bersifat umum tetap pada kemumumannya.” 59 “Puasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya. “wajib membawa umum menuju khusus bila ditemukan dalil yang lebih khusus”. Muslim].Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Pendapat ini lemah. 59 HR. hal. Atas dasar itu. Untuk itu mengamalkan dalil yang lebih khusus adalah kewajiban dan lebih utama. Riwayat ini merupakan pentakhshish (menkhususkan) keumuman ayat-ayat di atas. Muhammad Husain Abdullah. 58 HR. HR. jika kalian terhalangi awan hitunglah bulan Sya’ban. at-Tirmidzi 1/133. pertama. Walhasil. kaidah ushul fiqh menyatakan. al-Hâkim 1/425.” Berdasar hadits Syaikh Dr. penganut hisab juga menyandarkan pendapatnya pada hadits riwayat Imam Bukhâri. hal. jangan pula kalian berbuka hingga melihatnya. Demikian keterangan Syaikh Salim al-Hilali serta Syaikh Ali Hasan. Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang). maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya. selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya). ad-Daruquthni. Ahmad 4/321. Padahal ada nash sharih yang menjelaskan tentang ru’yat. al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh.” [HR. an-Nasâ’i 1/302. menurut ulama ushul. Bukhâri 4/106 dan Muslim 1081.” 57 “Janganlah kalian puasa hingga melihat hilal. penganut hisab menetapkan keabsahan hisab bersandar kepada mafhum surat Yunus [10] ayat 5. keumuman surat Yunus [10] ayat 5 telah dikhususkan oleh hadits riwayat Bukhâri dan Muslim tersebut. Kedua. dari Abdullah bin Umar ra. 57 56 ~43~ . 60 HR. Abû Dâwud 2327. Bukhâri 4/102 dan Muslim 1080. Jika awan menghalangi kalian sempurnakanlah tiga puluh hari. Sebab.” 60 “Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari. maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. mafhum harus dikalahkan bila ada nash sharih yang menentangnya. Kedua. Lihat Sifat ash-Shaum Nabi Saw fî Ramadhan. Apabila mendung menutupi kalian. 29. Jika ia (hilal) terhalang awan. “Sesungguhnya kami ini adalah ummat yang ummi. Rasulullah Saw bersabda: “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). Jika dua orang saksi mempersaksikan (ru’yat hilal) maka berpuasalah dan berbukalah kalian karenanya. Dalam kondisi seperti ini —mafhum bertemu dengan nash sharih—. sanadnya hasan. dan di-shahih-kan sanadnya oleh alHâkim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. 318. dari Abu Hurairah ra. Tidak menulis dan menghisab. mafhum bolehnya hisab yang diambil dari surat Yunus [10] ayat 5 harus ditinggalkan dan harus mengikuti hadits sharih riwayat Bukhâri dan Muslim di atas. maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari kemudian berbukalah (Iedul Fithri) dan satu bulan itu 29 hari. dari Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab dari sahabatsahabat Rasulullah. 2/167. ada nash sharih yang menyatakan bahwa penentuan awal dan akhir Ramadhan harus berdasarkan ru’yat bukan dengan hisab. Dan janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya (hilal Syawal).

HR.” Mereka menyatakan bahwa “perkirakanlah” disini artinya hitunglah. Ditinjau dari arah manapun. maka perkirakanlah. maka apabila mendung (menutupi) kalian maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari. Muslim]. Ketiga. yakni hanya menceritakan kondisi kaum muslimin pada saat itu. Pendapat ini pun juga lemah.” 61 62 HR. akan tetapi hanya pemberitahuan mengenai kondisi kaum muslim pada saat itu. hadits ini tidak menunjukkan perintah kepada kaum muslimin untuk melakukan hisab. maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari kemudian berbukalah (Iedul Fithri) dan satu bulan itu 29 hari. anNasâ’i]. untuk menafsirkan kata “perkirakanlah”. dan membandingkan dengan nash-nash hadits lainnya. Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang). at-Tirmidzi 1/133. “Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari. Padahal mafhum bila bertentangan dengan nash yang sharih. dan berbuka puasalah karena melihat bulan. ummi bukanlah ‘illat (sebab tasyri’) ru’yat. maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam ini mereka menyatakan bahwa ‘illat (sebab tasyri’) dilakukan ru’yat adalah karena saat itu kaum muslimin tidak mengetahui ilmu hisab. maka mafhum harus dikalahkan. Sebab. mereka boleh menetapkan Ramadhan dengan hisab. al-Hâkim 1/425. Mafhum kebolehan hisab tentu akan bertentangan dengan makna sharih yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang berbicara tentang ru’yat. Lebih jelas lagi bila kita membaca hadits riwayat Muslim. dari Abu Hurairah ra. Kedua.” 61 “Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari kecuali seseorang diantara kalian yang biasa berpuasa padanya. Jika ia (hilal) terhalang awan. Atas dasar itu. Jika mereka telah mengetahui hisab tentunya hisab diperbolehkan untuk mengganti ru’yat. Abû Dâwud 2327. ~44~ .” [HR. maka perkirakanlah.” 62 “Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal). Dan janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya (hilal Syawal). Bukhâri 4/106 dan Muslim 1081. jika mendung. artinya adalah “sempurnakanlah bilangan bulannya. “Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari. Jika kita perhatikan nash-nash hadits lain dapat disimpulkan bahwa faqdurûlahu (perkirakan).” [HR. Apabila mendung menutupi kalian. maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa bila mereka tidak ummi lagi. maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya. yakni bolehnya menetapkan awal Ramadhan dengan hisab. “Berpuasalah karena melihat bulan. Pertama. hadits ini berbentuk akhbariyyah. penganut hisab juga menyandarkan pendapat mereka dengan hadits riwayat Imam Muslim. Pendapat inipun sebenarnya sangat lemah.” Sebagaimana riwayat menyebutkan: “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). dan di-shahih-kan sanadnya oleh alHâkim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. an-Nasâ’i 1/302. kebolehan hisab yang digali dari hadits inididasarkan pada mafhum hadits ini. maka perkirakanlah (faqdurûlah) (bulan Sya’ban) 30 hari. maka kita harus melihat konteks hadits tersebut secara utuh. Apabila mendung menutupi kalian.

Kuraib berkata.” Sebab. Ulama Syafi’iyyah berpendapat. Sedangkan daerah di luar radius itu boleh melakukan ru’yat sendiri. Namun kata ra’a. Bagaimana bisa dikatakan bahwa tafsir liru’yatihi adalah menghitung (bukan melihat dengan mata telanjang)? Sedangkan Rasulullah Saw tidak (bisa) melakukan hisab? Bukankah hadits di atas juga ucapan Rasul. “Jika kalian terhalang mendung. tidak melulu bermakna melihat dengan mata telanjang. maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. Aku melihat hilal (bulan sabit) pada malam Jum’at.” [HR. Hadits ini menceritakan bahwa Rasulullah Saw tidak melakukan hisab.” [HR. dan bukan menunjukkan bolehnya hisab. seandainya makna faqdurûlahu adalah hisab. hisab tidak dipengaruhi ada atau tidaknya mendung. Pendapat ini juga lemah. anNasâ’i]. Tidak menulis dan menghisab. Mereka menyandarkan alasan mereka dengan riwayat dari Kuraib. dan terjadi pada masa Rasulullah? Dengan hak apa kita menafsirkan ucapan Rasulullah (ra’a) dengan hisab? Kritik atas Mathla’ Persoalan berikutnya adalah mathla’ (tempat lahirnya bulan). Lafadz ini dengan jelas menunjukkan bahwa ru’yat dalam nash tersebut berarti melihat dengan mata telanjang. dari Abu Hurairah ra. tentunya Rasulullah Saw tidak akan menyatakan kalimat. Selain itu. jika kalian telah meru’yat dan terhalang mendung maka genapkanlah (sempurnakanlah) bilangan Sya’ban menjadi 30 hari. maka daerah dengan radius 4 farsakh dari pusat ru’yat bisa mengikuti hasil ru’yat daerah tersebut. “Aku memasuki Syam lalu menyelesaikan urusan Ummul Fadl. Rasul bersabda: “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). maka apakah mendung (awan) bisa mengganggu perhitungan? Penafsiran itu juga akan bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw. Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang). Diriwayatkan dari Kuraib bahwa Ummul Fadl telah mengutusnya untuk menemui Muawiyyah di Syam. maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga pula hari”. Keempat.” 63 “Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal). ~45~ . “Sesungguhnya kami ini adalah ummat yang ummi. Setelah itu aku memasuki kota Madinah pada akhir bulan Ramadhan. Dengan kata lain. dapat diartikan berpikir. bukan hisab. Bukhâri]. dan tidak harus mengikuti hasil ru’yat daerah lain.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dengan demikian. bisa diartikan dengan memikirkan. maka apabila mendung (menutupi) kalian maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari. atau bisa diartikan bolehnya menetapkan awal Ramadhan dengan hisab. Bukhari 4/106 dan Muslim 1081. Ternyata bulan Ramadhan tiba sedangkan aku masih berada di Syam. Bila kita perhatikan keseluruhan nash hadits sangat jelas. penafsiran yang tepat terhadap kata faqdurûlahu adalah sempurnakan (fâkmilû) bilangan Sya’ban menjadi 30 hari. bukan hisab. Pada hadits itu juga ada kata. Ibn ‘Abbas 63 HR. mereka menyatakan bahwa riwayat-riwayat yang mencantumkan lafadz ra’a. bahwa ru’yat di sana berarti melihat dengan mata telanjang. “jika terhalang mendung. Oleh karena itu. Sebab bila lafadz ra’a diartikan dengan hisab. jika satu kawasan melihat bulan. penganut hisab juga menyatakan bahwa kata liru’yatihi (melihatnya).

apabila penduduk suatu negeri telah melihat bulan sabit (ru’yatul hilal). Ibn ‘Abbas sendiri banyak meriwayatkan hadits marfu’ yang bertentangan dengan hadits riwayat dari Kuraib di atas. 66 Imam asy-Syaukani. bila satu daerah telah melihat bulan.’ Aku lalu bertanya. 66 Kedua. Bab Shiyâm. maka terlihatlah bahwa perkataan Ibn ‘Abbas itu adalah hasil ijtihad beliau sendiri. Muslim 1087. Nailul Authar. (sebab) demikianlah Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kami”. kita akan dapatkan sesungguhnya pendapat mereka adalah lemah. Imam asySyaukani menyatakan. Dia bertanya. Padahal bila kita meneliti lebih lanjut pendapat para penganut mathla’. dan khithab (seruannya) berlaku bagi seluruh kaum muslimin.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam lalu bertanya kepadaku dan menyebut persoalan hilal. (sebab) demikianlah Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kami’. sebenarnya dalil yang mereka gunakan adalah ijtihad Ibn ‘Abbas. Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang). maka ru’yat ini berlaku pula untuk seluruh negeri-negeri yang lain. dari Abu Hurairah ra. ‘Apabila penduduk suatu negeri telah melihat hilal. Ru’yat penduduk negeri itu berlaku pula bagi kaum muslimin lainnya’.’ Dia berkata lagi. Walaupun hadits itu secara lafadziyyah seakan-akan menunjukkan marfu’. ‘Kami melihatnya pada malam Jum’at.” Imam asy-Syaukani menyimpulkan. yakni perkataan Ibn ‘Abbas. “Tidak. ‘Tidak cukupkah kita berpedoman pada ru’yat dan puasa Muawiyyah?’ Dia menjawab. Lalu mereka berpuasa. Bahkan sabda beliau ini merupakan khitab (pembicaraan) yang tertuju kepada siapa saja di antara kaum muslimin yang khitab itu telah sampai kepadanya. ‘Tapi kami (di Madinah) melihatnya pada malam Sabtu. hal. Kata shûmû liru’yatihi adalah lafadz umum. hadits dari Kuraib adalah ijtihad pribadi Ibn ‘Abbas. ‘Ya.” 65 Atas dasar itu. bukan hadits yang diriwayatkan secara marfu’. Bukhâri 4/106 dan Muslim 1081. Pertama. hadits tentang perintah ru’yat bersifat umum. Semisal riwayat dari Ibn ‘Abbas dari Nabi Saw: “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). 67 Lihat pula pendapat al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni dalam kitabnya Fath al-Bârî. namun bila kita bandingkan riwayat-riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas sendiri. 254-255. maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. Riwayat Abû Dâwud dan at-Tirmidzi di-shahih-kan oleh Syaikh Nashiruddin al-Albâni dalam Shahîh Sunan at-Tirmidzi 1/213. dan orang-orang juga melihatnya.” 67 HR. begitu pula Muawiyyah. ‘Apakah kamu sendiri melihatnya?’ Aku jawab lagi. ‘Kapan kalian melihat hilal?’ Aku menjawab.’ Dia bertanya lagi.” 64 Hadits ini mereka gunakan sandaran keabsahan mathla’. Maka kami terus berpuasa hingga kami menyempurnakan bilan-gan tiga puluh hari atau hingga kami melihatnya. 64 ~46~ . “Sabda beliau ini tidaklah dikhususkan untuk penduduk satu daerah tertentu tanpa menyertakan daerah yang lain. “Pendapat yang layak dijadikan pegangan adalah. Artinya. maka (dianggap) seluruh kaum muslimin telah melihatnya. maka wilayah yang lain harus berpuasa karena hasil ru’yat daerah tersebut. Ijtihad shahabat tidak layak digunakan dalil untuk menetapkan hukum. ‘Tidak. at-Tirmidzi 647 dan Abû Dâwud 1021. 65 HR.

dimana beliau berkata. jld. 2. 72 Ar-Raudhah an-Nadiyah. hal. maka wajib puasa. “Apabila penduduk suatu negeri melihat hilal. 368. Demikian juga kalau menyaksikan hilal pada waktu siang menjelang maghrib maka harus imsak (berpuasa) untuk waktu yang tersisa. 131-132. 163. 25. 71 Ad-Durul Mukhtar wa Raddu Mukhtar. jld. dekat maupun jauh. “Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. 1. maka wajib atas seluruh negeri berpuasa karena sabda Rasulullah Saw. Demikian pula melihat sabit disiang hari. hal. “Makna dari ucapan ‘karena melihatnya’ yaitu apabila ru’yat didapati diantara kalian. 310. Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah. maka ru’yat itu berlaku bagi mereka semuanya. “Orang-orang yang menyatakan bahwa ru’yat tidak digunakan bagi semuanya (negeri-negeri) seperti kebanyakan pengikut-pengikut madzhab Syafi’i. yang benar adalah bersandar pada ru’yat dan tidak menganggap adanya perbedaan mathla’ karena Nabi Saw memerintahkan untuk bersandar dengan ru’yat dan tidak merinci pada masalah itu. 74 Tuhfatul Ikhwan. kedua-duanya lemah (dha’if) karena jarak qashar sholat tidak berkaitan dengan hilal…Apabila seseorang menyaksikan pada malam ke 30 bulan Sya’ban di suatu tempat. hal.” 73 Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz tatkala ditanya apakah manusia harus berpuasa jika mathla’-nya berbeda. jadilah ru’yat itu untuk semuanya…” 72 Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu’ al-Fatawa. sebelum dhuhur atau menjelang dhuhur. hal. yaitu ‘karena melihat hilal dan berbuka karena hilal’ (Hadits Abu Hurairah dan lain-lain). 104-105.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Oleh karena itu kapan saja penduduk suatu negeri melihat hilal. Haditshadits tersebut berlaku untuk semua ummat. “Perbedaan mathla’ tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. maka barangsiapa diantara mereka melihat hilal dimana saja tempatnya. 25. jld. jld. Iraq dengan Khurasan. jld. maka Nabi menerimanya padahal ia berasal dari daerah lain dan Nabi juga tidak minta penjelasan apakah mathla’nya berbeda atau tidak. Majmu’ al-Fatawa. 146. 74 68 69 Sayyid Sabbiq. ~47~ . maka seluruh negeri harus mengikutinya. sama saja baik satu iklim atau banyak iklim. 73 Majmu’ al-Fatawa. 70 Subulus Salam. beliau menjawab. 2. 1. Hal ini menunjukkan bahwa ru’yat pada suatu negeri adalah ru’yat bagi semua penduduk negeri dan hukumnya wajib. Fiqh as-Sunnah. 69 Imam ash-Shan’ani berkata. diantaranya mereka ada yang membatasi dengan jarak qashar sholat. Hal itu dari segi pengambilan dalil hadits-hadits yang jelas mengenai puasa. 68 Dikisahkan juga ketika seorang Arab Badui melapor kepada Nabi Saw bahwa ia menyaksikan hilal.” Ucapan ini umum mencakup seluruh ummat manusia. Dalam hal tersebut. Jadi siapa saja dari mereka melihat hilal dimanapun tempatnya.” 70 Imam al-Mashfaqi menyatakan dalam kitabnya bahwa. ada yang membatasi dengan perbedaan mathla’ seperti Hijaz dengan Syam.” 71 Shiddiq Hasan Khan berkata. 103. penduduk negeri Timur Madinah harus mengikuti ru’yat kaum muslimin yang ada di belahan Barat Madinah apabila ru’yat mereka dapat diterima (sah menurut syara’). hal. jld. Nabi Saw tidak mengisyaratkan kepada perbedaan mathla’ padahal beliau mengetahui hal itu. hal. hal.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Syaikh Dr. Muhammad Husain Abdullah dalam kitabnya berkata, “Maka apabila melihat hilal ramadhan atau hilal syawal telah tetap melalui syara’, maka terikatlah kaum muslimin. Ya semua, dengan ru’yat ini dalam puasa dan hari raya mereka, tidak ada perbedaan antara satu negeri dan negeri yang lain…” 75 Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya menetapkan keabsahan metode ru’yat dan kelemahan metode hisab karena tidak didukung oleh dalil-dalil syar’i, berdasarkan fatwa-fatwa para fuqoha seperti Imam Hanafi, Maliki dan Hambali. 76 Ketiga, riwayat Kuraib tersebut merupakan ijtihad seorang sahabat. Atas dasar itu, ia tidak bisa digunakan sebagai dalil atau apa pun untuk mentakhsis (mengkhususkan) keumuman lafadz yang terdapat dalam hadist shûmû liru’yatihi. Sebab, yang bisa mentakhsis dalil syara’ harus dalil syara’ pula. Sehingga, hadist-hadist tersebut tetap dalam keumumannya. Sebagaimana kaidah ushul: al-‘âm yabqa fi ‘umûmihi ma lam yarid dalil at-takhsish (sebuah dalil yang bersifat umum tetap pada kemumumannya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya). 77 Seandainya riwayat Kuraib tersebut absah digunakan sebagai dalil (hadits marfu’), maka berpegang kepada hadits yang diucapkan oleh Rasulullah Saw secara langsung (qâla Rasulullah Saw) lebih kuat dibandingkan dengan hadits yang dikatakan oleh seorang shahabat (misalnya, qâla Ibn ‘Abbas). Imam al-Amidi mengatakan, “Hadits yang telah disepakati kemarfu’annya lebih dikuatkan daripada hadits yang masih diperselisihkan kemarfu’annya. Hadits yang dituturkan dengan lafadz asli dari Rasulullah Saw lebih dikuatkan daripada hadits yang diriwayatkan bil makna.” 78 Keempat, penolakan Ibn ‘Abbas ra terhadap ru’yatnya Mu’awiyyah bisa dipahami, bahwa arus informasi ru’yat saat itu memang tidak cepat tersiar ke negeri-negeri kaum Muslim yang lain. Ini bisa dimengerti karena, alat-alat transportasi dan telekomunikasi pada saat itu sangat terbatas dan lambat. Akibatnya, informasi ru’yat di satu daerah kadang-kadang baru sampai sehari atau lebih. Melihat kondisi ini, Rasulullah Saw dan para shahabat membiarkan daerah-daerah yang jauh untuk tidak terikat dengan hasil ru’yat penduduk Madinah maupun Makkah, maupun negeri-negeri yang lain, dikarenakan halangan-halangan jarak. Imam asy-Sya’rani menuturkan, “Para shahabat ra tidak memerintahkan suatu negeri untuk mengikuti hasil ru’yat penduduk Madinah, Syam, Mesir, Maghrib, dan sebagainya.” 79 Barangkali pendapat mereka disandarkan pada sebuah riwayat yang menuturkan bahwasanya penduduk Nejed telah memberitahu kepada Rasulullah Saw, bahwa ru’yat mereka lebih awal satu hari dibandingkan dengan ru’yat penduduk Madinah. Lalu, Nabi Saw bersabda: “Setiap penduduk negeri terikat dengan ru’yat mereka sendiri-sendiri.” 80 . Hanya saja, hadits ini sama sekali tidak menunjukkan, bolehnya kaum Muslim bersikukuh dengan ru’yat masing-masing, atau untuk membenarkan mathla’. Hadits ini hanya merupakan solusi
75 76

Mafahim Islamiyah, jld. 2, bab 24. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, jld. 3, hal. 1649-1662. 77 Syaikh Dr. Muhammad Husain Abdullah, al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh, hal. 318. 78 Imam al-Amidi, al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm, jld. 2, hal. 364. 79 Imam asy-Sya’rani, Kasyf al-Ghummah ‘An Jamî’ al-Ummah, jld. 1, hal. 250. 80 Musnad Imam Ahmad, 6/18917.

~48~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

(pemecahan) yang diberikan oleh Rasulullah Saw tatkala kaum Muslim menghadapi kendali waktu dan jarak saat itu. Sebab, hadits-hadits yang lain justru menunjukkan, bahwa Rasulullah Saw membatalkan puasanya karena mendengar informasi ru’yat dari negeri lain; misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Lima. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni dalam mengomentari ucapan Sayyid Sabbiq yang mendukung pendapat yang mewajibkan ru’yat bagi setiap penduduk suatu negeri dan penentuan jarak dan tanda-tandanya mengatakan, “…Saya —demi Allah— tidak mengetahui apa yang menghalangi Sayyid Sabiq sehingga dia memilih pendapat yang syadz (ganjil) ini dan enggan mengambil keumuman hadits yang shahih dan merupakan pendapat jumhur ulama sebagaimana yang dia sebutkan sendiri. Pendapat ini juga telah dipilih oleh banyak kalangan ulama muhaqiqin seperti Ibn Taimiyyah, di dalam al-Fatawa jilid 25, asy-Syaukani dalam Nailul Authar, Shiddiq Hasan Khan di dalam ar-Raudhah an-Nadiyah 1/224-225 dan selain mereka. Dan inilah yang benar. Pendapat ini tidak bertentangan dengan hadits Ibn ‘Abbas (hadits Kuraib) karena beberapa perkara yang disebutkan As-Syaukani rahimahullah. Kemungkinan yang lebih kuat untuk dikatakan adalah bahwa hadits Ibn ‘Abbas tertuju bagi orang yang berpuasa berdasarkan ru’yat negerinya, kemudian sampai berita kepadanya pada pertengahan Ramadhan bahwa di negeri lain melihat hilal satu hari sebelumnya. Pada keadaan semacam ini beliau (Ibn ‘Abbas) meneruskan puasanya bersama penduduk negerinya sampai sempurna 30 hari atau melihat hilal. Dengan demikian hilanglah kesulitan (pengkompromian dua hadits) tersebut sedangkan hadits Abu Harairah dan lain-lain tetap pada keumumannya, mencakup setiap orang yang sampai kepadanya ru’yat hilal dari negeri mana saja tanpa adanya batasan jarak sama sekali, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Taimiyah di dalam al-Fatawa 75/104…” 81 Kelima, selain itu ijtihad Abdullah Ibn ‘Abbas ra di atas bertentangan dengan makna yang sharih (eksplisit) hadits yang diriwayatkan dari sekelompok sahabat Anshor, “Hilal bulan Syawal tertutup oleh mendung bagi kami sehingga kami tetap berpuasa pada keesokan harinya. Menjelang sore hari datanglah beberapa musafir dari Mekkah ke Madinah. Mereka memberikan kesaksian di hadapan Nabi Saw bahwa mereka telah melihat hilal kemarin (sore). Maka Rasulullah Saw memerintahkan mereka (kaum Muslimin) untuk segera berbuka dan melaksanakan sholat Ied pada keesokan harinya.” 82 Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kaum muslimin untuk membatalkan puasa setelah mendengar informasi ru’yatul hilal bulan Syawal dari beberapa orang yang berada di luar Madinah al-Munawarah. Peristiwa itu terjadi ketika ada serombongan orang dari luar Madinah yang memberitakan bahwa mereka telah melihat hilal Syawal di suatu tempat di luar Madinah alMunawarah sehari sebelum mereka sampai di Madinah. Kebolehan mathla’ juga akan bertentangan dengan riwayat Ibn ‘Abbas sendiri: “Telah datang seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad Saw kemudian berkata, ‘Sungguh saya telah melihat hilal.’ Rasulullah bertanya, ‘Apakah anda bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah?’ Dia menjawab, ‘Ya.’ Rasulullah bertanya lagi, ‘Apakah Anda bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah?’ Orang tersebut menjawab, ‘Ya.’ Lalu Rasulullah bersabda, ‘Wahai
81 82

Tamamul Minnah, hal. 397-398. HR. Ahmad, Abû Dâwud, an-Nasâ’i, dan Ibn Mâjah, di-shahih-kan oleh Ibn Mundir dan Ibn Hazm.

~49~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Bilal umumkan kepada manusia (masyarakat) agar mereka berpuasa besok’.” 83 Keenam, perbedaan mathla’ secara ‘aqli pun akan sangat janggal. Daerah yang terletak dalam satu bujur harusnya bisa memulai dalam waktu yang sama. Sebab, daerah yang terletak sebujur, sejauh apapun jaraknya tidak akan berbeda atau berselisih waktu. Namun, faktanya dengan adanya negaranegara bangsa, daerah-daerah yang terletak satu bujur memulai puasa tidaklah serentak, padahal secara astronomi harusnya bisa memulai puasa secara bersamaan. Selain itu, daerah yang terletak beda bujur, selisih waktu terjauh tidak sampai sehari. Jika demikian, tidak mungkin ada selisih waktu lebih dari sehari. Adanya mathla’ memungkin suatu daerah berbeda dengan daerah lain, meskipun secara astronomi harusnya tidak terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat dalam memulai atau mengakhiri puasa Ramadhan. Kenyataan seperti ini mengharuskan kita meninggalkan mathla’. Ketujuh, dengan memperhatikan persatuan dan kesatuan ummat Islam seluruh dunia, kaum muslimin akan lebih arif memilih pendapat untuk serentak melakukan puasa Ramadhan di seluruh dunia. Harapannya, langkah semacam ini merupakan titik awal menuju persatuan ummat Islam seluruh dunia. Dalam sejarah pernah dituturkan, bahwa para khalifah dari Dinasti ‘Utsmaniyyah telah mengadopsi pendapat madzhab Hanafi yang menyatakan, “Perbedaan mathla’ tidak diakui. Penduduk timur wajib terikat dengan hasil ru’yat penduduk barat, jika ru’yat berhasil mereka tetapkan berdasarkan caracara yang telah ditentukan.” 84

Bagaimana Bila Ru’yat Bertentangan dengan Hisab?
Ketika kita mendengar informasi ru’yat, tidak jarang diantara kaum muslim menolak berita tersebut dengan alasan: secara astronomi bulan tidak mungkin wujud atau muncul di daerah tersebut. Atas dasar itu, mereka menyatakan bahwa hasil ru’yat semacam itu wajib ditolak oleh kaum muslim. Sebab, secara astronomi bulan belum mungkin terlihat atau wujud di daerah tersebut. Pendapat semacam ini harus ditolak, bahkan telah bertentangan dengan nash-nash syara’. Pertama, metode syar’i untuk menetapkan awal dan akhir Ramadhan adalah ru’yat (observasi mata secara langsung), bukan hisab. Di sisi lain, syara’ telah menetapkan bahwa kesaksian dalam masalah ru’yatul hilal cukup dilakukan oleh seorang yang adil. Ini didasarkan pada sebuah riwayat berikut ini: “Telah diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas, ia berkata: Ada seorang Arab mendatangi Rasulullah Saw dan berkata, ‘Aku telah melihat bulan (hilal), yakni bulan Ramadhan.’ Kemudian Rasulullah Saw bertanya, ‘Apakah engkau telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Benar.’ Rasulullah bertanya lagi, ‘Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Benar.’ Rasulullah Saw bersabda, ‘Wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan azan, dan beritahukanlah agar mereka (kaum Muslim) puasa besok’.”

HR. Imam yang lima, kecuali Ahmad, dishahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Lihat Imam asy-Saukani, Nailul Authar, jld. 4, Kitab ash-Shiyam, bab Mâ Yatsbutu bihish Shaumu wal Fithru minasy Syuhud, hadits no. 2. 84 Al-Darr al-Mukhtâr wa Radd al-Muhtâr, jld. 2, hal. 131-132.

83

~50~

jika dibangun di atas dzan (keraguan). 86 85 ~51~ . akan tetapi tetap saja tidak menyakinkan (absolut). 89 HR. 2. Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk mengawali dan mengakhiri Ramadhan dengan bukti-bukti astronomis. 87 HR. an-Nasâ’i 4/132. jld. ad-Darimi 2/4.” 87 “Manusia mencari-cari hilal. al-Hâkim 1/423. mereka tidak boleh memberikan kesaksiannya tentang ru’yatul hilal.” Benar. berhajilah karena melihatnya. Lihat Sifat ash-Shaum Nabi Saw fî Ramadhan. Ibn Hibban 871. 29. ad-Daruquthni. penetapan awal dan akhir Ramadhan harus ditetapkan berdasarkan kesaksian seorang saksi yang adil. 88 HR. jika kalian tertutup mendung sempurnakanlah tiga puluh hari. Ahmad 4/321. Fiqh as-Sunnah. al-Ahkâm al-Bayyinât. 187. maka tinggalkanlah. meskipun mereka mengklaim perhitungan hisabnya memiliki akurasi yang tinggi. Hanya orang yang menyaksikan secara langsung saja yang boleh memberikan kesaksiannya. Rasulullah Saw telah bersabda kepada para saksi: “Jika kalian melihatnya seperti kalian melihat matahari. Sebab. berbukalah karena melihatnya. jika ada dua saksi berpuasalah kalian dan berbukalah.” 88 “Puasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Untuk itu. jika tidak tinggalkanlah. “Jika kalian melihatnya seperti melihat matahari. hal. hasil pantuan bulan yang didasarkan pada hisab tidak boleh dijadikan sebagai bukti untuk memberikan kesaksian. Abû Dâwud 2342. (terj). dari Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab dari sahabatsahabat Rasulullah. sanadnya hasan. Syaikh Ahmad ad-Da’ur. maka bersaksilah. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw. Ahmad 4/321. Rasulullah Saw pun menyuruh manusia berpuasa. maka aku kabarkan kepada Nabi Saw bahwa aku melihatnya. ahli hisab tidak menyandarkan kesaksiannya pada sesuatu yang bersifat pasti. Sayyid Sabbiq. Untuk itu. atau melakukan observasi secara langsung (melihat).” 86 “Puasalah kalian karena melihat hilal. 6. Jika dua orang saksi mempersaksikan (ru’yat hilal) maka berpuasalah dan berbukalah kalian karenanya. Untuk itu. 85 Sebab. Sebab. Imam Ahmad menambahkan: “dua orang muslim”. 48. Ia hanya menyandarkan pada perhitungan-perhitungan yang bersifat dzanniyyah. hal. Jika awan menghalangi kalian sempurnakanlah tiga puluh hari. hal. ia tidak bisa memastikan bahwa bulan bisa terlihat atau tidak. Kesaksian tidak sah. dan seseorang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali kesaksiannya itu didasarkan pada sesuatu yang menyakinkan. ahli hisab tidak menyaksikan bulan secara langsung. 2/167. (Namun) jika tidak. bila dikaitkan dengan cuaca. al-Baihaqi 4/212 dari dua jalan dari Yahya bin Abdullah bin Salim dari Abu Bakar bin Nafi’ dari bapaknya dari Ibn Umar sanadnya hasan sebagaimana dikatakan alHâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni dalam at-Talkhisul Habir. lafadz di atas dalam riwayat anNasâ’i. an-Nasa’i 4/133. ad-Daruquthni 2/167 dan dari jalan Husain bin al-Harits al-Jadali dari Abdur Rahman bin Zaid bin al-Khaththab dari para shahabat Rasulullah Saw sanadnya hasan. Untuk itu. maka bersaksilah. hal. Demikian keterangan Syaikh Salim al-Hilali serta Syaikh Ali Hasan.” 89 Berdasarkan hadits-hadits di atas kita bisa menyimpulkan bahwa penetapan awal dan akhir Ramadhan harus ditetapkan berdasarkan bukti-bukti syar’i. Lebihlebih lagi ilmu hisab tidak bisa memprediksi cuaca yang ada di daerah itu.

dan meniadakan perselisihan diantara ummat Islam. Badan itsbat itulah yang akan berfungsi sebagai penengah perbedaan pendapat di kalangan kaum muslim. Dalam kondisi semacam ini. Pendapat yang Rajih Pendapat yang rajih (kuat) dan lebih dekat kepada al-Qur’an dan as-Sunnah mengenai penetapan awal adan akhir Ramadhan adalah ru’yat yang berlaku untuk seluruh kaum muslimin di dunia (mathla’ universal). jika kesaksiannya dilakukan oleh orang-orang yang tidak adil. Badan yang berhak menetapkan masalah ini adalah pemimpin seluruh kaum muslim. saat itu juga kaum muslim harus sudah memulai melakukan ibadah puasa. sesungguhnya bulan sudah wujud dan mungkin untuk dilihat pada saat itu —berdasarkan prinsip astronomi. tentunya factor mendung yang menghalangi tidak lagi relevan. akan tetapi jika terhalang mendung. Bahkan institusi inilah yang dapat menyatukan seluruh kaum muslimin. Akan tetapi karena bulan tersebut terhalang mendung. anNasâ’i]. Kedua. Meskipun secara astronomi bulan sudah terlihat. adanya pemimpin seluruh kaum muslimin yang berfungsi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka menjadi angat urgen. maka puasa tetap tidak boleh dilakukan. kesaksiannya bisa gugur. perbedaan pendapat ini tidak akan pernah terselesaikan dengan tuntas. namun tidak secara otomatis kaum muslim harus memulai bulan Ramadhan pada hari itu juga. sebelum ada pihak yang berfungsi sebagai badan itsbat bagi seluruh kaum muslimin. Sebab. sekiranya perhitungan astronomi sudah menetapkan bahwa bulan telah wujud dan mungkin dilihat di suatu daerah. bisa jadi penglihatannya terhalang oleh mendung. Ru’yat hanya akan gugur. bisa saja daerah tersebut tertutup mendung tebal yang menghalangi proses ru’yat. ~52~ . Misalnya. bahwa walaupun bulan sudah wujud — memenuhi parameter-parameter astronomi—.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kesaksian orang yang melihat hilal tidak bisa digugurkan oleh perhitungan ahli hisab. Sebab. Hadits ini dengan sangat jelas memberikan pengertian. Rasulullah Saw hanya memerintahkan kaum muslim untuk ru’yatul hilal (memantau bulan). tidak secara otomatis. Atas dasar itu. maka kita harus menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. Namun demikian. Kesaksian seseorang akan gugur. jika syarat-syarat kesaksian tidak terpenuhi. Walhasil. bahwa hisab tidak bisa membatalkan ru’yat. yang bersaksi tidak adil dan terkenal ketidakjujurannya. Rasulullah Saw bersabda: “Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal).” [HR. kesaksian ru’yat yang dibawa oleh seorang yang adil tidak bisa digugurkan dengan perhitungan ahli hisab. Ini semakin menguatkan. maka apabila mendung (menutupi) kalian maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari. Ketika di daerah itu terhalang mendung. Ini menunjukkan bahwa. Seandainya hisab bisa dijadikan bayyinah (bukti). Rasulullah Saw sendiri tidak meminta kita untuk memastikan apakah bulan sudah wujud atau tidak pada saat itu —berdasarkan perhitungan astronomi. Sebab. maka kaum muslim tetap harus menyempurnakan bulan sya’ban menjadi 30 hari.

“Perintah Imam (pemimpin) menghilangkan khilafiyyah (pertentangan)”. dan sekaligus memberikan solusi problematika dunia yang adil dan penuh rahmat bagi seluruh alam. salah satu kriteria imkanur. Nantinya. solusi untuk masalah zone dalam ru’yat global. kita akan berkesimpulan bahwa institusi Islami yang bisa menuntaskan perbedaan yang terjadi diantara kaum muslimin adalah Khilafah Islamiyyah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Bila kita melongok sejarah ummat Islam. ~53~ . misalnya. Kaidah ushul menyatakan. salah satu metode hisab yang terbukti akurat. Nantinya institusi ini tidak hanya akan menyeragamkan saat-saat ibadah kaum muslimin. Maka di sini peran penguasa yang “keputusannya mampu menghentikan perbedaan” sangat dinanti-nanti. namun juga menjawab ribuan masalah kaum Muslim di dunia saat ini. berkewajiban mengadopsi (tabbani) sejumlah hal. landasan syar’i ru’yat dan ru’yat global. penguasa ini. metode penyebaran informasi ru’yat. institusi khilafah sendiri harus diperjuangkan dulu. pemberlakuan hari ibadah dan sanksinya. yang dalam Fiqh Siyasah disebut Khalifah. syarat-syarat ru’yat yang dapat diterima. Namun untuk menuju ke arah itu.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban men-shahih-kannya dan me-marfu’-kan hadits ini. Nailul Authar.” (Qs. 91 90 ~54~ . Niat Niat merupakan rukun puasa. Dalam satu lafadz pada riwayat ath-Thahawi dalam Syarh Ma’anil Atsar. “Niat di malam hari” dari jalan dirinya sendiri. 90 Dengan kata lain. sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. 2. jld. Dan dikeluarkan an-Nasâ’i 4/196. “Menahan diri dari makan. hal. hal. Bukhâri dan Muslim.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB VII . dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. 93 HR. 92 Imam asy-Syaukani. Sedangkan menurut pengertian syari’at. jld. 92 Rukun Puasa a. karya Imam asy-Syaukani. hal. 245. hal. 1. al-Bayyinah [98]: 5).HUKUM SEPUTAR PUASA Definisi Puasa Menurut Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahîh Muslim.” 91 Ibadah puasa disyari’atkan sejak bulan Ramadhan tahun ke 2 hijrah. 54. 255.” 93 Orang yang berpuasa wajib berniat puasa di malam harinya. dari Salim bin Abdillah. puasa secara syar’i adalah. Nailul Authar. 94 HR. Subulus Salam. puasa adalah menahan makan dan minum serta yang membatalkannya. perkataan yang merangsang. disertai dengan menahan diri dari perkataan sia-sia. al-Baihaqi 4/202 dari jalan Ibn Wahb dari Ibn Lahi’ah dari Yahya bin Ayub dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm dari Ibn Syihab. 245. Ibn Mâjah 1933. minum. Abû Dâwud 2454. Kitab ash-Shiyâm. 26. at-Tirmidzi 730 dari jalan lain dari Yahya. Lihat Nailul Authar. dari Umar bin Khattab ra. sebagaimana firman Allah SWT: “Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlashkan ibadah kepadaNya. pada waktu. jima’ dan lain-lain yang kita diperintahkan untuk mendahan diri daripadanya sepanjang hari menurut cara yang telah disyari’atkan. Kitab ash-Shiyâm. serta al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni dalam Fath al-Bârî.” 94 Imam asy-Syaukani. perkataan yang diharamkan dimakruhkan menurut syarat-syarat dan waktu yang telah ditetapkan. hal. dari bapaknya. dari Hafshah. dan sanadnya shahih. Rasulullah Saw bersabda: “Amal itu tergantung dari niatnya. puasa secara bahasa mengandung pengertian al-imsak (menahan diri). dan dengan syarat-syarat yang bersifat khusus. Kitab ash-Shiyâm.

98 Syarh Kabîr. jld. Nailul Authar. Juga berdasarkan sabda Rasulullah Saw: “Telah diangkat dari ummatku dosa karena mengerjakan sesuatu lantaran lupa. hal.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ibn Umar. mengharuskan niat pada malam hari khusus untuk puasa fardhu (Ramadhan). Imam Malik.” (Qs. hanya disalahkan kamu terhadap perkara-perkara yang kamu kerjakan dengan sengaja. dan janganlah kamu menyetubuhi mereka (isteri-isterimu) sedang kamu lagi beri’tikaf dalam mesjid. Sedangkan Imam Malik. 6. Ibn Mâjah. maka tak ada qadha’ atasnya. 95 Bila seseorang lupa tidak berniat puasa di malam harinya. pendapat Syafi’i lebih kuat. minum. al-Hadi. maka ia harus segera menetapkan niatnya tatkala ia ingat. semisal makan.” (Qs. tidak untuk puasa sunnah. karena kelupaan dan karena dipaksa. al-Muayyid Billah. 255-256. Sedangkan Imam Syafi’i. dan al-Hâkim]. al-Baqarah [2]: 188). mewajibkan niat pada malam hari tanpa membedakan puasa wajib (Ramadhan dan tathawwu’ [Sunnah]). tetapi barangsiapa muntah dengan sengaja munta maka wajiblah atasnya qadha’. Sebab. dan Imam Ahmad berpendapat bahwa niat puasa sah untuk puasa selama satu bulan. Menahan Diri Dari Hal-Hal yang Membatalkan Puasa Diwajibkan menahan dari semua hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. ~55~ . hal. Allah SWT berfirman: “Dan makan serta minumlah kamu hingga nyata kepadamu benang putih dan benang hitam. al-Nashir. “Sah puasa Ramadhan dan puasa yang ditetapkan dengan berniat pada siang harinya. Muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa berdasarkan sabda Rasulullah Saw: “Barangsiapa terpaksa muntah sedang dia berpuasa. Lihat al-Muhalla. ath-Thabarani. Kitab ash-Shiyâm. yaitu fajar. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i dan Ibn Mundzir.” 98 b. Mereka menyatakan bahwa puasa tidak sah bila tidak ada niat pada malam hari. dan al-Qasim. jld.” 99 95 96 Idem. puasa merupakan ibadah khusus yang waktunya dibatasi. Ishaq. Menurut Imam asy-Syaukani. Imam Ahmad bin Hanbal. 97 Apakah sah puasa diniatkan pada siang hari untuk puasa besok harinya. 23. hal. 105. 3. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. dan Ibn Abi Dzaib. alAhzab [33]: 5).” [HR. 97 Imam asy-Syaukani. muntah dengan sengaja. dan bersetubuh. Imam Abu Hanifah menyatakan. Ini didasarkan pada firman Allah SWT: “Dan tidak ada dosa atas kamu mengenai pekerjaan-pekerjaan yang kamu kerjakan karena silap. 257. atau mengeluarkan air mani dengan sengaja. 96 Niat harus dilakukan pada setiap malam bulan Ramadhan. alLaits. Jabir bin Yazid dari golongan shahabat. hal.

Ini juga berlaku bagi seseorang yang murtad dari Islam. dan tidak sedang safar. Jika ia masuk Islam pada siang hari (semisal jam 13. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw: “Diangkat kalam dari tiga orang (1) dari anak kecil hingga ia baligh. (2) dari orang gila sampai ia sembuh. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhâri dan Muslim: “Rasulullah Saw menyuruh orang-orang pada pagi hari ‘Asyura pergi ke kampung-kampung Anshar untuk menyampakan perintah Nabi. (2) Baligh. ‘Jika mereka berhenti.” 99 HR.’ Maka kami para shahabat berpuasa sesudah mendengar perintah itu. Kami pergi ke mesjid dan kami buat untuk anak-anak mainan dari bulu domba. Dan ia (orang yang murtad tadi) mengqadha’ puasa saat ia murtad. dan jika mereka kembali lagi maka sungguh berlakulah atas diri mereka sunnah orangorang yang telah lalu’. at-Tirmidzi 3/79. a. maka ia wajib melaksanakan puasa Ramadhan. dan al-Hâkim]. kemudian ia kembali masuk Islam pada saat bulan Ramadhan. Meskipun demikian. Apabila seorang kafir masuk Islam pada bulan Ramadhan.” [HR. (6) Sanggup berpuasa. yaitu. Ahmad 2/498 dari jalan Hisyam bin Hasan. Berdasarkan firman Allah SWT: “Katakanlah kepada orang-orang kafir. maka mulai saat itu ia imsak (menahan diri untuk tidak mengerjakan perbuatan yang dapat membatalkan puasa). dan menyuruh anak-anak kecil berpuasa. (1) Islam. niscaya diampunilah dosanya yang telah lalu. lebih baik anak kecil diajari untuk melakukan ibadah puasa. Ashhabus Sunan. al-Anfâl [8]: 39). Dan barangsiapa masuk ke pagi hari dalam keadaan berbuka. Abû Dâwud 2/310. Islam Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa. Bila seorang anas menangis untuk meminta makanan.00 wib). sehingga sampai waktu berbuka. ‘Barangsiapa masuk ke pagi hari dalam keadaan berpuasa (belum makan dan minum). 14. (3) Berakal.(3) dari orang tidur hingga ia bangun. ~56~ .” (Qs. (5) Muqim. hingga datang saat Maghrib. sebab. sanadnya shahih sebagaimana yang diucapkan Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah dalam Haqiqtus Shiyam hal. dari Abu Hurairah ra.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Syarat Wajib Puasa Puasa diwajibkan bagi. kami berikan mainan itu kepadanya. b. Ibn Mâjah 1/536. puasa merupakan ibadah yang disyaratkan di dalamnya keIslaman. dari Muhammad bin Sirin. maka hendaklah ia sempurnakannya. (4) Suci dari haid dan nifas (bagi wanita). Baligh Anak kecil (belum baligh) tidak diwajibkan berpuasa. maka hendaklah dia berpuasa pada sisa harinya.

Allah SWT berfirman: “Barangsiapa sakit di antara kami. Ini didasarkan pada riwayat yang dinyatakan oleh al-Jama’ah dari Mu’adz bahwa ‘Aisyah r. Muqim. maka kami diperintahkan supaya mengqadha’ puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha’ sholat. atau di dalam perjalanan. dan tidak sedang safar Orang yang sedang safar (bepergian) tidak diwajibkan berpuasa. jld. 15.” 100 Imam Bukhâri meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Apakah seseorang kamu (kaum wanita) apabila berhaidl.” (Qs. Mereka diperbolehkan berpuasa dalam safarnya atau tidak. bila ia telah suci dari haid atau nifasnya. Akan tetapi bila ia telah sembuh dari sakitnya maka ia wajib mengganti sebanyak hari yang ia tinggalkan. di hari-hari yang lain. Sanggup berpuasa Puasa tidak diwajibkan bagi orang yang sakit.” 101 e. Allah SWT berfirman: “Barangsiapa sakit di antara kamu sakit atau dalam perjalanan. ~57~ . maka hendaklah ia menjalankan puasa yang ia tinggalkan di dalam sakit atau safar di hari-hari yang lain. jika tidak boleh juga. 100 101 Syarh Kabîr. maka hendaklah ia mengerjakan puasanya yang ia tinggalkan dalam sakit atau dalam safar itu. hal. Sedangkan bila ia sembuh di bulan Ramadhan maka ia wajib melaksanakan puasa. Dia tidak wajib mengqadha’ puasanya tatkala ia masih gila. “Jika engkau mau berpuasalah. Jama’ah].Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam c. Namun. d. berkata: “Adalah kami berhaid di masa Rasulullah Saw.” [HR. maka ia wajib mengqadha’ puasa yang ia tinggalkan selama haid dan nifas. Rasulullah Saw pernah ditanya oleh salah seorang shahabat —bernama Hamzah Ibn ‘Amr al-Aslami: “Apakah saya berpuasa dalam safar?” Rasulullah Saw menjawab. tiada sholat dan tiada berpuasa? Itulah kekurangan agamanya. f. Berakal Orang gila tidak wajib berpuasa. Lihat Nailul Authar. maka ia wajib mengganti puasa sejumlah hari yang ia tinggalkan.” (Qs. dan imsak di sisa harinya. 3. al-Baqarah [2]: 184). alBaqarah [2]: 184).a. karya Imam asy-Syaukani. Suci dari haid dan nifas (bagi wanita) Wanita yang sedang haid atau nifas tidak wajib mengerjakan ibadah puasa. Bila ia tidak berpuasa dalam safarnya.

karya Syaikh Yahya Abdurrahman al-Khathib. dan wiladah. 105 102 103 Lihat al-Mughni. lelaki atau perempuan. dan mengqadha’ puasanya di hari yang lain. atau orang yang menolong orang dari peristiwa yuang mengerikan (kebakaran. rusak. 105 Muhammad Aqlah.” [HR. Syarat Sah Puasa Syarat sah puasa ada empat macam. dan lain-lain).” [HR. namun hukumnya tetap untuk orang yang sangat tua. Bukhâri]. 297-8. yang dikehendaki dengan kekhawatiran di sini bukan hanya sekadar hasil ilusi dan imajinasi saja. orang terkena penyakit akut (maag) . maka ia harus memberi makan seorang miskin setiap harinya. hal. Ini didasarkan pada firman Allah SWT: “Atas mereka yang tak sanggup berpuasa. yaitu yang bisa berakibat kurangnya akal. Kitab ash-Shiyâm. karya Ibn Qudamah. Lihat Imam asy-Syaukani. 104 Lihat Ahkam al-Mar’ah al-Hamil fi Syari’at al-Islamiyyah. (1) Islam sepanjang hari. Abû Dâwud]. hal. Berdasarkan keduanya bisa ditetapkan sebab kekhawatirannya. akan tetapi benar-benar berdasarkan pengalaman dan keterangan dokter. nifas. Puasa Ramadhan Bagi Wanita Hamil dan Menyusui 104 Para ulama telah sepakat. as-Shiyâm Muhdatsâtuhu wa Hawâditsuhu. yang tidak mampu berpuasa . bahwa ketika wanita hamil dan menyusui itu khawatir terhadap dirinya atau terhadap dirinya dan anaknya. Demikianlah pendapat Atha’ dan Ahlu al-Dzahir. Nailul Authar. (3) orang yang sudah sangat tua. Diriwayatkan dari ‘Ikrimah bahwa Ibn ‘Abbas berkata.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kata “maridh” di sini berfaedah kepada makna umum. (1) orang hamil. Bukhâri dan Ibn Sirin. dan tidak disyaratkan sakit keras atau lemah. “Ayat ini walaupun dimansukhkan. tenggelam. kecuali dengan mengalami kesukaran yang sangat. (2) orang yang sedang menyusui. Ibn ‘Abbas berkata. Mereka diberi keringanan (rukhshah) untuk tidak melaksanakan ibadah puasa dengan kompensasi membayar fidyah. (3) Tamyiz. Sedangkan standar dharar (bahaya) yang menjadikannya boleh berbuka dapat diketahui dengan ghalabatudz zhan (prasangka yang kuat). 103 Hukum ini juga berlaku bagi para pekerja keras. maka mereka boleh berbuka. 210. (2) Suci dari haid. yaitu berdasarkan pada pengalaman sebelumnya. al-Baqarah [2]: 184). MA. Keempat hal inilah yang dapat menjamin shihahnya puasa. atau berdasarkan penjelasan dari seorang dokter. memberi fidyah sehari seorang miskin. maka ia boleh berbuka puasa.” (Qs. ~58~ . “Ayat tersebut diberlakukan bagi wanita hamil dan yang sedang menyusui. Namun. yang bila ia berpuasa akan menyebabkan dlarar bagi dirinya.. 102 Orang-orang yang digolongkan sebagai orang yang tidak mampu berpuasa adalah. (4) Berpuasa pada waktunya. atau sakit. yakni dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik.

jld. 4. hal. Ad-Daruquthni berkata: “Ini hadits shahih”. 2. hal. adDaruquthni meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas bahwa ia memiliki budak menyusui. 2. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. wanita hamil dan menyusui yang berbuka hanya berkewajiban membayar fidyah. al-Mawardi. hal. Al-Mawardi berkata: Shahih dari Ibn Umar memberi makan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas. Wanita hamil dan menyusui yang berbuka tidak wajib mengqadha’ dan tidak pula membayar fidyah. maka baginya cukup dengan memberi makan dan tidak wajib mengqadha’. 139. 447. maka terdapat ikhtilaf antara para ulama. 110 Idem. 222. jld 10. al-Mughni. al-Majmû’. maka wajib baginya qadha’ dan membayar fidyah. Sedangkan wanita yang menyusui wajib mengqadha’ dan membayar fidyah. memberi pilihan. 10. hal. jld. Sunan ad-Daruquthni. Dalam masalah ini ulama berselisih menjadi enam pendapat: Pertama. hal. Ibn Umar dan Sa’id bin Jubair. riwayat ini juga disitir dari Ishaq bin Rahawih. hal. 150. bahwa wanita hamil dan menyusui boleh berbuka lalu memberi makan dan ia tidak wajib mengqadha’. hal. 20. 223. al-Maqdisi. jika wanita hamil dan menyusui berbuka karena khawatir terhadap anaknya saja. jld. wanita hamil yang berbuka hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib membayar fidyah. 114 Kelima. 410. 113 Idem. 108 Ibn Umar pernah ditanya mengenai wanita hamil yang khawatir terhadap anaknya. 3. 109 Abdur Razzaq. 112 Dan telah meriwayatkan Sa’id bin Jubair. 112 Ibn Abdil Barr. jld. Ini adalah pendapat madzhab Maliki. 107 dan ini juga pendapat Mujahid. 6. “Boleh berbuka dan memberi makan sebagai fidyah. 111 Al-Mawardi. hal. Sebaliknya. al-Uddah Syarh Umdah. jld. 535. 106 pendapat madzhab Hanbali. 108 Ibn Abdil Barr. al-Mawaq. 10. jld. Mujahid meriwayatkan pendapat ini dari Ibn Umar. al-Istidzkûr al-Jûmi’ li Madzâhib Fuqahâ’il Amshâr. 3. 114 Ibn Hazm. Rekomendasi dan takhrij Abdul Mu’thi Amîn al-Qal’aji. Atha’ dan Ikrimah dari Ibn ‘Abbas dengan sejumlah sanad hasan. 107 Al-Bahuti. 436. hal.” 109 Kedua. 313. Dari Ibn ‘Abbas atau Ibn Umar berkata: “Wanita hamil dan menyusui boleh berbuka.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Tapi dalam masalah konsekwensinya (berbuka). jld. al-Tâj wal Iklil Li Mukhtashâr Khalîl. 4. jld. Mughni al-Muhtâj. Ibn Qudamah. 437. al-Hâwi. jika mereka memilih Asy-Syarbini. Jika wanita hamil dan menyusui itu memilih memberi makan. 267. 1. 113 Keempat. jld. hal. al-Istidzkâr. Dia wajib memberi makan dan tidak wajib mengqadha. hal. 3. 106 ~59~ . 223. tidak wajib mengqadha’. al-Laits. 217. hal. Mushannaf Abdur Razzaq. tidak mengqadha’. 2. jld. yakni dengan memberi makan dan tidak mengqadha’. jld. untuk setiap harinya satu mudd hinthah (gandum) yang diberikan kepada satu orang miskin. al-Hâwi. 111 Ketiga. hal. Ini adalah madzhab Ibn Hazm al-Zahiri. Kasysyûful Qinû’. hal. jld. beliau menjawab. al-Qurthubi. 110 dan juga merupakan pendapat Imam Syafi’i dalam kitab al-Buwaithi. Ulaisy. jld. 221-222. Taqrîrât Muhammad Ulaisy ma’a Syarhil Kabîr. 174. jld.” Ad-Daruquthni berkata: “Hadits ini shahih”. Ibn ‘Abbas dan Atha’. Ini adalah pendapat rajih dan mu’tamad madzhab Syafi’i. hal. juga alQasim bin Muhammad dan sekelompok ulama. 288. an-Nawawi. maka Ibn ‘Abbas memerintahkan kepadanya agar berbuka. hal. 2. al-Muhallâ.

3/94. Fath al-Qadîr Ma’a al-Hidâyah. 249. jld. Dhohhah. hal. Badâi’u ash-Shanâi’. al-Istidzkâr.” 122 Mengenai hadits ini Imam at-Tirmidzi berkata. Ibn Mundzir. hal. dan Muzani dari madzhab Syafi’i. Ashhaburra’yi. 121 Mendiskusikan Dalil-Dalilnya Hadits Anas bin Malik al-Ka’bi menuturkan. alMajmu’. hal. yakni setiap harinya memberi makan seorang miskin. jld. 3. Tsauri. 229. Ibn Himmam. 118 Al-Auza’i berkata. hal. Rabi’ah. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menggugurkan puasa dan separoh sholat dari musafir. an-Nawawi. Hasyiyah Radd al-Mukhtâr. at-Tirmidzi di dalam sunanya kitab Shaum bab Mâ Jâ fîl Rukhshah fîl Iftâr lil Hubla wal Murdhi’. dan menggugurkan puasa saja dari wanita hamil dan menyusui. an-Nawawi. al-Baghawi. al-Istidzkâr. 2. bahwa hadits inilah yang diamalkan. 2. 6. jld. 117 Hasan al-Bashiri. Ibn Abidin. Atha’. Dengan catatan bahwa tidak boleh bagi wanita hamil dan menyusui berbuka kecuali ketika mereka sudah tidak kuat lagi berpuasa karena masyaqoh yang membahayakan dirinya. 119 Ibn Abdil Barr. jld. Sedang menurut para pakar hadits.” 119 Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. 10. maka berpuasa tetap wajib baginya. Beliau berkata mengenai wanita hamil dan menyusui. 6. hal. 10. 116 pendapat Imam Syafi’i. jld. jld. 222. Ibrahim Nakha’i. 2. 449. hal. Auza’i. 118 Ibn Abdil Barr. an-Nasâ’i di dalam sunanya di dalam kitab Shiyâm bab Wadh’is Shiyâm anil Hubla wal Murdhi’. tahqiqi Su’aib Arnauth. 316. hal. Namun. 6. wanita hamil dan menyusui yang berbuka hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib membayar fidyah. hamil dan menyusui adalah salah satu penyakit. Imam Ahmad. maka baginya cukup dengan mengqadha’ dan tidak wajib memberi makan. 120 Al-Kasani. hal. Sedangkan setiap orang yang mampu berpuasa dengan tanpa masyaqoh yang membahayakan dirinya. hal. 355. 115 Keenam. maka wanita hamil dan menyusui hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib memberi makan (fidyah). 217. jld. Ini dalam kondisi ketika wanita hamil dan menyusui mampu mengqadha’. 122 HR. “Menurut kami. Zuhri. Syarh as-Sunnah. Syarh as-Sunnah.” 120 Pendapat yang Rajih Tampak jelas bahwa pendapat yang terkuat adalah pendapat yang mewajibkan qadla tanpa harus membayar fidyah bagi wanita hamil dan menyusui. “Ini adalah hadits hasan. 2. Raudhah ath-Thalibin. Dengan demikian ketika wanita hamil dan Al-Baghwai. Abu ats-Tsaur. jld. 121 Ibn Abdil Barr. Abu Ubaid. 4/190. “Mereka hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib membayar fidyah. Lafadz hadits ini at-Tirmidzi. 117 Al-Mawardi.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mengqadha’. al-Istidzkâr. 97. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawih. maka wajib bagi mereka untuk membayar fidyah. 10. 222. 316. jika mereka tidak mampu mengqadha’. jld. 4/374. Ini adalah madzhab Hanafi. jld. al-Laits dan ath-Thabari. hal. Sa’id bin Jubair. al-Hâwi. hal. 116 115 ~60~ . jld. 437.

sebab hadits di atas sama sekali tidak menyinggung kewajiban membayar fidyah. dikemukakan. (yaitu): memberi makan seorang miskin…” (Qs. dan setelah mampu. hal. al-Ahkâm al-Qur’ân. jld. hal. hal.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam menyusui khawatir terhadap anaknya. barulah mereka wajib mengqadha’. 3. al-Jâmi’ al-Bayan fi Tafsîr al-Qur’âni. alBaqarah [2]: 184). Akan tetapi. Hal ini sama dengan ketika digugurkannya puasa dari musafir yang masih dalam perjalanan. 127 Ibn Qudamah. maka mereka diperintahkan berbuka dan wajib mengqadha’nya. akan tetapi pada batas-batas wajar dan alami. dengan tema “Sebagian perubahan kimia pada wanita hamil dan menyusui akibat berpuasa”. dan setelah mukim barulah ia wajib mengqadha’nya.” 123 Zhâhir hadits tersebut menetapkan bahwa wanita hamil dan menyusui yang berbuka wajib baginya mengqadha’. 140. 124 123 ~61~ . Sedangkan zhâhir alQur’an menetapkan fidyah bagi orang yang berat berpuasa dan tidak perlu berpuasa. Ibn al-Arabi. Sunan at-Tirmidzi. 125 Ath-Thabari. dengan alasan Nabi Saw benar-benar telah menyatukan hukum musafir dengan hukum wanita hamil dan menyusui. 221. jld. hal. 1. yang terkenal dengan Ibn al-Arabi al-Maliki. jld. puasa telah diringankan dari mereka seperti halnya musafir. Aridhotul Ahwâdi bi Syarhi Shahîh at-Tirmidzi. 210-211. 126 Muhammad Aqlah.” Dari penelitian ini ditetapkan bahwa tidak ada bahaya bagi wanita hamil dan menyusui untuk tetap berpuasa di bulan Ramadhan. Kalau saja pada hadits tersebut ada dilalah (petunjuk) yang menunjukkan bahwa Allah SWT telah meringankan puasa dari mereka hanya melalui firmannya. 238. maka aktivitas pengkajian itu telah sempurna. Pendapat yang seperti ini jelas-jelas menyalahi zhâhir al-Qur’an dan ijma’ ummat. “…Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah. Allah menggugurkan puasa dari wanita hamil dan menyusui selama mereka masih belum mampu berpuasa. Sebagaimana telah ditemukan bahwa kadar kolestrol meningkat pada wanita hamil. ini tidak berarti bahwa mereka diperintah berbuka dan membayar fidyah tanpa wajib mengqadha’. 3/95. Sehingga. 124 Makna yang dapat dipahami dari hadits tersebut adalah. al-Jashshâsh. 140. al-Mughni. dan cukup membayar fidyah saja. sesungguhnya tidak ada argumentasi bagi orang yang berdalil dengan hadits di atas. niscaya musafir yang berbuka puasa dan masih dalam perjalanan tidak wajib mengqadha’ puasa. “Dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para wanita selama bulan ramadhan mengenai pengaruh puasa bagi wanita hamil dan menyusui. ash-Shiyâm Muhdatsatuhu wa Hawâditsuhu. Dan dalam kajian itu telah ditemukan bahwa kadar gula pada darah tidak berpengaruh secara signifikan bagi wanita hamil atau menyusui dibandingkan dengan wanita biasa (yang tidak hamil dan menyusui). hal. 125 Dalam penelitian kedokteran yang diajukan oleh tiga orang spesialis pada Konferensi masalah kedokteran dalam al-Qur’an al-Karim yang diadakan di Kairo Mesir pada bulan Muharram 1406 H. 3. Sebab. 85. jld.” 126 Jawaban atas Beberapa Sanggahan Pertama. 127 At-Tirmidzi. 3. kewajiban membayar fidyah itu membutuhkan dalil sebagaimana kewajiban mengqadha’.

al-Mabsûth. sesungguhnya menganalogkan wanita hamil dan menyusui dengan orang sakit itu tidak sah (benar). maka kewajiban itu hanyalah untuk menambal sesuatu yang hilang. 97. Bagaimana bisa wanita hamil dan menyusui itu diperintahkan membayar kaffârah. Sedang udzurnya tidak ada pada dirinya sendiri. al-Mabsûth. sehingga mengqadha’ itu juga wajib bagi wanita hamil dan menyusui. wanita hamil dan menyusui. dicetak bersama dengan Syarh Fath al-Qadîr. 133 Sedangkan orang yang berjima’ pada siang hari bulan ramadhan adalah orang yang melanggar hukum syara’. tidak boleh berbuka. 130 Idem. Sebab. 3. namun yang dikehendaki bukanlah sakit yang sebenarnya. Sebagian orang menganalogkan wanita hamil dan menyusui dengan orang sakit. jld 2. maka Nabi Saw telah menyamakan di antara mereka. jld. 129 Menurut mereka. 99. 131 Sedangkan wanita hamil dan menyusui itu boleh berbuka disebabkan sesuatu yang berhubungan dengan dua orang. hal. Badâ’iu Shanâ’i.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Memang benar. hal. jld. jld. hal. Ketika orang yang tidak boleh berbuka itu minum dan Al-Babarti. sehingga statusnya seperti jima’. 130 Kedua. 2. Sedangkan makna (tujuan) menambal itu bisa dihasilkan dengan mengqadha’. 131 Abdul Karim Zaidan. Padahal anak ini tidak diperhitungkan. 2. al-Mufashshal fî Ahkâm al-Mar’ah wal Bait al-Muslim. 128 ~62~ . dan mereka diwajibkan berbuka demi anak yang tidak terpisah darinya. Dan telah jelas bahwa musafir itu wajib mengqadha’ puasa. hal. asSarkhasi. 40. maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-ahri yang lain. 99. menyebut kata “sakit” adalah kinayah dari suatu perkara yang ketika berpuasa dapat membahayakan dirinya. 355. hal. sehingga mereka termasuk di antara orang yang mendapatkan rukhshah (dispensasi) berbuka. hal. 132 Al-Mawardi. Sebab keadaan orang sakit itu lebih ringan dibandingkan keadaan wanita hamil dan menyusui. Dengan demikian. bahwa hadits di atas tidak menyinggung kewajiban membayar fidyah dan mengqadha’. 438. 3. membayar fidyah itu kalau pun wajib. hal. namun ketika Nabi Saw menyebut puasa dan menggugurkannya dari musafir. padahal berbuka bagi mereka itu dibolehkan oleh hukum syara’. alBaqarah [2]: 184). al-Hâwi. jld. 128 Dalil udzur ini adalah firman Allah SWT: “Maka barangsiapa diantara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka). orang sakit yang berpuasa dan tidak membahayakan dirinya. Oleh karena itu fidyah tidak wajib bagi orang sakit dan musafir. 3. yaitu anaknya. Orang sakit itu boleh berbuka disebabkan dirinya sendiri. Perkara yang demikian itu ada pada wanita hamil dan menyusui. namun ada pada orang lain. 99. sebab wanita hamil dan menyusui itu tidak dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum syara’ ketika berbuka. 129 Al-Kasani. 132 Analog atas jima’ adalah bathil dan tidak tepat sama sekali. Oleh karena itu syara’ menetapkan sanksi yang menjadi kaffârah (penebus) kesalahannya. 2. jld. jld.” (Qs. Syarh al-Inâyah alal Hidâyah. Jelas ini berbeda dengan wanita hamil dan menyusui yang berbuka demi menjaga anaknya. Sebenarnya wanita hamil dan menyusui itu berbuka disebabkan karena udzur. 133 As-Sarkhasi.

jld. hal. Dengan demikian. Barangsiapa meninggalkan salah satu dari ketiganya. dan halallah darahnya. Ibn Mâjah. jld. hal. maka kufur. Padahal pengganti itu telah ada. maka puasa yang ditinggalkannya itu tidak akan bisa diganti dengan berpuasa sepanjang abad. Sebab. walaupun ia melakukannya. Bukankan memahami bahwa riddah (murtad) pada bulan ramadhan itu lebih besar dosanya daripada berhubungan badan. 231. Dan Islam dibangun di atas tiga sendi ini. Abu Ya’la]. Ancaman Bagi Orang yang Meninggalkan Puasa Dalam kitab Targhib disebutkan. dan at-Tirmidzi. 85. selain sebagai pengganti dari berbuka.” [HR. mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Lihat dalam Targhib.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam makan dengan sengaja di siang hari bulan ramadhan tidak disuruh membayar kaffârah. Ketika Allah tidak menetapkan kaffârah untuk selain jima’ kecuali taubat nashuha. al-Hâwi. sehingga ia tidak dituntut selain kembali kepada Islam. ~63~ . 135 Ketiga. Kesimpulan ini berdasarkan riwayat adDailami dan dishahihkan oleh adz-Dzahabi dari Ibn ‘Abbas bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: “Sendi-sendi dan dasar-dasar Islam ada tiga. yaitu mengqadha’.” [HR. Sesungguhnya fidyah itu diwajibkan adakalanya sebagai pengganti atau sanksi. Sedang di sini tidak ada kemungkinan lain. Itu dikarenakan makna keduanya berbeda seperti yang telah dijelaskan. yaitu. 436. 134 maka dengan demikian tidak wajib membayar kaffârah itu lebih utama bagi wanita hamil dan menyusui yang berbuka karena ada udzur. Bukhâri]. akan tetapi hanyalah hikmah yang hanya dipahami oleh Allah SWT. tetapi mengapa terhadap riddah ini tidak ada kaffârah. orang murtad itu benar-benar telah keluar dari Islam secara keseluruhan. maka riddah (murtad) itu dosa yang tidak tertambal dengan selain taubat nashuha. fidyah tidak diperlukan lagi. Aqlah. Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa berbuka sehari dalam bulan Ramadhan dengan tanpa rukhshah (keringanan) yang telah ditetapkan oleh Allah.” 136 “Barangsiapa berbuka dalam bulan Ramadhan dengan tanpa udzur dan sakit. 2. 3. Ahkâm ash-Shiyâm wal I’tikâf. puasa itu tidak akan bisa diganti dengan puasa sepanjang masa meskipun ia melakukannya. Puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tidak akan bisa diganti atau diqadha’ dengan puasa sepanjang umur. sholat fardhu. kaffârah-kaffârah itu tidak diwajibkan karena banyaknya dosa dan maksiat. Adapun riddah (murtad) dan sejenisnya. dan puasa Ramadhan. Abû Dâwud. maka al-Musyarri’ (Allah) yang Maha Bijaksana telah menetapkan kaffârah atas dosa-dosa yang memang perlu kaffârah. 136 HR. yaitu dengan masuk Islam dan bersikap istiqamah. hal. 134 135 Al-Mawardi. apabila seseorang meninggalkan kewajiban puasa dengan sengaja secara i’tiqadi maka ia telah terjatuh dalam kekufuran. seperti berjima’ dan sejenisnya.

” 137 Cara Mengqadha’ Puasa Para ulama berbeda pendapat apakah qadha’ puasa mesti dilakukan dengan berurutan atau tidak.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Adz-Dzahabi berkata. Waktu Mengqadha’ Puasa Batas waktu mengqadha’ puasa adalah hingga menjelang bulan Ramadhan (Sya’ban). ad-Daruquthni]. Menurut ahli tahqiq pendapat ulama Hanafiyyah lebih bisa dipegang. 137 138 Idem. jika orang tersebut mempunyai udzur. Pendapat yang lebih rajih dalam hal ini adalah sebagaimana diungkapkan oleh jumhur ulama. maka aku tidak mengqadha’nya sehingga datanglah bulan Sya’ban. Imam Bukhâri berkata. Pendapat ini didasarkan pada hadits riwayat ‘Aisyah ra. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang tersebut tetap wajib qadha’ namun tidak diwajibkan membayar fidyah. Rasulullah Saw bersabda: “Qadha’ puasa Ramadhan boleh dilakukan dengan berurutan maupun terpisah-pisah harinya. Bukhâri]. Sebab. bahkan diragukan keislamannya. maka ia boleh mengqadha’ puasanya dengan berturut-turut. Bila seseorang tidak mengqadha’ puasanya hingga datang bulan Ramadhan berikutnya. Kitab ash-Shiyâm. turun ayat. Syafi’i. atau terpisah-pisah yang penting terhitung lima hari.” [HR.” [HR.” 139 Para ulama berbeda pendapat dalam berhujjah dengan hadits ini. hal. maka sebagian ulama mewajibkan orang tersebut membayar fidyah selain kewajiban mengqadha’ puasanya. “Tidak mengapa mengqadha’ puasa dengan terpisah-pisah. hal. misalnya memiliki hutang puasa lima hari. atau dengan terpisah-pisah. “Aku memiliki tanggungan puasa dari bulan Ramadhan. sebagaimana firman Allah SWT. Oleh karena seseorang. 231-232. Nailul Authar. ~64~ . “Telah jelas bagi kaum mukminin bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadhan dengan tanpa sakit lebih jahat daripada pezina dan peminum arah.” 138 Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra. bahwa ia berkata. dan ulama Hanafiyyah. Sedangkan Imam Malik. Imam asy-Syaukani. baik karena udzur atau tidak. Ini adalah pendapat al-Hasan. Ahmad dan Ishaq sependapat dengan ulama Hanafiyyah. riwayat ini adalah ahad yang diklaim sebagai al-Qur’an. yakni boleh mengqadha’ puasa dengan berturut-turut harinya. 299. “Maka sempurnakan puasa kalian pada hari yang lain. ad-Daruquthni. namun ia wajib membayar fidyah bila tidak ada udzur. dan mengatakan isnadnya shahih. Sebagian ulama menyatakan boleh memilih kedua-duanya (berurutan maupun terpisah-pisah harinya). “Maka sempurnakan puasa kalian pada hari yang lain dengan berturut-turut (harinya). 139 HR.

Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw. maka hendaklah diberi makan atas namanya sehari seorang miskin. al-Baqarah [2]: 184). hadits ini adalah mauquf. 140 Ulama yang mengharuskan bagi wali untuk membayar fidyah bagi si mati berpegang kepada haditshadits berikut ini: Rasulullah Saw bersabda. (yaitu) memberi makan seorang miskin. “Puasalah atas namanya. Lihat Nailul Authar. para pentahqiq berkesimpulan bahwa dua hadits ini tidak bisa digunakan argumentasi untuk membangun pendapat mereka. “Barangsiapa meninggal dunia sedangkan ia memiliki tanggungan puasa yang ditinggalkannya. Allah SWT berfirman: “…Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah. at-Tirmidzi.” (Qs. Berdasarkan ayat di atas. Bahwasanya seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw lalu bertanya. “Barangsiapa meninggal dan atasnya ada puasa Ramadhan yang telah ditinggalkan.” 142 Oleh karena itu. maka hadits dha’if dan hadits mauquf tidak bisa digunakan hujjah. 143 Imam asy-Syaukani. 141 HR. Bukhâri dan Muslim].Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Bila seseorang mati dengan menyisakan puasa Ramadhan. “Apabila seseorang sakit dalam bulan Ramadhan kemudian mati. Abû Dâwud. orang-orang yang tidak mampu mengerjakan puasa maka ia wajib membayar fidyah yang diberikan kepada orang miskin. apakah saya mengqadla’nya?” Rasulullah menjawab. maka walinya harus memberikan fidyah atas nama si mati. “Apa pendapatmu. hal.” 141 Dari Ibn ‘Abbas ia berkata.” Oleh karena itu jumhur ulama sepakat bahwa wali si mati harus mengganti puasa yang ditinggalkan oleh walinya. (2) orang yang sedang menyusui. hal. akan tetapi jika si mati bernadzar maka walinya harus mengqadha’ puasanya. Bila si mati bernadzar maka si walinya harus melaksanakan nadzar si mati. maka walinya tidak wajib membayar fidyah. Juga diriwayatkan dari Bukhâri dan Muslim. Mereka diberi keringanan (rukhshah) untuk tidak melaksanakan ibadah puasa dengan kompensasi membayar fidyah. Ini didasarkan pada firman Allah SWT: 140 Bila si mati bernadzar maka walinya harus mengerjakan nadzar dari si mati. karena tidak mengerjakan puasa karena ada alasan-alasan syar’i. dipuasakanlah untuknya oleh walinya. (3) orang yang sudah sangat tua. Kitab ash-Shiyâm. kemudian engkau membayarnya. Kitab ash-Shiyâm. sekiranya ibumu punya hutang. Tidak ada qadla atasnya. ada puasa nadzar atasnya. “Tidak. “Ya Rasulullah. padahal ia tidak berpuasa. Nailul Authar. 143 Membayar Fidyah Fidyah adalah memberikan makan kepada orang miskin. Berpegang dengan kaidah “al-barât al-ashliyyah”. sebab hadits di atas adalah hadits dha’if. ~65~ .” [HR. Hadits ini dha’if. tapi hadits ini mauquf. sementara riwayat dari Ibn ‘Abbas adalah hadits mauquf. apakah ibumu masih punya utang?” Lalu ia menjawab. 142 HR. 303-305. (1) orang hamil. Oleh karena itu. 301. tidak dikerjakan di masa hidupnya. akan tetapi Imam at-Tirmidzi men-shahih-kan hadits ini.” Rasulullah Saw bersabda. pendapat ulama Hanafiyyah lebih utama untuk diikuti. karya Imam asy-Syaukani. Orang yang terkategori orang yang tidak mampu adalah. ibuku telah meninggal dunia.

atas engkau hanya fidyah dan tidak ada qadha’. Zuhri. jld. Diriwayatkan dari ‘Ikrimah bahwa Ibn ‘Abbas berkata: “Ayat tersebut diberlakukan bagi wanita hamil dan yang sedang menyusui. hal.” 146 Riwayat di atas meskipun mauquf bisa diikuti.” (Qs. Bukhâri]. harus berbuka. lelaki atau perempuan. Diriwayatkan oleh Ibn Hazm dari Hammad Ibn Salah dari Ayub dari Nafi’ bahwa seorang perempuan Quraisy yang sedang hamil bertanya kepada Ibn Umar. bahwa beliau pernah berkata kepada ibu anaknya (budak yang dijadikan isterinya) yang sedang hamil. Hakadza Nashumu. dan menyusui tidak perlu mengqadla puasanya.” 144 Termasuk golongan yang tidak mampu berpuasa adalah orang yang memiliki sakit yang sangat akut. hal. 147 Fidyah adalah memberikan makanan kepada fakir miskin setiap hari. atau menyusui. Abû Dâwud. Sebagian ulama berpendapat bahwa si hamil. namun cukup membayar fidyah. namun hukumnya tetap untuk orang yang sangat tua. Ibn Umar menjawab. ia hanya wajib qadla’. 146 Taufiq Mahmud.” [HR. 147 Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang hamil. maka ia harus memberi makan seorang miskin setiap harinya. 6. tentang hal puasanya. dan tidak bisa diharapkan sembuh. “Fidyah itu hanya wajib dikeluarkan atas orang yang menyusui saja. dan Imam Ahmad. Ketentuan ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ibn ‘Abbas. Sa’id Ibn Jubair. Lihat Nailul Authar.” [HR. 239. Namun bila ia berbuka karena takut akan keselamatan janinnya. Sedangakan al-Hasan. Al-Muhalla. Kitab ash-Shiyâm.” 145 Diriwayatkan pula dari al-Bazzar dan dishahihkan oleh ad-Daruquthni dari Ibn ‘Abbas. al-Baqarah [2]: 184). dan tidak perlu mengqadha’nya. Ibn ‘Abbas berkata. Akan tetapi bila ia berniat untuk mengqadla’ puasanya maka ia tidak wajib mengeluarkan fidyah. (yaitu) memberi makan seorang miskin.” ~66~ . maka ia wajib mengqadla dan tidak wajib membayar fidyah. Bukhâri]. jika ia berbuka karena takut atas (keselamatan) dirinya. Orang yang sakit wajib mengqadha’ puasanya jika ia telah sembuh dari sakitnya. “Ayat ini walaupun dimansukhkan. hal. Ia hanya diwajibkan membayar fidyah itupun jika ia mampu. Dan inilah pendapat yang paling kuat. karya Imam asy-Syaukani. dan orang sakit menahun dan takut. yang tidak mampu berpuasa. Sufyan. maka ia wajib mengqadla’ dan membayar fidyah. dengan takaran sebanyak 1 mud (lebih dari 6 ons). “Berbukalah dan berilah makan seorang miskin setiap harinya.” Sedangkan Imam Malik menyatakan. menyusui. 297-8. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i. Sebagaimana firman Allah SWT: 144 145 HR. “Tidak ada kafarat atas si hamil dan wanita yang menyusui. bahwa orang yang hamil. menahun. Atha’. Riwayat senada dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi dari shahabat Ibn Umar. dan tidak usah mengqadha’nya. tidak bagi wanita hamil. 263. maka ia memberi fidyah sehari sebanyak 1 mud gandum. Nakha’i dan Abu Hanifah berpendapat. “Barangsiapa telah sangat tua yang tidak sanggup berpuasa Ramadhan. “Engkau sekedudukan dengan orang yang tak sanggup mengerjakan puasa.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “…Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah.

karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. serta tersembunyinya bundaran matahari”. jld. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Ummatku akan senantiasa dalam sunnahku selama mereka tidak menunggu bintang ketika berbuka (puasa).” 151 Dari Abu Hurairah ra. 151 HR. dinyatakan. Adab Berbuka Puasa Di dalam al-Quran. Abû Dâwud 2/305 dan Ibn Hibban 223. maka hendaklah ia mengerjakan puasa yang ia tinggalkan dalam sakit atau dalam safar itu. Rasulullah Saw menafsirkan ayat ini dengan arti. “datangnya malam dan perginya siang. Dari Sahl bin Sa’ad ra. Menyegerakan Berbuka Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kita supaya menyegerakan berbuka puasa. Bukhâri 4/173 dan Muslim 1093. al-Baqarah [2]: 187). hal. Rasulullah Saw bersabda: “Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan bebuka. al-Baqarah [2]: 184).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan.” 152 148 149 Fath al-Bârî. Rasulullah Saw bersabda: “Agama ini akan senantiasa menang selama manusia menyegerakan berbuka. Ibn Hibban 891 dengan sanad shahih. Allah SWT berfirman: “Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam. sanadnya hasan. 154 150 HR. hal. 152 HR. jld.” a.” 150 Di dalam riwayat lain yang dituturkan dari Sahl bin Sa’ad ra. 3. Syaikh Abdur Razzaq telah meriwayatkan dalam Mushannaf 7591 dengan sanad yang di-shahih-kan oleh al-Hâfidz Ibn Hajar 148 dan al-Haitsami 149 dari Amr bin Maimun al-Audi: “Para sahabat Muhammad Saw adalah orang-orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling akhir dalam sahur.” (Qs. di hari-hari yang lain. ~67~ .” (Qs. Majma’ az-Zawaid. 199. 4. ketika matahari telah terbenam.

Lebih dari itu. no. memberi asupan makanan manis pada tubuh. air sangat diperlukan untuk menormalisasi cairan tubuh. dan al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah jld. haditsnya shahih dengan syarat Bukhâri dan Muslim. jika tidak ada tamr maka minum dengan satu tegukan air. Adapun air. hal. 156 HR. 154 153 ~68~ . 265. Bahkan makanan manis. no. Ibn Khuzaimah 3/277-278. sesungguhnya korma mengandung berkah dan kekhususan — demikian pula air. Hadits ini di-hasan-kan oleh Syaikh Nashiruddin al-Albâni dalam kitab Irwâ al-Ghalîl. Semuanya diriwayatkan dari jalur Ali bin Hasan. banyak sekali cairan tubuh yang lenyap (dehidrasi). sesungguhnya. hal. 39. an-Nasâ’i 1/66 dan dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah. hal. Dari Anas bin Malik ra: “Adalah Rasulullah Saw berbuka dengan korma basah (ruthab). at-Tirmidzi 93/70 dengan dua jalan dari Anas. ath-Thabrani dalam al-Kabîr sebagaimana dalam al-Majma 2/105 dia berkata: “…marfu’ dan mauquf shahih adapaun yang marfu’ ada perawi yang tidak aku ketahui biografinya. al-Hâkim 1/422. akan lebih membangkitkan selera dan bermanfaat bagi badan. selepas berpuasa penuh. dari Anas dengan sanad hasan. mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan di atas tangan kiri dalam shalat. misalnya korma. dan telah ditetapkan pahala Insya Allah). Berbuka Sebelum Sholat Maghrib Rasulullah Saw berbuka sebelum sholat Maghrib 153 karena menyegerakan berbuka termasuk akhlaknya para nabi.” Syaikh Salim bin Id al-Hilali. Hal ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. ia akan memberikan pengaruh yang baik dan mensucikan hati kita. Oleh karena itu. Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid menyatakan mauquf —sebagaimana telah jelas— mempunyai hukum marfu’ (lihat Sifat ash-Shaum Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam Fî Ramadhan). Berbuka dengan Korma dan Air Pada dasarnya. Abû Dâwud 2/306. al-Baihaqi 4/239. HR. 4. sehingga tubuh kita tidak terkena dehidrasi.” 156 HR. sanadnya shahih. ad-Daruquthni 3/1401. 2357. Ketahuilah wahai hamba yang taat. no. Sedangkan ad-Daruquthni 2/185 berkata: “sanadnya hasan”. mengucapkan: Nabi Saw jika berbuka “Dzahaba ad-dhâma’u wabtalati al-‘urûqu watsabbati al-ajru insyaAllah (Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat. 6. ketika sedang menjalankan ibadah puasa.” 154 c. Abû Dâwud 92/306. 920. Ibn Sunni 128. Doa yang Diucapkan Ketika Berbuka Doa yang paling afdhal adalah doa ma’tsur dari Rasulullah Saw. jika tidak ada ruthab maka berbuka dengan korma kering (tamr). Menurut al-Hâkim. Ahmad 3/164 dan Abû Dâwud 2356.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam b. Ahmad 3/163. akan menguatkan tubuh dan mengembalikan kesegaran pada tubuh kita. Dari Abu Darda’ ra: “Tiga perkara yang merupakan akhlak para nabi: menyegerakan berbuka. 2247.” 155 d. 296. 155 HR. dan ad-Dzahabi menyepakatinya. jld.

perawi-perawinya tsiqat. dan para malaikat bershalawat [mendoakan kebaikan] atas kalian. al-Hâkim 1/422. Abu Muslim al-Kajji dalam Juz-nya.” 158 Dalam riwayat lain. dan dari jalan Ibn Masi dalam Juzul Anshari sanadnya hasan kalau tidak ada ‘an-‘annah Yahya bin Abi Katsir.” 160 Orang yang sedang menjalankan puasa wajib memenuhi undangan (makan) saudaranya. Memberi Makan Orang yang Puasa Siapa saja yang memberi makan kepada orang yang berpuasa niscaya akan mendapatkan pahala besar dan kebaikan yang banyak. 158 HR. 268. 159 HR. 116. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya orang yang puasa ketika berbuka memeliki doa yang tidak akan ditolak. doanya orang yang terdhalimi dan doanya musafir. Uqaili dalam ad-Dhu’afa’ 1/72. Ibn Sunni 129. wa ‘akala ta’âmakumul-‘abrâru. Ahmad 4/144. Ibn Hibban 895. Oleh karena itu. dituturkan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ketahuilah. 157 ~69~ . Ibn Mâjah 1752.” 159 e. Ibn Hibban 2407 ada jahalah Abu Mudillah. Abdur Razzaq 4/311 dari berbagai jalan darinya. Ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Ibn Sunni 128. wa sallat ‘alaikumulmalâ’ikatu (Telah makan makanan kalian orang-orang bajik. berdoalah kepadaNya dengan doa-doa yang baik. berilah makan orang yang memberiku makan berilah minum orang yang memberiku minum). Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang memberi buka orang yang puasa akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. sandnya shahih. at-Tirmidzi 804. Abi Syaibah 3/100.” 162 HR. Ibn Mâjah 1746. mudah-mudahan engkau bisa mengambil kebaikan di dunia dan akhirat. bahwasanya Nabi Saw bersabda: “Tiga orang yang tidak akan ditolak doanya: orang yang puasa ketika berbuka. hadits ini punya syahid yaitu hadits selanjutnya. Muslim 2055 dari Miqdad. Ahmad 3/118. Dari Abu Hurairah ra dituturkan. 115. orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian). alias dikabulkan oleh Allah SWT.” 157 Doa orang yang sedang berpuasa pasti tidak akan ditolak. dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash.” 161 “Allâhumma ‘atim man ‘at’amanî wasqi man saqânî (Ya Allah. doa orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah SWT. di-shahih-kan oleh Imam at-Tirmidzi. Imam yang adil dan doanya orang yang didhalimi. hal. 161 HR. 160 HR. Ibn Mâjah 1/557. dan orang yang diundang disunnahkan mendoakan pengundangnya setelah selesai makan dengan doa-doa dari Nabi Saw: “ ‘Aftara ‘indakumus-sâ’imûna. 5/192. an-Nasâ’i dalam Amalul Yaum wal Lailah. at-Tirmidzi 2528. ath-Thayalisi 299 dari dua jalan al-Bushiri berkata: 2/81 ini sanad yang shahih. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tiga doa yang dikabulkan: doanya orang yang berpuasa. 162 HR.

Tafsîr al-Qur’an al‘Adhim. 263 dari Abu Hurairah dengan sanad yang lalu. asy-Syirazy (al-Alqzb) sebagaimana dalam Jami’ ash-Shagir 1715 dan al-Khatib dalam al-Muwaddih. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah menjadikan keberkahan pada makan sahur dan takaran. 163 Rasulullah Saw telah memerintahkan untuk makan sahur sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab. Aku masuk menemui Nabi Saw ketika itu beliau sedang makan sahur. hal.” 164 Keutamaan Makan Sahur Di antara keutamaan makan sahur bagi seorang Muslim adalah sebagai berikut: Pertama. jld. ia tidak boleh makan hingga malam selanjutnya. Artinya.” 166 Dari Abdullah bin al-Harits dari seorang sahabat Rasulullah Saw diriwayatkan. 1.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Hikmah Makan Sahur Allah mewajibkan puasa kepada kita sebagaimana Ia telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan Ahlul Kitab. jld. 223. sanadnya hasan. hal. Dari Salman ra dituturkan. hal.” Hadits ini mempunyai syahid dalam riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh alKhatib dalam Munadih Auhumul Sam’i Watafriq 1/203. 163 ~70~ . diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” (Qs. 166 HR. 2. 120-121 karya Imam as-Suyuthi. 165 HR. hal. 164 HR Muslim 1096. Rasulullah Saw bersabda: “Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Waktu dan hukum puasa bagi umat Islam tak ubahnya dengan apa yang diwajibkan kepada Ahlul Kitab.” 165 Dari Abu Hurairah ra diceritakan. perawi lainnya tsiqat. 213-214 oleh Ibn Katsir. ad-Durul Mantsur. al-Baqarah [2]: 183). 1. jika salah seorang dari mereka tidur. beliau bersabda: Lihat sebagai tambahan tafsir-tafsir berikut: Zâdul Masir. Abu Nu’aim dalam Dzikr al-Akhbar ash-Shbahan 1/57 dari Salman alFarisi al-Haitsami berkata al-Majma 3/151 dalam sanadnya ada Abu Abdullah al-Bashiri. Hadits ini hasan sebagai syawahid dan didukung oleh riwayat sebelumnya. 1. jld. Dari Amr bin ‘Ash ra. jld. jld. adz-Dzahabi berkata: “Tidak dikenal. Al-Manawi memutihkannya dalam Fawaid al-Qadir. yakni tidak boleh makan dan minum dan berjima’ setelah tidur. ath-Thabrani dalam al-Kabîr 5127. Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. hal. makan sahur adalah keberkahan. ats-Tsarid dan makan Sahur. 184 oleh Ibn al-Jauzi. Ketentuan semacam ini juga berlaku bagi kaum Muslim. 1. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Keberkahan itu ada pada tiga perkara: al-Jama’ah. dikisahkan.

” 167 Keberadaan makan sahur sebagai sebuah keberkahan sangatlah jelas. 168 167 ~71~ . Dan sanadnya shahih. Dari Abu Sa’id al-Khudri ra. puasa menjadi terasa lebih ringan bagi orang yang menjalankannya. hendaknya bersungguh-sungguh untuk bersahur walau hanya dengan meneguk seteguk air. an-Nasâ’i 4/146 sanadnya shahih. "Makan sahurlah kalian walau dengan seteguk air. mereka tidak melakukan makan sahur. Allah dan malaikatNya bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur. al-Baihaqi 4/237 dari jalan Muhammad bin Musa dari Said al-Maqbari dari Abu Hurairah. Rasulullah Saw bersabda: “Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah korma. dengan makan sahur berarti mengikuti sunnah. 169 HR. Sebab. yakni sahur.” 169 Barangsiapa yang tidak menemukan korma. Adapun hadits al-Irbath diriwayatkan oleh Ahmad 4/126 dan Abû Dâwud 2/303. seorang Muslim hendaknya tidak menyia-nyiakan pahala besar yang berasal dari Rabb Yang Maha Pengasih. maka janganlah kalian tinggalkan. kita telah menyelisihi Ahlul Kitab. dan juga karena sabda Rasulullah Saw. Al-Harits majhul (tidak diketahui). janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya meneguk setengah air. Adapun makan sahur yang paling utama adalah buah korma. an-Nasâ’i 4/145 dari jalan Yunus bin Saif dari al-Harits bin Ziyad dari Abi Rahm dari al-Irbath. Mawarid dari jalan Amr bin al-Harits dari Abdullah bin Salam dari Risydin bin Sa’ad. Sedangkan hadits Abu Darda diriwayatkan oleh Ibn Hibban 223.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Sesungguhnya makan sahur adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kalian. Sebab. menguatkan puasa. Ibn Hibban 223. Abû Dâwud 2/303. Rasulullah Saw bersabda: “Sahur itu makanan yang barakah. Risydin dhaif. Oleh karena itu Rasulullah Saw menamakannya dengan makan pagi yang diberkahi sebagaimana yang telah disebutkan di dalam dua hadits al-Irbath bin Syariyah dan Abu Darda ra: “Marilah menuju makan pagi yang diberkahi. berdoa kepada Allah agar mema’afkan mereka supaya mereka termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka oleh Allah di bulan Ramadhan. dan memompa semangat untuk menambah puasa.” 168 Kedua. keberkahan sahur yang begitu melimpah tersebut disebabkan karena Allah SWT akan mencurahkan ampunanNya kepada orang-orang yang makan sahur. Barangkali. karena Allah dan malaikatNya bershalawat kepada orang-orang yang sahur. dengan makan sahur. Hadits ini ada syahidnya dari hadits al-Migdam bin Ma’dikarib. Sebab. disebabkan begitu melimpahnya keutamaan makan sahur.” Oleh sebab itu.” HR. Diriwayatkan oleh Ahmad 4/133. Dengan makan sahur juga. memenuhi mereka dengan rahmatNya. dan malaikat Allah akan memintakan ampunan bagi mereka. an-Nasâ’i 4/145 dan Ahmad 5/270 sanadnya shahih.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Mengakhirkan Sahur Disunnahkan mengakhirkan sahur sesaat sebelum fajar. 172 HR. Fawaqa naqah (waktu antara dua perasan). Anas ra meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit ra: “Kami makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian beliau sholat. minum. Hukum Makan Sahur Rasulullah Saw telah memerintahkan kaum Muslim untuk makan sahur. minum dan jima’. “kira-kira 50 ayat membaca al-Qur’an. Di samping itu Allah serta RasulNya telah menerangkan batasan waktu puasa hingga jelas benar. beliau bersabda: 170 HR. selama belum ada kejelasan. beliau bersabda: “Pembeda antara puasa kami dan Ahlul Kitab adalah makan sahur. sedangkan orang yang masih ragu belum mendapat kejelasan. Sedangkan jarak (selang waktu) antara sahur dan masuknya shalat Shubuh kira-kira sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk membaca lima puluh ayat di Kitabullah. minum. Sesunguhnya kejelasan adalah keyakinan yang tidak ada keraguan lagi. hal. Pasalnya. Bukhâri 4/120 dan Muslim 1095 dari Anas. dan jima’. jld. sehingga ia boleh makan. Ibn Abi Syaibah 3/8. bahwasanya beliau bersabda: “Barangsiapa yang mau berpuasa hendaklah sahur dengan sesuatu.” 170 Ketahuilah wahai hamba Allah.” 171 Dalam riwayat lain. Ahmad 3/367. selama menyembelih onta. Nabi Saw melarang meninggalkannya.” Sekian dengan sedikit perubahan. bahwa waktunya telah masuk Shubuh. Allah SWT memaafkan kesalahan. beliau juga bersabda: “Makan sahurlah kalian karena dalam sahur ada barakah. kelupaan serta membolehkan makan.” 172 Beliau juga menjelaskan betapa tingginya nilai sahur bagi ummatnya. ~72~ . apakah fajar telah terbit atau belum. Oleh karena itu.” Aku tanyakan (kata Anas). kita diperbolehkan makan. Bukhâri 4/118 dan Muslim 1097. “Berapa lama jarak antara adzan dan sahur?” Zaid menjawab. Nabi Saw dan Zaid bin Tsabit ra melakukan sahur. Abu Ya’la 3/438. Sehingga Zaid pun memakai ukuran lamanya baca mushaf sebagai isyarat dari beliau ra bahwa waktu itu adalah waktu ibadah dan amalan mereka membaca dan mentadhabur al-Qur’an. 238: “Di antara kebiasaan Arab mengukur waktu dengan amalan mereka. dan ketika selesai sahur Nabi Saw bangkit untuk shalat subuh. Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni berkata dalam Fath al-Bârî.” Di dalam hadits lain. jima’ selama dalam keadaan ragu. 4. 171 HR. Dalam sebuah riwayat dituturkan. (misal): kira-kira selama memeras kambing. al-Bazzar 1/465 dari jalan Syuraik dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir.

Hadits hasan. 176 HR. onta.884 padanya ada ‘an-anah Qatadah. zakat adalah haqqun muqaddarun yajibu fi amwalin mu’ayyanah (hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu). 177 HR. 175 Syaikh Abdul Qadim Zallum. Dengan perkataan yajibu (yang wajib [dikeluarkan]). ia berkata: “Rasulullah Saw memerintahkan kami dengan shadaqah fithri sebelum diturunkannya (kewajiban) zakat dan tatkala diturunkannya (kewajiban) zakat beliau tidak memerintahkan kami dan tidak pula melarang kami. melainkan hanya harta-harta tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash syara’ yang khusus.” 174 Zakat Fithrah Zakat menurut bahasa artinya adalah an-namâ’ (berkembang) atau at tath-hîr (pensucian). janganlah kalian tinggalkan walaupun hanya meminum seteguk air karena Allah dan MalaikatNya memberi sahalawat kepada orang-orang yang sahur. berarti zakat tidak mencakup hak yang sifatnya sunnah atau tathawwu’. dan tambahannya pada Muslim. Abu Ya’la 3340 dari Anas. Dari Ibn Umar ra: “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fithri (pada bulan Ramadhan kepada manusia). hadiah. perak. Terdapat hadits-hadits shahih mengenai zakat fithrah yang hukumnya wajib. Bukhâri 3/291 dan Muslim 984. 175 Dengan perkataan “haqqun muqaddarun” (hak yang telah ditentukan besarnya). seperti shadaqah tathawwu’ (sedekah sunnah). dan sebagainya. 174 HR. Adapun menurut pengertian syara’. didukung oleh hadits Abdullah bin Amr di Ibn Hibban no.” 176 Dan berdasarkan hadits Ibn ‘Abbas ra: “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fithri. dan wakaf. Ibn Abi Syaibah 2/8 dan Ahmad 3/12.” 177 Sebagian Ahlul Ilmi menyatakan bahwa zakat fithri telah dihapus (mansukh) oleh hadits Qais bin Sa’ad bin Ubadah. ada kelemahan. hal.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Sahur adalah makanan yang barakah. Dan hadits sebelumnya sebagai syahid. 147. 3/44 dari tiga jalan dari Abu Said al-Khudri. berarti zakat tidak mencakup hak-hak —berupa pemberian harta— yang besarnya tidak ditentukan.” 173 Rasulullah Saw bersabda: “Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Sebagaimana menguatan yang lain. Sedangkan ungkapan fi amwâlin mu’ayyanah (pada harta-harta tertentu) berarti zakat tidak mencakup segala macam harta secara umum. 173 ~73~ . tetapi kami mengerjakan (mengeluarkan zakat fithri). seperti emas. wasiat. Abû Dâwud 1622 dan an-Nasâ’i 5/50. al-Amwal fi ad-Daulah al-Khilafah. padanya ada al-Hasan ber-‘an’anah. misalnya hibah.” Berikut ini adalah beberapa pandangan para fuqaha yang mu’tabar dalam masalah ini: HR. domba.

madzhab Imam Malik membolehkan apa yang jadi bahan makanan penduduk negeri sebagaimana yang disebutkan (dalam hadits) tadi atau yang biasa dimakan oleh masyarakat. boleh mengeluarkan zakat fithrah dengan benda-benda tersebut diatas. ~74~ . kacang-kacangan dan lain-lain. atau lebih detail lagi setara dengan 2. Pendapatnya ini terdapat di dalam kitab Balighatu as-Salik.25 kg gandum. Boleh juga mengeluarkan zakat fithri dengan benda-benda lain selain benda-benda tersebut diatas. Banyaknya beras diukur setara dengan takaran satu sha’ kurma. kemudian dibiarkan hingga kering. Ketiga. atau satu sha’ dari kismis. berupa biji-bijian jagung/shorgum. kemudian dikeluarkan dalam bentuk uang. Pendapat mereka ini terdapat di dalam kitab Tuhfatu al-Fuqaha. Keempat. madzhab Imam Syafi’i membolehkan untuk mengeluarkan zakat fithri dari jenis apa yang bisa dizakatkan. Bukhâri dan Muslim dengan lafadz berdasarkan riwayat Muslim. atau satu sha’ aqith.” 178 Walhasil. Namun demikian. Aqith atau keju adalah sari pati susu yang dimasak. Contohnya beras dan biji adas. maka dibolehkan mengeluarkan zakat fithrah dengan sejenis bahan makanan yang layak. Dengan ukuran (takaran) yang telah dijelaskan di dalam berbagai hadits. kemudian dibiarkan hingga kering. buah-buahan. jika tidak dijumpai salah satu jenis dari beberapa jenis benda-benda tersebut. yaitu dari hasil pertanian. Misalnya beras dan biji adas. Di kalangan para mujtahid yang disebutkan di atas. Imam Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat fithri dari benda-benda yang telah disebutkan di dalam berbagai hadits. beras… Pendapat ini terdapat di dalam kitab al-Mughni. 178 HR. Berat isi timbangannya berbeda-beda tergantung biji apa yang memenuhi volumenya. atau satu sha’ dari gandum. madzhab Imam Hambali membolehkan mengeluarkan zakat fithri hanya dari benda-benda yang telah disebutkan (di dalam hadits). Beliau tidak membolehkan selain dari benda-benda tersebut. Sha’ adalah takaran.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Pertama. Contohnya adalah hadits dari Abi Sa’id al-Khudri yang berkata: “Kami telah mengeluarkan zakat fithri pada saat Rasulullah (masih) berada di tengah-tengah kami satu sha’ dari makanan. Pendapat ini terdapat di dalam kitab Mughni al-Muhtaj. seluruhnya tidak membolehkan zakat fithri dikeluarkan dalam bentuk nilai tertentu dari mata uang.176 gram gandum. Atau juga dalam bentuk uang (nuqud) yang nilainya setara dengan nilai (harga) satu sha’ kurma. yaitu ukuran volume tertentu. Aqith atau keju adalah sari pati susu yang dimasak. Dan yang paling utama adalah apa yang biasa menjadi makanan penduduk negerinya atau apa yang biasa menjadi makanannya. atau satu sha’ dari kurma. Satu sha’ gandum setara dengan 2. Aku tetap melakukan hal itu (dengan mengeluarkan benda-benda tersebut) sebagaimana aku telah mengeluarkannya selama ini. Kedua. kecuali pendapat Imam Abu Hanifah. kemudian dikeluarkan dalam bentuk beras.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Waktu Mengeluarkan Zakat Fithrah
Zakat fithrah harus dikeluarkan sebelum sholat Ied. Boleh juga zakat fithri dikeluarkan satu atau dua hari sebelum Ied, dan disalurkan kepada fakir miskin. Zakat fithri dapat di serahkan secara langsung, demi menenteramkan diri kita, kepada orang-orang yang berhak (yaitu fakir miskin), juga boleh mewakilkannya kepada seseorang —yang anda percayai— untuk menyerahkannya kepada orangorang yang berhak.

Kriteria Miskin yang Berhak Mendapatkan Zakat
Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria miskin. Sebagian ulama menyatakan bahwa miskin itu lebih berat dibandingkan dengan faqir, ini adalah pendapat dari ulama Baghdad, dan Imam Malik. Ada juga yang menyatakan faqir itu lebih berat dibandingkan miskin. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi’i dalam sebuah qaulnya. Namun ada sebagian ulama yang menyamakan istilah ini. Ini adalah pendapat Ibn al-Qasim. 179 Namun pendapat yang lebih tepat adalah, faqir itu lebih berat daripada miskin. Sebab Allah SWT telah menyatakan faqir lebih dahulu dibandingkan miskin. Berarti faqir itu lebih berat dibandingkan miskin. 180 Oleh karena itu faqir didefinisikan orang yang tidak memiliki apa-apa (untuk memenuhi kebutuhannya), atau memilikii sesuatu akan tetapi tidak sampai 1/2 dari nishab. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta 1/2 nishab atau lebih akan tetapi tidak sampai sempurna senishab. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa yang disebut kaya adalah orang memiliki harta sebanyak senishab. Ini di dasarkan pada sabda Rasulullah Saw kepada Mu’adz ra, “Maka kabarkanlah kepada mereka bahwa allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.” Mahasiswa ataupun pelajar yang mendapatkan bantuan berupa harta (uang) dari orang tuanya, akan tetapi, selama harta itu belum mencukupi kebutuhannya, atau belum sampai senishab maka dirinya termasuk orang yang miskin (lihat batasan di atasnya). Ukuran untuk menetapkan layak atau tidaknya seseorang menerima zakat, atau miskin, bukan diukur dengan “ia didonasi atau tidak oleh orang tuanya.” Orang tua wajib menafkahi anak perempuannya sampai anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang lain. Sebab, kewajiban untuk memberi nafkah adalah tanggungjawab pihak laki-laki (bapak, atau kerabat laki-laki yang dekat). Alasan lain adalah, hukum bekerja hanya wajib bagi laki-laki yang memiliki kemampuan. Sedangkan bekerja bagi perempuan hukumnya mubah. 181 Walhasil, anak perempuan nafkahnya ditanggung oleh orang tua laki-laki. Jika orang tua tidak mampu, maka kerabatnya yang akan menanggung. Jika kerabatnya tidak mampu maka negara. Jika negara tidak mampu maka seluruh kaum muslim wajib untuk membantu nafkahnya. Ini dengan catatan jika wanita itu belum menikah. Jika ia sudah menikah maka kewajiban memberi nafkah jatuh kepada pihak suami.

179 180

Lihat Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, bab Zakat. Al-Sa’di, Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Manan, jld. 3, hal. 252. 181 Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah Dustur, bab Nidzam al-Iqtishâd, pada pasal, persoalan ekonomi.

~75~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Nafkah kepada laki-laki hanya diberikan orang tua, hingga dirinya akil baligh. Jika ia sudah mencapai akil baligh maka orang tua tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak laki-lakinya. Kecuali dalam kondisi anak laki-laki itu tidak mampu bekerja, karena cacat, atau dirinya sudah bekerja akan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Gharim (orang berhutang yang tidak mampu bayar) ada dua model: Pertama, Gharim karena mendamaikan dua orang yang bersengketa dengan hartanya.Ini diakibatnya karena, segitu sibuknya ia mengurusi dua orang yang bersengketa itu, sampai akhirnya ia berhutang. Namun, ia tidak mampu membayar hutangnya. Gharim semacam ini lebih berhak untuk mendapat zakat. Kedua, gharim karena dirinya sendiri. Ia berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Ia akan diberi zakat sebatas utangnya. 182 Menurut fuqaha’, Ibn Sabil adalah orang yang bepergian jauh dalam urusan ketaatan (bukan dalam urusan maksiyat), kemudian ia kehabisan bekal dan tidak memperoleh nafkah hidup. 183 Ada juga sebagian besar fuqaha’ yang berpendapat bahwa orang yang sedang menuntut ilmu kemudian ia kehabisan bekal, maka orang semacam ini berhak mendapatkan zakat. Sebab, menurut mereka menuntut ilmu termasuk aktivitas di jalan allah (fî sabilillah). Dan ini telah ditetapkan dalam surat at-Taubah [9]: 60. 184

182 183

Al-Sa’di, Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Manan, jld. 3, hal. 253. Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid. 184 Al-Sa’di, Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Manan, jld. 3, hal. 253.

~76~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

BAB VIII - MENGGAPAI TAQWA DENGAN PUASA
Tujuan puasa Ramadhan adalah membentuk individu-individu yang selalu bertaqwa kepada Allah SWT. Allah SWT telah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” (Qs. al-Baqarah [2]: 183). Seorang mufassir ternama, Imam Ibn al-‘Arabi, menjelaskan makna firman Allah SWT, “la’allakum tattaqûn” sebagai berikut, “Dalam menafsirkan frasa ini, para ulama Tafsîr terbagi menjadi tiga pendapat. Pertama, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan la’allakum tattaqûn adalah la’allakum tattaqûn mâ hurrima ‘alaikum fi’luhu (agar kalian terjaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan kepada kalian). Kedua, ada yang berpendapat bahwa, la’allakum tattaqûn bermakna la’allakum tudl’ifûn fa tattaqûn (agar kalian menjadi lemah, sehingga kalian menjadi bertaqwa). Sebab, ketika seseorang itu sedikit makannya maka syahwatnya juga akan lemah, ketika syahwatnya melemah maka makshiyyatnya juga akan sedikit. Ketiga, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah SWT la’allakum tattaqûn, adalah la’allakum tattaqûn ma fa’ala man kâna qablakum (agar kalian terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian [Yahudi dan Nashrani]).” 185 Makna pertama; terminal akhir dari ibadah puasa adalah agar kita mampu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah SWT. Atas dasar itu, puasa harus mampu membentuk karakter untuk selalu membenci dan menjauhi perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan. Sayangnya, betapa banyak kaum muslim yang sudah melaksanakan ibadah puasa puluhan tahun lamanya, akan tetapi ia tidak pernah bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Benar, setiap tahun mereka menjalankan ibadah puasa, namun setiap tahun pula mereka gemar berbuat maksiyat, mendzalimi orang lain, memakan riba dan memangsa hak-hak orang lemah. Puasa yang mereka kerjakan tidak memberikan bekas dan pengaruh apapun, kecuali sekedar haus dan dahaga. Bahkan, betapa banyak para penguasa yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seremonial untuk menyambut bulan Ramadhan. Mereka juga terlihat serius dan komitmen tatkala menjalankan ibadah puasa. Mereka juga rela bangun di pagi buta untuk mendapatkan berkah makan sahur. Di siang harinya, mereka juga sangat serius dalam menjaga kesempurnaan pahala puasanya dan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Mereka juga sangat disiplin dalam menetapkan waktu berbuka di sore harinya. Mereka selalu memantau sang waktu detik per detik. Mereka sangat takut berbuka tidak pada waktunya. Di malam harinya mereka juga terlihat bangun untuk menjalankan qiyâm al-lail. Namun, keseriusan dan komitmen mereka terlihat hanya ketika menjalankan ibadah puasa belaka. Ibadah-ibadah lainnya, seperti menerapkan hukum-hukum Allah SWT, tidak memberikan loyalitas kepada orang kafir, serta mengganti hukum-hukum kufur tidak dijalankan dengan serius dan komitmen, layaknya ketika mereka menjalankan ibadah puasa. Mereka terus menelantarkan hukumhukum Allah SWT, memberikan loyalitas kepada kaum kafir, bahkan berusaha memerangi para pengemban dakwah yang ikhlash berjuang untuk menegakkan kalimat Allah SWT.
185

Ibn al-‘Arabi, Ahkâm al-Qur’an, jld 1, hal. 108.

~77~

menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda. Sebab. hal itu merupakan substansi dasar dari la’allakum tattaqûn. puasa yang sudah puluhan tahun kita kerjakan ini belum mampu mengubah akhlaq kita. bahwa kaum kafir —Yahudi dan Nashrani— adalah sumber keburukan dan kekejian. akan tetapi melemahkan syahwat kita yang buruk. puasa merupakan wahana untuk melahirkan kaum mukmin yang bisa menghindarkannya dari upaya-upaya meniru-niru pemikiran. sehasta demi sehasta. lalu mengapa untuk ibadah-ibadah yang lain ia tidak bisa seserius dan sedisiplin seperti tatkala mengerjakan puasa? Makna kedua. Perbuatan mereka yang suka mengganti-ganti dan mengubah-mengubah aturan-aturan Allah telah memurukkan mereka ke tempat yang sangat hina. Makna ketiga. Puasa harusnya semakin membersihkan qalbu kita untuk selalu bersemangat dalam ibadah dan lemah dalam bermaksiyat. seorang mukmin akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi mereka. Jika kita mampu menghindarkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. dan beribadah kepada RabbNya dengan penuh keikhlasan dan ketawadlu’an. maka setelah mengerjakan puasa kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki pola sikap (nafsiyyah) yang tangguh dan kuat. Lebih jauh dari itu. hingga jika mereka masuk ke lubang biawak kalian akan mengikuti ~78~ . pemaaf. disiplin waktunya. Jika kita masih memuja hawa nafsu dan melemahkan tuntunan agama yang baik. serta penguasa-penguasa yang enggan dan menelantarkan penerapan syari’at Islam. Kita semakin mencintai dan hanya memberikan loyalitas kepada kaum mukmin. lantas mengapa kita tidak bisa meninggalkan larangan-larangan Allah yang lainnya? Jika dalam melakukan puasa ia bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. memenuhi sunnah-sunnah dan keutamaannya. menjadi akhlaq yang lebih baik. Kebencian ini kita refleksikan dengan cara berjuang dan mengingatkan para penguasa dengan cara yang ihsan. sabar. Kecenderungan hanya ingin berbuat baik. syahwat (nafsu negatif) harusnya bisa dilemahkan sedangkan keinginan-keinginan baik semakin ditingkatkan. Rasulullah Saw pernah mengingatkan kepada kita semua dengan sabdanya: “Sungguh. Sungguh jika syahwat kita sudah lemah —sebagaimana lemahnya fisik kita—. sungguh puasa kita belum mendapatkan hasil yang optimum. semakin lama kita berpuasa kita semakin rindu dan cinta kepada terwujudnya penerapan syari’at Islam secara menyeluruh di muka bumi ini. Puasa tidak ditujukan untuk melemahkan fisik kita. Dengan kata lain. harusnya syahwat kita semakin lemah. puasa harusnya tidak hanya menjadikan diri kita lemah secara fisik. keimanan dan hati kita semakin jernih dan cemerlang. Semakin lama kita semakin menjadi orang yang lemah dan lembut. hingga akhirnya kita memiliki muyul (kecenderungan) yang baik. Semakin lama kita berpuasa.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kita bisa bertanya. antekantek orang kafir. Kaum mukmin harusnya memahami. Di sisi yang lain. mereka hanya mendapatkan lapar dan haus belaka? Puasa harusnya menjadikan mereka mampu menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. puasa juga harus mampu melemahkan syahwat kita. adat-istiadat dan peradaban kaum kafir yang bertentangan dengan Islam. kelak kalian akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Atas dasar itu. Dengan puasa. Kita semakin membenci aturan-aturan kufur. apakah mereka sudah mendapatkan hakekat dan tujuan dari puasa? Ataukah.

“Apakah mereka itu adalah orang Yahudi dan Nashrani?” Rasulullah Saw menjawab. puasa mereka wahana yang bisa mengantarkan kita menjadi mukmin yang berakhlaqul karimah. Bahkan.” Para shahabat bertanya. Seluruh tipu daya dan makar mereka kerahkan untuk menghambat para pengemban dakwah yang ingin menegakkan kalimat Allah SWT. ibadah puasa merupakan wahana pembinaan agar kita semakin serius dan disiplin dalam mengerjakan seluruh perintah Allah SWT. ~79~ . jika tiga hal ini telah kita pahami bersama. “Siapa lagi kalau bukan mereka. 5/218. Bagi seorang muslim. bukan dengan aturan-aturan produk Yahudi dan Nashrani. Puasa yang selama ini kita lakukan harus mampu menjadikan diri kita hanya ridha untuk diatur hanya dengan aturan-aturan Allah SWT. betapa banyak para penguasa muslim yang telah mengerjakan puasa (mungkin) puluhan tahun lamanya. Sungguh. tentu ibadah puasa kita di bulan Ramadhan. mereka menerapkan aturan-aturan Yahudi dan Nashrani di tengah-tengah ummatnya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mereka. dan ibadah-ibadah di bulan yang lain akan bermakna dan semakin optimal. Mereka menjadi penjaga aturan-aturan kufur dan penabuh genderang peperangan melawan syari’at Islam dan para pengembannya. Sungguh.” 186 Betapa ironisnya. 4/455. Mereka tetap membenci kaum muslim dan syari’at Islam. 186 Al-Mustadrak 1/29. puasa mereka tidak memperoleh apapun kecuali sekedar lapar dan dahaga. bahkan bermuwalah dengan orang-orang kafir. Tidak jarang diantara mereka bahkan bahumembahu dengan pasukan kafir untuk memerangi kaum muslim. Puasa yang telah mereka lakukan puluhan tahun tidak memberikan bekas apapun. puasa merupakan cambuk bagi kita agar kita meninggalkan aturan-aturan kufur yang lahir dari peradaban kapitalisme dan sosialisme dan kembali kepada syari’at Islam. namun perangai mereka tetap saja meniru-niru orang Yahudi dan Nashrani. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Selain itu. Lebih dari itu.

Orang fasik menjadi malu menampakkan kefasikannya. orang munafik menjadi enggan mempertontonkan kemunafikannya. Mesjid-mesjid. Kalau begitu. ketika Ramadhan telah usai. bahkan di kalangan para pejabat dan selebritis pun menampakkan hal yang sama. tidak takut kepada murka dan adzab Allah. bahwa bulan Ramadhan merupakan momentum yang tepat untuk mensucikan diri (tazkiyatu an-nafs). Ketaqwaan yang lahir dari ketundukan kita pada perintah Allah dan penghindaran diri kita dari perkara yang diharamkan Allah SWT. orang zalim pun mengurangi intensitas kezalimannya. dan perasaan yang peka terhadap ajaran-ajaran Islam. pasca Ramadhan. Fenomena seperti ini tidak hanya kita temukan di lingkungan masyarakat secara umum. pensucian diri hanya pada bulan Ramadhan. ~80~ .” (Qs. terutama televisi. menayangkan acara-acara yang bernuansa bulan Ramadhan. fenomena ini hanya ada di bulan Ramadhan saja. al-Baqarah [2]: 183). Fenomena tersebut senantiasa berulang dan berulang terus setiap tahun. mengurangi tayangan-tayangan yang menjurus pada pornografi dan kekerasan. kemunafikan. Kaum Muslim menyadari. bulan Ramadhan mampu mengubah persepsi dan perilaku seorang muslim sedemikian rupa. kembali bergelimang dengan dosa. Media massa pun tidak ketinggalan. apa pengaruh bulan Ramadhan bagi kita? Bukankah kalau bulan Ramadhan kita jadikan sebagai momentum untuk mensucikan diri. dan kekeliruan ini telah berimplikasi pada anggapan-anggapan berikut ini: Pertama. maka pasca Ramadhan mestinya kita bagaikan terlahir kembali. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. tampaknya ada kekeliruan dalam memahami tazkiyatu an-nafs. sehingga di bulan ini mampu tercipta atmosfir keimanan. majelis taklim.RAMADHAN: BULAN MENSUCIKAN DIRI Pada dasarnya. suasana kebaikan. kembali suci? Pasca Ramadhan mestinya ketakwaan seorang Muslim akan semakin bertambah. Akibatnya. dan kezaliman. banyak orang kembali melakukan kemaksiyatan dan kedzaliman. dan sanggup dengan sedemikian rupa pula meninggalkan segala kemaksiatan. Selama bulan Ramadhan kita sanggup menjalankan ketaatan kepada Allah sedemikian rupa. Secara umum. Bulan berikutnya. forum-forum kajian keislaman. Ramadhan sebagai bulan mensucikan diri (tazkiyatu an-nafs) hampir kehilangan maknanya. Orang shaleh makin bersemangat menambah amal baiknya daripada bulan-bulan lainnya. banyak orang berlomba-lomba untuk beribadah dan melakukan perbuatan baik.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB IX . ketaatan kepada Allah pun surut dan berpaling menuju ketaatan kepada thagut (na’udzubillah). Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. dan sejenisnya penuh sesak dipadati oleh kaum Muslim. Sebab. bulan Ramadhan tidak berimplikasi pada peningkatan ketakwaan maupun ketundukkan terhadap syari’at Allah pada diri seorang Muslim dan masyarakat umum di bulan-bulan yang lain. tidak takut mendemonstrasikan kefasikan. Sayangnya. Namun pasca Ramadhan kesanggupan tersebut seakan menguap. Namun sayang. Kekeliruan Memahami Tazkiyatu an-Nafs Ketika Ramadhan datang.

dan diri seseorang. dan menjadikan nama-nama Allah yang baik sebagai akhlaknya. an-nafsu berkaitan dengan jasmani. yaitu Tazkiyah dan an-Nafs. Sedangkan Ibn Qayyim. misalnya dengan melaparkan diri (puasa). misalnya pada upaya tazkiyatu an-nafs. manusia menjadi buruk sifatnya. dia akan menjadi manusia yang baik karena mendekati sifat-sifat ketuhanan. dan lain-lain tetap diabaikan. Manakala ruh itu dominan dalam diri seseorang.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kedua. dengan miningkatkan ketakwaan yang bersifat individual. Berangkat dari pemahaman filsafat bahwa manusia terdiri dari ruh yang membawa potensi baik. Satu kesalahan besar yang dilakukan oleh filsafat Barat dan Yunani selama beabad-abad adalah uraian mereka bahwa manusia terdiri dari ruh dan jasmani. Menurut Said Hawwa yang disyarah dari kitab Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn karya Imam al-Ghazali. Sebaliknya manakala yang dominan jasmaninya. sholat tarawih. Sehingga “wajar”lah upaya pensucian diri ini baru mengarah pada perbaikan diri sendiri saja. batasan nafsu selalu dikaitkan dengan ruh dan jasad. banyak berdzikir. Sebab. dan jasmani yang berpotensi buruk. bentuk pluralnya al-anfus atau an-nufus. Aktivitas tazkiyatu an-nafs dianggap sebagai aktivitas jiwa yang menenangkan hati. Sehingga untuk menjadi baik maka aspek ruh harus ditingkatkan dan meminimalisir aspek jasmani. pendidikan. mensucikan. berkesimpulan bahwa nafsu merupakan sumber pengetahuan akal. melatih kesabaran. Sedangkan untuk hukum-hukum kemasyarakatan. misalnya memperbanyak ibadah ritual. Tazkiyatu an-Nafs sendiri secara istilah adalah mensucikan jiwa (diri) kita dengan Islam. tazkiyatu an-nafs adalah membersihkan jiwa dari kemusyrikan dan cabang-cabangnya. yang berarti jiwa. hati. Pemahaman filsafat tadi banyak mempengaruhi kaum Muslim. menurut Ibn al-Arabi. tidak menggunjingkan orang. dan berpengaruh besar pada cara pandang mereka terhadap pemahaman Islam. baca al-Qur’an. keduanya merupakan unsur pembentuk manusia. Sehingga pensucian diri ini baru berimplikasi pada perbaikan individu (dan ini pun hanya di bulan Ramadhan saja) dan tidak berimplikasi pada terjadinya perubahan mendasar di masyarakat secara keseluruhan. dia adalah kekuatan syahwat yang merupakan sumber sifat-sifat tercela. merealisasikan kesuciannya dengan tauhid dan cabangcabangnya. yang semuanya terkategori dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan diri kita sendiri. Menurut mereka ruh adalah bagian dari Tuhan. sehingga berimplikasi besar pula pada kekeliruan upaya penanganan an-nafsu. seperti politik. yang berarti membayar. ekonomi. di samping ubudiyah yang sempurna kepada Allah SWT dengan membebaskan diri dari pengakuan rububiyah. Kata tazkiyah berasal dari pecahan kata: zakka–yazukku–tazkiyah. dan yang semisalnya. tidak berbohong. Makna Tazkiyatu an-Nafs Tazkiyatu an-Nafs secara bahasa terdiri dari dua kata. Pangkal Kekeliruan dan Pelurusannya Pengaruh Filsafat Secara umum telah ada kekeliruan dalam memahami an-nafsu. Sehingga kalau ingin menghilangkan sifat-sifat ~81~ . Termasuk dalam memahami an-nafsu. setelah mengemukakan pandangan berbagai kalangan tentang nafsu. An-Nafs. Menurut istilah. pensucian diri dilakukan dengan ketakwaan yang bersifat individual dan mengabaikan ketakwaan yang total.

dan salah satu caranya adalah dengan membuat lapar jasmani (berpuasa). dan hubungan dengan manusia lain akan selalu diikatkan dengan syari’at Allah dan RasulNya. Allah SWT berfirman: “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. sehingga kita telah terlatih untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan keterikatan terhadap hukum syara.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam tercela pada diri seorang manusia. Ia akan menjadi baik apabila dia berupaya menghadirkan ruh di dalamnya. sosial. Nafsu adalah fitrah manusia yang bersifat netral. hubungan dengan diri sendiri. Ketika berada di bulan Ramadhan. asy-Syams [91]: 7-10). dan jika belum dapat terwujud maka akan berusaha keras mewujudkannya. Oleh karena itu bagi orang yang memiliki ruh dalam arti kesadaran hubungannya dengan Allah. ia menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab dirinya sebagai seorang muslim yang harus senantiasa menghadirkan ruh (kesadaran hubungan dengan Allah) pada seluruh aspek kehidupannya. demikian pula sebaliknya. dan mengurangi hubungan seksual. baik di bulan Ramadhan maupun pasca Ramadhan. maka an-nafsu ini harus dihilangkan pula. Sebab. Ruh ini hanya bisa terwujud manakala manusia menyetir perbuatannya dengan aturan dari Allah SWT. Akibatnya. karena ruh adalah kesadaran hubungan manusia dengan Allah. seperti ekonomi. tetapi juga yang terkait dengan hubungan kemasyarakatan. dan bahkan harus diadakan setiap saat. bahkan akan lebih meningkat lagi. tetapi merupakan sifat dari luar yang diinginkan manusia agar bisa mempengaruhi perbuatannya. akan selalu berada dalam daerah hukum Allah SWT. akan tetapi bisa terjadi kapan saja. akan dijalankan juga sesuai syari’at Islam.” (Qs. An-Nafs sendiri bukanlah kekuatan syahwat yang merupakan sumber sifat-sifat tercela. Allah SWT berfirman: “Demi jiwa (nafsu) serta penyempurnaan (ciptaan)-Nya. setiap saat. Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. artinya dia mengaitkan nafsu ini dengan kesadaran hubungannya dengan Allah. agar aspek ruh menguat. Dan ini terjadi bukan hanya pada saat pengaruh jasmani pada diri manusia tersebut melemah. yaitu dengan melemahkan pengaruh jasmani. ~82~ . al-A’râf [7]: 3). setiap perbuatan baik yang terkait hubungan dengan Allah. Sehingga mereka menganggap bahwa bulan Ramadhan adalah ajang meningkatkan sisi ruh agar sisi baiknya menguat. yakni dengan cara menegakkan syari’at Allah. dengan mengurangi makan dan minum. yaitu dengan mengeliminir sisi jasmani pada dirinya. Artinya nafsu itu sendiri pada dasarnya fitrah yang bisa baik dan buruk atau taat dan maksiat. dan politik. pendidikan. dan janganlah kamu mengikuti pemimpinpemimpin selain-Nya. maka pada hakikatnya nafsunya bahkan seluruh perbuatannya. dan meyakini bahwa Allah SWT akan memberikan pahala dan siksa atas seluruh perbuatan. baik besar maupun. ia tidak hanya mencukupkan diri dengan beribadah dan beramal sebatas individual dan ritual saja. Sebab. kita meningkatkan ketakwaan kita.” (Qs. kita telah digembleng selama 1 bulan penuh. Padahal ruh (bukan ruh sebagai sirul hayah) dalam pembahasan ini bukanlah bagian yang ada dalam diri manusia. maka pasca Ramadhan pun demikian. Semua itu senantiasa dilakukan. bahkan sepanjang hidupnya. Sehingga.

Sekalipun ketika hal itu telah menjadikan dirinya sulit mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Sesungguhnya. dan kisaran aktivitas individual dan ritual saja.” (Qs. alMâ’idah [5] :48). termasuk di dunia Islam. kebanyakan orang hanya berusaha memperbaiki dirinya sendiri secara individual untuk lebih mendekatkan diri pada Ilahi. kelahiran sekularisme merupakan bagian dari sejarah feodalisme dan dominasi gereja pada abad pertengahan di Eropa. Semua kondisi buruk yang mengepungnya dianggap sebagai suatu “dinamika” kehidupan yang sudah tidak dapat ditawar lagi. bukan hanya untuk aktivitas individual dan ritual saja. apa lagi untuk melakukan upaya perubahan secara utuh. Allah SWT berfirman: “Hukumlah diantara mereka dengan apa saja yang Allah turunkan. tidak merasa perlu untuk memikirkan orang lain di luar dirinya. Allah telah memerintahkan kita untuk terikat kepada hukum syara’. dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka (dengan meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Agama masih direduksi sedemikian rupa hingga tinggal di relung-relung individu. namun dalam perkembangannya telah menyebar di seluruh belahan dunia. ia tidak merasa perlu untuk memikirkan kondisi masyarakat yang ada. Lebih dari itu. akan tetapi. Padahal. Akibatnya umat sudah tidak menyadarinya lagi. namun dia merasa cukup dengan hanya mencari kedamaian hati untuk dirinya sendiri saja. ketika kehidupan telah dikepung dengan krisis multidimensional. Hampir tidak ada sisi kehidupan umat ini yang terlepas dari cengkeramannya. Allah SWT memerintahkan setiap Muslim untuk membersihkan qalbunya. Akibatnya. perilaku politik yang oportunistik.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Pengaruh Ide Sekularisme Meskipun dalam konteks historis. Saat ini sekularisme di dunia Islam bukanlah menjadi sesuatu yang asing lagi. Abu Hurairah ra menuturkan. Perkembangan sekularisme sudah seperti gurita yang telah menyebar dan membelit kemana-mana. termasuk hubungan antar manusia dalam masyarakat dan negara. budaya hedonistik. maka cara pandang terhadap solusi permasalahannya bukan diarahkan untuk menjadikan agama Islam sebagai way of life di seluruh aspek kehidupan. Awalnya sekularisme hanya berbicara tentang hubungan antara agama dan negara. Pemahaman yang Sempit Terhadap Dalil Kekeliruan memahami tazkiyatu an-nafs kemungkinan juga disebabkan karena pemahaman yang sempit terhadap dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan tazkiyatu an-nafs. tatanan ekonomi kapitalistik. Inti dari paham sekularisme adalah pemisahan agama dari kehidupan. Sebab isi qalbu akan dihisab oleh Allah. Agama tidak boleh berperanan aktif dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan. dan paradigma pendidikan yang materialistik. Rasulullah Saw bersabda: ~83~ . menjadikan hatinya sangat kering dan gersang. namun dalam perkembangannya pula semangat sekularisme tumbuh dan berbiak ke segala lini kehidupan. akan tetapi juga untuk seluruh aspek kehidupan. sikap sosial egoistik dan individualistik.

Allah SWT berfirman: “Mereka mempunyai qalbu (qulub) tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. namun haruslah diawali dengan keimanan yang shahih lewat proses berfikir yang jernih. maka baiklah seluruh jasadnya.” (Qs. Padahal. dan sebagainya) sebagai cerminan ketakwaan seseorang. qalbu bermakna akal (pemahaman) yang mesti digunakan untuk memahami ayatayat atau tanda-tanda kebesaran Allah.Muslim]. dan pemikiran. Qalbu sering diartikan sebagai hati atau jiwa. Sebab. Hanya saja. pemahaman. bahwa seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa membersihkan qalbunya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian dan tidak pula rupa kalian. Kedua. Sehingga jelas kelirulah anggapan bahwa pembersihan qalbu ataupun pensucian diri cukup dilakukan pada bulan Ramadhan saja. Misalnya: tempat kekhusyuan (Qs. antara lain: Pertama. al-A’râf [7]: 179). upaya untuk membersihkan qalbu berarti menjaga agar akal pikiran dan perasaannya senantiasa sesuai dengan aturan Allah SWT dan bersih dari aturan thagut. bahwa makna qalbu mencakup akal pikiran dan perasaan. disertai dengan ilmu dan penerapan hukum-hukum Allah secara menyeluruh (diri pribadi. al-Hadîd [57]: 16). Jelaslah. al-Mujâdilah [58]: 22). baik di bulan Ramadhan maupun pasca Ramadhan. Diantara arti penting qalbu sebagai tempat perasaan: qalbu sebagai tempat iman dan takwa: “Mereka itulah yang dituliskan di dalam qalbu mereka iman.” Dari nash di atas. dan arahannya sangat individual. sehingga upaya membersihkan qalbu sering dipahami sebagai upaya membersihkan hati. tetapi Allah melihat qalbu kalian. tempat perasaan terguncang (Qs. Di dalam hadits lain juga dituturkan: “Dalam diri manusia ada qalbu. negara. baik tidaknya seseorang bergantung pada baik dan tidak qalbunya. al-Anfâl [6]: 3). bila qalbu rusak maka rusaklah seluruh jasadnya.” [HR. Oleh karena itu. Terlebih lagi ketika ternyata anggapan tersebut hanya berlandaskan pada salah satu hadits. Makna qalbu berdasarkan al-Qur’an.” (Qs. Dan hal ini tidak cukup dengan hanya melalui dzikir dan ibadah ritual saja. ada kesalahpahaman dalam memberikan makna terhadap qalbu ini. al-Qur’an sendiri menggunakan istilah qalbu dengan makna yang beranekaragam dan tidak keluar dari cakupan makna bahasa tersebut. jelas. telah bersabda Rasulullah Saw: “Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah. Dalam ayat tersebut. bila qalbu itu baik.” ~84~ . politik. ekonomi. akan diampuni dosa-dosanya terdahulu. Dan hal ini senantiasa dilakukan sepanjang masa. makna qalbu berkaitan dengan akal. qalbu bermakna tempat perasaan.

Banyak kemaksiatan di sekeliling kita. Karena itu. secara umum telah ada kekeliruan dalam memahami makna tazkiyatu an-nafs. ketika kemaksiyatan itu sulit untuk dihindari. dan menghiasi diri dengan akhlaq terpuji. karena kita terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Sebab.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Padahal syari’at Allah bukan hanya puasa atau aktifitas individual dan ibadah ritual semata. yaitu dengan selalu mengikatkannya dengan seluruh syari’at Allah dan RasulNya. Dengan begitu. Setiap Muslim mutlak membimbing pemikiran-pemikirannya dengan tsaqâfah Islam. maka kita harus segera bertaubat dengan taubat yang hakiki. bahkan untuk skala individu sekalipun. kekufuran. Hal ini tidak bisa diraih kecuali dengan meningkatkan tsaqâfah Islamiyah. dan terlebih lagi tidak dibatasi hanya pada saat bulan Ramadhan saja. tidak dibatasi pada hal yang bersifat individual semata. Metode Shahih Tazkiyatu an-Nafs Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa makna an-nafs itu sangat luas. kemaksiatan. tetapi ada juga syari’at kemasyarakatan dan kenegaraan. bahkan pada diri kita (na’udzubillah). di dalam dirinya akan terbentuk api yang membakar kezaliman. Taubat mesti dilakukan dengan cara memperbanyak istighfar. tidak mustahil kemaksiyatan itu akan menyebar masuk ke dalam rumah-rumah kita. dan tidak merasa bertanggungjawab dengan kondisi masyarakat yang semakin jauh dari penerapan syari’at Islam. Berdasarkan pada Aqliyah Islamiyyah Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa nafsu pada dasarnya fitrah yang bisa menjadi baik atau buruk. Seandainya benteng keimanan kita lemah. tetapi juga di bulan-bulan selainnya. memohon ampunan Allah akan kelemahan dan ketidakberdayaan kita. dan segala dosa. Taubah yang Hakiki dan Ketakwaan yang Total Keberadaan kaum Muslim di dalam sistem kufur sekarang ini telah membuat mereka sangat sulit melaksanakan syari’at Islam. upaya untuk tazkiyatu an-nafs pun tidak boleh dibatasi pada aktifitas individual atau ibadah ritual saja. menyesali perbuatan masa lampau. kefasikan. Dengan demikian sudah seharusnya kita memahami bagaimana metode shahih bagi tazkiyatu an-nafs itu sendiri. lebih jauh lagi. dan bertekad serta ~85~ . dan kekeliruan ini telah berimplikasi pada kekurangpedulian terhadap kondisi masyarakat. dan perintah untuk terikat pada Syari’atNya bukan hanya untuk di bulan Ramadhan saja. dengan suatu pembelajaran yang menjadikan pikirannya menyatu dengan perasaannya. selain akan membersihkan dirinya secara individu dengan meningkatkan ibadah ritual. Atas dasar itu. sekaligus menjadi cahaya yang menunjuki masyarakat kepada hidayah dan risalah agung ini (Islam) hingga Islam diterapkan bukan hanya pada diri sendiri melainkan di tengah-tengah masyarakat secara total. Oleh karena itu. dan hanya memikirkan upaya membersihkan atau memperbaiki diri pribadi. nafsu harus dibentuk dan dibimbing agar tetap menjadi baik dan benar.

Ketaatan mereka pada Allah dan RasulNya pun bersifat kontinyu dan tidak berubah. apalagi beristirahat selama bulan Ramadhan untuk memfokuskan diri hanya dengan amalamal ibadah di dalam mesjid belaka. Akibatnya. Ini berarti. pertempuran di ‘Ain Jalut melawan tentara Romawi. seperti halnya di bulan-bulan yang lain. mereka tidak seperti itu. pemerintahan. Kehidupan Ramadhan dan Pasca Ramadhan di Masa Rassulullah Saw dan Para Sahabat Ramadhan sebagai bulan untuk mensucikan diri. kita membutuhkan institusi yang akan senantiasa menjaga masyarakat untuk tetap berada pada koridor syari’atNya. dimana target yang kita harapkan adalah bertambahnya ketakwaan. Sedangkan akidah Islam menaungi seluruh kehidupan umat. pembebasan kota Makkah (fathu Makkah). semua itu terjadi pada bulan Ramadhan. politik luar negeri. seakan-akan sepanjang tahun adalah Ramadhan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam memohon dikuatkan tekad kita untuk tidak pernah mengulanginya lagi. Sistem hukum Islam menjadi pilar dasar seluruh interaksi kehidupan masyarakat dan para pemimpinnya. Mereka konsisten untuk melaksanakan aktivitas kemasyarakat dan kenegaraan sesuai dengan hukum Allah. kita pun akan berjuang keras demi tegaknya institusi yang akan menegakkan syari’at Islam di tengah-tengah masyarakat. Tidakkah kita mau bercermin pada kehidupan para sahabat Rasulullah Saw sebagai generasi terbaik yang pernah dimiliki umat manusia? Kita bisa menyaksikan bagaimana atmosfir keimanan di tengahtengah mereka pada bulan-bulan selain Ramadhan senantiasa terpelihara seperti halnya pada bulan Ramadhan. Rasulullah dan para sahabatnya atau generasi kaum Muslim terdahulu tidak mengendurkan jihad fi sabîlillâh. Tidak hanya itu saja. ini sangatlah sulit. Oleh karena itu. Hanya saja. seperti Perang Badar Kubra. baik pada bulan Ramadhan maupun selain Ramadhan. baik di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan. bahwa aktivitas kemasyarakatan dan kenegaraan pada masa Rasulullah Saw dan pada masa Kekhilafahan Islam berlangsung sebagaimana adanya. Semua ini bisa terwujud. Sungguh. jika kita hanya mengandalkan pada benteng individu saja. dan lain-lain. Suasana dan atmosfir keimanan ada di sepanjang tahun. bukan hanya pada bulan Ramadhan saja. kita menyadari sepenuhnya. negara Khilafah juga menunjukkan peranan besarnya dalam menjaga ketakwaan masyarakat. dan kenegaraan. negara Khilafah telah menjadikan Islam sebagai asas pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Untuk mewujudkan hal ini. Aktivitas sosial. Diharapkan ketakwaan tersebut akan tetap tercermin pula dalam kehidupan pasca Ramadhan. Peristiwa-peristiwa sejarah. dan peperangan selama bulan Ramadhan tidaklah surut. karena. ~86~ . Institusi itu adalah Khilafah Islamiyyah.

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Ibn al-Asqa’ bahwa Rasulullah Saw berkata: “Shuhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadhan. bahwa Ramadhan adalah bulan dimana Allah SWT menurunkan kitab-kitabNya kepada para Nabi.170. 170. Ali ash-Shabuni menyatakan. Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân.” [HR. pada malam itu Allah SWT menurunkan kepada hambaNya al-Qur’an al-Karim yang di dalamnya berisi keberkahan. 190 Imam Ibn Katsir. Sedangkan Taurat diturunkan pada malam keenam bulan Ramadhan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB X .AL-QUR’AN SEBAGAI PETUNJUK DAN SUMBER HUKUM “Bulan Ramadhan. 187 188 Ali ash-Shabuni. “…al-Qur’an telah diturunkan pada Lailatul Qadar. Al-Qur’an telah menyatakan hal ini dengan sangat jelas. “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur’an) pada malam kemuliaan (Lailatul Qadar). malam yang terdapat di bulan yang penuh berkah (bulan Ramadhan). bulan yang di dalamnya diturunkan al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang haq dengan yang bathil. kebaikan dan pahala. al-Baqarah [2]: 185. Shafwât at-Tafâsîr. “Allah SWT telah memulyakan bulan Ramadhan diantara bulanbulan yang lain. Injil diturunkan pada malam ketiga belas.” 188 Imam al-Qurthubi berkata. Frasa awal ayat ini menjelaskan bahwa. hal.” [HR. Qs. Idem.” (Qs. sebab. hal.” (Qs. ~87~ . al-Qadar [97]: 1). yaitu Lailatul Qadar. Sedangkan Injil diturunkan pada malam kedelapan belas Ramadhan. bahwa yang dimaksud dengan “Lail Mubârakah” (malam yang diberikahi) adalah malam yang sangat agung dan mulia. “…Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang penuh keberkahan. Ahmad].126. Ini bisa dimengerti karena bulan Ramadhan telah dipilih Allah SWT untuk menurunkan al-Qur’an al-Adzim. jld 3. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Jabir bin ‘Abdullah disebutkan. 189 Imam al-Qurthubi. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi…” (Qs. jld 16.” 189 Imam Ibn Katsir menyatakan. al-Baqarah [2]: 185). dan al-Qur’an diturunkan pada malam keempat belas bulan Ramadhan. 187 Ibn al-Jauzi menyatakan. al-Qur’an al-Karim telah diturunkan Allah SWT di bulan Ramadhan pada malam kemuliaan (Lailatul Qadar) dan pada malam yang diberkati (Lailatul Mubârakah). ad-Dukhân [44]: 3). Ibn Mardawaih].” 190 Di dalam sunnah juga dituturkan. hal. “Sesungguhnya Zabur diturunkan pada malam kedua belas di bulan Ramadhan.

” 194 Lihat Imam ath-Thabari. Sedangkan wa bayyinât berkedudukan sebagai ‘athaf ‘alaih”. Pendapat pertama —dan ini adalah pendapat yang paling shahih— menyatakan bahwa al-Quran diturunkan dari Lauh al-Mahfudz ke langit dunia secara lengkap. Arti ‘al-hudâ sendiri adalah al-irsyâd wa al-bayân (petunjuk dan penjelasan). Setelah itu diturunkan kepada Muhammad Saw secara berangsur-angsur. dan al-furqan (pemisah atau pembeda antara yang kebenaran dan kebathilan). dan Tafsîr Jalâlain. al-Qur’an yang dimaksud dalam surat al-Baqarah [2] ayat 185 adalah al-Qur’an yang diturunkan secara lengkap. farâ’idhNya. Maknanya adalah. an-Nasâ’i dan lain-lain dari jalur Manshuur. Mayoritas mufassir memilih pendapat yang menyatakan bahwa al-Qur’an diturunkan secara lengkap dari Lauh Mahfudz ke langit dunia pada Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Al-Hafidz as-Suyuthi mengetengahkan hadits-hadits yang mendukung pendapat ini. nâsikh dan mansûkh jika dikaji dan diteliti secara mendalam akan menghasilkan hukum halal dan haram. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. dari Sa’id bin Jabir. “Berkaitan dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah [2]: 185 dan ad-Dukhân [44]: 4. artinya bagian dari petunjuk yang menjelaskan tentang hudud Allah. “Maksud dari firman Allah SWT. 191 ~88~ . al-Itqân fi ‘Ulûm al-Qur’ân. mutasyâbihât. al-Qur’an diturunkan dari langit bumi kepada Nabi Muhammad Saw secara berangsur-angsur. Dalam Tafsîr Jalâlain disebutkan bahwa. hudan li an-nâs wa bayyinât min alhudâ wa al-furqân adalah sebagai berikut. al-Qur’an telah diturunkan dari Lauh al-Mahfudz ke langit dunia (baitul ‘Izzah) pada Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. baik ayat-ayat muhkâm. ada tiga pendapat berbeda mengenai cara diturunkannya al-Qur’an dari Lauh al-Mahfudz. 193 Imam al-Qurthubi. Peristiwa ini terjadi pada malam Lailatul Qadar (bulan Ramadhan). al-Qur’an diturunkan dari langit dunia kepada ummat manusia secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Adapun makna dari bayyinât min al-hudâ adalah wâdlihât min al-hudâ (petunjuk-petunjuk yang sangat jelas). Adapun al-furqân bermakna mâ farraqa bain al-haq wa al-bâthil (semua hal yang bisa memisahkan antara yang haq dengan yang bathil). “Tafsîr dari firman Allah SWT. 23 tahun. Walhasil. Hudâ dibaca nashab karena ia berkedudukan sebagai hâl dari al-Qur’an. 191 Al-Hafidz as-Suyuthi mengatakan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Yang dimaksud dengan al-Qur’an di sini adalah al-Qur’an yang diturunkan secara lengkap dari Lauh Mahfudz ke langit dunia (Baitul ‘Izzah). bukan permulaan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Qs. al-Qur’an dengan keseluruhannya.” 193 Imam ath-Thabari menjelaskan bahwa hudan li an-nâs bermakna rasyâdan li al-nâs ilâ sabîl al-haq wa qashd al-manhaj (petunjuk kepada ummat manusia menuju jalan kebenaran dan metode yang lurus). Sedangkan al-furqân berarti al-fashl bain al-haq wa al-bâthil (pemisah antara kebenaran dan kebathilan). hâdiyan lahum (petunjuk kepada mereka). al-Baqarah [2]: 185. al-Baihaqi. Makna ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan dari al-Suddi. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. Qs. Setelah itu. bayyinât min al-hudâ (penjelas). atau 25 tahun sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw setelah beliau diutus oleh Allah SWT…” 192 Ayat ini juga menjelaskan fungsi al-Qur’an sebagai hudan li an-nâs (petunjuk bagi manusia). nasehat-nasehat serta hukum-hukum yang penuh hikmah. wa bayyinât min al-hudâ wa al-furqân adalah bayyinât min al-halâl wa al-harâm (penjelasan yang menjelaskan halal dan haram). al-Jâmi’ al-Bayan fi Tafsîr al-Qur’âni. 194 Imam ath-Thabari. Imam al-Qurthubi mengatakan. al-Jâmi’ al-Bayan fi Tafsîr al-Qur’ân. al-Baqarah [2]: 185. Imam al-Qurthubi. Susunan kalimat semacam ini bermakna. serta halal dan haramNya. dari Ibn ‘Abbas. hal 39. yakni hadits yang diriwayatkan oleh al-Hâkim. 192 Al-Hafidz as-Suyuthi. Setelah itu.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Al-Hafidz as-Suyuthi dalam Tafsîr Jalâlain menjelaskan bahwa al-hudâ bermakna “petunjuk yang dapat menghindarkan seseorang dari kesesatan”. Sedangkan bayyinât min al-hudâ bemakna, “ayatayat yang sangat jelas serta hukum-hukum yang menunjukkan seseorang kepada jalan yang benar.” Al-Furqân sendiri bermakna “pemisah antara kebenaran dan kebathilan.” 195 Menukil pendapat Ibn ‘Abbas, Syaikh Fairuz Abadi menyatakan, “Yang dimaksud dengan firman Allah SWT hudân li al-nâs adalah al-Qur’an itu itu berfungsi memberi petunjuk kepada manusia dari kesesatan. Sedangkan frasa wa bayyinât min al-hudâ bermakna perkara-perkara agama yang sangat jelas dan tidak samar. Adapun frasa al-furqân berarti halal dan haram, hukum-hukum dan hudud, serta semua hal yang menghindarkan seseorang dari syubhat (kesamaran).” 196 Ayat di atas telah menggambarkan betapa Allah SWT telah memulyakan dan mengagungkan bulan Ramadhan di atas bulan-bulan yang lain. Sebab, di bulan itu Allah SWT menurunkan al-Qur’an yang berisikan petunjuk, penjelasan serta pemisah antara yang haq dan bathil. Tidak hanya itu saja, alQur’an adalah sumber segala sumber hukum bagi kaum Muslim yang tidak boleh diingkari dan diacuhkan. Dalam masalah ini Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah berkata, “Barangsiapa tidak mau membaca al-Qur’an berarti ia mengacuhkannya dan barangsiapa membaca al-Qur’an namun tidak menghayati maknanya, maka berarti ia juga mengacuhkannya. Barangsiapa yang membaca alQur’an dan telah menghayati maknanya akan tetapi ia tidak mau mengamalkan isinya, maka ia pun berarti mengacuhkannya.” Selanjutnya Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah menyitir sebuah ayat: “Berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku! Sesungguhnya kaumku menjadikan al-Qur’an ini suatu yang diacuhkan.” (Qs. al-Furqân [25]: 30). 197

Al-Qur’an Sebagai Manhajul Hayah (Metode Hidup)
Pada dasarnya, al-Qur’an adalah manhajul hayah bagi kaum Muslim. Pedoman hidup yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan, sekaligus sebagai pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Atas dasar itu, setiap Muslim diperintahkan untuk selalu berjalan sesuai dengan al-Qur’an, dan siapa saja yang berjalan sesuai dengan al-Qur’an tentu mereka akan mendapatkan petunjuk, penjelas, sekaligus akan diberi furqân (kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah). Benar, al-Qur’an wajib dijadikan sebagai pedoman hidup kaum Muslim di seluruh aspek kehidupannya. Sebab, al-Qur’an telah menjelaskan seluruh masalah hidup, baik yang berhubungan dengan ekonomi, politik, kenegaraan, dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman: “Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (Qs. al-An’âm [6]: 38).

195 196

Al-Hafidz as-Suyuthi, Tafsîr Jalâlain, Qs. al-Baqarah [2]: 185. Syaikh Fairuz Abadi, Tanwîr al-Maqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbas’, hal. 20. 197 Ali ash-Shabuni, at-Tibyân fî ‘Ulûm al-Qur’an.

~89~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Imam al-Qurthubi, “Yang dimaksud al-Kitab di sini adalah ketetapan Allah yang ada di dalam Lauh al-Mahfudz. Sesungguhnya semua kejadian yang ada di muka bumi ini telah tertulis di Lauh alMahfudz. Ada yang menyatakan, bahwa yang dimaksud ‘al-Kitab’ di atas adalah al-Qur’an. Artinya, tak satupun perkara agama yang kami biarkan kecuali semuanya telah kami jelaskan di dalam alQur’an; kadang-kadang dengan dilalah (petunjuk) yang jelas, kadang-kadang hanya dijelaskan secara global, sedangkan penjelasan rincinya dijelaskan oleh Rasulullah Saw; atau dijelaskan oleh ijma’, atau qiyas yang didasarkan pada nash-nash al-Qur’an. Allah SWT berfirman di ayat yang lain: “Sesungguhnya, kami telah menurunkan al-Qur’an kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu.” (Qs. an-Nahl [16]: 49). Allah SWT juga berfirman: “Kami telah menurunkan kepadamu al-Dzikr untuk menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.” (Qs. an-Nahl [16]: 44). Allah SWT juga berfirman: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya.” (Qs. al-Hasyr [59]: 7). Oleh karena itu, ayat ini dan surat an-Nahl mencakup juga apa-apa yang tidak disebutkan di dalam alQur’an. Benarlah informasi Allah SWT yang menyatakan, bahwa tidak ada satupun yang dilupakan di dalam al-Quran, kecuali pasti Ia akan menyebutkannya di dalam al-Quran, baik dalam bentuk rinci maupun pokok-pokoknya saja. Allah SWT juga menegaskan: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian, agama kalian.” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 3). Surat al-An’âm [6] di atas, dan masih banyak ayat-ayat yang lain, menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa Islam adalah agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk menjelaskan dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Islam bukan sekedar agama ritual, akan tetapi ia adalah agama sempurna yang berisikan aturan-aturan multidimensional untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga mengatur urusan ekonomi, sosial budaya, negara, kemasyarakatan, politik, dan sebagainya. Seorang Muslim tidak boleh mencukupkan diri hanya mengerjakan dan melaksanakan ibadah-ibadah ritual saja, akan tetapi berdiam diri atau tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain; misalnya menegakkan muamalat yang Islami, menegakkan peradilan yang Islami, pemerintahan Islami, dan sebagainya. Alasannya, Allah SWT telah memerintahkan kaum Muslim untuk masuk ke dalam Islam secara kâffah. Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu kepada Islam secara menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu.” (Qs. al-Baqarah [2]: 208).

~90~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibn Katsir menyatakan, “Allah SWT telah memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin dan mempercayai RasulNya agar mengadopsi system keyakinan Islam (‘‘aqidah) dan syari’at Islam, mengerjakan seluruh perintahNya dan meninggalkan seluruh laranganNya selagi mereka mampu.” 198 Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa, ayat ini diturunkan pada kasus Tsa’labah, ‘Abdullah bin Salam, dan beberapa orang Yahudi. Mereka mengajukan permintaan kepada Rasulullah Saw agar diberi ijin merayakan hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Selanjutnya, permintaan ini dijawab oleh ayat tersebut di atas. Imam ath-Thabari menyatakan, “Ayat di atas merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk menolak selain hukum Islam; perintah untuk menjalankan syari’at Islam secara menyeluruh; dan larangan mengingkari satupun hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam.” 199
Ayat di atas merupakan penjelasan yang sangat gamblang, bahwa kaum mukmin diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah secara menyeluruh; baik yang menyangkut ibadah ritual maupun sosial. Dengan

kata lain, al-Qur’an dan as-Sunnah wajib dijadikan sebagai manhaj hidup (way of life) bagi kaum Muslim. Alasannya, al-Qur’an dan as-Sunnah telah menjelaskan segala sesuatu dengan aturan dan solusi yang tuntas, memuaskan akal dan menentramkan hati.

Al-Qur’an, Amanah yang Wajib Dipikul
Tatkala Allah SWT menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, ketiganya enggan untuk memikulnya. Namun, manusia memberanikan dirinya untuk memikul amanah tersebut. Padahal, konsekuensi dari amanah tersebut sangatlah berat. Amanah itu adalah hidup sejalan dengan tuntunan Allah SWT, al-Qur’an. Begitu beratnya, gunung akan hancur berkeping-keping karena takut atas konsekuensinya. Allah SWT berfirman: “Kalau sekiranya Kami menurunkan al-Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.” (Qs. al-Hasyr [59]: 21). Imam al-Baidhawi, sebagaimana dikutip oleh Ali ash-Shabuni, menafsirkan ayat ini sebagai berikut, “Seandainya Kami (Allah) menciptakan akal dan perasaan pada gunung sebagaimana yang telah Kami ciptakan pada diri manusia, kemudian Kami turunkan al-Qur’an di atasnya, dengan konsekuensi pahala dan siksa, sungguh ia akan tunduk, patuh dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah SWT. Ayat ini merupakan gambaran betapa besarnya kehebatan dan pengaruh alQur’an. Seandainya gunung yang kuat dan kokoh itu diseru dengan al-Qur’an, sungguh kamu akan menyaksikannya tunduk dan takut kepada Allah SWT. Maksud ayat ini adalah, celaan terhadap manusia disebabkan tidak tunduk ketika dibacakan al-Qur’an kepadanya. Bahkan, mereka menolak keajaiban-keajaiban dan keagungan-keagungan al-Qur’an.” 200
198 199

Imam Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, jld. 1, hal. 247. Imam ath-Thabari, al-Jâmi’ al-Bayan fi Tafsîr al-Qur’ân, jld. 2, hal. 33. 200 Hasyîyah Zadâh ‘Ala al-Baidhawi, jld. 3, hal. 479.

~91~

kemudian berusaha mengamalkannya? Apakah justru kita acuh. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya orang-orangyang selalu membaca Kitabullah dan mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka. membacanya. bagaimana kita bisa memikul amanah yang telah dibebankan Allah kepada kita. 201 Lantas. kebanyakan manusia tidak terpengaruh dan tunduk di hadapan al-Qur’an. “Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya. apakah kita sudah tunduk dan patuh kepada al-Qur’an dan kandungan isinya? Apakah ketika dibacakan al-Qur’an. Mereka mencoba menakwilkan dan mengubah-ubah isi al-Qur’an yang telah jelas maknanya. “Apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur’an ataukah hati mereka terkunci?” (Qs. maka dengarkanlah baik-baik. niscaya gunung itu akan tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah SWT.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dalam kitab Bahrul Muhîth disebutkan bahwa.” [HR.” [HR. Muslim]. hal. Muhammad [47]: 24).” (Qs. sedangkan orang yang membaca al-Qur’an kurang fasih karena lidahnya berat dan sulit membetulkannya maka bagi akan mendapat dua pahala. al-A’râf [7]: 204). al-Fathir [35]: 29). memahaminya. dan tidak terpengaruh hatinya dengan al-Qur’an yang seandainya diturunkan di atas sebuah gunung. kebanyakan kaum muslim sekarang ini telah enggan. dan mengamalkan kandungan isinya. bahkan acuh terhadap amanahnya. mengingkari. maksud ayat ini adalah celaan kepada manusia yang telah keras hatinya. baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. kita sudah menundukkan diri. Mereka 201 Tafsîr Bahrul Muhîth. dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Allah SWT telah menjanjikan bagi siapa saja yang membaca al-Qur’an dengan pahala yang sangat besar. sekiranya kita tidak berusaha dengan serius mempelajari kandungan isi al-Qur’an. Lantas. jld. jika kita tidak mempelajari dan memahami al-Qur’an? Selain itu. Sayangnya. bahkan berusaha mengganti hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur’an? Bukankah Allah SWT telah berfirman: “Apabila dibacakan al-Qur’an (kepadamu). 8. 251. Tidak hanya itu saja.” (Qs. mereka itu mengharapkan perniagaan yang tiada akan merugi. merenungi isinya. Tidak sedikit diantara mereka yang mengibarkan peperangan terhadap al-Qur’an al-Karim. atas dasar apa kita tidak serius mempelajari al-Qur’an. Akan tetapi. ~92~ . Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan tuntunan al-Qur’an. Jika gunung yang tegak dan kokoh saja tunduk dan patuh kepada al-Qur’an tentu manusia harus lebih tunduk kepada al-Qur’an. Bukhâri]. Rasulullah Saw bersabda: “Orang yang mahir membaca al-Qur’an adalah beserta malaikat-malaikat yang suci dan mulia.

bahkan lebih rendah daripada binatang. Padahal. sebagian besar kaum muslim masih saja cinta dan tertipu oleh propaganda-propaganda busuk mereka. Demikian juga HAM. Anehnya. Ia adalah alat politik orang kafir untuk menyebarkan ajaran kebebasan yang sangat rendah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam berusaha menundukkan al-Qur’an agar sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. tentu. konsekuensi dari amanah ini sangatlah berat. Bahkan tidak sedikit pula yang tidak bisa membaca al-Qur’an. Mereka juga melecehkan al-Qur’an al-Karim sebagai makhluk sejarah yang telah ketinggalan zaman. dan melaksanakannya. Siapa saja yang tidak konsisten dan acuh terhadap al-Qur’an dan isinya. demokrasi adalah ideologi pra sejarah (sebelum Masehi) yang jelas-jelas bertentangan dengan fitrah manusia. betapa banyak orang yang mahir membaca dan memahami al-Qur’an. Padahal. kelak akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. namun mereka tidak pernah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kondisi sebagian besar kaum muslim masih seperti ini. Namun. Mereka lebih mencintai paham demokrasi. memahaminya. mereka tidak akan peduli terhadap amanah Allah yang telah diberikan kepada mereka. akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. HAM. sekularisme dari barat dari pada al-Qur’an al-Karim yang diwahyukan kepada Muhammad Saw. ~93~ . Tak hentihentinya mereka mendiskreditkan hukum-hukum agung yang lahir dari al-Qur’an al-Karim. siapa saja yang mencintai al-Qur’an dengan cara suka membacanya. Realitas telah menunjukkan kepada kita.

Mereka berperang di jalan Allah. amalan apa yang paling utama. harta. sekalipun mereka sedang berpuasa? Sebenarnya ini tidak mengherankan. keluarga. Kenapa kaum muslimin di masa lalu mampu melakukan tugas berat itu. hidup mulia. hal 25. mereka tahu bahwa jihad itu termasuk amalan wajib yang paling utama dan puncaknya Islam (dzurwatul Islam). Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa ketika Nabi ditanya. dan sebagainya. istri. Pembebasan kota Mekkah oleh 10 ribu orang mujahidin yang dipimpin oleh Rasulullah yang mengakhiri peranan politik dan militer kaum jahiliyah juga terjadi pada bulan Ramadhan. Perang Badar al-Kubra yang menjadi the turning point (titik balik) bagi ummat Islam terjadi di bulan Ramadhan. setelah itu apa? Beliau menjawab. Allah SWT berfirman: 202 Lihat Syaikh Fauzie Sanqarith. at-Taubah [9]: 111). anak.JIHAD DI BULAN RAMADHAN Para sahabat dulu. berupa surga bagi orang yang berjihad dan memperoleh mati syahid di medan jihad fisabilillah. yaitu memperoleh kemenangan.” (Qs. at-Taubah [9]: 24). Lalu ditanya”. beternak. diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. lalu mereka membunuh atau terbunuh. konon bila diberi pilihan untuk mengerjakan sepuluh perbuatan yang mubah. (Itu telah menjadi) janji yang benar. at-Taubah [9]: 41). menyibukkan diri berbisnis. dan berkuasa. yang awalnya dikejar-kejar dan diusir dari kampung halamannya ternyata berhasil mengalahkan dan memukul mundur tentara Quraisy. “Iman kepada Allah. Allah SWT juga menjanjikan pahala yang besar. bisnis. Taqarrub Ilallah. mereka rela menyabung nyawa untuk melaksanakan perintah Allah SWT: “Berangkatlahkamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat. ummat yang meninggalkan jihad. lapar dan dahaga. Yang sembilan mereka alokasikan untuk perbuatan wajib atau sunnah. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. atau mati syahid. dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah…” (Qs. 202 Di samping itu. Pada saat mereka sedang berpuasa. Demikian pula penaklukan Andalusia (Spanyol dan Portugis) yang menandai peranan dan peradapan Islam terhadap kebangkitan dan pencerahan (renaissance) bangsa-bangsa Eropa juga terjadi pada bulan Ramadhan. “Jihad fi sabîlillâh!” Keutamaan jihad juga ditetapkan Allah SWT sebagai amalan yang mesti didahulukan oleh seorang muslim diatas kecintaannya kepada orang tua. Lebih dari itu. tidak mengherankan Rasulullah Saw dan para sahabat tetap menjalankan kewajiban jihad fi sabîlillâh sekalipun saat itu adalah bulan Ramadhan. Tidak hanya itu saja. Sebab. masuk surga tanpa dihisab. Oleh karena itu. beliau menjawab. Umat Islam. dan bertani. Orang berjihad hanya akan mendapatkan satu di antara dua kebaikan (ihda al-husnayain). jihad diletakkan setelah kecintaan kepada Allah dan RasulNya (lihat Qs.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XI . bakal ditimpa kehinaan hingga mereka kembali ke jalan agama Allah SWT dengan cara memuliakan jihad fi sabîlillâh. di tengah panas terik. mereka mengambil satu saja. ~94~ .

Sebab. kaum Muslim yang bertugas di front terdepan menjaga perbatasan negeri Islam dan senantiasa menghadapi ancaman tentara kafir. Ya. Jika kemuliaan berjihad di bulan Ramadhan demikian besarnya. seperti di Filipina. Kasymir. ath-Thabrani]. Afghanistan. al-Anfâl [8]: 72). sudah menjadi kewajiban penguasa muslim untuk menolong saudara-saudara mereka — sekalipun bukan warga negaranya— dari keganasan kaum Kafir. ~95~ . Muslim.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Katakanlah: ‘Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami. kecuali salah satu dari dua kebaikan” (Qs. Diriwayatkan oleh Imam Bukhâri.” [HR. atTirmidzi bahwa Rasulullah bersabda: “Tidaklah seorang hamba berpuasa dalam satu hari dalam jihad fi sabîlillâh melainkan pada hari itu. beruntunglah saudara-saudara kita yang sedang berjibaku di medan tempur di negeri-negeri mereka yang diserang oleh kaum Kafir. Allah SWT berfirman: “Jika mereka meminta tolong kepadamu atas dasar agama mereka. Rasulullah Saw bersabda: “Maukah kukabarkan kepada kalian tentang suatu malam yang lebih utama dari pada Lailatul Qadar? Dia adalah malamnya seorang pengawal yang sedang mengawal pasukan kaum Muslim yang sedang istirahat di tanah perkemahan yang menakutkan sehinggadia merasa seolah-olah dia tidak akan kembali kepada keluarganya. al-Hâkim dengan syarat Bukhâri]. maka kalian wajib menolongnya. sebagaimana dulu khalifah al-Mu’tashim Billah telah membebaskan daerah Samaria dari penguasa kafir setelah terjadi pelecehan terhadap seorang wanita muslimah oleh pejabat kota tersebut. dimana ujungnya telah sampai di kota Samaria (daerah Syam) dan pangkalnya di kota Baghdad. dan terakhir Irak! Juga beruntunglah setiap penguasa yang tergerak hatinya. Khalifah mengirim pasukan yang besar sekali.” (Qs.” Dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: “Siapa saja yang shaum satu hari di dalam jihad fisabilillah niscaya Allah menjauhkan antara dia dan neraka dengan satu parit yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Palestina.” [HR. Selain itu. atas dasar iman dan kesungguhan mencari ridha Allah (imanan wahtisâban) yang rela mengirimkan tentara-tentara kaum Kaum dari angkatan bersenjata yang mereka miliki untuk membebaskan kaum Muslim dan negeri-negeri mereka dari cengkeraman kaum Kafir. at-Taubah [9]: 52). Allah SWT akan memberikan kepada mereka ganjaran luar biasa yang tak bakal bisa diberikan oleh siapa pun selain Dia. Bahkan. Rasulullah Saw mengabarkan bahwa orang yang berpuasa dalam keadaan jihad fi sabîlillâh pasti dijauhkan dari api neraka sejauh-jauhnya.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dakwah dan Perang Pemikiran Begitu pula terhadap perang pemikiran dan kebudayaan yang sekarang ini sedang digelar oleh kaum Kafir di seluruh negeri-negeri Islam melalui berbagai media. jiwa. mereka akan memiliki antibodi yang mampu menangkis setiap serangan pemikiran asing yang dilancarkan oleh penjajah kapitalis modern baik secara langsung maupun melalui agen-agen mereka yang menyusup di kalangan pemerintahan. kita serang balik. dan lain-lain harus kita bantah. seorang munafiq dari Madinah. kaum Muslim wajib menghadapi mereka dengan perang pemikiran dan kebudayaan pula. Perang-Perang di Bulan Ramadhan Setelah hijrah ke Madinah. tentunya. pertahanan keamanan. Dengan demikian. berkeluarga. sosial. mereka telah melewati bulan Ramadhan dengan berbagai macam peristiwa yang bisa dijadikan contoh pengorbanan dan penyerahan diri kepada Allah SWT dalam upaya untuk meninggikan kalimahNya. HAM. keluasan dan kemenyeluruhan syari’at Islam yang mengatur urusan pribadi. bermasyarakat dan bernegara. tetapi mereka dihalangi oleh Majdy Ibn Umar al-Juhani. Bukankah Rasulullah Saw bersabda: “Jihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta. umat memerlukan pembinaan iman yang benar-benar jernih dari sumbernya yang murni. Peristiwa Masjid ad-Dhirar Tahun pertama setelah Hijrah. dan lisan kalian. Ia juga membangun sebuah ~96~ . dan kita tunjukkan kepada ummat dimana letak kepalsuan dan kebatilannya. serta metode penerapan syari’at Islam. dengan pamahaman tsaqafah Islam yang mendasar dan menyeluruh tadi. ekonomi. serta kembali kepada kesucian Islam. Sungguh. setiap pemikiran kufur seperti demokrasi. pemahaman ummat terhadap ide-ide Islam harus dikuatkan kembali.” Oleh karena itu. sekularisme. Sayyidina Hamzah Ibn Abdul Muttalib bersama tiga puluh sahabat yang lain ke Saif al-Bahr untuk menghadang tiga ratus orang Quraisy yang telah berkemah di kawasan tersebut. Rasulullah Saw telah mengutus pamannya. politik. maka. Merekalah para operator yang melakukan peracunan Barat (westoxication) kepada ummat. racun-racun itu akan ternetralisir. baik pemahaman yang berhubungan dengan mabda. Jika umar Islam memiliki pemikiran Islam yang bersih dan murni. kebudayaan. Kaum Muslim hampir menyerang kaum kafir tersebut. Sebab. Islam tidak bisa ditandingi oleh pemikiran racun Barat maupun Timur. Namun. seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw tatkala mendirikan Daulah Islamiyah di kota Madinah. dengan harapan untuk memecahkan kesatuan ummat Islam. Rasulullah Saw dan para sahabat telah melalui sembilan Ramadhan dengan penuh kebersamaan. Selain itu. Sesungguhnya. ummat akan terbebaskan dari pengaruh dan belenggu pemikiran dan kebudayaan kufur. para intelektual dan budayawan yang maniak kebudayaan barat. serta ajaran Islam yang memuat petunjuk sempurna tentang ideologi. ideologi atau ‘‘aqidah yang memancarkan peraturan. prinsip-prinsip syari’at Islam.

Allah SWT menganugerahkan kemenangan yang cemerlang kepada kaum Muslim di hari itu. tahun kedua Hijrah. Khilafah Islamiyyah. bahawa Allah membantu kamu dengan tiga ribu tentera dari malaikat yang diturunkan?” (Qs. Lantas beliau bersabda.” (Qs. yang dilengkapi dengan 100 ekor kuda dan 700 ekor unta yang datang dari Makkah di bawah pimpinan Abu Jahl sendiri. akan tetapi juga mengenai dominasi kekuasaan Islam atas seluruh dunia. beliau mengangkat kepalanya disertai kegembiraan di wajahnya. melalui sebuah institusi Islam yang agung. sesungguhnya. Namun. Dan kita mesti berdoa tanpa pernah berhenti kepada Allah. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Aku akan membantu kamu dengan seribu (bala tentera) dari malaikat yang datang berturut-turut. Ketika menerima wahyu ini. sesungguhnya kemenangan dari Allah sangatlah dekat. Tidak cukup hanya itu saja. sedang kamu berkeadaan lemah (kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang). Rasulullah Saw meninggalkan Madinah bersama 313 sahabat. ~97~ . selepas beliau kembali dari perang Tabuk. dua ekor kuda dan tujuh puluh ekor unta menuju ke Badar. Allah SWT benar-benar telah memisahkan antara kebenaran dan kebathilan di peperangan Badar yang agung. ketika beliau menerima wahyu tersebut. “Wahai Abu Bakar. Dalam peperangan Badar. Pada 17 Ramadhan tahun kedua Hijrah mereka berhasil mengalahkan tentara musyrik yang berjumlah 1. terdapat banyak hadits yang menjelaskan kemenangan kaum Muslim. Allah SWT telah menerangkan peristiwa ini di dalam firmanNya: “Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah. agar Dia menganugerahkan kemenangan tersebut. sampaikanlah berita gembira. Rasulullah Saw telah memerintahkan para sahabat untuk merobohkan masjid tersebut di bulan Ramadhan. Sebuah kemenangan yang tidak mungkin diliupakan di sepanjang sejarah umat manusia. Perang Badar merupakan peperangan besar pertama bagi ummat Islam. al-Anfâl [8]: 9).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam masjidn yang dikenal dengan Masjid ad-Dhirar.” Adapun bagi umat Islam dewasa ini. supaya kamu bersyukur (akan kemenangan itu). (Ingatlah wahai Muhammad) ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman (untuk menguatkan semangat mereka): Tidakkah cukup bagi kamu. Rasulullah sedang beristirahat sejenak. bukan hanya atas orang-orang Yahudi saja. kita sebagai umat Islam juga harus melibatkan diri dalam perjuangan kolektif untuk membangun kembali kesatuan ummah (ummatun wahidah).000 orang. Demi Allah! aku melihat malaikat Jibril dan tentaranya telah datang seperti pasir yang bertaburan. Ali-‘Imran [3]: 123-124). Allah SWT telah mengutus para malaikat yang bertugas membantu Rasulullah Saw. Peperangan Badar Pada hari ke tujuh belas di bulan Ramadhan.

Peperangan Wadi al-Qura Pada tahun ke enam Hijrah. Pada tahun itu juga ummat Islam berhasil mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. ia telah menaruh sebanyak lima puluh pedang saudara terdekatnya di rumahnya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Sesungguhnya. Sebab. Kemenangan Melawan Tentara Salib Pada tahun 682 Hijrah. setelah peristiwa tersebut (Fathu Makkah) Islam berhasil disebarkan ke seluruh Semenanjung Tanah Arab. Ia juga dikenal sebagai seorang wanita yang paling dilindungi di Tanah Arab. seorang permaisuri di kawasan tersebut. Penaklukan Sepanyol Pada bulan Ramadhan. Sebelumnya. berhala al-Lat. sembilan puluh dua tahun setelah Hijrah. Musa ibn Nusair. perang Badar telah menunjukkan kepada kita. Fatimah telah menyerang sebuah kafilah yang dipimpin oleh Zaid dan berhasil merampas barang yang dibawanya. dan membinasakan pusat kesyirikan di tanah Arab. tentara Mongol telah menyapu bersih dan menghancurkan seluruh rintangan yang menghadang mereka di seluruh Asia. Salahuddin al-Ayyubi. Dalam bulan dan tahun yang sama. akhirnya beliau berhasil mengusir mereka keluar dari Syria dan membebaskan seluruh tanah jajahan di bulan Ramadhan. al-Mamat dan as-Suwa dan beberapa berhala besar berhasil dihancurkan. Akhirnya. ia terbunuh dalam pertempuran menentang Islam dalam bulan Ramadhan. Sicilia dan sebahagian dari Perancis hingga tanah dari al-Andalus. di mana ummat Islam telah berkuasa di sana hampir selama 700 tahun. Jenghis Khan menamakan diri sendiri sebagai ~98~ . dan pada saat itu tentara Islam tengah berperang melawan tentera Bizentin di Utara. Thariq ibn Ziyad dengan jumlah tentara yang hanya sekitar 7. Peristiwa ini merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah ummat Islam. Sebab. Zaid bin Haritsah dikirim ke Wadi al-Qura untuk menghadapi Fatimah binti Rabi'ah. Nabi Muhammad Saw pun berniat melakukan mobilisasi umat Islam secara besar-besaran untuk memerangi seluruh kekuatan kufur di Semenanjung Tanah Arab. dan mengepung kota Makkah di bulan Ramadhan. perjanjian Hudaibiyah telah dikhianati. sekaligus sebagai penanda kehancuran bagi kekuatan tentera kufur.000 orang berhasil membebaskan keseluruhan Sepanyol. kaum Muslim berhasil menghancurkan semua berhala di Makkah. Kemenangan Atas Tentara Mongol Pada abad ketujuh Hijrah. Ia juga terkenal karena berani memproklamirkan perang terbuka melawan Islam. Pembukaan Kota Makkah dan Pemusnahan Patung Berhala Pada bulan Ramadhan ke delapan Hijrah. Akhirnya. setelah bertempur melawan tentara Salib hampir satu tahun lamanya. salah gubernur Khalifah Umaiyah di Afrika Utara dan jenderal perangnya yang berani. bahwa kekuatan iman yang dimiliki ummat Islam merupakan penentu kemenangan bagi kaum Muslim.

Baghdad sendiri. penyimpangan yang dilakukan oleh para penguasa diktator yang menghambakan dirinya untuk kepentingan imperialis barat. penganut agama Kristen disuruh memakan babi dan meminum arak secara terbuka. sedangkan ummat Islam yang masih hidup dipaksa meminum arak. terus melancarkan serangan kepada Islam dan kaum Muslim. Keadaan ini tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Seluruh dunia menyaksikan dengan penuh takjub dan perasaan lega. Bahkan. cucu kepada Jenghis Khan meneruskan kebiadaban-kebiadatan tersebut. Saifuddin Qutz. pusat pemerintahan negara Islam saat itu.” Pada tahun 617 Hijrah. Lebih dari itu. akan tetapi. berhasil dihancurkan. umat Islam wajib bangkit dari tidurnya yang panjang. Jadikanlah puasa Ramadhan kali ini. seraya bergerak dan berjuang sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Samarkand. Dan sudah seharusnya. atas pertolongan Allah SWT. tidak lama kemudian. pemimpin besar yang berhasil menyatukan seluruh tentara Islam dan menghadapi tentara Mongol di Ain Jalut pada tanggal 26 Ramadhan 648 Hijrah. umat Islam mencontoh Tariq ibn Ziyad. Inilah beberapa fragmen sejarah yang mengisahkan kejayaan dan keagungan yang diraih oleh umat Islam terdahulu. ummat Islam berhasil menghancurkan dan membinasakan tentara Mongol. Jadikanlah puasa Ramadhan ini sebagai momentum untuk menggelorakan semangat jihad untuk melawan seluruh tindak kekufuran dan kedzaliman. apa refleksi sejarah umat Islam terdahulu untuk kebangkitan umat Islam sekarang ini? Umat Islam Saat Ini Saat ini.800.000 ummat Islam telah dibunuh dalam pembantaian sadis tersebut. Hulagu Khan. sebagai langkah awal untuk menggapai keridloan Allah SWT. Bahkan. Qutuz. Salahuddin. Ray dan Hamdan telah terjadi pembunuhan dan penawanan hampir 700. Oleh itu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Cemeti Tuhan yang dikirimkan untuk menghukum mereka yang berdosa. Akan tetapi. ~99~ . Lantas. Dan jangan sampai kita hanya mendapatkan haus dan dahaganya belaka. Pada tahun 656 Hijrah. arak-arak dicurahkan di dalam masjid dan seruan azan dilarang. ummat Islam tengah berhadapan dengan kaum penjajah imperialis. Kaum kafir serta antek-anteknya. Ada yang menyatakan 1. serta pahlawan-pahlawan Islam lain yang rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk menjunjung tinggi kalimat Allah SWT. Walaupun mereka mendapatkan tekanan yang begitu hebat. Allah SWT mengirim kepada umat Islam. atas kemenangan yang berhasil diraih oleh generasi Islam yang Ikhlas kepada Allah SWT.000 orang.

minum. 7. 4. misalnya. makan. Perbanyak sadaqoh dan infaq 13. ghibah. Bersegeralah dalam berbuka. Dirikanlah sholat Terawih dan perbanyak amalan-amalan sunnah nawafil lainnya. Perbanyak membaca dan mengkaji al-Qur’an. 6. mencuri. Jangan lupa berniat Puasa Ramadhan pada malam sebelumnya dan luruskan niat tersebut semata-mata untuk mencari ridha Allah. 12. misalnya. dan lain-lain. Perbanyak membaca dua perkara yang bisa menyenangkan Allah (syahadat dan istighfar) dan dua perkara yang sangat kita butuhkan (memohon surgaNya dan perlindungan dari nerakaNya) 10. 2. Jagalah diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jangan lupa mengeluarkan zakat fitrah pada waktunya.TUNTUNAN PRAKTIS AMALAN HARIAN DI BULAN RAMADHAN Berikut ini adalah tuntunan praktis amalan harian di bulan Ramadhan: 1. ~100~ . dan lain-lain. Berburulah malam Lailatul Qadar pada 1/3 akhir Ramadhan. misalnya. Hidupkan malammu dengan qiyamul lail. Hindari juga aktivitas yang sia-sia.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XII . 3. berdusta. bertengkar. Makanlah sahur dan akhirkanlah. 9. dan lain-lain. 5. berkata dan berbuat keji. mencaci maki. dan jagalah diri kita dari hal-hal yang merusak niat dan pahala puasa kita. Perbanyak usaha untuk mengkaji tsaqâfah (pengetahuan) Islam. Hindari sejauh-jauhnya perbuatan keji. bohong. dan lain-lain. gosip. perkataan keji. ghibah. dan janganlah berlebihan. dengan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas amalan kita. 8. berzina. 11.

” Beliau bersabda. 203 Sebab al-Qur’an adalah kalamullah 204 dan merupakan asas Islam yang diturunkan kepada Rasul termulia. M. sedangkan al-Qur’an diturunkan kepadamu?” Rasulullah Saw menjawab. dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadhan. 206 Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. aku melihat air mata beliau bercucuran. karenanya perkenankanlah aku untuk memberikan syafa’at kepadanya. bahwasanya ia berkata. “Bacakanlah kepadaku al-Qur’an!” Ibn Mas’ud berkata. oleh Syaikh Fauzie Sanqarith dan KH. bahwasannya Rasulullah Saw pernah berkata kepada Ibn Mas’ud. Jibril menemui setiap malam pada bulan Ramadhan.’ Beliau bersabda. ‘Maka syafa’at keduanya diperkenankan’. paling luhur dan paling sempurna.” 205 Rasulullah Saw seringkali menyuruh para sahabat untuk membaca al-Qur’an di depan Beliau. apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu 206 ). “Sungguh aku senang mendengarnya dari orang lain. ~101~ . Al-Qur’an juga akan memberi syafa’at bagi orang yang membacanya. “Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti). Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. dan Taqarrub Ilallah: Kunci Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan. “Pantaskah aku membacakan untukmu.” Dari Ibn ‘Abbas ra dituturkan. Rasulullah Saw bersabda: “Puasa dan al-Qur’an itu akan memberikan syafa’at kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Fâthir [35]: 29). karenanya perkenankan aku untuk memberi syafa’at kepadanya. ‘Wahai Tuhanku. untuk umat terbaik yang pernah dilahirkan kepada umat manusia. mengharap ridhaNya. apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak. Ahmad no.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XIII . Imam Bukhâri dan Muslim meriwayatkan. dengan syari’at yang paling utama. dari Abdullah bin Umar ra dengan sanad hasan. bukan rekaan Nabi Saw dan bukan ucapan siapapun selain Allah SWT. dan Abu Nu’aim 8/161. “Nabi Saw adalah orang yang paling dermawan. karya Imam an-Nawawi. kata Ibn Mas’ud. 204 Kalamullah artinya firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada manusia. “Cukup…Cukup!” Ketika aku menoleh. 205 HR. ‘Saya telah melarangnya dari tidur di malam hari.TADARRUS AL-QUR’AN Menyibukkan diri dengan membaca al-Qur’an al-Karim termasuk ibadah yang paling utama dan merupakan salah satu sarana yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.’ Dan al-Qur’an berkata. memperoleh keutamaan dan pahalaNya. saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya al-Qur’an.” (Qs. al-Khaththath. saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. lalu 203 Silahkan baca kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah. Puasa akan berkata. 6626. dimana pada saat itu Rasulullah sedang di atas mimbar.” Lalu Ibn Mas’ud pun membacakan surat an-Nisâ’ [4] hingga ayat yang berbunyi. al-Hâkim 1/554. paling mudah. serta at-Tibyân fî Âdâbi Hamalatil Qur’an.

dari Ibn Mas’ud. Perumpamaan orang munafik yang membaca al-Qur’an itu seperti bunga yang mana baunya harum tetapi rasanya pahit. dan mim satu huruf. dari Ibn Umar ra. Aku tidak mengatkan. Rasulullah Saw bersada: “Bacalah al-Qur’an karena sesungguhnya al-Qur’an itu nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberi syafa’at kepada orang yang membacanya.” 211 “Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah (al-Qur’an) maka ia mendapat satu kebaikan. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dengan tambahan: “Dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya. serta tentang segala kebaikan yang sangat banyak kandungannya. dalam rangka melaksanakan firman Allah SWT: “Dan bacalah al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan (tartil). lam satu huruf.” 212 Dalam hal membaca al-Qur’an.” 207 Marilah kita perhatikan hadits-hadits nabi yang menceritakan tentang keutamaan membaca al-Qur’an. Sedang orang yang mebaca al-Qur’an dan ia merasa susah di dalam membacanya tetapi ia selalu berusaha maka ia mendapat dua pahala.” 208 HR.” (Qs. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca al-Qur’an itu seperti hanzhalah yang mana tidak berbau dan rasanya pahit. Sedangkan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipat. Bukhâri dan Muslim. ‘Bacalah.” 208 “Orang yang membaca al-Qur’an dan ia mahir maka nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca al-Qur’an itu seperti buah korma yang mana tidak berbau tapi rasanya manis. Bukhâri dan Muslim. dari ‘Aisyah ra. 211 HR. al-Muzzammil [73]: 4). Rasulullah Saw ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam membacakan kepadanya al-Qur’an. ~102~ . dari Abu Musa al-Asy’ary ra. 212 HR. Bukhâri dan Muslim.” 209 “Perumpamaan orang mukmin yang membaca al-Qur’an itu adalah seperti utrujah yang mana baunya harum dan rasanya enak. Rasulullah Saw juga bersabda: “Kelak (di akhirat) akan dikatakan kepada Shahibul Qur’an (orang yang senantiasa bersama-sama dengan al-Qur’an. 210 HR. dan seseorang yang dikarunia harta oleh Allah kemudian ia menafkahkannya dalam kebaikan baik pada waktu malam maupun siang. Muslim. dari Abu Umamah ra. dan tidak terburu-buru. Rasulullah Saw telah mencontohkan kepada kita untuk membaca dengan tartil. ‘Alif lâm mîm’ satu huruf tetapi alif satu huruf.). penj. naiklah terus dan bacalah dengan perlahan-lahan (tartil) 207 HR. Bukhâri dan Muslim. dan katanya hadits ini hasan shahih. 209 HR.” 210 “Tidak ada iri hati itu diperbolehkan kecuali dalam dua hal yaitu: seseorang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk membaca dan memahami al-Qur’an kemudian ia membaca dan mengamalkannya baik pada waktu malam maupun siang. at-Tirmidzi.

215 Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim no. “Apabila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid) sambil membaca al-Qur’an dan saling bertadarus bersama-sama. dan katanya hasan shahih. dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash ra. niscaya akan turun ketenangan atas mereka. 2699 dalam kitab Dzikir dan Do’a. para malaikat akan melindungi mereka dan Allah menyebut mereka kepada makhluk-makhluk yang ada di sisiNya. ~103~ .” 215 213 Maksudnya kelak di akhirat tempatnya tergantung pada sedikit banyaknya bacaan al-Qur’an di Dunia. sehingga dalam hadits itu dikatakan “naiklah”. bab Fadhlul Ijtima ‘Ala Tilawatil Qur’an wa ‘Aladz Dzikir dari hadits Abu Hurairah ra. Abû Dâwud dan at-Tirmidzi. 214 HR. Rasulullah Saw bersabda: “Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah seraya membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka. Sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca’. 213 ” 214 Tentang keutamaan berkumpul di masjid-masjid untuk mempelajari al-Qur’an al-Karim.” [HR. dikerumuni para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapanNya. Muslim]. serta mereka diliputi rahmat. rahmat Allah akan meliputi mereka. maka akan semakin tinggi. kecuali turunlah ketenangan atas mereka. Semakin banyak.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam sebagaimana engkau telah membaca al-Qur’an dengan tartil di dunia.

216 Jawaban Imam Syafi’i di atas memberikan gambaran kepada kita.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XIV . Abdurrahman al-Baghdadi. Pantaslah Imam Syafi’i ketika ditanya tentang apa hukumnya membunuh lebah saat melaksanakan ihram (saat umrah atau haji). Allah SWT berfirman: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min. ~104~ . bahwa Rasulullah Saw bersabda. beliau menjawabnya dengan terlebih dahulu membaca firman Allah: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. dia harus senantiasa mengkaitkan fakta yang dihadapinya dengan syari’at dan ‘aqidah Islam.” (Qs. Pandangan Islam Tentang Ingkar Sunnah. bahwa hidupnya terikat dengan aturan Allah SWT. bahwa seorang Muslim yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya mesti berfikir secara Islami.” Setelah itu Imam Syafi’i mengatakan bahwa Ibn ‘Uyainah menceritakan pula kepadanya dari Mis’ar ibn Qidam dari Qais Ibn Muslim dari Thariq ibn Syihab dari Umar Ibn al-Khaththab. dalam memahami segala sesuatu. al-Ahzab [33]: 36). wajar saja jika Imam Syafi’i selalu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan petunjuk al-Qur’an dan asSunnah. Atas dasar itu. Pertanyaan adalah. apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetap an. 216 Lihat Syaikh Dr.URGENSI TSAQÂFAH ISLAMIYYAH Berfikir Islami merupakan keharusan bagi seorang Muslim. seperti Imam Syafi’i rahimahullah? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah. “Ikutilah kedua orang sesudahku. Sebab. Tidak ada alternatif lain bagi seorang Muslim selain mengikuti apa yang menjadi keputusan Allah maupun RasulNya. yaitu Abu Bakar dan Umar. apa upaya yang harus kita lakukan agar kita bisa berfikir dan mampu menjawab dengan cerdas setiap pertanyaan. al-Hasyr [59]: 7). Artinya. bahwa beliau (Umar ibn al-Khaththab) menyuruh untuk membunuh lebah. Setelah itu beliau menyam paikan suatu riwayat hadits: Sufyan bin ‘Uyainah menceritakan kepadaku dari Abdul Malik Ibn Umair dari ar-Rabi’i Ibn Hirasy dari Hudzifah Ibn al-Yaman yang telah mengatakan. setiap Muslim mesti melakukan tafaqquh fiddin. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan me reka. seorang Muslim mesti berbuat dalam hidup ini sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. yakni mengkaji agama Islam secara mendalam. Sehingga dalam menjawab segala permasalahan yang dia hadapi. Ini ditujukan agar kita bisa menguasai ilmu-ilmu Islam dan bisa berfikir Islami secara sempurna.” (Qs. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. ia kembali kepada sebuah ide dasar.

mustholah hadits. ilmu tauhid. seperti ilmu tauhid. Strategi Tafaqquh Fiddin Sesungguhnya. ilmu tafsir. Mencukupkan diri dengan teks-teks yang ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah —apalagi sekedar membaca terjemahan tekstual— adalah tindakan gegabah. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan. ilmu ushul fiqh. Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan. an-Nahl [16]: 44) dan as-Sunnah (lihat Qs. kedua. seperti ilmu bahasa Arab. dan ushul fiqh yang mutlak diperlukan dalam menggali hukum (ijtihad). ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ‘aqidah Islam itu sendiri. pertama. Kewajiban mengambil hukum dan petunjuk dari al-Kitab (lihat Qs. Islam tidak pernah mengajarkan cara-cara tersebut. as-Sunnah.” 217 217 HR. ilmu nahwu. jika Allah SWT menghendaki suatu kebaikan pada diri hambaNya. Harus dicari dan dituntut. Ia akan menjadikan hamba itu faqih fiddin. al-Hasyr [59]: 7) tidak mungkin dilakukan tanpa memahami dan mempelajarinya terlebih dahulu. Ilmu-ilmu ini muncul sejak masa kenabian dan terus berkembang secara sistematis pada masa-masa berikutnya. Tidak boleh dipahami seperti itu. dari Utsman bin Affan ra. Ilmu-ilmu Islam terdiri dari. taqdir Allah SWT itu harus direspon secara positif. Bukhâri]. ilmu itu harus diperoleh dengan belajar. serta ilmu-ilmu yang difokuskan untuk mengkaji masalah-masalah ‘aqidah. muncullah berbagai disiplin ilmu-ilmu pengetahuan Islam —walaupun integral satu sama lain— seperti ilmu pengetahuan tentang al-Qur’an. ilmu balaghoh. ilmu-ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk memahami hukumhukum yang terpancar dari ‘aqidah Islamiyyah. Dari sini. ilmu-ilmu pengetahuan yang dibangun atas dasar ‘aqidah Islamiyyah seperti fiqh. ~105~ . Namun. ilmu hadits dan mustholah hadits. bahasa Arab. dan ketiga.” [HR.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ruang Lingkup Ilmu-Ilmu Islam Ilmu-ilmu Islam atau dikenal dengan Tsaqâfah Islamiyyah adalah ilmu-ilmu yang dasar pembahasannya adalah ‘aqidah Islamiyyah dan pangkal sumbernya adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. yakni. Nabi Saw bersabda: “Sebaik-sebaik kalian adalah yang mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya. Sebab. seraya berharap ilmu itu langsung masuk ke dalam benak dan hati kita. ilmu shorof. atau dengan bertapa lalu ilmu itu masuk ke dalam dada kita. Sebab. Dia buat orang itu faqih dalam ad-dîn. dan ilmuilmu lainnya. Bukhâri. faham terhadap seluk-beluk peraturan hidup agama Islam. dan hadits. Untuk memahami semua hal yang terkandung di dalam al-Quran dan as-Sunnah mutlak diperlukan semua perangkat ilmu yang bisa mengungkap hukum dan petunjuk dari dua sumber utama syari’at Islam itu. tafsir.

asy. Ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tentang ‘aqidah bisa menyentuh akal dan perasaan manusia. Akal menjadi puas. Alam Nasyroh [94]: 7). Selain itu. mu’amalah. tsaqafah Islam tidak bisa diraih hanya dengan berfikir dangkal. 1. Islam adalah petunjuk untuk melaksanakan aktivitas hidup. ~106~ . seorang pelajar Muslim tidak akan mempelajari ilmuilmu filsafat yang tidak ada realitasnya. dan pemerintahan. Apalagi. Imam Syafi’i muda dengan mantap menjawab kepada gurunya bahwa dirinya sudah hafal isi teks-teks yang ada dalam kitab tersebut. yakni ‘aqidah Islamiyyah. ilmu-ilmu Islam (tsaqâfah Islamiyyah) itu ilmu yang memiliki akar pemikiran yang sangat dalam. hati menjadi pun mantap. sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu itu harus ditempuh. Tatkala kita membahas ilmu tauhid. hasilnya adalah keyakinan atas ‘aqidah Islamiyyah. Oleh karena itu. maupun ilmu yang berhubungan dengan penyelengaraan negara dan penegakan hukum. dan tercatat hafal 300 ribu hadits lengkap dengan matan (teks isi) dan sanadnya (jalur periwayatan). (1) ia memiliki akar pemikiran yang sangat mendalam. (2) ia harus dipelajari dengan sepenuh keyakinan. ‘aqidah Islamiyyah sesuai dengan akal dan fitrah manusia. ilmu-ilmu itu bersumber dari keyakinan. yakni belajar dan kesiapan diri untuk belajar. yang hasil ijtihadnya banyak diikuti hingga hari ini. tsaqafah Islam memiliki karakter sebagai berikut. tatkala Imam Syafi’i masih muda dan hendak belajar kepada Imam Malik yang sudah tua dan terkenal. keyakinan yang dihadilkan dari perpaduan antara sentuhan terhadap akal dan fitrah. bukan sekedar teori-teori belaka. dan makanan. beliau mensyaratkan agar Syafi’i muda itu membaca terlebih dahulu buku pegangan karya Imam Malik. Ia memahami betul firman Allah SWT: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). seorang Muslim harus berfikir mendalam dan cemerlang untuk meraih tsaqafah Islam. yakni kitab al-Muwatthâ’ sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar di majelisnya. yang di kemudian hari sangat terkenal sebagai Imam para mujtahidin. Walhasil. pakaian. Semua ini disebabkan karena ‘aqidah Islam telah menjadi nyawa dan motivasi hidupnya. Ia tidak akan merasa lelah mendalami ilmu-ilmu Islam. seorang pelajar muslim memahami benar. kesiapan diri untuk berfikir dan kesiapan mental untuk memeras otak. akhlak. 218 219 Lihat Syaikh an-Nabhani. dan (3) dipelajari secara praktis. Sebab. serta penemu disiplin ilmu ushul fiqh? Pada dasarnya. Demikianlah. 218 Wajar saja. jld. baik ilmu yang menyangkut masalah keyakinan. proses belajar mengajar pun penuh dengan manfaat karena yang belajar dan mengajar hadir dalam kondisi kesiapan yang prima. Oleh karena itu. Akan tetapi. Idem. politik. yakni untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. bahwa ilmu yang digelutinya tidak ada artinya jika hanya dihafal dan dinikmati seperti halnya buku-buku filsafat. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Ilmu-ilmu Islam (tsaqâfah Islamiyyah) adalah ilmu yang praktis. 219 Kenapa tsaqafah mesti dipelajari dengan sepenuh keyakinan? Sebab. Ini berbeda dengan tsaqafah Islam. akan menimbulkan semangat yang menyala-nyala. Lalu model belajar seperti apa yang mampu melahirkan pelajar-pelajar (daris) yang begitu energik seperti Syafi’i muda. Namun. Keyakinan semacam ini. Dia tidak ingin menjadi buku-buku yang bergerak.” (Qs. akan melahirkan suatu keyakinan yang sangat kuat pada diri seorang Muslim. ibadah. atau menjadi onta-onta yang mengusung buku.Syakhshiyyah al-Islamiyyah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Oleh karena itu.

sebagian besar hukum Islam. yakni mengubah sistem yang tidak Islami menjadi sistem yang Islami.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Sayangnya. Bahkan. Keadaan ini justru akan mendorong pelajar itu untuk melakukan aktivitas dakwah di tengah-tengah masyarakat. khususnya yang penerapannya memerlukan otoritas negara. belum diterapkan di tengah-tengah masyarakat. seorang Muslim akan lebih cepat dalam mencerap ilmu jika ia melakukan aktivitas dakwah dan perbaikan di tengah-tengah umat. ~107~ .

Tetapi kemudian. karena orang yang menjalankannya mengambil istirahat sejenak setelah selesai salat sunnah ba’da Isya dua rakaat. Tetapi pada malam keempat. Sholat ini disebut sholat Tarwih. Sayyidina Ali kw. Khalifah Umar mengadakan perubahan. yaitu sholat tahajjud pada bulan Ramadhan dilaksanakan secara berjam’aah setelah melaksanakan sholat Isya. sholat tahajjud selama bulan Ramadhan dilakukan sendiri-sendiri di rumah masingmasing [HR Bukhâri]. dan karena ingin memperoleh perkenan (ridha) ilahi. Bukhâri]. disertai iman. Pada dasarnya. Rasulullah tidak muncul untuk memimpin sholat Tarwih berjamaah. Pada suatu malam Rasulullah bangun untuk melaksanakan sholat tahajjud. Dalam sebuah hadits. dosanya akan diampuni. Pada malam berikutnya. lalu mereka ikut bersholat. supaya menjalankan sholat tahajjud bulan Ramadhan. Kadang-kadang beliau pergi ke rumah putrinya. Dengan kata lain. Umar bin Khattab sendiri mengatakan —seperti yang direkam oleh Imam Bukhâri— bahwa perbuatannya itu adalah bid’ah. pada zaman Rasulullah. dan zaman permulaan Khalifah Umar. tiba-tiba para sahabat yang berada di masjid melihat beliau. sebab Rasulullah sangat khawatir. kalau-kalau kelak dikemudian hari. maka terjadilah sholat Tarwih tersebut berjamaah dan Rasulullah sebagai imamnya. bagi kebanyakan orang. dan suaminya. Demikian besarnya perhatian Rasulullah kepada sholat tahajjud dalam bulan Ramadhan. Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa bangun malam untuk menjalankan sholat dalam bulan Ramadhan. dan pada malam ketiga. yang berasal dari kata “raha” yang artinya “mengambil istirahat”. sholat tahajjud yang dilaksanakan dalam bulan Ramadhan itulah yang akhirnya menjelma menjadi sholat Tarwih sekarang ini. Rasulullah Saw sangat menaruh perhatian pada sholat tahajjud yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan ini. Walaupun demikian.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XV . ~108~ . perubahan yang dilakukan oleh Khalifah Umar itu diterima dengan baik berdasarkan teladan Rasulullah Saw sendiri yang pernah melaksanakan sholat tahajjud berjamaah selama tiga malam berturut-turut. itu lebih baik daripada sholat Tarwih yang dilakukan pada permulaan malam. zaman Khalifah Abu Bakar. Siti Fatimah. Rasulullah Saw menganjurkan kepada ummatnya agar menjalankan sholat Tarwih di rumahnya masing-masing [HR Bukhâri]. sholat Tarwih itu akan dianggap sebagai sholat fardhu. sholat Tarwih yang dilakukan di bulan Ramadhan merupakan sholat tahajjud yang dilaksanakan pada bulan-bulan biasa. sebagai tempat menyendiri untuk menjalankan sholat tahajjud selama bulan Ramadhan. dilengkapi dengan tikar. dan bahwa sholat yang dilakukan pada larut malam ketika orangorang sedang tidur. Ada pula hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah membangunkan istri-istri beliau untuk menjalankan sholat Tarwih [HR.” [HR.SHOLAT TARWIH Apakah arti tarawih itu? Kata tarawih adalah bentuk jamak dari kata tarwih. Oleh karena itu. Dengan demikian. sampaisampai ada sebuah hadis menerangkan bahwa Rasulullah mempunyai sebuah kamar kecil di Masjid yang dibuat untuk beliau sendiri. orang-orang yang melakukan sholat Tarwih berjamaah itu bertambah besar. Bukhâri]. orang-orang yang ikut sholat Tarwih berjamaah bertambah besar lagi.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dituturkan. bahwa Nabi Saw sangat menganjurkan qiyam Ramadhan dengan tidak mewajibkannya. Nabi Saw membiarkan para sahabat melakukan Tarwih secara sendiri-sendiri. Lihat juga al-Mughni. hal 525. Sebagaimana terekam dalam hadits muttafaq ‘alaihi riwayat ‘Aisyah. termasuk sholat Tarwih di rumahnya sendiri.” 220 Sholat Tarwih Secara Berjamaah Pada awalnya sholat Tarwih dilaksanakan Nabi Saw secara berjamaah dengan sebagian shahabat di masjid Nabawi. 2. maka kepergiannya ke masjid untuk hal tersebut akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. hal. misalnya Imam Bukhâri meletakkannya pada bab 220 221 HR. Nabi Saw bersabda. 39. ketika Umar bin Khattab ra. Di dalam hadits yang diriwayatkan ‘Aisyah ra. 436. Syarh Shahîh Muslim. 3. wanita lebih utama mengerjakan sholat. menyaksikan adanya fenomena sholat Tarwih yang terpencar-pencar dalam masjid Nabawi. 222 Imam an-Nawawi. Fakta adanya pelaksanaan sholat Tarwih secara turun temurun sejak Nabi Saw hingga sekarang merupakan dalil yang tidak dapat dibantah tentang disyari’atkannya sholat Tarwih. terbesit dalam diri Umar untuk menyatukannya sehingga terbentuklan sholat Tarwih berjamaah yang dipimpin Ubay bin Kaab. Hal itu terlihat pada kecenderungan para ulama yang meletakkan riwayat ini pada bab sholat malam secara umum. sekalipun dalam riwayat ‘Aisyah lainnya ditegaskan tidak adanya pembedaan oleh Nabi Saw tentang jumlah rakaat sholat malam baik di dalam maupun di luar Ramadhan. Muttafaq ‘alaihi. 6. tentang Tarwih selama tiga malam yang dilakukan Nabi Saw bersama para sahabat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Anjuran Melaksanakan Qiyam dan Tarwih di Bulan Ramadhan Salah satu anjuran Nabi Saw untuk umat Islam adalah menghidupkan malam Ramadhan dengan memperbanyak sholat. riwayat ini berbicara pada konteks yang lebih umum yaitu sholat malam. Hanya saja. ~109~ . wajib memperhatikan etika ketika berada diluar rumah. 221 Dari sini mayoritas ulama menetapkan sunnahnya pelaksanaan sholat Tarwih secara berjama’ah. jld. al-Lu’lu’ wal Marjan. Namun jika ia tidak datang ke masjid dia tidak berkesempatan atau tidak melaksanakan sholat Tarwih. juga tidak disebutkan jumlah rakaatnya. Jumlah Rakaat Tarwih Dalam riwayat Imam Bukhâri tidak disebutkan berapa rakaat Ubay bin Kaab melaksanakan Tarwih. Oleh karenanya para ulama menyatakan konsensus dalam hal tersebut. jld. setelah berjalan tiga malam. Hingga di kemudian hari. hal. 222 Wanita Melaksanakan Tarwih Pada dasarnya. wanita yang hendak melaksanakan sholat Tarwih di masjid. hal. jld. “Siapa saja yang mendirikan sholat di malam Ramadhan penuh dengan keimanan dan harapan maka ia diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Namun. 605 dan kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab. Namun. lafadz Imam Muslim dalam shahihnya: 6/40. Salah satu sholat yang dianjurkan adalah sholat Tarwih disepanjang malam Ramadhan.

Namun dalam riwayat Yazid bin ar-Rumman bahwa jumlah rakaat yang didirikan di masa Umar bin Khattab 23 rakaat. Pendapat ini didukung oleh ats-Tsauri. 141. hadits ‘Aisyah: “Nabi tidak pernah melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat baik di dalam maupun di luar Ramadhan. 228 Dari riwayat di atas jelas. Fath al-Bârî. hal. 23.” Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa orang yang menjalankan Tarwih 8 rakaat dengan Witir 3 rakaat dia telah mencontoh Nabi Saw dan yang melaksanakan dengan sholat 23 mereka telah mencontoh Umar ra. 195.” 224 Kedua. dan di Makkah 33 rakaat. jld.1. hal. Imam Syafi’i dari riwayat az-Za’farani mengatakan bahwa ia sempat menyaksikan ummat Islam melaksanakan Tarwih di Madinah dengan 39 rakaat. “Jika sholatnya panjang dan jumlah rakaatnya sedikit itu baik menurutku. 227 Kelima. 138. sedang yang menjalankan 39 rakaat atau 41 mereka telah mencontoh salafu saleh dari generasi sahabat dan tabîn. bab Tanwir Hawalaik. 227 Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni. Al-Hâfidz Ibn Hajar berpendapat: “Bahwa perbedaan jumlah rakaat dalam rakaat Tarwih muncul dikarenakan panjang dan pendeknya rakaat yang hendak didirikan. sekalipun aku lebih senang pada yang pertama. 224 Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni.” Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Syafi’i. jumlah rakaatnya banyak itu juga baik menurutku. Bahkan menurut Imam Malik ra hal itu telah berjalan lebih dari ratusan tahun. bahkan 39 rakaat. 4. dan menurutnya hal tersebut memang memiliki kelonggaran. bab Tanwirul Hawalaik. 13. Hal ini dikomentari imam Malik bahwa masalah tersebut sudah lama menurutnya. Imam Malik dalam al-Muwatha’ pada bab sholat Witir Nabi Saw. jld. 250.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam sholat tahajud. 226 Keempat. bahwa akar persoalan dalam perbedaan jumlah rakaat sholat Tarwih bukanlah persoalan jumlahnya melainkan kualitas rakaat yang hendak didirikan. Imam Malik. jld. jld. Ibn Mubarak dan Imam Syafi’i. 36. hal. Imam at-Tirmidzi menyatakan bahwa Umar ra dan Ali ra serta sahabat lainnya menjalankan sholat Tarwih sejumlah 20 rakaat (selain witir). ~110~ . Jika dalam mendirikannya dengan rakaatrakaat yang panjang maka berakibat pada sedikitnya jumlah rakaat dan demikian sebaliknya. Fath al-Bârî. Fath al-Bârî. Akar persoalan ini sesungguhnya kembali pada riwayat-riwayat berikut ini: Pertama. 4. hal. al-Muwathâ’. 225 Ketiga. hal. 21. 250. 226 Sayyid Sabbiq. Fiqh as-Sunnah. 223 Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni. bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz kaum muslimin sholat Tarwih hingga 36 rakaat ditambah Witir tiga rakaat. al-Muwathâ’. 250. hal. Imam Malik dalam al-Muwatha’-nya meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Kaab dan Tamim ad-Dari untuk melaksanakan sholat Tarwih 11 rakaat dengan rakaat-rakaat yang sangat panjang. Dan jika sholatnya pendek. 225 Imam Malik. 223 Hal tersebut memunculkan perbedaan dalam jumlah rakaat Tarwih yang berkisar dari 11. 228 Idem. 4.

dan ditambah 3 rakaat sebagai penutup. “Banyak di kalangan ulama yang menolak sholat Tarawih 20 rakaat. tidak ada alasan yang mendasar untuk mempertentangkan satu pendapat dengan pendapat lainnya dalam jumlah sholat Tarwih.” Maka Syaikh bin Baz menjawab: “Sholat Tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat. dan mereka adalah orang yang lebih tahu akan sunnah. jld. maka itu yang terbaik. atau 13 rakaat. jld. Ini karena Nabi Saw bersabda. 250. hal. Mutafaq ‘Alaih]. 233 Al-Hâfidz Ibn Hajar al-Asqalâni. Masingmasing terdiri 4 rakaat yang sangat panjang. hal. 195. 1. Fath al-Bârî. Lihat hasyiah Fiqh as-Sunnah. Riyad: Dar al-Mu’ayyad. ditambah 4 rakaat yang panjang pula. 4. ~111~ . maka lebih atau kurangnya jumlah rakaat tergantung pada berapa panjang atau pendek qiyamnya’. hal.” 232 Dengan demikian. bersolatlah satu rakaat. “Jika seseorang melakukan sholat Tarawih sebagaimana mazhab Abu Hanifah. 229 Imam az-Zarkani mencoba menetralisir persoalan ini dengan menukil pendapat Ibn Hibban bahwa Tarwih pada mulanya 11 rakaat dengan rakaat yang sangat panjang namun bergeser menjadi 20 rakaat (tanpa witir) setelah melihat adanya fenomena keberatan ummat Islam dalam mendirikannya. 2000. ‘Sholat malam setiap 2 rakaat. melainkan tergantung panjang dan pendeknya rakaat yang didirikan. 198. siapa pula yang sholatnya 20 rakaat atau lebih maka juga tidak salah. 7. 230 Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz yang ketika itu menjabat sebagai Ketua al-Lajnah ad-Dâ’imah. dan mereka berkata bahwa Rasulullah Saw tidak melakukan lebih dari 11 rakaat.” 231 Sedangkan Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah berkata. asy-Syafi’i dan Ahmad yaitu 20 rakaat atau sebagaimana Mazhab Malik yaitu 36 rakaat.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Hal yang sama juga diungkapkan Imam Ahmad ra. pernah ditanya. Maka tidak dihadkan rakaat sholat dan salamnya karena sesungguhnya Umar ra dan sahabat-sahabat ra melakukan sholat pada beberapa malam dengan 20 rakaat melainkan witir. fatwa nomer 6148. 233 229 230 Idem. apalagi menjadi sebab perpecahan ummat Islam. 231 Al-Lajnah ad-Dâ’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’. Ini sebagaimana Imam Ahmad berkata. meniru cara Nabi Saw. atau 11 rakaat. Jika kita perhatikan dengan cermat maka yang menjadi konsens dalam sholat Tarwih adalah kualitas dalam menjalankannya dan bagaimana sholat tersebut benar-benar menjadi media komunikatif antara hamba dan RabbNya lahir dan batin sehingga berimplikasi dalam kehidupan berupa ketenangan dan merasa selalu bersamaNya dimanapun berada. yakni beliau melakukan sholat Tarwih dengan tiga kali salam. jld. 64. Cetakan ke 3. hal. hal. ‘Karena tidak ada apa yang dinyatakan dengan jumlah. melakukan salam pada setiap 2 rakaat dan 1 rakaat witir adalah afdal. bahwa tidak ada pembatasan yang signifikan dalam jumlah rakaat Tarwih. yang menjadi witir baginya dari solat yang dilakukan. Bahkan hingga bergeser menjadi 36 (tanpa witir) dengan alasan yang sama.’ [HR. jika dikhawatirkan akan Subuh. 250. Dan. 232 Al-Ikhtiyârât. Cara Melaksanakan Sholat Tarwih Imam Bukhâri meriwayatkan sebuah hadits dari ‘Aisyah ra yang menjelaskan tata cara Nabi Saw menjalankan sholat malam. Arab Saudi.

jld. al-Hâfidz Ibn Hajar menyimpulkan bahwa Nabi Saw kadangkadang melakukan witir (menutup sholatnya) dengan satu rakaat dan terkadang menutupnya dengan tiga rakaat. (Syarh Shahih Muslim. al-Muwatha’ dalam Tanwir. 234 HR.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Bentuk lain yang mendapatkan penegasan secara qauli dan fi’li juga menunjukkan bahwa sholat malam dapat pula dilakukan dua rakaat-dua rakaat dan ditutup satu rakaat.Jika ia khawatir akan tibanya waktu Shubuh maka hendaknya menutup dengan satu rakaat” 234 Berdasarkan riwayat-riwayat di atas. sholat malam. 46-47. ~112~ . Dengan demikian. 432. al-Lu’lu’ wal Marjan. Ibn Umar ra menceritakan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw tentang cara Rasulullah Saw mendirikan sholat malam. “Sholat malam didirikan dua rakaat dua rakaat. dapat didirikan dengan dua rakaat dua rakaat dan ditutup dengan satu rakaat. hal. termasuk di dalamnya sholat Tarwih. Mutaffaq ‘alaihi. beliau menjawab. hal. hal. Hal ini ditegaskan fi’liyah Nabi Saw dalam hadits Muslim dan Imam Malik ra. atau empat rakaat empat rakaat dan ditutup dengan tiga rakaat. 6. 143-144).

Al-Fayumi. I’tikaf sangat dianjurkan pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. jld. Setiap muslim disunnatkan untuk beri’tikaf di masjid. 284. menghalangi dan menghentikannya. Ia memutuskan hubungan dengan segala kesibukan-kesibukannya. I’tikaf merupakan sarana meditasi dan kontemplasi yang sangat efektif bagi kaum Muslim untuk memelihara keislamannya. i’tikaf sangatlah mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah SWT. dan mengurung hatinya dan jasmaninya hanya untuk Allah dan untuk mendekatkan diri kepadaNya. jld. sekaligus untuk meraih malam Lailatul Qadar. dan informasi yang sarat dengan pengaruh-pengaruh negatif. i’tikaf adalah berdiam (tinggal) di suatu tempat. bahwa i'tikaf adalah luzûm al-syai’ wa habs alnafs ‘alaih (mengikatkan diri pada sesuatu dan menahan diri di atasnya). Sayyid Sabbiq. 433. Lisan al-Arab. 424. al-Mishbahul Munir. orang yang belum pernah melakukan i’tikaf. khususnya di tengah arus globalisasi. selain mengharap ridha Allah dan semua hal yang bisa mendatangkan keridloanNya. termasuk dari unsur-unsur yang menjadikan hati bertambah kusut dan menceraiberaikan hati di setiap tempat. Definisi I’tikaf Sayyid Sabbiq. membayangkan I'tikaf sebagai ibadah yang sangat berat dan sulit. 235 Dengan kata lain. kusutnya hati tidak akan dapat sembuh kecuali dengan menghadap kepada Allah Ta'ala. 3. I’tikaf adalah mengurung diri dan membatasi diri untuk hanya berbuat taat dan selalu mengingat Allah. materialisasi. Fiqh as-Sunnah. terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. hal. hal. 236 Imam Ibn al-Qayyim berkata. 1. Allah pasti akan menolong dan memudahkannya. 252. Sebab. 236 235 ~113~ .Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XVI . Hal-hal ini tentunya akan memutuskan perjalanan hati menuju Allah atau akan melemahkan. dan kitab lihat anNihâyah fî Gharîbil Hadîts. jld. orang-orang yang tinggal di masjid dan menegakkan ibadah di dalamnya bisa disebut sebagai mu’takif dan ‘akif (orang yang sedang beri'tikaf). hal. Sedangkan makan dan minum yang berlebih-lebihan dan berlebih-lebihan dalam bergaul.I’TIKAF Diantara rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadhan yang senantiasa dipelihara dan dianjurkan oleh Rasulullah Saw adalah i’tikaf. semuanya sangat tergantung pada terkumpulnya unsurunsur yang bisa memperkuat hati. terlalu banyak bicara dan tidur. Tak terbetik dalam hatinya keinginan apapun. hal. dalam Fiqh as-Sunnah menyatakan. yakni orang yang mempersenjatai dirinya dengan niat ikhlas dan tekad yang sungguh-sungguh. Padahal. jld. Ibn Mandzur . Oleh karena itu. Barangkali. kemudian menghadapkan hati tersebut kepada Allah SWT secara menyeluruh. 9. 3. “Manakala seseorang ingin berjalan di atas jalan Allah SWT dalam keadaan sehat dan istiqamah (konsisten).

yang mana. Bukhâri 4/245. 86-87. Bukhâri 4/266 dan Muslim 1173 dari ‘Aisyah. Hingga akhirnya. syahwat tersebut dapat merintangi perjalanan hati menuju Allah SWT. bahwasanya Rasulullah Saw sering beri’tikaf pada setiap Ramadhan selama sepuluh hari. di saat sudah tidak ada lagi yang berbuat lembut kepadanya. Dan seluruh keinginan dan betikan-betikan hatinya menjelma menjadi keinginan untuk selalu mengingatNya. 239 I'tikaf yang paling utama dilakukan pada bulan Ramadhan berdasarkan hadits Abu Hurairah ra. memutuskan segala kesibukan dengan makhluk. Sesungguhnya. 240 Sedangkan waktu yang lebih utama lagi yaitu pada akhir bulan Ramadhan.” 237 Disyari’atkannya I’tikaf I'tikaf disunnahkan pada bulan Ramadhan dan bulan lainnya sepanjang tahun. Telah dituturkan dalam riwayat shahih. Allah SWT juga mensyari’atkan i’tikaf bagi hambaNya agar mereka dapat mengambil manfaat dari amalan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga. bahwa Nabi Saw beri’tikaf pada sepuluh (hari) terakhir bulan Syawwal. 240 HR.” Maka Umar ra pun beri’tikaf pada malam harinya. maksudnya serta ruhnya adalah berdiamnya hati kepada Allah Ta’ala. Bukhâri 4/226 dan Muslim 1173. (yaitu) aku akan beri’tikaf pada malam hari di Masjidil Haram. menyendiri (berkhalwat) denganNya. 238 Dalam sebuah riwayat dituturkan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Rahmat Allah Yang Maha Perkasa lagi Penyayang. menjadikan Dirinya berkehendak untuk mensyari’atkan puasa bagi mereka sebagai wahana untuk mengurangi kelebihan makan dan minum. hal. ~114~ . bertafakur untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mendekatkan dirinya kepada Allah. kecintaan dan menghadapkan diri kepadaNya menjadi pengganti atas kesedihan hatinya dan betikan-betikannya. mengingatNya. Bukhâri 4/237 dan Muslim 1656. Sebab. sesungguhnya aku ini pernah bernadzar pada zaman jahiliyah (dahulu). berkumpulnya hati dengan Allah. inilah maksud dari i’tikaf yang agung itu.” Beliau menjawab: “Tunaikanlah nadzarmu. dan manakala tidak ada lagi yang dapat membahagiakan dirinya selain Allah. HR. kelembutan dirinya kepada Allah pada hari kesedihan di dalam kubur. jld. Sesungguhnya disyari’atkannya i’tikaf bagi umat Islam. 241 HR. Nabi Saw seringkali beri'tikaf pada sepuluh (hari) terakhir di bulan Ramadhan hingga Allah Yang Maha Perkasa dan Mulia mewafatkan beliau. sehingga ia mampu mencurahkan hatinya kepadaNya. ibadah itu juga dimaksudkan agar seorang hamba bisa tetap berjalan di atas jalan Allah dengan lurus dan konsisten. dan hanya menyibukkan diri kepada Allah semata. 2. sekaligus sebagai media untuk membersihkan kecenderungan syahwat di dalam hati. Selain itu. 239 HR. 241 237 238 Zâdul Ma’ad. Sedangkan yang menyebabkan ia berbuat demikian. Tidak hanya itu saja. karena. bahwa Umar pernah bertanya kepada Nabi Saw: “Wahai Rasulullah. bermesraan ketika berkhalwat dengan Allah merupakan pengganti kelembutannya terhadap makhluk. hingga akhirnya ia akan memperoleh kebaikannya di dunia maupun di akhirat kelak.

243 Yakni “Janganlah kami mejimai mereka” pendapat tersebut merupakan pendapat jumhur (ulama). di-shahih-kan oleh para imam serta para ulama. jika ia melaksanakan ibadah di dalam ketiga masjid tersebut. alBaqarah [2]: 187). karya Syaikh al-Utsaimin. Memang seperti itu kenyataannya. hal. seperti melaksanakan sholat berjama’ah. bahwa yang dimaksud masjid dalam ayat di atas hanya ketiga masjid di atas. yakni Masjid al-Haram. Sebab. sholat kusuf dan tahiyatul masjid. Dengan demikian. tentunya banyak kaum Muslim yang tidak bisa menunaikannya. Jika hadits mengatakan bahwa tidak ada i’tikaf kecuali dalam tiga masjid. dan Masjid al-Aqsha’. Medinah dan al-Quds (Palestina). Inilah pahala-pahala yang dapat diraih seseorang. Masjid an-Nabawi. bahwa sholat di Masjid al-Haram bernilai seratus ribu sholat. Ia juga boleh mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk dicuci dan disisir rambutnya. maksudnya adalah tidak ada i’tikaf yang lebih sempurna dan lebih utama kecuali di dalam tiga masjid tersebut. i’tikaf boleh dilakukan di dalam masjid-masjid manapun. Ayat tersebut berlaku untuk segenap kaum Muslim.” 242 Akan tetapi. 245 Perkara-Perkara yang Boleh Dilakukan Mu’takif boleh keluar dari masjid jika ada hajat (keperluan). 230-235. Bahkan. Lihat Zâd al-Masir. 193 oleh Ibn al-Jauzi. Di dalam riwayat shahih dinyatakan. jld. 244 Orang-orang yang beritikaf disunnahkan berpuasa seperti yang tersebut dalam riwayat ‘Aisyah ra yang telah disebutkan sebelumnya. Sholat di Masjid an-Nabawi lebih baik dari pada seribu sholat kecuali di Masjid al-Haram dan sholat di Masjid al-Aqsha’ bernilai lima ratus sholat. mayoritas kaum Muslim berada di luar Mekkah. padahal beliau sedang i’tikaf di masjid (dan aku berada di kamarku) kemudian aku sisir rambutnya (dalam riwayat Hadits tersebut shahih. 245 Dikeluarkan oleh Abdur Razzaq di dalam al-Mushannaf 8037 dan riwayat 8033 dengan maknanya dari Ibn Umar dan Ibn ‘Abbas. Rasul bersabda: “Tidak ada I'tikaf kecuali pada tiga masjid (saja).Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Syarat-Syarat I’tikaf Dalam sebuah hadits shahih dinyatakan. ‘Aisyah ra berkata: “Dan sesungguhnya Rasulullah Saw pernah memasukkan kepalanya kepadaku.” (Qs. tidak hanya i’tikaf saja. dapat dilihat takhrijnya serta pembicaraan hal ini pada kitab Al-Inshaf fi Ahkamil I'tikaf oleh Ali Hasan Abdul Hamid. bahwa I'tikaf itu disyari’atkan hanya di dalam tiga masjid. 1. 244 Lihat 257 Tanya Jawab Fatwa-Fatwa al-Utsaimin. hal. Jika kita nyatakan. nilai sholat di dalam tiga masjid itu mempunyai kelebihan tersendiri. 242 ~115~ . beri’tikaf pada selain ketiga masjid tersebut adalah boleh berdasarkan keumuman firman Allah: “Dan janganlah kamu mencampuri mereka itu 243 sedangkan kamu beritikaf di dalam masjid.

dibolehkan bagi wanita untuk i’tikaf bersama suaminya. 246 ~116~ . hal. Diperbolehkan bagi orang yang sedang beritikaf. sebagaimana yang disebutkan di dalam Shahîh Muslim. apabila beliau beri’tikaf.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam lain: aku cuci rambutnya). ‘Jangan kau terburu-buru sehingga aku antarkan. telah ditakhrij dalam Shahîh Sunan Abû Dâwud. 248 Sebagaimana dalam Shahîh Bukhâri 4/226. 250 HR. jld 1. ‘Subhanallah (Maha Suci Allah)! Wahai Rasulullah. Muslim 2157 dan tambahan yang terakhir ada pada Abû Dâwud 7/142-143 di dalam Aunul Ma’bud. Shafiyah ra tinggal di kampung Usmah bin Zaid. ‘Sesungguhnya setan mengalir pada seseorag seperti mengalirnya darah Dan sungguh aku khawatir kalau setan membisikkan pada hati kalian berdua kejelekan atau beliau mengucap sesuatu’.’ Maka Nabi Saw mengatakan. lewat dua orang sahabat Anshar.” 250 Bahkan.” 247 Orang yang sedang beri'tikaf juga diperbolehkan mendirikan tenda (kemah) kecil pada bagian di belakang masjid sebagai tempat dia beri’tikaf. dan antara aku dan beliau ada sebuah pintu. bahwa Nabi Saw jika i'tikaf. Ahmad 5/364 dengan sanad yang shahih. maka aku datang menengoknya di malam hari dan di sisinya isteri-isterinya yang sedang bergembira. meletakkan kasur atau ranjangnya di dalam tenda tersebut. dan suami diperbolehkan mengantar isteri sampai ke pintu masjid. “Telah i’tikaf bersama Nabi Saw seorang wanita yang HR. 1173. Bukhâri 1/342 dan Muslim 297 dan lihat Mukhtashar Shahîh Bukhâri no. Bukhâri 4/240. Dan sanadnya hasan. 167 oleh Syaikh al-Albâni dan Jami’ul Ushul.’ Lalu keduanya mengatakan. 3452 oleh Ibn Asir. 249 I’tikafnya Wanita dan Kunjungannya ke Masjid Diperbolehkan bagi seorang isteri untuk mengunjungi suaminya yang berada di tempat i’tikaf. Ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan Ibn Umar ra. Tatkala berada di pintu masjid yang dekat dengan rumah Ummu Salamah ra. 248 Dan hal ini atas perintah Nabi Saw. ‘Pelan-pelan! Sesungguhnya wanita ini adalah Shafiyah binti Huyai (istri Rasulullah sendiri). Maka Nabi Saw berkata. hadits no. (dan waktu itu aku sedang haid) dan adalah Rasulullah tidak masuk ke rumah kecuali untuk (menunaikan) hajat (manusia) ketika sedang i’tikaf. Shafiyyah ra berkata. “Ketika itu Nabi Saw beri’tikaf dimasjid pada 10 hari terkhir bulan Ramadhan. 247 HR. 249 Dikeluarkan oleh Ibn Mâjah 642-zawaidnya dan al-Baihaqi.” 246 Orang yang sedang i’tikaf diperbolehkan berwudhu di masjid berdasarkan ucapan salah seorang pembantu Nabi Saw: “Nabi Saw berwudhu di dalam masjid dengan wudhu yang ringan. atau sendirian. lalu aku berbicara dengan beliau beberapa saat lalu aku berdiri untuk kembali. dan diletakkan ranjang untuknya di belakang tiang At-Taubah. Ini didasarkan pada riwayat. 2144-2134.’ Maka beliaupun berdiri bersamaku untuk mengantarkanku. dihamparkan kasur. sebagaimana yang dikatakan oleh al-Bushiri dari dua jalan. Ketentuan ini didasarkan pada ucapan ‘Aisyah ra. maka beliau Saw katakan. Ketika mereka melihat Nabi Saw keduanya mempercepat (langkahnya). bahwa ‘Aisyah ra pernah membuat kemah yang terbuat dari bulu atau wool yang tersusun dengan dua atau tiga tiang.

Akan tetapi ad-Darimi menyebutnya “Zaenab” 1/22. riwayat yang lain adalah riwayat Said bin Manshur seperti terdapat dalam Fath al-Bârî. kekuningan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam isthihadhah (didalam sebuah riwayat dia adalah Ummu Salamah) diantara isteri-isterinya dan dalam keadaan dia masih melihat kemerahan. 4. bahkan kadang-kadang kami meletakkan bejana di bawahnya dalam keadaan dia tetap shalat. 2138.” 251 ‘Aisyah ra juga menuturkan. jld. Bukhâri dan Muslim]. berdasarkan dalil-dalil yang banyak mengenai larangan berkhalwat dan kaidah fiqhiyah: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. kemudian isteri-isteri beliau i’tikaf setelah itu.” [HR. 281. dan tidak diragukan lagi bahwa hal itu dibatasi adanya izin dari wali-wali mereka dan aman dari fitnah. hal.” HR. 251 ~117~ . Bukhâri telah ditakhrij dalam Shahîh Abû Dâwud no. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni berkata. “Di dalam atsar tersebut ada dalil yang menunjukkan bolehnya wanita i'tikaf. “Nabi Saw i’tikaf pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau.

Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Abu Bakar al-Warraq mengatakan.” (Qs. pada malam itu. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XVII . Di samping itu Lailatul Qadar juga disebut oleh Allah SWT sebagai malam keberkahan (lailatul mubârakah). dibawa oleh malaikat yang memiliki derajat yang tinggi.LAILATUL QADAR Lailatul Qadar atau malam kemuliaan adalah malam yang dikabarkan oleh Allah SWT sebagai malam kemuliaaan. yakni amal ibadah seorang mukmin pada suatu malam yang disebut Lailatul Qadar. malam tersebut layak sekali dijadikan hari yang mulia. kepada Rasul yang mempunyai derajat yang tinggi. Sedangkan al-Qur’an memberikan kehidupan baru bagi ummat manusia. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.s. bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).” Kedua. untuk disampaikan kepada ummat yang tinggi pula. al-Qadar [97]: 1-5). sehingga malam itu adalah awal dimulainya kehidupan baru bagi manusia. al-Baqarah [2]: 185). ad-Dukhân [44]: 3). dimana nilai keberkahan malam itu lebih baik daripada seribu bulan. turun banyak sekali malaikat yang disertai Jibril a. pada malam itulah al-Qur’an diturunkan. untuk memberikan ucapan keselamatan (tahiyyat) kepada orang-orang yang berpuasa (shaimin) yang ikhlas (mukhlisin) ~118~ . Sebab turunnya ayat (sabab nuzul) di atas telah diterangkan dalam sebuah riwayat. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. Secara tegas dan jelas Allah SWT menerangkan malam itu dalam firmanNya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur’an) pada malam kemuliaan. Oleh karena itu. Malam dimana para malaikat dan malaikat Jibril turun ke dunia menebarkan salam hingga terbit fajar. sebagaimana firman Allah SWT: “Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan.” (Qs. “Malam itu dinamakan lailatul qadar karena pada malam itu turun al-Qur’an yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Para sahabat pun berdecak kagum terhadap amalan pemuda bani Israil itu dan membayangkan betapa besar pahala orang itu.” (Qs. bahwasanya Rasulullah menceritakan kepada para sahabat bahwa di masa lalu ada pemuda Bani Israil yang berjihad di siang hari dan beribadah qiyamul lail di malam hari selama seribu bulan berturut-turut. Keistimewaan Lailatul Qadar Apa keistimewaan Lailatul Qadar sehingga memperoleh kedudukan yang sangat tinggi? Ada dua sebab penting: pertama. Namun Rasulullah Saw menyebutkan adanya pahala yang lebih besar dari itu.

Allah SWT berfirman: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu. memasuki rumah-rumah orang mukmin sambil bertasbih. ketinggianKu. pertama di sisi Ka’bah. hal. Pada malam itu dibuka segala pintu langit sejak terbenamnya matahari sampai kembali terbit. serta untuk menebarkan salam dan rahmat kepada penduduk bumi. Aku akan memperkenankan doa mereka. Di dalam kitab Syu’abul Iman diriwayatkan suatu hadits oleh Imam al-Baihaqi dari Anas ra. Allah SWT juga berfirman: “(1) Hâ Miim (2) Demi Kitab (al-Qur’an) yang menjelaskan. dimana Allah SWT melimpahkan cahaya dan hidayahNya untuk para hambaNya. Allah SWT membanggakan diri dengan hambaNya itu di hadapan para malaikat. (3) sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.” (Qs. malam itu juga disebut lailatus salam (malam keselamatan) atau lailatus syaraf (malam kemuliaan). kedua di sisi kubur Rasulullah. Atas dasar itu.” 252 Prof. sungguh Aku telah gantikan keburukanmu dengan kebaikan’. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. ~119~ . ‘Kembalilah kalian. bertaqdis. turunlah Jibril bersama rombongan para malaikat yang jumlahnya besar sekali. dan ketinggian tempatKu. Allah berfirman: ‘Hai malaikatKu! Apakah balasan buat seorang pekerja yang telah menyempurnakan pekerjaannya?’ Para malaikat menjawab. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. balasannya adalah disempurnakan upahnya. alAnbiyâ’ [21]: 107). Lalu. orang-orang yang shaum (shaimin). dan memohon ampunan buat ummat Muhammad Saw. Kemudian mereka bertebaran ke seluruh pelosok bumi. para malaikat itu menancapkan panji-panji di empat tempat.’ Kemudian Allah berfirman kepada para hambaNya. Apabila telah datang hari raya. (5) (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami.’ Allah berfirman: ‘Wahai malaikatKu. 252 Memang benar. kemulianKu. para hambaKu. bertahlil. 242-243. Demi kebesaranKu. Pedoman Puasa.” (Qs.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam dan untuk menyaksikan amal ibadah mereka. Allah menerima taubat semua orang yang bertaubat pada malam itu. Ada yang menyatakan bahwa bilangan malaikat yang turun ke bumi pada malam itu lebih banyak dari pada pasir. al-Qur’an telah turun di malam itu dan ia adalah seperangkat aturan (syari’at Allah SWT) yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia. keagunganKu. Hasbi ash-Shiddiqqie. dan keempat di sisi Masjid Tursina. “Bila datang Lailatul Qadar. dan orang-orang yang menunaikan ibadah malam. Mereka bershalawat kepada segala hamba yang berdiri maupun yang sedang duduk menyebut nama Allah. ad-Dukhân [44]: 1-6). Kemudian mereka keluar ke tanah lapang untuk berdoa. ‘Ya Rabbana. kedatangan beliau Saw sendiri merupakan rahmat Allah bagi seluruh alam. keistimewaan lailatul qadar ini tak bisa dibayangkan kebesarannya. Sebab. Selain itu. baik lelaki maupun perempuan telah menyelesaikan fardhu yang telah Kuwajibkan atas mereka. ketiga di sisi Masjid al-Aqsha di Bait al-Maqdis. (6) sebagai rahmat dari Tuhanmu. Juga dinamakan lailatut tajalli. (4) Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda.

” Diriwayatkan oleh Imam Bukhâri dan Imam Muslim dari Ibn Umar bahwa Nabi bersabda: “Maka barang siapa yang hendak mencari malam al-qadar. Beri’tikaf pada puluhan yang kedua dari bulan Ramadhan. “Lailatul qadar sekali saja dalam setahun. “Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda. Karena itu carilah dia di puluhan yang akhir.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Waktu Datangnya Lailatul Qadar Jelas. sedangkan pada dahinya nampak bekas air dan tanah. maka janganlah kamu kalah dalam mencari pada tujuh yang terakhir. Dan malam qadar itu adalah malam 20. supaya manusia tidak memudah-mudahkan saja. yaitu malam 21. jumhur ulama berpendapat. bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke 27 mengingat hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ubai bin Ka’ab yang berkata. atau di malam 28. permulaan puluhan yang akhir ialah malam 21. Imam Ibn Hazm berkata. Adalah Rasulullah Saw. maka permulaan puluhan yang akhir. adakalanya di malam 22.” Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Umar bahwa Nabi bersabda: “Carilah lailatul qadar pada puluhan yang akhir. Jika bulan itu 29 hari. beliau berkata. pada malam keberapa? Inilah yang dirahasiakan oleh Rasulullah Saw. “Maka turunlah hujan pada malam itu. 27. Maka malam al qadar adakalanya di malam 21. carilah dia di tiap-tiap malam yang ganjil. tertentu di bulan Ramadhan di puluhan yang akhir dan tertentu di suatu malam yang ganjil.” Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zar bin Hubaisy dituturkan. ‘Saudara anda Abdullah ibn Mas’ud mengatakan bahwa barang siapa mengerjakan Qiyamul Lail sepanjang tahun. adakalanya di malam 24. 25. Sungguh telah diperlihatkan kepadaku malam al-qadar.” Imam al-Qurthubi menyatakan. atau di malam 29. Beliau hanya memberikan isyarat untuk mencarinya pada sepuluh malam terakhir.” Diriwayatkan oleh Imam Bukhâri dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Carilah dengan segala daya upaya malam al-qadar di malam-malam ganjil dari sepuluhan yang akhir dari bulan Ramadhan. Hanya saja. “Barang siapa turut beri’tikaf bersamaku.’ Kemudian Ubay ~120~ . Pada suatu tahun setelah sampai beliau pada malam 21 yang seharusnya beliau keluar dari i’tikaf pada pagi harinya. Kedua mataku melihat Rasulullah kembali dari masjid. 26. Lailatul Qadar turun di malam bulan Ramadhan. Tetapi dia mengatakan yang de-mikian. niscaya dia memperoleh lailatul qadar. Berkata Abu Said.” Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Kitab al-Muwattha’ dari Abi Said al-Khudri yang berkata. ialah malam 20.’ Maka Ubay menjawab. Demi Allah dia mengetahui bahwa lailatul qadar di puluhan akhir dari bulan Ramadhan di malam 27. “Saya berkata kepada Ubay bin Ka’ab. ‘Malam al Qadar adalah malam keduapuluh tujuh’. hendaklah beri’tikaf pada puluhan yang akhir. jika seseorang kamu lemah mencari.” Kemudian aku dijadikan lupa. carilah pada malam tujuh yang akhir. Aku bersujud pada paginya di air dan tanah. 23. ‘Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Abu Abdir Rahman. Jika bulan itu penuh 30 hari. sedangkan masjid diatapi dengan daun korma dan meneteslah air ke lantai.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

bersumpah bahwa Lailatul Qadar di malam 27. Berkata Ibn Hubaisy, ‘Apa alasan anda mengatakan demikian.’ Ubay menjawab, ‘Tanda-tandanya yang Rasulullah kabarkan yaitu ‘matahari terbit di pagi hari tanpa sinar’.” Dari uraian-uraian di atas menunjukkan, bahwa Lailatul Qadar tersembunyi pada sepuluh malam terakhir (asyril awakhir). Tentu ini ada hikmahnya. Menurut para ulama salaf, penyembunyian waktu lailatul qadar adalah agar kita menghidupkan semua malam. Ini seperti hikmah Allah menyembunyikan saat ijabah di hari Jum’at supaya kita berdoa sepanjang hari. Atau seperti Allah menyembunyikan sholat wustha’ dalam sholat lima waktu, supaya kita memelihara kesemuanya. Atau Allah menyembunyikan isim a’dham (nama teragung) di antara nama-namaNya supaya kita menyerunya dengan nama-nama itu. Allah menyembunyikan mana ketaatan yang mendapat keridhaanNya supaya kita mengerjakan semua ketaatan dengan sepenuh hati. Atau Allah menyembunyikan mana maksiyat yang sangat dimarahi supaya kita menghentikan semua maksiyat itu. Atau Allah merahasiakan waliyullah (kekasih Allah) diantara para mukmin, supaya kita berbaik sangka terhadap sesama mukmin. Atau Allah menyembunyikan kedatangan kiamat supaya kita selalu siap siaga. Allah menyembunyikan ajal manusia supaya kita selalu dalam persiapan. 253

Tanda-Tanda Lailatul Qadar
Para ulama berselisih pendapat tentang tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Adapun tanda-tanda orang yang berhasil mendapatkan lailatul qadar adalah sebagai berikuit: Pertama, dirinya akan melihat bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit bersujud kehadirat Allah. Kedua, ia melihat alam begitu terang benderang, walaupun di tempat-tempat yang gelap sekalipun. Ketiga, ia mendengar salam para malaikat dan tutur katanya. Keempat, orang yang mendapati malam itu diperkenankan segala doanya. 254 Dari Ubay ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak menyilaukan, seperti bejana hingga meninggi.” 255 Dari Abu Hurairah, ia berkata: Kami menyebutkan malam Lailatul Qadar di sisi Rasulullah Saw beliau bersabda: “Siapa di antara kalian yang ingat ketika terbit bulan seperti syiqi jafnah.” 256

253 254

Idem, hal. 255-256. Idem, hal. 263. 255 HR. Muslim 762.

~121~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Dan dari Ibn ‘Abbas ra., ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “(Malam) Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin, (dan) keesokan harinya cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan.” 257 Adapun pahala ibadah tetap diperoleh meskipun tanda-tanda tersebut tidak dapat dilihatnya. Sedangkan bagi mereka yang melihat tanda-tanda malam al-qadar, hendaklah menyembunyikan dan terus berdo’a dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan khusyu’, dengan doa apa saja yang digemarinya, keduniaannya atau keakhiratannya, dan hendaknya ia berdo’a untuk akhiratnya lebih banyak dan lebih kuat dari pada untuk dunianya. Juwaibir pernah bertanya kepada adh-Dhahhak, “Bagaimana pendapat anda tentang perempuan yang sedang nifas, haid, orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang yang sedang tidur nyenyak, apakah mereka mendapat bagiannya di malam al qadar itu?” Adh-Dhahhak menjawab, “Mereka semua mendapatkannya, diberikan bagiannya dari malam al qadar itu oleh Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim.”

Langkah-Langkah Mengoptimalkan Ibadah di Malam Lailatul Qadar
Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ubadah Ibn Shamid: Rasulullah mengabarkan kepada kami tentang lailatul qadar. Beliau berkata, “Dia berada di dalam bulan Ramadhan, di puluhan yang akhir, malam 21, 23, 25, 27 atau malam 29, atau di akhir malam bulan Ramadhan. Barang siapa mengerjakan qiyam pada malam itu karena imannya kepada Allah dan karena mengharap keridlaanNya, niscaya diampunilah dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang.” Melihat besarnya pahala pada malam kemuliaan itu, alangkah baiknya seorang Muslim menghidupkan Lailatul Qadar. Lantas, bagaimana caranya? Menghidupkan malam al-qadar ialah dengan cara mengerjakan ketaatan, bertahajjud, beristighfar, berdzikir, membaca al-Qur’an serta beri’tikaf, menambahkan amalan ihsan dan memperbanyak shadaqah. Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa berdiri (sholat) pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” 258 Amalan-amalan Rasul dan pesan-pesannya merupakan dorongan bagi para Muslim untuk beribadah dan berlomba-lomba menyedekahkan harta di bulan Ramadhan, terlebih di malam al-qadar.
256

HR. Muslim, no. 1170. Perkataan: “Syiqi jafnah” syiq artinya setengah, jafnah artinya bejana. Al-Qadhi ‘Iyadh berkata, “Dalam hadits ini ada isyarat bahwa malam Lailatul Qadar hanya terjadi di akhir bulan, karena bulan tidak akan seperti demikian ketika terbit kecuali di akhir-akhir bulan.” 257 HR. Tahayalisi 349, Ibn Khuzaimah 3/231, al-Bazzar 1/486, sanadnya hasan. 258 HR. Bukhâri 4/217 dan Muslim 759.

~122~

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam

Para hartawan dahulu mempergunakan bulan Ramadhan untuk berlomba-lomba memenuhi keperluan orang-orang yang membutuhkan bantuan, sebagai suatu usaha memenuhi seruan agama dan meneladani Rasul. Mereka menyembunyikan shadaqah-shadaqah mereka hingga tidak diketahui tangan kiri, apa yang diberikan tangan kanan. Sebagian hartawan dahulu menanti-nanti Lailatul Qadar, malam dimana Allah melipatgandakan pahalaNya. Mereka menyembunyikan dirinya, mencari keluarga-keluarga yang miskin di malam buta. Mereka memberikan segala yang dibawanya kepada keluarga miskin, tanpa dikenal oleh yang menerima pemberian itu. Dia kembali tanpa diketahui siapa dirinya. Ini adalah adab mulia yang mesti kita contoh dan praktekkan, dalam upaya meneladani sikap para ulama kaum Muslim terdahulu. ‘Aisyah diperintahkan berdoa di malam al-Qadar. Sufyan ats-Tsauri berkata, “Berdoa pada malam alqadar, lebih saya sukai daripada sholat.” Sufyan berkata pula, “Apabila seorang membaca al-Qur’an, berdoa serta meningkatkan do'anya kepada Allah, mudah-mudahan dia memperoleh waktu mustajab.” Rasululah Saw bertahajjud di malam-malam bulan Ramadhan, membaca al-Qur’an dengan tertib. Beliau tidak melalui ayat Rahmat, kecuali beliau memohonnya kepada Allah. Beliau tidak melalui ayat azab, kecuali beliau berlindung diri kepadaNya. Beliau mengumpulkan antara sholat, qira’at, doa dan tafakkur. Disunnahkan untuk memperbanyak doa pada malam tersebut. Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari ‘Aisyah, bahwa Rasul mengajarkan kepada ‘Aisyah doa yang diucapkan pada malam al-qadar, yaitu: “Wahai Tuhanku, Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Yang Maha Pemaaf, Engkau menyukai kemaafan. Maka maafkanlah aku.” Dalam Hasyiyah al-Jalâlain, as-Sawi berkata, “Doa yang paling baik dido’akan pada malam itu (alqadar) ialah memohonkan kemaafan dan ke’afiatan, sebagaimana yang telah diterima dari Nabi Saw.” Telah diriwayatkan dari ‘Aisyah ra, bahwasanya dia berkata: “Aku bertanya, ‘Ya Rasulullah! Apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lailatul Qadar (terjadi), apa yang harus aku ucapkan?’ Beliau menjawab, ‘Ucapkanlah: Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul afwa fa’fu’annî (Ya Allah Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku)’.” 259 Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw bersabda:
259

HR. Tirmidzi, no. 3760; Ibn Mâjah, no. 3850 dari Aisyah, sanadnya shahih. Lihat Syarhnya Bughyatul Insan fi Wadhaifi Ramadhan, hal. 55-57, karya Ibn Rajab al-Hambali.

~123~

orang yang selalu bertengkar. yaitu: peminum arak. dan memutus tali silaturahmi. pendurhaka kepada ibu-bapak. lalu dimaafi mereka dan dirahmatiNya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Sesungguhnya Allah melihat pada malam al-qadar kepada orang-orang mukmin dari ummat Muhammad. kecuali empat orang.” ~124~ .

Sesungguhnya. Allah ‘Azza wa Jalla telah mewajibkan shaum Ramadhan dan aku telah mensunnahkan sholat malamnya (Terawih). Kebahagiaan tersebut lahir dari: Pertama. Ramadhan saja terus. yaitu Hari Raya berbuka (Iedul Fithri) dan Hari Raya Qurban (Iedul Adha). Iedul Fithri ini merupakan hari raya ummat Islam. Allah SWT berjanji untuk memberikan ampunan tersebut. an-Nasâ’i]. kebahagiaan karena akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT yang diberikan kepadanya. Puasa yang telah dijalaninya dengan baik akan mengantarkannya untuk memperoleh kebahagiaan tersebut. kegembiraannya bukanlah karena pesta dan hiburan.” [HR. Sebab. bukan pula karena telah bebas dari kungkungan puasa. harapan akan bertemu dengan Allah SWT penuh rasa senang. Kaum Mukmin yang memahami Ramadhan sangat ingin agar sepanjang tahun adalah bulan Ramadhan. siapa saja yang shaum Ramadhan dan ~125~ .” [HR. Rasulullah Saw menegaskan: “Siapa saja yang mendirikan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap (balasan Allah SWT) niscaya diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Kebahagiaan yang ada adalah kebahagiaan karena telah berhasil menunaikan salah satu kewajiban dan kesiapan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban berikutnya.IEDUL FITHRI Memaknai Kebahagiaan Iedul Fithri Setiap usai shaum Ramadhan.” [HR. bahwa dulu pada zaman Jahiliah bangsa Arab memiliki dua hari dalam setahun saat mereka bermain dan bersuka ria. Seusai shaum Ramadhan. Orang Indonesia menyebutnya Lebaran. mereka tidak merasakan puasa Ramadhan sebagai beban memberatkan. Shaum dan qiyâmul lail yang telah ia lakukan penuh kesungguhan diyakini akan menjadi wasilah diampuninya dosa. Ketika Nabi Saw datang ke Madinah beliau bersabda: “Dulu kalian memiliki dua hari saat bermain-main pada keduanya. Anas bin Malik berkata. Ketika berbuka (termasuk berbuka pada saat Iedul Fithri) ia bahagia dan ketika ia bertemu dengan RabbNya ia pun bahagia karena puasanya itu. Kata Nabi Saw.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XVIII . dan bahagia. Bukhâri]. disyari’atkan Hari Raya Iedul Fithri sebagai hari penuh kegembiraan. Namun. kebahagian seperti itu merupakan kebahagiaan yang lahir dari keterpaksaan. bahagia jauh dari kewajiban. Karena itu. Kebahagiaan demikian dilandasi oleh sabda Rasulullah Saw: “Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang membahagiakannya. bahkan kalau perlu tidak usah lagi ada hari raya. atau setidaknya. Sebab. melainkan kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. bukan kebahagiaan sehari saat Iedul Fithri semata. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik daripada kedua hari raya tersebut. Kedua. kaum Muslim merayakan Hari Raya Iedul Fithri. gembira. Wajarlah kaum Mukmin merasa gembira pada saat hari raya tersebut. Bukhâri].

Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin termasuk rugi. Di antara aktivitas yang lahir dari ketakwaan dan akan menjadikan Iedul Fithri bermakna adalah sebagai berikut: Pertama. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin merupakan orang yang celaka. bulan sekarang lebih baik daripada bulan yang lalu. yakni orang yang memelihara dirinya dari kemaksiatan. Karena itu. Sebab. sedangkan kalian beritikaf dalam masjIed. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang menunaikan puasa dengan benar sejatinya menjadi orang yang bertakwa.” Demikianlah. orang yang memahami hal ini akan menjadi orang yang lebih taat dengan ketakwaannya yang baru tersebut setelah Ramadhan. Berdasarkan hal tersebut. Allah SWT menegaskan. puasa itu mematahkan syahwat sebagai pangkal kemaksiatan (lihat Tafsîr Jalâlain). (tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu. Iedul Fithri atau Lebaran ada setelah ditunaikan puasa Ramadhan. diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. dalam al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. Itulah larangan Allah. Lantas. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Menjadikan Lebaran Lebih Bermakna Seperti diketahui. ~126~ . Lebaran akan bermakna hanya jika setiap Muslim menampakkan ketakwaan tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Ahmad]. kata Imam al-Qurthubi. dan makan-minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. janganlah kalian mendekatinya. Satu-satunya orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Karenanya. “Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka bertakwa (Qs. al-Baqarah [2]: 187). muara puasa adalah mengikuti ayatayat yang diwahyukan Allah SWT dengan cara menjauhi larangan Allah SWT dan melaksanakan perintahNya. hari raya tersebut merupakan hari pertama setelah proses puasa selesai.” (Qs. Karenanya. Karena itu. Lebaran bukanlah akhir dari ketaatan. Allah SWT menyatakan. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. yaitu fajar. puasa menyebabkan ketakwaan. Allah telah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Karena itu. melainkan awal dari ketakwaan baru. Itulah takwa sebenarnya. carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Iedul Fithri atau Lebaran harus dipandang sebagai kelahiran kembali orangorang yang mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan menjelma menjadi orang bertakwa. lebih taat kepada Allah SWT setelah Ramadhan. Jelaslah. “Itulah larangan Allah. Dengan kata lain.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam melaksanakan qiyâm Ramadhan dengan mengharap (ridha Allah SWT) niscaya ia akan keluar dari dosa-dosanya laksana hari ia dilahirkan ibunya [HR. janganlah kalian mendekatinya. Sekarang campurilah mereka. al-Baqarah [2]: 183). Allah mengampuni kalian dan memaafkan kalian. Lebih jauh. Karena itu. produk apa yang dihasilkan dalam proses puasa tersebut? Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya: “Hai orang-orang yang beriman.” Saat menjelaskan beberapa aturan Ramadhan dalam ayat tersebut.

keikhlasan. Namun. Karenanya. Muslim dan Ahmad]. keistiqamahan. ia diperintahkan tidak meladeninya. siapa lagi yang dapat ~127~ . Abû Dâwud. lebih giat berdakwah. Kelima. Semangat untuk taat pada bulan Ramadhan tetap dikobarkan setelah itu. istighfar. dan semangat dakwah akan terus menyala bahkan nyalanya lebih besar lagi sejak Lebaran. Kata Nabi Saw. Ketiga. dengan menyatakan. Nabi Saw didatangi Malaikat Jibril untuk mengajarkan al-Qur’an. Keempat. saat Ramadhan pun hubungan antar sesama Mukmin menjadi penentu kualitas puasa. mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. zikir. Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadhan [HR. Tidak mungkin petunjuk itu sampai bila tidak didakwahkan. Shaum. Atas dasar inilah dakwah merupakan karakter kaum Mukmin.” [HR. Keenam. at-Tirmidzi.” [HR. Besarnya balasan orang yang memberi buka orang yang sedang berpuasa. Sekalipun Allah SWT menjamin mengampuni orang-orang yang benar-benar berpuasa Ramadhan. telinga. kaki) serta akal dan hati.” (Qs. dan Ibn Mâjah]. membaca dan mengkaji al-Qur’an. “Aku sedang berpuasa. dan aktivitas lain yang selama ini dilakukan pada bulan Ramadhan dilakukan pula di luar Ramadhan. Pada sisi lain. lebih meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. “Siapa saja yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan niscaya Dia akan memahamkannya dalam perkara agama (dîn). Di sinilah letak pentingnya terus menjalin hubungan silaturahmi dengan famili dan ukhuwah Islamiyah dengan masyarakat secara keseluruhan. dengan cara menuntut ilmu. lisan. kesabaran. Mereka tetap bertobat sebagai salah satu karakter orang bertakwa seperti tercantum dalam firman Allah SWT: Ketujuh. sholat. Perkataan palsu dan perbuatan palsu menyebabkan Allah tidak mempedulikan puasanya [HR. memperbanyak amalan sunat. kaum Mukmin tidak akan terlena dengan itu. bila seseorang memiliki kesalahan terhadap sesama manusia maka orang tersebut diperintahkan untuk meminta maaf kepadanya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Dia cepat dalam melakukan ketaatan untuk meraih ampunan dan surgaNya. Semua ini mengisyaratkan nilai hubungan persaudaraan dalam Ramadhan. tangan. Setiap Muslim yang berharap Lebarannya lebih bermakna akan terus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum Allah SWT. Bila ada orang yang mengajak bertengkar. at-Tirmidzi]. memelihara amalan-amalan rutin Ramadhan. sholat berjamaah. Bukhâri. lebih meningkatkan upaya mengetahui hukum-hukum Allah SWT. bangun malam. Bulan Ramadhan merupakan bulan diturunkannya al-Qur’an sebagai petunjuk bagi seluruh ummat manusia. Ali-‘Imran [3]: 133). Allah SWT telah menjanjikan akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan shaum dengan penuh keikhlasan. Kedua. Bukhâri]. sedekah. orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. terus bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya (taubatan nashûhâ). Setiap bulan Ramadhan. semangat jihad fi sabîlillâh. semangat dalam mencegah diri dari perbuatan maksiat anggota tubuh (mata. Dia selalu menunaikan firman Allah SWT: “Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ahmad.

atau permainan bela diri. 373. dan al-Baihaqi 4/270. menabuh gendang. Abdullah bin Busr sahabat Nabi Saw pernah keluar bersama manusia pada hari Iedul Fithri. 2. ditunaikan sholat sunnat. berkata. Pasca Ramadhan para sahabat bukannya santai-santai melainkan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui berbagai ketaatan. orang yang akan mendapatkan makna Lebaran sebenarnya adalah orang yang berhasil meraih ketakwaan dengan puasanya itu. maka kita patut merenungkan sabda Rasulullah Saw: “Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya selain dari rasa lapar dan dahaga. Ali-‘Imran [3]: 135). Dan adalah Ibn Umar —dengan kuatnya upaya dia untuk mengikuti sunnah Nabi— tidak keluar hingga matahari terbit. Seusai menjalankan shaum satu bulan penuh. dan yang demikian itu tatkala tasbih.” 261 Ini riwayat yang paling shahih 262 dalam bab ini. jld.” 260 Zaman Nabi Saw merupakan contoh terbaik untuk itu. dalam kitab Ahkâmu al’Iidaini fî as-Sunnah al-Muthahharah (hal. 457 dan anNihayah. dari jalan Sa’id al-Muqbiri dari Abu Hurairah ra. hal. ketika telah lewat waktu diharamkannya sholat. diriwayatkan juga dari selainnya akan tetapi tidak tsabit dari sisi isnadnya. 261 Yakni waktu sholat sunnah. ad-Darimi 2/21. Apabila sikap pasca Ramadhan tidak menunjukkan meningkatan ketakwaan. Di samping itu.” Waktu Pelaksanaan Sholat Ied Syaikh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid al-Halabi al-Atsari. “Iedul Fithri bukanlah diperuntukkan bagi orang yang mengenakan sesuatu yang serba baru. Ahmad 2/446. “Sesungguhnya kita telah kehilangan waktu kita ini. Lihat Fath al-Bârî. Ibn Mâjah 1/539. Ibn Mâjah 1317. Sekali lagi. 2. 456 dan Abû Dâwud meriwayatkan secara bersambung 1135. maka ia mengingkari lambatnya imam dan ia berkata. 262 Bukhâri menyebutkan hadits ini secara muallaq dalam shahihnya jld. Walhasil. menjelaskan tentang waktu pelaksaan sholat Ied. saat Iedul Fithri digemakan takbîr sebagai wujud pengagungan Allah SWT. al-Hâkim 1/295. al-Baihaqi 3/282. bahkan saling bertemu satu sama lain sehingga orang-orang menempuh jalan pulang berbeda dengan jalan yang dilaluinya ketika berangkat. “Beliau Saw mengakhirkan sholat Iedul Fithri dan menyegerakan sholat Iedul Adha. 23-24). Tanpa takwa. dan sanadnya shahih. Iedul Fithri pada zaman Rasul merupakan hari raya yang sarat dengan penghambaan diri kepada Allah SWT. Imam Ibn al-Qayyim. hasil dari Ramadhan adalah ketakwaan. tetapi dipersembahkan bagi orang yang ketaatannya bertambah. Lebaran hanyalah sebuah kehampaan. pada saat itu ada juga wujud kegembiraan berupa lagu. 260 ~128~ . sedangkan mereka mengetahui (Qs. hal.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mengampuni dosa selain daripada Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Pada saat Iedul Fithri juga para sahabat laki dan perempuan banyak mengeluarkan sedekah. Sebab. ada sebuah penuturan yang menyatakan. dilangsungkan khutbah.” 263 HR.

maka hal itu tidaklah bertentangan dengan syari’at. Misalnya. Pada dasarnya.” 264 Tetapi. kecuali karena terlambat informasi. maka ia mesti mengerjakan sholat Iedul Fithri hari itu juga. ada tiga kasus yang membolehkan seseorang mengerjakan sholat kembali dua kali. 302. atau karena sebab-sebab lain. Akan tetapi. sholat Iedul Adha dilakukan di awal waktu agar manusia dapat menyembelih hewan-hewan kurban mereka. seseorang telah usai mengerjakan sholat berjama’ah. hal. sedangkan sholat Iedul Fithri diakhirkan agar manusia dapat mengeluarkan zakat Fithri mereka. dan Ibn Mâjah 1653. jld. Yang paling utama.” (Qs. 265 HR. sholat Shubuh dikerjakan di siang hari. pada kasus Iedul Fithri. 1157. Jika seseorang mengerjakan sholat Ied diluar tanggal tersebut. 1. “Waktu sholat Iedul Fithri dan Iedul Adha adalah dimulai dari naiknya matahari setinggi satu tombak sampai tergelincir. berkata. jika seseorang baru mendapatkan informasi ru’yatul hilal setelah lewat Dhuhur. an-Nasâ’i 3/180. Jika informasi tersebut sampai kepadanya sebelum Dhuhur. Abû Dâwud no. kemudian ia menjumpai jama’ah yang lain. Kedua. 266 Mengerjakan Sholat Dua Kali Adapun mengenai pengerjaan sholat hingga dua kali untuk keperluan-keperluan tertentu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Sedangkan Syaikh Abu Bakar al-Jazairi. sholat Isya’ dikerjakan pada pagi hari. Jika sholat dikerjakan di luar waktunya. hal. al-Nisâ’ [4]:103). maka sholatnya tidak sah. maka ia disunnahkan mengerjakan sholat bersama jama’ah yang lain itu. 1. seseorang mendapati seseorang 263 264 Zâdul Ma'ad. 442.” 265 Sahkah Sholat Ied Fithri Dikerjakan Dua Kali dan Tidak Pada Waktunya? Sholat Ied mesti dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. maka Nabi memerintahkan mereka untuk berbuka dan pergi ke mushalla mereka keesokan paginya. jika tidak diketahui hari Ied kecuali pada akhir waktu maka sholat Ied dikerjakan pada keesokan paginya. 266 Shafwât at-Tafâsîr. seseorang telah usai mengerjakan sholat Isya’. Pertama. 278. maka sholatnya tidak sah. Dalam masalah ini. jld. bahwa sholat itu adalah kewajiban yang waktunya telah ditetapkan. Minhajul Muslim. dan sholat Iedul Fithri dikerjakan pada tanggal 2 Syawal. Ketiga. dengan sanad yang shahih. Al-Qur’an telah menyatakan: “Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. hal. dari paman-pamannya yang termasuk sahabat Nabi Saw: “Mereka bersaksi bahwa mereka melihat hilal (bulan tanggal satu) kemarin. Dari Abu Umair bin Anas. sholat itu adalah ibadah yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu. maka ia boleh mengerjakan sholat Iedul Fithri pada besoknya. dan seseorang tidak boleh terlambat dari waktu yang telah ditetapkan tersebut. ~129~ . Ali ash-Shabuni menyatakan. kemudian kembali ke kaumnya untuk mengimami sholat Isya’.

” [HR. bukan dengan niat sholat fardhu. disunnahkan baginya untuk sholat menemani orang tersebut. tetapi Muadz tetap sholat bersama beliau. Muadz kembali kepada kaumnya. seorang telah sholat di dalam perjalanannya. Abû Dâwud. aku sholat Shubuh bersama beliau Saw di masjid al-Khîf. maka sholatlah kalian bersama mereka. bahwasanya ia bercerita: “Muadz biasanya bersembahyang Isya’ dengan Rasulullah Saw. Dari Jabir ra diriwayatkan. hingga gemetarlah sendi-sendi mereka. bahwa siapa saja yang melihat seseorang sholat sendirian karena tidak mengikuti jama’ah. kemudian ia menemui sholat jama’ah. kemudian ia melihat jama'ah sholat yang lain. Jama’ah]. berdirilah seorang laki-laki dan ia sholat bersama laki-laki tersebut’.” [HR. walaupun mereka telah sholat di dalam masjid tersebut. Saya pergi untuk menunaikan haji bersama Rasulullah Saw. hal. Demikianlah. ~130~ . Ibn Raf’ah berkata. bahwa hadits ini merupakan dalil bolehnya seseorang sholat bersama dengan seseorang yang sholat sendiri. maka ia disunnahkan untuk sholat bersama orang tersebut agar ia bisa sholat Jama’ah. maka ia disunnahkan untuk mengerjakan sholat bersama jama’ah tersebut sebagai ibadah nafilah (tambahan). maka disunnahkan baginya untuk sholat bersama jama'ah tersebut. sedangkan Rasulullah Saw dan para shahabatnya telah usai mengerjakan sholat berjama’ah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam mengerjakan sholat sendirian. bahwa suatu kaum dibolehkan sholat berjama’ah di dalam masjid. Rasulullah Saw bersabda. “Jangan lakukan seperti itu.” 267 Berdasarkan hadits di atas. Adapun riwayat yang dituturkan oleh Imam Ahmad. Ketika sholat telah usai. jika seseorang telah selesai mengerjakan sholat berjama'ah. dan Imam an-Nasâ’i yang menyatakan.” [HR. kemudian kamu mendatangi sebuah masjid yang di dalamnya ada sholat jama’ah. jld. dan pada saat itu ada dua orang laki-laki dari kaum lain yang tidak ikut sholat bersama Rasulullah Saw. Keempat. dikarenakan ketinggalan jama’ah. Khamsah kecuali Ibn Mâjah]. Setelah itu. Beliau bertanya. ‘Barangsiapa yang hendak bersedekah kepada orang itu. 3. Sebagian ulama juga berpendapat. Rasulullah Saw mendatangi keduanya. lalu sholat bersama mereka dengan membaca surat al-Baqarah. Nailul Authar. jika kalian berdua telah sholat di perjalanan kalian. “Apa yang mencegah kalian berdua untuk sholat bersama kami?” Keduanya berkata. Imam asy-Syaukani mengatakan. yakni dengan niat sholat sunnah. Lalu. dan at-Tirmidizi]. Kemudian. Imam at-Tirmidzi berpendapat. meskipun ia telah mengerjakan sholat tersebut secara berjama’ah. Pada suatu malam. bahwasanya ia berkata. Imam Ahmad. sesungguhnya kami telah sholat di perjalanan kami. Dari Yazid bin al-Aswad dituturkan. 267 Imam asy-Syaukani. 185. “Seluruh ulama telah sepakat. hendaklah ia sholat bersamanya. Sesungguhnya hal itu merupakan nafilah bagi kalian. lalu kembali kepada kaumnya untuk mengimami mereka. seseorang yang telah sholat fardhu secara berjama’ah atau sendirian (munfarid) disunnahkan mengulangi sholatnya (dengan niat sholat sunnah) jika ia menjumpai jama’ah yang lain. “Ya Rasulullah. Dari Abu Sa’id dituturkan bahwasanya ia berkata: “Ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Nabi Saw mengundurkan sholat Isya. beliau segera berpaling.” Rasulullah Saw menjawab.

maka mukallaf dituntut untuk melaksanakannya semuanya…” Berdasarkan keterangan di atas. maka menurut pendapat Imam Syafi’i yang shahih. boleh bagi mereka terus pulang. tanpa mengikuti sholat Jum’at. Tetapi mereka wajib sholat zhuhur. Maka tidak ada sholat sesudah sholat hari raya selain sholat Ashar. Menurut ‘Atha. Kedua. bagi penduduk kampung wajib sholat Jum’at. ~131~ . zhuhur dan Jum’at gugur bersama-sama pada hari itu. jelaslah bahwa dalam masalah ini terdapat empat pendapat: Pertama. maka yang dimaksud dengan hadits ini adalah mengerjakan sholat fardhu dua kali dengan niat sholat fardhu. Menurut Imam Ahmad. menyebutkan bahwa. Demikian menurut pendapat Imam Syafi’i yang shahih. meskipun hari sebelumnya ia telah mengerjakan sholat Iedul Fithri dengan niat mencari pahala sholat sunnah (nafilah).” Ad-Dimasyqi tidak menampilkan pendapat Imam Malik. yang di tempatnya itu tidak dilaksanakan sholat Jum’at. sholat Jum’at tidak gugur dari penduduk kota (ahlul amshâr/ahlul madinah) yang di tempat mereka diselenggarakan sholat Jum’at. Seseorang tidak boleh mengerjakan sholat fardhu dua kali dengan niat sholat fardhu. Sebagian orang membolehkan mengerjakan sholat Iedul Fithri. Ini pula pendapat Utsman dan Umar bin Abdul Aziz. Disebutkannya bahwa. tanpa mengikuti sholat Jum’at. gugur kewajiban sholat Jum’atnya. sholat Jum’at tetap wajib ditunaikan. Sedang bagi orang yang datang dari kampung atau padang gurun (ahlul badâwi/ahlul ‘âliyah). “Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jum’at. tidak wajib sholat Jum’at baik bagi orang yang datang maupun orang yang ditempati sholat Jum’at. Inilah pendapat Imam Syafi’i. Adapun bagi orang yang datang dari kampung lain. gugur Jum’atnya. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat. bahwa sholat Jum’at tidak gugur dari penduduk kampung yang mengerjakan sholat Jum’at. Mereka beralasan dengan hadits-hadits di atas. maka hal ini ada tuntunannya di dalam syari’at. Jadi jika mereka —yakni orang yang datang dari kampung— telah sholat hari raya. sedangkan jika sholat yang kedua diniatkan sholat sunnah. oleh KH. Imam ad-Dimasyqi dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah.”. Hukum Sholat Jum’at pada Hari Raya Iedul Fithri 268 Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat Jum’at yang jatuh bertepatan dengan hari raya Iedul Fithri. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. boleh mereka terus pulang. “Janganlah kamu mengerjakan sholat dalam sehari dua kali. Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menyatakan pendapat Imam Malik sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. 268 Lihat Hukum Sholat Jum’at di Hari Raya. Maka jika mereka telah sholat hari raya. sholat Jum’at tetap wajib dan tidak gugur dengan ditunaikannya sholat hari raya. “Jika berkumpul hari raya dan Jum’at. Muhammad Shiddiq al-Jawi. Kewajiban sholat Jum’at gugur sebab mengerjakan sholat hari raya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam bahwasanya Rasulullah Saw bersabda. baik oleh penduduk kota yang ditempati sholat Jum’at maupun oleh penduduk yang datang dari kampung. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi.

tak perlu sholat Jum’at lagi. Ulama hadits lain menilainya hadits mursal. Abû Dâwud. bahwa pendapat yang rajih (kuat) adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. dalilnya adalah hadits-hadits Nabi Saw yang shahih. 270 269 ~132~ . hadits ini shahih. ini juga pendapat Ibn Zubayr dan ‘Ali. tidak boleh meninggalkan zhuhur. tak ada lagi sholat sesudahnya selain sholat Ashar. bahwa Nabi Saw bersabda: “Sungguh telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Hukum Ketiga. bagi mereka yang telah menunaikan sholat hari raya tersebut.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ketiga. Keempat. ‘Barangsiapa yang berkehendak (sholat Jum’at). mereka yang pada pagi harinya tidak melaksanakan sholat hari raya. antara lain yang diriwayatkan dari Zayd bin Arqam ra bahwa dia berkata: “Nabi Saw melaksanakan sholat Ied (pada suatu hari Jum’at) kemudian beliau memberikan rukhshah (kemudahan/keringanan) dalam sholat Jum’at. jika orang yang telah menunaikan sholat hari raya tersebut memilih untuk tidak menunaikan sholat Jum’at. Jadi setelah sholat hari raya. Pendapat yang Rajih Orang yang meneliti masalah ini akan mendapatkan kesimpulan. Imam ad-Daruquthni menilai. dan dalam isnadnya terdapat Baqiyah bin Walid. Maka barangsiapa berkehendak (sholat hari raya). wajib melaksanakan sholat zhuhur. HR. hendaklah dia sholat’. lebih utama dan disunnahkan tetap melaksanakan sholat Jum’at. jika seseorang telah menunaikan sholat hari raya —yang jatuh bertepatan dengan hari Jum’at— gugurlah kewajiban atasnya untuk menunaikan sholat Jum’at. tidak wajib sholat Jum’at baik bagi orang yang datang maupun bagi orang yang ditempati sholat Jum’at. Hadits ini menurut Ibn Khuzaimah. Dikatakan. Keterangan Hukum Pertama Mengenai gugurnya kewajiban sholat Jum’at bagi mereka yang sudah melaksanakan sholat hari raya. wajib atasnya untuk menunaikan sholat Jum’at.” 270 HR. yang diperselisihkan ulama. Ibn Mâjah dan al-Hâkim juga meriwayatkan hadits ini dari sanad Abu Shalih. Dia boleh melaksanakan sholat Jum’at dan boleh juga tidak. Kemudian Nabi berkata. Hukum Keempat. kecuali at-Tirmidzi. Rincian hukumnya adalah sebagai berikut: Hukum Pertama. tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan sholat Jum’at. Dan sesungguhnya kami akan mengerjakan Jum’at. Hukum Kedua. Demikian pendapat ‘Atha bin Abi Rabbah. al-Khamsah.” 269 Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. shahih. Tetapi mereka wajib sholat zhuhur. Demikian pendapat Imam Ahmad. cukuplah baginya sholat hari raya itu. zhuhur dan Jum’at gugur sama-sama gugur kewajibannya pada hari itu.

Yakni. Pada hadits Zayd bin Arqam di atas (hadits pertama) Nabi Saw bersabda tsumma rakhkhasha fi al-jumu’ati (kemudian Nabi memberikan rukhshash dalam [sholat] Jum’at). baik keutamaan azimah maupun rukhshah. Ini menunjukkan bahwa setelah sholat hari raya ditunaikan. maka tetaplah lafadz man dalam hadits-hadits di atas berlaku secara umum. akan tetapi Nabi ~133~ . Namun dalam hal ini terdapat nash yang menunjukkan keutamaan sholat Jum’at daripada meninggalkannya. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. gugurlah kewajiban atasnya untuk menunaikan sholat Jum’at. orang yang telah menjalankan sholat hari raya. disertai tetapnya hukum azimah namun hamba tidak diharuskan mengerjakan rukshshah itu. Pada hadits Abu Hurairah ra (hadits kedua) terdapat sabda Nabi innâ mujammi’ûn (Dan sesungguhnya kami akan mengerjakan Jum’at). sholat hari raya menjadi rukhshah (kemudahan/keringanan). yaitu dengan adanya lafadz man (barangsiapa/siapa saja) yang mengandung arti umum. karena terdapat udzur berupa pelaksanaan sholat hari raya. Namun karena rukhshah itu tidak menghilangkan azimah sama sekali. maksudnya sholat Jum’at boleh dikerjakan dan boleh tidak. mana yang lebih utama (afdhal). Ini menunjukkan bahwa meskipun Nabi menjadikan sholat Jum’at sebagai rukhshah. tak ada yang lebih utama daripada yang lain. maka sholat Jum’at masih tetap disyari’atkan. baik untuk penduduk kampung/desa maupun penduduk kota. Dia boleh menunaikan sholat Jum’at dan boleh juga tidak. apakah gugurnya sholat Jum’at ini hanya untuk penduduk kampung/desa (ahlul badâwi/ ahlul ‘âliyah) —yang di tempat mereka tidak diselenggarakan sholat Jum’at— sedang bagi penduduk kota (ahlul amshâr/ahlul madinah) —yang di tempat mereka diselenggarakan sholat Jum’at— tetap wajib sholat Jum’at? Yang lebih tepat. Dalam hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkan (takhsis) keumumannya. Keterangan Hukum Kedua Bagi mereka yang sudah sholat hari raya. Jadi sholat Jum’at pada saat hari raya. Ini adalah manthuq (ungkapan tersurat) hadits. Dan lafadz umum tetap dalam keumumannya selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. gugurnya kewajiban sholat Jum’at ini berlaku secara umum. Mafhum mukhalafah (ungkapan tersirat) dari hadits itu — dalam hal ini berupa mafhum syarat. Mungkin ada pertanyaan. antara azimah (hukum asal) dan rukhshah kedudukannya setara. menunaikan sholat Jum’at ataukah meninggalkannya? Pada dasarnya. sehingga boleh dikerjakan dan boleh pula tidak dikerjakan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Hadits-hadits ini merupakan dalil bahwa sholat Jum’at setelah sholat hari raya. menjadi rukhshah. rukhshah adalah hukum yang disyari’atkan untuk meringankan hukum azimah (hukum asal) karena adanya suatu udzur (halangan).” Kesimpulannya. Hal ini diperkuat dan diperjelas dengan sabda Nabi dalam kelanjutan hadits Zayd bin Arqam di atas man syâa an yushalliya falyushalli (barangsiapa yang berkehendak [sholat Jum’at]. kecuali terdapat nash yang menjelaskan keutamaan salah satunya. hendaklah dia sholat). maka tidak perlu sholat Jum’at. yakni boleh dikerjakan dan boleh tidak. karena ada lafadz man sebagai syarat— adalah “Barangsiapa yang tidak berkehendak sholat Jum’at. baik ia penduduk kampung maupun penduduk kota. menjadi rukhshah. Yang demikian itu karena nash-nash hadits di atas bersifat umum.

Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Muhammad Saw faktanya tetap mengerjakan sholat Jum’at. yaitu kaidah hukum untuk menetapkan berlakunya hukum asal. cukuplah baginya sholat hari raya itu. sehingga konsekuensinya tetap wajib hukumnya sholat Jum’at. ~134~ . Tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan sholat Jum’at. Yang demikian itu adalah mengamalkan Istishhab. Hanya saja perbuatan Nabi ini tidak wajib. sedang sholat Jum’at adalah hukum pengganti (badal). tidak boleh meninggalkannya. yaitu sholat zhuhur. ajzaa-hu ‘anil jumu’ati (Maka barangsiapa yang berkehendak [sholat hari raya]. wajib atasnya untuk tetap menunaikan sholat Jum’at. Boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah ra (hadits kedua) dimana Nabi Saw bersabda fa man syâ-a. jika seseorang sudah sholat hari raya lalu memilih untuk meninggalkan sholat Jum’at. Maka dari itu. Jadi. dikarenakan nash-nash hadits yang telah disebut di atas. orang yang tidak melaksanakan sholat hari raya. tak perlu sholat Jum’at lagi). Yang dikecualikan dari keumuman nash itu adalah yang telah sholat hari raya. tidak mencakup orang yang tidak menjalankan sholat Ied. Maka jika hukum pengganti (badal) —yaitu sholat Jum’at— tidak dilaksanakan. Keterangan Hukum Ketiga Jika orang yang sudah sholat hari raya memilih untuk meninggalkan sholat Jum’at. dia wajib sholat zhuhur. sebab Nabi sendiri telah membolehkan untuk tidak sholat Jum’at. ia tetap dituntut menjalankan sholat Jum’at. tidak mendapat rukhshah. wajibkah ia sholat zhuhur? Jawabannya. kembalilah tuntutan syara’ kepada hukum asalnya. maka ia wajib melaksanakan sholat zhuhur. Dengan demikian. tidak mencakup pengguguran kewajiban zhuhur. tidak termasuk yang dikecualikan dari keumuman nash yang mewajibkan sholat Jum’at. wajib atasnya sholat Jum’at. Mereka yang tidak melaksanakan sholat hari raya. Ini adalah manthuq hadits. bagi sholat zhuhur itu. Imam ash-Shan’ani ketika memberi syarh (penjelasan) terhadap hadits di atas berkata: “Hadits tersebut adalah dalil bahwa sholat Jum’at —setelah ditunaikannya sholat hari raya— menjadi rukhshah. Keterangan Hukum Keempat Mereka yang pada pagi harinya tidak melaksanakan sholat hari raya. selama tidak terdapat dalil yang mengecualikan atau mengubah berlakunya hukum asal. kewajiban sholat zhuhur adalah kewajiban asal (al-fadlu al-ashli). Dengan kata lain. Padahal.” Jadi. Mafhum mukhalafahnya. yakni orang yang tak melaksanakan sholat hari raya. rukhshah untuk meninggalkan sholat Jum’at ini khusus untuk mereka yang sudah melaksanakan sholat hari raya. Wajibnya sholat zhuhur itu. tidak wajib. orang yang tidak sholat hari raya. perbuatan Nabi itu sifatnya sunnah. hanya menggugurkan kewajiban sholat Jum’at. Tetapi (rukhshah) itu khusus bagi orang yang menunaikan sholat Ied.

Jadi. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan teladan kita. tahlil. serta para pengikutnya yang tetap istiqamah berjuang untuk menegakkan dan menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Dia pula yang akan memberikan balasan berupa kenikmatan jannah (surga) —yang luasnya seluas langit dan bumi— untuk siapa saja yang telah beramal sesuai dengan syari’atNya dan kepada orang-orang yang ikhlash memperjuangkan kemuliaan Islam dan umatnya. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Qs. al-Baqarah [2]: 183). para shahabatnya. kaum Muslim wajib menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan aturan Allah. Dialah satu-satunya Dzat yang akan meminta pertanggungjawaban manusia pada yaumul hisab. akan tetapi ketaatan yang utuh dan menyeluruh. menjalankan urusan ekonomi sesuai dengan perintah Allah. kemenangan yang berhasil diraih kaum Muslim dalam menjalankan ibadah shaum Ramadhan kali ini. Kemenangan dalam meraih ketaatan dan ketakwaan yang lebih tinggi. Dialah al-Musyarri’. Ini berarti. Lantunan takbir. keluarganya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam BAB XIX . menjalankan urusan ~135~ . seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadhan dan datangnya 1 Syawal 1426 H.KUMPULAN KHUTHBAH IEDUL FITHRI Khuthbah 1: Kembali pada Fitrah. Dzat yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini dengan seluruh aturanNya yang utuh dan sempurna. Yaitu. ketaatan dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya dalam seluruh aspek kehidupan. sudah seharusnya dibuktikan secara nyata dengan bertambahnya ketaatan mereka kepada Allah. Dialah al-Khaliq alMudabbir. Dzat Yang Maha Agung. Nabi Besar Muhammad Saw. tahlil. Ketaatan yang tidak sebatas dalam urusan ibadah ritual semata. serta menyebarkan risalahNya ke seluruh penjuru dunia hingga di akhir masa. dan rintangannya. halangan. membakar siapa saja yang melanggar perintah dan laranganNya. Dialah yang akan menimpakan azab yang pedih. dan tahmid ini. yang hukumhukumNya membawa rahmat bagi semesta alam. sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam FirmanNya: “Hai orang-orang yang beriman. terhadap segala perbuatan manusia di dunia. dan Maha Mulia. sesungguhnya merupakan ungkapan kemenangan yang di raih kaum Muslim dalam menjalankan ibadah shaum Ramadhan. dengan segala tantangan. dan tahmid bergema memenuhi cakrawala. neraka dengan api yang menyalaNyala. Allahu Akbar (3x). Dzat yang Maha Pembuat hukum. wa lillahil hamd Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Lantunan takbir. Kembali pada Syari’ah Kunci Kemenangan Umat Islam Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Segala puji hanya milik Allah. Maha Tinggi. KepadaNya segenap makhluk bergantung dan hanya kepadaNya segala sesuatu akan kembali.

Chevron. kemerosotan demi kemerosotan. Berbagai problematika pun membelit umat ini. terusmenerus. Disamping ketidakamanahan para pejabatnya. menjalankan urusan sosial dan budaya sesuai dengan perintah Allah. Total Fina Elf. sebagai hasil dari ibadah shaum kita di bulan Ramadhan. Inilah takbir yang dikumandangkan pertama kali saat Perang Badar. makin melemahkan dan menyengsarakan rakyat. Ma’asyiral muslimin rahimakumullah…. wujud ketaatan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Kondisi ekonomi dalam negeri kita. sebesar 70 persen ladang minyak ~136~ . atau bahkan setiap saat. atau Rp 5. Ironisnya. Padahal. yang dikumandangkan ketika kaum Muslim meraih kemenangan. Namun. apa yang terjadi saat ini? Takbir itu kini dikumandangkan setiap tahun. selalu dikumandangkan ketika kaum Muslim meraih kemenangan. 2 tahun 2001 yang membuka privatisasi migas. di tengah kesulitan masyarakat seperti ini. ke Madinah. justru DPR akan mendapatkan tambahan tunjangan dana dari APBN sebesar Rp 10 juta perbulan tiap anggota. dan Arco telah menguasai cadangan migas negara. khususnya UU No. nasional. senantiasa dibelenggu kekalahan demi kekalahan. Problem yang membelenggu mereka begitu menumpuk. kenaikan harga BBM ini juga disebabkan oleh rusaknya sistem yang digunakan dalam menangani urusan migas. Dan seperti itu pulalah. Lima perusahaan asing. UU tersebut memberikan hak (kewenangan) kepada berbagai pihak termasuk perusahaan multinasional. Kondisi ini akan terus memburuk seiring dengan naiknya harga-harga bahan pokok. maupun lokal untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di negeri ini. seolah tak kunjung usai. benar-benar telah mendorong masyarakat masuk dalam jurang kesengsaraan yang semakin dalam. saat kaum Muslim tengah menunaikan shaum Ramadhan yang pertama. kemunduran demi kemunduran. Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Seperti itulah.5 miliar perbulan untuk 550 anggota DPR. seperti Exxon Mobil. Takbir kala itu. sebelum kenaikan tersebut kondisi ekonomi mereka sudah sangat kritis. saat melakukan pembebasan kota Makkah. regional. wujud kemenangan nyata yang seharusnya kita raih. yang mayoritasnya adalah kaum Muslim. dan kemenangan mereka dalam menundukkan kekufuran dalam segala bentuknya. misalnya. Keputusan kenaikan harga BBM yang sedemikian tinggi. Jika kita melihat sejarah. baik di dalam maupun di luar negeri. Lantunan takbir ini pula lah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam politik dalam dan luar negeri sesuai dengan perintah Allah. dan para shahabatnya dalam menempuh perjuangannya. Ketika kaum Muslim meraih kemenangan dalam peperangan melawan kaum Kafir Quraisy. saat ini ada 52 juta orang miskin dan 40 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan. Shell. lantunan takbir sebagaimana yang kita kumandangkan saat ini. pada 1 Oktober 2005 lalu. dan demikian seterusnya. dilantunkan sebagai ungkapan kemenangan yang nyata. yang harus kita buktikan di hadapan Allah SWT. Kemenangan mereka dalam menegakkan kedaulatan hukum-hukum Allah di muka Bumi. sebagaimana kemenangan yang pernah diraih oleh baginda Rasulullah Saw. Menurut BPS. 19 (sembilan belas) bulan setelah hijrah Rasulullah Saw. sementara kaum Muslim yang mengumandangkannya. Persis. yang berhasil diraih oleh kaum Muslim dalam perjuangan mereka li i’lai kalimati-Llah (untuk menegakkan Agama Allah).

Misalnya. wa lillahil hamd Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Sementara itu. khususnya dunia Islam. bahwa kembalinya syariah dan Khilafah yang kedua di muka bumi ini tidak bisa dibendung lagi. saat ini. Islam juga melarang membunuh warga sipil yang tidak ikut dalam peperangan. Bukhâri]. Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Isu terorisme juga telah menjadi senjata ampuh bagi negara-negara imperialis Barat. banyak nash yang melarang kaum Muslim membunuh anak-anak. Dagestan. kini AS dan Inggeris telah menjadikan perang melawan terorisme sebagai kedok untuk memerangi Islam. pada 1 Oktober lalu. bisa saja peledakan bom itu sengaja dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu untuk mengacaukan masyarakat dan negeri ini demi kepentingan politik mereka. ~137~ . Karena mereka sadar. isu itu digunakan untuk menggiring opini publik dunia pada suatu perang global terhadap kaum Muslim yang memperjuangkan kembalinya supremasi Islam. Umat Islam di berbagai negeri Muslim. Bahkan. wanita. umat Islam pun masih tetap dalam belenggu kekejaman para rezim diktator. Nabi Saw pernah bersabda: “Rasulullah Saw melarang tindakan membunuh wanita dan anak-anak. kebodohan. seperti Australia. Australia dan Singapura. bahwa perjuangan penegakan syari’ah secara nyata telah mengancam hegemoni sistem Kapitalisme yang menjajah dunia. tetapi juga ajaran politik yang agung. Mereka paham. yang dipimpin oleh AS dan Inggeris. merusak milik pribadi dan fasilitas milik umum.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam dan 80 persen sumber gas. seperti Uzbekistan dan Kirgistan. penderitaan kaum Muslim tidak kalah tragisnya. Karena Islam dengan tegas melarang siapapun. apalagi jika tindakan itu menimbulkan korban dan ketakutan yang meluas. mereka memaksa pemerintah untuk melakukan liberalisasi ekonomi termasuk sektor migas. Allahu Akbar (3x). Kaum Muslim di Palestina juga masih tetap menderita dalam cengkeraman Yahudi Israel. Pemerintah juga telah tunduk pada tekanan negara-negara imperialis.” [HR. Afganistan dan Irak. Atau bisa saja peristiwa itu didesain oleh jaringan intelijen internasional untuk mendiskreditkan kaum Muslim dengan cara melakukan rekayasa sistematis serta provokasi untuk terus menyudutkan Indonesia sebagai sarang terorisme. secara lebih spesifik. Dalam peperangan saja. hingga kini masih tetap dalam keterbelakangan. dengan memerangi syariah dan Khilafah. Padahal terdapat ribuan kemungkinan tentang siapa yang berperan sebagai otak pelakunya. Pattani dan Philipina. dan kemiskinan di tengah-tengah sumberdaya alam mereka yang melimpah ruah. beserta sekutunya. dan orang tua. di negeri-negeri Islam yang lain. Di Asia Tengah. Demikian juga yang terjadi Chechnya. pihak luar negeri. dengan motif apapun membunuh orang tanpa haq. bukan saja sebagai agama ritual. Maka. hingga kini tetap diduduki kaum penjajah Kafir pimpinan AS. Melalui hutang luar negeri maupun IMF. untuk menguasai dan mencengkram negeri-negeri Islam. Ibn Umar menuturkan. Khasmir. yang menjadi agen kaum kafir penjajah. Ketika terjadi ledakan bom di Jimbaran dan Kuta Bali. langsung melemparkan tuduhan bahwa peledakan bom itu dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI).

” (Qs. mengumandangkan takbir. maka semestinya kembali kepada fitrah ini juga harus dipahami dengan kembali kepada hukum dan aturan-aturan Allah dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. menikah dengan aturan Islam. adalah karena mereka menerapkan Islam secara kaffah dalam kehidupannya. yaitu syariah Islam. sosial. Ma’asyiral muslimin rahimakumullah. baik Muslim maupun Non-Muslim. Saat ini mereka memang tengah merayakan Idul Fitri. sesungguhnya penyebab utama dari keterpurukan kaum Muslim saat ini karena kehidupan mereka tidak diatur oleh Islam. tetapi. Negara Khilafah inilah yang mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya. juga merupakan sikap yang bertentangan dengan fitrah manusia. Sikap mengambil sebagian dari Islam dan mencampakkan sebagian yang lain. dan inilah kunci kemenangan umat Islam. Allah SWT berfirman: “Apakah kamu beriman kepada sebagian al-Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu. wa lillahil hamd Karena itu. Membutuhkan kepada sesuatu Yang Maha Kuasa. Inilah fitrah manusia yang seutuhnya. melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Mengapa semua ini masih terjadi? Apa sebenarnya yang menyebabkan semuanya itu? Jika kita meneliti dengan cermat. dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. dan pidana mereka mencampakkan Islam. Memang benar. Ingatlah. berarti juga membutuhkan hukum dan aturan-aturan yang berasal dariNya. serta para khalifah sesudahnya. Sikap seperti ini jelas menggambarkan sikap menerima sebagian Islam dan menolak sebagian yang lain. Yang mampu menumbuh-suburkan perkembangan sains dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia. dan inilah yang menjadi sumber bencana baginya. Yang mampu menjadikan negeri Islam sebagai ~138~ . Dengan kata lain. bahwa kemenangan demi kemenangan yang berhasil diraih oleh Rasulullah Saw dan para shahabatnya. al-Baqarah [2]: 85). Allahu Akbar (3x). yaitu Allah SWT. sekilas potret keterpurukan kaum Muslim saat ini. Yang mampu melahirkan para pejuang Islam yang tangguh dalam mengemban misi-misi pembebasan di berbagai negeri. saat ini kaum Muslim masih shalat dengan menggunakan aturan Islam. Jadi. maka dia telah menyimpang dari fitrahnya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ma’asyiral muslimin rahimakumullah. beribadah haji dengan aturan Islam. politik. Sebab fitrah manusia itu membutuhkan Dzat yang Maha Kuasa. Negara Khilafah. budaya.…! Inilah. mengurus jenazah dengan aturan Islam. ekonomi. ketika manusia mencampakkan aturan-aturan Allah. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita. kembali kepada fitrah adalah kembali kepada syariah Allah. jika dengan menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Mereka telah mencampakkan Islam dalam kehidupan mereka. tetapi takbir itu mereka kumandangkan di tengah situasi mereka yang tetap terbelenggu kekalahan dan ketertindasan. mengerjakan puasa dengan aturan Islam. dalam urusan pemerintahan. Padahal Allah SWT telah memperingatkan kita terhadap perbuatan tersebut. Ini pulalah yang menjadikan generasi Islam terdahulu mampu membangun kekuatan “super power”. karena manusia memang makhluk yang lemah dan terbatas. yang disegani kawan dan ditakuti lawan. kaum Muslim ingin kembali pada fitrahnya.

Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat). sehingga kehidupan mereka pun terpuruk. Akhirnya. Kondisi ini jelas berbeda dan bertolak belakang dengan kondisi kaum Muslim saat ini. sebagaimana yang dikehendaki dalam ibadah shaum Ramadhan. ulama. di hari yang mulia ini. keberhasilan. yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. pejabat pemerintah. serta para pemuda dan mahasiswa. Saudara adalah pengikut Rasulullah Saw. usahawan dan serikat-serikat pekerja. marilah kita tundukkan kepala kita dengan segala kerendahan hati. dan menempatkan perjuangan penegakan syariah sebagai agenda utama kaum Muslim. kondisi kaum Muslim ketika mereka menerapkan Islam secara kâffah dalam kehidupan mereka. masihkah ada peluang dan harapan untuk mengatasi keterpurukan kaum Muslim saat ini? Allahu Akbar (3x). Yang mampu memaksa Amerika untuk membayar pajak tahunan dan menandatangani perjanjian yang tidak menggunakan bahasa mereka. para pimpinan ormas. Berbagai krisis pun menimpa mereka. di mana kemenangan. anggota TNI/Polri. Selanjutnya. dengan kesaksian. pasti Allah SWT akan menolong saudara. wa lillahil hamd Ma’asyiral muslimin rahimakumullah Saudara adalah umat yang terbaik. penerapan syariah dalam kehidupan pribadi. untuk secara sungguh-sungguh mengamalkan Syari’at Islam dan berjuang bersama bagi tegaknya Syari’at Islam secara kâffah. sekaligus merupakan wujud keberhasilan kita dalam meraih ketakwaan. atau ketika mereka hidup tidak lagi sejalan dengan fitrahNya. orpol. sambil menengadahkan tangan kita. Inilah. dan kebangkitan umat ini benar-nenar akan terwujud kembali. melainkan dengan bahasa (Arab). Bukan hanya untuk para Nabi.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam kiblat perkembangan sains dan teknologi. dan Mahaperkasa: ~139~ . Dzat Yang Mahakuasa. Ghafir [40]: 51). dan janji Allah pasti benar. Semua ini tidak hanya berlaku di akhirat. Nenek moyang saudara adalah para Khulafa’ ar-Rasyidin. merupakan kewajiban setiap Muslim.” (Qs. Sesungguhnya. bahasa Negara Khilafah. wakil rakyat. sekali lagi umat yang terbaik. tetapi juga untuk orang-orang Mukmin. para panglima Mujahidin. ketika mereka mencampakkan Islam. Yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan negeri-negeri Islam. bermasyarakat dan bernegara. setelah sebulan penuh kita membangun dan meningkatkan ketakwaan kita selama Ramadhan. untuk memanjatkan doa ke hadirat Allah SWT. Jika demikian halnya. Nabi terakhir dan pemimpin para Rasul. yang penuh rahmah dan maghfirah. dan surgaNya. Allah berjanji menolong siapa saja yang menolongNya. Selama Islam yang saudara emban dan saudara perjuangkan. ridha. Yang mampu merebut dan mempertahankan negeri Palestina dari tangan-tangan kotor tentara Salib. wartawan. Negara Khilafah ini pulalah yang ketika itu mampu membebaskan Andalusia dan Konstantinopel. cendekiawan. kami menyerukan kepada seluruh umat Islam. di saat bangsa Eropa masih tenggelam dalam kebodohan dan keterbelakangan. Yang mampu menjaga dan melindungani rakyatnya dari ancaman musuh-musuh yang akan membinasakan mereka. tetapi juga berlaku di Dunia. Penerapan syariah ini pula merupakan wujud kembalinya umat ini pada fitrahNya.

Kami mendambakan rahmatMu. duhai Dzat yang Maha Pengasih. meminta ampunanMu. Kami sepenuhnya iman kepadaMu. Engkau muliakan siapasaja yang Engkau kehendaki. Sekali-kali kami tidak akan mengkufuriMu. adzablah orang-orang Kafir yang telah menghalangi jalanMu. duhai Sebaik-baik Penolong. Ya Allah. tolonglah saudara-saudara kami. Karena Engkaulah Dzat yang Maha Kuasa atas segalanya. Ya Allah. Dengan rahmatMu. Inggeris dan sekutu mereka yang terlaknat. hanya kepada-Mulah kami mengabdi. hancurkanlah mereka. dan Khilafah Rasyidah yang mengikuti sunnah NabiMu. Ya Allah. tolonglah siapasaja yang menolong kami. kami memohon kepada-Mu negara Khilafah Rasyidah yang mengikuti sunnah NabiMu. dan Engkau hinadinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. dan porak-porandakanlah kesatuan mereka. Dengannya Engkau muliakan agama-Mu. dan berlepas diri dari siapapun yang durhaka kepadaMu. kalahkanlah pasukan kaum Kufar penjajah. dan Engkau hinakan kekufuran dan seluruh anteknya. Jadikanlah rencana jahat mereka itu sebagai pembawa kehancuran mereka. Ya Allah. kami memohon pertolonganMu. Ya Allah. cerai-beraikanlah persatuan mereka. beribadah dan sujud. Sesungguhnya adzabMu yang sungguh-sungguh ditimpakan kepada kaum Kufar itu juga pasti akan ditimpakan kepada yang lain. ~140~ . Engkau ambil kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Maha Raja diraja. Ya Allah. KepadaMu-lah kami berlari dan menuju. Amerika. Ya Allah. dan takut akan adzabMu. Jadikanlah kami dan mereka sebagai para pejuang yang ikhlas untuk menegakkan syariahMu. mendustakan para rasulMu. kalahkanlah mereka. Di dalam genggaman-Mulah seluruh kebaikan. dan membunuhi para pembelaMu.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Ya Allah. tolonglah kami.

bulan yang penuh berkah. dalam bidang politik. Ya…bersedih karena belum banyak amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadhan yang baru saja berlalu. “Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka. Di sisi lain kitapun bersedih. kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Pemerintahan baru yang terbentuk setelah rangkaian pemilu yang melelahkan dan menyedot sumber daya rakyat dan menghabiskan triliunan uang negara kemarin tampaknya masih akan tetap bertumpu pada rel sekularisme. Pertama. Padahal mereka dipilih oleh bangsa dan rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini bukan untuk itu! Ketiga. at-Taubah [9]: 32). Mereka yang diserahi mengurus perekonomian khususnya perdagangan dan perencanaan pembangunan nasional dalam Kabinet Indonesia Bersatu adalah bagian dari mesin kapitalisme global IMF. Perasaan bahagia bercampur kesedihan menjadi satu di hari ini. Pada hari ini kaum muslim berkumpul bersama keluarga. dan ampunan Allah SWT. dalam bidang agama. Para wakil rakyat di DPR yang terpolarisasi pada kutub Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan lebih memprioritaskan perebutan kekuasaan dan kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Janji keampunanan. Mereka semua mengagungkan Allah SWT. Apalagi Allah SWT telah berjanji untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambaNya yang telah menyelesaikan shaum. Program 15 hari yang sudah berjalan dari tenggat waktu 100 hari menunjukkan bahwa solusi terhadap berbagai persoalan di dalam negeri sama sekali mengesampingkan petunjuk al-Qur’an dan as-Sunnah. Bahagia karena hari ini adalah hari raya kaum muslimin seluruh dunia. Allahu Akbar. walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. kerabat dekat dan para tetangga berulang-ulang mengucapkan takbir kepada Allah. rahmat. Allahu Akbar. Juga kesedihan pun muncul saat kita menengok realitas kaum Muslim sekarang. dalam bidang ekonomi. Kemungkinan besar sistem perekonomian Indonesia akan tetap berkiblat kepada gembong kapitalis AS yang selama ini telah ‘berhasil’ meningkatkan kesengsaraan masyarakat. ~141~ .Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Khuthbah 2: Meraih Kemenangan Iedul Fithri Dengan Taubat Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Hari ini gema takbir membahana saling bersahutan di seluruh penjuru bumi.” (Qs. Dialah yang memberikan banyak nikmat kepada makhluk-makhlukNya. Artinya. al-Khaliq yang menciptakan manusia. Allahu Akbar. penjajahan ekonomi kapitalisme global masih akan terus mencengkram kuat perekonomian Indonesia. Negara-negara kapitalis dibawah komando AS mengeluarkan dana yang tidak terbatas untuk menjerumuskan kaum Muslim ke dalam jurang sekularisme yang mereka jajakan. Kedua. Rancangan yang dipelopori oleh suatu lembaga dari Depag ini sebenarnya hanya asap dari sebuah api besar sekularisasi yang berusaha menghanguskan aktivitas penegakan syari’at Islam. Salah satunya yang cukup kontroversial adalah kasus rancangan Kodifikasi Hukum Islam yang isinya menolak syari’at Islam yang terkait dengan keluarga dan rumah tangga. dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya. Gerakan sekularisasi berskala global sedang berupaya mengenyahkan syari’at Islam dari tengah-tengah umat.

Tentu saja banyak dosa yang telah kita lakukan selama ini. selama ini kita juga melakukan dosa dan kemaksiatan yang sifatnya kolektif. Sebagian besar budaya yang dilegalkan di negeri ini mengusung berbagai bentuk kemaksiatan. Firman Allah SWT: ~142~ . Tidak diterapkannya hukum-hukum Allah.” (Qs. Keadaan menjadi dilematis karena pemerintah justru memberikan support meskipun dengan malu-malu. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi kunci turunnya ampunan Allah adalah Taubat. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Ampunan Allah bagi orang-orang yang shaum tentunya harus disertai dengan upaya bertaubat kepada Allah SWT. anda rendahkan. menggunjing. serta memperbanyak melakukan amalan shaleh. Sebutan fasik. atau anda gunjingkan. Dosa yang kita lakukan ini tidak hanya merugikan diri kita. Kondisi kaum Muslim di luar negeri. tidak menegakkan hukum-hukum Allah —syari’at Islam— secara kâffah dan menyeluruh. Sebab amalan shaleh inilah yang akan membantu menggugurkan dosa-dosanya. Taubat yang sebenar-benarnya adalah menyesali perbuatan maksiat yang dilakukan dimasa lampau dan tidak mengulanginya lagi. Adalah mustahil kita mendapat ampunan Allah SWT. Media tv dan media cetak secara rutin menemani generasi muda Muslim untuk mengajarkan budaya ‘alternatif’ (baca: maksiat). Karenanya. Beberapa dosa besar dan kemaksiatan kita antara lain: Pertama. Hui China. Meskipun dosa ini merupakan dosa besar. Firman Allah SWT: “Sesungguhnya kebajikan itu melenyapkan dosa (kejahatan). merendahkan orang lain. tapi telah menjerumuskan kaum muslim pada kehinaan. Dengan taubat inilah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. dan kafir diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang tidak mau tunduk pada aturan Allah SWT. Mungkin sholat kita belum sempurna.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Keempat. penderitaan. taubatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang tulus dan ikhlas. at-Tahrim [66]: 8). mudah-mudahan Tuhanmu menghapus kesalahan-kesalahanmu…” (Qs. dalam bidang budaya. Kasymir. tapi kita sering tidak merasa bersalah dan melupakannya. kemiskinan dan kebodohan yang berkepanjangan. Palestina. Irak. Padahal dosa besar ini berpengaruh besar terhadap masyarakat dan kaum muslimin secara keseluruhan. Hûd [11]: 114). Mindanao Philipina. zalim. Oleh karena itu. Kapitalisme tidak hanya menjual sekularisme dalam bidang ekonomi dan politik tapi juga mengobral tatanan budaya hedonistik. dan mungkin kita pernah menyakiti orang lain bahkan mungkin juga kita pernah menyakiti orang yang sangat mencintai kita yakni ayah dan ibu kita. ampunan Allah SWT semakin kita butuhkan. sementara kita tetap berbuat maksiat selepas Ramadhan. mereka semua mengalami penghinaan dan penindasan yang luar biasa. Firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman. pada hari raya ini bersegeralah meminta maaflah kepada orang-orang yang pernah anda sakiti. Selain kita melakukan dosa dan kemaksiatan yang sifatnya personal. Kita turut berdosa karena membiarkan mereka teraniaya. mungkin kita pernah berdusta. Pattani Thailand.

Realitanya sekarang. al-Mâ’idah [5]: 44).” [HR. Umat diserbu oleh musuh-musuh Allah bagaikan makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Nyawa umat Islam. maka mereka itu adalah orang-orang zalim. dengan ringan perdana menteri Thailand mengatakan: mereka mati karena lemas akibat menjalankan puasa. “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. Thaha [20]: 123-124). Muslim]. Padahal Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu adalah laksana perisai. Selain itu. tidak berhukumnya kita kepada hukum-hukum Allah inilah yang telah menyebabkan kaum muslim saat ini diliputi dengan berbagai penderitaan dan kesusahan hidup. maksudnya dalam keadaan dosa besar.” (Qs. 1851. ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung (bagi dirinya). yang dikatakan oleh Allah SWT sebagai umat terbaik. Di awal Ramadhan tahun ini 84 saudara kita tewas mengenaskan dibantai tentara Thailand. Kedua. Muslim].” (Qs. maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Pembantaian dan pembunuhan terhadap kaum muslim terjadi di banyak tempat dan tidak berhenti hingga kini.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. Siapa saja yang berpaling dari peringatanKu maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 45). Saat bulan Ramadhan di Irak. 3/1478. ~143~ . kalau tidak terwujud Rasulullah Saw mensifati mereka sebagai mati jahiliyah. Padahal keberadaan Khalifah yang menjadi kepala negara sistem pemerintahan Daulah Khilafah adalah wajib bagi kaum muslim. tentara AS secara sistematis terus menerus membunuhi rakyat sipil disana. niscaya ia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujjah. “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. Sudah tidak terhitung berapa banyak rakyat Palestina yang dibunuh oleh Zionis Israel. tidak adanya Khalifah yang dibai’at oleh umat. maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Saat umat tidak lagi memiliki pelindung. Maksiat terbesar kedua yang terjadi pada tubuh umat Islam sekarang ini adalah ketiadaan Khalifah di tengah-tengah kaum muslim. Rasulullah Saw bersabda: “Siapa saja yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah SWT. al-Mâ’idah [5]: 47). Siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada bai’at.” (Qs. demikian murah di mata para penjajah. ketiadaan Daulah Khilafah Islam telah membawa penderitaan yang panjang dan dalam di tubuh-tubuh umat. maka matinya seperti mati jahiliyah.” [HR. Maha benar Allah SWT dengan firmanNya: “…lalu siapa saja yang mengikuti petunjukKu. Nyawa kaum muslim 271 Shahîh Muslim. 271 Nabi Saw telah mewajibkan kepada seluruh kaum muslim agar dipundak mereka terdapat bai’at kepada Khalifah. hadis no.

bila tanpa ampunan Allah SWT. Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. menjawab: “itu harga yang pantas”. Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Khalifah Utsman bin Affan ra. Saat itulah kita meraih kemenangan yang sejati. sementara kita tetap melakukan tiga dosa besar diatas. Padahal memperjuangkan Dinullah adalah wajib bagi kaum muslim. Sementara berdiam diri terhadap berbagai persoalan umat. hingga dengan enteng mantan menteri luar negeri AS Madeline Albright saat diminta komentarnya tentang 800. ar-Rûm [30]: 45).000 rakyat Irak yang menderita karena kebijakan AS. adalah dosa besar. dan memperjuangkan Khilafah. karena pertolongan Allah. Kita harus meninggalkan kemaksiatan kita dengan kembali menegakkan Syari’at Islam dan sistem pemerintahan Khilafah serta mengangkat seorang penguasa yang memiliki karakteristik seperti Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. kita juga harus taubat dari tiga dosa besar diatas. Dosa-dosa kita terus-menerus menumpuk. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Sebab sulit kita meraih kemenangan di bulan Ramadan ini. menegakkan ‘aqidah dan syariahNya. Iedul Fihtri. tidak ambil perduli. Dosa terbesar ketiga yang dilakukan oleh umat sekarang ini adalah berdiam diri. pandangan hidup dan peraturan hidup kita? Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT Marilah kita benar-benar bertaubat. para khulafaur rasyidin yang memerintah dengan cara Nabi Saw. menjadi saat yang tepat bagi kita untuk tidak lagi bermaksiat kepada Allah SWT. Firman Allah SWT: “Bersegaralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Marilah kita bersegera mengharapkan ampunan Allah SWT dan Syurganya. Bukankah Allah dan surgaNya yang sangat kita rindukan dan harapkan dalam hidup kita. disamping meninggalkan perbuatan maksiat yang secara pribadi kita lakukan. Dengan ampunan Allah-lah dosadosa kita dihapuskan olehNya. Ketiga. ~144~ . yakni ajaran keyakinan dan cara hidup kita. Bukankah Islam ini adalah dinullah yang Dia ridloi untuk kita menjadi din kita. Ali-‘Imran [3]: 133).” (Qs. Untuk itu wajib bagi kita untuk terlibat langsung dalam upaya memperjuangkan agama Allah ini. Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. marilah kita jadikan hari yang fitrah ini.” (Qs. tidak turut serta dalam perjuangan menegakkan Dinullah. sebagaimana yang digambarkan dalam firman Allah SWT: “…dan di hari (kemenangan) itu bergembiralah orang-orang yang beriman. tidak ikut serta dalam memperjuangkan Dinullah.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam demikian murah. Karena itu. Kita bisa bayangkan betapa beratnya nanti saat kita berhadapan dengan Allah di hari pembalasan. mendapat ampunan dari Allah SWT.

kerabat dan shahabat beliau. Bahkan Allah menghapus dosa kita hingga bersih seperti manusia yang baru dilahirkan. Bulan Ramadhan baru saja berlalu. Bulan dimana Allah SWT menjanjikan kepada kita. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslim yang dirahmati Allah SWT. Rasulullah Saw telah mengingatkan perkara ini dalam haditsnya: “Betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan betapa banyak orang yang menghidupkan malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadangnya saja. kepada keluarga. ampunan. Dzat yang Maha Agung dan Maha Mulya. menahan lapar dan dahaga. al-Baihaqi dan al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah dengan sanad shahih. Sebab bulan Ramadhan yang penuh barakah. apakah tahun depan kita masih bisa merasakan nikmat Ramadhan. meskipun orang tersebut kelihatan berpuasa. tahlil dan tahmid serentak sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah SWT.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Khuthbath 3: Kembali Kepada Fitrah. Amin. untuk mendapatkan pahala shaum yang sesungguhnya Allah SWT dan Rasulnya sering mengkaitkan dengan perkara yang lain seperti memperbanyak 272 HR. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada beliau Saw.” [HR. serta kaum Muslimin yang secara konsisten dan konsekuen menjalankan dan mendakwahkan ajarannya hingga hari kiamat. tentu saja tidak diberikan Allah SWT kepada sembarang orang. Bulan dimana Allah SWT memberikan banyak kasih sayangNya kepada kaum muslim. ad-Darimi. Ampunan Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang shaum karena dorongan iman dan kesungguhan hati.” 272 Tidaklah mengherankan kalau kita melihat. Kita bersaksi bahwa tiada Rabb yang patut disembah selain Allah SWT. Namun ada juga rasa sedih di hati kita. Saat ini kaum muslimin berbahagia mengucapkan kalimat takbir. suri teladan bagi seluruh umat manusia. ~145~ . Mencapai Taqwa yang Sebenarnya Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Segala puji bagi Allah SWT Dzat yang telah menunjuki kita dengan Islam. Ahmad. Bulan dimana Allah memberikan kesempatan pada kita untuk memperbaiki diri. Ampunan Allah seperti itu. Ampunan terhadap dosadosa kita sebelumnya. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad Saw adalah utusan Allah. Ahmad]. rahmat. Tentu saja ampunan Allah bukannya tanpa perjuangan. Ibn Mâjah. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw: “Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan landasan iman dan berniat ikhlas (bersungguh-sungguh mengharapkan ridla dan pahala Allah) akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. ampunan dari Allah baru saja berlalu. yang keAgungan dan ke-Mulyaannya tidak akan sirna meski seluruh manusia kafir dan durhaka kepadaNya. Tidak cukup memang hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. bagi orang-orang yang shaum. Kita tidak tahu.

Belum lagi perjudian. Jadilah negeri Islam. Afghanistan. Kriminalitas seperti pemerkosaan. pornografi. ribuan nyawa kaum muslimin terbunuh di Irak. masih saja tidak melindungi rakyatnya. Hal yang sama terjadi pada partai politik yang lebih sibuk bertikai. Negara-negara Imperialis seperti Amerika dan Inggrispun bertindak semena-mena kepada kaum muslimin. Islam adalah agama yang kâffah (menyeluruh). Sebab. mengeksploitasinya. pembunuhan. meskipun dalam keadaan sulit. Musuh-musuh Allah. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslim yang dimuliakan Allah SWT. dan lain-lain masih merupakan hal yang sering kita saksikan. penaklukan Spanyol oleh Thariq bin Ziyad juga terjadi di bulan Ramadhan. Ada pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Kenapa umat Islam masih diliputi oleh kemiskinan dan kebodohan. meskipun harus memenjarakan. Bukankah perang Badar yang dimenangkan kaum muslim terjadi di bulan Ramadhan pada tahun kedua Hijriyah? Penaklukan Makkah (Fathu Makkah) juga terjadi di bulan Ramadhan. Mereka juga tidak peduli apakah kebutuhan pokok rakyatnya terjamin atau tidak. Apakah shaum kita telah berhasil? Apa ukuran keberhasilannya? Apakah cukup dengan selesainya kita membaca al-Qur’an 30 Juz? Atau malam-malam kita yang kita isi dengan sholat tarawih dan memperbanyak doa? Apakah benar kita telah meraih kemenangan? Bisakah kita disebut berhasil dan meraih kemenangan padahal Ramadhan kita tidak banyak berpengaruh terhadap penyelesaian persoalan umat. pelacuran. saling menipu demi kekuasaan dan kedudukan. Bahkan penguasa-penguasa negeri Islam lebih mementingkan keridhoan negara-negara imperialis. Penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam. Bahkan Rasulullah Saw dan sahabatsahabat berjihad di bulan Ramadhan.Tapi kesholehan hanya didapat tatkala seorang muslim tunduk pada seluruh aturan-aturan Allah yang diturunkan kepada manusia secara totalitas dan menyeluruh. masih saja membunuhi kaum muslimin. Apakah pantas kita disebut berhasil sementara umat tetap saja hidup menderita.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam membaca al-Qur’an. kaum kuffar. bahkan membunuh rakyatnya sendiri. pencurian. Israel dengan dukungan penuh dari AS hingga saat ini tidak berhenti menghancurkan rumah-rumah kaum muslim. juga demi harta. Tapi wajib diterima dan diamalkan secara utuh. ajaran Islam tidak bisa dipenggal-penggal. tapi penduduknya hidup miskin menderita. Atas nama perang melawan terorisme. menzalimi. masih saja berjalan. dan negeri Islam lainnya. Tidak hanya itu merekapun merampas kekayaan kaum muslim. Apa yang salah dari kita? Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd ~146~ . membantu orang-orang miskin. Ramadhan telah berlalu. dengan cara-cara licik. yang kaya dengan kekayaan alam. Kemenangan Shalahuddin al-Ayyubi atas pasukan perang Salib. bahkan di bulan Ramadan sekalipun. KKN dan berbagai penyimpangan pun masih merajelala. membunuhi pemuda-pemuda Islam yang berjuang untuk membebaskan negerinya. Tidaklah cukup kesholehan didapat hanya dengan melaksanakan ibadah ritual seperti shaum atau sholat saja. shadaqah. saling berebut kursi.

Islam disempitkan sebatas agama yang mengatur ibadah mahdoh (ritual) seperti shaum. Rasulullah dan para Sahabat sangat memahami arti takwa yang sesungguhnya. Taqwa yang sesungguhnya haruslah bisa melindungi seorang muslim dari amarah Allah SWT dan hukumanNya.” (Qs. sangat disayangkan. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah SWT Kata-kata taqwa. Jadilah Islam kemudian tidak berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat dan warga negara secara umum. Ketakwaan kemudian diartikan sebatas pengamalan seorang Muslim dalam aspek-aspek individual dan ritual. ekonomi. Berkaca kepada kehidupan Rasulullah. Ini berarti kita harus mengkoreksi pencapaian target Ramadhan kita. Umat Islam telah menjadikan agamanya seperti agama lain. Taqwa berarti sikap hati-hati seorang muslim untuk menjaga dirinya dari setiap perbuataan yang dikerjakan atau dia ~147~ . Apakah kita benar-benar sudah mencapai derajat hamba Allah yang bertakwa. Sementara sekarang. sanksi-sanksi pelanggaran hukum. politik luar negeri. masalah pertahanan dan keamanan. diwajibkan atas kalian shaum sebagaimana diwajibkan atas orangorang sebelum kalian agar kalian bertakwa. tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. pemerintahan. wajar kalau umat Islam dahulu mendapat kemuliaan dan kejayaan di sisi Allah SWT. Apa yang salah dari pemahaman dan wujud ketaqwaan kaum muslimin saat ini? Kata taqwa sendiri berasal dari kata ‘waqa’ yang artinya melindungi. sering kali menjadi sekedar retorika ritual yang berulang-ulang tanpa kemudian dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh kaum muslim. Sudahkan kita telah sampai pada seruan Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman. yakni hanya membahas moral dan nasihat tanpa ada aksi langsung yang secara praktis berupa penerapan hukum-hukum Islam secara kaffah yang akan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. keluarga. al-A’râf [7]: 96). Padahal etakwaan adalah kunci dimana Allah SWT akan menurunkan berkahNya dari langit dan bumi.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah SWT Kenapa Ramadhan kita tidak banyak memberikan pengaruh terhadap rakyat? Jawabannya adalah kaum Muslimin telah meninggalkan aspek ideologis yang membangun ketakwaan yang sesungguhnya dalam Islam. kita tidak lagi menjadi masyarakat yang bertakwa secara utuh.” (Qs. maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. al-Baqarah [2]: 183). menyelesaikan seluruh persoalan manusia mulai dari pribadi. sholat atau haji. sosial. Aturan Islampun tidak diterapkan dalam aspek sosial kemasyarakatan. Negara dan para pejabatnya seolah terbebas dari kewajiban menerapkan hukum Syari’at Islam untuk seluruh warga negara. Sekarang. Sebagaimana firman Allah SWT: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Sebab Ramadhan mereka dijadikan ajang untuk mewujudkan Islam sebagai agama ideologis.

jld. Mereka menganggap memanfaatkan riba adalah hal yang biasa. I. Tapi setelah itu. Allah SWT meminta kepada setiap orang yang mengaku beriman kepadaNya. agar seorang mukmin bersyukur kepadaNya dan tidak mengkufurinya. masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Namun. al-Baqarah [2]: 208). Ketakwaan kita tidak utuh. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslim yang berbahagia… Shaum sesungguhnya.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam tinggalkan yang bisa mengakibatkan murka Allah menimpanya. Perhatikan saja. Wujud kesadaran itu adalah ketertundukannya kepada Allah SWT dengan menjalankan seluruh perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. keluarga. hal. Inilah yang menyebabkan Ramadhan demi Ramadhan yang kita lewati tidak banyak memberikan pengaruh kepada umat. maupun negara. agar senantiasa mengingatNya dan tidak melupakanNya. ketika berekonomi.” (Qs. saat Ramadhan kaum muslim dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan shaumnya. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. masyarakat. Namun kenapa kesadaran takut melanggar perintah Allah itu tidak terwujud saat mereka 273 Shafwât at-Tafâsîr. sebab itu melanggar perintah Allah SWT. kâffah. Dia SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. kaum muslim tidak tunduk pada aturan Allah.” (Qs. agar bertaqwa dengan sebenar-benarnya taqwa. Saat Ramadhan para penguasa yang muslim berusaha memelihara shaumnya dengan tidak makan dan minum. kaum muslim sekarang ini telah men-sekuler-kan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Di saat Ramadhan para penguasa menyerukan ditutupnya tempat-tempat maksiat. Ali-‘Imran [3]: 102). Namun sayang. Sebagian muslimpun lebih memilih mempraktekkan ekonomi kapitalis dibanding diatur dengan syari’at Islam. baik dalam urusan pribadi. 200. Sementara Syaikh Ali ash-Shabuni 273 mengatakan ‘haqqa tuqâtih’ maksudnya adalah dengan menjauhi segala bentuk kemaksiatan (kedurhakaan) kepadaNya. Lapar dan haus yang kita rasakan seharusnya mengingatkan kita bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah SWT. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dia SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya. ~148~ . dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Jadi wujud taqwa kepada Allah SWT adalah menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. adalah saat kita melatih diri untuk senantiasa berhubungan dengan Allah SWT. Dengan sikap takwa ini seorang muslim memiliki kesadaran untuk senantiasa mengingat Allah SWT bahwa apapun yang dia lakukan harus dia pertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Di dalam Tafsîr Jalâlain dikatakan bahwa ayat itu menuntut agar Allah ditaati dan tidak didurhakai. kemaksiatan pun dipelihara dengan alasan ekonomi. Allah SWT menuntut penyerahan jiwa dan raga orang-orang mukmin kepada Islam secara total. menjaga agar tidak batal.

baik individu. masyarakat atau negara. Bukhâri dan Muslim]. patriotisme. demokrasi. atau sekularisme. Takwa harus terwujud saat orang tua yang diberikan amanah oleh Allah SWT mendidik anak-anak kita di rumah dengan taat kepada aturan Allah SWT. Jadi adalah tidak patut sebuah partai politik dimana kaum muslimim terlibat di dalamnya diam terhadap kemungkaran yang ada ditengah-tengah rakyatnya. Karenanya. pangan. dan papanNya). maupun sosialisme dan komunisme. dan zalim?! Ketaqwaan penguasa juga seharusnya tercermin dari tanggung jawab mereka untuk mengurusi urusanurusan rakyat. Takwa juga harus dilakukan oleh partai politik dengan menjadikan Islam sebagai asas perjuangan mereka sekaligus memperjuangkan agar Syari’at Islam bisa diwujudkan ditengah-tengah masyarakat. Takwa harus terwujud dalam segala aspek kehidpan. fasik. Sebab Rasulullah bersabda: “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya. tapi kenapa tidak merasa berdosa saat rakyatnya tidak makan akibat kemiskinan. listrik. menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran? Firman Allah SWT: “Hendaklah ada di antara kalian (kaum Muslim) segolongan umat yang menyerukan al-Khayr (Islam) serta melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Bukankah Islam mencela tindakan yang tidak memutuskan perkara yang berdasarkan hukum Allah SWT sebagai perbuatan yang kafir. Rakyat juga seharusnya bisa menerima hak-hak kolektif mereka berupa ~149~ . Ditambah lagi biaya kesehatan dan pendidikan yang semakin mahal. Kenapa tidak merasa berdosa menzalimi rakyatnya dengan kebijakannya yang tidak melindungi rakyatnya? Kenapa korupsi dan kolusi jalan terus? Inilah bukti bahwa ketakwaan kita adalah ketaqwaan yang tidak utuh.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam melalaikan urusan rakyat. Takwa juga seharusnya juga diwujudkan oleh negara dengan menerapkan hukum-hukum Allah SWT. adalah hal wajib bagi penguasa untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat (sandang. kelompok. atau haji kita saja. sholat.” [HR. bukanlah sebatas menjalani perintah Allah dalam shaum. dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Sebab semua bentuk kekufuran menjauhkan seorang muslim dari sikap jiwa taqwa kepada Allah SWT. ataukah masih terkebiri oleh sistem demokrasi yang mereka patuhi?! Bukankah tugas partai politik dalam Islam adalah menyeru ke jalan Islam. keluarga. Takwa harus muncul dalam diri para pemimpin parpol itu tatkala mereka membuat program kampanye pemilu: apakah materi kampanye mereka telah sesuai dengan syari’ah. Kalau penguasa itu merasa berdosa karena makan di siang hari tanpa ada alasan syar’i. Para penguasa pun seakan tidak peduli beban rakyat yang semakin berat akibat kebijakan mereka menaikkan harga BBM.” (Qs. Padahal wujud takwa. membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. apalagi mengkampanyekan ide-ide kufur yang bertentangan dengan Islam seperti nasionalisme. dan air. Bukankah Allah SWT telah memerintah para penguasa untuk menjalankan hukum-hukum Allah SWT. kapitalisme. Ali-‘Imran [3]: 104).

Sebab ketiadaan Daulah Khilafah inilah yang menjadi pangkal utama tidak diterapkannya aturan-aturan Allah SWT yang akan memberikan kebaikan kepada seluruh manusia. Rakyat yang bertakwa seharusnya berani mengingatkan penguasa mereka yang tidak tunduk kepada aturan Allah SWT. kesulitan.” [HR. Muslim]. Penguasa yang bertakwa juga seharusnya menjaga keutuhan negeri-negeri Islam. ketakwaan yang sesungguhnya inilah yang akan mengantarkan kaum muslim ke surga Allah SWT yang sangat dirindu-rindukan oleh setiap muslim. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT Inilah takwa yang sesungguhnya. Rakyat yang takwa juga seharusnya bersungguh-sungguhnya untuk berjuang agar Syari’at Islam kembali diwujudkan di muka bumi dengan jalan menegakkan Daulah Khilafah Islam. Inilah kewajiban negara yang diperintahkan oleh Islam. Menyelesaikan persoalan umat dan jalan keluar dari persoalan kehidupan kita. at-Thalâq [65]: 2-3). Dan merupakan tugas penguasa yang takwa melindungi rakyatnya. Ketaqwaan yang total dan menyeluruh inilah yang bisa memberikan pengaruh nyata di tengah-tengah umat.” (Qs. Sabda Rasulullah: “Barang siapa yang mati dan di pundaknya tidak ada bai’at (kepada Khalifah) maka sungguh matinya seperti mati jahiliyah. Sehingga membuat kaum muslim gampang dijajah oleh negara-negara imperialis yang rakus. Yakni menjalankan aturan Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan kita. baik per individu muslim maupun kaum muslimin secara kolektif. Demikianlah tanggung jawab penguasa yang bertakwa dalam Islam. keberadaan Daulah Khilafah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ketakwaan yang hakiki. keluarga. Penguasa yang bertakwa juga seharusnya menolak setiap campur tangan negara-negara kafir imperialis yang hendak menghancurkan kaum muslimin dengan alasan apapun. meskipun itu harus dibayar dengan penderitaan. Padahal Rasulullah Saw telah wewajibkan adanya satu orang Khalifah yang dibai'at di tengah kaum muslimin. bahkan nyawa sekalipun. ataupun negara. Sebagaimna firman Allah SWT: “Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Sikap berdiam diri terhadap penerapan selain hukum syariah jelas adalah perkara yang diharamkan oleh Islam dan menyebabkan mereka berdosa. Ini artinya. Demikian juga rakyat seharusnya bertakwa dengan tidak tinggal diam saat penguasa di negeri-negeri mereka menerapkan hukum-hukum kufur. Rakyat juga tidak boleh diam saat di tengah-tengah mereka tidak ada Khalifah (pemimpin pelanjut pemerintahan Islam menurut metode Rasulullah Saw) yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Baik dalam persoalan individu. tidak tunduk kepada negera-negara Imperialis seperti AS yang ingin memecah-belah kesatuan negeri-negeri Islam. Tidak adanya Daulah Khilafah juga menyebabkan terpecah-belahnya kaum muslim di dunia ini. dan keamanan secara gratis. Firman Allah SWT: ~150~ . Tidak hanya itu saja. pendidikan.Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam jaminan kesehatan. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.

” (Qs. sedang naungannya (demikian pula). Marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar amal ibadah kita selama bulan Ramadhan diterima di sisi Allah SWT. dan kita berhasil meraih derajat taqwa. buahnya tak henti-henti. ar-Ra’d [13]: 35). sedang tempat kesudahan bagi orangorang kafir ialah neraka. yang mengikuti manhaj atau metode Nabi Saw. ~151~ .Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wassalam “Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman). Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Allâhu Akbar 3X wa lillâhil hamd Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan iman dan semangat untuk menjalankan hukum-hukum Allah SWT. yang berupaya mewujudkan negara Khilafah Islamiyah. Serta mengelompokkan kita ke dalam golongan pejuang-pejuang Islam. mengalir sungai-sungai di dalamnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful