Está en la página 1de 1

Nota de prensa

O PSdeG denuncia que o alcalde ocultou informacin aos vecios de Vilalba no tema do cobro de plusvalas
Partido dos Socialistas de Galicia

LUGO

Os socialistas manifestan o seu estupor ante as declaracins do alcalde, que afirmou que era unha cuestin de listillos que non queran pagar impostos e que o PSdeG-PSOE s pretende confundir opinin pblica, e fai pblico un decreto asinado polo rexedor do PP Os socialistas vilalbeses manifestan o seu estupor despois de escoitar as declaracins do alcalde ao respecto do cobro das plusvalas aos vecios que o PSdeG-PSOE denunciou de forma pblica ao consideralas irregulares. En lugar de dar informacin veraz ao respecto do cobro das plusvalas, dedicouse a botar balns fora, dicindo que era una cuestin de listillos que non queran pagar os impostos, cousa que non a a permitir o Grupo de Goberno, e como de costume, din, afirmou que a actuacin dos socialistas s pretenda confundir opinin pblica. Diante disto, o grupo municipal socialista de Vilalba manifesta: -Que o Alcalde ocultou informacin ao pobo de Vilalba, dado que, el mesmo, en data 10 de decembro de 2012, asinou o decreto n 39 da Alcalda, polo que por motivos de urxencia, necesario notificar aos interesados as liquidacins feitas polo rexistro da propiedade de Vilalba, relativas a dito imposto (imposto sobre o incremeto do valor dos terreos). Neste decreto, aprobase un montante ao cobro por valor de 271.990,49 euros. O que significa que: 1 O Alcade era consciente de que se estaban a librar liquidacins antes de ser aprobadas por rgano competente. As liquidacins enviadas e recibidas polos vilalbeses entre os das 15/11/12 e 10/12/12, non estaban aprobadas . 2 Os suxeitos pasivos non podan efectuar ningn recurso, debido a que non saban ante que rgano o tian que presentar. A actuacin do alcalde, pretendendo validar as notificacin feitas, de mxima irresponsabilidade, pois pretenda dar por certo un feito que non tia acontecido. dicir, o decreto da Alcalda vn a dar a razn aos socialistas de que os notificados recibiron as liquidacins antes de ser aprobadas por rgano competente. Este procedemento de cobro, validado polo Alcalde, podera ter vulnerado tanto a Lei Xeral tributaria, como a Lei do Procedemento Administrativo Comn e Rximen Xurdico das Administracin Pblicas, din os socialistas. (ADXUNTAMOS O DECRETO ASINADO POLO ALCALDE)
Lugo, 28 de febreiro de 2013