Está en la página 1de 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Allahova lijepa imena Allah Er-Rahmanu Er-Rahimu El-Meliku El-Kuddusu Es-Selamu El-Mu'minu El-Muhejminu El-Azizu El-Debbaru El-Mutekebiru El-Haliku El-Bari El-Musavviru El-Gaffaru El-Kahharu El-Vehhabu Er-Rezzaku El-Fettahu El-Alimu El-Kabidu El-Basitu El-Hafidu Er-Rafiu El-Muizzu El-Muzillu Es-Semiu El-Besiru El-Hakemu El-Adlu El-Latifu El-Habiru El-Halimu El-Azimu El-Gafuru E-ekuru El-Aliju EL-Kebiru El-Hafizu El-Mukitu El-Hasibu El-Delilu El-Kerimu Er-Regibu El-Mudibu El-Vasiu El-Hakimu El-Vedudu El-Mevdidu El-Basiu E-ehidu El-Hakku El-Vekilu

Znaenje Onaj osim kojeg drugog Boga nema Najmilostiviji Svemilosni Vladar koji stvara Sveti Koji daje spas i mir Koji potvruje obeanje Onaj koji sve pazi i prati Snani Silni Uzvieni Tvorac Onaj koji divno stvara Onaj koji likove daje Onaj koji mnogo prata Onaj koji savladava sve Onaj koji mnogo poklanja Onaj koji obilno nafaku daje Onaj koji rjeava pitanja Onaj koji sve zna Onaj koji sve stee Onaj koji sve prua Onaj koji sputa blagodati Onaj koji die blagoslove Onaj koji uzdie Onaj koji poniava Onaj koji sve uje Onaj koji sve vidi Onaj koji sudi Pravedni Dobri O svemu obavjeteni Blagi iznad svega Najvei Onaj koji prata sve to hoe Onaj koji je zahvalan Uzvieni Uzvieni Onaj koji sve uva Onaj koji sve nadzire i izdrava Onaj koji obraun svodi Velianstveni Plemeniti Onaj koji pazi na svaku kretnju Onaj koji molbe prima Onaj koji milou sve zauzima Svemudri Onaj koji voli stvoreno Slavljeni Onaj koji proivljuje Svjedok svemu to se zbiva Apsolutna istina Onaj koji se stara i brine

54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

El-Kavijju El-Metinu El-Velijju El-Hamidu El-Muhsiju El-Mubdiu El-Muidu El-Muhjiu El-Mumitu El-Hajju El-Kajjumu El-Vadidu El-Madidu El-Ehadu Es-Samedu El-Kadiru El-Muktedimu El-Mukadimu El-Muehiru El-Evvelu El-Ahiru Ez-Zahiru El-Batinu El-Vali El-Muteali El-Berru Et-Tevvabu El-Muntekimu El-Afuvvu Er-Reufu Maliku-l-Mulki Zu-l-Delali ve-l-Ikrami El-Muksitu El-Damiu El-Ganijju El-Mugni El-Maniu Ed-Darru En-Nafiu En-Nur El-Hadi El-Bediu El-Baki El-Varisu Er-Reidu Es-Saburu

Najjai Najpostojaniji Zatitnik dobrih Njegovih robova Iznad svega slavljeni Onaj koji sve obuhvata Onaj koji je poeo stvaranje Onaj koji poslije smrti u ivot pov. Onaj koji ivot daje Onaj koji smrt daje Vjeni, ivi Onaj koji sve odrava Onaj koji sam po sebi opstoji Onaj koji se slavi Jedan Onaj kome se sve obraa Onaj koji sve odreuje Onaj koji sve moe Koji jedne unapreuje Koji jedne zapostavlja Prvi Posljednji Javni Skriveni Onaj koji upravlja svim Preuzvieni Svedobroinitelj Onaj koji mnogo prima pokajanje Onaj koji kanjava Onaj koji prata kome hoe Samilosni Vlasnik svake vlasti i uprave Onaj kome pripada istinska veliina Onaj koji pravdu dijeli Onaj koji sakuplja Najbogatiji Onaj koji bogatstvo daje Onaj koji bogatstva liava Onaj koji stvara tetu Onaj koji stvara korist Svjetlost Onaj koji upuuje na pravi put Besprimjerni Tvorac iz nita Vjeni Nasljednik Onaj koji upuuje na potrebe Onaj koji ne uri sa kaznom