Está en la página 1de 42

Volum 1

LORDINADOR I LES SEVES PARTS


Iniciat en ls del PC

Iniciat en Internet. Manuals Cibernrium dalfabetitzaci digital

Edita: Barcelona Activa Cibernrium Continguts elaborats per: Gabinet de Comunicaci i Educaci de la Universitat Autnoma de Barcelona. J.M. Prez Tornero, S. Tejedor (Eds.), A. Bravo, A.I. Sarmiento, M. Navarro, M. Sanz. Aquesta collecci semmarca dins les actuacions previstes en el Pla dAlfabetitzaci i Capacitaci Digital per Barcelona 2010-2015. Per ampliar els teus coneixements sobre Internet, pots assistir a les sessions formatives gratutes del Cibernrium, al Parc Tecnolgic Barcelona Nord (C/ Marie Curie 8-14, Barcelona) o a la Xarxa dAntenes Cibernrium de Biblioteques de Barcelona. Consulta loferta a www.cibernarium.cat o trucant al 93 291 76 10. El Cibernrium de Barcelona Activa posa al teu abast la metodologia i els espais necessaris per tal de formar-te i millorar les teves competncies tecnolgiques. Disseny, maquetaci, fotografia de coberta i impressi: Sistemes dEdici Dipsit legal: B-5843-2011 Els textos daquest llibre sn titularitat de Barcelona Activa SPM SA (C/Llacuna, 162 - 08018 Barcelona) i resten subjectes a la llicncia de Creative Commons BY-NC-ND. s a dir, sou lliures de: Copiar, distribuir i comunicar pblicament lobra. Sota les condicions segents: Sha de fer constar que Barcelona Activa Cibernrium edita lobra i el Gabinet de Comunicaci i Educaci de la Universitat Autnoma de Barcelona nha elaborat els continguts. No comercial: No es pot emprar el contingut daquesta obra per a finalitats comercials o promocionals. Sense obres derivades: No es pot alterar, transformar o generar una obra derivada a partir daquesta obra.

NDEx
Qu busquem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Qu sabrem fer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Qu estudiarem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Qu aconseguirem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Conceptes clau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Les tecnologies de la informaci i de la comunicaci . . . . . . . . . 9 Aspectes generals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Fonaments.de.la.tecnologia.digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Aplicacions.professionals.de.les.TIC . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Aplicacions.quotidianes.de.les.TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Lordinador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . Maquinari.i.programari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 El teclat i el ratol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . El.punter.i.les.seves.formes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . El.ratol:.tipus.de.clic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . El.teclat.i.les.seves.rees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . Les.tecles.ms.utilitzades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Encendre i apagar un ordinador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Escriptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Com organitzar un ordinador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . Unitats.de.disc:.internes.i.externes . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . Carpetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . Qu.s.un.arxiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Buscar i recuperar arxius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Com escollir el teu ordinador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . Diferncies.entre.un.porttil.i.un.ordinador.de.taula . . . . . 36 . . Diferncies.entre.Windows.i.Macintosh . . . . . . . . . . . . . . 36 . . Recomanacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Per ampliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Per practicar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Qu buSQuEm?

En aquesta guia trobars recomanacions que tajudaran a apropar-te amb seguretat i confiana al teclat, al ratol i als arxius i a fer les primeres prctiques demmagatzemament. Actualment, a la nostra societat es realitzen intercanvis de dades amb molta rapidesa. Les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC) permeten la lliure expressi didees, com tamb laprenentatge continu i autnom. Per aix s important aprendre a fer servir els ordinadors. Iniciar-nos en ls de lordinador s tan sols la primera etapa per aconseguir les habilitats i les capacitats necessries que requereix la societat de la informaci i el coneixement a la qual vivim. Aquestes pgines tajudaran a fer els primers passos en el procs dalfabetitzaci digital que ara tot just comences.
ndex

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Qu SAbREm fER?

El contingut daquesta guia et permetr practicar i adquirir un conjunt de coneixements, habilitats i competncies en lmbit de les tecnologies de la informaci i la comunicaci. Desprs destudiar el contingut i seguir les recomanacions que shi fan, al final sers capa de: Identificar els fonaments de la tecnologia digital i les seves aplicacions a la vida quotidiana. Conixer les parts principals dun ordinador i el seu funcionament. Desenvolupar la teva confiana en ls de lordinador.
ndex

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Qu ESTuDIAREm?

En aquest volum estudiars: Els aspectes generals de les tecnologies de la informaci i la comunicaci. Coneixers els fonaments de la tecnologia digital, en qu consisteixen les TIC i quines sn les seves aplicacions en els mbits privat i professional. Lordinador. Sabrs distingir entre el maquinari i el programari. El teclat i el ratol. Situars el punter a la pantalla i reconeixers les seves diferents formes. Et familiaritzars amb la fletxa, el cursor i la m, i en fars algunes operacions bsiques amb els botons dret i esquerre del ratol, a ms demprar les tecles ms importants del teclat. Encendre i apagar un ordinador. Coneixers els passos que cal seguir per realitzar aquests procediments de forma adequada. Escriptori. Identificars els elements de lescriptori i la seva funci. Organitzaci de lordinador. Aprendrs a crear un arxiu, guardar-lo a una carpeta i obrirne de noves a les diferents unitats de disc, a ms de copiar i moure arxius i carpetes, canviar-ne el nom i eliminar-los. Cerca i recuperaci darxius. Si no recordes on has guardat un arxiu o carpeta, podrs buscar-lo amb les eines de cerca que ofereix lordinador i recuperar-lo de la paperera en el cas que lhagis eliminat anteriorment. Com escollir el teu ordinador. Avui disposem duna gran oferta dordinadors, tant pel que fa als models, com a les capacitats i usos. Per aix cal que coneguis els conceptes que tajudaran a triar-ne ladequat a les teves necessitats.
ndex

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Qu AcONSEguIREm?

La comprensi de les qestions que sexposen a continuaci et servir per millorar diferents facetes de la teva vida personal i professional, com ara: Comprendre la importncia daprendre a fer servir lordinador i les TIC. Dominar ls del ratol i el teclat. Identificar els elements que apareixen a la pantalla, saber-ne el nom, la utilitat i la millor forma dadministrar-los. Adquirir les bases, la seguretat i la confiana necessries per fer servir les TIC i participar de manera ms activa a la societat de la informaci.
ndex

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

cONcEPTES cLAu

Alfabetitzaci digital: procs que implica la utilitzaci deines de tecnologia i comunicaci digitals a ms de xarxes per accedir, utilitzar, crear, integrar i avaluar la informaci per tal que els usuaris participin de manera ms activa en la societat del coneixement. Interfcie: a grans trets, tot all que ens permet interactuar amb lordinador. En aquest manual el terme es refereix a lesquema grfic que veiem a la pantalla i mitjanant el qual podem comunicar-nos amb lordinador per processar tasques i indicar-li instruccions (mens, finestres, teclats, ratol, sons, etc.). Sistema operatiu: conjunt de programes installats a lordinador i destinats a permetren i simplificar-ne ls. Est dissenyat per desenvolupar quatre funcions bsiques: subministrar una interfcie dusuari, administrar recursos, oferir servei de suport i permetre tota classe de tasques. Societat de la informaci i del coneixement: la societat en qu vivim actualment es troba en un procs de transformaci impulsat pels nous mitjans disponibles orientat a la creaci i divulgaci dinformaci mitjanant la tecnologia digital. El repte de la nostra societat implica incorporar ladquisici del saber, la informaci i lexperincia de la co-

ndex

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

municaci en el centre de lorganitzaci de la vida i la comunitat... exigeix aprendre en qualsevol lloc i a qualsevol moment i ha accelerat molt la necessitat dadquirir nous coneixements o dactualitzar els ja adquirits 1. Targeta de so: dispositiu que permet lentrada i la sortida dudio a un ordinador. Targeta grfica: dispositiu que sencarrega de processar les dades que provenen del CPU i les transforma en imatges mitjanant el monitor dordinador.

1 PREZ TORNERO, JOS MANUEL, Gua.Mentor.de.Comunicacin.y.Educacin, UNESCO, pg. 24.


ndex

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

LES TEcNOLOgIES DE LA INfORmAcI I DE LA cOmuNIcAcI


Aspectes generals
Fonaments de la tecnologia digital
En els darrers anys, la tecnologia digital ha transformat mpliament els procediments de comunicaci i informaci. La tecnologia digital permet que gaireb qualsevol informaci pugui ser creada, emmagatzemada, transmesa o consultada en dispositius avanats com ordinadors, telfons mbils, reproductors de msica i vdeo, televisions, consoles de videojocs, electrodomstics, cmeres de fotografia i vdeo, llibres electrnics i molt ms. Es diu que la informaci s digital perqu est representada amb dgits (o nmeros). En el cas especfic dels ordinadors, las dades sn representades amb noms dos valors: 1 i 0. A aquest sistema binari sel coneix com a llenguatge.mquina i per entendrel cal que lordinador tinndex

gui installat el programari adequat per traduir la informaci creada en llenguatge binari al nostre. Daquesta manera, la informaci digital que veiem a un ordinador no sn uns i ceros, sin elements multimdia fcilment identificables pels usuaris a la pantalla: text, imatge, so i vdeo. La digitalitzaci de la informaci ha perms lautomatitzaci de les dades i ara, grcies a Internet, la xarxa on tots els ordinadors del mn poden estar connectats, laccs a una gran font dinformaci digital s gil, rpida, dinmica i interactiva. A totes les tcniques, desenvolupaments i dispositius avanats que integren funcions demmagatzematge, processament i transmissi de dades digitalment, avui sels coneix com a tecnologies de la informaci i de la comunicaci (TIC).
9

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Aplicacions professionals de les TIC


La gran aportaci de les TIC consisteix en ladministraci i lenviament automtic de dades. A lmbit professional, per exemple, les TIC permeten una comunicaci immediata entre persones situades arreu del mn, com tamb una administraci de la informaci rpida i efica a les empreses a lhora de fer inventaris, proveir magatzems, controlar vehicles de transports i els seus itineraris... Cada cop hi ha ms aplicacions professionals com ara: Gesti dels serveis demergncia a hospitals. Trmits a ladministraci pblica. Videotrucades i videoconferncies que eviten trasllats de personal. Eines per a leducaci a distncia. Difusi de campanyes de candidats a llocs delecci popular. Mercadotcnia per a petites empreses, etc.

Aplicacions quotidianes de les TIC


En lmbit quotidi, laplicaci ms generalitzada s la comunicaci: Enviar cartes per correu electrnic s ms rpid i econmic que el correu postal. Les tarifes per fer trucades telefniques des dun ordinador sn ms baixes que amb la telefonia tradicional. Si la trucada s dordinador a ordinador, podem veure laltra persona si hi tenim installada una cmera. Saber qu fan els amics i fer-ne de nous s ms rpid grcies a les xarxes socials. Les fotografies i els vdeos domstics es poden compartir amb familiars i amics connectats a la xarxa. Les aplicacions quotidianes de les TIC sn infinites. Fins i tot hi ha qui coneix la seva parella per Internet i acaba casantshi...! I el ms important: fins al moment, consisteix en que els individus, els usuaris de les TIC poden introduir continguts propis. Grcies a Internet, no noms es rep informaci sin que s molt fcil crear-la i donar-la a conixer.

ndex

10

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

LORDINADOR

Maquinari i programari
El maquinari correspon a totes les parts fsiques i tangibles dun ordinador. Habitualment, el composen els elements segents: (Fig. 1.1) 1. Monitor: ens ajuda a visualitzar les tasques que realitzem. 2. Torre: s una caixa rectangular que t alguns dispositius de maquinari com la memria RAM i la CPU. 3. Memria RAM: permet que lordinador tingui informaci a labast per processar-la ms rpid. s una memria temporal perqu es buida en reiniciar lordinador.
ndex

4. CPU o processador: interpreta instruccions i processa dades contingudes als programes de lordinador. En altres paraules, s el cervell de lordinador i controla tots els seus moviments: obrir i tancar un programa, canviar la pantalla, executar una ordre, etc. 5. Disc dur: memria permanent on s possible emmagatzemar grans quantitats dinformaci. 6. Teclat: permet la comunicaci amb lordinador, s a dir, lentrada i el control de dades o tasques a realitzar. 7. Ratol: fa possible moure el punter a la pantalla de lordinador i en facilita lentrada, el control i les tasques.
11

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Maquinari dun ordinador

4 3

1 2

6
Fig. 1.1
Tornar al text

ndex

12

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

El programari ens permet veure, llegir i processar informaci per realitzar tasques especfiques a lordinador. Podem distingir-ne de dues menes: (Fig. 1.2) Aplicacions informtiques: programes que permeten crear documents digitals, textos, fulls de clcul, dibuixos, fotografies, udios, vdeos, etc.

Sistema operatiu: permet a la resta de programes funcionar de forma adequada, fent possible la interacci amb les parts fsiques de lordinador i la resta daplicacions. A ms proveeix duna interfcie (el que es veu en pantalla) on ens mostra tota la informaci sobre els processos i eines de control a lordinador.

ndex

13

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Programari a lordinador

Fig. 1.2
ndex

Tornar al text
14

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

EL TEcLAT I EL RATOL

El punter i les seves formes


El punter s un indicador utilitzat per mostrar la posici del ratol a la pantalla del monitor. El punter acostuma a canviar de forma segons els elements de la interfcie on es troba. (Fig. 1.3) Fletxa: s la seva forma habitual. Ajuda a assenyalar el lloc de la pantalla on es troba el ratol. Cursor: quan estem sobre una rea de text, la fletxa canvia a una lnia vertical. La lnea parpelleja quan tenim lopci descriure dades. M: la fletxa adopta aquesta forma quan est sobre un enlla.
ndex

Rellotge de sorra: indica que lordinador necessita un temps per processar lordre i que est pensant o executant una acci. El punter pot adoptar ms formes segons lactivitat que est realitzant a la interfcie. Les formes descrites sn les ms habituals.

El ratol: tipus de clic


El ratol sagafa amb una m, de tal manera que amb el polze quedi ben agafat del costat esquerre i amb lanular i el petit, del costat dret. (Fig. 1.4) Els altres dos dits queden lliures per pressionar els botons dret i esquerre.
15

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Formes del punter Fig. 1.3


Tornar al text

Com sagafa el ratoln Com sagafa el ratol

Fig. 1.4
Tornar al text
ndex

16

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Clic: lndex pressiona el bot esquerre una vegada. Doble clic: lndex pressiona el bot esquerre dues vegades seguides, molt rpidament. Clic dret: el dit mitger pressiona una vegada el bot dret (laltre). Scroll: tamb conegut com a roda de desplaament perqu, en accionar-la, porta el punter del ratol a dalt i a baix duna pgina web. Serveix per navegar a llocs web de tamany ms gran que una pantalla. El dit mitger ens ajuda a desplaar la roda cap a dalt o cap a baix.

que indiquen direcci. A aquesta rea del teclat se la coneix com a cursors . A aquestes tres rees del teclat hi trobem diverses tecles molt importants per a lentrada i sortida de dades de lordinador. (Fig. 1.5)

Les tecles ms utilitzades


Enter (o intro): a ms de marcar pargrafs i deixar lnies en blanc en els documents de text, serveix per confirmar les ordres als formularis dInternet i dirigir-se a una adrea web desprs descriure-la a la barra del navegador. Als ordinadors de taula nhi ha dos: una al teclat alfabtic i una altra al numric. Shift: si es mant pressionada, es poden aconseguir els carcters inclosos a la part superior dalgunes tecles (per exemple, per marcar les cometes, cal pitjar aquesta tecla juntament amb la que correspon al nmero 2), com tamb escriure en majscula una o ms lletres. Als ordinadors descriptori nhi ha dues, situades al teclat alfabtic i al numric.
17

El teclat i les seves rees


El teclat t dues rees principals: lalfabtica i la numrica. La primera presenta les lletres de lalfabet. La segona, situada tant a dalt de la zona alfabtica com a la dreta del teclat, est formada per les tecles corresponents als nmeros. Existeix tamb un grup de tecles, entre la zona alfabtica i la numrica, amb fletxes
ndex

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

El tpic teclat

Fig. 1.5

Tornar al text

ndex

18

18

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Bloq Majs: en pitjar-la, pots escriure en majscules. Per tornar al mode normal, tan sols has de prmer-la un altre cop. Alt Gr: permet obtenir els carcters inferiors dalgunes tecles si es mant pressionada mentre se selecciona el carcter en qesti (per exemple, per marcar el smbol darrova, cal pitjar-la juntament amb la que correspon al nmero 2). En els ordinadors Apple, aquesta tecla apareix com a Alt, diferent de la que hi ha tamb en els altres, la qual es fa servir per a diferents propsits.

Tecles de cursor: indiquen les direccions (dalt, baix, esquerra i dreta). Noms cal pitjar-les per avanar en un text sense esborrar el que est escrit. Backspace o Esborrar: mou el cursor cap a lesquerra i esborra el que hi ha al seu cam. Suprimir o Delete: elimina els carcters situats a la dreta del cursor.

ndex

19

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

ENcENDRE I APAgAR uN ORDINADOR

Per encendre lordinador noms cal seguir aquests dos passos: 1. Pressionar el bot situat a la torre. 2. Encendre el monitor polsant el seu propi bot. Per apagar lordinador en canvi, primer shan de donar les ordres a lordinador:

1. Portar el punter cap a Inici. 2. Seleccionar Apagar lordinador. Al quadre de dileg que apareix ens hem dassegurar que est escollida lopci Apagar i fer clic a Acceptar. 3. Lordinador procedir a apagar-se ell mateix. Tan sols restaria pressionar el bot del monitor.

ndex

20

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

EScRIPTORI

Lescriptori s la primera interfcie que apareix a la pantalla en encendre lordinador. El seu objectiu s oferir una interacci amigable i cmoda amb lusuari. A lentorn de lescriptori podem trobar els segents elements: (Fig. 1.6) 1. Barra de tasques: a Windows, es troba a la part inferior de lescriptori. Serveix per controlar i executar aplicacions. Al Mac, tamb hi s a la part inferior, representada noms amb icones, per b que en aquests sistemes se lanomena Dock . 2. Icones: sn els dibuixos que representen arxius, programes i aplicacions al nostre ordinador. Els que apareixen a lescriptori corresponen a elements que fem servir amb freqncia. Noms se nha de fer doble clic sobre alguna per obrir arxius o programes.
ndex

A lescriptori podem trobar icones corresponents a: Carpeta: dins de lordinador es poden crear carpetes amb diferents noms per guardar arxius, programes i aplicacions. Permeten organitzar la informaci que emmagatzemem a lordinador. Ms endavant veurem com crear i nomenar una carpeta. Arxiu: document digital que disposa informaci (text, imatges, so, vdeo). Els arxius sidentifiquen segons el programa amb el qual han estat creats. Si un arxiu t lextensi .doc, es tracta dun document de Word. En canvi, els que porten .xls pertanyen a laplicaci Excel i els .jpg corresponen a arxius dimatge. Hi ha, per, molts altres tipus dextensions. Programa: aplicaci que permet processar tasques especfiques a lordina21

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Lescriptori de Windows

1
Tornar al text
22

Fig. 1.6
ndex

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

dor, com ara textos, fulls de clcul, navegaci per Internet, etc. A lescriptori podem tenir la icona dels programes que ms fem servir per accedir a ells de forma rpida. 3. Men dinici: en fer clic a aquest men, sobren diferents opcions. La ms important ens porta al llistat de programes de lordinador. Des dall, els podem obrir per comenar a treballar amb ells. 4. Paperera de reciclatge: lloc on es dipositen els arxius, programes o aplicacions que shan esborrat o eliminat. Els elements es poden recuperar, per un cop esborrats de la paperera desapareixen de manera gaireb definitiva. 5. Finestres: quan ests treballant amb un programa o un arxiu a lordinador, la feina es visualitza en forma de finestres (rectangles que ens permeten veure el contingut). La majoria de les finestres tenen a lextrem superior dret tres opcions per minimitzar-les, maximitzarles i tancar-les. En el cas del Mac,
ndex

aquestes tres opcions es troben a lextrem superior esquerre. (Fig. 1.7) M  inimitzar: aquesta instrucci est representada per un gui mig. En fer clic sobre ell, la finestra es minimitza i es queda a la barra de tasques. Maximitzar: t forma de quadrat per representar justament la forma duna finestra. En fer clic a aquesta instrucci, la finestra es fa tan gran com la pantalla i, en pressionar-la una altra vegada, torna a fer-se petita. Tancar: sidentifica amb una X . En fer clic a sobre, es tanquen les finestres dels programes o arxius. En el cas dels documents, si els canvis no shan guardat, hi apareixer un quadre de dileg que pregunta si es volen mantenir o no. 6. Quadres de dileg: s una forma que t lordinador per comunicar-se amb lusuari i demanar-li alguna cosa. Apareixen en color gris i en forma de rectangle, presenten textos davs o fan preguntes amb opcions per respondre tot fent-hi clic a sobre. (Fig. 1.8)
23

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Finestres i les seves parts

Barra de ttol Icona del men control

Barra de men

Barra deines

Bot minimitzar

Bot maximitzar Bot tancar

Barra de desplaament vertical

rea de treball

Barra destat

Barra de desplaament

Fig. 1.7

Tornar al text

ndex

24

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Quadres de dileg

Fig. 1.8
Tornar al text

ndex

25

25

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

cOm ORgANITzAR uN ORDINADOR

Unitats de disc: internes i externes


Les unitats de disc sn els dispositius o aparells que realitzen lescriptura i lectura de la informaci digital. Poden trobar-se dins de lordinador o tamb ser externes i extrables; s a dir, sn unitats que connectem amb lordinador per emmagatzemar i/o visualitzar la informaci que hem guardat. Ambds tipus dunitats ajuden a emmagatzemar dades, mentre que les segones permeten a ms traslladar informaci dun ordinador a un altre. 1. Disc dur: aquesta unitat demmagatzematge dinformaci tamb s coneguda com Unitat C a Windows i com Macintosh HD al cas del Mac. s la unitat ms important, ja que emmagatzema el sistema operatiu de lordinador, com
ndex

tamb programes per al processament dactivitats especfiques, programari de jocs i arxius que anem creant i guardant en carpetes. Aquesta unitat es troba a lescriptori i a les carpetes predeterminades per lordinador, on podem emmagatzemar informaci, per exemple: (Fig. 1.9) El meus documents. Les meves imatges. La meva msica. 2. Disquet: s una unitat demmagatzematge dinformaci que est en dess doncs la seva capacitat no sobrepassa els 2 MB. El disquet apareix a la Unitat A de lordinador. Alguns ordinadors fins i tot ja no tenen disquetera.
26

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

3. CD-ROM: s un disc de plstic pla on es pot emmagatzemar o gravar informaci digital. La majoria dordinadors, tant porttils com descriptori, tenen un espai o una unitat especial per introduir i llegir CDs. Als discos compactes (CD) es pot emmagatzemar informaci noms una vegada si el disc no s regravable. El DVD t major capacitat de memria que el CD, va ser creat inicialment per emmagatzemar vdeo digital, tot i que ara es fa servir per guardar informaci de tota mena. 4. Memria USB: tamb coneguda com a pendrive o llapis de memria. s la unitat de disc extrable ms utilitzada actualment per la seva major capacitat i resistncia a la pols, esgarrapades i, fins i tot, en alguns casos a laigua. Es connecta en algun port USB fins i tot als de la torre o al teclat. Per desconnectarla shan de seguir els segents passos: Vs a la barra de tasques i colloca el punter sobre la icona de la USB. Fes clic al quadre de dileg: Extracci segura del dispositiu demmagatzemament extrable.
ndex

Espera que aparegui un quadre de dileg mitjanant el qual lordinador indicar: s segur retirar el dispositiu. 5. Disc dur extern: s un disc dur semblant al que est dins del nostre ordinador, per pel seu disseny i capacitat s fcilment transportable. Per aquesta ra, s la millor opci per fer cpies de seguretat de tota la informaci que tenim al nostre ordinador. Alguns discos durs multimdia permeten guardar vdeos i reproduir-los connectant la sortida de vdeo al televisor. Dades dinters: Per.visualitzar.unitats.de.disc.hem.de. buscar. INICI. a. lExplorador de Windows.(6) .. Lexplorador.de.Windows.s. til.per.a.tenir.un.mapa.de.les.carpetes. i.arxius.que.anem.creant.i.per.a.crear. ms.elements ..

Carpetes
A lordinador es poden crear carpetes amb diferents noms per guardar arxius, programes i aplicacions. Les carpetes sn
27

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

tils per tenir organitzada la informaci que es va emmagatzemant a lordinador. (Fig. 1.10) Passos per crear una carpeta 1. Vs a Inici. 2. Activa Mis documentos. Lexplorador de Windows ens mostra dues columnes. A la de lesquerra, hi veurs el llistat de tasques darxiu i carpeta. En fer clic sobre Crear nova carpeta, a la columna dreta apareix una nova icona amb la llegenda Nova carpeta. Veurs que est marcada en blau, cosa que indica que pots assignar-li un altre nom. 3. En acabar descriurel, pressiona Intro. Ja haurs creat la carpeta.

Tipus darxius ms emprats: text. full de clcul. imatge. msica. vdeo. Crear arxius Amb independncia del programa amb el qual es treballa, la majoria de les aplicacions per processar tasques especfiques (text, fulls de clcul, dibuixos, fotos, udio, etc.) permeten crear nous arxius o documents. Una vegada obert el programa amb el qual es treballar: (Fig. 1.12) 1. Colloca el punter a la part superior de la finestra del programa, on es troba el men principal de laplicaci. 2. Tria lopci Arxiu.

Qu s un arxiu
Un arxiu s un document digital que cont informaci (text, imatges, so, vdeo, etc.). El tipus dependr del programa amb el qual va ser creat. (Fig. 1.11)
ndex

3. Selecciona Nou per crear nous documents o arxius en aquest programa. 4. Sobrir un full en blanc a la pantalla. Ja pots comenar a escriure, dibuixar o
28

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Com es veuen les unitats Fig. 1.9


Tornar al text

5 3

Com es crea una carpeta

Fig. 1.10
Tornar al text
ndex

29

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Tipus darxiu Fig. 1.11


Tornar al text .DOC .XLS .PDF

.JPG

.MP3

.PPT

Crear un document nou

Fig. 1.12
Tornar al text
ndex

30

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

introduir dades segons el programa amb el qual treballis. Guardar arxius a la carpeta (Fig. 1.13)

3. Selecciona Eliminar. Lelement es traslladar a la paperera de reciclatge.

Moure 1. Vs al men principal i fes clic a Arxiu. 2. Selecciona Guardar com. Se tobrir una finestra. 3. Assigna-hi un nom a larxiu i trian la ubicaci a alguna carpeta que hagis creat. 4. Fes clic al bot Guardar. Eliminar Per eliminar arxius o carpetes i tot el seu contingut: (Fig. 1.14) 1. Localitza lelement a eliminar a lexplorador de Windows. 2. Colloca el punter sobre lelement, ja sigui un arxiu o carpeta, prem el bot dret. Hi apareixer un men. Si vols traslladar un element a una nova ubicaci: 1. Colloca el punter sobre lelement i prem el bot dret. Hi apareixer un men. 2. Fes clic a lopci Tallar. 3. Vs a lindret on el vols desar i, un cop all, polsa un altre cop el bot dret. 4. Selecciona lopci Enganxar. Copiar Si es tria noms Copiar i desprs Enganxar, una cpia de lelement romandr a lantiga ubicaci i nhi haur una altra exactament igual a la nova.

ndex

31

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Guardar com Fig. 1.13


Tornar al text

Eliminar, moure i copiar

Fig. 1.14
Tornar al text
ndex

32

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

buScAR I REcuPERAR ARxIuS

En crear i emmagatzemar arxius de tota mena, en poc temps veurs que se toblidaran els noms que els has assignat. Grcies a les eines de cerca de lordinador, no tindrs que memoritzar el llistat de noms de tots els documents. LAssistent de cerca de Windows permet buscar imatges, msica o vdeos, documents de text, fulls de clcul, carpetes i, fins i tot, altres equips com impressores o ordinadors connectats en xarxa. (Fig. 1.15, 1.16 i 1.17) Noms cal que segueixis aquests passos: 1. Vs a Inici. 2. Fes clic al men Cercar.
ndex

3. Es desplegar una finestra de cerca. 4. Hi apareixeran diverses opcions de cerca. La ms usada s Tots els arxius i carpetes. 5. A continuaci, sobrir una nova finestra per ajudar-nos a definir la cerca segons els nostres criteris. Haurs descriure noms una paraula a Tot o part del nom darxiu o a Una paraula o frase a larxiu. Tamb pots buscar arxius i carpetes a les unitats, per la data de modificaci, per la mida o per moltes altres opcions. En el cas dordinadors Mac, el cercador es diu Spotlight i la seva icona, en forma de lupa, es troba al cant superior dret de
33

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

la pantalla. Tamb hi pots accedir prement la tecla amb la icona de la poma i la barra despai. Lordinador emmagatzema els arxius i carpetes que eliminem de la Unitat C a la Paperera de reciclatge. Lordinador en destina aquest espai per tal de donarnos loportunitat de recuperar el que hem eliminat. (Fig. 1.18) Els passos per Restaurar sn els segents: 1. Selecciona els elements que vols recuperar.

2. Selecciona Restaurar aquest element o Restaurar els elements seleccionats. 3. Els arxius o elements seleccionats tornaran al lloc on estaven abans de ser eliminats. La paperera de reciclatge tamb ocupa espai de la memria de lordinador, s recomanable buidar-la de tant en tant, sempre que existeixi la certesa que els documents ja no ens faran servei.

ndex

34

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Assistent de cerca

Fig. 1.15

Tornar al text

Fig. 1.16

Tornar al text

Paperera de reciclatge

Fig. 1.17
ndex

Tornar al text

Fig. 1.18
35

Tornar al text

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

cOm EScOLLIR EL TEu ORDINADOR


Diferncies entre un porttil i un ordinador de taula
Els ordinadors porttils sn els ms emprats actualment perqu ocupen menys espai, sn lleugers, realitzen gaireb les mateixes tasques que els de taula i poden treballar un cert temps sense estar connectats a lelectricitat. A diferncia dels ordinadors de taula, els porttils tenen un panell tctil conegut tamb com a trackpad mitjanant el qual es pot dirigir el punter sense fer servir el ratol. Tant els ordinadors PC com els Mac permeten el funcionament daltres sistemes operatius com Linux i FreeBSD. I un Mac pot funcionar, fins i tot, amb el sistema operatiu Windows. A un PC, per, no es pot installar el sistema operatiu dun Mac. Hi ha una gran controvrsia entre els usuaris de PC i Mac, ja que els segons afirmen que s ms fcil treballar amb Mac, mentre que els primers perceben el sistema Mac molt ms complex; si a aix li sumem el preu, el resultat s una quantitat enorme de fidels seguidors de Windows (PC), el qual segueix sent el lder del mercat. La diferncia ms significativa s el preu. Per el gran avantatge del Mac s que no es contagia dels virus dels PC. El seu sistema defensiu integrat ajuda a mantenirte protegits de programes perjudicials1.
1 Mac.OS.X.te.protege. Apple, 2009. http:// www.apple.com/es/macosx/security/. Consulta: 25 novembre 2009.
36

Diferncies entre Windows i Macintosh


Els sistemes operatius Windows i Macintosh, ms coneguts com a PC i Mac, han estat desenvolupats per Microsoft i Apple, respectivament. El primer sofereix a diversos fabricants dordinadors (Dell, Compaq,.HP, etc.) i el segon es troba installat noms als ordinadors que produeix la marca.
ndex

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Recomanacions
Triar un ordinador sembla molt complicat per tot el llenguatge tcnic del maquinari que haurs de considerar al moment de comprar-lo. En realitat, s molt ms senzill. Noms has de tenir present aquestes recomanacions. 1. Assegurat dadquirir un ordinador amb tots els elements bsics de maquinari necessaris per un bon funcionament: disc dur, processador o CPU, memria Ram, targeta grfica i de so, teclat i ratol, connexi a electricitat, etc. 2. Considera quin s li has de donar. Amb quins tipus darxius treballars ms vegades. Noms el vols per escriure textos o tamb vols fer servir imatges? En aquest darrer cas, vols guardar-les o tamb les editars? Penses muntar pellcules de vdeo? Produirs un podcast? Respondre a aquestes preguntes tajudar a resoldre les capacitats del disc dur, el processador, la targeta grfica, de so, etc. Recorda que quan ms capacitat, ms alt ser el preu i ms famosa la marca.
ndex

3. Pel que fa al sistema operatiu, el teu pressupost influir molt segurament en la decisi, sobretot si ests pensant en comprar un Mac. 4. Tingues en compte que posteriorment pots afegir-ne perifrics: cmera (alguns porttils ja la inclouen), micrfon, altaveus, ratol inalmbric, teclat ergonmic, un monitor pla, una impressora, un escner, etc. 5. Analitza tamb si necessites mobilitat i flexibilitat, llavors millor un porttil. En el cas dels porttils els elements de maquinari a considerar sn quasi els mateixos: disc dur, processador o CPU, memria RAM, targeta grfica i de so, teclat, connexi a la xarxa elctrica, bateria i vida til de la mateixa. 6. Al final, el teu veredicte ser el resultat del que a tu ms et convingui.

37

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

PER AmPLIAR

Si vols aprofundir ms en el tema i obtenir-ne ms informaci, tanimem a consultar les referncies segents. Vdeo didctic sobre les parts de lordinador (subtitulat): Computer.hardware.in.plain. english (http://www.youtube.com/watch?v=NY1pGW64dLU&feature=related). Vdeo didctic sobre programari (subtitulat): Computer. software. in. plain. english. (http://dotsub.com/view/253fc0e4-32fe-4c36-80e4-5dfb692dbb95). Curso de introduccin a Windows XP (www.aulaclic.es/winxp/index.htm). El disco duro (www.monografias.com/trabajos/discoduro/discoduro.shtml). Windows (www.microsoft.com/Spain/windows). Apple (www.apple.com/es).

Tots els links verificats a data 21 de gener de 2011

ndex

38

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

PER PRAcTIcAR

En lmbit de les TIC, cal practicar sempre per assimilar els continguts estudiats. A continuaci, et proposem diferents exercicis per reforar els teus coneixements sobre els temes tractats en aquest material didctic.

Activitat 01
Practica ls del ratol Obre el programa Paint i practica ls del ratol dibuixant amb les diferents eines del programa.

Activitat 02
Fes clic i doble clic Obre el programa Internet Explorer i vs a www.pbclibrary.org/raton/mousercise.htm. En les activitats que hi apareixen, podrs practicar com fer clic, doble clic, arrossegar i desplaar.

ndex

39

VOLum 1

Lordinador i les seves parts

Activitat 03
Memoritzar el teclat Obre un processador de textos i escriu una carta dagrament dirigida a la darrera persona que thagi fet un favor, et va recolzar o et va ajudar a aconseguir qualsevol cosa. Fes servir majscules, minscules, accents i cometes.

Activitat 04
Guardar arxius a una carpeta Crea una carpeta a lescriptori. Guarda-hi un dels arxius que has realitzat (dibuix o text) o tots dos.

Activitat 05
Moure arxius Obre la carpeta que has creat a lescriptori. Tria un dels arxius que has guardat i mou-lo a lescriptori.

Tots els links verificats a data 21 de gener de 2011

ndex

40

Continguts elaborats per:

Amb el suport de: