PPIK 1 (Jawapan) Laksanakan aktiviti yang berikut dan nyatakan perubahan tenaganya.

i) ii) iii) iv) v) vi) tenaga elektrik  tenaga cahaya  tenaga haba tenaga haba  tenaga cahaya tenaga cahaya  tenaga kimia  tenaga elektrik tenaga kimia tenaga elektrik  tenaga cahaya  tenaga haba tenaga keupayaan tenaga elektrik  tenaga bunyi

Pada akhir aktiviti ini, jawab soalan-soalan berikut: 1. 2. 3. 4. Tentang pemindahan tenaga Bahagian tenaga Melalui set induksi Sebagai fasilitator.