Hari : ………………………….. Tanggal : ………………………….. 1.

ABSENSI SISWA
JUMAL SISWA NO KELA S L P JUMLA H NAMA ABSENSI SISWA IZI SAKI ALPA N T (S) (A) (I) JUMLAH S= I = A=
TOTAL =

2. NO

ABSENSI GURU/KARYAWAN NAMA KET JML

1

VII A

2

VII B

S= I = A=
TOTAL =

3

VIII A

S= I = A=
TOTAL =

3 . GURU PIKET NO GURU PIKET

PARA F

4

VIII B

S= I = A=
TOTAL =

5

IX A

S= I = A=
TOTAL =

Purwaharja,……………………………. Kepala MTs Negeri Purwaharja

6

IX B

S= I = A=
TOTAL =

Drs. H. Asim, M.Pd.I NIP. 196310161994031003

Hari : ………………………….. Tanggal : ………………………….. 1. ABSENSI SISWA
JUMAL SISWA NO KELA S L P JUMLA H NAMA ABSENSI SISWA IZI SAKI ALPA N T (S) (A) (I) JUMLAH S= I = A=
TOTAL =

2. NO

ABSENSI GURU/KARYAWAN NAMA KET JML

1

VII A

2

VII B

S= I = A=
TOTAL =

3

VIII A

S= I = A=
TOTAL =

3. GURU PIKET NO GURU PIKET

PARA F

4 5

VIII B IX A

S= I = A=
TOTAL =

S=

Purwaharja,…………………………….

Pd. M. 196310161994031003 .I = A= TOTAL = Kepala MTs Negeri Purwaharja 6 IX B S= I = A= TOTAL = Drs. Asim.I NIP. H.

BUKU PIKET GURU T TAHUN PELAJARAN 2012/2013 JL. PURWAHARJA KOTA BANJAR . PASIRLEUTIK NO. 76 KEC.

BUKU PIKET GURU T TAHUN PELAJARAN 2012/2013 JL. 76 KEC. PURWAHARJA KOTA BANJAR . PASIRLEUTIK NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful