DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I. BAB I PENDAHULUAN II. BAB II EFUSI PLEURA II.1 Anatomi dan fisiologi pleura II.2 Definisi II.3 Patofisiologi II.4 Etiologi II.5 Patogenesis II.6 Klasifikasi II.7 Manifestasi klinik II.8 Pemeriksaan fisik dan diagnostik II.9 Tatalaksana II.10 Pencegahan III. BAB III KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA 24 15 16 20 22 2 3 4 6 11 13 1 i

i