Está en la página 1de 2

COMPROBACIN A CORTANTE

Vk(t)
18.25
28.125
81.388

Vcu
Vd
Vk
fvd
fck
fcd
Vou
Vsu
fyk
fyd

kg/cm2
kg
T
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg
kg
kg/cm2
kg/cm2

Esfuerzo cortante absorvido por el H [fvd*b*d]


Corte de diseo
Corte caracterstico
resistencia convencional del H a cortante [ 0.5(fcd)^0.5]
Resistencia caracterstica del H
Resistencia de diseo del H
Agotamiento por compresin oblicua del H del alma [0.30*fcd*b*d]
Esfuerzo cortante residual [Vd-Vcu]
Resistencia caracterstica del acero
Resistencia de diseo del acero

fck
fyk
fcd
fvd
fyd

210
5000
140
5.92
4348

kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2

Vsism(t)
18.25
28.125
81.388

b[cm]
20
15
80

h[cm]
85
220
175

rec[cm]
2
2
2

d[cm]
83
218
173

Vd
29200
45000
130220

Vcu
9820.7
19345.6
81878.5

H resiste
Vou[kg] solo
71400
138600
588000

Falla por
compr obli
ok
ok
ok

Vsu
19379
25654
48341

0.56
1
1.42
Sep. (Una rama) cm
1E6
1E8
1E10
9
17
24
19
33
47
8
14
20

2.84

2.26

4.52

2E10
48
94
40

1E12
38
75
32

2E12
76
150
63

Vd (t)
29.2
45
130.22