Está en la página 1de 190

Biblioteka LEKOVITE SILE Genadij Petrovi Malahov

URINOTERAPIJA

GENADIJ PETROVI MALAHOV

URINOTERAPIJA
Prevod sa ruskog

BEOGRAD 2002.

Knjigu o urinoterapiji posveujem mojoj strpljivoj supruzi


Malahovoj Nini Mihajlovnoj.

SADRAJ

UMESTO PREDGOVORA .............................................9 UVOD..............................................................................11 TEORETSKE OSNOVE PRIMENE URINA Stvaranje urina i njegova svojstva..................................19 Svojstva urina..................................................................23 Komponente urina i njihova svojstva .............................26 Vrste urinai njihove osobine........................................... 46 URINOTERAPIJA U PRAKSI Uvod .......................................................................... Naini unoenja urina u organizam oveka .................... Unoenje urina kroz usta ........................................... Unoenje urina klistiranjem....................................... Unoenje urina kroz nos ............................................ Unoenje urina kroz kou ......................................... Na to treba da bude spreman ovek, koji primenjuje urinoterapiju .................................................................... URINOTERAPIJA U KONKRETNIM SLUAJEVIMA Kako pravilno poeti sa urinoterapij om........................ Urinoterapija pri oboljenju eludano-crevnog trakta. Urinoterapija i infektivna oboljenja . ........................... Urinoterapija i gljivina oboljenja koe....................... Urinoterapija i oboljenja bubrega ................................ Urinoterapija i oboljenjajetre ...................................... Urinoterapija i eerni dijabetes ............................... Urinoterapija i oboljenja kardiovaskularnog sistema . Urinoterapija i oboljenja oiju ................................... . Urinoterapija i tumorska oboljenja .............................. 72 73 73 80 82 85 99

112 121 123 125 127 134 135 140 143 145

Urinoterapija i oboljenja prouzrokovana prehladom . Urinoterapija i kona oboljenja .................................... Unnoterapija i taloenje soli, poliartritis ..................... Urinoterapija i enske bolesti ....................................... Urinoterapija kod plunih oboljenja .............................. Urinoterapija i venerina oboljenja .............................. Urinoterapija i gangrena, neizleive rane, povrede, opekotine, ujedi (ubodi) i drugi sluajevi .................... Urin i kozmetika............................................................ Urinoterapija i podmlaivanje organizma..................... POGOVOR ............................................................... UMESTO ZAKLJUKA..............................................

151 153 158 161 165 171 172 179 182 186 189

UMESTO PREDGOVORA

Prevod knjige Urinoterapija zavrio sam u februaru 2001. godine i imao sam nameru da je tampam po objavljivanju prevoda ostalih knjiga. Meutim, u poslednje vreme sve je vee interesovanje italaca za urinoterapiju, ak i medicinskog osoblja (krajem prole i poetkom godine lino su me posetila u vezi sa ovom problematikom 4 lekara i 3 medicinska tehniara), poto je o ovoj vrsti leenja dosta pisano i u prvoj knjizi ienje organizma. Mnogi itaoci, i moji poznanici, koji su delimino primenjivali urinoterapiju, veoma pohvalno su se izraavali o primeni urinoterapije i predloili su mi da ovu knjigu to pre izdam. Budui da urinoterapija, iako naizgled bezazlena, moe usled nepravilne primene i neznanja kod pojedinih ljudi da izazove psihike i druge traume, pristupio sam pripremi te knjige za tampu, kako bi se svi itaoci upoznali sa prednostima i nedostacima urinoterapije. Dok sam prevodio esto pominjanu knjigu tibetske medicine Czud-i (koju, naalost, iz finansijskih razloga jo nisam objavio), shvatio sam koliki znaaj ima mokraa za ovekovo zdravlje. Savremena medicina,takoe, poklanja veliki znaaj urinu (za dijagnostiku veine oboljenja analizira se mokraa), ali sa izvesnim nedostacima. Navodim samo neke odlomke iz knjige Czud-i o mokrai (poglavlje: Raspoznavanje bolesti po izgledu mokrae):

Prvo. Kako se ponaati uoi pregleda. Zabranjuje se uvee uzimati aj, o, vino, mlenu votku i drugo, to moe da promeni boju mokrae. Zabranjuje se snoaj, nerviranje ... sve to moe iritirati mokrau. Do ponoi ide mokraa hrane, treba je izliti. Posle ponoi poi e mokraa bolesti, nju sakupiti za pregled ... Mokraa se ispituje prema tri perioda hlaenja na devet naina. Tri perioda: dok je mokraa vrua, posle nestanka pare i posle hlaenja mokrae." Na osnovu svakodnevnog posmatranja mokrae (boje, mirisa, pene, isparavanja itd.) poslednjih 5 godina uvek sam uspevao da blagovremeno spreim prehlade i druga oboljenja. Zbog velike zauzetosti oko prevoenja knjiga nisam lino pnmenjivao urinoterapiju ni u kom obliku, ali imam nameni da je isprobam (u vidu obloga na staru povredu kolena). Nadam se da e ova knjiga itaocima pomoi u leenju mnogih bolesti i elim svima brzo ozdravljenje. Prevodilac, M. ehi

UVOD

Naa mokraa ima mnoga lekovita i unikatna svojstva. Zato e u ovoj knjizi prvi put biti razmatran njen uticaj na ovekov organizam. U daljem tekstu iscrpno su opisani drevni metodi i data savremena tumaenja te, bez sumnje, vane tenosti. Na osnovu toga predlae se potpuno drukiji pristup upotrebi mokrae za poboljanje naeg ivota i zdravlja. Namera je da se na konkretnim pnmerima iz prakse vidokrug italaca o metodima i nainima izleenja proiri i da im se ukae na nove naine leenja. U poslednje vreme sve je vee interesovanje za leenje pomou oveje mokrae, tj. urinoterapijom. Koreni tog metoda leenja seu u daleku prolost. Metod je poznat hiljadama godina stini to se osim ovejeg urina koristio i urin ivotinja. Ako bismo analizirali drevne izvore, u njima bismo svakako pronali dva naina upotrebe urina: za jaanje zdravlja i poveanje ivotne snage; za razvoj duhovnih sposobnosti, posebno natprosenih. O urinoterapiji postoji mnogo tekstova ne samo u duhovnim nego i u medicinskim knjigama. Na primer, u Mahabharati, Bibliji, knjigama Iz\}or veitog uivanjay Nepotrebno za neznalice itd. Razmotri emo najstariji i najpotpuniji izvor o urinoterapiji - Sivamhukaljpe, u prevodu poznatiji pod nazivom Praktina upotreba mokrae za rehabilitaciju tela. Ovu knjigu ini 107 stihova koji su uvod u uvenu Da mar tantru. U njoj se u formi dijaloga izmeu boga 11

Sive i njegove ene Parvati vodi razgovor o pravilnoj primeni urinoterapije. Navodimo delove nekih od t i h dijaloga: - O, Parvati. Sada u Te upoznati sa tehnikom koja donosi uspeh. Prvo u opisati posudu, prema uputstvima autoriteta. Posuda treba daje napravljena od zlata, srebra, bakra, bronze, mesinga, cinka, gline, stakla, bambusa, umske jabuke, koljke, kosti, koe i lia. Posuda bilo kojeg tipa napravljena od navedenih materijala, pogodna je za ivambu. O, boginjo. Glinena posuda je dobra, a bakarna jo bolja. U daljem tekstu se kae da bi onaj ko praktikuje Sivambu ili Amaroli postigao uspeh mora da se suzdrava od slane, gorke i ljute hrane, da jede lako svarljivu hranu u malim koliinama, ne treba da se fiziki mnogo optereuje, treba da vlada svojim oseanjima i da spava na goloj zemlji. Onom ko praktikuje urinoterapiju preporuuje se da ustaje izmeu 3 i 4 sata ujutro i da ispere usta i zube. Zatim da se pomokri, okrenuvi se licem prema istoku. Pri tome se prvi i goslednji mlaz mokrae baca, a srednji mlaz prikuplja za pie. Siva dalje preporuuje da se pre nego se mokraa nalije u zemljani lonac lonac obrie krpom (protrlja) i da se pri tom izgovori sledea mantra (molitva): Oni a um hriim amritodvhem amrita varini, a mri ta kuru no svaha " sedam puta i tek potom da se mokraa popije. Posebno se istie da urin treba uzimati oralno, i to samo njegov srednji mlaz. Mlaz urina uporeuju sa zmijom. Kao to zmija sadri otrov u ustima i repu, tako se u poetku sa mlazom urina izbacuje mnogo ui i ispira mokrani kanal. U poslednjem mlazu ima malo ui. Zato srednji deo mlaza sadri optimalnu koliinu materija koje daju najbolje rezultate.
1 Siva, indijsko boanstvo koje s Brahmom i ViSnuom sainjava indijsko trojstvo, Trimurti; predstavljeno je sa dve munje od kojih jedna znai plodnost, a druga milost. Smatra se tvorcem joge i pokroviteljem jogista. Sivambu" oznaava vodu (ambu) gospoda Sive", drukije se naziva jo voda procvata. ,Amaroli" (amara - besmrtnost, neunitivost) - metod dostizanja besmrtnosti i neunitivosti. Primedba prevodioca.

2 3 4 12

I u drugim izvorima (uglavnom, indijskim) tvrdi se daje ivambu (urin) - lek za odvane. On proiava oveka i predstavlja nebeski nektar. Sivambu - dar Sakti , daruje oveka velikom snagom, kojom on lako unitava bolesti i pobeduje starost. Veliki isposnici govorili su da je Sivambu osnova svih lekova. Urin, obraen na poseban nain, slui kao jedna od komponenti Amrita kollad" - najefikasnijeg leka Ajurvede. Na drugom mestu bog Siva govori svojoj eni Parvati: Jogist, koji svakodnevno ujutro ispira svoj nos Sivambom (tj. primenjuje terapiju Neti)y unitava sve bolesti, koje proistiu od vata, pitta i kapha. Njegova probava se poboljava, a telo postaje snano." Veliku panju Bog Siva poklanja utrljavanju urina u telo. Opisau Ti postupak masae. Uenik moe ubirati slatke plodove svojih praktinih vebi i meditacija, koristei masau vlastitom mokraom. - Mokraa (vlastita) treba da kljua u glinenom loncu sve dok se ne ispari do jedne etvrtine prvobitne zapremine. Potom je treba ohladiti, a dobijeni ekstrakt upotrebljavati za masau. - Uenik pomou nje moe dobiti boanstvenu snagu, takvu da se osea kao car bogova. On se moe premetati na bilo koje mesto po svojoj elji i imae snagu deset hiljada slonova. On moe da jede i probavlja ta hoe.
akti" - snaga boga Sive, koja se, prema tradiciji, izraava kao enski aspekt (pojava). Vata, pitta i kapha - prema Ajurvedi - tri temeljna principa koja su sadrana u oveku. Princip vata obuhvata kretanje: krvotok, disanje, prolazak kroz creva. Princip pitta podrazumeva probavu hrane, imunitet, regulaciju temperature tela, sposobnost uma da raspoznaje i da doivljava. Princip kapha daje oblik svim tim procesima i od njega zavise snaga tela i otpornost na oboljenja. Poremeaj jednog od navedenih principa ima svoje granice u organizmu i prouzrokuje razliite bolesti. Na primer, bolesti principa vata rasporeene su od stopala nogu do pupka. One se ispoljavaju u vidu proirenja vena na nogama, hemoroida, zatvora, bolova u krstim a i karliCno-bedrenom zglobu, teke pokretljivosti zglobova, zimogroljivosti i suvoee koe. Komplikacije se javljaju u zimskom periodu. Detaljnije o ovom u knjizi ienje organizma istog autora. 13

- Nikada ne treba za masau koristiti mokrau koja nije ukuvana do jedne etvrtine prvobitne zapremine. Ako se toga ne pridrava, uenik moe postati potiten i sklon bolestima. - Neprokuvanu mokrau nikada ne treba upotrebljavati za masau tela,jer je ako se koristi na taj nain tetna za telo. - Onaj ko masira svoje telo sa Sivambu tri puta danju i tri puta nou, dugo ne gubi potenciju. Svi njegovi zglobovi jaaju, on se oslobaa bolesti i dostie blaenstvo. - O, Parvati! Onaj ko pije mokrau jednom dnevno i utrljava je u organizam tri godine, imae telo puno snage i sjaja, znanja iz umetnosti i nauka, obdarie se reitou i ivee dok na nebu postoje zvezde i mesec. U drevnim tekstovima se gotovo uvek tvrdi da je za brz uspeh u Amaroli potrebno da se urin pije tri puta dnevno. Prvi put rano ujutro, drugi put u podne, a trei put uvee, najedan sat pre jela ili neposredno posle jela. U Sivambiikaljpe se navodi opis natprirodnih sila kojima se obdaruju ljudi, koji redovno primenjuju Amaroli tokom dueg vremena. ienje i pravilna tehnika upotrebe Sivambu tokom jednog meseca unitava uroene bolesti i potpuno isti unutranjost organizma. Posle dva meseca izotravaju se ula. Sivambu tokom tri meseca potpuno i konano unitava sve bolesti. Posle pet meseci posveeni" postaje vidovnjak. Za est meseci neprekidne primene ova tehnika ini oveka razumnim i poznavaocem Sastri. Posle sedam meseci ovek postaje neobino moan, a posle osam - ija kao zlato. Posle devet meseci posveeni" se zauvek oslobaa od kshajja i kiistha. Posle deset meseci on je akumulator i izvor svetlosti. Posle jedanaest meseci svi delovi njegovog tela su kristalno isti i bljetavi. Posle godinu dana ija kao Sunce. Posle dve godine mokri element zemlje; posle tri godine - elemenat vode: posle etiri - vatre; posle pet - vazduha; posle sedam godina Ahamkar (oseaj Ja") i posle osam godina - element Bude" (Mahaf), i sve je gotinjeno njemu t i m redosledom. Posle e\et godina upotrebe Sivambu ovek se oslobaa od roenja i smrti. Posle deset godina dobija mogunost da se kree po nebu bez 14

napora. Posle dvanaest godina postaje besmrtan. Zmije i druga otrovna stvorenja ne mogu mu nita. Otrov ne deluje na njega. On ga ne moe nikada ubiti. U vatri nee sagoreti ni u vodi potonuti. Sledei veoma star i posebno cenjen izvor je Ajun>eda. U njoj se govori da je oveja mokraa vrua" i da deluje isuujue na telo. Ona je estoka (jaka), ljuta sa mnogo soli. Lekovita je jer leci oboljenja oiju, regulie u, unitava gliste u crevima, pobuuje apetit, smiruje nerve. Ako se pravilno upotrebljava, daje novi ivot, isti krv, pomae u leenju konih oboljenja, preventivno deluje na kaalj i prehlade. Zatim se naglaava, daje protivotrov za sve otrove i da telo ini snanim. Nai preci, pored vlastite mokrae, koristili su mokrau ivotinja. Izdavako preduzee ,,Nauka" je 1990. godine u 13. tomu Naunog nasledstva" objavilo knjigu Nepotrebno za neznalice) koju je napisao Amirdovlat Amasiaci jouXV veku. Na 376. strani u paragrafu 2 427 moemo proitati: Mokraa svake ivotinje odgovara njenoj prirodi. Najbolja je deja mokraa. Njena priroda je vrua i suva u drugom stepenu. Ima proiavajua svojstva. Kozja mokraa pomae pri oboljenju nerava i greva, prouzrokovanih zagaenou eluca. oveja mokraa pomae i kod elavosti. So iz mokrae daje sjaj oima i isti beonu (onu mrenu). oveja mokraa pomae kod otoka grla i gnojnih rana (ireva) u pluima. Kozju mokrau korisno je piti pri pojavi vodene bolesti. Kod hemoroida korisno je posedeti u kravljoj mokrai. Ako se popije svinjska mokraa, ona rastvara kamen. oveja mokraa zaustavlja krvarenje. Ako tu mokrau popije ovek, koji ima uveanu slezinu, to e imati izvanredno dejstvo. Pored toga, oveja mokraa je efikasna za leenje ekcema, svraba, gube (lepre), ujeda besnog psa i korpije. Mokraa od kamile (deve) leci liajeve i bubuljice." Ipn kazuje da je nekom oveku otekla slezina i da mu nijedno leenje nije pomoglo. Nou mu se u snu prikazao ovek i rekao: Svako jutro im svane popij po 3 gutljaja vlastite mokrae i popravie se." On je tako postupio i ozdravio je. 15

Ako se uzme kravlja mokraa i ostavi da se zgusne, a zatim se njome operu bele dlake, one e se ofarbati i pocrneti. U daljem tekstu razmatra se primena mokrae od dece i raznih ivotinja. Navodimo nekoliko odlomaka: - Deja mokraa. Ako se skuva sa medom u bakarnoj posudi, pomae leenju beone u oima. Ona ima i druga korisna svojstva, o kojima neemo govoriti. Pomae takoe kod onih oboljenja i slepila u oima. - Pasja mokraa. Uzeti pasju mokrau i ostaviti je da odstoji i da se zgusne. Ako njome operemo kosu, ona e pocrneti jer spada u grupu dobrih boja za kosu. Ako tom mokraom namaemo bradavice, one e nestati. - Kravlja mokraa. Pomae pri leenju liajeva na glavi i vitiliga. - Mokraa od divlje svinje (vepra). Veoma je korisna protiv one beone. Ako se popije, rastvara i drobi kamen, koji se nalazi u mokranom mehuru. Ispitano. - Magarea mokraa. Kau, ko pije ovu mokrau, spasie se od oboljenja bubrega. Ona ima i mnogobrojna druga korisna svojstva, o kojima neemo govoriti. U jo jednoj drevnoj knjizi pod nazivom Hiljadu izvanrednih sitnica urinoterapija se preporuuje protiv svih oboljenja. Dajemo nekoliko izvoda: Mokraa je univerzalno i odlino sredstvo protiv svih spoljanjih i unutranjih poremeaja zdravlja. Ujutro treba piti vlastitu mokrau tokom 9 dana. Ona e izleiti skorbut, uinie telo lakim i radosnim. Odlino je sredstvo protiv vodene bolesti i utice. Treba je piti prema prethodnom uputstvu. Dobro je toplom mokraom prati ui, jer efikasno leci nagluvost, um u uima i druge poremeaje u uhu. Vlastitom mokraom treba prati oi jer leci one bolesti, isti ih i poboljava vid. Njome treba prati i masirati ruke, jer otklanja utmulost, leci naprsnua, ogrebotine i ispravlja zglobove. Izvanredno je sredstvo za svee rane. Ako njome isperemo bilo koje mesto gde se pojavio svrab ili alergija, mokraa e ga otkloniti. 16

Ako njome isperemo donji deo tela ona e pomoi da se izlee hemoroidi i druga oboljenja. Evo jo jednog odlomka iz knjige napisane daleke 1665. godine: Urin sakupljen od ljudi i veine etvorononih ivotinja, ali prvi urin (od ljudi) primenjuju farmaceuti i narodni lekari. Urin mukarca i ene je vru" i nema sluzi. Dobro rastvara i isti, jestiv je, ne truli. Treba ga uzimati oralno protiv zapuenosti jetre i unih kanala, kao i protiv vodene bolesti, utice, prekida menstruacije kod ena, kuge i raznovrsnih malignih groznica. U toplom i sveem stanju urin se primenjuje spolja radi ienja koe i njenog smekavanja umivanjem. Cisti, isceljuje, sui rane, ak i pri ranjavanju otrovnim orujem. Lei perut. Pri stavljanju na puls smanjuje temperaturu. Odlino pomae protiv Parkinsonove bolesti, utmulosti tela i paralize. Kada se stavi na slezinu olakava bol. U najpopularnijoj savremenoj publikaciji o urinoterapiji iva voda, autora Armstronga opisuje se kako se pomou urina uspeno lece bolesti: gangrena, razliiti otoci (tumori) i rak, Brajtova bolest, leukocitemija, srane mane, malarija, zapaljenje monji, venerine bolesti (sifilis itd.), ive rane, opekotine, nekontrolisano mokrenje, poremeaj menstrualnog ciklusa, nefritis, kolitis, psorijaza, gojaznost, poremeaj funkcije prostate, bronhijalna astma, bradavice, neoplazme na rukama, utica, paraliza, elavost, katarakta, glaukom, reumatizam, artritis i prehlada. Armstrong istie: Urinoterapijom se postie ono to se nikada ne moe postii pomou jednostavnog posta (tj. obinog gladovanja) i konzumiranja vode i vonih sokova (preporuke nekih prirodnjaka)". U Indiji i danas u nadaleko poznatoj sekti Saddhu mnogi njeni lanovi redovno piju svoju mokrau. Pri tom idu razgolieni tokom ele godine i ni od ega ne boluju. Prema njihovom miljenju, mokraa je hranljivija od mleka.
Primedba prevodioca. 17

Pokojni Mori Vilson, koji je preduzeo herojski pokuaj da osvoji Mont Everest, pripisivao je svoju otpornost na bolesti i izvanrednu stabilnost organizma iskljuivo uzimanju mokrae prilikom gladovanja i trljanju tela mokraom. Naine primene urina prihvatio je od tibetskih lama i jogista, sa kojima je kontaktirao pre uspinjanja. Oni su mu govorili da im urinoterapija omoguava da dozive duboku starost, da slobodno, prelaze preko pustinje, stoje obinim ljudima nezamislivo. I najnovije podatke o urinoterapiji u Rusiji autor je uo na Prvom meunarodnom kongresu vegetarijanaca Estonije, odranom od 4. do 5. maja 1991. godine u gradu Talinu. Na njemu je specijalista za leenje gladovanjem G. A.Vojtovi saoptio da njegove kolege specijalisti kombinuju gladovanje' sa urinoterapijom za leenje pacijenata. Vojtovi je takode naveo da se u carskim arhivama nalaze podaci o naseobinama ljudi na Altaju, ili u Sibiru, koji nisu nita jeli, ve su samo pili svoju mokrau. Ti ljudi ni od ega nisu bolovali i isticali su se posebno zdravom bojom koe. U krugovima medicinara u gradu Rostovu na Donu, posebno medu lanovima kluba Nada", uveliko se praktikuje urinoterapija. Ipak, tek posle objavljivanja te knjige urinoterapija je ponovo aktuelna. Efikasnost drevnih metoda pokazala se neuporedivo veom od mnogih sredstava i metoda koje nudi savremena medicina. Umesto zakljuka, podseamo - drevni lekari (vidan)8, srednjevekovni i neki savremeni lekari, veliki broj nepoznatih ljudi sa veim ili manjim uspehom primenjivali su i primenjuju urinoterapiju. Predstoji nam da otkrijemo u emu je tajna lekovitog dejstva urina na organizam i kako se najbolje moe upotrebiti u line svrhe.

Primedba prevodioca. 18

TEORETSKE OSNOVE PRIMENE URINA


Ne uzimaj za istinu sve to uje, veproveri kako treba.
Cud-i

STVARANJE URINA I NJEGOVA SVOJSTVA


Stvaranje urina. - Mokraa (urin) je itki (teni) produkt koju lui oveji organizam. Nju proizvode bubrezi koji je izbacuju napolje kroz sistem mokranih kanala. U toku dana (24 sata) stvori se 800-1 800 mililitara mokrae, to priblino ini 50-80% obima konzumirane tenosti. Danju se lui vie mokrae, nego nou. Odnos izmeu dnevnog i nonog luenja mokrae je od 4:1 do 3:1. Funkcionalna jedinica bubrega u kojima se reprodukuje mokraa je nefron (si. 1). Koliina nefrona u oba bubrega moe dostii do dva miliona. Opta povrina unutranjeg sloja nefrona, kroz koje se obavlja filtriranje, iznosi 58 kvadratnih metara, to za 3-5 putaprevazilazi povrinu tela. U bubrenim nefronima mokraa se stvara kao rezultat etiri procesa: filtracije, reapsorpcije, sekrecije i osmozne koncentracije. Filtracija (si. 2) se obavlja u poetnom delu nefrona - telacu umljanskog (Malpigijevom telacu). Tu krv tee pod znatno veim pritiskom (70-90 milimetara ivinog stuba), u odnosu na sve druge kapilare tela. To se objanjava time daje ulazna arteriola priblino za 30% vea u preniku od izlazne. Usled toga boni pritisak krvi na zidove kapilara u Malpi9 Primcdba prevodioca 19

dovodna arterija

odvodna arterija

Pritisak filtracije 24

Slika 1 - Sama grada nefrona: a telace umljanskog (Malpigijevo); b - bubreni kanali; c - sabirna ccvica

Slika

2 - ema filtriranja Malpigijevom telacetu

gijevom telacetu (glomerulu) omoguava da se isfiltriraju hemoglobin i belanevine krvi (tj. koloidi krvi). Tako se dobija primarna mokraa (si. 3) koja sadri sve materije sadrane u plazmi krvi. eer, so, urea (mokraevina), aminokiseline, uglavnom sve to se obino nalazi u plazmi (ili je vetaki

Slika 3 ema povratnog kontraprotonog umnoavajueg sistemu" Opt't siner kretanja tenosti prikazan je luckastim strelicama; aktivno prenoenje natrijuma - debelim crnim strelicama, pasivno - tankim a tok vode - debelim balim strelicama, 20

uneseno u krv), sadri se u primarnoj mokrai u istoj koncentraciji. Glomerularna filtracija za izvrenje te funkcije ne zahteva utroak energije, poto se rad, potreban za filtraciju, stvara na raun energije, koju srce daje krvi i ispoljava se kroz veliinu krvnog pritiska. Ako se arterijski pritisak krvi smanji do 40-50 milimetara ivinog stuba, stvaranje primarne mokrae je nemogue, jer filtracioni pritisak pada do nule. Reapsorpcija nastaje posle izlaska primarne mokrae iz glomerula u bubrenom kanaliu. Bubreni kanali uproeno se moe predstaviti u vidu tri odeljka - silaznog, Genlijeve petlje i uzlaznog. Krv, koja je prola kroz Malpigijevo telace, zapljuskuje bubreni kanali. Ta krv usled zasienja hemoglobinom i belanevinama bitno menja svoj osmozni pritisak. Usled toga nastaje razlika pritiska izmeu krvi, koja zapljuskuje i kanali primame mokrae unutar njega. Zbog toga dolazi do difuzije (razlivanja) vode iz oblasti manjeg u oblast veeg osmoznog pritiska kroz aktivni, u vidu polupropusne membrane, epitel kanalia. Zajedno sa vodom iz primarne mokrae u krv se apsorbuju mnoge materije, koje se prethodno rastvore u njoj. Tako nastaje pasivna reapsorpcija. Osim pasivne reapsorpcije postoji aktivni prenos materija neophodnih organizmu iz primame mokrae u krvi. Taj proces zahteva energetske rashode, zbog ega bubreno tkivo troi vie energije od sranog tkiva. Aktivnoj reapsorpciji najvie se podvrgava hlorni natrijum. Za 24 sata bubreni kanalii asimiluju iz primarne mokrae oko 1. 200 grama hlomog natrij uma. Sekreciju vre elije bubrenih kanajia preko aktivnog selektivnog prenosa za organizam korisnih materija (aminokiselina, vitamina, fosfata, glukoze) iz primarne mokrae obrnuto u krv, a tetnih, nepotrebnih lekova, boja - iz krvi u mokrau. Osmoznu koncentraciju mokrae realizuje mehanizam, koji se naziva obrtnonepovratni umnoavajui sistem" (si. 4) i ostvaruje se u petlji Genla. Rezultat rada tog mehanizma jeste da se koncentracija soli (jona natrijuma i hlora) poveava od spoljanjih slojeva bubrega prema unutranjim. Zbog toga to u uzlaznom odeljku Genlove petlje dolazi do selektivnog 21

aktivnog usisavanja (reapsorpcije) soli, primarna mokraa pri istoj zapremini tenosti sadri manje soli. Ta tenost dalje dospeva u sabirnu cevicu, koja se nalazi od spoljanjeg sloja bubrega pa u dubinu do bubrene karlice. Pri tome primarna mokraa prolazi kroz sloj" sa sve veom i veom koncentracijom kuhinjske soli i usled osmoze predaje tim slojevima vodu, poveavajui vlastitu koncentraciju i smanjujui se po zapremini. Tako se od 130 mililitara primarne mokrae stvara mililitar sekundarne. Prema tome, mokraa se stvara iz plazme krvi. Pri tome bubrezi ne proizvode sastavne delove mokrae.10 Mokraa sadri samo jedinjenja koja dospevaju u bubrege krvlju. Ali,pri tome, bubrezi stvaraju mokrau i menjaju elementarni sastav plazme ki'vi. U daljem tekstu prikazan je elementarni sastav plazme krvi i mokrae (u %). Mokraa Plazma krvi minimum 98 Voda 90 ne postoje Belanevine 79 nema 0,8eer 0,1 3,5 0,8-1,8 Mokraevina (urea) 0,03 Soli 0,9
10 Bubrezi proizvode sledee materije: reiiin - reguliSe krvolok kroz bubrege; critropoctin - slimuliSe stvaranje krvi u koStanoj sr>i; prost aglandi ni menjaju oselljivosl bubrenih elija na dejstvo nekih hormona, ali u maloj koliini, 22

Na osnovu navedenog elementarnog sastava postavlja se pitanje: Moe li mokraa tla bude otrovna? Odgovor je ne! Mokraa se stvara iz krvi, ona ne moe da otruje vlastiti organizam. Ako bi mokraa stvarno bila otrovna, ona bi nas trovala dok se stvara u bubrezima i nagomilava u mokranom mehuru. Ipak, treba rei da postoje odreena stanja organizma, kada se u mokrai sakupi mnogo tetnih materija, koje pri ponovnom unoenju imaju nepovoljno dejstvo. Svi ti sluajevi bie razmotreni u odgovarajuim poglavljima knjige sa naznakom kontraindikacije ili upozorenja. Mnoge neprijatne reakcije, koje se ispoljavaju kod nekih ljudi posle upotrebe urina, ne znae trovanje, ve proiavajue, ozdravljujue ili energetske krize.

SVOJSTVA URINA
Boja. Urin zdravog oveka je kombinacija razliitih nijansi ute boje od bledo-ukaste do zasiene crvenkastoute a najee je ilibarskout. Boja urina zavisi od sadraja pigmenata u njemu. Sto ih je vie, boja je jaa. Mokraa sa jarkom utom bojom obino je koncentrovana; ima veliku gustinu i lui se u maloj koliini. Bleda (boje slame) mokraa najee ima malu relativnu gustinu i lui se u veoj koliini. Reju, to se vie tenosti unese u organizam, mokraa je bleda; to se manje tenosti unese, ona je koncentrovanija. Na boju urina mogu uticati razliiti biljni prigmenti, koji prelaze u nju iz biljaka, na primer cvekle, kada urin poprima boju cvekle. Kada ovek intenzivno primenjuje urinoterapiju, zbog obilnog rastvaranja soli i neistoa njegova mokraa moe biti due vremena mutna. To treba posmatrati kao normalnu pojavu izbacivanje neistoa iz organizma. Kod nekih oboljenja u urin mogu prelaziti razliite materije, kada on poprima nesvojstvenu boju i njene nijanse.
11 Na osnovu vlastitog iskustva, napominjemo, da ako je sve u redu sa bubrezima i jetrom, pri ispijanju od 50 do 100 grama i vize soka od cvekle, neemo u mokrai primetiti nikakve promene. 23

Bezbojna mokraa pojavljuje se kod eernog ( dijabetes melitus) i neeemog dijabetesa, kod smeuranog (naboranog) bubrega i mnogobrojnih drugih oboljenja. Mlenobeli urin nastaje od primesa vee koliine gnoja, a takode od odbacivanja vee koliine razliitih dodataka hrani i konzervansa, na primer onih, koji se ponekad sreu u sirevima i keksu (biskvitu). Ti dodaci se obino izbacuju u prvoj treini urinskog mlaza i ovek vidi, da poetni deo mlaza ima mlenu boju, a dalje normalno obojenu, ali zamuenu. Zelena i plava boja urina uoava se kod pojaanih procesa truljenja belanevina u crevima. Crven ili rozecrven urin uoava se kod hemoglobinurije, a ponekad posle uzimanja niza lekova: amidopirina, antipirina, santonina itd. Braon ili crveno-sme urin sree se kod visoke koncentracije urobilina i bilirubina. Poveana koliina unih pigmenata boji urin u afranskoutu, smeu, zelenkastosmeu, skoro zelenu boju. Prema boji mokrae moemo utvrditi koje se materije dobro asimiluju i ne sadre neistoe, konzervanse itd., a koje su njima prezasiene. Na primer, vetaki polivitamini dekamevit", undevit" i drugi odmah se izbacuju iz organizma, bojei mokrau u jarkoutu. Prozranost - Svee izluena mokraa zdravog oveka je prozrana i malo fluorescira. Kada odstoji iz nje se izdvaja poluprozrani oblai, to je prirodna pojava. Ako due stoji ona moe da se zamuti usled stvaranja taloga u njoj. Miris, - Svee izluena mokraa ima karakteristian aromatski miris. Razliite materije, koje se sa hranom unose u organizam, mogu dati urinu njima svojstven miris : enjak, luk, polivitamini. Kubeba (Piper cubeba), kopajski balzam (smola od drveta Copaifera), afran, mentol daju urinu
12 Od toga se moete osloboditi izbegavajui belanevinastu hranu (naroito ivotinjskog porekla) i ako oistite debelo crevo. 13 Selite se upozorenja tibelskih lekara: ,Ako urin ima miris bilo koje hrane, znai da se ona ne probavlja". alo ili izbegavajte tu vrstu hrane, ili poveavajte probavne sposobnosti eludano-crevnog trakta. 24

aromatian miris. Za vreme gladovanja moete osetiti miris acetona i l i miris plodova. Pri luinskom vrenju (kada due stoji) mokraa ima otar amonijani miris. Normalna mokraa se malo peni. Ukus. - Normalan urin ima gorak ukus; pri manjoj upotrebi soli slan; pri upotrebi meovite hrane mesa sa hlebom - ukus i boju pomija. Pri dodavanju hrani veslakih vitamina- ukus t i h vitamina. Najbolji i najprijatniji ukus urin ima ako se odvojeno uzima prirodna hrana. Reakcija. Svee izruen urin daje kiselu reakciju, njegov pH varira u granicama od 5 do 7. Kiselost urina je najvea ujutro natate. Posle uzimanja hrane kiselost se smanjuje, to je vezano sa luenjem eludanog soka. Smanjenje kiselosti urina uoava se i kod obilnog znojenja. Poveana upotreba sveih sokova moe luiniti urin, a upotreba prekrupa poveavati njegovu kiselost. Urin koji mirie na amonijak poprima luinsku reakciju. Specifina teina. Specifina teina urina varira od 1,002 do 1,003 i zavisi od koliine ispijene tenosti, intenziteta znojenja i reima ishrane. vrste materije, koje se stvaraju pri isparavanju dnevne koliine urina, iznose 50-65 grama. Od njih na deo neorganskih komponenti otpada 15-25 grama. Temperatura mrnjenja. Normalan urin mrzne pri temperaturi od -1,3'C do 2,3'C. Specifina elektroprovodljivost normalnog urina zavisi, uglavnom, od koncentracije kuhinjske soli u njemu i varira u granicama od 0,013 do 0,033 cm'. Relativna lepljivost urina je 1,02 i poveava se pri prisustvu belanevina u hrani. Povrinsko optereenje urina je 6469 din/cm, to iznosi 85-95% istog takvog optereenja u vodi; ono se smanjuje pri prisustvu belanevinastih materija i unih kiselina. Kalorini koeficijenat zavisi od toga koja se koliina belanevina izbacuje iz organizma. On se poveava sa porastom izbaene koliine belanevina. Zbog toga, to se sa urinom izbacuje azot, broj kalorija, koje se izdvajaju na 1 gram azota, izbaenog sa urinom, iznosi u proeku 7,7-8,6 kalorija.
25

KOMPONENTE URINA I NJIHOVA SVOJSTVA


Sastav ovekovog urina je veoma sloen i sadri oko 200 komponenti. U njemu se sadre: urea, mokrana kiselina, purinske baze, nukleinske kiseline, gvanidinski produkt, histidin, hipurova kiselina, isparljive glukuronske i sumporne kiseline, pigmenti, neutralni sumpor, rodanidi, tragovi belanevina, amino-kiselina, glukoze, acetona, unih kiselina, mlene kiseline, pirogrodane kiseline, holesterina, inozita, viih masnih kiselina, isparljivih masnih kiselina, kiselina od kiseljaka (zelja) i ilibara i drugih. U urinu su otkriveni pepsin, tripsin, amilaza, fosfataza i drugi fermenti; steroidni hormoni, vitamini; od mineralnih materija - sve to se nalazi u organizmu; gasovi - azot, ugljen-dioksid i kiseonik. Pored toga, kod razliitih patolokih stanja organizma poveava se sadraj nekih sastavnih delova, koji se nalaze u noiTnalnom urinu u malim koncentracijama (belanevinaste materije, glukoza, fruktoza i njima slini, aceton, acetosiretna kiselina, aminokiseline, masti, holesterin, mlena kiselina i dr.), pojavljuje se mnogo drugih sastavnih delova: peptidi, nukleinske kiseline, mukoproteidi, fibrin, hemoglobin, uni i drugi pigmenti, hormoni, fermenti i niz drugih materija, koje proizvodi organizam radi korekcije odreene vrste oboljenja. Mnoge lekovite materije i one koje su sluajno dospele u organizam (uglavnom, dodaci hrani) pojavljuju se u urinu u nepromenjenom obliku, najee u obliku izmenjenih proizvoda. Vei deo takve vrste promena odnosi se na smanjenje otrovnih svojstava materija unetih u organizam. Razmotrimo komponente urina i njihova svojstva uzevi u obzir urinoterapiju. Glavna komponenta urina je voda. Voda u organizmu oveka i svee izluen urin nalaze se u posebnom ledeno-tenom kristalnom stanju. Prirodna voda nema tu teno-kristalnu strukturu, njeni molekuli su rasporeeni haotino. Da bi voda uneta u organizam poela da radi", treba joj dali navedenu
26

strukturu. Smatra se da na organizam za strukturizaciju jednog litra vode gubi 25 kilokalorija vlastite energije. Na taj nain, ako urin unesemo unutra, tedimo vlastitu energiju. Pri redovnom konzumiranju tokom nekoliko godina slina uteda bitno utie na produenje ovekovog ivota. U prirodi postoji 48 podvrsta vode. Medu njima se nalazi teka voda - deuterijum, koja se koristi u nuklearnim reaktorima. U obinoj vodi je ima 150 grama na jednu tonu vode. Naravno, ona nas ne ini zdravijim. Otuda proistie jednostavan zakljuak - organizam oveka najbolje radi" sa odreenim vrstama vode. Naunici su utvrdili, da to je dui ivot tenog kristala, on je korisniji za organizam i time srodniji ivotnim sokovima oveka. Zato oveji organizam troi energiju na stvaranje optimalne vrste vode iz vode koju unosi kao pie. Ako teni kristali, neophodni za ivotnu aktivnost organizma, odmah dospeju u gotovom obliku, to e utedeti nau energiju. Naunici su utvrdili, da tamo gde se nalaze izvori sa odgovarajuom vodom, ljudi ive dugo i malo boluju. Osim toga, svaki ovekov organ dopunski odabira svoje tene kristale i sa njima radi. Ako organ izgubi sposobnost da odabira kristale koji su mu neophodni, nastaje bolest. Tibetski lekari su odavno znali za to i leili su ljude miksturama (smeama) sa doziranim, prema vrstama bolesti, tenim kristalima vode. Konzumiranje vlastitog urina omoguava da se uspeno rese i ti problemi. Voda koja je prola naim organizmom uva potpunu informaciju o njemu. Do toga dolazi usled meusobnog dejstva informaciono-energetske sutine oveka sa tenou. Setite se Biblije - ovek se raa od Duha i vode. Rezultat tog dejstva je da se menja teno-kristalna struktura vode, uzevi u obzir energetski uticaj oveka. Raznovrsna patoloka stanja takoe se zapisuju". Ako takvu zapisanu" tenost unesemo u na organizam, tada informaciono-energetska osnova (baza) zapisane" patologije sama nalazi arite, koje je ona prouzrokovala, i usled efekta interferencije - unitava ga. Upravo taj efekat je u osnovi homeopatskog principa leenjaslino se slinim leci". U toj korelaciji vlastiti urin je
27

nezamenjiva tenost, prirodno napunjena kompletnom informacijom o organizmu, sposobna da izbaci" raznovrsna arita patologije (koja smo naveli) i time isti organizam od raznovrsnih gadosti. Sledee vano svojstvo urinaje, to on pomalo fluorescira, tj. svetluca. Svetlucanje u urinu je rezultat drugog sadejstva Duha sa vodom. Savremeno tumaenje te pojave sastoji se u sledeem: u osnovi naeg fizikog tela je svetlosni hologram. Prema savremenim shvatanjima, da bi se dobila zapreminska (trodimenzionalna) holografska slika, potrebna je reflektovana svetlost od bilo kog izvora -predmetni talas, i ista takva direktna svetlost (osvetljavanje) - nosei talas. Podudaranje tih dvaju talasa daje interferencionu sliku, koja se naziva hologram. Hologram se moe zapisati" na tenim kristalima. Da bi se reprodukovala zapreminska holografska slika, tene kristale treba snano osvetliti, tj. dati im nosei talas. Informacija o tome kako da organizam opstaje i kako da funkcionie sadri se u svakoj eliji u vidu holografskog koda, koji se nalazi u hromozomima. A sada treba da saznamo, odakle se uzima osvetljenje" za dobijanje zapreminskog holograma elije, organa i celog organizma u globalu? Iz biologije je poznato da su ugljeni hidrati hemijski izvor energije u organizmu. Jedinjenje kiseonika sa ugljenim hidratima oslobaa 20 000 dula po 1 gramu ugljenih hidrata. U elijama miia 25% te energije moe se pretvoriti u mehaniki rad, deo se rasejava u vidu toplote i na druge potrebe organizma, a deo
14 U poetku je bila Re, i Re je bila Bog". Ova fraza moe se razmotriti kao revolucionarni (protestni) uzrok - Re, koji u obliku Duha lezi u osnovi svakog ivog bia, tim vie Sto se u daljem tekstu tako i kae: Sve je kroz Njega poelo da bitie. U Njemu je bio ivot". Dalje se deifruje, Sta sobom predstavlja ivot: I ivot je bio ovckova svetlost". Zatim se kae, kako ivot iz holografskog, svetleecg oblika postaje fiziko telo: I Re je postala oveje telo, i ivela je sjuiama". Na taj nain je u tim komplikovanim (zamrenim) recima prikazan redosled utelovljenja od uzroka -- Re u osnovi ivota hologram Svetlost i dalje u oveje Iclo. 15 Primedba prevodioca, 16 Isto. 28

se koristi za osvetljavanje", da bi se stalno reprodukovala holografska kopija celog organizma. Sama svetlost se uzima od sunca. Da bi dolo do jedinjenja ugljendioksida i vode, potrebna je suneva energija, i na je organizam dobija, cepajui krob do stanja vode i ugljendioksida. Eto, sada nam je jasna i sutina stvaranja zrane energije za osvetljavanje" holograma. Tene sredine naeg organizma, kao teni kristali, sadre u sebi ne samo zapis holograma, ve i zasienost svetlou, tj. nosei talas. Ako se vratimo urinu, tj. njegovoj unutranjoj i spoljanjoj primeni, ispostavlja se da mi time poveavamo vlastitu osvetljenost holograma, inei ga jasnijim i izraenijim. A ako je to tako, tada se i funkcije elija celog organizma normalizuju, postaju jae i stabilnije. Ako se vratimo drevnom tekstu Sivambukaljpa, postae nam jasni sledei redovi: Posle sedam meseci ovek postaje neobino snaan, a posle osam on ija, kao zlato. Posle deset meseci on postaje spremite svetlosti. Posle jedanaest meseci svi delovi njegovog tela su kristalno isti i bljetavi. Posle godinu dana on ija kao Sunce. Upotreba urina omoguava da se postigne takav efekat. Smatramo, da nijedan od drugih metoda (naina) leenja, to ne moe da uini. Upravo u tomejeunikatnost urina- osnove svih lekova! Svee izluen urin ima kiselu reakciju (pH priblino iznosi 6,0). Kisela reakcija urina sama po sebi je najjai lekoviti faktor. Pokuajmo da detaljnije istraimo taj unikatni lekoviti mehanizam vlastitog urina. Poznato je da u prirodi postoje dve vrste elija - biljne i ivotinjske. Biljne elije mogu egzistirati u luinskoj sredini i one je svojom ivotnom aktivnou produciraju (na primer, truljenje opalog lia ispod drvea). ivotinjske elije, obrnuto, egzistiraju u kiseloj sredini i pri svojoj ivotnoj aktivnosti one je produciraju (na primer, koa ima kiselu pH, mokraa i ekskrement takoe). Odavde se zakljuuje da ivotinje, kao i ovek, mogu obolevati zbog toga to se njihova normalna zakiseljena unutranja sredina pretvara u luinsku - gnjilu. Sa svoje strane, gnjila (trulena) sredina pogoduje razmnoavanju 29

biljnih elija, koje svojom ivotnom aktivnou pojaavaju procese truljenja. Na taj nain se dobija, da u osnovi veine raznovrsnih oboljenja ovejeg organizma lei jedan isti proces - luinjenje sa naknadnim truljenjem. Da bi se izbegli bilo kakvi procesi truljenja u organizmu, treba ga dobro zakiseljavati materijama, koje sadre bezopasne kiseline. Pokazalo se da je to najbolje uraditi pomou vlastitog urina jer je to tenost koju je organizam proizveo iz vlastite krvi! Rezultat takvog zakiseljavanja jeste da mi liavamo svaki patoloki proces njegovog temelja - luinjenja, truljenja i postiemo brzo i sigurno izleenje. To svojstvo naeg urina potvruje opaanje drevnih mudraca, daje urin osnova svih lekova! Nekoliko reci radi razjanjavanja termina zakiseljavanje i luinjenje. Zakiseljavanje organizma pomou materija koje poveavaju koncentraciju pozitivnih jona vodonika je blago za organizam. Zakiseljavanje pomou materija koje stvara kisela ljaka - belanevine, ugljeni hidrati, koji zatim poinju da trunu u organizmu i prouzrokuju opteg luinjenja najvea su nesrea za organizam. Najvea kiselost urina je ujutro, a najmanja posle uzimanja hrane. Otuda tvrdnja drevnih lekara da je jutarnja mokraa najkorisnija. Zbog posebne strukture molekula, jednorodnosti tenih kristala i zasienosti solima, na urin se umnogome razlikuje od obine vode svojim povrinskim optereenjem, relativnom lepljivou i specifinom elektroprovodljivou. Razmotrimo detaljnije navedena svojstva urina i njihov mogui uticaj na ovekov organizam. Povrinski napon urina je 85-95% povrinskog napona vode od 64 do 69 din/cm (voda 72,8 din/cm). On se smanjuje pri prisustvu belanevina, unih kiselina i fenola. Sutina povrinskog napona je u tome da to je on manji, materije se bolje rastvaraju. Mali povrinski napon poveava povrinsku aktivnost tenosti, to se izraava time da se na povrinskom sloju (si. 5), na granici razdvajanja sredina (tenost-vazduh, tenost-masnoa itd.) formira sloj, sa poveanom energijom, u
30

kome se aktivnije odvijaju hemijske reakcije. Na taj nain, na raun malog povrinskog napona urin je mnogo sposobniji da rastvara materije, nego voda, a usled poveane povrinske aktivnosti on moe oksidirati i unitavati materije hemijskim putem. Na primer, kamenii slini vosku u jetri i unom me-huru, bubreno kamenje i kamenje u mokranom mehuru usled oksi-diueg uticaja urina mogu da spla-njavaju. Eto zato se u drevnim knjigama pri nabrajanju svojstava urina ukazuje na njegova svojstva rastvaranja i otklanjanja zapuenja u jetri i unim kanalima. Zbog toga, to je specifina teina krvi 1,052-1,061 jedinica, a urina 1,016-1,024 urin je manje lepljiva tenost od krvi. Iz te injenice proistie drugo svojstvo urina: pri konzumiranju (oralnim unoenjem) urin postaje teniji od zgusnutih tenosti: krvi i ui. Razreuje razliite gomile sluzi na najraznovrsnijim mestima u organizmu. U urinu je rastvoreno mnogo soli, zbog ega je on elektroprovodljiv. Ako se nabilo koji nain koncentracija soli povea, na primer deo vode iz urina ispari, njegova elektiopiovodljiva svojstva naglo rastu. Ako se takvim urinom namaze telo, samim t i m dobij amo poveanje dotoka energije u vidu slobodnih elektrona (si. 6) kroz koni omota. Rezultat toga je da se u organizmu aktiviraju svi fermentacioni procesi. Treba znati da je ovek onoliko zdrav, koliko su aktivni njegovi fermenti. Po pravilu, kod obolelog ih starog oveka ti procesi su usporeni. Masaa tela urinom, naroito ukuvanim, omo17 Ukuvani urin do 1/4 prvobitne zapremine natlmaSuje u lom odnosu obian urin, ali se preporuuje da se pije samo posle prelaska na povre, voe i kase. Ujutro ga Lreba pili najvifie 50-100 grama. 18 Primedba prevodioca. 31

guava da se ovek bukvalno napumpa" energijom i da aktivira fermentacione procese, to prouzrokuje opteg ozdravljenja. Posle tih saznanja postaje nam jasno zato su drevni jogisti tako uporno preporuivali masau ukuvanim urinom. Urin kao koncentrisani slani rastvor ima jo jedno izvanredno svojstvo - veliku sposobnost da zaceljuje rane. O ovom fenomeSlika 6 Kretanje slobodnih nu detaljnije u daljem tekstu. elektrona koji se unose u Najpre ukratko o materijama ovekov organizam obian ili koje ulaze u sastav urina i njihova ukuvatu'm urinom svojstva. Sastav urina moe biti: normalan i patoloki. Normalan urin ima zdrav ovek. Komponente urina se mogu podeliti na tri grupe: organske, neorganske i bioloke. Organske materije urina dele se na azotne i bezazotne. Sa urinom se odstranjuju, uglavnom, konani proizvodi razmene belanevina. Dnevna koliina azota, koji se izbacuje urinom, varira od 3,6 (kod hrane, siromane belanevinama) do 17,0 grama i vie (kod hrane, bogate belanevinama). Zato to na organizam moe koristiti (resintezirati) azot koji se izbacuje (slobodni azot) , pri oralnom uzimanju urina i preko koe norma belanevina u ishrani moe biti znatno smanjena bez bilo kakve tete po organizam. Upravo taj mehanizam zadejstvovali su drevni jogisti, kao i neka plemena da bi preiveli u ekstremnim uslovima. Ako ovek koristi vlastiti urin 2-3 puta dnevno po 100-200 grama, potreba za belanevinastom ishranom (naroito ivotinjskom) praktino prestaje. Glavne azotne komponente urina su: urea (mokraevina), mokrana kiselina, purinske baze, amino-kiseline, amonijak, kreatinska tela.
19 Primedba prevodioca. 32

Glavni deo azota lui se iz organizma sa mokraevinom (ureom) od 80 do 90%. U proeku dnevno se sa urinom izlui oko 30 grama uree. Urea je prirodni diuretik, tj. ona izbacuje viak vode iz organizma, radi ega se moe primenjivati kao dim etino sredstvo. Ona pojaava aktivnost proteolitikih fermenata, koji se lue u eludano-crevni trakt i pomau probavu hrane. Sada su nam jasne izjave ajurvedista o pobuivanju apetita posle uzimanja urina. Mokraevina (urea) ispoljava izvrstan efekat protiv otoka (tumora). A. T. Kaugin je prvi predloio mokraevinu za leenje tumora. U laboratoriji za bioloka istraivanja AMN SSSR (Akademija medicinskih nauka SSSR) kandidat medicinskih nauka G. P. Belikov uspeno je potvrdio protivtumorno, protivvirusno i protivmikrobno dejstvo preparata na bazi mokraevine semikarbazida. Lekari-praktiari uverili su se u praksi, kako se pri uzimanju tog leka opte stanje zdravlja brzo poboljava ak i kod beznadenih bolesnika. Istraivanja su pokazala da je u zdravom organizmu oveka sadraj nitromokraevine obino u normali, ali je nema dovoljno u organizmu koji je oboleo od tumora. A. T. Kaugin je predloio da se na vetaki nain podigne nivo nitromokraevine u organizmu pomou preparata semikarbazida i postigao je izrazit potivtumorski efekat. Don Armstrong je poao (nesvesno) drugim putem. On je preporuivao da se upotrebljava sav dnevni urin i da se njime masira telo. Otuda su tako zadivljujui rezultati izleenja obolelihodrakapri upotrebi urina. Vama je jasan mehanizam?! Prema tome, primena (iznutra i spolja) vlastitog urina pokazala se mnogo efikasnijom od vetakih preparata. Otuda mnogobrojna izleenja obolelih od raka pomou urina, opisana u knjizi iva voda, iako je mehanizam dejstva urina Armstrongu bio nepoznat, iskustvo autora i odzivi italaca potvruju injenicu da je urin mono sredstvo protiv tumora, koje je priroda sama dala.
20 Ukuvani urin je koncentrat mokraevine i bolje e dejstvovuti na tumore u vidu obloga (obloga) kroz kou.
33

Dnevno (24 sata)21 zdrav ovek sa urinom izluuje oko 1,1 gram slobodnih amino-kiselina. Jo 2 grama aminokiselina izbacuje se u vezanom obliku. Povean sadraj amino-kiselina u urinu uoava se pri nedostatku belanevina, kod pojaanog raspada tkiva, groznice, opekotina, trovanja i naruavanju funkcije jetre. Narodna praksa je pokazala - da bi se spreio gubitak tih dragocenih materija za organizam, potrebno je blagovremeno ih vratiti u organizam. Uzimanje vlastitog urina oralno i preko koe, u takvom stanju organizma, omoguava da se izbegnu neeljeni efekti i da se brzo normalizuju funkcije organizma. Treba uvek imati na umu, daje za proizvodnju amino-kiselina iz prehrambenih proizvoda potrebna ogromna koliina energije. Bolesnik, odnosno oslabljeni organizam, nije u stanju da stvori tu energiju. Zato uzimanje hrane ne donosi korist nego pogorava opte stanje obolelog. Naprotiv, uzimanje urina;, koji sadri sve raspadnute materije, ne zahteva nikakvu energiju, amino-kiseline su ve izbalansirane. A im nema gubitaka, ovekov organizam se brzo obnavlja. Iz grupe bezazotnih organskih materija, koje se lue urinom, razmotriemo samo eterino-sumporne kiseline. Eterino-sumpome kiseline, slino eterinim uljima, imaju izraena rastvarajua svojstva. Kod travojeda u urinu ima vie eterino-sumpornih kiselina, nego kod mesodera. Zbog toga urin travojeda ima znatno bolje mogunosti da rastvara kamenje. Tu osobinu zapazili su jo drevni lekari: Mokraa divljeg vepra, ako se popije, rastvara i drobi kamen, koji se nalazi u mokranom mehuru. Magarea mokraa, kau, izbavlja od oboljenja bubrega". Ako se ovek uglavnom hrani svezom biljnom hranom, njegova mokraa e rastvarati raznovrsno kamenje bolje od mokrae mesodera. Od 50-65 grama suvog ostatka, koji se stvara pri isparavanju (ukuvavanju) dnevne koliine mokrae, na eo neorganskih komponenti urina otpada 15-25 grama. Neorganske materije urina uglavnom su predstavljene solima natrijuma, kalijuma, kalcijuma, magnezijuma, eljeza, hlora, fosfora i mnogih drugih elemenata. ak i ovo letimino
21 34 Primcdba prevodica.

nabrajanje hemijskih elemenata, koji ulaze u sastav urina, govori o tome da su to veoma vani elementi za normalan ivot organizma. Kao to se pokazalo, soli urina imaju jaka lekovita svojstva. One aktivno apsorbuju tetne kiseline i tako razaraju osnovu veine oboljenja u ovekovom organizmu. Kombinacija mikroelemenata u urinu ponavlja" formulu dobrog tonizujueg (okrepljujueg) sredstva za organizam. Ali u stvarnosti, to tonizujue sredstvo" je mnogo loije od prirodnih soli urina. Zbog toga Stoje savremena ishrana oveka veoma osiromaena mikroelementima (preieno brano, izglaanepreraene prekrupe, meso sadri vrlo malo mikroelemenata. Povrh toga sve Stoje kuvano i konzervirano), na organizam se nalazi u stalnom mineralnom gladovanju". Kvarenje zuba samo potvruje tu injenicu. Zato je redovno uzimanje vlastitog urina kako oralno, tako i spolja - odlino mineralno pothranjivanje" organizma. V. V. Karavajev je radi mineralnog pothranjivanja" pripremio specijalni preparat na bazi raznovrsnih trava, iji je ekstrakt priblian mikroelementnom sastavu plazme krvi. Taj preparat se naziva vivaton i primenjuje se spolja, utrljavanjem u kou. U nae vreme uveliko ga reklamira i primenjuje Derjabin, uenik V. V. Karvajeva. Preparat posebno dobro regulie sastav krvi ( a preko nje i sve funkcije organizma) i neutralie uticaj raznovrsne patologije (spoljanjeg i unutranjeg karaktera). Ne osporavamo efikasnost tog preparata, ali smatramo da je urin, naroito ukuvan, kudikamo efikasnije i bezopasnije sredstvo. Prvo, urin se stvara iz plazme krvi, a ne pribliava joj se samo po sastavu; drugo, mikroelementi, koji su proli kroz ovekov organizam, podvrgnuti su svim promenama, koje se" deavaju sa svim materijama, pre nego postanu nae". Bez tih promena bilo koja materija je strana organizmu. Na primer, belanevine u hrani, pre nego postanu nae", prolaze dug put prerade i promena. Ako do toga ne dolazi iz bilo kojih uzroka, hranljive belanevine izazivaju alergijsku reakciju. Nikakvi vetaki lekovi, izmeu ostalog i vivaton, nemaju te kvalitete.
22 Isto.

35

Tibetski, indijski i drugi drevni lekari koristili su lekove od pepela. Oni su spaljivali bilo koji organ, uzimali njegov pepeo, tj. mikroelementarni sastav, meali ga sa konjem", tj. materijom koja poboljava dostavljanje mikroelemenata u organizam, i davali ga bolesnom oveku. Ukuvani urin do 1/4 prvobitne zapremine je koncentrator mikroelemenata prirodnog porekla i u tom pogledu prevazilazi sve vetake preparate. Ako koliina izluene mokrae u toku 24 sata varira od 1 do 2 litra, pri ukuvavanju u 500 grama moe se koncentrisati (bez taloenja) 15-25 grama minerala! Takav urin je predivna polimineralna pothrana za organizam. To je trei dokaz daje urin osnova svih lekova! Bioloki sastavni delovi urina predstavljeni su svim materijama, koje se proizvode u organizmu: hormonima, fermentima, vitaminima i tome slino. Od hormona u urinu su otkriveni svi, ali je koncentracija nekih vrlo mala. Najzasieniji hormonima je urin mladih zdravih ljudi, ali je posebno dragocen urin trudnih ena. uveni ruski lekar A. A. Zamkov je preradom urina pronaao veoma efikasan preparat gravidan. Zbog toga, to hormonalna terapija ispoljava najjae dejstvo na ovekov organizam, razmotriemo je sa pozicija urinoterapije. Hormoni (od grke reci hormao pobuujem) su visokoaktivne materije, koje u neznatnim koncentracijama ispoljavaju uticaj na razmenu materija u organizmu, na njegov razvoj, rast, starenje, ponaanje, reproduktivnu funkciju itd. Dovoljno je da neki hormon nedostaje ili da ga ima vie nego to je potrebno pa da se grubo narui rad celog organizma. Hormone proizvodi endokrini sistem, u kome se uslovno mogu izdvojiti dve komponente - lezde sa unutranjim luenjem, koje izgledaju kao samostalni organi, i endokrine elije, razbacane u epitelijalnim tkivima sluzokoe eluca, creva, unog melvura, kanala za prenoenje vazduha (disajnih puteva),*" plua, mokranih kanala i koe/4
23 Primcdba prevodioca. 24 Svake godine otkrivaju se novi hormoni, ali i mosta gde se stvaraju. Nije daleko vremc, kada e se otkriti da svaka elija organizma proizvodi materije sline hormonima. 36

Pored hormona u tkivima i organima mogu se stvarati bioloki i hemijski aktivne materije - parahormoni. Njihov drugi naziv je tkivni hormoni, ili hiogeni stimuhUon. U medicini se hormoni dobijaju iz endokrinih lezda ubijene stoke, krvi, mokrae ivotinje i oveka, ali i vetaki sintezom. Hormonalni (endokrini) sistem je jedna od funkcija Doe Kap ha" i ima svoju hijerarhiju i regulaciju. On obuhvata nervne centre, koji se nalaze u mozgu (strukture limbalnog sistema, hipotalamo-hipofizarnu oblast); kanale direktne veze (dejstvo nerava pobuuje hipofizu da stvara pokretne hormone, koji selektivno pobuuju na sekreciju hormona ovu ili onu lezdu u organizmu); kanale povratne sprege (kada stvoreni hormoni, cirkuliui u krvotoku, utiu na hipotalamo-hipofizarnu oblast, pojaavajui ili priguujui njenu aktivnost). Hijerarhija hormonalnog sistema je sledea (si. 7 i 8):
tiroksin

Slika 7 - Hijerarhija hormonalnog sistemu: balim strelicama prikazani su gubici reguliuih lu'pojizniji hormona (1) i obinih hormona (2). koja stvaraju endokrine lezde 25 ivotni princip sluzi, koji daje snagu naem organizmu.

URIN

Slika 8 - Hijerarhija hormonalnog sistema: crne strelice ukazuju na vraanje hormona i njihove sastavne Jelove pri korienju urina to se ispoljava boljom regulacijom unutranje sredine organizma od strane hipotalamusa hipofize i ekonominijim radom endokrinog sistema

l.Hipotalamus se sastoji iz 32 para jezgara, od kojih svako jezgro ima vaan funkcionalni znaaj. Hipotalamus kontrolie osnovne procese u unutranjoj sredini organizma, ostvanije vezu izmeu emocija i vegetativnih reakcija, regulie rad lezda sa unutranjim luenjem kroz pokretne hormone hipofize. U njih spadaju: tireotropni - aktivira Stitastu lezdu; adrenokortikotropni - aktivira koru nadbubrene lezde; gonadotropni - aktivira polne lezde. Znaaj hipotalamusa je ogroman, ali pri starenju nastaju promene u pojedinim jezgrima -otuda razregulisanje funkcija. Rezultat toga je smanjivanje pouzdanosti kontrole nad unutranjom sredinom organizma. Na primer, profesor V. M. Diljman smatra, da poveanje praga osetljivosti hipotalamusa prema po Inim hormonima prouzrokuje, da se sa uzrastom stalno poveava luenje gonotlotropinu, koji u t i u na stvaranje polnih hormona. U svojoj knjizi i'c/iki Ho/oki usovnik on navodi sledee injenice - u 45. godini kod zdrave ene u porctlenju sa 25. godinom luenje gonadotiopina poveava se za 6-10 puta! Tako, u poetku, poveanje praga 38

osetljivosti na polne hormone ini da se oni postepeno nagomilavaju u organizmu i podstiu njegovo polno sazrevanje i ukljuivanje u reproizvodivne funkcije. Kasnije taj proces prouzrokuje prezasienja organizma polnim hormonima, koji prouzrokuju klimakterina krvoprolia, rast tumora i prekid polne funkcije zbog nemogunosti da proizvode toliko hormona. Prema tome, proistie da na organizam radi kao fabrika za proizvodnju gotove produkcije - sve vie i vie. Haba se (zastareva) oprema", nedostaje graevinskog materijala". Ali ako se Poveana koliina hormona, koja se lui mokraom, vrati u organizam, toj ivoj fabrici" utedeemo i opremu" (polne lezde) i graevinski materijal". U tom sluaju habanje" organizma, a prema tome, starost i oboljenja vezana za nju pomerie se za vie godina unapred. Ta injenica izraena je i u drevnom tekstu SivambukaIjpa - Uzimajui mokrau neprekidno i redovno, mukarac i ena postiu polnu potenciju i gube simptome starenja". 2.Hipofiza tei 1,5 gram i sastoji se iz tri dela: prednjeg, srednjeg i zadnjeg. Svaki deo proizvodi svoje hormone. Smanjena funkcija prednjeg dela hipofize prouzrokuje zastoj u rastu, gojaznost, atrofiju polnih organa i prekid trudnoe. Osim toga, hormoni prednjeg dela reguliu rad (funkciju) drugih endokrinih lezda. Srednji deo izluuje pigmentni hormon. Smanjena funkcija zadnjeg dela hipofize naruava rad bubrega - neeernog dijabetesa (incipidus)" . Hormoni tog dela ispoljavaju dejstvo na krvni pritisak, tonus glatke muskulature. Veliki deo odstupanja u normalnom razvoju oveka prouzrokovan je nedovoljnim radom hipofize. Ali ako se izvri korekcija njenog rada i da pravilan podsticaj funkcije hipofize se izjednaavaju - jer je osnova rada hormonalnog sistema samoregulacija. 1 takav dopunski" impuls moe se obezbediti uzimanjem vlastitog urina ili urina jednospolnog oveka
26 Primedba prevodioca.

priblino istog uzrasta. To^ e pojaati povratne sprege i izjednaiti zaostale funkcije." 3. titasta lezda proizvodi hormon tiroksin", materiju sloenog sastava, koja sadri jod. Ako je njegova proizvodnja nedovoljna, usporavaju se razmena materija i razmnoavanje elija, a organizam zaostaje u svom umnom i fizikom razvoju (kretenizam). Urin veoma povoljno utie na tu lezdu. On tedi jod, naroito kada gaje malo u hrani. titasta lezda sastoji se iz mehuria, opletenih krvnim sudovima, a elije mehuria napunjene su sluznom tenou (koloidom), u kojoj se i nagomilava hormon. Ako se koloid slabo razreduje, hormon ne izlazi potpuno iz elija i javljae njegov nedostatak. Upotreba urina pomae razreivanje koloida, smanjuje njegovu lepljivost i slobodno dospevanje tiroksina u krv. Iz toga proistie i prvo upozorenje: kod Bazedove bolesti, kada je funkcija titaste lezde suvie intenzivna, urin treba uzimati veoma oprezno. Ako se jave simptomi pogoranja: nesanica, razdraljivost, slabost miia, mravljenje urin se nikako ne srne uzimati. 4. Paratitastih (paratireoidnih) lezda ima etiri. One reguliu razmenu kalcij uma u organizmu i njegov sadraj u krvi. Na jedan jon kalcijuma treba da dou dva jona kalijuma. Taj odnos regulie paratireohormon. Kada taj hormon nedostaje, javljaju se grevi, najee udova. Posle uzimanja urina mnogi ljudi uoavaju znatno poboljanje, jer urin dopunjava nedostatak paratireohormona. 5. Viljukasta lezda (timus) proizvodi deset hormona. Jedan od njih je hormon rasta. Glavna funkcija te lezde je da pojaava imunitet organizma. Pod imunom zatitom podra27 Ta osobina urinotcrapije takocle je izraena u drevnim tekstovima: Koristei pravilnu tehniku upotrebe ivambu, tokom jednog meseca, unitavaju se uroena oboljenja. Primena ivambu u toku tri meseca u potpunosti i konano unitava sve bolesti." 28 Svi simptomi Bazedove bolesti ukazuju na pobuivanje /ivolnog principa vata. Zato se sa lim oboljenjem moe uspeSno borili pomolu dijete i terapija, koje priguSuju navedeni princip. Probajte sami pa Vl se uveriti u istinitost mojih reci. 29 Primcdba prevodioca. 40

zumeva se raspoznavanje i unitavanje svega stranog u organizmu: patogenih mikroorganizama; starih, boleu promenjenih elija; elija koje su se degenerisale u tumore, rak i u elije koje nisu svojstvene organizmu. T-limfociti, koje stvara timus, obezbeuju protivvirusnu i protivtumorsku zatitu. Ali sa uzrastom (starenjem)' masa te lezde se znatno smanjuje, pa prema tome umanjuje se i naa imunozatita. Zato organizam postaje osetljiviji na infekcije, a poveava se rizik od razvoja ateroskleroze, difuzne (multipla)" skleroze, raka, Parkinsonove bolesti i drugih oboljenja. U sledeoj tabeli prikazanaje progresivna dinamika razvoja i involucije (propadanja, odumiranja) viljukaste lezde (timusa).

Uzrast
Godine Novoroene

Teina lezde
Apsolutna, grama 13,26 22,98 26,10 37,52 25,58 24,73 19,87 12,85 Specifina, % 4,2 2,2 1,2 0,9 0,5 0,4 0,3 0.2

6-10 11-15 16-20 21-25 26-35 46-55

1-5

Ipak, ova dinamika se moe promeniti ukoliko se uzima deja mokraa, koju su drevni lekari smatrali lekovitom. Onaje zasiena itavim spektrom materija, koje su odgovorne za na imunitet. Najbolje je upotrebljavati urin novoroeneta ili dece uzrasta do 12-13 godina. Prema tome, ako hoemo da poveamo vlastitu protivinfektivnu, protivvirusnu i zatitu od raka, da resorbujemo strano tkivo u organizmu (na primer, beonu u oima), redovno treba koristiti deju mokrau.
30 Isto. 31 Isto. 41

6. Guteraa (pankreas) je teka oko 80 grama. Njeni sokovi pomau probavu hrane. lezda lui liormon insu/in, koji regulie nivo eera u organizmu. Pomou tog liormona eer se taloi u organizmu (miiima, jetri itd.). Glukogen - drugi hormon guterae - ispoljava dejstvo suprotno insulinu. Poremeaj funkcije guterae prouzrokuje eerni dijabetes (dijabetes melitus) . Praksa pokazuje da uzimanje mina, posebno u nezaputenim sluajevima, omoguava da se ovo oboljenje odstrani. 7. Nadbubrene lezde se sastoje iz dva dela: modane lezde (unutranje) i modane kore (spoljanje). Ti delovi produkuju hormone razliite po svom dejstvu. Adrenalin hormon modane materije suava krvne sudove, poveava krvni pritisak i ubrzava srane kontrakcije. Glukokortikoicli reguliu razmenu ugljenih hidrata i azota. Ti hormoni se smatraju stimulatorima svih ivotnih procesa. Hormoni kore nadbubrenih lezda tesno su povezani sa hormonima po Inih lezda. Njihov nedostatak naruava polne sfere. Kod ena izaziva rast dlaka na licu, kod mukaraca povienje tembra (boje) glasa i impotenciju. Poznati su mnogi sluajevi gde je uzimanje urina, posebno ukuvanog, pomoglo boljem kvalitetu kose kod ena (nestanak dlaka na licu), normalizaciji potencije kod mukaraca, nestanku raznih oboljenja, vezanih za poremeaj funkcije nadbubrenih lezda. 8. Polne lezde lue ceo kompleks hormona, od kojih umnogome zavisi nae zdravlje, spoljanji izgled, raspoloenje i opte samooseanje. Kao to je navedeno, polne lezde u organizmu oveka rade sa poveanim optereenjem iz godine u godinu, jer se osetljivost hipotalamusa prema njima smanjuje. Meutim, ako se ti hormoni ili njihovi parii" unose obr nutim redom moemo proces starenja polnih lezda bitno smanjiti, i samim tim produiti sebi mladost i sauvati mladalaki izgled. Ako se, imajui u vidu navedene karakteristike, uporedi urin ljudi razliitog uzrasta, dobija se siedea slika: urin dece uzrasta 12-14 godina sadri malo polnih hormona, ali ogromnu
32 Primcdba prevodioca. 42

koliinu imunih tela; urin ljudi srednjeg uzrasta do 35 godina ivota - izbalansiran je dvama parametrima: imuna tela i polni hormoni; urin ljudi posle 35 godina osiromaen je imunim telima, ali je zasien polnim hormonima. Posle klimaksa sastav urina je najslabiji. U njemu ima malo imunih tela i polnih hormona, a itav hormonalni sistem je razregulisan. Od drugih materija, koje su naunici otkrili u urinu, istiemo: eritropoetin - stimulie stvaranje krvi u kotanoj sri. Proizvode ga bubrezi; ferment urokinaza - pomae dotok krvi u srce, podsea na dejstvo nitroglicerina i rastvara ugruke (trombe) krvi; kortizon -jako protivupalno, protivalergijsko i antitoksino sredstvo. Vitamini koji se nalaze u organizmu, predstavljeni su u urinu u vidu paria" ili u maloj koncentraciji. Da se podsetimo, normalna ovekova mokraa sadri oko 200 naziva razliitih materija, ali i to nije sve. Materije koje se javljaju u organizmu tokom bolesti. Pri bilo kakvom odstupanju od norme, u vreme bolesti organizam sam koriguje svoje stanje s ciljem da ga vrati u normalu. U tom periodu u organizmu se javljaju materije koje podstiu ozdravljenje, a kojih nema u zdravom telu. Ako se u naem organizmu nalaze klice jo neispoljenih bolesti, urin stvara uslove da se te klice brzo manifestuju i izbace iz organizma. Usled toga se u organizmu odvija proces slian imunizaciji, ali samo zbog oboljenja, koja se u datom trenutku nalaze u organizmu., Taj proces se u zavisnosti od klica bolesti" razliito manifestuje: od lake iznemoglosti, proliva, do veoma tekih kriznih stanja, koja traju 2-3 meseca. To je najdragocenije svojstvo urina, kada se za slinu imunizaciju koriste vlastite snage organizma, a ne supstance i lekovi, koji svojim dejstvom zagauju krv. Na taj nain, svaki organizam proizvodi jedne ili druge materije, neophodne za njegovo ozdravljenje. Naravno, te materije se izbacuju zajedno sa urinom. Razmotrimo ovo pitanje detaljnije. Sa bilo kojim patolokim procesom, koji nastaje u organizmu, zajedno sa mokraom lue se proizvodi te bolesti: izumile elije, gnoj, materije, koje je proizveo sam organizam u borbi sa boleu i mnogi drugi. U homeopatiji postoji spe43

cijalno poglavlje posveeno leenju nozodima". Radi toga u organizam se unose, u jako razreenom stanju, neposredni (direktni) uzronici bolesti: toksini, patoloki izmenjeno tkivo i druge izluevine organizma. Polazei od zakona slinosti, te materije se mogu koristiti za leenje oboljenja koja njima odgovaraju. Lekovi takvog tipa nazivaju se nozodL Terapija nozodima ima svoje prednosti i nedostatke. Nedostaci su u tome, to su oni po nivou dejstva za stepen nii od homeopatskih. Prednosti su u tome, to je izbor potrebnog leka dosta jednostavan (prost) u poredenju sa izborom homeopatskog sredstva." Ako bolesnik boluje od adenoma prostate, koristi se nozod adenoma prostate. Covekov urin je zasien svim nozodima, koje stvaraju oboljenja, i zato predstavlja veoma dobar lekovit materijal koji nam je Priroda dala za izleenje. S tim u vezi, urinoterapija je opravdana kod veine oboljenja i predstavlja najsavremeniji nain teenja. Za vreme tekih bolesti u ovekovom organizmu se pojaava raspad tkiva sa njihovim naknadnim izbacivanjem. Da bi se raspadnuto tkivo regenerisalo, organizam treba da potroi masu energije, u poetku na probavu hrane, transport hranljivih materija kroz organizam, njihovo pretvaranje u materije svojstvene organizmu, a tek potom da iz njih sintetizuje ranije izgubljeno tkivo. Za oboleli, oslabljeni organizam to je prekomerno optereenje. Eto zato ozdravljenje ide tako sporo i zato nastaju razne komplikacije. Akademik L. S. Stern smatra, da su ti metaboliti (tj. raspadnute materije) parii" belanevinastih molekula, hormona, fermenata itd., i mogu biti graevinski materijal, ali i uzronik i regulator
33 Komplikacije u izbom homeopatskog sredstva sastoje se u sledeem: a) treba nai materiju, koja prouzrokuje upravo tu bolest. Ako doe do greke, umesto suzbijanja bolesti nakalemie se nova bolest; b) pravilno izabramu materiju treba usaglasiti sa energijom bolesti, tj. energija date materije treba da bude jednaka energiji bolesti, samo u tom sluaju, usled interferencije, dolazi do meusobnog unitavanja. Ako energija materije bude vea i l i manja, ova se nee potpuno unititi. U naem organizmu ostae isto toliko patologije, koliko je bilo viSc ili manje energije, koja je unitila odgovarajui dco bolesti, U odnosu na urin sve se poklapa sa tenoscu do 100%.

44

ivotnog procesa! Akademik V. P. Filatov otiao je jo dalje u svojim razmiljanjima. Taj autor tvrdi, da se organizam, kada teko oboli, titi svim njemu dostupnim sredstvima, mobiliui u borbi protiv bolesti sve zatitne sile. Rezultat krajnje mobilizacije jeste da se u organizmu stvaraju nebelanevinaste materije, koje dejstvuju ne na zasebno tkivo, ve na ceo organizam, na sve njegove funkcije istovremeno. Te materije su nazvane biogenim stiinulatorima. Tu postavku V. P. Filatov je kasnije potvrdio u praksi. Leenje nozodima, biogenim stimulatorima, metabolitima (sve je idealno ukomponovano u naem urinu) daje izvanredne rezultate. Na kraju, sumirajmo navedena miljenja i teorije pitanjima - usled ega urin dejstvuje na organizam i kakvi su njegovi lekoviti efekti i odgovorimo na njih. Efekat uvanja energije pri primeni urina nastaje zbog toga to je urin: a) strukturirana tenost, b) tenost, koja se sastoji iz odreenih izomera (jednakih delova) vode, c) luminiscentna tenost, d) tenost, koja sadri metabolite (raspadnute materije) i e) tenost, zasiena najraznovrsnijim solima. Lekoviti efekti pri primeni urina nastaju zato to urin ima kiselu reakciju, imuna i antibakterijska svojstva, to sadri mokraevinu (ureu), biogene stimulatore i to ispoljava polihormonalno dejstvo. Urin sadri informaciju o konkretnim oboljenjima organizma i predstavlja univerzalni nozodni lek. Metaboliti urina su uzronici i regulatori ivotnih procesa. Dakle, autor je, oslanjajui se na naune podatke, ukazao na to daje urin baza svih lekova. Uz to najefikasniji, svima dostupan, a pri umenoj primeni i nekodljiv.

34

Primedba prevodioca. 45

VRSTE URINA I NJIHOVE OSOBINE


U knjizi A. N. Maslenikova Tajna napitka Bogova itamo te redove: -Kakve bolesti teci mokraa? - Kau, leci sve bolesti ... Ali kada smo u praksi poeli da primenjujemo urin, otkrili smo, da je daleko od toga da sve bolesti poputaju pod dejstvom urinoterapije, a efekat se ne postie tako brzo, kao to je zapisano u ivambukaljpu. Tragali smo za uzrocima i uoili vane osobine, od kojih u velikom stepenu zavisi uspeh leenja. Rezultati istraivanja su pokazali da postoje najraznovrsnije podvrste mokrae i da svaka od njih, pored optih, ima i svojstva koja su karakteristina samo za nju, pa prema tome, i odgovarajui uticaj na organizam. Dakle, koje vrste mokrae postoje: 1. Novoroeneta, deja, ljudi zrelog uzrasta, staraka, muka, enska, trudnih ena. 2. Svee izluena, stara, vrlo stara, ukuvana, ohlaena, zasiena razliitim materijama i aktivirana (u funkciji). 3. Jutarnja, dnevna, veernja i nona. 4. Piva porcija mokrae, srednja i poslednja; parna i neparna koliina gutljaja. Na kvalitet i sastav mokrae utiu ishrana, ovekovo emocionalno stanje, njegova individualna konstitucija i misaona aktivnost. Treba imati u vidu uticaj razliitih lunarnih ciklusa i godinjeg doba. Iz navedenog pregleda proistie daje za svaku vrstu bolesti ili poremeaja zdravlja poeljno da se koristi sopstveni urin. Samo u tom sluaju apstraktna fraza kau, leci sve bolesti", pretvorie se u konkretne i efikasne preporuke - kako leci. Bez poznavanja tih osobina, ali i mnogih dragih koje emo opisati u daljem tekstu, oekuje nas razoaranje, a udesnu mo" urinoterapije neemo osetiti.
46

Osobine razliitih vrsta urina LMokraa novoroeneta. - Reakcija mokrae kod dece u prvim danima ivota je jako kisela. Vei deo azota, koji se izbacuje mokraom, izluuje se u vidu mokraevine (uree). Pored toga, mokraa novoroenadi je zasiena informacijom brzoodvijajuih ivotnih procesa. Te osobine mokrae novoroenadi dobro je iskoristiti za spreavanje procesa truljenja i vrenja, kada je unutranja sredina organizma pomerena na luinsku stranu a organizam iv trune". Staraki zadah je spoljanji odraz tog truljenja. Licima, koja imaju takav zadah od tela, preporuuje se da piju mokrau novoroenadi, a koji imaju disbakteriozu u debelom crevu i druge poremeaje - da urade klistir. Urin novoroenadi odlino pomae kod gnojnih rana koje dugo ne zarastaju, gangrene i slinih oboljenja.. Zahvaljujui tome to sadri mnogo mokraevine (vidi svojstva mokraevine), urin se moe upotrebljavati kao prirodno diuretiko sredstvo za odstranjivanje vika tenosti iz organizma, za smanjenje pritiska cerebralnospinalne tenosti, unutranjeg lobanjskog i onog pritiska; za leenje bubrega (naroito ako su u njima prisutne razliite infekcije); za pojaanje probavnih procesa; za spreavanje razliitih vrsta infektivnih oboljenja; za rastvaranje fibrina (tromba) u krvi; za spreavanje zgruavanja krvi i u onkologiji (urin treba piti, a obloge stavljati spolja). 2.Deja mokraa. Kao stoje navedeno, glavne prednosti deje mokrae (odjednogmesecado 12-13 godina ivota) su u njenoj zasienosti imunim telima. Sistem imuniteta ima centralne i periferne organe. U centralne organe spadaju kotana sr i viljukasta lezda (timus), a u periferne - slezina, limfni vorovi i limfno tkivo eludano-crevnog trakta. Sa starenjem masa timusa se smanjuje na 90%, a slezine na 50%. Priguuje se funkcija imuniteta u kotanoj sri i limfnim vorovima, zbog nagomilavanja u organizmu materija koje naruavaju rad tih organa. Reju, zbog prezasienosti organizma ljakom. Istraivanja naunika su pokazala da, ako se
47

stare imune elije presade u mlad organizam, one se reaktiviraju. Ali ako se u star organizam presade mlade elije, njihova aktivnost e se ugasiti. To je direktan dokaz zavisnosti imuniteta od stepena zagaenosti naeg organizma. Zato je oveku koji eli da se izbavi od infektivnih, virusnih i tumorskih oboljenja, uporedo sa uzimanjem dejeg urina za podizanje imuniteta potrebno da oisti elije vlastitog organizma, korienjem gladovanja uz primenu urina. 3.Mokraa ljudi zrelog uzrasta. - Mokraa ljudi od 18 do 30 godina, izbalansirana je po svom hormonalnom sastavu i drugim konstantama. Nju je poeljno upotrebljavati za korekciju funkcija organizma oveka uzrasta od 35 do 50, odnosno 60 godina. Za leenje oboljenja treba primenjivati iskljuivo vlastiti urin (videti Leenje nozodima). Ako se odluimo da koristimo urinski donator za stimulaciju vlastitog organizma, treba birati mladog, zdravog, oveka istog pola koji nam po telesnoj konstituciji odgovara. Treba poznavati njegov nain ivota, navike, ishranu, osetiti njegovo raspoloenje prema nama, potpuno shvatanje sa njegove strane naih udnih" molbi. Ne treba se ustruavati da ga upoznamo sa situacijom, tim vie, ako upotrebljavamo mokrau u vidu utrljavanja i obloga (obloga). 4.Staraka mokraa. Zbog toga, to ovek u tom uzrastu ivi kao bespolno bie, sa smanjenim imunitetom, debalansom hormonalnih funkcija itd. - to je najnepovoljniji urin, koji moe koristiti samo dotina stara osoba za leenje raznovrsnih oboljenja i poremeaja. Nju mogu upotrebljavati drugi ljudi samo u bezizlaznim sluajevima, kada je neophodno aktivirati izbacivanje mokrae i tome slino. 5. Muka i enska mokraa. - Muka i enska mokraa imaju specifinosti, koje u prvom redu zavise od hormonalnog skupa i njene namagnetisanosti mukim i l i enskim zaeem. Zato se preporuuje da se u svojstvu uhnskog donatora koristi ovek istog pola. U retkim sluajevima i za krai period moe se koristiti i mokraa oveka suprotnog pola. Deji urin (od jedne do 10 godina) zbog malog sadraja hormona u njemu, odgovornih za razliku u polovima, mogu upotrebiti lica 48

suprotnog pola, ali ne due od 1 do 3 meseca. Stoje dete mlae dui je period uzimanja urina, a Stoje starije taj periodje krai. 6. Mokraa trudnih ena. Ova vrsta urina je veoma korisna i svojevrsna. U sastavu urina, u njegovim svojstvima odraava se rad majinog organizma, funkcionisanje materice kao organa za raanje dece, placente i organizma deteta. Takav unikatni izbor materija i zapisanih" funkcija vie nigde ne postoji. Naveemo ukratko karakteristine osobine mokrae trudnih ena i promene koje nastaju u njihovom sistemu za luenje mokrae. Za vreme trudnoe u bubrezima i mokranim kanalima deavaju se strukturne i funkcionalne promene. Te promene se maksimalno uoavaju izmeu 20. i 35. nedelje trudnoe. Tako tok plazme krvi koja prolazi kroz bubreg raste do 45%, filtracija ugruaka se poveava na 60%. Rezultat je poveano izbacivanje materija metabolikog i hranljivog sadraja (glukoza, aminokiseline, vodorastvorljivi vitamini) sa mokraom. Najobilnije se sa mokraom izbacuju aminokiseline: glikokol, histidin, teonin, serin i alanin (udvostruuje se luenje u 16. nedelji i u momentu poraanja dostie 4-5 puta veu koliinu, nego pre trudnoe). Preobilno se lui kortizol. Luenje nekih vodorastvorljivih vitamina poveava se 3-4 puta (folijeva kiselina, cinkobalamin, askorbinska kiselina). Poveava se luenje mokraom krajnjih proizvoda razmene belanevina (mokraevine) i razmene nukleoproteina. Bubrezi lue ferment eritropoetin koji stimulie stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Kod trudnih ena u drugoj polovini trudnoe tog fermenta ima petosh"uko vie, nego pre trudnoe. Prema tome, mokraa trudnih ena je najhranljiviji koktel" (glukoza, amino-kiseline, vitamini). Povean sadraj mokraevine u njoj ini je dobrim diuretinim i protivtumomim sredstvom, a stimuliui faktor za stvaranje krvi pomae kod anemije u svim njenim oblicima. Kao to se moe uoiti to je doista univerzalan urin, koji se moe koristiti za stimulaciju zatitnih sila organizma i leenje velikog broja oboljenja. Zato, pri bilo kojoj mogunosti taj dragoceni lek" ne treba isputati.
49

7. Svee izJuena mokraa. Ova vrsta urina je najupotrebljivija i, u stvari, predstavlja plazmu krvi, zasienu solima. Upotrebljava se odmah posle izbacivanja iz organizma. Postoje dve vrste takve mokrae - od zdravog oveka i bolesnika. Zdravom oveku se preporuuje da je koristi radi profilakse oboljenja, odravanja hormonalnog balansa na stabilnom nivou i radi utede energetskih i materijalnih resursa svog organizma. Mokraa bolesnog oveka upotrebljava se kao univerzalni lek. Posle hlaenja urin gubi mnoga svojstva: stvaranje toplote, teno-kristalnu strukturu, razlae se na svetlosti, oksidira na vazduhu, u njemu se stvara talog itd. 8. Stara mokraa. - Starom mokraom smatra se urin koji je ohlaen i na kome su se javili prvi simptomi rastvaranja belanevinastih materija sa zadahom na amonijak. Vana osobina tog urina je to postepeno gubi svoj magnetizam" svetlucanje, unutranju strukturu. Ako se takav urin upo trebljava (pije, ili se njime masira telo), on u prvom redu privlai" prema sebi energiju organizma radi uspostavljanja svog prvobitnog magnetizma", svetlucanja i strukture. Tu osobinu starog urina isticali su i drevni jogisti, koji su upozoravali: Nikada ne upotrebljavaj urin za masau dok ga prethodno ne ukuva do jedne etvrtine zapremine." Mi takoe ne preporuujemo da ga upotrebljavate, ali ga moete prikupljati radi ukuvavanja. 9. Veoma stara mokraa. Cim iz urina pone da se osea zadah amonijaka to je znak razlaganja belanevina u njemu i promene kisele pH sredine na luinsku. Ako se na takav urin primeni teza profesora V. P. Filatova o biogenim stimulatorima, pred sobom imamo lekovitu tenost. V. P Filatov je polazio od postavke da smrt ne nastupa kod svih tkiva i organa istovremeno. U onima od njih, koji nastavljaju da rade, iako je organizam u celini mrtav, pod uticajem krajnje nepovoljnih uslova stvaraju se neke visokoaktivne materije otpora", kasnije nazvane biogenim stimulatorima. Podsetimo se biogeni stimulatori ne dejstvuju samo na jedan oiv^im ih funkciju, ve odjednom i snano na ceo organizam. 50

U urinu koji se razlae stvaraju se krajnje nepovoljni uslovi, pod kojima nastaju biogeni stimulatori. Mogue je da pojava tili biogenih stimulatora u urinu dostigne maksimum izmeu 3. i 7. dana stajanja pri temperaturi od 20 C. Tu osobinu veoma starog urina intuitivno je zapazio Armstrong, ukazavi u svojoj knjizi, da je za rastrljavanje najbolja stara mokraa (sa zadahom - prim. autora) ili stara u smei sa svezom '. Zato se veoma stari urin moe primenjivati spolja kao sredstvo zajaanje i stimulaciju organizma, na raun promene njegove pH sa slabo kisele u Iuinsku -za rastvaranje raznovrsnih taloga kiselog porekla. Otar amonijani zadah pomae otvaranje pora na koi i bolje prodiranje urina__u ovekov organizam. Dopunski, kao to su pokazala istraivanja on moe da stimulie radnu sposobnost oveka. Ako se prisetimo preporuka drevnih lekara, tada je slian urin (sa amonijanim zadahom) dobro koristiti za detoksikaciju. Usled irenja pora na koi toksini se bolje izbacuju iz organizma, a miris amonijaka (niadora) slui kao sredstvo za izbacivanje toksina. Ovaj urin koristi se protiv glista jer ih jaka svojstva amonijaka unitavaju. Urin isti krvne sudove i odstranjuje zatvor a usled velikog isparavanja amonijanih para sve se pokree. On ima i proiavajue dejstvo, otkida odumrlo trulo tkivo (luinsko), rastvara i otkida jo jaom luinskom sredinom, kakvu i predstavlja amonijak. Kad doe do zdravog - kiselog tkiva proces se zaustavlja; leci zadrku mokrae, a u nekim sluajevima zadrka mokrae ispoljava se kao spazam i suenje, a amonijani zadali se raspruje. Nekoliko naina primene vrlo stare mokrae: a) za ienje debelog creva od neistoa i parazita treba primenjivati klistir sa 1 litrom starog urina, iz kojeg se osea slab amonijani zadah. Urin ne srne da odlei" vie od 3 do 5 dana pri temperaturi od 20 C. Urin sa jakim zadahom ne odgovara jer moe da izazove Iuinsku opekotinu sluzokoe debelog creva. Zadah treba da se osea, ali ne otar; b) za ienje krvnih sudova i odstranjivanje zatvora najbolje je stavljati obloge od sline mokrae; ona se moe 51

upotrebljavati za ienje rana i povrina tela od odumrlog i oroavelog tkiva- stavljanjem obloga na povreena mesra. U poetku je bolje primenjivati urin sa blagim zadahom, a tokom privikavanja koristiti mokrau sa jaim zadahom; c) za rastvaranje taloga soli - takoe stavljati obloge. Sto su taloi soli stariji, treba upotrebljavati urin sa otrijim zadahom, ali tako da ne nastanu opekotine. 10. Ukuvanl urin do etvrtine prvobitne zapremine. - U drevnom indijskom tekstu ivambukaljpa preporuuje se upotreba ukuvane mokrae". Ona se dobija na sledei nain: u emajliranu ili staklenu, nikako u metalnu, posudu sipati 400 grama bilo koje mokrae (svee, stare, deje, pomeane itd.). Posudu staviti na vatru i kuvati sve dok ne ostane 100 grama. To je urin ukuvan do jedne etvrtine. Moe se uzeti 1 litar, 2 litra itd., ali pri kuvanju treba da ostane etvrti deo prvobitne zapremine. Sta se deava sa urinom za vreme kljuanja? a) Prema teoriji V. P. Filatova, biogeni stimulatori se stvaraju u organskoj materiji pod uticajem krajnje nepovoljnih uslova. Prokiivavanje urina upravo omoguava te uslove. Kao to su pokazala istraivanja, biogeni stimulatori, prethodno stvoreni u tkivu usled odstajavanja tkiva tokom 4-6 dana na tamnom mestu pri temperaturi od 3 C do -4 C, bez problema izdravaju temperaturu od 120 C. Otuda je izveden zakljuak da biogeni stimulatori nisu belanevinaste materije (inae bi se inaktivirali - umrtvili), ve predstavljaju posebne tvorevine u kojima je izraena termostabilnost. Pod uticajem visoke temperature u urinu se stvaraju biogeni stimulatori u veim koliinama, nego u vrlo starom urinu. Ukuvavati mokrau ispod jedne etvrtine prvobitne zapremine nije dozvoljeno, jer e njena unutranja struktura poprimiti svojstva sapuna. Armstrongova preporuka- da se mokraa ne sme kuvati"-nije tana, a preporuka jogista je istinita. Pri tome ukuvani urin ne menja pH sredinu ve ostaje kisela tenost. b)Koristei ukuvani urin, mi se bavimo alhemijom tela, zamenjujui vodu obine kristalne strukture termostabilnom i veoma otpornom tenou korisnom za organizam. Rejiu 52

ugljenino telo" postepeno preraujemo u almazrio (dijamantsko)". U teoriji taj proces se ovako tumai: od 48 prirodnih vrsta vode (koje ine na urin) ostaju samo one koje su najpostojanije na uticaj temperature, a manje postojane naprosto isparavaju. Kristofer Berd u svojoj knjizi Tajni ivot biljaka kae, da to je dui vek tenog kristala, on je korisniji za organizam i srodniji sa ivotnim sokovima oveka. Upravo takvi kristali stvaraju se u ukuvanom urinu. U mestacu Hunzakut, gde ive stogodinjaci (prosean ivotni vek 120 godina), kljua neobina voda. Istraivanja su pokazala da u toj vodi minerali nisu u obliku jona, ve u obliku koloida, sa negativnim potencijalom. Na urin je takode koloidni rastvor sa negativno nabijenim micelama (esticama). Bazu mi ela ine mukopolisaharidi, koje je uveni istraiva i entuzijasta urinoterapije F. S. Hanenja smatrao osnovnim lekovitim faktorom. Eksperimenti sa hunzakutskom vodom, pokazali su njena unikatna svojstva. Beton, pomean sa njom, izdrava optereenje sto puta vee od obinog betona (4 tone na kvadrat veliine 2,5 x 2,5 centimetra). Osim toga, on je laki i nije podloan koroziji. Doktor tehnikih nauka G. Sergejev u lanku ,,Voda pamti sve" (asopis Svetlost", 9/1990) pie: Otkrivene su sline zakonitosti u promeni svojstava starenja materije i ivih organizama." Otuda zakljuak: ako su zakonitosti starenja kod neorganskih i organskih materija slini, tada se ne samo organizam nego i obian beton razruavaju vlastitim prirodnim tempom. Menjajui vodu - osnovu kako betona, tako i ovejeg tela, moe se znatno produiti ivot, njegov aktivni, stvaralaki period. U ve pomenutom tekstu Sivambukaljpa, nai preci su koristili svojstvo ukuvanog urina za produenje ivota i razvoj stvaralakih sposobnosti: Onaj ko masira svoje telo sa Sivambu tri puta dnevno i tri puta nou, dugo ne gubi sposobnost za produenje roda. Svi njegovi zglobovi ovrsnu, on se oslobaa bolesti i dostie blaenstvo ... Onaj ko pije mokrau jednom dnevno i utrljava je u telo u toku tri godine, 53

dobija telo puno snage i sjaja, znanje iz umetnosti i nauke, odaruje se krasnoreivou i ivi dok na nebu postoje zvezde i Mesec."

Prestrukturiranje unutranje strukture urina pri ukuvavanju


Na slici 9d prikazano je, kako se micele grupiu u agregate pri smanjeniu vode u urinu. Ti agregati (grupe viejednovrsnih elemanata) rasporeuju se na poseban, regulativan (zakonomeran) nain po celoj zapremini urina i daju urinu posebnu strukturu. Unutranja struktura urina usled efekta upljili struktura" nagomilava energiju i stvara stojee talase. Pri tome dolazi do nagomilavanja energije vremena- hronalne energije. Tom energijom moemo se napajati radi poboljanja organizovanosti struktura svog tela (smanjenje entropije), to e se ispoljavati efektom podmladivanja. Najmoniji akumulatori sline energije su pravilni estougaonici. Priroda ih odavno koristi: benzolski obrui molekula, medna saa itd. Urin ukuvan do etvrtine prvobitne zapremine sadri te estougaonike, zbog ega ima najbolju energiju od svih vrsta urina. Dalje ukuvavanje urina prouzrokuje stvaranja sapuna i gubitka estougaone strukture. Amerikanci su na osnovu istraivanja Hunzakutskog izvora vode razradili recept napitka sa dodavanjem koloida, otkrivenih u majinom mleku i mesu trenje (plodu bez ljuske) . Fabriko pakovanje takvog napitka dopunski se razreduje sa 4,543 litra destilovane vode, usled ega ona moe da ispolji bioloki efekat na organizam oveka i ivotinja, potpuno isti kao i ivototvorna hunzakutska voda, o kojoj je zapisano: Starac stie okretnost mladia. Raga je, popivi neobine vodice, odjednom zanela i odrebila gomilu drebadi. Atrofiki irevi (gnojne rane), nestaju na aroban nain.
35 36 37 54 Primedba prevodioca. Isto. Isto.

Slika 9 ~ Sastav obinog i ukuvanog urina: a - micala; b - micele koje se nalaze u obinom urinu; c - micele koncentrisane u delimino ukuvanom urinu; d kada se smanji koliina vode u urinu micele se usled razlike vlastitog potencijala grupiu u agregate; e - agregati se razmetaju na poseban nain u urinu, dajui mu posebnu strukturu

55

Genetski defekti krvi, plazme krvi, tipa srpastih (u obliku sipa) eritrocita, nestaju bez traga. Ukuvani urin u tom pogledu ne zaostaje ni za hunzakutskom vodom ni za amerikim udotvornim rastvorom na bazi koloida majinog mleka i ploda trenje. U njemu se koncentrie sve to se nalazilo u obinom urinu, sa korisnim sastojcima koji se dobijaju pri ukuvavanju. Mogue daje na taj nain A. A. Zamkov dobio svoj gravidan". Navodimo jo jedan primer pozitivnog dejstva ukuvanog urina. Stanovnica grada Gubkina, U. Jekaterina, invalid II grupe, pie: Sakupljam 17 dana srednji urin, izmeu 3 i 4 sata nou, pijem po 3 gutljaja ukuvanog urina do 1/4. Mislim da su mi proradila creva, nestao je polip eluca, stomak je postao meki, a srce bolje radi. Trljam mokraom noge i ruke pomae". Ukuvani urin predstavlja veoma koncentrisani, ali prirodni rastvor soli. Zato deluje mnogo jae od obinog urina na proiavanje (purgativno dejstvo) i ienje. Vuna sila" urina je takva, da on pri klistiranju isti ne samo sluzokou debelog creva, ve dejstvuje i na elu trbunu duplju. U klinikoj medicini koriste se razliiti metodi ienja organizma od toksinih materija. Najee se za vezivanje toksina koristi sintetiki ugalj. Uporedo s tim istie se da takvo ienje moe da izazove neeljene posledice, a potrebne su materije i metodi koji omoguavaju duu i bezbedniju upotrebu. Serija eksperimenata (V. V. Froljkis - Dugovenost: stoarnost i mogunost, Kijev, Nauka dumka, 1989, str. 236-237) na ivotinjama pokazala je veliku efikasnost ienja creva pomou sintetikog uglja, dodatog u hranu. Rezultati tih eksperimenata - izrazito i naglo produenje ivota ivotinja, u proeku za 43,3%. Ukuvani urin usled osmoze usisava i zadrava neistou, vodu, sluz, parazite, ali pri tome nita ne razdrauje, ve obrnuto, podstie regeneraciju. Autor i mnoge pristalice njegove metode uverili su se da jednostavni
38 39 40 Primedba prevodioca. O lome vie u knjizi Ishrana i hrana. Primedba prevodioca.
IO *

mikroklistiri (100-200 grama) oslobaaju na organizam od sluzi, i ljake koja je zasela" u bubrezima, guterai, na zidovima mokranog mehura, u polnim organima, tetivama i miiima u predelu prepona. Rastereuje se ceo sistem za izluivanje. Urin treba piti, ali pri tom briljivo kontrolisati linu ishranu. Efekti primene ukuvanog urina kako iznutra, tako i spolja zapanjuju ve posle prve upotrebe. Ukuvani urin menja svoje osobine ukus i boju. Kod zdravog oveka on ima veoma gorak ukus i posebna otkidajua" svojstva, a to znai da pri kontaktu ukuvanog urina, na primer, sa polipima debelog creva, eluca, tumorima (otocima) itd. elije tih parazitnih degenerativnih izraslina izumim i otpadaju, a paraziti nestaju. Kod mnogih ljudi posle prvih terapija klistiranja ukuvanim urinom izlaze gliste, polipi i drugo, koje ne mogu da unite klistiri primenjeni prema metodu Yokera, sa rusom (Chelidonium majus) i drugim ingredijentima. Ako ovek svesno promeni ishranu i pone da koristi kae, voe (suvo voe zimi), povre (dinstano zimi), med, ajeve od trava, orahe, bobove, kod njega se stvara mokraa sa malo soli. Pri ukuvavanju takav urin nema izraen gorak ukus i sadili malo soli. Ukus takvog urina podsea na prenje, ima boju meda, a miris ostaje sve, prijatan, balzamski (miris melema) . Takav urin ima sposobnost da aktivira rad srca, a usled zlatne boje, dejstvujui na tamnu" patoloku energiju, isteruje je. Takav urin zapanjuje svojom lekovitou, to je provereno bezbroj puta. Razjasnimo detaljnije efekat svetlosnog dejstva urina. M. M. Bohaihin u lanku Svetlost, koju mnogi ne vide" (Svetlost", 2/1990) pie o vrstama energije u naoj okolini, koje imaju razliite boje i, shodno tome, posebne osobine. Po pravilu, svetli tonovi energije su prijatni za oveka, poto oni stvaraju holografsko telo, a tamni - suprotno - unitavaju ga. Neki ljudi vide tu crnu energiju, koja zaposeda ovaj ili onaj organ, to organ karakterie kao bolesnog. Teina oboljenja zavisi od boje, to je crnje - oteenje je vee. U procesu 41 Primeba prevodioca. 57

leenja, usmeravajui svetlosnu energiju, mi isterujemo, stenjavamo crnu boju, usled ega bolest prolazi. Navodimo karakteristike lekovitih svojstava boja, koje su prisutne u ukuvanom urinu: 1. Crvena stvara hemoglobin, aktivira jetru, poveava toplotne sposobnosti organizma. Uz njenu pomo lece se: anemija, bronhijalna astma, zatvor, apatinost, pneumonija, tuberkuloza i fizika debilnost. Crvena boja utie i na endokrini sistem. 2. uta aktivira pokretake (motorne) nerve, pomae stvaranju energije u miiima, stimulie protok ui i deluje protiv glista. Ona dobro stimulie i isti jetru, creva i kou. Pomou nje se lee: dijabetes, poremeaji u probavi, meteorizam, slabo varenje, hemoroidi, reumatizam i ekcem. uta boja deluje na bubrege, jetru i slezinu. 3.Narandasta je kombinacija crvene i ute. Njena zagrevajua sila vea je od sile pojedinih sastavnih boja, tj. crvene i ute. Ona stimulie titastu lezdu, disanje, ima antispazmatini efekat, pomae metabolizam kalcijuma u organizmu i jaa plua. Pomou nje se lece: astma, reumatizam, kostobolja (podagra), uni kamen, bolesti bubrega, plua, maligni i benigni tumori. Zakljuujui opis svojstava ukuvanog urina, moe se slobodno reci, daje to najbolja vrsta urina kako za obolele tako i za zdrave ljude. 11. Ohlaena mokraa. - Ako se svee izluena mokraa ostavi da odstoji na hladnom (-3 C,-4 C) i tamnom mestu, u njoj se pod uticajem nepovoljnih uslova stvaraju bioloki aktivne materije. Prema tome, to je trea varijanta dobijanja bioloki aktivnih materija iz urina, ali je najbolja varijanta ukuvavanje. 12. Mokraa, zasiena razliitim materijama. - U drevnim izvorima - ivambuka/jpa, Ajmveda, Ciud-i nala zimo podatke, da se parametri" mokrae mogu umnogome menjati, ako se u nju dodaju razliite materije. Usled togo moemo selektivno dejstvovati na pojaanje ovog i l i onog svojstva mokrae, a preko toga na jednu i l i drugu funkciju 58

organizma. Na primer, kuvanje mokrae sa paretom plemenitog metala dopunski je zasiuje atomima zlata, srebra it&, to pojaava specifina svojstva. Podseamo, zlatni pesak Iei bolesti bubrega i zastoj u mokrenju". Nain primene urina oplemenjenog zlatom je ovakav: pri ukuvavanju urina staviti u njega zlatni predmet. Kasnije takav urin upotrebljavati u vidu obloga kod bubrenih oboljenja. Dodavanje razliitih trava i njihovih smea omoguava da se dopunski povea mikroelementni sastav ukuvanog urina, to odgovara organizmu koji je zasien mikroelementima. Na primer, pri ukuvavanju urina u njega treba staviti dve kafene kaiice suvog morskog kupusa. Takav urin zatim treba koristiti u vidu obloga za mineralno pothranjivanje" organizma, za kupke za opte podmlaivanje organizma (kao vivaton kod Karavajeva). Kada pomeamo urin sa medom, eerom, mi menjamo karakteristike njegovog ukusa, a neupuen ovek, koristei takav urin, misli, da pije originalni", po ukusu prijatan ekstrakt od trava. To se moe koristiti za stimulaciju fizikih i umnih sposobnosti, a takoe za privikavanje na urin u poetnom stadijumu leenja dece itd. Urin, zasien razliitim materijama je nepregledno polje za istraivanje u kome pored naunika moemo uestvovati i sami jer je urin pravi eliksir za krepko zdravlje. Probajte, eksperimentiite, sve zavisi od vaeg intelekta. To je via kategorija" urinoterapije do koje se dospeva praksom. 13. Aktivirana mokraa. - Proputajui urin kroz magnetron, mi dopunjavamo njegove micelije (mukopolisaharide). Usled toga on u svakom pogledu postaje aktivniji. Ako se urin dovede do kljuanja (bilo koji urin), on prestrojava svoju unutranju strukturu tako da proputa kroz sebe vei mlaz toplotne energije. Da bi se ta struktura fiksirala, a zatim njena poveana energija upotrebila za jaanje organizma, urin treba posle dovoenja do stanja kljuanja ohladiti (na primer, u protonoj vodi). Rezultat takvog hlaenja je da se prethodno dobijena superstruktura zamrzava" i da se moe upotrebljavati. Urin se mora primeniti odmah posle hlaenja (do tem59

perature svee pomuzenog mleka), inae se struktura brzo raspada. Pri sporom hlaenju ne postie se takav efekat. Lekovitost aktiviranog urina (bilo kog) je nekoliko puta vea, i on se, za razliku od namagnetisanog, moe koristiti stalno. Namagnetisani urin je najbolje upotrebljavati za spoljanju primenu, za kupke, radi poveanja opte energije tela. To je posebno dobro u sluajevima kadaje ovek nepokretan ili je dehidrirao s obzirom na to da urin izjednaava opte potencijale organizma. Naglo ohlaeni urin koristi se za stalnu upotrebu kod razliitih vrsta oboljenja i poremeaja. Na primer, u onkologiji iznutra - pijenjem i spolja - stavljanjem obloga. Mogue je kombinovanje, to e pojaati dejstvo takvog urina na organizam. Na primer, ukuvali ste urin do etvrtine prvobitne zapremine, naglo ohladili i odmah propustili kroz magnetron, natopili pamunu tkaninu i postavili oblogu. Takav urin se moe naliti u termos, u kome se due vremena odrava njegova superstruktura. Obloge koristiti po potrebi. Moete probati i aktiviranje koje se primenjuje u homeopatiji potenciranje. Sutina tog metoda je u tome, to se postepenim razvodnjavanjem u tenosti gubi materija, ali ostaje njeno primarno dejstvo na nivou polja. Lekovi, razblaeni u destilovanoj vodi ili isitnjeni u neutralnom praku 1:1 000, 1:1 000 000, zadravaju lekovita svojstva. tavie, pokazalo se da se sa poveanjem stepena razredivanja dejstvo leka poveava-potencira. Tako, posle 23-decimalnog (0,000... 23) razredivanja ne ostaje nijedna molekula primarne materije, a lekoviti efekat se ispoljava sve veom i veom snagom. Primenjeno na urin to izgleda ovako: na 100 grama destilovane vode dodati kap urina - to je jedno razredivanje.4~ Promukati baloni sa tenou 10 puta. Dalje iz tog balonia uzeti jednu kap i sipati je u 100 grama destilovane vode, kao u prvom sluaju. Promukati 10 puta. Slian proces ponoviti jo nekoliko puta. Rezultat toga je, ako je verovati homeopatiju da se dobija tenost koja je po svom dejstvu podudarna sa
42 U stvarnosti je potrebno dodavati I gram, ij. 1/100. Radi jednostavnijeg objaSnjenja uzima se kapljica, ali se pri tome u suStiui nita ne nienja/ 60

biolokim stimulatorom- deluje na ceo organizam odjednom i jako. Treba poeti sa manjim stepenom razblaivanja i postepeno poveavati do velikih potencija. Pri tome paljivo oslukivati svoj organizam i pratiti promene koje nastaju u njemu. 14. Jutarnja, dnevna, veernja i nona mokraa. - Kakva je razlika izmeu tih vrsta urina? Rezultati pokazuju - veoma velika. 1) Od 3 do 15 asova u naem organizmu preovladava kisela faza, a od 15 do 3 sata (lokalno vreme) - luinska. Ako se koristi prva mokraa, ona e ubrzati zarastanje rana, smekavati tumore, normalizovati unutranju sredinu organizma naklonjenu luinskoj strani. Zato je kod navedenih poremeaja bolje upotrebljavati tu vrstu urina. 2) Jutarnja mokraa je najkorisnija, zbog toga to je zasiena hormonima. U poetku, na dva sata pre buenja, akti viraju se hipotalamus, hipofiza, a zatim i sve ostale lezde. Na primer, vrhunac sekrecije glukokortikoida u nadbubrenoj lezdi, aktivnost titaste lezde i guterae (pankreasa) nastupa u rane jutarnje sate. Eto zato je jutarnja mokraa najkorisnija. Nikada ne proputati mogunost da koristimo taj hormonalni koktel". Takav urin je posebno dobar za leenje enskih bolesti (treba ga piti i stavljati tampone) - on anestezira (ini bezbol nim) i bolje zaceljuje povreenu sluzokou polnih organa. 3) U drugoj polovini dana i uvee mokraa je zasiena Jiranljivim materijama, proizvodima dnevnog metabolizma. Ona se moe upotrebljavati kaohranljivi produkt'. A eto nou ide mokraa bolesti i nju treba upotrebljavati rano ujutro, neparan broj gutljaja, radi vlastitog leenja. 4) Aktivnost bubrega menja se tokom 24 sata. Tako, u jutarnjim i dnevnim asovima bubrezi lue vodu, elektrolite; proizvode razmene azota; nou - titronte kiseline, amonijak, jone vodonika. Ova injenica jo jednom ukazuje na to daje za oksidaciju organizma najbolji noni urin, koji se uglavnom odbacuje posle sna. Ponavljanio, noni urin, koji se izbacuje odmah posle buenja, najkorisniji je u svakom pogledu, radi ega ga treba koristiti kod bolesti, kao sredstvo za opte jaanje organizma i tome slino. 61

5) Zbog toga to u naem organizmu dolazi do naizmeninog redosleda aktivnosti organa, to se odraava na koliinskom i kvalitativnom sadraju materija u urinu. Na primer, ako je jetra aktivna (2 sata), u tom vremenu e biti vie materija koje stvara jetra- njenih metabolita; ako je aktivna guteraa tada njenih proizvoda i metabolita. Zato je za normalizaciju funkcije bilo kog organa potrebno znati vreme njegovog funkcionisanja, sakupiti urin u tom vremenu, aktivirati ga (na primer, dizati ga na hladnom i tamnom mestu ili dovesti do kljuanja i ohladiti) i upotrebljavati ga kada taj organ radi. Na primer, bolovi u elucu. Vreme aktivnosti eluca je od 7 do 9 asova. Treba sakupiti mokrau koja se izluivala u tom vremenu, ostaviti je u friider (zamrziva) na 3^ dana, a zatim upotrebljavati (podgrejanu do temperature tek pomuzenog mleka) jer ima lekovito dejstvo na eludac od 7 do 9 asova. Tako se moe postupiti sa bilo kojim drugim organom, postiui stoprocentno izleenje. 15. Prva porcija (mlaz) mokrae, srednja i poslednja. Parni i neparni broj gutljaja. U ivam buka Ijpu itamo sledea metodoloka uputstva: piti samo srednji mlaz urina. Mlaz urina u toj knjizi uporeduje se sa zmijom. Kako zmija sadri otrov u glavi i repu, tako ga sadri i mlaz urina. Savremeni komentatori to objanjavaju sledeim elementima: u poetku izlazi mnogo ui i ispira se mokrani kanal, a u poslednjem mlazu - malo ui, radi ega srednji deo sadri optimalnu koliinu materija koje daju najbolje rezultate. Smatramo, daje to povrinsko gledanje na sutinu veoma ozbiljne preporuke. Mi nikada sebi neemo postaviti pitanje zato se umance u jajetu nalazi u centru. Postoji odreeni oblik energije, koju je A. 1. Vejnik nazvao hronalnom" (energijom vremena). Njeno postojanje je eksperimentalno dokazano, otkrivena su njena svojstva i glavno medu njima - potpuna informacija o svim procesima u ovekovom organizmu. Od ostalih svojstava istiemo: prolazei kroz materiju, hronalna energija stvara nopove, t j . mterferencione talase. Pojedini autori smatraju da ozraivanje njom
43 Primcdba prevodioca. 62

leci razliita oboljenja, kao i da prouzrokuje pojavu okultnih sila (siddhi). Na primer, akumulator Raj ha", pomou kojeg se lece sve mogue bolesti, zasnovan je na tom principu. Sarkofag, koji se nalazi u centru piramide i koji je napunjen vodom, sluio je kao akumulator te energije, u koju su se (vodu, nabijenu hronalnom energijom) zagnjurivali ljudi radi posveenja. U mokranom mehuru hronalna energija, odbijajui se od zidova, koncentrie se u centru (si. 10). Otuda je centralni deo urina, koji se nalazi u mokranom mehuru, napunjen hronalnom.energijom, odgovornom za to koliko e oveje telo iveti. Gubei hronalnu energiju, mi gubimo ivot. Ako je budemo vraali (u vidu pia ili masaa), produiemo vlastiti ivot. Upotreba srednjeg dela urina predstavlja tehniku koja donosi uspeh" Ali ni to nije sve. Pokazuje se da urin treba ispiti na duak, ili popiti neparan broj gutljaja. Zato? Zato stoje neophodno imati u vidu interferenciju (talasni efekat). Sutina interferencije sastoji se u tome to se dva ista talasa, naleui jedan na drugog, mogu meusobno neutrali-zovati ili meusobno pojaavati. U pivom sluaju efekat upotrebe urina bie ravan nuli, a u drugom pojaan. Ako ovek pije urin sa prekidima, naredni gutljaji usled interferencije mogu meusobno neu-tralisati jedan drugog; ako se pije na duak- nikakvog neutralisanja nee biti. Sada nam je postao jasan smisao fraze - Svako jutro im svane popij po 3 gutljaja vlastite mokrae i popravie se". Efekat interferencije i preporuku pridravanja neparnog broja gutljaja koristi Saruk pri punjenju (hronalnom energijom) Slika 10 - Koncentrat
44 Isto. hronalne energije 63

vode i taj metod se pokazao najsavremenijim. Koreni tog metoda" seu u daleku prolost, pa je godinama bio zapostavljen. Mi sada znamo kako treba pravilno piti urin, a naunim podacima, dokazali smo upotrebu vlastitog urina za leenje bolesti. Ko zna po koji put zapanjie nas mudrost drevnih ljudi. Urinoterapija je osnova bilo kog naina leenja.

16. Uticaj ishrane, miljenja, emocija i individualne konstitucije oveka na mokrau. ~ Ako se u hrani sadre
proizvodi bogati belanevinama, oni se razlazu na mokraevinu i veu koliinu azotnih materija, koje se, dalje, razlazu do amonijaka, dajui mokrai specifian miris. Otudaje dijeta najvaniji faktor, koji odreuje ukus i miris mokrae. Hrana, koja sadri hemoglobin, meso, zamuuje rasuivanje oveka, inei njegov karakter eksplozivnim, besnim, kao kod divlje ivotinje. Autor je sve pojedinosti ishrane uoio, jer je redovno upotrebljavao i upotrebljava vlastitu mokrau. Naa mokraa je prei van indikator konzumiranih proizvoda. Mokraa se najvie stvara posle korienja prirodnih proizvoda: povra, voa, kaa, oraha, meda, ajeva od trave. U manjim koliinama mogu se upotrebljavati, pod uslovom pravilnog kombinovanja, meso, jaja, mleko, krompir i mladi sir. Najloija je mokraa nastala usled korienja rafiniranih, zasoljenih, neprirodnih proizvoda i meovite ishrane. Prema vlastitoj mokrai sami emo odmah shvatiti, bez ikakve teorije, kakvim se proizvodima treba hraniti i kako ih pravilno upotrebljavati. Bez te povratne veze beskorisno je govoriti oveku o pravilnoj ishrani. U indijskim aramima, gde se praktikuje urinoterapija, za ishranu se koriste sledei proizvodi: lepinje (pogae) od rie, kuvano (obareno) povre, manja koliina bobova (graak, soivo), ponekad voe i svee (sirovo) povre. Pri takvoj dijeti urin ima prijatan miris. Dijeta se kombinuje u zavisnosti od individualnih potreba, individualne konstitucije i postojeih oboljenja (ona, uglavnom, nastaju u vezi sa individualnom konstitucijom oveka). Na primer,za leenje hepatitisa i unih 64

poremeaja (nervoza) upotrebljava se slade voe, kljuala voda i, posebno, kompot od suvih jabuka. Ako se analiziraju uputstva iz Damar tantre kako treba primenjivati urinoterapiju po godinjim dobima, dobie se interesantna informacija, koja se moe koristiti u dananjim uslovima uzimajui u obzir klimatske uslove u mestu boravka. ,,U sezoni kia treba samleti plodove terminalije (vrsta voa), kamenu so i koren bibera (paprike) i to pomeati sa mlekom. Posle te smee mokrau treba popiti. Tada vatra" (temperatura) nee nakoditi ueniku". Kako to shvatiti? U sezoni kia, kada je velika vlaga i prohladno, drevni mudraci su preporuivali da se koriste proizvodi, koji stimuliu toplotna svojstva u organizmu (kamena so i korenje bibera). Urin, koji se zatim upotrebljavao, spreavao je tetne posledice. ,,U zimsko vreme preporuuje se upotreba suvog umbira, suvog voa, plodova terminalije i kristalisanog eera u skladu sa razliitim formulama (receptima)". Suvi umbir, suvo voe i mokraa podstiu stimulaciju toplotnih osobina organizma. Plodovi terminalije i eer su konji" koji materije prenose do razliitih uglova" organizma. Postoji i drugaprefinjenost pri upotrebi razliitih lekovitih proizvoda. Na primer, pri upotrebi ekstrakta pelena delujete njegovim rastvarajuim i baktericidnim svojstvima na svoj organizam. Prolazei kroz organizam, materije pelena zajedno sa rastvorenim materijama i unitenim bakterijama stvaraju drugu materiju, koja e pri ponovnom unoenju selektivnije i prefinjenije dejstvovati na patologiju iz koje je stvorena. To nije nita drugo, nego podvrsta leenja nozodima, kada se bolest nalazi u pasivnom stadijumu ili je organizam kapsulirao". Prema tome, efekat od ponovnog unoenja urina u organizam (pijenje, utrljavanje u kou) dublji je i celishodniji, nego u prvom sluaju.
45 Primedba prevodioca. 46 Na primer, izvren je sledei eksperirnenat: dve epruvete sa istini kulturama bakterija postavili su na odreenom meusobnom rastojanju. U jednu su dodali materiju koja je umrtvila bakterije. Umirui, bakterije su izluivale signal smrti", od kojeg su umirale bakterije u drugoj epruveti sa potpuno normalnom sredinom.
65

Urin je veoma dobar, kada se ovek 2-3 i vie dana zaredom hrani hlebom od proklijalojg zrna bez ikakvih dodataka (zaina), samo u sirovom stanju.4 Lekovite mogunosti takvog urina znatno se poveavaju, i on se moe koristiti za leenje drugih ljudi. Ako se takav urin pomea sa medom, teko eneko moi da utvrdi daje to urin, a ne aj od trava^ Unikatni urin stvara se za vreme gladovanja. Zbog toga to tada dolazi do silnog odvajanja ljake i urin je njome zasien, tako da pijenje tog urina, ele koliine ili dela (samo dnevnog, delimino dnevnog urina) podstie jo snanije rastvaranje naslaga ljake (neistoa), leenje skrivenih arita infekcija shodno homeopatskom principu - slino se slinim leci. Stoje dui period takvog gladovanja, organizam se bolje oslobaa od sve dubljih naslaga ljake, sve do kotanog tkiva. Autor je samo zahvaljujui tom efektu u etrdesetoj godini stekao elastinost (gipkost), kao kod pravog jogiste. Takav urin po ukusu postaje sve ei, ljui (nagrizajui) i bolje rastvara, leci, isteruje raznovrsnu patologiju. Pri tome urin je toliko zasien neistoom, solima itd., da se izbacuje kroz mar, proiavajui ujedno debelo crevo na prirodan nain. Ali kada se dubinsko ienje zavri (priblino dvadesetog dana, pod uslovom da smo prethodno oistili debelo crevo-i jetru), urin poprima normalan ukus. Zato se prema ukusu urina moemo tano orijentisati o vremenu zavretka gladovanja. Ovaj pokazatelj je strogo individualan i ne zahteva nadzor sa strane. Da bismo shvatili vanost uticaja miljenja, emocija i vlastite konstitucije na nae zdravlje, treba prodreti to dublje u telo oveka. Shodno istraivanjima fiziara, glavni strukturni nivo nije ni molekularni, ni atomski, ve kvantni. Fiziari kvantom" odreuju osnovnu jedinicu materije ili energije od deset do sto miliona manju od atoma. Na tom nivou materija i energija postaju meusobno zamenjive. Prema Veskoj
47 U sirovom stanju - znai bez masla, soli, paprike, bibcra itd. 48 Za vreme gladovanja organizam prelazi na unutranju (endogenu) ishranu, koristei masno tkivo, belaneevine tela, a po meri poveanja duine gladovanja - prelazi na sintelizovanje amino kiselina "i/ kelonskih tela, azola i ugljen-dioksida. 66

filozofiji, prvobitno se stvara sutina oveka na nivou polja, koja usled svojih vibracija (snanih, ali nevidljivih) primorava kvante da se objedinjavaju u atome, molekule i estice materije. Savremena istraivanja u institutu Maharii Ajurvede potvrdila su tu drevnu tvrdnju. Nivoom polja ovejeg bitisanja rukovode misli, emocije, raspoloenja. Na kvantnom nivou od svake misli stvaraju se kvantne fluktuacije, iji je rezultat stvaranje fizike materije. Na primer, strah podstie luenje adrenalina, radost izaziva pojavu endorfina. Sve te materije na razliit nain utiu na fiziologiju naeg organizma. Prirodno, te materije dospevaju u urin, koji od toga moe da postane otrovan ili lekovit. Praksa pokazuje da se usled stresa, gneva i drugih negativnih emocija stvaraju tetne materije. Urin zasien takvim materijama pri obratnom unoenju moe da izazove trovanje. Radosno raspoloenje zasiuje urin povoljnim materijama, koje pri ponovnom unoenju postaju melem za telo. Nisu bez razloga u Sivambukaljpi svima koji praktikuju urinoterapiju savetovali da vladaju svojim oseajima. Prema tome, koncentriui svoju svest na ozdravljenje, moemo u sebi stvarati vlastite lekove za leenje i povratno ih upotrebljavati sa urinom. Raznovrsne slobodne direktive Sitina , koje lece ovekovu psihu u tome nam mogu mnogo pomoi, a urin ce pojaati njihov povoljan uticaj. Otuda upozorenje: posle nervnih potresa, tuge, mrnje, uvrede i slinih emocija, ne sine se koristiti urin. Poeljno je da proe 12 dana. Prema Ajurvedi, tamo gde nivo polja naeg organizma prelazi u materijalni (kvantni), dejstvuju tri glavna ivotna principa, koji se nazivaju doama" (bukvalno prevedeno vlaga", gnojni izliv"). Kod svakog oveka oni su strogo individualni i u sistemu nivo polja (tj. svest)-fiziko telo" oni reguliu sve funkcije ovejeg organizma. Ali, vremenom, uglavnom zbog nedovoljnog stepena kulture miljenja, ishrane, nepravilnog naina ivota, naruava se koordinacija izmeu nivoa polja i fiziolokog nivoa ovejeg organizma. To se ispoljava kroz najrazliitije slabosti i oboljenja, poev od
49 G.N. Sitin: Zivotno-stvaralaka sila. Pomozi sam sebi. Moskva, ! 990. 67

neuroza i poremeaja do ludila, dijabetesa, raka itd. Odmor od nekoliko dana uz redovno praktikovanje transcendentalne meditacije (ili relaksacije), ishrana prema individualnoj konstituciji i uzimanje vlastitog urina omoguavaju da se brzo uspostavi izgubljena veza na relaciji svest - telo", da se oslobodimo smetnji" i da se oseamo puni snage i stvaralakih planova.501 eto, ovde na urin ima ulogu predajnika - korektora koji smiruje nau svest i balansira funkcije organizma. Na taj nain, naa individualna konstitucija ostavlja trag na urinu i urin ini specifinom tenou u bilo kom trenutku. Periodina primena (3-10 puta godinje) slinih programa korekcije omoguava nam da stalno budemo u formi i da na vreme spreavamo raskid veza izmeu svesti i tela. Ne govori se bez razloga u drevnim tekstovima Upaniacl: Upoznaj svoje Ja kao vlasnika (gazdu) dvokolice, oseaje - kao koijaa, a telo kao dvokolicu". 17. Uticaj htnarnog ciklusa i osobina godinjih doba na mokrau. - Poznavanje funkci oni sanja naeg organizma tokom lunarnog ciklusa i godinjih doba (si. 11 i 12) omoguava nam da sa vie znanja i sigurnosti koristimo urin za leenje i stimulaciju ivotnih funkcija organizma. Za vreme lunarnog ciklusa zbog gravitacionog uticaja Meseca i Sunca aktivnost funkcija ovejeg organizma inenja se na sledei nain: za vreme prve faze (neto vie od sedam dana) u njenoj prvoj treini aktivni su glava, lice, mozak, gornja vilica i oi; u drugoj treini - grlo, vrat, Eustahijeva tuba i vratni prljenovi; u poslednjoj treini - ramena, ruke, plua i nervni sistem. U drugoj fazi aktivni su sasvim drugi delovi ovejeg organizma, u treoj i etvrtoj njima odgovarajui. Na slici 11 prikazana je aktivnost organa i delova tela u zavisnosti od lunarnih faza. Pored toga, u toku lunarnog ciklusa postoje dve faze (piva i trea), kada organizam dobro apsorbuje, prihvata i zadrava sve materije koje su u njega dospelc. 1 obrnuto, u preostalim fazama (druga i etvrta) organizam izbacuje iz sebe neistou.
50 Na Zapadu su zbog toga veoma rasprostranjeni nedeljni relaksacioni kursovi /a korekciju linog psihikog stanja. 68

Glava, lice, mozak, gornji deo eljusti i oi Grlo, vrat, Eiislahijcvn.truba i vratni prSljenovi Ramena , ruke do lakata, plua i nervni sistem
m

Deo iznad utrobe, grudi, stomak i zglobovi lakata Srce, uni uiehur, grudni ko5 i grudni deo kime Organi trbune duplje: eludac, tanko i debelo crevo Bubrezi, deo oko bubrega i slabina :polne lezde, prostata, mokrani niehur i pravo crevo Stranjica, bedrene kosli i trtini prljenovi 'Kolena, itav kostur, koa i probavni sistem <jlenjevi nogu, glenjevi ruku, kosti donjih udova i vid Stopala, tenost u telu i eludano-crevna peristaltika
B

Slika II Lunarni ciklus i aktivnost pojedinih delova ovekovog fela

U to vreme dobro je sprovoditi terapije ienja. Zato, ako hoete da bilo ta unesete u organizam (na primer, zasiavati ga solima iz urina), koristite za to pivu ili treu fazu. Za izbacivanje koristite drugu ili etvrtu fazu, na primer, kada urinom istite debelo crevo. Dopunski, ako hoete s odreenim ciljem dadospete" do jednog ili drugog organa, treba koristiti dnevno vreme aktivnosti tog organa (si. 13) Sezonska aktivnost funkcija organizma i organa vezanih za njih je odavno poznata injenica. Prema drevnim saznanjima, u toku godine najvaniji organi ovejeg organizma: jetra, srce, plua, bubrezi i slezina aktivni su po 72 dana (si. 12) tokom godine. Reju, to je najpovoljnije vreme za njihovo teenje, ienje i ozdravljenje. Zato je neoprostiva greka - ne iskoristiti tu mogunost. Kako to praktino ostvariti? Na primer, prva 72 dana od poetka godine po kineskom kalendaru
69

Slika i2 - Sezonsku aktivnost organa

Slika 13 - Dnevna aktivnost organa i funkcija 1- plua 2debelo crevo 3-eludac 4-slezina 5-srce 6-tanko crevo 7mokrani mehur 8-bubrezi 9-perikard 10-tri vatre 11uni mehur 12-jetra
70

12. PODNE

ZALAZAK

24.

PONO

kod nas je aktivna jetra. U toku dana aktivni su jetra i uni rnehur od 23 do 3 sata (si. 13 i 14). Znai, tih dana se u krvi izdvaja vie jetrenih metabolita, koji dospevaju u urin i ine ga srodnim" sa jetrom. Urin treba sakupljati, aktivirati ga (na bilo koji od navedenih naina, moe i ukuvan) i stavljati obloge oko jetre u vreme njene dnevne aktivnosti. Kada podesimo godinju aktivnost organa, lunarni ciklus (po lunarnim fazama) i dnevnu aktivnost organa, dobij amo jedinstvenu mogunost da s odreenim ciljem i efikasno delujemo urinom na funkcije i organe vlastitog organizma. Iz te postavke proistie glavno pravilo ozdravljenja i primene urinoterapije: leiti ili ozdravljati bilo koji organ ovejeg organizma treba u periodu njegove najvee aktivnosti sezonske, lunarne, dnevne. U tom sluaju postiu se najbolji rezultati i nema komplikacija.
71

Slika 14 Odreivanje rada organa i funkcija prema lokalnom vremenu

URINOTERAPIJA U PRAKSI

UVOD
Pre nego opiemo naine unoenja urina u ovekov organizam, poeljno je da saznamo, da lije na organizam bio ranije u kontaktu sa urinom? Naravno, u zrelom dobu i mladosti mi izbegavamo da se uprljamo" mokraom. Ljudi koji nas okruuju ve su nam sugerisali (ulili u glavu) daje mokraa loa tenost, otpadak organizma, uopte, pogrdna re. Ali, u ranom detinjstvu mi smo imali stalni kontakt sa urinom mokrili smo u pelene, pantalone, i to se prihvatalo kao neto normalno, to se samo po sebi podrazumeva. Ako se okrenemo naem utrobnom ivotu, vidimo predivnu sliku. Coveuljak pliva u amnionovoj tenosti (vodi), guta je, otvara u njoj oi. Ona nas okruuje i spolja i iznutra. Kako nastaje ta tenost, ija najvea koliina dostie do 2 litra u estom mesecu trudnoe. Naunici smatraju, da amnionovu vodu (okoloplodnu tenost) zajedno stvaraju organizam majke i ploda. Plod je stvara usled izluujue funkcije bubrega. Na taj nain mali ovek pliva u rastvoru vlastite mokrae! Kakav sastav ima okoloplodna tenost? Istraivanja pomou obeleenih atoma su pokazala, da se njen sastav stalno i brzo obnavlja i da ona sadri sledee materije: eer - 27 mg%, mokraevina - 28 mg%, soli - do 1% sa stabilnim sastavom, organske materije - od 0,5 do 4%, u njoj se nalaze hormoni, vitamini , prisutne su radioaktivne materije (soli torijumn ili aktinijuma). Specifina teina okoloplodne tenosti je od 1.007 do 1,008, a pH slabo luinska i li neutralna. Mnogi naunici, medu njima i I. A. ArSavski, smatraju d;i okoloplodna tenost uestvuje u ishrani ploda. Ta ishrana se
72

vri kako kroz kou, tako i kroz usta (estomeseni plod sisa veliki prst, u crevima se uoava poroajni ekskrement mekonijum). Radioaktivne materije i hormoni aktivno utiu na njegov razvoj. Prema tome, okoloplodna tenost i mokraa su veoma sline po sastavu, a ako se u urinu rastvori eer ili med, slinost se poveava. Eto, deifrovali smo tibetski recept - radi produenja ivota treba piti mokrau sa eerom (medom), koja ne samo da nas hrani, nego nam i slui kao ivotna sredina u unutarutrobnom stadijumu razvitka. Prema tome, primenjujui urin spolja ili iznutra, mi svesno stavljamo svoj organizam u najpovoljnije uslove (pod kojima smo se nalazili ranije) i na raun toga oslobaamo se mnotva oboljenja, prouzrokovanih nepovoljnim spoljanjim uslovima. Ovaj kratak, ali oevidan primer pokazuje da se urin moe primenjivati ne samo iznutra nego i spolja.

NAINI UNOENJA URINA U COVEKOV ORGANIZAM UNOENJE URINA KROZ USTA


Kad dospe u usnu duplju urin je dezinfekuje, unitava procese truljenja, leci krajnike (tonzile). Ako se sa urinom due ispiraju usta i grlo (1-5 minuta), on ojaava sluzokou usta, spreava karijes zuba i dezinfekuje krajnike/ Ako se usna duplja ispira 30 minuta, urin jaa emajl zuba usled prelaska mikroelemenata iz urina u zube. Najbolje je takvu terapiju primenjivati uvee pred spavanje. Mnogi ljudi, koji se ozbiljno bave urinoterapijom, koriste mokrau umesto zubne paste. Jer, urin ne razdrauje sluzokou usta, jaa zube i dezinfikuje usnu duplju. Zubna pasta i l i praak
51 Do ienja krajnika dolazi usled osmoze. Usisavajui vodu, urin sa vodom izvlai" gnoj, normnlizujc sredinu krajnika (ton/.ihO. slo unitava trule u njima.
73

- obrnuto, sui, razdrauje, pee (to mi shvatamo kao korisno" dejstvo!). Zapamtite, ne postoji bolje sredstvo za odravanje usne duplje od urina. Ispiranje usta urinom Iei koren zuba. Usled efekta isisavanja" iz korenja zuba izlaze gnoj i druge infekcije, obrnuto dolaze mineralne materije koje pothranjuju koren, to na kraju jaa zube i oslobaa nas od stomatitisa." U usnoj duplji se apsorbuje luminiscentna energija iz urina, to dopunski ispoljava povoljno dejstvo na organizam. Urin kroz jednjak dospeva u eludac (si. 15-17) i pri tome isti sluzokou jednjaka i dezinfikuje je. Urin se ne zadrava dugo u elucu (ako se uzima natate ili pre jela), ali on i ovde ispoljava povoljno dejstvo. Usled usisavajuih i rastvarajuih svojstava urin isti eludac od patoloke sluzi. Tome pomae i gorak ukus, koji se sadri u urinu. U procesu osmoze urin isisava tenost i samim tim ispira sekretorne elije eluca, to poboljava njihovu funkciju. Zbog toga, to se u njemu sadre fermenti, hormoni, protivzapaljenske materije, on podstie leenje i jaanje sluzokoe. Kisela svojstva urina unitavaju gnojne procese (ireve) u elucu, jer je ir u elucu destruktivni (raspadajui) proces, prouzrokovan luinjenjem, nedostatkom ishrane i energije dela sa ivim ranama (irevima). Upotreba urina radikalno reava sva ta pitanja, ime se i objanjavaju dobri efekti leenja ira na elucu i dvanaestopalanom crevu. Pri tome urin ne srne da bude mnogo slan, zbog ega u vreme leenja moramo iz upotrebe izbaciti kuhinjsku so, a vie jesti povre, svee isceene sokove i kae. Ako se u elucu nalaze polipi, poeljno je primenjivati urin sa veom koncentracijom soli. Zato treba ukuvavati urin do 1/2 , 1/3 i 1/4 prvobitne zapremine. Usled izraenog gorkog ukusa on e dejstvovati otkidajue" i oslobaae nas lako i jednostavno od upavih glivinih izraslina, kakvi su polipi. Zbog stvaranja, pod uticajem poviene temperature, bioloki aktivnih materija dejstvo urina e biti snanije (jae) i na
52 Ako stomatitis nastaje od zagaene hrane - to je pravo sredstvo, ali ako je to znak bolesti u debelom crevu, treba dejstvovati na njega i stomatitis e proi sam od sebe. 74

Slika 15-Dejstvo urina u elucu: a - patoloka sluz u elucu (iraftrano); huzimanjem urina u eludac prodire tenost i otkida sluz. Strelicama je prikazano prodiranje tenosli i otkidanje sluzi. Irajirane (rake - odvojena sluz, a take urina; c oieni eludac

Slika 16 - Dejstvo urina u elucu: a - ir na elucu (dvanaestopalanom crevti) u preseku. I raji rano je prikazan fruo (destruktivni, luinski) deo eluca; b - uzimanje urina (takasti sloj) obnavlja strukturu tkiva i spreava trulenje; c smanjivanje ira kao rezultat redovnog uzimanja jutarnjeg urina

Slika 17 - Dejstvo urina u elucu: a - patoloka sluz (irafirano) i polipi (u vidu izraslina) u elucu. Slino ovome, ali izraenije nalazi se u debelom crevu; b - primenom urina (naroito ukuvanog) odvajaju se sluz i polipi. Budite spremni da ugledate svo to blago" kao ugruke sluzi i beliaste trake; c - ist i zdrav eludac posle urinoterapije

75

sluzokou eluca. Ali u tu svrhu potreban je ukuvani urin druge vrste, koji se dobija iz ranije navedene hrane (ir na elucu itd.). Upoznajte te osobenosti i primenjujte svoj urin u svakom sluaju. Urin, koji je delimino razblaen, dospeva iz eluca u dvanaestopalano crevo i dalje u tanko crev. Usled osmozne sile urin produava da usisava vodu u upljinu creva, istei tako zidove dvanaestopalanog creva. Mikrodlaice bolje fiinkcioniu, kao i probava pored zidova i apsorpcija rastvorenih hranljivili materija unutar organizma. Sve to ispoljava se kroz poboljanje apetita i normalizaciju telesne teine. Urin pomae normalizaciju mikroflore, to, sa svoje strane, oslobaa organizam od najupornijih disbakterioza i svih neprijatnosti, vezanih za njih. Dalje od tankog creva urin ne prolazi, iskljuujui sluajeve, kada se koristi u veim koliinama. Tada on prolazi kroz ceo eludanocrevni trakt , vrei proiavanje (kao slani purgativ) i ienje. Meutim, to se moe uoiti samo prvih nedelja (1-3), akasnije se urin apsorbuje potpuno i efekat proiavanja nestaje, manje je izraen, ali prirodniji. Prema tome, u tankom crevu dolazi do tako silnog razblaivanja urina vodom, pa se urin po svom osmoznom pritisku uporeuje sa meutkivnom tenou i poinje da se apsorbuje. Pri tome treba istai - materije i lekovi tetni za organizam zadravaju se na zidovima creva (jer tanko crevo, izmeu ostalog, ima funkciju luenja izdvajanja) i izbacuju se kroz anus (mar). Time se objanjava efekat ienja urinom pri njegovom ponovnom unoenju, od mutne on se pretvara u prozranu tenost, koja se ponovo izbacuje iz organizma ali ne kao zasien tetnim materijama, ve kao suvina voda. Apsorbujui se kroz zidove tankog creva urin dospeva u krv. I ovde se ispoljavaju pozitivna i lekovita svojstva materija, koje su apsorbovane zajedno sa njim. Dakle, urin koji unosimo rano ujutro, natate, apsorbuje se sa malim izmenamn, a onaj koji se unosi tokom dana, pod uticajem probavnih femienata podlee promenama, usled ega dolazi do inaktivacijc (nefunkcionisanja) hormona, vitamina i drugih materija "u veem ili manjem stepenu. 76

Kada dospe u krv, urin je razblauje i ini je tenijom, a poto sva krv iz eludano-crevnog trakta dospeva u jetru, prvi povoljni uticaji ispoljavaju se upravo na njoj. Jetra se isti, normalizuju se njene funkcije, u je manje lepljiva. Eto zato se upotreba urina tako brzo ispoljava na poboljanje zdravlja ljudi obolelih od utice. Razblaivanjeui doprinosi tome, da se vrsti konglomerati, ugruci, koji se stvaraju u njoj, postepeno rastvaraju i splanjavaju. Ako u unom mehuru ima kamenja, ono se podvrgava dejstvu vlastitih nozoda i postepeno razara i rastvara. Eto drugog razloga uspenog leenja unokamene bolesti (litijaze ui) vlastitim urinom,. Kada prou jetru, sastavni delovi urina raznose se krvlju po elom organizmu i ispoljavaju mnogobrojne pozitivne uticaje: interferencioni efekat na arita oboljenja; hormonalna regulacija usled povratne sprege sa lezdama sa unutranjim luenjem; prisustvo rastvarajuih faktora (ferment urokinaza i dr.) doprinosi rastvaranju tromba u krvi, aterosklerotinih mrlja (peata) na zidovima krvnih sudova; mokraevina kao prirodni diuretik odstranjuje vodu, koja izaziva otoke; javljajui se kao protivtumomi faktor, on blagovremeno unitava mikroarita malignih tumora i deluje profilaktino; stimulie se rad srca, bubrega, ispoljava se najrazliitije dejstvo na organizam radi njegovog odravanja u zdravom stanju. Kada na taj nain proe, kroz sva tkiva naeg organizma, ostavi nepotrebno u upljini creva, ispere ih, oisti i stimulie, urin se u vidu najistije suvine tenosti stvara u bubrezima istei i leei bubreno tkivo. To je drugi efekat preporoenog dejstva urina (osim jetre) na bubrege. Posle toga urin se u obliku strukturirane vode, zasiene informacijom o naem organizmu, izbacuje iz organizma. Ako u organizmu oveka postoji degeneracija (raspadanje), upala, izazvana boleu bilo kog organa ili tkiva, urin to svojim oksidacionim svojstvima unitava, a prisustvom belanevinastih tela pomae resintezu (tj. ponovno korienje), obnavljajui razrueno. Upravo na taj efekat je ukazivao
53 Primedba prevodioca. 77

Armstrong govorei da nijedno leenje ne obnavlja unitene organe, osim urinoterapije. Ovo ni izdaleka nije potpun pregled efekata, koji nastaju primenom urina iznutra- pijenjem urina. Ako budete pili urin dece, navedenim preporukama dodajte jo imune i podmlaujiNje efekte. Naini oralne priinene urina Pre nego to oralno (kroz usta) upotrebite urin, upoznajte se sa osnovnim pravilima: a)treba upotrebljavati srednju porciju (mlaz) urina, osim u sluajevima gladovanja. Od jutarnjeg (prvog) urina uvek treba uzimati samo srednju porciju; b) urin se mora piti odjednom (naiskap),bez prekida. Samo se u tom sluaju potpuno iskoriava efekat interferencije; c)najdragoceniji je jutarnji urin, posebno izmeu 3 i 4 sata; d) pijte, barem, litar tenosti (najbolje Protijeve vode) dnevno; e) ne srne se primenjivati urin, ukoliko se koriste medikamenti za leenje. Izmeu zavretka uzimanja lekova i poetka urinoterapije treba da proe najmanje 2 4 dana; f) u dijeti kod intenzivnijih oblika primene urinoterapije (tri i vie puta dnevno) iz ishrane treba izbaciti so i uzimati manje belanevina. Izbegavati oiene i sintetike proizvode: eer, sitno mleveno brano, konzerve, kobasice i sireve. Nekim ljudima se preporuuje da se odreknu mlenih proi zvoda. Zainjena (pikantna)' hrana daje urinu neprijatan miris i ukus - odustanite od te hrane. urinom treba ispirati usnu duplju tokom 0,5-2 minuta. U sluaju jakog oteenja sluzokoe usne duplje i zagnojenih krajnika (folikularna angina) posle ispiranja tokom jednog minuta sveim urinom treba isprati ukuvanim urinom do 1/2 i ak 1/4 prvobitne zapremine (ako je promenjena ishrana i urin nije mnogo zasien solima). Zato ranije ukuvan urin (moete ga
54 Primcdba prevodioca. 78

1. Za ozdravljenje usne duplje i krajnika. - Sveim

drati u friideru) u koliini od 50 grama, treba zagrejati do temperature svee pomuzenog mleka i isprati grlo. 2. Za jaanje emajla zubi. - Sveim urinom ispirati usta 30 minuta. Moe se upotrebljavati i ukuvani urin do 1/2 prvobitne zapremine. Koji nam urin vie odgovara, odluiemo na osnovu sopstvenog iskustva. Napominjem, pri duem ispiranju dopunski se leci organizam kroz aktivne zone ukusa koje se nalaze na jeziku. 3* Za teenje eluca i dvanaestopatanog creva* - Treba primenjivati sve urin natate i pre jela 2-3 puta dnevno po 100 grama. Sveem urinu postepeno treba dodavati ukuvani do 1/2 prvobitne zapremine: na primer, 80 grama sveeg i 20 grama ukuvanog; posle 2 dana - 70 grama sveeg i 30 grama ukuvanog i tako redom, dok se ne dobije potrebna kombinacija ili se ne postigne efekat. Pored ovih vrsta urina moe se upotrebljavati deji urin i urin aktiviran hladnoom. Sve te vrste urina veoma dobro podstiu obnavljanje sluzokoe i leenje gnojnih procesa. Ujedno je potrebno dovesti u red linu ishranu i nain ivota. Ako se ne pronae uzrok bolesti, efekat e biti kratkotrajan. 4. Za oslobaanje od polipa, razliitih neoplazmi u elucu i tankom crevu. Preporuuje se uzimanje ukuvanog urina do 1/4 prvobitne zapremine. Ali, treba ga uzimati postepeno, zamenjujui sve urin ukuvanim. Na primer, prvog dana treba uzeti 90 grama sveeg i 10 grama ukuvanog i tako postepeno dovesti do prihvatljive doze ili do odreenog rezultata. Pri oralnom uzimanju takvog urina treba izbegavati slanu, rafiniranu i vetaku hranu. Sve mora da bude prirodno. 5. Za unitavanje disbakterioze u tankom crevu. ~ Piti sve (ili aktiviran hladnoom, deji) urin 2-3 puta dnevno pre jela po 50-100 grama. Izbaciti iz ishrane proizvode sa kvascem. 6. Za leenje unog kamena i oboljenja jetre. - Piti tri puta dnevno pre jela po 50-100 grama urina naiskap. 7. Kod bilo kakvih infektivnih oboljenja. - Piti naiskap po 50-100 grama u periodu komplikacija oboljenja. 79

8. Za poveanje imuniteta i regulisanje hormonalnibL poremeaja. - Piti 2-3 puta dnevno po 50-100 grama. 9. Za ozdravljenje i teenje bubrega. - Piti kao u prethodnom sluaju do potpunog izleenja. 10. U svojstvu dodatka hrani i kao profilaksa. - Piti po 100-200 grama 2-4 puta dnevno. 11. Za brzo ienje ceiog eludano-crevnog trakta. Piti 2-A dana sav urin, prikupljen tokom dana. Poeljno je to ponoviti posle nedelju dana. Takav nain uzimanja urina koristiti u drugoj i etvrtoj fazi lunamog ciklusa. Radi pojaanja efekta obinom urinu se moe dodati ukuvani. 12. Kao diuretino sredstvo i kod sranih oboljenja. Piti 2-3 puta^dnevno po 50-100 grama, do postizanja efekta.

UNOENJE URINA KLISTIRANJEM


Ako pri oralnoj primeni urina dejstvujemo na gornje delove eludano-crevnog trakta, primena klistira omoguava nam da utiemo na debelo crevo, a da pri tome ne diramo tanko crevo. Pijenje i klistir pruaju nam mogunost da potpuno aktiviramo ceo eludano-crevni trakt. Sve urin, kao i njegove razliite varijante (ukuvan do 1/2-1/4 prvobitne zapremine, deji, aktiviran hladnoom, zasien mikroelementima itd.) najbolje je sredstvo za klistiranje. Pr\>o, on odgovara glavnom kriterijumu-bezbednosti, a iskljuena je i mogunost predoziranja. Drugo, on dezinfikuje upljinu debelog creva i ne ispoljava razdiaujui efekat na zidove creva. Tree, na prirodan nain se normalizuje pH sredina, unitava se patogena mikroflora debelog creva i ne dira normalna. etvrto, usled osmoze on usisava u upljinu creva vodu, to isti zidove debelog creva. Peto, svojim protivupalnim svojstvima urin predivno obnavlja sluzokou, unitenu kolitisom i drugim oboljenjima. esto, izbacuje radikalno, a l i
80

meko (bez problema) sve parazite, nastanjene u debelom crevu (polipe, gliste i drugu ivad"). Sedmo, kada rasteretimo debelo crevo i normalizujemo njegovu funkciju, podiemo vlastitu energiju, imunu zatitu i produavamo ivot.

Naini primene urina klistiranjem


/ Za ienje debelog creva. Najbolje je terapije klistiranja poeti vlastitim urinom, podgrevajui ga pre upotrebe, a stari urin - prokuvati i ohladiti do temperature tek pomuzenog mleka. Zbog efikasnosti slinih klistira doza treba da bude mala: od 500 do 1000 grama urina za jednu terapiju. Dalje, posle 1015 terapija, koje se sprovode svakoga dana (posle pranjenja), poeljno je uraditi isto toliko klistira ukuvanim urinom. U zavisnosti od podnoljivosti ukuvanog urina, terapije se mogu raditi sa ukuvanim urinom do 1/2 ili 1/4. Dozu treba postepeno poveavati, od 100 do 500 grama. Kada se dostigne 500 grama, postepeno smanjivati dozu, na istiijain kao to smo je i poveavali. Kasnije, sline klistire treba uraditi sa razliitim vrstama urina u zavisnosti od linog oseanja ili u skladu sa lunamim ciklusom (u posebne dane dinge i etvrte faze). Napominjemo, urin se moe zasiavati solima i mikroelementima, na primer, iz morskog kupusa. Zato pri ukuvavanju u urin staviti supenu kaiku suvog morskog kupusa, ili dodati aj od trava (stoje vei sastav trava, to je bolje). Rezultat takvog ukuvavanja jeste da dobijamo ukuvani urin zasien mikroelementima i solima. Takav urin se bolje uva i ima drugi miris. 2. Za leenje organizma, njegovo pothranjivanje mikroelementima iza stimulaciju energije. Uraditi mikroklistire sa po 20-50 grama urina u kome se sadre ekstrakti trava, morskog kupusa i drugih ingredijenata. Ako je doza vea, nastaje pranjenje. SI

3. Za oslobaanje od polipa, parazita, kod razliitih poremeaja i oboljenja debelog creva. - Primenjivati varijantu opisanu pod brojem 1. 4.Za profilaksu protiv zatvora, stimulaciju i obnavljanje peristaltike debelog creva. - Primenjivati mikroklistire sa ukuvanim urinom do 1/4 prvobitne zapremine, po 100 grama svakog drugog dana, do normalizacije stolice. Obratite panju na ishranu i nain ivota. Moramo otkloniti uzroke zatvora. Ako to ne uradimo, posle primene klistira zatvori e se vratiti. Ne treba se plaiti mikroklistira sa ukuvanim urinom - to je prirodno sredstvo, koje ne oteuje organizam i ne navikava ga. Upozorenje. Ne zloupotrebljavajte jake proiavajue klistire sa ukuvanim urinom (tj. opisane u varijanti pod 1). Oni snano stimuliu energiju organizma nadole, a u sluaju oboljenja hemoroida mogu dovesti do ispadanja hemoroidnih voria. Te klistire treba umereno primenjivati, jer lece hemoroide.

UNOENJE URINA KROZ NOS


Joga-terapija ienja netti - ispiranje nosne upljine umrkavanjem urina u nos i ispljuvavanjem kroz usta -veoma je lekovito sredstvo za ovekov organizam. Nosna upljina je ispunjena nervima, koji obezbeduju refleksivnu vezu sluzokoe nosa sa svim organima tela. Nadraaj razliitih delova sluzokoe nosa ispoljava uticaj kako na funkcije pojedinih organa i sistema, tako i na ceo organizam. U vezi sa tim, poetkom XX veka, javio se metod unutarnosne terapije, koja se sastojala u tome, da se, spaljujui neki od delova sluzokoe nosne upljine, stimulie neka od funkcija organizma. Pored toga, receptori mirisa najtenje su povezani sa hipotalamusom, koji zajedno sa hipofizom kontrolie rad veine lezda sa unutranjim luenjem. Kada uSmrkavamo urin sa 82

materijama koje se sadre u njemu (hormoni, fermenti, vitamini, mokraevina, soli, materije - korektori, parii hormona itd.) u nosnu upljinu, te materije nadrauju mirisne elije i sluzokou u nosu. To, sa svoje strane, specifino deluje na hipofizu. Pored toga, materije, koje se sadre u urinu, mogu da prodru u mozak kroz sitastu kost i da direktno deluju na mozak. Dalje se taj uticaj lanano rasprostire na ceo organizam: hipotalamus-hipofiza-endokrine elije-lezde-elije organizma. Tako se ostvaruje dvostruka povratna sprega, koja preko urina pomae izjednaavanje i koordinaciju funkcija organizma, njegove unutranje sredine, to jest izleenje i ozdravljenje organizma. Neke materije, koje se sadre u urinu, posredstvom navedenog, mogu da ispolje stimuliui efekat na ceo organizam. Na primer, eksperimenti u laboratoriji su pokazali, da se posle udisanja para amonijaka znatno poveava broj radnji koje ovek normalno izvrava. U ovejem urinu ima mnogo proizvoda amonijaka, ali ih veoma mnogo ima u starom urinu. Prema tome, tvrdnja drevnih jogista da umrkavanje urina u nos pomae leenje od oboljenja sluzi, ui i \etra je tano i potvruje se naunim eksperimentima. Korisno je i udisanje para vrlo stare mokrae radi opte stimulacije organizma. Ovde je donekle u pravu Armstrong, koji preponauje masau celog tela starim urinom u trajanju od 2 sata. Bolestan ovek, udiui takav miris za vreme masae, jaa svoj organizam. U vezi sa povratnim spregama treba napomenuti da se prva povratna sprega ostvaruje kroz usta. Materije koje endokrine lezde izluuju u krv, krvotokom se prenose do hipotalamusa i ispoljavaju svoje dejstvo na hipotalamus, to regulie njihovu dalju produkciju. Ako se iz bilo kojeg razloga ta veza narui (smanjuje se sa porastom osetljivosti hipotalamusa), korekcija ne odraava stvarne potrebe organizma. Uzimanje urina kroz usta (oralno) u tom sluaju nije dovoljno efikasno. Hormone aktiviraju fermenti eludano-crevnog trakta, jetra itd. Ali ako se urin unosi kroz vrata mozga" - nosnu upljinu, ostvaruje se dvostruka povratna sprega: a) posredstvom nadraivanja 83

mirisnih receptom i b) posredstvom dospevanja samih materija u upljinu mozga, usled prodiranja kroz sitastu kost. Rezultat takvog dubliranja jeste da se poveava tanost (preciznost) regulacije, a shodno tome, i nae zdravlje je stabilnije za due vreme. Naini primene urina kroz nos i ui 1,Profilaksa i teenje organizma. -U te svrhe dobro je ispirati nosnu upljinu 1-2 i vie puta dnevno, u zavisnosti od stepena naruenosti zdravlja. Ako u urinu postoji velika koncentracija soli koja nadrauje usnu upljinu treba ga razrediti toplom vodom. Radi profilakse bolje je koristiti sve vlastiti urin, deji ili aktiviran hladnoom (pre upotrebe ga podgrejati). Za leenje, pored navedenih naina, upotrebljavati ukuvani urin: 1/2 ,1/3 ,1/4 -koji moemo po potrebi razblaiti sveim urinom. 2.Cisenje mozga, obnavljanje vida, ula mirisa i uma. Zakapavati razliite vrste urina u nos od 5 do 20 kapi nekoliko puta dnevno. 3. Obnavljanje sluha i profilaksa usnih oboljenja. Zakapavati razliite vrste urina u ui od 5 do 10 kapi nekoliko puta dnevno. Moemo isprobati sve vrste urina i odabrati koji nam najvie odgovara. 4. Udisanje para urina. Stari urin (sa blagim mirisom na amonijak) primenjuje se za stimulaciju radne sposobnosti orga nizma. Umoiti vatu u urin i udisati ga izvesno vreme. Radi leenja od infekcije, koja je dospela u plua i ienja plua od sluzi - nadiite se oko 5-15 minuta nad parom stare mokrae. Radi aktiviranja stvaralakih sposobnosti udiite miris koji isparava pri ukuvavanju urina. Tome, kao to se govori u drevnim istonim tekstovima, odgovara ukuvani urin od vrlo istog oveka ili Presvetog. Njegov miris podsea na miris najboljih istonih miomirisa (santala, tamjana itd.). U tu svrhu namaite ruke urinom, stavite ih pod nos i diite. Radi podsticanja seksualnog nagona korisno je udisati paru sveeg urina predstavnika suprotnog pola. 84

Miris uglavnom utie na instinktivne centre, stimuliui mnoge od primarnih biolokih potreba oveka. Miris tela ene menja se u zavisnosti od vremena njene menstruacije i stepena njene seksualne uzbudenosti. Miris tela mukarca trpi sline promene. Sekrecije polnih organa ene - kopuh'ni - svojim mirisom jako stimuliu polnu strast mukarca. Kada dospeju u urin, oni mu daju pobuujue" osobine. Takav urin je dobro da udiu (sa vate) mukarci sa smanjenom seksualnou. Na primer, kurtizane u srednjevekovnoj Evropi koristile su polne sekrecije kao mirise (parfem) - iza uiju i oko vrata - radi privlaenja muterija. Nekim enama se preporuuje da udiu (njue) mokrau polno uzbuenog mukarca, ako su frigidne ili poino onemoale.

UNOENJE URINA KROZ KOZU


U drevnim tekstovima velika panja (mnogo vea, nego unoenje kroz usta) poklanja se masai ili mazanju koe urinom, posebno ukuvanim do 1/4 prvobitne zapremine. Da bismo do tanina razjasnili sutinu tog dejstva, upoznajmo se sa koom oveka, njenim svojstvima, funkcijama itd. 1. Stvaranje koe. - Koa se stvara od spoljanjeg embrionskog listia, iz kojeg nastaju nervni sistem, svi ulni organi i glavne lezde sa unutranjim luenjem (hipofiza, epifiza). Iz navedenog nam postaje jasno da, dejstvujui na kou, na aktivan nain dejstvujemo i na nervni i endokrini sistem i samim tim postiemo snaan stimulacioni efekat kroz lanac: koa-nervni sistem-endokrine lezde-elije organizma. 2. Segmentacija konog omotaa, - U ranom stadijumu formiranja ovejeg organizma centralni nervni sistem se deli na segmente. Tako je, kimena modina razdeljenn na 31 seg ment. Posredstvom mnogobrojnih nerava modani segmenti (kimene modine i mozga) povezani su sa odgovarajuim
55 Priinedba prevodioca. 85

segmentima koe (ermatonuma). Rezultat toga je daje svaki deo koe u strogoj povezanosti sa odreenim delom mozga, unutranjeg organa (koji kotrolie taj deo) i kotano-miinog sistema (si. 18 i 19). Nadraivanje fizikim agensima (svetlost, toplota, elektricitet, taktilno dejstvo itd.) kone zone odraava se na odgovarajue segmente centralnog nervnog sistema, a preko njegovih vegetativnih ganglija Siri se na organ i kotano-miini sistem. Na osnovu toga je u Institutu za fizike metode leenja ,JL M. Seenova" u Sevastopolju (1928-1933) pod rukovodstvom A. E. erbaka bio razraen segmentarno-reflektorni metod. Zbog toga, to se koa uglavnom nadraivala na vratu i slabinama (krstima), taj se metod naziva vratni ili slabinski". Eksperimentalnim i klinikim posmatranjima dokazan je reguliui uticaj vratnog metoda na krvotok mozga, na pritisak cerebralno-lene tenosti, vie vegetativne centre, sistem sranih sudova, razliite vrste procesa razmene, funkcije titaste lezde i hipofize. Slabinski metod dejstva ispoljava reguliui uticaj na polne funkcije, krvotok i ishranu donjih udova, na funkcije bubrega i nadbubrenih lezda, na organe male karlice i donje delove creva. Naravno, lokalno dejstvo se odraava povoljno i na ceo organizam, naroito na krvotok, termoregulaciju i razmenu materija. Indikacije na primenu segmentarno-reflektornog metoda su veoma obimne zbog raznovrsnog uticaja i povratnih reakcija od strane razliitih fiziolokih sistema i organa tela. Tako je vratni metod indikativan pri vegetativno-trofinim (vegetotrofinim) poremeajima u gornjem delu tela, upalnim procesima u modanoj materiji i modanoj opni, oboljenju organa vida, sluha, mirisa, oboljenjima vezanim za funkcionalno naruavanje sistema sranih sudova, kod neurotinih i nekih psihoapatinih stanja. Slabinski metod je indikativan kod spastinih i atoninih kolitisa, sratajnih procesa donje polovine trbune duplje, povreenih miia donjih udova, funkcionalnih oboljenja muke i enske polne sfere.
86

mokrani dijafragma srce. jednjak i 2cluda< pankreas i eludac jetra debelo crevo tanko crevo mehur bubrezi i mokrani kanal plua i bronbije eludac bubrezi i mokrani kanali materica i jajnici

Slika IH ~ Zone Zaharina - Geda i njihova povezanost sa unutranjim organima


Maksilarni i eoni

zubt oi limfotok ui bronhijei plua " sunani splet jetra uCui mehur ulazni deo debelog creva tanko crevo butine i kolena virusi

zubi oi limfotok ui remen i zglob bronhijei pilia sunani splet s lezi na silazni deo debelog creva tanko crevo butine i kolena

Slika 19 - Refleksivni delovi ovekovog stopala: 1 - lobanja; 2 - vonmia lezda; 3 - hipofiza; 4 modane hemisfere; 5 - mali mozak; 6 - zatiljak i grlo; 7 - titasta i partttitasta ilezda; H -- kima (grudni Jeo); 9 nadbubrene zlezde; 10 - eludac; l i - bubrezi; 12 - kima (slabiuski Jeo); 13 krsta, irtina kost; 14 - mokrani mehur; 15 -organi u stranjici; 1 6 hemoroidni vorii

87

Pri tome, tvorac metoda A. E. erbak istie, da se najboji efekat pri primeni segmentarno-reilektornog metoda postie u sluaju pravilnog izbora nadraujueg fizikog agensa, ija specifina svojstva mogu da ispolje uticaj na jedne ili druge mehanizme patolokog procesa koji se razvija (takozvana bioloka rezonansa). Od celokupne raznovrsnosti nadraujuijh fizikih agenasa" za bioloku rezonansu pri oboljenju najbolji je vlastiti urin. To je potpuno jasno (pojava interferencije, leenje nozodima), ali usled kakvih mehanizama urin dospeva unutar organizma? Istraivanja naunika su pokazala, da se obeleena voda istom brzinom probija kroz kou kako spolja prema unutra, tako i iznutra u spoljanju sredinu. To je jedan od naina dospevanja urina unutar organizma. Na koi oveka postoji ogroman broj receptora. Oni se nalaze i u predelu razmetaja akupunkturnih taaka. Ti receptori predstavljaju visokomolekularne belanevine u odreenom stanju, koje su sposobne da percipiraju, transformiu i prenose informaciju i energiju od spoljanjeg nadraivaa u akupunkturni sistem. Akupunktumi kanal, prema istraivanjima odeskih naunika, predstavlja elektronski provodnik akcelerator, u kome se javlja efekat supertenosti (super fluktuacije) , usled ega materije sa povrine koe strujanjem tenosti mogu brzo da prodiru u organizam. To je drugi nain prodiranja urina u organizam kroz kou. U prirodi postoji efekat distancionog dejstva. Sutina tog fenomena sastoji se u tome, to se energo-informaciona svojstva lekova itd. rasprostiru u prostoru slino talasima. Ako to zraenje dospeva na drugi materijalni objekt, deo energije zraenja se apsorbuje i apsorpcioni objekt poprima svojstva objekta koji zrai! To je trei, najvaniji nain prenosa informacije iz urina u organizam, pri emu se, shodno istraivanjima, reakcija posle nanoenja bilo kakve lekovite materije na kou javlja ve posle tri sekunde! 3. Sta se nalazi u kozi - U koi se nalaze znojne, suzne i lojne lezde, receptori (eksteroreceptori) i bioloki aktivne
56 88 Primedba prevodioca.

take (akupunkturne), dlake (na koi). U koi oveka ima oko tri miliona znojnih lezda. U toku dana one izluuju 300-800 mililitara znoja, a u ekstremnim uslovima i do 1 500. Najvie znojnih lezda nalazi se u koi dlanova, stopala, ela, grudi, stomaka i podlaktica. Opta povrina na kojoj se lui znoj je oko pet kvadratnih metara. Sastav znoja, koji te lezde lue je sloen i sadri mnogo mokraevine (u litri oko 1 gram) i mineralnih soli. Suzne lezde lue suzni sekret, koji bitno utie na brzinu zarastanja konih rana. Mazanjem rana suzama poveava se brzina njihovog zarastanja za 30%. Usled ega dolazi do toga? Pored toga, to u suznom sekretu postoje materije, koje podstiu zarastanje, on je jako zasien solima. Uporeenja radi: u plazmi krvi sadri se oko 8% soli, u mokrai - 30%, u tkivnoj tenosti - 64%, u suznoj sekreciji - 72%, a u znojnoj - 75%. Ukoliko u znojnoj sekreciji sadraj soli zavisi od njihovog unoenja sa hranom i znatno varira, a osim toga, tu su toksini i ljaka namenjeni za izbacivanje iz organizma, u suznoj sekreciji stanje je stabilno i nema toksina. Na osnovu ovako brzog uporeenja moe se pretpostaviti da to je vei sadraj soli, tenost je lekovitija, pri ostalim jednakim uslovima. Ako ukuvamo urin do 1/4 prvobitne zapremine, time jako koncentriemo njegov slani deo, koji zbog toga moe da nadmai suzni sekret, pa samim tim i da nestanu njegova lekovita svojstva pri zarastanju rana! Evo jo jednog argumenta u korist teze, daje bolje upotrebljavati ukuvanu mokrau od obine ili stare, kao to preporuuju Armstrong i drugi urinoterapeuti. Oni jednostavno nisu poznavali te osobenosti mokrae. U koi oveka se nalazi oko 250 000 lojnih lezda. Od njih 225 000 podmazuju dlake lojem, a ostale tite kou od suenja. Kod novoroenadi te lezde su veoma aktivne. Posle 40 godina naglo se smanjuje stvaranje lojnog sekreta i koa se sui, to se nepovoljno odraava na njene funkcije, pa prema tome i na ceo organizam. U proeku ovek na glavi ima od 30 do 150 000 dlaka. Pri tome, kod zdravih ljudi dnevno otpadne od 30 do 100 dlaka, koje se zamenjuju novim, mladim. Kosa sedi sa uzrastom zbog
89

smanjenja proizvodnje pigmenta melanina u pigmentnim elijama glavice (lukovice) dlake. Utrljavanje urina u koren dlake i stavljanje obloga pomae normalizaciju proizvodnje pigmenta i obnavljanje prirodne boje dlaka. Veliki broj primera iz prakse urinoterapije potvruju ne samo da se boja dlake obnavlja (regenerie) nego i poboljava njihovo opte stanje, a u pojedinim sluajevima na mestu gde je kosa opala izrastaju nove dlake. Koa je veoma osetljiva. Na svakom kvadratnom centimetru koe nalazi se 150-200 taaka, koje su odgovorne za percepciju (oseaj) bola, 5-13-hladnoe, 1-2-toplote, 10-15 - pritiska. Otuda se preporuuje da urinska masaa bude energina, do pojave neznatnog bola. Samo temeljno uraena masaa moe izazvati optimalne povratne reakcije nervnog sistema i unutranjih organa. U dananje vreme ima oko 70 (prema nekim podacima, vie od 1 000) bioloki aktivnih (akupunkturnih) taaka. Dejstvo na te take pomou uboda (injekcije) , zagrevanja, pritiskanja, nanoenja nadraujuih materija itd. izaziva odgovarajue reakcije u organizmu. U drevnoj Kini te take su nazivali predajnicima. Zbog toga to se u tim takama, tanije kroz njih, ostvaruje efekat super fluktuacije, dejstvujui na njih (na primer, stavljanjem obloga od urina), urin se lako moe unositi u organizam. 4. Urinoterapija i teenje glinom. - Najefikasnije dejstvo kroz kou imaju glinene katapiazme (obloge) zbog svoje ogromne apsorpcione sposobnosti. Natopljene urinom i njegovim razliitim varijantama, one znatno pojaavaju efekat. Tako, urin razdrmava" i isteruje" bolest, a glina upija bolest u sebe. Data terapija predstavlja efikasan nain za leenje mnogih oboljenja i primenjivana je od davnina. Podsetimo se tibetskog saveta, da pri povredi kostiju (bolovi u zglobovima, noge klecaju" itd.) prislonimo glinu u toplom stanju, skuvanu u mokrai. Uoeno je, da glina, prokuvana u urinu, lake odstranjuje otrove. Uopte kod oboljenja vata preporuuje se ovaj nain leenja.
57 90 Priinedba prevodioca.

Glinene kataplazme sa urinom primenjuju se na sledei jiain: zamesiti glinu sa mokraom (stara, ukuvana, deja itd.). Konzistencija (gustina) gline treba cla bude vrstoe guste pavlake, tj. da nije tena. U tu smeu natopiti pamunu i l i vunenu tkaninu, staviti je na bolno mesto, a iznad nje staviti sloj gline debljine 2-3 centimetra. Odozdo staviti tkaninu i l i votani papir, omotati ga tkaninom i privrstiti pomou elastinih zavoja ili na drugi nain. Pri tome treba zapamtiti sledee pravilo: kod svih oboljenja vata glinu stavljati u toplom stanju, a kod oboljenja sluzi i ui - u prohladnom stanju, da bi bolest izvlaila" iz tela. Ako ovek pati od radikulita, iijasa i slinih oboljenja, glinenu kataplazmu treba staviti u platnenu vreicu i nositi na krstima. Pri tome se mogu upotrebljavati glinene kataplazme prema metodu A. E Serbaka. Jo jedan primer: Gandi (indijski politiar) je za leenje radikulita stavljao glinu natopljenu mokraom u izduenu vreicu od tkanine, koja podsea na rukav koulje, i zamotavao je tom vreicom krsta (slabine) sa lene strane. Ruski lekari su, takode, primenjivali kataplazme u vie varijanti. Oni su meali glinu sa gustim ekstraktima od lekovitih trava: rusa (prevrela tokom dva meseca, crna po izgledu, odvratnog mirisa), ljuti, spori, pregrade jezgra oraha, pelen, malo mumije (ali ne uvek). Sastav trava nije mnogo bitan, vano je- upotrebiti kataplazme za vreme druge i etvrte faze Meseca, kada sve iz organizma izlazi napolje. Ponekad su natapali glinu svezom ili starom mokraom; pravili su smeu od mokrae i ekstrakta trava; meali sa glinom brano od suvih trava, kravlji, konjski ili kozji izmet, koji se sastoji od fermentisanih, poljskih (livadskih) i umskih trava, koje su prole kroz eludanocrevni trakt. Zbog svojstava koje ima glina daje urinu posebnu strukturu, zasiuje ga zranom energijom (u glini postoje radioaktivni elementi u prirodnim koliinama i proporcijama), to se povoljno ispoljava na ovekovo zdravlje. Podsetimo, u okoloplodnoj tenosti se nalaze radioaktivni elementi, da bi se
58 59 Isto. Primedba prevodioca.

91

dete bre razvijalo. Pored toga, urin se zasiivao mikroelementima. Neki postupaju na sledei nain: ostavljaju urin da odstoji od 1 do 5 dana u posudi od metala (olovo, bakar), a zatim njime mese glinu i primenjuju je za leenje mnogobrojnih ozbiljnih bolesti. Takva mokraa stari" i poprima luinska svojstva, tj. sposobnost amonijaka da otkida odumrlo meso"; zasiuje se jonima metala, bakarni joni imaju energiju jang. Samo svojstvo alkalnosti" takode spada u jangske zgunjavajue faktore. Na taj nain, ako je rast tumora -jinski rairujui proces, primenjujui suprotni - jangski - zgunjavajui (komprimirajui), moemo uspeno dejstvovati na tumor. Tako su, otprilike ruski Iekari leili rak mozga: oni su ostavljali mokrau da odstoji nekoliko dana u bakarnoj posudi, dok se nije pojavio karakteristian miris amonijaka, a zatim su u toj mokrai mesili glinu. Tom glinom su mazali elu glavu obolelog od raka mozga, kao da su mu navlaili ronilaki lem, ostavljajui otvore za usta, nos i oi. Povremeno su menjali lem", im je glina postala suva (priblino posle 23 sata). Glina se nanosila na glavu u ohlaenom stanju, a zagrevajui se, ona je uvlaila" u sebe bolest. Istraivanje koje smo sproveli, pokazalo je, da je koa najbolje mesto za primenu urina. Dejstvujui na taj najvei organ ovejeg organizma sa njegovim unikatnim i mnogostranim spregama, mi delujemo na ceo organizam i dobijamo iz organizma izraenije reakcije, nego pri unoenju urina na usta. Pored toga, urin se pokazao kao najlekovitija materija, koja deluje na kou da bi ouvala njena normalna svojstva. Sada nam je jasno, zato su drevni jogisti toliko panje poklanjali masai tela ukuvanim urinom, a ne njegovoj upotrebi pijenjem. Upravo u masai koze je i tajna pravilne primene urinoterapije. Naini primene urina kroz kou Kroz kou urin se primenjuje: L Za ienje organizma. - Za to je dobra masaa i l i trljanje tela ukuvanim urinom do 1/4 prvobitne zapremine. Pojava ospi na koi je znak da je proces ienja poeo 92

neistoa izlazi kroz kou. Produiti sa masaom ili mazanjem tela dok se koa potpuno ne oisti. Ako ima suvie mnogo ospi, treba saekati 1-2 dana, a zatim ponovo pristupiti masai. Uporedo sa ovom vrstom ienja organizma primenjuje se i terapija sa parom (kupke), to e olakati i ubrzati proces ienja. 2. Za teenje, energetsku stimulaciju i pothranjivanje" organizma mikroelementima, - U te svrhe najbolje je primenjivati masau, mazanje i kupke sa dodavanjem urina. Trajanje terapije od 5 minuta do 2 i vie asova. Obloge na stopalima nogu izvanredno stimuliu optu energiju organizma. Za lekovite svrhe bolji je deji (aktiviran hladnoom) i stari urin (ali ne stariji od 2 do 3 dana). Za resorpciju soli dobar je vrlo stari urin, ukuvan do 1/4 prvobitne zaprem ine. Njegova otrina (nagrizajue dejstvo) iri pore na koi, a poveana koliina soli, usled osmoze, pomae izbacivanje" naslaga iz organizma. Ako posle primene takvog urina, nastanu komplikacije, probajte sa ukuvanim (prokuvanim) urinom. Ako i to izaziva komplikacije, koje ne lie na reakcije ienja, prekinite sa terapijom, jer dolazi do prenoenja" soli iz urina na povredeno mesto po istom zakonu osmoze. U tom sluaju koristite druge terapije ienja (terapiju sokom, gladovanje itd.). Za energetsku stimulaciju organizma odgovara urin, aktiviran magnetnim poljem i ukuvan do 1/4 prvobitne zapremine. Ukuvani urin moete dopunski aktivirati magnetnim poljem. 3.Za direktno dejstvo na oteene organe, - Primenjujte masau po segmentima tela, a takode stavljajte na njih obloge sa urinom. Probajte razliite vrste urina i odaberite koji vam najvie odgovara. Za direktnu stimulaciju oslabljenih organa odgovara mazanje koe ili masaa, imajui u vidu vreme aktivnosti organa, tj. bioloke ritmove. 4.Korienje bioloki aktivni/t tacaka. - Kao to je ve reeno, kroz ta ulazna vrata", kojih posebno mnogo ima na
60 61 Primedba prevodioca. Isto. 93

rukama i nogama - do lakata i do kolena (si. 20 i 21), na glavi, licu i vratu, moe se veoma uspeno, uz efekat super fluktuacije, unositi urin u organizam. Zato, kada nemamo vremena, moemo se koristiti ovim nainom unoenja urina i dobro prostimulisati organizam 5. U kozmetike svrhe. - Ovde je najbolje upotrebljavati sve, aktivirani (hladnoom, magnetnim poljem) ili ukuvani urin. Namaite njime lice, ruke i vrat. Posle suenja ponoviti terapiju jo nekoliko puta i isprati toplom vodom bez sapuna (zavrno ispiranje obaviti prohladnom vodom). Moete masirati te delove tela urinom, a zatim ga oprati. Korisno je pratiti, koliko urina upija vaa koa. Dovoljno je 20-30 grama. Rezultat je - predivna koa na licu i na rukama. Za bri rast kose najbolji je stari, deji i aktivirani urin. Te vrste urina mogu se utrljavati u koren kose ili se mogu stavljati obloge. 6. Za podmlaivanje organizma. - U ovu svrhu korisna je masaa, utrljavanje ili kupke dejim urinom. U kupke se dodaje 500 i vie grama dejeg urina. Kako mazati telo urinom. - Prilikom mazanja izvodite lake pokrete rukama, kao da milujete telo. Pritisak ruku moete pojaavati do pojave blagog bola, a zatim ponovo prei na milovanje. Ako se za vreme gladovanja na vodi i mokrai ne primenjuje mazanje urinom, pozitivni efekti gladovanja ne mogu se uvek realizovati zbog velikog optereenja srca. Ali ako se telo mae urinom, optereenje srca se znatno smanjuje, a gladovanje mnogo lake podnosi. To je ispitao Armstrong, a potvruje i autor te knjige. Armstrong navodi da kada se telo mae mokraom krvotok se poboljava i puls nonnalizuje, snaga organizma odrava pa se moe uspeno raditi. Posebne preporuke kojih se treba pridravati pri unoenju urina kroz kou. U prvoj i treoj fazi lunamog ciklusa najbolje je unositi u organizam materije koje se nalaze u urinu. U drugoj i etvrtoj fazi lunarnog ciklusa organizam radi na izbacivanju i zato koristite urin za ienje koe. Posle masae i drugih terapija na koi urin se pere tek poto se koa osui, posle 2-5 minuta, toplom vodom, a zatim prohladnom, posle ega je treba obrisati pekirom.
94

refleksi maksimalnih eonih sinusa gornji dco limfnog sistema sistem


tjrui limfni

disajoog sistema

. ni DOfi za vrat refleksi potiljka -refleksi krsta i grudni ko, slabine krsta (sakrun) i trtina kost

refleksi krsta r limfni vorovi ruku i prepona (slabina)

disajnog sistema limfni vorovi ruku i" prepona (slabina)

limfni vorovi pazuha i prepona

ramena
jajnici, testisi

------------ materica orostata-j spoj krsta i sistema

Falopiieve tube (cevi) grudi analni otvor ishijadini nerv (ivac) mokrani
mebiir

potiljak

za disanje ,

Slika 20 - Refleksogcne zone aka i lanaka nogu (glenjeva)

leme hipofiza maksilarni i eoni sinusi odi Eustahijeva tuba plua u5i eludac pankreas sunani splet ramena bubrezi jetra s lezi na tanko crevo jajnici, testisi mokrani mebur, prostata i materica ishijadini nerv (ivac) slabine, krsta i trtina kost, cnidni ko i potiljak

src.er. titasta i paratitasta . lezda "mokrani kanal silazui dco debelog creva

apeudiks (ervuljak) titasta i paratilastn lezda uzlazni deo debelog creva

Slika 21 - Rejleksogcne zone aka

96

nervni sistem

eludac dvanaestopala

creva probava hrane

Potkone i unutarmiine injekcije sa urinom. - Otkrivanjem sposobnosti koe da apsorbuje urin posredstvom opisanih mehanizama ini nepotrebnim ovaj nain unoenja urina. Nasuprot tome, pri unoenju urina pod kou ili intramuskularno, organizam gubi snagu na rastvaranje imesene materije. Nije isti efekat dejstva unesenih materija. Osim toga, materija koja se na taj nain unosi suvie dugo se vremenski raznosi po organizmu, u odnosu na onu koja se nanosi na kou. Prema tome, injekcije urina ne predstavljaju prirodnu stimulaciju organizma, ve patoloku. ta znai unositi materije? Odjednom, neoekivano u organizmu se pojavljuje gomila materija koja ne odgovara datom mestu. Organizam aktivira svoju snagu na njenu resorpciju. Resorbovana materija dospeva u unutranju sredinu organizma i ispoljava svoje dejstvo. U tome je lekovitost injekcija sa urinom. Ako se izvri predoziranje ili se injekcije due primenjuju, povratne reakcije organizma se otupljuju ili izobliavaju (moe doi do infiltrata). Eto zato su se injekcije prema metodu Zamkova i Hanenea primenjivale po kurama leenja, i njihov efekat je bio jako izraen pri prvoj kuri. Masaa urinom po joga-sistemu omoguava da se svakodnevno unose konjske doze" bez bojazni od predoziranja, na prirodan nain tokom celog ivota i da se postiu zapanjujui rezultati. Prema tome, razmotrili smo naine unoenja urina u organizam, mehanizam njihovog dejstva i sada znamo kako i zato ga primenjujemo, da bismo postigli ovaj ili onaj efekat, a ne da dejstvujemo na slepo, kao to se esto deava. U zakljuku ovog poglavlja jo jednom istiemo da je najefikasnija pi imena urina kroz kou.
62 Profesor V. P. Filatov razradio je metod stimulacije i podmladivanja organizma, koji je nazvao tkivnom terapijom. \ ? tu svrhu u/.ima se pai\Y tkiva sa lesa, obraeno na poseban nain (na primer, pare ko/e, koje se dri 4 dana na mrazu i na tamnom mestu), i unosi se pod kozu. Organizam poinje da aktivno sadejslvuje s;\ njim. usled ega dola/i do snafcne stimulacije celog organizma. U injekcijama sa urinom zadejstvovan je i s t i mehanizam, a l i se efikasnost viestruko po\i\\t\a kada se urin unosi kroz elu povrinu ko>e.

98

NA TA TREBA DA BUDE SPREMAN OVEK KOJI PRIMENJUJE URINOTERAPIJU Na osnovu opisanih svojstava urina, moemo zakljuiti da je njegovo dejstvo na ovekov organizam viestruko i snano. Zato prva upotreba urina (iznutra ili spolja) kod nekih ljudi moe da izazove jake kontrareakcije, dok kod drugih ljudi sline reakcije nastaju posle nekoliko meseci, a kod treih osim usporenog, kontinuiranog poboljanja ne dolazi ni do kakvih kriza. Nepripremljenost ljudi na sline krize ponekad ih plai i ini opreznim. Kod njih se formira miljenje da su se otrovali urinom. Medicinski radnici, kojima se oni obraaju za pomo, kritikuju te ljude i sve poklonike urinoterapije. Zbog toga, to slino pitanje nije razmatrano, osvetlimo ga sa svih strana i potkrepimo primerima iz prakse. Krizni efekti, koji nastaju pri upotrebi urina.- ovek je poeo da uzima urin kroz usta nekoliko puta dnevno po nekoliko gutljaja. Obino se kod veine ljudi u eludano-crevnom traktu nalazi mnogo sluzi i drugih patolokih materija, o kojima oni i ne znaju. Te materije poinju da se otkidaju i da se izbacuju. Sve to ispoljava se u vidu proiavajuih kriza, ija jaina zavisi od stepena oteenja (oboljenja) i postojee ivotne snage za njeno ostvarenje. Naveemo vie primera ljudi koji su primenjivali urinoterapiju. Prvi pri m e r: Od marta te godine pod uticajem pria o uspenom leenju urinom poela sam da pijem mokrau jednom dnevno od 150 do 200 grama. Posle nedelju dana od
63 Niz vodeih specijalista u oblasti medicine tvrdi, da bez jako izraenog pogoranja, koje svedoi da se lecnje zakailo" i da izbacuje bolest iz organizma, ne dolazi do izleenja. Ukrajinski akademik V.V. Bolotov istie: Ipak treba zapamtiti, da se pozitivni rezultati leenja ne mogu postii bez stresnih slanja u organizmu". Japanski profesor Kacuzo Nii. koji je izuio i provcrio u praksi vize od 70 000 izvora literature o leenju i koji uspcno leci rak, kae, da je bez karakteristinih spoljaSnjih simptoma (menken - po japanski) i/loenje nemogue. Ti simptomi se uvek ispoljavaju kao pogoranje zdravlja obolelog coveka. Izbacivi iz sebe bolest, organizam se brzo oporavlja i bolest nestaje zauvok. Isti takav proces opisuje i K.. P. Butejko, nazivajui to lomovima". 99

poetka urinoterapije pojavila se jaka nervoza (poremeaj) eluca (celog probavnog trakta - prim. autora), koja je trajala dve nedelje sa luenjem neverovatne koliine sluzi. Dopunski sam oistila jetru, nou - spontano. Nervozaje neoekivano prestala." Kod ozbiljnijih oteenja organizma, naroito jetre, jake zagaenosti i opte slabosti nastaju druge privremene neprijatnosti, koje treba savladati radi postizanja pozitivnih rezultata. Drugi pri m e r: Stalno me je bolelo grlo, naroito ujesen i zimi. Jetra je pobolevala, pa sam dva puta preleala uticu. Prve nedelje pila sam svu dnevnu mokrau, nisam imala tenu stolicu, ve zatvor. Poela sam da pijem neprokuvanu toplu vodu, ali su mi ubrzo otekli oni kapci. Uzimala sam manje mokrae 2-3 puta dnevno, a zatim samo izjutra. Tri puta sam se, oko 23 sata, za mesec dana mazala mokraom. Pred kraj leenja koje je trajalo mesec dana loe sam se oseala. Poela je da me boli jetra, javili su se jaki otri bolovi, ponekad me boleo ceo bok. Odbacila sam leenje, sada ivim na sokovima, ne smem da jedem. Lekar mi je rekao da najverovatnije negde postoji rana, koju je mokraa razjela. Mislim da je mokraa moda i jetru razjela? Mokraaje postala mutna, gusta i veoma tamna. Sta da radim? Dok se nisam leila", mokraaje bila svetla i dobra. Ukuani me grde, to u sve verujem. Mnogo sam smrala i ne mogu da jedem. Ko e me sada izleiti?". Komentari i preporuke. Ta ena je prepuna neistoa (este prehlade i bolesna jetra). Koncentrisana upotreba urina iznutra tokom nedelju dana prouzrokovala je snano izbacivanje neistoa u krvotok. To je preopteretilo sistem za luenje (creva su prestala da rade i obolela je jetra). Mutnoau mokrai govori da se aktivirao mehanizam za luenje i ienje, stoje veoma dobro. Proces treba dovesti do kraja. Trebalo je poeti od
64 Mogue, ovde je i nepravilan poetak u lunarnom ciklusu. Za ienje eiudano-crevnog trakta najbolje je iskoristiti drugu i etvrtu lau lunamog ciklusa. Zbog loga je organizam umesto na izbacivanju poeo da radi na zadravanju - loje mogui uzrok zatvora. 100

ienja debelog creva, pijenja mokrae jednom dnevno ujutro i stavljanjem obloga oko jetre i kista. Pred vama je primer nepravilnog ulaenja u urinoterapiju. Da bi se pomoglo organizmu, treba piti urin po 1-3 gutljaja ujutro, stavljati obloge na jetru, raditi minske klistire, piti Protijevu vodu i ee poseivati saunu (ali se u njoj zadravati prema linom oseanju). Otpoinjui sa urinoterapijom oslukujte reakcije svog organizma, postepeno poveavajte dozu urina i ne idite kod glupaka, koji vam mogu rei, daje mokraa razjelajetru". Kod jako oteenog organizma, ali pri postojanju kod oveka dovoljno ivotne snage i kod primene jake mokrae" kriza ienja izleenja je najjaa. Trei p r i ni e r: Boleli su me zglobovi, klecale noge. Imao sam este greve, koenje zglobova ruku i nogu. Raspadao" sam se. Dijabetes, reumatizam, ekcem, psorijaza, gljivina oboljenja sve te bolesti su me ostavile na miru, postao sam neumoran u plesanju, naglo se poveao moj ivotni tonus ... Dva puta sam istio jetru. Prvi put - sa 200 grama maslinovog ulja i 200 grama urina (100 grama vrlo starog" preko 7 dana odstojalog" 100 grama sveeg, poto limuna uopte nije bilo u prodaji). ienje je bilo veoma estoko. Uvee me je malo proteralo, a ujutro, priblino od 4 do 7 asova, cedilo me je i proterivalo. Iz mene je neprekidno teklo i braon, i crno i pahuljiasto, i nekakvi ugruci. Za nedelju dana smrao sam 12 kg!" Komentari i preporuke. Taj ovek (47 godina) je bio prepun bolesti i neistoa, ali je jo imao ivotne snage. Poetak ienja od 4 do 7 asova - kada radi debelo crevo na izbacivanju, govori o prisustvu tih sila. Primena vrlo starog urina, u kome su se javile bioloki aktivne materije, a takode fermenti, koji pomau ienje epitelnih pokrivaa, napravili su od tih 100 grama vrlo starog" urina najjai lek. Snaga tako kombinovanog ienja i naknadni efekat su unikatni. Oslobodivi se 12 kilograma patoloki izmenjenog tkiva i neistoe, organizam tog oveka je vaskrsnuo.
65 O tome kako pravilno istiti jetru, vidite u knjizi ienje organizma. 101

Kada se urin primenjuje preko koe, mogue je nastajanje specifinih kriznih pojava. etvrti pri m e r: ,,U 31. godini ivota poela sam iznenada da gubim kosu. Imala sam nervni stres i kosa je opadala u pramenovima. Moj frizer (stanja Iranka) posavetovala me je da pre pranja kose stavim na glavu obloge od tople mokrae. Tu terapiju sam sprovodila tokom 6 meseci i moja kosa se potpuno regenerisala, nestalo je peruti, svraba glave, koja je postala sjajna, svilenkasta. Obloge sam stavljala 2-3 puta nedeljno. Samo sam se pred poetak nakratko oiala. Seam se, posle prve 3^4 terapije kod mene su se na glavi pojavile ospe, straan svrab i kraste, ali sam sve to pretrpela, poto su mi rekli da e proi. Otada je prolo 17 godina, a ja sam i sada zahvalna za savet." Komentari i preporuke. Primena urina na kou uvek isti organizam i izvlai svu neistou. Zato, kada vam se na koi jave ospe posle 4-5 masanih terapija urinom, znajte da je mehanizam za ienje aktiviran i produite da ga pomaete, maui ili masirajui kou svakog drugog, ili treeg dana. ee idite u kupatilo - znojite se, pomaite koi da se oslobodi neistoe. Jo jednom vas upozoravam da izbegavate prekomerne doze urina u poetnoj fazi ienja. Moda ne sumnjate koliko je va organizam istmleo, koliko bolesti stanuje" u vama, spremnih da se ispolje u bilo kom trenutku. Urin ih izbacuje napolje, otkriva ono, o emu i ne sumnjate. Peti prime r: Probala sam da masiram glavu urinom. Uradila sam to tri puta pre kupanja. Perut je nestala, kosa je postala veoma meka. etvrti put sam jako izmasirala glavu, a u nedelju (sledeeg dana) pojavila se jaka glavobolja i pritisak je porastao na 160/100 ... Prekinula sam masae i poela jednom dnevno da pijem urin. Posle nedelju dana glavobolja je nestala." Komentari i preporuke. Kod te ene bio je jako oteen organizam (umesto kutijice sa bombonama drala je lekove, hitna pomo joj je dolazila jednom nedeljno). Masaa glave, njenih akupimkturnih taaka i drugih refleksogenih zona, naglo
102

je delovala na organizam, to je prouzrokovalo opisane kontrareakcije. Treba oistiti jetru-ona je zagaena. To je bio jedan od uzroka poveanog pritiska. A evo simptoma, koji nastaju pri resorpciji (splanjavanju) tromba u nogama. esti p r i m e r: Posle preleane malarije, obolela mi je jetra... Na desnoj nozi zapuene su mi vene. Proitala sam Vau knjigu od korice do korice i ve mesec dana pijem urin. Pojavio se jak svrab na nozi, gde je zapuenje (kao daje tu bubuljica). Gledam, a zaguenja nema! Veoma sam se obradovala i sada pijem urin 3 puta dnevno." Ako ovek ima kamen u unom mehuru ili u bubrezima, a da to ne zna, i uzima urin zbog neke druge bolesti, sa mokraom poinje da izbacuje i pesak. To ne treba da vas udi, jer je dejstvo urina blagotvorno za odstranjivanje raznovrsne, izmeu ostalog i te, patologije. Sedmi p r i m e r: Poeo sam da primenjujem urinoterapiju 1990. godine. Od tada do danas nestao mi je um u glavi, bolje ujem na levo uho, prestale su da mi mrznu ruke, ispravili su mi se prsti na rukama i nogama, izbaeno je kamenje iz unog mehura. Tri ineseca je izlazio pesak, a otok nakolenimaje nestao ...". Kada budete istili debelo crevo (a sa njime i itav organizam) pomou urinskih klistira, u poetku se mogu javiti jaki bolovi, mokraa e se odmah izbacivati. To svedoi o patologiji debelog creva i celog organizma. Pri primeni klistira s ukuvanim urinom iz vas mogu izlaziti gliste (askaridi velikih razmera, u lancu), ugruci u obliku meduza, crne tvorevine kao katran, skrama, otkinuti polipi i druga neistoa. Izlazak tog blaga" je oigledna potvrda lekovitog uinka urina. Produite da se klistirate - svakog drugog, treeg dana, dajui predah organizmu da bi se stiali bolovi i to ponavljajte sve dok ne doe na normalu. Pri tome se ukuvani urin u vama moe zadravati 20 i vie minuta. Osmi prim e r: Dvaput sam proistila creva. Za vreme prvog ienja izala je takva pletenica cla su na njoj visile perle od ekskrementa. Koliko je ubreta izalo - ne moe se ni
103

opisati. A kada sam radila mikroklistire ukuvanim urinom, izlazile su takve grumuljice, da sam se ponekad strano oseala i pitala se da li je mogue daje sve to bilo u mom organizmu. Kada sam radila prvo ienje creva, ienje se poklopilo sa upalnim procesom. Kao uvek su se, takvo intenziviranje hroninog kolitisa i nepodnoljivi bolovi javljali u stomaku. Pomogla je glina, tri puta dnevno sam menjala obloge." Komentari i preporuke. Ta ena je postupila pravilno. Kada su se javili bolovi - otklonila ih je glinenim kataplazmama, ali je prvi ciklus klistira uradila. Za vreme drugog ciklusa klistiranja izbacila je iz sebe dubinsku patologiju, koju nita, osim ukuvanog urina, nije moglo da pobedi. Drugo ienje je prolo samo od sebe bez komplikacija. Zato ienje debelog creva uvek ponite piimenom obine mokrae, a tek potom preite na ukuvanu. Primena urina kod ginekolokih, proktalginih (bolovi u maru) i drugih slinih oboljenja u poetku izaziva jako otar bol. To je rezultat dejstva kisele sredine urina na trulu (alkalnu) povrinu rane itd. Posle nekoliko terapija bol prolazi i sve brzo zarasta. Deveti p r i m e r . Bolesnica M., 36 godina. Erozija grlia materice. Prema njenim recima, sve je poelo pre 12 godina, posle tekog prekida trudnoe. Poslednje tri godine bolest je bila u stadijumu cvetajue" rue. Odlueno je da se uradi jutarnje ispiranje vlastitim urinom, sveim, toplim, i da se nou stavljaju tamponi dobro natopljeni u vlastitoj odstojaloj (staroj) mokrai. Posle prvog ispiranja bolesnica je osetila samo neko blago tipkanje ... Dva - tri sata posle unoenja prvog tampona (druge noi), javili su se tako nesnosni bolovi, daje bolesnica skinula tampon i htelaje da ih potpuno odbaci. Pokuavao sam daje ubedim da su bolovi od cvetajue rue" i da mora da ih izdri, dok mokraa ne otkloni gnojne ranice na sluzokoi i dok se ne pojavi zdravo tkivo. Naveo sam joj sluaj sa gangrenom nogu, kada je profesor primorao bolesnicu da
66 67 104 Primedba prevodioca. Primer je u/xt iz knjige A. N. Masicnikova Tajna napitka liogova.
f1

trpi bol sve dok mokraa ne otkloni raspadajue tkivo i dok se ne formira nova zdrava koa, zahvaljujui emu su joj se noge sauvale. I meni je uspelo daje ubedim da ne prekida leenje tamponima. Bolovi pri stavljanju tampona su trajali jo 3-4 dana. Za manje od nedelju dana bolovi su potpuno nestali. Svoju mokrau bolesnica je mogla da pije tek od treeg pokuaja (dva puta je povraala). Posle 10-15 dana otila je ginekologu. Rejonski lekar bolesnice bio je odsutan i primio ju je dmgi lekar. Posle uvida u lekarske nalaze iz evidencionog kartona bolesnice i briljivog pregleda bolesnice, doktorka je zaueno rekla: udno ... U vaem kartonu ima mnogo toga, a ja kod vas nisam nita nala ... Kod vas je sve isto ...". Komentari i preporuke. Tamponi se u takvim sluajevima u poetku ne prave sa odlealom" mokraom, ve sa svezom, moe dejom. Sve urin ima protivupalna i protivbolna svojstva. Posle njih treba primenjivati tampone sa ukuvanim urinom, ili starim, koji otkida odumrlo tkivo. Deseti pri m e r: ,,Od ranije sam bolovao i operisan sam od paraproktitisa. Posle operacije javio se recidiv - otok (tumor) veliine pesnice. Zbog toga ne mogu da hodam, pa moram ponovo na operaciju. G. P. Malahov me je posavetovao da uradim mikroklistire sa ukuvanim urinom i da ee stavljam obloge od njega oko meica (perineuma) . Posle prvih mikroklistira oko mara me je zapeklo, kao da me je neko dotakao uarenim gvoem, ali sam bol otrpeo. Ranije sam imao mali hemoroid koji nisam oseao, ali je on posle mikroklistira izaao napolje u vidu visuljka". Produio sam da se pridravam terapije koju sam zapoeo. Rezultat je da se hemoroid sam vratio," a posle dve nedelje paraproktitis je potpuno nestao. Prole su ve tri godine kako tamo niega vie nema." O tome kakvi bolovi mogu nastati, autor se uverio na linom primeru. Posle stavljanja tampona sa sve im urinom na unutranji hemoroid i tumor, koji je prekrio otvor debelog creva i ometao pranjenje, poeli su otri bolovi, koji su se prenosili u noge, lea i na monice. Bolovi su trajali due od dve nedelje,
68 Primcdba prevodioca. 105

poto sam produavao terapiju redovno, premda sam skratio vreme dranja tampona sa 2 sata na 20 minuta. Bolovi su me toliko iscrpili i ozlojedili, da nisam nikoga hteo da vidim. To je bila moja najtea proba. Pred kraj terapije osetio sam da su se bolovi na zidovima debelog creva stiali i kao da su odlazili unutra, spaljujui" metastaze. Zatim sam preao na tampone sa ukuvanim urinom i nije bilo nikakvih bolova - sve se normalizovalo, stoje trajalo oko 4 nedelje. Prve dve nedelje neu nikada zaboraviti. Upravo u tom periodu shvatio sam kakve paklene muke mora da trpi ovek koji boluje od raka. Takav bolesnik oekuje bilo kakav kraj - da mu odseku i pola trupa, ali da bol prestane ili da to pre umre. Dve nedelje bola su me preporodile. Kada sam to izdrao, postao sam drugi ovek. Dolo je ne samo do fizikog, nego i do duhovnog proienja, kroz bol spaljivanje Karme." Kada se pod uticajem urinoterapije ubija i otkida tumor, to se ispoljava i drugim neprijatnim simptomima, koje takoe treba preiveti. Jedanaesti pri m e r: Godine 1988. kod mene su otkrili rak na levoj dojci. Do 1990. godine nisam nita preduzimala, a tumor je narastao do veliine guijeg jajeta. Nije bilo bolova. U oktobru 1990. godine poela sam da prirnenjujem urinoterapiju: pila sam mokrau natate ujutro, a na grudi sam stavljala obloge. Do jula 1992. godine nije bilo nikakvih promena, ali je rast tumora zaustavljen, U julu iz bradavice je poeo da se lui gnoj, a zatim i krv. U avgustu se na bradavici formirala ranica veliine dinara. Iz nje je poeo da izlazi mlaz krvi, a ispod dojke je potekla kao potok. Isticalo je odjednom po 1/3 kutlae, a zatim se sama zaustavljala. Moja deca su dovodila onkologa. On me je pregledao i rekao da moje stanje nije dobro! Dodao je da ne zna ta se sa mnom deava. Preporuio je da odem u bolnicu i da se zraim. Odbila sam. Objasnila sam mu da pijem mokrau i da stavljam urinske obloge. On je slegao ramenima i nije nita rekao. U septembru i oktobru krvoliptanje je uestalo. Javljalo se svakog drugog dana, a od I. decembra je prestalo. Izlazio je samo gnoj. Oko dojke se stvorilo mnogo vodenih plikova - po jedan i l i u grupama. Oni su se rasprskavali i iz nj ih su se luili gnoj i krv."
106

Komentari i preporuke. Otkinuto tkivo raka izalo je kroz kou u vidu gnoja. Potrebno je ee stavljati obloge, glinene kataplazije - radi breg izbacivanja tumora, koji se raspada. Smanjenje tumora, njegovo izbacivanje u vidu gnoja i sline izluevine su dobri simptomi, koji ukazuju na uspeno leenje. Potrebno je produiti sve dok se bolest ne povue, a tumor nestane. Pod uticajem urinoterapije javlja se efekat akumulacije. Prvih meseci urinoterapije sve je normalno, ali kasnije iz organizma izlazi skrivena, dubinska patologija prefinjenog nivoa (na primer, sa holografskog tela). Rezultat toga je da se sa ovekom deava neto bolesno i neprijatno. Tu fazu ovek mora da proe kako bi se oslobodio prljavtine, bezuslovno verujui u pozitivan ishod. Dvanaesti primer; ,,U detinjstvu, kao i sva deca, preboleo sam mnoge bolesti. Kada sam bio u drugom razredu osnovne kole, operisali su mi krajnike. Sve analize su ukazivale na to da imam reumatizam, i skoro do estog razreda pucketali su mi zglobovi. Bolelo me je srce. Bio sam bucmast i debeo pa sam morao da trpim podsmehe i nadimke svojih vrnjaka. U 13. godini sam poeo da se bavim sportom. Imao sam veliku elju da se upiem u kolu za pilote. Moj san se ostvario. Sa 18-20 godina bio sam normalan, snaan, zdrav mladi. Ali nisam uspeo da zavrim kolu. Oboleo sam psihiki. Bolest je poprimila hronini oblik i svake druge godine, ak i posle pola godine, morao sam da poseujem psihijatrijsku bolnicu. Proglasili su me invalidom II kategorije. Od drugih bolesti do 25. godine ivota nisam bolovao ... Izmeu 25. i 30. godine ivota postao sam osetljiv na grip, ali lekove nikada nisam uzimao. Smatrao sam da organizam mora sam da se bori sa boleu ... Bilo je kritinih trenutaka. Ponekad mi se ivelo, a nekada se nisam radovao ivotu. Srce mi je obuzimala neka
69 Slian efekat se uoava kod psihikih oboljenja, kada je ovek opsednut demonom. Pozitivna energija koja se postepeno nagomilava usled upotrebe urina, potiskuje mrane misli. Otpoinje borba. Demon, ne elei da ode, izaziva razliite komplikacije, samo da bi primorao oveka da prekine urinoterapiju. Da se depresija i lose raspoloenje mogu pohoditi dokazao je ovaj bolesnik na linom primeru. 107

neshvatljiva, nepodnoljiva tuga. Stalne brige i uznemirenost oduzimali su mi snagu ... Sve je bilo u sivilu ... Pre godinu i po dana poeli su da me mue zubi. Morao sam da izvadim tri zuba i da nosim protezu, iako sam ih svakoga jutra temeljito istio. Vau knjigu sam pronaao sasvim sluajno (Urinoterapija, drevni metodi, komentari, praksa). Moja majka je medicinski radnik, pa nabavlja slinu literaturu. Pre nego to sam poeo da pijem urin, proitao sam Vau knjigu nekoliko puta paljivo. Odmah sam poeo da je pijem, bez privikavanja, tri puta dnevno. Sve urin, srednji deo mlaza, bez prekida, neparan broj gutljaja... Pomou kompasa orijentisao sam se prema istoku ... Prvu dozu sam uzimao od 3 do 5 asova ujutro, drugu od 11 do 13, treu od 17 do 19 asova. Posle 20 asova do 3 ujutro nikada nisam pio urin ... Nisam se masirao njime. Postoje neke okolnosti koje te zaustavljaju u tom da ljudi koji te okruuju ne treba da znaju da primenjuje urinoterapiju. Ni do danas u mojoj porodici niko ne zna da pijem mokrau. Mnogo je prostije kada se na ruci nosi sat a u depu odgovarajua flaica .., Sve se moe upotrebiti na bilo kom mestu i u odreenom vremenu. Pokuavao sam da sa majkom razgovaram o ovoj temi, ali me je ona ubedivala da kod njih svakodnevno dolazi ne mali broj ljudi, otrovanih mokraom i sa raznim drugim komplikacijama. Tim njenim recima nisam pridavao nikakav znaaj. Kao to sam sve vreme pio tako sam nastavio. Prvog meseca uzimanja urina, za vreme teke epidemije gripa, preboleo sam grip za 2 dana. Ranije je to trajalo 4-5 dana. Prva tri meseca nisam nita oseao, ali sam primetio da sam poeo da se praznim svakog dana redovno ujutro, odjednom i u isto vreme. Ranije tako neto nisam kod sebe uoavao. Posle tri i po meseca pojavio se otar bol u gle70 Naivno je verovati da se zubi najbolje odravaju pranjem, ak i redovnim. To nije dovoljno. Jaina zuba zavisi od zdravlja eelog organizma i od pravilne ishrane. Zato obratile patnju na rad eludano-crevnog trakta, i na kvalitet ishrane, pa ete sauvati zube i bez etkice. 71 To je dokaz vie da urinoterapija rcguliSc unutranju energiju organizma i usaglaava aktivnost akupunkturnih kanala sa'spoljasnjim manifestacijama energije. 108

njevima ruku i zglobovima kolena i takva nervoza u nogama, da nisam znao ta da radim. Cesto sam ranije imao bolove u nogama pred promenu vremena, ali ovakvih nije bilo. Dobio sam hemoroide. Obuzeli su me jaki bolovi u polnim organima, otar bol pri mokrenju, polna nemo, bolovi u krstima, u samoj kimi, otar bol u stomaku, bolovi u desnom boku, ispod grudnog koa u predelu sunanog spleta, jaka goruica, bolovi u pluima, probadanje u srcu, bolelo me je grlo, zapuavao mi se nos, bolelo me je desno uho i zubi, a neki od njih su poeli da se klate. Osulo mi se telo, imao sam bubuljice, mitesere (do furunkula, uistinu nije dolo). Izmeu prstiju nogu i oko prepona pojavile su se gljivice. Temperatura tela se nije poveavala. Sve je trajalo neto vie odmesec dana. Jedna za drugom, bez prekida, smenjivale su se kraste, koje su zatim nestajale, pa se ponovo javljale. Bilo je dana kada su funkcionisale" po dve, tri, ak i po etiri kraste. Bio je to pravi komar. To vreme nazvao sam mali pakao". Potom sam se setio prie moje majke. Sa utiskom da nemam kuda dalje bio sam kao ranjena zver. Ispoljivi udnu hladnokrvnost i lepu veru, skoro do fanatizma, da e sve biti normalno, produavao
. . . 74
v

sam da pijem nju, roenu (mokrau) . Sala na stranu, ah tada mi nije bilo do smeha. Osim toga, ujutro i uvee poeo sam da ispiram usta, grlo i nosnu upljinu urinom, i da se tuiram svake veeri. Sve to radim do dananjeg dana. Naravno, pripremao sam se za krize o kojima piete u svojoj knjizi. Ali tako neto nisam oekivao. Prema mom miljenju, to nije liilo na obine krize. To je bila bespotedna, estoka bitka zdravih snaga organizma sa svom neistoom, krastama, bolestima, od kojih Ti u veini sluajeva nisi nikada patio i o ijoj sutini nisi nita znao. Ta strana borba se toliko zahuktala da mi se inilo daje nemogue zaustaviti je. Molio sam se i krstio. Olakanje sam 72 Nema poveanja temperature tela - simptoma koji ukazuje na krizu, a ne
na bolest. 73 udna hladnokrvnost - to je kada se aktivira naa nepromenjiva bitnost - dua. Ona zna da telo propada, ali ne ona sama. 74 Primedba prevodioca. 75 Taj ovek je pravilno procenio situaciju. To nije kriza, ve tterivanje demona koji je njime ovladao.

109

osetio pet ineseci posle upotrebe urina, u estom sam probao da trim. Kao mladi, naroito posle armije, nekoliko puta sam pokuavao da trim na krosu, ali nisam uspevao da pretrim vie od 2 do 3 kilometra. Sledeih dana su me tako boleli miii da sam gubio svaku elju da se dalje bavim sportom. Meutim, posle urinoterapije prvog dana sam pretrao 3 kilometra. Na moje zaprepatenje sledeeg dana nisam osetio nikakve bolove u miiima. Ve sledeeg dana pretrao sam 5 kilometara, zatim 6 kilometara. Od optereenja sam osetio prijatan zamor u nogama i telu, moje noge su brujale, kao transformator. Poeo sam da trim po 10 kilometara i na tome sam se zaustavio. Ranije nikada nisam mogao toliko da pretrim. Od tada svakodnevno trim po 10 kilometara bez odmora! Obuzima me neka udna izdrljivost. Visok sam metar i 80 centimetara, teak 92 kilograma. Za moje godine takva teina jo nije opasna (imam 31 godinu). Posle sedmog i osmog meseca uzimanja urina iz usta su esto poele da mi izlaze dlake. Jednom su izale etiri upletene dlake. Eto to mi se nikada nije deavalo. Majka mije rekla da to izlaze bolesti i da dlake treba spaliti, to sam sa velikim zadovoljstvom i uradio ... Sada sam teak 80 kilograma, kao normalan i zdrav mladi od 20 godina... telo mije isto, elastino (gipko), lepo, snano i nestale su bore sa lica. Veliko Vam hvala za brouru. Zahvaljujui Vama gledam svet drugim oima. Najvanije, ve dve godine ne poseujem psihijatra, stoje za mene neoekivano. Sada oseam svako godinje doba, koje je svako za sebe predivno, a nisam ga ak ni u mlaim godinama tako oseao. Konano sam shvatio daje najvea dragocenost za nas - nae zdravlje, posredstvom kojeg percipiramo svu lepotu, koju nam daju priroda i ljudi ... Ljudi trae neke trave, troe ogromna sredstva na hemikalije i medikamente, ne sumnjajui kakvu nam jednostavnu ansu daje priroda da bismo preiveli i iveli Pismo ovog mladog oveka ostavljam bez komentara. Prosudite sami. Trinaesti p r i m e r: Od Nove godine pijem mokrau ujutro, njen srednji deo. Posle jednog dana gladovanja idem u 110

saunu i tamo posebno oseam efekat primene urina. U parnom kupatilu, gde provodim 3 sata, leim se i uivam! Jadni su ljudi, koji ne poznaju to uivanje! Ve 15 godina idem u parno kupatilo i hranimo se u porodici pismeno". Zato sam znala da urin nee izazvati povraanje, trovanje i druge negativne pojave, o kojima su se u tampi pojavila saoptenja-upozorenja-demanti. Moja susetka, prepuna" neistoama, koja previe jede meso i turije, oekivala je momentalni rezultat. Navodno je pila mokrau jedan dan i otrovanu su je smestili u bolnicu. Posle toga sam joj rekla da treba odmereno i paljivo da pristupi bilo kom Ieenju. Bilo daje re o gnojnom kolitisu, gastritisu ili drugim bolestima. O takvim neznalicama posle izlaze lanci u novinama, koji odvlae ljude od istinskog, pravilnog leenja, koje odraava i produava ivot! Sramota!". Ovo poglavlje je zavreno. Prinienjivati ili ne phmenjivati urin, odluite sami. Zadatak autora je da detaljno razjasni sa ime se moete sukobiti, kako to savladati i ta nas eka u budunosti. Po ko zna koji put ostvaruje se tvrdnja drevnih mudraca- urin je sredstvo za odvane. A ja tome dodajem - i za veoma pronicljive ljude koji tee znanju.

76 U ovom poglavlju iscrpno su pokazana krizna stanja kao rezultat stimulacije ivotnih sila organizma, koje rade na izbacivanju bolesti. Usmcravamo vas na ozbiljan, promiljen odnos. Ne verujle u druge aktivnosti (postupke), gde sve ide glatko i gde se uvek postie uspeli. Zapamtite, pre ili kasnije suoicete se sa svojim bolestima a one neee tako jednostavno nestali.

URINOTERAPIJA U KONKRETNIM SLUAJEVIMA

Zbog toga, to urin ispoljava raznovrsno dejstvo na oveji organizam i Sto se moe unositi u organizam na razne naine postoji mnogo metoda za njegovu primenu - urinoterapija-gladovanje; urinoterapija-leenje glinom itd. Otuda zakljuak da zdravom oveku u profilaktine svrhe odgovara jedan od metoda, a kod oboljenja drugi. Razmotrimo ta pitanja.

KAKO PRAVILNO POETI SA PRIMENOM URINOTERAPIJE


Bilo koji metod leenja da se pnmeni on je efikasan i prihvatljiv ako ovek poznaje mehanizam njegovog dejstva i ako omoguava: bezbednost, efikasnost, oiglednost i jednostavnost primene. Prema tome, u prvoj etapi primene bilo kog metoda vana je intelektualna priprema- sticanje potpunog znanja o datom predmetu. Naredni redovi u ovoj knjizi posveeni su upravo toj pripremi. Ostali strahovi, vezani za upotrebu urina, povezani" su sa seksualnim problemima. Urin izlazi iz polnih organa i moe nesvesno da asocira na oseaj zabrane. Meutim, seksualna komponenta urinoterapije ima veliki naboj energije. Sve nervoze vezane su za uzdranost i moralne ograde. Zabrana i uzdranosl naruavaju prirodnu cirkulaciju energije, a energija se troi na odravanje ie besmislene zabrane. Priroda sprovodi svoje procese tako da energija cirkulie slobodno i dae koristi spontano - po potrebi. Tako se, sreu i sigurnost javljaju kao
112

prirodno stanje uma. Oni poveavaju energiju i pomau njenu slobodnu cirkulaciju. Kada kod nas nastanu nervoze, mi blokiramo prirodni tok energije i prekidamo njeno normalno ispoljavanje. Nervoza nastala zbog seksa, tradicije i drugih uzroka, prouzrokuje blokade i gubitka nae energije. Zbog loga je slobodniji odnos prema urinu - veliki korak, naroito ako ga preduzimamo promiljeno, da bismo otkloni]i.kako umnu, tako i fiziku blokadu. ak su drevni isposnici tvrdili da urin ima sposobnost da oslobaa prcmu (energiju) uma i tela. Tek kada u svojoj uobrazilji razruirao prepreke, koje nas ometaju da uzimamo urin, energetski proces, a sa njim i fizioloki odvijae se bez problema. Urinoierapija se moe visoko oceniti sa psiholoke iake gledita, ako se uzme u obzir fizioloki aspekt. Ako uoimo da nam urin moe na bilo koji nain biti od koristi, da menja na odnos prema neemu, to smo ranije smalrali neprijatnim, osetiemo se ivotno sposobnijim, energinijim i slobodnijim u otkrivanju drugih zagonetki ivota. Da bi nepoznato postalo predmet divljenja i zagonetki, a ne odvratnosti i straha moramo promeniti na odnos prema prirodi u pozitivnom smislu. Kada se otkloni psihika barijera, vano je pokazati oveku daje upotreba urina bezopasna, efikasna, jednostavna i oigledna. Ako se ovek lino uveri da to, to mu predlau, odgovara onome o emu je sluao, ako oseti poboljanje i uveri se u bezopasnost - njega je teko bilo ime rau veri ti i nametnuti mu suprotno miljenje. Prema tome, predlaem vam metod pravilnog i postepenog pristupanja urinoterapiji. Osetiete prve rezultate ve posle nedelju dana, ozbiljnije - kroz mesec, a jo vee - posle pola godine. Potom odluite sami ima li smisla da produite urinoterapiju.

Kada poeti sa primenom nrinoterapije i odakle?


Svaki novi posao ponite poetkom iunarnog ciklusa. To je prirodan ciklus, pa je vano usaglasiti dejstvo sa njim. Uglavnom se to odnosi na mukarce i decu. Kod ena se 113

poetak urino terapije moe vremenski poklopiti sa poetkom menstrualnog ciklusa (1-2 dana posle menstruacije). Takav poetak nee uneti nikakve bitne promene u prirodni tok fiziolokih procesa. Zbog toga to su kod mnogih ivotinja, a posle nekih operacija i kodoveka,ekskrementi i luenje mokrae spojeni i vre se kroz debelo crevo, logino je poeti urino terapiju sa terapijom klisfiranja. S fizioloke take gledita to se obrazlae time to je debelo crevo savremenog oveka najvei objekt intoksikacije organizma zbog prljavtine koja se u njemu stvara usled nepravilne ishrane. Klistiranje urinom brzo isti debelo crevo, to ima izraen lekoviti efekat ve posle nedelju dana. Svakako, pod uslovom da u njemu nema ozbiljnih oboljenja. Terapija se moe uraditi na sledei nain. Odmah posle pranjenja creva pomou gumene kruke uneti 200-^100 grama urina 2-4 puta (jedan za drugim). Moe se koristiti deii urin, naroito do 10 godina ivota, nezavisno od pola deteta. Tako treba postupati svakodnevno nedelju dana. To je prva etapa, koja e nam pokazati da je primena urina jednostavna, bezopasna i korisna za poboljanje naeg zdravlja. Posle toga moemo pristupiti drugoj etapi, koja e nam dokazati efikasnost urinoterapije. U toj etapi nosnu upljinu treba ispirati svezim urinom, kvasiti lice i ruke i uraditi klistire ukuvanim urinom. Pri jutarnjem mokrenju sakupiti urinu lone i njime ispirati nos i mazati lice i ruke (moe i vrat). im se koa osui, oprati je toplom vodom bez sapuna, a zatim prohladnom vodom i obrisati pekirom. Ako elimo da koristimo sapun, prvo se treba umiti sapunom, a posle brisanja, namazati urinom. Posle suenja kou oprati kao Stoje navedeno. ' Te dve jednostavne terapije poboljavaju nae lino raspoloenje i kvalitet koe. Postepeno menjati ishranu - u poetku uzimati vie tenosti, zatim povre, voe prema sezoni (zimi - dinstano
77 O tome kako se pravilno klislirali, detaljnije u knjizi ienje organizma. 78 Sapun sui kou, liava je zatitnog kiselinskog sloja. Urin, obrnuto. hrani i poboljava funkciju koe. 114

povre i suvo voe). Posle loga kae od monolitnih prekrupa sa minimumom zaina. Umesto kaa moete jesti oralie, krompir, meso i druge prirodne proizvode, ali odvojeno. Kada na laj nain promenimo ishranu, iiveriemo se da je urin po ukusu znatno bolji i zdraviji. Od takvog urina poeljno je pripremati ukuvani i njega upotrebljavati za klistiianje. Klistire sa ukuvanim urinom do 1/4 prvobitne zapremine treba primenjivati svakog drugog dana. Prvi klistir uraditi sa 50 grama (za odvanije - sa 100 grama), posle 24 sata dodati jo 50 grama i tako, svakog drugog dana poveavati dozu za 50 grama, dok ne dovedemo dozu ukuvanog urina do 250-500 grama, a zatim postepeno svakog drugog dana smanjivati dozu za 50-100 grama. Za ovu etapu treba oko 20 dana. Klisuri e praktino pokazati staje kod nas u debelom crevu stanovalo" i kako je lepo iveti bez t i h suseda". Kada smo se upoznali sa urinoterapijom i rasteretili sisteme za luenje, treba pristupiti treoj etapi, koja se moe vremenski podesiti na poetak lunarnog ciklusa. U ovoj etapi treba piti srednji deo urina ujutro (neparan broj gutljaja), ispirati nos i 1-2 puta dnevno (moe i ee) mazati ili masirati telo ukuvanim urinom. Umesto masae mogu se stavljati obloge na stopala nogu, na kista i na vrat. U poetku obloge treba drati 10-20 minuta. Ako organizam ne odgovori snanim kontrareakcijama, vreme se moe postepeno poveavati od 2 do 4 sata (moe i preko noi). Za ene je odlina terapija pranje i ispiranje (trcaljkom) polnili organa sveim urinom. Klistiie u ovoj etapi treba raditi po potrebi. Po zavretku estomesene kure leenja biete drugi ovek. Ako imate problema sa zdravljem, proi ete kroz proiavajue i ozdravljujue krize i na kraju stei zdravlje, koje ranije niste imali. Navodimo izvode iz razgovora dvoje ljudi (datog u obliku intervjua). - Kada ste poeli da primenjujete urinorerapiju? - Urinoterapiju sam poela da primenjujem pre dve godine, u septembru. Stalno i svakodnevno primenjujem je od januara. 115

- ta vas je podstaklo da primenjujete urino terapiju? - Bezizlaznost. Apsolutna bezizlaznost. Mnogo bolesti potpuno odsustvo medicinske pomoi. Navodim ih redom prema nalazu lekara: aralinoencefalitis, hronini pankrealitis, hronini liolecistitis, ir na dvanaestopalanom crevu, hronini gnojni kolitis i reumatini karditis.Pri takvom stanju teko je rei koji me organ nije boleo. Stravina alergija zbog prezasienosti lekovima, sva koa me je svrbela, eala sam se i nita nisam mogla da jedem. Nije vie b i l o pomoi osim da odem u ludnicu. - ta ste konkretno radili od urinoterapije? - Odmah sam poela da pijem urin. Pila sam toliko, koliko je moglo da stane, neparan broj gutljaja od 7 do 15 gutljaja i tako velike gutljaje, da sam ih ispijala po 200 grama. Pila sam je jednom dnevno, ujutru. Utrljavala sam urin nekoliko puta dnevno. Masae sam radila koliko mi je vreme doputalo: ujutro, danju, uvee. Potom sam prestala uvee sa nonom terapijom jer se organizam previe nadraivao. Klistire sam poela da primenjujem odmah. Poslednjih godinu dana pijem ukuvani urin, utrljavam ga, a ispirani se samo ukuvanim urinom. Promenom ishrane dola sam do zakljuka da je urin lek: prijatan po ukusu, aromatian, bez neugodnosti. Kada ga prokuvavam kod kue a imamo goste, oni nita ne oseaju iznad poreta se nalazi aspirator (prim. autora). - Kakva su Vaa dostignua u leenju organizma? - Imam 52 godine. Praktino sam sebi vratila zdravlje tridesetpetogodinje ene. Trim, skakuem, skaem, idem po snegu, plivam sve dok se reka ne zaledi. Reju, radujem se ivotu. Oko sunanog spleta oseam vatru, koja me zagreva, a iz oiju mi svetle dva reflektora (posle izvesnog vremena kod te ene se otvorilo i tree oko - prim. autora). Vratila sam sebi zdravlje koje sam izgubila. - ta se sa Vama dogodilo u duhovnom smislu?
79 Ovu enu su leili po poznanstvu" najbolji lekari Voronje?a najsavremenijom medicinskom opremom i inostranim medikamentima. Ona je sama dola da se leci kod njih, a nije mogla da ode - ispratili suje kui na nosilima, oteenu. 116

-Za godinu dana rasprili su se mrak i tama, nestao je oseaj besmisla ivota. Prvo, prila sam veri, svesno sam se pokrstila, poverovala u Boga, u sile Dobra, Sveta, Ljubavi podjednako. Na sebi sam osetila uticaj tih sila i celim telom i duom, proele su me sve kosmike vibracije. Proirili su mi se vidici u poredenju sa tim kakva sam bila. Misli, oseaji, oseaj i ljubavi - vasionske ljubavi; nisam vezana ni za ta, ni za kakav predmet. Oseaj ljubavi i krivice pred Zemljom, Vodom, Vazduhom, oseaj sjedinjenja s Kosmosom. Ti oseaji me potpuno ispunjavaju i oseam neverovatnu radost prema ivotu, elju za sjedinjenjem i sluenjem. - ta biste dodali o urinoterupiji? - Prvo, ljudi moraju da veruju. Potpuno da veruju, bezuslovno. Bez toga njen sistem nee proraditi. - Kakve su se komplikacije javile pri upotrebi urina? - Komplikacije su bile kao u kaleidoskopu. Sve bolesti, koje su me pratile od detinjstva, prole su neverovatno burno u organizmu. Ako su b i li bubrezi, usne su mi crnele, leala sam kao protac. Gnoj je curio iz oiju, bukvalno se mogao skupljati. Ujutro je nemogue bilo otvoriti oi - sve je bilo zalepljeno. Ali sve je prolazilo vrlo brzo, u roku od nedelju dana. Na primer, bubrezi su me boleli tri dana. Pritisak, kosti, koa - ne mogu da izdvojim organ koji me nije boleo. Ponavljam, sve se dogodilo veoma burno. Bilo je momenata kada je bilo nemogue ustati iz postelje. Ali vera, nesalomljiva vera i nada, pomogli su mi da sve izdrim. Ljudi, koji oekuju trenutne rezultate, a imaju velika oteenja nee postii uspeh ako se sve vreme budu plaili neega. Treba ii pravo, to jest ako si se odluio-pij, utrljavaj, radi klistire sve u kompletu. Treba piti da bi se u elucu i crevima sve zaleilo. Sve funkcionie samo onoliko puta, koliko puta uzima hranu. Stolica je vrlo laka - momentalna. U crevima nastaje stanje blaenstva. Otuda i toplota u elom telu. - Kako sada koristite urin? - Ujutro pijem ukuvani urin, a klistire radim po potrebi. Kada preko leta jedem sveu hranu i malo skroba - skoro da ne vrim klistiianje. Zimi i kad nastupe hladni dani, tj. kada se vie 117

jedu kuvana jela i kae - ee koristim klistire, skoro svakodnevno. ivot bez klistiia ukuvanim urinom ne mogu da zamislim, ne zbog toga to se ne popravljam (stolica je normalna), ve zato, to klistiri daju naboj energije, blaenstvo tokom celog dana. Tako, postepeno i kontinuirano treba poeti sa urinoterapijom. Boljeje urinoterapiju produiti ukuvanim urinom do 1/4 (diuretik) jer je efikasnije. U drugim varijantama urinoterapije mogu se javiti jake kontrareakcije organizma, koje nameu negativan odnos prema urinu. Zato koristite navedenu emu i ponovo se preporodite, kao stoje to uradila Galina Nikolajevna, nekada veoma bolesna ena iz Voronjea.

Od kog uzrasta se urinoterapija moe primenjivati i kome najbolje pomae?


Urin se moe primenjivati u bilo kom uzrastu. Ne zauzimajte vrst stav, da ga ne treba piti. Prisetite se, urin najbolje deluje na ovekov organizam kroz kou. Dojene stalno mokri i mokraom pere svoje telace. Postupajte i vi tako - stavljajte obloge, mazite telo. Ako dete zaostaje u razvoju, odmah ponite sa uri no terapijom - ee mazite detetovo telo urinom, umivajte ga i masirajte. Dovoljno je piti urin jednom dnevno, ujutro po 50-100 grama. Urinoterapija najefikasnije pomae ljudima kod kojih je unutranja sredina jako sklona alkalnoj sredini i kod kojih se odvija proces totalnog tmijenja organizma. To se esto deava u starijem i starakom dobu. Zato primena urina u tim sluajevima daje najbolje, zapanjujue rezultate.
80 Ako se prisetite prakse jogista, oni odravaju istou debelog creva pomou razliitih klistira, ispiranjem i tome slino, s ciljem da postignu maksimalnu istou i energiju, a ne da reguliu rad creva. koja ionako rade besprekomo. 81 Radi jednostavnosti izlaganja nazvao sam urin ukuvan do prvobitne zapremine diueretikom". U daljem tekstu koristiu taj naziv za ukuvani urin. 118

etrnaesti primer: Lidija Rudolfovna, 76 godina. Izdrala etiri operacije; eksudativni pleuritis u 45. godini, sepsu u 46. godini, bolovala od hipertonije, tahikardije, ekstra-sistolie, gastritisa, kamena u unim kanalima. Urinoteiapijom sam poela da se leim 20. marta 1992. godine. Pila sam svakodnevno oko 400 grama urina. Za godinu dana nestala su ozbiljna oboljenja: aritmija, proli su svi bolovi u eludano-crevnom traktu, a takode u Ulinoj kosti i glavi, krvni pritisak se normalizovao. Prola su drugostepena oboljenja: posledice pleuritisa u levom kuku, vrat me pri okretanju glave ne boli, bolje vidim, iezle su nabubrele vene na elu. Splasnuo je lipom na grudima, prestao je stomatitis, iezli su hemoroidi, kosa mi vie ne opada i sve je gua. Sredila sam slolicu. Sada je redovna - svakodnevna, nestalo je naduvenosti creva i goruice. Nestalo je oboljenje rebara i vrtoglavice pri saginjanju. Sve sam uzdranija ujelu. Proli su noni bolni grevi. Prestale su da mi suze oi pri izlasku na ulicu, iezle su tanine take, muice i peckanje u oima. Nijednom se nije iskomplikovala varikoza, normalizovao se san." Petnaesti primer: Vera Vasiljevna, 70 godina. Urinoterapiju primenjujem ve etiri godine i reci u vam kakve sam rezultate postigla. Nestao je um u glavi, ponovo ujem na levo uho, prestale su da mi mrznu ruke i ispravili su mi se prsti na rukama i nogama. Izbacila sam kamenje iz unog mehura, tri meseca je izlazio pesak, otok u kolenu je proao. Ispiram oi, pa mi prolazi katarakta. Ila sam onom lekaru, koji mi je rekao da kod mene vie nema katarakte. Skoro da je prola kostobolja (podagra). Lekarima nita ne govorim, jer oni ne veruju da sam sama izleila eerni dijabetes. eera nema ni u krvi, ni u mokrai. Doktorka me hvali to se pridravam dijete, ali ja doktorki ne govorim da pijem urin. Strano me je pet godina bolela slezina. Izleila sam je - stavljanjem na nju obloge sa urinom u trajanju 10-15 minuta. Kada pijem urin tri puta dnevno po 100 grama, imam oseaj kao da mi u unom mehuru rade kovai. Cak ujem. kako se drobi kamenje. Izleila sam liemoroide i vene na

nogama. Kod mene su itav ivot pucali i Ijutili se tabani i ake tuku, nisam mogla leti da nosim sandale. Posle bronhitisa mnogo sam se smrzavala i zebla. Leti sam u sobi hodala u bluzi bez rukava. Sada je u stanu 14 C, okupam se i hodam bez odee i ne bolujem. Podigao mi se imunitet. Imala sam paradentozu. Za tri godine izvadili su mi trinaest zuba, ali gnojne kesice na desnima nisu nestale. Zahvaljujui urinu, kojim sam nekoliko puta dnevno masirala desni, paradentoza je nestala. Prestala sam da idem lekaru, oni ionako ne mogu da mi pomognu. Ranije sam imala gnojni ir u levom uhu i ogluvela sam na to uho. Posle pranja uiju urinom sluh se povratio, sada ujem odlino. Svojoj kerki sam izleila ekcem, a unuci astmu. Letos sam videla jednu enu kako hoda u arapama. Kod nje je na venama bila otvorena gnojna rana, veoma velika i stalno je gnojila. Posavetovala sam je da se neko vreme lei urinom i rana je zarasla. Ona se normalno osea. Najvanije je da nisam lenja. Ustajem rano ujutro, poinjem da primenjujem urinoterapiju i oseam se izvrsno. Ranije sam bila beivotna, a sada hodam kao devojka, sa 70 godina izgledam mladoliko i gotovo niko mi ne veruje da imam toliko godina. Da nije bilo urina, odavno bih leala u grobu. Telo mije iznutra lagano, toliko da samu sebe ne oseam." esnaesti primer: Od srca Vam zahvaljujem za knjigu. Imam 80 godina. Bez obzira na to to sam, uz veliku korist, poeo da primenjujem urin od aprila 1993. godine primenu sam poeo odvano i sa zadovoljstvom. Primenjujem ga na sledei nain: nou oko 2 sata - prvi put. Drugi put- danju na sat prejela. Trei put -u est uvee, takode na sat prejela i etvrti put-nou kada istim i zube. Ranije sam bolovao od Ivronine upale unog mehura, adenoma. Operisan sam pre 6 godina; insult u tekom obliku, od kojeg sam takode bolovao pre 6 godina, hipertonija. Kao to vidite, sve teke bolesti. Protiv hipertoninog oboljenja i insulta stalno sam uzimao lekove (spisak lekova). Prestao sam da uzimam tablete od aprila 1993. godine, kada sam poeo da
82 120 Refije o knjizi Urinotempija, drevni meku!i. komentari i /miksii.

primenjujem urin. Ishrana mi je obina, prosta. Vie me nikakve bolesti ne uznemiravaju. Ivan Kuzmi, grad Siari Oskol."

URINOTERAPIJA PRI OBOLJENJU ELUDANO-CREVNOG TRAKTA


Sedamnaesti pri m e r: Patila sam od pioreje (isticanje gnoja) , paradentoze (infektivna upala desni). Zubi su izgubili boju i sjaj, to me je bacilo u oaj. Zubna pasta i briljivo ienje zuba nisu mi pomogli. Tokom 2 dana utrljavala sam mokrau u desni i ispirala usta. Stanje se brzo popravilo. Posle 4 dana izgubio se odvratan miris. Sada ovaj metod primenjujem redovno. Osim toga, ustanovila sam da mokraa smanjuje apetit." Kod zubobolje usta treba ispirati 2-3 minuta. Postupak ponoviti 5-6 puta dnevno, pa e bol nestati. Zatim staviti na zub tkaninu (vatu), natopljenu urinom. Moete isprobati razliite varijante urina (staris diuretik, deji itd.) i zaustaviti se na onom, koji vam najbolje pomae. Osamnaesti primer:,,Moj otac je u mladosti izleio ir na elucu, uzimajui mokrau ujutro tokom mesec dana. Nije uzimao samo srednju porciju, nego svu mokrau. Pio je po jednu au i odmah zalivao slatkim ajem." Devetnaesti primer:.Na leenje urinoterapijom mama se teko privikavala, ali i tu psihiku barijeru morala je da savlada. Rezultat toga je bio da joj je zarasla gnojna rana (ir) na dvanaestopaianom crevu, uspostavila se funkcija titasie lezde (bolovala je od tireotoksikoze) i smogla je snage da preivi sloenu operaciju (odstranili su joj ogromnu cistu, koja je obuhvatala i stezala organe trbune duplje i maligni tumor)." Dvadeseti primer: Neka Vam Bog podari zdravlja za Vau pomo ljudima! Imala sam sreu da nabavim Vau knjigu prole godine. Da nje nije bilo, ne znam ta bi bilo sa mnom.
83 Primeclba prevodioca. 121

Imam 52 godine, radno mesto mije vezano za sedenje. Ve vie od 20 godina patim od zatvora. Posle dva poroaja nisam mogla da se oporavim. Iskreno, ne mogu se setiti dana kada mi je bilo bolje, ponekad nisam imala stolicu po 5 dana. Na uri no terapiju su me podstakle moje enske kraste . Poela sam da pijem mokrau ujutro i uvee, im sam saznala za svoje ozbiljne enske bolesti. Pila sam je nedelju i po dana. Zanosilo me je as na jednu, as na drugu stranu. Imala sam vrtoglavicu, strahovala sam da ne padnem. Ponekad ak nisam oseala oslonac pod nogama. Zatim sam nakratko prekinula da pijem mokrau, jer mi se jako kovitlalo" u stomaku. Kasnije je poeo da izlazi crni ekskrement kompaktne mase. Mislim, treba da se isperem. Videla sam kako izlaze crne dlakaste i donekle zamaene pahuljice (si. 23). Miris je bio isti kao kad se isti radijator. Te pahuljice se nisu mogle odmah oprati sa WC olje, jer subile veoma zamaene i crne. Posle toga poela sam da idem svakodnevno u toalet. Ekskrement je bio u obliku kobasice, a ne kao uvaljane loptice". Izvinite, molim Vas, na iskrenosti, ali meni su vani svi detalji ... Izraslina na levom jajniku, koja je otkrivena na ultrazvuku, posle izbacivanja te neistoene moe se opipati." Komentari i preporuke. enske kraste" su rezultat dugotrajnih zatvora. Normalizovanje stolice otklanja posledice zatvora - enske bolesti. Prema tome, pratite rad svoj ih creva i u sluaju potrebe reguliite njihov rad pravilnom ishranom i urinotera-pijom. Dopunske preporuke kod dugotrajnih zatvora - stavljati vlane urinske obloge na karlicu i na stomak. Prvi deo jela mora da sadri hranu sa grubim vlaknima-razliite salate (argarepu, kupus). Korisno je redovno trati ujutro. Dvadeset prvi primer: ,,Prijatelj S. alio mi se da ima povienu kiselinu. Slika 23 - izgled izbaenog Kad ima goruicu on pije ekstrementa 122

mokrau. Napadi goruice postaju rei". Iz knjige Maslenikova. Komentari i preporuke. Urin normalizuje funkciju eluca, Sto normalizuje kiselost (procenat kiseline u elucu). Radi radikalnijeg leenja treba veu panju posvetiti ishrani, jer Poveana kiselina pobuuje ivotni princip ui. Zarastanje rana, oiljaka i tome slino, posle operacije apendicitisa (zapaljenja slepog creva) Armstrong opisuje na primeru ene koja se izleila od peritoneitisa (zapaljenja trbune maramice). Radi toga ona je primenjivala tiidesetpetodnevno gladovanje na urinu i vodi uz trljanje celog tela urinom u toku dana. Komentar. Urinsko gladovanje stvarno omoguava da se oiljci resorbuju i da se odstrani sve to je suvino na raun normalizacije holografskog tela oveka, na kome nema nikakvih srataja ni oiljaka. Dakle, mi smo razmotrili ceo eludano-crevni trakt i videli smo, da urin u svim delovima trakta deluje blagotvorno.

URINOTERAPIJA I INFEKTIVNA OBOLJENJA


Urinoterapija je najefikasnija kod razliitih infektivnih oboljenja, zahvaljujui svom interferencionom i nozodijskom delovanju. Metod primene u tim sluajevima je vrlo prost popiti odjednom (naiskap) 50-100 grama urina, da urin proe kroz organizam odjednom. Ukoliko to ne moete, pijte neparan broj gutljaja. Kod grozniavog stanja stvara se visokokoncentrisani urin, koji je veoma neprijatno piti. To se moe popraviti uzimanjem veili koliina Protijeve, prokuvane vode ili aja od trava. Da biste smanjili visoku temperatum tela, koristite se drevnim savetom - stavite oblogu sa urinom na puls. Dvadeset drugi primer: Kada sam oboleo od drhtavice" (tresla me je groznica, jeio sam se), u situaciji potpune samoe i bez lekova, setio sam se urinoterapije. Majka priroda nanije dala najbolji lek. Sakupio sam au urina i popio 123

je naiskap. Posle 5 minuta sam ozdravio. To se desilo oko dva sata nou (1988. godine). Bolest mi se vise nije ponavljala." Dvadeset trei p r im e r: Desilo se to za vreme rata. Nije bilo nikakvih lekova protiv malarije i bolesnik je trebalo, prema recima lekara da umre. Samo jedno lone od durala (duraluminijuma)*4 napunjeno mokraom, ispijeno naiskap, podiglo je bolesnika na noge. Napadi malarije vie se nisu ponavljali" (Maslenikov A. N. Tajna napitka Bogova). Evo ta o leenju groznica urinom kae Armstrong: Sada nekoliko reci o groznici uopteno - o akutnim oboljenjima, propraenim visokom temperaturom. Pokuaji lekara da smanje temperatum neprirodnim sredstvima samo smetaju prirodi, a u pojedinim sluajevima ak ugroavaju ivot pacijenta ili posade u njegovom organizmu klice buduih oboljenja. Visoka temperatura tela - u stvarnosti je lekovit proces, prirodno stvoren da bi se u bolesnikovom telu unitili toksini. Obino govore o udotvornim" efektima lekova za sniavanje temperature kod upale plua, a ipak mnogi ljudi umiru od sranih oboljenja posle takvog teenja. Na osnovu iskustva znam, daje najefikasniji i nekodljiv nain teenja groznica - urinsko gladovanje (sva mokraa se ispija do poslednje kapi) i pijenje svee vode. Pri tome se visoka temperatura uvek smanjuje za 3637 asova, a posle nekoliko dana ovek je potpuno zdrav. Mokraa kod takvih bolesnika je gusta, oskudna, neprijatnog mirisa. To se objanjava time, to organizam gubi mnogo soli i drugih potrebnih materija. Sa ovim je povezana velika iscrpljenost pacijenta, oseaj praznine u glavi, bunilo i slino. Urinoterapija pomae organizmu da povrati izgubljeno. To sam vie puta dokazivao leenjem difterije, malih boginja (rubeole)85, ar-laha, gripa, groznice i drugih oboljenja plaenih visokom temperaturom. Pri tome se nisu uoavale nikakve komplikacije, koje se tako esto javljaju kod uobiajenog medicinskog teenja, na primer, arlaha i reumatizma. Komplikacije - rezultat mera, koje unitavaju bolest, a ujedno i organizam u celini." 84 85
124

Primedba prevodioca. Primedba prevodiocu.

Te reci Arnistronga nisu izgubile svoj znaaj ni danas. Koristite te dragocene savete i biete zdravi. Umesto zakljuka jo jedan oigledan primer iz naeg svakodnevnog ivota. D v a d e s e t et vrti p r i m e r : K od moje k erk e o i s u s e gnojile toliko da ujutro nije mogla da ih otvori. Trepavice su se potpuno slepljivale. Ona je poela da ih ispiia svojom toplom mokraom i za nekoliko dana sve je prolo."

URINOTERAPIJA I GLJIVINA OBOLJENJA KOE


Prema teoriji akademika Bolotova, patogeni mikroorganizmi biljnog porekla parazitski ivenaoveku i, razvijajui se stvaraju trulu sredinu. U tom sluaju, kada ,,kiselinski skafander" na koi oslabi, oni mogu na nama da ive parazitski. Jednostavno poveavanje kiselih svojstava koe pomou obinog ili ukuvanog urina podstie brzo ozdravljenje. Zato je najbolje stavljati obloge na oteene delove koe. Dvadeset peti prime r: ,,Naalost, Vau knjigu Urinoterapija dobila sam godinu dana posle operacije na dojci i odstranjivanja limfnih vorova. Posle operacije su me zraili, uradili su mi 3 kure hemioterapije. Posle tree kure hemioterapijejako mije otekla ruka, rekli su-,,limfofibroza". Poela sam da se leim lekovima, malo sam smanjila otok ramena, ali su se pojavile komplikacije i morala sam da prekinem leenje. Pokuala sam da se leim kod travara, to je pomoglo jetri. Meutim, kada sam poela da leim ruku, odvari od trava bili su suvie koncentrovani za moj organizam pa sam se otrovala. Posie nedelju dana ponovo sam probala i nisam mogla da pijem aj od trava. Tada su mi dali da proitam Vae knjige. Resila sam da isprobam urinoterapiju jer vie nisam imala ta da izgubim. Poela sam da pijem ujutro oko 100 grama mokrae bez ikakvih kompleksa i lako. Ispirani mokraom ui, nos (iezla je alergija, bukvalno je odjednom pomoglo!), istina, oi ml pocrvene ako mokrau ne razredim vodom. Radim mikroklistire ukuvanim urinom, a posle masae stavljam 125

obloge na bolesnu ruku i na stopala nogu u trajanju od 1,5-2 sata. Uzgred, pojavljuju se gljivice- skoro da nema perutanja. Oseam poboljanje u ruci... Urinoterapiju primenjujem mesec i po dana." Preporuke. Kada budete radili mikroklistire sa diuretikom (ukuvanim urinom) , ne razblaujte ga vodom, ve ga ukuvajtesamo do 1/2 prvobitne zapremine. U daljem postupku privikavanja poveavajte koncentraciju do 1/3 i na kraju do 1/4 prvobitne zapremine. Dvadeset esti prime r: Pre deset godina kod mene su se na nogama pojavile neke gljivice. Rastvorom sibirskog kamenog ulja izleio sam noge, ali izgleda da nisam do kraja zavrio leenje. Infekcija je ostala ispod nokta velikog prsta i sve te godine prst me je mnogo muio. Svake godine nokat je sve vie tamneo i raslojavao se. Tako sam doekao i prolu godinu. Za vreme letnjeg putovanja po Sibiru poneo sam sa sobom planinske cipele. Dva puta sam ih nosio i gljivice su se razmnoile po elom stopalu. Tada sam ve znao za urinoterapiju i prisetio sam se reci iscelitelja (narodnog lekara) Parfentija Jengalieva, da mokraa ,,spira svaku neistou". Pred spavanje sam noge prao mokraom. Drugog dana ponovo sam ih oprao ... Dva pranja su bila dovoljna da gljivice nestanu. Kada sam video taj zapanjujui rezultat, sa svih strana sam dobro natopio nokat koji se klatio urinskim uljem (poluisparena mokraa na suncu). Dva takva natapanja bila su dovoljna da unitim infekciju ispod nokta. Sada se nokat ne klati, stoji vrsto" (Mas le ni kov A. N. Tajna napitka Bogova). Komentar. Poluisparena mokraa na suncu, zakiseljena" bakterijama, iji fermenti nevero valnom snagom iste kou, zbog poveane koncentracije soli (kao u suzama) ispoljava jak efekat pri zaraivanju rana. Dvadeset sedmi primar: Kod naeg maka pojavio se liSaj. Poela sam da ga ispiram svojim ukuvanim urinom i sve je prolo."
86
87 126

Isto.
Primedba prevodioca.

Preporuke. Urin odlino pomae kod furunkula (ireva), kako u poetnoj fazi, tako i kod otvaranja. im veliki ir pone da se razvija, na to mesto treba, blago, utiljavali urin po 3-4 i vie puta dnevno u liajanjuod 10 minuta. Posle utrljavanja urin ne treba prati. Moe se staviti i obloga, privrstiti je flasterom i redovno u toku dana natapati je urinom. Posle 2-3 dana ir e splasnuti. Dvadeset osmi p r i m e r: Kod naeg maka Murzika ispod repa pojavila se velika gnojna rana. Obino od takvih gnojnih rana make umiru. Nina Mihajlovna je ukuvanim urinom nekoliko puta isprala maku ranu (pricem - mlazom urina). Maak, koji je umirao, oporavio se za dva dana."

URINOTERAPIJA I OBOLJENJA BUBREGA


Vano je otkriti uzroke koji prouzrokuju oboljenja bubrega i otkloniti ih. Ako se to ne uradi, svako leenje je nedovoljno efikasno i daje kratkotrajne rezultate. Jedan od osnovnih uzroka nastanka infekcije u mokranom sistemu (u 7590% sluajeva) je crevni bacil, a takode proteus, aerobakterije, gnojne stafilokoke, enterokoke, sinegnojni bacili i dragi. Odakle te bakterije dospevaju i kako prodiru u sistem za izbacivanje mokrae (bubrene karlice, mokrane kanale, mokrani mehur, sam mokrani kanal)? Iz debelog creva, kada tamo nastanu truleni uslovi, pri kojima se navedene bakterije razmnoavaju, a crevni bacil pretvara od neophodnog za organizam u patogeni. Uzrok truljenja u debelom crevuje naa nepravilna ishrana. Zato bubrena oboljenja treba leiti normalizacijom ishrane, zavoenjem reda u debelom crevu (njegova solidna oksidacija pomou urina razliite vrste -klistiranjem) i direktno dejstvom na samo arite nastanka bolesti. Veina raznovrsnih akutnih i [ironinih oblika oboljenja bubrega moe se uspeno leiti urinom. Metod njegove primene u t i m sluajevima je veoma jednostavan: treba piti 3 puta dnevno prejela po 50-100 grama urina naiskap", stavljati 127

obloge od vunene tkanine, natopljene urinom (za sebe odabrati urin individualno: deji, aktivirani, diuretik itd.) na telo oko bubrega u trajanju od dva i vie asova, obavezno istiti debelo crevo, a u teim, zaputenim sluajevima - gladovati na urinu sa masaom celog tela 1-3 sata. Poslednji postupak omoguava da se organizam u velikom stepenu oksidie i da se unite posebno uporni oblici infekcija u bubrezima. U stvari, infekcija u bubrezima i kanalima za izbacivanje mokrae uzrok je stvaranja kamenja i peska. Navedene preporuke odnose se i na litijazu bubrega. Dvadeset deveti p r i m e r: Bolesnica S., 30 godina. Lekari su rekli, da joj je ostalo jo dva dana ivota. Disanje oteano, mokraa veoma oskudna i gusta, naizgled -smea krvi i gnoja. Sudei prema fotografiji, bolesnica je ranije dobro izgledala. Normalna teina za njen uzrast treba da bude 64,8 kilograma. Kada sam je ugledao imala je najmanje 126 kilograma. Bez obzira na lekarsku presudu, nisam je naao da umire, iako je njeno stanje bilo veoma teko. Muili su je bolovi. Na sreu, o bolesnici su se brinule dobre bolniarke medicinske sestre, koje se nisu klanjale pred lekovima ... Pogledavi na sto pored postelje, shvatio sam, da nema nita udnog u tome, to su medicinske sestre izgubile veru u lekove. Bilo je toliko boica, da sam se razbesneo to su sa bolesnicom tako eksperimentisali". Bez obzira na slab rad srca i jaku astmu, obeao sam bolesnici brzo olakanje i ubedio je da e se za vrlo kratko vreme luenje mokrae poveati - toliko je efikasan metod unoenja u organizam vlastite mokrae. Prognoza se u potpunosti obistinila. Za etiri dana dnevna koliina mokrae porasla je sa dve unce (56,6 grama), vrue, smrdljive, guste, mutne, do 200 unci (5 litara i 600 grama) dosta prozrane tenosti, koja je po izgledu bila priblina obinoj kinici. etvrtog dana bolesnica je ispijala svu svoju mokrau do poslednje kapi. Mokraa je bila bez ukusa i bez mirisa i nije izazivala odvratnost i gaenje. Bolesnici je bilo dozvoljeno da po potrebi pije vodu. Pila je oko 108 unci (3 litra 56 grama) dnevno, iako je, moram reci, etvrtog dana e skoro prola ... 128

Za 23 dana bolesnica se (oliko popravila u svakom pogledu, da je jedna od bolniarki zamolila za dozvolu da narui gladovanje i da bolesnici da malo soka od argarepe sa limunom. Rezultat je bio nepovoljan. Bolesnici se stanje pogoralo. Dva sata posle uzimanja hrane na rukama su se javile obilne ospe i jak nadraaj. Prestalo je luenje mokrae, pojavio se nadraaj na stomaku. Na stomak smo stavili oblogu sa mokraom jedne bolniarke, ruke smo paljivo oprali i islrljali tom istom tenou. Posle etiri sata vlaga iz obloga upila se u trbunu duplju, a mokraa je pola. Tu mokrau su odmah dali bolesnici daje ispije. Sledeeg dana stanje je bilo isto, kao pre uzimanja soka od argarepe, ali su ospe ostale. Bilo je potrebno skoro nedelju dana da bi se ti simptomi uklonili. Deo metoda urinoterapije obuhvatao je masau celog lela mokraom u trajanju od dva sata neprekidno. Ako je bolesnik suvie iscrpljen, da bi mogao da podnese tu terapiju to treba raditi u intervalima. Bolesnicu su dva puta dnevno masirali mokraom jedne bolniarke. etrdeset osmog dana stanje bolesnice se toliko normahzovalo, da smo joj etrdeset devetog dana prekinuli gladovanje i u podne dali sok od jedne pomorande, a u 16 asova- elu pomorandu da iz nje sama isisa sok. Toga dana ona je slobodno ispraznila svoj mokrani mehur to je znailo da je sve u redu (sva mokraa je bila popijena). U 18 asova 30 minuta dali su joj pare ribe i dva kiompira, skuvana sa ljuskom" na pari. Bolesnica je imala 53,5 kilograma. Sledeeg dana postavljene su joj dve male trpeze, pri emu joj je savetovano da svu hranu, pre gutanja, dobro savae i pretvori u kaicu. Posle nedelju dana bolesnica je ustala i bez tekoa hodala po sobi. Posle potpunog ozdravljenja moja biva pacijentkinja produila je da pije svoju mokrau,i danjom masira itavo telo (najvaniji delovi su lice i vrat). Rezultati te poslednje terapije su za kou, kosu, boju lica i elu spoljanjost ene bili udotvorni. Zaista, mokraa je pravi.eliksir za kou i odlino sredstvo protiv bilo koje kone bolesti" (Iz knjige Armstronga iva voda). Komentari i preporuke. Ovo je naj karakteristini] i primer urinoferapije. Zato u tridesetoj godini kod ljudi otkazuju
129

bubrezi? Ba zato to od bilo koje bolesti ljude poinju da lece tabletama i drugim hemikalijama - eksperimentiui". Usled toga, od medicinske intoksikacije (trovanja) najpre stradaju bubrezi. im bubrezi otkazu, telo pone da otie - voda se ne izbacuje; poveava se optereenje srca i ono slabi. Slabo srce znai da u organizmu nema dovoljno kiseonika - otuda jaka astma. Rezultat svega toga je da ovek otie, zaguuje se ljakom i umire, bez obzira na ,,naj sav remen ije leenje". Pijenje urina, masaa tela i raznorazne obloge regeneriu bubrege i izazivaju diuretini efekat. Usled toga uspostavlja se funkcija izbacivanja ljake kroz bubrege i debelo crevo, olakava rad srca, uspostavlja dostava kiseonika do tkiva. Sve se to spolja odraava u naglom poboljanju opteg samooseanja i stvaranju normalnih dimenzija tela. Zato uzimanje soka od argarepe i limuna dvadeset treeg dana gladovanja nije dalo rezultate? U to vreme organizam je aktivno radio na izbacivanju neistoe, probava hrane je bila potpuno iskljuena. Smea sokova se pokazala kao stran materijal, koji je, kao i ljaku trebalo izbaciti. Dopunsko optereenje ljakom preopteretilo je slabe bubrege, pa su oni otkazali. Organizam je poeo da izbacuje neistou kroz kou zato su se javile ospe i nadraaj koe. Posebno istiem ulogu obloga sa mokraom na stomaku. Reeno je da su one poele da deluju posle 4 sata, ali da je primenjen urin ukuvan do 1/4 (diuretik), to dejstvo bi bilo mnogo bre i snanije. Treba shvatiti jednostavnu stvar - mokraa se u bubrezima stvara na raun poveane koncentracije soli u bubrenom tkivu. Dostavljajui soli ukuvanim urinom kroz kou, mi njima pothranjujemo bubrege, a energija te vrste urina stimuliSe rad srca (koje stvara filtracioni pritisak), to primorava bubrege da rade. Dakle, najbolje sredstvo za bubrege su oblozi od diuretika, postavljeni na kista! Do temeljnog ienja organizma dolo je tek posle 48 dana gladovanja, stoje omoguilo da se gladovanje prekine. Kada je re o izlasku iz gladovanja, ono je daleko od idealnog kod oboljenja bubrega. Prvo, riba i krompir se meusobno slabo kombinuju pri probavi hrane; drugo, u periodu oporavka
130

najbolje se asimiluju prirodni eeri. Kada je u pitanju razlaganje belanevina i kroba, oni u poetku zahtevaju energiju za razlaganje i poveanu aktivnost fermenata. Odmali posle gladovanja retko se kod kojili ljudi uoava njihova potpuna asimilacija, u veini sluajeva oni predstavljaju materijal koji organizam ne prihvata i koji ponovo zagauje organizam. Ostale preporuke Armstronga su, takode, tane: hranu treba dobro vakati, piti vlastiti urin (makar i u manjoj koliini, nego za vreme gladovanja) i produiti sa masiranjem tela. Tako je Armstrong izleio gospoicu S. 1920. godine, sa kojom su lekari eksperimentisali". Proao je XX vekmi smo u novom XXI veku, i vi mislite da se odnos lekara prema bolesnicima sa bubrenim oboljenjima promenio? Naalost, nije. Istorija 17-godinje devojke iz grada Voronjea oigledan je primer za to. Trideseti p r i m e r: Bolovala sam od gripa, koji je izazvao komplikacije na bubrezima. Leala sam u bolnici pola godine sa dijagnozom akutni glomerulonefrilis sa nefrotinim sindromom". Leili su me i antibioticima, i heparinom, i sredstvima protiv upale, davali su mi po 9-10 injekcija dnevno, po 30-35 tableta i stavljali pipete. Nita nije pomoglo. Zatim su poeli da mi daju hormone i tome slino. Na kraju su mi dali transfuziju. Neizvesno je, ime bi se sve zavrilo, da nisam imala sree. Sluajno sam saznala za metod leenja G. P. Malahova. Prvo to sam primenila bila je urinoterapija. Posle 5-7 dana analize su bile normalne (do tada su belanevine bile 2 jedinice). Odbila sam da primam hormone i produila sam da pijem urin ujutro po 3 gutljaja. Od hormona sam dobila na teini (sa 57 na 68 kilograma). Telo je poelo da mi se osipa, a menstruacije su se prekinule. Osim toga, poeo je da me boli eludac i naruen je rad creva. Posle dve nedelje primene urinoterapije normalizovale su se menstruacije, alergija je skoro potpuno iezla, eludac i creva su proradili kao ranije. Teina se smanjila skoro do normale. Poela sam da se leim metodom, predloenim u knjizi (ediciji)88 Lekovite sile i od tada je sve odlino."
88 Primedba prevodioca. 131

Komenlari i preporuke. Kao to vidite, ovde nije bilo gladovanja. Vano je pomoi organizmu da otkloni sve Stoje suvino, to smeta, i organizam e sam sebe regenerisati. U suprotnom, koncentrisana hemioterapija, kao kod te devojke (i u sluaju kod Armstronga), poremetie rad organizma, a time i nae leenje hormonima, koji upropauju ljude i veu ili za lekove do smrti. Ulivaju im bezizlaznost, oduzimaju nadu i veru u izleenje, lome i povreuju. Kako je jednostavno vratiti zdravlje prirodnim putem za dve nedelje i koliko je potrebno uloiti znanja i strpljenja, da bi se ono ponovo uspostavilo posle nekoliko godina zavisnosti od hormona. Izuavajte svoj organizam i ne poveavajte svoje zdravlje nikome. Kroz vas struji boanska snaga ivota - upravo se nje drite. U Bibliji je zapisano: Mene, Izvor ive vode, ostavili su, i sebi su isklesali bazene (tj. koriste se svim moguim nainima leenja), koji ne mogu drati vodu" (tj. ne pomau odravanju ivota). Trideset prvi prim e r: Armstrong navodi kako je izleio oveka , koji je patio od lilijaze bubrega. Na rendgenskom snimku kod tog oveka je otkriven veliki kamen u bubrenoj karlici. Hirurg je konstatovao, da ako se on ne odstrani, to moe biti opasno po ivot. Covek je, prema savetu Armstronga, poeo da pije sav urin, koji je luio i povremeno je gladovao po nekoliko dana uzastopce. Za nekoliko dana njegovo stanje se poboljalo - prestali su bolovi, mokraa je imala normalan izgled. Posle tri meseca ispitivanje u bolnici je pokazalo da su funkcije bubrega noimalizovane. Komentari i preporuke. Ako se na telo oko bubrega stavljaju obloge od vunene tkanine, namoene u ukuvanom urinu, po 2-4 sata dnevno, tada e do ienja bubrega i izbacivanja kamenja doi znatno bre. Trideset drugi pri me r; Bubrezi moje tetke b i l i su prepunjeni kamenjem. Operisali su je. Iz jednog bubrega odstra89 Razmislite o terminu izleio ovekti. Ne leci neku, vai ivotna snaga koja se nalazi u samnm oveku. Ako lekar postavi oveka u normalne uslovc ivljenja, koji pomau da se odri ta snaga oti e ozdraviti, ako ne, ovek e umreti. 132

njeno je kamenje. U drugom bubregu kamenje je ostalo. Hinirg je rekao, da e iz drugog bubrega odstraniti kamenje posle pola godine, kada se operisani bubreg dobio alei. Nekoje posavetovao da kamenje moe izbaciti mokraom i ona je poela da pije mokrau mog petogodinjeg sina. Posle pola godine hirurg je pogledao rendgenske snimke i sa uenjem pitao gelu je nestalo kamenje iz ovog drugog bubrega? ... Moja tetka se osea dobro. Sada je mui bubreg, koji su operisali, a bubreg, koji lekar nije dirao, radi normalno" (Iz knjige Maslenikova). Komentari i preporuke. Prepunjenost oba bubrega kamenjem govori o nekom infektivnom procesu u bubrezima, koji iepi" kamenje. To je, najverovatnije, posledica prodiranja infekcije iz debelog creva. Zato je potrebno normalizovati ishranu i unutranju sredinu u debelom crevu. Izvanredno dejstvo mokrae petogodinjeg deteta objanjava se ne toliko resorpcionim svojstvima, koliko imunim. Dopunska imunizacija dejom mokraom omoguila je da se odstrani infektivni proces u bubrezima, koji je ,,lepio" kamenje, a ostalo kamenje se samo rastvaralo. Sta uraditi da je operisani bubreg ne mui? Prvo, staviti obloge od diuretika na bubreni segment (tj. na telo oko oteenog bubrega); drugo, ee kratkotrajno gladovati na urinu (3-7 dana); tree, razmotriti ishranu i sve pripremati na Protijevoj vodi. Trideset trei p r i m e r: Radi verodostojnosti leenja urinoterapijom autor te knjige navodi lino iskustvo. Kod mene se postepeno pogoravao rad bubrega, mokranog mehura i mokrani!) kanala. Razmiljao sam ta je moglo to da prouzrokuje i ta da radim? U poetku pri uzimanju soka od cvekle pomeanog sa sokom od jabuka, mokraa je poprimala boju cvekle, ali ne uvek. Postepeno, mokraa je od iste tenosti postala mutna i u njoj se oseao miris konzumirane hrane (na primer, heljde). Koliina tenosti prilikom svakog mokrenja smanjivala se do pola litra i manje zajedno mokrenje. Cesto mi se pojavljivao neprijatan oseaj posle mokrenja u mokranom
133

kanalu. Kada me je pogledala jedna vidovita ena, rekla je da u mokranom mehuru imam otok ((umor), u bubrezima pesak, a u desnom bubregu kamen. Zimi, u znaku strelca", kada je funkcija bubrega veoma izraena, proveo sam dvadesettrodnevno gladovanje. Ispijao sam sav dnevni urin i redovno radio klistire diuretikom i urinom ukuvanim do 1/2 i 1/3 prvobitne zapremine. Pored toga, svakodnevno sam primenjivao tople kupke i dva-tri puta nedeljno saunu. Rezultat kombinacije navedenih sredstava jeste da su mi se proistili bubrezi, a itav mokrano-polni sistem uspostavio je svoje normalne funkcije. Mokraa je postala istija i lekovitija. Njena koliina se poveavala do litre u jednom izmokravanju - to jest uspostavljena je funkcija mokranog mehura i nestalo je otoka (tumora). Nisam osetio nikakve neprijatnosti pri mokrenju ni posle toga. Nestali su svi bolovi oko krsta, svi kimeni prljenovi su se vratili na svoje mesto, uspostavila se funkcija diskova izmeu kimenih prljenova. Organizam sada proizvodi vie toplote, bolje zadrava vodu i brzo dobija na teini.

URINOTERAPIJA I OBOLJENJA JETRE


U medicini Ajttn'ede urin se smatra jakim sredstvom za leenje tekih oboljenja, naroito jetre. Zato se to deava, opisano je ranije. Jetru je najbolje leiti na ovaj nain: piti urin 2-4 puta dnevno po 50-100 grama. Nou na telo oko jetre stavljati obloge sa vunenom tkaninom, natopljenom u dim etiku (najpogodniji urin treba da izaberemo sami). Dopunski treba piti to vie gustog odvara od ipka (dobro ukuvan odvar) . Ako nema ipka, treba piti loplu prokuvanu vodu. Na prirner, kod hepatitisa, jetra proizvodi u, koja zbog blokade unih kanala ne moe da dospe u creva i krv, a zatim u mokrau. Pri tome ovek oseabol, slabost, muninu itd. Zbog
90 Primcdba prevodioca.

134

nedostatka ui u probavnom traktu ne mogu se kvalitetno variti masnoe i belanevine. Lekari prepisuju tablete, koje kompenzuju nedostatak ui. Ali te materije se ve nalaze u urinu. u i drugi fermenti jetre, koji se nalaze u urinu, mogu ponovo da cirkuliu, a ne da se gube. Na taj nain, ponovno uzimanje takvog urina pomae kako pri probavi hrane, tako i pri normalizaciji funkcije jetre na raun homeopatskog piincipa i ispiranja unih kanala. Trideset etvrti p r i m e r: Svakog jutra pijem svoju mokrau ve godinu dana tri meseca, i masiram se ukuvanim urinom. Rezultati su pozitivni, prestala sam da poboljevam od angine i prehlada, spavam kao malo dete, radim u bati po ceo dan i bez umora, manje me mui osteohondroza (osteohondritis), jetra je u normali... Pre toga sam tri puta istila jetru, izalo je mnogo crne ui i razmekanog kamenja. Leili sume ranije lekari pa sam izbacila 16 krupnih kamenova i punu au sitnih." Komentari i preporuke. Posie ienja jetre ishrana nije bila normalizovana, zato se kamenje ponovo stvaralo. Urin je, razredujui u, doveo jetru u normalu, ali treba drati dijetu i promeniti nain ivota. Trideset peti p r i m e r: ,,Sprovodei urmoterapiju, gladujuijednomnedeljno,oistivi creva i jetru-izbavila sam se od depresije, tekih hipertoninih kriza nou (uvek se to deavalo od 3 do 5 asova ujutro) i izleila sam hepatitis (zapaljenje jetre)91. Hranim se tako to koristim posebno svaku vrstu hrane, kako se preporuuje. Oslobodila sam se, takode. teke konstantne naduvenosti creva" (lekar, docent iz grada Dnjepropetrovska).

URINOTERAPIJA I EERNI DIJABETES


Urin dobro izlazi na kraj sa ovom boleu. Zbog toga se preporuuje da se pije po 50-100 grama urina 2-3 puta dnevno, jer isti debelo crevo i jetru. Osim toga, treba stavljati obloge oko guterae (pankreasa) sa najprihvatljivijom vrstom urina.
9\ Isto.

135

U poetnom stadij umu dijabetesa moete koristiti ankprakalanu (vidi knjigu ienje organizma, sir. 46), dodajui u zasoljenu vodu diuretik i l i aktivirani urin. Takvu ankprakalanu preporuljivo je radili jednom u tri dana do potpunog izleenja. Opta koliina tenosti u t i m sluajevima varira od 3 do 4 litra. Odnos izmeu zasoljene vode i urina je priblino 3 litra vode na 500 grama urina. Trideset esti p r i m e r: ,,U putnikom vozu sveo sam se sa starijim branim parom. Odmah sam uoio njihovu veliku energiju i elan ... Bez obzira na godine imali su dosta svezu boju lica. Pitao sam ih, kako su uspeli da ouvaju zdravlje i vitalnost na ta su mi oni odgovorili da su due palili od raznih oboljenja, izmeu ostalog, i od dijabetesa. Jednog dana je njihova kerka donela sa posla rukom napisane stranice o nainu leenja urinom. Oni su poeli da primenjuju vlastiti urin i produili su sa tom terapijom do naeg susreta. Za to vreme su nestale sve bolesti, pa i dijabetes, a oni se oseaju podmladenim. U to vreme vie godina sam bolovao od dijabetesa. Bolest se iz dana u dan pogoravala, a sadraj eera u krvi dostigao je 29,7 jedinica. Poveo sam se za iskustvom mojih sluajnih saputnika i poeo da pijem vlastitu mokrau. Pio sam samo jutarnju porciju tano dva meseca i nisam se pridravao nikakvih dijeta. Posle dva meseca takvog leenja eer u krvi pao je na 5,4 jedinica, a u mokrai ga nije bilo. Na toj brojci eer se odrava do dananjeg dana". U nastavku teksta umesto celih ispovesti navodimo izvode iz pisama jednog istog oveka koji pie kako se treba boriti sa eernim dijabetesom (dijabetes melitus)92 i propratnim oboljenjima. P i s m o - 1: Ve sedam godina bolujem od eernog dijabetesa i pet od gljivinog ekcema. Od 15. aprila 1992. godine poeo sam da se leim urinoterapijom. Pijem urin 3 puta dnevno, diuretikom masiram dlanove, stopala nogu, vrat i lice jednom dnevno posle 23 sata. Sve se odvija kako ste opisali u svojim knjigama. Ali jedno me zabrinjava - u poetku je kod
92 Primcdba prevodioca.

136

mene pocrveneo i otekao polni organ. Nisam smeo da ga dodirnem. Obraao sam se endokrinologu i urologu. Za vreme teenja urinoterapijom nisam uzimao nikakve lekove. Da li da produim leenje urinolerapijom? Staje autor te metode savetovao. Treba da oistite debelo crevo i jetru. Radi boljeg ienja organizma primenjuj te saunu (parno kupatilo) i izbacite iz ishrane neprirodne, vetake i rafinirane proizvode. P i s m o - 2: Kao to sam Vam ranije pisao, bolujem od eernog dijabetesa i ekcema ... [sprao sam debelo crevo jednom, dva puta jetru, jednom bubrege. Organizam sam istio suncokretovim uljem, a zglobove riom i lovorovim liem. Tri dana sam u maju gladovao. Ekcem se leci veoma sporo: na dlanovima ruku uglavnom je izleen, iako ne potpuno; na stopalima nogu stanje je gore ne prolaze kraste. Na polni organ sam, prema savetu, stavljao obloge nekoliko puta i sada je sve normalno. Svakodnevno diuretikom masiram dlanove, stopala i polni ud. Stanje se poboljava, iako sporo. To me ne brine. U prolom pismu ste mi savetovah da izbacim hleb iz ishrane, poto je moj organizam veoma zaguen sa sluzi. Nije mi potpuno jasno na koje vreme treba da se odreknem hieba? 1 da li samo lileba, a zemike i vekne mogu da jedem? Ili da se odreknem lileba, zemiki, vekni (kifli)? Ako tako treba, koliko dugo to moram da radim. Kau da nije dobro potpuno se odrei hlebnili proizvoda? Posetio sam saunu i posle nje sam se oseao divno, poto se 5 godina nisam kupao zbog ekcema. Tablete protiv dijabetesa ne uzimam od 15. marta te godine a ekcem leim iskljuivo urinoterapijom. Lino se dobro oseam. Molim Vas za savet o daljem uzimanju lileba i o ekcemima na stopalima nogu. Trudiu se da uloim maksimum napora pri leenju urinoterapijom. Za sada je sve dobio, a tekoa se ne plaim (14. maj 1992)". ta je autor te metode savetovao. Produiti sa ienjem organizma, u ishrani se pridravati prirodnih proizvoda, p i t i i sve pripremati na Prolijevoj vodi. 137

Pismo- 3; Opisau Vam rezultat mog teenja. U proteklom vremenu pio sam urin 3 puta dnevno i istovremeno diuietikom masirao stopala nogu i dlanove ruku po 5-10 minuta. etiri puta sam se leio gladovanjem: dva puta po 2 dana i dva puta po 3 dana. Od 1 .juna uzimam urin po 5-6 puta dnevno, [z islirane sam izbacio hleb i proizvode od brana (zemike i dingu tesfeninu). LJ proteklom vremenu dva puta sam proistio debelo crevo, 5 puta sam proistio jetru, jednom isprao bubrege odvarom od korena ipka, pio Protijevu vodu, odvar od lovorovog lista i jeo kuvanu riu. Hranio sam se kaama, salatama i krompirom. Rezultat leenja urinoterapijom - izleio sam hemoroide i, po svoj prilici, eerni dijabetes, poto se kod mene sada ne ispoljavaju simptomi dijabetesa (znojenje, slabost, suvoa u ustima i dr.). Kao to ste savetovali, redovno poseujem saunu jednom nedeljno. Stopala (tabani) nogu iste se od ljuspica (krasti) i vie me ne brinu. Imam veliku elju da izleim ekcem. ekam od Vas dopunske savete (14. juli 1992)". Staje autor te metode savetovao. Dodati ishrani proklijala zma, da bi se organizam stimulisao vitaminima iz grupe B i mikroelementima. Umesto masiranja na mesta oteena ekcemom stavljati obloge sa diuretikom i uopte vie primenjivati diuretik, gladovati ne 2-3 dana, ve due vreme, radi dubinskog ienja. Pismo- 4:, Zdravo, Genadiju Petroviu! Ekcem nisam ucmekao (unitio) ' - nije mi polo za rukom. Dodao sam ishrani proklijalo zrno natate, redovno zamotavam diuietikom stopala nogu, mesec dana nisam jeo ni hleb, ni zemike, ni testeninu. Gladovao sam nedelju dana, dva puta dnevno pio diuretik, ali do kraja avgusta nisam izleio ekcem. Strogo sam se pridravao dijete (salate, kae, proklijalo zmo, sokovi), ali oekivane rezultate nisam postigao, iako su se stopala nogu skoro "istila od Ijuspica (krasti), a dlanovi ruku su potpuno isti. Sadraj eera u krvi i mokrai je blizu
93 138 Primedba prevodioca.

normale ... vrsto sam ubeden da urinoterapijom popravljam zdravlje." Komentari i pivpontke. Dakle, od poetka leenja prolo je samo pet i po meseci, a bolest je trajala dugo (sedam godina eerni dijabetes, pet godina ekcem). eerni dijabetes je praktino nestao, a ekcem treba dokusurivati" oblogama sa diuretikom, pre svega vrlo starom mokraom (da bi se bolje odvajale ljuspice-kraste). Kombinacija oksidacije i luinjenja dae bolje rezultate. Kada je re o ishrani, treba jesti salate i l i bareno (dinstano) povre (za vreme hladnog godinjeg doba), kae, meso itd., ali samo odvojeno; sve pripremati na Protijevoj vodi; ee upotrebljavati hleb od proklijalog zrna. Prema tome, vidljivo je, daje ovek postao samouveren, prestao je da se usamljuje, oslobodio se kompleksa nie vrednosti, konano ima poverenja u svoju snagu. ta moe biti bolje od vere u to. Sve to zahvaljujui urinoterapiji, kojoj se smeju glupai i koju cene mudraci. Interesantan je metod leenja eernog dijabetesa opisan kod A. N. Maslenikova (eerni dijabetes najjai i najstrasniji). Rano ujutro pila sam mokrau svog deteta i odmah posle toga ila da muzem kravu i pila sam mleko. Posle godinu dana u analizama nisu uoeni nikavi simptomi dijabetesa. Uskoro su me izbrisali iz evidencije." O ovakvom kompleksnom teenju - mlekom i mokraom pisao je i Avicen u knjizi Kanoni lekarske nauke. Mokraa oveka i mokraa kamile, naroito u kombinaciji sa mlekom kamile muzare, pomae kod vodene bolesti i zadebljanosti slezine. Navodim reci Proroka: Ako bi p i l i mleko i mokrau ... tada bismo, sigurno, bili zdravi." Komentari. Ovakvo leenje odgovara ljudima koji mogu da asimilujii mleko. Urin podstie stimulaciju guterae (pankreasa) i aktivira njene f'ermente. Tek pomuzeno mleko je idealna hrana (u maloj koliini), koja se u celini probavlja vlastitim fermentima. Uz to neobrano, najsveije mleko posebnom energijom, koja se sadri u njemu, pomae obnavljanje strukture, a samim tim, i funkciju guterae.

UR1NOTERAPIJA I OBOLJENJA KARDIOVASKULARNOG SISTEMA


Da bi se normalizovao rad kardiovaskularnog sistema, potrebno je oistiti krv i odstraniti sva mogua zaguenja iz krvotoka. Da bi se oistila krv, treba najpre oistiti debelo crevo, a radi normalizacije slobodne cirkulacije krvi - odstraniti portalnu hipertoniju, to jest oistiti jetru. Materije koje se sadre u urinu, ostalo e uraditi same. Prostimulisae srani mii, rastvorie se trombovi. U tim sluajevima preporuuje se da se urin pije 2-3 puta dnevno, neparna koliina gutljaja (50-100 grama). Trideset sedmi p r i m e r: Sedamnaest dana sakupljam srednji mlaz urina izmeu 3 i 4 sata, pijem ga ukuvanog do 1/4 (to jest kao diuretik) po 3 gutljaja ... Mislim da su mi proradila creva, poeo je bolje da funkcionie ventil izmeu eluca i dvanaestopalanog creva, stomak mi je meki a srce bolje radi ... Pre toga sam izdrala 8 operacija pod optom (totalnom) narkozom. Odstranili su mi metak izkanalajetre. Zelini Vam uspeliau radu. Invalid prve kategorije." Trideset osmi p r i m e r: Imam 54 godine, ve sam u penziji. Oseala sam se veoma loe. Dva puta godinje davali su mi injekcije (bolujem od reumokarditisa, uma na srcu i reumatizma zglobova). Sluajno mi je dospela u ruke Vaa knjiga Urinoterapija, drevni metodi, tumaenje, praksa. Kako sam Vam zahvalna. Ve pola godine ne primam injekcije. Pijem mokrau, masirani se, gladujem jednom ili dva puta meseno. Oseam se mnogo bolje." Trideset deveti p r i m e r: Iskreno Vam zahvaljujem na istinski boanstvenom delu o urinoterapiji. Pre mesec lana ta knjiga je dospela u moje ruke. 1 za mesec dana zadivljujui uspesi. Sa lakoom Vam piem desnom rukom. Moja dijagnoza je do 1988. godine reumatoidni poliartiitis, aneurizma
'H IJkuvani urin stimuiiSe srce na raun svog specifinog ukusa koji podsca na prenju. 95 Primedba prevodioca. 140

trbunog dela aorte (arterijska intraabdominalna aneurizma) "'. Brzina taloenja eritrocita (BTE) je bila 60-75, a sada je 30-40. Ne pijem nikakve tablete!". etrdeseti p r i m e r: Imam 54 godine, 8 godina patim od hipertonine bolesti i vrtoglavice. Imam konstantno povean pritisak u veernjim i nonim asovima do 200/120. U januaru 1991. godine ispila sam 10 puta po pola ae urina natate i godinu dana nisam znala, Staje to pritisak." etrdeset prvi p r i m e r i ena, 64 godine, pati od liipertoninog oboljenja I11 stepena, arterioskleroze, ishemijskog oboljenja srca, varikoznog proirenja vena donjih ekstremiteta. Leila se urinom (pila urin 3 puta dnevno), trljala telo urinom i bila na dijeti. Rezultat dobar. Arterijski pritisak je sada stabilan 130 140/80 - 85 mm ivinog stuba, venozni vorovi na nogama su splasnuli; poboljao se rad srca. Leila se mesec i po dana." A sada razmotrimo nekoliko kritinih sluajeva, kada ovekov ivot visi o koncu". Kako se treba ponaali, ta raditi i prema kojim simptomima se orijentisati? etrdeset drugi pri ni e r: Pre nedelju dana dola mije stara poznanica i molila me je da sa njom poem kod njene kerke. Ona umire i hoe da se oprosti sa mnom, poto smo najranije detinjstvo proveli zajedno. Pola sam. Njeno stanje je bilo uasno. Noge su joj bile otekle kao u slona i do kolena su bile u crnim ranama, do pojasa otok, ake ruku crne i neverovatno zadebljale. Ona se leila 7 meseci u Rostovu na Donu, a alim su je prebacili nama jo na pola godine. Sada su je pustili da umre. Ona se ve oprostila sa decom (ima dva oenjena sina i unuke). Posedela sam sa njom, po razgovarala i shvatila, da je ona veoma usamljena. Snahe joj ne dolaze, sinovi dotre jednom nedeljno na 2 minula, mu radi, dolazi nou. Ona lei sama i razmiljao smrti. Otila sam kod nje ponovo. LJ razgovoru sam joj ispriala o Armstrongu i urinoterapiji. Poela sam da je hrabrim i
96 Primedba prevodioca.

97

Ovaj primcr poslao mi je Ickar. 141

govorim da se treba boriti, rano je za umiranje. Ona se uhvatila zato teenje, zamolila je da proita knjigu, a zatim je rekla, da etoprimenjivati i da e se leiti. Odbaci laje (abletei poela da pije mokrau. Mokrilaje po 20 grama nekoliko pula. Prvi put je ispila mokrau mua. Njegovom mokraom se sada klistira i masira, a svoju pije ... Ve sedam dana gladuje. Stanje joj se nije pogoralo. Izluuje vie od 2 ae mokrae. U poslednja dva dana imala je muninu (potrebu za povraanjem) i ispljuvavalaje ute ugruke. Posle dva dana klistiranja urinom (po 100 grama 2 puta dnevno) poela je da izlazi cma tenost sa cmim ugrucima. Otok se ne povlai, ali se i ne poveava. Vodu pije po tri ae dnevno. Boluje od srca i ciroze jetre. Posavetujte nas ta dalje da radimo"? Komentari i preporuke. Oko otoka i rana stalno stavljajte obloge sa diuretikom. Naroitu panju obratite na klistire itavo zlo je u debelom crevu. Produite sa uzimanjem urina i gladovanjem. Povraanje i izbacivanje crnih neistoa simptomi su koji ukazuju na izbacivanje uzronika bolesti - to je dobro. U takvom duhu produite dalje - pijte vie urina, upotrebljavajte Protijevu vodu, pogotovu to se samooseanje ne pogorava. Ako se samooseanje bude pogoravalo, a pri tome i dalje izbacujete patoloke tvorevine - to su krize ienja i ozdravljenja. One se moraju prebroditi. Ako pogoranje proe bez tih simptoma- vi ste zakasnili, bolest je uzela suvie maha. etrdeset trei prime r: Bolesnik I., srednjih godina. Poseivao je terapeuta godinu dana zbog obolelog srca (zalisci). Cesto je gubio svest na ulici i donosili su ga u najbliu apoteku, gde su mu ukazivali neophodnu pomo - davali lek, koji je uvek nosio sa sobom ... Bila mu je prepisana dijeta, mirne (lagane) etnje i zabranjeno kupanje. Napadi su uestali. Doao je kod mene i preporuio sam mu da pije svoju mokrau. Mokraa je, kao Sto sam i oekivao, bila mutna i sa jakim mirisom, ali je ubrzo postala prozrana. Objasnio sam bolesniku kako da trlja telo mokraom, a u poetku sam ga masirao oko 2 sata svojom mokraom. Moram da napomenem da su najvaniji delovi tela za masiranje lice i vrat, a polom stopala i
142

tabani. Posle masae bolesnika smo prali toplom vodom iz vodovoda. Bolesnik je svakoga jutra dolazio kod mene na tu terapiju. Dozvoljeno mu je da jede jednom dnevno, ali samo hranu koju mu ja odobrim. Posle mesec dana njegovo stanje se toliko poplavilo daje mogao da se vrati na posao. Nakon 12 nedelja na lekarskotn pregledu se pokazalo daje potpuno zdrav ... Od prvog dana leenja nije imao ni jedan napad" (iz knjige Armstronga). Komentari i preporuke. Mutna mokraa sa jakim mirisom upuuje na zagaenost organizma - debelog creva, jetre (otar miris). Otuda proistie vanost terapija ienja radi rastereenja organizma. Masiranje je najbolje vriti u podne od ] 1 do 13 asova po lokalnom vremenu. U to vreme je aktivan srani kanal i terapija udara u taku". Preporuujem da se sprovode protilaktike kure za jaanje srca sredinom leta, kada je ono najsposobnije za samoregeneraciju. Osim masae, mogu se i treba stavljati obloge sa diuretikom na deo koe, koji je povezan sa srcem. Kada je o hrani re - obavezno treba jesti hleb od proklijalog zrna i l i 2-3 kaike proklijale penice. Mogue daje jedan od glavnih uzroka nastajanja sranih mana, zagaeno debelo crevo

URJNOTERAPIJA I OBOLJENJA OIJU


Urin dobro pomae kod raznovrsnih oboljenja oiju. Metod njegove primene je veoma jednostavan - oi treba zaka-. pavati ili ispirati. U sloenijim sluajevima stavljati obloge od sveeg urina na oi i gladovati. Za leenje oiju odlinaje deja ili aktivirana mokraa. Moete se pridravati preporuka naih predaka-koristiti soli mokrae. Zato je potrebno da se mokraa ispari na suncu i da se talogom lece oi, to jest malo taloga sipae u oi. Kod beone u oima treba uzeti bakarnu posudu i u nju nalili 50 grama medovine i 100 grama mokrae. Kuvafi sve dok ne ostane polovina. Tom smeom zakapavati oi (po 5 kapi). Doziranje poeti jednom kapljicom. Ta smea se moe koristiti i kod drugih onih oboljenja.
143

etrdeset etvrti p r t m e r: ,,U oko mi je upao metalni opiljak. Otok oiju je splasnuo za 7 sati; hiperemija (krvni podliv)98 sluzokoe onog kapka i beonjae posle 12 sati. Luenje gnoja iz oiju prestalo je nakon 4-5 sati od poetka leenja. Primenjivana je sveza topla mokraa na svakili 3(M0 minula u vidu ispiranja oiju i obloga" (materijal mi je poslao lekar-pedijatar). etrdeset peti p r i m e r: Pre godinu dana posle jedne prehlade dolo je do upale ronjae na levom oku. Pojavila se neka tamna mrlja i morao sam da odleim u bolnici mesec dana. Kada sam otputen iz bolnice, mrlja se jo uvek zadrala, ali je bila manja i svetiija, nego u poetku. Govorili su mi, da e to proi, ali nije prolazilo. Posle izvesnog vremena odluio sam da probam sa zakapavanjem urina u oi i nos. Mrlja na okuje nestala." etrdeset esti p r i m e r: ,,U Kijevu, 1989. godine lekari su mi postavili dijagnozu - katarakta. Nisam mogao da itam. Posle 5 minuta itanja sve mi se slivalo iz oiju. Lek nije pomogao. Tada sam poeo redovno da ispiram oi vlastitim urinom, svakoga dana posle spavanja. Tako sam radio dve nedelje. Sada je sa vidom sve u redu." etrdeset sedmi prime r: Uroena katarakta oba oka. Odluio sam da ispitam metod urinoterapije i odgladovao sam na urinu i vodi, pri svakodnevnom utrljavanju urina u oi 9 dana, ali sam bio prinuen da prekinem zbog negativnih reakcijaeluca. Meutim, pozitivni rezultati su ipak postignuti - poev od estog dana vid se poboljao i ak se sam oblik (nain ispoljavanja, M) katarakte neto izmenio." Komentari i preporuke. Armstrong u svojoj knjizi iva voda pie: ,,U mnogim sluajevima desetodnevno urinsko gladovanje pokazalo se dovoljnim da bi se opne, koje prekrivaju oi, resorbovale. Najdui rok - 28 dana." Zato je, da bi se otklonila uroena katarakta, bilo potrebno due gladovati na urinu, stavljali na oi obloge sa urinom, ukuvanim sa medom u bakarnoj posudi i uspeh bi bio potpun.
98 144 Primedba prevodioca.

Urinoterapijom se moe leiti jo jedno oboljenje oiju gtaukom, ali posle hirurke intervencije moda se i ne postigne eljeni efekat leenja.

URINOTERAPIJA I TUMORSKA OBOLJENJA


Uri no terapija, ma koliko udno izgledalo na prvi pogled, neverovatno je efikasna protiv razliitih tumora (otoka), izmeu ostalih i malignih (raka). U prostijim sluajevima dovoljno je piti urin, stavljati obavezno obloge oko obolelog organa (mesta) ih masirati elo telo, a u zaputenijim sluajevima kombinovati gladovanje sa urinoterapijom i leenjem glinom. Sve te mere, koje se preduzimaju u kompleksu, omoguavaju da se oveku vrati dragoceni ivot. Pogledajmo kako to izgleda u praksi. etrdeset osmi primer: Na slepoonici imam mlade ... pre toga sam sve vreme uvee trljala lice i ruke sveim urinom, koa je postala meka a moj ten bolji, a tu je mlade. To me muilo pa sam poela da stavljam obloge od stare mokrae. Posle nedelju dana on se otkinuo, potekao je gnoj, pojavilo se zadebljanje oko uha, iza uha i po krvnim sudovima, koji idu prema udubljenju oko kljune kosti. Poelo je da me boli. Jo jednom sam proitala Vau knjigu i poela da stavljam ukuvanu mokrau, mlade se smanjio, gnojenje je prestalo i bolovi su uminuli." Komentari i preporuke. Ova ena treba da proe kroz potpunu kuru terapija ienja - debelog creva, jetre, da se ee naparava (kupa u toploj vodi - sauni) radi proiavanja tkiva. Oko mladea mora neprekidno da stavlja obloge sa ukuvanim urinom. etrdeset deveti prim e r: Moja ena je pre etiri godine nehotice otkinula mlade na leima. Na mestu mladea stvorila se gnojna rana, koja sve te godine nije zarastala. Sva mogua
99 Primedba prevodioca. 145

leenja nisu dala rezultate. Na rani se as stvarala krasta, as se ponovo otvarala. Imala je nezdravu tamno-crvenu boju sa plavkastom nijansom. Posle stavljanja obloga sa ukuvanim urinom gnojna rana je nestala. Koa, koja se regenerisala na mestu gnojne rane ima zdravu roe boju. Mi smo zadivljeni i iznenaeni neoekivanim rezultatom." Pedeseti primer: Zahvaljujui Vama i Vaoj knjizi prekoraila sam barijeru gadljivosti i skoro godinu dana pijem urin ujutro. Izleila sam se od hemoroida, nestala mi je bradavica na kuku. ienje prolazi sa tenom stolicom, bezbolno." Pedeset prvi primer: Ve sam se leila mokraom. Imala sam malu bebu (dojene) i este infekcije mlenih kanala. Mleko mi se zadravalo i stavljala sam na grudi (rouglaste pelene, natopljene dejom mokraom upala je nestajala za tren oka. Preporuujem svim poznanicama ovaj jednostavni metod. Prema tome, ako vam se na grudima pojavi jako kapilarno krvarenje - ekstrakt mokrae zaustavlja krv i trenutno stee razgolienu gnojnu ranu fizioloki,bez oiljaka" (preporuka 31-godinje ene). Pedeset drugi primer: , Jedno vreme sam imala jake bolove u grudima, zadebljanje. Htela sam da idem lekaru, ali se tu nala Vaa knjiga. Daj, mislim se, popiu (pila sam ujutro i za ruak). Zadebljanje grudi je prolo." Pedeset trei primer: Pre esi godina odstranjena mije cista na desnom jajniku i evo ponovo se javila cista sa leve strane. Lekar je predloio operaciju. Gladovala sam 10 dana, pila 4 puta dnevno po 75 grama svee mokrae. U poetku se cista smanjila na polovinu prvobitne veliine, a sada je nisu uoili. Fantastino!" Komentari i preporuke. U pismu ova ena navodi, da je sve vreme imala problema sa crevima. Njih treba oistiti, jer su oni uzrok pojave cisti. Primer: Sestra ima mastopatiju (bolove) desne dojke. Prole godine su je zraili, imala je 24 seanse. Sve je bilo normalno, ali te godine, u aprilu, kod nje je ponovo dolo do zapaljenja dojke, pocrvenela je, ali nije ila u bolnicu. Kod mene se nala Vaa knjiga o urinoterapiji i predloila sam sestri 146

Urinoterapijom se moe leili jo jedno oboljenje oiju glaukom, ali posle hinirke intervencije moda se i ne postigne eljeni efekat leenja.

UR1NOTERAPUA I TUMORSKA OBOLJENJA


Urinoterapija, ma koliko udno izgledalo na prvi pogled, neverovatno je efikasna protiv razliitih tumora (otoka), izmeu ostalih i malignih (raka). U prostijim sluajevima dovoljno je piti urin, stavljali obavezno obloge oko obolelog organa (mesta) ili masirati elo telo, a u zaputenijim sluajevima kombinovati gladovanje sa urinoterapijom i teenjem glinom. Sve te mere, koje se preduzimaju u kompleksu, omoguavaju da se oveku vrati dragoceni ivot. Pogledajmo kako (o izgleda u praksi. etrdeset osmi primer: Na slepoonici imam mlade ... pre toga sam sve vreme uvee trljala lice i ruke sveim urinom, koa je postala meka a moj ten bolji, a tu je mlade. To me muilo pa sam poela da stavljam obloge od stare mokrae. Posle nedelju dana on se otkinuo, potekao je gnoj, pojavilo se zadebljanje oko uha, iza uha i po krvnim sudovima, koji idu prema udubljenju oko kljune kosti. Poelo je da me boli. Jo jednom sam proitala Vau knjigu i poela da stavljani ukuvanu mokrau, mlade se smanjio, gnojenje je prestalo i bolovi su uminuli." Komentari i preporuke. Ova ena treba da proe kroz potpunu kum terapija ienja - debelog creva, jetre, da se ee naparava (kupa u toploj vodi - sauni) radi proiavanja tkiva. Oko mladea mora neprekidno da stavlja obloge sa ukuvanim urinom. etrdeset deveti primer: Moja ena je pi e etiri godine nehotice otkinula mlade na leima. Na mestu mladea stvorila se gnojna rana, koja sve te godine nije zarastala. Sva mogua
Primedba prevodioca. 145

teenja nisu dala rezultate. Na rani se as stvarala krasta, as se ponovo otvarala. Imala je nezdravu tamno-crvenu boju sa plavkastom nijansom. Posle stavljanja obloga sa ukuvanim minom gnojna rana je nestala- Koa, koja se regenerisala na mestu gnojne rane ima zdravu roe boju. Mi smo zadivljeni i iznenaeni neoekivanim rezultatom." Pedeseti primer: Zahvaljujui Vama i Vaoj knjizi prekoraila sam barijeru gadljivosti i skoro godinu dana pijem urin ujutro. Izleila sam se od hemoroida, nestala mi je bradavica na kuku. ienje prolazi sa tenom stolicom, bezbolno." Pedeset prvi primer: Ve sam se leila mokraom. Imala sam malu bebu (dojene) i este infekcije mlenih kanala. Mleko mi se zadravalo i stavljala sam na grudi trouglaste pelene, natopljene dejom mokraom - upala je nestajala za tren oka. Preporuujem svim poznanicama ovaj jednostavni metod. Prema tome, ako vam se na grudimapojavi jako kapilarno krvarenje - ekstrakt mokrae zaustavlja krv i trenutno stee razgolienu gnojnu ranu fizioloki, bez oiljaka" (preporuka 3 1 -godinje ene). Pedeset drugi primer: , Jedno vreme sam imala jake bolove u grudima, zadebljanje. Htela sam da idem lekaru, ali se tu nala Vaa knjiga. Daj, mislim se, popiu (pila sam ujutro i za ruak). Zadebljanje grudi je prolo." Pedeset trei primer: Pre est godina odstranjena mi je cista na desnom jajniku i evo ponovo se javila cista sa leve strane. Lekar je predloio operaciju. Gladovala sam 10 dana, pila 4 puta dnevno po 75 grama svee mokrae. U poetku se cista smanjila na polovinu prvobitne veliine, a sada je nisu uoili. Fantastino!" Komentari i preporuke. U pismu ova ena navodi, daje sve vreme imala problema sa crevima. Njih treba oistiti, jer su oni uzrok pojave cisti. Prime r: Sestra ima mastopatiju (bolove) desne dojke. Prole godine su je zraili, imala je 24 seanse. Sve je bilo normalno, ali te godine, u aprilu, kod nje je ponovo dolo do zapaljenja dojke, pocrvene!a je, ali nije ila u bolnicu. Kod mene se nala Vaa knjiga o urinoterapiji i predloila sam sestri
146

da pri meni urinoterapiju. Sestra je gladovala 10 dana. Na fonu potpunog gladovanja pila je urin i masirala se ukuvanim urinom, stavljala obloge na grudi. Drugog dana gladovanja iz dojkejepolasukrvicai izlazilajesve vreme gladovanja i posle prestanka gladovanja. Temperatura dojke se smanjila, kao i crvenilo. Mene je plailo to Sto je krv ponekad bila tamnocrvena. ta mi savetujete? Kako da postupim dalje?" Komentari i preporuke. Gladovanju ne treba pristupili odjednom. Prvo treba da se oistite. Istovremeno sa poetkom ienja treba piti urin 2-3 puta dnevno po 100 150 grama, a na dojku stalno stavljati obloge sa urinom (razliite vrste odaberite sami), najbolje u vidu glinenih kataplazmi. Ako se za mesec dana slanje ne sanira, tek tada gladujte na urinu. Pedeset peti primer: ,,Bilo je to decembra 1991.godine. Jako sam se prehladila, poeo je kaalj, koji se obino kod mene zadravao tri meseca. Poznanica me je posavetovala Pij mokrau". Psihiki me nije trebalo pripremati, jer ako sam pila kerozin, mogu da pijem i svoju mokrau. Poela sam da pijem po 100 grama nekoliko puta dnevno, ne menjajui svakodnevni reim ishrane. I gle, uda! U toku nedelju dana prestala sam da kaljem. Na preponi sam imala otok od limfnog vora, koji se mogao videti golim okom. Za dva meseca je splasnuo!". Pedeset esti primer: ,,O ovom nainu leenja ispriala sam svojoj kominici u zgradi. Ona je patila od otoka mokranog mehura. Pila je toplu (svezu) mokrau i ispirala creva od neistoa. Ne znam tano, koliko vremena je to primenjivala, ali znam da kada samje srela i pitala o rezultatima, ula sam da joj je prvi put posle pet godina bolesti mokraa normalna." Pedeset sedmi primer: Piem radosno, poto sam se oslobodila malignog tumora u desnom uglu levog oka (pored nosa), veliine veeg zrna graka. Poela sam da ga leim ukuvanim urinom, ne utrljavajui, ve lagano dodirujui, .la Vani ne mogu rei, za koliko (luna je on nestao, ali druge neileljv ujutro sam primetila da ga nema." 147

Pedeset osmi primer: Prema Vaim sa vetima za godinu dana, ne gladujui, oslobodio sam se hemoroida, bolova u nogama, krstima, ne nosim pojas, zaboravio sam na kijavicu, gajmoritis (maksilarni sinusitis) i ak na adenom - koji su mi dva puta predlagali da hirurki odstranim. Invalid Otadbinskog (Drugog svetskog rata10 ) rata II kategorije." Pedeset deveti primer: Hou da Vam ispriam kako se moja majka leila urinom pre 20 godina. Imalaje dijagnozu: tumor i naprsnue debelog creva. Ona je pila mokrau godinu dana bez prestanka, po nekoliko puta dnevno. Naprsnue je zaraslo, tumor je splasnuo. A nju je posavetovala da pije urin ena koja se izleila od raka debelog creva." ezdeseti primer: Pre godinu dana moja kerka (roena 1988. godine) poela je da gluvi zbog polipa. Ve je imala dve operacije, ali priblino godinu dana posle operacije polipi su se ponovo javili. Poela sam da joj ukapavam u nos njen sve, topao urin po pola pipete u svaku nozdrvu toliko puta dnevno, koliko puta je mokrila. Kura leenja je trajala dve nedelje. Pored toga ukapavala sam joj u ui njen ukuvani urin. Rezultat: potpuno joj se vratio sluh, a lekari su postavili dijagnozu - gluvoa II stepena. Veliko Vam hvala." ezdeset prvi primer: Pre dva dana upoznala sam se sa jednom enom. Sluajno smo stupile u razgovor. Ona je pre tri godine pala i jako je povredila dojke koje su od udarca postale crvenoplave. Pojavio se tumor (otok) na levoj dojci veliine kokoijeg jajeta. Onkolozi su predloili operaciju. Ona se toga mnogo plaila i po savetu poznanika poela je da pije srednju porciju urina ujutro i uvee. Preko noi je stavljala obloge sa podgrejanom mokraom uz dodavanje kafene kaiice sode bikarbone i kafene kaiice sireta. Imala je jak sviab, ak i male opekotine. Privremeno je prestala da stavlja obloge, ali je zatim sve ponovila. Posle mesec dana tumor se znatno smanjio. Iako su govorili da je operacija neizbena, odustali su od operacije. Posle drugog meseca tumor je potpuno splahnuo."
100 Primedba prevodioca, 101 Isto. 148

Komentari i preporuka. Nikada u u r i n ne treba dodavati navedene sastojke. Oni su i izazvali opekotine na koi. ezdeset drugi primer: Sa urinoterapijom sam se upoznao pre godinu dana, kada je moju porodicu zadesila nesrea. Moj otac (51 godina) ozbiljno je oboleo i lekari su postavili dijagnozu - rak grkljana IV stepena (metastaza) . Rekli su da je za operaciju ve kasno. Predloili su samo zraenje, od kojeg smo odustali, polo pozitivne rezultate ono nikome nije donosilo. U to vreme jedan moj poznanik predloio je da probamo leenje urinom. U poetku otac se nije sa tim saglasio, ali je zatim poeo da ga upotrebljava. Prvo je razblaivao urin kompotom, poto nije mogao odmah da se privikne na njega. Zatim je poeo da pije zalivajui ga vodom, a sada, postoje proitao Vau knjigu, mokrau pije ne zalivajui je ni sa im. Od tada je prolo godina dana, za sada je iv ... Kod mog oaje sada nastupilo, kao to Vi opisujete, krizno stanje: povraanje, jak kaalj, luenje sluzi, temperatura. Pre nego to smo proitali Vau knjigu mislili smo daje smrt blizu. Sada znamo da se organizam mog oca isti ... Velika Vam hvala za tako divnu knjigu." Komentari i preporuke- Oko grkljana treba stavljati obloge sa diuretikom ili dejom mokraom (poeljno deteta do 5 godina ivota). Oistiti debelo crevo i jetru. Dopunski grlo se moe ispirati ukuvanim urinom, ali za loje potrebno promeniti ishranu. ezdeset trei primer: Vau knjigu mi je poslao sinovac iz grada Stari Oskol. Njegova ena je bolovala, lekari su konstatovali rak krvi (leukemija) . Ona je uiteljica, ima Viu kolsku spremu. Rekli su da je bolest u 11 stadijumu. Uporno se leila: masirala, pila i sveje prolo za godinu dana." ezdeset etvrti primer: Moja poznanica se ve nekoliko meseci bavi urinoteiapijom zbog raka limfnih vorova. To se desilo posle njenog viemesenog leanja u bolnici u gradu Buhara. Otpustili su je sa loim analizama. Posle toga poela je da primenjuje urinoterapiju. Sada se osea
102 Isto. 103 Primedba prevndioca. 149

mnogo bolje. Promenila joj se boja lica (pojavilo se rumenilo, koa je postala meka i elastina), analiza krvi je dobra - sve zahvaljujui Vama." ezdeset peti primer: Bolesnik R., oko 30 godina. Stanje: malokrvnost, teina ispod normale, u jednoj dojci -zadebljanje priblino veliine kokojeg jajeta. Dijagnoza- rak. Predloena je hitna operacija, koju je bolesnica odbila. Pila je vlastitu mokrau na fonu potpunog gladovanja. Svakodnevno je ispijala litar i 420 grama obine hladne vode ispod esme. Mu ju je masirao njenom mokraom od glave do pete svakodnevno po 2 sata, a obloge sa mokraom stavljala je tokom 24 sata na obe dojke. Oporavila se za deset dana. Dvanaestog dana otila je kod prethodnog doktora i on nije mogao da otkrije ni trag bilo kakvili poremeaja na dojkama. Osim toga, bolesnica se izleila od malokrvnosti. Postigla je puno zdravlje" (iz knjige Amistronga). Komentari i preporuke. Kombinacija dva sredstva koja jako oksidiu unutranju sredinu -gladovanje i urino terapija sa masiranjem koe stvarno moe da napravi uda. Navedeno leenje se moda moglo poboljati oblogama i masaom sa ukuvanim urinom, a ienjem debelog creva pomou mikiokiistira. U daljem tekstu nekoliko primera sa tumorima druge vrste. ezdeset esti primer: Kolegmica A. sa posla ispriala mije, daje ona takode isprobala dejstvo odstajale mokrae. Kod njenog deteta (10 godina) na tabanima nogu pojavio se potkoni tumor (otok) veliine metalnog novca. Taj tumor ona je nazvala Sipica", iako je to, prema mom miljenju, u pitanju neto drugo. Tumor se sve vie poveavao i oteavao kretanje deteta. Hirurg je predloio da se tumor isee, dok je jo mali". Majka je odluila da ne uri sa operacijom. Ona je dobro poznavala prednosti urinoterapije. Posle tri obloge sa odstojalom mokraom tumor se preko noi smeurao i nestao" (iz knjige A.N. Maslenikova). ezdeset sedmi primer: Predloena mi je operacija hematoma na glavi. Poeo sam samostalno da primenjujem
150

urin, tj. da gladujem na urinu 7 dana. Analize su se normalizovale, ali je operacija i dalje bila aktuelna. Poeo sam da stavljam glinu sa ukuvanim urinom - liemalom se malo otvorio, ali nisam do kraja shvatio postupak leenja urinom i obratio sam se lekaiu. Molim Vas dameposavetujete,taese desiti, ako se rana otvori a lekar oisti ranu?" Preporuke. Stavljajte obine obloge sa ukuvanim urinom (diuretik) i l i svezim urinom deteta do 5 godina ivota. ezdeset osmi primer:: Kada sam jeo groe isprskano bordovskom orbom, oteklo mi je itavo grlo. Nisam mogao ni da govorim ni da gufam. Nisam iao u bolnicu, ve sam ispirao grlo vlastitom mokraom. Za 3 dana ispiranja otok se povukao, mogao sam i da govorim i da gutam!"

URINOTERAPIJA I OBOLJENJA PROUZROKOVANA PREHLADOM


Ispijanje urina i ispiranje grla urinom daju odline rezultate kod prehlada. Ako se tome doda ispiranje nosne upljine, dopunski se iste gajmorovi (maksHarni) , eoni sinusi i oblinji delovi mozga. Urinolerapija u tim sluajevima radikalno reava probleme prehlade. ezdeset deveti primer: Pijem naiskap po 9 gutljaja urina, ispiram nos. Otkako znam za sebe, bolelo me je grlo, jer imam hronini tonzilitis. Sada pijem hladan kefir i vodu, to ranije nisam smeo." Sedamdeseti primer: Prehladila sam se, jako sam kaljala. Poela sam ujutro da pijem urin pa je sve prolo.1' S e d a m d e s e t p r v i primer: P o e l a s a m d a s e l e i m urinom. Pijem ga ujutro ijednom nedeljno gladujem sa urinom. Njime ispiram jo nos, grlo i leim desni. Proleeje, aja nisam obolela od prehlade - to je ipak udo! Nos je postao ist i ne boli me grlo (ranije sam godinje bolovala 5-6 puta). Desni su
104 Primedba prevodioca. 151

ojaale. Pojavilo mi se neko zadebljanje veliine graka. Mesec dana sam preko noi stavljala zavoj, natopljen urinom, i sve je splasnulo." Sedamdeset drugi p r i nt e r: Poela sam da pijem urin od 5. jula 1992. godine, redovno ujutro do 200 grama, a ponekad i danju. Za to vreme su mi proli zatvor i smanjili se hemoroidi. Posle dva meseca od poetka primene urina pojavila se jaka kijavica, izbacivala sam pravi gnoj vie od mesec dana." Komentari i preporuke. Obian ovek ne moe sebi da predstavi, do kog stepena mu glava moe biti napunjena sluzi. Uzimanje urina, naroito ispiranje nosne upljine, podstie izbacivanje te sluzi, i ona izlazi u vidu gnoja ili mase sline gnoju. Po pravilu, posle toga se poboljava ulo mirisa, sluh i nestaje glavobolja. Eto to se dogodilo i u ovom sluaju. Poelo je luenje sluznog sadraja iz nosne upljine, eonih i maksilamih sinusa. To je veoma dobra pojava organizam se oslobaa patologije. Zato treba ispirati nos sve dok sluz ne prestane da izlazi. Posle toga vam ostaje da samo radi profilakse ujutro ispirate nos svehn urinom. Sedamdeset trei pri m e r: Bolele su me ui, skoro sam izgubila sluh, gnoj je isticao, nisam mogla da diem na nos. Posle ispiranja uiju i nosa i ispiranja grla ujutro, kod mene se sve normalizovalo, bolovi su se stiali. Hvala Vam." Sledei sluaj vrlo oigledno ilustruje zagaenost glave usled zatvora. Mui me glavobolja, um u uima i glavi, gubim sluh. Ve 15 godina imam zatvore. Stideia sam se da idem lekani. Prestala sam da pijem sve tablete i odnedavno pijem svoj urin od 5 do 6 asova ujutro natate. Ukapavam ga i u nos i u ui. Posle dve nedelje iz nosa i usta potekli su sluz i ugruci gnoja. Sve je trajalo 2,5-3 dana. Ve sam mislila da tome nema kraja. Neprekidno mi curi i curi sluz iz nosa. Mu mi govori, da sam se moda prehladila? Da li da radim klistire? Dijagnoza lekara: stenoza (suavanje)10* slunih arterija, vaskulama ishemija glave (lokalni prekid krvotoka u glavi) , 105 Primedba prevodioca. 106 Isto. 152

neprestana glavobolja, vrtoglavica, nestabilnost pri hodanju (zanosim se, as ulevo, as udesno). Boe moj, ta mi sve za to vreme nisu radili lekari. U Moskvi sam leala na odeljenju vaskulame hirurgije na Institutu Bakuljev". A koliko sam lekova popila i primila ni sama ne znam. Sve vene su mi izbuene injekcijama. Rekli su mi da se moram pomiriti sa svojim stanjem, zato to se nita ne srne raditi sa krvnim sudovima (vaskulama), jer bi nastalo trajno oteenje. Posle itanja Vae knjige poverovala sam u pozitivan rezultat. Kako da produim dalje?" Komentari i preporuke. Zaista nema veeg neprijatelja oveku od njega samog. Da se ta ena na vreme oistila, pravilno hranila i oslobodila zatvora, nita joj ne bi trebalo. Dolo je do strane i dvostruke zagaenosti - od zatvora i lekova. Njeno ustruavanje i nepismenost prouzrokovali su ozbiljne poremeaje. Ali urin - udotvorna tenost, lek za smele i odvane - brzo je poeo da uspostavlja red u njenom organizmu. Treba ispirati nos, piti urin i istiti debelo crevo i jetru. Potom treba regulisati pravilnu ishranu. Sve pripremati na Protijevoj vodi, jesti proklijalu penicu i ee ii u parno kupatilo. Dopunski utrljavati urin u glavu: jednoga dana sve i diuretik, drugoga dana stari sa mirisom, i tako naizmenino do potpunog izleenja. Apel itaocima: Pre nego to ponete da leite srce, glavu, sudove, plua, kou itd. oistite debelo crevo i jetru, normalizujte ishranu. Ako posle toga bolest ne proe, tek tada ponite sa primenom medicinskih terapija, ali je bolje primenjivati urinoterapiju.

URINOTERAPIJA I KONA OBOLJENJA


Kod konih oboljenja urin se primenjuje na sledei nain: iznutra- pijenjem; obavezno je ienje debelog creva i jetre. Kau da kone bolesti sede" u crevima. Tek posle te pripreme intenzivnije stavljati urin na oteene delove koe (masiranje, 153

oblozi). Pri tome koristiti sve varijante urina: za odvajanje odumrle koe, koja je ostavila tragove - vrlo stari {kako ukuvani, tako i obian); za zarastanje-obian deji, aktivirani i ukuvani; za smekavanje - sve deji i vlastiti. Preporuljivo je da se preispitaju nain ivota i ishrana. Sebi dobro razjasnite od ega je bolest nastala i otklonite uzroke. Sedamdeset etvrti p r i m e r: Krajem prole godine obolela sam od difuznog liaja. Posle nedelju dana leenja medikamentima nisu se pokazali nikakvi pozitivni rezultati. Poela sam da gladujem i da pijem mokrau. Zbog toga stoje mokraa imala gorko-slan ukus, ubrzo sam prestala daje pijem. U toku bolovanja nekoliko puta dnevno mazala sam bubuljice i to mi je umnogome smanjivalo bolove. Anestezirajue (bezbolno) dejstvo mokrae bilo je jae nego ekstrakt od trave, koji su mi pripremili fitoterapeuti. Gladovala sam na urinu nedelju dana. Krajem meseca bubuljice su prole bez lekova." Komentari i preporuke. Gladovanje u ovom sluaju zamenilo je terapije ienja i doprinelo jaoj oksidaciji organizma, Sto je blagotvorno delovalo na leenje. Sedamdeset peti primer: Moja dijagnoza zastarela masna seboreja (perutanje koe sa preteranim luenjem masti) i dermografizam koe tela (koa tvrda i gruba na pipanje). Prve nedelje leenja dale su veoma dobar efekat, koa je postala vidno glatka. Meutim, pojavila se alergija na koi reakcija od ienja, koja je veoma dugo i nesnosno trajala. Otklonjena je vegetarijanskom ishranom, klistirima, pijenjem urina i redovnim gladovanjem -jednom u etiri dana." Sedamdeset esti pri m e r: Uesnik sam Otadbinskog rata (Drugog svetskog rata) , zato imam mnogo bolesti. Primenjujui urin oslobodio sam se herpesa. Tu bolest leio sam kod dermatologa. Leenje je trajalo dugo, a rezultati nikakvi. Poeo sam da utrljavam staru mokrau, svrab je odmah prestao, a bolest je brzo prola. Herpes nisam imao na ustima, ve na stranjici." 107 Primedba prevodioca.
108 Primedba prevodioca. J54

Sedamdeset sedmi p r i m e r: Psorijaza. Bolesnik ima 60 godina. Gladovao je uz pijenje mokrae i vode u toku nedelje dana u junu i septembru (dva puta). Za vreme gladovanja masirali suga vlastitom mokraom tri puta dnevno po jedan sat. Potpuno se izleio. Produio je da pije mokrau svakodnevno narednih deset godina. Kada je imao 70 godina, izgledalo je kao da nema vie od 55 godina." Komentari i preporuke. Ja psorijazu i ekcem svrstavam u bolesti koje se veoma lako mogu leiti uiinoterapijom, naravno ako nisu zaputene. Leci se i lupus (lokalna tuberkuloza koe) koje je mnogo ozbiljnije oboljenje. Istina, za njeno leenje treba mnogo vremena" (iz knjige Armstronga).
Sedamdeset osmi p r i m e r: Ve 15 godina patim od

psorijaze i pri redovnom pregledu obratio sam se lekarima, koji su poeli da me lee hormonainim preparatom deksametazon (8 tableta dnevno). Kada su mi postepeno, sa poboljanjem stanja, smanjilj dozu do 3 jedinice (tablete), proitao sam Vau knjigu Uri no terapija. Poeo sam leenje sa uzimanjem urina ujutro i masiranjem ukuvanim urinom. Istovremeno sam uzimao i hormone, ali po 2 tablete. Stanje mi se postepeno pogoravalo i na kraju bolest se pogorala do tog stepena, da su mi se izvrtali zglobovi a elo telo se pokrilo krastama. Ponovo je moj lekar (on je, u stvari, magistar medicinskih nauka) ukljuio u leenje deksametazon. Poeli su sa 8 tableta dnevno. Kada sam doao do 4 tablete dnevno, ponovo sam osetio pogoranje. Bilo mi je jo gore, nego prethodna dva puta. Jo jednom mi je lekar prepisao po 8 tableta dnevno. Uradili su mi hemosorpciju i plazmoforezu (oistili krv i Hmfu, autor). U poetku mije bilo neto bolje, ali sa smanjenjem doze hormona stanje se pogoravalo. Ja bili se sa zadovoljstvom, ako bih mogao, oslobodio tih hormona i poeo bili leenje po Vaem metodu ienja, gladovanjem itd. Lekar koji me leci ni sam ne zna ta dalje da radi, bez obzira na njegovo magistarsko zvanje koje je stekao za disertaciju o psorijazi. Reju, napravio je od mene bogalja,
109 Ilo. 155

iako sam ubeden da se moglo proi i bez hormonalnih preparata. Genadije Petroviu! Molim Vas za pomo. Vi ste mi poslednja nada. Sa35 godinaivotajasam invalid II kategorije." Komentari i preporuke. Plakao sam dok sam itao ovo pismo. Kako je jednostavno bilo izleiti ovog mladia pre svih hormonalnih terapija. Ali Staje tu je. Treba oistiti ceo organizam - klistiri, ienje jetre, minimalne koliine hormona. Promeniti ishranu koja zagauje organizam, izbaciti loe proizvode, a hraniti se prirodnim. Normalizovati vreme unoenja hrane u organizam: ujutro i u podne, bez meduobroka (uina). Posle jednomesene navedene pripreme organizma prei na gladovanje. Dopunski se pariti u sauni (kupatilu), piti i sve pripremati na Protrjevoj vodi. Sedamdeset deveti p r i m e r: Ve sam Vam pisala o mojoj bolesti (ci'veni lupus). urim da Vam ispriam ta sam u meuvremenu radila. Do sada sam dva puta oistila jetru ... Izdrala sam kuru lekovitog znojenja i produavam sa toplim kupkama uz primenu smole odjele u tim kupkama. Dvaput sam istila creva po 25 dana sokom od ruse (Clielidonium majus). Produavam da pijem urin i da se masiram (jednomesene kure). Pijem aj od trava u kombinaciji sa rusom. Oseam se mnogo bolje i raspoloenje mi se promenilo. ini mi se da u, vremenom, potpuno ozdraviti. Meutim, odjednom mi ponovo otiu zglobovi i javljaju se bolovi. Naravno, nema takvih bolova, kao ranije, a i lini oseaj moe se rei daje stabilan. Bavim se gimnastikom, o emu ranije nije moglo biti ni reci zbog jakih bolova. etam veoma mnogo, po kui sve radim sama. Ukratko, oivela sam, postala sam ovek ... I jo neto, prela sam na odvojenu ishranu. Nestalo je kranja u crevima, a creva su poela da rade kao asovnik! Smrala sam 14 kilogjama. ta treba dalje da radim?" Komentari i preporuke. Potrebno je jo nekoliko puta oistiti jetru i debelo crevo diuretikom. Rusa ne odgovara slinom ienju - ona sui sluzokou creva i vie odgovara ugojenim ljudima. Ishrani dodati proklijalu penicu i hleb od nje.
156

Produili sa lekovitim znojenjem. Mravljenje se objanjava raspadom patoloki izmenjenog tkiva. im se to tkivo raspadne i izbaci iz organizma, Vi ete poeti da se popravljale. Osamdeseti pri m e r; ,,U martu ove godine obratio sam Vam se povodom crvenog lupusa, od ega pokuavam da se izleim vie godina. Vi ste mi poslali svoje preporuke sa molbom da Vam posle dva meseca saoptim rezultate leenja. U to da e rezultat biti ohrabrujui, nisam ni sumnjao i zato sam zakasnio sa odgovorom: hteo sam da Vam saoptim neto konkretno. Da, leto je prolo dobro: pege sa lica su iezle, nestali su otoci i koa je prestala da se ljuti. Samo su se ponekad pojavljivali znaci da je bolest jo prisutna, mada je za vreme avgustovskili vruina i to iezlo. Meutim, ujesen sam prime tio pogoranje, pa sam odluio da se oistim, prema metodu Yokera uz dodatak ruse, poto su se kod mene pojavile iste bradavice. Drugog dana kure ienja odjednom su nastale komplikacije, desetog dana - sve je bilo odlino, a posle desetog dana poslednjeg dana ienja - ponovo su nastale komplikacije, sa kojima se borim ve dvadeset dana. Imam utisak da nisam pritisnuo na pravu, ve na pogrenu tipku. Reju, potreban mi je savet." Preporuke. Potrebno je uraditi isto, to ste radili i u prethodnom sluaju, ah ne koristiti rusu, ve diuretik (ukuvani urin), deji urin, gladovati i, naravno, razmotriti vlastitu ishranu i nain ivota. Uzrok je najverovatnije u tome to se od zahlaenja pobuuje vetar, a suvoa koja nastaje usled primene ruse odmah prouzrokuje komplikacije. Osamdeset prvi prime r: (iz knjige Urinska terapija, o teenju leukotlermije vitiliga). Jedan indus je 15 godina
imao bele pege po elom telu. ak je i njegova kosa pobelela zbog leukodermije. Traio je mudrace, razgovarao sa njima o jogi i drugim duhovnim stvarima. Zainteresovao se za jogu, pa je proitao knjige o hahta-jogi, u kojima je naiao na odlomak iz Sivanibukaljpa. im je proitao tu knjigu, poeo je dana sebi ispituje mnoge od recepata urinske terapije, opisanih u knjizi. Poboljao je svoj vid, uvlaei mokrau kroz nos. Ali njegov 157

glavni uspeh bio je u uspenom leenju leukodermije. Dok je mazao kou urinom i pio ovu tenost uspelo mu je prvo da smanji veliinu pega, a zatim su pege postepeno poele da se gube. Kosa je ponovo pocmela, a telo je dobilo prirodnu boju. Raodibhaj je, videvi ga posle leenja, bio zapanjen rezultatom." U zakljuku poglavlja Leenje konih oboljenja" naveu reci narodnog lekara Parfenija Jengalieva: Zastarele bolesti i povrede lee se natapanjem urinom. Urin takode lei liajeve, kraste i ugu sa svrabom i deluje neosetno na njih, unitavajui ih i razjedajui, jaajui kou i izbacujui svaku neistou."

URINOTERAPIJA I TALOENJE SOLI, POLIARTRITIS


Urin predivno isti na organizam od soli i uspostavlja izgubljenu pokretljivost. Metod pnmene je jednostavan: na oteene delove organizma drati obloge sa diuretikom ili vrlo starom mokraom (naizmenino). Dejstvujui na arite taloenja soli kiselom i luinskom sredinom, mi ubrzavamo proces resorpcije. Urin treba piti nekoliko puta dnevno i obavezno oistiti debelo crevo, a posebno jetru. Naruavanje razmene mineralnih materija u jetri prouzrokuje taloenje soli. Poeljno je drati dijetu: jesti povre, kae i sve pripremati na Protijevoj vodi. Obavezno posle toga kou mazati na povreenim delovima tela maslom (pretopljeni maslac ili maslinovo ulje). Navodimo nekoliko primera iz prakse. Osamdeset drugi pri m c r: ,,U 28. godini ivota, godinu dana posle dogaaja u ernobilju, obolela sam od poliartritisa. To se poklopilo sa trudnoom. Posle godinu dana, zimi sam sa suzama u oima obuvala izme. Upalili su mi se zglobovi i pomodrele otekline. Isto se javilo i na prstima ruku. ak ni jetra nije bila u redu. U 1990. godini poela sam da gladujem prema metodu Brega - 24 sata nedeljno. Poetkom 1991. godine uradila sam kuru ienja (bez ienja linife) prema receptu 158

Semjonovne. Poto su se zglobovi jako grili", kombinovala sam ienje jetre sa intenzivnim gladovanjem (za mesec i po dana, priblino sam gladovala dve nedeije), tri ienja sa intervalom od 3 do 4 nedeije. Posle prvog ienja jetre, ujutro, nestalo je oloka na prstima ruku, ali je ostalo oboljenje zglobova. Izgubila sam oko 10 kilograma. Poela sam dae oseam mnogo bolje, ali je jetra esto poboljevaia i dolazilo je do upale zglobova posle vrlo malih prejedanja (teko sam se mogla uzdrati odjela, poto sam zbog intenzivnog gladovanja i, verovatno, alianja" (uzvikivanja ah) zbog mravosti, imala dobar apetit. Uz to poremetio mi se menstrualni ciklus. Sada znam da je gladovanje bilo suvie veliki stres za moj organizam. Osim toga, jedan od uzroka je bila i upala jajnika, koju sam imala pre otprilike dve godine (u ta nisam ni sumnjala, iako sam po oskudnosti menstruacija oseala da neto nije u redu). Probala sam da pijem aj od duice, ali su rezultati bili slabi. Od marta te godine pod uticajem pria poznanika o uspenom teenju urinom poela sam da pijem mokrau jednom dnevno po 150-200 grama i gladovala sam jednom nedeijno po 36 asova sa uzimanjem mokrae jednom ujutro na 1-1,5 sat pre jela. U vreme gladovanja pila sam samo vodu. Nedelju dana od poetka urinoterapije javila mi se jaka nervoza eluca, koja je trajala dve nedeije uz luenje neverovatne koliine sluzi. Dopunski sam oistila jetru - nou, spontano. Nervoza je prestala neoekivano, istovremeno sa uspostavljanjem menstrualnog ciklusa. Za tri nedeije vratila mi se prethodna teina. Ugojila sam se, po svoj prilici , 6-7 kilograma. Posle dve nedeije potpuno je splasnuo otok sa zglobova ruku i nogu i ostali su mt samo bolesni zglobovi na dva prsta (ranije su bili oboleli skoro svi prsti). Posle mesec dana (ili sedam nedelja od poetka urinoterapije) potpuno se uspostavio menstrualni ciklus. Menstruacija je prola bezbolno i bila je obilna, kao i ranije. Posle osam nedelja od poetka urinoterapije prolo je oboljenje zglobova, smirila se jetra i eludac (imala sam 110 Primcdtm prevodioca. 159

napade gastritisa). Toiiko su se smirili, daje ogromna koliina kiselog testa, pojedena na Uskrs, skliznula". Ranije me je obavezno bolela jetra i dolazilo je do upale zglobova". Komentari i preporuke. Da bi se normalizovala razmena minerala u organizmu, bilo je potrebno oistiti jetru, to je i uraeno. Otuda pi"vi pozitivni rezultati. Ipak je ostala sluz, koja je ometala rad celog organizma. Da bi se ona izbacila iz organizma bio je neophodan urin - otuda drugi uspeli. Trei uspeli je doao kada je urin nomializovao funkciju jetre, rastvorio soli i izbacio infekciju iz zglobova. Greke te ene su u tome to nije normalizovala ishranu. Kiselo testo, obian hleb itd. sadre mnoga jedinjenja kalcijuma, koji organizam ne prihvata i on se taloi u zglobovima, jetrenim kanalima itd. Ako se ne prede na ishranu sa monolitnim kaama, hleb od proklijaiog zrna, bolest e se vratiti, bez obzira na urinoterapiju. Osamdeset trei pri m e r: Drugog dana primene urina, ukuvanog i sveeg, pijenjem, rezultati su prosto zapanjujui. Postalo mi je toplije, raspoloenje se poboljalo, prestali su grevi u nogama, kista me ne bole. Tri dana sam jo oseao slab bol, negde u dubini. Posle est dana bolovi su potpuno nestali, gumene izme su prestale da smetaju nogama." Preporuke. Gumene izme nosite samo kada je vlano vreme. Ako ih stalno nosite one e tetno uticati na vae zdravlje. Osamdeset etvrti p r i m e r: ,,U 1979. godini moja mama je izleila mamuze na obema petama. Ona je preko noi stavljala obloge sa mokraom, a preko dana je u arape stavljala svenjeve trave poljskog ladolea (Convolvulus arvensis) i tako je hodala ceo dan. Za tri letnja meseca ona se u potpunosti oslobodila mamuza. Uraeni su rendgenski snimci i lekari su b i l i oduevljeni njenim rezultatima." Komentar. Ovde je oigledan proces lumjenja pomou trave poljskog ladolea i oksidacije pomou urina. mogle obloge, koje je stavljao na stopala nogu. Veliki izrntaji su nestali posle tree obloge. Veliko Vam hvala."
160

Osamdeset peti p r i ni e r: Mome muu mnogo su po-

Osamdeset esti pr'imer: Godine 1990. zabolelasu me stopala nogu. Hodao sam v i t o teko. Radio sam u fabrici. Lekari u fabrici uloili su mnogo truda, ali bez rezultata. Uputili su ine u Jaltu na banjsko teenje, tamo mi takode nita nije pomoglo. Odluio sam da primenim urinoterapiju. Sakupio sam mokrau od svih lanova porodice, ukupno tri litra. Poeo sam daje podgrevam i da uvee drim noge u mokrai 15-20 minuta. Posle druge kupke bolovi su prestali. Ukupno sam uradio 10 kupki."

URINOTERAPIJA I ENSKE BOLESTI


enske bolesti su u osnovi rezultat nepridravanja elementarnih pravila, a upravo - prazniti se na vreme. Zatvori, nedovoljna stolica - bi savremenih ena, rezultat njihove nepravilne ishrane rafimsanom hranom, neprirodnim proizvodima i tome slino. Rezultat toga je da se sadraj u debelom crevu nagomilava, presuje, truli i truje najblie organe i elu krv. Usled toga dolazi do upale organa, koji pnleu na debelo crevo i poinju se javljati raznovrsne enske bolesti. U prvom redu - oistite debelo crevo, zatim jetru. Dalje pijte jednom dnevno po 50-100 grama vlastite mokrae naiskap; sa njom se ispirajte pricom, stavljajte tampone (u poetku sa vlastitom svezom ili dejom mokraom, kasnije sa diuretikom). Korisno je primenjivati vrue polukupke sa dodavanjem u vodu 500-1000 grama diuretika. Dopunski preko noi mogu se primenjivati tamponi sa razliitim vrstama urina. Ako je naruen menstrualni ciklus i ako su nastali drugi hormonalni poremeaji (na primer, rast dlaka na licu kao kod mukarca), tada treba piti 3-4 puta dnevno po 100-150 grama urina i mazati telo urinom (diuretikom). Kod upornijih sluajeva moete posle promene ishrane upotrebljavati (piti) po 50 grama diuretika ujutro natate. Sve te mere omoguile vam 161

da izjednaite liormonainu neravnoteu i da se izbavite neprijatnosti. Osamdeset sedmi prime r: Imam 45 godina, operisaia sam islu na jajnicima. P i l a sam mokrau tri meseca. Menstrualni ciklus se normalizovao i nestali su bolovi. Osamdeset osmi pri m e r: Erozija grla materice. Nain letenja - deju mokrau zagrejati do vrenja, naglo ohladiti do temperature tek pomuzenog mleka i ispirati se pricem." Komentari i preporuke. Mokrau uzeti od deteta do 10 godina ivota (Stoje dete mlade, tim bolje). Kada se zagreje i naglo ohladi, ona se jako zasiuje energijom. materica (fibromiom), sa bolovima. Ona se bezuspeno leila kod lekara \ nadrilekara (vraara). Posavetovali su je da pije mokrau i da stavlja u vaginu tampone od vate, natopljene u mokrai. Posle izvesnog vremena sve je prolo." Devedeseti p r l m e r: Bolesnica I., 20 godina. Udata. Ima dete. Upala jajnika. Zaputena erozija grlia materice. Analize su veoma loe ... Bolesnica je poela da preko noi stavlja tampone natopljene u vlastitoj mokrai i da se ujutro ispira (pricem). Nije mogla da pije mokrau. Na ovaj nain leila se 14 dana. Posle toga je otila kod lekarakojije lei. Analize su pokazale da su jajnici u stadijumu izleenja, u njima skoro da nije bilo upalnog procesa. Erozija je postala znatno manja. Ostao je samo sasvim mali deo." Komentar. Vlastita mokraa je predivno sredstvo i za profilaksu kod enskih bolesti. Pn'o, ona normalizuje kiselu sredinu, to ubija parazite itd.; drugo, ako postoje bolovi, ona ih otklanja svojim protivbolnim efektom; tree, mokraa moe da bude i sredstvo za spreavanje neeljene trudnoe. Devedeset prvi p r i m e r: To je otkriveno sluajno: kerka se udala, dugo nije imala dece. U odreenom periodu ona i mu su dospeli pod takve uslove, da ona nije mogla da se ispira urinom i ubrzo je zatrudnela. Kasnije su o kontracepcijskim svojstvima mokrae govorile i druge ene." Komentar i preporuke. Treba se ispirati pricom sa mokraom posle snoaja. Radi toga mokraa se unapred priprema. Kisela sredina paralizuje spermatozoide. 162
Osamdeset deveti p r i m e r: Kod ene je bila uveana

Devedeset drugi p r i m e r: eni su odredili dijagnozu: fibromatozni vorii materice, cistom (cistitis) jajnika, endoceivitis. Primenjivan je urin jednom dnevno mesec dana, ispiranje pricom i stavljanje tampona sa urinom svakodnevno preko noi u toku mesec dana. Rezultat: pri funkcionalnom pregledu dijagnoze su skinute" (poslao lekar). Meni se posebno dopalo poglavlje enske bolesti" iz knjige A. N. Maslenikova Tajna napitka bogova. Poglavlje je isto opisno, ali sam resio da ga spojim sa svojim razjanjenjima i, mislim, da se dobilo ono, to je potrebno. Devedeset trei p r i m e r: 0 uspenim sluajevima leenja fibroma materice prialo mi je nekoliko ena. Nain njihovog leenja pokazao se jo prostiji od prethodnog: ujutro jednom dnevno treba se ispirati pricom vlastitom svezom, jo toplom mokraom. Na taj nain leci se i dvostrana upala jajnika. Evo ta je ispriala S. iz Komsomolska na Amuru: Kod dvostrane upale jajnika ona se ispirala mokraom svog sina. - Koliko dana ste se leili? - Nedelju dana. Ujutro, jednom dnevno. Ako se dese recidivi, kada ozebem, tada je za popravku trebalo i do tri dana. Ta ispiranja pricom, kao to sam uoila, povoljno deluju na sve polne organe. U daljem tekstu Tazmotriemo pitanje neplodnosti ene. Koliko u tom sluaju moe da pomogne urin? Prvo. Ako je neplodnost rezultat oboljenja polnih organa ene, ispiranje pricom, ienje debelog creva i tamponi dovee sve u normalu.
111 Primedba prevodioca. 112 Neka vas ne udi, zato su enski polni organi spojeni sa sistemom za luenje mokrae? Priroda se pobrinula da to meslo bude dobro zatieno, blagotvornim uticajem urina, od infekcija i drugih poremeaja. Oboljenja enskih polnih organa usled prehlade lako se lece urinom, sveim ili podgrejanim, zato Sto urin ima svoja vrua" svojstva. Urin, u kombinaciji sa drugim materijama, dopunski pojaava njihova lekovita dejstva. Na ririiner, evo ta je pisao Avicena: Covekova mokraa, skuvana sa pra/ilukom, ako se na njoj sedi pet dana po jednom dnevno, pomae kod bolova u materici." 163

Drugo. Ako je neplodnost prouzrokovana naruavanjem hormonalne regulacije i l i nedovoljne razvijenosti enskih polnih organa, masirajui telo urinom i pijui ga, a takode upranj avaj ui sedee kupke, ti problemi mogu da se otklone. Urin e usled povratnih sprega uspostaviti hormonalnu regulaciju i omoguie normalan tok trudnoe. TVee. U teim sluajevima, da bi se uspostavila funkcija raanja dece, treba odgladovati na urinu dve-etiri nedelje. To se naroito odnosi na ene koje imaju jedno dete, a drugo, i pored svih elja, ne mogu da rode. I na kraju, kod nekih ena dolazi do zaea, ali ne mogu da iznesu trudnou do kraja jer dolazi do spontanog pobaaja. Kako postupiti u tom sluaju? U poetku sprovedite potpuno ienje organizma. Dalje, masirajte vlastito telo nekoliko puta aktiviranim vrstama urina (diuretikom) i redovno jedite natate proklijalu penicu ili hleb od nje.1 Do zaea se aktivno bavite fiskulturom, trite, vrite kontrastno tuiranje (topi a-hladna-topla-p rob! adna-toplaprohladna voda). Moe se piti vlastiti urin za vreme trudnoe jednom dnevno - ujutro po 50-100 grama. Evo jo nekih saveta za borbu sa neplodnou: ,,U pitke materije s posebnim, u datom sluaju, svojsivima spada slonova mokraa, koju daju eni da pije; to je izvrsno sredstvo za podsticanje zaea i to treba raditi neposredno pre snoaja ili za vreme snoaja. Pored toga preporuuju da se sa vodom pije strugotina od slonove kosti jer trenutno pomae" (Avicena). Urin aktiviran hladnoom (vlastiti urin ostavlja se da odlei na tamnom, hladnom mestu pri temperaturi +2 C, +4 C tokom 4-5 dana) neverovatno stimulie organizam. Bolje je primenjivati ga preko koe. Nedelju dana se njime masirajte i osetiete njegov blagotvoran uticaj.
13 Hleb od proklija!og zrna; u veliku Solju sipjiti oprano zmo, prelili i!a Cistom vodom, da se zrno dobro navlai. Solju prekrili tkaninom i ostaviti na toplo mesto. im se pojave klice duine 1-2 milimetra. Solju zamotati u celofan i ostavili u friider da klice dalje ne rastu. Po potrebi uzeti odgovarajuu koliinu /.ina iz Solje, samloli ga u maSini n\ mlevenje mesa, napraviti pljeskavice" debljino 0,5 I centimetar i priti ili na maslacu 30- 40 sekundi. 164

U daljem tekstu navodimo primer iz knjige A. N. Maslenikova: im sam proitao Avicenu, setio sam se jedne svoje poznanice. Mlada ena, 1 8 godina. Tek to se udala. Cista. Naprsnue jajnika. Hitna operacija ... Upaljen, otekao av ... Dijagnoza lekara: Mogu recidiv. Mogua ponovna operacija, odstranjivanje drugog jajnika. Vrlo verovatno da neete imati decu ..." Autourinoterapija (pijenje, obloge na av i ispiranje pricom). Sada se ta ena osea dobro. Tako dobro se odavno nije oseala", bar tako kae. Pnmetila je da vie ne boluje od prehlada, naroito u hladnim zimskim danima, iako je ranije bolovala svake godine po nekoliko puta. Primetila je jo da u odnosu na ranije menstruacije, koje su bile toliko bolne daje skoro uvek morala da uzima sredstva protiv bolova, one prolaze bezbolno, iako se vreme njihovog trajanja povealo za 24 sata. Najvanije od svega, ta ena je sada trudna ... U aprilu 1990. godine dola je kod nas u goste, srena i rumena, sa jedanaestomesenim siniem." Komentari i preporuke. Mlade ene, devojke i devojice! Pratite rad svojih creva. Ako ona slabo rade, najpre e se zatrovati vai polni organi. Prvi simptomi toga su prehlade i bolne menstruacije. Uzimanje sredstava protiv bolova samo pogorava opte stanje organizma i dopunski zagauje organizam lekovima. Produenje menstruacije za jo jedan dan je potpuno normalno i dobro jer se va organizam potpuno isti, bolje funkcionie (na to ukazuje bezbolnost). Zapamtite - urin e vam pomoi u reavanju slinih problema, u suprotnom moete imati katastrofalne posledice.

URINOTERAPIJA KOD PLUNIH OBOLJENJA


Prema Ajurvedi i ud-i,svi poremeaji iznad dijafragme nastaju od prekomemog nagomilavanju slu /i. to jest ,,pobuivanja" doe Kap ha. Sta ini tu si uz? Pihlijasla masa, koja
165

poveava tegobe" (inertnost) i hladnou u organizmu. Nagomilavajui se u pluima i grudnom kou, ona prouzrokuje masu raznovrsnih plunih oboljenja. Usled sluzno-rastvarajuih i vruih" svojstava (suprotnih rashladujuem dejstvu sluzi) urin odlino razreduje i izbacuje sluzne neistoe sa mesta njihovog nagomilavanja, to pomae leenje. Ovde dodajte leenje nozodima, nepovratno dejstvo urina i tada ete shvatiti da od urino terapije, gladovanja i toplotnih terapija nema nieg jaeg. Prema (ome, najbolji metodza leenje navedene patologije je: a) uzimati urin 2-3 puta dnevno po 100 grama; b) obavijati grudni ko vunenom tkaninom, natopljenom u diuretiku (ukuvanom urinu), u trajanju od 1 do 2 sata, s tim da se bolesnik dobro preznoji i da se preko koe proisti, razredi i izbaci sluz; c) poeljno je gladovanje na urinu (trajanje gladovanja zavisi od stepena oteenja organizma). Kada je re o uzimanju mokrae, najbolje je pili deju mokrau, zasienu imunim telima. U daljem tekstu nekoliko primera iz prakse i komentari u vezi sa (im. Devedeset etvrti p r i m e r: ,,Zena je leala u bolnici sa tekim oblikom pleuritisa (zapaljenja plune maramice) . Kod nje se nagomilalo mnogo gnoja u grudnom kou i nikakvi metodi leenja nisu pomagali. Majka joj je donosila tenost, obojenu sirupom od vinje. Posle izvesnog vremena njen lekar, videvi da se bolesnica iz nepoznatih razloga poela da popravlja, upitao je: ime se Vi ieite?". Meutim, lekaru nisu rekli istinu. On je o tom udesnom leku saznao tek na kraju leenja. Kada se ena potpuno oporavila, majka joj je rekla daje pila mokrau svog sina." Komentari i preporuke. Zato ta ena nije mogla da se izlei obinim sredstvima? Pn>o, onaje uzimala hranu koja je u organizmu stvarala suvie sluzi. Drugo, gnoj se nagomilao usled razlaganja sluzi, to jest pojavila se luinsko-trulena sredina u organizmu, pogodna za bakterije koje stvaraju gnoj. 114 Piimedba prevodioca. 166

Dejstvo Jekovima na patogene mikroorganizme oslabilo je njen organizam i otrovao ga jer niko nije radio na normalizaciji sredine u njemu. Sinovljeva mokraa je prvo izvrSila optu oksidaciju organizma, to jest unitila pogodnu sredinu za razvoj infekcije; drugo, dejstvovala je na nju imunotelima mladog organizma. Eto to je sve stoje vano u ovom primem. Devedeset peti p r i m e r: Devojica od godinu i po dana obolela je od pleuriiisa (deset rebara u vodi"). Vie od pola godine leilisuje bez rezultata. Kadje videlada lekari ne mogu da se izbore sa njenom boleu, baba je prebacila devojicu kui i izleilaje svojim sredstvima. Tri puta dnevno davala joj je toplu, svezu mokrau, a sve to je ostajalo od pia (pila je koliko je mogla), upotrebljavala je za obloge na rebarca." Komentari i preporuke. Pleuritis, koji se javio kodjednoipogodinje devojice rezultat je pogrene ishrane liranom bogatom krobom, za koju u organizmu deteta jo nisu postojali probavni fermenti. krobna sluz se luila u vidu slina, sluzi to jest kroz vrh (usta, nos) '. Otuda se stvorila voda". Mokraaje delovalana viak vode kao diuretino sredstvo; obloge na rabarcima kao zagrevajue, to je brzo normalizovalo detetov organizam. Devedeset esti p r i m e r: ,,Kod gospoice S. lekar je ustanovio bronhitis i poetni stadijum tuberkuloze. Stanje vrlo alosno. Oteano disanje. Kadje ula za urinoterapiju, tokom dve nedelje sprovela je urinsko gladovanje, ali bez masae. Ve posle tri dana od poetka leenja nastalo je vidno poboljanje: slobodno disanje, spavanje po nekoliko sati bez prekida. Kada je prekinula gladovanje jela je dva puta dnevno i produila da uzima mokrau. Ipak, gladovanje je bilo suvie kratko i bolest se vratila. Preporueno joj je da produi da gladuje i da stalno u kou utrljava mokrau. Dali su joj uputstvo kako da se hrani. Ubrzo je potpuno ozdravila. Od tada je pacijentkinja zdrava, produila je da uzima svoju mokrau i s vremena na vreine nakratko gladuje" (iz knjige Armstronga). Komentari i preporuke. Gladovanje omoguava da se efikasnije izbacuje ljaka (neistoa) iz organizma, a li je potre115 Primedba prevodioca.
167

bno taj proces odravati due vreme, to prvobitno nije uraeno. Utrljavanje mokrae u kou i gladovanje uz istovremeno uzimanje urina (pijenje) - pouzdano je sredstvo za optu oksidaciju organizma i prekidanje bilo kojeg patolokog procesa, izmeu ostalog, i tuberkuloze. Bronhitis je posledica vika sluzi. Preporuke u vezi sa ishranom pre svega su usmerene na to da se iz obroka uklone proizvodi koji stvaraju sluz: mleko, krob (peciva, krompir), masnoe i koncentrovani belanevinasti proizvodi (jaja, meso i slino). Mogue je da ta ena ima konstituciju sluzi i ona je sklona postepenom nagomilavanju sluzne ljake. Zato su za nju povremene kure gladovanja veoma korisne jer spreavaju recidive oboljenja. Koristite te mogunosti u svojoj praksi. Devedeset sedmi p r i m e r: Tridesetsedmogodinji bolesnik A. E. otputen je iz vojne slube u mornarici. Poeo je da pati od astme u etrnaestoj godini ivota. More je, kao to se vidi, jo vie iskomplikovalo bolest. Bolesnik je ustajao nou najmanje etiri puta da bi udisao lekove u vidu aerosola. Tri mesecaje pio mokrau do 1,5-2 litra dnevno i sproveo je dva kratkotrajna gladovanja po 36 i 40 asova, za vreme kojih je pio samo mokrau. U tom periodu stanje se toliko poboljalo da nije ni spominjao aerosole. Oslobodio se svih strahova. Opte stanje zdravlja se poboljalo. U drugom sluaju slinog oboljenja zdravlje pacijenta se popravilo za etiri dana urinskog gladovanja, dok mu tronedeljno leelije u nadaleko uvenoj prirodnjakoj klinici uopte nije pomagalo. Posle svakog uzimanja mokrae izluivao se ugruak sluzi. Poslednjeg dana gladovanja pacijent je smatrao da moe da proveri svoju snagu i slobodu disanja, pa se popeo peice na breg. Pri tome nije oseao nikakve tekoe. Prekinuo je leenje i vratio se na radno mesto." Komentari i preporuke. Bronhijalnoj astmi su skloni ljudi sa konstitucijom sluzi (kapha). Zato nije udno, to se kod A. E. ta bolest javila u etrnaestoj godini. Vlana klima podstie stvaranje sluzi u organizmu, to jo vie komplikuje zdravlje ljudi obolelih od bronhijalne astme. Zato je sluba u mornarici pod uslovima vlane, prohladne klime ne po svoj prilici", 168

nego doista iskomplikovala i pogorala njegovo zdravlje. U nekim sluajevima dovoljno je da bolesnik sa bronhijalnom astmom promeni mesto prebivalita i da pone da ivi u suvoj, stepskoj klimi, pa da se njegovo zdravlje brzo normalizuje. Po pravilu, savremeno leenje poinje bezazlenim" aerosolima, a zavrava se hormonima i drugim ozbiljnijim preparatima, od ije upotrebe ovek postaje invalid, bez nade u budunost. Urin na raun vruih" svojstava podsuuje" organizam, isti ga, to prouzrokuje ozdravljenja. Kratka uzdravanja od hrane (36-40 asova) uz uzimanje urina jo bolje podsuuju" organizam. U daljem tekstu razmotriemo drugi sluaj leenja, kada dui periodi gladovanja jo bolje deluju na organizam jer brzo odvajaju sluz. Devedeset osmi p r i m e r: Urinoterapiju na fonu gladovanja treba upranjavati u kombinaciji sa masiranjem. Koa takoe die i upija urin, to blagotvorno utie na razmenu materija. Ovaj metod je, prema miljenju Armstronga, time znaajniji, jer obuhvata kompleksno leenje: gladovanje, uzimanje urina i masiranje celog tela. Odvojeno gladovati, piti urin, ili se masirati ne donosi eljeni efekat. Prema podacima Armstronga, stanje zdravlja kod ljudi razliitog uzrasta poboljava se posle sledeeg perioda: za tinejdere - 14 dana, za 36-godinjake - 42 dana, za 55-godinjake - 53 dana i za 75-godinjake - 60 dana. Kako tvrdi Don Armstrang, ako se budete pridravali svih njegovih uputstava, kod vas e se, pored izleenja glavnog oboljenja, poboljati ten, vid i sluh, a sami ete biti aktivniji i energiniji. Posle ozdravljenja treba i dalje uzimati urin. Dobro je svakodnevno lagano trati, sprovoditi vodene terapije, prekaljivati se uz profilaktika gladovanja. Navedeni metod sam predloio prijatelju koji je patio od bronhijalne astme. On je bio invalid druge kategorije, osam godina se nije odvajao od aerosolnih lekova. 1 ta mislite? Za 3 meseca se potpuno izleio. Grupu invalidnosti su mu izbrisali.

Sada radi kao voza. Ima 51 godinu". I- Sokolov (iz novina Sovjetski sport"). Treba uvek imati na umu da bronhijalna astma podrazumeva daje ovekov organizam prepunjen sluzi, to jest da se unutranja sredina takvog organizma pomerila na hiinsku (trulenu) stranu. Radi izleenja neophodan je obrnut proces, pomeriti sredinu organizma u kiselu stranu, to e potisnuti patogena luinska svojstva unutranje sredine, pomoi izbacivanju sluzi i ozdravljenju. Nekoliko korisnih saveta poznatih autora za uspeSno leenje bronhijalne astme. 1. K. P. Butejko je predloio rnetod nune likvidacije dubokog disanja, usled ega se u organizmu nagomilava ugljenina kiselina. Reju, osobe koje primenjuju taj metod, oksidiu svoj organizam pomou ugljenine kiseline. 2. J. S. Nikolajev i V. G. Vojtovi bore se protiv te bolesti gladovanjem. Za vreme gladovanja organizam se oksidie ketonskim teli ma i ugljeninom kiselinom. 3. Armstrong leci astmu urinom i gladovanjem. Urin je tenost sa jako kiselim svojstvima koju proizvodi sam organizam. Koji se oksidacioni faktori sadre u samom urinu? Titronove kiseline i joni vodonika. Ako navedene metode uporedimo po lekovitosti ispostavlja se da urinsko gladovanje obuhvata sva tri metoda: oksidaciju organizma pomou ugljenine kiseline, ketonskih teja i jona vodonika sa titronovim kiselinama. Sve zajedno omoguava da se odstupanje unutranje sredine brzo normalizuje i da se postigne brzo izleenje. Zato nije udno to se posle svakog uzimanja urina dok traje gladovanje iz organizma izbacuju ugruci sluzi, vraa snaga i slobodnije die. Prirodno leenje koje podrazumeva upotrebu prirodnih materija biljnog porekla, koje podstiu luinjenje organizma, zasiavanje vlagom i sveim namirnicama (voe i povre u sveem stanju hladi organizam), u sluaju bronhijalne astme nee doneti stvarno olakanje. Ovde je potreban drugi pristup: jako oksidisati unutranju sredinu organizma urinom i gladovanjem, stavljati na grudi obloge od vunene tkanine, natopljene u dimetiku (ukuvanom urinu). Posle gladovanja
170

iveti u uslovima suve, tople klime, hraniti se suvim voem, hlebom od proklijalog zrna u prosuenom stanju, dinstanim povrem bez masti. Takav pristup u borbi protiv bronhijalne astme donosi stopostotni uspeh.

URINOTERAPIJA I VENERINA OBOLJENJA


Armstrong opisuje sluaj teenja mladog - eveka od sifilisa: On se zarazio sifilisom u Francuskoj, a pre toga je imao psonjazu. U poetku je pokuavao da se lei gladovanjem da bi zamrznuo bolest". Krajem drugog dana gladovanja bolest se pogorala. Uz gladovanje \ vodu, koju je pio, dobavljena je i njegova vlastita mokraa (spolja i iznutra). Rezultati su bili zadovoljavajui - krajem desetog dana nestali su simptomi glavnog oboljenja, nedelju dana kasnije izleio je i psonjazu. Pacijent je uoio da su mu se poboljali vid, ulo mirisa, sluh i oseaj ukusa, kao mnogo godina pre toga." Komentari i preporuke. Kao to se vidi iz opisa, udar nozodima" ne izdrava ni sifilis, sveobuhvatna oksidacija ne daje ivot' uzronicima sifilisa. Eto tako se u praksi potvruje stav B. V. Bolotova da na ovekovom organizmu mogu parazitski da ive mikroorganizmi biljnog porekla. Ali samo pod uslovom da unutranja sredina bude povoljna za to, to jest pomerena prema trulenoj strani. Bilo kakvo leenje medikamentima bez normalizacije unutranje sredine organizma nee dati nikakve rezultate i podrivae snagu samog organizma. Interesantan je i pouan Armstrongov opis i drugih bolesti - upale jajnika (monice). Ta bolest moe nastati kao rezultat trauma, gonoreje ili nekog drugog infektivnog oboljenja, kada je sredina organizma ve pripremljena i potreban je samo provocirajui faktor-gnojna infekcija. Dalje se sve odvija prema utvrenoj" emi - upala, otok, bolovi, gnoj i slino. Taj proces se moe Iako prekinuti gladovanjem i urinoterapijom - iznutra i spolja. ovek se lei do potpunog nestanka otoka i normalizacije svih funkcija. U sluaju koji pominje Annstrong za potpuno izleenje bilo je potrebno 26 dana.
171

URINOTERAPIJA I GANGRENA, NEIZLEIVE RANE, POVREDE, OPEKOTINE, UJEDI (UBODI) I DRUGI SLUAJEVI
Kod prostijih sluajeva treba piti urin jednom dnevno ujutro, potom masirati telo i stavljati obloge sa diuretikom na povredu i oko nje jer daje dobre rezultate. Oksidacija povredenog dela tela i l i celog organizma podstie ozdravljenje. Zbog toga to rane bolje zarastaju danju urinske obloge treba stavljati nou jer je to vreme krajnje nepovoljno za zarastanje rana. Sa takvom raspodelom terapije efekat je mnogo bolji. Nai preci su smatrali da smeu urina i pepela treba koristiti za teenje rana i opekotina. U teim sluajevima kao dopunu navedenom treba primenjivati gladovanje.
Devedeset deveti p r i m e r: ,,Pre dve godine lekar je

insistirao da se jednoj bolesnici amputira noga. Bolesnica se leila, ali se stanje pogoravalo. Patila je od zatvora, hemoroida, ekcema, malokrvnosti, nesanice, opte depresije, bolela je usna duplja, jezik, na uglovima ula bile su pukotine (vale) , sve vie je bilo gangrenoznih delova na nozi. ena je bila jaka duhom i ja sam je bez problema ubedio da uzima svoju mokrau i do 1,5 litar vode dnevno. Prvih pet dana poela su da nestaju naprsnua i pukotine na koi. Liceje prestalo daje boli i treeg dana bolesnica je mogla normalno da spava. Krajem prve nedelje creva i bubrezi aktivno su funkcionisali, hemoroidi su nestali. Posle etiri nedelje nije ostalo ni traga od gangrene, nova koa je pokrivala itavo gangrenozno mesto. Bolesna noga koja je bila dva puta deblja (oteenija) od zdrave, vratila se u normalu. Prve nedelje posle gladovanja stavio sam pacijentkinju na strogu dijetu: groe, banane i sve paradajz (sve u malim koliinama), druge nedelje - dodao sam svee (nepasterizovano) mleko, a tree nedelje sam odobrio da se hrani normalno" (iz knjige Armstronga).
! 16 Primcdba pruvoclioca. 117 Isto. 172

Komentari i preporuke. Zatvori su otrovali ceo organizam i pomerili njegovu unutranju sredinu prema tmlenoj sirani. Od toga je bolesnica poela polako da truli -javila se malokrvnost, ekcem (pokuaj koe da izbacuje ljaku - neistou). Debelo crevo je veoma jako b i l o napadnuto truleom - otuda depresija i bolesti usne duplje. Leenjeje moglo poeti ovako: klistiri- radi normalizacije rada debelog creva i opte detoksikacije organizma, masiranje tela diuretikom i pijenje urina jednom-dvaput dnevno. Gladovanje - nedelju dana posle prethodnog ienja, jer se tada lake podnosi. Izlazak iz gladovanja u naim uslovima: piti svee isceden sok od argarepe, odvare od trava sa medom uz upotrebu Protijeve vode, jesti proklijafu penicu. Proklijala penica odmah e snabdevati organizam mikroelementima i vitaminima u ogromnoj koliini, koja se ne sadri u proizvodima koje navodi Armstrong. Potoni prei na povre (dinstano povre zimi), sezonsko voe, monolitne kae, hleb od proklijalog zrna. Veoma je vana preporuka Armstronga da se pije voda. Za vreme gladovanja koliina urina se znatno smanjuje i on postaje jako koncentrovan. Ako se pije vie vode (Protijeve), to se moe izbei i dopunski bolje isprati i oistiti organizam. Stoti pri ine r: Autor knjige Tajna napitka bogova A.N. Maslenikov opisao je kako je sam sebi izleio fistulu. Fistulu dobro poznajem, jer sam vie godina imao paraproktitis, tanije bilo je to pre trideset godina. Zatim sam, posle dugih i munih ispitivanja, dospeo pod skalpel krasnojarskog profesora. Nisam imao sree: do operacije je bio jedan spoljanji izlaz fistule, a posle operacije pojavila su se dva. Na ponovnu operaciju nisam pristao. Jo deset godina sam nosio tu divofu ' na sebi. A zatim sam pronaao veoma jednostavan nain da se oslobodim paraproktilisa. Nekoliko niikrokhstira sa dobro ukuvanim sveim cvetovima nevena i jedna kura napitka od sibirskog kamenog ulja. Od laa ivim bez recidiva. Izgleda da se fistula zatvorila za sva vremena.
173

Jo jednom sam imao priliku dae sretnem sa fistulom. To se desilo odmah posle itanja knjige o urinoterapiji. Dakle, kod mene se stvorio gnojni ir, tako blizu unutranje upljine jednog od organa, da sam se bojao da ne prodre u unutranjost te upljine ... Poeo sam da maem ir urinskim uljem" - neto izmeu prirodne mokrae i Berunove mikrokosmike soli". Bukvalno posle 24 sata ukazao se otvor. Pomogao" sam iru da se oslobodi, otvorivi ga i odstranivi njegov sadraj. Ali pored njega je poeo da se formira novi gnojni ir. Kada sam shvatio da se ne srne nasilno pomagati iru, daje unutranji lekar" mudriji od mojih diletantskih znanja o leenju, ograniio sam se na mazanje novog gnojnog ira urinskim uljem. I ovaj ir je vrlo brzo sazreo i sam se oslobodio svog sadraja. Meutim posle njegovog oslobaanja stvorila se fistula. Opreznim pipanjem ustanovio sam da se fistula duboko ukorenila u telo. Jo uvek sam se dobro seao svoje prve fistule - paraproktitisa... Shvatio sam da nemani vie ta da izgubim, pa sam produio leenje. Zato sam pripremio svee urinsko ulje". Pripremao sam ga na vodenoj pari, da bi bilo sterilnije. Tim uljem sam napunio fistulu. Radio sam to svakodnevno. Interesantno je da se pri svakom narednom mazanju fistula sama otvarala, kao da moli" da je jo vie napunim. Udovoljavao sam njenoj molbi", popunjavajui je urinskim uljem. Spoljanjim opipavanjem ustanovio sam, da se stub (koren) ' fistule skrauje i daje dno fistule sve manje i manje. Posle deset dana na mestu fistule formiralo se zdravo tkivo bez bilo kakvili tvrdima, koje se ni po emu nije razlikovalo od tkiva susednih delova tela." Komentari i preporuke. Jo je Avicena ukazivao na to kako se pomou urina lece fistule. Za fistule uzimati deji urin i neprekidno ga meati u avanu od kalaja (kositra), dok se ne zgusne i ne isui, a zatim ga upotrebljavati1'. Urinsko ulje" je jedna od varijanti ukuvanog urina. Zapamtite, urin ukuvan do
118 Primedba prevodioca. 174

1/4 prvobitne zapremine nadmauje suzu, koja se smatra najboljim sredstvom za teenje rana. Zato se kod oveka pojavljuje fistula? Izbacivanje gnoja iz rane ukazuje na sveobuhvatno trulo stanje organizma. To stanje, po pravilu, pomae se naom nepravilnom ishranom. Operativno leenje nita ne daje. To je razlog to su umeslo jedne fistule iznikle dve. Posle operacije fistule su izleene veslakim preparatima sa velikim sadrajem soli (ekstrakt nevena i sibirsko kameno ulje). Ponovno stvaranje gnojnog ira ukazuje na to da izopaeni nain ivota nije bio izmenjen. Lokalna primena ukuvanog urina doprinela je jakoj oksidaciji dela tela koji truli, Stoje brzo regenerisalo normalno tkivo i potpuno ga izleilo. Tako treba postupati kod paraproktitisa, fistula. Ali, zapamtite, ako je kod vas unutranja sredina organizma pomerena prema truloj strani, menjajte ishranu i nain ivota radi normalizacije sredine. Ako se to ne uradi, uspeh e biti privremenog karaktera, kao stoje to i demonstrirao A. N. Maslenikov. Sto prvi prim er: Otac- fronta. Od metka polomljena kima. Tuberkuloza kostiju. Poela je da raste grba. Paraliza od grudi nadole. Ve je puzao. Potpuno odsustvo osetljivosti telaiglu su mu ubadali do kosti bez bola. Kada su ga otpustili iz bolnice, roacima su rekli: - Mesec, mesec i po i Bogu e duu dati ... Kod kue je poeo da pije mokrau. Ubrzo je prohodao. Popravio se. Posle izleenja iveo je jo 26 godina ' (iz knjige A.N. Maslenikova). Sto drugi p r i m e n Potres mozga. Uenica starijeg razreda jednog od krasnojarskog uilita (kole). Na prvoj godini kolovanja palaje i povredila glavu. Od tada ima stalne glavobolje. Bolovi su esto bili takvi daje morala posie dva-tri sata da naputa nastavu. Leila se u bolnici. Bez rezultata. Prola je kuru iglorefleksne terapije (akupunkture)11'. Slanje se privremeno poboljalo.
119 Primcdba prevodioca. 175

Pripremala se da prestane da ui, zato to je sumnjala da e po zavretku kole moi da radi u svojoj struci ... Uri no terapiju (pijenje urina) je poela da primenjuje u nedelju ujulro. U ponedeljak posle osam asova nastave osetila je samo umor- U toku meseca imala je samo jedan napad glavobolje nastale zbog nagle promene vremena. Od tada je prolo vie od godinu dana. Devojka se osea dobro. ... Ranije mi se deavalo da im doe proleejavi mi se i glavobolja. Sadajesveu redu. Glava mi je bistra ..." Komentari i preporuke. Pri bilo kojim situacijama gde se naruava zdravlje organizam sam vri korekciju i stvara materije koje se ponovno unose sa urinom i time se postie lekovit efekat. Pored toga, dolo je do infiltracije" (zadebljanja)120 holografskog tela, koje je usled traume pomereno. Nije obavezno da se pije urin, on se moe utrljavati u telo, glavu ltd. Sto trei p r i m e r: Jaka povreda jetre (pad s konja). Mesec dana sam pila mokrau. Lekari su se zaprepastili kako sam se izleilajer se usled jakog udarcajetia, prema njihovim recima, prosto rasprsnula" (iz knjige A. N. Maslenikova). Komentari i preporuke. Upijajui se kroz eludac" no-crevni trakt min odmali dospeva u jetru. Izleenje je u prvom redu povezano sa tim, to urin kao tenost, zasiena gravitacionom" energijom organizma, brzo spaja" raspuknuto. Kisela svojstva pomau biosintezu, a soli i materije, rastvorene u urinu, javljaju se kao cement", koji sve brzo uvruje. Sto etvrti p r i m e r: Ukuvanim urinom sam za dan i po izleila opekotinu na ruci, nastalu od direktnog plamena (od ake do lakta s unutranje strane). Umesto plika i gnojne raneosuena lamnovinjeva koica. Sa oblogom sam hodala danju i nou. Zatim sam se mazala. Za to vreme bol se ublaio, a otok spao. Sada je peti dan. Malo me svrbi. Hvala Vam". F.S. Hanenja u svom radu Specifini mukopolisahariili za terapiju nekih infektivnih oboljenja" opisuje sluaj izleenja od

krpeljovog eneefalitisa (primarnog ruskog eneefalitisa)1'1. U


120 Isto. 121 Primedba prevodioca.
176

tu svrhu oboleloj eni unosili su sterilizovani urin (njen vlastiti urin) po 2 mililitra svaka dva sata. Ve posle drugog unoenja urina temperaturaje poela da opada i krajem dana bila je samo 37 C, a sledeeg 36,7' C. Bolesnica se brzo osvestita. Posle 24 sata poeli su da slabe i drugi simptomi bolesti: stiala se glavobolja, smanjili su se bolovi u miiima i zglobovima itd. Treeg dana leenja konslatovano je kliniko izleenje ... Kasnije smo na dobrovoljcima primenjivali ovaj metod leenja za leenje angine, gripa, pneumonije, radikuhta, reumatizma, trbunog ti rusa, akutne dizenterije, pankreatitisa i drugih oboljenja sa dobrim terapeutskim efektom. Kao i u literaturi, na eksperimenat se potvrivao u sledeim sluajevima: - Brzo smanjenje temperature. - Brzo ublaavanje bolova. - Brzo smanjenje intoksikacije. - Odsustvo sporednih simptoma, komplikacija, recidiva. - Bre ozdravljenje, nego pri obinim metodima leenja Komentari i preporuke. Znamo da urin kroz kou deluje tri sekunde posle njegovog nanoenja i da se upija odmah posle proste masae, jednostavno i fizioloki, 20 mililitara za 2-3 minuta. Radi breg sniavanja temperature treba stavljati obloge sa urinom na puls. Sto peti pri m e r: Deaka je ujeo neki insekt. Na mestu ujeda-jak otok, crvenilo, oseaj peenja i svraba, a zatim bol. Stavljali su mu na mesto uboda svezu mokrau. Posle 30-40 minuta nestao je bol i oseaj svraba i peenja. Nakon 34 sata na leima se nita nije poznavalo na mestu uboda". Sto esti p r i m e r: Ninu Mihajlovnu (suprugu Malahova, autora knjige) ubola je osa. Pojavio se jak bol i na oima se poeo javljati otok. Odmah mu je, prema mom savetu, stavljena moja ukuvana mokraa (diuretik). Od 15 do 20 minuta posle uboda nita se nije poznavalo, kao da se nita nije dogodilo. Ranije u slinim sluajevima ona se muila po dva tri sata, a tragovi od uboda su bili vidljivi 2-3 dana." 122 Isto. 177

Sto sedmi p r i m e r: Jedna ena iz Irkutska ispriala je da se u njenoj grupi, kada je radila kao vaspitaica u dejem vrtiu, javila epidemija Suge. Zarazila se ela grupa, ukljuujui vaspitaicu i njenu kerku, koja se nalazila u grupi. Poto je od nekoga ula za urinoterapiju, vaspitaica je prvo izleila sebe, zatim svoju kerku i, ubedivi se u efikasnost i nekodljivost tog metoda, izleilaje itavu grupu (trljala je obolelamesta vatom, natopljenom u mokrai)" (iz knjige A. N. Maslenikova). Komentari i preporuke, U tom sluaju jo bolje deluje diuretik ili vilo stari urin. Obolela mesta treba trljati. Sto osmi pri m e r: Imam prijatelja u Feodosiji, lekara. On je negde u prolee leao na travi u okolini Kijeva- ne tako daleko, ali ne i blizu emobilja. Kosa je poela da mu otpada u pramenovima. Kao lekar, koji se bavio prirodnim metodima teenja, bio je upoznat sa urinoterapijom. Poeo je da se leci. Uvee je prao kosu vlastitom mokraom, stavljao obloge, utrljavao staru (odstojalu) mokrau u kou glave, pio vlastitu mokrau, sakupljenu tokom mesec dana. Rezultat: oistio je krv od posledica radijacije, odnegovao je bujnu kosu, to jest kosa se dobro uvrstila {iz knjige A.N. Maslenikova). On mi je ispriao o drugom sluaju iz te iste oblasti. Devojka koja ivi nedaleko od emobilja je ozraena. Analize su pokazale rak krvi. Ona je, takode, normalizovala sastav krvi pijenjem mokrae. Ve je znala za urinoterapiju. Leila se tim metodom pre tragedije u Cemobilju od raka grla sa metastazom..." Komentari i preporuke. Razmotrimo prvi sluaj. Urin, pomae saimanje holografskog tela i potiskuje iz organizma radijaciju. U datom sluaju ovek je bio ozraen, u tenim sredinama njegovog organizma bila je zapisana ta radijacija. Pri unoenju urina u obrnutom smeru (kroz usta i kou) usled interferencionog efekta dolo je do uzajamnog guenja posledica oboljenja od radijacije. Njene posledice u vidu opadanja kose lako su potpale pod uticaj bioloki aktivnih materija, koje su se nalazile u odstajalom" urinu.
178

U drugom sluaju bitno je samo jedno -zato se vratio rak? Ishrana je dovela do sklonosti organizma te devojke na oboljenja od raka. Izleila gaje, otklonivi uzrok raka pomou urinoterapije. Posle toga zaboravila je na urinoterapiju i produila je sa patolokom ishranom. Radijacija ernobilja bila je pokretaki mehanizam, koji je izazvao nove bolesti (kao kod A. N. Maslenikova- pojava nove fistule). Zbog toga treba kontrolisati ishranu i ne dozvoliti luinjenje organizma, a u profilaktine svrhe piti jutarnju mokrau.

URIN I KOZMETIKA
Ranije je reeno zato urin poboljava slanje koe i kose. On se moe koristiti umesto sapuna za odstranjivanje neistoe koja je prodrla u kou. To je mogue zahvaljujui rastvarajuem dejstvu mokraevine (uree) i amonijaka. Dopunimo ovo preporukama i primerima iz prakse. Armstrong u knjizi iva voda pie: Jedan od najredili i najskupljih toaletnih sapuna nedavno je proizveden na bazi dehidriram!) soli i masnoa iz mokrae krava, koje su pasle na zelenim livadama. Neke skupe kreme za lice sadre hormone mokrae." Kod A. N. Maslenikova itamo: Veoma je korisno uvee protrljati lice ne losionom (jer njega nemate uvek), ve svezom mokraom. Prvom vatom natopljenom u mokrai treba oistiti kou od kozmetike i neistoa, a drugom -jo jednom natopiti kou i ostaviti tako 30-40 minuta. Zatim oprati lice prohladnom vodom. Neke ene stalno kvase lice prstima, masirajui na taj nain lice. Koa postaje glatka, normalizuje se luenje masti i nema potrebe za kremom. Rezultat t ih terapija je da se ten poboljava i dae javlja prirodno rumenilo." Na osnovu linog iskustva znam da primena diuretika ini kou jo boljom, pothranjuje ceo organizam i daje ogromnu koliinu energije. Kada se urin ukuvava, koncentracija soli se poveava, a struktura vode pribliava najprirodnijoj za zdrav i jak organizam. Moete koristiti i drugu varijantu urina -

aktivirani urin hlaenjem. U njemu su sauvani svi hormoni, ali se dopunski stvaraju bioloSki aktivne materije. Predivno je koristiti i deji urin, naroito deteta do 10 godina ivota. Taj urin je zasien programom razvoja i prenee na nas taj program. Rezultat toga je stimulacija koe i itavog organizma. Sto deveti p r i m e r: Kod mene je osam godina bilo upropaeno lice (crveni miteseri) i lekari su digli ruke. Bila sam u Moskvi, ali i tamo mi nisu pomogli. Na kraju sam poela da se trljam mokraom i sve se sredilo!" Sto deseti p r i m e r; Patio sam od bubuljica jo od puberteta i to me je mnogo muilo. Stideo sam se pred drugovima i kod mene je bio izraen kompleks nie vrednosti. Koristio sam razne kreme, ali je to samo pogoravalo stanje. Kada sam prvi put poeo da stavljam mokrau, bubuljice su se razmnoile i prekinuo sam terapiju. Posle nedelju dana bubuljice su poele da nestaju, pa sam ponovo pristupio urinoterapiji, ali ovog puta sam pio mokrau. Nakon dve nedelje moje lice se oistilo, a sve bubuljice su u potpunosti profile!" Komentari i preporuke. Dok itam te redove ne mogu da se ne naudim ljudskoj neukosti. Osam godina je ovek patio i traio lek za svoju boljku, to jest klesao je rezervoare, koji ne dre vodu". A njegovo zdravlje - izvor ive vode" - bili su uvek sa njim, na dohvatu ruke. Kada se, na kraju, okrenuo licem svom izvoru i poeo da upija njegovu udotvornu vlagu, sve se normalizovato i bez uvoznih krema. Kao dopunu navodim -menjajte ishranu. Bubuljice su simptomi prezasienosti organizma krobom i belanevinama. Vaa krv je neista i ta neistoa se znoji" kroz kou. U principu, Vi ste ve bolesni, a bubuljice su samo prvi simptomi toga. Kombinacijom urinoterapije i gladovanja, proiavamo i stimuliemo izgubljenu snagu i naglo pomaemo obnovu organizma. Navedeni primer iz knjige Amistronga to nesumnjivo dokazuje. Sto jedanaesti p r i m e r: Mukarac, 60 godina, preiveo je dve paralize. Prvu - posle pokuaja da se izlei od gripa pomou dijete sa sveim voem i vonim sokovima. Posle 180

druge - izgubio je pamenje i, po svoj prilici, poslao senilan. Presuda lekara- nekoliko nedelja ivota. Urinsko gladovanje sa masaom tokom 59 dana, zatim prekid od dve nedelje (dozvolio sam mu da jede jednom dnevno), potom jo 35 dana leenja. Pamenje i govor su se vratili kod bolesnika dvadesetog dana prve kure letenja. Leenje je zavreno za vreme drugog perioda, kada je bio uklonjen uzrok oboljenja - artritis. Istom pacijentu opala je sva seda kosa. Za vreme leenja on ne samo daje odnegovao novu kosu, ve mu se za vreme druge kure leenja, kada su mu svakodnevno utrljavali u kou glave mokrau, povratilaboja kose. Moram da napomenem, da su mi mnogi javljali da su se izbavili od elavosti i povratili prbovitnu boju kose svakodnevnim utrljavanjem stare mokrae u kou glave." Komentari i preporuke. Stara mokraa deluje na koren kose bioloki aktivnim materijama, koje se u njoj stvaraju u procesu ,,umiranja", a takode od nagrizajueg dejstva amonijaka, koji dopunski stimulie kou glave. Svee izmokren urin je monolitna (nerazreena), svetlucavatenost,jangska po svojoj prirodi. Stari urin, koji se raspada, isputa neprijatan miris, zamuen itd. je jinski. Njegovo nanoenje na glavu stimulisae injanske procese. Rast dlake na telu je jinski proces. Sumirajui svojstva starog urina, shvatamo zato on sfimulie rast kose na glavi. Druge vrsle urina zaostaju u tom smislu za starim urinom. Dopunsku preporuka. Pojaano utrljavanje urina u kou glave i stavljanje obloga sa njim treba obaviti u prvoj t treoj fazi lunamog ciklusa, kada organizam uvlai" sve unutra, tj. kada se stee. Pri opadanju kose treba piti mokrau i stavljati je na glavu. To e uinili da kosa postane sjajna, jaka i da se oslobodi peruti. Pri mazanju kose urinom (stavljanju obloga) dopunski se moe upotrebljavati ikovo ulje. Neki ljudi koji su proitali moje prethodne knjige poslali su mi u kovertama svoju kosu, koja je povratila prirodnu boju i postala gua. ISI

Sto dvanaesti primer: Mojamajkaje 15 godina patila od ekcema. Neka starica na pijaci, videi njene ruke strano izjedene od ekcema, posavetovala je da ili pere mokraom. Mati mije zatim priala, kako se ona leila: - Koliko god sam puta ustajala nou, toliko puta sam prala ruke svojom mokraom. Danju nije bilo prijatno to raditi. Posle otprilike mesec dana odjednom je primetila da su joj ruke iste!" (iz knjige A.N. Maslenikova). Komentari i preporuke. Trebalo je prati ruke dnevnim urinom od 3 sata do 15 asova. Dalje, ta ena treba da razmotri svoj nain ivota-zastoje nastao ekcem. Ona mora da promeni ishranu, jer se u suprotnom sve moe ponoviti. Eto tako se moe vratiti lepota rukama, naroito enskim. Vlastitim urinom sam (autor) mazao kou posle brijanja radi dezinfekcije. Boljeg sredstva od ovog, koje sam lino na sebi isprobao, nema. U stvari, kada se moj organizam koli-kotoliko oistio i kada sam promenio ishranu, diuretik je poprimio aromatini miris, koji podsea na skupe mirise. Nanesen na kou, on je isputao miris, kao od najboljih pomada za usta. Imate elju da taj miris stalno udiete, da se njime naslaujete, kao predivnim parfemima. Na osnovu vlastitog iskustva shvatio sam da mokraa stvarno moe biti amrita (eliksir-mitoloki napitak besmrtnosti) -mirisna i lekovita tenost.

URINOTERAPIJA I PODMLAIVANJE ORGANIZMA


Mnogi ljudi primenjuju urinoterapiju radi podizanja vlastitog ivotnog tonusa, i to veoma uspeSno. Sledea informacija predlae se ljudima, koji hoe da odloe starost i da se oseaju mnogo mladim. - Koliko biste mi dali godina? - pitao je farmer u razgovoru prolaznika. - Negde oko pedeset.
123 Primedba prevodioca. 182

Sagovornik se samo nakaljao: Osmu deceniju sam razmenio! I sve zahvaljujui, izvinjavam se, mokrai. Taj farmer bio je Don Arinstrong. Sto trinaesti p r i m e r: Ukuvani urin do 1/4 odlino deluje kao obloga na stopala nogu. Ne oseam noge (imam 63 godine, mnogo radim u vikendici), neuobiajena lakoa i mnogo energije. Prvi put u ivotu zaboleomejezub posle plombiranja. Svu no sam se muila, ak sam popila analgin (ne upotrebljavam nikakve lekove), ali me je zub pomalo boleo i boleo. Treeg dana poeo je da mi otie obraz. Tada sam stavila oblogu sa ukuvanim urinom, otok je skoro potpuno nestao a kroz jedan danje sve prolo, kao da me nikada nije bolelo." Sto etrnaesti pri m e r: Imam 64 godine. Uvaavajui Vae preporuke, poela sam da upotrebljavam urin. U poetku sam ispirala usta, umivala lice i mazala kosu. Ve dva i po meseca redovno upotrebljavam urin - pijem po 150 grama svakodnevno ujutro, srednju porciju (mlaz). Mogu Vam saoptiti rezultate- oni su zapanjujui: 1. Poela je dami raste kosa. Ranije sam b i l a skoro elava, videlo mi se teme. Sada ve pravim frizuru i veoma sam zadovoljna t i m preobraajem. Povratila se i moja prvobitna boja kose. 2. Smrala sam 5-6 kilograma (sa 86 - na 80 kilograma). 3. Podmladila sam se - imam manje bora, bez obzira na to to sam smrala. Poboljao mi se ten. 4. Postala sam energinija i puna ivota. Pojavio se ivotni tonus i snaga, imam elju da pokrenem (preskoim) brda". 5. Poboljalo se pamenje. Nestaojeum iz uiju koji meje ranije muio, naroito pri zamoru. 6. Normalizovao se arterijski pritisak. Bio je 140/80, a sada je 130/70 mm ivinog stuba. 7. Prestati su bolovi u zglobovima i tekoe u stopalima, koji su me muili skoro celog ivota (imam reumatizam zglobova). Prosto udo. Hvala Vam". 183

Sto petnaesti p r im e r: Ja sam Afanasij Grigorjevi K., roen sam 1926. godine, inenjer-mehani ar (strojar) , penzioner. est godina sam u penziji... Posao vezan za sedenje, hipodinamija i rezultat toga je da sam navukao mnoge bolesti. Bolovao sam od hepatitisa, upale plua (nekoliko pula), imam hronini bronhitis, eroziju eluca i dvanaestopalafinog creva, este zatvore, prisilnu defekaciju, hipertoniju, a srce mi radi sa prekidima. Od 9. aprila ove godine poeo sam da upotrebljavani jutarnji urin i klistire prema metodu Yokera posle defekacije. Iz debelog creva izlazio je smrdljivi sadraj. Pre nedelju dana odluio sam da ukuvam urin do 1/4 prvobitne zapremine i da sa njim uradim mikroklistir. Posle prvog mikroklistira izlazila je sluz sa ekskremenlom. Posle treeg mikroklistira izalo je bolesno tkivo u vidu sluzmh dronjaka tano kao to Vi opisujete. Stolica se normalizovala. Tvrdim da su mikroklistiri sa ukuvanim urinom najbolje prirodno sredstvo za ienje debelog creva. Od unutranje upotrebe urina (pijem ga jednom dnevno) izlazilo je i izlazi (svakoga dana sve manje) lajm pri iskaljavanju, a takode i iz nosa. Stanje zdravlja se vidno poboljalo. Javila se prirodna boja lica, disanje se poboljalo (ranije sam imao astmu), postepeno mi se vraaju ivahnost \ otpornost." Sto esnaesti pri m e r: Ve nedelju dana trljam stopala nogu i gornje udove (ruke) zahvatajui ramene zglobove. Oseam znatno poboljanje". Sto sedamnaesti p r i m e r: 0 tome, kako je pevaica poboljala svoj glas i izleila grlo. Moj metod: ujutro ispirani grlo svezom mokraom i nekoliko gutljaja popijem. I glas je sve jai, poboljava se njegov tembr (boja glasa) ". udo, zar ne ..." (iz knjige A. N. Maslenikova). Komentar. Ako bi se dodalo disanje prema metodu A. N. Strejjnikove, tada bi sa poboljanjem glasa nastale jo vee metamorfoze.
124 Primedba prevodioca. 125 Primedba prevodioca.
184

Sto osamnaesti p r i m e r: Lino sam na sebi ispitala efekat leenja urinom i dvodnevnog gladovanja u toku dva meseca. Kada sam se vratila kui sa odmora, rodbina i poznanici bili su zaprepaeni mojim spoljanjim izgledom. Za dva meseca smrala sam 20 kilograma! (umesto 80 imam 60,5 kilograma). Hvala Vam mnogo". Sto devetnaesti p r i m e r: Imam Va" u knjigu! Izuavam svaki redak! To je ivolno bogatstvo! itala sam u novinama Sovjetski sport" o urinoterapiji i 1991. godine sam 10 dana gladovala, pila i trljala se samo starom mokraom, ne ukuvanom (nisam znala) i to samo po dva sata dnevno. Efekat je zapanjujui! Podmladila sam se, nestalo je bledila sa lica, lakoa u telu! Nestao je tupi (potmuli) bol u levoj preponi (slabini), od kojeg su me tri godine bolele noge, koleno i kosti." Sto dvadeseti p r i m e r: Moj dedaje iveo 124godinei nije umro, ve je tragino poginuo u umi od udara groma. Otac je priao, daje deda upotrebljavao mokrau kada se oseao loe, leti i zimi se kupao ispod hladnog tua." Komentari i preporuke. Bolje je kupati se ispod kontrastnog tua: toplo-hladnotoplo-jako hladno na 2-5 sekundi. Sve to radite imajui u vidu individualnu konstituciju.

126 Primedba prevodioca. 185

POGOVOR

U ovom poglavlju (Urinoterapija u konkretnim sluajevima) obuhvaen je ogroman broj bolesti koje se uspeSno lece urinom. Moe se navesti na hiljade takvih ili slinih primera, ali nisu vani primeri, nego sutina. Poznajui mehanizam dejstva urina, sami ete izabrati za svaki poremeaj ili oboljenje vlastiti, individualni metod. Ako i dalje sumnjate, proitajte kako pravilno poeti sa urinoterapijom i pristupite joj bez urbe. Neko moe rei: ta o tome misle lekari? Imam mnogo miljenja i izjava lekara o mojim knjigama. Evo nekih od njih. dragoceni trud koji smo imali sreu da dobijemo, proitamo i da ponemo primenjivati. Po specijalnosti sam lekar-terapeut. Imam 10godinji sta u praksi i poslednjih godina sve vie i vie sklon sam lecenju bolesnika netradicionalnim metodima leenja. Po Vaoj molbi urim da Vam saoptim rezultate koje sam postigao primenjujui te metode: Bolesnica P., 45 godina. U januaru je dola na infektivno odeljenje sa dijagnozom: bolest Botkina. Leila se 30 dana. U aprilu ponovo utica, ponovo infektivno odeljenje, gde je bila detaljno ispitana i sa dijagnozom mehanika utica" (izazvana zaepljenjem unih kanala) prebaena je na hirurSko odeljenje. Pri loporotemiji -rak glave guterae (pankreasa) IV stepena (metastaza) - otputena kui. Gladovanje tokom 10
127 Isto. 128 Primcdba prevodioca. 129 Isto. 186 Sto dvadeset prvi p r i m e r: Hvala Vam za ovaj

dana uz pijenje urina i masiranje urinom celog tela. Prestanak gladovanja posle dve nedelje. Ne jede meso, oprezna je sa mlekom i mlenim proizvodima. udi za slanim i ljutim. Posle tri nedelje po zavretku gladovanja uradila je analize (bile su u normali). Prekinuto joj je bolovanje. Ponovo radi. U to vreme dobro se oseala. ... Hou jo da napomenem (a tako nas ui i hrianska literatura) da ako bolesnik veruje u metod, eka ga uspeh. Ako ne veruje (tj. ako u pripremama za to ispitivanje trai savete od roaka, poznanika, lekara) - postie negativne rezultate." Sto dvadeset drugi pri m e r: Proitao sam Vau knj igu Vrinoterapija, drevni metodi, tumaenje i praksa. Mnoge Vae misli (izmeu ostalog i mehanizmi dejstva napitka bogova") u skladu su sa mojim. Ja sam lekaiterapeut, koji ima malo iskustva u primeni lekovitog gladovanja i urinoterapije u naem velikom gradu. Tri godine se bavim rasteieujue-dijetetskom terapijom (prvi pacijent sam bio sam, koristei RDT vie u profilaktine svrhe). Pre tri godine bio sam na specijalizaciji po RDT kod profesora Nikolajeva. Godinu dana primenjujem amaroli (urin). U proteklom vremenu leio sam ambulantno i u stacionaru oko 100 bolesnika. Treba imati u vidu da se ovim radom bavim paralelno sa svojim glavnim poslom na opteteiapeutskom odeljenju u najboljoj medicinsko-sanitetskoj ustanovi u gradu. Imam utisak da su najpodlonija" nozoiokim oblicima sva alergijska oboljenja, razliiti oblici bronhijalne astme, teke pneumonije i eskudativni pleuritisi. Dobre rezultate postigao sam kod obolelih od hroninih enterokolitisa, bronhitisa i pankreatitisa. Pojedinanim posmatranjem moe se doi do zakljuka o dobrom efektu leenja hroninog pielonefritisa, dobro se lece reumatoidni artritisi prvog stepena aktivnosti, a bolesnici drugog i treeg stepena aktivnosti imaju samo neznatna pozitivna odstupanja. Sa svim bolesnicima prethodno obavljam pripremu: odvojena ishrana, prelazak na vegetarijansku ishranu. Neki bolesnici prelaze na ishranu sirovom hranom ... Da, nisam ukazao na jo jednu grupu oboljenja, koja se dobro leci. To su 187

kone bolesti (ekcem, neurodermitis) i, naravno, gojaznost i metabolitiki poliartritisi." Neki ljudi postavljaju raznovrsna pitanja, koja su uglavnom rasvetljena u prethodnom izlaganju, a na neka pitanja u ponovo odgovoriti.

urinoterapiju. Navodim itav spisak bolesti od kojih sam patio: bolela me je jetra, eludac, bubrezi, imao sam zatvor, estu glavobolju, astmu - tipa bronhijalne astme, gajmoiitis (maksilarni sinuzitis) ' , greve u stomaku i ta sve jo ne, ali je sve prolo! Iskomplikovala se osteohondroza- primenio sam belu glinu, zameenu sa ukuvanim urinom do 1/4. Primenio sam samo jednom, a kakav je rezultat (!)- hondroza me je napustila. Skoro je nestalo sedih vlasi, ali je kosa postala nekako tamnouta i to je, verovarno, od toga to sam utrljavao u glavu ukuvani urin. Genadij Petrovi, nije mi jasno jedno: zato nije napomenuto - moe li se piti ukuvani urin, ako je on tako efikasan? Ja sam ga poeo da pijem sa sveim urinom u odnosu 190 grama sveeg i 25 grama ukuvanog. 1 znate, posle 10-15 minuta, imao sam proliv, ali sam produio da pijem, hteo sam da se adaptiram. Poto do toga nije dolo, odluio sam da prekinem. Prvo pitanje: Da li sam time sebi naneo tetu? Odgovor: Ne, urin je delovao kao jak slani purgativ. ... Probao sam da pijem samo urin ukuvan do 1/4. Posle 2-5 minuta uzimanja trao sam u toalet, i znate, ta sam oseao - kao da je u meni taj urin kljuao". Anus me je jako pekao, kao od kljuale vode." Objanjenje. Kod Vas je ukuvani urin (diuretik) jak rastvor soli, koji i izaziva pojavu peenja unutra. Ako promenite ishranu bez upotrebe soli, ta pojava e nestati i Vi moete bez problema piti diuretik (moe i sa medom). Drugo pitanje: Ako se ne srne piti enski urin, da li e se pri masai tom vrstom ukuvanog urina ispoljiti negativno? I l i se i enski ukuvani urin moe primenjivati za masau i za smeu sa glinom? 130 Primedba prevodioca. 1S8

Sto dvadeset trei pri m e r: Poeo sam da primenjujem

Odgovor: Pri ukuvavanju mokraa gubi specifinost, a hormoni se razaraju. Ona poslaje bezlian materija!, zasien solima, bioloki aktivnim materijama zameenim" sa temperaturno otpornim" kristalima vode. Tree pitanje: Moe li se ukuvani urin zakapavati u ui i oi i njime ispirati nos? Odgovor: Ako se promeni ishrana i prede na ishranu bez soli, moe se potpuno primenjivati. U suprotnom, fipae kao od zasienog rastvora soli. eh'rto pitanje: Ukuvavati se moe samo jutarnja porcija (od 3 do 4 sata) i samo srednji mlaz, ili se za to moe koristiti sva mokraa i u bilo koje vreme? Odgovor: Za ukuvavanje odgovara bilo koja mokraa, ak stara pet godina, kao to se to desilo kod samog autora. Peto pitanje: Radi eeg mokrenja primenjujem limunsku kiselinu: 1 kafenu kaiicu na 2 litra svee vode. Da li greim? Odgovor: Pijte vie Protijeve vode, urina, i mokrenje e biti veoma obilno. Odustanite od vetakih preparata. esto pitanje: Mogu li da praktikuju urinoterapiju ljudi koji su preboleli virus hepatitisa ,,B"Odgovor: Svakako, urin e ga brzo unititi.

UMESTO ZAKLJUKA
Imao sam sreu da se sretnem sa mudrou ljudi iz daleke prolosti. Znanja, izloena u ovoj knjizi, nastala su zahvaljujui iskustvu mnogih generacija pre nas. Najbolji umovi oveanstva isticali su osobenosti materija, njihova svojstva, uoptavalijei prenosili dalje. Vremena su se menjala i ta znanja su nestajala u dubini vekova, skoro da su propala, a potom kao udom izranjala su iz mraka i zablistala dopunjena novim otkriima, sveim idejama. Vreme je da se vratimo tradiciji i prirodi i do od njih uzimamo sva bogatstva koja nam nude.

Tehniki urednik Branko Vukoii, dipl- graf. in.

189