LEMBARAN KERJA BAHASA MELAYU PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012

Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Dengan rasa syukur saya merakamkan syabas dan tahniah kepada Unit Pemulihan Khas, Bahagian Pendidikan Khas kerana buat julung kalinya berjaya menerbitkan Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu , Program Pemulihan Khas ini. Program Pemulihan Khas yang disediakan bagi membantu murid-murid di

sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3 M) memerlukan guru Pemulihan Khas yang komited, sabar dan berdaya maju bagi meningkatkan pencapaian murid pemulihan khas dalam pembelajaran. Selaku agen pelaksana, guru Pemulihan Khas perlu menggunakan

strategi-strategi tertentu bagi membolehkan murid-murid menguasai kemahirankemahiran yang telah dirancang mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka. Justeru itu, bagi membolehkan murid cepat menguasai kemahiran yang diajar, kaedah dan aktiviti mengajar amat penting dan perlu dipelbagaikan agar pengajaran guru dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran dengan lebih berkesan. Buku ini dihasilkan sebagai panduan dan cadangan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Adalah diharapkan buku panduan ini akan mampu membantu guru, khususnya guru-guru pemulihan khas mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan, selaras dan terarah. Di samping itu, saya juga berharap agar buku ini bukan sahaja dapat membantu guru-guru malah turut berguna kepada masyarakat umum khususnya ibu bapa. i Saya yakin bahawa dalam usaha menerbitkan buku panduan ini memerlukan komitmen, kesungguhan dan kesabaran yang amat tinggi. Oleh itu, saya ingin

mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan syabas kepada panel yang terlibat atas kejayaan menerbitkan buku panduan ini.

Semoga segala usaha dan pengorbanan kita bagi mencapai hasrat melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara yang merupakan salah satu agenda nasional yang perlu dikongsi dan dijayakan oleh semua pihak diberkati Tuhan. BONG MUK SHIN ii .

Semoga masalah pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan murid dapat dikesan dan ditangani seawal mungkin selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas ini.PENDAHULUAN Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khas dihasilkan untuk membantu guru-guru pemulihan khas merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efisyen. Ia mengandungi objektif pengajaran. diharapkan dapat memberi manfaat kepada guru-guru yang terlibat. Objektif pengajaran dinyatakan secara eksplisit agar dapat memudahkan guru-guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Buku ini mengandungi 32 kemahiran asas Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas dan ditambah satu lagi kemahiran Prabacaan dan Pratulisan. Buku ini juga boleh digunapakai oleh guru-guru Bahasa Melayu dan Prasekolah dalam usaha menangani masalah membaca dan menulis di kalangan murid-murid. iii . cadangan aktiviti berdasarkan kemahiran-kemahiran tersebut. Guru-guru boleh menambah atau mengubah aktiviti berdasarkan keperluan dan kreativiti mereka.

Perkataan KVK + KV Perkataan KVK + KVK Perkataan KV + KV + KVK Perkataan KVK +KV+KVK Perkataan KVKK Sukukata KVKK i .ii iii 1-5 6 .ISI KANDUNGAN BIL PERKARA HALAMAN Kata Alu-aluan Pendahuluan Prabacaan dan Pratulisan 1. 14. 16. 15. 17. 2. 12 13. 9. 5 6. Huruf-huruf Vokal Huruf-huruf kecil Huruf-huruf besar Suku kata KV . 11. 8. 7.22 23 -27 28 -32 33 -34 35 -37 38 -40 41 -43 44 -46 47 -51 52 -55 56 -59 60 -62 63 -65 66 -68 69 .17 18 . 4.12 13 . 3.Perkataan KV + KV Perkataan V + KV Perkataan KV + KV + KV Perkataan KVK Suku kata KVK Perkataan V + KVK Perkataan KV + KVK .71 . 10.

86 87 .97 98 . .122 31.95 96 .116 117 . Perkataan KV + KVKK Perkataan V + KVKK Perkataan KVK + KVKK Perkataan KVKK + KV Perkataan KVKK + KVK Perkataan KVKK + KVKK Perkataan KV + KV + KVKK Perkataan KV + KVK + KVKK Perkataan KVK + KV + KVKK Perkataan KVKK + KV + KVK Perkataan KV + KVKK + KVK Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) Membaca dan membina ayat mudah Bacaan dan pemahaman 72 .88 89 . 23. 27. 24. 25. 22.92 93 94 . 19.83 84 . 28.80 81 .18.105 106 .75 76 .100 101 . 26. 32. 21. 29. 20.77 78 . 104 .103 30.

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 1 Kemahiran Arahan : Prabacaan dan Pratulisan.. : Tandakan ( √ ) pada objek yang kecil.. Contoh : Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 11 . Tahun : ……………………………………...

Contoh: Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 2 .. Tarikh : ………………….. Tahun : ……………………………………... LEMBARAN KERJA 2 Kemahiran Arahan : Prabacaan dan Pratulisan.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Sambungkan titik-titik di bawah.

: Bulatkan gambar yang berlainan kedudukan. Tahun : ……………………………………. Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..... LEMBARAN KERJA 3 Kemahiran Arahan : Prabacaan dan Pratulisan. Contoh: Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 3 .

merah jambu d . LEMBARAN KERJA 4 Kemahiran Arahan : Prabacaan dan Pratulisan. a .ungu f . : Warnakan gambar di bawah mengikut warna yang telah ditetapkan... Tarikh : …………………. Tahun : …………………………………….hitam Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 4 .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..oren h .merah b .kuning c ..hijau g .biru e .

. ais krim.. : Warnakan benda yang disenaraikan di bawah. pensel.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : …………………………………….. daun Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 5 . Cari : nombor 2. pisau. jam. Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 5 Kemahiran Arahan : Prabacaan dan Pratulisan.

. Contoh: a o e u i o e i a u 6 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………... Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 6 Kemahiran 1 Arahan : Huruf-huruf vokal. Tahun : ……………………………………. : Suaikan huruf yang sama..

Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….huruf vokal. : Suaikan huruf vokal dengan gambar. LEMBARAN KERJA 7 Kemahiran 1 Arahan Contoh: : Huruf.... Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………. a i o u e Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 7 .

a e i o u Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 8 . Tahun : …………………………………….. Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 8 Kemahiran 1 Arahan Contoh : : Huruf...huruf vokal.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Suaikan huruf dengan gambar.

. Tahun : …………………………………….huruf vokal.. : Bulatkan huruf yang sesuai dengan gambar. LEMBARAN KERJA 9 Kemahiran 1 Arahan Contoh : : Huruf.Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u 9 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. Tarikh : ………………….

huruf vokal. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 10 Kemahiran 1 Arahan : Huruf .. Tahun : ……………………………………....Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Warnakan huruf yang sesuai dengan gambar. Contoh : a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u 10 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

.. LEMBARAN KERJA 11 Kemahiran 1 Arahan Contoh : : Huruf ..huruf vokal. i Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 11 . Tahun : ……………………………………. : Tuliskan huruf yang sesuai berdasarkan gambar..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : ………………….

huruf vokal. : Tuliskan huruf awal bagi perkataan di bawah. Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 12 Kemahiran 1 Arahan Contoh: : Huruf ... Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. ayah ___tik ___dang ___lar ___pal ___yam ___tak ___bi ___mak ___bor ___kan ___lat ___nam ___wan ___ren 12 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ...

: Tuliskan huruf-huruf di bawah. LEMBARAN KERJA 13 Kemahiran 2 Arahan Contoh: : Huruf kecil a ..z.... a b c d e f a a a a g Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 13 . Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : ………………….

Contoh: c e d a b Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 14 .. LEMBARAN KERJA 14 Kemahiran 2 Arahan : Huruf kecil a . Tarikh : …………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….z. : Suaikan huruf dengan gambar... Tahun : …………………………………….

. Tahun : …………………………………….z.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. b f c a d e Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia a e d b f c 15 .... LEMBARAN KERJA 15 Kemahiran 2 Arahan Contoh: : Huruf kecil a . : Suaikan huruf yang sama. Tarikh : ………………….

. b Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 16 .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 16 Kemahiran 2 Arahan Contoh: : Huruf kecil a .. Tahun : ……………………………………. : Tulis huruf awal berpandukan gambar.. Tarikh : ………………….z..

LEMBARAN KERJA 17 Kemahiran 2 Arahan : Huruf kecil a .z... Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 17 ... Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Tampalkan kertas warna pada huruf di bawah. Tahun : …………………………………….

Contoh: A B C D E F G A A A A Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 18 .. Tahun : …………………………………….Z. : Tuliskan huruf-huruf di bawah..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 18 Kemahiran 3 Arahan : Huruf besar A ..

Z. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………... Tarikh : …………………. Contoh: B F C A D E Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia A E D B F C 19 . : Suaikan huruf yang sama... LEMBARAN KERJA 19 Kemahiran 3 Arahan : Huruf besar A .

b Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 20 ... LEMBARAN KERJA 20 Kemahiran 3 Arahan Contoh: : Huruf besar A – Z.. Tarikh : …………………. : Tulis huruf awal berpandukan gambar. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tarikh : …………………. Tahun : …………………………………….Z.Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….... Contoh: C E F A A B D Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 21 . LEMBARAN KERJA 21 Kemahiran 3 Arahan : Huruf besar A .. : Suaikan huruf dengan gambar dan tulis semula huruf tersebut.

Tahun : …………………………………….. LEMBARAN KERJA 22 Kemahiran 3 Arahan : Huruf besar A– Z. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 22 .. : Tampalkan kertas warna pada huruf A di bawah.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………... Tarikh : ………………….

LEMBARAN KERJA 23 Kemahiran 4 Arahan : Suku kata KV. Contoh : ba ba fa ca da ha ga ja ka la ma na pa Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 23 .Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Tarikh : …………………... : Salin semula suku kata di bawah. Tahun : ……………………………………..

Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 24 Kemahiran 4 Arahan Contoh : : Suku kata KV.. be be fe ce de he ge je ke le me ne pe Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 24 .. : Salin semula suku kata di bawah.. Tahun : …………………………………….

Tahun : …………………………………….. bi bi fi ci di hi gi ji ki li mi ni pi Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 25 ...Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. : Salin semula suku kata di bawah. LEMBARAN KERJA 25 Kemahiran 4 Arahan Contoh : : Suku kata KV. Tarikh : ………………….

.. LEMBARAN KERJA 26 Kemahiran 4 Arahan : Suku kata KV. Tahun : ……………………………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Contoh : bo bo fo co do ho go jo ko lo mo no po Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 26 . : Salin semula suku kata di bawah. Tarikh : …………………..

bu bu fu cu du hu gu ju ku lu mu nu pu Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 27 .. Tarikh : …………………... LEMBARAN KERJA 27 Kemahiran 4 Arahan Contoh : : Suku kata KV : Salin semula suku kata di bawah.. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : ……………………………………... : Salin semula perkataan di bawah dengan betul. Contoh : beca cili kera rusa tebu mata nasi beca beca beca beca Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 28 . Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 28 Kemahiran 5 Arahan : Perkataan KV + KV.

Tahun : ……………………………………. Tarikh : …………………...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. me ja Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 29 .. LEMBARAN KERJA 29 Kemahiran 5 Arahan Contoh : : Perkataan KV + KV : Tuliskan perkataan mengikut suku kata yang betul..

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Tuliskan perkataan mengikut suku kata yang betul. Tahun : …………………………………….. LEMBARAN KERJA 30 Kemahiran 5 Arahan Contoh : : Perkataan KV + KV.... ta li Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 30 . Tarikh : ………………….

.. LEMBARAN KERJA 31 Kemahiran 5 Arahan Contoh : : Perkataan KV + KV : Tulis huruf yang tertinggal bagi perkataan di bawah. Tarikh : …………………... Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. k u k u l d p k s w kuku j r r g c l c k b k l m r t m t t k l b t l s d Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 31 .

Tahun : …………………………………….. Tarikh : ………………….... LEMBARAN KERJA 32 Kemahiran 5 Arahan : Perkataan KV + KV : Susun huruf di bawah menjadi perkataan berpandukan gambar. Contoh : uabl labu iaws rlio ckiu oipt tmaa uajb mlai Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 32 .Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

. Contoh: u l u u __ __ a __ __ a __ __ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 33 . LEMBARAN KERJA 33 Kemahiran 5 Arahan : Perkataan V + KV : Tulis suku kata yang tertinggal berdasarkan gambar.. Tarikh : ………………….. Tahun : ……………………………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

. Tarikh : …………………. Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 34 Kemahiran 6 Arahan : Menulis perkataan V + KV : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar di bawah. Contoh: isi Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 34 .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………....

LEMBARAN KERJA 35 Kemahiran 7 Arahan : Perkataan KV + KV + KV.. Tahun : ……………………………………... Contoh: petani petola kemeja sepatu kelapa pelita kereta semalu kerusi keladi Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 35 . : Suaikan perkataan dengan gambar..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : ………………….

. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 36 Kemahiran 7 Arahan Contoh: : Perkataan KV + KV + KV. Tahun : ……………………………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Lengkapkan perkataan di bawah berdasarkan gambar.. ke la keladi di ke re ke la se pa to ma ke ru be ru wa ni ke me Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 36 ..

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 37 Kemahiran 7 Arahan : Perkataan KV + KV + KV. : Susun huruf di bawah supaya menjadi perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

kldeai keladi

trkeea

plkeaa

mjkeea

sptuae

tmtaoo

riepig

skreui

ptloae

ltpeia

ntpiae

lmseua

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

37

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 38 Kemahiran 8 Arahan Contoh: : Perkataan KVK. : Baca dan warnakan perkataan berdasarkan gambar.

pen tin din sup das sos tat cat kat kot kol kok pin pen pun bag beg bas
Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

jam jem jag pil bil rim jag jet jut kek ket kel rak cak tak vin van ven
38

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 39 Kemahiran 8 Arahan : Perkataan KVK. : Isikan tempat kosong dengan huruf yang betul.

Contoh:

b

m

p

n

r

s

k

k

t

n

j

m

b

g

j

t

s

s

b

t

p

m

n

t

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

39

: Tulis perkataan berdasarkan gambar.. Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. LEMBARAN KERJA 40 Kemahiran 8 Arahan : Perkataan KVK... Contoh: bom Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 40 . Tahun : …………………………………….

. Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 41 Kemahiran 9 Arahan : Suku kata KVK.. : Salin semula suku kata di bawah.. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Contoh: bal bal bon cen din run san jen kin lon pun kan len Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 41 .

ban din cen kin din san kin ban len cen san len Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 42 . : Pandankan suku kata yang sama. LEMBARAN KERJA 42 Kemahiran 9 Arahan Contoh : : Suku kata KVK.... Tahun : …………………………………….. Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

Tarikh : ………………….. Contoh : lan lan san cin pon run len Gunting suku kata di bawah. san run len pon cin lan 43 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . LEMBARAN KERJA 43 Kemahiran 9 Arahan : Suku kata KVK. Tahun : ……………………………………...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Gunting dan tampalkan suku kata yang sama..

: Padankan perkataan dengan gambar.. Contoh: ular obor ayam enam epal itik ulat ikan otak oren Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 44 . LEMBARAN KERJA 44 Kemahiran 10 Arahan : Perkataan V + KVK. Tahun : ……………………………………...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………..

. LEMBARAN KERJA 45 Kemahiran 10 Arahan : Perkataan V + KVK.. Tarikh : …………………. Tahun : ……………………………………. itik epal Contoh: ular oren ikan ayam ikan _______________ _______________ _______________ _______________ ______________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 45 .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Tulis perkataan berdasarkan gambar...

LEMBARAN KERJA 46 Kemahiran 10 Arahan : Perkataan V + KVK... Contoh: ular ___________ ___________ ____________ ___________ __________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 46 . : Tulis perkataan berpandukan gambar di bawah.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………. Tahun : ……………………………………...

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..... Tarikh : …………………. Contoh: lam nis ma kan rah malam pas tab ki lat cap Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 47 . Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 47 Kemahiran 11 Arahan : Perkataan KV + KVK : Cantumkan suku kata di bawah menjadi perkataan.

. LEMBARAN KERJA 48 Kemahiran 11 Arahan Contoh: : Perkataan KV + KVK : Suaikan suku kata di bawah. be li pa ga na ba si ru Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia jah lin lon gar kat nas mah kul 48 . Tahun : …………………………………….. Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………...

. Tarikh : ………………….... LEMBARAN KERJA 49 Kemahiran 11 Arahan : Perkataan KV + KVK.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : ……………………………………. : Tulis suku kata awal berpandukan gambar. Contoh: ba dak tol wan sut tik tam las pak Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 49 .

: Isikan petak kosong dengan huruf yang betul berdasarkan gambar.. Contoh: k a t i l p a b k p t Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 50 . Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 50 Kemahiran 11 Arahan : Perkataan KV + KVK... Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

.. : Susun huruf-huruf di bawah menjadi perkataan yang betul.. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 51 Kemahiran 11 Arahan : Perkataan KV + KVK.. Contoh: syrau sayur nsbua pskia eeckr rskie knnee aaktk aktus Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 51 .

Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Contoh: lembu kunci baldi garpu lampu pintu jambu bendi Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 52 . LEMBARAN KERJA 52 Kemahiran 12 Arahan : Perkataan KVK + KV. Tahun : …………………………………….... Tarikh : …………………. : Suaikan perkataan dengan gambar di bawah.

LEMBARAN KERJA 53 Kemahiran 12 Arahan : Perkataan KVK + KV.. Contoh: bal da cik tu jam di pin pan bu ci kun gu lam lem pu bu Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 53 . Tarikh : …………………. Tahun : ……………………………………... : Suaikan suku kata di bawah berpandukan gambar..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

.. LEMBARAN KERJA 54 Kemahiran 12 Arahan : Perkataan KVK + KV.. : Tulis suku kata awalan bagi perkataan di bawah. Contoh: bal di di pu tu bu ci gu bu Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 54 .. Tarikh : …………………. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

Tahun : ……………………………………. Contoh: bendi Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 55 .. Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 55 Kemahiran 12 Arahan : Perkataan KVK + KV... : Tulis perkataan berpandukan gambar di bawah.Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..... LEMBARAN KERJA 56 Kemahiran 13 Arahan : Perkataan KVK + KVK. Contoh: pan sam pin pul but pul pah tum buh pat ram tan man but duk cis sampan Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 56 . : Sambung suku kata di bawah supaya menjadi perkataan yang betul. Tahun : …………………………………….

Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 57 Kemahiran 13 Arahan Contoh: : Perkataan KVK + KVK : Tulis suku kata akhir bagi perkataan di bawah. Tahun : ……………………………………. cok lat ram cer coklat rum sam tan tom sam dok Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 57 ..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………...

. Tarikh : …………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 58 Kemahiran 13 Arahan Contoh: : Perkataan KVK + KVK. Tahun : ……………………………………. : Tulis suku kata awal bagi perkataan di bawah. ram but bor jid rambut duk cis lat min cin tor Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 58 ...

Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Tulis suku kata berdasarkan gambar di bawah. Contoh: ram but Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 59 . LEMBARAN KERJA 59 Kemahiran 13 Arahan : Perkataan KVK + KVK.... Tahun : ……………………………………..

: Suaikan perkataan dengan gambar yang betul Contoh: piramid telefon pulasan ketupat zirafah tetikus kelawar basikal Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 60 .... Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 60 Kemahiran 14 Arahan : Perkataan KV + KV + KVK.

Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 61 Kemahiran 14 Arahan Contoh: : Perkataan KV + KV + KVK : Lengkapkan suku kata dan tulis perkataan berpandukan gambar..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Tahun : ……………………………………. ba si kal te te basikal zi ke ke ke pu pi Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 61 ..

ketuhar basikal pulasan keledek ketupat piramid telefon zirafah tetikus Contoh: ketuhar Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 62 .Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Tahun : …………………………………….. Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 62 Kemahiran 14 Arahan : Perkataan KV + KV + KVK : Isikan tempat kosong dengan perkataan yang diberi..

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Contoh: komputer jambatan tempayan pembaris cendawan cempedak Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 63 . Tarikh : …………………. Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 63 Kemahiran 15 Arahan : Perkataan KVK + KV + KVK..... : Padankan perkataan dengan gambar.

. : Tuliskan perkataan berpandukan gambar...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………. cendawan tempayan komputer pembaris jambatan cempedak Contoh: cempedak Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 64 . LEMBARAN KERJA 64 Kemahiran 15 Arahan : Perkataan KVK + KV + KVK. Tahun : ……………………………………..

Tahun : ……………………………………. Tarikh : …………………...Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Contoh: cem pe dak cempedak Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 65 .. LEMBARAN KERJA 65 Kemahiran 15 Arahan : Perkataan KVK + KV + KVK. : Lengkapkan suku kata dan tuliskan perkataan berpandukan gambar di bawah.

... LEMBARAN KERJA 66 Kemahiran 16 Arahan : Perkataan KVKK. Tahun : ……………………………………. : Padankan perkataan yang sama.. Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Contoh: bank jong tong zink gong wang jong bank zink gong wang Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia tong 66 .

. Tarikh : …………………. : Gunting dan tampalkan perkataan yang sama.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : ……………………………………. Contoh: wang wang jong gong tong bank zink Gunting suku kata di bawah wang jong gong tong zink bank 67 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ... LEMBARAN KERJA 67 Kemahiran 16 Arahan : Perkataan KVKK..

Tahun : ……………………………………. : Salin semula perkataan di bawah.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Contoh: bank bank jong tong zink gong wang Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 68 . LEMBARAN KERJA 68 Kemahiran 16 Arahan : Perkataan KVKK. Tarikh : ………………….....

bang ding ceng king ding sang king bang tong ceng sang tong Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 69 ... : Padankan suku kata yang sama.. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 69 Kemahiran 17 Arahan Contoh : : Suku kata KVKK. Tarikh : …………………..

LEMBARAN KERJA 70 Kemahiran 17 Arahan Contoh : : Suku kata KVKK.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. lang lang sang cing pong rung leng Gunting suku kata di bawah.. sang rung leng pong cing lang 70 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .... : Gunting dan tampalkan suku kata yang sama. Tarikh : …………………. Tahun : …………………………………….

.. Contoh : bang bang bong ceng ding rung sang jeng king long pung kang leng Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 71 . Tahun : ……………………………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………. : Salin semula suku kata di bawah.. LEMBARAN KERJA 71 Kemahiran 17 Arahan : Suku kata KVKK.

: Suaikan suku kata di bawah berdasarkan gambar.... LEMBARAN KERJA 72 Kemahiran 18 Arahan : Perkataan KV + KVKK. Contoh: ba nang be wang ka rung bu cang ja cing ke rang ca sing ga gung Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 72 . Tahun : ……………………………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : ………………….

: Isikan huruf yang tertinggal berpandukan gambar... t e r u n g e a u i i a e a a a o o a i u u o e a u a u Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 73 . Tahun : ……………………………………. Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 73 Kemahiran 18 Arahan Contoh : : Perkataan KV + KVKK..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

Tarikh : …………………... Contoh : krgean kerang eanbng ckgaan uurbng gjgaun gtlanu pnegto gsgain Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 74 . LEMBARAN KERJA 74 Kemahiran 18 Arahan : Perkataan KV + KVKK. Tahun : ……………………………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. : Susun huruf di bawah supaya menjadi perkataan yang betul berdasarkan gambar.

LEMBARAN KERJA 75 Kemahiran 18 Arahan : Perkataan KV + KVKK.. : Susun huruf di bawah supaya menjadi perkataan yang betul berdasarkan gambar. Tahun : ……………………………………...Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Tarikh : …………………. grtneu terung kcguin ltguan gntsoo oeclgn angbaw auypng ngdpea Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 75 .

Contoh : udang abang iring alang usang usung arang asing udang udang udang Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 76 ..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………... : Salin semula perkataan di bawah. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 76 Kemahiran 19 Arahan : Perkataan V + KVKK. Tahun : ……………………………………..

. Tarikh : ………………….. Polis tangkap pendatang __________________. 2.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. ________________ panjat pokok rambutan. 5... 4. LEMBARAN KERJA 77 Kemahiran 19 Arahan : Perkataan V + KVKK. 3. Tahun : ……………………………………. udang Abang usang orang arang asing Contoh: Munir suka makan kari udang. Rumah itu sudah _________________ . Badan adik kotor kena _______________ . Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 77 . 1. : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Ramai _________________ di padang sekolah.

LEMBARAN KERJA 78 Kemahiran 20 Arahan Contoh : : Perkataan KVK + KVKK.. Tarikh : …………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : ……………………………………. kentang kambing kumbang kandang bintang Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 78 . : Padankan gambar dengan perkataan yang betul...

kambing kembing lembing kambing kembang kembung kembang kimbang bintang bentang bintong bintang sumbang sumbing sumbang sumbeng kompang kumpang komping kompang gendang gendang gendong gandang sumbing sumbang sumbing sembing Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 79 .. : Baca dan warnakan perkataan yang sama.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 79 Kemahiran 20 Arahan Contoh : : Perkataan KVK + KVKK.... Tahun : ……………………………………. Tarikh : ………………….

Tarikh : …………………. Tahun : …………………………………….. LEMBARAN KERJA 80 Kemahiran 20 Arahan : Perkataan KVK + KVKK.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Contoh : kambing Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 80 . : Tulis perkataan berdasarkan gambar....

Contoh : jangka jangga janggo jangsa jangka bangsa bangsi bangta bangsa bangka sangka songka dangka sangka rangka tangga tanggu bangga tangga tengku mangga manggo mangga rangka langka bangku bangki bangku sangku dangku Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 81 . LEMBARAN KERJA 81 Kemahiran 21 Arahan : Perkataan KVKK + KV.. : Baca dan warnakan perkataan yang sama.... Tarikh : …………………. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

_____________ 2... Tarikh : …………………. _____________ 3.. _____________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 82 . : Padankan suku kata dan tulis perkataan tersebut.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. _____________ 4. Tahun : ……………………………………. bang tang tung nang bang Contoh : gu ka ku sa ga bangsa 1. LEMBARAN KERJA 82 Kemahiran 21 Arahan : Perkataan KVKK + KV..

. : Tulis perkataan berdasarkan gambar.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………... LEMBARAN KERJA 83 Kemahiran 21 Arahan : Perkataan KVKK + KV. Contoh : mangga Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 83 . Tarikh : ………………….. Tahun : …………………………………….

. LEMBARAN KERJA 84 Kemahiran 22 Arahan Contoh : : Perkataan KVKK + KVK. Tahun : …………………………………….. : Cantum suku kata dan tulis perkataan tersebut. Tarikh : ………………….. cang kul cangkul cangkul jang gut lang lang sat sir mang gis mang kuk song kok Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 84 .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

. LEMBARAN KERJA 85 Kemahiran 22 Arahan Contoh : : Perkataan KVKK + KVK.. janggut Janggut datuk panjang.. : Bina ayat berpandukan perkataan di bawah. Tahun : ……………………………………. langsat langsir manggis mangkuk tunggul Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 85 .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………..

LEMBARAN KERJA 86 Kemahiran 22 Arahan : Perkataan KVKK + KVK.. janggut langsir mangkuk langsat manggis tunggul Contoh : Janggut datuk panjang. 5.. Emak ganti _______________ baru .. Ibu beli _______________ di pasar. 4.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : ……………………………………. : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 1. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 86 . 3. Tarikh : …………………. 2. Kaki abang berdarah tersepak _______________. Adik pecahkan _______________ kaca. Kebun ayah ada pokok _______________ ..

Tarikh : …………………. : Bina ayat berpandukan perkataan di bawah. LEMBARAN KERJA 87 Kemahiran 23 Arahan : Perkataan KVKK + KVKK. Contoh : longkang Kaki adik luka kerana terjatuh ke dalam longkang. jengking kangkung jongkong tanglung tongkang Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 87 .... Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Perompak itu berjaya melarikan ______________ emas. jengking kangkung jongkong bengkang Tanglung longkang Contoh: Rahman takut melihat kala jengking itu. 3.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 88 . : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Jalan lama itu _______________ bengkok.. 5... 1. 2. Emak memasak sayur _______________ di dapur. LEMBARAN KERJA 88 Kemahiran 23 Arahan : Perkataan KVKK + KVKK. Lim pergi ke Pesta _______________ bersama Tan. 4. Salmah sedang mencuci _______________ . Tahun : ……………………………………. Tarikh : …………………..

. Tahun : ……………………………………. senapang belalang seladang teropong pepatung peladang terowong ketapang binatang belalang seladang pepatung peladang senapang binatang terowong teropong ketapang Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 89 ... Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 89 Kemahiran 24 Arahan Contoh : : Perkataan KV + KV + KVKK.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Padankan perkataan di bawah..

. : Cantumkan suku kata menjadi perkataan..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. be se pe pe se te te ke bi + la + la + pa + la + na + ro + ro + ta + na + lang + dang + tung + dang + pang + pong + wong + pang + tang = = = = = = = = = belalang Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 90 . Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 90 Kemahiran 24 Arahan Contoh : : Perkataan KV + KV + KVKK.. Tarikh : …………………..

Contoh : pelampung belimbing menendang melancong serombong kerinting pelancong gelombang selendang kerinting pelampung serombong belimbing selendang gelombang melancong menendang pelancong Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 91 ....Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 91 Kemahiran 25 Arahan : Perkataan KV + KV K + KVKK. Tarikh : …………………. Tahun : ……………………………………. : Padankan perkataan di bawah..

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 92

Kemahiran 25 Arahan Contoh :

: Perkataan KV + KVK + KVKK. : Cantumkan suku kata menjadi perkataan.

be

+ + + + + + + + +

lim

+ + + + + + + + +

bing

= = = = = = = = =

belimbing

pe

lam

pung

me se

nen rom

dang bong

ke

rin

ting

me pe

lam lan

bung cong

ge

lom

bang

se

len

dang

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

92

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 93

Kemahiran 26 Arahan

: Perkataan KVK + KV + KVKK. : Suaikan perkataan yang sama.

Contoh :

pendayung tempurung

lembayung pencawang

pencawang

temberang

lembayung

sembilang

sembilang

pendayung

temberang

tempurung
93

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 94

Kemahiran 26 Arahan

: Perkataan KVK + KV + KVKK. : Lengkapkan perkataan di bawah.

Contoh :

tempurung

sem_________

pen__________

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

94

. LEMBARAN KERJA 95 Kemahiran 26 Arahan : Perkataan KVK + KV + KVKK. Contoh : tempurung Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 95 . Tarikh : …………………... Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar yang diberi..

.. : Padankan dengan perkataan yang sama. Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 96 Kemahiran 27 Arahan Contoh : : Perkataan KVKK + KV + KVK. Tarikh : …………………. tengkorak pengkalan tengkolok bungkusan panggilan bangsawan tengkujuh tengkolok bangsawan tengkorak bungkusan pengkalan tengkujuh panggilan 96 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………...

.Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Tahun : ……………………………………. Tarikh : …………………. LEMBARAN KERJA 97 Kemahiran 27 Arahan : Perkataan KVKK + KV + KVK. : Tulis suku kata yang sesuai bagi perkataan di bawah.. peng bang teng teng jang ting Contoh : jangkitan ______ kalan ______ korak ______ katan ______ kolok ______ sawan Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 97 ..

. : Baca dan warnakan perkataan yang sama.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 98 Kemahiran 28 Arahan Contoh : : Perkataan KV + KVKK + KVK. perangkap perangkat perangkap peringkat meringkuk merengkok meringkok meringkuk selongkar selungkar selongkar selengkar selonggok selongkar selunggok selonggok melangkah merongkah menongkah melangkah belangkas belangkas belingkas balangkas 98 Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ... Tarikh : ………………….. Tahun : …………………………………….

. kap kas kat gar Contoh : sor kar melanggar gelong_______ perang_______ pering_______ selong_______ belang_______ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 99 .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Lengkapkan perkataan dengan suku kata yang diberi. Tarikh : ………………….... Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 99 Kemahiran 28 Arahan : Perkataan KV + KVKK + KVK.

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 100 Kemahiran 28 Arahan : Perkataan KV + KVKK + KVK. : Cantumkan suku kata menjadi perkataan.

Contoh :

perang melang selong

gar kap

kat kas

mering

belang

kar

pering

kuk

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

100

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 101 Kemahiran 29 Arahan : Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding. : Cantumkan suku kata dan tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.

Contoh :

keldai keldai pe_______
Jawaban pai tai lau kai dai bau

ker______ _

pu_______ tu_______

tem_____ __

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

101

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………..

Tahun : …………………………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 102 Kemahiran 29 Arahan : Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding : Tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.

Contoh :

l

e b

a i

l

m

p

t

r

d

p

s

t

p

g

r

t

l

b

y

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

102

: Tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.. LEMBARAN KERJA 103 Kemahiran 29 Arahan Contoh : : Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding. Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. kain kain duit paip suis kuih wau daun sauh buah Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 103 .... Tahun : …………………………………….

LEMBARAN KERJA 104 Kemahiran 30 Arahan : Perkataan yang melibatkan konsonan bergabung (diagraf).. Tarikh : ………………….. Tahun : …………………………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. : Tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.. Contoh : nyamuk Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 104 .

.. Tahun : ……………………………………. LEMBARAN KERJA 105 Kemahiran 30 Arahan : Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf). Tarikh : ………………….. : Sambungkan suku kata di bawah supaya membentuk satu perkataan.. Contoh : bu si teli nga nga bunga sa se pi pe ha i Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 105 ngat .Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

. Tarikh : …………………. Tahun : ……………………………………. Zaid suka sebut nombor dua. Daun pokok itu sudah luruh. Adik suka makan buah manggis. Ain bermain buai di taman.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 106 Kemahiran 31 Arahan Contoh : : Membaca dan membina ayat mudah. Faiz bermain wau di padang. Nenek Anis sudah tua. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 106 . : Suaikan gambar dengan ayat yang sesuai....

Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 107 . 3.. Bola baru Abu ______________.. 5. Adi selalu main bola dengan ________. LEMBARAN KERJA 107 Kemahiran 31 Arahan : Membaca dan membina ayat mudah. Tarikh : …………………. Abu _____________ bola kepada Adi. Abu ada bola baru.Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. 6. : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Tahun : ……………………………………. Adi rasa suka _______________. Ibu _____________ bola itu untuk Abu. 4. bola beli hati Abu biru beri Contoh : 1. 2..

kerbau _______________ makan rumput di padang. : Lengkapkan ayat berpandukan gambar dan perkataan di bawah.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. LEMBARAN KERJA 108 Kemahiran 31 Arahan Contoh : : Membaca dan membina ayat mudah. Tahun : ……………………………………. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 108 . petai Datuk suka makan ___________________. sidai Kain itu kakak ___________ di ampaian. Tarikh : ………………….. radio Munir suka mendengar __________________.. tupai Tupai suka makan buah durian... pisau Emak potong sayur guna ________________.

Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. __________ itu laju... : Lengkapkan ayat di bawah berpandukan gambar. 6. biru. Tahun : ……………………………………. Ibu ada _______ baju. 1. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 109 . Bapa beli _______ 4. Saya beli jam baru. 5. 2. Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 109 Kemahiran 31 Arahan Contoh : : Membaca dan membina ayat mudah. 3.. ________ itu ke kota. Itu __________ Abu.

Tarikh : …………………. Ramli beli jambu di pasar. LEMBARAN KERJA 110 Kemahiran 31 Arahan Contoh : Ramli jambu di pasar beli : Membaca dan membina ayat mudah.... ada rumah kunci Zamri rumah rosak Pintu Mazni mandi sabun guna Fahmi makan padang Lembu rumput di baru lampu datuk rumah ganti Ayah Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 110 . : Susun perkataan menjadi ayat yang betul.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tahun : ……………………………………..

. jatuh longkang dalam ke itu Kucing. LEMBARAN KERJA 111 Kemahiran 31 Arahan Contoh : : Membaca dan membina ayat mudah. Tahun : ……………………………………. Emak sedang cuci longkang. ke wayang pergi Dayang panggung. besar itu Tongkang.. 1. ________________________________________ 5.. sedang cuci Emak longkang. itu emas berat Jongkong. Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. ________________________________________ 3.. ______________________________________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 111 . ________________________________________ 4. kangkung masak Ibu saya. ________________________________________ 2. : Susun perkataan yang diberi menjadi ayat yang betul.

. Tarikh : ………………….. LEMBARAN KERJA 112 Kemahiran 31 Arahan Contoh : : Membaca dan membina ayat mudah. pokok Pokok ini besar..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. nanas katak keris kasut betik Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 112 . : Bina ayat berpandukan gambar dan perkataan di bawah. Tahun : …………………………………….

. Tahun : ……………………………………. Contoh : buku kerusi beg rambut belalang tembikai Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 113 .Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Tarikh : …………………. : Bina ayat berpandukan gambar dan perkataan di bawah. LEMBARAN KERJA 113 Kemahiran 31 Arahan : Membaca dan membina ayat mudah....

..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Zaleha bawa raga lama. LEMBARAN KERJA 114 Kemahiran 31 Arahan : Membaca dan membina ayat mudah. Contoh : Hari ini hari Selasa. Tarikh : …………………. : Baca dan salin ayat di bawah.. Zaleha baru tiba dari kota. Tahun : ……………………………………. Raga Zaleha ada keladi. Hari ini hari Selasa. Zaleha beli keladi dari Melaka.. ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 114 .

Syawal pergi bersama Syahmi. Singa selalu nganga mulutnya. Syawal dan Syahmi takut singa... Tahun : ……………………………………. Syawal pergi ke Zoo Negara... ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 115 . LEMBARAN KERJA 115 Kemahiran 31 Arahan : Membaca dan membina ayat mudah. Contoh : Syawal pergi ke Zoo Negara. Singa itu sangat garang. Tarikh : ………………….Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. : Baca dan salin ayat di bawah.

. : Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Tarikh : …………………. Adik suka _______ kek coklat.. Tahun : ……………………………………. Kek ________ rasanya manis. kek kedai makan hati coklat Kakak Ini ______ coklat. Emak beli kek ini di _______..Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….. Adik rasa suka ________. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 116 . LEMBARAN KERJA 116 Kemahiran 31 Arahan : Membaca dan membina ayat mudah. _______ juga suka makan kek coklat.

. Ini gambar apa? ______________________________________________ 2. Babu ada bola.. 1. Babu main bola dengan Jali. Tarikh : …………………. Setiap petang Babu bermain bola. Bilakah Babu bermain bola? _______________________________________________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 117 . LEMBARAN KERJA 117 Kemahiran 32 Arahan : Bacaan dan pemahaman : Jawab soalan berpandukan petikan di bawah. Bapa beli bola untuk Babu. Baca petikan di bawah... Siapakah yang main bola dengan Babu? _______________________________________________ 5.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Siapakah yang beli bola? _______________________________________________ 4. Tahun : ……………………………………. Siapakah yang ada bola? _______________________________________________ 3. Ini bola.

Kebun Pak Alang di tepi sungai. Tahun : ……………………………………. Di manakah letaknya kebun Pak Alang? _________________________________________________ 3. kebunnya. Pak Alang menyiram sayur-sayurnya. Pak Alang menanam terung. Siapakah yang ada kebun? _________________________________________________ 2.. Pak Alang ada kebun. LEMBARAN KERJA 118 Kemahiran 32 Arahan : Bacaan dan pemahaman. 1. jagung. Jawab soalan di bawah.. Tarikh : …………………. : Baca dan jawab soalan berpandukan petikan di bawah. Setiap bendi dan kacang panjang di pagi.. Pak Alang menjual hasil kebunnya di pasar tani pada hari Sabtu. Di manakah Pak Alang menjual sayur-sayurnya? _________________________________________________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 118 . Bilakah Pak Alang menyiram sayur-sayurnya? _________________________________________________ 5.. Apakah yang terdapat di kebun Pak Alang? _________________________________________________ 4.Nama : ………………………………………………… Hari : ……………………….

Tarikh : …………………. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 119 . Mei Lin dan adiknya membina istana pasir. : Baca dan jawab soalan berpandukan petikan di bawah. Setelah penat bermain. Mei Lin pergi berkelah bersama keluarganya.. Mei Lin dan keluarganya makan bekalan yang dibawa.. Ibu Mei Lin membawa bekalan makanan. Tahun : ……………………………………..Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Mei Lin berkelah di Pantai Teluk Cempedak. Pada cuti sekolah yang lalu. LEMBARAN KERJA 119 Kemahiran 32 Arahan : Bacaan dan pemahaman.. Semasa di pantai.

Tarikh : …………………. Tahun : ……………………………………...Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. Bilakah mereka makan bekalan yang dibawa? _________________________________________________________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 120 . Di manakah Mei Lin pergi berkelah? _______________________________________________________________ 3. Apakah yang dibawa oleh ibu Mei Lin? _______________________________________________________________ 4. Bilakah Mei Lin dan keluarganya pergi berkelah? _______________________________________________________________ 2. Jawab soalan di bawah.. 1.. Apakah yang dibuat oleh Mei Lin di pantai? _______________________________________________________________ 5.

Kebun Haji Hasan Haji Hasan tinggal di Kampung Nyior Gading. Haji Hasan ada dusun buah-buahan yang terletak di hujung kampung. Tahun : …………………………………….. : Baca dan lengkapkan ayat berpandukan petikan di bawah. manggis. LEMBARAN KERJA 120 Kemahiran 32 Arahan : Bacaan dan pemahaman. Tarikh : …………………. Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 121 . Buah-buahan itu dimasukkan ke dalam bakul untuk dijual. dan Haji Hasan Ghani bersama dua ke dusun memetik orang untuk buah Khairul pergi juga memungut durian. Buah-buahan di dusunnya sudah masak. Setiap cucunya petang.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………. rambutan. Mereka rambutan.. manggis. Di dusunnya ada pokok durian.. mangga dan langsat. mangga dan langsat..

Setiap petang Haji Hasan _____________________________ ________________________________________________________ 4. Tahun : ……………………………………. 1. Tarikh : …………………. Dusun Haji Hasan ada pokok___________________________ ________________________________________________________ 3. Dusun buah-buahan Haji Hasan terletak________________ ________________________________________________________ 2. Buah-buahan dimasukkan ke dalam ____________________ ________________________________________________________ Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 122 ... Lengkapkan ayat di bawah berpandukan petikan.Nama : ………………………………………………… Hari : ………………………... Nama cucu Haji Hasan ________________________________ ________________________________________________________ 5.