P. 1
Astrologija i Antropologija

Astrologija i Antropologija

4.5

|Views: 1.740|Likes:
Publicado porpismo

More info:

Published by: pismo on Feb 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

Analiza strukturalne bliskosti antigena HLA-B18 sa ostalim antige-
nima, otkriva da je zapadnomediteranski antropološki tip blizak genetski
brat od dinaraca (Ovna) i istočnih mediteranaca (Riba), ali analiza njegovog
Y hromozoma (HG-E) otkriva da on sa muške strane vodi poreklo od jedne
grane semićana (Škorpija) bliske Jevrejima i Arapima.
Šta prepoznajemo kod zapadnih mediteranaca (Vaga), a da je blisko se-
mićanima (Škorpijama)?
Semićani, kao sposobni trgovci, imaju dar da ubede svoju mušteriju da
kupi njihovu robu, ali dok je kod njih taj dar u funkciji njihove koristolju-
bivosti, kod zapadnih mediteranaca je u funkciji njihove sujete. Zapadni
mediteranci se hvališu, ne radi uspešne prodaje, već radi sticanja tuđeg odo-
bravanja. Istorija nastanka znaka Vage potvrđuje konekciju zapadnih me-
diteranaca sa semićanima:
"Pre tri hiljade godina vavilonski astrolozi su odvojili Vagu kao pose-
bno sazvežđe jer se do tada držalo da je ona produžetak Škorpije, tač-
nije Škorpijina klješta." (Društvo astrologa Jugoslavije, Upoznajte astrologiju
i sebe, str. 87)

Linda Gudmen govori o Vaginoj moći manipulacije:
"Ipak, moram vas upozoriti da kada se jednom uhvatite i zapletete u
mrežu Vaginog šarma, neće vam biti lako da pobegnete." (Linda Gudmen,
Sunčevi znaci Linde Gudmen, str. 268)

Sam pojam Vage svojim značenjem otkriva kompromis, koji je posle-
dica njegovog sujetnog straha od dolaženja u sukob sa drugima ljudima. Za
psihološki tip Vage astrolozi kažu:
"Veruje u kompromise pa je stoga dobar diplomata. Vole lepotu i rafi-
niranost. ... Šarmantni su i druželjubivi." (Džoan Mekevers i Marion Mardž,
Astrologija, 66)

97

Antropološka analiza

"Vaga mrzi da povredi tuđa osećanja. On mrzi da kaže ´Ne!´" (Linda
Gudmen, Sunčevi znaci Linde Gudmen, str. 271)

Na njihovim korzoima možemo primetiti
sklonost ka poziranju kroz “nameštena” lica,
koja često izgledaju kao kod lutaka, što izra-
žava njihovu sujetnu slabost. Celo područje
njihove geografske zastupljenosti odlikuje ple-
menska svest koja u današnje vreme predstav-
lja podlogu za formiranje mafijaških klanova.
Zapadni mediteranci tj. Vage pažljivo odmera-
vaju pritisak autoriteta moći ili očekivanja
mnoštva, sa jedne strane, i sa druge strane sve
ono što bi izgubili ukoliko bi im se pravično
suprotstavili, i zatim prave "diplomatski kom-
promis". Žrtvuju načela poštenja i pravde zarad
svojih uskih sujetnih interesa, i kada čitaju ho-
roskop, bivaju ponosni što sebe prepoznaju kao
dobre diplomate:

"Čak ni Solomon sa svom svojom mudrošću ne bi prevazišao tipično
Vaginu konačnu, odmerenu odluku." (Linda Gudmen, Isto, 273)
"Bez obzira šta stvarno misle, uvek govore ono što ljudi žele da čuju,
sem u raspravama kada se drže svog stava koji ne mora biti objekti-
van." (Društvo astrologa Jugoslavije, Upoznajte astrologiju i sebe, str. 91)
"Njima je teško da kažu "Ne" ili da zauzmu čvrst stav uprkos neprija-
teljstvu, i teže da izbegnu neugodnost po svaku cenu. Zbog toga su pre-
više skloni kompromisu, skloni su da ostanu neutralni, kolebaju se i pre-
laze sa jednog pogleda na drugi bez davanja ispravnog odgovora kako bi
se uputili jednim smerom."(Čarls E. O. Karter, Principi astrologije, str. 72)
Kako su zapadni mediteranci najkarakterističniji za područje Italije (po-
sebno za područje njenog juga), razumljivo je da stereotipi koje razni narodi
imaju o Italijanima kao uobraženima, površnima, nezrelima, sklonim fler-
tovanju, mafiji, i sl, zapravo otkrivaju karakter zapadnih mediteranaca, a
samim tim i psihološki tip Vage. Naravno, da bismo o njima imali objek-
tivnu sliku, treba iz tih stereotipa oduzeti elemente semićana (Škorpije) koji
su sa zapadnim mediterancima veoma izmešani, posebno na jugu Italije i na
Siciliji.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->