P. 1
Astrologija i Antropologija

Astrologija i Antropologija

4.5

|Views: 1.740|Likes:
Publicado porpismo

More info:

Published by: pismo on Feb 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

nekoj meri i kod Baskijaca). Ista genetska metoda otkriva da su dinarci
(HLA-A2) po svom poreklu bliski svim mediterancima (A2, A19), drevnim
kromanjoncima (A28), crncima nilotima u Africi (A28) i sinidima (A19) u
severoistočnoj Kini i Koreji. Semićani (kojima pripadaju izvorni Jevreji i
Arapi) otkrivaju genetsku bliskost sa srodnim populacijama na području In-
dije (Dravidima) i određenim populacijama dalekog Istoka (jednim ele-
mentom Eskima, Indijanaca Kanade i Japanaca). Semićani su izmešani i sa
gotovo svim afričkim populacijama, posebno sa njihove muške strane. Po-
pulacije koje su međusobno genetski bliske, otkrivaju bliskost i po svojim
karakternim iskušenjima. Dok razne grane semićana pokazuju sklonost ka
telesnosti, dotle populacije koje su bliske dinarcima otkrivaju sklonost ka
sujeti (ponositosti, gordosti, oholosti, želji za moć), a populacije koje su
bliske mongolima pokazuju sklonost ka sebičnosti i koristoljubivosti.
Danas, iz ideoloških razloga, mnogi polaze od dogme da psihičke raz-
like između rasa ne postoje. Međutim, zanimljivo je zapažanje psihologa Dr
Ričarda Lina, koji u svom delu "Rasne razlike u inteligenciji: evoluciona
analiza" (2006. god.) piše da je “teza po kojoj su se tokom stotinak hiljada
godina ljudi razdvojeni geografskim barijerama u različitim delovima sveta
razvili u deset raznih rasa, koje imaju izražene genetske razlike kada je reč
o morfologiji, krvnim grupama i učestalosti genetskih oboljenja, a istovre-
meno imaju identičan genotip inteligencije, do te je mere neverovatna da oni
koji je zagovaraju ili uopšte ne poznaju osnovna načela evolucione biolo-
gije, ili pak imaju politički cilj koji nalaže osporavanje važnosti rase. A mo-
žda je i jedno i drugo u pitanju.”
Kritičari postojanja razlika između različitih rasa često iznose primedbu
da ne postoje čiste rase. Ako analiziramo dve populacije pasa, od kojih se
jedna igra u jednom parku u Americi, a druga u drugom parku u Evropi, mi
ćemo zaista primetiti da su razlike između pojedinih pasa unutar svake po-
pulacije veće nego kada se porede proseci tih populacija pasa između sebe.
Ali zbog te činjenice tvrditi da ne postoji razlika između koker španijela i
pit bula jeste zaista neozbiljno. Otuda i u jednoj istoj ljudskoj populaciji
srećemo pojedince koji nisu identičnih već međusobno vrlo različitih psi-
hofizičkih posebnosti (koje su astrolozi prepoznali i krstili različitim astro-
loškim znacima). U relativno širokom rasponu se kreću razlike između ljudi
u njihovoj telesnoj visini, boji kose, očiju, visini i vrsti inteligencije, tem-
peramentu i psihološkom tipu. Dakle, iako su predstavnici različitih ljudskih
rasa danas između sebe izmešani više nego različite vrste pasa, to ne stvara
nikakav problem za prepoznavanje njihovih posebnosti (što nam jasno ot-

79

Antropološka analiza

kriva antropološko - astrološko iskustvo), a razlog je u jednostavnoj činje-
nici da se geni nasleđuju u čitavim blokovima (delovima tj. parčićima hro-
mozoma). Mozaični blokovi koji determinišu važne elemente ljudske mo-
tivacije i fizičkog izgleda, vrlo teško mogu da se sitnije razbiju i da izgube
svoju fenotipsku prepoznatljivost tj. za takav proces potrebno je da više od
nekoliko hiljada godina različite ljudske rase žive zajedno. Dokle god bu-
demo između ljudi prepoznavali njihove fizičke posebnosti, prepoznava-
ćemo i psihičke.

Mnogi astrolozi su u stanju da na osnovu fizičkog izgleda pretpostave
kom znaku ili podznaku pojedinac odgovara, čime zapravo oni prepoznaju
antropološko poreklo pojedinca. Zapravo, astrolozi su primetili da postoji
veza između izgleda i psihološkog tipa, koju oni sami zbog svog sujeverja
ne vezuju za čovekovo antropološko poreklo, već za astrološki faktor. Na
primer, astrolozi tvrde da rani gubitak kose (ćelavost) odlikuje znakove
Lava, Ovna i Strelca, koje po horoskopu odlikuju izraženi muški atributi
(astrolozi takođe tvrde da su to vatreni, energični i kolerični horoskopski
znaci). Da li je u nauci poznata ikakva korelacija između čovekove mu-
škosti i ranog opadanja kose? Utvrđeno je da visok nivo muškog polnog
hormona testosterona dovodi do ranog opadanja kose. Dakle, uzrok izraže-
nih muških psiholoških atributa pomenutih horoskopskih znakova i njiho-
vog ranog opadanja kose je zajednički, a to je višak muškog hormona te-
stosterona. Takođe, astrolozi tvrde da osobe koje su rođene u znaku Lava
odlikuje lavlji izgled, jake kosti i viša telesna visina; što su zapravo atributi
povećanog lučenja hormona rasta (plod prednjeg režnja hipofize): "Visina
im može dosegnuti i preko 2 m. To orijaštvo nastaje zbog toga što hipofiza
u pojačanoj meri luči svoj hormon rasta u vreme kada rast kostiju još nije
završen. Ali, ako hipofiza nastavi proizvodnju svog hormona onda kada je
rast kostiju sasvim završen, tada se razvijaju ljudi s visokim nogama i du-
gačkim rukama (akromegalija), ili pak vidimo da su se uz takav rast poje-
dine kosti lice osobito razvije. Tada takvi ljudi dobijaju lavlji izgled." (Dr
Davor Rogić, O spolu, o porođaju, o novorođenčetu, str. 31)Dakle, astrolozi
imaju iskustvo koje bi moglo da bude od velikog doprinosa antropologiji,
jer su primetili i zabeležili jasnu korelaciju između čovekovih psihičkih i fi-
zičkih atributa, i time čak sakupili obimne dokaze da poreklo različitih psi-
holoških tipova nije u astrološkom faktoru već u nasleđu.
Astrolozi po inerciji pokušavaju da sve postojeće fizičke posebnosti
(na primer, boju očiju, razne nasledne bolesti...) dovedu u korelaciju sa odre-
đenim psihičkim posebnostima koji po njima imaju zajednički astrološki

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->