P. 1
Astrologija i Antropologija

Astrologija i Antropologija

4.5

|Views: 1.740|Likes:
Publicado porpismo

More info:

Published by: pismo on Feb 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

stranstvo istine neće ti naškoditi ni na koji način. Ono će te samo obuh-
vatiti i ispuniti. (str. 113)
Čarobni magijski rituali, obredi i radnje mogu da imaju različite forme.
Kod obrazovanih ljudi oni imaju naučnu formu - na primer, kroz sede-
nje u centru "energetskog" izvora koji će čoveku podariti natprirodnu snagu
ili za vreme držanja ruku ispod mlaza vode, kada negativna energija navo-
dno iz njega izlazi napolje. Takvi fenomeni mogu da imaju i formu vežbi za
disanje, koje same po sebi nisu loše, ali mogu da postanu zamka, kada u
njima čovek počne da traži svoju duhovnu satisfakciju, kao što i jedenje
ukusne hrane nije loše samo po sebi, sve dok čovek ne počne da u tom činu
traži satisfakciju. Kod nesavesnih ali iskrenih ljudi, akt volje kojim se ostva-
ruje cilj, može da ima svesnu i otvorenu satanističku formu - na primer,
kroz prizivanje sotone da čoveku podari znanje, moć ili isceljenje. Ljudi
osetljive i licemerne savesti ne mogu zlo da traže i čine tako svesno i otvo-
reno, pa zato njihova prevara često ima formu religije. Oni traže satisfak-
ciju u religioznim obredima, kojima pridaju mistično i sujeverno značenje.
I kada takva religioznost donese svoj tragičan plod, vernik će biti sklon da
za svoj duhovni pad optuži svoju nepažnju što je dozvolio da četkicom za
zube ili žvakanjem žvake slučajno iz usta izbaci parče pričesti, verujući da
je na takav način izbacio deo Boga iz svog tela:

“DA LI TREBA PRATI ZUBE POSLE PRIMANJA SVETOG PRIČEŠĆA?
Posle primanja Svetog Pričešća čitav dan ne bi trebalo prati zube iz prak-
tičnih razloga, da se čestica Svetih Tajni, koja je možda zapala u zub ili iz-
među zuba, ne bi bila isprana i sa pastom ispljunuta.

DA LI PRI KUPANJU TREBA SKIDATI KRST ILI SE TREBA KUPATI ZAJEDNO S NJIM?

Ne savetuje se skidanje krsta, pošto u to vreme može i da se umre, a čo-
vek može da bude i zamađijan (pošto u to vreme nije zaštićen).”(Posave-
tujte me Oče! - Odgovori sveštenika - duhovnika na uobičajene nedoumice iz hrišćanske
svakodnevice i crkvenog života, Svetigora, str. 20-21)

Da bi čovek pristao na tako nepravedne i besmislene tehnike rešavanja
svog životnog problema, on mora da se odrekne zdravorazumske analize
smisla svojih motiva i postupaka. Zanemarena upotreba razuma se tada na-
domešćuje iracionalnim pozivanjem na autoritete, iskustvo, osećanja, na
čudo, na natprirodan događaj koji ima svrhu da zavara i umiri čovekovu
nečistu savest. A čudo (snažna uzvišena osećanja, manifestacije natpriro-
dne moći i isceljenja, itd) kojim će sam sotona da blagoslovi besmislene
radnje, svakako neće izostati.

229

Religiozna analiza

PRIRODA I FUNKCIJA ČUDA

Iako bi čovek prirodno pomislio da čuda u religiji imaju funkciju dokaza
ispravnosti određenog verovanja, bar po Svetom pismu, ona tu funkciju ne-
maju, jer i sam sotona ima moći da ih čini. Za one koji su činili čuda u ime
Isusa Hrista, ali su kršili zahteve Božjeg zakona, Hristos kaže da ih nikada nije
poznavao: "Mnogi će mi reći u onaj dan: Gospode! Gospode! Nismo li u ime
tvoje prorokovali, i tvojim imenom đavole izgonili, i tvojim imenom čudesa
mnoga tvorili? I tada ću im ja kazati: Nikad vas nisam znao, idite od mene koji
činite bezakonje." (Matej 7,22-23)Obratimo pažnju na Hristov pojam beza-
konja kao odliku onih koji su u Hristovo ime činili čuda, a kojima sam Hri-
stos kaže da ih nikada nije poznavao. Odnos čoveka prema Božjem zakonu
je veoma bitan, jer je Božji zakon jedini kriterijum na osnovu kojeg možemo
da razlikujemo dobro od zla: "Ljubav je ispunjenje zakona" (Rim. 13,10)a
"Greh je bezakonje"(1. Jov. 3,4). Kao kriterijum dobra i zla - Božji zakon se
preko razuma i savesti otkriva svakom čoveku, bez obzira da li je on religio-
zan, jer svaki čovek ima iskušenja u kojima bira između dobra i zla. "Jer Bog
ne gleda ko je ko. Jer pred Bogom nisu pravedni koji slušaju zakon, nego će
se opravdati oni koji ga tvore. Jer kad neznabošci ne imajući zakona sami od
sebe čine što je po zakonu, oni zakona ne imajući sami su sebi zakon. Oni do-
kazuju da je ono napisano u srcima njihovim što se čini po zakonu, budući da
im savest svedoči, i misli među sobom tuže se ili pravdaju na dan kad Bog
uzasudi tajne ljudske po jevanđelju mojemu preko Isusa Hrista." (Rim. 2,11.13-
16)Sveto pismo otkriva da će Božji zakon biti posebno kršen u vreme koje
prethodi Drugom Hristovom dolasku: "I izići ce mnogi lažni proroci i preva-
riće mnoge. I što će se bezakonjeumnožiti, ohladneće ljubav mnogih." (Ma-
tej 24,11-12)Ako je iskušenje sveta kršenje Božjeg zakona (Deset zapovesti),
onda je odgovor na iskušenje takvog sveta istina o Božjem zakonu. Međutim,
lažno duhovno proroštvo savremenog doba, podilazeći ljudskom hedonizmu,
upravo zastupa zabludu da je Hristos svojom smrću na krstu Golgote ukinuo
Božji zakon
. Takva lažna duhovna reformacija savremenog doba propoveda
Božju ljubav u duhu istočnjačke predstave o ljubavi. Ljubav se shvata kao
prijatno osećanje koje zadovoljava ljudsku sebičnost, a ne kao motiv pona-
šanja koji čoveka navodi da se ponaša u skladu sa Deset Božjih zapovesti.
Kako se iza takvih prijatnih osećanja kriju neposvećena srca, savest takvih
ljudi nije čista, pa se oni plaše Božjeg zakona i Božje pravde, jer su pod nji-
hovom osudom. Zbog nečiste savesti oni se plaše da koriste pojam greha i
krivice, i predstavu o Bogu u svom umu lišavaju atributa pravednosti. Kako
im savest nije čista oni imaju jaku potrebu da svojim osećanjima i raznim ču-
dima koja ih u životu prate, dokažu sebi da su u miru sa Bogom. Za razliku

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->