P. 1
Astrologija i Antropologija

Astrologija i Antropologija

4.5

|Views: 1.740|Likes:
Publicado porpismo

More info:

Published by: pismo on Feb 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

*Pojam klanjanja i služenja lažnim bogovima u religiji ima dublje značenje od formalnog
klanjanja i služenja. Na primer, apostol Pavle kaže za proždrljivce da je stomak njihov bog.
Svako traženje satisfakcije ili objekta uzdanja jeste svojevrsno traženje boga, pa samim tim
i poverenje u to da planete kao kakve božanske ličnosti imaju uticaja na naš duhovni život
predstavlja za religiozne ljude prekršaj Prve Božje zapovesti koja glasi: "Nemoj imati dru-
gih bogova osim mene."

U "Astrološkom leksikonu" čitamo:
"Tokom prvih vekova posle Hrista usledio je naizmeničan duel između
hrišćanskog verovanja u spasenje i astrologije; hrišćanstvo je najpre
isključilo paganske kultove, a naročito kultove Sunca i Meseca, da bi
ih najpre potisnulo, a zatim, premda modifikovane, konačno vratilo u
hrišćanski sistem."(Udo Beker, Astrološki leksikon, str. 78)
Pokušavajući da uticaj zvezda svrsta u spoljne faktore koji imaju odlu-
čujući uticaj na formiranje karaktera pojedinaca i čitavih naroda, grčki astro-
log Klaudije Ptolomej, u drugom veku nove ere, navodi tadašnju karakternu
razliku između naroda severne i južne Evrope:
"Oni koji žive ispod severnijih paralela, mislim na one koji imaju saz-
vežđa Medveda iznad svojih glava, pošto su daleko od zodijaka i toplote
Sunca, su stoga hladni; ali zato što imaju puno vlage, koja je najhranlji-
vija i nije iscrpljena od sunca, oni su bele puti, ravne kose, visoki i do-
bro uhranjeni, i ponešto hladni po prirodi; oni su takođe divlji u svojim
navikama, zato što su im naselja stalno hladna. Zimski karakter njihove
klime, veličina njihovih biljaka, i njihove divlje životinje su u sagla-
snosti sa ovim osobinama."(Klaudije Ptolomej, Tetrabiblos, str. 53)
Hrišćanski pisac Tacijan u drugom veku kritikuje astrologe zato što lju-
dima pružaju izgovor za zlo:
"Oni su pokazavši ljudima raspored zvezda izmislili sudbinu koja je
strana pravednosti, jer, po njima, i sudiju i osuđenog stvorila je sud-
bina; da li je neko ubica ili ubijen, bogat ili siromašan, stvar je sudbine.
Demoni su izmislili doktrinu o sudbini. Ali, mi smo iznad sudbine."

(Govor protiv Grka; The writings of Tatian and Theophilus, p. 12-13)

Zbog kritike sujeverja, paganstva i razvratnog života tadašnjeg sveta,
rana hrišćanska crkva biva u narodu omražena i progonjena. A zatim do-
lazi do kompromisa. Hrišćanstvo postaje državna religija. Međutim, masa
pagana samo prima hrišćansko ime, dok astrologiju zajedno sa ostalim mno-
gobožačkim sujevernim običajima zadržava i koliko god je to moguće
oblači u novo ruho. Imena paganskih bogova bivaju zamenjena imenima
apostola i hrišćanskih svetaca. Ljubomir Nenadović piše o tom formalnom
preobražaju rimskog paganstva u hrišćanstvo:
"Kad (Rim) vidi da mu se uzalud protiv hrišćanstva boriti, pretvori se
u najžešćeg hrišćanina: prelije Jupiterovu statuu u kip svetoga Petra,
koga je on na krst raspeo. Na nehrišćanske obeliske i stubove podiže kr-
stove i kipove apostola."(Ljubomir Nenadović, Celokupna dela, str. 519)

7

Kratka istorija astrologije

Spušta se tama srednjeg veka i uprkos zvaničnom protivljenju autori-
teta crkve i njenim povremenim represivnim merama protiv zastupnika
astrologije, sama astrologija u narodu ostaje i dalje veoma popularna. Uza-
lud je sveti Jovan Damaskin u sedmom veku posle Hrista, veku religioznog
sujeverja, pokušavao da argumentima razuma odvrati narod od astrološkog
sujeverja:

"Ako sve što radimo, radimo po sili rasporeda zvezda, onda postupamo
po nužnosti. Ni razum nam na taj način ne bi bio potreban, jer ako čo-
vek ne gospodari ni jednim svojim postupkom, onda nemamo potrebu
ni o čemu da razmišljamo." (Janja Todorović, Od zvezda ka Bogu, str. 38)
Vremenom, među autoritetima zapadne crkve, astrologija dobija sve
češću podršku. U "Astrološkom leksikonu" čitamo:
"Neosporna je činjenica da je odnos između astrologije i hrišćanstva
tokom dve hiljade godina hrišćanske istorije bio neprestano obeležen
kontraverzom: vremena apsolutnog anatemisanja smenjivala su razdo-
blja izvesnog uvažavanja, u kojima su čak i neke pape, kao npr. Nikolo
V, Pije II, Sikst IV, Aleksandar VI, Julijus II, Lav X ili Pavle II držali
svoje dvorske astrologe." (Udo Beker, Astrološki leksikon, str. 78)
Papa Sikst IV je prvi papa koji se aktivno bavio astrologijom. Papa Ju-
lijus II odredio je datum svog krunisanja prema savetu astrologa. Papa Pavle
III, koji je legalizovao jezuitski red, tražio je savete astrologa i sazivao sa-
bore kardinala prema horoskopu. Papa Lav X osnovao je katedru astrologije
na Rimskom univerzitetu. Katoličke katedrale su često bile dekorisane sa
astrološkim simbolima. A zatim, jedno vreme, astrologija biva gotovo sa-
svim odbačena i zaboravljena pod uticajem prosvetiteljstva novog veka.
Počelo je sa Martinom Luterom, čiji se argumenti protiv astrologije nisu
mnogo razlikovali od ranohrišćanskih:
"Bog je stvorio i smestio zvezde na nebu da bi obasjavale carstva na
zemlji, da bi razveselile ljude Gospodom, i da bi bile dobri znaci godi-
nama i dobima. Ali oni koji gledaju u zvezde predstavljaju ove Božje
tvorevine kao da su opasne, kao da zamračuju i prave probleme na zem-
lji. Prava i istinska hrišćanska religija suproti se i opovrgava sve takve
priče. Astrologiju je izmislio đavo da bi se ljudi plašili od ulaska u brak
i od svake božanske i ljudske odgovornosti i poziva. Na kraju, vero-
vati u zvezde, ili uzdati se u njih, ili bojati ih se, jeste idolatrija i protiv
prve Božje zapovesti."(Martin Luter, The Table Talk of Martin Luther, p. 799)

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->