Está en la página 1de 3

Nhng li khuyn ca cha: 1. Mi ngy con hy nh dnh li khen tng vi ba ngi. 2. Mi nm t nht mt ln con hy ch xem mt tri mc. 3.

Nhn thng vo mt mi ngi. 4. Ni li cm n cng nhiu cng tt. 5. Cng vy, ni li lm n cng nhiu cng hay. 6. Hy sng di mc con kim c. i x vi mi ngi nh con mun c h i x nh th. 7. Kt thm nhng ngi bn mi nhng trn trng nhng ngi bn c. 8. Hy gi k nhng iu b mt 9. Con ng mt th gi hc cc mnh kho doanh nghip. Hy hc lm doanh nhn chn chnh. 10. Dm chu nhn nhng lm ln ca mnh. 11. Con hy can m. Nu t con khng c can m lm th cng phi t ra can m. Ngi ta khng phn bit mt ngi can m vi mt ngi t ra can m. 12. Con phi dnh th gi v tin bc lm vic thin trong cng ng ca con. 13. ng bao gi lng gt mt ai. 14. Hc cch lng nghe. C hi trong i nhiu khi n g ca nh con rt kh. 15. ng bao gi lm cho ai mt hy vng, nhiu ngi ch sng nh hy vng y con .

16. Con ng cu mong ca ci, m phi cu mong s khng ngoan, hiu bit v lng can m. 17. ng hnh ng khi con ang gin d. 18. Con phi gi t th ng hong. Mun n mt ni no phi c mc ch v t tin ri hy n. 19. ng bao gi tr cng cho ai trc khi h xong vic. 20. Hy sn sng thua mt trn chin thng mt cuc chin. 21. ng bao gi ngi l i mch. 22. Cn thn vi nhng k no m h khng cn g mt. 23. Khi gp mt nhim v kh khn, con hy hnh ng nh khng th no b tht bi. 24. ng giao du qu rng. Phi hc cch tr li khng mt cch l php v dt khot. 25. ng mong ch cuc i i x sng phng vi con. 26. ng nh gi thp sc mnh ca s tha th. 27. Thay v dng t c vn , con hy thay bng t ng c dp may. 28. Cn thn v c v o qun. Nu con nh dng th g trn nm nm th phi sm th tt nht c th c. 29. Con hy mnh dn trong cuc sng. 30. Khi nhn nhng qung i qua, hy tic nhng g cha lm c ch ng tic nhng iu lm xong.

31. ng quan tm n b nhm. Nhng tng mi m, cao thng v c tc ng n cuc sng lun lun l nhng tng ca cc c nhn bit lm vic. 32. Nhng nhc s trnh din bn ng thng c nhiu iu ng trn trng. Con hy dng li, lng nghe v nh tng g cho h. 33. Khi gp vn trm trng v sc kho, con hy nh t nht ba v thy thuc khc nhau xem xt. 34. Hy chin u chng thi v trt t. 35. Gp hng ho xu, hay s phc v ti, con phi bo ngay cho ngi c trch nhim h nm bit. Nhng nh qun l tt rt mong c hiu bit mi iu. 36. ng tp thi tr hon cng vic. 37. Lm ngay nhng g cn phi lm vo ng lc phi lm. 38. Khng ai ch n lc hp hi ni gi nh ti cn thm c thi gian. 39. ng s phi ni Ti khng bit. 40. ng s phi ni Xin li, rt tic. 41. Hy ghi sn nhng iu g con mun c tri qua trong cuc i. Lun lun mang theo trong ti o bng ghi nhng iu , v thng xuyn tm c hi c th c thc hin. 42. Hy gi in cho m con. http://www.fileswap.com/dl/ssxZEdugIS/Scene1_April_O'Nell.avi.__c.html