Catàleg de varietats locals

de cent socis, entre els quals majoritàriament hi ha pagesos professionals però també pagesos aficionats i tècnics.

Associació de Varietats Locals

L'Associació forma part de Red de Semillas, xarxa d'entitats que tenim com a objectiu promoure l'ús, la producció, el manteniment i la conservació de la biodiversitat agrícola a les finques del pagesos i en els plats dels consumidors, ja que la pèrdua de recursos genètics provinents de l'agricultura i la ramaderia ha desaparegut en un 75% durant el darrer segle, segons dades de la FAO.

c/ d'en Veiet, 17 07260 Porreres (Illes Balears) lloc web: <www.ib.varietatslocals.org> informació general: <varietats.autoctones@cmail.cat> comandes: <comandes@varietatslocals.org>

Què són les varietats locals? Les varietats locals són aquelles que han passat de mà en mà, de generació en generació en un lloc determinat. Han estat seleccionades per la pagesia segons les seves preferències i qualitats i es troben en coevolució en les condicions ambientals de la zona on es cultiven. Es caracteritzen per la seva heterogeneïtat, fertilitat i alt contingut nutritiu. Darrera les varietats locals hi ha tota una cultura oral pagesa, la qual està en vies de desaparició. Per tant és important la conservació de les varietats locals per part dels pagesos ja que L'Associació de Varietats Locals de les Illes Balears és una entitat sense ànim de lucre que fa feina pel foment de la conservació i producció de varietats locals. Està formada per més es garanteix d'aquesta manera la memòria ecològica i cultural, tan necessària per la societat.

El projecte El projecte de multiplicació i dispersió de varietats locals té com a objectiu donar a conèixer les varietats locals i permetre a la gent que en pugui gaudir. Per això s'ha pres la iniciativa d'oferir algunes varietats locals a la població illenca. Es demana una donació per part dels interessats amb les varietats, la qual es destinarà a costejar les despeses de l'associació i finançar projectes relacionats amb la biodiversitat cultivada i els coneixements associats a aquesta. Cal dir que és un projecte novell i que l'objectiu és obtenir varietats locals en producció ecològica, actualment no és possible perquè algunes de les finques encara estan en reconversió. També, cada any introduirem noves varietats i millorarem les actuals per tal d'aportar a les persones interessades una àmplia gamma de varietats.

vegetal ho veurà indicat a l'etiquetatge.

Qui produeix les varietats locals que oferim? Les varietats locals que ofereix l'Associació es produeixen a les següents finques: Horteta i Son Duran (Sant Joan); Es Maiol (Artà); Sabó (Montuïri); Ses Amitges i Ca'n Montserrat (Estellencs); Ca's Jaió i Es Prats (Andratx); i Son Ajaume Nou (Palma). Algunes de les finques anteriors estan donades d'alta com a ecològiques al CBPAE, d'altres estan en procés de reconversió. L'objectiu és que en pocs anys es puguin oferir varietats amb certificació ecològica.

On trobar les les varietats Es poden trobar les varietats locals a través de l'adreça <varietats.autoctones@cmail.cat> o la pàgina <www.ib.varietatslocals.org>. També a aquesta pàgina indicarem els llocs on oferirem les varietats.

Les llavors i els recursos fitogenètics L'Associació disposa de llavors de varietats locals que són les varietats que eabout:homestan registrades al Registre de Varietats Comercials o al Registre de Varietats de Conservació. També, tenim recursos fitogenètics que són llavors o grans que no estan registrats però que són popularment coneguts per la pagesia illenca. Les persones que adquireixin aquest material

ARRELS I BULBS

Pastanaga morada
Origen: Es Moradet, Montuïri Descripció: Origen: Horteta. Sant Joan. Descripció: Ceba de color blanc, rodona i molt dolça de gust. Les cebes un cop recol·lectades es poden resembrar per al setembre i octubre fer calçots. Sembra: Es sembra a partir de mitjans d'octubre fins a primers de gener. Es pot trasplantar a partir de tres o quatre setmanes d'haver fet el planter. La recol·lecció es dóna de finals de juny fins a l'agost
El fruit és una arrel de color morat intens amb el nervi intern lleugerament esblanqueït.

Calçots

Sembra: Es sembra entre el mes d'agost
i el mes de novembre mitjançant sembra directa. La distància entre plantes ha de ser de 10 centímetres. La collita es dóna al cap de tres mesos d'haver-la sembrada. Necessita aigua constantment.

Quantitat:

Lot: PM00112

Quantitat: 1 gr.

± 250 unitats

Lot: C00111

Rave mallorquí Ceba blanca mallorquina
Origen: Horteta. Sant Joan. Descripció: Ceba de color blanc, planenca i molt dolça de gust. Ideal per menjar crua. Amb les cebes que no es consumeixen es poden ressembrar per fer grells. Sembra: Es sembra a partir de mitjans d'octubre fins a primers de gener. Es pot trasplantar a partir de tres o quatre setmanes d'haver fet el planter. La recol·lecció es pot fer de finals de juny fins a l'agost Quantitat: 1 gr. ± 250 unitats Lot: CB00211 Origen: Descripció: Fruits de 30 a 50 centímetres d'allargada, acabats en punta i de color violeta. Es solen menjar com acompanyament de plats calents com aguiats o cuinats. Descripció: Es pot sembrar directament a una distància entre plantes d'uns 10 centímetres. Els mesos de sembra són els compresos entre l'agost i el desembre. La collita es dóna al cap de 40 dies. S'ha de regar en freqüència. Quantitat: 4 gr. ± 340 unitats Lot: RM00112

COLS I COLS-I-FLORS

Col de cabdell
Origen: Muro. Origen: Muro. Descripció: Els fruits són de color blanc, la planta no és massa vigorosa i aguanta bastant bé la sequera. Sembra: Es pot sembrar durant el juliol, l'agost I el setembre per transplantar durant els mesos d'agost, setembre i octubre. Es recol·lecta al cap de 80 o 90 dies. no es disposa de fotografia Descripció: Els fruits són de color verd clar, té l’acop molt gros i molt poc abullonat. Sembra: Es pot sembrar durant el juliol, agost i setembre per transplantar durant els mesos d'agost, setembre i octubre. Es recol·lecta al cap de 90 ò 100 dies. Lot: CC00111

Col borratxó gros

Quantitat: 0,2 gr.

± 100 unitats

Quantitat: 0,2 gr.

± 100 unitats

Lot: CBG00111

Col-i-flor de la Puríssima
Origen: Alcúdia.

Col borratxó petit
Origen: Muro. Descripció: Els fruits són de color verd obscur, té l’acop petit i un abullonat no massa marcat. Sembra: Es pot sembrar durant el juliol, agost i setembre per transplantar durant els mesos d'agost, setembre i octubre. Es recol·lecta al cap de 60 dies. Lot: CBP00111 Quantitat: 0,2 gr. ± 100 unitats

Descripció: Els fruits són de color blanc, la planta no és massa vigorosa i aguanta bastant bé la sequera. Sembra: El planter es fa durant el mes de juny i juliol i es transplanta entre el juliol i mitjans d'agost. Es recol·lecta a mitjans d'octubre. Quantitat: 0,2 gr. ± 100 unitats Lot: CFP00111

Col-i-flor de Nadal
Origen: Alcúdia. Descripció: Els fruits són de color blanc, la planta és vigorosa i aguanta bastant bé la sequera. Sembra: El planter es fa durant el mes de juliol i d'agost i es pot transplantar en el mes d'agost i setembre. La recol·lecció és dóna durant el mes de desembre. Quantitat: 0,2 gr. ± 100 unitats Lot: CFN00111

Col-i-flor d'orella d'ase
Origen: Alcúdia. Descripció: Els fruits són de color blanc, la planta és molt vigorosa i fa més de 2 kg de pes. Sembra: El planter es pot fer al mes d'agost I setembre per poder transplantar entre el mes de setembre i el d'octubre. La recol·lecció es produeix el mes de febrer. Quantitat: 0,2 gr. ± 100 unitats Lot: CFOA00111

Col-i-flor de Sant Antoni
Origen: Alcúdia. Descripció: Els fruits són de color blanc, la planta és vigorosa i aguanta bastant bé la sequera. Sembra: El planter es fa entre el juliol i l'agost per després transplantar-la entre l'agost i el setembre. La recol·lecció es dóna dins el mes de gener. Quantitat: 0,2 gr. ± 100 unitats Lot: CFSA00111

Col-i-flor de Sant Josep
Origen: Alcúdia. Descripció: Els fruits són de color blanc, la planta és vigorosa i fa més de 2 kg de pes. Sembra: El planter es fa entre l'agost i el setembre per poder transplantar durant el setembre i l'octubre. La recol·lecció es pot fer a mitjans de març. Quantitat: 0,2 gr. ± 100 unitats Lot: CFSJ00111

Col-i-flor del ram o de Pasqua
Origen: Alcúdia. Descripció: Els fruits són de color blanc, la planta és vigorosa i fa més de 2 kg de pes. Sembra: El planter es fa al l'agost i setembre per transplantar durant el setembre i l'octubre. La recol·lecció es fa al mes d’abril.

LLEGUMINOSES DE GRA

Ciurons mallorquins
Origen: Son Ajaume Nou. Palma. Descripció: Ciuró de dimensions més petites però de gran qualitat organolèptica. Indicat pel consum en verd per les persones i pel consum en sec per a persones i animals. Sembra: Es pot sembrar des de finals de desembre fins a principis de febrer. Es pot fer directament a una profunditat de 10 centímetres i a una distància entre plantes de 20 a 25 centímetres. Quantitat: 18 gr. ± 70 unitats Lot: CM00212

Quantitat: 0,2 gr.

± 100 unitats

Lot: CFR00111

ENCIAM

Enciam d'hivern
Origen: Horteta, Sant Joan, Mallorca. Descripció: La fulla és llarga i d'un color verd clar. Es tanca sense necessitat de fermar. Les peces són de tipus gros. Sembra: Es pot sembrar des de mitjans d'agost fins al desembre per transplantar-ho del setembre al gener. Durant els mesos de més fred el seu creixement minva. Quantitat: 0,3 gr. ± 300 unitats Lot: EH00112

Fava mallorquina
Origen: Son Vell, Son Macià. Descripció: Fava blanquinosa destinada a consum en verd o en sec, tant per animals com per persones. Indicada per l'adob en verd. Sembra: Es pot sembrar entre finals d'octubre i principis de gener. La sembra és directa a una profunditat d'uns 25 centímetres i una distància entre plantes d'uns 20 ò 25 centímetres. Quantitat: 50 gr. ± 30 unitats Lot: FM00111, FM00212

Fava negra
Origen: Es Maiol, Artà, Mallorca. Descripció: Fava de color negra, molt indicada pel consum en verd ja que és molt cuitora. Indicada per l'adob en verd. Sembra: Es pot sembrar entre finals d'octubre i principis de gener. La sembra és directa a una profunditat d'uns 25 centímetres i una distància entre plantes d'uns 20 ò 25 centímetres. Quantitat: 50 gr. ± 30 unitats Lot: FM00111, FM00212

Pèsol d'esclovellar
Origen: Can Brijo. Santa Margalida, Mallorca. Descripció: És un pèsol que es consumeix el gra en verd després d'esclovellar-lo. Sembra: Es pot sembrar des de principis de novembre fins a principis de febrer. La sembra és directa, a una profunditat d'uns 10 centímetres i una distància entre plantes de 20 ò 25 centímetres. Quantitat: 12 gr. ± 57 unitats Lot: PE00112

Pèsol de bullir
Origen: Can Brijo, Santa Margalida. Mallorca. Descripció: És un pèsol que es consumeix amb la bajoca quan és verd. És per consum humà. Sembra: Es pot sembrar des de principis de novembre fins a principis de febrer. La sembra és directa, a una profunditat d'uns 10 centímetres i una distància entre plantes de 20 ò 25 centímetres. Quantitat: 15 gr. ± 65 unitats Lot: PB00112