L'Associació de Varietats Locals de les Illes Balears  és una 

Catàleg de varietats locals 

entitat   sense   ànim   de   lucre   que   fa   feina   pel   foment   de   la  conservació i producció de varietats locals. Està formada per més  de   cent   socis,   entre   els   quals   majoritàriament   hi   ha   pagesos  professionals però també pagesos aficionats i tècnics. L'Associació forma part de Red de Semillas,  xarxa d'entitats que  tenim com a objectiu promoure l'ús, la producció,  el manteniment  i   la   conservació   de   la   biodiversitat   agrícola   a   les   finques   del  pagesos  i   en   els  plats  dels  consumidors,   ja   que   la   pèrdua   de  recursos   genètics   provinents   de   l'agricultura   i   la   ramaderia   ha  desaparegut en un 75% durant el darrer segle, segons dades de  la FAO.

Associació de Varietats Locals

c/ d'en Veiet, 17 07260 Porreres (Illes Balears) lloc web: <www.ib.varietatslocals.org> informació general: <varietats.autoctones@cmail.cat> comandes: <comandes@varietatslocals.org>

Què són les varietats locals? Les varietats locals són aquelles que han passat de mà en mà,  de   generació   en   generació   en   un   lloc   determinat.   Han   estat  seleccionades   per   la   pagesia   segons   les   seves   preferències   i  qualitats i es troben en coevolució en les condicions ambientals  de   la   zona   on   es   cultiven.   Es   caracteritzen   per   la   seva  heterogeneïtat, fertilitat i alt contingut nutritiu. Darrera les varietats locals hi ha tota una cultura oral pagesa, la 

qual   està   en   vies   de   desaparició.   Per   tant   és   important   la  conservació de les varietats locals per part dels pagesos ja que  es garanteix d'aquesta manera la memòria ecològica i cultural,  tan necessària per la societat.  

Les llavors i els recursos fitogenètics L'Associació  disposa  de llavors de  varietats locals que  són les  varietats   que   estan   registrades   al   Registre   de   Varietats  Comercials   o   al   Registre   de   Varietats   de   Conservació.   També,  tenim recursos fitogenètics que són llavors o grans que no estan  registrats   però   que   són   popularment   coneguts   per   la   pagesia  illenca. Les persones que adquireixin aquest material vegetal ho  veurà indicat a l'etiquetatge.

El projecte El projecte de multiplicació i dispersió de varietats locals té com a  objectiu donar a conèixer les varietats locals i permetre a la gent  que   en   pugui   gaudir.   Per   això   s'ha   pres   la   iniciativa   d'oferir  algunes   varietats   locals   a   la   població   illenca.   Es   demana   una  donació   per part  dels interessats  amb   les  varietats,  la   qual  es  destinarà   a   costejar   les   despeses   de   l'associació   i   finançar  projectes   relacionats   amb   la   biodiversitat   cultivada   i   els  coneixements associats a aquesta. Cal   dir   que   és   un   projecte   novell   i   que   l'objectiu   és   obtenir  varietats   locals   en     producció   ecològica,   actualment   no   és  possible   perquè   algunes   de   les   finques   encara   estan   en  conversió.   També,   cada   any   introduirem   noves   varietats   i  millorarem   les   actuals   per   tal   d'aportar   a   les   persones  interessades una àmplia gamma de varietats.

Qui produeix les varietats locals que oferim? Les varietats locals que ofereix l'Associació es produeixen a les  següents   finques:  Horteta   i   Son   Duran   (Sant   Joan);   Es   Maiol  (Artà);   Sabó   (Montuïri);   Ses   Amitges   i   Ca'n   Montserrat  (Estellencs); Ca's Jaió i Es Prats (Andratx); i Son Ajaume Nou  (Palma). Algunes de les finques anteriors estan donades d'alta  com   a   ecològiques   al   CBPAE,   d'altres   estan   en   procés   de  conversió.   L'objectiu   és   que   en   pocs   anys   es   puguin   oferir  varietats amb certificació ecològica.

On trobar les les varietats Es   poden   obtenir   varietats   locals   a   través   de   l'adreça 

<comandes@varietatslocals.org> comerços on oferim les varietats.

 

o

 

del

 

web 

MONGETES I FESOLS  Important: per qüestions de sanitat en les llavors les lleguminoses sols es  suministraran a través de comandes fetes a l'adreça electrònica.

<www.varietatslocals.org>.   També   a   aquest   lloc   indicam   els 

Mongeta de careta (Phaseolus vulgaris)
Origen:  Centro   de   Recursos  Fitogenéticos.  INIA.    Descripció:  Mongeta   de   color   blanc   i  rogenc per a consum en sec. No requereix  emparralar. És cuitora.          Sembra:  Es   pot   sembrar   des   de   finals  d'abril   a   principis   de   juliol.   Es   fa  directament   a   la   terra     a   una   fondària  d'uns   5   centímetres.   La   distància   entre  plantes   ha   de   ser   d'uns   20   ò   25  centímetres.    Quantitat: 16 gr. ± 34 unitats: 2,50 €       Localització i data recol∙lecció: EM2011       

Mongeta blanca (Phaseolus vulgaris)
Origen:  Centro   de   Recursos  Fitogenéticos.  INIA.       Descripció:  Mongeta de color blanc per  a   consum   en   sec.   És   una   mongeta   que  requereix emparralar.          Sembra:  Es   pot   sembrar   des   de   finals  d'abril   a   principis   de   juliol.   Es   fa  directament   a   la   terra     a   una   fondària  d'uns   5   centímetres.   La   distància   entre  plantes   ha   de   ser   d'uns   20   ò   25  centímetres.    Quantitat: 20 gr. ± 48 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: EM2011        

Mongeta rossa (Phaseolus vulgaris)
Origen:    Centro   de   Recursos  Fitogenéticos. INIA.    Descripció:  Mongeta   de   color   beix   per  aconsum en sec. Requereix emparralar.           Sembra:    Es   pot   sembrar   des   de   finals  d'abril   a   principis   de   juliol.   Es   fa  directament   a   la   terra     a   una   fondària  d'uns   5   centímetres.   La   distància   entre  plantes   ha   de   ser   d'uns   20   ò   25  centímetres. Quantitat:  16 gr. ± 40 unitats: 2,50 € Localització i data recol∙lecció: EM2011           

Mongeta negra (Phaseolus vulgaris)
Origen:  Centro   de   Recursos  Fitogenéticos. INIA.       Descripció:  Mongeta   de   color   negra   de  dimensions petites i per a consum en sec.  La mata és rastrera.          Sembra:  Es   pot   sembrar   des   de   finals  d'abril   a   principis   de   juliol.   Es   fa  directament   a   la   terra     a   una   fondària  d'uns   5   centímetres.   La   distància   entre  plantes   ha   de   ser   d'uns   20   ò   25  centímetres.    Quantitat: 18 gr.  ± 80 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: EM2011        

Mongeta pintada (Phaseolus vulgaris)
Origen:  Centro   de   Recursos  Fitogenéticos.  INIA.         Descripció:  Mongeta de color beix amb  traces   rogenques.     És   una   mongeta   que  requereix emparralar.          Sembra:  Es   pot   sembrar   des   de   finals  d'abril   a   principis   de   juliol.   Es   fa  directament   a   la   terra     a   una   fondària  d'uns   5   centímetres.   La   distància   entre  plantes   ha   de   ser   d'uns   20   ò   25  centímetres.  Quantitat: 16 gr. ± 40 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: EM2011        

Fesol (Vigna unguiculata)
Origen:  Centro   de   Recursos  Fitogenéticos. INIA.   Descripció:   Fesol per a consum en sec i  de dimensions petites. És molt productiu i  no necessita emparralar.          Sembra:     Es pot sembrar des de finals  d'abril   a   principis   de   juliol.   Es   fa  directament   a   la   terra     a   una   fondària  d'uns   5   centímetres.   La   distància   entre  plantes   ha   de   ser   d'uns   20   ò   25  centímetres.  Quantitat:18 gr. ± 80 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: EM2011        

Mongeta tendra de llavor blanca (Phaseolus vulgaris)
Origen:   Sos Fulles. Artà.     Descripció: Mongeta per consum en verd.  És   llarga   i   rodona.   La   planta   és   molt  productiva i s'ha d'emparralar.         Sembra:  Es   pot   sembrar   des   de   finals  d'abril   a   principis   de   juliol.   Es   fa  directament   a   la   terra     a   una   fondària  d'uns   5   centímetres.   La   distància   entre  plantes   ha   de   ser   d'uns   20   ò   25  centímetres.  Quantitat: 20 gr. ± 100 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: EM2012        

Mongeta del cuc (Phaseolus vulgaris)
Origen: Sant Llorenç Savall Descripció:  Varietat de mata baixa, molt  productiva, de bajoques llargues i primes.  Molt bona per consum en tendre.           Sembra:    Es   pot   sembrar   des   de   finals  d'abril   a   principis   de   juliol.   Es   fa  directament   a   la   terra     a   una   fondària  d'uns   5   centímetres.   La   distància   entre  plantes   ha   de   ser   d'uns   20   ò   25  centímetres.  Quantitat: 12 gr. ± 60 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: EM2012        

Mongeta tendra de llavor beixa (Phaseolus vulgaris)
Origen:    Centro   de   recursos  Fitogenéticos. INIA.    Descripció: Mongeta de consum en verd.  Rodona. Necessita emparralar.           Sembra:    Es   pot   sembrar   des   de   finals  d'abril   a   principis   de   juliol.   Es   fa  directament   a   la   terra     a   una   fondària  d'uns   5   centímetres.   La   distància   entre  plantes   ha   de   ser   d'uns   20   ò   25  centímetres.  Quantitat: 16 gr. ± 60 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: EM2011        

Fesol llarg o de metro (Vigna unguiculata)
Origen:  Centro   de   Recursos  Fitogenéticos. INIA.    Descripció:  Fesol per a consum en verd.  Molt productiu. S'ha d'emparralar.           Sembra:    Es   pot   sembrar   des   de   finals  d'abril   a   principis   de   juliol.   Es   fa  directament   a   la   terra     a   una   fondària  d'uns   5   centímetres.   La   distància   entre  plantes   ha   de   ser   d'uns   20   ò   25  centímetres.  Quantitat: 18 gr. ± 130 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: EM2012        

ALFALS

CEBA

Alfals mallorquí (Medicago sativa)
Origen: Son Ajaume Nou. Palma.      Descripció:  Planta   farratgera   molt  indicada per a consum animal, ja que  és  molt   nutritiva.   Anar   alerta   en  subministrar­la  en molta quantitat perquè  pot donar problemes digestius.           Sembra:    Es   sembra   directament   a   la  terra durant les dues primaveres de l'any i  es   recol∙lecta   a   l'estiu   o   l'hivern.   Si   és  cultiva   per   l'estiu   necessita   regar­se   en  quantitat.   Es   sembra   a   una   profunditat  d'uns 10 centímetres i en parades.  Ideal  per fer germinats. Quantitat:  0,8gr. ± 800 unitats: 2,50 €  Localització   i   data   recol∙lecció:  SAN2011        

Ceba mallorquina (Allium cepa)
Origen: Horteta. Sant Joan.        Descripció:  Ceba   de   color   blanc,  planenca i molt dolça de gust. Ideal per  menjar   crua.   Amb   les   cebes   que   no   es  consumeixin es poden ressembrar per fer  grells.  Sembra: Es fa el planter entre els mesos  de gener i d'abril per començar a sembrar  al   maig.   Per   obtenir   grells   s'han   de  sembrar   els   bulbs   entre   l'octubre   i   el  novembre. Quantitat: 1 gr. ± 250 unitats: 2,50€  Localització i data recol∙lecció: H20112        

Calçots (Allium cepa)
Origen: Valls. Catalunya.   Descripció: Ceba de color blanc, rodona i  dolça.   Amb   les   cebes   que   no   es  consumeixin es poden ressembrar per fer  calçots.  Sembra: Es fa el planter entre els mesos  de gener i d'abril per començar a sembrar  al maig. Per obtenir els calçots s'han de  sembrar   els   bulbs   entre   l'octubre   i   el  novembre. Quantitat: 1 gr. ± 250 unitats: 2,50€  Localització i data recol∙lecció: H2012        

TOMÀTIGUES

Tomàtiga de cor de bou (Solanum lycopersicon)
Origen: S'Hostalet. Sant Joan.     Descripció:     Tomàtiga en forma de cor,  grossa,   té   molta   carn   i   és   dolça,   molt  gustosa. Té la pell fina i molt poca llavor.     Sembra: Es pot fer el planter de gener a  abril. Es pot trasplantar entre finals d'abril  i  primers de juliol. L'equidistància entre  plantes ha de ser de 40   50 centímetres.  S'ha d'enfilar. Millor sembrar primerenca  perquè es pot crivellar amb les pluges de  finals d'estiu. Quantitat: 0,3 gr. ± 50 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: H2012      

Tomàtiga “muchamiel” (Solanum lycopersicon)
Origen:  Son Juny. Sant Joan.   Descripció:  Tomàtiga   rodona,   molt  arrugada, forta i dura. És molt bona per  comercialitzar perquè aguanta molt bé. Es  pot sembrar tardana perquè no es clivella  amb l'aigua.  Sembra:  Es pot fer el planter de gener a  abril. Es pot trasplantar entre finals d'abril  i  primers  de juliol. L'equidistància entre  plantes ha de ser de 40   50 centímetres.  S'ha d'enfilar. Quantitat: 0,3 gr. ± 60 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: H2012      

Tomàtiga de Valldemossa (Solanum lycopersicon)
Origen:  Jardí Botànic de Sóller.   Descripció:  Tomàtiga   d'ensalada   grossa,  rodona, llisa, de pell fina i molt gustosa.  Fa molt de suc, fet que la fa molt bona per  ensalades.         Sembra:  Es pot fer el planter de gener a  abril. Es pot trasplantar entre finals d'abril  i  primers  de juliol. L'equidistància entre  plantes ha de ser de 40   50 centímetres.  S'ha d'enfilar. Millor sembrar primerenca  perquè es pot crivellar amb les pluges de  finals d'estiu Quantitat:   0,3gr. ± 60 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: H2012  

Tomàtiga de mateta (Solanum lycopersicon)
Origen: Son Suau. Manacor.     Descripció:  És   una   tomàtiga   de   petites  dimensions,   lleugerament   eixatada   i     de  color rosat. Molt resistent a la sequedat.  Apte   per   guardar   durant   l'hivern.   No  requereix emparralar. Sembra:  Es pot fer el planter de gener a  abril. Es pot trasplantar entre finals d'abril  i  primers  de juliol. L'equidistància entre  plantes ha de ser de 40   50 centímetres.  No s'ha d'enfilar. Quantitat: 0,4 gr. ± 100 unitats: 2,50 € Localització i data recol∙lecció: H2012        

PEBRES 

Tomàtiga de penjar o de ferro (Solanum lycopersicon)
Origen:   Son Fortuny. Sant Joan.   Descripció:  És   una   tomàtiga   de   petites  dimensions, rodona i rosada. Resistent a  la sequedat. Apte per guardar a l'hivern.  La mata és més gran que l'anterior.  Sembra:  Es pot fer el planter de gener a  abril. Es pot trasplantar entre finals d'abril  i  primers  de juliol. L'equidistància entre  plantes ha de ser de 40   50 centímetres.  No s'ha d'enfilar. Quantitat: 0,4 gr. ± 100 unitats: 2,50 € .  Localització i data recol∙lecció: H2012        

Pebre de tap de cortí (Capsicum anuum)
Origen: Son Ajaume Nou. Palma.      Descripció:  Pebre de petites dimensions,  que es pot utilitzar per envinagrar quan és  verd o per fer pebre bord quan és madur. Sembra:  Es pot començar a fer el planter  a partir del gener fins a mitjans d'abril. Es  trasplanta al maig i es sembra cada planta  a   una   distància   de40   ò   50   centímetres.  Requereix aigua. Quantitat: 0,5 gr. ± 60 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: H2012        

Pebre ros gruixat (Capsicum anuum)
Origen: Muro. Descripció:  Pebre   verd   clar,   de   paret  gruixada que es apte per menjar verd com  per torrar.  Sembra:  Es pot començar a fer el planter  a partir del gener fins a mitjans d'abril. Es  trasplanta al maig i es sembra cada planta  a   una  distància  de   40  ò  50  centímetres.  Requereix aigua.

Quantitat: 0,5 gr. ± 60 unitats: 2,50 € 

Localització i data recol∙lecció: H2012        

Pebre ros (Capsicum anuum)
Origen: Sant Jordi.    Descripció:  Pebre   de   color   verd   clar,   de  pared   prima.   Normalment   es   consumeix  cru. És el que s'utilitza per fer trempó. Sembra: Es pot començar a fer el planter a  partir   del   gener   fins   a   mitjans   d'abril.   Es  trasplanta al maig i es sembra cada planta a  una   distància   de   40   ò   50   centímetres.  Requereix aigua. Quantitat: 0,5 gr. ± 60 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció:  H2012        

Pebre fulla d'olivera (Capsicum anuum)
Origen: Son Fortuny. Sant Joan.      Descripció:  Pebre  petit,  de   paret  prima,  acabat en punta. Es pot consumir en cru  quan és verd o es pot utilitzar per cuinar  quan és madur. Es el que s'utilitza per fer  l'espècie de pebre coent. Sembra:  Es pot començar a fer el planter  a partir del gener fins a mitjans d'abril. Es  trasplanta al maig i es sembra cada planta  a   una  distància  de   40  ò  50  centímetres.  Requereix aigua. Quantitat: 0,5 gr. ± 100 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: H20112     

Pebre banya de cabra (Capsicum anuum)
Origen: Jardí Botànic de Sóller. Sóller.  Descripció: Pebre verd obscur amb forma  de   banya,   acabat   en   punta,   té   la   carn  prima. No és coent.  Sembra:  Es pot començar a fer el planter  a partir del gener fins a mitjans d'abril. Es  trasplanta al maig i es sembra cada planta  a   una  distància  de   40  ò  50  centímetres.  Requereix aigua. Quantitat: 0,5 gr. ± 60 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: H2012        

Pebre blau (Capsicum anuum)
Origen: Son Fortuny. Sant Joan.     Descripció:  Pebre   gros,   de   pasta  gruixada, acabat en punta, forma de tres  caires. Molt bo per torrar. Sembra: Es pot començar a fer el planter  a partir del gener fins a mitjans d'abril. Es  trasplanta al maig i es sembra cada planta  a   una  distància  de   40  ò  50  centímetres.  Requereix aigua. Quantitat: 0,5 gr. ± 60 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: H2012        

ALBERGÍNIA

Pebre de “Padrón” (Capsicum anuum)
Origen: Padrón. Galícia.     Descripció:  Pebre   petit   de   pasta   prima.  Es consumeix en verd i frit. És dolç. Sembra:  Es pot començar a fer el planter  a partir del gener fins a mitjans d'abril. Es  trasplanta al maig i es sembra cada planta  a   una  distància  de   40  ò  50  centímetres.  Requereix aigua. Quantitat: 0,5 gr. ± 60 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: H2012        

Albergínia morada (Solanum melongena)
Origen: Son Fortuny. Sant Joan.     Descripció:  La pell és morada i la pasta  és blanca. És molt fina al gust. S'utilitza  per torrar, fregir i farcir.  Sembra:  Es pot començar a fer el planter  a partir del gener fins a mitjans d'abril. Es  trasplanta al maig i es sembra cada planta  a   una  distància  de   40  ò  50  centímetres.  Requereix aigua. Quantitat: 0,4 gr. ± 100 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: H2012        

Pebre d'envinagrar (Capsicum anuum)
Origen: Son Fortuny. Sant Joan.      Descripció:  És de color verd clar, acaba  amb   punta   i   és   de   pasta   prima.   És   una  mica coent. Ideal per envinagrar quan és  verd. Sembra: Es pot començar a fer el planter  a partir del gener fins a mitjans d'abril. Es  trasplanta al maig i es sembra cada planta  a   una  distància  de   40  ò  50  centímetres.  Requereix aigua.  Quantitat: 0,5 gr. ± 60 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: H2012 

LLETUGA

MELÓ I SÍNDRIA

Enciam d'orella d'ase (Lactuca sativa)
Origen: Son Fortuny. Sant Joan.   Descripció:  La fulla és llarga i d'un color  verd   clar.   Es   tanca   sense   necessitat   de  fermar. Les peces són de tipus mitjà. Sembra:  Es pot començar a fer el planter  a partir del gener fins a finals de maig. Es  trasplanta del maig al juliol i es sembra  cada   planta   a   una   distància   de   30   ò   40  centímetres. Requereix aigua. Quantitat: 0,3 gr. ± 300 unitats: 2,50 € Localització i data recol∙lecció: H2012        

Meló eriçó (Cucumis melo)
Origen: Son Amadora. Vilafranca.     Descripció:  Rodó,   petit,   pasta   blanca,  molt   aromàtic,   primerenc,   de   consum  ràpid. Sembra:  Es pot fer a partir de finals de  març fins al juny. Es fa mitjançant sembra  directa   dins   clots     de   5   centímetres   de  profunditat.   Es   posen   dues   llavors   per  clot. L'equidistància entre clots és de 1,50  metres. Quantitat: 1 gr. ± 34 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: H2012        

Síndria de pinyol vermell (Citrullus lanatus)
Origen:  Jardí Botànic de Sóller. Sóller.    Descripció: És rodona, de color verd fosc  amb ratlles verdes. El pinyol és de color  vermellós. Sembra:  Es pot fer a partir de finals de  març fins al juny. Es fa mitjançant sembra  directa   dins   clots     de   5   centímetres   de  profunditat.   Es   posen   dues   llavors   per  clot. L'equidistància entre clots és de 1,50  metres. Quantitat: 2,4 gr. ± 20 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: H2012        

AROMÀTIQUES I CONDIMENTÀRIES

Juliverd mallorquí (Petroselinum crispum)
Origen: Es Maiol. Artà.     Descripció:  la  fulla  és petita i acabades  en   puntes.   Té   moltes   qualitats  organolèptiques. Sembra:   Es sembra a parades o eixams  des de mitjans d'agost  fins a mitjans de  febrer. Quantitat: 0,2 gr. ± 120 unitats: 2,50 € Localització i data recol∙lecció: EM2012        

Alfabaguera de fulla morada grossa (Ocimum basilicum)
Origen: Índia.     Descripció: La fulla és verda i grossa. Es  consumeix en fresc com a condiment. Té  més propietats nutricionals que la verda.

Sembra:  Es pot començar a fer el planter  a partir del gener fins a mitjans d'abril. Es  trasplanta al maig i es sembra cada planta  a   una  distància  de   40  ò  50  centímetres.  Requereix aigua. Quantitat: 0,2 gr. ± 120 unitats: 2,50 €  Localització i data recol∙lecció: H2012        

Alfabaguera de fulla verda grossa  (Ocimum basilicum)
Origen: Itàlia.     Descripció: La fulla és verda i grossa. Es  consumeix en fresc com a condiment. Sembra:  Es pot començar a fer el planter  a partir del gener fins a mitjans d'abril. Es  trasplanta al maig i es sembra cada planta  a   una  distància  de   40  ò  50  centímetres.  Requereix aigua.

Quantitat: 0.2 gr. ± 120 unitats: 2,50 €

Localització i data recol∙lecció: H2012        

ORNAMENTAL

Coleu (Coleus blumei)
Origen: Son Juny. Sant Joan.      Descripció:  Planta ornamental d'estiu de  fulles   morades   i   verdes,   que   tenen   una  forma ovalada.

Sembra:  Es sembra  a principis d'abril i  dura   fins   el   novembre   o   desembre.   És  sensible al fred.

Quantitat: 0,1gr. ± 100 unitats: 2,50 € 

Localització i data recol∙lecció: H2012        

NOTA

El planter de l'hortalissa d'estiu es pot fer de gener a abril per  trasplantar­ho al maig.