PRESIÓN DE FONDO DE UN TANQUE

P  d * g *h

d  densidad del liquido
Densidad del agua=1000

⁄ ³

g  9.81 ⁄ ²

h  altura del tanque  15m
⁄ ³ * 9.81

p  1000

⁄ ² *15m

p  147150 Pa
p  147150
1 Pa

.S²

0.000 145 psi

147150 Pa= 21.33675 psi
1 psi= 0.07039

²

21.33675= 1.50189

² con 100% Nivel

El tanque mostraba un presión de 1.1

 1.50
1.1

²

100%
X?

73.33% Nivel de Agua en el Tanque

5038 750.80665 E+4 393.2 6.4504 E-4 7.782 0.01325 1.0 E-5 1.986923 1 1.8692 E-6 1.535239 1 pascal (SI) 9.0146 E-3 1 pulg.03323 14.7151 6894.01972 14.6127 E-2 1.01325 E+5 406.2233 735.3595 E-3 1.6.3158 E-3 1.8948 E-2 7.463 0.3332 E-3 1.701 1 lbf/pulg.9337 E-2 1 133.4909 E-3 2.5400 E-3 3.H2O 2.696 760 1. bar kgf/cm2 lbf/pulg. H2O 1 1. PRESION atm.967841 0.2 mmHg pascal (SI) pulg.4583 E-3 2.322 0.86833 249.561 9.0197 E-5 1.064 1.6799 1 mmHg 1.980665 1 14.76 27.0307E-2 1 51.5006 E-3 1 4.089 1 Unidad 1 atmósfera 1 bar 1 kgf/cm 2 .8046 E-2 6.0 E+5 401.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful