Está en la página 1de 1

I HC QUC GIA THNH PH H CH MINH TRNG I HC BCH KHOA KHOA IN - IN T B MN IN T - VIN THNG

LUN VN TT NGHIP

VIDEO WATERMARKING IMPLEMENTED ON TMS320C5515 DSP USB STICK


THD: PGS.TS L TIN THNG SVTH: TRN QUC VIT (40603006) DNG TN V (40603053)

Tp HCM, Thng 1/2011