Está en la página 1de 88

JUAN

il

RIUANfl
ll

BIBLIOTECA NACIONAL

illilillllllilllllllil
o439127

lil

MAN(r,\I_t.S

Y M 0 N o (; R

.t

AL

IN.I,ROI)UCC] ION PENSAM IENTO

DALECl'ICO

l'l(
.t,','l, 1",,4i', \r'l,ft, trjl,r,.
scn,i,,;,

t'l

\ ( , l(.,
(.rr,.

;,,, i,r rliil,rr,.,l' ,.\r.irl,.,..r l.r ,.xii, r, ill,';:;, r., ,1,. llrl, v r litllt \ rl, l 1,,,,r,,,,,,,,,,,, ri, r, tct_ ,tr., 1.,,..,,i,,,,.,. r j],,,,, lr\r,j,.r (r {r'rrtt,rrr' l"r ,.,' :,.1.1::,lll I.l (li,rJ,.,ir.,, 1,,1, ,1, I ,,,,,. 1,,t,,,_
rrr
7

,l.l

r(, rrrrrr,.rrr,,

i, ,, l,r ,,,, ,,.r 1,,,j,1,,,..1,,,.J.,,,,.,,r,,,l',;,, ll, .. ll, r rl|rrl, ,l. ||,,,1r( it ,rl tr(.tl
.\r'.r

.r ri,'r,i,t,, :,; ;,.,


.
,,;

"rr"r r,,,,,,,,, r',,,,,,,,\,,,. l;l,l ';;'1",, :' r " 'luit trr)' r'\1,,,rr, j i \r.ri r,r i ,..'','" ' "' ,,,,,1,.1,, ,r,. ir,,,,,,r,i,,,,,,, ., 1., ,i, ,. ij"'j;]. ll ' ,,,r,r,t nl|,It.l|rtr. I r,l J,., ,,. rrJt. .I l,l lrrrrr lrli1 1,, 1,.,.,, l'| rr' l. ,rr,. ,lr' r.lrrJ,r,.r'rr r.sr, ,r,,,, L,l.lrl' ", j,;l]:l'l: r,',r,, ,r .i,,,r,r ,,i,, ,",,i,;;;l]'j,,il J|r lr.,. ,,.,r,,, .i Jt \r.r rr.ltr,I ,.ll.lr. ,rlrl,.li Jl,.1..r lts un Io r)l)vii) r irrrtoririo. sc sL1lr{' {' r Lrc ;r,rrr;rs,,,,,,,,,.t'l:'.,... lil' I'xl)('(li(.'nlc r1lr\l\r'rl ll itll' \ ,rrrr , r , L,,, ' ' ,1, r,,.,',,t ,,, ",1',''',,';,:

,,, l'l' '),",


r

i]j;,,11]] rr,, ,lr. I i1,,.,,1., ,j, L I ,,,,, ,,,,i.,,,,,,i,. j,;]' 'r " r i r,,,',, , ; ,,,,""1 l:, :i' ',' l"l'i "' ,ri r, ,;;' ',""' '.,"-'lil ,,;i'','',],] ,l;,',11,,,1 lr \ .

I.r,ll

r ,r,trrlrr r. rl,. i,,,,r,,,,,r i,,li,, i,,, liili J,lll,l,;rlli,,,


r

,' ,lr, 'rqr,r, ., r ,rrr,jr(,rr

,,

"'

t,

r,1,,,tr. , r,ttfl ,,t

lr, ,r,; ,,,,;,

lr ,: 'i:l .,,,ll,i ,,i',,i,1,i:l:; I r ,r rrr 1,.. ,,,r'1,J, r , ,1, i ,,., ,, 'f,,'.1i,, i, iJq,i,..

).

'

,r'rrs.rr ,,, ,1,,,.,;

;,,.,,,'.',',,,,,,',,1,',,'lr,

:,.':;. lj' 'rr"rr" 'lt'rl'rr'r"

rnicnto con)o rllancrismo esotrico e incluso gr,rruir,. f5 l'| t:rztt de 'uc sr' rpJllen 'rqlll ios hlibitos cscolares dc exposicin bosclr"rcj:rndo Ia tr:Iltsi(i)n dialctica misma all donde

ls

catcgoliits tt'dinalirs mani{iest rn su lirnitatirr y su illconsistencia. Sc eligicl'on

prr cstc cnsaVo llts cateqo'its rlc cosa, tualidr ci v lclacirr. \litcho ntc satislll(c en(()iltrlr linalnrcnte un lug:rr tlondc reconocet tti nral'ot dcuda cclrno personlr dcdicilda la lilosof:r. Porquc los l1-1.,,.,,r, , ,'ti, n,s ,lt lx, t'rrl" r'n t"l ls ilr'tl(lili perlenctctt ;r la corrit'ntc dialctit:r' Sr'r sabiduia l plof unriidad. la ftrerzrl irllbrtiblc ,v irasta lujuliosa dc srr argutncnto' su crrdiciiln vi'Lsl;'r (omo t:l mundo, srts lcr:ciones dc irona, humor. lu( idcz, sinccridad. l:r esloica irnagt-n 11, 51t .rtttucxtgt n, i r lrll.r,'lt v sun p.rljr nll mrilelo de esfucrzos ) amParo de tant:i ctccepcin' (lon irtucha satisfaccin mcnciono aqu los nriml:,rcs tie .Joachinl, Bradley. lvf urc y llosanclut:t v t'ct otnicntlo itl leclot'trln lto rnagistclio
A

lrl !e

197 /

i
rrrrrr,l, ,lt L, ,.rlu.r,.,, i,r ,, ,lj,.,;., ." (r)IIt'IIIJ,|.| ,.,,n I,,r,,,,, v r . j I I I i r | ,,, j.\ lll.lllrrs \tll,,lr rltl.r.t( t,rtr.i ti,., I ,.,,,, ,., .,r_ 'nln: ltr)s halritan i cotlsidcrar cl tnunrl0 rrr, I)ro aqrcqil(lo (lc (.osas aislrclts unas dc oltils (l indilcrcntr:s cntr.c s. \clcntis, cl conlarir ',. l, l,r'.nr' ,1,'t , i, iri,r rlr. r ig,,,., , ]"r' Y: I lilrlc dt 1.r,. movrlirlrl r osjrs. (.s ,ic, ir . ,1,. , ,,lr.cr_ vir(ton Lll su lrr.rl;r ,. irr,lel,cllrl,.ll, i,r .1rr.r rr tl rlc la posicin {lLrc or.trpan. Iil .,,ntr.t,, i,,';;..i, st,,n lls, l];rT ,1rrr. cl lr,,,. , ,,,, ,,, i,_,, "j,.,, rlc' importantr:s nociones qric llr:gl ,,,1,i,,jrlr y quc :tc rel)rcscnta <:onlo;rtl.ibulos rlr ls " r o(:'c: tjrrlrir 1., ,.,,rr.L,, i,,|l .y,. ,, ,,U"_
( r

Iall.l

rI .

Vo\ irlTIL,UI('...t l,S (ltt,. \r. SUll.t rltt,\,lttr.t(.. sull,1'. Lr crlr'rir.n, i. scnsjl)tr.,, {,,,,.,,,1'.
qLre

fl. nrntl' n,, r.iiit,. Ll l,r ilrr, i l,.lrl,llii.r ,lr ellc\llr .,,1,r,. 1,, t..,r, \ .,t Lt.l, tl.,rrjrrt(. , silt crnl.ll(,, l,r.: (lrt,. tltr.r,,,,,,,. ,l ,,. ..;;*;,, d. ru ,'rl,r rr, , r.r | 1,, ,rrj, r,, * ,i, ir ,,ir,._ xin. Dc rnancrir (lLrc io ,,,,,1 ,,, tt,ti.t(h:t t) tt!lUl(r, .i rlrrlrr.1,, ,.r,1r, i,,r,.,,,. r,., ., mc conro l;t cosa; scr corrlo clllt iirlrr v. ls, p|r'n),rtr.itr' .rI r'lr.,l,ri, i,,tr,1, l,,,.IrILi,rrIIr , tn,rsil,lr-: (r.r ,r,t,,.\i\t,.ntr r,r,, | , ,,,\:r \. lnr ello, srrslanr.ial; sr. nit.o o ,i,,r".,r,i,,",1,,. scr proporcionado. en lin, ir l:rs nocioncs cluc

Ib I L:r cosa

r (.omo cs t.xrt:rirni.irrcl;i orrlilr_

la tosr hu intlui irlo e,l lir Incntc quc h;rct: la cx;cricnciL orrlinalilr rLc su miuldo ( onlcrnplan(lo v rn;trr ir ulitnrlrt. es tlctit. trrndrrci( ntlosc tlcl ntoclo tluc dclcrnrina lo t'clil conrri trrslt. Irrl ttt:i pal;rlrlrr. lo'c:rl Y vcltl;trlclo'no l);rrf((. t'n unil fasc pr-inrcr':r rlc lir cllcxitiu. ilisrucsltt rr :tlciarsc ntr'llo cic lirs trnrlit iortcs cn (luc h;t sLrrqitlti l;r rcllcxirin rrrisnrir. c()n(li(i(ilres tie l;t at'tivirl;trl orrlinali:r v la cxrcricrrci;t scnsilrlc (cl clctrtenlo cn (luc sc ntrnificslirt llts c0sas) tt itltsnrLltl(lts er) alqo nrcnlil; cl clcrttetrlo (lc l;ts nrtt iorrcs ;l ct t;r rlc l;rs ccisir-s.

Icl L,, r,.rl r rr'r ,l,r'1, r,' ,s l).rr ' rttl.t 'littt,t r|ll|rir' l:' ,,'s.r. L.r I',r'lrl,r ,(,lrlr) r'.1:l \r'l,t' iclr' lr inrlutc in nlc(iiitt i t)tcnlc It Iltcvit cleqorll --.o ll/rmcsc corno sc prclicr;t cic culrlirlld. I-:t
t

cosa sc m:rnificst:t rtl ojo l)ol cl (olor. la cxlcrlsirin v la ii;rtnt; :il tttsrttlo, pttl cl rcso v llt tltrlcza, :rl orlo lxrr cl sonido. clc. L:t trrs;t ticttc cntonces (lrillid;ldcs. [,rt l;r lrorosicir'rn. sir tttttltiqo. cJr (luc sc t tritlilica l tts;t, no sc cxlttt'sa cl tcncl lrr currlidrl. sino quc sc clitc, por cjt'rnpio, clut' la pittlla t:s rlura. 7i'r'r otrlirt'iltnrcrltc. cxrrcsa llt 'cllLt in ton Llnil cosil (sc Licnc Ln lilr o. sc licnc ur r-cioj). ( licltrrnrcrttc. s(' Lrsit t:trlllrirl lai?r resl)(\'t() rlc lo c;ttc Ilarlic itlcrltilit;t ( oll Lrllit cosa (sc tien(t ur.It cnli|nlcciad), ilc|o cl Itri ctrplccr orclinriir Ic l,'tt'r coilro rttlltcirlt cntrc cil:tlitlad

v (oiiil v l:t rrclcrcncia por la clrillili(iI(iirn tlc la cos;r dicitndo cut cs ;tsi o as:i, indica tlos nivclcs clifercntcs dc lo quc se lonll Por rcal: la cosa l llt
ro

i
it

fuitli(la(1. 5c _rucrlc <krr ir., prrr.a nlar( iLr (lilitrcll_ Iir tt'rtlirlrt ftrirnr'rrt \' tt)r t't tli' t:'i;);,,ti,,'"''

ra. rlc rcciltr.ocirl:lrl rt,sult;r ,,,l.rs ,,,1c,.,,,,,1a la clc ca usacin.

:,' :;;,,,,,"i"',,il;:: i:''ll,,iil, ll,ill::"llL:1 ,ll( \c t.lt,l rl, rl,rs (.r)s.t\ (tur.,r, lrl,ltl r ,,.,,,,,,,,n (;l.l;l tll,r ;r irr rn,rnr.t.r l)r. I,,,Ir,,rrl Lr r.rt, r,,-

otl.:Ls. I iLt r.,,s;t cstli l_ll.0drr.r'lt (rrrr". r'rrr\r '' t)r;r.11,: ,t,,'.,. 1,',,1 :].:'l-] "ri' ,rtrf, ( Jcrlll)l L rl,'..rrr,.s I.i ,,,rjllj, t1,, r 1,,,1;,,. r,)L r|| fr.I rIIr.Ir iolrr.: r jr.r.Ulr.s rl. l.r Ir i lt.r..r (onstituvcn l;L t.ausrr; lr rrrxlific;rr.irjr rl,. l:, r;n,l;r_ da, dtllirl;r :r l:r r,rrrrs;r, t:s cl cltr.to. lrcr,,, si ,kli co\,r.i \( r r)lr( t. t. t,rrl, ,., lorl,rs lt,s .ttri rr,.rc| l)nts rlr ,ll5,; v r..rrl,l urr,l sr. I1r|Iirllr |.If;I. ,1.' ., rlt'5pr'5 l Lr rlli.ion r(n rr,rl,)! 1,,.; ,,r,,,,,,,., dcl cli.tto. Visrr ;rsi, l:i opcr:rr.irin licnc <loltjc curso y r'<r.ilrr: cl nonllrc rlc tttt r.cclu,tt:tt. It rkipro.i(la(1. No hrv r;zri

' s,. l,r1,J.rrr r,,,rr,, rlg,, .,.,1irj,,. Lrr,._ llr'\trt i,,.r, lrrrr.,lr. 1.,,.,,.;l,,t., rlr.f,.r.tn||r,ri.rrrr, rUr rrrrr, lt,, .rrr. Lr ,,, ttttt,tlt,, l,;, r,l,t,i,,l J)l lnr,t|t,r rlr Llr r,r.r r.\ ,.rrrr, i,,i. 1., l,r1 \i(,t. I.j inr'.,,,' ,I irrrl,r1r,, L.r ,,|lr\.t(,,,,, ,..,,,,., ,,1,,,,,cit'tn rlrrc rlt'lrc rk,st.ribilsc sctrr.ill;rntcnlc lorro rlll i rrnj t,) ,l' , ;,,,,.. llll1,. ,,\ ,, i,,,],,,i.r,,, (itlc litils rrlslts cn

ldll.',

ii,,

;l'

l(,

c1u,t

lel

Lr rcl;rcirirl rlc l:ts t osits no cs sr'rlo r.;rusrrl o rlc rcciplcx.irlarl. Lrs ( osits ('xis{ct1 cn rrn ;intlrito ) su (()cxislcn(.ir sc ll:rnilicslrr cn rcllr.iolrcs (,slrir_ II

cirlcs (<lisr;tntirt, eltttle. Itl;lqtiltttl. lxrsiriirtt. firnr;t). l ltttlritt. l;t cxllt't ictllill scttsilrlc rlc Lll-rirs sc ( olIl l)il it tl t tt llll tlctrlc l otr llt tx lc t icll t ilt scrrsilrlc tlc otlrr:r. Llt ( illcgol iil rIt lt'IItt itIII ttllltl)rcn(la. cr1't{)tl{ ('s. ltrs tlt:i;tllt:s tit' l;t ;tIlit ttllrt ir'rl rlc l:ts c0sits cll lll) Illtlll(l(i tlt tlrsts ircr() ( st:l lllrlLrrrlrrc tlc t clrtt ioti, s tlcjl l:ls t o';lts itlltllt tlt tl;rs r,sc Irrrr(sli it (r)ltlo tttt;tltcqlo ittc sLttttiltis u:r Lrr Il,itiolt rlifctt tiit' tlc Lirtirllrrl llav rsi l;r Lrririrttl ll llt tos.t y llt rrttirllttl rlt ttll tlltllli[o rlctlls;rs L;t lirt ttr;r t itltrt csllitl rtllirl;ts llt:l < Lttlitlttlt:s It 1t ros;t cs t;llttttl-iitittti'tllc olril (lllc llt lotttr;t roiio t'slrin rttriillts l.Ls ( os;ls l'llll(' s l,lt r rr;tlirllrrl v l;r ( osrr srrq( riltlt tltls Itivclt s (lifi l {'lr1c-\ rlc lo rlttc sc lorrrii l){)r lt:rtl. l,;t tcl;Lciril 1 l;ts Itr siis l)r'o(lrt(crl rttr lcsttllrttlo (ltl(' s(' I)ill(l(c. ilLIfl(lur'(s nriis (r)rlll)lcio: llt cos,i. llr ttltlit'ltl Y tl 'Iirrrrxl, rlt lrLs trrsas t r I clltcir',tt. l,rt lt'l;ilii'tr lrolrrl rurr lorli:t rle Lliclltrl v sttltttlt tlll:t l'-rt ( Lillto :tl tti:t[ ,!, taIitltttl tlil(] (olIcsl)otl(l(' l L, 1,1.,' i,'rr. ,l ' l' ttr' trll IIti.l " ,ll 'lrlr :rll i{' cs(li {lt{'qorit (cl clctttt:ttio rlo:rllc cs l)fevillc l ,. ,.r1, 'l,,l l '1, ','' ' i', ri( l( llllirr'r t r'lrl'l lrl')lricnr:t irrsolLtirlt:. ,lla1 tcilttiollts lls (olIlo liat' , istsl' li,r'irlttrltcnlt'ntc tto ,:I)clt'ntlclt lits l tllrrririncs rlc llts coses:' Il,l'iclcnlcnlcnlc s 5i nrr ll:t! rrrs;rs tro ltav rcl;tt iotlcs. l,ii (atcqolil (lc tt f,t<t,,t ,.'s irrrlisolrlrlc ile la lltlc-qota (lc (r).\. I)crrr, ,.r',li las claciottt's ltlqo rc;tl. positiv;lllr(]n1(' (I('I( 1IIiIIIII)I( ('ll lllIil Icali(l(l clc i()ssr' L,n ltillrlcrtt;t sclrcilttlc ottttlc rllttlttalst' tcspr:cto <ic llt ciltcgori rlc t Ltitlirl;rl t2

I_a rlislilrr.iri,l c,,t,.c nt,_ posibiliclrrl sur.qt: dt: llt rc1. l:rcirin dc l;Ls rlsas. I,,l rrlnunr i:rnricntr solrrc cl urodo ,lr. r.ri.lll, Lr rl,. rl,r ,,i. ri ,.s nlrr.s.r.i:r ( r'r)llr)(r'nt, ,' rrtsil,lr. .r.rr.ilirr,r ,1,. ,,ll,. ,,,s,rs q.uc Ilt cxi{r.n: ;t1('l)t;rn o cxr.luvt:n. ,.\lqo cs r.rcr.csirrio en.liinr.irl rlr.lqo v Jror. la r.cl:rr.irii cn quc cstli ,r'r,ll,, l..r,,,1 rr rr r.1x,\i,lj.r\.r ,, r.sr.r r.r,.,.c5,u.r.,_ nre nl('I l lrovirricnto trtl cl inrpulso (lc otril boiil 1'pol l;r.cli.r lirrrl,rrl rlcl inrlul:;ri. I)r: rnorio rlrrr: l;r r'\.rslrrl, ,t r'( r'\.t rjr 1,, r . r,,r r r.-rr r 1,, ,t trl,t I.r.i.t_ . r'r'ft (,1\.tl \' ,t ttr,,r r..llt\,1

lf] l-,,t,,,r,,r. l)ara unii trnsirlcllrcjrin rlc rrinrcr.;r


instantilt, ncr.rnlclltc son.

<esidad, r.onringcnt.i

!cntc qltc llr .cllrr ion ii:nrlC stlrr.r,iits ({)srs. ll;rsi;r l t Xltlnt,,1, .ll'rl,r t r f,r,.{t ll i.. . I r , r | , tc i' arrtosulir.icntc rlc /.s1;ls. l,.r irrsa quc lncra_ nlcnte cs clcbc;tlro';t l)J.(,risitr.sLi st:ttus: o cs nc{.c_ Sarlal]lcntc y, s, (icl)cndiflttc: o cs contin_ gclrtcrncntc y, :tij, (lc rllo(lo pur.lrlcnte n(,qit_ tivo ) dcsliqa(lo.
(
rr
r

l)cllclros. llurs. ionlirlrr.;u. ({Lrc lir nc(.csi(lil(l crntl:rrlitc cl jorrinio I rr.evirlcnci;r clr: Ias t.os:rs: Jror(lr' l I rlr'(,..r(l,ll rlrr,. .,lqr, ,.n ,llu.rrrl, rrr i,, ,lr',rlq',. l.rr rrrr.r ,.rl,l,r.r ,, rrr.,rsirl.rrl ,1.',.1 ,lj.,r,l_
I r
.

rr

7
l,n,s, ,,.,, l,11,,,. ll.r, r.r .rlqrll,,r rr,rsi,ltr.,i,,1r,. L1 ,,,",r. ,Jr,.. ,.t,,{r.t tjr rl..llcrr_ Jt tc cn la 'ellcxirjn sobrc o rtal 1 t,r,rrlrtrl,:t,t insistt, cn stt prcr.rlr.r i,l ;llcxtlllll,,rlr: rr,,.rr cp1. .i,i
t,l

lil (l(olrll)r orlriso. i,li LrtiI,Itt t;tIitI;tcI llt l;r t os;i tic' n( (onro rcvclso l.r inrlillc crliqtrrlilicil c inilsil)lc rlc ll tirltqoli;r tlc rcirtt ir'ltr L.t rtt'r;tlcttt i;l r cxt lrrsilistro tlt llt tosit rclc,qlt rttris tllti itt lttso tlc ll rrrrrlicnt ir, llt tloIottir'rtt ilt' Ir';tiirl:rrl ttrt' l;t iosr s;rtilir;t. t tottrlttic;t l;t rtllt xitilt lr,tstlt cl c\n ('nro rlc cxrt t'slt' cl t onrltt ottiiso ittIIt t 11IItIo

rlc lrr .os;r nrc<iirtrtlr' lii ( lcllo iil rII t t I;rt itIIL (.irii .' ,lttirit rotrro lirtrttullt (lilc (ortll)ctl(liil io ttt! r' ,t'r,tt,lc,, tolrxi 'rlrttrtlo (l( c(JSils' tlo cs rrr'rs tlrrc rtlL li'rt Itrttllt stlis{icttclrt (ltl( s('llil(lll(c
ltsi :
, ,r.rrt

t.

I-l cslt'rilicirtiirn rlLtc tttlts ilnlx)llil (l{'slllllrr rrilrri st rtlit rc rt llt trttrsrtlititr. Si llt tt llt'st'tiLrtiOn Ir I0rlllnos rlr (1)s:l\ cs l)l (\ltl( lll(' ll;lsl;l cl txr'lLIsit,isnlo. ('rltoll((s tl irttttlrio Il;tlrrtill. ll;lsta {'n sus 1irtltLts ll:is silttlllcs. sc tr;illsli)l r]lir ('r trn rlolrlcrruL tlc solttcirin rlilr'il. L:r (oslt rlo citnllrirr rlt srr!o. r'll. cs li(irl;r v lilmc. Linrr costi {listintir J)r'(l(lLlr( cl c;ttnitio. l'crr t l t rtntlrio tlt l;t t osa rttrl clltrllli:t ,:c1rri' qruL'tlc siqnilicll silto cltlt ilt ctls:i c:i cn vcltlrttl trrttthris ttlsrts \ (1ll('el (.ll)ll)i1r n() ('s rnlis tlrtc rttt ;Lttl'qlo llosiiitttiltl ilc tl-'1;ts tosls r, cl rii'srrloiltrrrit rrltr tlt' rtttis o l.t illst;tl:ti iillt dc olt;ls.' l,l ltt ittt)c ttllt ('llloll( f s s(' ifilllsli)f lr)ii: l:'t t1)sil llottit lill. ll() rtil lo , 1 t ', //1.//'l) sillo tlll lqlcqrttlr, ,lt rtrslis. l'ot t,tnscl i;l llt tttslt ttllllo ( ill(q()r iil r l;ti t' r lt cl;tlt'lllt" llt tllislll:t l llsll sr: villrilifil. o tttt]t,r'crtizli. sc ltltrlslirlnrlt ( ll r/r/l( /lar r'o., u', lttftrli lir rtt. Lri cos;r licrtc ill lttlln(lo (on lit (;ltcqoriil (lc lcl(i(in. Lrr tcllttitlr tittlsltl sc IIiLI('slil (olli(, rc.+

lilcin cxlrn:ifi ir I. rlirr:illlic:r irrrlrr.to, t.lro<rrt,. prc'sirin. l)r'r.o l;r r;rLrs:icion trat.t.onsigri j,r ,ioll rrr',r'. rr ,r r r,, li ,illt r,,ll',rr ,,,,,r,t_ rir,r I I ttr, I'rl rlr.rr, , j,. , , r,\.r\ \rtr r,.,,.,,. .i ,.lr.

l)r' tr',rl,r ,rrr Lr ,, r.rl, , r.r rlr | ,,,.., ,l.r ,.rr:rt.._ ti;t ;r ilr ncrcsirl;rrl i.olrrri:rlqo rrrrliciorrrrlo: lrr rrsir n((r's;lri;l Io t's lt t;tr.tir (lr,otfil (.os;t. l]o t)t,(.cs;r r i.r. \.r r.,rrl,i,.r 1,, ,, ,.,,...,,,,, .. L.r,,. ilr, 'rtri,i, i,' ,rl I), rL,l,r.l., ,I r. tr.n(.||ro ,lrl,. L rr'rr'.irl,rrl 'r i,,rr,r,l,, r 1,, i , ',,nrlr t I rl
'

l('I'('t'lrr rlr. r,\,r. \'Jr. l,i r, r ,,(, l,i,r .r ,r\rr.r\.

(,I iDrr.rltr

rI

,,rIrIr

rr

o jLricio hrrlrlrr rlirrrlrr.iurrrcrrl.l lrr.r '',r ,,,1, r,J.r,i,,lr .r,ii rltsr.r.5c.r (r) rcll(i(in il otir { r)sit. l,r i.rr,stir'lr rlcl iLrir.io t.Lltli_ llctrrio l'sirlc' ('n si (,s () rto jLrir.io t;ur tlc lr.l;tr irjr tllo cl tts I I ) I I i ( ; I r ) . I,.rr t,l rr inrcr. r;so l:r .r,_ iacit sc illjltr: rlt.lll.o tl<. llr rrrs r l.r rltsrrIJr<, cn {osits. L;t r.os,t lI.itlili\.il \(, tLt(,s.it (()n)() iiqcq;rdo clc cr,rlirl.rrlcs. I,,l .cllrr i,in .t (.s1r ilsll _ t() cntrl cl jrr:qo l;r rlistinr,iiln crrtr t, 1, t ora ltt.tL( lal ctalitil,l I Lrt r:or.rt ,,. u: t tttt/if Lttt.tItt La s0qun(la illtcrnitliv cxhilrt rrrr rrrrcvo clt,fcr.t0 inll)ortllr)l(' rlcl r.'ginrcrr r.osistrr: Ll t.cl),.cicntiit'iln qLrc rlclxrrrrris (liln)os rlc l;r r.osrr l sLr r rr;rlirlrcl. ()rinro rlclx.ruos lcl)r(s('lltirr.nos l;l (,slrt(lLtfil kicicrt r'{rs;r-r rr;rlirl;rrl:, Si lir (.osir ro t i(,r(, ( rrrli(l;rrl sino qlrc cs ;rsi l r I i I i i ( I r (lo.t'icnrl;lo. /.r r.,,ra
J

lr',lt

a]. 1,:r rlr,rosir.irin

(.

I (

r:

t,

1,.\

l)lan(o). ,:(irinrrt rchLrir l:l rr:lt'i'scltllLcititt clc lli r uliclrtl trtrtro ;tlqo uttivct sitl qtlc clllra cl] r(llitt t iiti trrr l cosa Y csl. irnivct'sltl ,:ticttt't l t:lrl'ttttr'rlc rrn:t rrrs. t iltsirltlatlo por si ntisltltl:' , I)t:ilt' o Jructlc sct cortsitltlrilrlo pot s rttistlloi',:\ tt'rtrltr tlrrivct ructlc.tur ttnivt'r's;t] divirlil sc sitr litrl tlct srt
slirlrrcL?

olrll lltcrnativa tluc la cttslt lictttl sr'rs ttalidirr{ts lits t:rralirladcs sc oflcct:tt (olllo (osas v cl .jrritio no httt t-tlits clttc tlst:rlllt'ctt rtlt' l;l (osir ticnc t;tl cosa. Sc tlitl;r rlt' tttta tcl;tr:itill rlttc siilo rucrlc tcrlcr sctlti(lo;rs l,ntrc llts tttslts rttt' lirrnlrtn t'l strjcto sc (llt( ll(llllfll lill (t)sil Unlr ltllcrrrativlt sLllrot'tlitl;trlll. trtttsislt' t'tt lorcl rlc ltvi's lo qr.rr: inrlllica lll scqtlll(lll l'll lili cnso. la trrirositi6n ]'a ttLsu ,'s lltutt st: ilitcl(:) l,a lrcla: /,n Lu.;tt ts (ttttrt tlc [a.t Lrt.trts) ltlartca cualirlittl sc tc{ictc, clllol}((l:i. lt rttl tcirl]rttllti tlt: ','\.ri r lrlI tit'tl|lt rlr-,, I Ir I r'rltrrlr: I I r 'r"" '-i' i"rr rln lrrur rlLtc crrlrc ('s:is (os:ls se cn( tl('lllr:t cl sttjcto. la rli{ictrltlrrl es trtsi lirlrrrl;t: lti '\qrr crre cl cottitrtrlo ric coslls lit:ltc t'il irrtlltilt qu['r's'
lr,rI l,r
, una cLrrtlidarl?

,:tltlil ( oslir'

lbl

Lrr ploposicirt. <uatrtio cs rrcvltlcntc la tatcqorlL ,,r,. pa(lt(o cstil llcvltltnti;l st: rctlucc lt

iltcl,,.,it' utra I cltciiitl clltfc ((isits l'cttt , t1tt o(unc (on le 1lrolositirin ntisll:tl' Sts elclnt''ll-

tos sort itttlrcsiollcs, lcl)rcsclll:tt itlltcs. itle;ts tr notioncs solttt: l:t trlst. lt trrltlirla<l '' ] tcllttititt (lirrtto riclrctttt)s rcil rcscn t rntts atttcllrls clc, ( nlenios]) (rlJsl:il:i rlct:ir': un itlca ntl es Lln:t oslll
rli

(jiclt:lll( nlc. l,rs irlt';rs vicllcrr. st liul. r(,gt (,\ii1. It, l,' ,,,'1r,, \' (,,11,,'r r.l , .,rrl, ,r .l r.,.11,., lo llrjo Il li'qinrcn cosistlr:, L;rs irlc,rs sc lclircn.
s( nl;tnli( r)cll itllttir;ts ;t s ntisn;t\ .\ su nr;rncrir. \ cllcjiul(lo llr ctrlirl;rrl il (lllc ltil(.cti r(,fc r'tci.r. ( llo(.ir1i. sc r.r';clcrr. st' rclir( iolilr. unirs tljtiltl ( L;tlili(;r(lil\ I)oI r)tt:rs. [,,s :isi r.lrlrro sI tirnr. ttnr lr;rsl l)lllil llill)lirr rlc vcr.rl;rrl rlc l;r rr.orosii.ion: d;trrrlo lirqttl it ul cl{ll(nto rlt lls irlclrs luliloqri
rttc lr lr <lc rrrr csirtlr (lc (.osils crr

sc liitrr.

irl (l('lt( ltlo rlc I;rs trrsrs. v;r otcr.;rr.ioncs iqrr;rl rrcrlt' rultloq:rs. l,,r 1l.orosir.irilt r.s ,"t.1 rl;rrlc.lt

i;r rrri'rlitl;r crr rlrrc su lillllr,r rlc ;rrIcqlo cs cn lrtlr ;tr)ailogo iil csll(l() '1, ,,rr.i rrr,'li'.,,1,, ,rr Lr I,r,,1,,,.r, i,,r, ,, ,,",,, licrrrlo ror i'st;r. l,;r rlr.rLrrl cs lrr lrltlriq,r cntrc cl ('l('rr(]lo rlc l;rs irlctrs \ cl cl( lltcr)tr) ric llrs rrrs;rs. Y Il toli iorr rlc lelrlirlitil (lr(' cs( itlJil ;tl fgintclt cosisla iqllillnt('utc cs{.ll);t ;r str r.cllcjo o rcl)t (,scntatin cn cl Ilcrlr'tlo rlt' l;rs itlclts lJ l.(,)f(,scnljr_ ciortcs rir.rrls;ts.

lc Ll r, trr', lr,,,.1.1., li, lt,l, .r r,rlr,, lr ,l,rr,i,, o pr o;osicirirr .r rrlr ilcr lltr;rr ir'rsoll.c lli (.(,sil \.\Lr ,rr,,li,l,r,l ,.lrr,ut,,. 'r ,,,i,,l,rrl ,, 1,r ,,1r,:r,1,,.. (lLrutrkr cl jrrici<r iclsrr ;rlricrl;rnrt n(i' solr.r' rlos ,' ltl.ir r r'- r., r' 1.r, i,,lr ,llr.,lllrrr.rr |,r:t{t IJ,ltqtr,r l),'r rr''lr, ,l i',i,,,,.r Lr ,.trr. r.r \ Ir.r,,-, Itlitr:tclti (lrl cr'n11)lo. l\,,lt,t ,lt:,ftrtlrt ,.,,t 1.u. 'c r','tt.irl' l t,,lri ln., 'r,,r,,sr, i,rl II\,, \II,.L, I.\ l)r' rl , . li,l csIo. ( ()lno s(]ir. s(' fc(lLr(.r' pr.erl icrr tlo). lislit tcnrlcnci;r nrLlr:strl r.IlIr.;rrlrcrltc unir liuril;rr i(' i,' ,,",, ,1, l:' l,,qr,.r r1',i\r,r ,l r lrl,,,t,,,
l!

t7 4{Lfi

iii'l.xlrq{,e $$ft1!.

1ft,nr flf f-, {rtrF'|.


.

,il Jlcnsnriurlt() una deli)rnlaci(;ll (lc lo'r'cill ) vcr'rlirrlclo . (luantlo el 'cstado rlc cosrrs' tluicbla cstir irrtposicirin, la lrgica cosisl.;t rctutrc al cxpcrlientc rlc i:r rloposicitin ctimpltcsla. L Lrnirin rlc rlos ptorositiont:s irust:;r lcllt'i;rl la I-clltt itin cattslrl dc tlos (oslls. [istit Lrnit.r t1trc, ctt lrtgill rlc tr'lcrilse rlircrtnt'n1c a llt tttrirlltrl rrlltl dcl lcrrlllcno. iLl):iflir stts clcrttcnltls sin lotlel rc(Lll)clll st inlintir rciiirir. inrlitrt llL linritltt irln rlt'lrr lqilt rosisl;r rcsll(lc1(l r1c llt cltus;ttitllll llr lIci'itlcntiil dc lil (:ltcgorll ))(1)\a(( (ic:ilrtl\'(' lit rnitlatl tlatttr.'l r ,t,.r ll .,.tllll(,sl( l l(l( lntllrl0 II':rIIttIIirIII'' o rxtr' iolidrrrl qr.rc ittilrcgttit c irllict:t lo 'lclil t, vtrl;rrlct-o'. Iil rcttsaltticttlo :t: .rl ivll ;l si tttisr1rl - cn culurto sc rl otlrlrltt :t llts t cttt'scnt;lcitlrrr:s plopirs rlc llt cos:r rlt ltcnctt at l;t t lttts;tt it'rn o (lc l(itnzill Lut qr:ttlo ntl'ts ltrli:tttarlti tlc rr:llcxirrr. L;L irrrtstitin suqicrc, i ict't;trttcntl. l;l i(lc

rlc trlrtxirirt lcir:slrilt; l)cto ('slit llctrsirlltrl st' rtrl|stl.l |n , l l'lr rrrt tll,r tlr' l' r'rItiII'I|IrI| ]rrlcslrI
quc l;ts urs;ts tlrcrrllllcrLc cstlt ah v stl llltttrlil rclecirin sc plrxlttcc crr lit cxtcliririrlacl v cl ;tzitr"

5itr cnrlrittt4o. cs cl t'i'qirrtttn (osisla cl tttc intlu(c -\r Ilrr)l)it (orllrltdic(i(ln. Sicllrlo insufiticntc pitlt (lir' cucDlit ts Llrl ( irso fclcvalltc tlc la irlncxirn ncccst'iii quc sLtr{c t:tllttt alqo incxllicllrle cn su rro;io ttlcrncnfo (cl qo-nlcn [c la ncctsidrl cstli crt la tausciillt, l:r rcgularitlarl' la unirf|

'

I irI;Ir

lrrtrit,.. r lv.l l j,,rr J,,.,1, ,,,,1,,.,,., ,.,,,,,,j.,,, ,r\t ,l llltr, ,,,ri.r,r li., ,I ,,1,, r,, r ., lt.r , ;i.sHl sl))r) (onlo l);rtlr1)rr rl. l:r r,;.pr r.icrrr ii1. r)nro .i.t'rr.. rlr rlr,, i,, .,,.rr ,r.1,.,..1.r ,., ,,,,,1,,rrl,, .i(l ri, r' it,l., \i .t)rl, ,.,) Lr I.rl,, llr I i r,,l . (.llil(lt.r)s (.itl(,qoi.ll(,s JX' Ios rlcl r.crlilnctr cosist;r. l:l rrror,rrrit rrto. l;r ;ti.ririrl;rl I)r,n:i;r(lr)s r.on ;rvrl rl.,'1, l.r 'l',i,,l ,.,,1,ll.,. i|,. t\.r,tr,tr ,,t r, l trrlso. l:r ilr.irr.or irlrrrl r;rrr lr:rr icnrlo cxirlr,rr_ ci;rs rrir' r1 l)( l(,n ('l lijisrrro rlcl ri,rlirrrcrr r.osi.t;r \-r,'r,' , 1,,, ,, t,,,1 I,r,.i ,l,,r.r ,,)r,r ,Jtl,j: ' .', , rlr' r'tl rr.,,lr, ,1, I,,,l.l , i,1i, ,r, i,,r .r tn.,lrlir -t.i
i

. r'l rcqirnt,n risisl;r cslri


r

rr

);rr.(.lIrI

rkr

srs

ri;r
,

'.rl '

rl ., '',||.|..,I,. i,II r'..1'.1 ,,1 I


1tor.

t11(!ltr)

Lr i .,.. ,.:. ,,,,, ,1,, ti, ,,, \j,1,, ,ltiv||,r I.lr t tt,itnto rrilrrr i'sllr rosilrilirltrrl tlc t..,:f,ttf t, t (ttlt\tttn !t;l l lt t,.tl clt lx,ltt,lir.io ,1,, ,,r,1,,",,,,., riqi{{',.. I',11, J., ,,,rrr,r,li,.,j,,rr ,,,, ,1,,,,1 . ,,.l_ 1i, sino qL( lrLrs(.ir lr.solvr.r.st, (.olno )II I ) ) r ri _ ',' ,1,'r,1, ,rr.r,ri,, r ,l trli.r,r,, ,i ,r,,,,, ,i. ,r ri ll(I,,. r,'tr ,1'rr.,| 1,, rr..it||ir.trtr) 1,11,, t I ,l. I.t_ qill ir l; ricrrlurtl;r clr. l;r .t,;rlirl;ril ric rrrr;r r:r;lrrcir'rrr ll;is intclirr'rrrt v vcrrlltrlcl ;r. l',1 crrr';ir.lcr ;.tilir ioso ric los cxrcrliclrr.s lt
( (
. .

l;t lrrl,rit,nr i;t l)(,ns;lttl, \ ,tsi (.1 J){,tslt_ !r(,n( r rllsr.Lrlrt.ir. r1Lri,. r,rt rrllinto irslrrn_

I.trtr. j.r.tr\, tr,r nt,, t,,,.ii i,,r. lj,,i,,lr r, ilrrrr,,rzr_

trnzs rlc sirs (liJi(.(rltir(l(,s. Lrr r r,ltr.iorr ,t,,t,.r, ,1,,, cos:rs. ,.\ r' lJ. r's ntt cs;rr.ir. ,:l)or. qLr1, L:ts r.os:rs l]r(,-

,IIIl' r|rrr ,l ,.,,,rr.(r,,,.ril,r 1,,ll.. I,,.Il r l. ,,rrt.,r,.,'t:. J.i r,, i,, r,,11,.,,,,r. ,r , rl.l,ir, lr r,lltl'lrrl , t,lt,\,r.r ,:, i, r,rrlri;,li,,r t,,tj i,r,\1,,.-

r9

r'; ICltlc son. Llllil ICIIL( i(')ll Ilcf{ 5lll i;t cltlrc rllrs ({)sits aqua v Iriclo r:xiqc ir rlll'ts ltllli rlc l;l lrLrrrl Jlcscntirciott ('r1 (iLlc st rlltlt :tlltllas ttlslts, cxigt' Lln:r ({)r)rl)cir('trirciorl rlr' ;rrttltlts tlttt ticstt ttlt stt si nl( fir l)t ( sclrlit( irlil t otltti tos:is 1 rtllliult (irlcqo i:r ,,.,,r il;t rlc lltcvltlcltr lt rlisolVtllil Lr n lrl lr.l. I r,{.r{ r ,'l,lrg.r .rsitlrirtt.r' ,r tt " t tle lttr:r'lt alqrlrl l)rirl(riPio qtrt tli'r'irztt rlcl t rtlrrlrio l'lsr(' l)rin( il)io ticttc ttrt littril;tsc il (li ( il (ltr(' l;ts trrs:ts (lllc li)tr)rirlr cl ilqllil. ,r/11) att tl(t\ Lt)tttlL ir r, lottrritt cl hiclo. L;ts 'ticrllts trlttllilil ll('s (lu('(liln (olllo illq() cxl(llio;l llts ttts:ls 1'iri n('n irsi ('n t'r,itlcltri:t (lttc lll I('ilii(lll(l rctts;ttLlt rltl)r) ( osir. o .tqt t'qlttlri rlc ctts;ts, lto t s lrlll;t l,r lcltlilrrrl.

[,o rlire itti;0r'lll Ir(ill(ll lttltti ts llt totlll;tt,rtt l;i {irlttllt tosistlt tlcl tt'tl lrlll L. rri|ntI r Lr ',,rr ' i,'1 rl|l l,, ll\'rllll|lllr' (luc s('il ( llo i ll qct tilell t'ti stt tliltrt llsittr itttttr lclicxivrt. Itlitntrti. lrt trrltllttlittiiitt I'nll( l)('tls:rr icnlo v f('ltli(lil(1. St gltltrlo. l:t t trtlll;ttlitr itill rlcl p< tts:tlrtitrttto (ottsiqo lllislllo l'al(cr'o. iil (on1r'(li((i)rr t'trtrt cl tlt s:tltolll, sirl littllittlr rlc i;t r ttltt-cst'ttlricitjlt tosisl;t t cl fttttt, tltttt 't,'ttl1,r tttt cslit lt:icictltlo qrtit,. ir,irrilos tttt tli;trl tc lill (l('silr rollo, fir tlt;t Il('qiltiv rlc Il;ltr' st lltir rt ,t,,,11,i,r .rr l,'l(r.rrl,ir ,'s itrs,'urtlr I'lr .,rrlc l,'s ,l, .ltt;tlr,. rll Lr lll'rr " Irl'r,i,'tr ,r'sistil. Iln r')r'tttrlo llhsitrr sc l)r'('s('rl{ir rrt l;l lollll.r ,,)rr l, 1,,,-i, ,' ' "ilil r I,l(rr'rll r 'II,IIIIi tIs| l:r <oulinLritletl. [,a tolttinlirl;lrl Ili(gir cl rosis nto. l)('fr) i:slc st cslitctzlt )trl rlsolvct l;t t tt :'l1otlicr ir'rn clgcrxlr';trl;t
2o ]

ij

It

ti

nlos y r((.oltslr.rill. [,stc inlt,nto lto ticnl rlls_ titO. Otlo lllnto fcsLltil cn trlrl()s l0s r.;ts0s rlc canrl)i(), lt(tivi(lirrl t, r.;rrs:rr irin. l,;r r.cl:rr iiin r.s tan ltintit <uc cl irn;ilisis rrrsisllr l:r rlcstr rrr.r. sin ,sl,r't,rtt/.r, 1,. rr |r, .lr r I.t () .i lt,, ,., ;lsi , i ,lt.tlsi. tt'r Irr,.r jr'i l)llt(,1 ,lr. lrtitn.r r.,._ Lrr ,,11: rlr lrrl,, ,Ir{. lrr,.q,, ,1,. tr.rt.,..r1 Ir1,)s solrt trr i)f()(.(so quo no iril Ilcr(,1r.r(lo nos oli.i:t.c urir I)ato(li;t si t,;tlrc t'l li,rrlirro rlc intcqr.lrrin.

f
I',1 ;rtr;rclivo rlcl r.qincn rosist:r r.r.sirlc jrrst:r _ tlr'ltr. in ir j,,t rrrrtir. l.j r.qltllr,,.i.1,r., l,l,,l, pcrntiliI cl r:nipluo rlc trnir lijrrrul;r sirntli. rluc cngl{)l):l Io 'r.crl r. vc.rl;rrlt,t.o' rlicictrrlo: 7,,,)., Il. cotu.:. \' ;r crinlilru:tcirjn. (lr(lo i){)r. scnl:r(lo quc su prctnisit cs cl rUriv( r's0. r,l ll)lrtrlo. i;r .c;rli_ rljrJ itlct ,r I'rrr rIl ,'IIIirILrr,.rr Lr Ll,.r ,l, ,,lr nal las (osirs cn (lirs('s. sLrl)(.lirs(,s, sui)sLrl)(.1:lics. ct, lll 1i rrrri. ,,,,. ,.i,.lrrl,l,,. rto. lr.l,l tlt /,' .,r,, ,, h,s, tt, : lr,.q,. r r , r i , r , , , .r Lr r r,rli,l.r,l .(1,,.r j,,- ., ,, , ,,,',r, ,.,,r, '',' '''"' csptrilttalr,t. ;r cOnliI)Llrr i0n cllJ)l(,;l lit (listin_ cirin nin;rrlri-irurirrirrlr. l,)l trrrrr.,so siquc v cl tuttl, st v;t rtrrlt'nltnrio (.onto lits t;rrlcs rk. rrn cjf{tito hilsl:t cl ( xlf( ll{) (k.o(.Ltl)ar t,;trl;r r.osrr rlr lrt1,rr,rr, 1,.,.s ,r,,,,, ,l,. 1.r , I i , I i I ,. r , . , , . I r,,.r,, dl l,ts,''s.r' r rlr..,,.j.r I,,., ,1.rrr,,,,1,.\rj rcl.r( i,,(. con t(xlits cll;rs. (l0n Lln (.oll)icnzo ils. cl j)cn:;itnlicnto (o:jist:l s(' sictta cn cl nllntdo ,.,rnr,, ,,,, ,,,
r r
.

)t

(ils.r l'l] tr;il)ilj{) (lLc lirrr I)or'(lclirntr ts, cn l)rinr(r luqiu. r'(visilI I volv(r' ir r'(visiif (lof(lcniirr)i('nto (l( torl:rs l;Ls <os;rs <icl rrunrlo: cri scqrrnrlo Irrq;rr. t rnocer ]as crr;r]idrrrlcs v r el;rr iolcs rlr: to(llis ls trrsas. I'crrinailr csl:r tirrr';r. cl rcn slulicnlri cosist t sl;'t crr tollrliciorrt's rlc tt'srorrrlcr' :r cu:rlqrricr' ;rolrlcnur. , l,s \. lJ:' I'il l'nslrnitnlo iosisl;r Ll;icr los Irrqrrrcs rlc .\ v lJ. I'rr' cicrtrl;lo: ll cs ulr:r trlitltrl inst:rllrrlrt tn lrt clrtsc \ tLrc sc ('n(ucrllJ lirclrt tlc lrr rl;rsc Y rlorrrlc.\ si' ( rr( lL( rr1r'il irrslrrliirl;r rrlrlr sirlrcllisc. l)or lilnl(). I)lr('sl() rrr. l;rs t lrrscs s( cx( lLrVcn ('nlf(' si. .\ ro cs ll. ,: l,s l'r'rrrrsu rlr' (1.' No hrrv nuis (lLrc rrrir;rl los ltrqaris rlonrlt' csllrn los r'ltctos rlc l'. Si () cstli cn :rlqLrro <lc t'slos lrrq:rlcs. Irr lcsrrrcst;L s ;tlilrutliv;t. ,: I'ls l) carrslt rlircctlt rlc O:' l',1 lrrq;rl tlc los i'li'r'tos innrcrlirtris rlr' I' no contirnc (2i rcr',r () cst;t cntrc l(]s clftlos rlt los cli'r'{rs tlc I). i,uc_qo, I) cs r':irs:r rlr: (.). r<r'o ro irrrrrirIilIrr. , \orr lorlos krs I; . ( i .' Los I" sr tlir rrlt lr t rt liit r Iilr. Srilr los l" I)(rl(11({('n rrirrr srrll|];rs( rr (i. l,rrc qo. sirlo ;tlqrrrtos l' :;ot (i. (lrruo sc\'(. ulir vcr cslrtl;lccit1,i l;t rr'rlcnlrtirin ric lorl:ts Irts cos;ts rlrrc Iirlnran cl rllln(lo. rcsix)i)(lcr l urr rlolrlcrnrr cs lriril. l)oI l() lilr)lo. lo inrl)orliurtc .s 0lrlcn;rr V clnsifir'r. olrscl r ltl rnilut irisliltrcnIr'. (]olrllilr';rl v cxrclintcntirr'. rcilqrul)ili tlorrrlc l;r rlrscr vlrr irirr irrdirlrrc. r'r'is rrrlir \' (itIlr \,('1. lll)i(irr' l:is cos;ts riur:vrts. rlcsr:ifl'lLl lri tscrrcirl y irl)irltil lr ir' t'lcvrtlc, cs{(} cs, (lclirli r'on IiqoI l<irl;rs lrrs coslrs I)ilril ('slirf cn rrrrrlitioncs ilt lolotruLrr , 'r , l ll :,rl ',,ttt s'r'tr,li, trt'
< <

1.i

,).)

il
i

f.

toricrn,rs r,slloz;u. rrt.r r.itir,t tori vistrrs rr lrr sLrrclrtiorr rlr.l ri,qirrrcrr r.rsisl;r. Nri sc lirl;l (l('sililrr csttr fir llrlczr {1)n (,1 I)ro)()sito rlc rr, rlt'j;u ricrlrrr solir t 1;it,ilr.;r. Ll lr, i,,,". iuq,,,. t l tiqinrcrr r.osisllr rlo ( \ lln 111,.r) ;tticli,sio intt,r._ llucslo clt tlil r.ul;t. Irt,tit nti. l)ill.ll (.oll\{,.\.ilt. l;t int;rq<'tr rr'rrlscllrroslo rollo r.l 1t.;urrr ilriLi;rl rlc rrnrr r'utl \'(Jl)scr.\.ilr.i1Lir.no lr,rlrr ;i scqun(l(l tt;rnto silr l);lsiu I)ot cl rr irtlro. rlrrc solo :r, o, tr long;r clr ci scqLrrrilo. Ncg.r rrlrs,lrrttrrrrcrrte r.l i_ tr ln(r' tliullo l)()l (lu(' \(. r'st,i cn ll sr.qrrnrlo scr.;r lrut inscl:,rlo colrro rlrit,rr. r,l irrtcl l)isr) ( llilt){lo sc t'stt't t lr cl scqutrlr ,\rlcnt.is. \ (,1 s(,{Lllt(l() riso. luq;rr'. sc I)it-\ ill :j( qull(lo tr o r rttrtrl0 cl tt.ill,_ Iri csl;i t'n Il trrn10 (lt (lllc nos dirc: .lrtt l,.ttttr_ tu). | \lt) t \ tt 11,. l:st,r in r;rqc rr r rrlzr i.rn Iir r ti_ lit.r rlcl rcrtslrrtit'nlo r osist:r (lll(. (,lr sLr rlcs;u.l.,l_ ll" fl.' i'l', ,.t. l,1,'.,( .r \t lrrt, ri, lt | \.,1( rr, r.r ttcginrlost .r si rrjsrro crr cl irrlcrrio rk,.rlrrrr.rrr kt t, ttl . .t t/ltltlt t) sil ;rIIIrrrrIorIIrl srr ltrinciJri,r. I-;t rrcqacirirr rlr sri prirrcirio crt cl lrrrnto rr.iliro no (s rll;is <rrc Irr t'xrlir itrrr ir'rrr rlc srr. rort,rt]ir., (ir)r(5 o r,l tilnlirto. rirl;rrso l r rrlrrrin;rr.iirr rlc stt ftncirln. ,\si llr rrcqrriirrr rici ri,qurrcn r.osis_ . .1,1,' 1,,,, ,1, 1,,,r ,..t, t,.. r r jr ,, ,,,, .l l;L ll<'r';rlr;r qcrnrin;rrrrlo rlcrn.o rlc si. rrrc lc ri:r Lrn t,,r.fIlrrl,' ' r, | . ,J. r, ft t.,, i,,rr.. tt.t\llr.r\ rtrtr cl tqilrrcn r.osist;r ricsrr r.oll;r. ()rrillr (,stils ;l(, lc'lnirrtioltt's n('q;rr.l;rs. r,, ji,.,,. ill)slr;r(i;r2:J

,\ tsltr ;rilru.;r.

r'olllrrrlo (.orro cucrl)o vivr clc su r.rintrarlir.cion lllts;llr tr sIr' i.l 0lrjclo rk:l u'ns:rrnicrrt0 cn ('s1 ltufvit iinrt nsiitn sLl\il. 1.,11 l;r ntcrlirl;r cn r1ut, tl Jrcnsllrit'nto ( l (sIit llr]evit rlirtrcrrsion ;t1.t,hcrlrlt srr olrjcto. rcrinc los clcnrcntos (.{)ntrr(li(., tolios clt rLrc st. rListcls:rlt;t t Lranrkt ro cr.rr olljc(<i cic Irr ri:llcxir'rr sino r.cllcxion i'l rtrislrto. l,s rlt,r:ir': ['il colpaso ilcl ri'_girrrot r.risistlr hrrt.r, srrr.qir tl ,rtr..Itrrt, rrt,, rlr.l lri n\,itlir.trtn r,,r'ltr,(,nr(iclclcs;r
(

del r'qirtrt:rr {osist;1. l.,n otl.ils I)itlll)tils. ]as l1ociont's, rlt tcrminllaioDcs. r.cl:icioncs .\ (.at(,qor'as cn qcnr:r'al rluc r:l r'{ilrcn cosislr ll:t iclr

ricntc s('rit (lriitiu. cl :rro1ri r) 'ntatcl.i;t (lc lil lctivi(lil(l rcflcxi!,:r (lu(' sui.qc (.olno illttilcsis

la.

la] lll

It tlt h. rrq'rrar'.) ,\rlcrt;is. r1) l)irfc(.(. rrrlcr.urrrlo illlli(iu cl fi;isnto t.rrsist;r lr los st r's i trivcl:rrlos

r'qirrrcrr trsisrrr cs insc.rrriilrlr rlc lr rrrr in rlc irILrlllIi11lrrI. I lcnris <Lir.lro: rrrrr Iras t.os;r-s. tocl;ts las crsrrs. ll:rsfil lrna r.onsirlcr.rl iu srrrcr.lir.i;rl I)luir cn(onltirr (luc lir no(.i(;) rlc ltlrrr.;tlirllLrl cs rlc ,l\i' 11 \lr irrqirlr, , { }, ,r .lrrl,, rilrrll lrrrr.,i,,rr,.. rirntrr 1q,r//1,r, l: .fit. tucltq.\ |ltaIt (tl(!l( \. lxlo. l,. titr'r.) ,:l Ittl rrn lnrtlco t.igrroso crt llrscs c{)nlo t!t ttlittit,tlt. lt,\ L(lt,a\, ,1 t,,tttttt-

conto rnrilr<ls irlrrtir.lrs 1r;rlrr ltrlqo itllli{.ir.lcs (lc, 1('rnlilli( ioltcs rlc ciattilic;rciirrr. (los:r r' tlLrirl sc nrrrcstr;tn irrrlisolLrlllcs: rcr.o lo in:rrlcr.utrtlo rlcl plLrr';rlcs ttlt;t at.ris:rtirilr (onlril lil rrrslr. r\dcnr;is. si lo intlisu'tnilrlc cs irli'ntico ,:c1u: scntido rlcciso licnc la lrrit:irin dc tluralir[:td. (.ol]to no se:r
2+
l

ii

lJrcs( ir(lir. rlc l;rs rlili.r.t,rrt.j;rs r trsr tr.;rtltr. rlt, :rlto Ltnr,crsl rlrrc r:t lrorlo lquno cs tls:i

l"t

lbl,f.,r , ,r, rli,i rrl r,,r .rr j,,rrr,. lr.. rl.rrl,, ,,,i",,, ir ,rt(1,, .,
rr,r,r

,lr,. rrr, lr, ,,,lrr.r , ll r: 1., ,,,,, i,,,, ,i,.;,;_ Ilf\i{)lt ti('r1.sill.iit Lo ,xlr,.to ,1,, j,, ,.,,,,r,,,.i,,,r. ,il rl]cl0

r,,lrr.rl,,lr rr.,,...r1., 1.. ll,.,,.rl,l,rrl rr rlt,... j],,,,.1, ll Lr,,,ri,, j,,, l,.r., r,,,.r...r t,r,,rr.,rr.rrt rlrr{ t,, l,.llr .lllt .ll lr,J ,llr,,,,,. lr,, ,,,,,,, r r,r ilri,i(r,,r,r, i..,,,,,.';;;:. ;f]:.,1,,,.,,,,, r,,,,,' , l,,,,r,, ri,,,. ,rr l, ,.:,,,.,;,1,,_ ;1'.i:'.';,1 'l,l' ,r,r r)r-rlItt,,rt \ ,r,tllr, I.l r Jr l ,lrl,, ,.,r ,lt,. rllrr,c Lr\ rttr.r'rll|t.t, t,,t . {lr. 1.. lr tqtt;t ttttttcnlr" ritrc' ir irr);lfc(.(,r. l1a(,\il')(,r{(, ,,;,,,,1,,:j , , , , I i,,, ;,; ,1,1, l] l,::l;',' ;,1,;,,; ,1. r,,r llult.jtr ,,,:. lir. \ r.tlr,. ',',;1. l,l, : t.t ,,,,.,,, ,' :lll; ' ,: ' . i:,, :1;.' ,.i ,.rr rr,i., .j,,,11,. rlr,r.,,..,, .. 1.,,,.,., ,f'.,.'l'.:1,'1, 1(Lt,rllr1,, \ r, Jr,,ll ,r , \/,]t It,.t. lr.r,l.r'11,,, lr,, 1,..r,,,1,,1,,',";',',,1:,',,';1 1',,,'1,','.', l,l l,l ,, ||Ii'J,,,I,. I,,,, /. ,...,./,t,/,, ,f_,,,j ,',,. '\J,l ( ,,t .tl,,t ,r ,.tr i,I,,, i, ,,tr I t.r i,,,,,,,,g, ,1,,., , r,'lt,r ,llnr,,l,J., rll nrr r.\irl.,1

,lr',1.1

\ll\ , r r,r. ..,, i,,,u,,,.,,, :'',,:l;:l ',';;,';]i,li;:;

Irt

IIIII:trIIicIII(I (lc

,'

l.d.J

l,l

I)l|st,r iU\ tr( lt.\,,\ ,r l.t t,ll,.r. r .rr1,,, r, ,,,,.. ,; :,i, ';, ,, i,:,,j,',
t\olr.c

i.;rrrs;rr.ior. (.onro r.r,l;rrion rlinr.rruit.rr


,

qrrc,

,1,,,

"1i,

",, l

cl

pJrrr

sor..fasino* ski rl,tLll

rl,

lr,rr

tn I|rlr:rio

lr r r i.

l() irrrl)r)rt.rntc (lci l)s;li(,.

i i,rliro dt.l l,r.0lc_

']d&q.qfso^ $.ic]0\Ar ,, -.__."::r


dqrBs..

rtr:is trrc r r]ot t. rlos rr rilrlcrn;rs cloltrlc lr;tliirr Lrno. sltlX'rros _\,ir (lLl( n() ltlt1,tr.llrirro l)il.il (,slc I)rr)\c(_ Io rlc ntrli;rt ir'rn. Lrr i.;rrslri.ion l;r rrsi lirg:r rr lr r.;ri ,1., l ', . rrrlr'rrr, r rr L r, r',.r r, r.rr l,,,,r,,ll.r 'l, v siu t(tlnt irlr le

iilus:is cs. (lc urir I);rrtc. inlirit r,n urrbris rlir.cr._ iiottts. cs cl c;tsri rlt lnl [)l.r)(.(so lrlrrrl no se rtrcrlc rlru tirlino sirr crrl cllo ir':rrltr, ;irlljtr;u.jrl r. :Ll qLr('r'l() sc llLrcric rlrrr corlicnzo sirr rrrc cllo cxi];L l;r ,,u tLct.ttia ,i r1. l)t'otll lJ;ul(,. lr scl.ic ric ];rs c:ill-\ilii se lr:it.c r:trLr vcr r]r:is (lcns:r. t,s rlcr.ir.. rtrc cntr('ilos cluriit5 sc irrlcr.tont lrlil (.itLlsit crr orlcl It rtr'llu;t' lr lcl;rtir'ln. l)ar.o (!)nto cslo rto loqrlr

jrtrlicrr ];r irlcntirllrrl r.orrsiqo nrisnr;r clr. l;r ros;r r, irrrrlicr rlrrc lii i.os;r ro cs rr':rl llrjo r.rrlrli<ioncs ('xlr' nils, sitttrl0 tlLrc l)l.onlit \ ()ll,",il ]lr.Illc s:rlt;r ;r l;r vislr l;r r orrlir itniili(lil(l (lc l;r trrs;r. l;r rlr,_ llcnd('n(iir srrtlt ric lrrs rrrrtrliciorics rIt, t,nIor.ro.. ,\si sc lrr;rrtilicst;tn l;ls (.os;LS cn sl lncrlio rr;r1ru.rrl rlonrlc rrn rirntltio ric r.lintir. l)ol.(,jtr))l)lo l)u(,, rlc ;rltt'rtllts. l,rr pcr rrrIt rrcrrr.i;r. ('nt(,n(.os, cnll)ti.iit, tot solrlc illls rlck, rtrit:tr.itrnt'5. ;111 i; lrtisrLrt'rl;t tlc lrt rtrt, ( \ .t).\tl t n t L,.tltl, t,.,,1il,t

j l,lr rror.irin <lr'pt.rrurrut rrt irr ls I:i irrc rr;is lrlricr lrr c irtntcclittllunt'nlt' <lt'rrurrt.i;r li ilurrlcr.rltrlo rlc li r';rtcrl0ilr rlt r'0.r.ri. I)0rr1ut, l;r II,r.rtIIrrI{'nt.i;I

\ l','l l,t t, t,ut,,, Lrr ',rr., l,irr,r.r ,rl,ri,\rl:r:rcion, Irr rclrl:rrrcnt.i:r cx(.lL\.o lil ;illcrer,irjlr rlll, rrir lr1,, , l urrir, rs,, ,,rr, , r,:.r .rrri,,r , llL.,ltt'r'ltltlc, o lctr.cscrrl;inrloio trt)ro i;r ilpitr.i(,lfill s{rnsl)lc (l(' ultii inlini(iil(l rlc irrss lirlncs. srili_
26

rl.,r.. irIlrrt i,,r.. ;r n.;l\ r.\

.il,l, '

,'.

rllr rr. l,ri.rr,rr,s

rlll,, t,i,,

r,,1,,,,,. ,,..,.,,,

conscr.\.,r
J

ffl Lo rLrc rlijirrros ;rlr.ill


r;, u.irr;rrr,",.,,i,i,,,il'll, :1,]il:lL:,,

:l;,:l

r |r-1'1c,;, , i,,r ,,, ., r,,.ijr r,rtlt0 Lr Illsl|lr_ r;r rllrl r r i{i,l.r l..l rlr l,7,, ,,. nrrci.rr cs L rirc lrrrst.rr .lLrli ".,., ,1, ,,., ,,,i r.l 'tt, t, t., .,,. I,r ,.1,j,,,,,, "r,,,,",;;,,',..;;;; r,.. *,ri,, r.j t.,ur,._ nl.r: l,,s ,,,t1,.'i,1,,. ,, ,.*,,.,.,,,,, . ,, , : ;;i , ;j,,;.. s., trit\i r\.r i,lr lli,r,, l,r.lr,. II.,LIIII,.rItr. ,..tt; rrltllllr) lllrlrr, rn.r rr{iri,z -;,;' ll riqr,1,.z rrr r. , ];;]1,,',,,,i1',1],,,:, ,:l:1, ],: cr,rlrli, j,,rt rl,.
I

,,,,

r,,,, r,r,,,r*,,,-;,,,1],,i]' l,'i,, I ll,,; l:l::,,,,],;;;;,,::;'

,l{,r

.rD;rrr nt

j,:ll: l,,l,.,,,,r,,,ri,,,ir,,.\t,,.,,,,,r,. r.,,, ,,,.r.,,,,,_ r rr)l) (r'\r\tir ). jJ{rr f.inl(,. .tlu( ,,,,,,,,:, r,^ r;,1,;, ;i,';;. r;'i;'li';l',:;l"li'l,,,",,, fgf \';t cl.t'sqrrcrrlr (,, t,ltct,t rccrro_ 'rir.rr ,c tuc Ll ,rrl.rllr.ntr, l,. l.rs '.;''; ' ' ' ,'"' 'l..,, :l', i :l;;''' ill; ',,', l';' r.tI)l,l|{,, .\r r(,lrr,j 1,. ,,.,,,, 1,, ,,,,,,1,i ,,,t. l,i |s( ll''r lr l)i Ir Lr r,,.j,

ll:;i'l'

i,,,r, r, '';;:';,';;,,',, ;:,,,;,)',,',1,;:,,,ii1,,,,;i. ' irl.rrl ,1,. Lr , Lr, i,,rr ,, ,,,i,,..,,, 1,, i;i, i ,',u,_ j,tl-:l':,',"' ,;rnrl,ir,-i,c rr.,r, n, i,, ,,,,,,,, . ,,,,,.
r,,,,
cxlr,r ir

tlu(rt.l rcl( t lt t.t(l,t (,ni()

i,l.r,l. l,,r

r,,l;,, j,,rr

(.y

liJIiln, ..tI),IIf;,rLI\ \

l I^ ]lllii'l'':i , 'rrrtliirr. i , ,'rr, i,,ri,l.rrt ,lr. i.r tclr ron ,1,.r^1.1,r ,l,lc Lr ,.,,.,., l,r r.r;r1,.,,.,r1 ,l,.j.rr
'2 J'

(1,III.rIrrIr..,L, ,rlr,rr, jit n,

intoclrkr kr clrri' sc rt'l;rcion:t. cs ilctir. :il dejll lo ()r la :rrslallrlirlrrri. rlctcrllinanrio lo orr/tnirr la solutiirn vcri;r<lcrit dc utLrclrs cn rrnidlr{ rrrrnri la apericncia cn contradiitiirr irrcsrrclte c intonr;rcrrrlirla con l:r realirlird.

lh l Lls

i.' rlr.'trrlr' , \t r l,'r'lr':t' lolrr \ llr,\ .lt qicrc ll rlclcntlt'ni it r'us,tl. ,\s. lrtsclutxrs <os;rs ilrclrrsrrl;rs. l)untr)s (l( lrllirllt rlt' Lrt sL:r'ic tltttsll. [,:t ltl;rrit'rn tire l;is cosrts irttrtttsrttlrrs
, r,r't ,' n,

ci,sls

sc

rlitr:

lll('r:un(n1( srn. l)cro llt

n.rnticnc ton cl lcsto clt lts coslts srrgir:r'r' l:i rlctcIrnirLrcirn iic l;t :llrlot'rislr]n( ill (lo (lLlc ('xi:lI tol si v rrr l)of olrl)). 5in ctlrlruqo. no ltotlttttos rlrrr' scntirlo ];r lllrl()cxislcncilt colrr<, tlclcrttilrrt ion cic l;t tos;r. Stt gt' (nlon((s l;t rtllclnrtlir,lt tlcl clcnrcnlo itinto irlqo (l(r'no l srtirt;rrt'rrlt rtl rrrrulrlo,lt' los Ilni'lltlt,s. lit', ltlilrtcur,rs lrt cxltlcsin / ' r. r / r l 1 /a/: rio li('n( s{ ntirlo llillql llo (r)r'l I('sl)((lo itl clcrlt(' lo ('lcl no \ stlltatcltlc. .lult)r.\\l tr( r's lirrtin() (li( (ots('!vlt lll irrrinotacirin. t:uttlriilr coniusll, (l(' r{ t)(tu tutl

rr

'

ttlin;rt:itncs no hacen IIu'rs trtt cxl)t1'sill lliurcrl los liuritcs tlc llr (li('r.oriir (l('(/)\1.

i]

str

lil (los:r v ctrtlitllttl sc h:trr Illoslt:t(lo (olllo {i0It r nlirlti iortcs r,tlcqot irtll's rtlrr irts l,lt rrttirlttil rie rtlrlrts tct ilrt lrr ilcrrorrtin, iort rll irlrcr,'ttt ili.
l'r'r'r' l:t trrrirlltrl no rLtt'tlrt rt'sLti llrr
Ltn
pot ilLtc

tciiltlt

no sc irlcrttiliilr toti

nonrlrl' L;t,o:rt rtlutrc tn 1rr r Lt;tlirlrrtl. itclrl i'll r tl IrLrrrl( r'() rlc i rl,rlirl:t-

,ll

L'l, l l,l,r tr't,, * sr tr, i.r ,, ,,,.,i, li., ,srlll,r IrrIr.rrI, rII' l|Il I,,,.1 l|l,trl,r It'rir, llrlr.lt_ t,' ,lr' , rlrillll,' ,1,.'r'rrl,, ,, ,rl,,rrr,.,r ,.1 cxr.r,, cn qlrc sLU{c inr.rrcsfillr:rlrlt: irrnr.lrvc c,l] li.;r I,,s,' \' r III,I,Ir,ir)II. r.\t,j ,rrr. Lr l,,r rrr.r ,1,. I, ll)lrc(.('r' st cnr.r[rrlr.;r rlr.rlr rlt: lr r.u;l]irlirrl. l"rcntc rr llt (,os (.ol)lo .sistr:rn.t rlt, t.o_
't'

rl,rll(rti' lr, ,,,.,,,77 '7r1 lr l,t filt t,t (f,llr|st-rrtLr'lr rlcsrlc s l rlivclsiri;rl (,n qr{, lll)ilr1r(.c.

rlts itttint'l:ts t'lttlr' .'i srlrio. I,llrntr,. ri.trrrso l( r'rlitiz;t cl ( ontr.lsli, t,l rc rls.r I i rr;rli_ rl;ttl; ronI l)l'rf,llrcnt( rlr. r.lici,r, trrr, 1rr r,rrrr tll\ttl/t ,ttt) (f)tt)t.t t \ (.oll(llr(.(. lr ltr n,ri irllt rlt rlit irrrrl'lcj1 rlt rr;rliil;rrlr.s (sr,nsilrlcs r n,r st,lrsi_ lrlcs) <trc lrl;il sirjct.Lr r l,l r oslt Itol iltllcllnr i;r. I,.. lrr,r rl, i., ,,,.. ,1,.1,, ,,1,. ,t,,,, ,r, ,.\1,. l,rr_ ',1
(

i"r' I , ,\., ,,r, ,,,r1u1,,, ,1,. , ,r ,1,1,,,1, . , rlr J,'lr.ri, r,tr,l.,l,,,\,.t.rr. rt, r trr.,l.r {'\t(
1.qjnrc
r irt(,qr)r i,rJ irr.or irllrrl. llt rror

'tl tr1,,.'rt.

.r l,r'.,tt..

r..,. tt j,.\.t l..ltt

r_
,

lj I l:inrrlrrrr.nrt'. l,r lirr nlr u)il\ l)(.l.li,( rir (ll uli_ 'r1,,,,,1.., (l;r(l .('11

l irs, ,r sr';r. lrr rtr

tolltr rrrirl;rrl ('n lo c\l(.1.n(). l_,r Lrnirlrrrl rlc lrr rrrslr cn llt lciil'or.irl;rrl rlctcr nrirrr Llr (,1(,nt{,lt{) lr;r(.ijr lrLlr,r,l, I ,.-, r,l. l,,rrrr,1,. l,.r .,,Lr,,,,,,,-,,,,.,._ zl o.sintl)it{il rrrc rlltr l lo li.trt,r (iltag(jr.i(o (l(, qut l;l (o\it sc jir(titl),t cl r;r.;ii lct. ,lt, ;tlqo rorrrli-

1",r1,,,',,1, ,,,,1, 1,. ,,rr,,,.tr trr,rr,lrl. rll r,.,,lr ' r J r , ,,lrlir ri,i ,,1 ,, , rrr, ri,, r,,, ,, 11,. lo rlirr.r ., ,1, 1.r ,,,,. l l .,, i)r'(scrrir (o'ro r;r: r r.rcs ,,, 'llli],' ,lj,j]ll];l;:,1i,,:'

irjr

1,r.,,,,rlcr,t
,1,, ,,,, ,,,_

fit!flJqi ,,, ;fff

nffioru,:;.

cicrnal. ,'\s la [rrrntrla prctcrr(ios;I l,rlu. lus ttt\al.\ no \:ir rrrlis ll;i tlt' r'lilc r'onto tltlt itltlittt ir'ltt <lcsrlc csc tt,f,, tl lttnrl;tttttltlo citlc lc tllt ttaliclrrrl

co

nsist t:tt ci:t.

La nocirin dc crtsa, ton stl 1lollit dt: rrcv;tlcncilr. hl Irc< lto stttqit totltr tttt tonirttllo rlc ( illfqori:rs. l,s o\i{icnlf iltttlllii'll tlttt ('sl( {lcsl)li( qil0
s( lrtt(s{t,1. tlt tttt.t l;tItt. (olll(J llll ItIiIIIitIIit'IIIo ,,rrlrr lcz Irirts solislit;trllr llc l;r ttorir'rll tlt' tllslt; \. l,r'r "'r.'. ", rrt' I rl,'ll{i"l rl| r.ltr""' 'i"rr r;tti,t rcz Il)l'lr ltlcl lc lt tsllt lrrtllt.t ilt ltllt l'sctltltr irin. Solrtc ,ttrrtl rlcsrlicqtlc lit' ilt rtocir'rll tlt' (osir l)astitnl(' itctltrls lttcslll vil ;l lil vistili lx'fo irrl)or tl irlt(llil tlltt ttttlt oitlttl;t lt tslt rlcs,lr tolltr v condtl(irlo rtl cxtt:lltt ctl tttc rlc ltcthtl st'cncucrrt l'11 it( tllllllncnlu.
pi'inter iltlclttrl rlt rcli)rzar l rt.l)rl:t(nttcin prirlitiva tlc lo tt:itl v rt't'rlarltto t's tsi 1:tn irntiq\l() (ottlo l;t lllislte trrlttitlltilt (l(' cstil raJ)rcscllir( i(in Sc clitt cltrc lltc lt.ttllti'tlirlr'. r'l lt itttcro (lLlc r'qlrrll(rrtrl l;rs rlifir ttll.lrlcs tlc I;t tt rt tsctlt;rlirln cosistlt r tltrc rlttlrlt :r l;r rt;rlirlllrl Ilt ltrt Ittll rlc rrn rlctto tolrlirtrtti. (ollll)it(1o. ttltillrl tllc. ill-

lal |)l

nlo(lilir:tl)l('. itllllclccctllto, Ltllitrr i illcltllilo [-sto rttitt t tlci it tlut l)ltlltli:tirlt s lotlltl trrllcicrr, irt <lt lrrs clilitLrlt;rtlcs tttc cllltcttl;t cl tgiIrtcn tosislrt r ilLrt'zttnjo l.t tLtcslirlll clc lll rolit lir 3o

nlit (lLlc lo l)ilt.c(itj (.oDS{,(.u(,nlc. Lo i I dc cst;r rr r.gLt utcnt trr.iri n cs qrrc prorltrjo

rII) ()

Ii| |I I(

tinr)1cllo tlinritivo rlr. rlrs lttnrisft, io:. lrr lrisl,,_ ria rlc cLrya rclcjn coirrrirlc r.on lr t.ul)rcs(,nl:t_ tion rrrsis{rr: Ios hr'lri*li, io. rl,. lrr j r , r i , r i
.

.l
r

,,,,,,_

lrr rtlrlirlrLrl. l,r rrrll.;rcliri.ir'rr r l:r l"., rrrl'l, r J,, rr ,li,;r. lr

rr

rr
.

; r

,rI rr

,
r

, i.

I ('t ;lil t('itl(.\. ]it: otlit\ \(, (l(,\\.Lll(,_ ,tr , .,, i'r I.tr, r,i\rJt.,.,r ,..i.|t.,(_ rl.,,r c tlI l,ts ;itollros. l)r' iqrILl rl].rrtct;t. :r,lJitit])illl Ils cos,r:r rllrlcs los llolnos tl<, l,rs lrt;tt.r,rilcs
I
I t

\r' 'li, r '. ||tl,i, t ,rr,. t,,, ,,.,,.,, ,. t,., ,1,r_ ticrttlo lr lrrclzrr rle l,r ;u.qrrrlcnr;rr.irln rlc l)rrr_ II)ni(l('s. pcr.o tclnicrtrlo t;rrrrlrii,tr r.l i,sr.;utrl;rlo_ *, r irll, '11,, r ,i1,. , ,trr, | , i. ..t\ t,.j,,. rl,. it( ufl (lo I I I;t t.('l).ascltlil( iirrt rlt, l0 l.r,;tl r orl],r ;rl_ !.,, l,i, tr,, rlr,,,lrlt, rl,l, ,,,., ,,,, ,1,r. J .r,, J,,.r,, tltljr'or rlLt itttP,rr l;rrtI rrirlilir. i,,,,,. 1,, ,,,r;t iIIIirIiIILIIrcIIIi' rlrlnrlc rlt. lrtl ntcnlilcs \(. lt.rr)\_ Iirl tltrl trr rnt rorrjrrtt iliit6 rlt, r.strr iltlilril;rtlcntr' tciIrrt,rirr: l)(. (,\lil nr.ul(.r.ir. :t rl;rlr,r lrr_ qilt ;l Un,t ( Xl)li(.it(.ir)| ilI l0s fi,ltirrI]r,nr)\ (..,ll] ,r,'ri,,r. ,irj'.,.t.r, 1,.,, .,1,r,t,. ,t.. ,rl l,llr, t,,lr ,l, 1,,,, I, I 1 ,,. , ,.jt .r.r. .,.1 ,li,r_ tliclon l,r ( tt;lii({ir(J rt':rl rl<, l,r r.rrr irlrrrl ,rr;rr t,n_ {t (c\ lil rli_stirrr ior (nlt( (u;lli(lit(l(,s lr int;tri;rs t scr Lrul.u i;rs); l,rs r rr,rlirl,rrlt,: lr. los r.ritr,:, rlrc
I

t t rIIt Ir,t

V lc(lll( lln csttr-s Lillill;rs tr rrqr.r,q;rrlos u.,rn:r,rinIt's rlc lilolros irtrrcr.r'r.r.iit ros l)r. lrrorlo ilLt, lo

Jlcr(l'J)lil)l('

l;rr

tU;tl

('l

;l

(cl)t il)l{r y r0stirl,trlo.

)iI

(,I

iI

(,

: r i0

iI]t rcr._

r.r',r1.

li

lb] L:i ltr'csi:rtltcitirl ltrrnlistrt Itrc tcltrrlirtti;t rlc lrrr<kr cxpltito l luttclitrlri rol l)llttritt. l:stc l.rt .t ,lrlr' .,r llr't.r \ '.',,'si, i,'tt r' 1,, rt..r,l,'r ,ln

irrrrulso cxtclno ric l:ts tos;ts r)o lJilc(lc itsl)ifitt il oll'r't ct tirrt cxPlicitci(')f sltlisl:rr trrri: rlc los li'rtrinlcnos rlrrr' <ilrsctrrtnros. rltrrhti trl(nos si stos [)cltc]1c( ell ltl rlortrirtio tlotrrlt t:rtcottlt ttrros el rlor<isito. cl i;ilt trlo intt'lie,crttt r . ctt gcrtt t al. lrr ;rctivirlurl rir,icntc. l)lrttriti orirrrt (ltlc los hcrJros qrtc olrscrrrurros tctluictctt ric ttlt;t ilttc]igcrrcirt tt'rlor;t ilLrc rrorttlrt crt l\trtciiitl clc lirlcs \iri crrlr;rlqo. rIr'lrcrtios ;t t'slt' lrctts;trlot ttirt tltir'-

lrin;r lcitcllttl:t l rr.iorIiIir :trIir 1)(rl i'l Lltl;l \ olr;l rcz: scqtil cst;t tlotllirt ]rts trlss sttlt sitltttllltltls. crr cl urrurrlo rlc llt gt ttcllrt irlr r lli cttttttlt ititt. rir' ;utlrrcliJrrs (luc I)trrlr;ur('( crt itirtilcl:itlos: cs ricr ir'. l'l;rtrln. l)illticn(l{) tlt lo tlrtc lrt cxlrclitttstqitlt'c t xrct icncirt rlt r.stts r i scnsilrli ;rl tienrto (lrt(' r'crluc\0. ltt lrrlrttllt lrtcl;t rlcl :irttlrito nllt-tt tl t trr cl lrt olr'rsilo tlc srrlclllt llts tlificLlt:rtlcs cluc sulgcrl lt tollo ;ttttllt t tt'solrcl lis t'rr rri ntLtn<lo tlc tlrricttrrl clclli;t. tlolltlc t:l rlorinicnio nri pttt'rlc c c;il tlifittrlletlcs l)Llcsto rlrrc llr incot Pttt citlltrl rlc lo rtxlvilrlc ltl ltrtttslirnrt crt lci)os{). Ltrt ci(rrtlcl}1o llLtto (ltl( llo r1)rlicnc It:ttllt trlrlrrrlio .t llt lrtlltitlositllttl. LtnlL srrsllrncilt sinrric r. rol rlccitlri ltsi. 1t'ltttsllltsalrlr: cotro rat:t ttrstilvcl totlrts iits rlilicrrltedcs (lLr0 sutqci clcl ctrltio Ir;rlttlal. (ltlt t;llcs lt'ltc.r ltl.;,, ' . I'l.rl"lt lr,' l, r,, .irt,' lrlr\tl rl lnrl cl lcrirs l;t liirnt:t tlc tt:llcxiltr tluc ;i.rltlctr: rlctcnirl:1. inriic(li(l:i. nt'glicl:t crl ia (lteqora (lc
32

llr'rlti II I Lrll,,,1,IIl,r,

r'J r, I.,jtr. ,,,tr.t.Ii.r ,. ,1,.,,i 1,,,r I| |_ tilirirril l,rqir.r rrr io .,51.11r, I,.lt Lrn;r ,,,1,,1,,:r. irr. .1 r,,, ,-i, , . I,, r ,r r r l, rj r( ,. l. ], ll l,,'.t.r ,t,,,.1,t Ll ,1, I ,,1.,1, 1 ,,,.i.f ,ltll, , r l , , . l \ l),,r ,,1 I L I:r rlrrirl.,l rit.rlr., lir;r
,r
( r

lrl, l)o\il)l(,rr tr.ior.i r. rl(.rltr.it. l,r irl|rl rlr, ,,,, .r,,,,,,,, rlc tlilLlioncs n,rr.iolltics rlcsrror isto rlc ronlttt_ ilicciolr. rrlittrrio ltr rirtrrrl,rr.ion illt,rrlr lc ror srl. f,.,rl(,\. ,ililt(, t,,,t Ll rl,,,,rl, l:r , r,rrtlu.rrl.r ,rr rI,
r-o

,, . ,,,tllf.r r1,,,. ,, rr.t I, i,,' .irr ,,t,.,i ,;,, ,,, ill rl( ,lttr'. trtrt ,.. rt,\ ' '\ t,t,, ,titt.r . \ ,t,.lil,j,l.r\ \r' ll t,.tr',1 l,rit.r. ,1, r,,,J,, ,l.,,,.,, ,, l,.,l,lirl t,',1,, , ,1,. . .,,r.rr.. ,tr. .Jjr r rr. j t, . ,, f,,,.., cirirt rlt,J rirlrlr r;rtrl.rtl ronr,r r.r,;tlizrrr irr rlc
.

l,_'l

(o5ils. 1,.\til ll|cqot.iil (.()l)(lr(.(, lil rt,llt,xiotr ll r,.,,,J,,,i,,L rl1,,,.It,,,... f 1,,,,,,.,t,,, ]];,'l',.,1, 1r.,, 1.. lrlr t., rt, l" rr"tr', | I t.trl'J,, tt.rtllt.rJ \' L, '1,,;

lr.r 'tr.r

,,1,,1,r.r

,,,,. ,, ,1,, ,.,

IIIII

ra asi. l;t rlr:lillir in (,u (lrc sc ,,1.,..,..,, ,,,, ,,,,1,:i,,


:]:

r.,l,r,,,tr.,.rt,t,,\ \t,.t|frr,.rr\rr,.lt,,_, J.. l,rr'\ ,, I,r r,,i1,j,,. ,r irrr,.r ,,.,1, 1., , irrr_ rlr l.rr rll,I.r,I Irir.. ,,,r,j1,,. ,,r, .1,,., cll clr'irjr ,ll il(.lo lttc ill {,n (lu(,s1)n r.trrllrrlos; pctr, rr' l" \,,rr ( t .l I.,IIILIIr.,/.I rli,,l l:.i ,,, f,r,._

l',, 'r' rJ , ,,, ,r,r l,r .,, rrrr.,.r ,rr,,,J,,. t tr, tjtrr tr ,,. t\, ,.,. rr.t ttJtr.,,. ,1, ' , r rllr 1.r, ,ll ,1,, ,,, . ,.. ,1, .,.,.r,1. t, r ,,, ,, .,,1 lt\ I,rr' I,r' \rl,,r,,,rr.i,1,I LIlr.. 1,,, .\r r1,,,,._ ,r Jll.llr,..,.,._ Itlr:ltttrl. Lrlirr..s;rl r sirtrrlc t, clirrlo ;ri c,lttcnili_ nIonl0 i'tl r.icl.tos rt.tos inltlilrlcs rl<, intrrir.irln

lt, I

:,lrr (r'llrrl,(

33

i!1
L

W,

It'ut r lrr < onrrlr']iil,ul rrr. cllrilrr'. l:l ililcrrr;r cs obvio: urr lrclri sirrrplc no lo cs si no r:s l;tl cl r ontr'rtirio, Lrn contcnitlo sinrllc no srrnrinistr';r n;rrla rrrc lrrtrl:r scr un punto rir' t:ulirl;r. l)c lnoriri qrrt' t'l rrrmprorrriso cs; r'xriit ito: cl arto ci sirllplc y, .\/ , tttltrtr4,,, cl ( onl( rri(l(| cs trrrrtrlcio. l)t'j;rnckr cstir ( u('sti{in rlc lrrrkr, inrxrlta irrrlicrrr rrr, \tist,,tclr': r'('r ( ir | 'lr', llir,,r n(' r:.r.r I)t r,. totricnrlo niirqun sripcltrt irin rlcl li:qinrcrr rrrsisl:t sino, llor ci (onlfaiio. l:r rt'r'r'lrr tlc lornltr l;ts cos:is corno lo srilo fral v iltcn(l(r' su ll;ltLltirlt:zlt rlt: rtrorlo crrrrr'ir:o y rricrliantr' inlrririo nts rn;is o nrclos rrrlct urtrllts.

ldl l'.rr l)r'sr':rltcc tslrr irlr';r rlt rrrrr illrrir ion rlc rLn ronlt'nirl,r Lorrlcjo (l ll .r(t,:irrrrlr'.:irr l'. , i., r,,rlt.'r, L., 1,r". r,'.' ' . :,rr I r"' (o\jil;r. ;iiXo 1iInrr' :r,lrrr' lo r Irri ;rs|ni,I t l Irlifjcio rlcl s;rlrc. rt-oxrsir ili solrr r' rr orosir iorr. ,rno si sc lt.tl ,ut rlt llrrlill,,s. i)r'l Iri,,rl,r ,,rrro .\r'istr'riclcs l)i('l\ir (JLr(' l;tr lirllrts rLrr';r.r .r'rl;rn rr rrt:L ilrlLtir irlu inillilrlc. lrsi ricrrs,r i)i:r'rrti s rlc los tit rrt'rrlos tiltinrr: rlcl ,tnrilisis. \r' .rrltortc ilLrt cl ;rnrilisis rorrlrrcc.r ulr ])unt() (n (lu('\ir Iiirrl;i lr:rv rrrt lrr;rliz;r: \ s( \rrl).n( iirc lrrli s tir nriuos Lilrintos rlcl .rn.ili'is \rn irl()('\i(llnr(\'i'. [rrt rrrr;r lt;rlllrrir. sa I)r'r)\'('( 1,r ( l rl].r rlirncltsrol lrlqilo-rrritrir;itit,t .rcirrr'l nl{r(lo rl( rlnsrrnritn
cxrLrlrtr d< lor prirrr iPios rlcl r.rrr,'rirnir'nto cn l)cscrrr'lr's ,v \ristritells rrr cl ltrolrrrrrl<' csr rito rlc I L .foar hin rulrlicrrrlo belo cl ttrrtr 1.,r1,r,rr1.\trr,/a '

*ll;tl u

t'l

ttIitI;rt (lu(, ( \ti|l]()\ r,t ],t r cr.{r,z:r. ) (')trc ,u lir fisin rlt lo rrrLiltirlr. (.ir ur1 ;r(.to sinrplc irii:c_ 1c t'tr l,rrl;r l sLr fr).nrir rlc r c;rli,llrl.
tIt Ir'I

r'""r'r1''' j" i rrr r r '|rrr ' ' r" rrrr1,. l. :] ' :-\ (.)rr, lr.,r,l L l,.s , .i ullitr,,\ J", I )lr. srr sinrrlir irlrrrl sr';r q.u.irJtli;r rlt srr rcrrl;rrl: ]. ()rrt rlisrorrq;rrrror rlci r r itlr.ir, rrir ,,l,,qir o p,rr;r
,

lr) (lLl(.. ('ll rtlrtrirjn rlir.r,i.l.t rrn llrs ros:ts stnsi_ I'1,. ,1, . ,\lr,,r,rr,i. ,,r,lirr.,.r . r , . , , n r, I cl ,trlrt u;rrlo rlr' l,lslu. l)i,jrrrtrl,r csto rlc .nlorlo l ,,,,). l,l" l'r"t,ii il,.,l,tt Ll,,ljor.,
,, ,
r
,

. I , r r, Ir I

tlt;ts. ,r'rcs crIIIIIcrrI;r l,. I)r,sr,ltr,.: ,, l.c.q unir i(lrii Irr Il r.stir ilrrrr. (:i(.t.to iir:r(,rt, .\listO, 1t'lcs rlistirrqrrc (.lurc l.l (rrsir. r,l tir.rnirrr r t.l sig_ oilr'.,1,, I., r,, I, r' , , .,. ti,,.,,r,, 1,. ,1 ,,. ,...., r r' , 1 , r'1' r, , . ,.rr,, 1,,, ;,,ir t (,{J;11,. , ,,,11 tlc rlstr' r rrrrslrrllr o i,rrriir iorr,rl;r lror ;ilL,.rr crlcr.no llo \( tsjl)l(.). l)csclrtcs ;or I,l roltl rr.io. tk'j;r :irt lt'trlirl:rrl torlr lo ,ll(,lr(, iLl v iuln(luc rros iliqrr rlu(. rlr) \rl nr i: Irlns;rntit.ntr, tll;i rll Pr.o_ I)orlolll()l! rut ltclrrrlo lrrlr rl;u. q-ilitilliil irj (.r)_ lrr''ilri, rll,' lrr,.l ,, ,.. 1,,, .,,,,... r,.,lr,, cllltl lsttol0qit;i ilrrt' l]lr.lrtr .s(, un (,sllitl)t.ll( ill.i
:t5

l,, r rroilrr ir',11 lqii rr-rrI;rIrIIIiIir.;r tlt trtc lt,rlrltrrrtot niii\ , | il),r !(, (,,j(,lii (,lt l)(,\J)r (itt lr'\ (n li, lljll0s trir, lr;r|tln a,lx)(:l (l(,111,{) (l(, lir lristol ilr rlcl rcns;irrrir,ntr): \(, c\lrr)l(,1 l)ric(l(, c,,lrr nrorl;Liirlr ,r tr,r\,.\ rll Lrr.r sirrrlc fl;rst, irLr_

silrlt'.

l.r .r.isr,,rilii,r., r,,,,,,,,i,,,., 1,,:];,,,:: :'Jl;]'il,'l:i: sislro f rrrr,r \ r u(lo. l)u(,\r() ,lrrc inllrli, ur , os1., '1, rl . , ri,l,lr, i. r,,, l,r. .r,rrr, r r .:.. r rr'.. .( tl

L.' .l:,r' rrj' ,.,r,.,

,i

cio < rn iilcrrs tluc en l (r)cxisti'r). sitt l;t ;tr t'tlltciirn c:rtcgririca cle csta ltitst:, I)t:staltes rto potlra itviutzilf un ):lso: ))lIlllr) (l ntutttlo rotttrt si tto , xi.ri, r. ', " ,l, rll ' \1,'i l' t. ,"l l', ,./ / /, f)t t\e tro ilrr{lo (lllfliLr'{(. [rst:r 1)r'1).rrsir ton rnLrcslr',r crlrno \lll)onc I)cs(lrlts unl l):i5(' (luc sc ilul()sr)sli(lr(. l-stlr lrrt' st rilIc<c (orllo Lrl clcnlcnlo rlonrli llcvrrn cxislcncil l;ts irlt;rs tttt lrr rr rlir iitirst t' rlos cspr:rics: l,ts ttrtr'ts irlc;ts r ;r<tri'll,rs (lLr( l(l)r r'\( nl;rrr rrlqtr rrris rrllri <ltl
clr'n('r'rtr) rlc lls irlc;r
s.

l:stc lltilirio (;lll('siilli)

solrt

t tl tsptiiLr

r llLs irlcrLs no t's ttt;is (lu( oltir ttlirrcnt tlt rtlrrlili rlir cl plinr iriri rrrsist.t: llts rosrts crllti trt il tsltrio. 1;ts irlr';rs cst;Ln Cn lil nl(u(( l,l illr.i(li\r) rlcl iloretto lllltc5i.lno rt'sirlc crr llr rt;tlur';tlt zrt (lc cslirs nu(\iLs ((Jsils. slr lclir( ion ((in cl rcrtslttticlrlo. sLts rcl,tcioncs t'tillt s. l.r 1;osilrilirl;tcl rli t'rLttr illrrs ;t ,,,r,tt tllittt', \ \rr r'( li lcri( iil lllrr';rl. cs rlcrit. stt sigrrificlrciorr trt i'l Illrrltlo rlc l:r cxrclit rrr i;r scrrsilrlt. Llrt lrrritt dL' cst,r lirr nrt rlc fc(lLl(ir' (l cosisr)lo il tutrt cs;crit' tlc rsitoloqirr lr'rgirr'-nutltttt.rtir';t s( crl(tr('rllii tn Ilt'rliilt'r. l)ilril (lLri('ll Io (xi)jlclllc sc l('(ltll( clitclirnrcnlc llrs irlcs r ;rl csrr'itir ctr rLrc lits iticrrs cslrin. Lrr cxistc'r'rti;r rlc rrlg,r rlris rillr'i tlc nll{s1r nl('ll( cs Irr t:ristcnt i,t (n lil rllerrlr irllinit;r rlt: l)io. llcrkclcv. por io {lcrrtiis. (li((' ur ralllrr';rs nrr|rs lo qLrc l)i(llsii: lrrs iders sorl incr'tes cs dccif, cosils, sin ac( in (le [lr;ts sobrc otras;
I

\,,1 ' l', ,,,. ,1'- , .lrir irr .r, lir,,: \r ., ( rlu, I lcqullLr' (qrrc llrrurr ;rl{rrrrrs t:tttsrtcirin) tto t's
:J6

lilrirlo l< rrn rcrr.ilrir. rr urr ,rtrilrrrto ricl tltrc r's lrr sojt \u\tilnl.ril

,,,,, ,ir,,,,,r lr,.r,J,, t,,,.,., ,, r ir,rn ]ll. 1 ,.,,.,,r,i1,1,. ,,,,,,, rl| i,, 1. ,,\r ' r,,1,,,,. 1,,
1,,.,_

.,1 ,1,,f I rl,,,)r\tr.,, \ ,irt( .r r..tr. ,,I ,,1 I,rlt.l,,,lrl 'l, ' tr .lll' ,1.r ,, ,,. ., , ',,,,,t;,,,1'i ,; ric t,r, ,.,,r,,r, l,]1.,'Jl",lr' ji ll;iij.l_ ".,., It: \ (luc { lJr(,s(,ltt.l r t lilitt, rlcl tgirncn i.t,sis_ t;t lo ricnrrcslt:r t,l ltlr.lro rlc rlLrc l;t r.onl;rrlir

.rl{ l

'llr, .,J, tll.'. ,fr, r,, ,.r r.,l tr, rt , r,.1.,. ti,.tr(. ,,,. li,' ,,,rr,l , r,rtr ,1, .1 ,,,,.,
r,,.1,jl,1
1

lll r\ il'l' ( qr.l,rr l,l,rrl (lrr( r,l.r Jr,r ,lrr.rr lr.r, c r,, , r,.r) l,r\ rrlr,.i,, 1,., ;,,,, .ri,,,,,,,,,, ;.;,,;;, ;l;,,] I,il:i,l'l,l :i',1,,,,:,'1:;;11';:,,1.

,,rri,r irLr

rr,r,.,.llr,lr 1.,,i,,ri,,r.r ir,,,, l,,,,. ,r,ls, r ii,ir r.r. , r,rlirl.rrlt_, ,r I,. t.lt nlcrlos (lll(' r.nttlt,:t tn \rr ( ollslr.u(.( ii)It rlrrc l;ts quc slos r_'xhiltcrt rlil.ccl;tntclltc. no lc illcrc_ sll :]',' rl( ] r rllr:r
,,,r .rt(,,,\r|rr,,,ll\,, .. II I i , Inlcnli,\ \' ,.l.llu,., rll,l ,.xl,ll(,r j,,ll r :,,,,rt(., . ri,. r.orrr,, r',rlt\,tr t,,\ rr rt,t trlr, ,1, ,,,.,1. ,r ,.rttir ,1, l, (hos-il(olttc( inlit.lrtos \ ll l)iu.lit clc l;r rr.rnclr Conlo cslr)s ]tcrlt0s se (oit(,(.liltl t.olt oll.o\ rll(,diantc.cj rrt;rr.alo nrclil;il rl<, l;r .rsori:tririn t llr 'r({rr'r.r. L.r .rlrlr,j,,r ,,. rir..,1. z.r f,, : ,f,,,
rtrt.r'irlrr;rr: rrlgtrrrr rcl;tr ir,rrt rlt, cstos clt,icn_

,",',",.r "''.)r r'l' ,,,.' ,,r,lr,j, , ,r. l,,,t.rtrrl.,,| ,lll, l,.rrl, ,.1 I1,.1,,. .rr. I il,,,,,,, sc rlcsi rticlrrlc ricl crrlirrrrt. srjliln( r;rli5til. . tlc l,r oIIt.r,ri.irirr nt.tts.rr.irr. rlt, torl:r ,rrcr igrliririn
_

[t' 1,

l:' clr(1,, \r',itr I(r',r,,. 1.,\

l.'' ilrl,r, ii,,r,,

|Ir

iit

37

tr

()ll ili()lllo\ lclll( ll1{)s (lLlC llil(l;l ticrtt'ti trrr' \'cl ( rlltlltos soll i1l()lllos rnLclialcs o irlt'lts. l,os clt tlc txtt't icttcilt (llasltrlll. 'l(luill ltlllllil) \ \iill ,'uq,,,r,t,1,,. 11,,, ,li,t,,,l rlc lircs t' pt itliirios tlt' ,r.,,,i,,,ii,,, tiLtc rto littlclt tlllis qlil lttlli;l cttc l;t sil t lttt citc, lt, ii,ll rtsot iltrltlllt l'l itci llo 'rcllt ( slos cictrlclll,s nllc\'()s scilli illlltlqtl. tlt' (lLl( qo 1t'j;trto \rt (lc lil trrs.l siltlsilllt'tttt sigttili<;l tttc ,ll ,, qi,,,,.,, ,lt ,, tts,rttti, t,t,' I rlrilrir : )"1!' ' rrnl'i l' i"'1'r' i"rr' ,l :r .ri,i .'r, '.'r"i, r' ll'rt''' ('!\ ( uiurt(r ,tl ttltlo lirt ttt;tl tlrtt li't tl;t llri lltoililiilt (l( rilirt nrttl.t cl aslil() (()sislit (r)11 lo{lil sll (()lLl
r

t'qoI irts

Ltli 1)Lllllo (lc lfl l,rr rrrrrrrcllr rli lltttllt ltltltnz't ,,,Llri,,l', i,,II tll i'l r'otlsit'.lltioIl;LlisltlrI rlc l"s ltlqit tts Ittlllcllrlilt.illcrts lll tslttcl zo tlc Islos lt'tlcxllt li< tl,,,,1,,, at ,,' ,''t, Ittt,i,,,I ll ll;tl t llt lllt tlt l;r rlt l;t st risrr ,i;r rrItIilrrrti;t r lit'litiliilt (oll il\ll(lil l'r r l' lrr'r{{n 'll'lr"lirr'r L,( j((lr(illr rs 'lrr. r'lrl'r/'rrr l',,',,:.i,,,' r l, i,l, rr r '1. t.ql ( cstrt ittIltt:r tlt cxlttit ttt ilt \i lltq;r ill \ll('lllo
,1, ,1.,. ' ll' lt'., '1, l tl''lr'l'Itrlrr"'tI|I''IIIIIII''''llr'

cos;r st'trsilrlc. tttllt lliogt ltfilt llllil silllolliil' rlrt l 1). ('l( . l:l i tlltsll ltt t irlltltli'"tt' ti" "'t'l"tt',r,. tr''lrrir II ,ir Llr rrr'rlr Ir.'l I l I'r I lrl rl rrttir'' lr ,,,,,it,,,1t, s( llsoptl({ll)lllill) tLtc tolist'trt- llt prtst ntlt< iirtl lllirltitillr clt' llt tos;t l)ol ttitttlltr Lr.lr' , I Ir,,ll'' ' "rr'i' " l'rr' 'l r \r'r rtrr 'rllrrlr''1" I'il,',,' \l' ll. I'r\rrll r(1" r' rl:" rlrrr r'li r ll',',.. viutlcnlt' sc ;rorlLtic. tlt' llitlos lllo(los sc rLcscttlltlrt clr l (ollslltlcrill (olllo it(lllcllo-\ cl(lllcn3t]

1". '1, l,'. , r, .r.t. \,,tt.it | lltt\ 1 t,t,, 1,,.t,, , \ solo I so. silto ,1rr,, l;r ,,xiq,:,t, i,r lr;r ll,,q.,rl,, ,\o rl.'1, rlr,l .,',J|lr ',, \., L r,..,l,1.,1 ,1, L,,, J,,,.,,,,_ nllro (.stit cn (.Ll(.:itin sino cl scnlirlo lnisnto (lc Lr Ir r'' l, t1., ,tt .,ttt, 1,,r. l,,,,ir ,,. ,,,,,,1,.,,,,,, han rrlrllonl;rrlo ;r ll lilosol;r tl.rrrlicin.rl rrrn l.r r, r'r.:r, z.r ,ll rlr., r ll:.r.. rllr r lill.tr Lltrri_ rlo Pco , clrr scntirlo ticnc ll ll.;tsl lt,t lt ttttttl . . t tt ,l,r lt' rli,l,r L.r ,,,,1r rrr,,, |lr t:lt: con(liilLs un nonl)r.(, sirrqul;rr:, ,:qLr, ticnc cut. hricl ];r rr';rlicl;rrl con r,l v;tr.o lriqico rlcl trr,_ .jrritio v lrr srrptrslit ion rrr;trcrruitir.ll, I,oicltrc ll rtotirlrr rll lcr.lto :ttollilo r.rlno srr :tlrrcl;t. ilt notioll tlt rrs;r lr;r qt'ncr-;rrlo Lrr clt,ntt.nlo r
rtsi

.rnrl,ilnl, ,l, , rr,,. lr,,lr,,. ,1,,,j. , 1j,,.. ,, 1,r,,_ ,, li, , lt lll,. ,.,, t,, , t.., t.r\ jtn (.t.r. rl,' r ,l,,rr'1, ., ,lr:,rrrl,l.rrr r rlr. ..r rr(.rli:rr;(. lrt{ll.r i',\ r\ ,,,ltr,.r ,,,., i,ri ,1,r, rr.r,li,. ,.1,1i1 .
,l'1,,1,
l

rlrllr

t,,'1,\ l,rllrf, r ,1,.r, ril,ir

lgl l,l 1,,,Iro ;rIorrrir.o. l;r rli:r.onlinLrirl.rri. l, , rrur_ li.rrii,, r ',,t ,J,,,rr ,1,..,.r,,rrr ,,,.r,, 1., ,,,r. ,li, i,,,r, l, 1,. ., ,i,. i i,,.r,, , rr,,,l, r r.. ,rrl,,,lr_ (,1 o IIr;I|( IIiIIi(;r. l-,1 lr|r Ito ;1111j, r, si lcrtr,_ r)r)\ cl \ isl,r l.r rr.rlirllrrl rlc cstos rr.or r,rlirrricn_ los rtrit'r'r'n r I r ir rlr,l,i, l.r.s,.itl;rrsi.. rrr_ lnr ltr0lltcrirtricltl{) t'rr t l lrnrlo: str cli,r.tjrirl;rrI ts \Ll ,illsl,ln(.iit rrrisrl;r i rlit llr t,lcr tir irltrrl l;r lr. ','u, , l l,, rr,rrr'i, irr(, r J,ri,i,(,:,r, i,rllr.\ (.\l{t, rr,t..1, . J)' r,,r r ., ,lrti. , , ,,,t rr..1,,,,1i, r, r,, qlr .r r,r' U|.t t|J,r( \r.tl.r( i,,tt rtf't i{ll(.1 (l(.1
r
.

, <

I rrt

rl9

cl] tlllil csl)c(i(' tic tsiltLi" llrI lrlr' r' qr,,' ,1,,r',1, ,,,'tll'tr l'' ''lll'tt'i'' l ()ri(, l(' r \r." lrl, r'' tr'srtr'lt l')r I l"1l' I I r"(l('fnii. ('rl :tcl)tl1('cillliclltos sinrllcs l';r lriqirll llr,,,l, ln ' ,li', . I ll 11 tr'rr' I' I'tll r llrri.llrr'' Ios lirlnlittos riltilrlos ilcl ;in;ilisis lr'rqiro: r ll;ll (ollsllr.l((i{)rcs rlttt' sc ollticttcit toll lltlcs tlcllt lrlos ttrccli;tll1c lcqlils lllliniliil\ (llc cl li)gico rlcsttrltl <l: lltlts irrtrsltttioltt's srtt l'ts trrslls scrsilrlcs r trtrttlrii'n l:ts tlti-scttsilllcs" l')l lriqittt lll{)(lalllo li(l}c. l)Lr(s cl llolrlcrttlt tlt lltlil lticlo cttlltll<, (ilc l);ljo llt txlt'ticttl ill tollr" {,, \llll, r i,,tl ' l, lttir 'lI lr" l"'' rr"rrri"r' \ irnlilizilflo clll()11(cs i'tr llLlc's clcll('tllos llieili,,r,rc la ;tlrtrllt tlc llls ptor<rsiliotit's ;tlrilrlit;ts I'icnt t'l i)tol)lclllil rlc tctLttli lo tollilltto ;t tlis( onlirttlo. tlc tlcs, tlllt,l ct Iil rclrlirlirtl titl lltrr';tl rlc lctltrti lli trllirllttl <lc tti tlt'rctlil ;i ltlt;t sctit'llt' .r,,rrl,, ilrtit lrlrrr. tI, , I I'II' 'I i l r"r'lllr'rrl" lrrl\ nr() (i(tl l)cllsllliclll() ( olllo illlcl ior i(l;t(l inllsi'licrrc cl ptolrlctrr;t tlt' trtrlrltt' lrlc v. lsi. irrcll ,ll| rln ,ll l rl' r "trrP'tl rlltir lll" ' t 'lt tlll 'l'lt r I *, , , , i , r t , , , l,,r ' t ilct irs rl' ;rr Ir'' rrll:lt rlt i'lr' ' ulii\ ICCollitrLlc( it'ln rltrc rlcllc sct t{cltLtitla I ic1c ('l l)rol)lclrit rlcl inlirlitti. tll tti llt tttttt clcnr( lrlitl Iillcil rlt' totlstlttit' lll lr;ll() (oll l)lllill)s .['icnc cl rt<,irlctrra tlc cxplicar'() (lilr ( llt.]lll\ (lc lil r l ' ' l ' ' 5 " r i' ' .,ri,,r,, rrrrt.lilrtrr Ir',"'r' "
rllLirl(i(J collsist('
, , .
r

'

i;r rio s.

lh l .\nir lt sis-sn i r:sis. t:il l:r rcsl)Ll( \1ii tlt rros l)qicos cll ()r(lcll ir solll cltltstit llts rlilicrrltl4o

;tlqtr-

t,' .,r.'l t,{, ,jtjrlt t,,, ,,., , .,.,,,,,,,,t, ,, lrt ,,,r so rlr' ];r rr';ilirlril. llr Lrtirl,r<l rlc cslos lltrl ll,nl0s lrlrt;t rtJrr'ltt r.r'ri]il.or.;Utrcliti, (.xlr.illt()\; lit (tis,t .\ (ll (iltttl)t(). l;r s-sl;lnt.i;t r cl rIrIriIrricrlIrL Ltr rli_ lir rrlt;rrl rcsirlt cr si Ir.n r.cl:ri.iril cntrc lr li,.nrr rlc l.rcns;irrricrlo rrtLri rlr,lirrirlrr r cl qr.;rrlo rlc vcr_ dld rrlcurzrrlo cli,(.ti\,uncnl(. (:l llcnsa, I)or.
siclc t'n si i;r fr,nlrr r rr r I i t ir - s i rr t i, t i r ;r rlcl tcn_ srrr il'ltl0 ll{) (s lli\ <1trc rrn sllrrtrllrr.cl irlt,irl. l it,rrltils (lLl( su lr', lii;r oltcl ;lr i<jrr sr, r.r,srrr,ltc c,rt rnti
,

({) (:1)nlrlx)lt(licllteltcnt(,. (,slc l)to(.({ljlnjcn-

rlcl rr.rrs,rrrricnlo v cnrrrrl;rr-lo ri:;is rrll;l rjt, lr Itl|Csctrl.rt i(}rr t.risisla S. lr., l|l.ir l],, Lrrr lltot.i_ rnicllto (l(. (.1t.\o (lol)l( r sirlult;iltt,lrnrcrt(. .l()_ l'1, 'lr' .rr', 'i. . r,rlt,i,,r i, ..lr rli.. ,.rlt l
<li:s

ltit'nlo. tliilr rl('ott;l nl;tllcr;r. l;L rlili(Lrlrlti]

< ,

.t,,

lisi' 1.

{
li:

ilinito r, ctcrn{) (l((.ctcl.la c irrlinililnrcl o r'0itlirit s l)t.01)iit i(l(,1 I I ) il lr.it!it\ I rlc ,,, , i,'. , ,,. ,l . ,1, ., .,,, r... ,,, l l_ meooer" ,;rlf0"s0 +}ilvfl|@ . l, ri.J..J{
()
)(
,

dc un sLrjcto

lxr': si l,t rr.;rlitl.rrl sc rlisrr,lic ln rir t)ro(.(.so,rn;l_ llito-sinti'tiri,. sj l,r fi'rrrrLrl;r ;rlrllisis_:intr,, sis c's lt foln;r lt{ (li,ltl(, ll r.ulrl lo.r.r,;l t rc,r rl;r_ rlcto- r's lcriirlrlo,il r.1 lror cl pcrrs:rrricrrto. \,r ltt<tlt' ctil,rlsc ltr r.r'ltrtslrtlri.ii'trt rlt, rr,/,, ,1 1.; t's rlcl llrl]isis siltti'lir o o Itr slttt,sis .rrr,rlitlcr: v elkr rlrlrlur.r' itl :ll);lrfiltllicnlo cnfl. srslill(.iit I nrorilicrrlo. (.)rritrrlrr: cslrrs rlilir lrlt,l(lc\ (ju(,_ 11l cl plolrlcnr;r rll'l lrclslrrricrrto lislr,,. lr, qlr.rtd,,' ,l r, ,rlrrl,, tr. l t.rl ,i,r,l'1,,, 1i1,,,,, Ilco l;r r orcxior rlc l,rs qr.rrrlos. r,s rlcr j. l;r irlcrr
.

11,,, ln llonr(,nl() Lllr,.ior . sirli,sis \ilclr;is. lr;ri r.l prolrlturir tlr, .rrli,r.Lurr ion. ,r slr_

(Ir

K 4-

tlisllcl l)o\i( ion rlc l;r iilctt rlc ttn rctislittrit ltlo

sir

crrl|c suitlr)! liniros. silr ltllis tillltillrr tlI tiltlllrlrrlion ('nlrt s (ltlc ttll l:tlltl;tlrl itlr';tl r ;ttlts<' ;rlIri1r;tIio r sit ttitis lolttl;t rlc t<:l;lr iotl olrjclirlt iluc ll tocxistititilt ctl tlll cl('lll('lllo ilrtt' ts llt trrtttinqlrtci;t tttisrtt;t.

li] l:l rtrrilisis cs l.t ori t;Liii,rt ilrtc si'ttititt'tlll-

Itlllitllt tllt l;lll I)olllo sltl qt llt rrrtlltlttlilr itln cttllt' ltt ttLtcqllt i;1 rrrrt r llt cosrl s< tisilrlc cliitir 1. l,l rrnrilisis. ( rtloli( c\. ill)illc( l ( ol1 I)f('\ illcl), irr lirqir lt st,ll c llt \illlc\is; cslii 1l1i11;1 rrrcl lt rr'r rllrrl:tti;L r ttlll'l iltt tllt trtc ( (Jlllo I ('cll( Ll('lllflr rli lrt ltp.rtit tri irt iIIIItc tIiItt.t il,' lrt , rrslt :r'rlsilrlt' (onl(J (()llrl)l('rttcltlo (xllli(;llolilr ilcl fi'rrirlrtno. \in t rttlr;tlqo. lil :ll1(sis txllilrt trtllt Irt crlL It.rrr irr r.< lrl solt cl n;ilisis: lits rosrts st'lliillillr lrlr' i,'t. ' r" rr', ",',lr lll I'lr \r'lrl ll ', -i Ir" ' ' rrr ci ( l( rllrrltr) (lc lil slllcsi:; l:i itttl'rllo rlc t t,trt ililrr irnrilisit r sirrtcsis I It'rlitt it llrs ll I)lr)lllclllos rlc Llilr ,rlttt tit itrtl sitlrlllc I l)clls,llll(' ,il)!llllil (n un;i (lir(((i(jll illil)ollilllLc: llt lrllt oxirlilriiirtl cr\llr l)cl\.uilirnl() \ I cilli(i.l(i. l',s Lltl llrLtlto llt'no rlc irtipliirrt iotrcs tlttt' lt'tilll i;tlllos (lll( (\illninill. l)iqittllos. ltlt ltllltl;t. sltllttttt ttl< tlttt tl rinr'rlisis sc h nio.tlrtrlo rlt'ltciltit 1ol)lo llll ilsl)c(Io krrritrttilt' t ( sl)('( 1o rlc ilL silrtt sis. l:ll tltllt csl, r.' 1,"-i, :'. , l .ttt lr.i rt'r , 1 ' .itr , "tttr''1" '" t ri l.t olt rt. httt c ltlllt tic. itllitlltisl;tsl lt t,l llt vt't ,l.r,l , ,'t, r'11 rlllllll . il''l 'll, i r I I "lrll rllr"' rrrt l;r lt,tlitl;ril :t ]t;t t'sr rtl titlo 1l,,t t'xt i s,, ilt l,, rr,,rri, tll"\ r" '. \' / rl' 'rt'" r,i'
1,

fl

I
lll

i;

11

i
I
ir,

I
L

il i
j
t:

i:
It

i:

!'

I t
ti

t;
ts rll'
u'

$r

n'
$j'

nl

tr
W{

\ t,',.,,1,{I,.lr,r,1,ttt l .r,i,'1,,ll.r Iilrtliilt tlr' 1,, rrlttinrro i,rt ,rirroxirrr.trl,r (.ollr) .icit rtzonlrlrl<' r'xiqir'. \ ..,, riquilirI rlrrc cl t'x1rtr., to rlt lo toltlilLro ulrriiu,ri; :tt olrjr'lo (.on lll;l ruliosrr rlrrrt; rtrlrrrr. 1,, r'rriiuilr ,r lo rlisrrrrtiIruo. r) si' ,rrrtrxirr;r .r i,r ronriro nrcrli;rnlc lo ilislollirrrlo \o ltirlr' rtrr;r rlt r i lo ql.;ilir.lrurrnt( l,r r i r Lrrrli rr'rr iri ;r:i r.orr,, r it'nt rlclinidlt sirro rlrrc l;r nrirlr' (()lro rl l-,oliqr,ro r.cqL, llLl insrilo cr lrr r ir r.iurli. r'rrr i;r r Lt\ os l;irios rrrt,l, r .,r t.'l' I', 1'1,1,,. .,'t1,, a,.,rri,r,r. .i,rtr,r, qur s('iln i.xlos. l.,l rr.orcrlirrricrIIo rlc,r r.ilo rrr tltrcsrllr' ;r rr;ttlrr ir.r' lir'rl;r trilrltrirrlilsc rrtl cl ;rilliljrj., .rir..ir rlr ,irr. Jr l,l,rrt,,s lliis ;ir r.illt. l':rr';r ri;rrst' r rrr-'ntrr clc cllo. llrsllr .r irrn jr obscrrrrrirlr <lc rlut' llrs rlirioncs rlt, ,rlgo conti.t.)

s(|ll llillit(io\ ror ll li.,ir rr l,r isrlt r.ti:t: 'iir r,l, l,' ,,"rirrr,,, r, ;. , .\ 'll,r\ I,,,1|( ll r. clLrr' rrrcrlc irrt.riu rt,l L!n rrir.q( n illinitcsirlrl (10 clr)r: .r (rrirr;r( i,,rr. .,,,,,., lrrs r;u.lcs rrsi
lrl|ilrl.r'

scr;rr;rrlo nlccr.c l;r firr.ur;r r.onro orcr';tn los lsirrrs. (iitlto rlrrc nrr lurlll;rr rlr. t;rrtiLri,rs \' rrrr'. cnl{)l]((\. Irr.<'tc r.llrrrr (lLr(' l)cl 1(,l(,, rt'n rr l:t qr ltn |oI Ij<'rIt. rir' tt'trs;rr icrrt0 trrc ltit'1".. ' r r,l, ,r. lrin.il,l,, l', r,, .,r,,r l s,,, ttt t l ttl,rrlr' (()r() lr'ill;l ls li'rii,r'rr,s ItlLtt.ltIts. polrlLrl i u cllr :c ntr( slr.;t (.lirr,lnlcltc rlrr' r,l ii:qiirrt r rr:;i;i,i lcs lrrr.rl rtiqrro rlc rLr;tltlLricr. ronrtloiri.u,. i,l liir,r (,\ (l (\l)cr1() rlc, lrr r.ili, tirtririrl l,sr;rr io. ticrittrr. 11;5;. frrtr.ztr. rrtorinricnto. ,.rirlrio r toilo l)tr,(1.so iLrc rlt cllos 5c qCltCt1 . s('ir t0t ,,,1trosit.iort r) ( -\l){ ( ilicllr itln.

ljl

'llato

ft

&

lrl l,ir

t,rslt r itt:tlitllttl i i t t i t I t'tlllc intlitlust its: l;t ctr;tlirlltrl r'.itliiit;t l,t r" rLrcrlc ..r I s,'1,, lclr,l,'l.r -r'rr ' 'l rlirl rrl, ' r''l'r" rlr' I ' ll rosl, pot cl cotrllltlitl, ilcst(rllott' ttlrlo tollli)lonliso t'rllintri coll llt tttltlirl:rrl. L;t losll sr itl,rq;t I)l cl loBiiti!ils iic ;tlqo t:tl si' itt;tt cc'ilrli 't los rctliris rlci crttcnriiltlicltto l,os litttlillos ilc (slir conlfiltiic(irirt llrclrtn stt;tslttltts (olll(r illtc(liilliltll('lllc sc I)l cs('lltilll l)()l l)t st ltllt s. qLrit'rt rlt titlio tn lltrot lc l; r rr;tlitlrtil. (lrtrttrlrr llr cos:r -tr:is-;rllri -rlt -llls-i rr;r lirlltrit's t c.tt;il ct trr ('rI cl ('s((tlitlio filrlsrjlitr. ltt ltizrt rltt;t rr{) r'( l)( tillo nrurclt nt'ts. Sc tllristl lllrl lis ,ttttltltlc fttt'll Cllo crt ncqativo l;l tk'llcttrltirt ilt rlI lrl
(
()r

lI

i I (

()s:r r'tsl)c( to

tlc llt t t;rliriltrl

lbli.lr rrrs;r (l;t toslt sctisilrlt') ts lr':ttrtil:t iot los [)Lillsir(lolcs tttotlt l lrtt: ( oll]o tlll lt{ cqltlio rlc 1",1.' Ir r'r''t r'rrlrrr'' "','i'r' Lr rli,l,rrl,' cn cxplicru llt trrttirt tlc l;ts , rr;lirl;ttlt's ('il llllii (o\it. l)('r'o ;llll('s. iltil)ol l,l illllrltltri ir Lir;t tlistintitt trt cl rlt,tliiltio tl< l,t tLt,tliclrt<l: .trlttt lllt qur (ontllIIJolrc alltlc ( llllli(lii(i('\ l)fil1l;iliilli \ t ultt{lirles st't Ltntiltlilts. l,stlt rlistirri iiitt lrlrlllt:ic. cn litittitt lrtqltt. ttlllitl i;t lrit ttili (itlc ll(lol)ta llt cosrt t,.rlttttlr es rir:salrl]ltle l)of llI rtrliii(l'l(l: polque Ilts clrltlititlcs l)rilli;lriils \{)ll :llgo (ln si cil ( olltflli)osiciiln <lt: llts st< tttirllitilts tltic iion cl ltlo(lo (olllo ilq\l('iio ctl si (l't ltlttll't l;i cxtcnsiirr-r. cl lriovinli(lnll)) s( (lil ('l lI(l'r(jlfos l'll scllLlll(lo lr.t{llr, a1l;tt'ct c r(Jtllo r'lllii nrttr'lt Iottna rltr l contlatliciiiln t osa-trrlilitlltd: lxrltlLlc las
+-l

culrlirLrlcs sct rrrrll i;rs riisrrclvcrr n.r{ r'l , rtd,l r, r..t.,, rrllillr,r, rlr I ,I:rs, Irrint;r-, r , r 1,,.r I ll.l't,llr'( I l l.tt :i r,', .*,, ,., ,,J,1,1,, ,,,,,,i,, .,,.i.,,,. ,lrl \ ,l'r{ rr",...rl, rrrz. r1,,1,,,r i,,., rrrl r rrj,,
, . . ,

il.rl r,,t1,, |, fr,llr.r ,lir,rI lt,lj,r11,. j.l ,l.rf ,r. ticnc t:xiicr.icrir i:r rlt,l rrltlcrrirlo. K;nt lrrlrlrr l,"l.rr Lr {1, 1., ,,,r,r , u .r r.r ,l srt rr ,, ,,'u. ,.r Pr,,r,r,r, ,,,, ,':'1,',:,1 l;,ill'' ;,11":]' il,r.r, rrr' rl,. Lr ,.r,, l{.), Lr rr,qi,1, trt\ | ,lui h.'rr,r'l :j r 1,1q, r ,flj lr,l,, rl,. l., ,l,'"1,,, r I rjl'l,rllr. rtilr,, ,lr. 'l 1., r.l.rl,,,., ,, l.._ tla cl tlirrcitio (li{, strgc rrru r1t:lrc r.r,trrnrr_ r.t\,, ,,,nr, q{r r)rr.l ,l(.1 ,,\,.,t,, li.,lr.,ri,,, l,rrr_ (,lt l:.r rurtrl.lrl i, \tJ,(.t t(I, rl. irr .,.' , , ) | | . | , I i ( ( i ( _ ncs (lcsitlll(lts, sirr prriirl;r rlc los rorlcnlos o partes rlc lr c,o n t.irrlii.cin; rlcsculrrir l cxrliritar Lt tlryc irtcrllr tlc ll Lrlrirlrrl ,lc l,rs,.,,r;rs,lc nl0(lo quc csl;t qu{l.r;l rlcsiit;rrl;r u,a ,,,,,, n,,,n"_ ra I)rinlilivil rlc xtns;tr. s(,1 ll(,\.il(l;t il lln cxtrcnl() en quc sc,rcc())r)cc cl itlcqllto (l(, lils part(,s. cn quc (cn cl r'sri consirlcrrlo) rrrs;r v crrlr]icl;rrl
, ,

rlrc. l-l lilrjsolo iLlcnl:ilt ;r(.clllit l;t lrlontiz;rrilt .rl lrir,l L,,rrr, rri,1,, j,r r,, t(.rr ,,,11,,. Lr '1, Llrri_

I,,l,.n tiltltt\n!,. i t.t tr.,ti.r.ll' t. .t .r|l).. I Lt ,rlrr_ rririt( i(in (lrr(' lutlcltlril rl<,slrt;r. lrr r( titu(l (lc llu lr

ti;t rlc .l.rrt:r rlo ;r l;r t.r.itir.;r ,t,, j,,. ,i,,,j,,r,,,,r;


'r

lcl []l rlls;rr.r.oilr) r r r r rlcl pcrrsa nr icn _ ',' lrr\.r 1,,,t .r '.r,r.,rili,, j . . . , , L l;, Ji_ IiiL',lir Jl rllr.,,l.r ,rrrr,.. f..1, ,rrr lr rli ,,.,,,,,,,, irrrr-rrr,, rl.l ,, ,,1,,,, ,1, | ,,,r,,,.J,r,, ,1, . ,;,, ;;
r) l rr

Ir

. r( i r

.)

pillc,/r.l

',,1n,, l,,r ,l,.nlr lt,,s i,,


4.ir

,,

,,;;

:.;;;;:

lluo no s()n ll:lfl( s. Sill cllll)lll qo. il ('\li ciil(Lllo il( Ios fisicos sr'lc <l:t cl nortilrtc rlt ,lrl1.t t sc lc rorrsirlct;r lrtl .ror rrrlorl<tlltitsitt. t cr t'llitrtltrst' ils rrn nrrtrr cxlr'('rrro tlcl li'qittt, lt tttsisltt: i Ilrsl;rrlo rlt llts rlctt lrrtilltciotit s rt r,llilt: tlt' llt (rls,r ( ll un;l cslt'l ll tloltllt rlilltllt t illllctliltt;l nx'rttc rt st11ttr (rrrtrll('s rlt' :t tttirl,r. l:stc irlilrilo cicl tcrts;tttti('rt{) (iarrlili(o t\ \(qlll ,llll(1llc lrt llrsc tlc irr crltfirtnz,t itsr)1lll)tosil totl tttt ;t1llir:ur,iicri,rs ;Lrt,rliticos r tltttttlrttrtt solltt ll llllr..rt,,llt;. r.. l,.. ,, iri't.r.r.,l,,rrlr .ll,' rl, ll,l',r
l

Jk

I I lrlrirrrrros r;r tlcl rrltifir ir tttr: rostttl,l t ii't lllri r'osil\ I);u il (liLl Lttrr cxtlir:tr irln tlc l.ts t os;ts

tltr t lli lirrttitt'ittt srttt I-l tril;irltr !lirot'tirrr tic l,rs 1;rirr, il)i{)\ cxl)[i(i]ol itrs licritlL' lt rrtnili(l\( ci lrt rttlirirt cn rlLtc lrt trltlir ttt trttr t':iltt tlrlc stt i'rito. .\s st t xtlit rt l.r IIoILrI;Ilt,IIt,I rlt lrt y r' t l: doctrin;l cot-pust ular. l)t:sgr;tt rllis atr';is l:t dot' h;rblnros t:lnrtiirrl rlc cllo trin:r cor'[)us( Llir viclttt ci;ttl;t t:xt luycntlo il rlioli torlo urt irnl)i{o lt ht,itt.rs rcrlcs /\s, lrL rlrrtirr rrrr'prtst rtl,it .lllirll;r lrrr ltiilrrisli't irr Plrr.i si i crnrlinlt ILL lrcrrrisii'r'io :r'-qt t g;ttlt' lt tttttstitLrirs(' cn artircsis ticl rrinrr:ro. La divisiirr ts rrnrlrri iil lr rlr rirrrlisnto liliirtla \in oltlliitliIttIIr
t

qr. lotla: l;ts t lttt ulrt itt iotlt s ht cllrts \ol)l c Iliitlcilt i tsprittr, tr;tlru;tlczrr r lrortlltt. tictrtitt uttlrrlrrl v r icrx ilr t'sllilitrnl. t:xpliuti irin I ltinttr clsiirii. ( Lr,rrriiIiIIili) r r Lt;tlitaiiro. it tcctcii'rn rsiirlc c intttir irllr irrt('I( ( ItIIII v otrils (lllc I'rt, rir r'rr,,-,rt , ri, rr ,1" ,ttl I\'.r' l
+6

l',t r,', r' r 1,.' , ,1,,. ,, L l|r rlr,., . ,,,.i.1.1 i \ rr'li. .i ].'" .llll.trt,.t,, I.,,..i]t,.,1, lrt.t ].. ll,ltr,,. trnitt,t cJ rrrslo (l(, rrlt r,sifir,,, l,;,, qa,r",_, i. tuI rlr', itlrrr: \c IUC\ll.;t (,ll (,\il.i \ t,r.rl;rrlc,.. i_,, lto_ ( rrrl ... r'\( n(.,r\ ,, ilttLrir iorrls r|11, rlos oil.r,r cll
soi {()s;rs: ttxiO io srlislir;rrl "itli,l,,l,,s rlrtit'r';r. rr.'r {.osirs ix)r,',,,,,,,. .'J f,'i,|.]],,,'l]it,.ii nrri tir' trt'tcnricr. rrriclrcs lr:rlrlrrr '],,, rlc talcs c:lc, rrli rl,'{ ,lrr' Ir',r t,,\ ltrllltr (,|| ,1,. ,.ll;,... ,1,r, . ,1, irlgLin rrrotlo. cst;irr rlli rrrtc los ,,;,,, '..ri.i,1,,f ill lij;rs, ilrlclrlxrr:lcs. <,1r,.lt;rs. ivcl.s:rlt,s tlr,,\.llr,r. JJlr.r:. r.r firr. ,r,lr.r z,,i,1 1 ,,r,,,_ J,r. \r.r, rlr' .r, rr, r,l,, rl i,l,.l ,.,., ,,,, ,1, | , ,,,,,,,,i_ t;i crsirlir rlr' rt,rrs:u.

l;rs r ill, itrs r,:tir.itllrllr. ,.rrltrr.rrlcs. crrs o lilosr'rlit.rs. I.os rosilrlcs ,lc i,,s

hislrj.j_

ltn lo ;rnltl.iri. lrt,nros jrl0ntii(io

er;rfir / tlLrisirrtos scri;rl:rr ltlir,.r;rtivlls,r,., rlr,_ s;rrrrllrlas rlc r':slc rkrlr rii, l.,stlrrros t'n ul l)llnlo crt rluc trirktnrosltt,ns;rr. re(.lalror.:u. torlr (Slr, \ l;ll(.l| ,lj ri..rr,, li,.r,,, ., ll,l {i( ir,|l .r l,rs Ii' r.s ,li.rlc, li,.r. ,1,.i J,r.r..,rrrilnl,,.
+7

qu{ t;t}ll)i'n hcntos scrj;rrlr Itrr'rr.olrlt,rir,itir.;rs cl p,tr.,ie,.irl,, ii. cn I.rirr tir rrI:r. rlr::rr lctrurros t.tin llt:is r.onr.icr_ to i'sl;r tlollicnt;ilii.l, cn tillt{) (lur. cn t,l tlrr.ii-

o;r (on, ricrts

rlt, rr(,L,ltll l,r ,lrl l,,:j

,,

l)rcs(,!rt:lr ,,,:j. 1 \rr ,r,lr(. clr_

irrrrlir;rt.ioncs

pirrta(los cl cstc nlodo rlc Jlcrrslrr)1icnlo rluc ilpilrccc ill)itr llln(lolr)s cn Lrn;i t()nt|lttiir r ir'n lubicrtr. h;rstr < ulnrinrrr cn cl rrrnto crr rlrrc dich,r rlto(lo t()nllt <oniicrtci:t clc si cotro nrorlo rlr' tctt sar rlrindc (osli V cllali(lad ca{'n scl)Ira(la:j \'(luc. as conscientc tlr: si. rtrlqtticrc rtn ttutlo rlt' r'is t;r qrr, rt'r, 1,,, .r(lr' I :rIr.fLrrrri(rI'' (rr rn!.r ,r' ncxin irlint1. en tnil fi)r'nrr tlc tcl,rtion ttrc (ondcna cl lllIt;rrnicntri. tluc rlcilr los ti'ttttirtos ilpilfla(los coro 0s(lucrnil rlc lrt at:rIicrtt irt. rluc rclic|c lo prinllttiatncntc escintlitlo r llr ruti(ll(l (,//r r'ItL'tl, ttt (/tIr' .\L t'\.IltIt'. Irstir nut:v:r lrst'ltr:tlcrt cotno llt lolnrr qtltrirl dcl l)ensarr)icnlo qut' sup('i:r t(xlo iil)lrrllrnit nlo. lrrl:r nl1csis. todl trrnlr;rrliccirir. l',s-

t;r

surcrri<

irirr, cstl i(lcnti(iir(L concr-r'llt tlc

lo

irpirltii(lo \ r'ontr':irio no siqrrific;r. sirr cnrlr;rtq,r. cn Kl1rl, (lu( cl clcrlrcnto dc Lrnilic;rtirt llrtr;r sitki ror rlecillo ;rs, lilcrlrrio. l',s nrilni{icst(i (lu(' cstc filsrilir h;r rleiatlo villicr](lo tottio llqo rtltsoluto la s(l):uir(ion ('nlrc pcnsnli('rto \ tcillidad.

ldI Lr i,l,,r 'lr l.r trl'r'r ilr r.r rr'ur,) ,'trl,'rriz.,,it'rr srl',tir.' (lI ull.r llr.rltti,' ',' stttrritti.tradl I)or Llr sr:nsil;ilitlrl l)uc(lc rrsLlrrlilsc cn lir 1ruruia ruali(la(i-r'clci{in. [,ir !elJr('scr)tlt
cin quc nos hacctllos ('n cstc (itso llt:r'tr cstlt rlilicrrltad: <irtc lri ctrliliclarl cs :tlqo rcriliirlo: r llt Iclaciirn. algo cxlrnscco lo lcciiritkr. ;tlqo sr.tlijctrvo. l)c rno<{o clttt: uttutlt lot{cttrtis slil dc rtn rlano rlc I)roczs ) stisf'a(( iol.lcs srtlllctir lrs
+t|

ro llar ;rlilullrr iirn :rlgrrn,r (lcl ({)nl(rij(jo


tlLrc

J){)r'(lu( ('r \'('l(lir(l uo

lr;rr Lrnirl;rrl ricl rrrrtr,rrirlo.


sino

l . r cl strjclo rol cl rrrnrlrrt to rlc lrr s c r i i l i ru rliclt rlisrrrrrcr rlc l,rtr'i;rl crr 1l , ,,,1 lrrrcr rr] o (on(fcto l)t' l:r;trtcl;r rLrt l,r r.0s.r tlLrcrlri irtlrr(csil)l(. ]il Lltrlirllrrl sc sct,trri Io1i{) rr)lltcti{lo ;t rlctcllin;u il llll\s rlt, lrrnriotis sLrlticlii.;rs. 'I ;ulritr sc rillrrto rrrLl lro nl;ls r.r,lrrrrl Itlct)tc l;r lcl;ri.iirn ( (ilt() illq() sLrlrjcti',o r forrrritl. li)(lo ( slo (oll visllrs ltl l.r'strllltrio lt llr trrsa-t'nLr'(-llosolrl)s ilrn(lrr( sil ningrrrlt rosilri_
rr

l;rs(cn(l(.rlt( sin rclrlcr. torl.r posilrilirl;rrl rlc ttrt tsr11;trlo ir( cl)titl)lc l),,l cs,r sr' ,lt'io <rrl t.xislit'rur ros:rs I'rr s. lrr;r rrrc ltr rrlrlirltrrl lnflu.lr
lr
r

Lltlit (t)sil. l;t clttr.irjt t l.lt .t.1;rr.irlt rlc t.os;rs. l)r,r.r la oslr Irr sido ritsr<rstigitrrl;r o.:i sr. 1rr.1.1j1,1.. st' lr;tllt trll(rlt (l( 1cn('r llt t.oslt t.0l])0 l.csllllil(lo \ no (r)nlr .lurrlit rlt'l)ltr.l i(lil. l.,tr tl trrlto rlc ltrlirl;t llr rosr clt l)ilril llt lcflL,xii,n rrl;r vr,.r{Lir.rrz;r. Jlortrrc r';rsi inlrctlilrllult'rtlr. rnosl r;rlt,r srr tr.r._ (itt iil (t)lt(li( i)n. l)r' rnotlo 1lu(. \( l)us() lorlo rlc rr.vcs l)llr';t (luc Itul)i(,il r.ostrs l;rs ltr.cscrrtlllrlr.s. I)clo. ro lorl;r r'linrin;trst l;r rror ion rlc rlr;r r.rs;i

ir ilnl)(,t( Iltc \ .t])it.tittlc. r'orisllctiitlo ;r rt;rrilrl;rr. cl rontt'rrirlo rk,sdc lucnr I'sirr rclrl;rrl. l,l trr:lirl:rrl cr r r Lr:rlirl;rrl rlt.

t'l

csrir itLr sc tnu(.slt

l;rr

lidittl rlc sLrnrinislr';u. trlqo lirrr.. sirro tol r.l ronlril|io:il{o rrrrrtr;icli<.101 i0. \ I t.] r'llo (oltltit(li(, Irilio. rolrluc llr t.utlirllrrl i lir r.r'ltriiot ti i slilrur 0n su clct)t(' lo ltj l)(i(lilln (.(lltlor.nLlf ltr rnirllttl gcnuin:r rlc rn;t cxi)(. irn( ilr.
ll)

tLicc /.' .t)t.'; t)t('t.ottttttlt' \t)t' sc lr-rrt;r dc' intlic;tr qr.lt: I'tl cl I)tllllo rlc pirr-ttla lrr lilnrc clt: lrts rrrs:ts tro estii etl airesiilln. l,s ctl l:t t olr|ri,lr rl i.,. ,,,' ' . ,' , I'lr " i lr rlU r' illllr"ll l io fit'mc dc ullils l)of cl itp{)yo (lll otl:l1s v qll('sc 5llgielt' le nrlcitin dr: algo liltrtc ( rl s lllisl))o o --llalrl;ndo 1'cnir:;tntcltle llt ltotilt (l( (lxislcnci;r ncces:tlirt. ,'\si. tanllrilr, lo ltrl tIIItit 1;triti rl algo lir-trle st: srtqit'tc lillllo l)or l;t cxllt'r'it tli ill tlut hltccrttos tclill;tti;lncllli' ttrrltrt llltr t l stlt-

lel (luerrdrr sc

irts rlc lt-. tttttstt.s lttttttt'tttt: i'sills 1;ttrlicr';tll rltl ( sl tlit t' ( ()llst t ltlgo tlt't csalirl. tl scr "rrro lit)l]cntcri. J,;l ( r)rr? ('\:f)t r1t t1( ttulu. tlc ;lttt'l tltl rt liltnt. cs ltlgo ttt'ctlsltt io t lt qcnt'r;tl t cll ltrllr itllt ri"rr'' 'lr Lr , r1" ri' rl i r' l"'l" l" ir''' rir" rrl' tlc il istc l)crlsit(l()l itttlltytlti algo torl;tvi;l ttrs fcttrrrso rltti' cst:l tlcccsi(lil(l gcll(r'iti v sllsl)(llldirl;r tlcl vrttio: s,.' posttrla ir(llrcllo (rl lrrn(irr tlc lo ctrrl cs lorltl ttc<r:slllilt rt sc lttstLtllt lt tlttcsiillil qt'nt't;il t'Ltttt<t ftrittctftirt ,1,' tt:'it sttftcr' tt/, l-', lrr'', s '1i,, ', lllrlr''ll ' rsi i ' "'lr" l'\' tttl:trlo sc;t ( orIlo ( oll(lici(ill rit' lrosillilirllLri {)l)ri('sto il lo ctrntinetl1c' cxtlttic I lci itllz ltr co'rtinqclilc. l)cto Io conlirlllclll( lto lo hictl ,,:,,, 1: .,rcl.,tt lo ntccs;trio :l prlril foli(li{ r)tl;lli(l(1. :i nrcrit hiPritcsis.

llslt ltirlllLrliccitltl tlc lri ttcct's;LIilr \ lo (olllingcnlc cittt: :tttrl;llrlt ttlttitl ;tlgo lltt;tlt'lri. sirt ('n.!rr'( ilo( itt s('. \' (lti(' ll('qll dcsprrs ltl rtrttlo ,lr' 'lll l|r ll.rzo I',r lrr'I'lr iI,"lllltt]'tt'iIIr"r Irl tttr rccltltzo rrtlttct'il tltl l;i le ilt: l ct'csiil;rcl. l' rr, ,, si'1.',1 1,,l l'.'rl( 'l, i r "'trrttttl' tt' i t

!(t

, ,,,rl , ll.'. I 'rr rtr,,lr| llr,, rlr. n.i ' eo rlc t'st'r itlcrticLril ru nrorcilto quc llr nrucslril. lrrrrcrrc rle nrorio irr:rIr or iirrII ;rI rcn_ s:lrnit'nt,.r rlLic lin;tlntcrrrc I csuclvc la rolltra,ll,,l,,n rr ,l r .1.rlrl,, ' I l,r.t-,rnlr,rrr,, I,,,.l,rir
l

t;rida al nrunclo por. las cosrs, clLrc cier.)araron scr lso liirne l funrl;rrncnt;rl p:rra la lcllexin. r\horr. tu;urrlri sc cst;i cn cl cxLrcno nr'rs tlcsar'olliido clc r:stc conflir.to. el pcnsamienlo rcr_ cibc tlrrc lr neccsiclri no cs nrlrs (rc cj princilio qrrc -(c ol)onc ;rl rlcs;rrr.rillo nag:rtivo (lcl tcnsarnicnto cosista v rlrrt vu tJcsarr.oll'tnrjrsc :r srr v(z iorro :ilgo liqa<lo col la corrtingcnr.ia,
r

,,

l:t rrn lulltlltrncnto.

[t-,n

tl r:xttcnro rlc n<l st'r'lr nt,t.csario rns rLrr: l:r turl ()nti!jccncil r,icglt clr' s risma t, plena rlc ncq:rr.ir'tn: r:i frrlrlaincnio flo_ t:r {rn c] \.(io. l}'-'ro nri ptt'rlc rrrrr)r.cnclcrsr: cs_ t.r rcl.rri,r' .l rr,'.r' lr ,,,,.j,1., ,rnrr l,.il,r,,,i rlarl: Llr (otllirtrtcn(.jit ii[)i]r'((.( cr] cl clcnlcntcr tlr: Irr ncccsirlarl. Sc puc,:1c clcr.ir.: l_1 lirrlLnrcn lit Iur: rucsto i:n el v;rcio rlc llr conlingc,r.rcia clc tl nlorkr que cl lull(ialti( l.lto cr:r l;i rlelc.tnina,i',1 lrr.r. rir r ,l c,, !.rrrrr. ( i'i,,, rr i,r r rr,rr-sirlrl st' llloV;rir cnlr{ s ;r tirvi:s rlt: Ilr rcncqa^ ciirn nisnlr ,:ltl ;Lpo\,o n)lrtrro. I.r, ,rrl irtr"'rl.t .,,1t r \ t{.ti r ,ltr. r.rt clislin< irn catcgori;rl srri-gc rlc lr contratosi, io ,ll|r I l.l r..r r |J.rrs.lrri, ltr, \' \c n, .\tr.. ,i,lU, rlrr.r,l. Lr. , rlr r -r,llr . ,lr ,,t.L,, trrJ.rl,,rt. iiot. l,ln Il rirclillr crr rrrl cl 1t,.,,r",,,ic,,!,,,ir,.,LI

poI lo c0rrlitrr{clt1c,

t:i inttctli;ra y fltcrlcrrlc tc

tslt'r.;tso. io nctr,,sar.jo

cs-

rtitrlit.irin;rrlo

')l

rrolla los nron)entos de su identific:rcin con rcl:r ( r,n l;r , os:1. ne, t sil rrl v r,'nlittqlnLit ''

relleiirn la Llr)?i en la otra y va surgicndo con cllo cl Iod' t)l,li{r'n(l( lr rlc \Ll t t'q j1.

lfl

Flenlos vislo ctirllo la cosa sensiblcntcritt: t:xpcrienciada let'ocetlc antc las cxigertt:ias clc l:r rcf1t'xin quc no netesittr aplicarsc a [ontlo ;irra disolver la unidatl clc ia trrsa y tlansfirrnrar el tlato, cuc sc -jlr'labl rlc sttstantial, c.n vn aott-lttttlo (l( cr.i.i. lin cstas condicioncs. la tosa sc tralislorlllil en un cortjttnto de t:orpsculos hipottir:os hacia Ios cu:tlt-'s se dcspl;tz:rn totl:rs las dctcrnlirlcioncs ric l:r ros:r con Inutlta corrloditlitd, pttcsttl tlttc;tltorl rlo cs posilrlc velilicarlls scnsiblcmcntc. I'll pr oblr:nra qLle sc plntc sc I e[icrc il lr (ol]tr(li(rcin cnlr'e cosa y unirl:rcl: L,o expct'icnciatkr cn urrirl:rd no puede conservr le lorrna (olrlo cs (lxprricnciado y rccurrc cn t:llo st' rcsuclvc :r las catcqorrs rie co.rrz y aluti.tt.; pcro no lrlgra de con Lrna ;rrticulacin r:ttyo resullatlo sca algo expcricntiado intcligentcnlcnte y clado en unidcl. iln el plano en que da ms de s, estt: proyecto se representa lo cxperiencildo conlo pur:1 nrultiplicidad, en llnlo que e xplit:a la unidad cn que esto n.rltiple se nr:rnilicsta conlo lr lbrma en que cs ret:ogido. As, lr unidad dtr lo exrericnciado queda como un complemcnto lormal de su cxpelienciI. Lo que inlporta scalar es que el rgin-ren cosista mani[iesta un sentido positivtr cuando se eslerza por mantener la unidrd de la cosa. La concxin neccsaria cs sugerida en una
52

r':l r-onscr.r,lt1..

t:xpcricnci;r dc bulto,;rs tarnbin la uriclrd dc I;r oS,l r.r sctrli,l.r r ,l I [ I s; I I c I I I t, . ( lr,, ., , ,,.\./. tn sus arrestos rk: cinor parl lo(lo rgrmen reflcxi_ vo, tt:rrnina noslr:tndo .1ue he ,txpilsario de s la necesidarl. asi t:rnrltin. curnrlo insistr: en man_ Lcltcrsc l loda trlst:r tcr.lnilla rccorociendo qtrc se le es(.rtrr(' entrc los rlerlos la unidud que qui,_
,
r

llrll.1 lJ, r,'s,ll rl, Lr itttr,,i 1,,1,1r.( rontU (r(.ti1.(. l. r 1i,.., r.r,r,l:,lr. lrl.rn,,, .,rl,r.r, l,,nd,, n,.,,. ray;-ttirL rli. rrr:qro sobrr,. lirn<lo lrlnct. t-1,l ,n,, quc Lrna r.osr .clritr a l:r otr cll un clculo sin srlida, cspcjos cnlientatlcis crrc en riar rorlian susllncia a su vacietiarl. Ul extrcrno dc estr tozr_ dez se sobrcpasa qucbrando su nronotona cir_ crrlar y al,;Lnzrr.tdrr e I pcrrs;rmir-nt) qu,. co iug IOS pUn{)s .lC \tSl,t v olr. ,n resil;lO ma* (on.rctu y rn,is rr,rl.'1,, i,l,.,rriJ.,J qu. ;i;;;;., ;;: tre cl. espr-itu y aqucllas reprcscir tacionc s fijas y. rroblem/rlicas tcrnrina por. .omperse en con_ crcncla que crca el clemcnto dondc la iclentidatl sc hace librc y concrcta. Ilstc elcmcnto pucclc consirlcr.tr.ic. .r l,r \c./. . olll,, r un resultado; .iusrarnenre

1.r,,' ,.rlr rrli,ri,,r, ,,,,, , r. ,,.ll,r,l.r i'lr.r ,,r_ torrr.iJ. .,j,.rrr,,r r.l c\l.r.lru dlliir. j,, .',.;,,,,, qurrl.r r r,iirl,r r,l <sPrll. r, r..r/r,n cll,.ri... Illl)l{rllljr'lr :rt!. .sl,i.i rj,.tIr lli ,r, i,,r., , .U problcnr:i i.ica. Lo scil:rrlo .. i" ,,,,",.,,i " i,, y lrr hipnlsrs rlei cspritu s{)n :tleo idi,rr{irl: se tr:r._

lgI

,,'r

turalcza idcntifir;ando concretatnente los


53

.""il ijffi:l'J"il:

ex-

tremos ( ontrilrios uPartados ric lnOrltl ;Ii)stracto en l itnttcsis plenlisa-resLrlt:rcltl: cl ele mcntrr cs. iibel.arl rrno cenclusin tvs rlcl clct;rlle dr: la problenrtica (sustanciirlidad' t ualidad-

rel;rcin, Lrtrirlacl-rl trit iplir:iclatl, net csiclrl co utingclr ( i1r, princilio-rcsultarlo. linliil:Ltl-

clruslicin, inct'ci;r-atlivitlad, ctc ) I' cl tlcrrrcrrt(' rerruevc la pro lllr:rn:ft t ir:a cll cl (lurso tnisntc rle su detallc. [ii clcnrellto libcra Ia contlarlictill clcl tlctalic erl cl l)rrnlo ctl qtrc sc a1.rli-rriit irL ncctlsiclrcl ric l:r rontra(licoin. erl ci ptrnlo t tt tluc cl rlctalle tlcia tlc scr cl clerlento I):tr 1rtrlsformarsc cn el rlr-titllc dcl clcllrr--rtto. \s. cl trrlso o activiclarl dcl r:lcnrcnto stisticne el rietlic en cl dt:talle, v rlcl niorlo tonlo l:t lillt:ltad rlcl el'tnertto cslil cntr'n;tcl ctt la ncccsitlad tlcl contt:rtirlri y l;l ttcccsidad rlc i:stc libcllda cn el t--lcntctrto, asi tanbin. llr realidad se t:ollsoli<l:t t:n l:t allaricncia y sta se ilistrclvc cr.t lrr realidad; y la cos:t no lrac yir c()nlo rttlvcnticia 1' exlcrr]l l:r prtllllcnrtica rlc l;r < ualiclacl. la eirt:in, le urlitilrtl, ctc , sino quc el clenrcnto ha ganado ia identidrtti dc l;r t:osa 1' aclucilas clctclrninacicnes qtte ahollt l:r cosa esuUle como lqo inlcrno r su Pr'opio destino v lo cual rcronocc Lambin stt dcslrrollo, en r-'ttyo trmirr, 1,r, r' 1,, r'u\.r .n r'rlr's dlcrmtll t, ionci lr'"'llicl:rs y lcv:rnt2l(las de modo quc dcsapiirccc str irpaltamicnlo y contradiccin junto con l;t unirlad abstr;lcla y ll soliCcz impasable de la cosa.

Ihl llablmos rlcl lck:talle


5,+

quc de.ia dc scr t:l cle-

mcnto parr tlanslirrnrarst: crl cl dctllc

(ltl

elc-

ior ,rrl l.r , x,,.ri,.1r, i,, lr,rrlr :r ;t5r'qttl,t Lr rlisli, iolr v Lr ltrri t ,1,. J., rlrlilrLo. I'rl li,,l nrrrl;.r 'rt('rlc l)jr\t:l 1,,,r si s,,l;r r,rr.r ,1,._ s,rr rll.r r,r1,, cl rl.1;rllc,1,.,.,.,,,,,5,,,.,,,,
,rJr('l)i.r,
5,)

rlos); de lor.rrr;t cu<'discrrrso c intLrir.iritr. priniiplo y coltscfuc't-tt.i:t, tto vicnr:rt ylt l)r{,scnl;I(los ( n lr|Ilti Ji {.;tl ,, llt.tlc l,tlir,r ,i rlrr,. {i. rl,\.rr .r UIro .tt ,)trr,. r'ct{llrjrrd(l l n r l r , l.r lir ILr (l(l 1 l,r cx'c , r, i.r t, llr'.rl ,.|l\,r\ lUllr i,,r... ,1, j_ I,ls {III(rIi.r, I,,II , ill ,,li.l, i,,lL .c i,, ,r 1,rrrepcin) vicnctr :rllorn rlr:srr.rollari;rs v r.r:rnirl;rs ln ,l ti. rlirr,, ,j,.Lr ..r ic. \ 1,, i.,, 1 "irrr,.ri,,, rlir'r clc los cxlr.anlos cn (luc sc clivirlc cl crtcrrtli_ nlcnto (uando sc dicc: rnlilisis l. srlcsis. L;r
l r

si, i,,n ,l.Lr ,r, nrr,,., r ,.1 i.sr,lr,r,l,, rr i,r ,,1,,,si,],,r (lll|' lr'\ Irr rl,'s r,, l,r,lrl1,,,,\ *,ll xl, Ii,.l Lr_

cnIon((s. cl cl('tnc]to lilrrr.rlo trll rlolrlc sc rontllC cl r'rr.Uir rlc llr r:ontr.;rt()siciOn rgi(l:r y .tl,.lt r, t,t r xiq' (ll'. ,l, ,.rl,,rrtz,.r I rlll,j,.ri | r,lr,.

lrrt rl'r( \Jill.rj lrr'l)rr{,.1t ,, i,ll ,.rr.r jii.,,.lr Lr , "s,r. r,,1,, r I rl, Lrll,. ! rr.li. rcj,r.{.j,.lt,r1,, ,,,rrr,, cosii.,\s. cl disr,rrrso clcl cntcnrli]nicnto al)itrcc(-, { onlo ln cltilrcc (10 cslirbones: l (.,)Sil v sLl (,(}ntr ,lt, ' i,'rr , , rtlrr.t \rr .,.11,, ,lr- 1,q,., ,.1t , | ,:n_ f.ItrIittIr'rII{' iltr. l r\, .t ,tt. , I.tt .,t. tt ttt,/.t /t.. t)rgelt:ar 1a.t ,/if(t r,ttc.irLt con ii1 vistit l)lcsta cn rir) csulta(lo al ti'rrino {le rnJ s(,ric silittic;r L-,1 rliscursri ln('(lia unlr siltlcsis (lc lo cxlr.nscr.o \ l,,s I( rtrjirr. ,1, J ,.rru,'ri r. ,,r,,l,rrr I i,lj ll , r,tl tt rri'l,r ,r,lrlrrir irll ll .r ,lcl rli.r rlr, "r1t,., illtri_ ciilt.scnsilrlc o (il(llli rjrlrgc olrir cont r;t(li(.(.ill ilnlrlcllc;l) clt U);r illluirirjn illtclcctr;tl. r\si.

,rrr

.r

su l,a ltiqii a rrtsisrir r-lipitllrrrlcnlc trllc ;t lttz .,',,,r.,,,ii,.it, crtlttrdo st' lc pirlt: r'csilrirrtlct rll'Io t(rl \''.ttltult'ro Ptfo Ilo srllo cxlrilrt' stt litliit;tr'l tl citin crr ttstt: tlllttlti rlc rrrnot iltlicltl(ll sitttl rl rtr t)utrl" lrli.lrr' ( lr rlrlt ''t' 'Ir'rl'rtIIIr't' i''r ' 'rt' 1"],,,t,,,,1,,,,,1, l,,rr,,''',' l. r'rrrrrr'rrlili"rl'''r' qir';r st' ll:tniiicsl;t. lol tlccirl (t lls' r'n l;t llroltlti(lclllro (l(ll fLlill r]acirirr itlc:rl rlcl tr''tzo 1) ir)t('l virl(r .i,,. rictcInrillt iollts \ iill(qol i'I5 li( llll1 tl vll tl lor tlc ;tlqo vt'tllrtlct-'r' ,: l)t'r' rlrr tlithtr. tlltzo i,r,.,nlt1,,',1, 1;r scrit' ritl sitl)cl IlliIllilicslil litl clttt' inclcirt clLtt'lo inllrtLslt lltlis llllii tlci lcltctlo etr ql ;ttlo tltl cli Vct (lll(l( fol' ( )r'rtl li: c()ttto si cl trttcvli \' llllll)l(sal,cL si' ticsitttoilrtrt tlt'srlc cl ;itllcriol r;l cn tlll;l lt ittlt'l lt Iast ltls ttlt'tlitls licl ott lr lltt;t (ilntirtitr. ,i,t,,,, ,i llr tlilclclttc v csrclilito l<Ir lr"rrr"t' ll lrl l'l ourri(t.r ,1, l'irllil'rr'trrIr\ irrlr' ,1,',,,,1 ,, lrtqtt rl stltqtttrlrtr'" 'lr l" lrrlr'\(' li 1., ,,,,,,, ',1i,, i,'rr r'riqit r rrlr'r lrl' lrllli' rt l'rll irnlc((r(icrrtc. Iislll t cl)r('s(]ntacirilt' sii lllll);tl f{o' ,..rgl"r,,l.tn iii'silllollo sinrpiilitlrrlri v rrnilirlclill i"lr l'nr','r, , t' Lr (ll:lri l.)l"lr llll(\r'(lr lll( ' l' '"lr' rtlr'r l"tsr' tl r rrtrr ,li:,1,1' li',r 1,, ,,r. 1,, Ir,:it, rl:rl prcnsiirrt: ,, 1,, 1,t:,,l,,,,e"tirin irlc;tl rlc la logita Olililrlrriir (o cosisra) trrtItslrlllclt c] slltltts lolirrrrlt ricl coltctlidr (lll( J)ro( llr;1 lofl)1'lll('ll1c r,f.,rpt"a.". \'llr rro-ligllrlo s('llxl)l (s;l cll llits('s ,irn,,, rr,,., cslJilitu y rllitlcriil' altrta I' t lrcrlro' l)l(l Ir,,lrrl,r , t r.rtr rl|z'r' " I rtrtlri|n l'r^ll\'rlllit

:6

sc (lcs(lc luc.it cl crcrrlo rlc cst;r lriuic:r. rorlr.;irr rcdr(irsc ;r irleo rrcr.;rr.io y xrirrc sus l,ir,,rtt, sls ) supu(stos: sirr crnlt:rrqo. cl cilr.ulrr rrrcrllt. cn s. ccl.r.it(lo 1 rcr.li,t.to. I,)l srrtrrcslo v ili ;rlrs1r:ict ir'tn <ltrt soll (.olrl;nuil I li,ntl;rrlt:rrtjnrcn_ l Lr , rrrr,lj lll rlr.l r llr ul,r rjr. 1,, i,,qj, ,r ,,11li_ l,rl i.r ,l.Ul rUt . ,t lr t lttr,,t,.tr, (r ., i \ , r,nl,. ttlrl,'s: i I s L I r I . I r. . Ll r.,rr r llr i;t ,1,.1 \rtl,rr \r. t' la lbstr'cr.ilt r{lJrascllt:tn I;t nlis ;iltr litr.nrr dc r crlidrrl ric ;Lqrrcllos cr)r)lrni(los.
r r r

al]i riorrlc ci contcnirlo csth cx11.iq , ;1,, t ,1.r,1,, , 1.,. ,j,.1,. r,rr.,, i{,nc\ rlr. l.r I,,qr,.r ,, rlt.ri,r. ;,jjr rl'r, jr tt,, lt,tt ,,,./.t,,, tL' I I, I ,..ttt,, .l , i lov i(. I(, ,,,,. 1,,,,,,,., lc crnlrrlictin (.on lil lir.rn.r. l;r Iriqii.a rr.(lilaliit no rLrcric scl ill(.anz:l(jir. Irorl.li ctrlirt.;t_
r
I , r|.| | |Ir' | |I

sino cn lr nr<'rlirla cn ctrt.vrr rn;is rlli rlcl hcrrisli._ Ilo cll quc licnc Viqt'nci;r o (.ilso rur. r.csrrltl rrrl rrlo astrrto vcr.lrrrl cn l;r nrrrlirlir an (luc lil l(,)_ tlitrt orlirr;ii:r sc t.orisirlc.r, (.o(:xl(,nsivil (l(, la t'.rlt ttrrla,l cett,ttlt, tlt. (on(.t,f)lt). l)()r t;rnt0.

I rxtcnsiot. L:r tnnlr.:trlitr,irllr rli, lrr lriqica or_ ciinlrria sc I)tcii()ltil its l.t cl incttto (lc (.ul)rir cl riolltirrio cntcro clc csl;rs rlistirr iolcs sin rc_ r)cr'('n ( uclll;t sLi (.ontr:tslc. \s. lll se rli.;i dc l;r l,',tti,,r ,,, rljrr.l i. (lU, ( \ rrr , ,//. ttl,t \nt ., ,t,. /,1,.

10
l'.U,r l,.rr,. rrr, , j,.rIr,I,, ,rr, il,rirrc i, r,ri r.\r.llrljil (l| nllr\ll,t ,l. i,.l. Llr r..rj ,r 5 ,. 1,,._
SlkUad.t.lqA s&{t{i.Nr,,r,
S$fntoq rtffie

mos hccito ai cl'clt clcl llcnslt tr icttl

cosistll' sLls rlifi< Lrltarlts v ronlllis(lnti{ios, lo extertttl } llllrcrlo <lc i:ts lclrt:sent;tt ionts rttc plol)ol)c, cll iill' llrs cxtr'('Iil()s qitc ,iltanzli llr ltirlltrl llrtlinlti;t t'tt str ,inx'n,, 1i,,, ;tlllrltilttsl ltt nII 't'tltultlt' sitl Icnrurcirit rt sr Il)otl(l 1-rllrltio rlc ol)erll vlllllos 'l lriil)\cri llil ltlqLtntts l:rs;iics tlc ;ttttrllt s lir'1 tl;tlcs:
<i

r'lrr" rlll "l,,r nli l'. t,..rl,lirt" l,"lll' i!-r' 1,,,*rr,,,,1, rrlr'' 1','sil'l' r'sllrr(rrrr'r'l'I lrlrrll":

I i irlr.'\ rrrr s. lr'il.r rll r\ 'lrlt (l rllr l"'{rlrl' l(' lrU

,uart,, ,,,1tti,

llilI

cotrsiurricrrtc' sirto

tittrlrr

tlc lrtrra rosilrilirlld

lt

ii
l,
I

)rl,l trirrtcIr sc (oll]l]oll('tlc ttr tlittlcrtl t:ll tcz liriio. i,rl vcz illlittitri. rlc ctttil;trlcs tttc qttrttllltti t'rrl-( :.t l lt, i,,l|, i ,lti r'l \l\ \ 'lrrr''1ri7''r"'r'tr ltsirriisrto, tlivct ss ctt;tiiti;ttlt s l)ilctlt' llrtlllltsc lrl \ri \/) lt tt<llt ulll tlc cslts t'ttti<llltli s tlcstlt tll dt l )itsilrlo' Ltlt sttrcslr I)Llnlo (lr vist;t tle l;t lisii;i lit'ltt lrt{ltl clt ttt lrlt'r'u lllllso linito tlc ,'t 't1g,,,1u" ricnrlro 1' Ltnlt tt'rlttcirllt Jlot'cit'rrt linit;t rlc c-sir;tcitl' nlits (ollto llo llos vill)los (cif il tlllil liorloll lilll . rlll'r.r,l.r ,1, I '.t"'i" r' ' l rir rrrlr" t|rrr irrrlI cntuliirttlo ttri st' liiltlt li lolll;ll {ll) stt sclltido llttrrti. (,tlli stlccstl '{rtt tili (oll Lll) ( i('flo lllttct o tlc otf(is sil( csos Lttl;i t:iltl iotr tirrt' sc llodr'lt lllttti:ll' lli fisi(1c {r) /)/r'Jr'r11. ricstlc cl llunto tlt'vistlt rlc (ol)fcscntcs or\lllli tlt, ttull ctlictcttt iic stttcsils cn srt ctrrt]rtnltt ttllrt exigua lcein rlcl csl):t(torlc stlccsos.toticnrpo. li,1t'rnpl'.r rlc rtn conittnltl '*'r, i,,' ,1rr, iI rrtr.,tt rIIIrI ' r trtr ttirl''' ,,, ."Ii,,t, . rttl iri'r''ttr' 'l rrl" l'r"rtrl'r' li, rt,,t,

' '1"'r'

't'

tl ii,

'rB

ri

st'r;trt t orr cscrrl

cslo lrrl;rs lls scllsirr.ioncs. inrgcncs. tcrrs:r_ lrit:ntos. cr.Lrc.ilos. clr... rlc csc ir;"rrr.,. 1 ii.," p.Lrdicsc.n (.()-('xi\tir. cn t.l tit:rnpo. l.)l cerrrpo'rlc r'ir,' ,, ,1r, lt,, ll,,rDlrr I. |,,r,.{ ,.r lllr , I , . r I i I I , rl{, \r' t,rlo , \t.Il\,rrr ,..,,,, i.,1. r1,r.. ,.,r, rro rl!'lrt. 'r'l11i, ,.,,r Lr ,.\t.rj(i,,r ,1,.1 ,.rP.,, i,,. lilrr_ ro 1sii,r; tarllr rro rlc los t,lt,rrt,r(os ,li ilrr , a,,rJr,, i isrrl i.s (.r)l)rcscltt r,on lr,: rlr:rrr,is clcrnr:nt',, '1, I nl .rrr', r ,,,r ,,1 r.,it,, ,1,. 1,,. , ,r,., ,,j t t, ,.t tt nl( ct\ t's{ inritiintc. I rllit t.(}lt,rr.i0n ll(] trccsos (oi) ('s('lt(cs o(.1l)il Lllt.l lltillitrit I cqil;n (l(,1 (,sJ);i( io_ titrnxr. Irlcs r.olcrr.iorcs rro s(. iinrililn ir ;lursc ;til dorric lrirrrr un rcrr,lto; sc rlllr;ln ri,,iLrir:r.. tor l,tr r rl.rl,lrri, r ,rrrrr,, ,l.i ,,r :1,,,, r,, , ,,:,,,,, ,,,,j,,.,,, lll,,"r.,li.r, i' ,.rlr 11... ,.rr lrultllr,l. .l .,.iLtr,,,Ii,_ J('lii ullit ( illlt,tr.it lt)lr)qf;i1ir;t: .;rr1t0ncrtr0s rrtr. 1iL lrrz rr.'j,r r r ,q,.,,l r.,.qr,,rr...1,r. 1,. lir.r.J)ir,.1 cl)lr('sU 1 ( nl('\'nrcs{ros r)j0s r. lo trrto. alqo .1., \ , ',li' tll(, r. ,r ji 5 r,.r ltor. i,,l:,. \l , I 1.r,, I)r'()(('(I( It(. rlr. lltLrlliturl rlc lrrcrrlcs rlil.t,t.clrtcs iLl(ilnz;ls(, lllil ( I ( t ) I i I I i ( I r cq-irir rrninrir rlcl ,.'r',,'-1,,,. ,, ,i ,ll.l ,. 1,,11,,.,.,, ,.rt,, ,,-qi,,,, nrininr:r roi. lo Iicnrs ul sLl(.(,sr) trrlrcsponrlirtitc It t:rrj;t urt;t rlc rljt.lrtrs lucnfcs. t. {orlos I,sl0s srr.cs0
I r .

('s,

(,i r

I r

cs.
(.1)_

r. rrjlirrr,.rr,i.,,r.rl r. ,,,r nr,.,li,, ,1,. ,,,,., ,,,,,,._ n. nraniJltll;r<.iOn lriqir.t, ,,u1,,,,,u,,,,,,,rtrur l pitrlir. rlc cll:rs cl :jjst(.nl;r rlcl r.silrciolit:nrrti r.rrircrirlo Jn) lir lsir,:r. llrll;rrnos tanr
,

{t('I \, ilti t.t\

rtl)cliritrntrs ll (r)lllttll(i {l(, su(r,lios I)f(:s( ntcs (r)nlo unlt ).t,,{t;tl tuitrtt. Llrs
r
, ,r|

|fII

r ,,r I,I,rr.,jj,LI,j

rr,-

J!)

ll

l'

l)lcll rllr.,1, ,ltlt' lllr ritl' ll'tl'r't(l tl' tti" ,',.,,,,,,i,,"''lil'r'lrl'' l)"rlIll1'r{ "'lt f"rl'ttci;r st'lct ciottltt ttn clrllittlltll rll sttccstls' ttttl r)l (,lrl., llll i 'ttt t's'lll rtl r'sll{(lr'rlllr'lrlt rr:lr '.,,It'i1,,,,. (r,rllrl(' Irlt'tr'rl|ll lr' ItIl,ilr'i ('lir'utlll lr tirt,,t. V r.,i,tt 'l"ttt t"li"tl I \1s 'lrl! l,rrtrllr rlt\r rll'l itrt \'lt tsl'ti l''' lr'' t,,,1, 1., l,l1'lr:r(.rt itrn 'l' l:r luz rl' I -"rri'lr" lr ' qi'\.1t,,i",,','. ',,',',,(', 'l"r' 'l' I|rIrIirr'r'l'rs I' ncs tici cs.r:Lcio-tictrlxl llrtscr:ll llrllitrlatitls l'.rsl rlrlr 1rr', rrlt rti'r. :rrlr I'r' I'qi('tlf' ''r' 't' 'llllcs llqiorli,r'n oc,tll;itllis llrt l:t ttirilr'rrrt rr,'. rudli,, st'r' ;tqlrll'lttl;ts ttlt'rliltlllc lils lcyt:s (ltlc 5( l)lo llc llr 1siiir. t lt t:ttlit s o toltrltlclos licl csrliciol,,,,u,rar, tttl'ts c tttr tiiilit'ltsitt ti,,rtrp,r ,1l.,a ('n lils tf( s Icsl:lll{cs tltl |iltltltttlll n a,t,,,,1 :;e,ttaj,,,llc ronstiltly( ia /ttr'1'rr rlc ttll porcitn o li;tqltlctrto clc nrlttcli;t: tlcstk l:t llclslll-tsltio tlt' Ill'lt('flil' ltcctiva rl,: L'st' it agttlt'ntll irt riintcrsiiln cn la rlrrc st' 1;tolottglt pLlcdc ll;tttttttsc l{'//lf)r,r. l)cro sc lrillii sirlo rli'i ticlrl (lr'i( llo pr, rr-iva<kr tlc di<ho {ltqrtlcillo l)tlcsl{) lrlr 1ll tlilrtt'ltcx;ictalllclltc t ,a ,,r, , "r1r,,tt,la ilrrcclc llltllotl{rrrlo olro flilgsirin t tr tlttt' lrrcnlo ([t i.ttnt".i,,. lil csllacio-titlrttptt tlti siilo cs Ilotal)lelncntc lxlctrliltr ctr una lxrttiittl darllt rlc tnatcti;1, sino lltntlli:n, Lltl tirnto pccrrli;rl' cn l:rs rcqiont's clc su lloxirnitlad, tlistrtinrrl'ct.ttlo ilichir pcctrli;tliclarl cn la tltctlitl:r ttr tltrc atirllt'rl1ii lri clistanci'l 'sfl(rio tcnrl)orrll: lrr l':v t:s llt lcv tlc Ie r{r'lvi,.1r.r t: tlctct tnitra Lal rrrt:tliclr
t

lr:ir Ir.
6o

'l orlo gi'ncro

(lt

I)cr(i cn l)iirti(.ul:ir.elgrrrros rlc t,llos (por cjcn.r_ rlo, cl tcjitlo ucr.r.ioso), rrorcnrlr: ir la lrirrrar.ion .lc htli1t, (:ilo ('s. ir rnorlilir.lrr su (.st.uctulir (:lr
un cnloflt() rlarlrt dc stcr.lrt rirc. r rltrtdo llostt,rirr_ trl tllr' sl lr,rllr', tl r 'lll Itl,,t r, n.t r j rlllr.. I.r.,t, ( t,,nr' cn trittritio rlt' Lrn;t ruevlt nturer;1. lr;rs i vrclv, ll ,l rl,lt., ,,lt lr..,tr.tt{ Ll a tUtn,,.. \(.t r J.llt,.\. ;tr:llr;r str rlar.r ion lorniilrlost: lts o llt:nos Lrni[olrnt'.. ,\clcrnris dc Irs 1r,ililos, scr.;i xrsilrlc proct'rlcr il l;t constr.u((irirt rlr' ;rrLrcl conjunto rlc ):tli(Lrlili(ilt(lcs rlrrc lllrr ;trcrD0s /lr,//lr,t lln:] ttn lt' st't ;i rll:t r.lrnlizrt iorl rlt. r.orjirntrs rii, srrr.c, sos (ol)r'(senl(.s tn rrn;t r.t'giorr rlcl cslt;ri io_tier _ , , , , , r , r ' . r rl,rrlr i:, i( ,.,r'.rrr.r t,r j,r \rl I,.r,1,,._
|
r I

rllrtcr.iil cn ;rlqrrna rnerlicla.

:i't.,

'

I,rl'lt,'' I .l r J,r,rl,(.r,i'tj,rrrrlrrr.r",,' (lLlc r:i ;t nrc(li(lit l:r nt('nl(' sc ttrrr' llis rrrrnlilcjlr
1,'r

v sc cnri(lucz(t rjll {)t.{ilnizit( i(1n. ,,\s. ptrcs. ltrcrrlt, v ( ('fcl)ro no :ioll f('itlnlcntc t.0s;ts clili,r.critcs. l]lls r rr, rrl' lr.ll,l.rnr,,. rl l,r rrr,. l, ,, rrs,,rrr,,, ,r irr, i_ ('u cl rolliultlo rit. I0s sLrtsrs (.oJ)l (,scnIlalrcitlc tcs cn l;r lcqirir qlrc no:j o( ul)iI irsi conto c) sus (livcrslts rclttioncs c{)n olrOs su((sos rlrtc. a su vcz. Iolrncn ltallt (lc otros lx'rir)(los rlc l:r ltistori:r rlcl <:rirrlrrr'Io csracio lcrttrolil solr.e cl qrrt, rcr.rtt, nttcslllr cOltsiricil(.;(;n; r]ticolr.:is <uc. r.rrantlo hlrblitnlos rlcl cclr.lrro. lros cslrrrros r.r:lir.icnrlo rrl conjunto tlc cs0s sLtr.cs0s []ol)cscnles tolllttks c(rlrlri rtI Ii)rl(,. \ | .Us tr'1.,, i,rltr.s r.Xlt..lt,rs rr,lt ()tfos conjLlntos rlc sLtt.r'sos (.opf('scnlcs. :t:i tanrbi:n torradris (.onlo to(l()s: cslilrrrr)s (onsi(loran(lo cl conjlulto (oll]o Ltnii sol;L picza, no l0s

bt

succsos da los qtlt' cada una tra nst,elsalcJ st: coirll)0ne((. (lJ.

tlc sus sclclollcs


''l/;rrntsrtL't
I

l{ussrl'l

'rigt'::o) con

lrr nocin dt: idr:ntidad. v qtte porlcmtis tr:Itar (lLlr' cs istc: (l(irlto lirrctlc rlttirsc de rtqttcllo ctrlrt su:stant it tirittbia. quc [)(]rnlanrl((' irltntico rrrnsigo tnisritol' ,:(i<inro, r. t1 , pucrlc lr:tlrlalsr dt:l r',,,,a1.,,, ctttllo si fttct;t cl trtistllr cltrtltlltt:

Lin enigIttlt xrlular', :tsriiatlo continmi:ntt

,r:,,ri,,

tu, L'ri,,,1,, rl, rtl,,'' l,l t'r"l'lcrr' r '( lllirrrlt lrlr' rrrir'rIl(, i r' '1".', 1,,:i ti, trr,os '1', ll' r'" r)Nr Itttcrit:s cntritr (l(ts vcllcs cll cl tni:;ltlll r'o' p0r-iitc ei ilgilt sc r( nlic\r;l ( otlsl;lltellr('llte(( i," oil,,u" prt'lt clinlinrtr csta dilitrrltirti Iro lcsLrlc' ltelrrlcnttj. t'n lil tdca dc itlcntidarl sitto i:n lrtr ide:rs tle {o:ja Y licrnl)o Lnir <'slt 1sic;r si' ulr rri. ttt trtcrttl tttttt-tatirl rl ittiit lit'tlt lt c"s cn ;rdl ITr(,Illcnto tllli su[l dc t:s(iirts sillllll tirncos y tItt)Jllcntllcos dt: litornos csrcci;rlLr(-rl'-li\lx r'{',.i tl ullo\ I'r1lll' lirs 'rltrlilt'
l

yontcs lsicos. AtLcra licn. :rs colttl i:t toslt ctr un ll)on)cnto cs u11l stlrnil dc cst:ts partlls t-'sla-

(ialmcntc pt:qrteas. asi talnbii:n lodcntos (orll() llllll ircnsar dc clla dur:lnle Lrtt lcrorlo .urri,r d, [).ll Ir'\ lcmp('r'rlnIntr' rcqtt" '' rtt('

,,,rn rl.,s,,.tn.I,,,li nlrimer)tncos strctsivrls nlrndcl cstas dos rotlccPciolles, vcmos lit cosa itruillilt mentt cxte nrlitl cn cl t ie mPo qr-rc cn ti cspaciol nitl(()sr sc trlnslortrla cn LlllI surra dr: t:stltdos nrcnt;incos dr: particr-rl.ts, o brt'vclnente rltl p:rrliti2

(lolnlli-

lln trc(tlio dc tieipo y rlc csplcio. It,slo sr ;Il)licu iilnt() al rio o ltl crrcr'to htrnltno conro e l:r pictlr;r. Sriltl h;tv utilt rlilcr-tnti;r rtc rlct;rlit: cn los rlos r:asos: I-n ,'l r':rs< rJc lrr iicrlr';r. i:rs tartit ul:ts-tnr)rTrcnlos {onstilv{ irtcs s( l)irr('lu) rr rlcla ,v ptIli:ct:r11|nta lils (l1 ul irrst;lr1(' ror ls tic olro ({}rllo r ir.rlr'\ rll(,r,r( l. r|r. 'l 1,,. tIi\lli,ri l, rlri{ lrlirs. nli('nir;ts tttt ctt t:l t;ts,, ti,.l t ittlrtt lttttttltnr () tl ii. iLrv .ti rcspr:tto Illiis lt('lcr(lqellcidrrrl. I'll rir., o cl cLrtt r,r lurttt;tno tt'gttl:trntt'ntt: (()lIIi( Ir( rr rrlqrrrros t sttlils lttltttittl'ttlrtos tii' lu nir;nr;t I)iu ti( tlir. tttilttt ts tlLrc l;r tictlrir. rlcj;rrrrlo rlt lrrrlo rcrlrrcnos r,uttbtos pclili'ri(r)s o rl(stnrtcirr ,lr:linilir';t (un sltltrlttr';t. r. cj.. lro (s{;i (lr lltl < ltstt. r\t1Lli lcttclll<ts rllr riisI iilcir'rri ilut t,'r'tt:r'ti;t llr tlist incirln trlirlit ioD:rl cntf( t,ttl,, .\' \tt\l(ttt lut i)cril. llis |0slts tlc rrlr.r: i.lr(,i'., 1,,."r,n urr, \ rI trtlsrr,,.:r'ltllrio: ..;iu;s rlt' xtrliLrl;ts-rtiorrlrrllos. \' rttllt cos;t ts irli rrlir';t r',, sir{o tlristr;t: /)/r//r'tlt).t ( tltllf rlos vrrls (lr (l nii:iuio Itt. l,o tlLrc ro Potlctttt,s L.',, , , ' ' .Ir.rr ,1,,\ ,,,, . , ", 1. ,rr,,1r,.' i'.r l( l( r,r;iirrrl rlcl lio (u;l {1,) istlt cs lltits {r)ll:l (l) {lLl'ilriirn ilLtc llL rlitt;tciirt (i(' rnil (rlliit(la. L;i tiivtlsirlarl ilt' lils I)r1cs rlc tn lr,tlo r, cltlrc tstitlcttl l;r iricntirlarl rll 1o1o. ni (i(' ( il(lit l):iltc suyil.
(Llirs nlorll('lltos, rlistc|sas cir
{

(}I)slqo

l} isnlr)(l

{\\

}r'r\r..

.\1,

ll,.' 1, t l '!t,. tto-tt

'

t itcrirr (rrllsistc t rt corl gcncral dc llt itlclrtitllrri pcrsttnltl *i,1,,r,,, ,r., t lilcritis sc :tplicln r(liilm(lnlc , (l(ilrio lot{t:rtrttls tlt' ht'cho fetono(cf it lils pcr:jolllls:' ht'nrtrtc clttc ,:Qtri'rlc ltel rrritc rit't il . p cj . qrrc tttl ts cl lltisttlt clLtc vi titr;t sctlllniL iltflis:) u,,i, "h,ra^, l';rl vt'2. srilo cl httho llc tlttc 1l:tr-ttc cl mistlo; tr scrt, cltrt ltat ttlt:l sttttt'jitttzlt cslrc(l)il ('nlfc lii 1)iilienci;r tlc csle holl)i)rc v la al;tricncilt' scqtin rccrrclrlo. tlcl hotnbrc quc vi la scntana pasatla l)csrk: lttcgo. cslo rlo illlPlica qltc los ionlpttt'c cortsvci:t t'l t iclrtcrrrcrrlc. \f i l ccLt rrllr ric trittlil st' ililtilc lrt st'tll;tttll ;;ls:trl;l I)Ll('(l( iLslil1)l( rlte rrlnsistil t'tt rtri tctrrttt,tittitlttl tlt'l hotnlrlc rlt' .rlrul.r t ltt" , l trtistrr,' l)t Ir' \r' \Ul',"rrq" tlrlt lrri alllile< ucldo no ttlcrltti;t asi lt ttlcltos illtc llts riclcas scatt sitrlilltt'cs El hqho tlc quc las t-a-

))Pilci t' qtrc cl ntcjol Irttldo <lc rltlst r'rl.rril cl

lactcrsticrts Iisicas de l:l r{cntc tit'ntirl scr rlislintivlts, )' tlltc ttlltr llos fsqos ( ('llstillitcs conr.inlncnte 1r,,,:,1,t."n ;l ttilvls dll lo clLrc sirllr es tln qtdrlal pl oct:stt tlc ( tlli)io. stlrrlitlisll il' .eq,t lt.rrl,,s intlicldo. trn tttirtotlo prctictt

dc itlcrrtificcin (lonro tritt:r'io' sin cnrbar'qo. rri tts tretcstlio lli t's sLlicicntc [l]n vcldail' ial ,.rrutta tucdc vct sc lrirtv tiilclclilc cll rliftr|rlr': l'.r l,,,lr,\ {l( :rl vlrl l llti' ttll ts (lllI l)' t sonirs dili' ( l1tcs lltrcdctt vct sc scrrre)ilntcs

l)cto supttqasc rlrtc Pttcrlri 1r:l/llf los tlltivitnicntos tlcl h,,nilr,'c rlttc vi itlLct'ttlll sclllltllil' tlcsdc r:uand0 lo vi. y quc cncucrllro lluc la st'r'it'rlc posicioncs quc oculri sutcsivltnrcntt' dcsrlc llqucl
ii,:,r.,po hasta ahor:I ternlina en l:r posicion octtrzltr4

tle lxrl tl [lorlil)r'c (li(] \'r(i illrl)r'.r. l,tr t,ri t;r:rr. lclltlli:r rtnrr lrrzrllr corrcIrrvclIt lir rr rlli il rlrl i': cl ttisrlt(J l)ll)rl liirr r';rlll.rr r!r. i st, r r itlrio rlc ( ( ) r I i r r i ( I . I tsr,r, i0 l, rl1rrt lrl tro r' srrii, i, rt1' l',il ( l r'lltnrlo, \( lrir srl)u(:it;r.lri (lu( { l Ir'nlrlc siqrrl l ii rrrlosl irlr'r rr r,. o ri lr;rlrlrr lir' , / lrrrrrluc sr' 1r)llsi(l( lir il;rr ;,'r r tsr l1rr l, r rr'stiorr rll irlcirlirl.rrl rlrrl r'ri;r rur;i ll l;rs :ri r rr'-s rlr' rosir iorrls <'sl;i ricur:rrll lrrt rl { r( i llo rlc lrrtricrxirr ;rrroxirrrxl;ulcrrlr' sinril.1. 5i cstirs ill);u i( ,l irts lrrtlri<'rtn r lulri;trlti t rt un l)tnto ( rlilI(|lilr',r r'11 pr'()l)(rli i,'lr lrltsirllr';tLlt. rrtrlt ;r 1r'nt t rtz,iL tl< rori, luit rll, r,r t it i l ttisrro Irorrlrlr': ,lclrl rlui,i,u ,ri'rcr r l,r posilrilirlrrrl rlt'rlrt< rrn lorlr,. {r)r1r ()llr) r)l)itl() ( l r I ( I i r i ( r ; r . ;ril('{ \rr iIlrrtirIlr<I. rlri( \(.r. riir1.rntos. clrtI,lir./;t(l() I)t olt,! ( ori,l. l,os lt0ltrltr':r ll)ll('f('ll. \' sll lrru('r'l(' ll{r {l('sl lir\'( l;r rlcnliltrl rlt st: r'Lti t','' . l', ", ',,rrr'1.. ,, i' r, if "'z | ,'1,,'r,,.lr, lolls ricrrro (la('{ l r il( rro ( ; :rllIi( l{ rrI('. ,[,o Irircro (Iri( (Ii ir( rlcr rlsc rlt' lrtl r' illt io ls (lLLi' s( ill)li{.r iqtt:rirtt|r1r' ii l){ rsolr.r-\ \ ( r)sil:. . l,n tslc s rrtirlr'. l.r irllnljrl.trl (l{ uiir l)(son,r \( lrurrl,r cr l;r irli'trtirlrrri lc rir cur' Po l)r'r'o. , r's islt r'l tirrirr \fut(i() ('r) rltrt' porllttt,rs lr,rlrllrr si_qnili(iirri(r( rrI( rIr' l;r I,r'r rrrrrr'rli;r iilcrt rt ;t rlt' lrt rcr'siillil. o,ic;r. ric su lrisrrrirlrrrl irlrIivirI,r;rIl' \lirr lros li]rislos rcsrrinrltrirrn irlirn)illi\ilntcrl(. \l,rrrl( ri(lr;ur (lLl(. (licirs(' l,r rlrrt s<;t rlc lrt tiisoi irtr irin (| rlc llr ulioli rlc l;rs rcrsor;rlirl;rrlcs. scr':t lorlr'rrlillolio. {) sin s('nlirlo. Ir;tIrIlrl rIt'Lrrl,l I)('r sonli cr} trrciros riif('lCrrl(s. s(,r {n ti('llrros tlislirrlo-s sclt
r r

r1

(,:,

',.rl,rtl'[!{a

tLitiul{i.? {rlllrima

fir^IoiA]i,

(ln ('l un ci rlristtrl) ticrrllrtl clc trlis rlt' utl;t l)t'l sollil (l(' lrisnrtt r'itttlttt; o (l(' lil s(lpl il( i)li tlc iil l)ll:i{)llil <icst:tl:iLr (llcIl)o. srt solirtvil'cllt i;t t'tr tttt t'-stiititl lcrir':tt l;i irlcntitl;rrl nirdo. iil lttorttlitttir:trlrr tlc dc las Jrttrsiin:ts de l irlt ntiLl:ltl tic stts I ut r'rtis t s' segn ttrl,,s lilosolirs, cl tirti' o ilrtc pircrlt: scl ltlrli (lollcuilo signilir trrtt < rll('lrt('i l)ol ltr tllcltt's' llilsl ll rl" ,trli,:,rlt,,,, llis lllil;tlrt ;r s t tl st t st ttlillo oI tIiII't i'I rrsi fLttl lt (:ilo (olf((l(J lcl(lti'llllos (llll' olfls ( os(t\, (illl lt c:ill]lilllll lll ttlcslirll tii'l lilnrlnien:rListto. l',t"r. ,,r,,t,, ltt ltlts r isltl cl li ltlrltlt lrt itl< rrlirlitrl nal.LSt;1 (ltilii ollliqltrlri il soslctlcr rrrc

llr,, ll\r,'r rrr.'l'lrllrl' '\l I\'lr"l r'l 'lr rrrr,',, lll tllLlo: s( llsoliili( s llilrintlisis t'lt ti', 't1i,,,,,t'tlll t'tlltt 'itllris llr rosilrili llantlil t tt rIt ttcslr. ,l, rtlr', ',r" 'l' ' 'l"l'' ''r' .'r'rlr 'rr'iiltl,trl v(is iir (lltc l;ts trlsit iottt s t Itl t t slxllttlicttLcs f,icr';trt ,,, trl;ttl,ts rot rlltllrs st tls.l iltlcs silltil't( ()lllr:i {l( { si( lllo(lo. st rotltli l t'lirrttltrl'll lil tiitiirrr cstntilLl (l( lit ( i I I i I I i I t'sl)il( io-l( ltlrjot.ll l'' 1,' L l'l r 'r'l rl lli' lt'rr"' l" lrrrlti'l" rrrr i,.,1,1.' ,1, ,l ',,. 1r '"ri 'lr '' l rrt ''1. I " rrtr ncclio rlt cxl)i ( sllf rlittrr l:tt t tt'lt il lil q( llt(' l;ts cisas. \' si lrls tllLltls st'tt:rrriltlcs lictlt ri tliLc scl ilt:lirtirlos crt t( ttirros tlc rt t stitl'ts l llt itictlI I
I

(IiI(

tidrirl tlc islrts r's tlt' ir'llrl rle l iricrllitlrl ck' sLts trrct llos. (lloll(ls, t:l ;tn:tlisis rlc la i<lt'li tirl;ril iisir;t rti ti' irlinris (l(' '(lil{ir)ncs crlllc los tl;tl,,s st'nstrt-iltll s l;trctt ittltrrtlLttit tttl ciri t lii vit iils<i . tt
(,\ ,\'r'rrn,
77,'

l),ltlttt "l Krtrttt


(i(r

lL'rl.gr

' 2l'1-l{))

l,n los ris;rics ( rl;rilos s(' lrirl;r. sll(('sivllllt(tn{c, (t) rlc csLrozrrl unl vision trrrnrlclr rlcl ttnivtrso;
(,:) rlc clirrin:u lt tlili r'rtr i;r, iirn sustiln(ial (or)lirrr;i lir (lnc s(' ,ti)()\il ('l iir{urircrlo rlc IlchtliIo: (J) (l ( xilrllin;lI r'l r' ilt' iti tlc l;t stjncj;rlrzit scrtsilrlc t,rrti lr;rrt tlt l.r i<li'rrtir]rr<l tct-sorr;rl. l otlos
Ir, r,rlrrllr {,llr"ll,. \',lil,lios srlit it'nli s lr,tlir ull \,i\t:r;/o 11('ncrrrl. trr;l i(li:trtirrt prolrlcrlilir,t. tul tiisrtio ctlflt'11;tttticttltt. |,,\ It, .r'ti'r . , , 1,r,,, ',{i tl, rr t, r'lllir". lll,rt(lrilir os. tl;inrlosc lit rios cli trrclI,s. xrl l:t v:t rlc lrr lrirr'rtt'sis o Il :urLrcrt,r. r'rt r' tlcrt il ( onstfi.il Irr solr, i,r rlcl rr olrlclr;r. ( l) lor, tr'( s irutorcs, r':l'. ,rrl,,rr'\ lfi:,rlr

rrsinlisnlo. r'ii1icrrrIlrr iLr l,r t,'a1 I r'l1(icr'o rl, l,, r -,'rlirt\, n.r ,lt.l,lt 1., tr', lltr,r .rloltrisl.t.
,rr,i'.lr r'l, r lr r-r rll),t , l, r||i I]l', ','ll1,, llrir^llllll os tlc Lrrlr r l;tsc r li'r'lltirros rlt utt;t scric, con ,r\ rrrl,r ,1, ,,'rlr'\r,'lli \ rl, ', !. lil.', l',1. ",, 'i,'tl. sccrrt'rr,i;r. r1)n\(rq( r(i;r: ('i) trrrrrlrirr, l)rir lorl0s cllos lls lr,il,ri so ;tlto (,\f)it(io-lcttll)ital ,' ( \lr I lr li Iill,r,-, I I.rtl Ltl. r, I !l.r, lit ir'lrrPr'scnsrr'i:rlt ( l) trrrrxrro lr:rr rlilitcrtci;t cntlt' cllos cn rrltrr;r vrtlrlu srr cllt lxr r'r'iolr (or1ro:lllern:ltiv;r crrlir irtor iir (lu(' n{) licnc rni'ls rlcfcnsa que runlr cvcntr;Ll srrp,'riot irllttl rI)c(ii(l;r l)or lr cohclcnr irr irlctn;l \ cl (;rJlll)1) o i xlttnsirirl rlc lrl expli,rl(l.' lr rlr||l.l.' lt:r rr' l,r(jr',|lr' Ur] (r)lll(llirlo rrrc s;tlq;t rlc los liritcs rlt'lrt vclilit:ttiirrl ent1.lilir:r. h;iqrrsc ( o,r lcl()i r) r'r)n lr)s ojos l.iit'n ;tlricrtos. ((i) lirralrrcnt(. irn(lrrc sc Iritlrl rlc hiptitcsis r rlc ronslurcci<ln lriqi(il \ sc rliccn lr:t-.cs l;tridarias solrc tura salrirluti;r .lu(' Illlr';t ('stos itttlorcs

(i;

sc enril('ntrll ltol tlclinitiorr t:n llt ltttttll:t. cllit ttir ol)st I):lrir tlrtt' tlllt'zt ittl Lln sllslillllo sttsltttt ilti ilLn lll:llo f(Jlllo {)tl1) t tl;tltlrtit't lt los t trlttIltirltls scns{)-l)ct (itl)lllitlcs. los lt'l llos ;llilltllrrrs los stl c(sos. l()s siqrrilillitlos. l;ts tlilrli't tl;ts t s1 tlilrlot

tr'\l'rt{l I rlll \!'llrJ-\r'-'l'lr' 1r1'''l 1r" 1"'rrriic t i ; r i r I l t t Ior tlisr ittsos llcl ;II'IIisttItI Y rricnlts st itisisl.t fll ('st( l)l r)riiqir) tlt l trltlsllttt ciotltlisttto tttrtlclll:itito st tlt itlllrosilrlr' tltritlrl llr vitri"iltrl (lcl iosll(\ llc t<llts (I('I( IIIIiII;I( ii)ics v;lcits. st lli irtlp<isilrlc irlllrcllil l'r lrt titLrrl li rctlltztl;ltll('Llllil lrlqir;r rrrr' tlr ll'ttl lll'is llLIt' rr,,rl' -'l lrr'lrrr l"'' rrr "lir' ,,,,I,,r'.I(\l'{ urr'1;tlisir rLs iLi ltrs: t t<'lltt iirtt l{LIssl ll licllt '
rr

1ll ,'..

li ltltilios rl,rrl 'll lrt t ictttirl rrlrt t llr lilosoli;r tlt li. rcr tllttlt's ili{ illlz,l(l;is llttt llt lt ittit t'l t stts (oll lil |r'sttl(lttltls l)l ii(liir)s cll (()nlr';l\lc ill)i(' 1o irrLrilirl;rtl liLlrcr irtlicrr tlc l;t t'srt t ttl;tt iirn l)otl(lrlc i'l i'xitrlrlc rlc rr iictrc trrztitt tsllllirltliltlr'(l(( ( ll { l (lolll ill ir) tLt' llt tt;tlttlos i ittotl cs Ill;llcll l;ili( {)s ntitz;r lisii,r illtlit;ttt tt'lrl'r lt' itllis sctsllltt llt'r'rtr' t:slt tttclrrrltilttg1, :ll , oIrtIt iIItit'IItI tltl ltIIltlllt' ill ('lcrrlcrrto lristrilicrl. I)olli( () :j{)( i;tl ctt ilLrL' t} liotrtlrlt sc rlcst'ltvlttllt l{irsscl rl" ltlitlt i:t ttt;is rltrt ntiltt lo itlllrrito t' irrrltil rlr' stts isltltztts c,,,isllrtci i,,ti;tl, s cl, ( l t('l I('tlo rlt l t sriritrr rli rr';tl r' t't ltlltrll ttr I)lil cltl( ll(l( 11tti' h;tt llls ,1,,. 1,, ,,,. ilrtt rllt crt llt lll;tll:t llt' l;ts tli lcttttiliiicio ncs tlt:t lt'll l;'il ic;l s.

rll.'i1".

l.l ,ll I'lrlllI

rlt' L

'

Ir \ t tl

'

rI

'

l '-

11
St' rlijo rrlis :ttiis. lrirl)llul(lo rlc lir rlt,lt,r nrillri.irin rlc llr cxrt.r'ii'nci;i t.rrixlo i'st;r rrrr.lrr rr cl r.r r rrjo rlc sLt cxlcl iolirl;rrl tlrrc r)llr;rrr.orilrririn rlirt, l;t cxpc_ ir'r'i;r llrrt tlc s ;iscqrrr;r l;t r I i s I i I r c i ri rr .1. Ia Lution ,1, 1,, ,lr,t.r'',," l.' , , ,,., r,,r;\,, l(. .{r, l,ri,,(.\,, sc r)olll)ril rlistirl,iolr-rrririrr. I)istirrtiiin r rrnin v;rn sclrr.rrl;rs c1) l;r frllur;r or rlilliu.t;t (lcl I)cns;rltrr'ttrr \ .r. t, .rl,l ' tr ,l r I r, | | L I r | | I | , I I I r , \ ,t\lItt,rll'irlr',,. l.l .'1,.r,. r, rrr,, ,,r, 1,1,,,:,,.,,,r,'irr r.r ll r,, ,r r.tll tr,1(, ,,,tll,, ,.1 . , , I r , L I I , .I , II i II .t ,.ut. l;tnllriilt lcr.rrllr. l,slo rrri rlr' r,., st . i , , I i I t I t I I ,', I l, ,,'|| ir, ,llll, l|lr. ,l , , l l,r l,..rrrrr,.rr,, ,1r,. ..j lrilt llr r rr;rljrJ;rrl lrlrr tos;t (ltr l ;tsc cs rlc llt rrllcv): ))5i st r'rlir ;r lr, ,lr r. r'. rliltl cltrl sc ;r,l-sr ilri. ll sLrlt jt'lo lo ilttr'('s1( i//)1r. si. t,lt t;utlrio. sr'.rtrli<.;r lo qrr( /lr) c5 rlili'i L ntc. lri sc rlir c rlrrl;r ctr ;rlrsolirtoir. \. i l.'r''l,r, rr. , ,, ,i, r r.' Lr ,.,rrr r, tr,r ,,,tr,, rl ( on('xi(;lt loqii;r sc lo rnrrJ:r rrlr ,,,,/,,/ sjlr rrltlr,tri'1,,. r 'i 'r' Lr 'r' lr..,r r1,r( l,r r ,,,lr i,, \,. lc(og( un ,t'tlt,nirl,t sin icr.rlltrl. si sr' :tt,ulit t.l l)rin( il)io rlt'l lcsultlrrlo. cstiill)(rs ('n cl ilntcrlilr, lisrro ( inl)il i:it;t \ l;l r lrr.irrl;trl hitoti.tii otlcrlrr'lir';r. r si sc;rrrrrllrrr r,u l;t st'r.ic lr'rqiro-fi,t., tltill ('s1;tnt()s cn cl t:r.ion;tlisltr Isr.oliist irrt: si \r' \r'l,.l.lr ilr,lr,, ilr r ,l' rll, r i'l ,..,1,rrr,. ,.rr
L r
L

,,rllrilr,,. ,,rr.rl,l", ,lrlr ,,,.\i t,,, r.t\. .l \r. jLrnl:t. lllit sc lt;r( ( r.icq;r. sin ;rrrrl;u. r.rIrrcr.IIrtIo. lits I l;l oll :r sc ll;l(( l;ll{ol(iuir:t. rlc rrtorio rluc rlrrcrl;tn .,r.tt,r,l.r,Lr l,'rl,'.r L l .,r. Ir. .i ,,. r[. it t, rtI r,lt '.
.

tirl

icrici rj Ic;tlirl;lrl. l:t rlq-r'cl tllttl t' l;t litl:ti|rlil ttttils,,rr cl cit'tttcrtlri rlt llt stlll;llltciiltt':i st llttstlt l;t llts t'tr llt tIttt't ttIiII;tr iiIt rll l'r lrlqir lr tIt tIiIr;tt iII' vlt, r,nr ii nr ilt vrrtilir.t lll lr';llitlrtrl t lrr tr':llirl:ttl rlorltlc niii<rt l;t <oIt<itIIci;I No ittlxrr t;t ll Iltt;rllc ;rt( rl(lirllt(rs totl rislltslt rtlilit;tl tlrrillcilio sitlltr)r( l, lllt' lr" , I I ''r.'r" 'l' i,,,,,, ,' , L Ir'Itt LI'' ,i' l, l"''" I
I

r{ll

r(

lrtll:

rs lr "' 'l" 'i' l',,.1' ,',, ,, \ L '|rr,,"r.lt I'r' I'r"'l'r' rr 't ' rr . It ltr'tsttrcti;t , lirlcttt,, t. lrs n, sc llllis tlllitlll sitlrl irl,lcrrrrz;rl',ll tlc i;l ttttiirlt l'ti llttt rlcsltttc lrttst lt rlt('r'i(i ttlclll( Lttlit silt 1l;tsl'tsill Iil (l( sll)ii)ll l;ll , s I., .'1,"r '.r '1, ' r lr':r' ' " 'lil r " L ' ,li rrlr, l tlr' rlll"ll lt"'\lll' I ''''IiIIII IIII| IItlc lrr i( 1il lrrri(li1(l rlc lrrs nrLiltiplcs' l;r i'lt trtirl:trl i;t trlnrlilclcrltr'. l;l ttiitlttliiL tlt lo tollll;ttio' ,'r { n( 1.' ,l' l,r lllr "lt''lrlr lrlr" i 't '' 'r "1"'ti' i" t:s llt i,',s, ,'raqr,r,,,, (ol\ lil no(ii)rr tit sLricto <rtc l't o' lanst lirrrlrt ,v vivicritc <listirlciirtt tttliirll t's rrrliirrr-clistitrrirl lrir, lrr' tlistirtliott-ttiiirrt rli \ lJl\,,lrr', r't , trrrrltil'li' r'I "| 'l' l'' 'rl' l ' I{r(r(l:' rl. l,' ,lrlrll'" l' '""' '' "l 'l' l" (l(' l(J ( ()llql tl{'1ll('' il( ()I (Iii{I(). llt iIti titrL',t ttI ttt iii tl \ ,r,,,, i,',,1,,,rit ilrllcs st' lliillrr;rll ;Lll tlolltlc c tt lo rcltl s,tj, t,, , stli lt t,, clltliri" 1 rilrsot ltido r'cli{lil(l sLll'lsllr rrIIrtIIrt{iIt iirll cttltc sttit'til ! qi.,c 1,, li,,,ll,, rtl;is lt'r':tllt;trl;t tlc lo r"r/ 1 "''ltttl.' (sls ii',: cl irrrlivirlLr,. \'c;ttltos l)illl lrllllllil p;t{iillts rltrc stil,, llrlst lti llicllltl' ;tl l)ctlsllllllcll,,r ..1,t, t,,,t,r,' slrs ( iill()n( s l-iqillrls' ;llqrrnas ,, ,,,a,tt'' ('xi)ii( ilils ilc lll liir'llrlir:rrr iottcs ',,,,t nlt t !i;t ltlt tir';t
71)

lal l)i,c Iltgcl , r Lur lrrslLic tit' l;r l"crrorrrcrolrgil: rr cl t.;rr'rtirisruo sicnrprr',,r'tn cl rt:slll;l(io l;tn :rltl t l;t Jtrtut r,l. lltcit rrlo;tll:trtrtirllr rl, ttit t rit rtlttlr , s tIt tttlrtrt r'rr <it I r i t t lrt trltrlt tlt: trttt ll,t ,!, 1,, , urtl tt \ufit( [,rt rtt t{rr irr. (oul().l)('r',r{ iirrrrlt lrr lirqirrt ot tliu,rli;t. ts (l ,lIrirrLrIrliIriI(, ltl,solLtio l;t ,xilusion rlt lo ncqrtrlr,; tll nt.rlr tlut lotlo rtltttlt' iorrro si cl (()rrt( i(lo frr'r,t tlilttllo ctt ltilrt,tlirl;Lrl lrl litrrrr,, ,1rrc t i r'rtir tlrt :,( ,rl)irrlir llir( iir s o lrtrs;t llqo rlilcrcrtlt l',sl;t rtLlitLtil <':r pctlcilltnl( rl( ( ()rr!r'lr( rrI{ ( r)r l(, < xl nstr o rlc l,ts ilc1( r'rlinil( i()i(s orlinrttirts r ts tl qrtitrripio rttisIno rlc srt r,lcr':rliirrr lr) (lLl( !(r,L l)lr(sl() rlr'ttvis .'lll,i,'lr'|, lr t,,'.r,r,,1', I i,.l,' .r 1,.'t r - 1.
' r' r rt
r

rrt

lllir tl;illsfr)llliirti0sc itlt'rrtirlrtrl

I ll i;i lt tt\i,;t tlt 1,, ,ltl, t,

rt

r'l1/.' (slil /r //\?/ir tr'(ollr it lril,r llll{!il

: ,t,itl( llrr cri (ltt( ( l .l''r"l' ,l' ,' '.r t,r' rl I' ,lr I'r,'."r... iir'rrr rlc lo rriqrrtir,' r'\l){ rirl('nlit 1-, 1jli,rr It)o tltlil ()ll( til(ir'rtr ,,rttitlttr. r tslrr rltttr'tt' rlt' , ,1'r, 1,, r \ir' rI,,\ ,1, ., ' r, i.rrr , l r, lr ,t r'oltto los l1r'rlrrrtr): lir' lllril \(lil l,tr'ltitl;t. lt i t rll.r irlcntirl,rl t i lroi 1.t nt'qitt itttt r rlttt sl nlLr(':jl ir ,rr tii;t \ t;tl r,,r l,r rlifcr lrtr ilrt ir'rrt ('1r (llr( (s I,r tttistt,r. ilrrrr itlctrtirl,trl rtsi ,tt lit;t t'tt l lcnsi<il rlt'lo ollttc-slo sl llrtttrrt itlctitirlrrtl tolt I' t r. I'i,r , i' rrr 1". l l I ttr rti, i|' |I' I|i\ ', , ' lrrr' 1,r lirr rrrrillr rrrs,t r rt;Llil;trl. <'r cl sclrlirlo tlt (irc c:ilils r,tlt qot ;ts { rr ( ()ll1t;r(li(r i,rrtt s rLtc tlisut lvcl l,t itniil;rr! t ]rt tonsisltrttilt tlc lrr ttrtl.
r

jttr'tltt tl, r]nlr',r'rlc !ir ro

'

;rI r;r

L;r le{;rt irirr lLsullrt t rt .tlqtirr,r Irrcrlitl;t rositivlt,

jt

csli cl csplitlL colls(lcllI)or'(lu(' I\o sollllrlctllC ,. ,,it,,r,, tlc tritrltl su itticio trsl;i cll filtitl tlc x(lLrclls rictertllinci0llt's' silto clric al tit'rnpo i'xrol,,t ct,trti.,t,itt rlc lo Iltlgalivtl tolllti ltl{o ,,,,i,1,, ,1,, llt coslt-t tlltlitl;ttl v ller';tlkr llllis iiilli ,,,rrr,, I't ,,l,,lrq lr lr''l rrllr'rlr''lr"' ltr'' 'lr 'rlrlr' ll.r. rI'IIIIrIrIr.r, i,'rr, ' lilt rltrl lrlr Il lll l"l (loli(lc ,,,,1,, ,l, l)r1)( ( so ct) t t'sttll;ltill. lcstlllii(lo IirtritItcir'rIr l;t tosrr \ l;t ttl;tlirlltcl l l lt st it' t t t lt t t sLr rL{liri,(. rlr.',lri, rt,l,'', ,lr II 'rrrt'l "l 1"'r 'll r' lr llrrill'r lo ,1, ,,,.t,,,1 ,,1 , l .' llrtt r 'r lrrr trlrll l 'l' ,','1 '',, ',',1,'', l"'l l'' llt'lrrit'' 'l Ir rr'lrri'rr rl' tr r rtrirr'r'lr '1. rrt"tr( 1,, ' r'lllr, 'lq,' Ill i rti' ' i,,'.,',, , , ' ' , ' , t , , , , i ' I ' t r' rl'' 'l. ltl'r rtrr'r'' l.r rrrll,r r''f:r'r 'rsl:-rll rrlir' r lr r"lrl "l" l ' ' "-' '' tl csr{Llclllil tlc llts ttrltlitlltllts rrlc sott llt lotttlt ,,,,.ii,t ,ii i es(llrrnrll: t' llt ctislt t's l;t tollt:l tlttilt t rlt rilict lris t rtltlitllltlcs. (lt1' soll Iil vct rl;itl ilc lt
1

'

ilt

(l)' (:' l)) cs lbl l.,l itricio tlc itlctiliri;trl tiitc: '\ 'l s't t;' ,,-.llq,,,,,,,,, 'tt Itltll'i' t' rlq'rrl,' ''r" 'l''1.' rllr r'. ll lrl lrr' I rrll'rl"uir
r.tl
.1,

'l

" rliiilcrrSi,t .,,t1,,,,q,,. ( ()tIli('l1l' LItl tllolllcl\lo rlc rrtrlt rlcltt aa,,t,,,,t ties'tl llrlllt , i xPlir illr ,j",. ",t rl'tr lllrl'rrl(r;,',l'r,;,,, 'tt' 1'rr"lr' 'l rs""rr''' IlI 'rr'r" l'l 1'r "l'l' rrr'r , ,,,,,',t ' ,,' , ' ' ' ,'''' ' li' ll rtt rltrl' r' r't ' rrl tr'li'l" '' l' ,f, t , ',', \l lrirl llll l ,',,,',' ., lr:r" 'ltilttrt" 1" "'ltltr'r" ' r'i ]rrt' i" tr" t ' ( llltrll( (' r)cr, ' l,r l('lr rlltl llll l itt'r' r'rrt'tr'r' \ I r'rr r'tl l i,.,.',,i, '1 f'tt t' ll irlcn;.;,.,;, ,t i,,"rt" 'lt'l tr''iti''i' l'i (tr0slii)li rlc
l(
,

l ,ll"l1i""'

'

,t

i')

l]l:is ('xitsl)('t iutlI rl0 t slr' I I r s(. J)t.(,ricltlil cn cl jLririo sirrtiliro loltrlc o sr' rrcrlir;r lo riili,_ lt rttc I r'l jtritro ls l;rlsr,. ,r si, rr.r:rlicr io irlrlrrlit.o \. ill lin tl('(u(nliljt. llr) sr' tr.r.rlitlr nrrrl;r ir,l sr.rrti_ rLl rlc t,rlis r;rr,rrioj;rs r.sl, 1{1, lr txr lLrsiol rrl,_ solutii lll'(' lo irliltlir.o r lo rljfi <.ltr.. L,r rlr.lr,r_
.

r lrr rlili:rcrrr.i;r, (trtsli(ilt (lu(, t(,\ult;i f;t_ lrtl t:rllr l;r lqi<ir orrIirr;rr.iir. lrr..o. l;r lil.rrrr
tirlrrrl

Ir

I r

Irrr

Ilrll r, lrrt.
(

,,1

t t. I r , r' 1,, J,lr'||,t,,,

.r. ri,tritrti\t.

(lu(' hitl)iil orcr':rrlo lrrrstrr rrcrr (r)ll() rl l).in(.il)io l(ll;tli\'o t rrrr.:rllrr;r s{' nlt('slr';l r.onlr l;r ruti,1.,1 ,r,r.rl,l, li';,r,, Lr , ;, , , , .\ . r r r rr,,r..,r. , Itl Ilt l;t :llirirltl rlissii'lr. tr' rt .I|1 1;1, L ir rli ,\t r,rrlrr,l.,rt ,,r r,,lr,.., r,,trtr,r ,l |l rt,r rir'.,,,,nor ictll l.i i,ir.rlirlrrrl (.r)nr r. .l rlc sLrs I)il l( s. l;t i,r'rr;r r.oln,r r r'rl rllrrl;r llr rutirl;r<l rlr. srr (lttiLll('. Sr lrltlr. vcr t;rntlriin rrs: l;r irlt.rril;rrl quc cl juirio cxirr' es lr irlcntirlrrrl ((rn(.r ('til (l(,
, .r r
.

lirllttl tllllcl;r: i'l rlr',ir,,,,Ir,,rlr;rrrz.r rrl srrjL.l<r. Iro Vil {'n tn;t ;tnIxirln sln I I I I ( I i I I I , I I ( . 0 lr trl;r_ tlr rlt.stlt. lrrr.r. in,r ricrlrr rlr. l;r rrrrcrrr liqLrr.lr
i
I )
I

()n vist.t\ ,r i.x;ll;rr. l;r rlllrl;rrl rll io rjir,r,r.so: llr._ lo ll r rirl;r,i'r (,\ l,irto (fu( lo rlircr sr, rlcstrt;rr.l.r t. I I.r rllr,t.lrl , '.,r,.1,,1 r,r r ,t | | . , I ,, , | | L . lr' rlistinl,r. ,\si. t,rrrrliclr lo rlifr' r'lrtc cs l;r x.r.so, nrtlirl:rrl rrinr;r rll l;r r:,lr,li,',rr. rlc nlitr(.r.;l (lri1, ;tll rlortrll sl l,' r'rr',rr,,,r r.. .jlr ( l( (.1(| ,Iiroivr,rrl, ' rllr r li,l'rl r. l, tr rr,.lr ,:.,' , ,r,,lL.l Ltr r;tr;rrloj,r ,lcl iLri,.io sintitiro sr, rr;rnilir,s ltt. rtinrr,r. {{)llo r'.,1 r'l)t;1 i.,rrr,,: lrrcr1,,. <,1 jrri tio <s r'sutllr rlclllri' rlc llit l),ls( t)l;ts ;uul)ljtl tltr< lorlLrrc ilr itlr.rrtirl,:rl rlr. lr, qljl1.1.1. , ,1,,,,|
I ,

i3

trt.t"f6fN]frl

**f0:,!lr? rJrflilfr.

SEJsm.s.

rel:l(ii)ll sus tlflllin()s; I)cro l;il rrrr* rr tt!.ttr ,j,,, t.,'

cxi{l("

5r'r vc7'

",r l"l]:l',,,1',".];i,.i;,il',lil.lil \: ,ii., rrrsir"' \ rlrlr'\rl 'llllc\l\ r) ..,t rrr '!tllll'nl() lil-r lll 'l\" Ir " {(tll I I Irltr(r-\r' ',.:. .','"' , ,t ,, l i'ri' i" '' ;"' 1'r1r l' t i::, ' tlt vt'r'rllttl t ttIttttII' rIi']II rlc st t lttt'
su

ittItIItItIr'it lrt rlociirn tlt' fcl tirl lrrrcrt 1('\lo l)illit l' llttl"'lrt' ,rt't',1'tl tlr'lr tr'' {t rlrr.'lr.trr"'rr 11""' t1 t ,,t,, tt,t",l' ,r,,l, , ,,,, t ' , , , . 1 . . , , ,,,, ,lt llt r k.lr l)it rsi Ilrlt I'll
,

IIlr l1lr. lr'rl,ir r l'' ''lr'' tr'r'l' Ir ' ir ill;ttt"s ici'r iliitlas I,,,i'r* l,,s t xlt trsiirttcs ltltll (rrll'rlr \ \r'lrr.l rlllr 'ril "" ' ' '' ll'itt" lr r 'rli" ' ll,l ,,,';.';i ,, .'."1",''""rr"'trl "'rr"l rrrr'r'rlr"r'rt'r' ,:: ',; ; ,' Jt,''"t'l '1't' rlistttr"rt" I l"r'r rr''i 'llr rtrr't t:1,:,',' i', ;;','t, " ""''"'|r''r' ltl r'\ rrr'tt' lr-t"lllrl. r,il ., ll',' 'rlr\ll lr I .l' o ttritq..,,t,.,tit it ni si'lirLr' rri lit'rtt'liqtttrt ,,,1', i rle tI t t ',i nititrl.. .\si, tlrtttlrlill lil lli{llllr' I " tril i'1"' ''r ' i,,t ,,,1, Ir;rr rrr rrl rrr ' I'r'r ' rrrrrr \i \ rtl''r'' ,l,i ,,',,, ' '1'r" l"' 'lisrirllr't ttt"tti"l-., 'l ,rt,.,i,,'.nt,' lil ..rtlrill ;l 1.ri,s' ('s ..jo tri :l]]:] q!rc li:':l':ii l;il;' ;'" ';i''i"""'' trirtrtti. t t'] 'rzur 'o
;

I t
'

Itit

l,l'i,t,t;t,:,,";'
., ,,,, i |l,'' .';-;'l;; ,,,

:i'1" 'l' I ' ' r"' l'li'.'rrn 'rr' rlr''ril'r llr' t"'lt; rtl'r'r'r v ', 'l' '',i,,'i. i',: ,ll; ;, ',",,'' ' r' l'* i'l'rrl' ' r'rrti'lirl i(lc. r0rrri'vi.ri.'l();. ) ,:;,,tr,; t'r,' i', irlc;t' rlt los ttlovlllltt:ntti,'tp,t",f. iqllirllncnl(' l\ t()(los
tosllltrlictilat-t's'
t(

'

"t"' t"t"t t'Ir'r'Ir'I

ticlt'r

'Itrl''

II

"t:l:l: ll''\ IllllclllrI (''n rrr r "' rtr.\ il" .rn'

7+

f,ti Lttivr'r'sll \(' l)r ()l)r)llr' ,l5r ( ()rrr() urt (!)ll( rri<lo,t lir vcz rt:tl \ rr) ill(ilil/il{11) trr s ntistr,, i,,t lrrs rlili'r'cnr i.rs. crr rr'ilrtri. l.rs tIt It ttliti.rr iorcs rrlr';rrz,rn lo urrtr':rrl. l)i'ro ((inro;llgo l(l!(rticio. Irrit;urrl,r urr,l rl,lq( n tlc lllqcl ,rl qtricr cltrr,r l.r Jr'ullr't. .r (r)nll)r'irl ltttt;t. tlrti flrt;r lotlrc lcsrrltlr rr,,irlr'rt,rl r trrl(, (lul r,r'r'solo rorr cl lrri.rr. l lL'rlr.r. r'tr trr rrrc si lc ttt ttr't ii' r'otrtrt,tt lttll;t..r l,t lllrl,r r,r/rl/ 1,11 rro l.r ,tlr irz r'sJrir ilir rrliol ;rlqurr;r. r ls cscrrr i:ri rttc rto l,r llr';rncr' .\:i tr'rIlrcrrI,LrIo. lo rrrri \( r'sitl ,tl).rr((( l,rt rrl,srrtrlo rotttrr lo lrirrl.r

IJclliclcv r. ,rrlcrrrls. :rrLrict r rl,'srll trrr pLrnto rlr' rislrr loqiro. r,' rlsirltrr l,rrrl rorrlrrrirllr srr oIcr'.rr'ir'rrI. lrr olrr'r iorr (,li\lir ,rrlll.l tollc su
inrl)ol('n( i;r r sLrlrcr ilrri,lrrrl .\rrlt: Ir;rIr|;rrrrorr ilc I r rlistirrr iol trrion ionl,r liir nrLrl.r qcncrrl rlc t,rl,r :rtrlt.tr ir''rr rlirrlcltir';r. .\lr,,r'rr lriln. l.t r itr'slr'rn I t t I t i t , t t i I tli
r r i
r

sin

Ios rrnircr:;rlcs rlrrrllr ir{sr( lt,r r l,i rttirt;t ti'r nlirro lr r r';rli:rl;rs \ i l ( r i li I i \ I i r . 5(lLo
(
)r

lrorl0rrros s,,lr|r'r;rs,tt ( \l.i ( r)nlr ir(li(, i,''n irtr,,rl('nt( lr)nlirr(l{) r onr ilrrr i,r rlt l.t lrrt t it ttr i,r r l;r r,icll, iirrr rrnir lrs,rl (lLr( \ i( n( L riqr,l,r cr l;r t'xr|r'it rrr'ilr l,n r'l ,r,t,, ( \lr'r'rrl(). l,,s rrrt ttllrrtts (10 unir ( s[){(ir'. rcr]l,r: (lu( ((tlr,ll l;r r rttsliort clr Lln l)Lnl() irtt txrlttsi0lt tl.l 0lto itttrlii,t ltttlt ltllslr';t(rii,lr l;rn .rlrsru,l;r r qr';rlLri{rt (r)Dr(J s( l)ir rlcslr ito crr t l .rrrs,rjr' lr ril);t ( il;rtlo L lr ttitilt'tr;rrl sir (r)1]l( ni(lo |s Ltrr Prrgt rri{or ( sfril. ltlqo ilrcrrl c irrrosilrlr'. rlc rl,rlo rlrrc l;t sol,t
c\llrr

iflll i;r ul]i\,(r';Ll {(nIilrir

( (llrl)r t

itrlt

lrt

ii

(lr'Licl c (lccil r-lnivcrsiii cl) sll il(:tlll li(l(1, v cslo rr.'rt( l.rl , \t)r't i ll( I r ir' IIl.IIIIIi,'LI'r ' rrllrr' ' l 'li'r l. I (rlll( lli(1" r ' rlril" *'r r'.'li' .i, , ,' ,',, l 'til' ltl:' r ll rr' i lll ,,,,,',',"'',"" ,1.,,1 ",,1,, ",1,,,i( Llll I oll(' cl)lo rolllo Iil sel ic (lc (uiii s(' il(ttlllir;l 1,,, inr,,,,t,i,,l; cll (lrl('rtllil irlcit cs tclll Illritllitl )

ttcnltlllil)li(i(l(l soll llil)lllcrltos igtt;rltnctltc tllliv0fs:ll' \ I)llL'(lc cirsiU ios (lc l;t cxlt rit'tli ilt 'tr ,',1,l'11 , , ', ,',, , i' ,t'" "trr" l' 'r"ri'rlli:' (li\r'rLrr-t rr rrlrr \'(l) ,,',, 1,,,lir,r.,'t, 'l,""rrr" t,','',,'.rl, Itrz I 'rrl"l lr'r rll:r' rlt 'I' I';'Ii'I'''I '],,, ( ll ('l ( lt'llii lllo (ltlc i(' ('\ lltiis rilttt'srr, aia,,n,,,,t" to: lo rtrLiltirlt ' ' .1,t, sc lcstlt l .,.,, iti,it, rlc los ttltivcslll('s Il{) lt slll)()lt('. tlll vC lislltlllttltclltt' sillo (ILIl' itrtIIiiir qcllcri!l llel slllrtlt rlcsltl tollo sislllrli'Lti( o \ (ill)f/ll (ll llll t],,r a,,n,pt,,. tlo sc l:l t('srr( lv('( ll l:i rlt" ii1, 'r'tti rtllI r "'tt 't ' s' illlll'tl' i Il' r {r ''r' ' \/" ,, ,l ,','i l" ' llllr rrl r lrt't trtr ltt. l Ir ',lr'' ril,'', ,', ,. r..,,"/ l"r'' ' rl'r'ir l'rr'r ll l{lJ) rr,,lr lrr', lr'r ltt ri 'l|l llr'l tlll t l' ltl|ttl(' 'r(lr''(ol)ilrro sc itl s('llti{lo tlt: llt It:spLtcstlt lr'l suiclo l\ r'. rlll 1,, .r.,,,, ',rl1" t t r I I t t I i tIIiI rllt l 'll' trrl']t ti,".,ulr'i,f (. ,,,rrI' rrIrII'\ irrrr liqil'lt ' vcrclltti ignorlttl:l l,',,.,-',.li- t,p^aaat llr lc;tl tortr
r' r
I

;tl qr:tl ;tll;olrrtrr rlrrcslr rt . stlusilrilidtl l otlo iiI ('icllll)lo' (lc tonlr'lirl. lll tlxlrctttltt t;t' i)or ttll:t t:sl)tl,,,ai" uttit,a, r,,l las itlstitncilts tlt (t'r'lr" ii,,:,,',,1'r',,'tr' Ir l"rrlt'r )'I tr'rrr(rrirlt,' ttl;tltr rI .'',,,,,f,,' '1, 'rrr l"'lr" t':rl ' Ir'ttttII:tI: r'li t" '.iat ,i, ,.,f lt|r lr' ' I' tIr' ttt:rI ti' rr' 1"rr ' 'tt' quc *. f:^\rifiq,,. su [orn]:r tlc caliriad' I)utslo
7tr

r)t) lr (lr. i,r ( ;lJ ,i(. (.r,nl.;i i;, , , , i , I I i _ .1,)r'tir) 1r-,1 (olrsi:,1(, (,l ,t(llt(.ii,1 ,,1rr,,,.,,,,.i,1u r. ,,ri_ ,l I I\ t)l( ). (ll(. \l. l.,tlir (l(,tlll(
, I , r r, I

,1 ''..1 ,. J,r,r,,r,,J, ,rr.i. rr,\ r l,.Lr,.rrr,, ,,.r,. , l,rr, .,,1 ,r,i,, lir,.,, r,r.J.,, ,,,, ,:,, ,, ,,, ,,, ,iit;rliz;rri,,. rir, rrri.sr.;r ,,ri ,1 ,,: l,r ,,r,,]l,ll]i ( I;(

, i,r,.rr(, rlrrt,l,, I.r 1,,,f ,i,, ,1,.'1,,,, l,.,l (,i,..rljr\r.r..,l,,,rr,,.,.t l,,,1,, jJl, .,,1,,t,t,.,,,,, r,' .r( l\, , ,,, ,\,rir,.rrr , ,,; . ;;;; , i,l., ,l' r,r, 'tjr,r .rl ,rrr,rr.i,tr, \ ||tr ,,rtitl'ntrl,, rlr\,_ so (lU{. I.i(lI' r,i cli,stit,, tl, sIr sllrsLUniil0 I,lt Il U I t,, r't s;l
'tl
1..;

r r,, il.: .1,, lrr'rt,li.,, ,J,ili.t, ,llttl' ,,, , .,rt,,.\ti .tit.l_ llll, r ,lr, ,lll,l, u .r1,.t,,. itt.,l,.,t,(,.: t)l ', ' r1,ii, I ,.l'I1, rr. l, lr (ltrr' \( ol)().( i,,r,,1,,,,,,,1,:; l)i ;,:l ll:,:,1':l,jl,lll]:

rl' i,r{., .. L,i.r L,.r,;;,.,1; ,1,, ',, , ;',1 ,l',, ,,.jr,.1', ,;,l] ,, i, r ,,,, ., i,,,,, r.r ,,,,.rrj, ,,,j;,,.
',,

,',,,i,,

,,r.

',

.' 'I \. ,,irt\..t rl

;''':' ' t"1 "


tt t/)t ttti i,rtt
,

,','"' ''',",11',,"'r')l;l"l;;, ,Jr,s, I ir r'l rri'r;trir rl.' tii',k< i.r, , u,,,;;',,;;l;,,, ','',li',]i l "'
tttt /t/r/

l,, r l1,1,, , ,r ./. .... / \ .,l,lj, ,:,,1,, j,,. ,,,r ,.rr ,1,, , r L 1,,,. ,1,r,. r'lrr \( f,r, \r jit,llt \r iit.l ,
r,(

,r,,. .,1.,,r.. , ',r' I ' i 11 '"'

.r,I \r' ', , . ;,, i' ,1, r;.;, rr..r l' ll,,; ,,,,., , ,,

,,,r,,J, ,,..

',,;;;,',;;,,;','iil,,,l,lll],,1",1",:;ll:;. . t., r,,.,,,.r",,,r, r ,l ,,,,,,, ,,, ,,,..,,,., lll:.1 ., ,,,:,,,. ,,,1,,, ,l , , . , : , \ i . ,r,. 1, ,,,,,r(, :]l,j r { l ,,I,,,,,. l,t'1,, 1,.,.I,r,,1,1,,,|rr,,,1r,,urrr
r

,,,,,,,,,,,.,,,

,t

. ,

rnani{icslil lll
.f,t,

*t,rl" p'rl cl c.ttcrritl. rttisrrrr ',ra,ii,,',i,tr'1,, ll ,, lrt vertllrrl i l rt'rrlitlrit{ ,i,t,1r, ,, ""t'ric ics lrrl]r' t l qi'rt ar1 ,r,. l;ts cslrcr l'i,l ', rlitllti iillt'
rtl

ol

q'Iliiril( i(jll dcl

ott(t

ltitlo'

cl

'tt,,,r., r'txlt no sr)ll lll( l il ( ()cxisl( ll( l:l' llttt ()I i( III't( I()II lllll s( l t' lr sttlrsttti it',lt sitti' ttllll tlrtl st <lt'tltt t olllt lillt,tr.t1,, ,,r, ,,,,1,, o tril'Lliil'trl (lil( r( li( i;ls' ('s,l",iian,r,, r'tr stis 'lt r;llics l)ill l('s it ,ra,i'i'.,' ','l,,'. 'lril l l t i ' r1'lr' '1''1" ',lr l' 1r,",',,,.'''' \I/ rrr''\'i-r'rtt'r'lr" t'"rrr''rtl'l' ',i, rlclrtst t t'IIIi:riti'' lr i.tlcritirr tlt'l i;;; ',t,' Iri.Ir' l'r ri'trrii,...l ,,,,,',.., rl' -tr iItrIIIt ''IIrI l: r I|I |I|II. -I I,r,1,, , il, l ' Ilrrrt! I 'l' :rl 'lil irt rrttirl;ttl t' 1i11rl r rrn.' i;',:.',;, ,,,r,, "'l'r1" "' I irr lirr rrr'r r':rltl:r'l 'l ,;.;. . ';, ,',, ''' '1"""1' l r'lri" r- rl ri' lr'rr l. f .". , '"', "i"" '"'' ' llrttrirtltt,.,t'rl "'rr"rl"' "l""li"'''t'.lr'' r,l stt tllnu l,,1 l' l( tI lli r'' ' l"' ' rl rl' ' '' ' ' i'lt' t'l' ',"1'i' rt ' '' ri' ttl lrrt ' lrlr' ,,', *l ,t,' , ( ollll)f( ll(lcl ii (lLlc s( nr'lr lco tlc ( oll11)illilfl(lll' (()tl(f( to Iicnrirt ;t tt'sf,r-,.t,,ai,;" rlc llllivtls;ri (lLll cxtringits(l ltpiiclitltlosc los li'ltrtttcttos lrt ii' :'' rr i' rl lril,, r ', rtiLIlrII III( rrlr'r .'ittr r'" 'll l"s I'r'r lro\ ''nr'rlt\ l)r'rr ,i,,,,,","' '-rI' n(lt'r ilsillris-licos. t t olltintit r)s). \ \( coll)r(

,'',,,1,'.'.

i,,lrJr,' :i't llllll''{1:;li;lllli:ilil {lc l(ls tolllilll()s el tcifclli) sisicr'ir scnsil)h^ :"',,;;i;t,,,"' qtrt' .lii tkrntlt' rr.rlc tlot itltit s itllccs sLlslillli(lo l)ol lln i\l)lllillo (ltlc lcllcllos lo sitlli(;ls \ fillslls l)c tltltlrt't ll (\l'l( rl{rn ,,,,i,,,,, ,t ltrirlsrl rl\slt lrl" rrrln

ll'il;l

i, f, f',*i" "r'lirr''ri'; 'l 'rrrir'r''il


7t]

r"trttlt'

(onl( c\i)l(:sirir tlt. l;r lrlqic rlirrlii.tir.rr. \.. cn un )l rtr' rr).1' llll',1i.,1,, i .,.lrsil,l,. , Llr,ly l,,rj ( on( r'( to t.oirrrr rr iitr iltio irltlr ito rlc totitli rl;rrl<s toltir.;ts. c.rrutonrir:rs. jLrrrlii;rs. lilosr'rfir trs. r,n 1ir. lrs r onlcniilos q111,,, rlc Lt cxis_ Iclr i;r sor.i;rl. r, I l rrir cr.s,rl irl)slr..l(.1() cn lotl;ts l;rs lirlll;s r1rr< IrrIoiIIrr rr)n \ri\l,ls;t sllstiltri.\ l;tl_ .ifr,.rr l.' t. tt.tt .1, / lr . ur.. ,1, r..1,.. lr(,1r,,.
lc

z;ttllts. Jtorlclros J)t ('s{ ltilr l;rs ;rvr(liilt(l()nos (.oll Lr ,t.rr ll,l,,t ,,t rl,,.r ,.rrr,, rr,.,.,r,,tr |,r,t l il \ n( q;t( irln r'olr r't.l.r. rjtrt. lttr.scrtl;tntos;t. ilt.t l,,r rrcqtrr irrrr :rt;ir r',( ' irt,l r,, s,rlct.lti,r r ;rlt','lrrl.r' , ,'',j, \ ,, tr.lr{.r .,,rr, .r.tr, Lr (lr I r\ 'I lrl.. lrl, . lr,,I|r . tt tr \l | ,.1,, I I, l,tt \ , LI i si ',1,, I r.r rl lr' r,', I ,1. ;,,,1,, ,l ,.r.lr I \ r,l \ t\ .r il u t(.stlt,l(lr) ;rlrtol t(l. ,rrrl;r l,r Dcq;lrl0 t sC l)ll \l rlli rlC Islc rrrorl() (.o1]t(r lll) trr)(liii0 itrsllr_ l;rlo cl cl \ir( ir, \si. l;r rrr.i,ri.iorr r.r,srrll;r rur lrl \1,r, \ t, .r,i,,,-,,J,lt,t r,,: ,,,r.ri, irr,,,|l,,i,rr It rlc srr lrlrr.irr rlr,rrlr.r, rlc rrn;r lol;rlirlul sis_ lcnr:iti(.1. l on(j( lil it cslir ullinir il lll (l(.sllr.()_ ]lo rlc stlrsrclo. I;r rr ir,:r ,lc srr ,rrtr.;rr.iirrr rl(,str.lr(.tivrr cxtlir it;r <1rrr' pcrnritc rrn ilcsrlicrrrc lilrr.c c i n tc liql n tr.. L;t rt< Ittr i0r .ll)\tr ,t( Lil (.\ ( {)rIli) .tslt,ln;t tl| t {'qrrrlirr rl0lltlc ltrltts l;rs r's1'lrs,rs sr, r.icl lcn ;t un liIDll)o. (.r)llo t1.nr( rli() (lrl(. (l(,\tr Ll\c lo(l;ts I r. I r, r' l ,, ,,,tnl I,r, r | r, l, rr ,lll, ,j1., (lu( lt1):j llirlll .l tl)lo:i. L,t t,.q;tr inll ;tltsll.:rr1;r st,
,

] s,,lrr c l;rs Jo nr;r, nr,t\ 1.r)n(.r (,t.i\ r,1l (lu(, \c ,l, l'11,.. l l r. , r,,lr, . rr,rll r..1,r,. '1, l ' . J
,
. rr , r
r

;1)

6[[r"Jq.1fg.0 riAq] N, A:? (IOh {i$n ibr

;ttrlc itlr:rrtilicr iiltl lll lrtlititl <ii: lit tt'tltoitlqi;t l,r ri,,i,,t"1"r,', trltr llt ;tLliltttl tll l:t t ottilrtrsliirtt rrlr'' rrltl' !ri( I I',lli z ' 'l' I 'rill 'l' l"' 'lr r"r:i r\ r\ rl Ir |:'rr. ." r, rlr' r " 'l' lr' I'tll rJ l( lr 1r' lrr r iolcllt ilr ltlli qlltlLl' sLr:i illlL;l tlr'g;ti iiitt ltllsll ;tt tlt t stli' llttcs .'l (i(' sil ()I)IIII(I()II ll{) sl)il clr;ts ltllrtlc los t'ltllos ilrilttt,rs loi,r,,,",iit,,,,., irr)l ('so. ;rlli rkrntlc rtl t Ilt,,i t'cllt.'s tll'liqli,1,, al ,.r,,lt,,,it' iL l't tltqlrrlritl ll llrrlcllt tlttcl ntililtlilt ,i,,t , , t,,,'.tittlltlli srr (lc(l() \' ,1"i,,,t, , ,', ',' (oll 'istlls li tritilr,litl . iltl stt iiltt t llll iilitrttlrllrl cll {ttltt iLll tlcl sistcltr' l trllo ( it'i t lll' ,i,,r,.ni,,'l l itt itrrl:'ttlsti rlc rli's;lt lll()s ( s( clcllltorilrs l:ts ,',,,1'-tslts tlt' llllll \cz {(oltlt i'rrrrrt1" ' rrl. r"'l'tr'lrlrll{'r Ii lrlt'ril"lrl'I \ I'r I l' rr''r t"r''rl"' l',.r t I.,,r,,,, 'l' I 'i-r' rrr l' itltt Lit t1t tc st ltltt ;t rot' .rr' it,"*,,, ',lria rlr''slt ttt t l;t lli'r'r lr't ri,,n,t,t, u. LrlrlsistiL';'l t ll t iirltl'illltr 'ar,,,"tt i t tlt' I i "l' l,t', l)ir.ir rlLrc ''l rrqLtlt ' I ' ' 'r tt ''t,'tt ' ,,,r ,.','.', '' .' '1, ,'l"i'l r li"l ilt' .' trt , Ilr ':r'rlr "J ""' l' r''(l'rirL 'r',1,,, rli' irlllrii 0rl ltln)ii.'tt,t,,' ,, t',tf i'tit'rrIL l't \''li(lit llt ' 'rrlttirLltti tlc ,t;,l,i, 1,, ,l,it,t""tl" tli((lllso rtls,t'
rI t ':

'

;;;r' ,iit,i,,,,'t

il

i I

s. \il\rrii rlt'r'livr' \t' iri)rr ,,,'l' ,1, 1"'',," ' -' I r' '' "1"' r'l "l r '1r'!l t I 'i ll t lrrll l' rlr' ' tlr-ll r' rlr lL'' ' 'rl rl" ','; rl' r' r'i't'trr'I' r' r'"1i" rl't i 't.r* ';, t'rrrrrrrr r l'\ '1. rrr.rlrrr"r' 1,,;t't 'r''"1 ' 'rr :'',:;' ',' I.rrr \r"rr t .'rr l''tirlr trr' I l::Ir"lllrr'trr tIl ! '.t i;,; ,:; rti" 'Ir
( iiri;t1(
I

l), lrr rl,' rlrir't -..,i,tta,t"'


t

t'nsillt't-ltt titr llt' l'rr' t' iri;l lrltrtiirt ,,,i iltt iltlt'tllt llrts,,,r,,t,t ,,tr,, ;t\rsoitlio t tlvlt llllct 'tt
o

r"lrll

'':r

irrcli tlrl sistcnrr rlcntr.o clcl cul sc ;ttlit.l y sc rlclinc. l)c rlorrrlc r.t:srl1l tirlrlrin tluc I;t r,;tli:rcirin rlc Llll:rs l)ilrlcs s(' r.cllcjlr cn llrs otr.irs, qrrc cl ccrlr' unirs csr.lus:rs s(. (.xl)r(.sil l:rntllin cn ( l irl)r'jl r)lrits; lo rlttl siqlilit.,r rirrc Io rrrisrlri sc cxl)t(s;t ( ll io r.olrtr.;rrio o trrt, lr;tv irlr.ntirlrrl :ll l',r,'rr.,pu,,t, r 'rrlil, r,, ,,.,,,,,.,,,, ,,, ,,,_ tolcs trtl;tqtjrirr)s cn 1o(lo nt()nl.lllo tlcl pr.otr,_
r s{).

Sicrrrrlc t.s trsi: t l nt;is sintllr, rlorltrr.to rlc r ilr llul;rnit sc (.ol5t.Ll\,(. (.on llt \ islil l)U( sl;t ( lt l;r ;rlinirlcl. ( n 1,1 ( olttr.:tstc. \.(,t los r.(,_ . rllt ll,,r ,li (:,i,,\ l't ilt, ,1,t,,. , ,,'ll,t',t,1,,. i.tr tirlcs crxr ilitrr ioucs. Llr nt;is scrtr.ili;t ''tl. rl;r_ tlLtitt;tntt rrri cl ltonrlrr.r, (r)IIsIr.l|\..t (fi.rrqrrir. rrro_ lirr,' r.r\ r(, r.r rr.rj( r'r, , ,1. r,.,rjrr,,rr,, ric rut;r iltt liqcltiit rrrt rrrrisiilt,t.ir I;t ;tr{t.lttili r.ont_ l,ilr r,l.r rl, rrrrrlri,1, r ,rrrr,i,1,,.. \ ,lr, ,t,.r .r.t_ nli:itno l;t fi'tlrnrrl;r tr lir.tir;l l);1.;l su ,ircr.ltrir,rn (onjLrt;r. Lrr lirrrrLrl;r ii(ti(ir (.s i,j rlrisltjicquc l)1 ltill('t i;ll utisltr iorlrlc rrn;rs fincjorrcs rr. r'olt_ l|ilstiln ( on otr;ts. \( t)l)r)Ilcll (,nlfc s. sc cxi.lu_ v(t \' (l( \lr.lr\r'n. to(l{) (',ilo r.oltto i;t (.o1i(li(.ion llr.'\ l'..1 I J '1, .l'Jj, tllr .rt' , \,lrr l rltl,. {.rr \l l\';lli(l.lli r'olt0 :r I;tvi' rlc Ijj;r l;t irli,ntjrirrl <lc 1o tlritcsto. I;r rUtirlltrl rlt. l o tcltt0s (r)ltttitst;t(los. Lr .llrl,.t\ L,\IlrrLl'ir., r ,ljr rtlr.,,r. (,rr ..j,r,. si'lrIir( i(iir lrli.r;trlcr.u;trl;t ic lt ,,ttI \ t,rrlut1,,i. .\,ttr tii rr,l".( .r Lr, l, rr., ,1, Lr tr,rt',r.rlrr:r Lr l,'lri,,r r1,..,1,g1,1.rs I,r,,,ll, 1,,. rtr r.{rlur.ru;r rlc tot;rlirl:lrl r I i i I i' I i i I r : cl (.ollt.tsl(,(lc los rrrinr irios. sr rl I)i I i ) r 1 r.r:r.itlrx.irllrrl. los

l;r

irtrlrrsl

( ()r

i (

tlr

rlc sr r,;trtttcliltl i Lt.ttili{lt1iv;i: l)cl o lilnllrjln lrt itrc'ii;t rlt' las l:trtcs. lo t'xtr'tlscrrr <ic llrs lclltlirrrcs. ltt cxlcflltl tic llt Iilclllc tlt t:tcqr. irt ;ulrt. irlrltitlr I t ircttlrtt leilcr:ttirin' I lrsiutisnrt' cl tlcsq,tslc. tl tIItt' itIttI'IIII. l;t illloxir':rtitin rlt'l rrrttllllisrtlo l'( Iri(o. 1o(l{) r'llo hllrlrt. ctr tr'tttiltos positivos l ll(g:llivr)s' sol)l( trnrr Iontrrt rlt lt'rllirlltrl rltlc It;tstittltlc rlc Ios h:ilrilos ortlirt;tl ios \ (lll('. \il tll Ilt trtlis t't tl i c tl1 l rlllticltr i;r rrIr-rI1;iItt ioII ri'ctrit;t <lc lli tt;tltll ltlczlt , \lqil ''ltrrlilrll' lll ' t il,.l.'i r, \ ' .' ll,.'r rrctpl;tiirrr. l,;t t rtricz,t. sill cllll:tlqo. tli t'sllt lclricion. r'l tttltlt t itlisllro tlr'l sr)lll('lillliclllo v lr, rr,,,''r,l l'l ,i"-r ,l' Ir 'r'r'r'r'i"rt 'rl'tt''rr Io Degltlivtt ill)s1t,t(1o ttl llt ll'r' irirl il l;l l1;11!lliilczil. lit ir)ll){)tcllci,t v fl Llstl :tt it'ttl llLllltli;ts lt,lll' i,l.r. r trr. tltl,rrl t, r'rtr rl-irl i ''rr''i 'r r"r1
lirllLrc-s
t

III

It

'

;r 1l

r';t llt. iollcs tlc los t i, Nrt octift i cll l sils illlcl !( lll rrrl,rrros ilontit llll IIIIII( ())i() t t'rtlrrlt jt' ;rl;lt;lltr rlt t t ,i r r i tt; t s . iltsltttllctlfos. lt't ltir os ;t\ ltrl;tli t, s sc r'lt'sllitq;l1l ( ll iIIII()11I)ILII;I r otll tlitlrtt itl rtllcrlt'riol tlt'l lltt icttltl. llo ()( illr (' tlLtt scrrsilrlcrticttte lrctlillittl()s (ll lltl (onll)illilcii)lr rlc opcl]ri i0nt's .11)lll ('lllclll(lIllc (lisl)ilt itics lli l lliita
sl
r <

lrc<rirtitl. rL ilrtlts llt:ti;is lll:tlll('1li(l'l ('ll lil lfitlsitoiccl;trl tlt l;t illcrrttttirirl. tlc trtr;i itllt'gt;tlt i iorr oltiritrii lt tlc lltlt irillt's. l;t lill ltllt trtlltl tccniclr rlcsrlicg;l tll) silltltilll('rl) {lc lc( lll sos l)ilril hil(cls{l t;ttqrt sirlttit't';t rtllrs itlsllttttls ilc ttllll r.nx i<lrr ttt qi'tttit ll.' , \' tlo st' rlt'st ttlll t cll lo(lo cslc tk s-rlit g,irc tlc l ('( tlt stls llltt;lgrilli( (Js t tltritl sc illf

[]r

l(qliul (n (l lJtrl(ts() lisiolriqitrr lrttrtltltrt's y iatlort's tlttc ( (Jnll.lsl,ill. llt st' ttilttrificstlt cll cslrr t t r i I t I t irltl ;t t;tll,s illll)olclll( ric i;r ti'r'niclt rlttit titrlir it (ltl( \ it cl tttc o lll qltllisltltl tcllllli,, ,,,,,'r,t,,.i lr,ilritos ', tirrltltllt citrrtlitlr '',:No ()s t s cvitlcrtlc tttt l.t ittrlrilt' r ' r'ilt'r'ios illl;iliti( rlc l;t t'r rriit ,ottllcr',lll rttl rlitlcipit' rlc llrlsilit'rcion rrtc lit tttlt' ,t sl l)ill-ill rlrl;ls lillrt itlllcs rlc ,,, '. ,lr 'rr,l,'l.r' ,,'t, r''1,- 'rr "'r \l rrl\rlr-r'' \. ..,, ,,,,',i,, ,1,,a ,,ir.t, ,, { ofll1) ( li 'risllllilid'rtl rtlt .11'.,,lrrr'' ' l. r irl' l'' lr llr 'lrrllril ." I ' ' vlliil: ol solrrciirrr rlc rotttiIIttiII;tII ctt t l llrtlli'sir i;trso tlc lt solLtt i,ilt t rlrilrt i l lt;ls-rllso llt tttltl rlcsrlc cl t lcttttlt'11,, otqlitrirrr ltl ('ic!ll(lllto tc(rrir,,. l. \'rl{ rl)rqrrl,'l ' 'l' ('lrrI'rl.rri\ I'il)icirs(srl tcsttllltrL llt'ttltit llltqlt Iristoli:t: l;t ltisIot i;t ilc rrrt lt,ilriro lilllic() clrrt rnrrltirlita y rlivcrsilirlr sLt oll'r';ttirtn r;ttli qltttat atltrttitilL r i<ir rt turrt lol tllt tlc rclllilllrtl lttc Io lclr'tlia: rlcstll los li;ilritos rlt lir histor irt rlt'l ilt sltttollo ill)sllit( ( ii)rt lllri i;t ltlilritos rlc rrrllct t nt ilt tttt' lrusr rut itrlt,ri:tlsc llt i otli'xirilt tlc lo cscillrlirirl' su rrrirl;rrl {tl ('l (ollllilslc. stt t t t i I I t t i I i t I t l;l i.r,i,'|l ,,,1r,r'llrl lrrlr" 1 , ""r'rtlr'l rlrlllrlr':ir'l ,' rrtlrl, rl,rr., , lrj,' llr'rl" 'l' rrlr'r rtr'{ ri i"lr ,,,t,,,r,1,, , tttLttilllt sitt ttlttstrll;t: t l sisit'llllt rlt'ltro rlcl t rt,tl s{ t()llslilll\'{ ( (llllo Ilcq;l( itltl It'ttc scr)liI lir lil lz:t lc stt t rillcl t trl ilL. \ ('11 cslll lfllsiriD l;r rtcqliriritt rjtsrtItoll;t. ('xl)li(rtil crlli(lllc (c. conll)lellt sir tnrlitt rlt' Icltlirltrl r' ;tqt:ttrili' 'l orto cl orqlttrislllr) (lc{ liltll il \{)( (ls stl lirl lltlt rLc r'0:ili(it(i v cl tliltlllir rlc l;tgt"crtt'st tltlt< ir'rlt lrnlllr
r

II

tI

ti:l

" r j,

i,ri'ltio-^
"$#ffil,\.ro

lica v rnt'cltnicit l)icr(lc su cilr:i( lcr {liilrltc -\' ill)str(to ilar llrLrilcslrr'. ttl;is illl't dc stt ;tl;Lt ictl ciir cstrrllistict. sLt cllt:tl ntt iltl (1)ll( lctil cn oi ploccso rttisnto r{e I;t virl:t. [') I dilt'nl:l illlillili(o ei cl olriculo irrlnico l lrt t:rttrltrla clc ullli s;tlritltlt lt qrrt' rcltlizr i'l tiilcrnlr con(lcl(). llt tlilt;irttit:t rLI los iurtrr0nisttlos, cl tlcsllii:er.lt vivicnlt' tlc r:n;r irlca o scrrlirlo tlttt' tr:spitlt cl (onlrllslc v l:l ncqrriitin urtrrr l;r trrrtclicitt itlntctlitla tlt'stt tcliz ircirin y su itlcIttitl:rri.

(luanclo rltts tlsllltlitltos tlt llt cxrt licnci;l nalLr el (l;r :rt lil trrl nlttrrr'tlizlllltc (i(' tll clll('ll(linlicnto (ltc sc torltiltt' t s triisltlo trlttlo cslltitr solillrio t'tt rrtl ttttttlrlo rlt tttstts) ;t rrtl ll;tltti dc rclittirin itttcrhltttrltn;i, ltl ltt;ittctlt tosistll rit' pcttsat tttt'rllt it llll l)tllllr) Itlllltsltrllt lilt llts llrt tlllts q.1,u itu;r1,. llt.tr t tI,IiIII, I't tt i ti 'lrl' l]l ,\ (lrlt' lrigica pultcc itttlolcnt ilL, trtolit ic' irlt'ologilt' Si tositlentrnos. rot t'jt:rtt1;lo. 1:L il'rlitillr. ,:r1r:i' hltlcnttis t"n trtttiltos rlt' lts r';illrillt's ltttltlitiros conro rrr st: sLlsclillit cs;t lrc;tllt l sl)sl)t'thosl inrliqn;tciiitt clttc vc ctt Ilt lolititit Lttl t ttltrllo tlc l;tlsct{;ttlcs. f:tliscislttr. t olttllltlit t ioltt's. orotturristrttt. ttr ttrtttrlo rlcsllt'r'ilrlllc tlc lclllt-

jrrrriicnlo t' inrrrrtrtlirltirl:' [,lt Ititttct lt ttrsisllt tlc pcttsrtt crt]tttlltlrrrilt. lillc:tl. iitt<llrllcrtt;tlislrr, r.rnivoc;tlislit. (lx(llly('lllc ctItlt cl rt,1, ,lt l,. fttttrttttt,t.t prtl llt vttllltna v llttsc;t cott srrlrlinlirlrtl ;ttclil lct lclir' ' lclitt'lttltl lli tlxlc-

licncil pltrticnclo tlc Lrtt sistcntlt clc llxitllttils' v \.rl,r \ (lr( sr l{ l,ll' IIt(lItr''tt,IIt' \ 1,r irr, i1,i,rs
ti4

tatrtolilqico r:lt clttla clcsarrollo, t:tt t;ttl llllitit-

iiiin. l)r' rr.rlcr il (lu( t'l ttttltrilo ltolitito it iisIo r'<rri lrrs l)iitirs ill t il)it .r l lct itt sc si'i;tt lt tlc 1.t fttt, ltru r ltrtst;t Ltt rrllul(lo Itiii\ tlttt ttlt tltllr rrilrrr . rlortrlc t'l rottttot litrtlicttlo s(il lil l)lolollg;rrir'rrr l,rqir rr ll l;rs irlr'.rs r isl,ts. Ir (()tls((Ll('ll lirr rljsr rr'sir;t rlc los rritrr irios. l,t cl ttrLllltltr tltrtttti tlc l,r rrtorirr ;trl,rlitirlt lorlos lrls ;ttlo: I lirrcrr) lcl lii s< olrlt'l.ut ttt lrt r I qor isrno lirqico: l;t iiicr rlc ttrtrL it'tttirttltt iltitxi lrlr:. riqirlrt. rlclirirl.r. itlt ltir,t rt s lttislttt. <lcs t ilrrrlt rlt'l tlircrtr;siristtt,, rc(lilitr((l rlt lit qcornclri,r. l),rtir ( \lir I)r'o\{((iorr ttlirtirtr rlt lllilritos tlc pt'trsltttrictrlo,tiltttiriilos rlrtllllt rtcr';l 1,,' 1."'.' ,i,'rr''l' ',,'.r Lr ,'', r,rr,i,, 'i litLltl rLrqlrtttlt' r'rr t l rltrtrttlo ,,tlitico ;lrltltlt lorr l;r srrslrt i;r rnisrt;t tlr'lrt,trlritlrLio t illltri0n;tl. \ \ltt r-l( (rrlori((\ ttrt,t tctl;tq0qi;t tli'lolIrrr l r rlclot rt;t, iirtt trtc st l) ol)ott( ( (lll( lll l)ill il cl riqor isrro tltorilrito. tLt< irrrtrtrltt l;r lr;itti, '1, ',r'l' r,l.lfl. Lr'.rrirr,' rr."tlil.r r,l'r, sii'rrr. irrtitil rtsi t sis. tttt tl< srlolrl,' le r i<l;t ltr ,tr<lslolrtrlo r I)fostillLll(). .ttttot t tlt'1lt;tl';tt iirll. tlticrlrl r ;tqttsit'rtt l)c lrtrtrttl;t (lllf ll lllllll(lr) ])olli,, Il, lr', '1, l, , ' r, 'r', 1 l l' ' Lr l,,rt. rl lr r I'l ' ritrr lilrr'{ irqr'riul). \( (l( lolrttil <rr l;r rtlltir;r lirt'lri r t s jttzqlilo t otttt, l;t liqLtttt ttlisllllt tli llt irl;rciorrrtIitI;ttI t,rtust,lt irtr;t lltttt;isticit lt'li<iorr rlc rr irtci.'ir, \'l.r rirl;r csririlLrrrl sc rlivitlt' trt rrn clrrr iqr;trrir: l)r('s;r crt l;t IirttItIitIIrtI llrl lllirr;r rr,l 1r tl;tvt tlt str lilrcl tirl i virc l;l tlisrtr'',i,,r ,1, .1. ',rllrl,l tlt'lr, ,l' ,'l t, rr", "ll .ir ' "ll"' (cr si(lLrit.r'lt cl rr irrcilrio rlc Itltrltitlirltcrrsi,rtt;tlirt rtr
r, r

iIr

IirI

I r

ll

, 'rif-lcir.{lr\
_ ..rrxr

Lh

e@,(ffi,ff,5
r.!Blb&$

(l;l({ (lttc r'('ltll( lit(' iil sllstclllil \' (ltlc ill( olls( lcll-

clru,t-ntltlttltll) illlqll:itiil' (tli',,rrar,t, 1r,cri,,,t;t I)lr. v('r'qilcnl:i l,n t'l ttlLttltltt rolilir'o. llt nlrtlltl;t rosistlt tlc (1)ll (lllil llllt' ltlllirli cstitltcl;tlo rcnsltt ltolticzlt ,,, al rtlilistrlo i i t I i t t i I i t I l';r intcli"u \( lt l , !r'|l' Lr l'l ' t' ttt' :r'llll "'lllr' lirrl'; ': t r',r r':l,r .r-lll, Ir rrlirrrllr' r'' 'ttr 1t 'rl" ilrll)r'l llr' r, ,l' ir'q, rlri,l ',1 r lil" rr'rl l'l t I t I I I I ' i ' lno tti:ttltti:ltclitl,. sll iustLillltlllltlirllttl y nrcrlirrtiz;tt it'rtl. irttlllit lttl cl irit:ts I lt t ltltzt' tr.r,li,. 1, ' rll' l.' llri','l"r-l ' ItItIIt Itriz rI't' " ' irlrr tlc llt tt;tlitl;lti to lrot llt l:lt't.t t otlsirlct'lt< ill)ilftilll(lo lli vi'rrriltiilt. I);illr \llt<irriltvt lo ticttlc ctifcllislit;t lt stts cstlilos ' ltlt'irtt ;tlinil ( on l()s lt irtt iri,rs llolitit lrs tlttictl I litrsitlt't ll li, rlttt t c;tltrlctttc stilt llls t lrslts llttltlllltlLs tiLit' l'. , tri,ri, r'' 'lr ll'lr' r"tt rl' ll |lll t' \ \'rl'r' 'Lri,i,, l(r Ir,,r,l r'l l rli-r'1 'llr" ltllll rlttltr 'rli:t'' cl rieir(' \( r'\{tl( lzil rttt ittltlotlcl 't llr llllir tir;t lr "'lr' ,,,,t1't,t,' l','rtlll1,,' 'l' l"' l'rirll'r('i 1,,' ' rl"r's 'r-rrilr.'' rlr'1111 .r1 'lr r, 'ril'rlr,l,',1 1.,, .' l" , i l ' trt' tr'rrt'l' rr'r- r .,l rl. lr I r t"lrr ' \ rrt' r tr i" "lrr' 'l' l" itr11r't t rtlc irl rt nir ctt llt itl;tltli;t tlt'it(llllllos Iitios sill ]os t ttltlcs (lif( ilrrl(rllc l)o(lr iii slrlvll1 0l l'sl;tilot(' irl' l.t' t ir"r,l, ' rl, \llrl"l 'l' r' r'1" irr i' I tlt u ''IIIIIIIIIL'II , r rrr lrl rrl" "' I "'li" 'r "'rtsi'lt' iqurtl cori llls llrl ltlts tlllt:ts tlttc (on lils Illiil;ts)): ..i,,rt,, ,t,, st -,Ltt llc ill lllllf ;l 1(i(los los vilsiill()s' ))rIli('ltlt its Ilrii. sl' llcrlclit ilt ;t i's llt tll:trltls' ilrr';lrti'rs st'qrll) sc tslli rlc los r)tfos((; cl rlilo
I

rIr

ti(;

lo cl t'l ntenol tit'trrro ltosilrlr'. ci llcncfitio erl cl rtltvor; los llottrtrt t's srtti rtlitlt's. tillt:tttlcs 1 f:rlil(i \. ({' rttorttr;tri;ttr ctt llt ltoslt't itllltl. lc r t ctr t l ittfirI tItItitI: los it,rrttlrt ts lt'r'hitt l l lo rrrrio sin rcr ilrtr sit i'l;tiitltt nlttthlts vczrrn , r'ri rit i t slIirt ,,rtt l() lrLtt tto: /rr'l/rrtt'rt1,' tllvitl;ttl
;

tirir

rr

,1, \l.r,lrrr .r,l , ,lr 'r'1rrili, rrr, i , ir'rr( 'lr"lr''lrlt: intilrtn r itttlrtu,rtt lrls ricslttttllts lllotivii( i{)llcs rlr. los lrornlltt s. l;ts lslttci:ts rlt stl lrcttlt:trnicrrlo \. ;t lt,tvis rlt tottt;1,'i;ts rit lirt lrltt itrtcs. l rirlrr ili,rlcrti(ir lititl( iillisl,l rll: lt rt'lltcitilt lrolrtrr,i: los lt,,rtlrr ts st tIIItrILr't'I lltstltltrltl l;r rint;tj;t r cl tl:rtct . (lttilti. trtttto t'l rrn<i( q() tllillllcllcr cl l'lst;ttlrl. cstl't I)( . l()nli il lilr iU cl trrrrrIitirint s rlr' ltclr iltir r',lttto tltrlit lli t'stltlli;r r orrIIictir,;t (lc l;t cxisl('ll( iil sot i;tl, cl rllltir Lllrlisrno rlc los qr ttltos. tl I'st;ttlo i)( l rrliillclilc rlc qrcr r rt. 1;t itrtiolc lllitlr' iillisl;l rl llirlos los corrllitt,rst l)( r(). l,lr)rl)i'tr. cl t trrilillrio rlirlinliro rlt l;ts llctzts. lil irlcntirlirtl (lc tcn(lcn( iiis iultiiqrini( ls. lrr t oltt't ttttci:t ollit'tivlt tlc itll;rrlsos olr.rcslor. l:r irjt ntirllrd fc;Il \ \'iviclltc

Ios lrrtttlrtt's cl rrsi sitrtlrt rlcl r;tlllc, I)(() llo l)cl rlonitrr tlttt clrrics sit I t I I i I t t I t i I I I 1,, .. , trtr, r'tlri tl.rtr''. n'tr I,l rlr'jrr itrlr''

I t t

'

rlc rnrt lirntt rutivt:s:tl tut' ltlt tolo l;t ilttllott:tlrirr rlt lr rilulol()qil linclti crt l:t ltltrlliditllcltsirlrr;rlirlrtrl rlc tul clt tttt'ttlo to]tllivo l)l lolitico. ((illlo lx)(os' licll( iilll( s < slc cslcttrittrl<-' instrrrctiyr; t l Poltir rr. ,,rtllt, Illitlit . rrlt'rlc rlc, ilrros h;rstrt riotttlc tolt lt str ltllcl,l l;r tlilrl:r tic;i rrtict ilist,t tlcl rtottso s,ti;il. ltlttrt rlnrlc:
87

rtltirlinlcn siona litl:trl tolcttiva st: rrtslrt rtl rlt:srrlir',{rt, lil,r r rl, l.r "'" ir'' i r r l:L r.'lrtlrl "l l.,r ,r,,1,,,si, i,,r' "'l'r' l ' rll'l.'ll r''r'll i rlncr)tc ;r;t1(.ri:llisllt rltl l:t tlrt;tlizrtt irr soi i;rl

rn

(ilr srltierllrrl coltto tttlitllttl tlrnllictir':t dt'l llrr'ti,,,l,,rirt,,,, hctl<lllisllt) I)lc{lc rlcilllsc (lc l;ltlo. |,1 plolricttitl (lc lll illtcliqcllti:t tlttt ;rtlrlttit'r'c

(\)ll sll llllx)lcl(lil' cst( s:il)('l sillltllt;IIlcilIlclll(l ,lrrt,l, t,;'1.' ,'1r,, lrl{:rl Illli,''l I'l I lrll \rrr'rlllt llrr' lr'' rc rlt.r:rL;Lr rl lll rl trll.ttt:rl rlrI "'liri"'

llt.j.rrlo ,, ,r r,il,rl 1., l"l 'lrz " irlrr IIr'rr.ri rli'r rlt I.r .',, ,,,1 ,,1. l l 1'r irr' if i" 'l' l '1 " r'r ' l"s irrr' tltllllitlio V l) cviilcll(iil rLrlsos tk' liulo:lscl(i(ln. illlorio,r,, r,,,t t,, llttt-lt t tltttpttlsilitl llltlrtlitl sillo (lll('lo (rl)Llcs1(l rirl;tcl v tottciclttilt l)t' lrtlttlcrlt crr cl r'onlli(lo s<iIilti sc (()IIII)()I IiI llltIi;t luclt (lc s cofllo l)tll il lliitrll illcii' r llltr iit (lciff() ( o(10 I SI;t n}o (lsl)iritLl l,;t lc|ccllt iittt inlcliqenll c..i.i1,,, c,,tnlrt'rrrlr v cllitli( i;l sin rlilii Llltrrrl l;r (ollllJulsi(in tle cIiIIIiIr;rII;I. tl.titlltlo trtt clt'tttcttI

to rlc lccipr-llt t, l ct otlocitrl it'trl o ( lttttll tlttric' t('lrrlil t' ,,',,i ,',, 1r. {t Is'' 'l' ''IIIIi'lt'l'' t" rt ,,,1u,,i,',1 ', r's,iriru 'l' l"' 'rr' l'1"' tr" lt rrr,it ,rr, r'rr, ril'rir .r'rr"ll ' ""'.i' ii' 'rrrliti' rr
rlo
Lrn;t

tot:ilizlit iritl cslliritLr:tl tlttc tlrl st' ptotltt(c. [.]! l)clrcl)(iorr intcli{ctIlc tlc lrt totrtlizlciin socil ,:nse,l,,. llot tll trttrtt ltlir'' tLtc t l csliai,.r ,,r,,r,, clctrlctlttl socilll cs tlll vt'lo Illilol(iqi,o t.n,lirin solrlc cl tnatcri:tlislno rlc l;ts t'cl;ttion0s

httllliltlits. lil rrlrrntlo l)olti(o revclit' cntorlccs' lll opositirin tnjantc tlntlc csrr'itu irlrlivitlu:il I rlrir-

,lr.r "u'-,. ,'lr l)r ur, l, ( l,',t r.rrt,, r'\t,l lrr lotlliz;rr irllr r<;rl. l,t rlitrlrticlr rt'r rllrltrll v r'. ,|:li,t , I.,r.r i ,rr, r.r t.,,,,rr,1.,, 1, It',tl tlcl roltiro" (li otl. ltr tollrliz;rllon irlt'ol<lqir lr, llr rli;rli'r tiril (l( los ntilos. (l illt(1r) (l( l;) llrlsili,,rr ii,l r''rulr, rrsrrlor i;r rlr. lrr rrr iolrlit rr i iirtt tttc oiLlll;t,r los lrolrrllcs l;r rolrllllir.r ir'rl tit lo rrrlrlirrr ', 1o rrir,rrlo. r rlrrl o1rctr. lil rolti,r, rrl|i, l,,,s1,,.1, rl'1,. ,,, tr,ttr,,.l..r .r ,rr, pclilirll;rr.,r' scqLrn l:rs ( xiq(.n1 iit\ r rroslltlqilrs
t

tcrilrlirlrrrl colc< lir.r trrn lir i orrrrlit iir irln solrrr':ti;rriirl,r rlc Lrrr;r srrpcru ion nritol,lglrir rlc rli

lcl rlurrrlo

No
(

lr;rl,,i.

(rII1IiI(Ii( II)r'i(). irr lr|irntrl

ll(1

s. nil(l,r lt irrr lcilrlt', o iril]loItrl ( n lll ( ()lt,

rlLrt;r rlr'l llolitiio. l,,rs Irt'r lros cfcrliros rlr' :rr r orrrlrrctr rro rLrr.rlcrr. \r) l)(.llr rlr. lr'rrsl r';rr iirr l1)litl. \(' ittrrrtttt;ttilrlcs r on lrr lcl:rlii,rr rlc llrc zirs rlcltro rlc llr ruttl ;lilll,l. I)(1o l.rl rr'l;tr iolt It,r rit rr <lrrcrlrrlsc rlrrict;r sol;trlr.nlr' lrur irrc cl lolitilo rro st t orrlr';trliqlr. l)t' nt;rlcr;r {lLl l('ll(' rrrs rlc rn;r I),trlc l,i iril,rq( n rlLrt r.xiqc rltl politico r'l irlcol,,qisrro soritrl: (l( lii olrir. l,t (o11tltrl;r rt';rl rlcl roltiro i.:liqirl;t ltrrl llr silrr;rr.irin tc;rl cn rlLrc s( (n(rrcrlIl,r. .\ l,r rrrrtrrrrtilrilirl;rrl itlt'olrigir;t. r'qirltr v linr';rl. st ol)()n1 l.l (olll)ittilrilirl;rrl rlc rult tol;rli;rtirlil rlc frrclz;r. r'r'lrl. tlin,tnrirt r rrLrllirlinrclsirrrrl: t,rlis son los li.r'r'ritr". ,' trlrr''rrl'r'r '1, 1., r,,,, .t, , 1'.;' ticl cn ilrrt' s( nurr\'( r'l rolitiro r crr lrncirlr rli' cllrts st r ont;r't nrlc sin csi lirrrl:rlo srr rlrrrlir i,1,',1. 'rr, .r,,,lr, \r rr'r' ,l, r'r,.lr,, ,r,,,i',,,'nlJg

6tILto.!b{t4 frAffENa[
r*(1f1nlr 4nll,tt

lli, r,, r rr,, llr,,(lu, ( rr,ri 1,...1ir.rrz ', l,.l'1,,,l',, rlrl ,rr, 1,,.,rrr 1""'l' "rrri ll,lr'\r r llr'll'lt(l
rlr I t,l ,,',,',,,r rt,lr t.'lrtl'ir lr l'r\ ' \llr''ll"\ ltt' ac,,lirttt,, ltriirltrilrl'i'licrt (ltl( o[)tit lltll .tllrl r' I' ;','i,,.. Ir'r Ii\ "rt'lt' t"r' r' rl'' 'l' (l(-illrrr'rr'i ",;' t ,I 'l 't"lrt' " 'lrl' ,i,,t': ll tllli i l' l '. li'lr'l lnrrr(i r I ",1'.l''""'' ''r' lrr'r' "'li i'

i') ',.,',' ,r''''i.r''l 'l' rr'r'Ir'i.r"ir i' '"li"rr'' \l'' a, ,,,,,,, ,rirrlr r rlrl'rrr' l irrr"'t' rl 'l' r l' t1't'"rr l' lrr li'l'1"lr" ''l'., '',t,r,lt' ,,r', ' i't .'"' l't .'' '1'r' ri' r"l" 'rrlt"rrlirr'rr r'1"' ',",f' t 'l' , ' I /'rrr i" 'l" rrt' I I'llr "'t' lUll ll '-'';, \ ,,||t, llo: , ''r r"'' 'lt li rll:lllrr rrrr ' 'l'l p"lrri " '1't' .;':,',,,,,, 'r,'l' l' r"rrrrr '' titt il'tr llrltitc lrlLt lt i,rr',l,,rr,t,i',a. trttc sltllt' tiLtt llltlltrcttli' t oltt.,t, ,iirat,,,,'' 'ltit'llt' ltt seltlr vct rrrrr lr'rr I ,, lt' ," rrl ir r\ rrr I lrrrrrl 'rrrr r"' 7 ' 'Ii 1"'rriI'Ir' ','.. 1,,, i,,,, ',.''il ' " :..u1 'rr 'IrI\I Is II'' '|t 't'tf ' '"r', ' " ' '1" llr''lr''"lll' 'llr Ilrl'i]r|
I

rtl

,i, 'i

tr' I r' ilrr' t,' r' t.''" " '1"' ;I Ir I I(l( inirilrttlit o sttsct,ra, ,frl f,t lrtltzll tlttt'1f'ItlIrl " ltltcct l;l dl'l
,

rl| I

lr"llllr'r

t;tl llt. tit

,,,,i,, ..'''i.''".." 1" ..'l l::ll,l:ll,:"il''i]l''1,,:ll.,lll 'r'' rlct tlr.tt' tlt liut' i otltttlttli l srtslitutirt rlc t.ti.. t s i;t , l;l ,'],,, ' ^'1,'^. lrrse i"r' 1"'\iri' '\' t]'1.1.1;]. ' l,::,',.; i ,; """'i,''i " ,," , r; ,, ., rr rr,r' l]1. "",i,,'.i1.,:1"i,"-il:" , ],,i:,lii

ll(

ii\lzlifll\ l sliilt t' trrtlo

l,.lt(lCl

l"

ll(r\

I tr \:'< tt l ' r, \r,'!rt \r'lrt

,lllii

'lSllIIlSlllt'

., i"

,,1,:,,:,

,:

I,ll,,i,::"1i,'',,,l i)'1 '


{lil

,',,,),

do rlc apropiacin y a:licacin cle sta exhibe su crrcter adjctivo por el sencillo cxpcdicnte dc cslunlarse rlanclr lugal u una nttev;r 1cnica rlc nranipulacirn. [ist transicitin irlcolgica cs l('rlo urr rlcsrlit qtr, rli;tlct lirrt rlttc su lnJnera rtflcja cl r:lmbio cn la lclcirin de pode r'; sta tonscrv;rntlo los homltrt:s con la sola crlndir:irn rle qrrc caml)ic su t'ttu!itlatl, dcmuestra brutlrnente la ndole :rdventicia tlc la ideologa en oposicin rtl t a't tcr srrstancial rle

ll

fr r"r'z;r.

()r'rlir:r'ircrtc (()rsi(lcli)()s lrr r<x.irir <lc' irtxlrr cirirr (()In(| (:()rl(:l() rr'ircr'o 1' !.lcllcr-:rl (()r l t tcltr;t rl)s()lrrl:r-

tllCnlc nrc\.o: ittr:lrrso. <'Ds:r'arnos inlr'Xlrrcir' (lc ilclcrah) rrl r:sl;r lrx_iri1. rlclirtrntlo c cllo ||tcstl'os lr:ilitOs nrcn, trct \ lleslto ()l).icli\,os. Surottietttlo (llc (lcl)c os tltcf, r ' I r r < r ( r ', lit r lirtiD .rr r ic , irs. r:( .lc.ll .,\ rit rcllcriril srr s<r:rr;rcirtrr lrastr cl cxu.r rlc: cs< alir.scrr()s lir (:sctlaiitl lcicirirr tlc torl:rs lrs rrsas. 'l'rnbiti tx:rrr-rct
:'
r

; r

I : r rr

csl.(l

c) l(isicli ric stl)ollc (xrr cjcr:rplo) rrrc l;r

kigic:r

cs(olrr (s l)il-:t l)fogri lta(lo|cs y lir lriuicir tliirlir.ti<ir tara xrltiros. l.-s tlcscalrlc. cn(()lccn, ll()st.-itr slr r,inttrlcirir t: itr,xltr:ir' cr rrrii lx) cl (::ur)ir() --r'a tlili<ticr- rlt: las rlilicrltrrlcs. ;ll)orils v t:uatlojas (le l:t ()tra. Ils la lir.r;r (oDl() rc (lcsnroll;i cslc br(\'c (-llfs(), Incl):tr:(l() lx)r cl

Jtol(sr) .lu;r l{irlrrrr', rk l: [Jrirr.rsirl:rrl rk. (.lril.