Está en la página 1de 3

NAMA : ALGEBRAIC EXPRESSION I B1D2E1:

KELAS :

MENGGUNAKAN ABJAB UNTUK MEWAKILI PEMBOLEH UBAH 1. Wakilkan setiap pembolehubah berikut dengan huruf yang sesuai Soalan a) Beberapa biji epal b) Beberapa orang budak lelaki c) Beberapa orang guru X biji epal Y budak lelaki Z orang guru Jawapan

2. Wakilkan setiap pembolehubah yang berikut dengan huruf yang sesuai. a) Jumlah pingat yang dimenangi oleh Tingkatan Dua Arif pada hari sukan sekolah. b) Tambang bas dari Bahau ke Serting. c) Jisim duku langsat yang dibeli oleh Amir. d) Bilangan burger yang dijual oleh Akram pada hari Sabtu. e) Jarak lompatan yang dicapai oleh seseorang peserta lompat jauh.

B2D7E1 Menyatakan: a) Pembolehubah dalam satu situasi. Soalan: Kenal pasti pembolehubah di dalam pernyataan berikut: Ramai murid dihantar ke hospital kerana keracunan makanan. JAWAPAN: Soalan: Kenal pasti huruf yang mewakili pembolehubah di dalam pernyataan berikut: Lee mengalahkan Dan dengan x mata dalam perlawanan badminton yang berlangsung di sekolah R

JAWAPAN: b) Sebutan algebra dengan satu pemboleh ubah. Soalan: Kenal pasti ungkapan algebra dalam satu pembolehubah bagi senarai berikut. i) ii) JAWAPAN i) ii)

c) Pekali dalam sebutan algebra dengan satu pemboleh ubah. Soalan: Nyatakan pekali bagi sebutan yang berikut. i) ii) JAWAPAN

d) Sebutan serupa dan tak serupa dengan satu pembolehubah. Soalan: Tandakan betul ( pasangan dengan sebutan tak serupa

e) Sebutan serupa bagi sebutan yang diberi. Soalan: Tulis sebutan serupa bagi sebutan yang berikut.

Sebutan

Sebutan Serupa

B2D7E2

1) Antara berikut yang manakah merupakan ungkapan algebra dan bukan ungkapan algebra

Ungkapan algebra

Bukan ungkapan algebra

2) Tentukan bilangan sebutan bagi ungkapan di bawah. a) 4m + 6n b) 3 2y + 6w c) 7t


d) 3k + 5s 8p + 2