Está en la página 1de 1

MN: TRUYN THNG KHNG DY Bo co: 40% ( im file nh km) Cui k: 60%.

c s dng ti liu, TG: 60 pht Trong : Trc nghim: 70% v T lun: 30% A. Trc nghim ( 20 cu) 1. Tng quan S khi h thng truyn dn v tuyn Cc chun trong truyn thng v tuyn

2. Knh truyn Cc m hnh knh truyn AWGN, Rayleigh Tnh coherent time, coherent bandwidth - > tnh cht theo thi gian, tn s Nhn vo hnh v p ng bin , ph -> tnh cht theo thi gian, tn s

3. Tri ph Nguyn l tri ph Cch tnh tri ph, gii tri ph

4. CDMA Cho chui bit truyn v PN -> tnh d liu sau tri ph Vn truyn d liu cho nhiu user Vn v nhy tng theo thi gian, tn s 5. OFDM Nguyn l Cu trc symbol OFDM, cyclic prefix Tnh bng thng sau khi qua tng khi trn 1 h thng, bng thng trn 1 sng mang con 6. Cn bng, phn tp, an xen B. T lun - Bi tp v thit k OFDM - Bi tp v qui hoch mng di ng Nguyn l Cn bng, phn tp, an xen Cn bng min tn s