TAXONOMIA Recordar Comprendr DE BLOOM e Bloc SÍ SÍ CmapTools Creative commons Cultura lliure Programari lliure Delicious 4 metàfores Etiquetar

Flickr Gliffy Google drive Google reader RSS Jclic Webquest Link Codi embed Llibre lectura Windows Live Movie Maker Power Point Prezi Scratch Viquipèdia SÍ NO NO NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ

Aplicar SÍ NO SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Analitzar Avaluar SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO NO NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ NO NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Crear SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Wikis Doctora xinxeta Scribd Taxonomia de Bloom

SÍ NO NO SÍ

SÍ SÍ NO SÍ

SÍ SÍ SÍ SÍ

SÍ SÍ NO SÍ

SÍ NO NO SÍ

SÍ SÍ SÍ NO