Está en la página 1de 2

;O=- NOE^-4 p4lO+4

^)
5. Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.(Arrohman:5)
+.- Og~-.- E74O g4O4OO-
)OO4) l4E Og4+u4O> W
O4O4-c- O>4N +OE^- W
4OOCEc4 ";O=- 4OE^-4 W
7 O@O^_ E_ O=OG` _ NO)ENC
4O^`- N_ENC ge4CE-
7^UE g7.)U) 7)4O
4pONLg~O> ^g
2. Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, Kemudian dia bersemayam di
atas 'Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah
mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan
(mu) dengan Tuhanmu. (Ar rad 2)
-g ^E4:;e"- EE_4
^1-- 4LEc ";O=-4
4OE^-4 L^4lONO _ ElgO
NOCg^> jOCjGE^- 1)UE^-
^_g
96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan
untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (Al anam 96)
;O=- /4l[4C .EO p
EjO;> 4OE^- 4 N^O--
-)Ec jOOgE+- _ 74 O)
lU ]O4lOEC ^j
40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan
masing-masing beredar pada garis edarnya. (yasin 40)