Está en la página 1de 2

MDULO 5:

"IMPLICACIN ACTIVA. RECURSOS. FERRAMENTAS DE AUTOR"

TAREFA
Alumno/a

As ferramentas de autor permiten elaborar paquetes de actividades que funcionan en web. Existen na rede moitos recursos didcticos elaborados con diferentes ferramentas ademais das que nos propoemos dar a coecer neste itinerario de formacin Despois de documentarnos sobre as caractersticas principais destas aplicacins, sobre o seu funcionamento e as sas posibilidades, imos pasar aplicacin prctica destes recursos na aula. Imos crear un DIRECTORIO TEMTICO; un grupo de enlaces a recursos na web sobre unha temtica concreta. Estes recursos deben ser analizados, seleccionados e organizados para a sa posta en prctica. Un directorio temtico ser de moita utilidade para a sa aplicacin en aula, para elaborar webquest ou para ir creando un banco de recursos. Nesta tarefa buscaremos, analizaremos e seleccionaremos recursos elaborados coas ferramentas de autor propostas neste itinerario ; Jclic, Ardora e Lim, (Tamn podedes engadir outros recursos de xeito voluntario)

Seguiremos este proceso:

1.- Coecer e analizar cada una das ferramentas propostas. 2.- Identificar as actividades e as posibilidades de cada unha delas 3.- Escoller un tema de traballo, pode ser curricular ou ben transversal (Ex: A paz) Escoller tamn un nivel de ensinanza para o que ir dirixido o traballo. 4.- Buscar na rede 2 actividades feitas con JClic, 2 actividades feitas con Ardora e tamn 2 actividades feitas con Lim, todas elas referidas ao tema escollido. 5.- Copiar os links correspondentes e cumprimentar no formulario pdf. 6.- Crear un directorio temtico (ou un pequeno banco de recurso) 7.- Publicar na rede o noso directorio temtico (Blog, dropbox, google drives) 8.- Valorar a experiencia e o aporte das Tic e das ferramentas de autor no ensino

TEMA: ENSINANZA:

JESUS DE NAZARET, VIDA Y MENSAJE

EDUCACIN PRIMARIA

NIVEL :

CONTIDOS QUE SE TRABALLARN:

Jess de Nazaret. Su vida: pueblos de Palestina,familia y amigos. Su mensaje: los Evangelios: parbolas y milagros.

2 Actividades JClic Descricin


Sntesis del mensaje de Jess: Parbolas y Bienaventuranzas.

Enlace ou pxina web


http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/jesusesp/jclic/jesusesp.jclic.zip&lang=es&title=Jes%FAs+de+Nazaret

Parbola del Hijo Prdigo

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Religion/Prodigo/index.htm

2 Actividades Ardora Descricin


Parbolas

Enlace ou pxina web


http://centros.edu.xunta.es/ceipdepalmeira/cadernosPaco/XESUS/XESUS2.htm

Lugares importantes en la vida de Jess http://centros.edu.xunta.es/ceipdepalmeira/cadernosPaco/XESUS/XESUS3.htm

2 Actividades Lim Descricin


Lugares y acontecimientos en la vida de Jess. Su infancia.

Enlace ou pxina web


http://redes.cepcordoba.org/file.php/70/LIM_ElisaPaez/nazaret-p36.html

Nos acerca al mensaje de Jess a travs de las parbolas http://redes.cepcordoba.org/file.php/70/LIM2_MCarmenPerezJimenez/practica_17.html

OUTROS RECURSOS PARA ESTE TEMA: Descricin


Los discpulos. El mensaje de Jess a travs de sus milagros.

Enlace ou pxina web


http://aplicacioneseducativas.es/milagros.html

la Biblia: Jess de Nazaret. Diversas actividades y juegos.


Asociacin de acontecimientos de la vida de Jess con su cita bblica

http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/nuevo/inicio/principal.htm
http://www.telefonica.net/web2/eseducativa/religio_biblia_geografia_palestina_images.html

Enlace publicacin na web

Describe brevemente como levaras estes recursos aula: 1. Lectura de fragmentos bblicos de la infancia de Jess. 2. Actividad Lim: Infancia de Jess. 3. Lectura y representacin de las parbola del Hijo Prdigo. 4. Actividad JClic: Parbola del Hijo Prdigo. 5. Lectura resumida de otras parbolas. 6. Actividad Lim: acercamiento a las parbolas y actividad Ardora: parbolas. 7. Lectura bienaventuranzas. 8. Actividad JClic: Parbolas y bienaventuranzas. 9. Lugares en la vida de Jess. Buscar en todo lo ledo los lugares en que sucedieron. 10. Actividad Ardora: Lugares importantes en la vida de Jess