Está en la página 1de 1

Access - Podela sadržaja tekst-polja na višestruka polja 08.02.

2002

Ukoliko ste pravilno, planski i sistematski strukturirali vašu bazu podataka,


onda vam se sigurno neće javiti potreba da delite sadržaj pojedinih polja
(atributa) na više polja. Ova potreba će se javiti ako ne uradite kako smo
naveli, pa vremenom uvidite da jedno polje sadrži više obeležja, tj. više atributa
koji se odnose na jedan entitet (fizički, tabelu u Access bazi podataka).

Takođe, potreba se može javati ukoliko morate da uvozite podatke iz baza drugih
projektanata koji se nisu pridržavali stroge metodologije.

Kao primer navešćemo slučaj kada u polju koje nazivamo [Ime] čuvamo podatak i o imenu i o
prezimenu neke osobe. Na primer:

Ime
----------------------
Milan, Markovic
Dejan, Petrovic
Zoran, Tadic
...
----------------------
Kako u ovakvim slučajevima najlakše rastaviti ovakvo polje u dva nezavisna polja, recimo
[Ime] i [Prezime]?
Kao i sve drugo u Accessu i ovaj problem možemo rešiti na više načina. Jedan od
najjednostavnijih načina jeste upotreba Update vrste upita, kojim ćemo uz korišćenje
ugrađenih funkcija za obradu stringova ekstrahovati dva polja:

Ime: Right$([tekst_polje],Len([tekst_polje])
InStr(1,[tekst_polje],",")-1)

Prezime: Left$([tekst_polje],
InStr(1,[tekst_polje],",")-1)
Korišćenjem slične logike i uz dodatnu upotrebu funkcija Instr, Mid, Left, Right i drugih string
funkcija, moći ćete da izvršite ekstrakciju bilo kog dela stringa (tekst-polja).