REZO DE LOS 16 MEYIS DE IFA

BABA EYIOGBE: Alelekun omoni lekun adifafun oluo aladashe.

BABA OYEKUN MEYI: ARIKU MANIWA ADIFAFUN OLUO AGOGO.

BABA IWORI MEYI: YIKI YIKI MAYO MAYO KOKO LABEO IFA.

BABA ODI MEYI: ASHAMARUMA DIMA KOKO TIMA ADIFAFUN OSHANLA.

BABA IROSO MEYI: TARUKO TARUKO BORASIE BORASIE ADIFAFUN YEWA APANTARITA APANTARA OSHA.

BABA OJUANI MEYI: ADIFAFUN AGANGARA ADELEMPEKO OLODUMARE, ADIFAFUN ALAGEMA.

BABA OBARA MEYI: OBARA NI BARA ADIFAFUN KIKATE, ADIFAFUN ELEGUA, SHANGO LORUGBO BOGBO TURASHE MOFORIBALE IFA.

BABA OKANA MEYI: SUKUTA MALAWA ADIFAFUN AKUKO.

BABA OGUNDA MEYI: MAFEREFUN OLOFIN, MAFEREFUN ORUNMILA, MAFEREFUN OBINI META, ALA IBORU, ALA IBOYA, ALA IBOSHESHE.

MAFEREFUN OBATALA. ABRADIEKAN ADEYO PEKANKARA UN SORO ORUNMILA SARAYEYE BAKULO. BABA OSHE MEYI: KULU KULU MULUSHE ONI BABALAO LORDAFUN AKATAMPO. APETEGBI KUAMI. BABA OTRUPON MEYI: JEKUA BABA OÑI LOROÑI. BABA IRETE MEYI: ADIFAFUN APAROYE. YALORDE LOFUN ALABEO ASHE NIPOLA. MAFEREFUN OLORUM. MAFEREFUN ODUDUA. OBINI KUA MI. ASHEKUN ITA IMALE. . MAFEREFUN ÑANGAREO. MAFEREFUN OLOFIN. EKUN ADIFAFUN SHANGO OYULOGNA KUA MI. BABA OTURA MEYI: SALAM MALEKUM. MAFEREFUN OLOFIN. SHANGO LORUGBO. BABA FOSHE FOSHO.BABA OSA MEYI: BABA BURU BURU. MALEKUM SALAM. BABA OFUN MEYI: JEKUA BABA EFUN MAFUN. BABA IKA MEYI: IKAN NI EBO ADIFAFUN ELEKUTE WARA NI MAMA YOKODARA WARAMI. MAFEREFUN YALORDE INSORO KAÑO EGAN EBO ERI. TELE OKAN JU JU ADIE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful