REZO DE LOS 16 MEYIS DE IFA

BABA EYIOGBE: Alelekun omoni lekun adifafun oluo aladashe.

BABA OYEKUN MEYI: ARIKU MANIWA ADIFAFUN OLUO AGOGO.

BABA IWORI MEYI: YIKI YIKI MAYO MAYO KOKO LABEO IFA.

BABA ODI MEYI: ASHAMARUMA DIMA KOKO TIMA ADIFAFUN OSHANLA.

BABA IROSO MEYI: TARUKO TARUKO BORASIE BORASIE ADIFAFUN YEWA APANTARITA APANTARA OSHA.

BABA OJUANI MEYI: ADIFAFUN AGANGARA ADELEMPEKO OLODUMARE, ADIFAFUN ALAGEMA.

BABA OBARA MEYI: OBARA NI BARA ADIFAFUN KIKATE, ADIFAFUN ELEGUA, SHANGO LORUGBO BOGBO TURASHE MOFORIBALE IFA.

BABA OKANA MEYI: SUKUTA MALAWA ADIFAFUN AKUKO.

BABA OGUNDA MEYI: MAFEREFUN OLOFIN, MAFEREFUN ORUNMILA, MAFEREFUN OBINI META, ALA IBORU, ALA IBOYA, ALA IBOSHESHE.

BABA IKA MEYI: IKAN NI EBO ADIFAFUN ELEKUTE WARA NI MAMA YOKODARA WARAMI. BABA FOSHE FOSHO. EKUN ADIFAFUN SHANGO OYULOGNA KUA MI. MAFEREFUN OBATALA. YALORDE LOFUN ALABEO ASHE NIPOLA. BABA OFUN MEYI: JEKUA BABA EFUN MAFUN.BABA OSA MEYI: BABA BURU BURU. BABA OTRUPON MEYI: JEKUA BABA OÑI LOROÑI. ABRADIEKAN ADEYO PEKANKARA UN SORO ORUNMILA SARAYEYE BAKULO. MAFEREFUN ÑANGAREO. MALEKUM SALAM. APETEGBI KUAMI. ASHEKUN ITA IMALE. MAFEREFUN OLORUM. TELE OKAN JU JU ADIE. MAFEREFUN YALORDE INSORO KAÑO EGAN EBO ERI. BABA IRETE MEYI: ADIFAFUN APAROYE. MAFEREFUN OLOFIN. MAFEREFUN OLOFIN. BABA OTURA MEYI: SALAM MALEKUM. . SHANGO LORUGBO. MAFEREFUN ODUDUA. OBINI KUA MI. BABA OSHE MEYI: KULU KULU MULUSHE ONI BABALAO LORDAFUN AKATAMPO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful