REZO DE LOS 16 MEYIS DE IFA

BABA EYIOGBE: Alelekun omoni lekun adifafun oluo aladashe.

BABA OYEKUN MEYI: ARIKU MANIWA ADIFAFUN OLUO AGOGO.

BABA IWORI MEYI: YIKI YIKI MAYO MAYO KOKO LABEO IFA.

BABA ODI MEYI: ASHAMARUMA DIMA KOKO TIMA ADIFAFUN OSHANLA.

BABA IROSO MEYI: TARUKO TARUKO BORASIE BORASIE ADIFAFUN YEWA APANTARITA APANTARA OSHA.

BABA OJUANI MEYI: ADIFAFUN AGANGARA ADELEMPEKO OLODUMARE, ADIFAFUN ALAGEMA.

BABA OBARA MEYI: OBARA NI BARA ADIFAFUN KIKATE, ADIFAFUN ELEGUA, SHANGO LORUGBO BOGBO TURASHE MOFORIBALE IFA.

BABA OKANA MEYI: SUKUTA MALAWA ADIFAFUN AKUKO.

BABA OGUNDA MEYI: MAFEREFUN OLOFIN, MAFEREFUN ORUNMILA, MAFEREFUN OBINI META, ALA IBORU, ALA IBOYA, ALA IBOSHESHE.

BABA OTURA MEYI: SALAM MALEKUM. MAFEREFUN ODUDUA. MALEKUM SALAM. MAFEREFUN OLORUM. BABA OSHE MEYI: KULU KULU MULUSHE ONI BABALAO LORDAFUN AKATAMPO. MAFEREFUN OBATALA. BABA IKA MEYI: IKAN NI EBO ADIFAFUN ELEKUTE WARA NI MAMA YOKODARA WARAMI. ASHEKUN ITA IMALE. MAFEREFUN ÑANGAREO. SHANGO LORUGBO. APETEGBI KUAMI.BABA OSA MEYI: BABA BURU BURU. MAFEREFUN OLOFIN. . BABA OTRUPON MEYI: JEKUA BABA OÑI LOROÑI. OBINI KUA MI. MAFEREFUN OLOFIN. BABA OFUN MEYI: JEKUA BABA EFUN MAFUN. MAFEREFUN YALORDE INSORO KAÑO EGAN EBO ERI. BABA IRETE MEYI: ADIFAFUN APAROYE. ABRADIEKAN ADEYO PEKANKARA UN SORO ORUNMILA SARAYEYE BAKULO. BABA FOSHE FOSHO. EKUN ADIFAFUN SHANGO OYULOGNA KUA MI. TELE OKAN JU JU ADIE. YALORDE LOFUN ALABEO ASHE NIPOLA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful