REZO DE LOS 16 MEYIS DE IFA

BABA EYIOGBE: Alelekun omoni lekun adifafun oluo aladashe.

BABA OYEKUN MEYI: ARIKU MANIWA ADIFAFUN OLUO AGOGO.

BABA IWORI MEYI: YIKI YIKI MAYO MAYO KOKO LABEO IFA.

BABA ODI MEYI: ASHAMARUMA DIMA KOKO TIMA ADIFAFUN OSHANLA.

BABA IROSO MEYI: TARUKO TARUKO BORASIE BORASIE ADIFAFUN YEWA APANTARITA APANTARA OSHA.

BABA OJUANI MEYI: ADIFAFUN AGANGARA ADELEMPEKO OLODUMARE, ADIFAFUN ALAGEMA.

BABA OBARA MEYI: OBARA NI BARA ADIFAFUN KIKATE, ADIFAFUN ELEGUA, SHANGO LORUGBO BOGBO TURASHE MOFORIBALE IFA.

BABA OKANA MEYI: SUKUTA MALAWA ADIFAFUN AKUKO.

BABA OGUNDA MEYI: MAFEREFUN OLOFIN, MAFEREFUN ORUNMILA, MAFEREFUN OBINI META, ALA IBORU, ALA IBOYA, ALA IBOSHESHE.

BABA OSA MEYI: BABA BURU BURU. SHANGO LORUGBO. TELE OKAN JU JU ADIE. MAFEREFUN OLOFIN. BABA FOSHE FOSHO. BABA OSHE MEYI: KULU KULU MULUSHE ONI BABALAO LORDAFUN AKATAMPO. ASHEKUN ITA IMALE. MAFEREFUN OLOFIN. BABA OTURA MEYI: SALAM MALEKUM. MALEKUM SALAM. MAFEREFUN OLORUM. BABA IRETE MEYI: ADIFAFUN APAROYE. . OBINI KUA MI. MAFEREFUN ÑANGAREO. ABRADIEKAN ADEYO PEKANKARA UN SORO ORUNMILA SARAYEYE BAKULO. BABA OFUN MEYI: JEKUA BABA EFUN MAFUN. BABA OTRUPON MEYI: JEKUA BABA OÑI LOROÑI. MAFEREFUN YALORDE INSORO KAÑO EGAN EBO ERI. YALORDE LOFUN ALABEO ASHE NIPOLA. EKUN ADIFAFUN SHANGO OYULOGNA KUA MI. MAFEREFUN OBATALA. APETEGBI KUAMI. BABA IKA MEYI: IKAN NI EBO ADIFAFUN ELEKUTE WARA NI MAMA YOKODARA WARAMI. MAFEREFUN ODUDUA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful