Está en la página 1de 3

REZO DE LOS 16 MEYIS DE IFA

BABA EYIOGBE: Alelekun omoni lekun adifafun oluo aladashe.

BABA OYEKUN MEYI: ARIKU MANIWA ADIFAFUN OLUO AGOGO.

BABA IWORI MEYI: YIKI YIKI MAYO MAYO KOKO LABEO IFA.

BABA ODI MEYI: ASHAMARUMA DIMA KOKO TIMA ADIFAFUN OSHANLA.

BABA IROSO MEYI: TARUKO TARUKO BORASIE BORASIE ADIFAFUN YEWA APANTARITA APANTARA OSHA.

BABA OJUANI MEYI: ADIFAFUN AGANGARA ADELEMPEKO OLODUMARE, ADIFAFUN ALAGEMA.

BABA OBARA MEYI: OBARA NI BARA ADIFAFUN KIKATE, ADIFAFUN ELEGUA, SHANGO LORUGBO BOGBO TURASHE MOFORIBALE IFA.

BABA OKANA MEYI: SUKUTA MALAWA ADIFAFUN AKUKO.

BABA OGUNDA MEYI: MAFEREFUN OLOFIN, MAFEREFUN ORUNMILA, MAFEREFUN OBINI META, ALA IBORU, ALA IBOYA, ALA IBOSHESHE.

BABA OSA MEYI: BABA BURU BURU, BABA FOSHE FOSHO, ABRADIEKAN ADEYO PEKANKARA UN SORO ORUNMILA SARAYEYE BAKULO.

BABA IKA MEYI: IKAN NI EBO ADIFAFUN ELEKUTE WARA NI MAMA YOKODARA WARAMI.

BABA OTRUPON MEYI: JEKUA BABA OI LOROI, EKUN ADIFAFUN SHANGO OYULOGNA KUA MI, OBINI KUA MI, APETEGBI KUAMI.

BABA OTURA MEYI: SALAM MALEKUM, MALEKUM SALAM, ASHEKUN ITA IMALE, MAFEREFUN ANGAREO, MAFEREFUN OLOFIN, MAFEREFUN OLORUM, SHANGO LORUGBO.

BABA IRETE MEYI: ADIFAFUN APAROYE, MAFEREFUN YALORDE INSORO KAO EGAN EBO ERI, YALORDE LOFUN ALABEO ASHE NIPOLA.

BABA OSHE MEYI: KULU KULU MULUSHE ONI BABALAO LORDAFUN AKATAMPO.

BABA OFUN MEYI: JEKUA BABA EFUN MAFUN, TELE OKAN JU JU ADIE, MAFEREFUN OLOFIN, MAFEREFUN ODUDUA, MAFEREFUN OBATALA.