REZO DE LOS 16 MEYIS DE IFA

BABA EYIOGBE: Alelekun omoni lekun adifafun oluo aladashe.

BABA OYEKUN MEYI: ARIKU MANIWA ADIFAFUN OLUO AGOGO.

BABA IWORI MEYI: YIKI YIKI MAYO MAYO KOKO LABEO IFA.

BABA ODI MEYI: ASHAMARUMA DIMA KOKO TIMA ADIFAFUN OSHANLA.

BABA IROSO MEYI: TARUKO TARUKO BORASIE BORASIE ADIFAFUN YEWA APANTARITA APANTARA OSHA.

BABA OJUANI MEYI: ADIFAFUN AGANGARA ADELEMPEKO OLODUMARE, ADIFAFUN ALAGEMA.

BABA OBARA MEYI: OBARA NI BARA ADIFAFUN KIKATE, ADIFAFUN ELEGUA, SHANGO LORUGBO BOGBO TURASHE MOFORIBALE IFA.

BABA OKANA MEYI: SUKUTA MALAWA ADIFAFUN AKUKO.

BABA OGUNDA MEYI: MAFEREFUN OLOFIN, MAFEREFUN ORUNMILA, MAFEREFUN OBINI META, ALA IBORU, ALA IBOYA, ALA IBOSHESHE.

ASHEKUN ITA IMALE. BABA FOSHE FOSHO. ABRADIEKAN ADEYO PEKANKARA UN SORO ORUNMILA SARAYEYE BAKULO. MALEKUM SALAM. MAFEREFUN OLOFIN. SHANGO LORUGBO. MAFEREFUN OBATALA. APETEGBI KUAMI. TELE OKAN JU JU ADIE. BABA OSHE MEYI: KULU KULU MULUSHE ONI BABALAO LORDAFUN AKATAMPO. YALORDE LOFUN ALABEO ASHE NIPOLA. BABA OTURA MEYI: SALAM MALEKUM.BABA OSA MEYI: BABA BURU BURU. MAFEREFUN ODUDUA. BABA OFUN MEYI: JEKUA BABA EFUN MAFUN. OBINI KUA MI. BABA IRETE MEYI: ADIFAFUN APAROYE. MAFEREFUN ÑANGAREO. . MAFEREFUN OLOFIN. EKUN ADIFAFUN SHANGO OYULOGNA KUA MI. MAFEREFUN OLORUM. BABA OTRUPON MEYI: JEKUA BABA OÑI LOROÑI. MAFEREFUN YALORDE INSORO KAÑO EGAN EBO ERI. BABA IKA MEYI: IKAN NI EBO ADIFAFUN ELEKUTE WARA NI MAMA YOKODARA WARAMI.