Está en la página 1de 2

Pautes per a lentrevista de tutoria amb el pare i la mare o tutors.

(Document adaptat a partir de Model dentrevista del tutor/a amb els pares de Pilar Surs)

1. Objectius de lentrevista amb les famlies.

Establir una collaboraci en el procs educatiu de linfant entre famlia i escola.

Conixer millor a linfant a travs de la visi del pare i la mare o tutors.


Informar sobre els aspectes de tipus emocional i acadmic de linfant a lescola. Reflexionar i oferir pautes dactuaci a les famlies.

Prendre acords. 2. Pautes per a realitzar lentrevista 2.1. Informaci que es pot demanar a la famlia: 2.1.1. Com perceben la relaci de linfant a lescola: Creuen que el seu fill o filla es troba b a lescola? Ha manifestat algunes vegades mandra per assistir a lescola? El veuen amb illusi? Els hi ha comentat algun aspecte relacionat amb lescola que el/la preocupi. Ha comentat si t algun problema amb els companys o companyes? 2.1.2. Situaci familiar Hi ha alguna situaci que penseu que hem de saber els/les mestres per tal de comprendre ms lactitud de linfant? Quina s la seva relaci amb els diferents membres de la famlia? Quin paper hi juga cadasc? 2.1.3. Informaci sobre el carcter de linfant: Com definireu al vostre fil/a? En general es mostra content/a? s fora autnom/a? Assoleix responsabilitats a casa? Sol estar neguits/a per qualsevol petita cosa? T problemes de rivalitat amb algun germ o germana? s collaborador/a? Sol explicar moltes coses sobre si mateix/a?

Parla sovint del que fa a lescola? Coneixen els seus amics i les seves amigues? Voldrien destacar algun aspecte especial respecte la seva forma de ser? 2.1.4. Informaci sobre algun aspecte de salut de lalumne/a: Volen comentar quelcom respecte la salut del seu fill/a? En general menja b? Quan va a lescola ha esmorzat abans? Dorm b? les hores necessries? Pren algun medicament? T assolits els hbits de neteja personal? 2.2. Informaci que pot donar el/la tutor/a: 2.2.1. Aspecte emocional de linfant a lescola Com perceb el tutor o la tutora que se sent a lescola. Carcter que mostra linfant a lescola. Aspectes a destacar sobre la sociabilitat. 2.2.2. Aspecte acadmic Informaci (si cal) dalgun aspecte concret del seu procs daprenentatge. Aspectes positius que actualment presenta linfant en relaci a laprenentatge. Aspectes a millorar en relaci a laprenentatge. 3. Informacions i acords per anotar en el registre de lentrevista: 3.1. Informacions que dna la familia: 3.2. Informacions que dna el mestre o la mestra: 3.3. Objectius immediats a aconseguir: 3.4. Pautes dactuaci: 3.5. Acords: