Tònia Passola Poemas

Tònia Passola i Vidal (Barcelona, 1952) és una poetessa catalana. Llicenciada en història de l'art, és professora de llengua i literatura catalanes en un institut d'ensenyament secundari. El 2000 va guanyar el Premi Literari de Cadaqués Rosa Leveroni i el 2001 el Premi Vicent Andrés Estellés de poesia. Els seus poemaris formen una mena de dietari personal on ressona l'eco de l'existència i de la llibertat només possible en el poema, i els temes tractats són l'erotisme, la vida quotidiana en l'àmbit domèstic i l'impuls creador. Molts dels seus poemes han estat escrits des de 1991 i publicats més tard. Tònia Passola i Vidal ( Barcelona , 1952 ) Poeta catalana. Licenciada en historia del arte, es profesora de lengua y literatura catalanas en un instituto de enseñanza secundaria. En 2000 ganó el Premio Literario de Cadaqués Rosa Leveroni y en 2001 el Premio Vicent Andrés Estellés de poesía. Sus poemarios forman una especie de dietario personal donde resuena el eco de la existencia y de la libertad sólo posible en el poema, y los temas tratados son el erotismo , la vida cotidiana en el ámbito doméstico y el impulso creador . Muchos de sus poemas han sido escritos desde 1991 y publicados más tarde. Obras: La sensualidad del silencio, 200, Cielo rebelde, 2001, Cuna, 2005, El horizonte que no está, 2010

EXCREMENTS Com la nena índia agafa excrements que s´han cuit entre les branques del sol i els va encastant a la paret malalta; com la dona massai s´omple les mans de fems i enmig de la blavor brunzent els pasta fins a cobrir la cabana. Els excrements de l´esperit poden ser també aprofitats per enlairar el poema amb la paraula.

EXCREMENTOS Como la niña india coge excrementos que se han cocido entre las ramas del sol y los coloca sobre la pared enferma, como la mujer massai que llena sus manos de estiércol y entre el zumbido azul lo amasa hasta cubrir su cabaña, los excrementos del espíritu pueden ser también aprovechados para levantar el poema con la palabra.

TRIPLICAR L´OFRENA

Com esplèndids pastissos nupcials, ofrena Bali fruites de colors, pastissets ensucrats i menjars bons, als déus del bé. A més a més, caps de porc, potes d´ànec, camins de budells secs, pètals de llard, als déus del mal. Així hi ha pau entre els déus i dimonis que dirigeixen l´ordre terrenal. Mai no es recorda, en canvi, d´aquells déus que els atrau fer-se passar per dimonis -perquè els coneix tranquils i inofensius-. També són oblidats -i això és més greu-, els dimonis que es fan passar per déus.

TRIPLICAR LA OFRENDA

Como espléndidos pasteles nupciales, Bali ofrece frutas de colores, azucarados pastelitos y deliciosas comidas a los dioses del Bien. También cabezas de cerdo, patas de pato, intestinos secos, pétalos de sebo, a las divinidades del Mal. Así habrá paz entre los dioses y demonios que dirigen el orden terrenal. Bali nunca se acuerda, en cambio, de los dioses que se complacen en hacerse pasar por demonios -porqué los cree tranquilos e inofensivos-. También son olvidados, y esto es grave, los demonios que se hacen pasar por dioses.

ESVÀSTICA
Al seu taller de Katmandú, un noiet cus, amb velluts morats, una jaqueta. Me l´emprovo, i els dits frenen de cop entre els botons d´esvàstiques lluents. Però si sóc dins el traç de la llum!, enmig del jeroglífic que il.lumina temples xinesos, indis, tibetans... Del fil brodat en mosaics grecs, romans. Sóc dins el laberint que ve de lluny, dins el paisatge obert de l´Univers, des d´on gira, reblert d´ulls, el planeta.

ESVÁSTICA

En su taller de Katmandú, un sastrecillo confecciona una chaqueta de terciopelo morado. Me la pruebo, y mis dedos se frenan de repente entre unos botones brillantes con esvásticas. ¡Pero... si estoy dentro del pliegue de la luz!, en medio del jeroglífico que ilumina templos chinos, indios, tibetanos... Del camino que recorre mosaicos griegos y romanos. Dentro de un laberinto que viene de antiguo, del paisaje abierto del Universo, donde gira, lleno de ojos, el planeta.

VAS ESCROSTONAT

A punt de viatjar pels paisatges d´un segle que fertilitzaran els cels del nou mil.leni, encara Perceval no troba a dins el bosc el vas escrostonat de l´antiga virtut, fetillera i magnètica com la perversió. Pels troncs de llibertat impregnats d´incertesa obre l´anhel dels homes la mirada dels déus. Encara que, com sempre, els ulls dels déus no hi són.

VASO DESCONCHADO

A punto de viajar por los paisajes del siglo que fertilizarán los cielos de un nuevo milenio, Perceval no ha encuentrado aún en el bosque el vaso desconchado de la antigua virtud, mágica y magnética como la perversión. Por troncos de libertad impregnados de incerteza el deseo de los hombres abre la mirada de los dioses. Aunque, como siempre, los ojos de los dioses no están.

MITES CAIGUTS
(Cessa, la condizione di poeta, quando il mito degli uomini decade...) P.P Pasolini

Tots els meus mites han caigut, s´han estavellat dins el buit barroer del record, dins el forat magnetitzat del fosc absurd, dins el barranc vertiginós del somieig. Astronauta a la pàtria de no ningú, camino sense tubs ni menges artificials. ¡Pastilles i bosses de plàstic, aire que devoro, no em tempteu! No veieu la meva salut anacrònica? ¿Resta encara algun mite dintre meu ofegat entre els roquissars del pensament? ¿Puc percebre, talment les guitzes d´un nadó, alguna ànima viva a qui adorar? Sóc el meu ahir, el meu demà, claustre on introduir l´asfalt solitari del cor, l´èxtasi del gemec.

MITOS DERRUMBADOS Cayeron mis mitos, se estrellaron en el vacío torpe del recuerdo, en el agujero magnetizado del obscuro absurdo, en el barranco vertiginoso del ensueño. Astronauta en la patria de nadie, me muevo sin tubos ni comidas artificiales. ¡Pastillas y bolsas de plástico, aire que devoro, no me tentéis! ¿No os dais cuenta de mi salud anacrònica? ¿Queda todavía algún mito en mi interior ahogado entre las rocas del pensamiento? ¿Acaso puedo sentir como la embarazada siente las patadas de su niño alguna alma viva a quien adorar ? Yo soy mi ayer, mi mañana, claustro donde introducir el asfalto solitario del corazón, el éxtasi de su gemido.

RITUALS

Els rituals són la vida i la mort dels pobles, l´aire que els obre els pulmons, també el que els dóna duresa de pedra. M´agraden tots els pobles que han après de viure sota la seva frescor, però a vegades, alguns rituals entortolliguen el dogal al cor, són enderroc, immòbil baluerna. Apareixen sovint nous rituals, però festejo i em fonc amb els vells. Ells han estat el goig, l´amor, els segles. Els estimo a tots ells, amb els seus pous, les seves amples i úniques voreres, els llargs camins que han dut les seves petges. Amb els mars que els han fet, els seus silencis, la pluja verda, els incendis del vent... la seva aguda i antiga innocència. Els estimo amb els seus sentits obscurs, amb les paraules de la seva terra.

RITUALES Los rituales son la vida y la muerte de los pueblos, el aire que abre sus pulmones, y también el que les da la dureza de la piedra. Me gustan los pueblos que han aprendido a vivir bajo su frescor. Pero hay rituales que atan sogas al corazón,, que son escombros, inamovibles pesas. Aparecen a menudo nuevos rituales, pero me fundo con los más antiguos. Ellos han sido gozo, amor... siglos. Me gustan todos, con su pozo, con sus anchas y únicas orillas, los largos caminos que han dejado sus huellas. Con los mares que los rodean, sus silencios, la lluvia verde, los incendios del viento... su ancestral y aguda inocencia. Me gustan con sus sentidos obscuros, las palabras de su tierra.

PROSA QUOTIDIANA ... L´home que arrossega els peus Els peus que estrena un marrec El somni que s´ha escapat Els cercles de la ciutat El renec a les voreres Per plat, una paperera El roncar sota cartons Cap pa per fer rosegons Els llums al terra mullat Cues al supermercat Baralles al celobert Gemecs des d´una paret La pell que s´estima i es té La pell que es vol i no es té La pell que no es vol i es té La que no es vols i no es té El parlar que parla sol El parlar massa i mai sol Un colom dins del barret Les ales del tot i el res No tenir mai temps de més El menys que no implica el més El petó sense desfer El plaer ressuscitat El fum de felicitat L´enigma mai no acabat El desig no desitjat La petita gran estona L´albada sobre de l´ona Dins el cos una persona La llibertat que assassina La llibertat que il.lumina El camí dins la rutina Una flor sobre l´asfalt L´èxit de la vanitat L´entusiasme escanyat Respirar dins una caixa El sentits amb més rebaixa La finestra que s´enruna Una nena que menstrua Borratxera sense lluna Lluna sense pietat ...

ROSA COTIDIANA

... El hombre que arrastra los pies Los pies que estrena el niño El sueño desaparecido Los círculos de la ciudad El reniego en las aceras Por plato, una papelera El roncar bajo cartones Vacíos todos los cajones Las luces en el suelo mojado Colas en el supermercado Peleas desde la azotea Gemidos en la pared La piel que se ama y se tiene La piel que no se tiene y se quiere La piel que no se quiere y se tiene La que no se quiere y no se tiene El hablar que habla solo La paloma y el sombrero Las alas del todo y de nada No tener tiempo de más Lo menos que no implica el más El beso sin deshacer El placer resucitado El humo de felicidad El enigma nunca acabado El deseo no deseado El pequeño gran instante El alba sobre la ola Dentro del cuerpo una persona La libertad que asesina La libertad que ilumina El camino de la rutina Una flor sobre el asfalto El éxito de la vanidad El entusiasmo estrangulado Respirar dentro de una caja Los sentidos en rebaja La ventana que se derriba La chiquilla que menstrua Borrachera sin luna Luna sin piedad ...

PEIXERA
Na nora do quintal da minha casa/ O burro anda à roda, anda à roda/ E o mistério do mundo é do tamanho disto. Fernando Pessoa

Els avis en la seva peixera, els pares en la seva peixera, cada germà en la seva peixera, cada amic en la seva peixera, i jo dins la meva peixera. Com peixos aprenem a nedar; cadascú en la seva petita esfera. Poblets, ciutats, països, continents, cada infantada constel.lació, en una tèrbola, transparent peixera. El planeta on fulgeix el verd, el respir de l´Univers dins la nit blanca de l´espai. Inescrutable i oberta peixera.

PECERA Mis abuelos en su pecera, mis padres en su pecera, cada hermano en su pecera, cada amigo en su pecera, y yo dentro de mi pecera. Como peces aprendemos a nadar; cada uno en su pequeña esfera. Aldeas, ciudades, paises, continentes, cada nueva constelación, en su turbia, transparente, pecera. El planeta donde llamea el verde, el respirar del Universo, en la noche blanca del espacio, inexcrutable y abierta pecera.

NÈCTAR Sota l´enramat del cel fruita el desig i l´esglai, polpa d´albes i capvespres. Nèctar: somni contra somni. NECTAR Bajo el enramado del cielo maduran el deseo y el pavor, pulpa de alboradas, anocheceres... Néctar: sueño contra sueño.

--------------------------------------

POEMA Els moments tornen de la mà dels dies com el poema surt del bosc de les paraules. La seva saba injecta lluminosa verdor, rel del deixar-se endur, eco de les llavors. Ben endins es mou el crit, que amb la veu vol florir.

POEMA
De la mano de los días los momentos vuelven como el poema surge del bosque de las palabras. Su sabia luminosa inyecta verdor, la emoción que prende y se hace eco, semilla. Desde muy adentro el grito nace, quiere florecer... y con la voz florece.

LA PARAULA

Petit univers, vers ancorat en el somni rebel dels segles. Llavor que reneix i remunta carenes amb els aiguats del temps. Oblit encès que cristal.litza en pètals de primaveres. Amiga amb qui copa rere copa ens emborratxem i els nostres cossos ballen enllaçats. La paraula, impossible de definir. Inútil. Útil com el xarop melós i guaridor, com el verí que eixampla l´obscuritat dels membres. Amoïnosa veu amb qui em plau la baralla. Claror de la sorpresa, el batec d´un instant. Un ser abandonada. Amor. Mort. Quina sort! Cita amb l´enamorada!

LA PALABRA

Pequeño universo, verso ancorado en el sueño rebelde de los siglos. Semilla que renace y recorre carenas con los aguaceros del tiempo. Olvido resplandeciente que cristaliza en pétalos de primaveras. Amiga con quien copa tras copa emborracharse mientras los cuerpos bailan enlazados. La palabra, imposible de definir. Inútil. Útil como el jarabe dulce que cura, como el veneno que engrandece la oscuridad de los miembros. Incordiante voz con quien me gusta pelearme. Claridad de la sorpresa, latido de un instante. Un ser abandonada. Amor. Muerte. ¡Qué alegria! ¡Cita con la enamorada!

VIATGE

Aire llis, música de melmelada. El gros ventre del peix volador accelera. Una empenta, comença la carrera. El crani s´adhereix a la tapisseria: meló amb un escocès blau i gris, melons arrenglerats en ordenada esquadra. El clic del cinturó, clic, cloc. Bressa la tècnica. Planures de cotó, de glaç, de sucre, d´aigua. Corretges de sol emboliquen l´ala. Em trobo protegida de desprotegida com estic. Sóc Gúlliver: als peus (no a la mà), tinc poblets i poblets, molts taulells d´escacs i dames, l´alta calvície de les muntanyes. Would you like coffee, tea...? M´esguarda un somriure de plàstic. També estarà esterilitzat? (Esterilitza el progrés, fertilitza?) Analgèsic dins d´una cambra blanca. No sóc a la clínica, em cuiden: tea please. Els vestits que vénen i van ja no s´enlairen amb colors de neu. S´han tornat -bon senyal- de cel marí. Quina tranquil.litat saber "que puc", que estic a punt de fer un viatge a la Vida! Els motors i el meu cor no rondinen com borinots. Bateguen vers la llum llarga dels dies. Me´n vaig per retornar, per deixondir-me en l´ull fratern.

VIAJE

Aire liso, música de mermelada, el grueso vientre del pez volador acelera. Un empujón, empieza la carrera. Mi cráneo se adhiere a la tapicería: melón con un escocés azul y gris, melones en ordenada escuadra. El clic del cinturón: clic, cloc. Me mece la técnica. Estoy protegida de tan desprotegida como estoy En la ventana, llanuras de algodón, azúcar, agua... Correas de sol sujetan el ala. Soy Gúlliver: a los pies (no en la mano), pueblecitos lejanos, tableros de ajedrez, o de damas, la elevada calvicie de las montañas. Would you like coffee, tea...? Una sonrisa de plástico me está observando. ¿Estará esterilizada? (¿Esteriliza el progreso, fertiliza?) Analgésico, tengo la cabeza dentro de una habitación blanca. No estoy en la clínica, me cuidan: tea please. Azafatas azul oscuro vienen y van, ya no llegan con colores de nieve. Buena señal. ¡Que tranquilidad. Puedo!, ¡Estoy a punto de viajar... a la Vida! Los motores, mi corazón, no zumban como moscardones. Laten hacia la larga luz de los días. Me voy para retornar, despertarme entre ojos amigos.

ARBRE BLANC Cauen paraules de l´arbre blanc del silenci. Porten el temps que intuïtivament busquem.

ARBOL BLANCO Caen palabras del árbol blanco del silencio. Llevan el tiempo que intuitivamente buscamos.

MOSSEC Com el vers no escrit que aviva els sentits mossega el poema la desesperança.

MORDEDURA Como el verso no escrito que aviva los sentidos, muerde el poema la desesperanza.

LISBOA

Les ciutats es coneixen amb la gent que t´estimes i mai no has saludat, al costat de la passa solidària d´aquells amb qui has après a caminar. Si des dels miradors les olors viuen amb les parets vestides de rajola quan la veu de la nit brolla saudade d´uns llavis càlids i apassionats. Si els peus cruixits s´asseuen en un banc mentre el sol parpalleja en el tramvia que puja amb calma els carrers de Lisboa: esclaten roses d´amor a la sang. Roses vers la ciutat, vers l´ombra amiga, la del fado, el poema: ara amb Amàlia Rodriguez, ara amb Fernando Pessoa.

LISBOA

Se conocen las ciudades con la gente que amaste y quedó sin saludar, paseando de la mano con aquellos que a tu lado quisieron caminar. Si en los miradores los olores viven en las paredes vestidas de azulejos cuando la voz de la noche derrama saudade de unos labios cálidos y apasionados. Si los piés cansados se sientan en un banco mientras el sol parpadea en el tranvia que sube con calma las calles de Lisboa: estallan las rosas de amor a la sangre. Rosas hacia la ciudad, hacia la sombra que te sigue, la del fado, el poema: ahora con Amalia Rodríguez, ahora con Fernando Pessoa

EN EL MUSEU PICASSO

Els dies són l´Hèrcules contrafet que dibuixà Picasso als nou anys. Els millorem. Els espatllem. Els esborrem. Els comencem de nou, amb el llapis erràtic i precís que tempta el doll de traç perfecte

EN EL MUSEU PICASSO Los dias son el Hércules contrahecho que dibujó Picasso a los nueve años. Los mejoramos. Los estropeamos. Los borramos. Los empezamos de nuevo, con el lápiz errático y preciso que intenta el trazo perfecto.

CIGARRETA

Des de la seva, una altra cigarreta, mira enlairar-se els dibuixos que el fum amb paciència destra recrea. Generosos, egoistes, riallers, tristos, enamorats, intel.ligents, mofetes… un rere l´altre els rostres, de la cigarreta llàntia d´Aladí, se li apareixen. S´asseuen a la seva taula i ella, com una flama en la foscor, els contempla. Pren cada rostre benvolgut, els fon, en surt un de nou, no en queda prou contenta. Allò que ja no desconeix és com seria d´ensopit si el dibuix li brollés perfecte.

CIGARRILLO

Desde uno y otro cigarrillo observa levantarse los dibujos que su humo con hàbil paciencia recrea. Generosos, egoistas, risueños, tristes, enamorados, inteligentes, burlones... uno tras otro los rostros, lámpara de Aladino, se le aparecen. Se sientan en su mesa y ella, como una llama en la obscuridad, los contempla. Toma cada rostro estimado, lo funde y hace nacer uno de nuevo, pero nunca queda contenta. Aquello que ya conoce es como seria de aburrido un dibujo que naciera perfecto.

POTSER
Només aquell qui actua amb el cor a la mà no s´equivoca mai. Hölderlin, “Hiperió”

Potser s´equivoca sovint qui actua amb el cor a la mà. Potser no s´equivoca mai qui s´enfonsa a l´enigma que el temps anomena sagrat.

QUIZÁS
Sólo aquel que actúa con el corazón en la mano no se equivoca nunca. Hölderlin, “Hiperión”

Quizás se equivoca a menudo quien actúa con el corazón en la mano. Quizás no se equivoca nunca quien se hunde en el enigma que el tiempo ha hecho sagrado.

SOMNI CONTRA SOMNI

Somni contra somni, buidor sense nom. Perden tots dos somnis, es construeix el món.

SUEÑO CONTRA SUEÑO

Sueño contra sueño, un vacío sin nombre. Pierden los dos sueños, se construye el mundo.

VESTITS

Desig, avui, tornes a proposar-me que em posi un altre dels teus fantàstics vestits. Em vesteixo amb les formes del teu desig, que és el meu. Ho saps, m´atreus, i tu no pares: concerts, exposicions, llibres; pel.lícules, anades al teatre… Junts ens perdem pels cels dels teus viatges: Els teus vestits mai no s´acaben, se m´apropen amb jocs provocadors; sempre nous, sempre antics, com els dels llibres que obren la mirada; com la veu del petó, de la traïció, que em llegeixen i rapten amb paraules. Ja ni me´ls trec, es fonen en la meva pell, llambregen a la meva cara. Desig que em crees i recrees, avui vull tornar d´hora a casa. La meva filla es configura també en tu: goig de rebel.lió, estelles d´enyorança… les explossions plenes d´exigència escampen vius paisatges i a la vegada, m´esclafen. ¡Continua temptant-me, doncs. Injecta´m tendra passió! Fes que se´m disparin les ales! Sense amor no podria respirar. Sense tu, esdevindria un cadàver sense ànima.

VESTIDOS

Deseo, hoy, vuelves a proponerme que me ponga otro de tus fantásticos vestidos. Me visto con las formas de tu afán, que es el mío. Lo sabes, me atraes, y tú insistes: conciertos, exposiciones, libros; películas, ir al teatro... Juntos nos perdemos por el cielo de tus viajes: Tus vestidos nunca se acaban, se me acercan con juegos provocadores; siempre nuevos, siempre antiguos, como los de los libros que abren la mirada; como la voz del beso, de la traición, que me leen y raptan con palabras. Ya ni me los quito, se funden en mi piel, se dibujan en mi cara. Deseo que me creas y recrees. Hoy quiero volver temprano a casa. Mi hija es, eres, también tú: rebelión gozosa, astillas de añoranza... Sus explosiones de exigencia derraman vivos paisajes y, a la vez, me aplastan. ¡Continúa tentándome!, ¡Inyéctame tu pasión tierna! ¡Haz que se abran mis alas! ¡Sin amor no podría respirar! ¡Sin ti, Deseo, sería un cadáver sin alma!

Intereses relacionados