Está en la página 1de 7

CLASSIFICACI 1a OPYRENE peu 2012 LLIGA DORIENTACI DELS PIRINEUS

Criteris puntuaci: 1r classif. 53 punts; 2n classif. 51 punts; 3r classif. 49 punts; 4t classif. 47 punts; 5 classif. 46 punts; etc.
Opten a la classificaci final els participants amb un mnim de 8 curses puntuades (de les 15 disputades).
Per a qualsevol dubte: opyrene@gmail.com

CURSES Opyrene peu 2012


PYR 1 i 2: Sant Juli C. i La Pobla Lillet (Catalunya) Abril
PYR 3 i 4: San Prudencio i Bizkaia (Pas Basc) Maig
PYR 5 i 6: Etang de Lers (Frana) Juny
PYR 7 i 8: Sant Jaume de Frontany (Catalunya) Juliol
PYR 9 i 10: Font Romeu (Frana) Setembre
PYR 11, 12 i 13: Urbasa (Navarra) Octubre
PYR 14 i 15: Orna de Gllego (Arag) Octubre

CLASSIFICACI FINAL QUADRES MASCULINS 2012


H10
1-Aimar
Urquizu
2-Oihan
Pascual
3-Xavier
Cols
H12
Jordi
Obach
H14
1-Pep
Folch
H16
1-Cesc
Folch
2-Alfred
Figueras

club

Pyr
15

NAV
CD
Navarra
NAV
CD
Navarra
CAT
CE
Farra

club
COC

Pyr Pyr
14 13

46

51

Pyr
10

Pyr
9

Pyr
8

Pyr
7

Pyr
6

Pyr
5

Pyr
4

Pyr
3

Pyr
2

Pyr
1

Final

53

53

53

53

53

47

49

392
45

49

49

51

51

51

49

47

349
0

Pyr
15

51

49

49

53

49

49

49

Pyr Pyr
14 13

Pyr
12

Pyr
11

Pyr
10

Pyr
9

Pyr
8

Pyr
7

Pyr
6

Pyr
5

Pyr
4

Pyr
3

Pyr
2

Pyr
1

CAT

club

Pyr
15

46

Pyr Pyr
14 13

Pyr
12

Pyr
11

49

Pyr
10

51

Pyr
9

53

Pyr
8

49

Pyr
7

Pyr
6

Pyr
5

Pyr
4

Pyr
3

51

Pyr
2

49

Pyr
1

CAT

club

Final
348

Final
359

46

Aligots

Pyr
11

458

Aligots

Pyr
12

Pyr
15

46

49

Pyr Pyr
14 13

47

Pyr
12

Pyr
11

Pyr
10

Pyr
9

Pyr
8

Pyr
7

41

Pyr
6

38

Pyr
5

Pyr
4

Pyr
3

41

Pyr
2

51

Pyr
1

CAT

Final
552

53

53

33

43

43

44

47

53

43

36

51

53

Montsant CAT

383
0

53

40

45

45

49

47

53

51

H18

club

Pyr
15

Pyr Pyr
14 13

Pyr
12

Pyr
11

Pyr
10

Pyr
9

Pyr
8

Pyr
7

Pyr
6

Pyr
5

Pyr
4

Pyr
3

Pyr
2

Pyr
1

Final

H20

club

Pyr
15

Pyr Pyr
14 13

Pyr
12

Pyr
11

Pyr
10

Pyr
9

Pyr
8

Pyr
7

Pyr
6

Pyr
5

Pyr
4

Pyr
3

Pyr
2

Pyr
1

Final

1-Pierre
Martinez
H21A
1-Jordi
Bruguera
2Francisco
Garrido A
3-Xavier
Arum
Carles
Salvador

Bros

FRA

444
0

club

Pyr
15

UE Vic

CAT

GOXtreme
UE Vic

CAT

UE Vic

CAT

47

53

49

51

51

49

49

Pyr Pyr
14 13

Pyr
12

Pyr
11

Pyr
10

Pyr
9

Pyr
8

Pyr
7

Pyr
6

Pyr
5

49

Pyr
4

46

Pyr
3

Pyr
2

Pyr
1

Final
530

32

41

51

46

42

51

46

45

37

44

53

42

381
0

43

41

35

43

41

45

47

46

40

CAT

357
0

47

49

46

35

46

41

47

46

283
44

46

25

21

30

30

16

34

37

H35
1-Jordi
Arumi
2-David
Castillo
3-Pau
Comerma
Daniel
Comerma
Juli
Serrat
Ramon
Aubets
Daniel
Dav
Carlos
Montejo
Jordi
Sales
Eduard
Masoliver
Eloi
Rios V.

club
UE Vic
COC
Oros
Oros
UE Vic

Pyr
15

UE Vic
Montsant

Pyr
12

Pyr
11

Pyr
10

Pyr
9

Pyr
8

Pyr
7

Pyr
6

Pyr
5

Pyr
4

Pyr
3

Pyr
2

Pyr
1

Final

CAT

590
42

41

38

36

38

39

38

37

40

32

31

47

53

42

36

43

40

47

43

33

44

49

46

43

46

43

34

51

46

49

26

44

31

27

31

43

35

38

24

46

46

41

33

30

41

29

31

42

40

36

33

34

43

49

37

41

39

45

33

21

40

30

29

39

37

32

25

38

37

39

45

28

27

24

40

43

47

45

40

47

47

51

47

46

51

53

51

51

44

39

47

37

28

31

47

35

34

44

51

49

53

53

43

53

41

49

53

53

49

51

36

30

49

51

39

37

27

32

36

44

41

21

36

32

CAT

562

CAT

560

CAT

486

CAT

CAT
COB
Bergued
CAT
Oros

GOXtrem
UE Vic

Pyr Pyr
14 13

484
433
433

CAT

403

CAT

398

CAT

342

CAT

269

H40
1Francesc
Folch
2-Angel
Pi Boada
3-Josep
Cols
H45
1-David
Farell G
Pere
Bossa
Llus
Obach
H50

club
Aligots
GOXtreme
Farra

Pyr
15

Pyr Pyr
14 13

Pyr
12

Pyr
11

Pyr
10

Pyr
9

Pyr
8

Pyr
7

Pyr
6

Pyr
5

Pyr
4

Pyr
3

Pyr
2

Pyr
1

Final

CAT

389
53

51

29

39

36

43

26

33

34

45

20

22

27

33

29

46

29

41

49

49

24

19

11

39

33

37

34

29

CAT

345

CAT

club

226

Pyr
15

COC

CAT

Camp
Traves
COC

CAT

Pyr Pyr
14 13

Pyr
12

Pyr
11

Pyr
10

Pyr
9

Pyr
8

Pyr
7

Pyr
6

Pyr
5

Pyr
4

Pyr
3

Pyr
2

Pyr
1

Final
453

45

51

40

29

32

37

30

43

42

32

26

46

313
0

41

41

53

53

41

35

49

CAT

298
0

club

FRA
1Franois Bros
Martinez
CAT
2-Josep M COC
Ddeu
3--Jean-R. Riegeoise FRA
Portes

Pyr
15

47

Pyr Pyr
14 13

Pyr
12

Pyr
11

36

Pyr
10

35

Pyr
9

49

Pyr
8

46

Pyr
7

Pyr
6

Pyr
5

Pyr
4

Pyr
3

38

Pyr
2

47

Pyr
1

Final
469

53

51

53

53

53

49

53

53

51

43

49

49

43

42

49

53

19

24

46

46

53

53

51

51

43

49

46

53

53

463
452

H55
1-Philippe
Pauwels
H60
1-Pierre
Dayon
2-Carles
Llad B
H21E
1-Benet
Totusaus
2-Llus
Beds B
3-Ivan
Catll
Marc
Amat M.
Daniel
Castell
Enric
Ddeu

club
GOXtreme

Pyr
15

COC

Pyr
15

COB
Bergad
COC

Pyr
10

Pyr
9

Pyr
8

Pyr
7

Pyr
6

Pyr
5

Pyr
4

Pyr
3

Pyr
2

Pyr
1

Final

53

53

Pyr Pyr
14 13

53

Pyr
12

53

Pyr
11

40

Pyr
10

41

Pyr
9

47

Pyr
8

49

Pyr
7

42

Pyr
6

46

Pyr
5

Pyr
4

Pyr
3

47

Pyr
2

51

Pyr
1

Final

FRA

447
0

53

44

53

49

51

44

53

53

47

51

51

35

36

42

44

46

45

CAT

350

Pyr
15

CAT
BO
Badalona
Xinoxano CAT

Aligots

Pyr
11

628
53

club

UE Vic

Pyr
12

CAT

club
Bros

Pyr Pyr
14 13

Pyr Pyr
14 13

Pyr
12

Pyr
11

Pyr
10

Pyr
9

Pyr
8

Pyr
7

Pyr
6

Pyr
5

Pyr
4

Pyr
3

Pyr
2

Pyr
1

Final
569

45

43

49

44

49

47

51

47

49

47

49

49

514
43

49

44

46

37

51

46

46

46

53

53

35

21

10

39

32

44

37

43

38

38

40

42

31

33

39

37

42

32

35

40

33

38

29

42

45

38

41

33

42

44

42

44

10

13

39

43

39

41

CAT

377

CAT

364

CAT

352

CAT

278