Está en la página 1de 2

POSTU ESKARIA

TRUKERAKO AZOKA TXIKIAN 2012 Azaroak 17 Solabarria Plaza, Basauri

PUESTO
EN EL MERCADILLO DE TRUEQUE 17 de Noviembre 2012 Plaza de Solabarria, Basauri.

PETICIN DE
Izen /Nombre Abizenak /Apellidos Telefonoa /Telfono Emaila /Email Parte hartzen duzu: /Participas: Maila indibidualean
a ttulo individual

talde edo erakunde bezala


como grupo u organizacin

Eskatzen duzun ordutegia trukerako postua erabiltzeko


Horario que solicitas para usar un puesto de trueque.

Zer trukatuko duzu?


Qu vas a trocar?

DORRETXE - SAGARRAK Izen-ematea - Inscripciones : Tfno. 94 426 37 69 dorretxe@gmail.com / ekologia@sagarrak.org /

www.zuribeltz.wordpress.com / www.sagarrak.org
KONTSUMO ARDURATSUAREN ALDEKO KANPAINA 2012 CAMPAA DE CONSUMO CONSCIENTE