Está en la página 1de 13

BAHAGIAN A

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM 2012 BIDANG PERSATUAN : KELAB KOMPUTER SESI PETANG

Matlamat strategik: Matlamat Kelab komputer adalah untuk mempertingkatkan tahap intelektual di kalangan ahli dan melahirkan insan bermaklumat serta mempunyai daya kreativiti yang tinggi.

1. MATLAMAT Matlamat Kelab komputer adalah untuk mempertingkatkan tahap intelektual di kalangan ahli dan melahirkan insan bermaklumat serta mempunyai daya kreativiti yang tinggi. 2. OBJEKTIF Dengan menyertai Kelab Komputer pelajar-pelajar dapat :1. Menikmati pelbagai pengetahuan aplikasi komputer. 2. Mengukuhkan lagi kemahiran-kemahiran berkaiatan dengan komputer yang sedia ada. 3. Mengamalkan semangat toleransi di kalangan pelajar dan guru. 4. Menjadi pengguna komputer yang berpengetahuan, berkebolehan dan berpotensi. 5. Membentuk sahsiah diri yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan ciri-ciri nilai murni. 6. Mengenal bahagian-bahagian dalaman dan luaran komputer secara lebih dekat. 7. Meningkatkan pengetahuan komputer di kalangan ahli seterusnya menyebarkan kepada rakan-rakan dan ahli keluarga yang lain terhadap kepentingan dan penggunaan komputer. 3. PENGURUSAN AKTIVITI 3.1 Pegawai / Ahli Jawatankuasa Kelab Kelab ini akan diuruskan oleh 2 orang guru penasihat serta sebuah jawatankuasa yang terdiri daripada :Matlamat Khusus: 1. Menikmati pelbagai pengetahuan aplikasi komputer. 2. Mengukuhkan lagi kemahiran-kemahiran berkaiatan dengan komputer yang sedia ada. 3. Mengamalkan semangat toleransi di kalangan pelajar dan guru. 4. Menjadi pengguna komputer yang berpengetahuan, berkebolehan dan berpotensi. 5. Membentuk sahsiah diri yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan ciri-ciri nilai murni. 6. Mengenal bahagian-bahagian dalaman dan luaran komputer secara lebih dekat. 7. Meningkatkan pengetahuan komputer di kalangan ahli seterusnya menyebarkan kepada rakan-rakan dan ahli keluarga yang lain terhadap kepentingan dan penggunaan komputer. MATLAMAT OBJEKTIF Meningkatkan peratus penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti persatuan STRATEGI KPI Merancang dan menyediakan aktivitiaktiviti yang menarik serta bersesuaian dengan minat dan bakat pelajar Peratus penglibatan 2011 TOV 30 % SASARAN 2012 2013 50 % 70 % INDICATOR PENCAPAIAN Peratus penglibatan pelajar semakin meningkat

BIDANG

ISU/ MASALAH 1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti perlu ditingkatkan

2014 85 %

Per Kristian

2.

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2011 NKRA Sub-NKRA FOKUS BIDANG STRATEGI OBJEKTIF MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN Tawaran baru Kepada pemimpin Sekolah Agen Perubahan Utama Pengurusan Kokurikulum ST1:Menggunakan kepakaran Pengetua Cemerlang untuk memimpin guru-guru menggerakkan program kokurikulum Meningkatkan pencapaian kelab dan persatuan dari segi kualiti dan kuantiti Tanggungjawab Pengetua Pen.Kanan Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI(Sasaran) Pelan Kontigensi Tindakan yang sesuai daripada Ketua JADUAL 2 SMKS /KOKOPS/01

UNIT/PANITIA Kelab dan Persatuan

Bil Program/Projek 1. Kembara B udaya

Masa: Kos; Januari October RM 1000

50 % Menguasai 2 murid Kemahiran mendapat

Bil Program/Projek

Tanggungjawab Penyelaras Unit Uniform

Tempoh/ hari Kekerapan: 3 kali setahun

Kos/Sumber Sumber: PCG

Output kendiri

KPI(Sasaran) Pelan Kontigensi johan di peringkat daerah. Penasihat.

2.

Bengkel Pengurusan Kepimpinan Kelab dan Persatuan

Pengetua Pen.Kanan Penyelaras Unit Uniform

Masa: Kos; Januari October RM 1000 Kekerapan: 3 kali setahun Sumber: PCG

100% Menguasai 100% murid Tindakan yang sesuai Kemahiran menyertai daripada Ketua program yang Penasihat. dirancang

PELAN OPERASI 2011 NKRA Sub-NKRA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah JADUAL 2A SMKS/ KOKOPS/02A

FOKUS BIDANG

Kepimpinan Instruktional Pengurusan Kokurikulum

UNIT/PANITIA Kelab dan Persatuan Nama Program Kembara Budaya Jangka Pendek Objektif 50 % Peratus pelajar menyedari kemahiran kendiri Pada akhir tahun 2011, peratus pelajar yang menyertai pertandingan melibatkan bahasa dan bakat akan dapat ditingkatkan.

Khusus Kos/Sumber Sasaran Masa/ Tempoh Langkah 1. Kos; RM 1000 Sumber:PCG Semua murid Januari October Proses Kerja Mesyuarat Jawatankuasa Program 1.1 Ucapan Pengerusi 1.2 Perancangan program 1.3 Taklimat tugasan 1.4 Hal-hal lain 1.5 Pelaksanaan Melibatkan murid terpilih

50%- Pelajar mengambil insiatif sendiri..

Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Koku Penyelaras Kelab dan Persatuan.

Masa/Kekerapan Masa : Januari Kekerapan: seminggu Masa : Januari Kekerapan: Sehari Masa : Januari Kekerapan: Sehari Masa : Januari October Kekerapan: Setahun

Pelan Kontingensi/Status Sekiranya Pengetua tiada, mesyuarat akan dipengerusikan oleh Pen. Kanan Koku / Wakil Pengetua.

2.

Ketua Penasihat Kadet Polis Pengetua Penolong Kanan Koku Penyelaras Kelab dan Persatuan

PK Kokurikulum memantau.

3.

1. Taklimat kepada semua murid yang terlibat

PK Kokurikulum memantau.

4.

1. Rekod sepanjang tahun 2. Data Statistik Penilaian program 3. Penambakbaikkan

PK Kokurikulum memantau.

PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011 BIDANG PERMAINAN : KELAB OLAHRAGA Bil 1 Program Program Asas Objektif 1. Memahami, menguasai dan mempraktikkan kemahiran asas 2. Membina stamina dan motivasi T/Jawab 1. Wakil sekolah tahun lepas dan guru penasihatdan S/U Sukan PK Kokurikulum Guru penasihat S/U Sukan 1. PK Kokurikulum Tempoh Jan September Kos/Sumber Tiada TOV 2 jenis medal ETR 10 jenis medal Indikator Pencapaian Bilangan jenis medal yang dimenangi dalam Kejohanan Olahraga MSSD Petaling Utama semakin meningkat Bilangan jenis medal yang dimenangi

JanSeptember

Tiada

Pertandingan terbuka peringkat

1. Menanam minat atlit -atlit sekolah dalam menguasai

Feb-Mac

RM300.00 Peruntukan Kokurikulum

2 jenis medal

10 jenis medal

sekolah

kemahiran-kemahiran asas dalam pelbagai acara larian pecut. 2. Mengenal pasti dan memilih atlit-atlit yang berpotensi dan berkebolehan untuk mewakili sekolah dalam pertandingan MSSD

2. Guru penasihat kelab 3. AJK kelab olahraga

dalam Kejohanan Olahraga MSSD Petaling Utama semakin meningkat

PELAN OPERASI (1) BIDANG KOKURIKULUM 2011 BIDANG PERMAINAN : Kelab Olahraga Nama Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat : Klinik Kemahiran ASAS : Melatih atlit-atlit dalam pelbagai kemahiran asas dalam larian pecutan 100m, 200m 400m 4X100m, 4X400m : Februari 2011 April 2011 ( 3.30 petang 6.00 petang ) : Atlit-atlit kelab olahraga : Guru Penasihat : S/U Sukan 1. Mesyuarat Agung Kelab Olahraga diadakan seperti ditetapkan Takwim Kokurikulum 2. Taklimat tentang jenis latihan yang akan diadakan dan peraturanperaturan kelab yang perlu dipatuhi oleh setiap atlit. 3. Tarikh dan masa latihan ditetapkan 4. Klinik Kemahiran ASAS dijalankan dengan intensif Kekangan 1. Kemahiran asas keolahragaan pada guru Penasihat adalah terhad. 2. Permukaan padang yang tidak rata. 3. Kehadiran atlit-atlit adalah kurang konsisten

Proses kerja

PELAN OPERASI (1) BIDANG KOKURIKULUM 2011 BIDANG PERMAINAN : Kelab Olahraga Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja : Pertandingan peringkat sekolah : Mengenal pasti dan memilih atlit-atlit yang berpotensi dan berkebolehan untuk mewakili sekolah dalam pertandingan MSSD : Mac 2011 (3.30-6.00 petang) : Atlit-atlit kelab olahraga : Guru Penasihat : S/U Sukan 1.Klinik Kemahiran ASAS telah diikuti oleh atlit-atlit kelab Olahraga. 2.Taklimat tentang jenis acara yang akan disertai dalam Kejohanan Olahraga MSSD Petaling Utama. 3.Jadual pertandingan disediakan dengan nama peserta yang menyertai pertandingan mengikut kelas umur. 4.Peralatan seperti kon, stop watch dan wisel disediakan. 5. Pertandingan dijalankan . 6. Nama peserta yang layak dan berkebolehan dicatat dan masa larian dicatat supaya boleh dibandingkan dengan keputusan tahun lepas. Kekangan : 1. Keadaan cuaca yang sukar diramal dan kadang kala pertandingan terpaksa ditangguhkan 2. Kemahiran pengetahuan tentang keolahragaan guru penasihat terhad.

PELAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM 2011 BIDANG PERMAINAN : KELAB OLAHRAGA

Matlamat strategik:

1. Meningkatkan tahap pencapaian atlit-atlit kelab olahraga di peringkat Kejohanan Olahraga MSSD Petaling Utama 2. Menaikkan taraf kemahiran murid-murid dalam pelbagai bidang olahraga .

Matlamat Khusus:

1. Meningkatkan peluang untuk memasuki pertandingan separuh akhir peringkat daerah. 2. Membantu atlit-atlit kelab olahraga menguasai kemahiran asas larian pecut 100m,200m ,400m dan acara relay 4X100m, 4X400m 3. Mengukuhkan pengetahuan tentang peraturan-peraturan dalam acara-acara larian pecut

Isu

Matlamat

Strategi 2010 2011

Sasaran 2012

2013

2014

Indikator Pencapaian

Prestasi pencapaian atlit-atlit kelab olahraga sekolah kurang cemerlang

1. Menambahkan Bilangan jenis medal yang dimenangi dalam Kejohanan Olahraga MSSD Petaling Utama kepada 10 medal dalam pelbagai acara yang disertai menjelang tahun 2014

1. Mengadakan program pembangunan permainan bola keranjang secara berterusan. 2. Memberi ganjaran kepada ahli yang berjaya memperoleh kemenangan dalam mana-mana pertandingan

TOV 2 medal

4 medal

6 medal

8 medal

10 medal

Bilangan jenis medal yang dimenangi Dalam Kejohanan Olahraga MSSD Petaling Utama Semakin meningkat

PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011 BIDANG PERMAINAN : KELAB OLAHRAGA Bil 1 Program Program Asas Objektif 1. Memahami, menguasai dan mempraktikkan kemahiran asas 2. Membina stamina dan motivasi T/Jawab 1. Wakil sekolah tahun lepas dan guru penasihatdan S/U Sukan PK Kokurikulum Guru penasihat S/U Sukan 1. PK Kokurikulum 2. Guru penasihat kelab 3. AJK kelab olahraga Tempoh Jan September Kos/Sumber Tiada TOV 2 jenis medal ETR 10 jenis medal Indikator Pencapaian Bilangan jenis medal yang dimenangi dalam Kejohanan Olahraga MSSD Petaling Utama semakin meningkat Bilangan jenis medal yang dimenangi dalam Kejohanan Olahraga MSSD Petaling Utama semakin meningkat

JanSeptember

Tiada

Pertandingan terbuka peringkat sekolah

1. Menanam minat atlit -atlit sekolah dalam menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam pelbagai acara larian pecut. 2. Mengenal pasti dan memilih atlit-atlit yang berpotensi dan berkebolehan untuk

Feb-Mac

RM300.00 Peruntukan Kokurikulum

2 jenis medal

10 jenis medal

mewakili sekolah dalam pertandingan MSSD

PELAN OPERASI (1) BIDANG KOKURIKULUM 2011 BIDANG PERMAINAN : Kelab Olahraga Nama Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat : Klinik Kemahiran ASAS : Melatih atlit-atlit dalam pelbagai kemahiran asas dalam larian pecutan 100m, 200m 400m 4X100m, 4X400m : Februari 2011 April 2011 ( 3.30 petang 6.00 petang ) : Atlit-atlit kelab olahraga : Guru Penasihat : S/U Sukan 1. Mesyuarat Agung Kelab Olahraga diadakan seperti ditetapkan Takwim Kokurikulum 2. Taklimat tentang jenis latihan yang akan diadakan dan peraturanperaturan kelab yang perlu dipatuhi oleh setiap atlit. 3. Tarikh dan masa latihan ditetapkan 4. Klinik Kemahiran ASAS dijalankan dengan intensif Kekangan 1. Kemahiran asas keolahragaan pada guru Penasihat adalah terhad. 2. Permukaan padang yang tidak rata. 3. Kehadiran atlit-atlit adalah kurang konsisten

Proses kerja

PELAN OPERASI (1) BIDANG KOKURIKULUM 2011 BIDANG PERMAINAN : Kelab Olahraga Nama Projek Objektif : Pertandingan peringkat sekolah : Mengenal pasti dan memilih atlit-atlit yang berpotensi dan

berkebolehan untuk mewakili sekolah dalam pertandingan MSSD Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja : Mac 2011 (3.30-6.00 petang) : Atlit-atlit kelab olahraga : Guru Penasihat : S/U Sukan 1.Klinik Kemahiran ASAS telah diikuti oleh atlit-atlit kelab Olahraga. 2.Taklimat tentang jenis acara yang akan disertai dalam Kejohanan Olahraga MSSD Petaling Utama. 3.Jadual pertandingan disediakan dengan nama peserta yang menyertai pertandingan mengikut kelas umur. 4.Peralatan seperti kon, stop watch dan wisel disediakan. 5. Pertandingan dijalankan . 6. Nama peserta yang layak dan berkebolehan dicatat dan masa larian dicatat supaya boleh dibandingkan dengan keputusan tahun lepas. Kekangan : 1. Keadaan cuaca yang sukar diramal dan kadang kala pertandingan terpaksa ditangguhkan 2. Kemahiran pengetahuan tentang keolahragaan guru penasihat terhad.