Loitey Electronica

Número Original
BSC22-2514

HR
HR 7474

Sustituto
BSC25-2512

Marca
Punktal

BSC22-N0103

BSC24-01N4004A

Spica / Fair Mate C1432

BSC22-N0331

BSC24-01N4004A

WNR 14"

BSC24-01N4085B

BSC 243322

BSC24-0103A

BSC24-01N4004A

Kiland GX2188

BSC24-01N4010MR

BSC24-01N4004A

Queen 14" & 20"

BSC24-01N4014K

BSC25-T1010A

Microsonic 14 & 21

BSC24-01N4014K

BSC25-Z1003A

Spica 21" & Futura 21"

BSC24-01N4014O

BSC25-T1010A

BSC24-01N4085D

BSC25-01N4085C

Punktal PK-T1433

BSC24-01N4004A

Spica & WNR 21"

BSC24-N0103
BSC25-0109X

HR 7960

154-279C

Dikler 14"

New Point 29"

BSC25-01N4004B

BSC26-01N4004F

Punktal PK-T 2553

BSC25-01N4012M

BSC24-01N4004A

Microsonic 21HD

BSC25-0278Q

BSC25-0279Q

BSC25-2522

BSC25-2512-HR7474

Punktal PK 2111

BSC25-3355-38

BSC29-3807D

Philips SK4.0Lca

BSC25-N0102

BSC24-01N4004A

BSC25-N0552

154 279C

BSC25-N0558

154 279C

BSC25-N0707

HR 80365

BSC26-01N4004F

TCL 20

Panavox ITV 2152
Spica 29"
Spica 29"
Spica 29". & WNR 29". Skytech 29".

BSC25-N0818

BSC22-N0817

BSC25-N1502

BSC25-2512

Precisión PTV14R88 & PTF21R99

BSC25-N3604BP1

BSC24-01N4004A

Panavox ITV 2152

BSC25-N3604BP2

BSC24-01N4004A

Panavox ITV 2152

BSC25-N3604SB3

BSC25-3604B

Nic´s 21"

Punktal PK 2111

BSC26-01N4004F

HR 80365

BSC26-01N4004F

WNR 34"

BSC26-01N4004KA

HR 80365

BSC26-01N4004F

WNR 29"

BSC26-01N4004P

HR 80365

BSC26-01N4004F

WNR 34"

BSC26-01N4010DR

HR 80365

BSC26-01N4004F

Westpoint 29" TJ-29PFA

BSC26-N0301AT

HR 80365

BSC26-01N4004F

Megastar 29"

BSC26-N0301X2

154 279C

Fair Mate 29"

C2982

BSC26-N0301X3

154 279C

Fair Mate 29"

C2982

BSC26-N1005A

HR 80365

BSC26-01N4004F

BSC26-N1005A

HR 80365

BSC26-01N4004F

BSC26-N1007

BSC29-N1111

BSC26-N1026J-R

HR 80365

BSC26-01N4004F

BSC27-0101R

HR 7960

154-279C

Skytech 29
Fair Mate 29"
Punktal PKD29A & PK-Q2930
Westpoint 29" TJ-29PFA
Telesonic, Kiland & Dikler 29"

BSC29-0129Q

BSC29-0135Z

Philips 29 PT 9457

BSC29-0135Z

BSC29-0135Z

Philips 29 PT 9457

BSC29-0135Y

BSC29-0135Z

Philips 29 PT 9457

BSC29-01N4020A
BSC29-01N4022B

HR 7960

154 279C

Spica 29"

BSC-68Z

Punktal 29" PKT 2955 TS2955

BSC29-01N4022O BSC-68Z BSC29-01N4087B BSC-68Z BSC29-N0101A HR 80365 BSC26-01N4004F Punktal 29" PKT 2955 TS2955 Punktal 29" Megastar 29" & Fairmate 29" BSC59J9 BSC59J3 BSC60-H3 154 375A Panavox BSC68Z/UL BSC 68Z Tem 29" BSC70-V F01415 BSC 68Z HR 8438 BSC25-2701 Celestial 29" Microsonic TFC FO1416 FSA28023M JF05013211 BSC59J3 JF050132118 BSC59J3 JF05013298 BSC59J3 JF05018604 JF0501 19272 21PT 5433/77 MCJ-29A005 BSC28-2101 Microsonic 29 Panavox PF25156 .

Poner pata de potenciometros a masa Directo.Cable Rojo del yugo.OBSERVACIONES Directo Directo Directo Cambiar la pata 7 por la 8 Directo. Poner pata de potenciometros a masa Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo. Poner pata de potenciometros a masa Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo. ponerlo al Colector Directo Directo Directo Directo ( En algún caso agregar cap 680pf x 2kv Directo Directo. Poner pata de potenciometros a masa Directo . Poner pata de potenciometros a masa Directo. Poner pata de potenciometros a masa Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo.

. Perfecto con 27v de vertical .Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo .