L’EDAT MODERNA

ESTAMENTS EN QUÈ ES DIVIDEIX LA SOCIETAT DE L’EDAT MODERNA
• PRIVILEGIATS: Noblesa i alt clergat.

• -

NO PRIVILEGIATS: Capellans Burgesos Artesans Camperols

MONARQUIA ABSOLUTA
• El rei concentrava tot el poder: - Dictava les lleis. - Dirigia l’exèrcit. - Regulava el comerç. - Nomenava i destituïa col·laboradors i jutges. - Jutjava. Reis Catòlics: Isabel i Ferran

DESCOBRIMENTS CIENTÍFICS I TÈCNICS
• Galieu Galilei va comprobar que la Terra és rodona i va formular la teoria heliocèntrica. • Miguel Servet descobrí la circulació doble de la sang. • Johannes Gutenberg va inventar l’impremta.

DESCOBRIMENT D’AMÈRICA:

• -

QUÈ VA SUPOSAR PER ALS ESTATS EUROPEUS Van ampliar els seus territoris. Comerç i intercanvi de productes. Van fer esclaus. Van imposar la seva llengua. Van descobrir noves espècies animals i vegetals.

• PER ALS HABITATS D’AMÈRICA: - Molts foren esclavitzats. - Van morir en resistir-se a la colonització o a causa de malalties desconegudes per a ells. - Sel’s imposà la llengua i la religió.

DINASTIES QUE GOVERNAREN A ESPANYA
• DINASTIA D’AÙSTRIA: - Carles I,Felip II, Felip III, Felip IV i Carles II. - Fet important dels seu regnat: La Guerra de Successió Espanyola.

• DINASTIA DELS BORBÓ: - Felip V, Ferran VI, Carles III i Carles IV. - Fet important del seu regnat: Felip V va governar un estat centralitzat.

CORRENTS DE PENSAMENT A EUROPA
- L’HUMANISME: L’èsser humà és el centre de l’univers, en contra de la idea medieval que situava Déu en el centre. Va nèixer en el segle XV a Itàlia. - LA IL·LUSTRACIÓ: La raó era la idea central de la societat. Proposava la igualtat de les persones davant la llei i la llibertat d’expressió.

ESTILS ARTÍSTICS
• El Renaixement: utilitza elements de l’Antiguitat com les columnes clàssiques. Formes simètriques i senzilles. L’escultura i la pintura mostren la influència de l’Humanisme, ja que les persones són retratades amb gran realisme.
Artistes més importants: Miquel Àngel, Leonardo da Vinci, Rafael i Bruneleschi.

• El Barroc: s’utilitzen línies corbes i grans contrastos de llums i ombres. Es busca la complexitat i la decoració recarregada.
Principals artistes: Bernini, Velázquez, Rivera, Caravaggio, Rubens i Rembrant.

• El Neoclassicisme: tracta d’allunyar-se de l’estètica recarregada del Barroc. - S’inspira en l’art clàssic grec i romà. Línies rectes i formes senzilles. - Respon al corrent de pensament de la Il·lustració.
Destaquen: Canova, Ingres i Goya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful