Está en la página 1de 1

Nom: ___________________

Data: _________________

SUMES, RESTES I MULTIPLICACIONS


1. Resol les segents operacions, fixat b en el smbol de suma, resta o multiplicaci.