STRUKTUR ORGANISASI TK PERMATA TARUS

KEPALA TK KEPALA YAYASAN Drs. M. KAILAKU HANA PADJI, A.Ma. Pd NIP. 19541105 197701 2 001 TATA USAHA TAROTJI LOLLO KOMITE BIFEL

GURU

MARIA A. PAJI NIP. 19640909 199303 2 002

RENI F. LAI NIP. 19700214 200501 2 012 SOFINTJE M. DETHAN
JUNIA A. LAI

PENJAGA SEKOLAH MARISA PADAMAI