Está en la página 1de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
Codi
Títol

Fons: Tríptics i cartells
Festes, fires i concursos Concurs de roses

901.01.01.01.00

Actes organitzats per l'Ajuntament Inici - Final

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

I Concurs de roses I concurs de roses. Programa II concurs de roses X concurs de fotografia. Cartell. II concurs de roses. Bases II concurs de roses. Programa III concurs de roses. Cartell XI concurs de fotografia. Cartell. II concurs de dibuix - Roses. Cartell II concurs de fotografia - Roses. Cartell VI concurs de poesia. Cartell III concurs de roses. Bases III concurs de roses. Programa IV concurs de roses. Cartell III concurs de fotografia - Roses. Cartell. I concurs d'aparadors. Cartell III concurs de dibuix - roses II Concurs de cartells -roses IV concurs de roses. Bases IV concurs de roses. Programa V concurs de roses. Cartell IV concurs de fotografia. Bases IV concurs de fotografia - roses III concurs de cartells - roses II concurs d'aparadors IV concurs de dibuix - roses V concurs de roses. Programa V concurs de roses. Programa anticipat V concurs de roses. Invitació concert

1984 1984 1985 1985 1985 1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988

1984 1984 1985 1985 1985 1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 30 30 30 30 30 30 Cartell conjunt amb altres Cartell conjunt amb altres Cartell conjunt amb altres 29 29 29 29 Cartell conjunt amb altres festes Cartell conjunt amb altres 29 29 29 29 Cartell conjuntament amb altres festes Cartell conjuntament amb altres festes Cartell conjuntament amb altres festes 29 29 29 29 Són fotocòpies Dins festa major de 1985 29 29

Calaixera Amunicipal Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal

4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2

13/09/2012

Pàgina 1 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
V concurs de roses. Bases V concurs de roses. Invitació inauguració III concurs de cartells -roses. Bases. V concurs de fotografia- roses. Cartell V concurs de dibuix - roses IV concurs de cartells - roses III concurs d'aparadors VI concurs de roses. Cartell VI concurs de roses. Invitació inauguració VI concurs de roses. Invitació concert VI concurs de roses. Bases VI concurs de roses. Programa d'actes VI concurs de roses. Presentació comissió VI concurs de roses. Programa anticipat d'actes IV concurs de cartells -roses. Bases. IV concurs de cartells -roses. Bases. I concurs de centres florals VI concurs de fotografia. Cartell VII concurs de roses. Cartell IV concurs d'aparadors V concurs de cartells -roses VII concurs de roses. Menú dinar VII concurs de roses. Programa d'actes VII concurs de roses. Programa anticipat d'actes VII concurs de roses. Bases VII concurs de roses. Invitació dinar VII concurs de roses. Invitació concert V concurs de cartells -roses. Bases. I concurs de centres florals artístics a Cubelles VIII Concurs de roses a Cubelles V concurs d'aparadors. Cartell VI Concurs de cartells - roses

Fons: Tríptics i cartells
1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1991 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1991 Cartell conjunt amb altres festes 32 32 32 32 32 32 41 43 32 32 32 32 32 32 41 43 Cartells conjunt amb altres 31 31 31 31 31 31 40 41 31 31 31 31 31 31 40 41 Cartells conjunt amb altres Cartells conjunt amb altres Cartell conjunt amb altres festes 30 30 41 30 30 41 Cartells conjunt amb altres Cartell conjunt amb altres festes Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4

13/09/2012

Pàgina 2 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
VII Concurs de fotografia VIII concurs de roses. Invitació concert VIII concurs de roses. Invitació inauguració VIII concurs de roses. Programa anticipat d'actes VIII concurs de roses. Inauguració VIII concurs de roses. Bases VIII concurs de roses. Programa d'actes VIII concurs de roses. Menú dinar VI concurs de cartells -roses. Bases. IX Concurs de roses VII Concurs de cartells - roses VIII Concurs de fotografia. Bases. IX Concurs de roses a Cubelles VI Concurs d'aparadors IX concurs de roses. Invitació inauguració IX concurs de roses. Bases IX concurs de roses. Programa d'actes IX concurs de roses. Menú dinar VII concurs de cartells -roses. Bases. VII Concurs d'aparadors X Concurs de roses a Cubelles X concurs de roses. Bases X concurs de roses.Invitació inauguració X concurs de roses. Programa d'actes X concurs de roses. Menú dinar XI Concurs de roses VIII Concurs d'aparadors XI concurs de roses. Programa d'actuació esbart "l'Alegria" XI concurs de roses. Menú dinar XI concurs de roses. Programa d'actes XI concurs de roses. Invitació inauguració XI concurs de roses. Bases

Fons: Tríptics i cartells
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 41 34 34 34 34 41 33 33 33 33 33 33 33 41 33 33 33 33 33 33 33 41 Cartell conjunt amb altres cartells Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2

13/09/2012

Pàgina 3 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
IX Concurs d'aparadors IX Concurs d'aparadors XII Concurs de roses. Cartell XII Concurs de roses XII Concurs de roses a Cubelles. Programa XII Concurs de roses a Cubelles. Menú dinar XII Concurs de roses a Cubelles. Bases XIII Concurs de roses X Concurs d'aparadors X Concurs d'aparadors XIII concurs de roses. Bases XIII concurs de roses. Programa d'actes XIII concurs de roses. Menú dinar XIV Concurs de roses XI Concurs d'aparadors XI concurs d'aparadors - roses XIV Concurs de roses XIV concurs de roses.Programa d'actes XIV concurs de roses. Bases XV Concurs de roses XII Concurs d'aparadors XV Concurs de roses XII concurs d'aparadors - roses XV concurs de roses. Bases XV concurs de roses. Programa d'actes XV concurs de roses. Dinar menú XVI Concurs de roses. Cartell XIII concurs d'aparadors - roses XVII Concurs de roses. Cartell XVIII Concurs de roses. Cartell XIX Concurs de roses. Cartell

Fons: Tríptics i cartells
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 2000 2001 2002 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 2000 2001 2002 1 és l'original 1 és l'original 1 és l'original 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 12 12 12 12 12 12 1 d'ells té modificacions i notes manuscrites Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4

13/09/2012

Pàgina 4 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
XX concurs de roses XX Concurs - exposició de roses. Bases XX Concurs - exposició de roses. Programa

Fons: Tríptics i cartells
2003 2003 2003 2003 2003 2003 65 65 65 65
Concurs de pintura ràpida

Calaixera 1 exemplar incomplet Amunicipal Amunicipal

4 2 2

Codi
Títol

901.01.01.02.00

Actes organitzats per l'Ajuntament Inici - Final

Festes, fires i concursos

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

I concurs de pintura ràpida II concurs de pintura ràpida III concurs de pintura ràpida IV Concurs de pintura ràpida. Bases V concurs de pintura ràpida Concurs de pintura ràpida. Bases

1989 1990 1991 1992 1994 2009
Actes organitzats per l'Ajuntament

1989 1990 1991 1992 1994 2009 26 26
Diada de la bicicleta Festes, fires i concursos

Calaixera 45 45 Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera Amunicipal

4 2 4 4 4 1

Codi
Títol

901.01.01.03.00

Inici - Final

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

I diada de la bicicleta II diada de la bicicleta. Cartell VII Diada de la bicicleta. Dibuix projecte de cartell XIII Diada de la bicicleta XVII Diada de la Bicicleta XX Diada de la bicicleta XXI Diada de la bicicleta

1988 1989 1994 2001 2005 2008 2008

1988 1989 1994 2001 2005 2008 2008 10 30 38 10 30 38

Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal

4 4 4 4 1 1 1

13/09/2012

Pàgina 5 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
Codi
Títol

Fons: Tríptics i cartells
Festes, fires i concursos Festa de la verema

901.01.01.04.00

Actes organitzats per l'Ajuntament Inici - Final

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

I Festa de la verema. Cartell I Festa de la verema II Festa de la verema. Cartell III festa de la verema. Cartell III festa de la verema IV festa de la verema. Cartell IV festa de la verema. Tríptic V Festa de la Verema. Programa. VI Festa de la Verema. Cartell VI Festa de la Verema. Programa d'actes VIII Festa de la verema VII Festa de la verema VIII festa de la verema IX festa de la verema IX Festa de la Verema X festa de la verema. Cartell X festa de la verema. Cartell X Festa de la Verema XI festa de la verema. IX mostra de vins i caves de Catalunya XIV Festa de la verema XV Festa de la verema. IIª fira de la verema XVI Festa de la verema XVII Festa de la Verema XIX Festa de la verema; VI fira de la verema XIX Festa de la verema XX Festa de la Verema

1988 1988 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1993 1993 1994 1994 1994 1996 1996 1997 1997 1997 1998 2001 2002 2003 2004 2006 2006 2007

1988 1988 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1993 1993 1994 1994 1994 1996 1996 1997 1997 1997 1998 2001 2002 2003 2004 2006 2006 2007 20 19 20 19 18 21 18 21 74 74 22 22 23 23 Arrugat Cartell petit Cartell color 17 27 17 27 9 9 26 28 26 28 0 25 0 25 24 24

Calaixera Amunicipal Calaixera Calaixera Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal Calaixera Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal Calaixera Amunicipal Calaixera Calaixera Amunicipal Calaixera Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal

4 2 4 4 2 4 2 2 4 1 4 2 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 1 2

13/09/2012

Pàgina 6 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
Codi
Títol

Fons: Tríptics i cartells
Festes, fires i concursos Diada nacional de Catalunya

901.01.01.05.00

Actes organitzats per l'Ajuntament Inici - Final

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

11 de setembre, diada nacional del Catalunya 11 de setembre de 1998. Diada nacional de Catalunya 11 de setembre de 1998. Diada nacional de Catalunya 11 de setembre de 1999. Diada nacional de Catalunya

1991 1998 1998 1999
Actes organitzats per l'Ajuntament

1991 1998 1998 1999 3 3 3 3
Setmana cultural

Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal

4 4 2 2

Codi
Títol

901.01.01.06.00

Festes, fires i concursos

Inici - Final

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

XII Setmana cultural Sant Jordi XIV setmana cultural Sant Jordi XV Setmana cultural Sant Jordi Sant Jordi Cubelles - Setmana cultural XVIII setmana cultural Sant Jordi Cubelles XXIV setmana cultural Sant Jordi Cubelles. Renovem la biblioteca. XXIV setmana cultural Sant Jordi Setmana cultural. Programa d'actes Setmana cultural Cartell - programa de la Diada nacional de catalunya Setmana cultural Setmana cultural XXXV Setmana cultural

1986 1988 1989 1991 1992 1998 1998 2002 2003 2003 2004 2005 2009
Actes organitzats per l'Ajuntament

1986 1988 1989 1991 1992 1998 1998 2002 2003 2003 2004 2005 2009

47 48 50 58 53 71 59 11 28

47 48 50 58 53 71 59 11 28
Fira del comerç just i solidaritat

Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Programa d'actes Cartell Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal Calaixera Data aproximada Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal

1 1 1 4 2 4 2 2 4 2 4 1 1

Codi
Títol

901.01.01.07.00

Festes, fires i concursos

Inici - Final

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

II Fira de comerç Just i solidaritat a Cubelles

2005

2005

11

11

Amunicipal

1

13/09/2012

Pàgina 7 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
Codi
Títol

Fons: Tríptics i cartells
Festes, fires i concursos Festa major gran i petita

901.01.01.08.00

Actes organitzats per l'Ajuntament Inici - Final

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

Festa major petita. Sèrie de programes Festa Major petita Festa major petita. Programa Festa Major Petita - Excursió a arles Festa Major petita Festa Major petita Festa Major petita. Cartell Festa Major. Programa de butxaca Festa major petita Festa Major. Programa de butxaca Festa Major petita Festa Major Festa Major petita. Cartell programa Festa Major Festa major petita Festes d'estiu a Mas Trader Festes d'estiu a Mas Trader

1984 1985 1986 1991 1994 1998 1998 2002 2002 2003 2004 2006 2008 2008 2009 2010 2011

2009 1985 1986 1991 1994 1998 1998 2002 2002 2003 2004 2006 2008 2008 2009 2010 2011

56 54 49 10 19

56 54 49 10 19 1 és l'original

Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Amunicipal Programa Amunicipal Amunicipal Calaixera Programa de butxaca Programa de butxaca Programa i cartell Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal

1 1 1 3 1 4 4 1 2 1 4 1 4 1 1 2 2

16 61 17 7 15 44 1 1

16 61 17 7 15 44 1 1

13/09/2012

Pàgina 8 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
Codi
Títol

Fons: Tríptics i cartells
Festes, fires i concursos Carnaval

901.01.01.09.00

Actes organitzats per l'Ajuntament Inici - Final

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

Carnaval escolar Carnaval 1988. Cartell Carnaval 1988. Ball de carnaval Carnaval 1988. Programa d'actes Carnaval 1989. Cartell Carnaval 1989. Cartell petit Carnaval 1989. Comparsa per adults Carnaval 1989. Programa Carnaval 1989. I concurs de carrosses de carnaval Carnaval 1990. Cartell de les comparses Carnaval 1990. Cartell Carnaval de Cubelles. Cartell Carnaval 1992. Ball de l'Aliança - Duo regis Carnaval 1992. Cartell Carnaval 1992. Enterrament de la sardina Carnaval 1992. Ball Toni Giménez - rialles Carnaval 1992. La comissió convida a comparses Carnaval 1992. Ball de mantons Carnaval 1993. Enterrament de la sardina Carnaval 1993. III concurs de carrosses, premis Carnaval 1993. Cartell Carnaval 1993.Establiments col·laboradors Carnaval 1993. Ball de carnaval (combo ' 91) Carnaval 1994. Enterrament de la sardina Carnaval 1994. Ball de carnaval Carnaval 1994. Comparses infantils Carnaval 1994. Programa Carnaval 1994. Comparses Carnaval 1994. Ball de mantons

1987 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994

1987 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994

47 48 49 50 50 51 52

47 48 49 50 50 51 52

Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera

2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

13/09/2012

Pàgina 9 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
Carnaval 1994. Premis carrosses Carnaval 2001. Programa d'actes Carnaval Carnaval 2003. Programa d'actes Carnaval 2003. Sermó del carnestoltes Carnaval Carnaval Carnaval Carnaval de Cubelles

Fons: Tríptics i cartells
1994 2001 2003 2003 2003 2004 2005 2007 2007 1994 2001 2003 2003 2003 2004 2005 2007 2007 51 51 Programa de mà
Xatonada popular Festes, fires i concursos

Calaixera 67 63 63 67 63 63 1 exemplar dedicat Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera Amunicipal

4 2 4 2 2 4 4 4 1

Codi
Títol

901.01.01.10.00

Actes organitzats per l'Ajuntament Inici - Final

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

IV Xatonada popular XI Xatonada popular

2005 2012

2005 2012

Calaixera Calaixera

4 4

13/09/2012

Pàgina 10 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
Codi
Títol

Fons: Tríptics i cartells
Festes, fires i concursos Altres

901.01.01.11.00

Actes organitzats per l'Ajuntament Inici - Final

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

III Concurs de poesia. Cartell I concurs narrativa "contes curts". Cartell. II concurs de narrativa "contes curts" V concurs de poesia. Cartell. XII Concurs de fotografia. Cartell. III concurs de narrativa "contes curts" Concurs per al logotip de Cubelles. Bases Sarau a Cubelles VI concurs de dibuix infantil III premi vila de Cubelles d'investigació local. Bases Salves d'honor 50 anys de la mort de Lluís Companys I Concurs de cartells - servei municipal de català. Bases Festa de la música - 21 de juny. Postal V Concurs de paelles Castanyada i ball Centenari de Charlie Rivel. Cubelles 1896-1996 Concerts de nadal Primer festival de jazz vila de Cubelles Primer festival de jazz vila de Cubelles High rock-a-billy. Quarta edició Barnsley concert band VI Trobada comarcal Penedès - Garraf -Anoia II baixada d'andrómines I concurs de relats curts i monòlegs de terror Cubelles Rock City Projecte de recerca: 30 anys de democràcial local. Eleccions Festival de música. Tallers i concerts IV Setmana de la gent gran I setmana jove de Cubelles

1985 1985 1986 1987 1987 1987 1988 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1993 1993 1996 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009

1985 1985 1986 1987 1987 1987 1988 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1993 1993 1996 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 31 35 3 6 20 23 31 35 3 6 20 23 66 60 60 62 64 72 66 60 60 62 64 72 4 4 7 8 12 18 4 4 7 8 12 18

Dins festa major de 1985 Dins festa major de 1985

Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 1 3 4 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1

Cartells conjunt amb altres

Calaixera Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Amunicipal

Programa Cartell Data aproximada

Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal

Convocatòria

Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal

13/09/2012

Pàgina 11 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
XIII concurs de contes i narració breu Víctor Alari Fira medieval de Cubelles

Fons: Tríptics i cartells
2009 2011 2009 2011 45 45 Amunicipal Calaixera 1 4

13/09/2012

Pàgina 12 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
Codi
Títol

Fons: Tríptics i cartells
Activitats i cursos

901.01.02.00.00

Actes organitzats per l'Ajuntament Inici - Final

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

Exposició Rostres. Postal Curs de ceràmica Activitats i cursos 1988-1989 Activitats i cursos 1988-1989 Activitats i cursos 1988-1989. Cartell Activitats i cursos Escacs per nens L'hora del conte a la biblioteca Cursos al casal de cultura. Cartell Festa de la música - 21 de juny. Cartell Activitats i cursos Casal de cultura Exposició Cubelles segle XX. Recull de fotografies de la vila III. Antoni Pineda Tríptics Pla d'acció cultural Música al casal de cultura de Cubelles Exposició fotogràfica. Cultura, esport i festa popular Estiu musical Programació de les festes majors Pastorets Activitats i cursos Exposició. Cultura, esport i festa popular. Cubelles 1986-1990. Antoni Pineda Música al casal de cultura Per Sant Jordi, regaleu llibres de Cubelles Presentació de l'auca de la festa major Exposició de pintura Pastorets Conferència: Cubelles i la Quadra del priorat de Sant Pere Special Olympics a Cubelles - Tenis taula

1 1987 1988 1988 1988 1989 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992

1 1988 1988 1988 1988 1989 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1992 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1993 1992 1992 1992 1992 1992 1992

29 6

29 6 Cartell conjunt amb altres festes Cartell d'impremta IMPA

Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Edició XV (1990), Edició XVI (1991), Edició XVII (1992), un de cada Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera

1 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3

2 3 6 7 8 9 69 46

2 3 6 7 8 9 69 46

Cartell fet per demanar la subvenció

5 11 22 70

5 11 22 70

Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera

9 12 13 13 14 29

9 12 13 13 14 29

Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal

13/09/2012

Pàgina 13 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
Special Olympics a Cubelles - Sol·licitud de voluntaris Cursos de català per adults Concert de Nadal Activitats i cursos Solidaritat amb Sarajevo Xerrada-col·loqui sobre la "Refoma de l'atenció primària" organitzada per la regidoria de Sanitat Activitats d'estiu Juliol i Agost Sortida de la Draga de Cubelles a la festa Major de Cunit VI Festa de la Verema Exposició acosta't. El medi ambient al litoral Sessió de vídeo infantil - Les aventures de tintin Excursió a Arles en motiu de l'agermanament V Premi vila de Cubelles d'investigació local Excursió al Tibidabo organitzada pel Casal del Cultura. Exposició Acosta't. El medi ambient al litoral Excursió a Arles per la Festa Major petita Cursos de català per adults Cursos de català per adults Cursos de català per adults Música al casal de cultura de Cubelles Cursets d'estiu juliol i agost I mostra de fotografia jove "Vila de Cubelles". Exposició Excursió al Tibidabo Cursos d'hivern Activitats d'estiu Curs de sardanes Setmana de cinema infantil de Cubelles Teatre infantil "Un barret de palla d'Itàlia" Activitats i cursos al Casal de Cultura Exposició Fotografies retrospectives de Cubelles. Antoni Pineda Espectacle infantil en motiu de la inauguració de la rehabilitació del castell 13/09/2012

Fons: Tríptics i cartells
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1994 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1998 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1994 1994 1994 1994 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1998 15 20 24 41 42 39 40 68 44 15 20 24 41 42 39 40 68 44 16 25 26 27 32 36 52 52 52 17 16 25 26 27 32 36 52 52 52 17 Llibrets Cartell petit 30 31 34 35 38 56 30 31 34 35 38 56 Cartell + relació de coses enviades Cartell Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3

Pàgina 14 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
Activitats d'estiu Exposició d'aquarel·les de Vicente Molina Cursets i activitats d'hivern Estiu a la fresca. Programa Música en viu Jornada de participació ciutadana Cursos organitzats per la ràdio Activitats de nadal Guia d'estiu. Programa d'activitats III Setmana Garraf per la pau III setmana Garraf per la pau - exposició de llibres Processó de setmana santa Exposició "Els anys de la postguerra" Canta i participa. Festival de música de Cubelles Festa Major VI Aplec de sardanes Xerrada "Hipertensió, colesterol i diabetis" Exposició de cartells de carnaval. Invitació Hora del conte i espectacles infantils Guia d'estiu "Esplatja't. Viu l'estiu a Cubelles" Jornades internacionals folklòriques de catalunya Exposició fotogràfica "Viatjant pel Pirineu i per les valls d'andorra"

Fons: Tríptics i cartells
1998 1999 2000 2004 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2011 1998 1999 2000 2004 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2011 2 cartells de diferents mides 2 6 14 21 22 27 41 43 2 6 14 21 22 27 41 43 Programa d'activitats Programa de butxaca Programa Associació de diabètics de Catalunya Cartell 24 34 36 43 46 46 24 34 36 43 46 46 43 8 43 8 És fotocòpia 45 45 2 de diferents 2 de diferents Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera 3 4 3 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4

13/09/2012

Pàgina 15 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
Codi
Títol

Fons: Tríptics i cartells
Informacions de servei

901.01.03.00.00

Actes organitzats per l'Ajuntament Inici - Final

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

Focs de Sant Joan. Revetlla de Sant Joan. Cartell Horari d'obertura de la biblioteca Cubelles. Tot un món net Programa de formació per adults "Tècnic electricista". Anunci Les dones fan esport i també participen a les olimpiades Acte informatiu sobre la prestació social substitutòria Cubelles 1993. Busquem material audiovisual de la Vila de Cubelles Drets lingüístics dels ciutadans Campanya Ajudem a Ruanda Celebració d'una missa en memòria de Jesús Grau Agrupació de balls populars de Cubelles Charlie Rivel. Exposició permanent del clown. Jornada de portes obertes Taller d'utilització d'eines informàtiques per a la recerca activa de feina Com vols Cubelles 2020?

1984 1990 1991 1992 1992 1992 1993 1993 1994 1995 2000 2006 2009 2010

1986 1990 1991 1992 1992 1992 1993 1993 1995 1995 2003 2006 2009 2010

1 5 18 15 16 33 32 52 19 10 73

1 5 18 15 16 33 32 52 19 10 73 Data aproximada

Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera

3 3 1 2 2 3 3 1 3 2 2 4 4 1

1

1

Amunicipal

13/09/2012

Pàgina 16 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
Codi
Títol

Fons: Tríptics i cartells

901.02.00.00.00

Actes organitzats per entitats i particulars Inici - Final Exp.i. Exp.f. Observacions Topogràfic A. Núm UI

Pla d'acció cultural Edicions XV a XVII. L'Aliança i La Caixa Club ciclista Cubelles. Festa del pedal. 67ena edició. Sant Sadurní d'Anoia Ball de nadal a l'Aliança amb l'orquestra Combo'91 Iniciació d'assaigs pel concert de Nadal - Cor l'Espiga Concert sacre de l'Orfeó vilanoví a l'església parroquial Esplai l'Esquitx -Ludoteca Esplai l'Esquitx -Skating i Parc de la Ciutadella. Anunci -butlleta Esplai l'Esquitx -Sortida a Borgonyà (Osona). Anunci -butlleta Activitats i cursos Conferència de Carles Herrera "Plantes i flors" Teatre "l'amor venia amb taxi". Grup de teatre Casal de Cultura Felicitacions de Nadal. Associació d'hosteleria i comerç de Cubelles Exposició Essències d'Àfrica. Mostra de pintura contemporània africana. Ghuty Mamae Vicente Molina. Aquerel·les Sicroart. Centre d'art contemporani Supermercat de revistes. APEC Cantada de caramelles. Cor l'Espiga Cantada de Caramelles. Cor l'Espiga. Exposició Jocelyn Marmottan i Montserrat Pascual Exposició "Els anys de la postguerra" Brigades de solidaritat - Amèrica llatina

1990 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1995 1995 1998 2000 2003 2003 2003 2006 2008 2008 2008 2009 2009

1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1995 1995 1998 2000 2003 2003 2003 2006 2008 2008 2008 2009 2009 75 13 25 25 29 2 13 75 13 25 25 29 2 13 14 37 57 28 11 11 23 54 55 5 14 37 57 28 11 11 23 54 55 5

1 de cada any

Calaixera Calaixera

4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1

1 tríptic i 1 postal. És propaganda de Combo'91 Cartell

Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal

De dos tipus. Cartell Cartell

Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Calaixera Amunicipal

Desplegable

Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal

ACPAU.ORG

Amunicipal

Codi
Títol

901.03.00.00.00

Actes de fòra del municipi

Inici - Final

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

Guia d'estiu 1990 del SIAJ Festa Major de Cunit

1990 1992

1990 1992 2 2

Amunicipal Amunicipal

4 2

13/09/2012

Pàgina 17 de 18

Arxiu Municipal de Cubelles

LLISTAT CODI DE CLASSIFICACIÓ
Codi
Títol

Fons: Tríptics i cartells

901.04.00.00.00

Propaganda turística, anuncis

Inici - Final

Exp.i. Exp.f. Observacions

Topogràfic

A. Núm

UI

Una joguina, un somriure Fauna de Cubelles A la platja, cada espècie al seu lloc Patrimoni agroalimentari del Garraf. Postal Utilitzem correctament els noms dels municipis Gestos que redueixen els incendis forestals Exposició "Mozart i el món de la música" Vine a descobrir Cubelles -rutes a peu Recerca de feina activa - dinamització Col·legi públic Charlie Rivel No a l'autopista. Anuncis, panflets Diables de Cubelles "dansa infernal" L'aventura d'ultramar. Itineraris pel garraf dels "Americanos" Informacions de Cubelles- plànols turístics Charlie Rivel Hall Tríptic de promoció de Cubelles Vila de Roses Cubelles, tot un món net Centre de formació Cubelles Tríptic de promoció Ciutats roserístiques de Catalunya

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1967 1990 1990 1991 1993 1996

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2010 1990 1990 1991 1995 1997 21 44 21 44 42 42 4 13 13 13 13 13 33 37 39 40 42 55 53 4 13 13 13 13 13 33 37 39 40 42 55 53 Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya

Calaixera Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Amunicipal Calaixera Amunicipal Amunicipal

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 3 2

13/09/2012

Pàgina 18 de 18