Está en la página 1de 34

LEY DE FARADAY

Ul D! 11I1I0((IIl D! fAUIII.'t
fUi U 1I0'nMIEII'TO
lEY DI UIIl
1, linio DotHna de SO vueIlu Y _ ... 5,00 o;rn" 10,0 cm .. t'-jII
CHrdMdlo ul'll poM:;6n _ B .. O hall ...... nu.v. poeId6!o _ B" 0.5OOT Y
.. dIt\je ... pifono de l. bot)na. C.lculto 110 magnitud .,. la f ....
p''''-1nducldfI eo la bobinI aI., deaplaHmillnto 00II ... ." 0,2$0 ,.
lesoh.d_,
o.lo. N.SO ..........
ClImenIionM lit 11 bot:IN an _ 10,0 an
a.o .... a .. O,500T
1.0 .... \_0,25111
, .,
epA por 101110)' dit induccin .. F ..
f ._N
"
_ Ir .. N!.!L .. so_ [O,SOOx(O,05)(O, 1) - 0(0,015)(0,1)
..-1 ... , (0.250 - 0)
l . Une.1a pIanI di aIamIH. que """.ta de .............. de ...... -..;in
1'--.....19l1li. I,OOc:m' " ...... CUyIIInIoIJIliIUd
__ a 2.so T.., 1,00 . c..., .. IIo_1nduci-
dIIl-..&arlIe ........ __ ..... .---de 2,00 07
tUollldM,
o.tOI A.w. .. 8.00 CIII' .. '.00" lit"
Ent . O O_ O,oooT
Enl_1,oo. a.2.5OT
,. ?
w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m

w
w
w
.
F
i
s
i
c
a
A
.
c
o
m