SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JATI, IPOH.

BORANG MARKAH PBS PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN
KELAS: ____________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

B3D6E1

B3D5E1

B3D4E1

B3D3E1

B3D2E1

B3D1E1

B2D7E1

B2D6E2

B2D6E1

TEMA 3
B2D5E2

B2D5E1

B2D4E1

B2D3E1

B2D2E1

B2D1E1

B1D6E1

TEMA 2
B1D5E1

B1D4E1

B1D3E1

B1D2E1

BAND
NAMA

B1D1E1

BIL

TEMA 1

B2D4E2

TAJUK

1

35
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JATI, IPOH.
BORANG MARKAH PBS PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN
KELAS: ____________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

B6D5E1

B6D4E1

B6D3E1

B6D2E1

B6D1E1

B5D7E1

B5D6E1

TEMA 6
B5D5E1

B5D4E2

B5D4E1

B5D2E1

B5D1E2

B5D1E1

B4D7E1

B4D6E1

TEMA 5
B4D5E1

B4D4E2

B4D4E1

B4D3E1

B4D2E1

BAND
NAMA

B4D1E1

BIL

TEMA 4

B5D3E1

TAJUK

2

34
35

3

OLAH MENENGAH KEBANGSAAN JATI, IPOH.
NDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN
KELAS: ____________
B3D7E1

TEMA 3

4

KOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JATI, IPOH.
ENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN
KELAS: ____________
B6D7E1

B6D6E1

TEMA 6

5

6