CARTA GRAF KESAN EKOSISTEM HUTAN BELUKAR TERGANGGU DI SEKITAR KOLEJ YAYASAN SAAD, MELAKA

Bilangan responden
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Rantaian Makanan Terjejas Ekosistem Hutan Berkurang Gangua daripada Haiwan Liar Perubahan Landskap Kawasan Semakin Panas Lain-lain Kesan ekosistem hutan terganggu

Sumber : Kaji Selidik Geografi PMR 2012