Está en la página 1de 13

s

r
II! . ~ tras CliIrlLlnUS:Da n!!!'~nte e.1 il:n,~I'eo!iL'lano de ~r.il:(il~ne~ de Ul1.a ~ (}11ro, bandol ~~ ,RP9 ;oviDnes Cle ~e. ~ bJQ se

1.JJ!~ ~ d~ Zoil !'1J1U',(l! ptJJldrn


Ilrl:Ui"C~~linD

dl! las

e~ I

~i ~.(!!&i~ra fill

u[[)rOlS I:l ' ~i~n,

[frJilmil.!r3~ !l.Wr~~hI_rc:;l il!11

,Ji~o~bSh~Jfin. ,e] ~m ktiis:~ de9, lD.hilll~~ que pl''E5.i.de 'Gol& Mfi1lr y gUi@' r~lmci6 diseo:nfomll! 00J!1j Ill! aelUlaci.6111 cnna'MffI ill" 1,,"1 ,aire --8u.e~ d(! m~niS'lrc, de d!2'~ef], I, dien~DS~ (I, la nfjad de ,ea{l~ 8~ra! MMhc Ua~~ul, ,w:rha g Il'g<r1'li r. ~,eIn lei' ,el!H:::'!2II]:~ s die lj~ dillS prlWiii~ ,a 1.1 UnlCTacimlll lmuJcitrn en amb'a~' Clap 'I'til~ d-Q h!J ,gu.Grra C,incl'!!Jso ~ra.flte 10 pe:ri6di~ ~ EI cairo RU lra~u:J',SQ" ReoU)]cD6 ,eomo :B,u:a. ul!~ ba-n IU'I1 (Ieh'i:H~ dQ mjnlsn,d _J'lLS1:.ie~ Wpu~"Wl r:a 'wtli'nctD sobre' 'i!lle]cJram~;J!lue emut''ar ill] 1W'11leGm;lUlfSUii pmI' @) If.O:ron-el Mwrom81" '(i;addnfi ~ Da jlan" 60,1 da ~IJ. ir y eJ jer,&!' det Est::uk~ ~i!®UJ. ~QbrtBJ mrni!i.trn ~m carliera [Sn~ [!~ ~l prle!th:l~nLe ,cgipeiQ I',oJUl. a ~gl Jil~ ,acus.:d de I"no MVl8'1f Sadn'~. itlraLieanm ,su' e:s'!JBr ,dId ,Uau!o " ta pU'i poiftltm de I;mzar iili 1U@Jil',ade . 't\'n1Jlis '~l'eet.a ~8Jo • iIiIgrogo 'i QEtu}), s[n oo1'iSiJ1tu antes 0IFl !lh.ol'a! - iii m1!lebaB 1M, quii!
De
i

EL ~Am:RO )' 'TEL A,VIV. [6 ~ ~r 'Lathll; A1<SA. A~F1.-

A ~t '!i.'. e.arIlJl:!HIron eenm o(ioo ia~ !kcl.JJ:rtlcicm~


,EI'II

T,!!."l

IDC',Bi

mlln sler.1io de Detf~3

~e:.s,.

$'f',1IJ U 111 ,Ia n'Lln

u~, tDnllr.ah:IJ~~.r~ ,'5.U1 b maid nJOIS eg.il'

l:iraC'l (!.f1'l'lllm:I~,8 i5UJ It.f'Z, Ique tili'Dt i n'lllaba. el Ib'lloqlu~f!l del e:sU':ecl:Ul! d:e ~d, ,e] MOl'uit':l (iliH
y
I~

UOOl'lfs.

~,~G'

~1:.3G1 euhrm [Ia~ d~ alum br~d® ill urnhos .I~dJ8,dli!! h~[!Ivell9(b, 1Mi"'

I-I Gr:m Ruli,'1lI. Aires. St! !ml-i;!! dl'- djJ~ .ru' d eo CIIU~ venlun ru q I LIIII ln ::U!h'!!l1 ,~I fh.'I!JI ~Hl' iI'i adl'.i "{:[llJUtIlU N"~rt.·', :S .. i08lliLLJr-4.

(: in Ii;, I m ~ pidlendn1tl e~ aoceao nJ r.i a r

RoJa.

Nb:Ufl;_ ~9b"ja :r,[jjr 'lofIBhles~ibiliiit;liies de· q;ule [O;!ll lB:r,ahfs dlh!!JlI j_n~renl n su
IQIIIJiEn, rlifiJi'ililo que
~J:.f'
lliU'O 1,::3rlDe:~jif&,

reHliMI If:l ~

Pe~1 e] b1ttll'.:ilQ m~s dB~ niflca:H~D d~ 1,0 jomado Ito

dt!' rnereurjn, EJ ~[jcStrl'll @snn-ua!iln ~"S ~h!' 17fJ ~11111 1lP50S roy y. 1M 110m ~ ser;illJ A""3tiwoos, m'~

da ,gi:j, ImNnt§. '. ~tIn rf1'C~ ric lW-S

sJ_"n:~ei~,. £1 '~UQr.7J.~ ~n][tloatlIJ de rus; I riUlHIj,a dnres Y le1 - II II!' r'(~mu I, l!i!!;Iijan IlO tor1HIIl1f'fl t 1:10 ~~ C~L.~I~1 Idt, bl ()bra, qu d~f
h;;lC"!i!'~j@HlpG
[!:JI

La fl t!.: uaclFiII.lll S \'oJ L11'H.arjns {iS~cill1izuda!!i ~ ·Ir~cliln.flldas. h..'t~~~1 el I TId ilUi, ~~I c~m~~i6~l}' l' ;tlUJMl;ia en

H lCIi:!:5.1i r liI'l

nrn I n

• ~'C!n~ CU

G raelas Oil i rnb3!jn ''Voli.mWrrio los 'lIet"inosl ,S(" I m:lt3~:.a rI C,tL· iil~r.i".I!Ia de Ii.lgml !t:oni~n1 II! e-n III ~Ufl I. aU de BenI!ll dnoo~ ~I lunes prb~ij mu -por f1IlF.~ parI -'--'COl:'i]ij;!l'Ntatlllll.lil ,C'fillISilJ~ ,;d[;fib '1~l9dt\n pam ,adu'Um.

ov'

~~I'j_n,UJ.ncEl, t!lllU ,00!l1erearfi


CilireC
tEl!Il

::ru

miilfliULJliilS,-

SAUe xis!
J!:uu
iIlI :!Iii

~h.ap1.ic..[3ro ~iO eam ido.d

fli 1!1 P:-::L~ ~b ·li' :~\

c~

ifj

"II

o.oo.ollUlh!! !ffu.

rOM

~'

:ttl"

'I:! UQ

~1!1!'"

lus aliCdiiJllM d 1

ri'S IUU!II l,wl!Skt~d.

··ca'UIHIlI~

LuIS rnalurt ales ut,iHla,d os rlllle:rj~:1 ~ rac'~[lU~lCillu por 1,81 OO'i'II'I.'lilll3i ~ I(U m ~AbI cnn ta
':';;Upen'

rUm lilt' un uptrn:: livn


dl'

Do:i co t iP e ~:rIOLC'i"!Ill, d I 1'" ig 1 [I Q ~~lt;a_ ~ospais.e.s e~n.s,i~ej"aqs

LilHa·'.

L~bjajl
~~~

,.!J~ lem~

,frlC:~Jil

.IIlJU~ I.IJn8:$a~",p de

SllitiH

IH1J8U:~ IHJ

dill ]~ I dHlmt1le 'IDs ll!raloUvm qule ~r~alme1tne

~i$'S.en

lE'eco'nq'!J~st~r

a ~Br

hi ~~

JWilUfi~.:d31 '.

que 'ml erntc.a~LIJ!bu

I~ gu.erm

19'5,

SrJjd'H'~ li ~ (:ul~ il'l~ro!:J100111 ej, lrat~dci d~£ J!lDitrlSl

aoo~

,Mgy 5-e ,ro~III]O lifll. C1I'iI1)jo5iO ~n_ci.dimt(il ml:rc ,[ulI~;r·l'M bUn· da~ isfi{~I(lS qu~ p!lIIelraron lji!l\ tmitul"io &' LJ~IiIO 'lj

'POI' LaEl £Uo~

lm~N(l!D

q~s

,S$

de ~gurl daIIJ

riec1wDd~lii

\'oell1c'i On fOfl1l1l116 if:: rnualrlJ eal1I1tbtD 3 vlli'f' IU'lL5iD'fn~~' DC ~C15 ~S1tados IJniOOs unte IBJ rommmm endlrpila Ide oo.mnltmall' :so, nrrmbl'tlm i~l:Q, ""'Un'!) Ii) varlilSi ~Ises. a r,alilt-s'! hn~IWli iii ~ddJidQ \'01 La nUi r itDl~n~~ ~ ,retmum r s-w sum'ln.;:strm diE p~h"dl ell) crtuiln ~.a' tEs,l.aoo5!

~~hm ular

ff:· FQ:i~.

:I;I!! pi 1.I11b';J • t I~~ ~u~!IIni~UlS: l.tll PII1!tJ] WSD -u m il11 ~irn ;fa 1,," 0 't..c ria I ieetlrieu. La, di~ro.it di:!' t,bm, I
h~~

11- l'Ii:in ~' ~I')G,M Se ,r~I~la QlW .~~ 10 IH"T;[J U vo J(':'1I11I!i in D n,~ DIi!"I(]I {;'U ~I]"'Hm:rll':ti un ~ Oli, mesos, L ~ IfrnUli'!:1 ~1~Md tit~iil ~:!l!S
dr 11nrrflly6J
Iy

JlIS ~f.fIJooj.:.tdo.rns,

'iilIlidiJ ri!lJ In i~ 11.e11l~

N(!iPill"u~' Hl' !Inil r-i a m I!' U r~


~I('~im¥

r(l!~i!.l'an I ~ rl ~U' dcli(1!~~VO!; (J. III p~'r>11@]

Jlnhemu S e.~lJ~n ,1I1Wb'm

n,_~ e'

O~i':il'..iIij

lCil!' las ~area~ de


~'n'!m~~6n

t=mp 1!1.

~!ii4Ir df} leernl>c:~ rie' Sn uitar~ifis.. NIlJiIfi mL,tnS


~

tr:n p~, marco d '!:Ii canrpm de alrIllb~ll~ DH dp'1 ll,illIt[ ~tlJ ~1 lail1~:ada pol' cl Mhl'isle:r1o de
cnm~rlMlri.n ei Il.In~ 105Cti~ c:n Villg Ua.... La:s du~
l~ dllJl1c:il C i61l d ~ N ... e I 011 ~

v~i~ws parUeipa.n
~'IlIJI2H
Ii'2'S!~~.!l"

It:'

'(''''~]li1n IClIJ iil]J,B Ilun d;atl) ~

~,' ~w
Il!.IIm "

/, 'DiE "1i\il'~F!:: Un QntJa'~ Ide -I ,[lBiIl'flill!ft IP!I!I:Il· ,d.(!'~1!IJ!Ili·1Ie:hinf'~OJi Unid~ ~,'kil:~jfonO!li -'III ,rtuutt\~ g,i!nil'ml.tm -" - QItb.d,!!7S, I I1Jc~, Ln ra~orul' '1111 gl~W'nd~ II!D hll~fi ~ 11J'I!!~;a rl:iI!' d :nnITi!l.':g~~~1 ~ntfrV ,I i!S, IUmpB.!' jg~ ," l!.gJpt lUI, ~elilt\ tUBS dltlipuh dliI:' Im:pID~t~do 01 alto' iii ~'u tIQ. [1)i.~I-

.. _) _D

IZ. TIER"

~Jen L'II1m.-..j;cl..rff"$~Qll\:di(intC'!i 1m; roe:fU'1.!na6 ri""S'1~1 W","u:;i. jJ 1 i m e II l tl C , 011. 'e n n

dQ'
I~

,}

ki,~'rd~u~1 qU'LL lielu" ruR ei ~lfii['iDlmcn Ie< ll~nfulid~jI ·'Ga.I'i~illl~ 1U dc= ~I iem bTl' d~'
II(W~ ••

"il;.'Cilld[lrfi~l. ~a 'I,tla C'ttnbP pr'hlhlbicla 01 bu~ dro 'LJ l1~h"" Y Ii !tAr! fllJ JJ n]'t! 5 'Sl" ge-sallrnn 1IfIIU'!lriH~,1"mn ~ d~ Vi2CifH.l6. Y I'f;;~n~ IJmrn'Ln de co~cctl1o'\C'l!'O:f. I...tJi r-!t~ df' HlI!mina~iOIl ~ 4 'l'[1 c~I.~ i?r a ,~[Jib re' los: iI!! l!:110

I
iii

!!Jj.l,n~', S'!! eulrnhm!f'~n ~I ()!llCt1

Ifem,o,

inicurn

Lin :a.1C tl~ ~u(·pr.esid Lr~ d~ilil~ d~ ijullnl.!L.iS_ JIfig~

5.(" p~If"~ 'pfU'3 ~ 8 dl~ dicilfmbro. rediD llillJ 'ql.llI! se rl!',[ll~r

UJi h[lbll~ LlLo!tL'((.n !!lei ~1:'\1 ~~fo

grupl) 2J.l IX:fililILlilS. ,1], 'UIlIi(hJ ~Kp'·i":menlCJ~.S~brn ~ta ~:tp ienr:m lie phmiritCOl!LA lucJW lIItria l1lrea de
mD~'1JL

,B fa

un

rl~

!i'

.~un

amplihul

~ ~nhi.~lllSiiUdi

RiIJ,,101a~

11.11'

IIlL' I;!.:!II;O m i1nem -:iC !IlJlviawA !Un • ~ntV,[" [l;lrub.ll':m.!. 'IliUil'SW qQf' (,R Iud r ~~b.'J rrio -eOIHguffitn 'pDr

r.:J.il I ie.rni't, los ~!i~Sh~11;to:g ,i3Ipml~dlll. 'I !~r ~ l-g~~biT n ~ 11- trICP. hl~~ (II.' In Nal !It! I. ElII-

I~Jl

Q qU(i

r.~_

lruc~ ur,jJ deJ: rt:U

un \Cefti~i!at,d(1.

II
.A.NS~ I 1-\ FPl.,de Esl;:Uilo d ~] Sl'\C:[Morw t~ Estat"lo5 Ill!i'li I dos. Hen" j1 K I S:!II i1i'iI:I!II,e r., o.s.e:~ bD,Y a] [l~iiI.enl~ ,d.!l'

dlcl Bt'rism que ItfCUPliffl 'l.1~\"iell-' !(f:J f"'e1:<tIIr 1n.!!O c 0 ~'crr~noSl A15IBm~, n~B ~Ikn·,,:ui'fj, de C'(,UDAf)' DEL VATI'CJ\;N"O, ,~C,l'IJ:i:dadJ ,B'l"imC'Jllicia Hl lA""L- EI :p,apa Pnu~n
,j •

u.~ !:!l"~lh,m.lir
II:!

dE!! potJ'~du,~

~mL.

1ij 'RaUB.

Ulllin ,

vl$italr tmJ'Il«rs.u~ p;a ~i5es:6irB~S~

CQm. de~ Sur sienQ Wi poco Pfi~liJ~D hll~r WfIj Ina~;an~e 00 :S~ gest:h~~·n. Tr,p,s~end5 6 si n
IilMil

p~tjstan.

eta Inn.

J'dl(f611J '¥

Corea, d:e'l. Sur qLl~ [iut'.Bn11Q' W ¥ts:j~ ,B, P'eld11l n !Be t(!rmldcrO
IWtD qlI~

]as

evl!l1lu.atr·ed~ i&l (I, rrtlliru


haC{l' u!!mpo
e[Lil:J!

I:rill!pa~ Mfite'8mme!ili'li:;)i5l

~,ac~il'jIua~ en
iK~J~iII

p,J i pm

inj'D~m!liejQn ~ue a,m· qllllr;m IB~ a,y!U'

c~

esttn

del SUr.

:Kakurn TOl'la'k;:), lit:! [M dJjO que J~,~ esL~I).1. ~n& ell u1\<3 polfll ita ~ iPpmum l1~d~ 1$8 ~15~' ~r!llbla;. a filll, lte r l~er

rnm~.r Min'~~Lu.ja.~(m.e.

[rlam ~'te'

barg~

I~IJU!

~·ool]r,n r;ecn~~
d«:lrurnei6n

]i!

dol

11P;;!rt!1l ·"Ias ill· lam ien' 0' '!iE'llJB1Il


all!

pueb'Jo

~c~n!III hi:J;D hO~1 UIU :lIamomt ~IllJ 1l.J'ifJ11~ ;a, ~~ eouri1!!lida clUJ' ~os r

:(;!I.Bulu

pi'! 'fl·k1Ll181" • lSI

mas tl60S
J

·p~li fk~' '!~lIm ~i ~·~sd['

3)'UdJ
]p(I T"

PL m.1~ glub~1 ~~Twd;;. I pai se.:; rlc-us, alii

Slir~hu .nun£i~, 'gill, dI~minu-clb do lD


f

r~r ij!'U las

~r~ IlJHn rals (_~, ilOffiS ttr.--as fi. \'lsRo:r ~Jill:i Y fokiiD. es~U\l~ fi!tillidD MJ.1U1ll llfes hOI19S 'rt IS Chm;,g f~K' ._.-n 1.a 'C~ A'ld'i. 1a 'fie:s.dcncla, 0 u:ial E's~{"" L~I'I~,dJ E.slltdo Yi~j6 lu~ ta
Washmg1{L1!i ,
m imJ,~ ron

KLss¥nce:r.

dihuwdhl,B _ en, B,uJH1.rIl1!3 m efll:;il~,l!JS,

'P~~rout
p:Dr~'

~D,nisis

d l:os' n009! eeimiepto~


1"0·

!UffiI iIlIIJirud.>6n D'ftIl1IlJllcia. dal anlJ!2' li1J5i [parI te-ip;ll'Lll!cs. 'e.n n,IImrJI, d 101('f1ruer~rrei1l de ro O~~lDimdDn d~ ~.Q!o N'aeioDJe5
Ell

~amlli~n ~as rlf"

~lil~I

S'W;:

l'Ce&id.:I
ifl~r

eli

flU)

nfLrma
bUt' f6J

'IMI

h~

~r

. 1)01" 111 I'll I1n~ el !,:J1'1u dC"!I~o d'~ I M-lteFh::lOS di


~n d..
ill
i

lh,~ I~Kb""-;aw .- IP~PiI, la 'Cllu~:rl·


I

~S!, '~JtiUI 3 ki. ~'1jltell!ftci.a, ~ li!ld\;:$ 1(1 Mm· d UTes c'l1jli UIlJlCifl~ lW!Ulltillid II , ~tJbtaf~ ~I P;!ipai, iPuu 111 &->J{I U 1lJ. ilh (j, ,g, kl.& iJ;o bjaffi~ I I!;'JI ,nillm'blT de ~a
I

U,rjJ_s.euo,. ptJIa m)l. lilIlMif' gf!, ~[~llljlm (i m-gente! ~::IJ, til b:h::u:'jdad .1~:h~!!lifiadD IliB ~ ~'~m

,ell.

r~1ID1~bl~

tn6:5. Imprnrtnnll! ffil d'pJ'Blrm m~~ruael!I!uan" lJil ('uI~fe-['enf~fJti!l' :1(11 FAn; en ~a qWlf' p;:I!VH'C ~pai1~e:p.~,liIm.
eulabor;!l!t!i~1I ie'S d~ :1M prtl
i!!'J]< Roi'liiili

1:!i'l.."~lh·. •
J Ufi m

I!I U] d@ nnvimTiilll'i,,"

ss. ~~'hw,uguro

el ,restd.'ente Pnrk

Wl~[iJnrCS

l~~U'ficadM..

~ los,

Un v&J~

ro,grem.a

mtflil!;)l.

qUAl nUl"U!3 i!i,Uj li}Rn

en 'kt~DII] Itt prer.n~'LU) l"10POlf~ de \~·.asl~11'Iton (m'ra _ I~ pam t{;~


del Norle~ enooclui!la jUlIll"Ci ,dl' !;?5t~ am'. KL~D1Rer cW]lunl!~f ro.rnidc1 '~~p~CiI qu~ 10,[led
IGuriCa
<

,es.'f!l."eI:'hm cola ooroclM 'entre- b.!$ ~~I~ ~ uniHmCl' iS~ '00 pU ~!lJ t"Specl~l ra$i!; ~~, ['j cal(!_ar. qlJ.~
SUlimreilna

!Ill term mo del 'In ks:m~. Ja fl.ereSlOO.d de Wl~


re;~:rn.lim!IItUn t

Hf\'.i~P! un ·'l.llU,'i inte:r("o.nT~l[) d'L" i~ :5f!'br~ II] v·~ pr'obtemalS.i ~JlIii~lIy~lt~ to! piiI t" A~h~J ~l f,~t'm"o y y

di].o 1lIU~ ::tm~:s·

scr

JlDpOd a Pd·u~etBl.Ii, " •~ ~~e{!Jrm~ que f'S'UiI r;igUf\DS",mcnt~ :sU pt!Ilm~li, df1 seJiitm ~111 p:crspec II\iils" It, neutnl'U~d paYS eon 105 palses lUlU] ~bUdar~d.ad ("fl"~1 U'!t'3 que dtrettom ~tte innpl Lood{J.s 'M ~ perm i. lJ)l1Si:.Ii r tl\, I[j, sa 1uC'~ill n rl criRls, tb:1 L?\ranle, ~ !r.ind~ riO hJ& S~lgt!ITw::ii dc, ur -~'H~ii8 ,rI un com~omi!~'e',r. 10 ,e~El.iLerw9de' i I3i liidm ~1J'Ii i sH iii! if Hli'n'l 'IUlllr~ l~nm«tC:iiD.D pat;9J rc:sol\l«.l~. En Illdi nUdo rurfl.tl'["{!,iI qQ~ IfiHssifiju 'fc:u~dd.@ loa l!JOOr!1Dn~ i~piI)nes.es ~u C1., de ltemar ~ro MQ~,
~lBcsUU~ Plsi~i6n lr,~n~anri~ntc

1::5 'Ki"if!l~

m~~-:

mvtliD ,~

al

~a alin:liI;rl'l!laddn y III ,o~~.rnnur.a r f' A:O l e1J . uJJ"':]1 ~?oHiUitj_i 8 rLrmf.!,:

UJJLdas pm

demiUlliU] ~u"
'II!'ll~S

3rma ~r~1 1!lI~mnu".


i,~tFt,

~,~Jtl1JC IIwrri!ar

stIrn ~

d~

~u JH'":.udt~ ill1 ~ ~UUhl Q{.' un I, ,il 100. prtI , ~n

p.aiS. dC~f':1T1 ~

lwm:rnioo Ill•. "·([L.u . 111'1 M!' liIel!:!'n 'l)l:errQ.'t' ell 1 u :pr:nipecll'~

p.amdo)' ~ 'i!Jiseu:~ prumm· dtulu ~r ~ S::l'~'i' 'l:d ilW hu;;rrihe_ seg,umml!'nU11!. 1~"'·!Iil' [~ fI-

mDyof

IllfmK:i!iJd.elJ~iB.

~emasiado 're;stnngJtla df' his unlellJ. ~n~er~ dl1' 'Bill na~16I1 u de 105 rWHLlT8~ innw-cha[fJ,S, d~' IPmp,rill's.as IH11Uicas p1:l!r~

;' AIV~
1U.tli(!16N SUiP' 'I
Y3

'I,yudi) mutua'

rs~ Ip ''iO~lIIn1!;)d_pal! i~oo (lie


WlIlli!Ilidiil~"

p."nii.a'li!e,

1i:',IiRiCJJ de ~!lI PC~ WInl 'JuIlll§iiguio

In

l!it!bfo

el

IiClilIDSS··, . IE.~ Smtlo P'(w ~mw ,e~llorlill,


8lDelil]:I!iJ~,. a! [ItJ.S pal&.'""l li"b"'ijS
,ia

1'~JlU'>

"api~y r n;u.ern~Uvll"s pu~n liw"~ 11 ,a I7XI hr 'i:iC{,!j~NIiil CD~'iZ:rnta~,


~!i!.mij!lHes II ~;[W(Il' ~ DIU

LONDlt:S ~ NUEVA UE.L~11. al~ {J\~., AF}i I - EI ~"Slde:P.lI~ rmlJ~~ {;; ••• ~ PilrnpidD'1I..I n~og6hoy iii Lvfld'l ¥"o
pa r,ij
,,"l"~!H_'iDII'

(lp'Fi n~~~""!J El prlrxhl m do m ~n I.l.IJ qUI" ~t"rm Iii ft:.5fMm:i.:.ibl'l!!' \~l'·1'IIiJI de Uenss(I ~ CfmWIdol' if.:Lr~~h ILCU' el fiot:l.n. med i.!;i h.mnl~ 'n 13 rr1rnero~ hrlnl ~d s·i~h·rnltli f! Ii Ilnil:'ittl'lJ v f~ell1 It".u I U'I"'\iI rlllC'ht rr-en1e a 1.:.1 r.:'DSfI ~Ij 1.1 prm'mtin Ill!: he-olliS A i~ I (~I~ht~rU~1 dCl La I ~9!HJ para j'ai'fl 10 towWi II' B ~tLs.sg. II i~ [1!1- ~ •• l~ illdll~ '~n el ~~ I 111rlis~ U'\. t:rr~:il:~ lte~ i ,lm1 ,IE Vliviem:~:;'~ .t-\lbtiJ;r<lltl tiel ,1~ljJru ~li€ Sf' [u1~r~b3 ifi'll la I "'lln.Jh~ d.e]::. Vivicndd. '[)iI."'I'lr) pr l.pUC-S i ~ IX'to quI.!' t1~'bl D 1 II p:relif~ 11], ~~;,u·'u:t::ei~j i dra ..·1It rllll! I i&,3 i'BI.!' pUr ~I ,M:'oa hn bj !a<'11 fush,"S. CI i rr·esl:R~l~d nh~, iJFl.mW III~I i, ~ ' ! Y II ~dil~ hlleJl:r~IIH~ ric UIlI::Ii ' ~inlmlf~h;u l..'IllIJ ~I- mi:s.ml ~ t!i!' '~iU Pl3irlI;l, ~lIbradn 811 dcctll l1(lrnn ,ri\ 1 .§O]]i!F 1[JS In I (ilrD!llle.s d~ Ia i hldQ'!'. I I' 1.:1 Casa ,IllI!:! mhd~n 0:1'\ de -:p:iH l' h~~ ! I I f'FJUJ p1r eI m~ 1Il~~'1"H df!1 IlHm31 ]tial. ~oo 'tll."t"UUO.:=itOI]· mIl, 11. finru '1 UrriM, a lIitlien l'l"ul ro.d~ ... ~iI!' n"~iF8 rc! [i .... IqIL'f ' irnl mpus!crnu ~'iJ pr~Il!t:'IlJJB~Ii\\11 se p 1it.1(]'1]~ rn rli n:~UJ'l t~'p" ~~ I m nn I f~ tulf"'m I r~lJIe pm. rIll iJ(lI' llil!O' ~lp~ll!:" In'lmi Ill'r"Hlil!;l;J )'

rlr lo!!i

!11m(lIl3 fiEl dfl S par


dd

1j'~hluJwh~,f,j,JlI IJ r.g~ni~tuh~U 111:11 1(![I~Jl)cr~lhr.u de 1I,'~vl{!,J'Ldi y


'l',llI'mmll ~tl.!:11dra, I!O:l]Il~~illlj,1.:L61.

SL~iU tii;l'il"

It~ 'CtfflttreciGII

~f!!

Sli

IW-

.hH'C'U t Uti COl!liS!['!'jo

~-'I

dm at .

'PtJdrl3.

d{l:",MC2i"

!!IE' t1~iNiIli!'W

cQ:n

~JI
U .D

ptJdrl!:i:pe~ j'udlC:'Ei:f 1,as :re~ iii e'~on es ~ctlnAm C;JS " Pl1~tlut'!i bHiiIlP.1'lole!! 10 JiiJlfi!:!.ultar ]p mJ(L dlact6n ("_S~ [J;~i..m:1del'\s~ entre· .tr,BJ~ '~sr'aiflh!Sl. - Kma~ngeii."' ho !!lW!l1'd~do e& lTIcLD htlX"ll'H.ltiSMD l'es~1P !al r il:!S U ~U'i! t'Ilo, de Sly'S ~o:n v~r.sil il;.'i (!inC'S<, no rorPl uJ.!lTd d ~~!.D r';flit wo nlI?S, tHUiil1li 'hilllbeiL'

COluil iLl 0 j ,iiI D,d

I~

~E_ un, r

~o:~UeJ

fi5eGthnienlo llLl d,£ a d,e

n.1I
I·erllhr~ Ufl~ic. i:::; j
lI!':-l

~!!!
I

10

('t\B

Skl'l~b ;:\ hJf'l"<ml 'In n.Ulldfi hoy ~h.Y~ 'el e lI'Llru (',sp3I[!~ll!1 ,fel'PU :bl;~nn ;d)·. :Eli ~Hrd!J do' UIilD eilp.sdlHJ Afi'llD. pt'c~iada ,1»1" LLI L !I.:{i-ll.-'l • ~n ~ilIl"Ilf) 1- B. ~ il'lic.ia i[:!~L tel m93 ~u r,~. ~t~ajC' iii er~ tit" l' ~,p Cii!t I :p III 1:::3 hHl Eli ~'N.IiS,·
'l'OfObl' ~

• ,\F'"P' \I' M res ('~moIWUjl:e.:i

C ~AVEJ{AI:"'. I R~t('lf~Lt.IJI~n~- lm
d~ t~ mfsJt'ln

r l"'. piJ'Timenlt!ili5, i2:Slui1ics Ii,"" l~b.tS"Q5


as"'l'!llruUrli~ 'Y H~i.CD

,ioilSlr(I1jgllnu~::; 'I rrr~L~PU!!;.>S~lI ~LH :Ji.1:' t~es~i I) -tMn~}itnl

stAllm

efillTIf ~~IsliEJ;(to .I3i~ tpf'@'S idlC nUl' N'ixon y ~ :r5~lI!rn" I:Ii :algunos

thi-e.re& dcl'Conveso.

0"111 r"'lJgtl-~, ~~I rllii:c~~~~,~~u"lQdwn ftL GIbson. pemUl1t ~~u tB httf[J~l d~1 I~h~)ruq idriU "~II r,~ ItJf1i 'y 85 dil'll~. El, pr~it_n d~ i m'i si.!in ..
~r

Qe;1i(3,I~..

Csrr

K~.hu~M. l '"t '~m~!fi d!fl :!ii~;lg{' , qutl! .a~,'~ IlrlQ ::l 1ra 'r-P,s dl1'l sisI' n"!a ,"'oJnr. r J"{I.znm lBi ~ i~n.lI, !It l':lUi lfU,rUul~eB Df" 'kd61rt12~rtw ,iilQ rti ~,' ~rlc'iill (II rme"~l sdifliS d if! ,
."r~rlIl

r. I<'~I t~~~m (l\~S :nnUlh.le de liiI III ~~i6-j '!'oj oro 1~ Cibsel"'.'ildtm d' I

lerrl"::jh~

d UDl'[ln oodJlJ .l.\PO],.(}o~~ I.:Uf'nl r·S mlllY pal C't'u;:i ina d~ !Ji iU mQar:l!tr.~ CJIJI~ I ami nll,tIl[!l 111£ n~ !lSI ro pl!lnml!1l-

Sk~l.ab

cl 'ulHmu

VUcll1

'('!!]~il,!i!bBtI UllL'"I~",]Jlr:l{".riIii,u Dlg, illI'fltl'S EI· ~a ~111si6n l:tn~;LUlHi! C:i11 i

eol P'ilrtn:'tl;!'r M LII!.::ill' u IE d W'i(i, r d "' jJ, UII UUltarSll du~ 1ilI.[,[iS ~ se e~ll m~nur"n 'j;!lrobl mus, mille ifltiilHlos: L'mlll1 [ntetf ... c'~n o ~Ipea, IDs 're~jr~[!lJ!1;S, ~i2 hi Co n U-e~ rae-jJilII :Eiltulil6m iCal iEw-. I ill I!>:I~IN ~Q5l E...<;,,(;a;dus U~Jii~ dM ~. ~~ !B.clu!lJl. :sihia.(!~.oi~d~ . ~fidi~1 ~fi nl~~ So I I(]] La I1iE!1 II C';[L ,nt t' 1:H Ci 'e I rnl ms'!.r.o F ~:muIl?:.Bs fl'~rlf~ V~ l~w" Gh:\lcardU'e:HilinG neg.~, a h.i I ~ldtB If' n ,·15~lo!ll IiIriG1la~ (1"
("'DU

IIJWj

11"1i'1f'

di~ tOU~

OS ,I..
-1'-

Tf
rl'1J

m:~r i:s, ern ~41


I,

~~JSr~ de U.Jl)e!"<!t~fillSts , mlt'!I!'[f;rnlli~ ~ ~Ir'tll ~

~J'I[."In·UPQdtlH

'.1 ~

m~ I H]i(~[J!o:, Ips 'IIlirlHb , \! Illtil1!, L;];~fl">~ Y E~ L.ll<;; V!t."i[!j IJJ:r.; dt' 'l::I~
h~1I

2.9. lIIbic.ad1l 0Cl sn 111.,m'ienZlll. Qullmc>s.

~(i

'reg i.::l;lr,nr.m

I[:lfi

In

fiaiTIe3 ric l'uULYlgl1 ~1m l!'1 '.t1Sl'~ de

rmr la~ poslbln-

~a t'U~~rlJ;,:ul~lS;
·U'arnhl~ ~

~':J

dna d't·
'IlC'{i

I)r
... u

·car i (Ui:, h'l C hit:! ro fI


pr~L1l:jJrKid6n

ll.'C9m~ Im:'nlll'i;1S

\'J 5UlJ

~~h!' !fU m~~e6Ti;i~a alrelua t'n m l i ~fimpn'r'J.!i.ble:s ej'ndtleh~lfIl.."S. nu,l,,r s.JI)'Jlierill)~ ,iI 1.0 d~ los

l.i;)s

asl'ron[j;!J.I~.s.

~td.!.1

)' II Ja CU:l~ JU! cl1il'.l"pmlt"!! c{tm~l !ill U..wOOiW ~l,e.s m~r \',8]1 m;'~ lL:.'XpL'J,'~1'!:dIlS~' Jli' r~Q~n

para

bHittffl;, pre-,el 16 HI' ~i11h.r d.r§[Jr\'

~m

(l'Itm·II!.UilJ:' la t'D~rII· b"H!IiI t!i: Un1 l' C' (Ii IH!J,lfI'i ill:: tii :i , '1IJmrrelnl ~I ~ nmbtt:i, p.~~~'
CUll ~~ Uri ill m RJllln

dlas..

f.

:II rin dr: IlImeon rf

rtur nlfJ

Ci;

n~ mlslitJp.

'Nu ~t~ rlc-ttDif~ .Il'! C'!'llr~M u!'IJiei~n lqu~ j.luerlc ""~U5.nr >e.~"'" amm '("iaj'es.

,,~~.........tf.b~h:tD rl .! rot I I. ~ pOD~ dmre.E Ltt1rrern.. m~dico


, J11S C8

11· III· (luil m~. ~iI!'['LiJ.:r ~ ~'r.o Ed! Ie L~:lrnu ~I

~J

~,prij)·

qLU" !!?£lG!'l Itmrr,~ !}Fob lr:TD1I~ de !Oil.hid 1l'lll:ailliI~erh'n!:'l~m~ern eJ r-.vsh, dGl Imrrin f de;trnibi 1!i."S·
Log],wfii2S,

a q UI(i'1i DI Ib' ~ udad . OH'IilS ~,:n~llnes S(" Uf''!,.'Qn .a {!(f'~1i ~ imr.? {'I .MI~.. SiI('t~'IlIdf' bMenestar .~ocinll d~' ~~ [i'r'iIWll1da de ~i.u~:ams A.IIT''S Jill Iin de' ev~IBr
f1l ~

Itl.i:lfi

""'I c1,!ill~d~u nlflr8~fj,f,a nil 11.o!' ~J-~ 4l! Ul orbd;1}tt~

r~rrnul!llrnn. pG!th-

tllJhH&.·

\'l!a~ Re. pl riiJlrJOfla ~

d~~

dE'

rQ

I~

cMISeil."LIIi!"II.

TODD,S

AB~JER,IO

i
A'F'Pl .•
I

tm.I·~~s~. e':( I'!lj ~ e

ir..fl~ " ,~incr. ninil1i:l" ,~I['eclotllos. '~'SaEin III le('n~~ l~ II ~1H'ft=i]l!i~ ~~ (1(' Ouj'I,n~~.

DE, 8 A '20 HI ..

LOS DIAl,
A"FE S;A..~.u;
f~rii!8 SUI .•. ~

II - I,~.
n •I
"kl. I .:,) II,!
~

,1lIm1'1J!l

~umt:a nUfo!:ft p~~ rOJ~' [£dos . i cl hll eriur d ~ P ~l H ocn ill;. (h~ AJ t\'a~,

ulI]h.'u·r ita rl9'!I,

de

~R~nex
I~

mil, ~.

iU Iiu

'1,,'

est ~dhm IHas

I.1 [oj.

l'i~nen 1m onvn~lilIir~l"S 'poll ctrz.ll!-i ~,' qUd!' [JlS rcd;li 11HlS eS'llt'le. [b'ml[)'nlc d~lI!tm,. 0 MJt "dr. f, U, Uos '[I
li

1III:l:I

tJ U .!l-

Esa 85 nuestra fa ~ea Pfooucmr 1mrll~o· .. nls de peque ~'as felich:lades, ,para· '10dele I m u n d o. IGO~ in,as 8irgeitltinas~ os d~s~rotadas tcc!o ei mumdCl. PDfiQue IBn a rode e'l munde, II~egamos Gon nuesr-

realu,cas

p0r a rg ent iinQ:si lOa,r ;a·a a r

m; or-I! r~$, ~i!Ii.11I:'\lI i2'Cte'11 !..mu ("! i£!.n r ,~fs las pJ"{j;1 psIa' r~~rmmoo m1Lyj~r ~ikrrad'.. "r c1l3,d~'1lI1 k.1l~ £1 ,1i1Ii h~'rvill!:r~" lndirnociIl en tQ] • t!c mil 2B miil3Jj'til Q.su.:u;tIIianM I ~u""'(;j ~11 i"B1 udi:!J Ill" m:upammu UtlfIromU~Dl2IIJ te:l pasatkJ' m1~ol~j 'I,'~rsidOid ~n "!:;o1idtH"i<Ciad, 'Y
<

'l'8iaU en '\'i::11 U S(llU<!100. l".~ lJIIlfll11E!'S I d I ~w r~ Ilier~ i.'\1,II:§Ij~u i:] n.a\·~J I !fit t'O] IJ3I. 'iJ~ P ::11 1':!'Ii s., P "!II!IiPO ru~sml rJ
~'L!

~s

"rofltJctos. lEn lloa lul~ilmas ~12me~ sS's 'scbr'epaSBJrnos e,li mill ~dndel dC~.ares en lexpr.u1aeiones. En a~'fUt.uro supe..'
II n dlWsiriai:

'r'u~uro dell pars.

a mlpl iame nte e!,sa ci"ra~ E:s,l,amos p re'pa rado:s t~uno~Ogiea -e ~rlIdu:s'tri.al[mente pan" leillo, Nues,tra n LJe\fil ptan t:a 1m ode 10 rJe san Fer.., n Indo - ern pie no ~uru::ion am ienlo es una, mlUes.tra ooncNta de nues:tra eXIPS,I1il ion I' Itt e nuestro ~meservte'..Un s p,re'se!n Ie Que ~'i n'e QIIILlI e ve r con e~ e
rlalrem.(J~,
l

or,

3, gr't! ~de ' p~~ ' 'e' 'lUJ 1& -'I d...: '!Clia~a1Iita~ 3D lIiiBC'~ !'i8.D!'~ de parq, iI ,ltbGr .• d'D.. E\ar;iiolUlmJllflto 'Ulads, relhnna:nt ... Prlfif~18~ ~~",'iteiifi~ "

MENIDRES DE 1; I Afl D,S I GR",'IIS,

JU EGOI PARA N[IOS


.
-

_.

Pln~~rIiE

DE
• -

~~m.En:l-e,ifi:; e.shu:lin utE'S habl ~m iIru ~bl1latW lela t,iki:S, an~' lil'Uwrntllmeu'ilo1 r P'f'IBtflllHi he.Y~ndl!: ,st'li'I;!i1"e' 6ml[ll~bu 5l ~ aUw,mtllo'] 1H1 ~UUa ~l:] JWI~ M~UilaJr. ,~1 Jm!S,Ktmll,~ lP,apa-'
dJID~i)!JID:B1 )'

I t:'a.bti t~, un~

illS;

mldli'3

I;:H lnr.tlIe- ,e.n ~os. j rd lrn '~oIlllIIR'III~:fi, :iJ I Po~It'cc,nic!lI, p!Jfr.ULlndt! 1!I1Ia.grau ~la.cE!lTt!:l, 'l!lI
I

'!J,1~1I"1~ l~lL~H}S !CIl" ollrA1'MS d~ [J.'! ~Q't.lS-IIf"U(,JE'iDm ~ m,~ n if(!i5 t'DrUJI

M~~~co 32.as ~ Oap~tal

PJanta V

CBJlls' IJrugl!~Y 391111 Norte Hamiill.i Tig rtB'


A~Ge;s"Q

LA NOR~A i _-

--_ ...__ ._-

_-_..

- _._--

..

--

--_. -_._ - --

_. ._-

.-

te:3imui-e~RD. E~,gubicmu hE!, Il'imlil'~i!'i_do q; . ,

~os:

lr,~mjad~H!:S~'. ~
mkzamn uu.Han~~.
L"tlnFlITliIl
il:'3.nlMml
iP..1

~a q;1re seJCI~ia:"'E~.~!]
eilln

1'1,0r·

'him blD! mlcjol~tlj


JlS

Inu:1lI1U(\'.S
Ij,'

,I~

San ,F'emi;nl cf,~,

: ,GUIZIZrnl SA.'CJ.F,~ .
. --

---

----

-I

bUf!,

no

·r

..

www. ru I na s
I'

f 'r. dnres \'ill~ di5't\l

m UVI3~

"liJ Inmdstcncla d~Ia •'1\


aC~I'

flm

par Id terim111{l r k ~e prod III!(J 1


'~m llifl.li:' iliiil'jr

esa•• 01

reos eu

dell!l

.u

pm roo s JlllsamClll~
dj1Jf,o!:; nn miegl";im

'et . III del v

lm e apl fal ~qui~"DJ

~l

IO'li rl?

nru:

del. I POE'
nl',,"

t'iinljun n

r·' .
a.

iem r- Ide

nevle

-,

flU. Ci11,

_~I

lJ, ,A. '. ~rn

•n

1,1

..

l(·

buenos aires, 17 de neviembre dp t973',p4g. Ii


"

rnlo~:m
1l.SG:
15

!L:IH: ;.\ lUll t~n


ILIIJ bfillju_la ,L$S,: ,ZCI'llb
j

.]1ijl ~

laa DRQ., ,del ·_IIl[l r;1o:.


cSi

n,:~
14

l._h~ I. b. I 'Inilli ' 1IID"'


L 'R t: 'e' I~ ._llIi U Ii!" IIIJI Ib • :I ,~mimI~io:n:C. Scil IQnjI j,\ltD II_si6D. ~fJd1Jc;eiOn: " _ iBm vtJ,

RIlIlM!n 11.1000.

..
Jj

e IBarr'b:J!s. om

1L'1Uli1; ~rtnn1L~',t;"a. ml pn
II:;:~

l.S]O"~ .LM pr,Un:eI;pa1 hi L~.li: ~l!lLt:dC:1'II1 ~IJ'rJJ"w

Ed-Sarm

Su.i~.

~=

LR3:.
]

I,;::ro

RiI!'l!'!iu,nbn:\dn

,rI

PH r,. IUD
plaf

que ~i:a!lli~ p:n:IJ.C en ['el~ di~,


JLltiC~tm. ~ ~ ~~]. I I

~ I~ te

ho,;: I.

'~IH(l' a~·L'"m.ado U!Jyer 'oom;o ~y;e I!~~. rU~ f "cierUl'rSi a


U1llI

I
~

[p1ead08
Zi!lQ;a,

'!2'h'U!L E:";:ls~e
Ir!!:1ll~

O~M'a.

cl1!lbnq~.. 'ViNori""
~Iii:e

~Ipas;:uhJl 9 d~ rn:.hlhre·.

I~II10.

lmsaJmblle.1

.tlJ1~ lonsdor
jill ~(I!II~j

L8J: • ~IIHI~hNli~lrm.licIcu~or: ~-J~lflr Laguna. LRA,: lL.D:l! LD'np_ quI' ~~D \'i~d'

To ogg, lirnw~ rli 113lO~ I. d nsn If liII lI'ortult'i III


L5fi.:
ii:::!:

LSS ~ Ell ill! illite, !If!!!' eadu 'lIir'lr~lIJlli!i!kIi

l.Ri· UUt!'H lrUll. iEd.'dic' :~niWlll)


ta:~m
L:RJ •
8ihria

hum DTi~ IMr:II

lSlli : N~u:s-im. e!D1l filbm 'C'On~I:{'_idD: J A. BadJa

m.ss: It'u tlml


L

1~

L.lll:

111"Sil

~r rfinJ'afritii

-II

mlLll'ltlD

,de ~!i H,.


i!o.i'Dl!l

~~R3,: 0,110(,0 eun ]i-

ikR ',: plor:ndld mr~k


:itiIJ

u.
t

om~

de rol\oJ dc' Da[eo ~~~'[)nMn~.' • ~~.j"'lala urnap(ir~e de la, runlllwm


q;LU~ :!;.it"

hi eartn n ~~~ :msllrnt@. ......"' ..._


r~~rl'!ll~ a nJUin~

~I~ dfditn un ~rgn paTfaf

15'1 [a ob-ru qu~ 1(11 ItoW",D ,~lIJU:bzar 11\ 8.:.:iipcC-kIS m ~ !raSt-(;'ll.dell~ e-s,

lI' i lita

81 re_rl~, I 1:1(' UJm '~rl e d~ In ~olld itli I!'::I pm.! U:l~ ~r

hrm~ru~ "teuer

direc.orl.o OIirigida

LiAS ~ ,
IIr,Don'
'17

[II

on;[l1JJ

iii 'So'how

LI!:
C!lJnduccl!lJn ~
,li:an8~

I~

LR2: U

f~¥

tu r.i}ltIl'al

cit"' :~ns- A[[ rC!~ I~ dJ'ScrUum '1{r~ 1Uf."i:a Uc~m!')O, Ill]Ic mis:hru,
I)

d!i!;!ii;'(i'l1culDi dei di.~~ItTIl1dD N!lcicmll]


I~

,c:'f~t

II(!II

(ille \'"er cun I'm

ternlll ~~

qlIl~

U-I: s:a b_rlg, ~ m_mruo 'LS5~ IF!I1Int:g:HJ~ Ihtl"'i ,


!I [.'ft9:
ill riC'dnd~

Sti:MllIol

~l;t!!~~IUI 'II

EB~OO
lJi i,

IPm ~~ ~ ool[nns:

21
~~If:,_

.Iu n

LRi],:

lie;olor.

LOll!u tor ~

1&1;
2W:
I t['il;!!

['.DlI1J.Ili"U1IufOI

54trJ/U3S
ieii31~~ f
'10-6 ,2

'~:iI~

HlmUu C'Ml tinenmt


1lill.;jHladfi:

M,
..Uff7

Im'l.l' IU bre'

I i.~~. tliid1{1' Cuad:ad d~ B~. As. ,: 1-i!m/42~

I~Uli

Ii;:3a, bFUi: EI: fl!O 0 dell

LStO: EI hu n 1H'-lI

UbL ~tlidi:q, Mi~: ifimL

stl~Ma;;

~.] l'IIjj.~ ,I....~(']l,_ ,R,g ilI1u

,'_.I~j,Hb'i,di(l Dtll&raha. ~2.-00til 19 I.nI . n.[Ld~CI :!fj Ill.~e-ndidl: u~h~J .Ph~ta~

L 'filG~ ~m~ ,ptlE.g, In illrlHlldelll In.


In I1llOO,
,[!-~ :lJun ii, Pnm, C'ac.hazll

M~rge lQUU '~II)S m1-emh~ o:e'l rnfi~~ ~i'1r1~Itwn S"idn nomhturlO';'i '·(MIIf :St.IB I1I1triltM; an~~~rIlJPiSJo

- pr~;del~1

edt

car~ooPlI13&CO
H n"lIH)ijsmlJ-

iii-

u;s~ Dc.!i1 de-5;de


IdruiilG
\!'.S_

rwu,:

Illi

E~'!!::il":I~hlr' ~

!!!OU

!fiiU l!li:!!:SI

(12~11 Hi..18

I~ .H.:\. Mad~mNa.eiiilli@l: A,.ji"~55ti, - 1lIi~. .Ra ill i(I ,Jib::'CI~l~ 3 nr· -i~-

rgenti flij: ;}a.~jn J.. B'~'.It;! d~{j - rtldJij: 3!a-.J, All' ~ II. ltgdliill I n_~!.'IlM.cm:
U{~'" I~ad i il

IJt ~. RraIhu 6J.I·M~~

EI

_ lu.m:6n;

aoo:-

LS til; ~<\I'i!:o m UcSIil:f.i~ Re;¢hu


~:3(1
~~

~~ u ~Il' d~du_c-c d) ~ m rowi{\PI ~ Lro' ~a~MP~tJl ic:tllJria O-c~m~, V I U DI .rl.ruhll 'I' lL Y. a IflI i ~i'UI(:]o,'t a pr,1 nripa ~ dn' kli d~'p[1rFrida
r\ Wi9
1,'1
~ll ~ u~il:'r,aJ1 ilf',;j IIlln .':IiI!Q~iCJ10-1l

!:1W',

'Ese. '"Ii] ~m!l~·· PiS, P1lfB ~irf«tJ:lll i. hrsle!Jm~l~1I 1lfi i[ftl, Hom 'U",Cfmt ntu dlf' la Dc~r~ OOIllI(j, d tfit"ethrlil dl'f ..til Ja'~ Artl!B. h.e..~ 15,;DiI1'D5~ . if1}Urn:Cllli I i!le ~1JI ,ere-a1C! 6n. ~ •• M i prescnfhi -.s~·fra Vir::loriill O~,gmPfl eu iSU C9r1~11'\!i!'P-~ll [aha Cil ifllf&ndu 100 tIUI1I't6S ~ '!,Imla que

d ltlE protagOJ1i5 (05, EI nur.,Of mel'i ton d ~~ sOnl]j ill mi'


(I.e.f.:liiifiOO dli!'

h·,ulSm'il ir 112m un licmpo '~. 'Un . EJiell- d ~im ~lados 111M seri dil:" . ".!If" II >iJld~ ,[)~ rnrnprrnoen n t[J:O; \"id:l~ ,.. J rX'l, iliii2"ntrrmi~nlm; U:5,,1I1dur[il'agun es ~I d:ehaber' f~radu .~111'1 pn m Ir

i(El~SQ~,\··. CIT.l1l~dR pwr Conal ~'cl Ul'II{}renles I~ l:'U II !l:'iel'ill ~...llil p u!a:Ri:il1li-tm~. t\ Ulii'ii!": Illi;'!,.'aldo D m~llll., Dir~t.., tlll\W EdlUlrdn an~_ lntt'lJL'"I[·[e~· ~rLduUrl£"5jmn. Lilis PoliU!. \\'4:1 h ~r Sr.i nt~ l\ m. finy Vi Ins, S. [·IJ;,t ~j Qlriis It] 00;0 51, FJo'L.8 :~ii!?~mt~r~, "gllit:HSU' \

l'tnn:

i 11 ~l!'Il~i • r-lli CU~'rl:1Ei des I:ripdo 11 ~, psi:(!~]Ogi:r.:a!l- n J [] rnar~Urel!l"IJ


l

~nroq,ulit rI· ulgun pla'i LU'ffl:; ,(1~ iIiIe lC'~hn~~n r--cntmC'i~~ e ~ns treIDC~One5i t~n1J:1.: I ~hVf;· :h.jfj~" 'UHI ~ r d<! ,ra!l~ f
~~h~lIii'lll

~dil!m._t8 ~11.1
u~ -

\' rgUC' n za 111,1 rna uI iellc CJ ~ LIlli] ctmslali1l(" ,g,-el.tud

,rf.l: ill k..

i]u~c1~, veeilHls: ~ij dual~dad enl.ite'


~nilf'f.D )'
i

,'i-'-tm~

enlre qu ie 11 t'X1 g~ 3 q,UIt"I. illl 1~\'''IJ.l"1I1rn 'mrJ~~vD, ~ra rePur il!se mnl iGflfJ! h1l1PH!ld£:!I'a,· ble qw illen.de n hac r qL:l:C .:-1 Ie ,rIilINU",EI! lel'\'~ion df;;~ er j (fil:m~~~aa!!rJ'tC' ho b3 ~'U!ffim€'TI'te ~ eu ~3~~ til ~n ~Stf'bf.a n rl LficimHdad ,r:Ie- Dl£UlHl~ rlia ~~os I,tm 1il'i4S I!",.idenl~

'lido. 'R:i

ijUe! ~~ ~d1llll

de 1.:~l1l1a""B

simple

ifIl'l ~m toni 0iS neC,f!;::r. 'li"i ns !I.'Om-1 qUE '(}li'.1 ml1s ollfi de In

~~aflA~~'

IJ )'

cargarla cun las,


lit!, los

~g~hr, Il' .\'u a

Ifren [('

~COliriR

rmm

~~ml!1' E 11I"'!.:1HZ.~I' d.t.

til mllndo ~ 13 r (j{<' ~C!da In

bq.lorsc

:0 IIl£ ~a

L I r,[llllj_L\

sonido, N~t paredl'll nih' n~ kr.ii(.i IIlW iI:'~ irn,u:=1 ibh' !rill ELm" "'l5.u.ulm(J-.llce lIl2'J mJSm(1 ut:!flf.rO
Icl,,'tL'Dlr~) mm~lIlht'LI 1I!31 qJ!l(!: UII~ G~~rn 3011'rl1'us ra e"1I ptIIt d fl. C!Otl~ [ 'r [1.-"1"'"' I all UH

[pt!rob!iQ~ ~r pUiM IIJ pl"illbrrm:~~ ~,

.."ier=e.

!Le~,m'C'lm

{I~~ripcirul

Ln'l:

T'IlIIti~~

p;

~I lnuJI]Ii'g1

pr .. m~al d{ll f"llrul{l d


~n
I

rurm!!ih:u::le!I

Sill" ~ h~c~

eli?

pi'I'Ii

LJt2 ~

WU: Perin' Li ";II m'e.ntc ..


'rnl~

,. ri'i2l!l

tram '(1- "I'D,

;, mli rilll os
riIJli!'Ji"Oll,

~el1lt~tt-D ru._~ 1lIrut i'pe'li"lI,n'~'~LJlS:" :'i-eOilll.ado.,; ~r los ~


~1;1'

135

los 'L~ ID,os ve-nJderos" lemur upnr Ins, ~~ifrnTIPOO ',,", if~ :rM·". lm1I ('Jam foe1'oe,fCncm ~rf, df~ ~lj,l'~rlf} Ori .. l p.ais
filel

il!;! mUI'

nu 'I!incuil1nU't~1 eabidil

111

l~lUOS. :E'.s.e.n VFl.., ~;;j l1iiMtlri~:I_I ~'JH:ul:J, r\le IIJi de 1!JD1lli rh.ud.re rrucfti!!'. ~\~f"', q,u . i3!~ IiIU "dar vil!dn

",·.dn y in dll' !'tI. I'njl!l. L\m HI !~~HIII1' ~'e-illle.ai'!;~l1n qu~' se


3 i 111'1~
(~\I

tlhJ'i

que

9eHT,:U

S11~a.s1ll

Pls.Ii'd~ II

~r1l!mf~, deJ l'-"ltEJlfL]


fiE; mHn.tli.

qu,"C !!;.e' ~ QL'Sll n3fi Ln rrn,1 [ke t1~J ulla !j breda y ~<>

,rM

iHtr.!;Ldcol."

~dI~l

J:JID r,

liJW

utI!' qu~ C\I.Glil,.ll~' todu . ('un Uf1(11 riqllll!Z[JJ fliI" i1!el ::r.nli':'% ~lJe ,rillc~m_Ul.a nal .. t" hs ~'I'U'dt[lS,. ~"iIiITilE!'fil(iji )' Co'..l U'LIJl....~ilL'" I d::J: d qUl~' &ueJ.c n:Jgn= hJ.l:iO I["@!a~:ion~ Ii.:"lll~ tillS &er"" h lJI. nUHI 0 I!; • D ra ~ 11111 ro mpo1l1e un e~1 \''U'1l: IllIr a ~mm!;'id eo qu' p:rr ITn..llmeni :-:e p. reoo a una .o1~f~Jl. ~.a, I'''lidn:uma~ '~UR" p~r~·
(!~ lIIehlft

tle

;jl

SU I, Ilt~. no lD di" una boo~ cfrtil rHi!, ~r8

~ rod!.J,Cl1 0 f'IaI,1 i ~do .rJ ~S:p[llrfl d.[Il, .[!j b LHu1a rOI' uu


r~~

IlD

~l'rreciSl:lis_ tau hlfm de:s::.lirrcHe:·

10:::;

iU mund

da_ (fi11Ui! -p!'Il' iflJl*mp-tu. I ill fI'e! 1[·1K!l1C':1l ~n entire 1M hl1.U.r6S u.... ;rw·,
~rohlC'Jll..i,1 ~erillllil
,u

l'.ll

I.

C'lido UhLI!.I1!t16D nIe ~os ..("lQ~:S I ~1li1 fin L~ ~ d~ liiijjiF" r:lIC~, 4il!' ~ld'(iJ. rnond IDS Pf!r.RnI rnjt1S dm_~DIl ~i ii,lIlf el
I.:U~WI parrU lIlIinllrsflJ.

r(i]lI;J1.le :cJ. ihl decufaflfi, hll!!lfij I. qu~ djrl~IJ\I'D [Wi ~'B d~ prti1' sf bus-,

.aellCu::~cin i!:i?fflll el clclil. !'I.lJ .... n

Il1Ida L~

,mIl,#,qtr((.~ Ctlllll ~ [;]


~(IJ

m a i!llli!' r !l mil!

e-,·I'Enr ~ I
1,Ii
l!:[l'l:'mm

III 0

hill'S t J]

Ln

t.r.1 fomilia f " In ~t:en.eJi de1 ~1('J:9:'ti,.!liHI . ·mbJlll" , lcrgrO !1ft [! i QII6.TI-h ad euadn y bus:ia :[111::'[1111li!rl

!;Inrru!'m mi1ec. Ell ld

~1lI-

a .ooJ'lJ1':U,WM2if.

,aln,
u:.\,TIR0 ~~~:W~ - T K. :15-., , J IJIl'II![!::'ii 1] 11 M... lEn N" ~~, ~;La ~ 'iii I_ ,. IIIii'! 'I,! nil. ,_ _1)11i", '0(1' llr'l, ~ CiLr-ID!l M:.n~u, ~U!g_l_ ~ ~ IDilb _ . [Db' ('~ A .. liall~. ;~lJo. ~f ~, I.UIIf! ~til 0 V'ii! -L ~ LiI!'l'l:!iUJIfl EI.~ ~~. A, it'U_j'O'l OfiQ" Conl f ~I~" di.':I T. It'~-n_ 1811 vUl u nlC' ~ 1I1~ MbII®1J 1'51·. :!I.OO iI:& EliL. ~..., lilt Dcdlli!il.da, .IIi I' ninm··~' rdiililIJ iw

I
'L " :a\. ~li.i\,'H:~ _. .t~V.1f... ~~ I·~ III ~ II

I
,~'I,:'-1i',',

I
CJjl':lle$l:fLill 1m

III
Pi~ Gali'vet iIAd B'iII Y' The Ki d
UNA MU J lIElA], DESEAID'A,
ffii'"tfo. ~

II
DOI~;lm.a
I I'l! t..Tft~w U 55_ l(l.~.

19, ,lI2:J

IITIl

'M
~1

11)"

:!:l.11)

b ~~.5Il, ~fI.:II).,':t:I, 11;1 .

IIitfl'Z-A ..,d'2_ Cil Dt:1.

n.i
~lJ'lImQ

~\'mIO

t~ dij ,Estm1i t"(!fd~1A'I01


(I]

~Iflli~ .u~r~~ n~I'\\·"'~,"""ii ~".ii\C"IOlS l; I Hn ,1:'1 TlL"::I]l'O il"1iI1i!.!' ) iSul~ ¥i]t WlM!_rtadi ~ j.E ~ . 'iL IHI;f.\i his· Ib- f~lQ til' hnI'nA..; t't:mu

lES,l,U·THIERS
W:~.doI aJ:nIrl:i!n~.

~,

Ln

J, 'R:~n;hl, h, lti;fIlir

LA GRAINJA 51' I SOL


I~l:l 'U, - ~Jp:!Il:'.M ~
-lW!I-

> %I,:iJt 1BiIni'IJ~ ~' th'!:Il'!, Lm pl!J.uI

..!J
I

'6l W,L'9dl..~.

1 ..

']' E 'Ji r: n-97ll.


I[:L~

1~J.e;I;

I~

La H iS~'~TI del ill


di!'

r.. ;5.iIJx:r.;
I

labu rll
j,

SEIAW,ANDOGOME:l
'~(' 'E: I['1'i~1 b;i ilm :';,;\~~iU"" 'H 'rif:.-;IilI~· '~TF-:~ ' UbuJ, d f'I: .!!Ii. flf:~::1 H~
~ :!!,; •

lIlNI TAL

Iili ~I'I~ .Iii I-ii:!.; il iJo:tb: W " !i:!liclDIr.:o $loo",BJo. A lin, ~ 1'11::1\'NA ~ O.L~ W\ 'Ii' 'S~ Ql'l ~;ril'~ro

tH. sOO1il:l JAU

w.rJS

TtL ~

r, Dona-li,ly

!l'im-l

''mJlIimQS

HE

T& 'in.

S'."''.\] "fRfi.J,IQ,
,I r

IG'm'J f'trl
hlm
~1" (.

~Ut ~fiI I 1 CiIXi!iJlil.l)'ftlLft l',18. : ni(!..311'[!! m:-t51 ~ ~. ~. ~ .do!! , l1li I I~tw.


OIiahrfi'l ~ :LI!J

AlrllOC]ll:'fE HCE~~

AI!U~

.!!.mJnliI J I _ .~ mit

P.II n ~ 16 ~ ~ Ii ~ I~~ ~ :;n.25 • :i!.'Lfj~UM ,kp dell il'Ifit1 t~PI di:!

Va f~ria
J~!.1P"lI, StM~~"...-.:t, IfiJ. )' !"Ii!) wlt.rp

UII1 DiSpliiiiO
£00

,en a S1mb,ttl

~n J!liC' J lFliiI~r C<In"Irn!


~J "lI

('111:\ I U."'IfI1 -

Ha,¥

~ Ibl

AN,A M•.CAMPOY
JOISE 'C-IBItIIAN
KlifFiIl"(I\

rn.a~ NfI;~

~"

1""1
ill

~h:l.id£:!

AI 'bolUilIii!Ut ~. LI.:i Otq. &l dcl i, CQ~n. DW' . : ~fifIiiU ~)!_l,~,mUi. Iii V("U1IiIl rr.~ UP1 P1 jc.::i!li JI..
II!tII ~

~m:

d.M V,Im.' M. I:WiI Illr ,f,;'oro

ulUiuN - urmo:rn' ,i. ,.&I~ '21 16 Ia l':m! _. fi'ltiiilml i::I-

u-

S\lilD~j3j'

11 1~H1 'lUll - 11!I.[llJ -

-1"'fj-l ~ _2I;J:6D

~'.Ii

. t:ts. mAnrvilw.
~c:Je

A~·U!

~,P. "'-Ht 1Iili1lllo~ (,JP. ~llt:r.. ,. R OCI-:"~ LlI"., 11 ~ ld ::lge-1'10 A III 1~~. ~ ~, liCl m. ~ y 2J ID 'h:I. J!I"':m_I! p,(l..!J]' J!11IltIiI\A !i Clifla GNl.-l,lli\I
1m

E:N Ell N'OM8RE D'ElI... PADR.E


, (JIlt!

E S PA N 11".0, PAJ A BO'S,


f,jAIIPal.l'
I!iO,

G!M" 1 dIMn,

:MillriAll Ii(('

, 1Mb

['

kfl.'1mnOO
'l!.lUl1'D ell,

EsMilil'S..

i
l't;r~mfl! i}E Imn:. "¥ !l1""1~~·rl!iiS.. SII 11 i"~,1II 1'~:Ii X Ilf ill r €i1bll r~ i
UtI:l'4f.1i~ CJ':.D,f;l~~~.

.
~I'i~gr-lf
C'~1111 r. '!.'t5-1

I);rL

Itbro d~ .<\~ Ut.I!iChr1!I!iI!'~

Revl~HenllS",p~IiO
Milrt~ v ~'L'!I1rnril

no ~unto:s
:,.(I ~

OS t,A R A,RA, IZ '\I' SiUl TtR OU P E


Jlti)'
m..:ul\1lI?U - :5.'imUI:F1lJ!, II Un. 2:.l: iIJ:iJr'M;

IGIl W& - i...IL-":,, I!• - T~l. "LM lin,· w5· n· 11il1-1t1 :till! §i~ ~, lihd ~\f:tl, ~'It . eflinlM~fII !Ii ~ ;:1111:~~Jjji F"U;r#.l'[ I·

:no sa boillfil

(lL{mil1IiI.

S'lI "1..Il1~·1!s,!. ~-SM5. 3m..


B • I;- ..~, Hr~IIO(l~; ~ IIj ~H(] ~

BOle.A V _ A-·,RAfA:5,
In 'IL.~TF...-- J!j.14t
COI'Il.t.

!tiL lIllmiI:n.. ~ :HlIJI1 Y ri An


~ Prc;Jh_ IDlm 1>11 d ~ 'CII ~~Uii.!:ilJ< Ci)'lm- Un II1Im '~1! .PI1 tl'Jl!Il l.il:E;-m t1I.1i\

u~

Li
-

m. ~i'1,

Sm iJ[_}' f'~

0111 ~ '"

'IJ!!I.

I pJdv I /",

Homm

rnt@'rmilll'l i!llhhl!'
,~ BER r . DOB - C~ l33t - Till· ifMHi.. Ii. la loll.· I Ill, 10 II~· ".:!D.m l' Zl.1.5 :biI'

Un ill Nillche

i!!E!.iMliV

h,; ~

wnnl _

~U1

I)imi]~

9~!I'Uoo
~D~

lit

1.:1I..mJ ~

rltdi'ir.'lilo

~\

fi,l,

t. Gai~jj

III!r~Ji1i',m

,Tcl f. C~fiSoib.. dr..

.. O.rq C~lPI!ir,G,g~. ~
'0', 'E'I'I 'Io-rl!!~

I~ d!!< ~ .
.i\!I

n,

T&

~U'~IY ff,:"'iIITRu
i S;Ji1Q

~rml!rD1,o I!.-I.i' I~ ,p'l ~ 2:r

T,E.~,

n~'

StUl

'Ji'.dh'iil'.

:Zl ~~

1jI'"'1fI ...]I"CO '\''a:-l,lI'!> J i~ s, '~~. \ A t1, iJ., n. W. !J ,. :laW: ~I &~tr~ nas .. -1IIlI IJbrri ilk! 0, GrImm '

n~.

1.!I7tl!. AI

rn(H:..lrn:ru ....... l.IIvElr[~ ~n..


l1.. L5l.. r,S

11 50, ,i,'III. n,3,

_
II'

~~II

tis. Aim' ,sLbtlt., 1Ii~1:I

.fbmi;n I~~,

rSlRI

~u~ IIMI@. Ji d I:RJ!:I rn

II

iI:'I.-~

l1It""'T~ N"~'!t!T '\L-c:n.r ,. w, 1\01" i V(_o[d «-!lin 0; 'fGda.. I


I m~j, ('1m I PI !iii!

~~. ~Hf'i

~ Il..
>¥.)

~i)ifijJ

[f'Iilll~

'rrinib
~~ ~

M:l2 sig U(Hill II'ama "dO!


lI=·hU~ 'Rg,;I's~

11111 . \' \ R Rrn. A . 1.<1

D~

n:-

m;:m_: 1':'.151, ::n, !5.


iI!.Il

£..

~,lQilr:rI

I!:ludn~ . l ,!)m'bt., lIeU, IL'-"J ri:i!'OJ _ m:u'


ill

QJ..IIi" l'ili"~. ru, ~IEA.:ti, :!!! SO J1iI 'IN.. n

~t";~i -ih'!'atiD C{I!j! ~ W~ .. lfuiHJ Y

CIl':i!
• ~, ~ h~lllltt

_.It:!

ffrllm

m.

JUAN MOIRIE,I R,A


L ~

['1 ~ _ ~1ffi~~ TItI ~~ dllB5. i'l'i:!i 116,1 t ttl 1bt:wm1111 tnl


'i,l~ !!.'I t~Ijj.f;;R~~ P C'{[FfI~ ~3;11) ~ T

de:idie'

SfiDw I dJ:. PI'I;Cit~'iN

Orfu:i m:'Ilddi!
~

.L, -Ifi

. I. -

C1lffli"'_~l"!S·

'51, l1r'1:nlih~ 1I1ln!""iM", I ~JI,ifl' (j 'IHIor C II],_!"I d~ ~ '~!, ehli11 "I;lalD_rn~.'I'iI~"!" M' r~1I!,iJt....n_ t ._ tlTiI.!! tpDtIlh:mmifil~
'tRtiitfUiR1 fi'.t\ "{lui .~~ :~1JIi.1Ft'P.i.N:~13'~. - nilY :!I I~, ip-c B~ iIIl ff1l11l!d '" __ ~1til

IJ..ASM~L
~1~C~

V UNA
_I

la G:ra'm~a :si'n ,501


AtEIR;'IA'f ILA S IE MAINIA ID E:
......\!U,!\ ~- ~! ,Oim~ ' . ~ ,U~ ill. L1.." 12~,.m. ~~,~.~, Itl:~. 11:5(l~ lJ ) :tli: I~ 1'''1 rnt!! 'lihilbfll, iui !'. s.sj I1UII
HI .. hl.m

la Htrr~Ide lIas HI(fQlnos

N,,~i!'iil.!ll"l"·S __ ..... !!;,.1!fII,,,.,.


1-:1. mtii'll'

LlPrirlolL 'il

AlI\, ~ el~
)!"

!Iit~fi ~,

...trll
i:I! ;t ru;m_!l'!,it·i:IT:R~Lti-

II"

'~.'\';\I

I!!Illtl~(~I'l!lIlHOY.

t'illmTilai: ~ II iii '1::!~;2'l iIIrJrU

EN lEL NACUJ,NAIL,I!
tro"
WU,1A

IE:S fA,INI lOlA LIO:S


nrio JIDl'I IDiI

_q:!SJ.:

DAi~tW

'111

S1 bi;l;li!ijl 'bi IIII!o f2

n~

AlIP' liE IDOl Z ~1"A R IR'O 5,A

Il,Qttrliilmmalbfe

Uili iJ NOfhe

ARAVl'LlAS

~.~

'W1V!:'!ii':r.'M-'Cdi

I~M , ~ Ill\, ')lo' 1U&dL !l!'Di'i Vb. Jtl'l!!lll:

Eit:~bIiIJ

Si2', '8:~f'iIL"

:nl~ ~

1m· RL: J. J I .... 'I1Iln!L J KiL'[I


.)' QHnr'

AlMAGRO LOS, D a eTO'IE:S LAS PIA'. E F'I E It IE.NI D E'S N IU C:WAS


JIlJ') IP~I. AI~~I:! ~)?
I('.

10lDO
J[jIlIJ

nJ'
)I'

~¥"f!!tI ,Ill

1Ri" " !1IQ' M'DrI.t.III'IJ!, 1ft, Sd:1MLda, Ilil" RIi{I~I:a ~

~.I:;:

~:1J<jI,

111-

CESAR'r
I

ROSALIE

14L I ,
1J'l.'J5.n,

El rRll'UR:ADQI~
~. l1i. Ih':O~ M. LS 'EI il'ILi~'lli!o,J .-~, \.."'Ij.flU.! \~&:. J

Y R AMON A 6,AILA,RZA
'~J!i6i1.

~ ,MJU'Et-i~j!ll

MIil~~1!I

'r:H

!"i"E~lfi~ ~URMAN ~I\i~t


,MA 1r'f1 NEZ

rJill"l~~ I!Ill

F: !)!jjl~Ul
ii! ~~

h'ovm

'B>!,*",:

'[l'm:';;!J

*'""
Ii

Lr:rSAf.O' ilAHlo \;1"n'ORI


n'-'S'tIoMJ

BAUJO

!>"~UAD

ell

~a rn rdiJon ..
'f~
[li)j Ii:!

Un a f',dlie,mte Dls8e
Ilf~', ,fi.J'III1Il!il! n'T_F.. ~ ,·m.. Un 'r.lm -wem(llllitr:WJD d . ~ !C!:I PQiltoo ,,=iI]~~ I~. '!!iI, 1'1'. '1!I:5i. ::rUIi r i!l.I:5 ~ iII',g.1riiE!,;I, C Uil!Jl1tl:ll, lA!!'IDo. fidei _ DMoRI{I'F/J.- :SD~CLo't-~ at J\ ~ IfI, 11' ~!1::n~liD ~i ::!:1.:~,i.·1io1 \f 'i.'. I.!I_. 15J!1'i, ~l" ~~ 2Ili r~ ::a '!I
Mii:IfiWIl~ ~ ~. &.l1wlltiri rfi ;

Q.I~ ~

1'"

Cult (!ne. po;p!I1 lH~,~ 111'~!)) ~, 01•• iB:. SLrel--ooitd ~ W. '" aI~u ~.n,

dhJl:
111

iCAU:(;;

U,

IDEIL LABUIG
tiJl" lE..:SiJ~p\.f'l
if!

LA HUi;llOIiUA
• H ~,~ .~

1":1
~'Illi

i£, \.1.1 ..,-, Il-mililiio T, E. i-ti-14a:t

W~

VII.

!!-

jJ,_..

~~iIJi!ln

EalnlJo

d:i H~ 4!J

L_ ~

'l"IJODIlli.A - :t<'lfin '·'~~i T- 3Q- _

INliN M AR5IHA,ILL,
""iI
S(' ~

~.~
~_

r..a

I~"fnglll) I:i'i I ~ ~ ~. ~ ~1i"1.J. h III


m&:I

13.1J, ]5..:tU, lUll,'

II!JJRC'A--C'orri~U21..

1S..fi • 0.

dIi:I tIioJ!3cl

'J

Ifto

Uttf!lm r;l; J.n~,D!..:i'1~

Li)..lI UI! ~ 'ttm iJtoI. :

J)".5D11, A'~

!'n'cl-;-l~kK-~~ m;lll.~-, 1 U!I., ~p,roJj II I

1,'iiZ, -m-2! 13.

HE l.lUQI DO L,ILY

ma m~

f,i!L~\~ 1~IlIX-G .tair! 1Al5. 'L'~ ~I). ~ t

1).Qii~

E'b ll. AM,IE NTQI 10E

WJN til lA,D LJLAMADO


BAXTItR
14 iJ)" UI :.'i i~:D" l.oi_ II'!.il!r..tlln. ~tlIlIIJii l.l\pli.l I'll tlJdo :~ tJllffI~ t.I

Go. Gi!lfij;Jm,.

M
n~-u'1,M~LI'-~bikID $1 7'J.5u:1l 1,.:11 • ru :ti. " ~. IUTqgn.o.:fD JM • _'i.I~1'I11'1"i·

POR1N'O'Y'

Rl:it1d11i S~

~)'-

AMOR EN IS""R, E IE'p.] EAIIIE


$.

:~i'f.liI~I!i,jA.Silllll, '1m ,~t~w. 'ifIJ'. Ir~ H iIt• Iq-a ,

.oo

rl!!e

rtld ~'[lln'"
III,

QIU E R,~,DOME'INT~R.OSO
III $l\"~W.~ i\'1N..i-C';1\. M r.m~ ""~ ~ 'I" ~ ·:ll-mu • I\~ ~" iii !Q a'lID ~! fI~tk""oIlI~ 'rJ ,,~r!Mi ~

IE-:l. P',1_1I!J~ ~!iWHII:jj \

it~ iIie~

ill ~

,di: I~ Jiil'l"et'.ho1 Dill;


Cw: ~,PL,
IIi'!D ~
'~d!'i

SiI~.kJ (jDlllirnin ~ [.;] 1'fJfft. .• :i'iu_11 I,!l< ~ ..rn.,n.,~

I~' ;':i

~J biin~ liS 2..1

mJ LII, 'iiAmunu MI!I:"~"W _!II.; \~if!ig",\'~

d\l:i ..

dr-J~~Kiil)1

ZAMB,A QUII,ILDCU1,
T lUll iW"P-~ ,i!l!i!~ M:J!r:in:l 'Mi1Ul!ieS. .LBo'
1.11 ~ I Ui~J"~rl\ Il~ , m C@m~tt:J::n - Ji'~!li~a 'It'l !~ l.!il L~

LfL.107,j'jfI~ m Imtli" . ~R!:M ~l1iA '1l1li to. lCl:~. ~11:t8_ :i:!J~r.o~ m" 1.5, Us b,~ mo .. e.dI~ del rJcool ~~ dLrst SlIfl' ~UlJX!Jir •
.\~IMj\.~AIJG'I!-J=·
~Q}

V,0'I." ~ F'llPsj I

UN "0[0 0 E SOt EN E'LAGUA FR~A

AIIOQ

ryAn alrlQulla

'::1.~n.'u-A",..
~jjp.:'J'

IJni,rdn

!1l.

:Il

iLI!:!lI'lUlflp::ldn

~~'F:r.IW!;IJ ~r
IiII

_ ~ rv~

il'im K~[~ iIIl llti ~

c~ "'liim~ e.TIl; or 8IIn


~~

:I"

Hbh;!r ()i,1m ~.Pffib

waBS' _ C~rI~ . ~I &'lj(jjL Sl!m,1Ii1llll ~ l~fimD ..1Ikims. i\ ~ l] "G. li. lfti.:!r!llfI~ fl. ~ I ~ film r II~;'fj[ntl llfr~ ~ i dl hIo iI!II 10 "" .IlJJn&, III.dJ tltr l'J1:l.L' ~ ~L1EItrnnru:Ll ml_ .. b!-~_
m. P.!l:I!n lit! 1E[!t"j~idill

ILA'GRAN ICOMII .ON'A,


1

rPnlli!i~

PToh-m IIlI PlI~""

) C!:ilo:r-.

,'\ U'!\lIll~ D... n I N'l~~ IIIIC..~ 'Ii';mrl' Fk'lll1K'i'II:iII I,rIIUufU J~y,u:rn,¥1" '2.101}! ,
I _ ~ j

CAN TA "'A IPO'PU LAIA, :9 AINI1f,A MA.!R II.A D'E IIC WI I,QU,I.
.pof-'~jN

C'HIIVO B,OR:RAlliU:l1 PLUS

flEa.. ,1lJA'U BANID T


Un!;!' "
-SIWI\. ~rm~n~
UbfniCjI)fiI '1llI.,

1b1n[]1;"iII1 iiroi'l 11~' ;;ii' ., ~iliFlIII G~JiIirrm Dt~i1 lIlivlbt$. prtdQil ~~ra

P~3ir

'!:1.n

I8.!rl a~!liIW,' :Rt!l:iipl':


'Pmtl'l
j

:2j,~

'T,~ ,w,lliIJ lD IIXNI, ~


.

~~. 'Ir'i&Jn J\._:\t.U'l~I, l~l,rEIU . ~Ui~N - ]~g; 1.Il..li - ,~n. HERu:tt ..CIl[A'\I&J. • f'AIW}s CAft. ~!A '~(iRQ ~IJSA~ (iRi\CI["UJ, • ~Oe,E[iTtD GRElJi. • 'UORAC[

no~~

on y 'the' Kidl
, • .II!;

'Ed' G-a IJ"lrefit alGId

Ha,' II!J na C~h::'.a ,en mli ,StiIPIII


[' ~~~i1UJ....- SUnUi f'j'; 1:S:101!· .... H ~. I.II-.i!. 11-.iil. 'lQl~50, :!I ::r t:3,>IQ t"bi;lOm!: AUen. ~1I r,c P.o~ !1m"

I,iii! R IU,IN:B----Cour~I'iR I!':Ii 'I_~:p:r'. ~;g._


. .!Ii, liIi, 1l.1:i. Is\' l~'.I!I, :l:~. ~ iIJ!I1!

I'.i.

F'E RItE I

:\t....._"lCrA~ A • . _U[JID R(.iI1 :L'Ii I1UO, Iii, 18::2);), 'llI)-oIJ,) ~1 ~'·lll! lumr'

II

Ird"p~litl:l y ~~eJ'iJTt, l' ~ ~ I4lJ7 , d' hmes '* 1" d{. ~ I ~I M


IJL U:j!i.'f:IUJ~II] ,~:~~1n:U\1,gu_ t~b;:U'l.hi, 'ID) :ll-~ ~ '!l"'i"3R 1iI~'.1
~. 1.~)j.!)
'I

a~~lrr y ROSii Ue
Coo R«n
rid

IK~lrum I\HI t [Ij,'lra:U~;UiJ!l11 Flllru:l:3 f.i:ji, i.i!.i..:um. froor:tii!. I't!.

J ilJA N ~A lM11 E:I!U


Vl1Lll't~ ~if~~.!!ia
~ Alli;.nmi_a. ~'.i".jr"fCll

IDII' W [.... . -"' ...

I~

S;j'II*,

1,,:.1 "ItIIl!' ""i1._i). I,pr/m' IC!tI'


.

':;!J~.

elnJ@·I, Aglila frlla


l
~'Il~iO;;,~ ~':;'V!lJ!;_..m t9:2~ I-II::I!~ i1~;J[!, :ilj]- ., '2J~ 3J)

U A poClQI dle' ~aI

lAS AM ~Sf Ii. illitE S IPAIITIIC,UILA RES


.,ph. ifi, ~[!:i. iDt' JNIlI .n~bJiMY
l.s..lm dd
MnIj;o:r.;'1

~!jjjJ . T~i'II r J!;7.!1}'. ~IJ.!~ P~I~ I~~ P.i\JI1I!!D 'iI:arpinIJ'fO D!wj d't! ~11i m..iIJn L~!~ ClUj., '!.-'t':Ia IIt!1]1'1j~ ir. ~IJ ~~'.:II.llI 1\ O&ifll!.'!l dll Ln_iI~ }' :H.:!nIy. ,("

rtF. I C!m:'i.L ' ~ i2! ~ ~ .)iiI'~!i!_ 'ti' Grilli F . U~ l!ik tru R '~n dJIJVP' '1

("JH~J-(;j!lJ:il&!o ~<1'. ~ ~ I'ir. n,.w, 21. AId ~ ~ 1CnI_'.!i; 16..'1~, I~. ~!SO ~ dlJiD;lfu

!D 14 'to,
tnl1i]!~!:1!:'~

Je!ll"l PlIlJl BII"i!! nMdD_ IU 11 !F[]1io I 1'1'1::1 i Fi!il, fiQl'iir I ~ It lIiliai.(l,

-m

OElLAI'R fA,Il...EY·'E, DE F EICTO F 11:5 I,ea IUSCA AJL.MA GEM E l.A,


G. n'J.:I!il.ft.\.;;;;;:1\ e.1id.& .l!L 'nm i\ ~ilBi !5!.~. ID, iD l!! i5Jl; 71"1

crw

CM1

b•

~\fi,,"I]i1-!

lb!:

Is.~,

19

)i:!J

'm. aT m, j, ""'til •..,.._.


I

=-

NllliAIN 'OI,IE~..,NI~ '1ANI E)IIA BilLA


mill
II~
l.!i_ IIr

8o'rW!f D r:m

F"iI;'fTl'lrn),

U Pi A NIOC:IHI : ~NE
TE'RM'I N~BLE'
i!i.i[llDf':R.rriotl--aOlldo m. I. La l"f\Itl1I1;!1rha ~I' RtBI'I.:ihl-kml)" tCij;:Ili, ,~. I dJ!>Qn; It..- lI:IillIIL~lI\!:!!!lll'lli] _I 'miG;. I~ 1l..\I,~. UQ'I'aEHI~'~.rnH:P.l1

~P!,:F.;,fr.H -1.Ml:\rl-R:1 !!::ll. L ~1 ~ 1I4..:'rD. 11!!5 ~ t\.\lI J:. r J _II hill D IJIM!(!

-a'z-'5,
r]~

'!iill.

E:lIHI:R'EIDE:RO
I!. LNiID'AI[il1' It. I ~i]A. RTIf.J- R. Imliifh~' M1, 811·.5&00 A _ l1l...55,_ il! ~ Y .2il1~.

dJ:

"I

Ih!f~k

IUivctJi III

ifl:1i:\'t't'~i\n ·'10- LliMii1J~ ~. • II!I. J!5. RI.d!:I'I\:t!'llJ IE I!i~ 1Il!II:


flGp Ii I.il!i lill5,.L!l

n Ci
~I

WIN
'J ~'

NIII U) LLAMA ~ BIAXT'EI'

DO
Ji.~
IMIiI

I¥In .

11I'IJUlIl'

PAIEll.lONI
&l
~\~Ifl

S~ETE'
.n.

UTinl"li,R

u~

""__,.'\N 1FrRJ)\tDJ'.

rom...
.

PJ-oo ~. foh

tl~

~ mUfi . 1\1L'IB!i

,I"ws TRlIS,liN'-ER

d- P8~l 'Vnmdlo1h1!r-p &


ill

..lim QIlJ.K._, "

1IfI ~\~Trlf"- e~m~lI

~;zoo. l1I!~~

w:.~'~'IJ~k

: Cbni d 'Sol

1!"1! lui

,_itl

ESACIM,~fA

'U l._~,tt','r,j(i 1L1J~~i1f'ri~t~ 1'mI~ !I7.JL.2. 'Ilnlr ul,g. ,~~ ,!!"I !E-ill'I-tii!! ~~d;]. "ttl11 P -nt~. ,.!j. ~ 1'.1, ~ IIl,i ';l'.-iiJ, :lJ, Ul' ~' Z2 ~. ~f:illi!:- )'

:!i JII~

3'n!--on

)! B.. Ea:ld:md •• 11: ti.. II". ifIIlor:D C ~.;;J ,a,¥1!11Iw--I

IUNI PO fO II) E, SOL EN _IEII- AS IJJAF R IIA,


1I!i.'il

tC ~IUii..I.. ~\~Cibilllh1 ~ v 15..ti;, 'L9.;fj. '3]'

m ... l4Ill

('1iilJ!!lt~A
~}I',

I&.s :!lOO I'lWi 'C~.:Mt T~il ~'i.4'1

l.J\.~ .. ' ~- OJ ~lJo Dl: 'U;~E: ~ 1lI'~' cnlT'.il!l!a -1100

I..ii ;111:. 'iisl:.lll d.."':1,~ U'ulmtnh! ~'"" di:J 1~!iIi r..3.3l'i]

.-

rm ~

AR,GEN'fIIINI= QU IEII R,Ale litO


id'fo

CWlAlQ'U1 E'IIA "UEID'iE G,ANAIA


ILl, b,IE CC IIenlll DE. AN,A1'O,M II A
,~
U\ (; iJ;.II.I. I:r.!;\' E:~'ljl,lfl~ IU l. 't!~.\. fi.:1' rfilllt I ~.Ii ~ l.d-tl C'0oUilwlddtl. :~!ot~, !t 331
MmIdlil"ltltl
!I'lICiJlI".'I j

IE I I~ngyaie
dellamillir
UI..:i,fi
I

La Ciulla de:la d ~ los,


IA~bin'!i,QfiIj
!l!"~U!i;S, UJ;SI"I \11-( IIIJ!.JW1.IIlll~ ~ ~I ~ '2l. c'11

ProhI,

FRESCOIS Y FR ESQlJllirAS

a __ .)' D. !lil'.!ii~ __
,Tr"t' - ~'tmm~
~5..

,MP'AINY'

AR.-nL - I)~I N.mUl I ~'SiII . nt ~~. A ~ 1 ~-'l~'LO~ 11.1- iD.t,1 !!I. liD ~ 'Z;iI,$I) iJl'I pcil!miII tI ru~ !Ii'[Il!:'

EINRII'QIU (E' P~IN1'1


'·I'[1Slon
i'IIi'idi.l

IP

'~l! II}~!

1:irilI.

y_n~

mrn _- ~

IL1n,

n~1'_ .•Q.;ij~,
1.'i_1~.

fi 11il',l\iRl"~C~Ir;,.m~llTlmd,lli 1I.EIi ~ 15 :t ~ I 1Jil'i'mt1 fl:I en. dI~, A


1111, '~) oJ!,

~[, ~~.::J5.

rt.l:i1 ~CiII~

?oM, ElII, ,C'cnl;... dnb!~ I Proi'L 1Ifi~II ~RlTffiY


.~ ,;UIj ~ IGli 11

m·j

_ ,U ~l.. 1i.:l§i),:21

~,5

"l_J~jl&~ RIIr1 'Ih",i-:l III h:!ll ~m.il

~d.tr.,

If,

Cl

13.i1i.. 17 t!l, ~' [i];i5. iii MIkt'.<

ro'IQi:'

2'.

I Pr~} rnril ilL ~ t.]

,JOSlE MARIIAY
~_ iiilJl:O 11 _, Au TtmmlIIti! . J., § t . li' III'1oRli IJII!' ~lfimll1 ~ mI~5l"tl. ':ti mm:i' Hill~ lEi I!).r!fl. IB :n.aJ\Clli!i~e~.

MARIA-JOSE

1~;nAN ~ iI,\HjJI'1-ir.::lbf~ ..
{'lIm'I

I~

45.

e~l'il:i-Q!

:IJ .• '"~", 1L.iII1D~~moo:

DON P E L.IEb,IE AILIFR'E"DO DA,IIII E R~


}' tl
~!JI ~,Il'br i!'I.
~'io",

. n~!h.!"', 1:q1OOud. [hi lu~

~ If"'cr.'"
jI;I"t!"~

Un n'i mD lima ma,del

Illes .. tali ~~ _

A'Ii. K,iif!Ilj.\, -

Gr.;!'iI e--J(i~D

~IU'!lI'.i= ~,~_

II '\1''''''1 !!I'1i1 ill ~·!!:I

E!ili'I(!fiIIldli

!J~'

I~

m. ~~

f!;nn:.J!I. IJOCA, M,'Piq;g ~ f'Etll' nnl 'U _ !i~':


I\mif'

-m~~

t;.,l\, IliU,Ji:lli,l . L.'!ioIJt!h'\IJA. :~ t~ : :R~ti: :W"~1I!i lip;.' ~'II'I.n.ei:.o:HJ11Ii Jlj.~ t'ior; 5\11 'II].)!!I,~IIl'~ ~ ~l'i

Baxte·r
mm

Re!r'pIJr' l'nCOlillvelii ieru.~.i,ill

ledas 'h,D rr~enta5


... _uJH- L.n or. III[' ISN-i. ~'!IilI~n.
"SlU!ii }' :ZiI ~

H!P, iII.:O

~,

i!'J,.

ICon lul:!! fih':i'Ii~dl!rnl '!l ~1i1'J~ V.I'Ith::. 'Di~, '!t':fi la, ~~mj:!
~..-;A""lU,\11.1T'
.'i-1i 1!5 {'Qni

II!!!I (112·

ia~.~[1

IiJ 111, Ui 11), 17~ I~, ~:U(i\


,

,EJil"imi."!II'd'dbrill'
I:lUli ;

1])~1f

~\!It,p.;.ct!~

Sl~ pnII!i'iimlll

W It ..

13!<

tEL HE Ii!.EIllIIE RO
J ""Rill iIicl m ttrJd.!:l, 'Ui'. It.:ro ih5. tI~ ~ ('J.G~
'lnlL

m~. ~g.
.40. U i'I
~I'll

An

u:~f,

l...ilDfim ~. ):R&

5;1~,

B... I,.:;tL'tt!lL~:

I'

• Ri!llm:lUi Ii,I;]

It!l Iu. lEI IT_I.D

:S~fL_UIIHI ~

cdia;

de \' a'Wa.

"

c~

~lUIl
~nlL

I :!\:pl13i

'JOfiI

LI[

ra~kJa

~J,

iOl~

00dJ:I prlbl1. ~

(II] QII

!I?',a.ut~iiill d~ 1ILmrf!l ,JItIJrii .


fJ !':!]!.

~~ ('bt.:rD(' (''bo.bllidll S a'eptlllll tAil d r

ei ;!.1::ldn Prlin:nti,
IJ

~I

!I'll) .7Ci' (ij 1!tI_

Vi'lII~r'!WI In"I"~-- M"'" _"_ : I..,'. :r lI.i!"IIIil_:i:lr ... !IIlF'lf


'M'~r1!!~:l1II1ILt'III B«trll NIlii'
\,,0

iII,..iIn!:s .. ~;I'r1!~ 'lmtr

. [[W, Asi:lrllni d
:$ l so

Ell.. HIER'E.D _ :!O


iUII"ii1l Pi, 9tlp\~

FlO!R E:S,f,1,

E'LMAIIPO
iUPIERS:IAA

II _tlDit·f,
' Joo;U

.Mi:ll'[ito:1I11 S!l!!iUIi

tfuliidl j ~Jr;J:! iii clllidlil:iOOiI rib

MAD'-,:E

E DIDA D IAI liL 'CO:I1AJIE D'E :S,E'A

~~1lIl' 1l~1'l. i ~ 'Ils. ·;tED _ 150


F'trlt<I-An~

Am!Il'~";

.A l~ TO (,ll.~E i\ E Ii( 'I"; !I[I TO. n (1~1fJ_-ildri.SI .• AJt A\!, ~l'-! ~~III~11i

CaciUnuDd'n @. 14, IP' 'U1 b0rn:5 it l!!l~. I ,l.'I )' ~ ('00 ~\ K~d~'.'i j',f 1\;.111, ~'II.".iD, 17 . \ '!L C',nm:. fUIIl • ('iUO fll

'I,',J

s1ll1 -lPu-!!Yrr~~ II~. .Elotik': ~P'Jl{!'!U!'l' ~!I~~ i

m'~r"'

C\!tp flaIi:l!'r
A.~.u

:s.to~1:;\1m £"t;; . .

e- iJl1.r4tll' CQII1IG ~p[til'~:S1

ns,

Ili':r ....

m~,
.l~1'I ~" ,

I'll U~N~I~.....J!J IIIfjB'l~1:l ~:Ja ~, .JlJ tB.s t131).. 10 ,,m Y'~ '"' - tlJrl::!
Cl",!l'Irn!:j~,1:
hu-m:IIi~t'i

,'15,W, JI,:}

jj,I;] ~t:l1 •

r b!J 'III.:

iil:Ii~'

p,T'(IIUnib dr1\': d ~
_11'fI~']Jr.fi_

AS,U Sli'E,MQIS A, J E S51J1CA, NASTA aRIA:


lUQ ,) ,~OO . ~

IIi U 1'Q< 00

IlIl'LroIIJ~fD

~n:!;."r •

;)mll.ub!!!i. :JYTili iJft:; 1-:;Hrll 11 ~i1llt ~ ~ I Q- tra.

lA, 'BOLlll.A
·1'

IQ,'UE

!FAtTABA
j ,

GD._ p.-I· ~. ttlo.lll., 'Orden de w_gn


hts

.1U

hl'

!il!mtl!~n~

III 'j

gf,ilmu

U"
(2-0)

.4li 1)3 (1B~

uu
~

2r

r II
'UID (

(2rul

00
H

~n
~I J

L.....

lE"

r ~1".

1/S I!:!01]1

"'"

~:l()

Gill

I
I

. L.A BOtIILL.A' iOUE: :FALIAB,A


__. -

-----

_.

_.

pi

l'reInU]1

, or

,.:24111.0C01
IPi!
:11'111'· "

as ~51,.
IJ;

.n1
.~

,-nde-

~D'

,
,. '!.r
S'@ COlli

~~ (~1

f' us I

t~·J

~tes

'ec{Ii 11

Unida S'sOTte ..I

j'SS·' 2: ,=i

J.

B9~:E!!;11

ern.

·O.le'las

.. ,.
'

ui

m~ ,

-- - - - -

.lA.S 'CA,M.P'AN'A,S
--------------------

_ ~gr

Lu_

J,1Lr. Parr lmInIlR lit U1Lui


,P.ii~

~II

IJG, -.S'I. ·1,.··.

_-m

.J.

in~c:r-

buell -

I club

Sa

'j

nn
- -g,

Illlt~l.at..

-I

18

uis

!.a!i. I

"n ct('!

E • ~I AIHCu:iftJ[n ~~ M UU] u pal


L.~

Jml I COIn -_I tD rfITL'"8Si l~'H I f~1 GTu j}{~ - ~01 .I'\'i rex" _qu~ - Irre maAa._

OC1L~ re" 'Sfi! ~unlpliF,an ll-brlis dl!' el tuMi __ i!U~f'

L
""....H.'n.o:-l"

eo pa',

he ' en
!

dOFl! S. _ ueno

'apHid

iura. V~ ntes leves del ~ II d s[ . 1\ I 11 i m a pronosticada: a~red.edor de 8°

d'

nu bla seen o de tempe ray algo

d.-ral

a.1l.- ~

~dl' rj,al H ~ '. . ( .F reglstro _ 19 pr,opie a in el etual ] lram I Ai d_ ccion ~ dministr C1


'!i

Una publicaeteu

.3S~ T.E. 2(Wm '!607/2R39/~'

ub icldad

n Pi 1O.

. ]8

por a re .... . i

..

salarl _ Iqu corrija Ia d~~ ~f . i,an -- rodueida, -r tile ...

..

«rros aum, ntcs

ce pre

br~a nahi , a siruaele


t

juc~es intre Ins gremia1istas y la C ei se 'tor t, ," a ha0


11

u Lint! fe ml l'

Iectuada

-we .

ta alh am nl

. Irf)

..

Obsenr,arior s cnnmn ico jz' ,lUlf OU a La ercion so b r e los e e m e r e ian tes

'S

m:nuri:n

".~ qui

U'"

ven com

apliear n arr
. las
0

2nO mil pesos y un rn U1 ~ 6~ {S '" i j. s, - n os ea os


I

rnul

uscilaran

nt

510

0,

1 eale . SlUO padran


plY

la

c;lau·ura

d h 8' ta
d

10

LA BALIZA IR'-"G,LA 'EIN'TARIA, LE IOT'QRGA SEGU'RIDA,D Y' IUD,. NO IPUEDE


J-

·'seradns. rutas erdura hortal rnza_s, per kilo y beb idas


1"\-

el Pedes a vlneia d' B enos AL ~ dicta n f, as :Ii· P ':cion~ - rela inna:- _SefJml II com r"\c~alme ~ de ponD i ~n reseada s, En I Iprimero de ns IC-8
I

'_I JAR SII

E--LA,

EN LA C,IUIOAD V ENI E:l CAMPO. ES ,SUI AUl'O-IOBILIIGAC liON


II

TAAN'QU~ilID'AO

obiiernn pruvinclal dil pon _. _ el rec'~ maximo ea d' 8, '~S pesO's nuevO'SJ a I pj blieo y de ,35 s' d ta D1 ~s a
I' •

m;" -,

casus har a eon ar r-g1 0 al d crete prD.lIl ineial 'Hit:", r "erido a cosa m, ' ,'~obra· ,ervi[ios~ y sus "1,,-, r~a prim _~uane ~e ':-~tif.len a J e saJubri dad, allmentaeien _timenta, h~gien '~,viviem
I
l

atribuH.iD IU I -'fleci maximo . er etll ate p ra cada p_ SD d S u co mereta 1i zp'cru- II~. L d ll: 'loa ion . e ~'
I

ductes (~ servlcies que tenga

ci ,~, cuando

s " tral c d

moditi .ars
pr

mUlled p-ara.
maYI r.i' ra,

1.

eemerctante
,I

pi '-"R UD,~ y IPOIR QU,IIENE,51 LIO SIIGUE·':

ubJgalc"lin a censigaa tan


mayor~s:tas que

,ESt t a blelC'

ram bi.en

la

'ALIIZ' , ~ -GL- -~E-,-TAAIIA, R --SITIREAIDOR ,

opera il .n mereades de CO Dcentli.ac ion de' £ ~ ta' Y erqc I'aS ,de ubit ,t' ]!a

alee ta a ~m Ins 'nU!rlca.do" _os


_ "bUcl

£u;pr d - (scit vdllalizacio'D. , s: medbil:a. s ' ,adop 6. _- ,.if los b1t~onveDientes 'sur,g~dos,' en e1 isl~ema.de ventas a bul 011 y

ba~anzas par'a mercad' r' [as en

ha re uelt noo(rg,ar un crfdi to d" 8.,'900., doE _~'. a~Banco de -aacio


C',,' '"

Iq : ,3 t ~ r a c en s LH~~' uJ a d I, ' C e' -_'mun_ d ,I!· pob aeian, E~ inis l.erw.tO d, Eco - nml · a COrl' ,er- ai_', er it.. •.mpor d tres tan tes rruovedades, relaeiona da eon pl'les'tam e in~er amb comerc~al. ,,~Ba co llteramericano d
D~,a ,
~I

'c~~"[. f1_fri lera,cit~n


cim'~e--'lo., asi eemo

eultura,

transpor.le~ caJt!ifa·
Y' _'.'

_sarrollo

0 pn va .'-,'" EI _obierqn de' 'Buehl _'. " res disJMlso,

que seran destinades a. 'uf; .. face'r fl' - ueri mrieD to d teenl-

n a,eion a •

it

Calificar